+ All Categories
Home > Documents > Organizarea Sist. Judiciar

Organizarea Sist. Judiciar

Date post: 21-Feb-2018
Category:
Upload: oprescu-andreea
View: 269 times
Download: 0 times
Share this document with a friend

of 117

Transcript
 • 7/24/2019 Organizarea Sist. Judiciar

  1/117

  C a p i t o l u l I

  CONSIDERAII GENERALEPRIVIND JUSTI IA I SISTEMUL JUDICIAR

  N STATUL DE DREPT

  1.1. Conceptul de justiie Viaa social i o!"i#$a %u!i"ic a u#ui stat& 'ac "i# ac$sta o p$!so#i'ica!$ a col$cti(itii&o lu)$ a aciu#ilo!* Statul& +# co#c$pi$ %u!i"ic !$p!$,i#t !$alitat$a i#"u-ita-il& #atu!al iisto!ic a popo!ului ca!$.l co)pu#$& "o)i#at "$ put$!il$ sta-ilit$ +# ac$l t$!ito!iu "$t$!)i#at* Cu) a! t!i i $(olua populaia u#$i !i '! o st!uctu! statal i '! %ustii$/0i#$+#$l$s& c a! $1ista o a#a!2i$ ($#ic +# ca!$ tipu!i "$ %ustii$ p!i(at i.a! 'ac$ apa!iia&ia! "i# pu#ct "$ ($"$!$ i#"i(i"ual& c$l )ai put$!#ic (a sup!a(i$ui* D$ ac$$a& "$.a lu#3ul (!$)ii o)ul a a%u#s la co#(i#3$!$a p!o'u#" c $1ist u# i#t$!$sindividuali u# altulsocial& c #u poat$ t!i '! ac$st$a i #ici ac$st$a #u pot $1ista '! $l* #

  ac$st s$#s& +#t!$ ac$st$ "ou i#t$!$s$& a ap!ut %ustiia toc)ai p$#t!u a l$ 3a!a#ta i p!ot$%a&+#t!.u# $c2ili-!u su-sta#ial* Justiia4poat$ p!$,$#ta )ai )ult$ acc$piu#i +# 'u#ci$ "$ co#t$1tul +# ca!$ $st$ 'olositac$st $1p!$si$* P$!c$pia co#c$ptului "$ %ustii$ "i# pa!t$a p!o'a#ilo! +# "!$pt& poat$ 'i total opus sau

  pa!ial +#$l$as& 'a "$ c$a a %u!itilo! sau a p!actici$#ilo! +# "!$pt*Ast'$l& put$) a'i!)a c %ustiia5poat$ !$p!$,$#ta c$$a c$ $st$ i"$al)$#t$justi conform

  exigenelor de echitate+# !apo!t cu unmotiv i un interes6 +# ac$st s$#s& %ustiia $1p!i) u#s$#ti)$#t& o (i!tut$& u# i"$al& o -i#$'ac$!$& o (aloa!$* Justiia poat$ 'i c$$a c$ $st$ just+# )o)$#tul +# ca!$fiecare persoan n mod legitim

  poate pretinde(n virtutea unui drept substanial recunoscut de lege) unei alte persoane sdea, s fac sau s nu fac ceva* # ac$st ulti) s$#s& %ustiia co#sist +# a.i !$stitui 'i$c!$i

  p$!soa#$ c$.i apa!i#$& c$$a c$ i s$ cu(i#$& !$cu#oat$!$a "!$ptului su.suum cuique tribuere*D$ ac$$a put$) (o!-i "$ o %ustii$ p$#al& ci(il& co)$!cial& a")i#ist!ati(& $tc*

  # s$#sul t$2#icii %u!i"ic$& #oiu#$a "$ %ustii$ poat$ 'i "$'i#it ca totalul instituiilornsrcinate de a soluiona dup parcurgerea unei proceduri echitabile, litigiile care pot opune

  persoanele ntre ele sau mpotriva autoritilor, dar i autoritile mpotriva persoanelor* Di# pu#ctul "$ ($"$!$ al o!3a#i,!ii u#ui stat "$ "!$pt7& co#c$ptul "$ %ustii$ $st$ total"i'$!it 'a "$ p$!c$pia $1ist$#t +#t!.u# stat totalita!* #t!.u# stat "$ "!$pt& +# ca!$ p!i)$a,

  p!i#cipiul s$pa!ai$i put$!ilo!& %ustiia ocup u# loc i)po!ta#t +# st!uctu!a statal& 'ii#"co#si"$!at c$a "$.a t!$ia put$!$& "up c$a l$3islati( i $1$cuti(& !$p!$,$#t8#" factorul

  4Ac$st $1p!$si$ p!o(i#$ "i# lati#ul iusticia.%ustii$& "!$ptat$& $c2itat$* S$)#ul $1po#$#ial al %ustii$i $st$ hemis& ca!$ +#)itolo3ia 3!$ac!$p!$,$#ta ,$ia "!$ptii i poa!t p$st$ tot -ala#a "!$ptii* Ea& $!a 'iica ,$ilo! !aia i "ranus& a"ic ac$!ului i a p)+#tului*hemis +#s$a)# 9legea naturii9 i $!a co#si"$!at p$!so#i'icaia o!"i#ii "i(i#$& a l$3ii i ao-ic$iu!ilo!* O 'apt )$)o!a-il a tita#i"$i hemis$st$ c a )i%locit p$ l8#3 #eus&+# ti)pul potopului& s s$ potol$asc i sai- )il "$ si#3u!ii oa)$#i ca!$ )ai sup!a(i$uiau& $eucalioni %ira& #$poii $i& ca!$ au cu!at "$ -u!ui$#i i au !$ap!i#s'ocul sac!u* D$ ac$$a& ac$ast ,$i a 'ost )ult iu-it "$ 3!$cii a#tici* Si)-olu!il$ $i su#t: -ala#a i sa-ia* &alana $st$co#si"$!at si)-olul acti(itii "$ %u"$cat& ia! sa-ia c$lui "$ $1$cuta!$ silit*

  2A se vedea n acest sens, G.Cornu, Vocabulaire juridique, Edition PUF, Paris, 2007, p.52.!onceptul de Stat de drepta "ost i#ple#entat $i studiat de c%tre doctrina &er#an% n special deKant, Gierke sau Preuss. Pentru ace$tia, 'personalitatea Statului este o dogm, care se impune,dac dorim ca Statul s fe un Rechtsstaat , nse#n(nd i#ple#entarea obli&atorie de re&uli prininter#ediul dreptului. Iheringvedea n )tat, 'creatorul unic i sueran al dreptului'. A se vedea

  pentru a#%nunte, I.Kant, *riti+ der reinen Vernun"t, Erstaus&abe, 7-, p./ !.on Gierke, ie1enossensca3sterie, --7, p.7/ ".Preuss, 1e#einde, )taat, 4eic, --, p.2/ R.on Ihering,er 6ec+ i# rect, -77, p.-.

  4

  http://ro.wikipedia.org/wiki/Mitologia_greac%C4%83http://ro.wikipedia.org/wiki/Gaiahttp://ro.wikipedia.org/wiki/Gaiahttp://ro.wikipedia.org/wiki/Uranushttp://ro.wikipedia.org/wiki/Zeushttp://ro.wikipedia.org/wiki/Zeushttp://ro.wikipedia.org/wiki/Mitologia_greac%C4%83http://ro.wikipedia.org/wiki/Gaiahttp://ro.wikipedia.org/wiki/Uranushttp://ro.wikipedia.org/wiki/Zeus
 • 7/24/2019 Organizarea Sist. Judiciar

  2/117

  esenial al restabilirii n mod prompt i echitabil a ordinii juridice, totodat fiind i garaniaproceselor democratice* Ac$ast i)po!ta# $st$ "at %ustii$i i "$ ct!$ Co#stituia Ro)8#i$i& ca!$ a co#sac!at

  p!i# "ispo,iiil$ 'u#"a)$#tal$ al$ a!t*4 ali#*;'tatul se organiea potrivit principiuluiseparaiei i echilibrului puterilorlegislativ, executiv i judectoreasc n cadrul

  democraiei constituionale>* O alt "ispo,ii$ 'u#"a)$#tal ca!$ $(i"$#i$a, scopul ica!act$!$l$ %ustii$i +# soci$tat$a #oast! $st$ "at i "$ ct!$ a!t*45*ustiia se nfptuiete n numele legii>& ia! ali#$atul ;5=(i,$a, c& >*ustiia este unic, imparial i egal pentru toi>*

  #t!$ #oiu#$a "$ "!$pt i c$a "$ %ustii$ $1ist o co!$lai$ #atu!al& '! "$ ca!$ u#a '!c$alalt #u poat$ su-,ista* S$#sul co#t$)po!a# al ac$sto!a& !$,i" +# )a!$ pa!t$ i "i#"ispo,iiil$ a!t*? al Co#($#i$i* Di# co#i#utul ac$sto! "$'i#iii& co#c2i"$) p!i#'aptul c "!$ptul i %ustiia& su#t #oiu#i i#s$pa!a-il$* O!3a#i,at su- 'o!)a u#ui s$!(iciu pu-lic& %ustiia $st$ o 'u#ci$ +# slu%-a statului "$"!$pt& cu titlu "$ monopolBasup!a ac$st$ia* O!& ac$ast a'i!)ai$ "uc$ la co#clu,ia c +# ca"!ulu#ui stat "$ "!$pt& #u pot 'u#cio#a alt$ s$!(icii pa!al$l$ c$ pot $1$!cita at!i-uii "$ %ustii$ cuca!act$! p!i(at* R$3i)ul %u!i"ic al ac$stui s$!(iciu pu-lic $st$ o!i3i#al& +# )su!a +# ca!$ $l poat$ asi3u!a

  p!ot$cia "!$ptu!ilo! i i#t$!$s$lo! l$3iti)$ al$ %ustiia-ililo!& 3a!a#ta ac$sto!a "!$ptul'u#"a)$#tal "$ acc$s la o i#sta# i i)plicit +# 'aa u#ui %u"$cto!* # ac$$ai )su!&!$3i)ul %u!i"ic al ac$stui s$!(iciu pu-lic& poat$ 3a!a#ta %u"$cto!ilo! i#"$p$#"$#a +# !apo!t cuc$l$lalt$ put$!i pu-lic$& l$3islati( i $1$cuti(& "a! poat$ asi3u!a i o %ustii$ "$ calitat$ ca!$

  poat$ co!$spu#"$ $1i3$#$lo! u#ui p!oc$s $c2ita-il?co#sac!at at8t +# "!$ptul co)u#ita! c8t i+# "ispo,iiil$ Co#($#i$i $u!op$#$ a "!$ptu!ilo! O)ului& cu oca,ia soluio#!ii "i'$!it$lo!liti3ii* Ac$st s$!(iciu pu-lic al %ustii$i& !$p!$,i#t "$ 'apt& o acti(itat$ "$#u)it acti(itat$ "$

  %u!is"ici$& #oiu#$ si#o#i) cu i#t$!($#ia i#sta#$lo! %u"$cto!$ti sau a alto! o!3a#$ statal$i)plicat$ +# !$sta-ili!$a o!"i#ii %u!i"ic$ i ca!$ (a 'i stu"iat )ai +# p!o'u#,i)$ +# u!)toa!$l$

  s$ciu#i* P$#t!u "$cla#a!$a ac$st$i acti(iti $st$ #$c$sa! $1ist$#a u#ui "i'$!$#" +#t!$ "ou sau)ai )ult$ p$!soa#$* C$l$-!ul %u!ist '!a#c$, G*Co!#u& a'i!)ac : /a nceput este litigiul0 $e

  8Conven ia pentru %rotec ia $repturilor i /ibert ilor 1undamentale & cu#oscut i su- "$#u)i!$a "$ Conven ia 2uropeana $repturilor 3mului& $st$ u# catalo3 al "!$ptu!ilo! 'u#"a)$#tal$ $la-o!at "$ Co#siliul Eu!op$i i s$)#at p$ < #oi$)-!i$4BF "$ ct!$ toat$ !il$ )$)-!$& la Ro)a* Ac$ast Co#($# i$ a i#t!at +# (i3oa!$ p$ 7 s$pt$)-!i$ 4B7& ia! Ro)8#ia a!ati'icat.o la "ata "$ 5F iu#i$ 4

 • 7/24/2019 Organizarea Sist. Judiciar

  3/117

  aceea, putem lsa fiecruia libertatea de a se impune cu propriile fore de ai recunoate iexecuta dreptul pe carel pretinde4 *ustiia privat, funest i slab, este o negaie a justiiei,o deordine juridic>* D$ ac$$a& si#3u!a acti(itat$ ca!$ $1c$"$ p!i#cipiului pot!i(it c!uia %ustiia +#"$pli#$t$u# s$!(iciu pu-lic& $st$ c$a +#t!$p!i#s p!i# i#t$!)$"iul procedurii arbitrale!$3l$)$#tat "$

  "ispo,iiil$ Noului Co" "$ p!oc$"u! ci(il

  * %rocedura arbitral$st$ ca!act$!i,at p!i# "$s$)#a!$a "$ ct!$ p!i a u#o! si)plipa!ticula!i.arbitrii.ca!$ #u su#t +#($stii "$ l$3$ cu auto!itat$a 'u#ci$i statal$ i"$#tic$ cu c$a"$ )a3ist!at& 'ii#"u.l$ !$cu#oscut #u)ai co)p$t$#a +# s$#s "$ jurisdictio;put$!$a "$ a

  %u"$ca= #u i "$ imperium56;put$!$a "$ a o!"o#a i i)pu#$ p!i# 2ot!8!$a p!o#u#at=* Acc$sul li-$! la %ustii$ 'i$c!$i p$!soa#$ +# Ro)8#ia& i#"i'$!$#t c $st$ 'i,ic sau

  %u!i"ic "$ "!$pt pu-lic sau p!i(at& $st$ 3a!a#tat c2ia! p!i# Co#stitui$& a!t*54 la ali#*;4='u#"a)$#t$a, c& 3rice persoan se poate adresa justiiei pentru aprarea drepturilor, alibertilor i a intereselor sale legitime>* Ali#$atul ;5= al ac$luiai t$1t& p!i# "ispo,iia

  pot!i(it c!$ia 7ici o lege nu poate ngrdi exercitarea acestui drept >& $(i"$#ia, c $st$p!o2i-it o!ic$ +#c$!ca!$ "$ #atu! l$3islati( "$ a !$st!8#3$ sau op!i ac$st "!$pt&

  !$cu#osc8#"u.l ca u# "!$pt po,iti(* Su- ac$lai p!i#cipiu i a!t* ? ali#*;4= "i# L$3$a #!*7Fratat teoretic $i practic de procedur% civil%, vol.9, Editura@a:ional,

 • 7/24/2019 Organizarea Sist. Judiciar

  4/117

  1.2. 'curt preentare a sistemului judiciar din ?om.nia i a partenerilor acestuia S$!(iciul pu-lic al %ustii$i +# Ro)8#ia& $st$ administratp!i# i#t$!)$"iul Mi#ist$!uluiJustii$i& su- !$spo#sa-ilitat$a )i#ist!ului %ustii$i& ia!garantuli#"$p$#"$#$i %ustii$i.pot!i(it"ispo,iiilo! 'u#"a)$#tal$ al$ a!t*477 ali#*;4=.$st$ Consiliul 'uperior al @agistraturii47* Aacu) a) )ai a)i#tit+# Ro)8#ia& +#c$p8#" cu a#ul 4F& statul $st$ o!3a#i,at i 'u#cio#$a,

  p$ p!i#cipiul c$lo! 7 put$!i& !$sp$cti( auto!iti: legislativ& executiv i judectoreasc*Toat$ ac$st$ t!$i auto!iti& su#tputeri publice& cu at!i-uii "isti#ct$& i ca!$ +#t!.u# stat "$"!$pt t!$-ui$ s 'u#cio#$,$ +#t!.u# $c2ili-!u co#sta#t* I)po!ta#a put$!ii %u"$cto!$ti $st$ "at& aa cu) a) a)i#tit a#t$!io! "$ ct!$Co#stitui$& ca!$ )ai $(i"$#ia, +# co#i#utul "ispo,iiilo! a!t* 45? c& *ustiia se realiea

  prin Analta Curte de Casaie i *ustiiei prin celelalte instane judectoreti stabilite delege>* Di# co#i#utul ac$stui t$1t co#stituio#al& !$,ult in stricto sensu c %ustiia $st$$'$ctuat p!i# i#t$!)$"iul u#ui sist$) %u"$cto!$sc ca!$& "up cu) (o) o-s$!(a +# !8#"u!il$c$ u!)$a,& $st$ co)pus "i# )ai )ult$ i#sta#$ cu at!i-uii "$ %u"$cat* Pa!c2$t$l$ ca!$'u#cio#$a, p$ l8#3 ac$st$a& au at!i-uii p!i(itoa!$ la ap!a!$a i#t$!$sului 3$#$!al pu-lic alsoci$tii ci(il$ i a o!"i#ii "$ "!$pt*

  Dac #$ !$'$!i) in lato sensu+# c$$a c$ p!i($t$ acti(itat$a s$!(iciului pu-lic al %ustii$i&(o) o-s$!(a c +# i#t$!io!ul ac$st$ia s$ 3s$sc "i'$!it$ auto!iti ca!$ au at!i-uii "i'$!it$ ica!$ 'o!)$a,.p!i# !$p!$,$#ta#ii si.u# co!p sp$ciali,at al sist$)ului %u"icia! "i# Ro)8#ia*Aici& (o) i#clu"$ i o s$!i$ "$ auto!iti& ca!$ pot 'i co#si"$!at$ parteneri ai sist$)ului

  %u"icia! i#t$!#& cu) a! 'i: @inisterul 8dministraiei i Bnternelor, "070&0?0, "07020*0?0,"07070%, dar i ali specialiti cu diverse atribuiin ajutorul serviciului public al justiiei0 Ast'$l& put$) a'i!)a c acti(itat$a s$!(iciului pu-lic al %ustii$i& sau sist$)ul %u"icia! "i#Ro)8#ia.'! a i#t!a p!$a )ult +# s'$!a a)pl a at!i-uiilo! ac$sto! auto!iti.$st$ co)pus "i#: I.Puterea judectoreasc: A)Sistemul judectoresc& ca!$ a!$ at!i-uii "$ %u"$cat i ca!$ cup!i#"$ u!)toa!$l$cat$3o!ii "$ i#sta#$: a). nalta Curte de Casaie i Justiie i#sta#a sup!$) cu co)p$t$# )at$!ial it$!ito!ial 3$#$!al* b). Curile de Apel;+# #u)! "$ 4?& "i# ca!$ u#a )ilita!= c$ cup!i#" +# !a,a lo! t$!ito!ial5 sau )ai )ult$ %u"$$6 c).Tribunalele;

 • 7/24/2019 Organizarea Sist. Judiciar

  5/117

  C)Consiliul Superior al $a"istraturii* Dup c$ !olul ac$stuia $st$ !$cu#oscut p!i# "ispo,iii 'u#"a)$#tal$ i a!t*4 ali#;5= "i#L$3$a #!*7F

 • 7/24/2019 Organizarea Sist. Judiciar

  6/117

  b) prevenirea i combaterea corup iei n administra ia public, simplificarea procedurilor administrative, etc0

  III. 'niunea (aional a )*ecutorilor Judectoreti4* Ca!act$!ul pu-lic al acti(itii+#"$pli#it$ "$ ct!$ $1$cuto!ii %u"$cto!$ti& !$,i" "i# co#i#utul a!t*5 ali#*;4= "i# L$3$a 4

  #!*45FFF p!i(i#" $1$cuto!ii %u"$cto!$ ti& !$pu-licat i actuali,at& ca!$ statu$a, 'aptul

  c: >2xecutorii sunt nvestii s ndeplineasc un serviciu de interes public>* Ac$ast"ispo,ii$& !$li$'$a, calitat$a "$ pa!t$#$!i a $1$cuto!ilo! %u"$cto!$ti la sist$)ul %u"icia! "i#Ro)8#ia* Pot!i(it a!t* 5 ali#* ;4= "i# L$3$a #!*45FFF& p!i(i#" $1$cuto!ii %u"$cto!$ti&>

  2xecutorii judectoreti din ?om.nia se constituie n "niunea 7aional a 2xecutorilor*udectoreti, organiaie profesional cu personalitate juridic, format din toi executoriijudectoreti numii potrivit art0 5>* P!$,$#ta "ispo,ii$& !$cu#oat$ $#titat$a U*N*E*J* "i#Ro)8#ia& ca o!3a#i,ai$ p!o'$sio#al cu p$!so#alitat$ %u!i"ic*

  IV. 'niunea (aional a +arourilor de Aocai5F* P!o'$sia "$ a(ocat ocup u# loci)po!ta#t ca pa!t$#$! al sist$)ului %u"icia! "i# Ro)8#ia& ia! acti(itat$a $1$!citat "$ ct!$ac$ti p!o'$sio#iti $st$ co#si"$!at o 3a!a#i$ a "!$ptului la ap!a!$ !$cu#oscut c$t$#ilo! "i#

  Ro)8#ia c2ia! +# co#i#utul a!t*5< ali#*;5= "i# Co#stitui$& +# s$#sul c& An tot cursulprocesului, prile au dreptul s fie asistate de un avocat, ales sau numit din oficiu>*P!$($"$!il$ a!t*4 ali#*;5= "i# L$3$a54#!*B44B p$#t!u o!3a#i,a!$a i $1$!cita!$a p!o'$si$i "$a(ocat& statu$a, c& %rofesia de avocat se exercit numai de avocaii nscrii n tabloulbaroului din care fac parte, barou component al "niunii 7aionale a &arourilor din

  ?om.nia, denumit n continuare "070&0?0 # co#ti#ua!$ a!t*5 ali#*;7= "i# l$3$ $(i"$#ia,inlato sensu& at!i-uiil$ ac$sto!a& +# s$#sul c:D8vocatul are dreptul s asiste i s repreinte

  persoanele fiice i juridice n faa instanelor autoritii judectoreti i a altor organe dejurisdicie, a organelor de urmrire penal, a autoritilor i instituiilor publice, precum in faa altor persoane fiice sau juridice, care au obligaia s permit i s asigure avocatuluidesfurarea nestingherit a activitii sale, n condiiile legii0

  V. 'niunea (aional a (otarilor Publici55* Rolul #ota!ului pu-lic ca pa!t$#$! alsist$)ului %u"icia! "i# Ro)8#ia $st$ $(i"$#t& i)po!ta#a ac$stuia !$,i" c2ia! "$ la +#c$putulL$3ii #!*7?4B a #ota!ilo! pu-lici i a acti(itii #ota!ial$ 57& )o"i'icat i !$pu-licat& )ai

  p!$cis "i# co#i#utul a!t*4& ca!$ p!$($"$ 'aptul c: >8ctivitatea notarial asigur persoanelorfiice i juridice costatarea raporturilor juridice civile sau comerciale nelitigioase, precum iexerciiul drepturilor i ocrotirea intereselor, n conformitate cu legea >* Do(a"a 'aptului cacti(itat$a #ota!ului pu-lic s$ 3s$t$ +# s$!(iciul pu-lic al %ustii$i& !$,ult "i# "ispo,iiil$ a!t*7 ali#*;4= "i# l$3$ ca!$ statu$a, c&>7otarulpubliceste nvestit s ndeplineasc un serviciude interespublici are statutul unei funcii autonome>* VI.Alte instituii sau specialitica!$ au acti(iti i#ci"$#t$ cu acti(itat$a s$!(iciului pu-lic

  al %ustii$i& ca i pa!t$#$!i ai sist$)ului %u"icia! "i# Ro)8#ia: Bnstitutul 7aional de 2xperti-Pentru #ai #ulte in"or#a:ii, a se vedea ?http011222.e7ecutori.ro.4A 'ost pu-licat p$#t!u p!i)a oa! +# M* O'*& Pa!t$a I& #!* BB "i# 4F #oi$)-!i$ 5FFF i )o"i'icat ult$!io! p!i# O*U*G* #!*

  45FF46 O*U*G* #!* ?

 • 7/24/2019 Organizarea Sist. Judiciar

  7/117

  Criminalistic6 Bnstitutul de @edicin /egal6 2xperi judiciari6 2xperi criminaliti6raductori* Di# pcat$& sist$)ul %u"icia! "i# Ro)8#ia #u 3!up$a, "ispo,iiil$ l$3islati($ ca!$!$3l$)$#t$a, i !$cu#osc acti(itat$a ac$sto! i#stituii& +#t!.u# Co" "$ o!3a#i,a!$ %u"icia! aacu) s$ 3s$t$ +# c8t$(a !i $u!op$#$5

 • 7/24/2019 Organizarea Sist. Judiciar

  8/117

 • 7/24/2019 Organizarea Sist. Judiciar

  9/117

  #$$c2i(oc i p$!'$ct aplica-il situai$i "$ 'apt c$ ca!act$!i,$a, sp$a* #s& c2ia! "ac l$3$ap!$,i#t #$cla!iti sau lacu#$& %u"$cto!ul $st$ o-li3at s !$cu!3 la i#t$!p!$ta!$a l$3ii& ia! +#lips "$ t$1t $1p!$s la a#alo3ia l$3ii o!i la a#alo3ia "!$ptului i s !$,ol($ cau,a cu ca!$ a 'osti#($stit* 7* executarea silit ca serviciu de interes public, se ndeplinete numai prin agenii investii

  de stat cu asemenea atribuii, fiind o activitate a justiiei, monopol al statului* Si#3u!ii ca!$pot 'i +#ca"!ai +# $1i3$#a ac$sto! c$!i#$ i ca!$ "up cu) ti) !$ali,$a, u# s$!(iciu "$i#t$!$s pu-lic& su#t $1$cuto!ii %u"$cto!$ti75* Mai )ult "$c8t at8t& L$3$a #!*45FFF p!i(i#"$1$cuto!ii %u"$cto!$ti& !$pu-licat& !$3l$)$#t$a, +# co#i#utul a!t*?7 ali#*;5= 'aptul c :8rhiva activitii executorilor judectoreti este proprietatea statului, se pstrea, seconserv i se pred n condiiile legii>*

  1. 3. 2.1uncia justiiei ca activitate independent i imparial Ac$ast 'u#ci$ a %ustii$i ca acti(itat$ i#"$p$#"$#t i i)pa!ial& !$,i" "i# statutul p$ca!$ +l au categoria de organe statale cu at!i-uii +# +#"$pli#i!$a $i* Ast'$l& +# Co#stitui$ s$ co#sac! +# )o" $1p!$s i#"$p$#"$#a judectorilor& "a! "i#

  #o!)$l$ ca!$ co)pu# statutul lo! ;a!t* 7&

 • 7/24/2019 Organizarea Sist. Judiciar

  10/117

  pa!c2$t$lo!& "a! i o s$!i$ "$ auto!iti ca!$ pot 'i co#si"$!at$ partenereal$ sist$)ului %u"icia!i#t$!#& cu) a! 'i: @inisterul 8facerilor Bnterne, "070&0?0, "07020*0?0, "07070%, "a! i alisp$cialiti cu "i($!s$ at!i-uii +# a%uto!ul s$!(iciului pu-lic al %ustii$i0 # s$#s "$ activitate& s$!(iciul pu-lic al %usti i$i a!$ ca scop co#stitui!$a u#o! 3a!a# ii

  p!oc$sual$ i p!oc$"u!al$ %usti ia-ililo!& asi3u!8#"u.l$ ac$sto!a solu io#a!$a cau,$lo! '!

  p!ti#i!$ i '! (!$o i#'lu$# $1t$!#* Op!i#"u.#$ +#s la s$#sul st!ict al $1p!$si$i pot!i(it c!uia %ustiia !$p!$,i#t u# serviciupublic& (o) !$)a!ca 'aptul c ac$sta $st$ 'u#"a)$#tat p$ a#u)it$ principii de organizareifuncionare ca!$ c!$a, !$3uli $s$#ial$ %u"icia!.p!oc$sual$& ca!act$!istic$ #o iu#ii "$proces> +#t!.u# stat "$ "!$pt*

  1. -.%rincipiile justiiei ca serviciu public Acti(itat$a %ustii$i ca s$!(iciu pu-lic t!$-ui$ s 'u#cio#$,$ +# )o" opti) i !$,o#a-il&

  p$#t!u a o'$!i %ustiia-ililo! "i# soci$til$ )o"$!#$ 3a!a#ia u#$i -u#$ %ustiii* P$#t!u ac$asta-u# 'u#cio#a!$& a fortiorisu#t #$c$sa!$ a 'i p!$sta-ilit$ i#stitui!$a u#o! !$3uli "$ o!3a#i,a!$&"a! i "$ 'u#cio#a!$ a acti(itii %u!is"icio#al$*

  R$3ulil$ p$ ca!$ 'i$ca!$ soci$tat$ $u!op$a# )o"$!# l$ i)pu#$ sist$)ului i#t$!# "$'u#cio#a!$ i o!3a#i,a!$ a %ustii$i& su#t p$#t!u a asi3u!a "$s'u!a!$a u#ui p!oc$s $c2ita-il&"a! i p$#t!u a 3a!a#ta c!$a!$a u#ui spaiu $u!op$a# "$ securitate& libertateijustiie* E#u#at

  p$#t!u p!i)a oa! +# "iscu!sul p!$$"i#t$lui !iscard dH2staing& cu oca,ia "$s'u!!iiCo#siliului $u!op$a# "$ la 0!u1$ll$s +# "$c$)-!i$ 4& ac$st co#c$pt u!)$a, a 'i "$,(oltat+# (iito! "$ ct!$ toat$ sist$)$l$ %u"icia!$ al$ tutu!o! stat$lo! )$)-!$ al U*E*

  4F

 • 7/24/2019 Organizarea Sist. Judiciar

  11/117

  Dup cu) s$ cu#oat$& +#c$p8#" cu 4 "$c$)-!i$ 5FF& a i#t!at +# (i3oa!$ T!atatul 7B"$ laLisa-o#a ca!$& +# c$$a c$ p!i($t$ c!$a!$a spaiului "$ libertate& securitatei justiie la #i($lco)u#ita!;a!t*7 "i# T!atat=& (a a"apta sp$ci'icitat$a sist$)$lo! %u"icia!$ #aio#al$& la aciu#il$U#iu#ii Eu!op$#$* @u#"a)$#tul #o!)$lo! $1ist$#t$ +# T!atatul "$ la Lisa-o#a +# p!i(i#a c!$!ii ac$stui

  spaiu "$ libertate& securitate i justiie& "a! i +# c$$a c$ p!i($t$ !$sp$cta!$a "!$ptu!ilo! ili-$!tilo! 'u#"a)$#tal$ al$ p$!soa#$lo! +# spaiul co)u#ita! $u!op$a# +l co#stitui$p!$($"$!il$ Co#($#i$i Eu!op$#$ a D!$ptu!ilo! O)ului* Di# ac$st co#si"$!$#t& !$'$!ito! lap!i#cipiil$ i#ci"$#t$ sist$)ului %u"icia! #aio#al al o!ic!ui stat )$)-!u& ac$st$a t!$-ui$ s!$,i"$ "i# #oiu#$a "$proces echitabil+# s$#sul a!t*? al Co#($#i$i i t!$-ui$ s co#"uc la

  7Bratatul de la /isabonaa 'ost s$)#at "$ c$i 5 $'i ai stat$lo! )$)-!$ al$ U*E* la 47 "$c$)-!i$ 5FF* Ro)8#ia a !ati'icatT!atatul "$ la Lisa-o#a& p!i# L$3$a #!*475FF& pu-licat +# M*O'* #!*4F "i# 45 '$-!ua!i$ 5FF* T$1tul& T!atatului "$ laLisa-o#a& a a-a#"o#at "$)$!sul a#t$!io! al u#$i Co#stituii $u!op$#$ p!i# )o"i'ica!$a t!atat$lo! $1ist$#t$& 'ii#" #u)it itratatul modificativ>* R$'o!)$l$ p!opus$ "$ ac$st T!atat& +# sp$cial #oua st!uctu! i#stituio#al i )$ca#is)$l$ "$ luc!u&su#t #$c$sa!$ p$#t!u a asi3u!a u# staiu co)u#ita! capa-il s 'ac 'a p!o(oc!ilo! 3lo-al$ i s !spu#" at$pt!ilo!c$t$#ilo! $u!op$#i* Ro)8#ia a susi#ut acti( a"opta!$a T!atatului !ati'ic8#"u.l la < '$-!ua!i$ 5FF* Co#i#utul st!uctu!al alT!atatului "$ la Lisa-o#a& i#clu"$ c$a )ai )a!$ pa!t$ a i#o(aiilo! p!$(,ut$ a#t$!io! "$ T!atatul Co#stituio#al* P!i#cipiil$ca!$ (o! sta la -a,a 'u#cio#!ii ac$stui t!atat (o! 'i:principiul atribuirii&subsidiaritiiiproporionalitii6 ia!principaleleinovaiic$ su#t a"us$ p!i# T!atatul "$ la Lisa-o#a& !$p!$,i#t:

  .8cordarea statutului juridic obligatoriu Cartei $repturilor 1undamentale* Ca!ta $st$ u# a"$(!at co)p$#"iu al"!$ptu!ilo! "$ ca!$ -$#$'icia, c$t$#ii 'a "$ l$3islaia $u!op$a#& p!$cu) "!$ptul la i#t$3!itat$& i#t$!"icia to!tu!ii sau at!ata)$#t$lo! i#u)a#$ sau "$3!a"a#t$& "!$ptul la li-$!tat$& !$sp$ctul (i$ii p!i(at$ i 'a)ilial$& "!$ptul la $"ucai$& "!$ptul "$p!op!i$tat$& #o#."isc!i)i#a!$a& $3alitat$a +#t!$ s$1$& "i($!sitat$a cultu!al& li#3(istic i !$li3ioas& $tc*

  .Antrirea rolului cetenilor;ast'$l& 4 )ilio# "$ c$t$#i "i#t!.u# #u)! s$)#i'icati( "$ stat$ )$)-!$ pot solicitaCo)isi$i s +#ai#t$,$ o p!opu#$!$ +#t!.u# "o)$#iu +# ca!$ co#si"$! c $st$ #$c$sa! o aciu#$ a U#iu#ii=* I#t!o"uc$!$a "$noi posibiliti de aciunela #i($lul U#iu#ii +# "o)$#ii "$ i#t$!$s p$#t!u c$t$#i& p!$cu): $#$!3i$& si3u!a#a c$t$a#ului&"o)$#iul social& sc2i)-!il$ cli)atic$& co)-at$!$a t$!o!is)ului*

  .Consiliul 2uropean va avea un preedinte stabil;cu u# )a#"at "$ "oi a#i i %u)tat$& cu posi-ilitat$a !$+##oi!ii=&co#'$!i#" U#iu#ii )ai )ult co#ti#uitat$ i (i,i-ilitat$ politic*

  .Creterea rolului %arlamentului 2uropean;ac$sta al$3$ p!$$"i#t$l$ Co)isi$i Eu!op$#$ i $st$ i)plicat +#t!.o )su!)ai )a!$ +# p!oc$sul l$3islati(& altu!i "$ Co#siliu=* Pst!a!$a p!i#cipiului repreentrii n Comisia 2uropean+# co#"iiil$9u# stat& u# co)isa!9*

  .?ol ntrit acordat parlamentelor naionale ;i#'o!)a!$a ac$sto!a cu p!i(i!$ la p!oi$ct$l$ l$3islati($ i#iiat$ "$ U#iu#$sau asup!a c$!$!ilo! "$ a"$!a!$6 i)plica!$a spo!it a pa!la)$#t$lo! #aio#al$ +# asp$ct$ p!i(i#" spaiul "$ li-$!tat$& s$cu!itat$i %ustii$& co#soli"a!$a !olului ac$sto!a +# co#t!olul su-si"ia!itii=*

  .2xtinderea domeniilor n care deciiile se adopt de ctre Consiliu cu majoritate calificat ;+# loc "$ u#a#i)itat$) 'i$

  p!i# aplica!$a )a%o!itii cali'icat$ +# "o)$#ii ca!$ +# p!$,$#t su#t supus$ (otului cu u#a#i)itat$ ;a,ilul& )i3!aia& Eu!opol&Eu!o%ust& co#t!olul la '!o#ti$!$& i#iiati($l$ +#altului R$p!$,$#ta#t p$#t!u PESC& politica co)u# "$ t!a#spo!tu!i& o-i$cti(ul io!3a#i,a!$a 'o#"u!ilo! st!uctu!al$ i 'o#"ului "$ co$,iu#$6 $tc*=& 'i$ p!i# $1ti#"$!$a (otului cu )a%o!itat$ cali'icat la #oi"o)$#ii p$#t!u ca!$ #u $1ist -a,a %u!i"ic la ac$st )o)$#t +# t!atat$l$ +# (i3oa!$ ;!$su!s$l$ p!op!ii al$ U#iu#ii& politicaspaial& $#$!3i$& spo!t& tu!is)& p!ot$ci$ ci(il& coop$!a!$a st!uctu!at p$!)a#$#t +# "o)$#iul ap!!ii& p!ot$cia "iplo)atici co#sula!& !$t!a3$!$a (olu#ta! a u#ui stat )$)-!u "i# U#iu#$& "!$ptul "$ i#iiati( popula!& s$!(iciil$ "$ i#t$!$s$co#o)ic 3$#$!al6 a%uto!ul u)a#ita! $tc*=* Noua )o"alitat$ (a si)pli'ica p!oc$sul l$3islati( $u!op$a#& 3$#$!8#" o )ai )a!$$'ici$# +# lua!$a "$ci,iilo! $u!op$#$& cu !$,ultat$ co#c!$t$ la #i($lul c$t$#ilo! $u!op$#i*

  .@eninerea inovaiilor aduse n materie de politic extern i de securitate comun din ratatul Constituional&p!$cu) i +# c$a "$ ap!a!$& p!i# p!$lua!$a )a%o!itii p!$($"$!ilo! +# ac$st$ "o)$#ii* Ast'$l& $st$ i#t!o"us posi-ilitat$a u#$icoop$!!i )ai st!8#s$ +#t!$ stat$l$ )$)-!$ i#t$!$sat$ +# "o)$#iul "$ s$cu!itat$ i ap!a!$ ;coop$!a!$a st!uctu!atp$!)a#$#t=*

  .D$ as$)$#$a& $st$ asi3u!at (i,i-ilitat$a i co$!$#a aciu#ii $u!op$#$ +# ac$st$ "o)$#ii& p!i# nfiinarea postului deAnalt ?epreentant al "niunii pentru 8faceri 2xterne i %olitica de securitate& ca!$ (a p!$,i"a Consiliul ?elaii 2xternei (a'i +# ac$lai ti)p u#ul "i#t!$ (ic$.p!$$"i#ii Co)isi$i* El (a "ispu#$& aa cu) p!$($"$a TC& "$ u# serviciu diplomatic

  44

 • 7/24/2019 Organizarea Sist. Judiciar

  12/117

  a'i!)a!$a lo! ca i 3a!a#ii "$ o!3a#i,a!$ i 'u#cio#a!$ pus$ la "ispo,iia )$ca#is)ului%u"icia!& "a! +# p!i)ul !8#" al %ustiia-ililo!* Dispo,iia p!$(,ut +# a!t*B "i# 7oul9Co" ci(il& co#stitui$ i,(o!ul p!i#cipiul pot!i(itc!uia aplicarea dreptului comunitar n dreptul nostru intern se va face cu prioritate* # ac$sts$#s& t$1tul statu$a, c& An materiile reglementate de preentul cod, normele dreptului

  comunitar se aplic n mod prioritar, indiferent de calitatea sau statutul prilor>*C2ia! i p!$($"$!il$ Noului Co" "$ p!oc$"u! ci(il& co#sac! in terminis& o s$!i$ "$p!i#cipii 'u#"a)$#tal$ i#ci"$#t$ p!oc$sului ci(il ;a!t*B.57=* D!$ptul la u# proces echitabil&+#t$!)$# opti) i p!$(i,i-il "$ ca!$ t!$-ui$ s -$#$'ici$,$ p!il$ at8t +# ca"!ul p!oc$sului ci(il&c8t i +# 'a,a "$ $1$cuta!$ silit& $st$ p!$(,ut expressis verbis p$#t!u p!i)a oa! +#t!.o"ispo,ii$ p!oc$"u!al ci(il i#t$!# ;a!t*? "i# Noul C*p!*ci(*=* # (i!tut$a ac$sto! co#si"$!aii& (o) a#ali,a o s$!i$ "$ p!i#cipii& u#$l$ "i# $l$ "$%at!a"iio#al$& ca!$ $(i"$#i$a, o!3a#i,a!$a i 'u#cio#a!$a sist$)ului %ustii$i ca s$!(iciu

  pu-lic +# liti3iil$ #scut$ cu p!$c"$!$ "i# )at$!ia "!$ptului p!i(at& "a! ca!$ c!$a, i op!ot$ci$ %u"icia! soci$tii ci(il$ +#t!.u# stat "$ "!$pt* Dac +# p!i(i#a principiilor de organiarea %ustii$i ca s$!(iciu pu-lic ac$st$a su#t

  aplica-il$ +# 3$#$!al tutu!o! aciu#ilo! %u!is"icio#al$ "i# o!ic$ )at$!i$& +# sc2i)-& cu p!i(i!$laprincipiile de funcionare9>al$ %ustii$i& (o) !$)a!ca 'aptul c +# c$a )ai )a!$ pa!t$& su#ti#ci"$#t$ ac$l$ p!i#cipii co#sac!at$ +# "ocu)$#t$ i#t$!#aio#al$& "a! i "$ ct!$ %u!isp!u"$#aC*E*D*O* +# )at$!ia "!$ptului %u"icia! p!i(at* Put$) +#c2$ia "$'i#i#"principiile deorganiarea %ustii$i ca 'ii#"& acele principii care

  sunt aplicabile organirii sistemului jurisdicional intern i care confer puteriijudectoreti prerogativele constituionale ntrun stat de drept0

  european*I#clu"$!$a u#$i claue de solidaritate+#t!$ stat$l$ )$)-!$ p$#t!u o s$!i$ "$ a)$#i#!i& p!$cu) t$!o!is)& catast!o'$"$ o!i3i#$ u)a# sau #atu!al& sau "i'iculti +# "o)$#iul $#$!3$tic*T!atatul co#'$! u# ca"!u l$3al sta-ili!ii "$ !$laiip!i(il$3iat$ +#t!$ U#iu#$ i stat$l$ "i# ($ci#tat$*

  .%entru prima dat n istoria construciei europene, importana relaiilor de vecintate ale "niunii este consacrat lanivel de ratat* D$ as$)$#$a& o serie de dispoiii permit flexibiliarea i consolidarea aciunii "niunii n ceea ce privetespaiul de libertate, securitate i justiie, asigur.nd rspunsuri cetenilor europeni n domenii de actualitate precummigraie, lupta mpotriva criminalitii organiate sau a terorismului0 8cordarea personalitii juridice unice "niunii2uropene ;asp$ct ca!$ (a p$!)it$ o co$!$# i (i,i-ilitat$ c!$scut$ a ac$st$ia p$ sc$#a i#t$!#aio#al& p!i# capacitat$a "$!$p!$,$#ta!$ sau "$ a "$($#i )$)-!u al u#$i o!3a#i,aii i#t$!#aio#al$=6

  .I#clu"$!$aprincipiului supremaiei dreptului comunitar co#sac!at +# p!$,$#t #u)ai p$ cal$ %u!isp!u"$#ial*

  *oul Cod ciil, a "ost adoptat prin dispo6iBiile Ce&ii nr. 2-7D200 privind !odul civil, publicat% nonitorul 3cial al 4o#(niei, Partea 9, nr. 5 din 2 iulie 200, le&e care a "ost pus% n aplicareprin dispo6iBiile Ce&ii nr. 7D20, publicat% n onitorul 3cial al 4o#(niei, Partea 9, nr. 80 din 0

  iunie 20, ulterior #odi3cat% prin .U.1. nr. 7D20, care a "ost publicat% n onitorul 3cial al4o#(niei, Partea 9, nr. din 0 septe#brie 20. @oul !od civil Gi care va 3 denu#it ncontinuare, @.!.civ.7 *ota +ene=Kn cadrul acestor principii, nu vo# pre6enta ur#%toarele principii care deja au oconsacrare "unda#ental% n cadrul dreptului procesual civil intern $i co#unitar $i anu#e?principiullegalitii, care dup% cu# $ti# i#plic% respectarea dreptului po6itiv de c%tre toate or&anele statului,toate persoanele 36ice de drept public sau privat $i de to:i cet%:enii ntr=un )tat de drept $i careeste re&le#entat e7presis er+isde art.7 din @oul !od de pr.civ./ =principiul oralitii, repre6int% ele#entul caracteristic al procedurilor judiciare #oderne "%r% decare, dup% cu# vo# observa principiul e&alit%:ii nu poate 3 considerat respectat n anu#ite situa:ii.Acest principiu este re&le#entat de @oul !od de pr.civ., prin art.5/ =principiul nemi6locirii, care vo# observa c% jurispruden:a !.E..., l ncadrea6% al%turi de alteobli&a:ii ale siste#ului jurisdic:ional n cadrul principiului li+erului acces la 6ustiie. Acest principiupoate 3 dedus din con:inutul art. al @oului !od de pr.civ./

  =principiul continuitii, care contribuie la solu:ionarea rapid% a liti&iilor deduse judec%:ii, dup%cu# vo# observa, poate 3 ncadrat n con:inutul principiului celeritii jurisdic:ionale. Principiulcontinuitii, este re&le#entat in terminisde art. din @oul !od de pr.civ.

  45

 • 7/24/2019 Organizarea Sist. Judiciar

  13/117

  #s& principiile defuncionarea %ustii$ +# )at$!ia "!$ptului %u"icia! p!i(at;sau a"!$ptului p!oc$sual ci(il=& su#t acele principii necesare soluionrii diferendelor sau acererilor unor persoane fiice sau juridice, de drept public sau privat de ctre instanele de

  judecat prin intermediul crora, statul le ofer acestora garania desfurrii unui procesechitabil*

  A)Principii de or"aniare 1.%rincipiul autonomiei instanelor judectoreti Ca i put$!$ pu-lic& auto!itat$a %u"$cto!$asc t!$-ui$ s 'i$ auto#o) toc)ai p$#t!u ao'$!i %ustiia-ililo! 3a!a#ia u#$i -u#$ %ustiii& "a! i p$#t!u +#"$pli#i!$a 'u#ci$i sal$

  %u!is"icio#al$7+#t!.u# stat "$ "!$pt* Sist$)ul %u"$cto!$sc "i# Ro)8#ia.aa cu) a) a)i#tit.$st$ co)pus "i#t!.u# #u)!"$t$!)i#at "$ i#sta#$ %u"$cto!$ti a c!o! acti(itat$ $st$ p$ "$pli# !$cu#oscut i p!i#"ispo,iiil$ 'u#"a)$#tal$ al$ a!t*45? ali#*;4=& "a! )ai s$)#i'icati( p!$,$#tat ca o!3a#i,a!$ ico)p$t$#$ +# co#i#utul L$3ii #!*7F

 • 7/24/2019 Organizarea Sist. Judiciar

  14/117

  Toat$ ac$st$ asp$ct$ a)i#tit$& a! 'ac$ ca !$ali,a!$a 'u#ci$i %u!is"icio#al$ a put$!ii%u"$cto!$ti& s 'i$ c8t )ai i#"$p$#"$#t& !$,o#a-il i $'ici$#t& !i"icat la $1i3$#$l$ u#$i%ustiii $u!op$#$*

  2.%rincipiul descentralirii instanelor judectoreti

  Cu $1c$pia #alt$i Cu!i "$ Casai$ i Justii$& ca!$ +i a!$ s$"iul +# 0ucu!$ti& c$l$lalt$i#sta#$ su#t !$pa!ti,at$ p$ +#t!$3 t$!ito!iul !ii* Ac$st p!i#cipiu c!$$a, o justiie de proximitate.ca!$ p!ot$%$a, p!il$ "$ u#$l$c2$ltui$li "$ t!a#spo!t $1c$si($* # "oct!i#a i#t$!#

 • 7/24/2019 Organizarea Sist. Judiciar

  15/117

 • 7/24/2019 Organizarea Sist. Judiciar

  16/117

  $(i"$#t& a u#o! 'acto!i c$ i# "$ ca)pa#ia $l$cto!al i "$ co)po#$#ta 'i#a#cia! a ac$st$ia6 +#plus& #u)i!$a %u"$cto!ilo! Cu!ii Sup!$)$ $st$ "$cis +# c$l$ "i# u!) p!i# i)plica!$a put$!ii$1$cuti($ i a c$l$i l$3islati($* # 'i#$& pot!i(it )o"$lului ca!$ po!#$t$ "$ la p!$)isa c %u"$cto!ii !$p!$,i#t ocat$3o!i$ apa!t$ "$ 'u#cio#a!i pu-lici s$ aco!" u# !ol )ai p!o#u#at )i#ist!ului %ustii$i& ca

  pa!t$ a put$!ii $1$cuti($*D$si3u!& #ici u#ul "i#t!$ ac$st$ "ou )o"$l$ #u t!$-ui$ p!i(it +# )o" a-st!act& "$ c$l$)ai )ult$ o!i& #o!)$l$ co#stituio#al$ !$'$!itoa!$ la put$!$a %u"$cto!$asc !$p!$,i#t oco)-i#ai$ a ac$sto!a*

  R$($#i#" la )o"i'ic!il$ co#stituio#al$ op$!at$ +# )at$!i$ "$ %ustii$ "i# a#ul 5FF7&$st$ "$ !$)a!cat +#sc!i$!$a cu (aloa!$ "$ p!i#cipiu a #o!)$i ca!$ 3a!a#t$a, i)pa!ialitat$a

  %ustii$i& "a!$a +# co)p$t$#a Co#siliului Sup$!io! al Ma3ist!atu!ii a p!opu#$!ilo! "$ #u)i!$&p!$cu) i "$ p!o)o(a!$& t!a#s'$!a!$ i sa#cio#a!$ a %u"$cto!ilo!& +# co#"iiil$ l$3ii o!3a#ic$*

  # Ro)8#ia& #o!)$l$ l$3al$ ca!$ 3a!a#t$a, i#"$p$#"$#a )a3ist!ailo! s.au a'lat'!$c($#t +# at$#ia c$lo!lalt$ auto!iti al$ statului +# ulti)a p$!ioa". a#ul 5FF

 • 7/24/2019 Organizarea Sist. Judiciar

  17/117

  independeni i se supun numai legii9* P!i# u!)a!$& #u s$ poat$ susi#$ cu su'ici$#t t$)$i c%ustiia t!$-ui$ s 'i$ i#clusB5+# st!uctu!il$ $1$cuti($ al$ statului* Ac$st$ t!stu!i ca!act$!istic$ put$!ii %u"$cto!$ti ca!$ su#t +# st!8#s co!$lai$ u#a cuc$alalt& "oa! scot +# $(i"$# auto#o)ia 'u#ci$i %u!is"icio#al$ B7 i i)plicit a sist$)ului

  %u"$cto!$sc "ato!it 'aptului c l$3$a #u utili,$a, expressis verbisac$ast #oiu#$*

  N$+#"oi$l#ic& 'aptul c at!i-utul i)pa!ialitii sau c2ia! al u#ui a#u)it 3!a" "$i#"$p$#"$# $st$ u# "$,i"$!at ca!$ #u %usti'ic i#clu"$!$a %u"$cto!ului& aa cu) a) )aia)i#tit& +#t!.o st!uctu! $1$cuti( sau +#t!.o alt 'o!) "$ put$!$ "$c8t c$a %u"$cto!$asc B

 • 7/24/2019 Organizarea Sist. Judiciar

  18/117

  @agistraturii, Bnstitutul 7aional al @agistraturii, @inisterul *ustiiei sau la unitilesubordonate acestuia ori la alte autoriti publice, n orice funcii, inclusiv cele de demnitatepublic numite, la solicitarea acestor instituii, precum i la instituii ale "niunii 2uropenesau organiaii internaional9* At8t i#"$p$#"$#a& i)pa!ialitat$a c8t i i#a)o(i-ilitat$a %u"$cto!ilo!& ti)p +# ca!$ su#t

  p!ot$%at$ "$ ct!$ stat& (o! !$p!$,$#ta 3a!a#iil$ 'u#"a)$#tal$ al$ +#"$pli#i!ii u#$i -u#$%ustiiiB*

  &.%rincipiul dublului grad de jurisdicieI=

  Sist$)ul %u"$cto!$sc "i# Ro)8#ia a!$ sta-ilit o st!uctu! i$!a!2ic& su- 'o!)pi!a)i"al* La -a,a ac$st$i piramide& +# 'u#ci$ "$ o-i$ctul )at$!ial al liti3iului& 3si)%u!is"iciil$ p!i)$i i#sta#$& apoi %u!is"iciil$ "$ ap$l sau c$l$ "$ !$cu!s& "up ca,* P!actic& p!i#cipiul "u-lului 3!a" "$ %u!is"ici$& c!$a, u#sistem de control judiciar& p!i#ca!$ 2ot!8!il$ i#sta#$lo! i#'$!ioa!$ su#t supus$ co#t!olului %u"$cto!$sc "$ ct!$ i#sta#$l$sup$!ioa!$* I#stitui!$a co#t!olului %u"icia! s$ 'ac$ p!i# i#t$!)$"iul cilo! "$ atac ca!$ "$cu!3$ "i#

  #$c$sitat$a p!$+#t8)pi#!ii i +#ltu!!ii u#o! posi-il$ $!o!i "$ %u"$cat i "$ soluio#a!$&i#stituii al$ c!o! !aiu#$ i 'i#alitat$ su#t "$ !$ali,a!$ +# co#"iii c8t )ai -u#$ a actului "$

  %ustii$& cu !$)$"i$!$a $($#tual$lo! 3!$$li c$ s.a! put$a st!$cu!a +# 2ot!8!$a %u"$cto!$asc&"a! i p$#t!u asi3u!a!$a aplic!ii u#ita!$ a l$3ii "$ ct!$ i#sta#$l$ "$ %u"$cat* Ac$st co#t!ol& s$ !$ali,$a, +# )o)$#tul +# ca!$ pa!t$a i#t$!$sat i#iia, "$cla#a!$acii sup$!ioa!$ "$ atac asup!a 2ot!8!ii p!o#u#at$ "$ ct!$ p!i)a i#sta#* # ac$$ai )su!& is$ o'$! %ustiia-ilului.ca!$ $st$ #$)ulu)it "$ 2ot!8!$a p!o#u#at.posi-ilitat$a "$ a s$si,a o

  %u!is"ici$ sup$!ioa! p$#t!u o-i#$!$a u#ui co#t!ol devolutivp$ cal$a ap$lului& sau "up ca,&al c$lui "$ legalitatep!i# i#t$!)$"iul !$cu!sului& asup!a 2ot!8!ii atacat$* Nu)ai +# )at$!i$

  p$#al& !$cu!sul $st$ pst!at +# co#ti#ua!$ ca o cal$ o!"i#a! "$ atac i +# ca!$ co#t!oluli#sta#$i #u u!)!$t$ $1clusi( l$3alitat$a 2ot!8!ii atacat$B* Totui& t!$-ui$ o-s$!(at 'aptul c "!$ptul !$cu#oscut %ustiia-ilului "$ a "$cla#a cal$al$3al "$ atac& #u 'ac$ pa!t$ "i# #oiu#$a "$ p!oc$s $c2ita-il +# )at$!i$ ci(il +# s$#sul a!t*?ali#*;4= al Co#($#i$i $u!op$#$ a "!$ptu!ilo! o)ului& ca!$ asi3u! ac$sto!a #u)ai "!$ptul la

  %u"$ca!$a cau,$lo! "$ ct!$ o >instan independent i imparial, instituit de lege> p$#t!uo-i#$!$a u#$i 2ot!8!i asup!a 'o#"ului liti3iului $1ist$#t* Co#t!a! ac$sto! asp$ct$& +# )at$!i$ p$#al& pot!i(it a!t*5 "i# P!otocolul al Co#($#i$i$u!op$#$& toat$ p$!soa#$l$ "$cla!at$ (i#o(at$ "$ o i#'!aciu#$ "$ ct!$ u# t!i-u#al a!$ "!$ptuls c$a! $1a)i#a!$a >declaraiei de vinovie sau a condamnarii>& "$ ct!$ o %u!is"ici$sup$!ioa!* Pot!i(it R$co)a#"!ii R;B= a"optat "$ Co)it$tul "$ )i#ist!i ai Co#siliului Eu!op$i

  "i# '$-!ua!i$ 4B !$'$!itoa!$ la >organiarea i ame liorarea exerciiului cilor de recursn materie civil i comercial>& !$co)a#" !$cu#oat$!$a u#ui "!$pt la u# co#t!ol%u!is"icio#al& ca!$ poat$ a#t!$#a posi-ilitat$a "$ a s$si,a o a "oua i#sta# ca!$ (a put$a%u"$ca "i# #ou& +# 'apt i +# "!$pt& "a! i "$ a !$cu!3$ la $1$!ciiul u#$i a t!$ia i#sta#$& p$#t!uu# co#t!ol "$ l$3alitat$* Aa cu) a) a!tat la +#c$putul p!$,$#t$i su-s$ciu#i& +# sist$)ul %u"$cto!$sc "i#Ro)8#ia& $1ist co#soli"at$ %u!is"iciil$ p!i)$i i#sta#$& apoi %u!is"iciil$ o!"i#a!$ "$ ap$l i+# u#$l$ ca,u!i& c$l$ "$ !$cu!s*

  57A s$ ($"$a +# ac$st s$#s& !0Cornu, *01oKer& op*cit*& p*

 • 7/24/2019 Organizarea Sist. Judiciar

  19/117

  C2ia! "ac& p8# la )o"i'ica!$a Co"ului "$ p!oc$"u! ci(il p!i# O*U*G* 475FFF&cal$a !$cu!sului?F$!a co#sac!at cilo! o!"i#a!$ "$ atac& ia! u#$l$ soluii?4al$ %u!isp!u"$#$i

  p$!)it$au a'i!)aia pot!i(it c!$ia& sist$)ul i#t$!# a($a t!$i 3!a"$ "$ %u!is"ici$& +# )o)$#tul"$ 'a luc!u!il$ s.au cla!i'icat* At8t ($c2iul?5Co" "$ p!*ci(* c8t i Noul?7C*p!*ci(*& cali'ic cal$a !$cu!sului?ratat......, p.75=7-/ S.Spinei, 4ecursul n procesul

  civil, Editura ;a#an&iu, ratat...p.75/ I.'eleanu, .'eleanu, ;ot%r(rea judec%toreasc%,Editura )ervo=)at, Arad, -, p.270.

  4

 • 7/24/2019 Organizarea Sist. Judiciar

  20/117

  co)pl$tul "$ 'ilt!u& ac$st co)pl$t (a p!o#u#a& o +#c2$i$!$ "$ a")it$!$ +# p!i#cipiu a!$cu!sului i (a t!i)it$ "osa!ul p$#t!u sta-ili!$a al$ato!i$ a altui co)pl$t i a t$!)$#ului "$

  %u"$cat p$ 'o#" a !$cu!sului ;a!t*

 • 7/24/2019 Organizarea Sist. Judiciar

  21/117

  i#sta#& t!a"iia %u"icia! actual !)8#$ ataat sist$)ului col$3ialitii& cu u#$l$ )ici$1c$pii* Aa"a!& pot!i(it "ispo,iiilo! a!t*B< ali#*;4= "i# L$3$a #!* 7F*Ali#$atul ;5= al ac$luiai t$1t& $(i"$#ia, de jurep!i#cipiul col$3ialitii& statu8#" c&

  8pelurile se judec n complet format din < judectori, iar recursurile, n complet format din9 judectori, cu excepia caurilor n care legea prevede altfel>* Dup )o"i'ica!$a L$3ii 7F

 • 7/24/2019 Organizarea Sist. Judiciar

  22/117

  co)pl$)$#ta! a ac$sto!a* P!actic& ac$st co)pl$t (a a($a at!i-uii "$ 'ilt!a!$ a cau,$lo!i#"i(i"ual$ a'lat$ p$ !olul Cu!ii& toc)ai p$#t!u a !$"uc$ #u)!ul %u"$cto!ilo! i)plicai p8#la ac$l )o)$#t& +# p!$3ti!$a i a"opta!$a "$ci,iilo! ac$st$i i#sta#$* Ac$st co)pl$t p!$,i"at"$ %u"$cto!ul u#ic& #u (a $1a)i#a #icio c$!$!$ i#t!o"us co#t!a statului p$#t!u ca!$ a 'ostal$s& toc)ai p$#t!u a.i pst!a i)pa!ialitat$a +# acti(itat$a sa "$ %u"$cat& ia! "$ci,ia

  p!o#u#at (a 'i "$'i#iti( i #u poat$ 'ac$ o-i$ctul #iciu#$i ci "$ atac* # ca"!ul Cu!ii Eu!op$#$ a D!$ptu!ilo! O)ului& p!i#cipiul col$3ialitii 'u#cio#$a, +#u!)toa!$l$ situaii:

  . +# ca,ul Comitetelor de / judectori* Ac$st$a %u"$c a")isi-ilitat$a u#$i c$!$!i&($!i'ic8#" +#"$pli#i!$a tutu!o! co#"iiilo! c$!ut$ "$ a!t*7< i 7B "i# Co#($#iaEu!op$a# a D!$ptu!ilo! O)ului* P!i# (otul u#a#i) al ac$sto! Co)it$t$& o c$!$!$ poat$'i "$cla!at i#a")isi-il sau !a"iat "$ p$ !olul Cu!ii* D$ci,ia (a 'i "$'i#iti(6

  . +# ca,ul Camerelor de 0 judectori* Dac Co)it$tul #u a "$cis +# u#a#i)itat$i#a")isi-ilitat$a c$!$!ii& cau,a (a 'i "$'$!it u#$i Ca)$!$ ca!$ s$ (a p!o#u#a at8tasup!a a")isi-ilitii& c8t i asup!a 'o#"ului pl8#3$!ii* D$ci,ia ac$st$ia& poat$ 'i atacatcu !$cu!s +# -a,a a!t**

  55

 • 7/24/2019 Organizarea Sist. Judiciar

  23/117

 • 7/24/2019 Organizarea Sist. Judiciar

  24/117

 • 7/24/2019 Organizarea Sist. Judiciar

  25/117

  ali#$atul 7 al ac$luiai t$1t pot!i(it c!uia:>%rile au dreptul la un proces echitabil i lasoluionarea cauelor ntrun termen reonabil>* # a"$(!& ac$st t$1t co#stituio#al #u $(i"$#ia, in terminisi "!$ptul %ustiia-ilului lau# t!i-u#al& "a! posi-ilitat$a !$cu#oscut ac$stuia "$ a s$ a"!$sa %ustii$i pentru aprareadrepturilor, a libertilor i a intereselor sale legitimei)plic a fortiorii ac$st "!$pt* Totui&

  a!t*4F "i# L$3$a #!*7Foate persoanele au dreptul la un proces echitabil i lasoluionarea cauelor ntrun termen reonabil, de ctre o instan imparial iindependent, constituit potrivit legii>* I)po!ta#a acc$sului li-$! la %ustii$ $st$ "at i "$ a!t*B "i# Noul Co" "$ p!*ci(*& ca!$co#sac! i)p$!ati( +# "ispo,iiil$ ali#*;4= c& *udectorii au ndatorirea s primeasc i s

  soluionee orice cerere de competena instanelor judectoreti, n materie civil0 8cetia nupot refua s judece pe motiv c legea nu prevede, este neclar sau incomplet>* La 'i#al& put$) a!ta 'aptul c acc$sul li-$! la %ustii$ ca i p!$!o3ati( a "!$ptului laaciu#$& #u poat$ 'i !$cu#oscut7 +# toat$ situaiil$ ca u# "!$pt a-solut& c2ia! "ac +# c$l$

  p!$,$#tat$ statul $st$ o-li3at s.l 3a!a#t$,$ +# 'a(oa!$a c$t$#ilo!* O!& $1$!cita!$a ac$stui

  "!$pt la aciu#$ cu !$a.c!$"i#

 • 7/24/2019 Organizarea Sist. Judiciar

  26/117

  C2ia! "ac Co#($#ia $u!op$a#& #u aloc #icio "ispo,ii$ $1p!$s p!i#cipiului3!atuitii +# )at$!i$ ci(il& %u!isp!u"$#a C*E*D*O* a a")is c a!t*? pa!a3*4 al Co#($#i$i$u!op$#$& poat$ +# a#u)it$ situaii s i)pu# u#ui Stat s i#stau!$,$ u# sist$) "$ a%uto!

  %u"icia! +# )at$!i$ ci(il fie pentru c legea impune repreentarea de un avocat**Q&fie nraport de complexitatea procedurii n cau*

  # )o" #o!)al& p$#t!u ca a%uto!ul %u"icia! s poat 'i aco!"at u#$i p$!soa#$& ac$asta a!t!$-ui s "o($"$asc 'aptul c #u "$i#$ !$su!s$l$ 'i#a#cia!$ #$c$sa!$ p$#t!u p!o)o(a!$a isusi#$!$a u#$i ast'$l "$ aciu#i ci(il$* #s o situai$ sp$cial& a 'ost $(i"$#iat "$ Cu!t$ +#"!$ptul i#t$!# -$l3ia#& co#si"$!8#" +#clcat$ p!$($"$!il$ a!t*? pa!a3*4 "i# Co#($#i$& "$oa!$c$&iroul de 8sisten *udiciar a respins cererea lui @080 de a fi ajutat pentru a se adresaunui tribunal n vederea promovrii unui recurs n materie civil, pe motiv c preteniile saledin acea cale de atac nu au prut a fi justificate, iar calea de atac nu ar fi avut succes* D$ ac$$a& Co#siliul Eu!op$i o"at p!i# $la-o!a!$a Di!$cti($i #!* 5FF7CE p!i(i#"+)-u#ti!$a acc$sului la %ustii$ +# ca,ul liti3iilo! t!a#s'!o#tali$!$& a sta-ilit u#$l$ !$3uli)i#i)al$ co)u#$ !$'$!itoa!$ la asist$#a %u"icia! aco!"at +# ca"!ul ac$sto! cat$3o!ii "$cau,$& p$#t!u ca sist$)ul "$ asist$# %u"icia! s 'i$ co#si"$!at c asi3u! u# acc$s $'$cti( la

  %ustii$ c$t$#ilo! stat$lo! )$)-!$ al$ U#iu#ii Eu!op$#$*@a "$ ac$st$ asp$ct$& Statul (a a($a o-li3aia s asi3u!$ u# $c2ili-!u +#t!$ a o'$!i o

  p!ot$ci$ %u!i"ic p$!soa#$lo! ca!$ #u "ispu# "$ su)$l$ #$c$sa!$ "$cla#!ii u#$i %u"$ci ic$i ca!$ pot 'i +# culp p$#t!u "$)a!a!$a +# )o" $1c$si( a ac$st$i p!oc$"u!i* P$#t!u ac$st$ co#si"$!$#t$& Gu($!#ul Ro)8#i$i& a 'ost "$t$!)i#at s a"opt$ O!"o#a#a

  "$ u!3$# #!* B45FF& p!i# i#t$!)$"iul c!$ia s poat 'i asi3u!at acc$sul la %ustii$ i ap$!soa#$lo! '! posi-iliti 'i#a#cia!$& ca!$ #u pot 'ac$ 'a c2$ltui$lilo! p$ ca!$ l$ p!$supu#$"$cla#a!$a u#ui p!oc$s o!i a $1$cut!ii silit$*

  P!$lua!$a ac$sto! c!it$!ii "$ a%uto! %u"icia! +# "!$ptul i#t$!#& a p!$supus c!$a!$a u#o!co#"iii c$l pui# i"$#tic$ cu c$l$ co)u#ita!$& p$#t!u a #u co#"uc$ la apa!iia u#o!"isc!i)i#!i +#t!$ p!op!ii c$t$#i i c$t$#ii c$lo!lalt$ stat$ )$)-!$ o!i p$!soa#$ ca!$ au"o)iciliul o!i !$$"i#a o-i#uit p$ t$!ito!iul u#ui stat )$)-!u i ca!$ a! solicita asist$#

  %u"icia! +# 'aa i#sta#$lo! sau a alto! auto!iti cu at!i-uii %u!is"icio#al$ !o)8#$*P!i# a"opta!$a ac$stui act #o!)ati(& s.a u!)!it ca acc$sul la %ustii$& co)po#$#t a

  p!oc$sului $c2ita-il i $1p!$si$ a p!i#cipiilo! "$)oc!atic$ +#t!.u# stat "$ "!$pt s 'i$ $'$cti(&ia! costu!il$ u#$i p!oc$"u!i %u"icia!$ s #u co#stitui$ o pi$"ic +# +#c$!ca!$a "$ a ap$la la

  %ustii$ p$#t!u !$ali,a!$a sau ap!a!$a u#ui "!$pt& %usti'ic8#"& +# a#u)it$ situaii i co#"iii&susi#$!$a "i# pa!t$a statului& "i# !$su!s$ 'i#a#cia!$ pu-lic$* O!"o#a#a s$ aplic +# toat$ ca,u!il$ +# ca!$ s$ solicit a%uto! pu-lic %u"icia! +# 'aai#sta#$lo! %u"$cto!$ti sau a alto! auto!iti cu at!i-uii %u!is"icio#al$ !o)8#$ "$ ct!$ o!ic$

  p$!soa# 'i,icF a(8#" "o)iciliul sau !$$"i#a o-i#uit +# Ro)8#ia sau +#t!.u# alt stat

  )$)-!u al U#iu#ii Eu!op$#$* Pot!i(it p!$($"$!ilo! a!t* 4 "i# O!"o#a#& a%uto!ul pu-lic %u"icia! !$p!$,i#t forma deasisten acordat de stat care are ca scop asigurarea dreptului la un proces echitabil i

  garantarea accesului egal la actul de justiie, pentru realiarea unor drepturi sau intereselegitime pe cale judiciar, inclusiv pentru executarea silit a hotr.rilor judectoreti sau aaltor titluri executorii>*-7A se vedea, ot. !.E...,Fire)c.9rlanda din oct. 7.--;ot. !.E...,Fertsc.

 • 7/24/2019 Organizarea Sist. Judiciar

  27/117

 • 7/24/2019 Organizarea Sist. Judiciar

  28/117

  Dac#u s$ poat$ sta-ili i#sta#a co)p$t$#t& c$!$!$a "$ aco!"a!$ a a%uto!ului pu-lic%u"icia! s$ a"!$s$a, judectoriei n a crei circumscripie teritorial i are domiciliul saureedina solicitantul>*

  Dac a%uto!ul pu-lic %u"icia! $st$ solicitat +#t!.u# p!oc$s +# cu!s& c$!$!$a sau& "up ca,&c$!$!il$ "$ aco!"a!$ a a%uto!ului pu-lic %u"icia! s$ soluio#$a,& "ac l$3$a #u p!$($"$ alt'$l&

  de completul nvestit cu soluionarea cererii principale>& ia! "ac a%uto!ul pu-lic %u"icia! s$solicit p$#t!u $1$!cita!$a u#$i ci "$ atac& a%uto!ul s$ poat$ aco!"a >n urma unei noi cereri>*Dac c$!$!$a p$#t!u aco!"a!$a a%uto!ului pu-lic %u"icia! (a 'i 'o!)ulat ult$!io! i#t!o"uc$!iicii "$ atac& co)p$t$#t s soluio#$,$ c$!$!$a $st$ >instana care va soluiona calea de atacrespectiv>* Dac a%uto!ului pu-lic %u"icia! s$ solicit p$#t!u pu#$!$a +# $1$cuta!$ a u#$i 2ot!8!i&c$!$!$a $st$ >de competena instanei de executare>*

  # toat$ ca,u!il$& c$!$!$a p$#t!u aco!"a!$a a%uto!ului pu-lic %u"icia! $st$ scutit de taxde timbru* I#sta#a& la p!i)i!$a c$!$!ii p$#t!u aco!"a!$a a%uto!ului pu-lic %u"icia!& (a pu#$ +# ($"$!$solicita#tului c& +# ca,ul pi$!"$!ii p!oc$sului& c2$ltui$lil$ "$ %u"$cat al$ c$l$ilalt$ p!i (o! 'i

  +# sa!ci#a sa& p!$cu) i o-li3a!$a !$stitui!ii su)$lo! p!i)it$ cu titlu "$ a%uto! pu-lic %u"icia! +#ca,ul +# ca!$ i#sta#a co#stat c c$!$!$a "$ a%uto! pu-lic %u"icia! a 'ost 'cut cu !$a.c!$"i#&

  p!i# ascu#"$!$a a"$(!ului& c$l (i#o(at u!)8#" a p!i)i& p!i# +#c2$i$!$a i#sta#$i "$ o-li3a!$la !$stitui!$ i o a)$#" +# cua#tu) "$ p8# la B o!i su)a p$#t!u ca!$ a o-i#ut #$%usti'icatscuti!$a*

  P$#t!usoluio#a!$a c$!$!ii& i#sta#a poat$ solicita o!ic$ l)u!i!i i "o($,i p!ilo! saui#'o!)aii sc!is$ auto!itilo! co)p$t$#t$*

  Pot!i(it p!$($"!ilo! a!t* 4B ali#* ;4=& asup!a c$!$!ii "$ a%uto! pu-lic %u"icia! i#sta#a s$p!o#u#& '! cita!$a p!ilo!& p!i# +#c2$i$!$ )oti(at "at +# ca)$!a "$ co#siliu*

  )pot!i(a +#c2$i$!ii p!i# ca!$ s$ !$spi#3$ c$!$!$a "$ aco!"a!$ a a%uto!ului pu-lic %u"icia!c$l i#t$!$sat poat$ 'ac$ c$!$!$ "$ !$$1a)i#a!$& +# t$!)$# "$ B ,il$ "$ la "ata co)u#ic!ii+#c2$i$!ii& c$!$!$ ca!$ (a 'i soluio#at +# ca)$!a "$ co#siliu "$ u# alt co)pl$t& i#sta#a

  p!o#u#8#"u.s$ p!i# +#c2$i$!$ i!$(oca-il* # ca,ul +# ca!$ c$!$!$a "$ aco!"a!$ a a%uto!ului pu-lic %u"icia! a 'ost 'o!)ulat cu !$ac!$"i#& o!ic$ p$!soa# i#t$!$sat poat$ s$si,a o!ic8#" i#sta#a ca!$ a +#cu(ii#at a%uto!ul!$sp$cti(& p!$,$#t8#" "o($,i cu p!i(i!$ la situaia !$al a c$lui c!uia i s.a +#cu(ii#at c$!$!$aA%uto!ul pu-lic %u"icia! #u s$ susp$#" +# cu!sul c$!c$t!ilo!* A%uto!ul pu-lic %u"icia! poat$ 'i !$'u,at +# u!)toa!$l$ ca,u!i: . dac este solicitat abuiv6 .c.nd costul su estimat este disproporionat fa de valoarea obiectului cauei6 .c.nd acordarea ajutorului public judiciar nu se solicit pentru aprarea unui interes

  legitim ori se solicit pentru o aciune care contravine ordinii publice sau celeiconstituionale6 .dac cererea pentru a crei soluionare se solicit ajutor public judiciar face parte dincategoria celor care pot fi supuse medierii sau altor proceduri alternative de soluionare,atunci c.nd se dovedete c solicitantul ajutorului public judiciar a refuat anterior nceperii

  procesului s urmee o asemenea procedur6.c.nd solicitantul pretinde despgubiri pentru atingeri aduse imaginii, onoarei sau

  reputaiei sale, n condiiile n care acesta nu a suferit vreun prejudiciu material6 .n caul n care cererea decurge din activitatea comercial sau dintro activitateindependent desfurat de solicitant* Dac& p!i# co)po!ta)$#tul #$"ili3$#t a(ut +# ti)pul p!oc$sului& c$l ca!$ a -$#$'iciat "$

  a%uto!ul pu-lic %u"icia! a cau,at pi$!"$!$a p!oc$sului o!i "ac p!i# 2ot!8!$ %u"$cto!$asc s.aco#statat c aciu#$a a 'ost $1$!citat a-u,i(& i#sta#a poat$ "ispu#$& o"at cu soluio#a!$a

  5

 • 7/24/2019 Organizarea Sist. Judiciar

  29/117

  cau,$i& o-li3a!$a ac$stuia la !$stitui!$a& +# tot sau +# pa!t$& a c2$ltui$lilo! a(a#sat$ "$ ct!$stat* Dispo,iti(ul +#c2$i$!ii cup!i#,8#" o-li3aia "$ plat a su)$lo! )$#io#at$& co#stitui$ titlu$1$cuto!iu* Noul Co" "$ p!*ci(* $(i"$#ia, p!i#cipiul 3!atuitii %ustii$i p!i# p!$($"$!il$4a!t*F&ca!$ statu$a, a#u)it$ $'$ct$ "oa! p$#t!u 'a,a "$ %u"$cat* # sc2i)-& ali#$atul;4=& (a

  !$cu#oat$ c$lui ca!$ #u (a put$a 'ac$ 'a "$cla#!ii i susi#$!ii u#ui p!oc$s ci(il&posi-ilitat$a "$ a& Dbeneficia de asisten judiciar, n condiiile legii speciale*@a "$ ac$st$ asp$ct$ p!$,$#tat$& put$) co#clu,io#a c la !8#"ul su& 3!atuitat$a

  %ustii$i +# )at$!i$ ci(il& i)plic ipso facto $1ist$#a a "ou situaii o'$!it$ "$ ct!$ stat%ustiia-ililo!& -$#$'icia!i ai ac$stui a%uto! %u"icia! i a#u)$: gratuitatea accesului la oinstani accesul la executarea silit a unei hotr.ri judectoreti*

  3.%rincipiul disponibilitii n cadrul procesului civil Ac$st p!i#cipiu& co#'$! p!ilo! "!$ptul ca i#sta#$l$ s s$ p!o#u#$ +# li)it$l$ +# ca!$ au'ost +#($stit$& p!i# c$!$!$a "$ c2$)a!$ +# %u"$cat i p!i# $($#tual$l$ c$!$!i !$co#($#io#al$sau "$ i#t$!($#i$ al$ p!ilo! i)plicat$ +#t!.u# p!oc$s ci(il* 0$#$'iciul ac$stui p!i#cipiu $st$

  ac$la c& o'$! posi-ilitat$a p!ilo! s.i controlee n cunotiin de cau>& "up -u#ulplac "a! i +# 'u#ci$ "$ i#t$!$sul a(ut +# ca"!ul p!oc$"u!ii %u!is"icio#al$& co#"uita p$ ca!$t!$-ui$ s o u!)$,$ +# ca"!ul ac$lui liti3iu* D$oa!$c$ +# ca"!ul p!oc$sului p$#al $st$ i#ci"$#t p!i#cipiul o'icialitii& pot!i(it c!uiaact$l$ #$c$sa!$ "$s'u!!ii ac$stui p!oc$s s$ +#"$pli#$sc "i# o'iciu& p!i#cipiul "ispo#i-ilitii$st$ sp$ci'ic p!oc$sului ci(il ca i )i%loc !$cu#oscut p!ilo! "$ a s$si,a i#sta#a "$ %u"$cat&"$ a.i a!3u)$#ta i "o($"i $1ist$#a sau i#$1ist$#a "!$ptu!ilo! +# ca"!ul ac$l$i p!oc$"u!i

  %u!is"icio#al$* Cu toat$ c ac$st p!i#cipiu #u $st$ !$3l$)$#tat in terminis"$ a!t*? al Co#($#i$iEu!op$#$& 'ii#" u# p!i#cipiu ca!act$!istic p!oc$sului ci(il& p$#t!u ca p!il$ s poat -$#$'icia"$ $'$ct$l$ u#ui p!oc$s $c2ita-il +# s$#sul a!t*? a)i#tit& ac$st$a t!$-ui$ s.i 'olos$ascco#"uita p!oc$sual p$ ca!$ ac$st p!i#cipiu o $(i"$#ia, +# 'a(oa!$a lo!* P!i#cipiul "ispo#i-ilitii l$ co#'$! ac$sto! p!i o co#"uit ca!$ co#st +# )o"ul acti(

  p!i# ca!$ +i p!$,i#t& a!3u)$#t$a, i "o($"$sc $1ist$#a sau i#$1ist$#a "!$ptu!ilo! lo! +#cu!sul "$s'u!!ii p!oc$sului ci(il "a! i p8# la $1$cuta!$a $'$cti( a "ispo,iiilo! titlului$1$cuto!iu o-i#ut* Put$) a'i!)a c p!i#cipiul "ispo#i-ilitii a!$ +# co#i#utul su "ou $l$)$#t$ "$ ca!$

  p!il$ pot -$#$'icia "$.a lu#3ul p!oc$sului ci(il sau $1$cuio#al i a#u)$:.u#ul material;aciu#$a& p!o-a& -u#ul sau "!$ptul o-i#ut +# u!)a soluio#!ii p!oc$sului=6.u#ul procesual* # ca"!ul ac$stui $l$)$#t& put$) +#ca"!a o s$!i$ "$ "!$ptu!i p!oc$sual$&!$cu#oscut$ p!ilo! i)plicat$ +# aciu#$a "$ %u"$cat sau "$ $1$cuta!$ silit i a#u)$:

  a= "!$ptul "$ a promova sau nu aciunea."$ c2$)a!$ +# %u"$cat sau "$ $1$cuta!$;p$#t!uc$l$ ca!$ p!$ti#"$ u# "!$pt su-i$cti(=6

  !on:inutul art.0 din @oul !.pr.civ., stabileGte c%? MNCel care nu este %n stare s Eac Eacheltuielilor pe care le presupune declanarea si susinerea unui proces ciil, Er a prime6dui

  propria sa %ntreinere sau a Eamiliei sale, poate +enefcia de asisten 6udiciar, %n condiiile legiispeciale.;5=8sistena judiciar cuprinde: a) acordarea de scutiri, reduceri, ealonri sau am.nri pentru plata taxelor judiciare de timbru, a timbrului judiciar i acauiunilor6 -= aprarea i asistena gratuit printrun avocat delegat de baroul avocailor6 c= orice alte modaliti prevute de lege*;7=8sistena judiciar poate fi acordat oric.nd n cursul procesului, n tot sau numai n parte*

  ;

 • 7/24/2019 Organizarea Sist. Judiciar

  30/117

  -= "!$ptul "$ arenuna la elementul materialal principiului disponibilitii, n orice fa aprocesului;i#clu,8#" i $1$cuta!$a silit=6 c= "!$ptul "$ a determina limitele aciunii promovateat.t n faa de judecat, c.t i n ceade executare.ac$st$ li)it$& "ac su#t "$pit$ pot 'i li)itat$5"$ %u"$cto!& sau "$ $1$cuto!ul

  %u"$cto!$sc6

  "= "!$ptul de a achiesa la preteniile formulate de partea advers6 $= "!$ptul p!ilo! "$ a nceta judecata prin ncheierea unei tranacii6 '= "!$ptul p!ilo! de a declana controlul judiciar asupra hotr.rii pronunate6 3= "!$ptul p!ilo! "$ a achiesa la hotr.rea pronunat* Doct!i#a i#t$!#7& "isti#3$ +#t!$ disponibilitatea materiali c$aprocesual& ca i p!ico)po#$#t$ sau "!$ptu!i !$cu#oscut$ p!ilo!& c$ 'ac pa!t$ i#t$3!a#t "i# p!i#cipiul"ispo#i-litii*

  P$#t!u ca ac$st p!i#cipiu s ai- i#ci"$# +# c$l$ )ai )ult$ situaii& )ai +#t8i t!$-ui$ s$1ist$ o +#clca!$ a u#ui "!$pt su-i$cti(& ia! titula!ul ac$stuia s "o!$asc p!o)o(a!$a u#$iaciu#i )$#it$ s $(i"$#i$,$ ac$a +#clca!$* Da! $1ist i ca,u!i +# ca!$ titula!ul u#$i aciu#i"o!$t$ "o($"i!$a i#$1ist$#$i u#ui "!$pt& o!i +# ca,ul p!oc$"u!ilo! #$co#t$#cioas$ titula!ul

  "o!$t$ co#stata!$a u#ui "!$pt sau a u#$i st!i "$ 'apt& '! ca ac$l "!$pt s 'i$ pot!i(#ic 'a "$o alta p$!soa#* Dac ac$sta #u "o!$t$ cu -u# tii# p!o)o(a!$a u#$i ast'$l "$ aciu#i +# t$!)$#ull$3al "$ p!$sc!ipi$& atu#ci put$) a'i!)a c +i (a pi$!"$ "ispo#i-ilitat$a p!oc$sual& o"at cu"!$ptul la aciu#$* # u#$l$ situaii& p!i#cipiul "ispo#i-ilitii $st$ acio#at "$ ct!$ alt$ i#stituii statal$& +##u)$l$ i p$#t!u p!ot$%a!$a i#t$!$s$lo! l$3iti)$ al$ )i#o!ilo!& al$ p$!soa#$lo! pus$ su-i#t$!"ici$ i al$ "isp!uilo!& p!$cu) i +# alt$ situaii $1p!$s p!$(,ut$ "$ l$3$* Cu titlu "$ $1$)plu& put$) a)i#ti "$ calitat$a p!oc$sual acti( !$cu#oscutMi#ist$!ului Pu-lic +# ca,u!il$ p!$(,ut$ "$ a!t*5 N* Co" p!*ci(* U# $l$)$#t "$ #outat$ $st$ a"us "$ a!t* B4< si u!)* "i# N* C* p!*ci(*& +# )at$!ia !$cu!sului+# i#t$!$sul l$3ii* Ac$ast cal$ $1t!ao!"i#a!& poat$ 'i p!o)o(at p$#t!u a s$ asi3u!ai#t$!p!$ta!$a i aplica!$a u#ita! a l$3ii "$ ct!$ toat$ i#sta#$l$ %u"$cto!$ti "$ u!)toa!$l$auto!iti:

  . P!ocu!o!ul G$#$!al al Pa!c2$tului "$ p$ l8#3 #alta Cu!t$ "$ Casai$ i Justii$6

  . "i# o'iciu sau la c$!$!$a Mi#ist!ului Justii$i6

  . col$3iul "$ co#"uc$!$ al #alt$i Cu!i "$ Casai$ i Justii$6

  . col$3iil$ "$ co#"uc$!$ al$ Cu!ilo! "$ Ap$l6

  . A(ocatul Popo!ului* Toat$ ac$st$ p$!soa#$ au +#"ato!i!$a s c$a! #alt$i Cu!i "$ Casai$ i Justii$& s s$

  p!o#u#$ asup!a p!o-l$)$lo! "$ "!$pt ca!$ au 'ost soluio#at$ "i'$!it "$ i#sta#$l$

  %u"$cto!$ti*D$ as$)$#$a& )ai put$) a)i#ti i "$ calitat$a p!oc$sual acti( !$cu#oscut pot!i(ita!t*4 "i# L$3$a #!*BB

 • 7/24/2019 Organizarea Sist. Judiciar

  31/117

  La 'i#al& put$) $(i"$#ia i +)-!ia opi#ia$reptul la aprare este garantat>& ia! ali#*;5=statu$a, c&>An tot cursul procesului, prile au dreptul s fie asistate de un avocat, ales saunumit din oficiu>*

  R$sp$ct8#" ac$st$ $1i3$#$& a!ticolul ? "i# Co" p!* p$#* p!$($"$ c& 9$reptul la aparareeste garantat acuatului, inculpatului i celorlalte parti pentru toata durata procesului penal0

  An timpul procesului penal, organele judectoresti sunt tinute sa asigure partilor exercitareacompleta a drepturilor procesuale n conditiile legii i administrarea doveilor necesare n

  devinovatire9*P$#t!u p!oc$sul ci(il +# sc2i)-& O*U*G #!* B45FF "i# 54F

 • 7/24/2019 Organizarea Sist. Judiciar

  32/117

  co#st +# +#ltu!a!$a t$)$!ii %ustiia-ililo! c li s.a! put$a $($#tual a3!a(a situaia +# p!op!ialo! cal$ "$ atac* D$ ac$$a& "!$ptul la ap!a!$ s$ !$ali,$a, i p!i# u#$l$ "ispo,iii p!oc$"u!al$* Cu titlu "$$1$)plu& put$) a)i#ti p!$($"$!$a statuat "$ a!t* 4B7 al N* Co" "$ p!* ci(*& u#"$ i#sta# a #u

  poat$ 2ot!+ asup!a u#$i c$!$!i "$c8t "up cita!$a p!ilo! sau +#'ia!$a lo!& a'a! #u)ai "ac

  p!i# l$3$ s$ "ispu#$ alt'$l* R$,ult ast'$l c& "ispo,iiil$ p!i(itoa!$ la cita!$a p!ilo! au u#ca!act$! i)p$!ati(& +#clca!$a lo! at!38#" #ulitat$a 2ot!8!ii %u"$cto!$ti* Ca!act$!ul i)p$!ati( al "ispo,iiilo! a!t* 4B7 "i# N* Co" "$ p!oc$"u! ci(il +i i)pu#$

  %u"$cto!ului o-li3aia ($!i'ic!ii "ac p!il$ au 'ost citat$ cu !$sp$cta!$a "ispo,iiilo! l$3al$&ia! c8#" co#stat c pa!t$a ca!$ lips$t$ #u a 'ost l$3al citat& "ispu#$ a)8#a!$a %u"$cii cu!$'ac$!$a p!oc$"u!ii "$ cita!$ su- p$"$apsa #ulitii* Acti(itat$a %u"icia! +# )at$!i$ ci(il& aa cu) a) )ai a)i#tit& #u s$ "$cla#$a, "i#o'iciu& ci la c$!$!$a p!ii i#t$!$sat$* P!i# 'o!)ula!$a c$!$!ii "$ c2$)a!$ +# %u"$cat&!$cla)a#tul a!$ o-li3aia s a!at$ +# cup!i#sul ac$st$ia $l$)$#t$l$ p!$(,ut$ "$ a!t*4< "i# N*Co" p!*ci(* Di# !$"acta!$a a!t* 4< lit*$= "i# N* Co" p!* ci(*& !$,ult c "!$ptul la ap!a!$ $st$ !$ali,at

  p!i# posi-ilitat$a aco!"at !$cla)a#tului "$ a p!opu#$ p!o-$ p$#t!u 'i$ca!$ capt "$ c$!$!$*Ac$ast p!$($"$!$& u!)!$t$ u# "u-lu scop i a#u)$: p!i)ul $st$ ca i#sta#a s p!oc$"$,$ laa")i#ist!a!$a p!o-$lo! +#cu(ii#at$ "up "iscuta!$a lo! +# )o" co#t!a"icto!iu& '! a s$t$!3i($!sa %u"$ca!$a p!oc$sului& i c$.l "$.al "oil$a a!$ ca $'$ct& pu#$!$a p!ilo! +#t!.o po,ii$"$ $3alitat$ p!oc$sual* Toc)ai p$#t!u "$s'u!a!$a u#ui p!oc$s ci(il +# co#"iii $c2ita-il$& aa cu) !$cla)a#tul+i 'o!)ul$a, +# sc!is p!$t$#iil$ sal$ i a!at "o($,il$ p$ ca!$ s$ sp!i%i# 'i$ca!$ capt "$c$!$!$& tot ast'$l& i p8!8tul t!$-ui$ s a!at$ +# sc!is ap!!il$ sal$ i )i%loac$l$ "$ p!o-* #ac$st s$#s& a!t* 5FB ali#*;5= "i# N* Co" p!* ci(*& sta-il$t$ $l$)$#t$l$ p$ ca!$ +#t8)pi#a!$a

  p!8tului t!$-ui$ s l$ cup!i#"* D$ as$)$#$a& a!t* 5F "i# N* Co" p!* ci(*& !$3l$)$#t$a, i#stitu ia c$!$!ii!$co#($# io#al$& ca!$ o'$! posi-ilitat$a p8!8tului s + i p!$,i#t$ p!$t$# iil$ 'a "$ c$!$!$a !$cla)a#tului ca!$ "$!i( "i# ac$la i !apo!t %u!i"ic sau st8#s l$3at$ "$ ac$asta* P!o-$l$ #$p!opus$ #u (o! )ai put$a 'i i#(ocat$ +# tot cu!sul p!oc$sului& +#s& sa#ciu#$a"$c"$!ii #u +i +#"$pli#$t$ $'$ct$l$ "$c8t +# situaiil$ a#u)$ p!$(,ut$ "$ "ispo,iiil$ a!t*5B< "i# N* Co" p!* ci(* #s& ac$st t$1t sta-il$ t$ +# co# i#utul ali#$atului ;5=& c8t$(a situa ii $1c$p io#al$ ca!$ p$!)it p!opu#$!$a p!o-$lo! i +# cu!sul p!oc$sului i a#u)$ : c8#"#$c$sitat$a p!o-$i !$,ult "i# )o"i'ica!$a c$!$!ii 6 atu#ci c8#" #$(oia a")i#ist!!ii p!o-$i!$i$s$ "i# c$!c$ta!$a %u"$cto!$asc i pa!t$a #u o (a put$a p!$($"$a 6 c8#" pa!t$a +#($"$!$a,i#sta# $i c& "i# )oti($ t$)$i#ic %usti'icat$& #u a putut p!opu#$ +# t$!)$# p!o-$l$ c$!ut$ 6c8#" a")i#ist!a!$a p!o-$i #u "uc$ la a)8#a!$a %u"$c ii 6 atu#ci c8#" $1ist aco!"ul $1p!$s al

  tutu!o! p! ilo!* A!t*5?7 "i# N* Co" p!* ci(* p!$($"$ c pa!t$a "$c,ut "i# "!$ptul "$ a a")i#ist!a op!o-& (a put$a totui s s$ ap$!$ "iscut8#" +# 'apt i +# "!$pt t$)$i#icia susi#$!ilo! i a"o($,ilo! p!ii pot!i(#ic$* Da!& pot!i(it* a!t*54? N* Co" p!* ci(*& susi#$!$a cau,$i "$ ct!$

  p!i s$ 'ac$ +#t!.o a#u)$ o!"i#$*Co#'o!) t$1tului )$#io#at& p!$$"i#t$l$ (a "a )ai +#t8icu(8#tul !$cla)a#tului i apoi p8!8tului& p!$cu) i c$lo!lalt$ p! i "i# p!oc$s& +# 'u#c i$ "$

  po,i ia lo! p!oc$sual* Ac$ast o!"i#$ $st$ 'i!$asc& "$oa!$c$ !$cla)a#tul $st$ pa!t$a ca!$ i#($st$t$ i#sta#a i+# co#s$ci# t!$-ui$ s.i susi# )ai +#t8i p!$t$#iil$& u!)8#" ca p8!8tul s !spu#" ac$sto!a'i!)aii* Susi#$!il$ o!al$ al$ p!ilo! pot co#ti#ua +# 'o!) sc!is& co#c!$ti,8#"u.s$ +# co#clu,ii

  sc!is$ "$pus$ la "osa!ul cau,$i*

  75

 • 7/24/2019 Organizarea Sist. Judiciar

  33/117

  Aa cu) a) a)i#tit& "!$ptul la ap!a!$ s$ !$ali,$a, i p!i# posi-ilitat$a p!ii "$ a 'iasistat sau !$p!$,$#tat "$ u# a(ocat* Sp!$ "$os$-i!$ "$ p!oc$sul p$#al +# ca!$& +# u#$l$situaii& asist$#a %u"icia! $st$ o-li3ato!i$& +# p!oc$sul ci(il ap!a!$a #u $st$ o-li3ato!i$& ci!$p!$,i#t o i#iiati( a p!ilo!* A(ocatul a!$ "!$ptul s asist$ i s !$p!$,i#t$ p$!soa#$l$ 'i,ic$ i %u!i"ic$ +# 'aa tutu!o!

  i#sta#$lo!& auto!itilo! i i#stituiilo!& p!$cu) i a alto! p$!soa#$& ca!$ au o-li3aia s p$!)iti s asi3u!$ "$s'u!a!$a #$sti#32$!it a acti(itii a(ocatului +# co#"iiil$ l$3ii* A(ocatul #uacio#$a, "$c8t +# -a,a )a#"atului a(ocaial aco!"at +# -a,a u#ui co#t!act "$ asist$#

  %u!i"ic i "$ !$p!$,$#ta!$& ca!$ s$ +#c2$i$ +# sc!is cu pa!t$a a c!ui i#t$!$s$ l$ (a !$p!$,$#ta* Dup cu) s.a )ai $(i"$#iat la p!i#cipiul 3!atuitii& asist$#a %u"icia! poat$ 'i+#cu(ii#at o!ic8#" +# cu!sul %u"$cii +# tot sau +# pa!t$& cu !$psp$cta!$a a#u)ito!co#"iii;O*U*G #!* B45FF "i# 54F

 • 7/24/2019 Organizarea Sist. Judiciar

  34/117

  2galitatea sau echitatea4FF o'$!it p!ilo!& s$ aplic at8t +# ca"!ul p!oc$"u!ii%u!is"icio#al$ c8t i +# ca"!ul acti(itii $1$cuio#al$ i !$p!$,i#t p!i#cipiul ca!$ "$cu!3$ "i#co#i#utul 3a!a#i$i i#stituio#al$ a +#'ptui!ii u#$i -u#$ %ustiii*

  Noiu#$a "$ egalitate& ;echitate sau proporionalitate& cu) )ai $st$ cu#oscut +#"!$ptul i %u!isp!u"$#a $u!op$a#= i#ci"$#t acti(itilo! %u"icia!$& poat$ "$t$!)i#a "i'$!it$

  !$3uli "$ p!oc$"u! +# "!$ptul i#t$!#& "$sti#at$ i#stau!!ii u#ui $c2ili-!u +#t!$ p!il$ i)plicat$+# p!oc$s i aplica!$a u#$i o!3a#i,!i capa-il$ s 3a!a#t$,$ "$!ula!$a ac$stuia* D$oa!$c$& c2ia! "ac t$!)$#ul "$ $3alitat$ #u 'i3u!$a, +# )o" $1p!$s +# co#i#utul a!t*?

  pa!a3*4 "i# Co#($#ia $u!op$a# a "!$ptu!ilo! o)ului& Cu!t$a $u!op$a# +l asi)il$a,$1p!$si$i pot!i(it c!$ia& 3rice persoan are dreptul la judecarea n mod $c2ita-il& ***Q*> Ac$st p!i#cipiu i)plicit& a!$ o (aloa!$ si)-olic& "$oa!$c$ +# st!uctu!a sa co#i#$ oc(a"!upl a'i!)a!$& "i# ca!$ !$,ult pat!u alt$ su-p!i#cipii +#"!u)toa!$ al$ p!oc$sului ci(il&+# 3$#$!al& su-p!i#cipii ca!$ su#t co#sac!at$ +# %u!isp!u"$#a4F4C*E*D*O* i a#u)$: limba ncare se des%oar procesul ciil, e"alitatea armelor& principiul contradictorialitii

  prilor, obli"aia instanei priind motiarea otr!rilor judectoreti* a= 3imba n care se des%oar procesul ciil.Ac$st su-p!i#cipiu co#stitui$ elementul

  lingvistic+# ca!$ s$ "$s'oa! p!oc$sul ci(il& '! "$ ca!$& +# opi#ia #oast!& #u poat$ co#"uc$la o )o"alitat$ !$,o#a-il "$ $1$!cita!$ a "!$ptului +# 'aa i#sta#$i "$ %u"$cat& atu#ci c8#"u#a "i# p!i #u cu#oat$ li)-a +# ca!$ s$ "$s'oa! !$sp$cti(a p!oc$"u! %u!is"icio#al* Dac +# )at$!i$ p$#al& Co#($#ia Eu!op$a# sta-il$t$4F5a#u)it$ !$3uli aplica-il$

  p!oc$sului p$#al& +# )at$!i$ ci(il ac$asta pst!$, tc$!$a* Ac$ast tc$!$ #u p!$supu#$ c $l$)$#tul li#3(istic al p!oc$sului ci(il& #u co#stitui$ u#ca!act$! i)po!ta#t al p!oc$sului ci(il& +# s$#sul !$sp$ct!ii #oiu#ii "$ p!oc$s $c2ita-il "$ac$$a& l$3islaia i#t$!# !$3l$)$#t$a, ac$st $l$)$#t ca 'ii#" aplica-il in lato sensu& tutu!o!

  p!oc$"u!ilo! %u"icia!$ p!i# "ispo,iiil$4F7a!t*45 "i# Co#stitui$* # ac$$ai )su!& a!t*4< "i# L$3$a #!*7F

 • 7/24/2019 Organizarea Sist. Judiciar

  35/117

  p!oc$s& toc)ai p$#t!u a 'i asi3u!at$ p!i#cipiil$ contradictorialitii, oralitii i publicitiiac$l$i p!oc$"u!i* Dac ac$st su-p!i#cipiu p8# +# ac$st )o)$#t& a 'ost aplicat p!i# a#alo3i$ p!oc$suluici(il& Noul Co" "$ p!*ci(* +l !$3l$)$#t$a,4FB in terminis& ca i p!i#cipiu apa!t$ al p!oc$suluici(il& #u +#s ca u# co)po#$#t al p!i#cipiului $3alitii*

  # opi#ia #oast!& ac$st su-p!i#cipiu $st$ o co)po#$#t i)po!ta#t a p!i#cipiului$3alitii& "$oa!$c$ "$ $l$)$#tul li#3(istic al p!oc$sului& t!$-ui$ s -$#$'ici$,$ toat$ p!il$i)plicat$ +# ca"!ul ac$st$i acti(iti*

  -=)"alitatea armelor.D$'i#iia ac$stui su-p!i#cipiu aplica-il cau,$lo! cu ca!act$! ci(il& $st$"at "$ ct!$ %u!isp!u"$#a Cu!ii Eu!op$#$ a D!$ptu!ilo! O)ului& ca!$ a sta-ilit ca $1i3$#$s$#ial& "a! #u a-solut& 'aptul c 'i$ca!$ pa!t$ s poat a($a posi-ilitat$a& de a expunecaua sa n condiii reonabile, care s nu o poat deavantaja ntro manier apreciabil nraport cu partea advers4F?* I#ci"$#asubprincipiului egalitii armelor& 'ac$ ca "$!ula!$a p!oc$sului ci(il s ai-loc +#t!.u# %ust i !$al $c2ili-!u +#t!$ )o"ul "$ $1pu#$!$ a "!$ptu!ilo! i o-li3aiilo!!$cla)a#tului i a p8!8tului& +# p!i(i#a )i%loac$lo! "$ !$p!$,$#ta!$ a ac$sto!a;co#($#io#al&

  %u"icia!& l$3al sau p$!so#al=& "a! i a p!o-$lo! p$ ca!$ ac$tia l$ a")i#ist!$a, +# 'aai#sta#$i "$ %u"$cat* Ac$st su-p!i#cipiu& co#'$! p!ilo! i)plicat$ +# liti3iu i "!$ptul la ap!a!$a i#t$!$s$lo!+#t!.u# )o" $3al& "$ a -$#$'icia u#a +# 'aa c$l$ilalt$ i a)-$l$ +# 'aa %u"$cto!ului "$ac$l$ai 3a!a#ii p!oc$sual$ "a! i "$ s'atu!il$ sau i#t$!($#ia u#ui sp$cialist ;a(ocat sauco#sili$! %u!i"ic=& "ac aa (o! ap!$cia c pot 'i ap!at$ )ai -i#$* # co#s$ci#& aa cu) a)a!tat )ai sus i "!$ptul la ap!a!$ $st$ 3a!a#tat +# l$3islaia p!oc$sual i#t$!# p!i#"ispo,iiil$ a!t*47 i a!t*F ali#*;5= lit*- "i# Noul Co" "$ p!*ci(*& toc)ai p$#t!u a asi3u!a$c2ipol$#a a!)$lo! p!ilo! +# ca"!ul p!oc$sului ci(il !$sp$cti(* c=Principiul contradictorialitii. Contradictorialitatea!$p!$,i#t su-p!i#cipiul ca!$+#3"ui$ p!ilo! "i# p!oc$s s pa!ticip$ +# )o" acti( i $3al la p!$,$#ta!$a& a!3u)$#ta!$a i"o($"i!$a "!$ptu!ilo! lo! +# cu!sul "$s'u!!ii p!oc$sului& )ai p!$cis s "iscut$ i s co)-atsusi#$!il$ 'cut$ "$ 'i$ca!$ "i#t!$ $l$ i s.i $1p!i)$ opi#ia asup!a i#iiati($lo! i#sta#$i +#scopul sta-ili!ii a"$(!ului i al p!o#u#!ii u#$i 2ot!8!i l$3al$ i t$)$i#ic$* # (i!tut$a subprincipiuluicontradictorialitii& p!il$ +i a"uc !$cip!oc la cu#oti#

  p!$t$#iil$& ap!!il$ i p!o-$l$ "$ ca!$ +#$l$3 s s$ 'olos$asc +# p!oc$s& p!i# c$!$!il$ sc!is$a"!$sat$ i#sta#$i& %u"$cata #u s$ poat$ 'ac$ "$c8t "up l$3ala lo! cita!$& +# cu!sul p!oc$suluitoat$ p!il$ su#t ascultat$ +# )o" $3al& i#clusi( asup!a +)p!$%u!!ilo! "$ 'apt sau "$ "!$pt

  pus$ +# "iscui$ "$ i#sta#& +# ($"$!$a a'l!ii a"$(!ului +# cau,& +#cu(ii#a!$a p!o-$lo! s$'ac$ +# $"i# pu-lic& "up p!$ala-ila lo! "iscuta!$ "$ ct!$ p!i& ia! 2ot!8!il$ %u"$cto!$tisu#t co)u#icat$ p!ilo!& +# ($"$!$a $1$!cit!ii cilo! l$3al$ "$ atac*

  Co#sac!!i "i!$ct$ al$ )a#i'$st!ilo! subprincipiului contradictorialitii& au 'ost$(i"$#iat$4Fp$#t!u p!i)a oa! "$ C*E*D*O*& !$sp$ct8#" +#$l$sul a!t*? pa!a3*4 "i# Co#($#i$*# l$3islaia #aio#al& ac$st su-p!i#cipiu s$ !$3s$t$ de lege lata+# co#i#utul a #u)$!oas$!$3l$)$#t!i cu) a! 'i: a!t*4

 • 7/24/2019 Organizarea Sist. Judiciar

  36/117

  "=4bli"aia instanei priind motiarea otr!rilor judectoreti* Ac$ast o-li3ai$& i#cu)- %u"$cto!ului "i# "ou a!3u)$#t$ $s$#ial$& i a#u)$: 4* p!$,$#ta!$a )oti($lo! ca!$ au stat la -a,a p!o#u#!ii 2ot!8!ii p$!)it$ %ustiia-ililo!($!i'ica!$a 'aptului c& judectorul a examinat n mod temeinic preteniile i mijloacele

  procedurale invocate de ei6

  5* o'$! posi-ilitat$a p!ii i#t$!$sat$ s exercite o cale legal superioar de atac+)pot!i(asolui$i p!o#u#at$ "$ i#sta#& "$cla#8#" p!i# ac$asta i co#t!olul %u"icia! asup!a 2ot!8!ii"at$* # 'u#ci$ "$ #atu!a liti3iului& C*E*D*O* a $(i"$#iat4F #$c$sitat$a u#o! "ispo,iiil$3islati($ #aio#al$ ca!$ s !spu#" ac$sto! a!3u)$#t$* D$ ac$$a& %u"$cto!ul t!$-ui$ s

  %usti'ic$ +# )oti(a!$ cla! i p!$cis& p!$t$#iil$ i )i%loac$l$ p!oc$"u!al$ i#(ocat$ "$ p!i& +#aa '$l +#c8t ac$ast )oti(a!$ s s !$'l$ct$ soluia liti3iului "a! i !aio#a)$#t$l$ %u!i"ic$ ca!$au stat la -a,a ac$st$ia* Noul Co" "$ p!*ci(*& !$3l$)$#t$a, p!i# a!t*& a"ic a)-$l$ co)po#$#t$ al$ 2ot!8!ii!$'l$ct +# 'apt i +# "!$pt;considerentele=& soluia liti3iului !$sp$cti(;dispoitivul=*

  3bligaia instanei"$ a.i )oti(a 2ot!8!$a p!o#u#at& co#sac!at l$3islati( +# "!$ptuli#t$!# p!i# "ispo,iiil$ a!t*Cetenii sunt egali n faa legii

  i a autoritilor publice, fr privilegii i fr discriminri>* Ca!act$!ul 'u#"a)$#tal al %ustii$i& aa cu) a) )ai a)i#tit& $st$ sta-ilit i "$

  p!$($"$!il$ ali#*;5= "i# a!t*45< tot "i# L$3$a 'u#"a)$#tal& +# s$#sul c: >*ustiia este unic,imparial i egal pentru toi>* Ac$ast #o!)& 'ac$ o $(i"$#i$!$ )ai cla! a p!i#cipiului$3alitii o'$!it c$t$#ilo! ca!$ i#t! +# !apo!tu!i& cu s$!(iciul pu-lic al %ustii$i*

  0-A se vedea, !.E..., "iro $alanic.)paniei, din dece#brie 8/ Rui8 or6ac.)paniei, din dece#brie 8.

  7?

 • 7/24/2019 Organizarea Sist. Judiciar

  37/117

  7oulCo" ci(il& p!$($"$ ac$st p!i#cipiu +# ca!act$!ul su-sta#ial al a!t*7F& $(i"$#ii#"$3alitat$a +# 'aa l$3ii ca 'ii#" pa!t$ co)po#$#t a capacitii civile4F!$cu#oscut$ "$ l$3iuito!'i$c!$i p$!soa#$*

  D$ as$)$#$a& Noul Co" "$ p!oc$"u! ci(il& p!i# "ispo,iia p!$(,ut "$ a!t*& co#sac!p!i#cipiului $3alitii& i)po!ta#a "at "$ $1i3$#$l$ actual$ statu8#" 'aptul c : An procesul

  civil prilor le este garantat exercitarea drepturilor procesuale, n mod egal i frdiscriminri>*

  $.%rincipiul publicitii Ac$st p!i#cipiu p!$supu#$& informarea persoanelor interesate de reultatul debaterilor

  judiciare, care intra in competenta organelor jurisdicionale i permite prilor n procesulcivil posibilitatea de a face cunotin cu materiale pe dosar, documente 0a*

  I,(oa!$l$ ac$stui p!i#cipiu +# )at$!ia "!$ptului %u"icia! p!i(at& su#t "ispo,iiil$ a!t*4Q dar accesul n sala de edin poate fi interis presei

  i publicului pe ntreaga durat a procesului sau a unei pri a acestuia n interesulmoralitii, al ordinii publiceori a securitii naionale ntro societate democratic, atuncic!nd interesele minorilor sauprotecia ieii priate a prilor la proces o impun, sau nmsura considerat absolut necesar de ctre instan atunci c!nd, n mprejurri speciale

  publicitatea ar %i de natur s aduc atin"ere intereselor justiiei>*Pu-licitat$a p!oc$"u!ii %u!is"icio#al$& !$p!$,i#t u# p!i#cipiu st!ict& "$t$!)i#at +#

  "!$ptul #ost!u i#t$!# ;coram populo, in facie societatis=& c2ia! p!i# "ispo,iii 'u#"a)$#tal$6a!t*45 p$#t!u caracterul public al debaterilor al edinelor de judecat& ia! a!t*45 statu$a,

  folosirea limbii materne i a interpretului n justiie* Ca !$3ul 3$#$!al& pu-licitat$a p!oc$"u!ii "$ %u"$cat& op$!$a, +# 'aa u#o! p$!soa#$'i,ic$& sau a u#ui au"ito!iu& cu $1c$pia %u"$c!ii u#o! ca,u!i +# )at$!i$ ci(il& c$ s$ poa!tasup!a u#ui i#t$!$s p!i(at +# ca!$ s$ pot a"uc$ ati#3$!$ i#ti)itii sau (i$ii p!i(at$ a u#$i

  p$!soa#$44F;$1* a!t*55?& N* Co" "$ p!*ci(*=* Noul Co" "$ p!*ci(* !$3l$)$#$a, p!i#cipiul pu-licitii %u!is"icio#al$& +# co#i#utula!t*4 +# s$#sul c& Medinele de judecat sunt publice, afar de caurile prevute de lege>*E1c$pia p!$(,ut +# t$,a 'i#al a ac$stui t$1t& p!i# "ispo,iia& ***Q& afar de caurile

  prevute de lege>& $st$ +#t!it p!i# #o!)a sta-ilit +# p!$($"$!il$ 444a!t*547 : $esfurarea

  procedurii fr preena publicului>*

  0 ispo6i:iile art.2- alin.MN din *oul !od civil, recunosc institu:ia capacit%:ii civile tuturorpersoanelor/ iar alin.M2N stabile$te c% aceast% capacitate este co#pus% din capacitatea de Eolosin$i cu eJcep:ia ca6urilor prev%6ute de le&e, capacitatea de e7erciiua 3ec%rei persoane. #imitelecapacit%:ii civile a persoanelor, vor 3 re&le#entate de art.2 *oul!od civ.110A s$ ($"$a +# ac$st s$#s, '07eculaescu, $0@atei& Dispo,iii "$ "!$pt p!oc$sual +# Co#stituia Ro)8#i$i ;I=& S*D*R*#!*54

 • 7/24/2019 Organizarea Sist. Judiciar

  38/117

  Ac$st p!i#cipiu s$ poat$ aplica i n situaia pronunrii hotr.rilor judectoreti#u#u)ai +# ca,ul p!oc$"u!ii "$ %u"$cat* Soluia "at "$ ct!$ %u"$cto!ul +#($stit s t!a#$,$ u#liti3iu $st$ pu-lic& ia! o!ic$ p$!soa# i#t$!$sat o poat$ a'la* P!i#cipiul pu-licitii a!$ i#ci"$# i +# ca"!ul p!oc$sului "$ $1$cuta!$ silit* Ast'$l&l$3islaia actual sta-il$t$ ac$st 'ac$ ca ac$st p!i#cipiu s !$,i"$ +# p!i)ul !8#" "i#

  o-li3ati(itat$a $1$cuto!ului %u"$cto!$sc "$ a $)it$ i co)u#ica so)aia sau "up ca,+#tii#a!$a ct!$ "$-ito! u#"$ $st$ ca,ul& +# ca"!ul 'i$c!$i )o"aliti "$ $1$cuta!$ silit* Mai)ult "$c8t at8t& cu oca,ia licitaiilo! )o-ilia!$ sau i)o-ilia!$& $1$cuto!ul %u"$cto!$sc&+#toc)$t$ i a'i$a, pu-licaiil$ "$ (8#,a!$ +# locu!i pu-lic$445"$t$!)i#at$ "$ l$3iuito!& sau+#t!.u# ,ia! "$ la!3 ci!culai$& ia! (8#,!il$ s$ 'ac +# )o" pu-lic447*

  .%rincipiul celeritii Aa cu) "$ pil" !$lata445, =9= alin*7 N* Co" "$ p!*ci(*A se vedea n acest sens, art.:A;,BA@ @. !od de pr.civ.1149Bl faut que la justice soit prompte0'ouvent lN injustice nOest pas dans le jugement, elle est dans le delais9*$ontes5uieu."iscu!s p!o#u#tat la +#toa!c$!$a sa +# Pa!la)$#tul "i# 0o!"$au1*5!u titlu de eJe#plu? ;ot. !.E... Flain alleec.Fran:ei din 2 aprilie 8, durata judec%:ii n

  pri#% instan:% de c%tre instan:a na:ional%, a durat aproape patru ani/ ;ot. !.E.., -arues GomesGaloc.Portu&aliei, din 2 noie#brie , !urtea a sanc:ionat nere6onabilitatea duratei procesului

  n pri#% instan:%, ac:iune declan$at% de recla#ant #potriva unei societ%:i de asi&urare, n vederearepar%rii unor pa&ube cau6ate n ur#a unui accident de circula:ie. Ca #o#entul pronun:%riiot%r(rii de conda#nare a !.E..., procesul pri#ei instan:e dura de opt ani/ ;ot. !.E...,#angloisc.Fran:a din 7 "ebruarie 2002, durata judec%rii recursului de c%tre instan:a na:ional%, adurat #ai #ult de trei ani. Kn ceea ce prive$te durata eJcesiv% a procedurii de eJecutare silit% a unei ot%r(ri

  judec%tore$ti, !.E... a stabilit c% aceast% procedur% trebuie s% 3e e"ectuat% dease#enea ntr=unter#en re6onabil. !u titlu de eJe#plu?;ot.!.E..., "orns+) c.1reciei din #artie7.@ere6onabil a "ost considerat $i ter#enul n care au "ost eJecutate titlurile eJecutoriirepre6ent(nd actele notariale n ca6ul ;ot. !.E..., >stima (orgec.Portu&aliei, din 2 aprilie -,sau Immo+iliare SaHc.9taliei din 2- iulie .A se vedea n acest sens, -.+/rc, .....rept procesual...,Vol.9., p.-/ I.#e, >ratat...., p.5/

  &.-gureanu, rept procesual civil, ed.a 9Q=a, Editura Universul Huridic, 2007,

 • 7/24/2019 Organizarea Sist. Judiciar

  39/117

  -a,at p$ si)pli'ica!$a i acc$l$!a!$a p!oc$"u!ii& "a! +# ac$lai ti)p cu !$sp$cta!$a "!$ptu!ilo!i li-$!tilo! p!ilo! i)plicat$*

  # "!$ptul #ost!u i#t$!#& co#'o!) a!t*4 "i# N* Co" "$ p!* ci(*& su#t statuat$ "ispo,iiii)p$!ati($ asup!a p$!soa#$i& ca!$ cu i#t$#i$ sau "i# culpa& a cau,at a)8#a!$a %u"$c!ii sau a$1$cut!ii silit$& ia! ca sa#ciu#$ t$1tul sta-il$t$ c& la cererea parii interesate, acesta va

  putea fi obligat de ctre instan la plata unei despgubiri pentru paguba cauat prinam.nare>* Noul Co" "$ p!*ci(*& +# a'a!a t$1tului "$ la a!t*5

 • 7/24/2019 Organizarea Sist. Judiciar

  40/117

  I#"i'$!$#t "$ p!oc$"u!a +# ca!$ a 'ost utili,at #oiu#$a "$ cognitio+# p$!ioa"a !o)a#&ac$asta a co#stituit si#3u!a aciu#$ l$3al "$ !$cu#oat$!$ a "!$ptului u#$i p$!soa#$ (t)at$&

  p!i#t!.o 2ot!8!$ ca!$ !$p!$,$#ta titlu $1$cuto!iu* R$($#i#" +# ,il$l$ #oast!$& acti(itat$a "$ %u!is"ici$;jurisdictio=& aa cu) a) a)i#tit45

 • 7/24/2019 Organizarea Sist. Judiciar

  41/117

  . cu oca,ia soluio#!ii u#$i aciu#i a u#uia sau )ai )ulto! !$cla)a#i& p!i# ca!$ nu sesolicit recunoaterea unui drept opus u#$ia sau )ai )ulto! p$!soa#$& +# ca"!ulprocedurii necontencioase5saugraioase*T!stu!a c$a )ai i)po!ta#t a c$lo! "ou p!oc$"u!i;co#t$#cioas sau #$co#t$#cioas=

  $st$ ac$$a c a)-$l$ t!$-ui$ s s$ -ucu!$ "$ o'icialitat$a u#ui p!oc$s ci(il& ia! p!i#cipiil$ "$

  o!3a#i,a!$ i 'u#cio#a!$ al$ sist$)ului %ustii$i ca s$!(iciu pu-lic +# )at$!ia "!$ptului p!i(at&su#t i)p$!ati( o-li3ato!ii a 'i aplicat$* At$sta!$a !$,ultatului ac$st$i acti(iti %u!is"icio#al$& s$ 'ac$ "up cu) ti) cu oca,ia"$li-$!!ii p!i# 2ot!8!$a45%u"$cto!$asc p!o#u#at* Coninutul jurisdiciei& s$ co#c!$ti,$a,a "$ !$3ula +# ac$st$ 2ota!8!i p!o)o(at$ "$ ct!$i#sta#* #s& "$ci,ia %u"$cto!ului ;"$ci,i$ +# s$#s "$ 2ota!8!$= #u apa!$ i #ici #u poat$ 'ico#c$put ca u# act i,olat* Ac$asta !$p!$,i#t u!)a!$a u#$i c$!$!i cu $'$ct "$ +#($sti!$ ai#sta#$i& ia! ac$asta +#($sti!$ a!$ ca i co#s$ci# 'i!$asc apa!itia i "$!ula!$a u#o! act$ iop$!aiu#i succ$si($* Dat 'ii#" 'aptul c 2ota!8!$a %u"$cato!$asc $st$ c$l )ai i)po!ta#t act al i#sta#$i& put$)a'i!)a c:

  . este actul care lmurete litigiul dintre pri6

  . se bucur de for executorie6

  . dob.ndete autoritate de lucru judecat* #t!.u# s$#s st!ict& t$2#ic i !$st!8#s s.a a'i!)at& +# lit$!atu!a "$ sp$cialitat$& c "oa!2ota!8!$a +#t!u#$t$ toat$ at!i-ut$l$ u#ui act "$ %u!is"ici$* Co#i#utul %u!is"ici$i;al acti(itatii %u!is"icio#al$ +# a#sa)-lul $i=& c8t i 'i#alitat$aac$st$ia s$ )at$!iali,$a, cu p!$c"$!$ +# 2ota!8!$a p!o#u#at "$ ct!$ i#sta# ;aa cu)ti)& 2ota!8!$a !$p!$,i#t #oiu#$a 3$#$!ic c$ i#clu"$ ncheierile& sentinele i deciiile=*#s& +#t!$ actul "$ s$si,a!$ i 2ota!8!$a i#sta#$i "$ %u"$cat $1ist o i#t$!pu#$!$ "$ )ai )ult$act$ ;sau acti(iti=* Ast'$l "$ act$ sau acti(iti& ca "$ $1$)plu a)8#a!$a cau,$lo!& 'i1a!$at$!)$#$lo!& "i($!s$ solicit!i a"!$sat$ "$ ct!$ i#sta# o!3a#$lo! a")i#ist!ai$i pu-lic$ local$i c$#t!al$& pa! a a($a p!i# #atu!a lo! ca!act$!ul u#o! act$ a")i#ist!ati($* Est$ i)po!ta#t "$ !$)a!cat 'aptul c& i#t$!(alul cup!i#s +#t!$ c$!$!$a "$ c2$)a!$ +#

  %u"$cata i 2ota!8!$a p!o#u#at "$ ct!$ i#sta# $st$ u#ul 'oa!t$ a)plu* P$ tot ac$st i#t$!(al&+# )at$!ia co#t$#cioas pot a($a loc op$!aii %u!i"ic$ cu s$)#i'icatii pa!ticula!$ i a"$s$a"i'$!it$;$1c$pii& $1p$!ti,$& i#t$!o3ato!ii& c$!c$t!i la 'aa locului& $tc*=* Dato!it ac$sto! asp$ct$& cali'ica!$a u#o! act$ +#t8)pi# a"$s$a "i'iculti co#stitui#" i+# p!$,$#t& +# "oct!i#& su!sa u#o! co#t!o($!s$* )p!ti#" pu#ctul "$ ($"$!$ al u#o!a "i#t!$ "oct!i#a!ii45"!$ptului p!oc$sului ci(il&a")it$) c atitu"i#$a "$ a co#si"$!a as$)$#$a act$ ca 'ii#" $1clusi( a")i#ist!ati($&!$p!$,i#t o $!oa!$ "$ #$co#c$put& %usti'icat "$ 'aptul c %u"$cto!ul #u acio#$a, ca u#

  a3$#t al a")i#ist!ai$i i #ici +# scopul +#'ptui!ii u#$i acti(iti +# i#t$!$sul $1$cuti(ului* # sc2i)-& +# )at$!i$ #$co#t$#cioas& ac$st$ op$!aii %u!i"ic$ su#t i#$1ist$#t$ "ato!itlips$i liti3iului "i#t!$ p!il$ i)plicat$ +# ca"!ul ac$l$i p!oc$"u!i* Mai )ult "$c8t at8t&2ot!8!$a47Fp!o#u#at +# )at$!ia #$co#t$#cioas& #u s$ -ucu! "$ auto!itat$ "$ luc!u %u"$cat*

  Guinchard, &. &errand, *.&ricero,.a.,p.0=87.27 A se vedea n acest sens, -.+/rc, rept...., Vol.9, p.72-=75/ I.#e, >ratat...., p.77-=7-7/F.%&ureanu, rept...., p.78. Pentru doctrina european% a se vedea, G.Cornu, (.&o)erProcedurecivile, p.2=0/ Ph."oonakker, Procedure &racieuse, S. Guinchard, &. &errand, *.&ricero, .a.,roit et pratiqueI. , p.8-=5.2-Pentru un studiu #ai a#plu re"eritor la ot%r(rile judec%tore$ti n #aterie civil%, a se vedea?.-.Cio+anu, >ratat..., Vol.99, p.28=2-/ I.#e, >ratat...., p.5=-/ -.+/rc, rept...., Vol.9, p.7=727? &.-gureanu, rept..., p.=7. Pentru ot%r(rile n #aterie penal%, a se vedea, I.*eagu,

  >ratat...Partea special%, p.2=272, p., p.85=50, p. $i p.82=82.2A se vedea n acest sens, I.#e, >ratatI.., p..0A se vedea, I.Stoenescu, S.Dil+erstein, rept procesual civil, Editura idactic% $i Peda&o&ic%,

 • 7/24/2019 Organizarea Sist. Judiciar

  42/117

  A'i!)aia )$#io#at +i a!$ susi#$!$a +# 'aptul c %u"$cto!ul acio#$a, +# scopul!$ali,a!ii u#$i -u#$ %ustiii& +#t!.u# p!oc$s ci(il co#c!$t* @a "$ ac$st$ asp$ct$& a) put$a "$'i#i %u!is"icia ci(il ca 'ii#"& aceea activitate

  jurisdicional prin intermediul creia se soluionea de ctre instana competent, aciuneacare privete unul sau mai multe raporturi de drept privat i care poate fi introdus de ctre

  unul sau mai muli reclamani

  0

 • 7/24/2019 Organizarea Sist. Judiciar

  43/117

  C a p i t o l u l IISISTEMUL ORGANELOR JUDECTORETI

  4* Asp$ct$ 3$#$!al$ p!i(i#" o!3a#i,a!$a i 'u#cio#a!$a i#sta#$lo! %u"$cto!$ti*

  Co#stituia Ro)8#i$i "i# 44 i#stitui$ +# Capitolul VI& su- "$#u)i!$a "$ auto!itat$%u"$cto!$asc>& t!$i cat$3o!ii "$ o!3a#$ al$ put$!ii %u"$cto!$ti: i#sta#$l$ %u"$cto!$ti&Mi#ist$!ul Pu-lic i Co#siliul Sup$!io! al Ma3ist!atu!ii474*

  Di#t!$ ac$st$a& #u)ai i#sta#$l$ %u"$cto!$ti $1$!cit acti(itat$a p!op!iu.,is "$%u"$cat* Mi#ist$!ul Pu-lic& co)pus "i# p!ocu!o!i& "$i co#stitui$ o co)po#$#t a auto!itii%u"$cto!$ti>& #u a!$ co)p$t$# %u!is"icio#al ci +#"$pli#$t$ at!i-uii sp$ci'ic$ +# toat$'a,$l$ p!oc$s$lo! %u"icia!$* Nici Co#siliul Sup$!io! al Ma3ist!atu!ii #u a!$ co)p$t$#

  %u!is"icio#al "$ "!$pt co)u#* El $st$ i#sta#a "iscipli#a! p$#t!u )a3ist!ai& "a! #u #u)aiat8t& i #u p$#t!u ac$asta a 'ost a$,at "$ l$3$a 'u#"a)$#tal +# s'$!a auto!itii %u"$cto!$ti*

  Apa!t$#$#a la put$!$a %u"$cto!$asc at8t a Mi#ist$!ului Pu-lic c8t i a Co#siliul

  Sup$!io! al Ma3ist!atu!ii s$ $1plic p!i# co)p$t$#a lo! . at8t p!ocu!o!ii c8t i )$)-!iiCo#siliului su#t )a3ist!ai . i p!i# o-i$ctul acti(itii lo!& ca!$ #u poat$ 'i +#ca"!at +# alt'o!) 'u#"a)$#tal "$ $1$!cita!$ a put$!ii "$ stat*

  Mi#ist$!ul Pu-lic& +)p!$u# cu i#sta#$l$ %u"$cto!$ti su#t "ou co)po#$#t$ al$ac$l$iai $#titi& %ustiia& ca!$ s$ co)pl$t$a, i s$ co#t!ol$a, !$cip!oc +# scopul asi3u!!iit$)$i#ici$i& l$3alitii i "$pli#$i o-i$cti(iti a actului %u"icia!*

  Co#siliul Sup$!io! al Ma3ist!atu!ii $st$ 'o!ul co#stituti( al co!pului )a3ist!ailo!&i#"$p$#"$#t i "$ auto!itat$a l$3iuitoa!$ i "$ c$a $1$cuti( i ca!$ +#"$pli#$t$& p$ l8#3 !olul"$ "iscipli# al %u"$cto!ilo! i 'u#ciil$ "$ s$l$ci$ a )a3ist!ailo!& "$ p!o)o(a!$ a ac$sto!a i"$ )o"i'ica!$ a !apo!tu!ilo! lo! "$ s$!(iciu475*

  # )a!$a lo! )a%o!itat$ at!i-uiil$ Mi#ist$!ului Pu-lic i c$l$ al$ Co#siliului Sup$!io! alMa3ist!atu!ii su#t at!i-uii "$ o!"i# $1$cuti(& ca!$ s$ $1$!cit +#s "i# i#t$!io!ul put$!ii

  %u"$cto!$ti& ia! #u "i# a'a! i su#t i#s$pa!a-il l$3at$ "$ acti(itat$a %u"$cto!$asc477*P$ "$ alt pa!t$& Co#stituia Ro)8#i$i !$3l$)$#t$a, s$pa!at "$ auto!itat$a

  %u"$cto!$asc o i#stitui$ ca!$ +#'ptui$t$ i)po!ta#t$ at!i-uii %u!is"icio#al$& Cu!t$aCo#stituio#al* Cup!i#"$!$a ac$st$ia +# alt$ capitol$ al$ l$3ii 'u#"a)$#tal$ a!$ s$)#i'icaiau#ui 'apt "$ t$2#ic l$3islati(.co#stituio#al& +# ca!$ s.a i#ut s$a)a #u #u)ai "$ c!it$!iil$sc2$)$i clasic$ a s$pa!ai$i t!ipa!tit$ a put$!ilo! +# stat ci i "$ alt$ c!it$!ii "$ sp$ci'icitat$ a+#'ptui!ii 'u#ciilo! 'u#"a)$#tal$ al$ statului47

 • 7/24/2019 Organizarea Sist. Judiciar

  44/117

  A. Cu!il$ "$ ap$l su#t i#sta#$ cu p$!so#alitat$ %u!i"ic& +# ci!cu)sc!ipia c!o!a'u#cio#$a, )ai )ult$ t!i-u#al$ i t!i-u#al$ sp$ciali,at$& pot!i(it a#$1$i #!* 4 "i# L$3$a #!*7F

 • 7/24/2019 Organizarea Sist. Judiciar

  45/117

  S$ciil$ i co)pl$t$l$ sp$ciali,at$ al$ cu!ilo! "$ ap$l i al$ i#sta#$lo! "i# ci!cu)sc!ipiaac$sto!a s$ +#'ii#$a,& la p!opu#$!$a col$3iilo! "$ co#"uc$!$ al$ 'i$c!$i i#sta#$& p!i#2ot!8!$ a Co#siliului Sup$!io! al Ma3ist!atu!ii*

  Co)po#$#a s$ciilo! i co)pl$t$lo! sp$ciali,at$ s$ sta-il$t$ "$ col$3iul "$ co#"uc$!$al i#sta#$i& +# !apo!t cu (olu)ul "$ acti(itat$& i#8#"u.s$ s$a)a "$ sp$ciali,a!$a

  %u"$cto!ului*Dac +# ca"!ul u#$i s$cii #u s$ poat$ co#stitui u# co)pl$t "$ %u"$cat& col$3iul "$co#"uc$!$ al i#sta#$i poat$ "ispu#$ pa!ticipa!$a u#o! %u"$cto!i "$ la alt$ s$cii*

  Pot!i(it p!$($"$!ilo! a!t* sa& #u l$ poat$ sta-ili ac$sto!a alt$ at!i-uii "$c8t c$l$ ca!$ s$ !$'$! laco)p$t$#a %u"$cto!ilo! p!$(,ut "$ l$3$ i #ici #u l$ poat$ "a "ispo,iii asup!a )o"ului +#ca!$ s.i +#"$pli#$asc at!i-uiil$4

 • 7/24/2019 Organizarea Sist. Judiciar

  46/117

  (!$u# '$l ati#3$!$ i#"$p$#"$#$i %u"$cto!ilo!* Su#t !apo!tu!i a")i#ist!ati($ )i#i)$& i#stituit$+# scopul -u#$i "$s'u!!ii a s$!(iciului %ustii$i4

 • 7/24/2019 Organizarea Sist. Judiciar

  47/117

  # ac$lai s$#s& cau,$l$ !$pa!ti,at$ u#ui co)pl$t "$ %u"$cat #u pot 'i t!$cut$ altuico)pl$t "$c8t +# co#"iiil$ p!$(,ut$ "$ l$3$*

  Cau,$l$ "at$& pot!i(it l$3ii& +# co)p$t$#a "$ p!i) i#sta# a %u"$cto!i$i& t!i-u#aluluii cu!ii "$ ap$l s$ %u"$c +# co)pl$t 'o!)at "i#t!.u# %u"$cto!& cu $1c$pia cau,$lo! p!i(i#"co#'lict$l$ "$ )u#c i "$ asi3u!!i social$& ca!$ s$ co#stitui$ "i#t!.u# %u"$cto! i 5 asist$#i

  %u"icia!i*Asist$#ii %u"icia!i4

 • 7/24/2019 Organizarea Sist. Judiciar

  48/117

  Sa#ciu#il$ aplicat$ asist$#ilo! %u"icia!i i $li-$!a!$a "i# 'u#ci$ a ac$sto!a s$ co)u#icCo#siliului Eco#o)ic i Social "$ )i#ist!ul %ustii$i*

  Co#"iiil$& p!oc$"u!a "$ s$l$ci$ i "$ p!opu#$!$ "$ ct!$ Co#siliul Eco#o)ic i Social aca#"i"ailo!& p$#t!u a 'i #u)ii ca asist$#i %u"icia!i "$ ct!$ )i#ist!ul %ustii$i ca i c$l$

  p!i(i#" "$l$3a!$a& "$taa!$a i t!a#s'$!ul asist$#ilo! %u"icia!i& s$ sta-il$sc p!i# 2ot!8!$ a

  Gu($!#ului& la p!opu#$!$a Co#siliului Eco#o)ic i Social i a Mi#ist$!ului Justii$i*Ap$lu!il$ s$ %u"$c +# co)pl$t 'o!)at "i# 5 %u"$cto!i& ia! !$cu!su!il$& +# co)pl$t 'o!)at"i# 7 %u"$cto!i& cu $1c$pia ca,u!ilo! +# ca!$ l$3$a p!$($"$ alt'$l*

  # ca,ul co)pl$tului 'o!)at "i# 5 %u"$cto!i& "ac ac$tia #u a%u#3 la u# aco!" asup!a2ot!8!ii c$ u!)$a, a s$ p!o#u#a& p!oc$sul s$ %u"$c "i# #ou +# co)pl$t "$ "i($!3$#&situaii +# ca!$ +# co)pl$tul "$ %u"$cat i#t! p!$$"i#t$l$ i#sta#$i sau (ic$p!$$"i#t$l$ o!i

  %u"$cto!ul "i# pla#i'ica!$a "$ p$!)a#$#*

 • 7/24/2019 Organizarea Sist. Judiciar

  49/117

  # ca"!ul #alt$i Cu!i "$ Casai$ i Justii$ 'u#cio#$a, )a3ist!ai.asist$#i& sta-iliip!i# statul "$ 'u#cii*

  # st!uctu!a sa& #alta Cu!t$ "$ Casai$ i Justii$ cup!i#"$ Ca#c$la!ia& Di!$cii& S$!(iciii 0i!ou!i& cu p$!so#alul sta-ilit p!i# statul "$ 'u#cii*

  S$cia ci(il i "$ p!op!i$tat$ i#t$l$ctual& S$cia p$#al& S$cia co)$!cial i S$cia "$

  co#t$#cios a")i#ist!ati( i 'iscal al$ #alt$i Cu!i "$ Casai$ i Justii$ %u"$c !$cu!su!il$+)pot!i(a 2ot!8!ilo! p!o#u#at$ "$ cu!il$ "$ ap$l& +# ca,u!il$ p!$(,ut$ "$ l$3$*S$cia p$#al a #alt$i Cu!i "$ Casai$ i Justii$ %u"$c:a)+# p!i) i#sta#& p!oc$s$l$ i c$!$!il$ "at$ p!i# l$3$ +# co)p$t$#a "$ p!i) i#sta#

  a #alt$i Cu!i "$ Casai$ i Justii$6b)!$cu!su!il$& +# co#"iiil$ p!$(,ut$ "$ l$3$*S$ciil$ #alt$i Cu!i "$ Casai$ i Justii$& +# !apo!t cu co)p$t$#a 'i$c!$ia&

  soluio#$a,:a)c$!$!il$ "$ st!)uta!$& p$#t!u )oti($l$ p!$(,ut$ +# co"u!il$ "$ p!oc$"u!6b)co#'lict$l$ "$ co)p$t$#& +# ca,u!il$ p!$(,ut$ "$ l$3$6c)o!ic$ alt$ c$!$!i p!$(,ut$ "$ l$3$*

  S$ciil$ #alt$i Cu!i "$ Casai$ i Justii$ soluio#$a, i !$cu!su!il$ "$cla!at$ +)pot!i(a2ot!8!ilo! #$"$'i#iti($ sau a act$lo! %u"$cto!$ti& "$ o!ic$ #atu!& ca!$ #u pot 'i atacat$ p$#ici o alt cal$& ia! cu!sul %u"$cii a 'ost +#t!$!upt +# 'aa cu!ilo! "$ ap$l*

  Co)pl$tul "$ B %u"$cto!i soluio#$a, !$cu!su!il$ i c$!$!il$ +# cau,$l$ %u"$cat$ +#p!i) i#sta# "$ S$cia p$#al a #alt$i Cu!i "$ Casai$ i Justii$& %u"$c i alt$ cau,$ "at$+# co)p$t$#a sa p!i# l$3$& p!$cu) i ca i#sta# "iscipli#a!*

  #alta Cu!t$ "$ Casai$ i Justii$ s$ co#stitui$ +# S$cii U#it$ p$#t!u:a)%u"$ca!$a !$cu!su!ilo! +# i#t$!$sul l$3ii6b)soluio#a!$a& +# co#"iiil$ l$3ii& a s$si,!ilo! p!i(i#" sc2i)-a!$a %u!isp!u"$#$i #alt$i

  Cu!i "$ Casai$ i Justii$6c)s$si,a!$a Cu!ii Co#stituio#al$ p$#t!u co#t!olul co#stituio#alitii l$3ilo! +#ai#t$ "$

  p!o)ul3a!$*Dac o s$ci$ a #alt$i Cu!i "$ Casai$ i Justii$ co#si"$! c $st$ #$c$sa! s !$(i#

  asup!a p!op!i$i %u!isp!u"$#$& +#t!$!up$ %u"$cata i s$si,$a, S$ciil$ U#it$ al$ #alt$i Cu!i "$Casai$ i Justii$& ca!$ %u"$c cu cita!$a p!ilo! "i# "osa!ul a c!ui %u"$cat a 'ost +#t!$!upt*Dup c$ S$ciil$ U#it$ s.au p!o#u#at asup!a s$si,!ii p!i(i#" sc2i)-a!$a %u!isp!u"$#$i&

  %u"$cata co#ti#u*La s'8!itul 'i$c!ui a#& #alta Cu!t$ "$ Casai$ i Justii$& +# S$cii U#it$& sta-il$t$

  ca,u!il$ +# ca!$ $st$ #$c$sa! +)-u#ti!$a l$3islai$i i l$ co)u#ic )i#ist!ului %ustii$i*Co#"uc$!$a #alt$i Cu!i "$ Casai$ i Justii$ s$ $1$!cit "$ p!$$"i#t$& (ic$p!$$"i#t$ i

  col$3iul "$ co#"uc$!$*

  P!$$"i#t$l$ !$p!$,i#t #alta Cu!t$ "$ Casai$ i Justii$ +# !$laiil$ i#t$!#$ ii#t$!#aio#al$*Col$3iul "$ co#"uc$!$ al #alt$i Cu!i "$ Casai$ i Justii$ $st$ co)pus "i# p!$$"i#t$&

  (ic$p!$$"i#t$ i B %u"$cto!i& al$i p$ o p$!ioa" "$ 7 a#i +# a"u#a!$a 3$#$!al a%u"$cto!ilo!& cu !$p!$,$#ta!$a 'i$c!$i s$cii* La $"i#$l$ col$3iilo! "$ co#"uc$!$ potpa!ticipa i p!$$"i#ii "$ s$cii*

  Col$3iul "$ co#"uc$!$ al #alt$i Cu!i "$ Casai$ i Justii$ a!$ u!)toa!$l$ at!i-uii:

  a)ap!o-


Recommended