Home >Documents >unitatea 1 introducere

unitatea 1 introducere

Date post:07-Jul-2018
Category:
View:216 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • 8/18/2019 unitatea 1 introducere

  1/89

  BAZELEBAZELE MOLECULARE ALEMOLECULARE ALE

  EREDITATIIEREDITATII

 • 8/18/2019 unitatea 1 introducere

  2/89

  Viata - “instructiuni de functionare”

   1953, James Watson si Francis Crick propun elegantul model al dublului helix, referitor la structura acidului dezoxiribonucleic  !"#

   !"#ul, baza materiala a ereditatii, este cea mai celebra molecula a tuturor timpurilor

   $nformatia ereditara, codi%cata in !"#, este reprodusa in %ecare celula a organismului

   $nformatia inscrisa in !"# reprezinta un program ce directioneaza dez&oltarea tuturor caracteristicilor biochimice, anatomice, %ziologice si 'in anumita masura(

  comportamentale ale organismului

 • 8/18/2019 unitatea 1 introducere

  3/89

 • 8/18/2019 unitatea 1 introducere

  4/89

  ADN-ul este materialul genetic 

  $n zorii secolului )*, una dintre marile pro&ocari ale stiintei a fost identi%carea naturii chimice a moleculelor responsabile de ereditate+

 • 8/18/2019 unitatea 1 introducere

  5/89

  Cand grupul condus de +-+.organ a demonstrat ca genele sunt localizate in cromosomi, cele doua componente ale cromosomului eucariot / !"#ul si proteinele, au de&enit candidate la rolul de material genetic

   Factorul cheie in elucidarea acestei probleme a fost alegerea corecta a organismului experimental

  !stfel, rolul !"#ului in ereditate a fost primadata descoperit prin studierea bacteriilor

 • 8/18/2019 unitatea 1 introducere

  6/89

  "escoperirea rolului genetic al !"#ului incepecu cercetarile lui Frederick 0rith in 19)2

   0rith lucra cu doua tulpini de bacterii, una patogena / tulpina 4 si una nepatogena 

  tulpina 6  !tunci cand a amestecat resturi de bacterii

  patogene distruse termic, cu celule &ii apartinand tulpinii nepatogene, o parte dintre celulele

  acesteia au de&enit la randul lor patogene  0rith a denumit fenomenul transformare,

  deci o schimbare a genotipului si a fenotipului, ca urmare a asimilarii de !"# strain

 • 8/18/2019 unitatea 1 introducere

  7/89

  Living S cells

  (control)

  Living R cells

  (control)

  Heat-killed

  S cells (control)

  Mixture of heat-killed

  S cells and living

  R cells

  Mouse dies

  Living S cells

  are found in

  blood sample

  Mouse healthy Mouse healthy Mouse dies

  RS!L"S

 • 8/18/2019 unitatea 1 introducere

  8/89

  $n 1977, 8sald !&er:, .acl:n .cCart: si Colin .ac;eod au do&edit ca substanta responsabila de transformare este !"#ul

   Concluzia celor trei cercetatori sa bazat pe

  rezultate experimentale extrem de con&ingatoare, obtinute in urma folosirii proteazelor si nucleazelor, in scopul puri%carii extractului acelular folosit pentru

  transformare+

 • 8/18/2019 unitatea 1 introducere

  9/89

  #umeroase alte do&ezi ca !"#ul reprezinta materialul genetic au fost obtinute din studiile asupra bacteriofagilor, &irusuri care infecteaza bacteriile

   !ceste &irusuri 'bacteriofagii, sau pe scurt, fagii( sunt si in prezent, folositi pe scara larga in cercetarile de genetica moleculara

 • 8/18/2019 unitatea 1 introducere

  10/89

  #acterial cell

  $hage

  head

  "ail

  "ail fiber

  %&'

     (    )    )   n   m

 • 8/18/2019 unitatea 1 introducere

  11/89

  $n 195), !lfred -ershe: si .artha Chase aurealizat un experiment prin care au demonstrat ca !"#ul este materialul genetic al unui fagului)

   Cei doi au conceput experimentul in asa fel incat

  sa le permita sa determine care dintre cele douacomponente ale fagului / capsida proteica sau !"#ul, patrunde in celula de E. coli in momentul infectiei

   Concluzia la care sa a

 • 8/18/2019 unitatea 1 introducere

  12/89

  #acterial cell

  $hage

  %&'

  Radioactive

  protein

  mpty protein shell

  $hage %&'

  Radioactivity

  (phage protein)

  in li*uid

  #atch +

  Sulfur (,S)

  Radioactive %&'

  .entrifugare

  $ellet (bacterial cells and contents)

  $ellet

  Radioactivitate

  ('%& fagic)

  in sediment

  .entrifuge

  #atch /+ $hosphorus (,/$)

 • 8/18/2019 unitatea 1 introducere

  13/89

  = 8 alta do&ada pri&ind rolul genetic al !"# pro&ine din cercetarile intreprinse in 197> de catre ?rin [email protected], care au aratat ca desi constituit din aceleasi elemente 'baze azotate, radicali fosforici si pentoze(, !"#ul

  pro&enit de la diferite specii are o compozitie diferita in ceea ce pri&este proportia celor patru baze azotate

 • 8/18/2019 unitatea 1 introducere

  14/89

  Sugar0phosphate backbone

    end

  &itrogenous bases

  "hymine (")

  'denine (')

  .ytosine (.)

  %&' nucleotide$hosphate

  ,  end 1uanine (1)

  Sugar (deoxyribose)

 • 8/18/2019 unitatea 1 introducere

  15/89

  Construirea modelului de structura al ADN  "upa ce ma

 • 8/18/2019 unitatea 1 introducere

  16/89

  2ranklin3s 4-ray diffraction

  photograph of %&'

  Rosalind 2ranklin

 • 8/18/2019 unitatea 1 introducere

  17/89

  $maginile de cristalogra%e cu raze A ale !"#uluiobtinute de Franklin iau permis lui Watson sa presupuna ca macromolecula de !"# are structura helicala

    ot prin studii de cristalogra%e in raze A a putut %

  masurat si diametrul macromoleculei cat si distantele dintre bazele azotate

   "iametrul apreciat de cercetatori a sugerat ca macromolecula !"# are in alcatuirea sa doua catene,

  care impreuna formeaza un dubluhelix

 • 8/18/2019 unitatea 1 introducere

  18/89

    end

  ,  end

    end

  ,  end

  Space-filling model$artial chemical structure

  Hydrogen bond

  5ey features of %&' structure

  6,7 nm

  ,67 nm

   nm

 • 8/18/2019 unitatea 1 introducere

  19/89

   Watson si Crick au elaborat modelul dublului helix pe baza cercetarilor de chimie si cristalogra%e cu raze A intreprinse asupra !"#ului

   Franklin a precizat faptul ca exista doua schelete glucidofosforice antiparalele, iar bazele azotate sunt pozitionate spre interiorul helixului

   $nitial, Watson and Crick au crezut ca bazele azotate se

  imperecheaza %ecare cu o baza identica '! cu ! si asamai departe(, dar in cazul unei astfel de imperecheri nu putea % explicata uniformitatea de grosime a helixului

   Cercetarile lor au aratat insa ca perechile care se formeaza sunt doar de tip purina cu pirimidina, ceea ce

  duce la o grosime uniforma a dublului helix, calculele con%rmand astfel imagine cristalogra%ce obtinute

 • 8/18/2019 unitatea 1 introducere

  20/89

  $urina 8 purina+ prea mari si prea apropiate

  $irimidina 8 pirimidina+ prea mici si prea indepartate

  $urina 8 pirimidina+ grosimea helixului

  este in concordanta cu datele obtinute

  prin cristalografie cu ra9e 4

 • 8/18/2019 unitatea 1 introducere

  21/89

  Watson si Crick au precizat ca imperechereaeste foarte speci%ca, dictata %ind de structura bazelor azotate

   4ingurele perechi posibile sunt adenina cu

  timina si guanina cu citozina

 • 8/18/2019 unitatea 1 introducere

  22/89

  'denine (') "hymine (")

  1uanine (1) .ytosine (.)

  Sugar

  Sugar

  Sugar

  Sugar

 • 8/18/2019 unitatea 1 introducere

  23/89

  Principiul de baza al replicarii: imperecherea bazelor azotate se face in functie de o catena matrita 

  "eoarece cele doua catene ale !"# suntcomplementare, %ecare ser&este ca matrita pentru sinteza unei catene noi, in timpul replicarii

   $n replicare, cele doua catene polinucleotidice parentale se separa una de alta si ser&esc ca matrite pentru sinteza a doua catene %ice, in conformitate cu regula imperecherii bazelor azotate

 • 8/18/2019 unitatea 1 introducere

  24/89

  Molecula parentala are doua catene complementare intre ele6 2iecare ba9a a9otata este cuplata cu partenera sa specifica: prin intermediul legaturilor de H (' cu " si 1 cu .)

  $rima etapa a replicarii consta in separarea celor doua catene '%&

 • 8/18/2019 unitatea 1 introducere

  25/89

  Molecula parentala are doua catene complementare intre ele6 2iecare ba9a a9otata este cuplata cu partenera sa specifica: prin

  intermediul legaturilor de H (' cu " si 1 cu .)

  $rima etapa a replicarii consta in separarea celor doua catene '%&

  2iecare catena parentala serveste acum ca matrita si determina ordinea ba9elor a9otate in noua catena complementara care se

  sinteti9ea9a6

 • 8/18/2019 unita

Embed Size (px)
Recommended