+ All Categories
Home > Documents > 07 Infectiile I.ppt

07 Infectiile I.ppt

Date post: 06-Feb-2017
Category:
Upload: dinhnhan
View: 250 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
30
1 Infecţiile Curs – Chirurgie Curs – Chirurgie Colţea Colţea
Transcript
Page 1: 07 Infectiile I.ppt

11

Infecţiile

Curs – Chirurgie ColţeaCurs – Chirurgie Colţea

Page 2: 07 Infectiile I.ppt

22

INFECŢIA ÎN CHIRURGIE

Răspunsul inflamator al gazdei faţă de germenii pătrunşi în organism

Ansamblul tulburărilor funcţionale şi al modificărilor lezionale locale şi sistemice produse de organism ca răspuns la pătrunderea şi înmulţirea germenilor în organism

Page 3: 07 Infectiile I.ppt

33

INFECŢIILE CHIRURGICALE

Infecţiile influenţate de terapia chirurgicală

“ Ubi pus, ibi vacuo”

Page 4: 07 Infectiile I.ppt

44

DIFERENŢE SPECIFICE

Focar infecţios de regulă evident

De obicei este polimicrobiană

Au caracter invaziv

Focarul infecţios necesită întotdeuna tratament chirurgical

Page 5: 07 Infectiile I.ppt

55

DEFINIŢII

Infecţie: Invadarea ţesuturilor sterile de către microorganisme sau

răspunsul inflamator al organismului gazdă faţă de germenii existenţi

Bacteriemie: Prezenţa bacteriilor viabile în sânge

Sindrom de răspuns inflamator sistemic (SIRS): Răspunsul inflamator sistemic declanşat de diferite agresiuni

clinice severe. SIRS se manifestă prin 2 sau mai mulţi dintre parametrii de mai jos:

Temperatură > 38 ºC sau < 36 ºC Frecvenţa bătăilor cardiace > 90 /min Frecvenţă respiratorie > 20 respiraţii /min sau PaCO2 < 32 torr Leucocitoză > 12.000 /mm³ sau leucopenie < 4.000 /mm

Sepsis → SIRS determinat de infecţie

Page 6: 07 Infectiile I.ppt

66

DEFINIŢII

Şoc septic:Şoc septic: Sepsis cu hipotensiune arterială areactivă la măsurile de Sepsis cu hipotensiune arterială areactivă la măsurile de

resuscitare hidroelectrolitică însoţită de modificări de perfuzie resuscitare hidroelectrolitică însoţită de modificări de perfuzie tisulară ce includ, fără a fi limitate la:tisulară ce includ, fără a fi limitate la:

Acidoză lacticăAcidoză lactică OligurieOligurie Alterări mentaleAlterări mentale

Hipotensiune arterială:Hipotensiune arterială: Tensiune arterială sistolică < 90 mmHg sau o scădere cu peste 40

mmHg a tensiunii arteriale obişnuite în absenţa altor cauze de hipotensiune

Sindrom de disfuncţie organică multiplă: Prezenţa unor alterări funcţionale la mai multe organe, apărute în

mod acut şi care impun un tratament de urgenţă.

Page 7: 07 Infectiile I.ppt

77

ETIOPATOGENIE

Factori determinanţi

Factori favorizanţi

Page 8: 07 Infectiile I.ppt

88

FACTORI DETERMINANŢI

Exogeni → provin din mediu extern Apă Aer Obiecte Etc

Flora autologă → proprie organismului Piele Cavităţi

Page 9: 07 Infectiile I.ppt

99

TIPURI DE GERMENI

Bacterii Coci Bacili

Viruşi

Fungi (ciuperci)

I aerobi anaerobi facultativ anaerobi

Page 10: 07 Infectiile I.ppt

1010

FACTORI FAVORIANŢI

Factori generali → boli congenitale: Agranulocitoză Aplazie timică etc

Tare organice dobândite: Diabet Cancer Insuficienţe cronice de organe Imunodeficienţa Boli hematologice Infecţii cronice Tulburări endocrine Subnutriţia

Page 11: 07 Infectiile I.ppt

1111

FACTORI LOCALI

Traumatisme

Lipsă de igienă

Haine murdare ce vin în contact cu plaga

Tulburări circulatorii

Corpi străini în plagă

Tehnică chirurgicală incorectă

Durata mare a intervenţiei chirurgicale

Ţesuturi zdrobite

Page 12: 07 Infectiile I.ppt

1212

MECANISM DE PRODUCERE

Presupune existenţa a 3 elemente:

Cale de pătrundere

Patogenitatea germenilor

Rezistenţa organismului

Page 13: 07 Infectiile I.ppt

1313

CALEA DE PĂTRUNDERE

Directă → plaga în contact direct cu germenii (de pe: tegumente, mucoase, etc.)

Indirectă → germenul infectează plaga pe cale: Hematogenă Limfatică De-a lungul interstiţiilor Translocare

Page 14: 07 Infectiile I.ppt

1414

PATOGENITATEA GERMENILOR

Capacitatea germenilor: Invada organismul Anula mecanismele de apărare Leziuni celulare şi în ţesuturi

Au caracter de specieEste variabilă în funcţie de calităţile mediului

VIRULENŢA → potenţialul deagresiune al germenilor asupra porţii de intrare

Puterea de invazie tisulară: Penetraţie Alipire Multiplicare

Toxicogeneza → capacitatea de a elabora toxine: Endotoxine Exotoxine└ Ţine de tulpină şi nu de specie

Page 15: 07 Infectiile I.ppt

1515

REZISTENŢA ORGANISMULUI

→ totalitatea mijloacelor specifice şi nespecifice care realizează capacitatea de apărare a organismului

Prima linie de apărare: Tegumente:

Cheratină Secreţie de sudoare

Mucoase: Mucus Imunoglobuline

a-II-a linie: Sistemul de fagocite mobile (monocite, granulocite) Fagocite fixe:

Histiocite Anticorpi

Page 16: 07 Infectiile I.ppt

1616

PRODUCEREA INFECŢIEI

Cantitatea germenilor

Agresivitatea (virulenţa)

Condiţii favorabile multiplicării

Deficienţe imunologice locale şi generale

Page 17: 07 Infectiile I.ppt

1717

RĂSPUNSUL ORGANISMULUI LA AGRESIUNE

LOCAL

REGIONAL

SISTEMIC

Page 18: 07 Infectiile I.ppt

1818

RĂSPUNSUL LOCAL

→ MODIFICĂRI PRODUSE ÎN JURUL FOCARULUI INFECŢIOS:

Microcirculaţie → vasodilataţie

Atragerea macrofagelor circulante

Activarea factorului de necroză tumorală

Actiunea anticorpilor

Page 19: 07 Infectiile I.ppt

1919

RĂSPUNS REGIONAL

→ intrarea în funcţie a ganglionilor limfatici care controlează zona

Gg. Regionali:

• Filtru pentru germeni (sinusuri ganglionare)

• Distrugerea germenilor: Limfocite din gg Macrofagele din ganglioni

• Formarea de anticorpi

Page 20: 07 Infectiile I.ppt

2020

RĂSPUNSUL SISTEMIC

→→ intrarea în funcţie a mecanismelor de apărare pe linia antigen-intrarea în funcţie a mecanismelor de apărare pe linia antigen-anticorpanticorp

Iniţial – imunitatea naturalăIniţial – imunitatea naturală↓

Apoi → leziuni tisulare → organismul răspunde prin inflamaţie

↓Mesagerii inflamaţiei:

citokinele interleukinele interferonul factorul de creştere hematopoietic↓

Imunizare activă → anticorpi specifici

Page 21: 07 Infectiile I.ppt

2121

CLINIC

INFECŢIA SE MANIFESTĂ PRIN:

SEMNE LOCALE

SEMNE REGIONALE

SEMNE GENERALE

Page 22: 07 Infectiile I.ppt

2222

SEMNE LOCALE

Roşeaţa (rubor) → vasodilataţiei locale

Căldura (calor) → vasodilataţie + creşterea circulaţiei

Tumefierea (tumor) → edem →exudat lichidian

Durerea (dolor) → excitarea terminaţiilor nervoase

Lezarea funcţiei segmentului respectiv → “Functio lesa”

Page 23: 07 Infectiile I.ppt

2323

SEMNE REGIONALE

→ Difuzării germenilor şi toxinelor, depăşind poarta de intrare

Limfangită: Reticulară Tronculară

Adenită

Page 24: 07 Infectiile I.ppt

2424

SEMNE GENERALE

Febra (39 ºC – 40 ºC)

Frisonul

Tahicardia

Alterarea stării generale: Inapetenţă Astenie Adinamie Agitaţie Insomnii Tulburări psihice (halucinaţii)

Page 25: 07 Infectiile I.ppt

2525

EXPLORĂRI PARACLINICE

Frotiu direct

Culturi din plagă

Hemoculturi

Hemoleucogramă

VSH

Uree sanghină

Ultrasonografii

Scintigrame cu Ga 67 şi Au 198

TC

RMN

Page 26: 07 Infectiile I.ppt

2626

PRINCIPII DE TRATAMENT

Tratament profilactic

Tratament medical

Tratament chirurgical

Page 27: 07 Infectiile I.ppt

2727

TRATAMENT PROFILACTIC

Evitarea traumatismelor

Tratarea corectă a plăgilor

Respectarea asepsiei şi antisepsiei

Imunizări active

Compensarea tarelor

Antibioterapie profilactică (unde este cazul)

Page 28: 07 Infectiile I.ppt

2828

TRATAMENT MEDICAL

Rol adjuvant

Se aplică înainte şi după tratamentul chirurgical

Constă în: Revulsii locale Antibioterapie Vaccinare nespecifică Tratament simptomatic (analgetice, antipiretice)

Page 29: 07 Infectiile I.ppt

2929

TRATAMENT CHIRURGICAL

Obiective: Evacuarea puroiului Oprirea extensiei microbiene

Mijloace: Incizii Contraincizii Debridări Excizia ţesuturilor necrozate Lavaj Drenaj Pansament ± imobilizare

Page 30: 07 Infectiile I.ppt

3030

CLASIFICAREA INFECŢIILOR

După evoluţie: Acute Cronice

După întindere: Limitate Difuze Generalizate

După profunzime: Superficiale – deasupra aponevrozei Profunde


Recommended