+ All Categories
Home > Documents > Xerox Corporation Final

Xerox Corporation Final

Date post: 28-Dec-2015
Category:
Upload: dinkro
View: 30 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Description:
Evaluarea întreprinderii Xerox Corp
Embed Size (px)
of 16 /16
XEROX CORPORATION Cotarga Alexandru Khalaf Vlad Walid Vocheci Antonia Teodora Mai, 2014
Transcript
Page 1: Xerox Corporation Final

XEROX CORPORATION

Cotarga Alexandru Khalaf Vlad Walid

Vocheci Antonia Teodora

Mai, 2014

Page 2: Xerox Corporation Final

ContentsCAPITOLUL 1. PREZENTARE GENERALA.......................................................................................................3

SCOPUL RAPORTULUI DE EVALUARE.......................................................................................................3

DATA EVALUARII:.....................................................................................................................................3

MONEDA RAPORTULUI............................................................................................................................3

DEFINITIA VALORII...................................................................................................................................3

METODELE DE EVALUARE UTILIZATE.......................................................................................................3

IPOTEZE GENERALE..................................................................................................................................3

CAPITOLUL 2. ANALIZA DIAGNOSTIC A SOCIETATII XEROX CORP................................................................4

1.DIAGNOSTIC JURIDIC............................................................................................................................4

2. DIAGNOSTIC COMERCIAL.....................................................................................................................4

3. DIAGNOSTICUL OPERATIONAL.............................................................................................................4

4.DIAGNOSTIC FINANCIAR.......................................................................................................................5

CAPITOLUL 3. EVALUAREA COMPANIEI XEROX CORPORATION...................................................................7

I.ABORDAREA PRIN VENIT.......................................................................................................................7

II ABORDAREA PRIN PIATA......................................................................................................................9

SINTEZA RAPORTULUI SI OPINIA EVALUATORULUI.....................................................................................9

BIBLIOGRAFIE :..........................................................................................................................................10

ANEXE:.......................................................................................................................................................11

Page 3: Xerox Corporation Final

CAPITOLUL 1. PREZENTARE GENERALA

SCOPUL RAPORTULUI DE EVALUAREPrin acest raport ne propunem sa evaluam valoarea de piata a companiei Xerox Corp.

Consideram ca valoarea de piata a companiei Xerox Corporation este de 5,95 mld. USD.

Aceasta opinie s-a bazat pe rezultatele obtinute prin aplicarea metodelor de evaluare din cadrul celor doua abordari la care s-a apelat(abordarea prin venit si abordarea prin piata).

DATA EVALUARII:Evaluarea s-a facut pe baza datelor din bilantul contabil, contul de profit si pierdere, situatia fluxurilor de trezorerie aferente perioadei 2002-2012. Pe baza acestora am previzionat situatia companiei Xerox Corp. pentru urmatorii 5 ani (2013-2017).

Data elaborarii lucrarii este mai 2014.

MONEDA RAPORTULUI.Valoarea estimata prin prezentul raport de evaluare este prezentata in USD.

DEFINITIA VALORIIValoarea de piata este suma estimata pentu care o proprietate va fi schimbata, la data evaluarii, catre un cumaprator decis si un vazator hotarat intr-o tranzactie cu pret determinat obiectiv, in care partile implicate au actionat in cunostiina de cauza prudent si fara constrangere.

METODELE DE EVALUARE UTILIZATE Prin prezentul raport de evaluare am stabilit valoarea de piata a companiei Xerox Corp apeland la doua metode de evaluare: abordarea prin venit si abordarea prin piata.

IPOTEZE GENERALE 1. Am considerat ca intreprindere XEROX isi va desfasura activitea si in viitor.2. In elaborarea raportului am tinut cont de infrormatii publice care au infulenta asupra

parametrilor economico-financiari, nefiind omisa deliberat nicio informatie.3. Consideram ca presupunerile efectuate la aplicarea metodelor de evaluare au fost

rezonabile in limita informatiilor disponibile la data evaluarii.4. Raportul de evaluare isi pastreaza valabilitatea numai in situatia in care conditiile de

piata, reprezentate de factorii economici, sociali si politici, raman nemodificate in raport cu cele existente la data intocmirii raportului de evaluare.

Page 4: Xerox Corporation Final

CAPITOLUL 2. ANALIZA DIAGNOSTIC A SOCIETATII XEROX CORP.

1.DIAGNOSTIC JURIDICIn 160 de tari firma are mai mult de 140000 de clienti care genereaza venituri de peste 22

mil. USD, facand din Xerox liderul mondial in domeniul managementului documentelor.Istoria companiei Xerox incepe in anul 1938, cand un inventator din New York, Chester Carlston, a reusit sa produca, dupa ani buni de cercetare, prima imagine xerografica.

Obiectul de activitate:

Xerox ofera servicii si produse pentru o gama larga de sectoare de activitate: de la management al documentelor pana la IT si software. Xerox corp este cea mai mare companie din lume care ofera servicii de outsourcing in domenii cum ar fi educatia, sanatatea, transporturi, telecomunicatii,guvern, servicii, financiare, manufacturare, consumul de bunuri.

Situatia activelor: in anul 2009 , Xerox corporation a achizitionat compania ACS. In prezent, valoarea activelor este de 29,03 mld $.

Situatia datoriilor: Xerox Corporation prezinta datorii totale de 16,38 mld $

2. DIAGNOSTIC COMERCIAL

Pentru Xerox, partenerii si clientii sunt foarte importanti, de aceea compania depune toate eforturile pentru a le oferi un plus de valoare si o experienta pozitiva. In acest sens, Xerox implementeaza programe si actiuni specifice, evaluate cu regularitate, in care sunt implicati toti angajatii, si construieste un mediu intern orientat catre performanta si dezvoltare.

La nivel local, alaturi de 5 distribuitori, 24 de concesionari si peste 200 de reselleri autorizati in toata tara, Xerox ofera atat companiilor, cat si clientilor individuali, solutii, echipamente si media de tiparire, pentru o administrare eficienta a documentelor.

3. DIAGNOSTICUL OPERATIONALXerox este lider mondial in serviciile de management al documentelor si de gestionare a

proceselor de business, toate acestea fiind sustinute de o intreaga gama de echipamente multifunctionale si instrumente software, adaptate pentru toate tipurile de companii. Cu o strategie concentrata pe servicii si consultanta pentru clienti, Xerox achizitioneaza in 2009 compania ACS, punand bazele unei noi evolutii strategice, de la managementul documentelor la managementul proceselor de business.

Xerox ofera o gama larga de servicii externalizate, de la cele de management al documentelor pentru mediul de birou, la scanarea si arhivarea tuturor documentelor pe care le foloseste o companie pentru comunicarea interna si externa. Compania are resursele si expertiza de a optimiza o intreaga retea interna de birou in scopul de a obtine un randament maxim de la fiecare dispozitiv folosit. Intr-o prima etapa, Xerox realizeaza un audit al infrastructurii IT si al fluxului de lucru cu documentele, apoi propune o solutie personalizata, cu ajutorul careia se pot obtine reduceri de costuri de pana la 30%.

Page 5: Xerox Corporation Final

4.DIAGNOSTIC FINANCIARa) Situatia ratelor de lichiditate si indatorare

200220032004200520062007200820092010201120120.00%

50.00%

100.00%

150.00%

200.00%

250.00%

Rate de lichiditate si indatorare

Lichiditate generala - current ratioLichiditate partiala - current ratioLichiditate imediataGrad de indatorare pe TSGrad de indatorare pe TL

b) Modificarea relative a elementelor din bilant

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

-40.00%

-20.00%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

Modificarea relativa a elementelor din bilant

Δ(%) Active curente

Δ(%) Per-manente

Δ(%) Datorii curente

Δ(%) Datorii TL

Δ(%) CPR

Conform cu graficul de mai sus, cea mai mare modificarea relativa la nivelul elementelor bilantiere s-a inregistrat in cazul capitalurilor proprii. Acestea s-au aflat aproape an de an intr-o continua modificare semnificativa. Singurele perioade care fac rabat de la acest trend oscilant sunt : 2005-2006 si 2011-2012. Singurul an in care capitalurile proprii au avut o rata de crestere negativa a fost in anul 2008, cand au inregristrat scadere de aproximativ 28 de puncte procentuale. Ceea ce este foarte interesant si optimist totodata este faptul ca in ultimul an de referinta modificarile relative ale tuturor elementelor bilantiere analizate au fost mult sub nivelul anilor precedenti.

Page 6: Xerox Corporation Final

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

-4,000,000-3,000,000-2,000,000-1,000,000

01,000,0002,000,0003,000,0004,000,0005,000,0006,000,000

Indicatori de echilibru financiar

FR = NWCNFRTNCF

Faptul ca in majoritatea anilor analizati fondul de rulment depaseste valoare necesarului de fond de rulment atesta o situatie financiara echilibrata deoarece necesarul de fond de rulement este acoperit din disponibilitatile companiei. Acest lucru este evidentiat si de valoarea pozitiva a trezoreriei nete din perioada 2004-2012, ceea ce inseamna ca excedentul de finantare se regaseste in disponibilitatile companiei. Totodata o valoare foarte mare a trezoreriei nete nu este indicata doarece reflecta un surplus prea mare de lichiditate, ceea ce se concretizeaza printr-o blocare a disponibilitatilor. In cazul de fata, acest lucru a fost evitat in anul 2009, cand cu ajutorul unei investitii massive, TN a scazul de la pragul de 2 mld. $.

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012(5.0%)

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

Rate de profitabilitate Xerox 2003-2012

ROA ROE ROIC

Rate de profitabilitate XeroX 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012ROA 1,7% 3,9% 3,5% 3,7% 6,5% (0,3%) 2,7% 3,0% 5,2% 4,5%ROE 10,2% 13,1% 13,0% 16,9% 14,5% 3,1% 7,3% 6,2% 10,5% 9,9%ROIC 1,7% 3,5% 4,6% 6,3% 5,9% 0,8% 2,6% 2,6% 5,0% 4,5%

Page 7: Xerox Corporation Final

CAPITOLUL 3. EVALUAREA COMPANIEI XEROX CORPORATION

I. ABORDAREA PRIN VENITIpoteze specifice

1) Tipul fluxului de numerar utilizat este fluxul de numerar disponibil pentru investitori (CFNI).

2) Durata de previziune explicita este 5 ani (anul 2013 - 2017).3) CFNI a fost calculat si pentru anul 2018, adica primul an al perioadei de previziune non

explicita, doar pentru a se calcula valoarea terminala.4) Cifra de afaceri neta normalizata in anul 1 (de baza) este 22 mld $ si se previzioneaza o

crestere a acesteia cu 6,5% pe an in perioada de previziune explicita si cu 4,2% pe an in perpetuitate (deci g este 4,2%).

5) Toate cheltuielile aferente cifrei de afaceri vor creste cu acelasi procentaj ca cel al dinamicii cifrei de afaceri;

6) Previziunile indicatorilor financiari au fost facute in termeni nominali; 7) Intreprinderea se finanteaza in proportie de 40% prin capitaluri proprii si 60% prin

credite bancare; 8) Costul mediu ponderat al capitalului a fost calculat la nivel de 7,37%; altfel spus, rata de

actualizare este 7,37%.Pentru calculul k am luat in considerare: rata fara risc 1,8%, rata inflatiei 2,5 %(calculata ca si medie a inflatiei pentru perioada 2008-2012), iar riscul-3,07 (am tinut cont de riscul pietei pe care isi desfasoara activitatea Xerox Corp. )

9) FRN normalizat din anul 2012 este 2,36 mld. $ (stocuri +creante -datorii nefinanciare pe termen scurt);

10) Cota impozitului pe profit este 25%. (este media cotei de impozitare pe profit din perioada 2002-2012)

Tinand cont de ipotezele mai sus mentionate am obtinut urmatoarele rezulate, folosind metoda DCF :

Page 8: Xerox Corporation Final

Folosind formula , unde

EV= valoarea intreprinderii

p = numarul de ani ai perioadei de previziune explicita

CNFI= flux de numerare net disponibil pentru investitori

Vterm= valoarea terminala a capitalului, la finele anului n

k = rata de actualizare ,

Am obtinut o valoare a companiei Xerox = 59,582,155 mld USD

Pentru calculul Vterm am estimat inca un an pentru CNFI , am folosit metoda capitalizarii fluxului de

numerar si am tinut cont de formula Gordon-Shapiro : , unde

CFNp+1= flux de numerare net din primul an care urmeaza dupa perioada de previziune,

k = rata de actualizare,

g = rata anuala previzionata de crestere perpetua a fluxului de numerar,

Am obtinut valoarea 74,13 mld. $.

Page 9: Xerox Corporation Final

II ABORDAREA PRIN PIATA Pentru a analiza Compania Xerox Corp. in raport cu concurenta am tinut cont de urmatorii

concurenti : International Business Machines, Helmerich &Payne, Hewlett Packard Company,Accenture. Am considerat ca fiind cel mai relevant criteriu de comparatie multiplul Value enterprise/EBITDA. La pasul urmator am calculate media armonica a multipliilor. Rezultatul a fost 7.61. Aceasta medie armonica a fost inmultita cu indicatorul EBITDA pentru a afla valoarea firmei. Se poate observa si din tabelul de mai jos ca valoarea firmei Xerox Corp, privita din unghiul abordarii prin piata este 19,27 mld $.

  Enterpise value/EBITDAXerox 8.12IBM 8.85HP 7.55HPQ 5.4.ACN 10.59Media armonica 7.618197676EBITDA 2.53Valoare firma 19.27404012Nr de actiuni -

12,950,600  249,610,384.0

SINTEZA RAPORTULUI SI OPINIA EVALUATORULUI. Valoarea estimata a societatii Xerox Corp. in vederea continuarii normale a activitatii economice este de: 59,58 mld. USD la data de 25.05.2014 Comisia de evaluatori a ajuns la concluzia ca valoarea estimata prin metoda DCF reflecta cel mai bine valoarea actuala a societatii conform scopului evaluarii : pentru continuarea normala a activitatii economice. Metoda DCF se bazeaza pe actualizarea fluxurilor de numerar previzionate, la data evaluarii , rezultand o valoare prezenta a activului Apoi se determina V tern la sfarsitul perioadei de previziune explicita si aceasta se actualizeaza la data evaluarii pentru a obtine valoarea totala a firmei . Se considera ca metoda DFC reflecta cel mai bine valoarea firme, intrucat abordarea prin piata este limitata daca ne referim la modificari rapide ale conditiilor pietei.

Page 10: Xerox Corporation Final

BIBLIOGRAFIE :

www.xerox.com

www.xerox.ro

http://www.google.com/finance

www.bloomberg.com

www.bvb.ro

www.nyse.com

www.yahoofinance.com

www.damodaram.com

Page 11: Xerox Corporation Final

ANEXE:

Page 12: Xerox Corporation Final
Page 13: Xerox Corporation Final

Recommended