Home >Documents >bi · PDF file 5 CUPRINS INTRODUCERE .. 3 Unitatea de învăţare 1 LOCUL

bi · PDF file 5 CUPRINS INTRODUCERE .. 3 Unitatea de învăţare 1 LOCUL

Date post:26-Aug-2020
Category:
View:0 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • Cezar TITĂ, Mariana CIOCOIU

  Gheorghe VINTILĂ, Costică VOICU,

  Anton RĂŞCANU

  TEORIA GENERALĂ A DREPTULUI

  Curs în tehnologie ID/IFR

 • UNIVERSITATEA SPIRU HARET

  FACULTATEA DE DREPT ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

  Cezar TITĂ, Mariana CIOCOIU

  Gheorghe VINTILĂ, Costică VOICU,

  Anton RĂŞCANU

  TEORIA GENERALĂ A DREPTULUI. – Curs în tehnologie ID/IFR –

 • 5

  CUPRINS

  INTRODUCERE ……………………………………………………………………………………….. 3

  Unitatea de învăţare 1

  LOCUL ŞTIINŢEI DREPTULUI ÎN SISTEMUL ŞTIINŢELOR SOCIALE

  1.1. Introducere.................................................................................... ........................................................ 5 1.2. Obiectivele şi competenţele unităţii de învăţare........................................................................ .......... 5 1.3. Conţinutul unităţii de învăţare:............................................................................................................ 6

  1.3.1. Consideraţii generale privind noţiunea de ştiinţă.................................................................... 6

  1.3.2. Locul ştiinţei dreptului în cadrul ştiinţelor sociale. Clasificarea ştiinţelor

  juridice.............................................................................................. ...................................................

  6

  1.4. Îndrumar pentru verificare/autoverificare............................................................................................ 8

  Unitatea de învăţare 2

  METODELE CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE A DREPTULUI

  2.1. Introducere........................................................................................................................................... 12

  2.2. Obiectivele şi competenţele unităţii de învăţare ....................................................................... ......... 12

  2.3. Conţinutul unităţii de învăţare:............................................................................................................ 13

  2.3.1. Metoda de cercetare. Consideraţii generale............................................................................... 13

  2.3.2. Metodologia juridică..............................................................................................................… 13

  2.3.3. Metodele cercetării juridice...................................................................................................… 14

  2.4. Îndrumar pentru verificare/autoverificare............................................................................... ........…. 18

  Unitatea de învăţare 3

  CONCEPTUL DREPTULUI

  3.1. Introducere......................................................................................................................................…. 22

  3.2. Obiectivele şi competenţele unităţii de învăţare.......................................................………………... 22

  3.3. Conţinutul unităţii de învăţare........................................................................................................…. 23

  3.3.1 Accepţiunile noţiunii de „drept”............................................................................................…. 23

  3.3.2. Originea şi apariţia dreptului..................................................................................................… 28

  3.3.3. Primele legiuiri.....................................................................................................................…. 31

  3.3.4. Dimensiunea socială a dreptului..........................................................................................…. 31

  3.3.5. Factorii de configurare a dreptului........................................................................................… 33

  3.3.6. Esenţa, conţinutul şi forma dreptului..................................................................................…. 37

  3.3.7. Tipologia dreptului.........................................................................…...................................... 39

  3.3.8. Sistemul dreptului...............................................................................................................….. 48

  3.3.9. Definiţia dreptului.................................................................................................................... 52

  3.4. Îndrumar pentru verificare/autoverificare............................................................................... .........… 54

  Unitatea de învăţare 4

  DREPTUL ŞI STATUL

  4.1. Introducere............................................................................................................. ............................. 58

  4.2. Obiectivele şi competenţele unităţii de învăţare................................................................................. 59

  4.3. Conţinutul unităţii de învăţare ........................................................................................ .................... 59

  4.3.1. Noţiunea de stat......................................................................................................................... 59

 • 6

  4.3.2. Apariţia statului........................................................................................................ ............... 60

  4.3.3. Elementele constitutive ale statului........................................................................................... 63

  4.3.4. Suveranitatea în condiţiile integrării europene......................................................................... 64

  4.3.5. Statul la începutul Mileniului III................................................................................................ 65

  4.3.6. Funcţiile statului....................................................................................................................… 67

  4.3.7. Forma statului................................................................................................................. .......... 67

  4.3.8. Structura de stat.......................................................................................................................... 68

  4.3.9. Regimul politic.......................................................................................................................... 68

  4.3.10. Corelaţia între ideologie, doctrină, politică, stat şi drept.....................................................… 69

  4.4. Îndrumar pentru verificare/autoverificare........................................................................................… 70

  Unitatea de învăţare 5

  PRINCIPIILE DREPTULUI

  5.1. Introducere............................................................................................................. .............................. 74

  5.2. Obiectivele şi competenţele unităţii de învăţare........................................................................ ....….. 74

  5.3. Conţinutul unităţii de învăţare:............................................................................... ........................…. 75

  5.3.1. Noţiunea şi delimitarea principiilor dreptului...............................................................… 75

  5.3.2. Originea şi importanţa teoretică şi practică a principiilor dreptului................................... 78

  5.3.3. Clasificarea principiilor generale ale dreptului..............................................................… 79

  5.4. Îndrumar pentru verificare/autoverificare......................................................................... ..............… 85

  Unitatea de învăţare 6

  FUNCŢIILE DREPTULUI

  6.1 Introducere.............................................................................................................. ..........................… 88

  6.2 Obiectivele şi competenţele unităţii de învăţare................................................................................. . 88

  6.3 Conţinutul unităţii de învăţare.......................................................................................... ................… 89

  6.3.1. Noţiunea funcţiilor dreptului.................................................................................................… 89

  6.4. Îndrumar pentru verificare/autoverificare............................................................................... .........… 95

  Unitatea de învăţare 7

  DREPTUL ÎN SISTEMUL NORMATIV SOCIAL

  7.1. Introducere............................................................................................................. .........................…. 99

  7.2. Obiectivele şi competenţele unităţii de învăţare.......................................................………………... 99

  7.3. Conţinutul unităţii de învăţare:........................................................................................ .............…… 1