Home >Documents >Anatomia Inimii Sau a Cordului

Anatomia Inimii Sau a Cordului

Date post:07-Jul-2018
Category:
View:226 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • 8/18/2019 Anatomia Inimii Sau a Cordului

  1/26

  1

  www.slidetube.org

  inima sau cordul

  inima este unul dintre cele mai importante organe ale

  corpului uman şi funcţionează asemenea unei pompe musculare

  ce distribuie sângele ȋ n ȋ ntreg organismul.

  aceasta se contractă şi se relaxează asemeni  

  oricărui muşchi, ȋ nsa este unic ă  prin faptul c ă  

  funcţionează pe baza principiului „totul sau nimic”, 

  fiecare contracţie făcându-se cu toată forţa pe care  

  aceasta o are.

  anatomia inimii  

  inima este localizată la nivelul toracelui,  ȋn mediastinul

  mijlociu, o treime din aceasta fiind localizată la dreapta faţă

  de linia mediană şi două treimi fiind localizate la stânga liniei

  mediene.

 • 8/18/2019 Anatomia Inimii Sau a Cordului

  2/26

  2

  www.slidetube.org

  configuraţie externă  

  are forma unei piramide triunghiulare, cu vârful orientat  ȋn

   jos, spre  ȋnainte şi la stânga, dimensiunea ei fiind aproximativ egală cu pumnul individului.

  prezintă: 

  - trei feţe: o faţă  ȋn raport cu scheletul toracic, o faţă  ȋn

  raport cu diafragmul şi o faţă   ȋ

  n raport cu plămânii; 

  - trei margini: o margine dreaptă, o margine spre anterior şi o

  margine spre posterior; 

  - o bază; 

  - un vârf.

  faţa sternocostală intră  ȋn raport cu sternul şi coastele, iar la

  acest nivel se pot identifica atriile  ( ȋn porţiunea superioară) şi

  ventriculii  ( ȋn porţiunea inferioară). ventriculii sunt

  reprezentaţi mai bine de ventricului drept la nivelul acestei feţe, cei doi ventriculi, stâng şi drept, fiind despărţiţi de

  şanţul interventricular anterior. la nivelul acestui şanţ se pot

  identifica marea venă a inimii şi artera descendentă

  anterioară.

 • 8/18/2019 Anatomia Inimii Sau a Cordului

  3/26

  3

  www.slidetube.org

  superior, ventriculul drept prezintă o prelungire ce poartă

  denumirea de conul arterei pulmonare.

  conul arterei pulmonare se continuă cu trunchiul arterei pulmonare.

  ventriculii sunt separaţi de atrii prin intermediul şanţului

  coronar.

  porţiunea atrială a feţei sternocostale este acoperită  ȋn cea

  mai mare parte de artera pulmonară şi aortă.

  şanţul coronar este străbătut  ȋn porţiunea dreaptă de către

  artera coronară dreaptă şi mica venă a cordului, iar  ȋn

  proţiunea stângă de artera circumflexă alături de sinusul

  coronar.

  la nivelul bazei cordului se pot observa, pe această faţa, două

  prelungiri ce poartă denumirea de auriculi sau urechiuşe,

  stâng, respectiv drept.

  faţa diafragmatică sau inferioară este aproape orizontală şi

  este reprezentată preponderent de către 

  ventriculul stâng, ventriculul drept reprezentând doar o

  porţiune foarte mică.

 • 8/18/2019 Anatomia Inimii Sau a Cordului

  4/26

  4

  www.slidetube.org

  cei doi ventriculi sunt despărţiţi prin intermediul şanţului

  interventricular posterior la nivelul căruia se identifică artera 

  interventriculară posterioară, ram din artera coronară

  dreaptă şi vena coronară medie.

  la nivelul feţei diafragmatice se poate identifica crux cordis

  ce este reprezentată de intersecţia dintre şanţul coronar şi 

  şanţul interventricular. 

  faţa pulmonară este orientată spre posterior şi la stânga şi este reprezentată preponderent de o porţiune din ventriculul

  stâng.

  prezintă şanţul coronar stâng la nivelul căruia putem

  identifica artera atrioventriculară stângă şi marea venă

  coronară. acesta din urmă  ȋmparte faţa pulmonară  ȋntr-o

  porţiune atrială ce corespunde atriului stâng, şi o porţiune

  ventriculară ce corespunde ventriculului stâng. marginea

  dreaptă este  ȋn raport direct cu pleura şi cu faţa medială a

  plămânului drept.

  marginile anterioară şi posterioară nu sunt bine evidenţiate.

  vârful inimii  este reprezentat de vârful ventriculului stâng  şi

  este orientat  ȋn jos,  ȋnainte şi la stânga şi 

  poate fi identificat la nivelul spaţiului V intercostal stâng, pe

  linia medioclaviculară. 

 • 8/18/2019 Anatomia Inimii Sau a Cordului

  5/26

  5

  www.slidetube.org

  baza are o poziţie  ȋn sus,  ȋnapoi şi spre dreapta, iar la nivelul ei

  se poate identifica şanţul interatrial ce o

   ȋmparte  ȋn două porţiuni şi anume: • o porţiune stângă reprezentată de atriul stâng,  ȋmpreună cu

  orificiile celor 4 vene pulmonare; 

  • o porţiune dreaptă reprezentată de atriul drept,  ȋmpreună 

  cu cele două orificii ale venelor cave

  superioară, respectiv inferioară. 

  configuraţia internă  

  inima este alcătuită din patru cavităţi şi anume:

  2 atrii şi 2 ventriculi. 

  structura atriilor este uşor diferită de cea a ventriculilor,

  prezentând anumite caracteristici generale:

  • sunt alcătuite dintr-un perete mult mai subţire şi mai neted

  decât al ventriculilor; 

  • dimensiunile sunt mai reduse decât dimensiunile ventriculilor; 

  • la nivelul lor sângele ajunge prin intermediul venelor; 

  • fiecare prezintă câte un auricul stâng, respectiv drept; 

 • 8/18/2019 Anatomia Inimii Sau a Cordului

  6/26

  6

  www.slidetube.org

  • comunică cu ventriculii prin intermediul orificiilor

  atrioventriculare structura ventriculilor prezintă de asemenea

  câteva caracteristici generale proprii şi anume: 

  • dimensiunile lor sunt semnificativ mai mari decât

  dimensiunile atriilor; 

  • pereţii sunt groşi, neregulaţi, prezintă trabecule şi cordaje

  tendinoase.

 • 8/18/2019 Anatomia Inimii Sau a Cordului

  7/26

  7

  www.slidetube.org

  atriul drept

    

  are forma unui cub ce prezintă spre anterior o prelungire reprezentată de auriculul drept. 

   peretele lateral are aspect neregulat şi la acest nivel se

  pot identifica muşchii pectinaţi ai atriului drept. 

   peretele medial sau septal este alcătuit din septul

  interatrial (septul ce separă cele două atrii). acesta   prezintă  ȋn porţiunea centrală o depresiune ce poartă 

  denumirea de fosa ovală, aceasta corespunzând

   canalului interatrial a lui bottalo din timpul vieţii

  intrauterine.

    

  peretele superior prezintă două orificii şi anume: orificiul de vărsare a venei cave superioare şi orificiul de intrare

   ȋn auricul.

  la nivelul peretelui inferior se pot identifica:

    

  orificiul de vărsare  a venei cave inferioare  ce prezintă

  valva venei  cave inferioare denumită şi valva lui

    

  eustachio ;  

    anteromedial- orificiul sinusului venos coronar  ce prezintă

  valva sinusului coronar  ce mai poartă 

    

  denumirea şi de valva lui thebesius ; 

 • 8/18/2019 Anatomia Inimii Sau a Cordului

  8/26

  8

  www.slidetube.org

    de la nivelul valvei lui eustachio pleacă spre peretele

  septal o proeminenţă ce poartă denumirea de banda

  sinusală ce conţine tendonul lui todaro. 

    

  sub acest tendon se poate identifica triunghiul lui koch ce

  este delimitat:

    

  superior de tendonul lui todaro, inferior de valva

  tricuspidă, iar lateral se identifică orificiul sinusului venos

  coronar.

    

   ȋn profunzimea ariei triunghiului lui koch se găseşte

  nodulul atrioventricular  ȋmpreună cu porţiunea incipientă a

  fasciculului lui hiss .

    peretele posterior prezintă o proeminenţă ce poartă

  denumirea de creasta terminală, aceasta fiind 

    

  localizată la dreapta faţă de orificiile celor două vene cave.

    

  superior de creasta terminală se identifică nodul

  sinoatrial.

    peretele anterior este reprezentat de orificiul

  atrioventricular drept  ȋmpreună cu valva tricuspidă ce este alcătuită din trei cuspe şi anume: anterioară,

   posterioară şi septală. 

 • 8/18/2019 Anatomia Inimii Sau a Cordului

  9/26

  9

  www.slidetube.org

  ventriculul drept

  se prezintă sub forma unei piramide triunghiulare, având trei  pereţi, o bază şi un vârf .

  peretele anterior este neregulat, prezentând numeroase

  trabecule cărnoase:

  de ordin i reprezentate de muşchiul papilar anterior de la care se extind cordaje către cuspele anterioară, respectiv

  posterioară a tricuspidei, dar şi trabecule de ordin II şi III.

  peretele posterior este de asemenea neregulat, prezentând

  trabecule cărnoase de ordin ii şi iii şi unul 

  singur de ordin i reprezentat de muşchiul papilar posterior

  cele trimite către cuspele posterioară  şi 

  septală a valvei tricuspide

Embed Size (px)
Recommended