+ All Categories
Home > Documents > Xerox Proces Penal 2 Sem

Xerox Proces Penal 2 Sem

Date post: 14-Oct-2015
Category:
Author: nancy-martin
View: 361 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)

of 52

Transcript

Test1 Conditiile generale ale up

1.1 Rolul activ a organelor de urmarire penalaOrganul de urmarire penala este obligat sa i-a toate masurile prevazute de lege pentru cercetatrea sub toate aspectele , completa si obectiva , a circumstantelor cauzei pentru stabilira adevarului .Oup este obligat sa adune probele atit in devavoarea cit si in favoarea, banuitului, invinuitului .Astfel oup trebuie sa aiba un rol activ in procesu probatoriu stabilind toate circumstantele la examinarea plingerelor si denunturilor referitoare la infractiune, la explicarea dr. si oblg. participantilor la urmarirea penala, deasemenea la asigurarea securitatii participantilor la proces si a altor personae.Organele de UP intocmesc ordonante a diferitor actiuni care trebuie sa fie motivate.

1.2 Determinati cazurile UP efectuata de mai multi ofiteri de upIn cazul unor cause complicate sau de mari proportii, conducarorul organuluiUP, cu incuviintarea procurorului,dispune efectuare UP de mai multi ofteri de UP care contribuie la descoperirea rapida, deplina si eficienta a tuturor circumstantelor a unei cauze.Deasemenea procurorul poate dispune efectuarea UP de mai multi ofiteri de UP din diferite organe de UP. Dispozitia cu privire la efectuare UP de mai multi ofiteri de UP se face prin ordonanta in care se indica ofiterul care va conduce actiunele celorlanti ofiteri. Aceasta ordonanta se adunce la cunostinta banuitului , invinuitului si altor participanti in proces explicinduli-se dr de a face recuzare orcaruia din ofiteri.Ofiterul de UP numit conducator al grupului de ofiteri dirijeaza activitatea celorlalti ofiteri de u.p., le da indicatii orale referitor la efectuarea anumitor procedee probatorii ,stabileste versiunile ce urmaza a fi verificate, facind propuneri de punere sau scoatere de sub invinuire.Demersurile privind autorizarea unor masuri procesule de constringere sau a unor procedee probatorii pot fi facute atit de conducatorul grupului de UP cit de si catre orice ofiter UP din acest grup.In unele cazuri cu multiple infr., unde unele episoade sunt de competenta exclusiva a procurorului , conform cpp procurorul ierarhic superior poate dispune efectuarea UP de un grup mixt de procurori si ofiteri de UP, in acest caz unul din procurori va fi numit in calitate de conducator al grupului de u.p.

1.3 Apreciati importanta prelungirii termenului de UP de catre procurorActualul cpp nu prevede termenul legal de urmarire penala, dar aceasta urmeaza a fi efectuata intr-un termen rezonabil care se fixeaza de procuror prin ordonanta in functie de complexitatea cauzei si de comportamentul participantilor la process, conduit organului de u.p. Termenul de UP fixat de procurer este obligatoriu pentru ofiteri de UP si poate fi prelungit la solicitarea acestuia . Prin urmare prelungirea termenului de UP se face numai inauntrul termenului de prescriptie privind tragerea la raspundere penala stabilite de CP. In cazul cind este necesar a prelungi termenul UP, ofiterul de UP intocmeste un demers motivat in acest sens si il prezinta procurorului inainte de expirarea termenului fixat de acesta. Fixarea termenului si prelungirea lui se dispune de procuror pina la inaintarea de catre ofiter de UP a dosarului insotit de un raport cu propunerea terminarii UP.Importanta prelungirii UP poate consta in stabilirea a anumitor circumstante care nu erau cunoscute si care au o importanta deosebita , au aparut noi probe care urmeaza a fi cercetate, deasemenea conduita partilor a tergeversat UP .

Test 2 Competenta organelor de UP

1.1Relatati despre felurile competentei organelor UP Pentru a-si pute indeplini atributiile in desfasurarea activitatii de UP organul de UP trebuie sa fie competent a efectua acte de UP in fiecare cauza concreta. Prin competenta se intelege dr si obligatia OUP de a proceda la UP in anumite cazuri penale , deasemenea prin competenta intelegem repartizarea legala a cauzei penale in cadrul atributiilor unui anumit organ. In functie de anumiti criterii mentionam urmatoarele forme ale competentei OUP:-Competenta functionala, -compet. materiala ,-comptenta personala , -compt teritoriala , -compet. alternativa , - compet derogata.

1.2 Stabiliti si caracterizati exceptiile de la competenta legala a oup Ca exceptie de la competenta OUP este conflictul de competenta care se solutioneaza de procurorul care exercita controlul asupra UP sau dupa caz de procurorul ierarhic superior .Procurorul poate sa dispuna , motivat , ca intr-o cauza in care UP trebuie efectuata de un anumit organ UP sa fie efectuat de un alt organ similar . Iar in cazul cind competenta de UP tine de mai multe organe UP, chestiunile legate tine de procurorul ierarhic superior.In cazurile in care UP se exercita de procuror , acesta poate sa dispuna ca anumite actiuni de UP sa fie efectuate de un alt organ de UP.SE poate intimpla ca efectuare anumitor actiuni de UP sa nu poata fi aminate , dar posibilitatea de a le efectua neintirziat sa o aiba nu organul caruia ii revine competenta, ci un alt organ de UP care nu are aceasta competenta . Aplicarea riguroasa a regulilor de competenta ar putea compromite intreaga desfasurare a UP . Din aceste considerente lg procesuala obliga organul de UP necompetent sa efectueze actiuni de UP care nu pot fi aminate. Obligatia opereaza indifferent daca este sau nu inceputa UP, precum si in cauzile unde UP este in competenta exclusiva a procurorului. Procesul verbal privind actiunele effectuate in asemenea cauze se anexeaza la cauza respectiva si se remite procurorului care conduce UP IMEDIAT, DAR NU MAI TIRZIU DE 3 zile, pentru a transmite organului de UP competent sau dupa caz procurorului.

1.3 Apreciati consecintele nerespectarii anumitor feluri de competenta a OUP

Dac organul de urmrire penal constat c nu este competent a efectua urmrirea penal, imediat, dar nu mai trziu de 3 zile, trimite cauza procurorului care exercit conducerea urmririi penale pentru a o transmite organului competent. Conflictul de competen ntre organele de urmrire penal este inadmisibil. Chestiunile legate de conflictul de competen se soluioneaz de procurorul care exercit controlul asupra urmririi penale sau, dup caz, de procurorul ierarhic superior. Procurorul poate s dispun, motivat, ca ntr-o cauz n care urmrirea penal trebuie efectuat de un anumit organ de urmrire penal aceast urmrire s fie efectuat de un alt organ similar. n cazul n care urmrirea penal ine de competena mai multor organe de urmrire penal, chestiunile legate de competen se soluioneaz de procurorul ierarhic superior. n cazurile n care urmrirea penal se exercit de ctre procuror, acesta poate dispune ca anumite aciuni de urmrire penal s fie efectuate de ctre un organ de urmrire penal. Procurorul General i adjuncii lui, n caz de necesitate, n scopul asigurrii urmririi complete i obiective, sub toate aspectele, pot dispune, prin ordonan motivat, efectuarea urmririi penale de ctre orice organ de urmrire penal, indiferent de competen.

TESTUL 3 Sesizarea organului de UP

1.1 Definiti si caracterizati modalitatile de sesizare a organelor de UP.

Sesizarea constituie deci punctul de plecare fara de care nu poate incepe UP.Sesizare presupune instiintarea completa sau mai putin completa a OUP despre savirsirea unei infractiuni si obligarea lui la efectuarea activitatilor prevazute de lege pentru realizarea obiectului UP. OUP poate fi sesizat despre savirsirea infractiunei sau pregatirea savirsirii infractiunii prin urmatoarele modalitati: -Plingere-este ntiinarea fcut de o persoan fizic sau de o persoan juridic creia i s-a cauzat un prejudiciu prin infraciune.-Denunt-este ntiinarea fcut de o persoan fizic sau de o persoan juridic despre svrirea unei infraciuni -Autodenunt- este ntiinarea benevol fcut de o persoan fizic sau de o persoan juridic despre svrirea de ctre ea a unei infraciuni n cazul n care organele de urmrire penal nu snt la curent cu aceast fapt.-Depistarea nemijlocita a infractiunei de OUP- n cazul depistrii infraciunii nemijlocit de ctre lucrtorul organului de urmrire penal, acesta ntocmete un raport n care expune circumstanele depistate i dispune nregistrarea infraciuniiDeasemenea in functie de parvenirea si producerea examinarii sesizarea se clasifica in:-Sesizare oficiala despre infr savirsite-Sesizari neoficiale [anonime]

1.2 Stabiliti garantiile primirii si examinarii sesizarilor privind savirsirea unor infractiuniOrganul de UP este obligat sa primeasca plingerele sau denunturile referitoare la infractiuni savirsite , pregatite sau in curs de pregatire chiar si in cazurile cind nu este de competenta lui. Persoanei carea a depus plingerea I se ilebereaza un certificat despre acest fapt indicindu-se persoana care a depus plingerea sau denutul si timpul inregistrarii.Primirea sesizarilor , indifferent de timpul si locul savirsirei infractiunii se efectueaza zilnic la orele de lucru . sesizarea trebuie depusa in limba de stat sau in limba pe care o cunoaste.Sesizarile si alte informatii parvenite in organul de UP sunt inregistrate in conformitate cu regulile stabilite si raportate organului care stabileste ordinea solutionarii lor in termen rezonabil. Refuzul OUP de a de a primi plingerea sau denunturile pot fi atacate la judecatorul de instructie , dar nu mai tirziu de 5 zile din momentul refuzului.Astfel organul sesizat face propuneri procurorului de a decide sau , dupa caz , cu acordul acestuia limitele competentei sale dispune: de a porni UP , neinceperea UP , prezentarea materialilor despre infr. flagrante si cele ce nu necesita un control special.In concluzie putem mentiona ca examinarea plingerilor , denunturilor si a altor sesizari referitoare la infractiuni include actiuni de completare , verificare a informatiilor primite pentru a confirma sau infirma concordanta acestora cu realitatile faptice ale cauzei si adoptarea uneia din solutiile cuvenite.

1.3Apreciati importanta unor modalitati speciale de sesizare

Putem mentiona ca modalitatile de sesizare au o importanta sporita pentru descoperirea infractiunilor si acordarea garantiilor personelor care au pagubit in urma lor.Opurtunitate plingerei o putem descrie prin faptul ca o pers fizica sau juridica careia I sau cauzat prejudicii prin infractiune poate sesiza OUP in scris desemnid fapta care formeaza obect al acesteia, indicarea faptuitorului daca este cunoscut si a mijloacelor de proba fiind raspunzatoare de declaratile facute care este un drept fundamental.Denuntul deasemenea este instiintarea facuta de o pers fiz sau jur despre savirsirea unei infractiune , dar spre deosebire de plingere unde este facuta de victima aici poate fi orice persoana care isi asuma rolul de denuntator al infractiunei pentru costatarea infractiunii produse.Autodenuntarea fiind instiintarea benevola de producerea sau savirsirea de catre ea a unei infractiuni are o importanta sporita deoarece prezentarea benevola a faptuitorului in fata OUP si instiintarea despre tentative sau savirsirea infractiunii este o remuscare o parere de rau despre faptele produse..Autosesizarea constituind o modalitate de sesizare cind OUP afla de savirsirea infractiunei din alte surse decit victima sau denuntatorul, in baza unei infractiuni flagrante sau a unui denunt anonim. OUP sint obligate sa i-a masuri operative de investigatie, deasemenea sint obligate sa inregistreze in registrul despre savirsirea infractiunii.Importanta autosesizarii este depistarea tuturor infractinilor care atenteaza la viata si securitatea populatiei si a bunastarii lor.O modalitate speciala de seizare a OUP este plingerea prealabila care spre deosebire de plingere poate fi retrasa si produce efectele prevazute de lege,iar plingerea este irevocabila si care nu produce efecte.

TEST 4 Inceperea UP

1.1 TEMEIURILE DE INCEPERE A UP

Inceperea UP constituie un fapt juridic important ce marcheaza declansarea unui proces penal si care presupune ca organele competente de stat au cunostinta de savirsirea unei infractiuni si se intreprind toate masurile prevazute de lege pentru constatarea acestei fapte prejudiciabile.Pentru inceperea UP sunt necesare urmatoarele conditii:1) din cuprinsul actului de sesizare sau al actelor de constatare trebuie sa rezulte o banuiala rezonabila ca a fost savirsita o infractiune.Pentru inceperea UP nu se cer date privind cunoasterea tuturor elementelor infractiunii, fiind suficiente informatiile ce caracterizeaza 2 elemente ale infractiunii si anume:obiectul si latura obiectiva.Astfel, UP incepe in rem in privinta faptei savirsite, numai dupa ce identitatea faptuitorului se cunoaste cu precizie UP incepe in personam .2)sa nu existe vreuna din circumstantele care exclude UP,in cazul cind se depisteaza vreo circumstanta ce exclude UP,organul de UP inainteaza procurorului actele intocmite cu propunerea de a nu porni UP.Daca procurorul considera ca nu sunt circumstante care impiedica UP, el restituie actele, cu ordonanta sa oragnului mentionat pentr inceperea UP.3) confiramarea actelor de incepere a UP de procuror 1.2Determinati rolul ofiterului de UP si a procurorului la examinarea sesizarilor privind inceperea UP

n cazul depistrii infraciunii nemijlocit de ctre lucrtorul organului de urmrire penal, acesta ntocmete un raport n care expune circumstanele depistate i dispune nregistrarea infraciunii.In cazul in care OUP se autosesizeaza in privinta inceperei UP el intocmeste un proces verbal in care consemneaza cele constatate privitor la infractiune depistata , apoi prin ordonanta dispune inceprea UP . Ordonanta de incepere a UP se intocmeste de ofiterul de UP si contine urmatoarele: data si locul intocmirii , numele si calitatea persoanei care o intocmeste , descrierea faptei care a constituit obectul sesizarii, rezultatele verificarii plingerilor sau a demersurilor, deasemenea dispozitia de incepere a UP privind fapta savirsirii infractiunii cu indicare art din CP .Ordonanta de incepere a UP , emise de organul de UP in termen de 24 ore de la data inceperii UP trebuie confirmata de procuror care efectueaza conducerea activitatii de UP prezentindu-i-se totodata si dosarul respectiv, totodata se fixeaza si termenul UP a cauzei respective.In cazul cind procurorul considera ca lipsesc temeiuri pentru inceperea UP el nu va confirma ordonanta de incepere a UP si prin ordonanta o va abroga.De regula procurorul poate dispune inceperea UP si de sine statator in cazurile infractiunilor savirsite de: presedintele tarii,deputati,judecatori,procurori,ofiteri de UP,minori,membri ai Guvernului.

1.3Proiectati o ordonanta de incepere a UP la plingera prealabila a victemei

ORDONANde ncepere a urmririi penale

or. Briceni 11 iunie 2006

Ofi er de urmrire penal din cadrul Comisariatului de Poliie al raionului Briceni,cpitan de poliie Ruslan Banaru, examinnd plngerea depus de Morra Galina, ncare anun c la 10 iunie curent, n jurul orei 13, la marginea pdurii din apropiereasatului Trestieni, raionul Briceni, a fost violat de Poparcea Trofi m, i avnd n vederec din cuprinsul plngerii i materialele de control acumulate rezult o bnuial rezonabilc a fost svrit infraciunea de viol, prevzut n art. 171 alin. (1) din Codulpenal, n temeiul art. 55 alin. (4) i art. 274 alin. (1) din Codul de procedur penal,

DISPUN:

1. nceperea urmririi penale cu privire la infraciunea de viol, prevzut n art. 171alin. (1) din Codul penal, svrit de Poparcea Trofi m, nscut la 31 martie 1960 n satulMrcui, raionul Briceni, Republica Moldova, posesor al buletinului de identitateseria B nr. 38106327, eliberat de of. nr. 63, domiciliat n or. Briceni, str. Cosmonauilor,nr. 18.2. Informarea persoanei care a depus plngere despre decizia luat.

Ofi er de urmrire penal,cpitan de poliie semntura Ruslan Banaru CONFIRMinceperea urmririi penale

Procuror n Procuraturaraionului Bricenijurist de rangul Isemntura Mihail Bobu11 iunie 2006

TESTUL 5 REFUZUL INCEPERII UP

1.1RELATATI DESPRE PROCEDURA REFUZULUI INCEPRII UP

Daca din cuprinsul actului de sesizare rezulta o cauza care impedica pornirea UP, OUP inainteaza procurorului actele intocmite cu propunerea de a nu incepe UP. In cazul in care procurorul refuza pornirea up el confirma faptul printro ordonanta motivata si anunta despre aceasta persoana care a inaintat sesizarea. Ordonanta de refuz a inceperii UP poate fi atacata prin plingere in instanta judecatoreasca de nivelul procuraturii respective.Plingerea se inainteaza, de catre victima sau persoana care a depus denuntul, in termen de 10 zile, judecatorului de instructie la locul aflarii organului care a comis incalcarea. Hotarirea de neincepere a UP se consemneaza in Registrul de evident a materialelor de refuz in inceperea Up cu atribuirea numarului de ordine.Daca ulterior se constata ca nu a existat sau ca a disparut circumstanta pe care se baza propunerea de a nu se incepe UP, procurorul ierarhic superior anuleaza ordonanta respectiva si dispune inceperea UP.

1.2 Clasificati temeiurile de refuz a inceperii UP

Ca temei de refuz a UP pot fi urmatoarele caracteristici:1. Nu exista faptul infractiunii, acest temei include cind din eroare a fost sesizat faptul savirsirii unei infractiuni costatindu-se ulterior ca obiectul presupus sustras s-a gasit.2. Fapta nu e prevazuta de legea penala, aici nici o persoana nu poate fi trasa la raspundere pentru o fapta care la momentul savirsirii ei nu era prevazuta de legea penala.3.Fapta nu intruneste elementele infractiunii, este un temei de neinceperea UP, faptei concrete ii lipsesc anumite elemente sau semne care ar permite calificarea lor drept o infractiune.4.A intervenit termenul de prescriptie sau amnistie,adica a expirat termenul prescriptiei tragerii la raspundere penala. La aplicarea actului de amnistie se impune realizarea cumulative a urmatoarelor conditii:a)actul de amnistie sa intervina dupa savirsirea infractiunii;b)sa fie identificat faptuitoruls si acesta sa fie present in fata organului de UPsi a procurorului;c)sa fie respectate dispozitiile special ale legii privind amnistia;d) daca banuitul, invinuitul nu se opune solutiei aplicarii actului de amnistie in privinta sa. 5. A intervenit decesul faptuitorului, este un impediment al desfasurarii UP datorita imposibilitatii aplicarii pedepsei. Daca decesul faptuitorului a survenit pina dupa inceperea UP, se dispune incetarea UP.6. Lipseste plingerea victemei in cazurile in care UP incepe numai in baza plingerii acesteia. Daca victim declara ca nu-si insuseste plingerea depusa de sot sau copilul major, se dispune neinceperea UP sau dupa caz incetarea UP.7. In privinta unei persone exista o hotarire definitiva in legatura cu aceeasi acuzatie sau prin care s-a constatat imposibilitatea UP pe aceleasi temeiuri.8.In privinta unei persone exista o hotarire neanulata de neincepere a UP sau de incetare a UP, daca nu sint intrunite conditiile de reluare a upDaca aceste circumstante sunt depistate in etapa initiala , se va dispune neinceperea UP, iar daca pe parcurs, se va dispune incetarea UP.

1.3 Proiectati un model de ordonanta privind refuzul de incepere a UP

ORDONANTADE REFUZ A INCEPERII UP Mun CHISINAU 14 iunie 2003 Procurorul sec Botanica, mun Chisinau consilier juridic de rangul 2 Diaconu Emanuil, examinind materialele inregistrate cu nr 72956432 cu privire la punerea in circulatie a unei bacnote de 100 lei care se banuia a fi falsa si raportul ofiterului de UP din cadrul comisariatului de politie secBotanica locotenent de pollitie Pelin Constantin cu propunerea de nu porni UP

CONSTATA

La data 4 iulie 2003 intr-un magazin de alimentara Gavrilov Ilie, Minza Ion procurind produse alimentare a inminat vinzatoarei Fedot Aurelia o bancnota de 100 lei. Cercetind vizual bancnota operatoru magazinului Fedot Aurelia a ajuns la concluzia ca bancnota este falsa si a sesizat imediat comisariatul de politie secBotanica. In explicatiile sale Fedot Aurelia a precizat ca banuitul lucreaza pe maxi taxi si ca bancnota i-a fost prezentata de o pesoana necunoscuta la achitarea calatoriei.Bancnota a fost supusa expertizei si s-a constatat ca este confectionata cu folosirea formelor de tipar folosite pentru confectionarea banilor si nu e falsa.Astfel din analiza materialului de control rezulta ca UP nu poate fi inceputa deoarece nu exista fapta infractiunii. In conformitate cu art 274 ,275 CPP

DISPUN

1 a refuza inceperea UP in cazul sus mentionat din motive ca nu exista faptul infractiunii2 restabilirea magazinului bancnota de 100 lei3anuntarea operatorului Fedot Aurelia persoana care a inaintat sesizarea despre decizia luata. PROCURORUL GRIGORAS SERGEIORDONANTA MI-A FOST ADUSA LA CUNOSTINTA LA 17 AUGUST 2008 Fedot Aurelia

TEST 6 DESFASURAREA SI RELUAREA UP

1.1 Relatati despre Desfasurarea UP Desfasurarea UP constituie partea centrala a acestei faze si constituie efectuarea tuturor actelor procesuale si procedurale necesare pentru realizarea obiectului urmarit, motiv pentru care majoritatea activitatilor se concentreaza spre srtingerea si administrarea probelor referitoare la existenta infractiunii, la identificarea infractorului si la stabilirea raspunderii acestuia in asa fel incit sa se poata decide daca este sau nu cazul sa fie trimis in judecata.Astfel desfasurarea up cuprinde toate actiunele ofiterului de up si ale procurorului imediat dupa inceprea up si pina la timiterea acetora in judecata.In perioada desfasurarii up se emit ordonante de punere sub invinuire a persoanei , inaintarea acuzarii si modificarea acesteia, incetarea up, clasarea cauzei penale , suspendarea conditonata a up.

1.2Stabiliti cazurile si conditiile reluarii UP UP poate fi reluata dupa pronuntarea urmatoarelor solutii in faza UP:- de incetare a UP -de clasare a cauzei penale -de scoatere de sub UP. Deasemenea alte modalitati de reluarea a UP SINT:- Restituirea cauzei procurorului de catre inst de judecata la demersul acestuia privind efectuarea up la o alta infractiune savirsita de inculpat;-Prezentrea probelor suplimentare in faza judecarii cauzei ; -Reluarea up in cazul suspendarii conditionate a up;-Reluarea up dupa clasarea cauzei dupa incetarea up sau dupa scoaterea persoanei de sub invinuire se dispune de procurorul ierarhic superior prin ordonanta daca, ulterior, se constata ca nu a existat in fapt cauza care a determinat luarea acestor masuri sau ca au disparut circumstantele pe care se intemeiaza incetarea up., clasarea cauzei penale sau scoaterea persoanei de sub invinuire.Reluarea up poate fi dispusa si de judecatorul de instructie in cazul admiterii plingerii depuse impotriva ordonantei procurorului de incetare a up ori clasare sau scoaterea persoanei de sub invinuire.Reluarea up poate avea loc doar daca apar fapte noi sau recent descoperite ori un viciu fundamental in cadrul up precedente , urmarirea nu poate fi reluata mai tirziu de 1 an de la intrarea in vigoare a ordonantei de incetare a up.Deasemenea ca un temei de reluare a up este interpretarea gresita a legii, ordonanta de reluare a up trebuie sa fie motivata in sensul mentionarii erorilor de fapt.

1.3 Proiectati o ordonanta motivata de reluare a up

ORDONANTAPRIVIND RELUAREA UPMUN CHISINAU 22 septembrie2009 Procurorul in procuratura sect Centru, mun Chisinau Constantin Deleanu, examinind marerialele cauzei penale nr 89788 si constatind fapul ca finisarea urmaririi penale efectuata de procurorul MIHAIL COPTILET nu este intemeiata

CONSTATA La data de 05august 2003 a fost pornita up nr 89788 in baza art 186 CP RM in urma faptului ca la data 23 iunie 2003 in urma cercetarii la fata locului a fost gasit la domiciliul cet. Macari Virgilia bunuri care apartineau cet Cebotari Vasile in valoare de 200 lei si un mobil. In urma controlului efectuat sa constat ca bunurile aflate la domiciliul cet Cebotari Vasile nu sunt suficiente pentru constituirea infractiunii. Astfel faptele comise de catreMacari Virgilia nu intrunesc elementele infractiunei 186 cp fiind clasata UP. Reesind din cele expuse conducindu-ne de art..286 cpp

Dispun

1. reluarea UP in privinta banuitei Macari virgilia pe cauza penala nr 897882.despre decizia primita a se informa procurorul Mihai Coptilet

Procuror secCentru Constantin Deleanu jurist de rangu 2

Test 7 PUNEREA SUB INVINUIRE

1.1RELATATI DESPRE IMPORTANTA PUNEREI SUB INVINUIRE

Ofiterul de UP face propunerea de punere sub invinuire cind considera intrunite conditiile Faptuitorul este identificat , in sensul ca exista date despre vinovatia sa , exista probe suficiente care justifica oportunitatea si teminicia tragerei la rapundere in sensul ca sunt stabilite toate cicunstantele laturei objective a unei componente de infr.Raportu cu materialile cause se imineaza procurorului. In dependenta de circumstantele cauzei punerea sub invinuire se va efectua in timp de 72/24 ore 10 zile 3, sau6 luni.Procurorul care conduce UP pentru a pune sub invinuire o persoana apreciaza probele prezentate ofite UP conform proprii convingeri. Ordonanta de punere sub invinuire este actul prin care pers se considera invinuita.Fara inaintarea acuzarii ,UP nu poate fi terminata si invinuitul nu poate fi judecat.Lipsa aparatorului la inaintarea acuzarii atrage nulitatea acestui act.

1.2 Determinati particularitatile ordonantei de punere sub invinuire in raport cu richizitoriul

Ordonanta de punere sub invinuire nu este susceptibila de a fi atacata la judecatorul de instructie in mod special pentru motivul neintemeiat sau illegal,datorita faptului ca ulterior materialile cauzei vor fi inaintate instantei de judecata cu rechizitoriul. Ordonanta poate fi modificata de procurorul ierarhic superior. Ordonanta de punere sub invinuire este actul prin care persoana se considera invinuita si din momentul adoptarii acesta este considerat tras la raspundere penala.Ordonanta de punere sub invinuire este actul initial si strict personal.astfel in cazul in care exista mai multe personae care au savirsit o infractiune prin coparticipare, se va intocmi cite o ordonanta de punere sub invinuire pentru fiecare invinuit aparte. Rechizitoriul este actul procedural prin care se sesizeaza instanta de judecata care detemina limitele judecarii cauzei. Rechizitoriul constituie o totalitate atuturor materialilor urmarirei penale privind toate faptele si episoadele savirsite de catre toti invinuitii cercetati intro cauza penala cu dispozitia de trimiterein judecata in raport cu ordonanta de punere sub invinuire care constata savirsirea unei infr . de o pesoana care este invinuita.

1.3 Proiectati a ordonanta de punere sub invinuire

ORDONANTADE PUNERE SUB INVINUIRE

MUN CHISINAU 18 iulie 2010

Procurorul in procuratura sect Centru, mun Chisinau,Moraru Eduard, jurist de gradul 3examinind cauza penala nr 1236589

A CONSTATAT

Popovici Vadim a comis fapta prejudiciabila prevazuta de legea penala ca infractiune si pasibila de raspundere si pedeapsa penala in urmatoarele circumstante: La 18 iunie 2010 cet Popovici Vadim fiind in stare de ebrietate in urma unui conflict verbal cu cet Inur Alexei , in cadrul caruia s-au numit reciproc cu cuvinte murdare necinzurate , din motiv de razbunare stiind cu certitudine ca ii va provoca victimei moarte, intentionat cu un cutit de bucatarie i-a aplicat lui cet Inur Alexei o lovitura in regiunea gitului insa nu si-a dus intentia pina la capat deoarece in momentul atacului a fost imobilizat de cet Cretu Egor. Conform expertizei medico legale plaga taiata in regiunea cevicala se califica ca fiind leziuni corporale usoare.Astfel prin actiunele sale ilegale cet Popovici Vadim a savirsit o infr actiune prevazuta la art 27,145 CP RMReesind din cele expuse din prevederile art 52 ,255, 281 CPP RM

DISPUN

A pune sub invinuire pe cet. Popovici Vadim anul nasterei 02 10 54 domicliat pe str Mircea cel Batrin 17 ap 149, in present somer , incriminindu-i savirsira infr,27 si 145 CP RMA adduce la cunostinta cet Popovici Vadim prezenta ordonanta.

Procurorul Sec . Centru E MORARU CORDONAT

Procurorul sectorul Centru I. GERU

TEST 8 SCHIMBAREA SI COMPLETAREA ACUZARII

1.1CARACTERIZATI DIFERITE FORME DE ACUZARE

Inaintrea acuzarii se face in prezenta aparatorului , lipsa aparatorului la inaintarea acuzarii atrage nulitatea acestui act . In cazul inaintarii acuzarii unui minor participa obligatoriu reprezentantul legal un pedagog sau psiholog.Acuzarea inaintata isi pastreaza forta juridica pe parcursul UP daca nu se dispune completarea acesteia , scoaterea de sub UP sau incetarea UP.In cazul reluarii UP dupa incetarea UP sau dupa scoaterea de sub UP , acuzarea inaintata anterior este valabila si nu este necesara repetarea procedurii prevazute de CPP, daca nu intervin temeiuri de schimbare sau completare a acuzarii.Schimbarea acuzarii poate avea loc atunci cind din probele accumulate rezulta o alta calificarea juridica a faptei atit in sensul agravarii cit si in sensul atenuarii, ia raport cu acuzarea precedent.Schimbarea acuzarii in legatura cu recalificarea faptei sau faptelor imputate se face in baza unei ordonante noi de punere sub invinuire emise de procurer din oficiu sau la propunerea ofiterului de UP .

1.2Stabiliti rolul ofiterului de up si a procurorului la modificarea acuzarii Daca in cursul UP apar temeiuri pentu schimbarea acuzarii sau completarea ei, procurorul este obligat sa inainteze invinuitului o noua acuzare sau sa o completeze pe cea anterioara.Schimarea acuzarii poate avea loc atunci cind din probele acumulate razulta o alta calificare juridica a faptei atit in sensul agravarii cit si a atenuarii. Scimbarea acuzarii in legatura cu recalificarea faptei se face in baza ordonantei noi de punere sub invinuire emisa de procuror din oficiu la propunerea ofit de UP , cind pe parcursul urmaririi se constata ca invinuitul a mai savirsit o infractiune. O modalitate de schimbare a acuzarii este prevazut in CPP prin scoaterea pers invinuite de sub UP partial in privinta unei infractiuni sau a unui episod ori prin incetarea partial a up.

1.3 Proiectati o ordonanta motivata de schimbare a acuzarii in sensul atenuarii prin recalificare. ORDONANTAde schimbare a acuzarii in sensul atenuarii prin recalificare

mun. Chisinau 20 noiembrie 2006

Procuror in Procuratura sectorului Riscani, municipiul Chisinau, jurist de rangul I Oleg Vasilache, examinand materialele cauzei penale nr. 2006040597,

CONSTAT:

Movila, la 11 noiembrie 2006, aproximativ la ora 23.00, aflandu-se in ap. 77 din blocul de pe bd. Renasterii nr. 73/2, mun. Chisinau, fi ind in stare de ebrietate alcoolica, la atacat pe Mindru Ghenadie, cauzandu-i vatamari corporale grave, manifestate prin legarea mainilor cu fi rul de la telefon si aplicarea multiplelor lovituri cu pumnii si picioarele peste diferite parti ale corpului. Dupa imobilizarea lui a sustras deschis din apartamentul acestuia un televizor de model Sony in valoare de 4 240 (patru mii doua sute patruzeci) lei, insusindu-l, cauzand partii vatamate daune in proportii considerabile, Prin actiunile sale intentionate, Movila Victor a savarsit infractiunea talharie, prevazuta in art. 188 din Codul penal, dupa semnele califi cative: Talharia, adica atacul savarsit asupra unei persoane in scopul sustragerii bunurilor, insotit de violenta periculoasa pentru viata persoanei agresate, cu vatamarea grava a integritatii corporale. Pentru motivele invocate si pornind de la premisa ca materialele cauzei penale au survenit contin probe concludente si suficiente care confirma ca Movila Victor a comis infractiunile prevazute 152 din Codul penal, actionand in conformitate cu prevederile art. 52 alin. (1) pct. 23), 255, 281, 283 din Codul de procedura penala, DISPUN:1.Schimbarea invinuirii a lui Movila Victor, nascut la 12 octombrie 1977 in satul Mereseni, raionul Hincesti, moldovean, cetatean al Republicii Moldova, casatorit, studii medii, anterior necondamnat, supus militar, domiciliat in mun. Chisinau, str. Kiev nr. 118, ap. 34, incriminandu-i savarsirea infractiunilor prevazute de art. 151 alindin Codul penal. 2.Aducerea la cunostinta lui Movila Victor a ordonantei in cauza,explicandu-i continutul ei. Procuror in Procuratura sect. Riscani, jurist de rangul I semnatura Oleg Vasilache

Prezenta ordonanta mi-a fost adusa la cunostinta, continutul ei mi-a fost explicat in limba moldoveneasca, pe care o cunosc, la 20 noiembrie 2006, ora 09.45 .

Invinuit semnatura Movila Victor Aparator semnatura Procuror semnatura Oleg Vasilache

Test 9 SCOATERE DE SUB URMARIRE PENALA

1.1 Definiti institutia scoaterii de sub UP Scoateraea de sub up a invinuitului banuitului constituie o hotarire prin care se reabiliteaza aceasta persoana , daca solutia se refera la toate capetele de acuzare. Solutia data se aplica numai in faza UP, in faza judecarii cauzei pentru asemenea temeiuri se dispune achitarea persoanei.Persoana reabilitata prin actul de scoatere de sub urmarire penala are dr sa inainteze o actiune privind repararea prejudiciului moral si material pricinuite de actiunele ilicite ale OUP

1.2TEMEIURILE SCOATERE DE SUB UPTemei de scoatere de sub UP sint: -fapta nu a fost savisita de banuit -infractiunea a fost savirsita de o alta pesoana si se exclude faptul participarii banuitului, cind nu sint probe suficiente de a pune pers banuita sub invinuire,-nu exista faptul infractiunii, -fapta nu e prevazuta de lg penala ca infractiune,-fapta nu intruneste elementele infractiunii;- fapta e savirsita in conditii de extrema necessitate;- a intervenit termenul de prescriptie sau amnistia;-n privina unei persoane exist o hotrre judectoreasc definitiv n legtur cu aceeai acuzaie sau prin care s-a constatat imposibilitatea urmririi penale pe aceleai temeiuri; - n privina unei persoane exist o hotrre neanulat de nencepere a urmririi penale sau de ncetare a urmririi penale pe aceleai acuzaii;Ofiterul de UP are obligatia sa inainteze procurorului propunerea de scoatere de sub invinuire si UP , procurorul dispune prin ordonanta scoatrea de sub up daca din probele acumulare rezulta solutia data.

1.3Proiectati o ordonanta de scoatere de sub UP

Ordonantade scoatere de sub urmrire penal

or. Cahul 9 mai 2006

Procuror n Procuratura raionului Cahul, jurist de rangul II Boris Lozan, examinndmaterialele cauzei penale nr. 2006057091,

CONSTAT:Urmrirea penal n cauza nr. 2006057091 a fost nceput la 10 ianuarie 2006 deorganul de urmrire penal al Comisariatului de Poliie al raionului Cahul, n baza semnelorinfraciunii prevzute n art. 329 alin. (1) din Codul penal, pe faptul neglijenei nserviciu svrite de factorii de decizie ai primriei satul Rou, raionul Cahul.n cadrul urmririi penale s-a stabilit c Marcu Viorel, activnd n baza Legii nr. 186din 6 noiembrie 1998 privind administraia public local n funcia de secretar al primrieisatului Rou, r-nul Cahul, adic fi ind funcionar public i persoan cu funcie derspundere, i-a ndeplinit necorespunztor obligaiile de serviciu, aplicnd tampilacu blazon a Primriei, fr a verifi ca autenticitatea deciziei Consiliului s. Rou nr. 2/17din 21 martie 2001, pe proiectul deciziei nominalizate, inexistent de fapt, prin care luiGheorghi Tudor i-a fost atribuit un lot de pmnt pentru construcia casei de locuitn s. Rou, r-nul Cahul, cu suprafaa de 0,07 ha.La 9 februarie 2006 Marcu Viorel, prin ordonana ofi erului de urmrire penal alComisariatului de Poliie al r-nului Cahul Victor Ciobanu, a fost recunoscut bnuit decomiterea infraciunii prevzute n art. 329 alin. (1) din Codul penal.Pn n prezent, organul de urmrire penal nu a naintat procurorului vreun raportcu propunerea de punere sub nvinuire a persoanei bnuite, de ncetare a urmririipenale sau, dup caz de clasare a cauzei penale. n acelai timp, organul deurmrire penal nu a acumulat sufi ciente probe pentru ca procurorul s poat adoptadin ofi ciu o ordonan de punere sub nvinuire n privina lui Marcu Viorel.n conformitate cu prevederile art. 63 alin. (2) pct. 3) din Codul de procedur penal,organul de urmrire penal nu este n drept s menin n calitate de bnuit maimult de 3 luni persoana n privina creia a fost emis o ordonan de recunoatere naceast calitate.Art. 63 alin. (3) din Codul de procedur penal stipuleaz c la momentul expirriitermenului nominalizat, organul de urmrire penal este obligat s dispun scoatereabnuitului de sub urmrire penal.n contextul celor expuse, avnd n vedere c termenul procedural de 3 luni a expirat,conducndu-m de prevederile art. 52 alin. (1) pct. 22), art. 255, 63 alin. (3) i 284din Codul de procedur penal,DISPUN:

1. Scoaterea de sub urmrire penal a bnuitului Marcu Viorel Ion, nscut la 12septembrie 1966, originar i domiciliat n s. Rou, r-nul Cahul, moldovean, cstorit,angajat n funcia de secretar al Primriei s. Rou, cetean al Republicii Moldova.2. Restituirea cauzei penale organului de urmrire penal al Comisariatului de Poliieial r-nului Cahul pentru continuarea urmririi penale.3. Stabilirea termenului urmririi penale pn la 9 iunie 2006.4. Aducerea la cunotina persoanelor interesate a hotrrii adoptate, a modului itermenului ei de atac.Procuror n Procuratura raionului Cahul,jurist de rangul II semntura Boris Lozan

TEST 10 INCETAREA UP

1.1Relatai despre diferite feluri de incetarea a UPIncetarea UP are loc in cazurile : -plingerea prealabila a fost retrasa de catre partea vatamata sau partile sau impacat,-persoana nu a tins virsta la care poate fit trasa la raspundere , -persoana a savirsit o fapta fiind in stare de iresponsabilitate si nu e necesar aplicarea masurilor de constringere cu caracter medical, -exista o hotarire difinitiva a organului de UP sau instanta in legatura cu acelasi fapt sau prin care s-a constitui imposibilitatea UPIncetarea UP are loc in orice moment al UP daca se constata existenta temeiurilor prevazute ea se dispune de catre procuror prin ordonanta din oficiu sau la propunere organului de UP.

1.2 Stabiliti deosebirele incetarii UP pe temei de rebilitare de scoaterea de sub UPIncetarea UP , ca si scoatere de sub UP se realizeaza totdeauna numai cu referire la o anumita persoana certa determinata cu precizie . Pornind de la la natura juridica ,temeiurile incetarii UP pot fi clasificate in temeiuri reabilitoare , care incuba obligatia de a emite solutia scoaterei de sub urmarire pen cu incetarea UP si temeiurile care absolva persoana invinuita de raspundere penala, dar care nu sunt reabilitatatore , si respectiv impun solutia incetarii UP si fara scoaterean persoanei de sub UP. In cazurile cind nu exista faptul infractiunea si cazurile care inlatura caracterul penal al faptei sunt temeiuri de incetare UP si a scoatere de sub UPIncetare UP de rabilitare presupune acordare timpului rezonabil pentru reabilitarea a invinuitului banuitului , pe cind scoaterea de sub UP acorda persoanei rehabilitate prin actul de scoatere de sub up dr sa inainteze o actiune privind repararea prejudiciului moral si material cauzat.

1.3ordonanta de incetare a UP pe temei de nereabilitare ORDONANTAMun. Chisinau 10 06 2010

Procurorul procuraturei sectorul Buicani, min Chisinau jurist de rangul 2 Radu Bordeien examinind matreialile cauzei nr 235456 CONSTATUP in cauza nr21445 afosta inceputa de OUP al comisariatului de politie sectorul buicani in baza semnelor prevazute de art 171 CP pe faptul violului savirsit de ION MORU cu Nirtea Tatiana minoraIn cadrul UP sau consatat urmatoarele ca ION MORU afacut cunostinta cu Nirte Tatiana la cematograf ION propunindui Tatianei sa faca o plimbare , in timpul plimbarii Tatiana ea comunica ca parintii ei nu sint acasa sunt plecati la nunta. Ambii deplasiduse la doniciliul T N au intretinut un raport sexual benevol. Dimineata ei au fost gasiti de parintii minorei care au sesizat despre aceasta comisariatul de politie.UP a fost inceputa in urma denunturilor parintilor NG , N V . Partea vatama ta minora N .T arecunoscut ca la dus in eroare pe IM comunicindui ca are 19 ani , iar in realitate avind 17 ani si ca raportul sexual intretinut era benevolActiunele lui ION MORU nu realizeaza latura obectiva a art 171 cp sub pretecxtul inexistentei constringerei fizice sau psihice a minorei si necunoacind faptul ca e minoraDISPUNIncetarea UP in prininta lui ION MORU nascut 12 30 89 dom mun chis , str Stefan cel matreA adduce la cunostinta persoanelor interesate hotarirea luata si a modului si termenului de atac Procurer procuraturei buicani jurist rang 2 R. BORDEAN

TEST 11 CLASAREA CAUZEI PENALE

1.1CLASAREA CAUZEI PENALE IN RAPORT CU INCETAREA UPClasarea este o modalitate de incetare a UP in exclusivitate in rem, adica in privinta faptei, nefiind srabilita nici o persoana in calitate de banuit invinuit in cazul cind:- nu exista fapta prejudiabila -fapta nu e prevazuta de lg penala sau nu intruneste elementele infractiunii.

1.2 Imortanta practica a clasarii cauzei Calasarea cauzei fiind efectuata din temeiul ca nu exista fapta infractiunii , fapta nu e prevazuta de lg penala ca infractiune, fapta nu intruneste elementele infractiunei.Din punct de vedere preactic, clasarea cauzei penale se intilneste in situatiile cind autorii infractiunei ramin nedescoperiti, cind rezultatele produse nu pot fi imputate unei personae , in urama distrugerei de bunuri in timpul calamitatilor naturale.Clasarea este o institutie proprie UP neavind correspondent in faza judecatii , fiindca trimiterea in judecata se face numai atunci cind este stbilita cu certitudine o persoana invinuita.Clasarea se dispune de catre procurer din oficiu sau la propunerea OUP prin ordonanta motivate, copia ordonantei se imineaza victemei care e in dr sa o atace.Importanta acestei institute este preintimpinarea atragerei la raspundere pentru faprte care nu sunt imputate de lg penala.

1.3 Ordonanta motivate de clasare a cauzei

ORDONANTADE CLASARE A CAUZEI PENALEMUN.CHISINAU 08 09. 2010 PROCURORUL IN procuratura sec centru mun Chisinau BOTEZATU ION , examinind materialile cauzei penale nr35454 A CONSTATATLAdata de 03 11 2004 a fost pornita UP nr 35454 in baza art 186 cp pe faptul ca la data de 03 11 2004 aproximativ in jurul orelor 19 in urma cercetare la fata locului la domiciliul cet GRINIU MAXIMA de pe str malina / mica 2//9 mun Chisinau au fost depistate bunuricare apartineu cet CASAPU VICTOR in valore de 300 lei In urna controlului efectuat sa constatat ca bunurile aflate la domiciliul cet GRINCIUC MAXIM nu sufficient pentru a constitui o infractiune . Astfel fapta comisa G.V nu intruneste elementele infractiunei prev de art 186 cpResind din cele spuse mai sus si conducinduma de art 52,286,275 cpp DISPUN1 clasarea cauzei penale in privinta banuitului G M pe cauza penala nr 354542 despre decizia primita de a informa persoanele interesate

Procuror in procuratura sec Centru m Chisinau BOTEZATU ION

TEST 12 SUSPENDAREA UP

1.1 TEMEIURILE SUSPENDARII UPUP se suspenda in cazurile cind exista temeiurile:- invunuitul a disparut , sustraginduse de la UP , sau locul aflari nu este stabilit-nu este identificata persoana care poate fi pusa sub invinuire - in caz de refuz privind persoanei de imunitate in caz de extra dare a pers de un st strain - invinuitul sa imbolnavit de o boala psihica sau de o alta boala grava crae il impedica sa ia parte la process penal, atestata printro concluzie medico legala

1.2 delimitati suspendarea UP de suspendarea conditionata

Durata suspendarii conditionate constituie termen de incercare pentru condamnat si se compune din cuantumul pedepsei inchisorii aplicate, la care se adauga un interval de tim. Termenul curge de la data cand hotararea de suspendare a ramas definitiva. Revocarea masurii suspendarii conditionate poate fi luata, tot de instanta de judecata, daca cel condamnat a savarsit din nou o infractiune, in termenul de incercare, sau acesta nu si-a indeplinit, in acelasi termen, obligatiile civile stabilite prin hotararea de condamnare. De asemenea, in conditiile prevazute de lege, masura suspendarii conditionate poate fi anulata. Daca in termenul de incercare, cel condamnat nu a savarsit din nou o infractiune si nici nu s-a pronuntat revocarea suspendarii, acesta este reabilitat de drept. Cererea de revocare in cazul neexecutarii obligatiilor civile poate fi formulata de partea interesata si de procuror si se depune la instanta competentaSuspendarea UPpeprezinta intreruperea temporara a ctivitatii procesual penale , determinate de anumite circumstante , care impedica desfasurarea acetor activitatii. Odata cu suspendare UP actiunele de up nu se mai efectueaza si termenu UP nu se prelungeste. Inainte de suspendarea UP terbuie indeplinite toate masurele a caror efectuare este posibila , de cautare a invinuitului. Suspendarea poate fi totala sau partiala . desemenea OUP este obligat sa anunte partile despre suspendare sis a ea toate masurele in vederea identificarei ifractorului.

1.3ordonanta motivata de reluare a UP dupa suspendare

ORDONANTAPRIVIND RELUAREA A UP SUSPENDATEMUN CHISINAU 09.05 2011 PROCURORUL ION RUSU al procuraturei sec botanica jurist de rangul 2 studiind dosarele materialui nr325545 cauzei penale CONSTATPREZENTA cauza a fost examinata in marti 2011 unde a fost suspendata din motive ca invinuitul MARIN Celac se afla internat in spitalul de urgenta cu leziuni corporale grave fiind in imposibilitate sa se continuie urmarirea penala, invinuitul fin faptuitorul al art 27145 cp in urma incairarii cu cet BUZUN ANDREI intentionat la lovit cu cutitul pentru ai provoca moarte dar din anumite circumstante ce nu depend de vointa sa , in urma incairari si producerei leziunelor corporale cu cutitul invinuitul a fost lovit de o masina .find sesizata infaactine si costatat faptuitorul care se afla in stare grava la spitalul de urgenta confirmat prin certificatul medical UP a fost suspendata.Dupa 3 luni invinuitul MC sia revenit si a recunoscut vina sa , astfel in temeiu art 287 se va relua UP si stabiliduse temenu UP 20 zile

DISPUNE1 A relua UP pe cauza penala nr32483204 a invinuitului M C in baza art 27145 cp2 a anunta pesoanele interesate despre aceasta hotarire

Procurorul procuraturei botanica ION RUSU

TEST 14 REMITEREA CAUZEI PROCURORULUI CU PROPUNEREA DE TERMINARE A UP

1.1conditiile si raportu privind terminarea upConstatind ca probele administrate sunt concludente si suficiente pentru a termina UP . OUP inainteaza procurorului dosarul insotit cu un raport , in care consemneaza rezultatele UP si propunerea solutii se UP Raportul trebuie sa contina fapta care a sevit drept temei pentru pornirea UP , informatii cu privire la invinuit , incadrarea juridica afaptei si probele administrate. In cazul cind in UP sint indicate mai multe personae raportul va contine informatii despre fiecareRaportul trebuie sa contina , corpurile delicate si masurile luate in privinta lor, masuri asiguratoare luate in cursul urmarirei 1.2 diversele solutii intreprinse de procurpor in cazul primirii propunerii de UPProcurorul in cel mult 10 zile la primirea dosarului trimis de OUP, verifica materialile dosarului si actiunele procesuale effectuate pronuntindu-se asupra cestora .Daca in termenu verificarei materialilor cauzei expira durata masurei preventive , procuporul va prelungi masura preventiva si va inainta un demers in acest sens judecatorului de instructie Deasemenea poare inainta urmatoarele solutii , atunci cind din materialile cauzei rezulta ca fapta exista , ca a fost constatat faptuitorul si ca acesta poarta raspundere penala - pune sub invinuire faptuitorul daca acesta nu a fost pus sub invinuire in cursul UP , apoi intocmeste rechizitoriul privind transmiterea cauzei in judecata - prin ordonanta motivate dispune incetarea UP

1.3 proectati o situatie cind procurorul remite cauza OUPProcurorul constata ca UP nu este copleta sau ca nu s foat respectate dispozitiile legale in desfsurarea urmarirei cazului prevazut de art 188 cp tiharia in care organul de urmarire penala nu aindicat toate circumstantele , procurorul restituie cauza organului care a efectuat UP sau trimite cauza altui organ . Restituirea cauzei se face prin ordonanta in care, pe linga elementele se indica actiunele procesuale care trebuie effectuate sau refacute in privinta faptelor si circumstantelor ce urmeaza afi contestate.Organul caruia ea fost restituit cauza este obligat sa se pronunte , in modul prevazut de lg asupra masurelor preventive Ca temei de restituire a causei este insuficienta de probe pentru dispunerea unei solutii privind terminarea UP , daca acestea pot fi reparate de procuror nu constitui temei de restituire a cauzei OUO. Cind procurorul constata ca UP nu este completa sau nu a fost respectata dispozitiile legale , separa din cauza penala materialile cu privire la unele fapte sau la unii invinuiti si le restitie pentru completarea lor sau dupa caz pentru eliminarea incalcarilor in accest caz sau separarea materialilor nu prevede inceperea unei noi UP . dupa ilaturarea najunsurilor dosarul se prezinta procurorului.

TEST 15 PREZENTAREA MATERIALILOR DE UP

1.1RELATATI DESPRE ORDINEA PREZENTAREI MATERIALILOR DE UPDupa verificare de procuror a materialilor cauzei si adoptarea unei solutii , procurorul comunica invinuitului, reprezentantului, aparatorului , partiii vatamate despre terminarea UP Materialile UP se aduc la cunostinta invinuitului arestat in prezenta aparatoruluimaterialile se prezinta numerotate in dosar si in borderou, penrtu luare cunostintei cu dosare voluminoase , procurorul printro ordonanta un graphic pentru studiere.

1.2 conditiile limitarii dr de a lua cunostinta de dosarele penaleTermenul pentru a se lua cunostinta de materialile dosarului nu este limitat , insa in cazurile cind persoanele care iau cunostinta abuzeaza , procurorul fixeaza modul si termenul acestei actiuniIn scopul asigurarii secretului de stat , commercial sau al atui secret ocrotit prin lege conform demersului procurorului , poate fi limitat dr persoanei de a lua cunostinta de materialile dosarului. In scopul protectii martorului si a altor personae la cererea acestora , procuroru prezinta spre luare de cunostinta numai continutul acestora acestor declaratii din cadrul urmarirei. Procesul verbal al prezentarii materialilor de up se semneaza de persoana care a luat cunostinta sau de aparator sau reprezentant .

1.3 cerere in calitate de aparator in care se ivoca prezentarea materialilor dosarului

Procuraturei sec centru Mun Chisinau ,Procurorului constantin moraru Cerere Subsemnatul B. Vieru in calitate de aparator a partii vatamate in ocectul cauzei nr 8976 in baza art 186 al 2 cp si art 293 cpp Solicit prezentarea materialilor dosarului nr 8776 de Up de alua cunostinta de toate circumstantele si probele , si toate actele procedurale infaptuite de OUP

B Vieru 09 05 2011

TEST 16 RECHIZITORIUL

1.1caracterizati partile constitutive ale rechizitoriuluiRechizitoriul este actul procedural prin care se sesizeaza instanta de judecata care determina limitele judecarii cauzei , prin care inst de fond se pronunta prin sentinta.Rechizitoriul constituie totalitatea a tuturor materialilor UP privind toate faptele si episoadele infractionale savirsite de toti invinuitii intr-o cauza penala Rechizitoriul este compus din 2 parti expunerea care cuprinde informatii despre fapta si persoana in privinta careia sa efectuatUP , analiza probelor care confirma vinovatiaDispozitivul cuprinde date cu privire la persoana invinuita si formularea invinuirei cu incadrarea juridica a actiunelor

1.2particularitatile rechizitoriului in raport cu ordonanta de punere sub invinuireRechizitoriul fiind format din 2 parti expunera si dispozitivul el cuprinde totalitatea informatii despre UP . rechizitoriul se semneaza de procurorul care la intocmit , indicinduse locul si data semnariiFormulrea invinuirei din dispozitioa rechizitoriului trebuie sa corespunda intocmai invinuirei prevazuta de ordonanta se punere su invinuire , atit prin continutul ei faptic cit si incadrarea juridica .Formare invinuirei din dispozitivul rechizitoriului consta in discrierea succinta a cauzei penale cu dispozitia de invinuire a faptuitorului in comitrea infractiuneiRechizitoriul se semneaza de procurorul care a efectuat UP , ELpregateste pentru fiecare invinuit si dupa caz pentru fiecare reprezentant legal cite o copie de pe rechizitoriu, daca partile nu poseda limba el este tradus .

1.3analiza diverselor porobe din rechizitoriu Cazul tentativa la omor 27 -145 cpSe mai dovedeste prin probele accumulate la materialile cauzei penale si anume - instiintarea 903-certificatul de vizita- proceusl verbal de cercetare la fata locului a starii de ebrietate -raportul de expertiza medico-legala-raportul de expertiza medico-legala a corpurilor delicate-proces vrbal de cercetare a corpurilor delicte In cadrul UP a fost studiata personalitatea invinuitului in care sa constatat- la evidenta medicului narcolog nu se afla ,la evidenta medicului psihiatru - la locul de trai din materialile dosarului penal se caracterizeaza negav Circumstantele atenuante pentru invinuit conforn art 76 cp au fost stabilite-cainta sincera - contribuirea active la comiterea infractiuneiCircumstantele agravante pentru comiterea infractiunei conform art 77cp au fost stabilite savirsirea infractiunei in stare de ebrietate . In baza celor expuse se invinuieste

Testul 17 Controlul procurorului irarhic superior in cauzele primate pentru confirmarea rechizitoriului

1.1solutiile adoptate de procurorul irahic superior la verificarea cauzeiProcurorul irarhic superior este obligat in termen de 5 zile , sa examineze cauza primita sis a adopte in privinta ei un din hotarirele 1 sa confirme prin rezolutia sa, rechizitoriul daca constata ca sunt temeiuri pentru a trimite cauza in judecata ,2 sa reia UP si sa restituie cauza persoanei care a efectuat urmarirea cu indicatiile scrise cu efectuarea unei urmariri suplimentare3 sa dispuna incetarea UPDaca nu ete de accord cu rechizitoriul intocmeste unul nou

1.2 clasificati chestiunele solutionate de procurorul irarhic superior in cazurile primate cu rechizitoriuAstfel primind dosarul pentru confirmarea rechizitoriului , procurorul irarhic superior este obligat sa verifice-existenta faptei imputate invinuitului si daca aceasta fapta constitue infractiune -daca nu exista vreuna din imprejurarile care ipun incetarea UP-daca UP a fost efectuata sub toate aspectele , complet si obectiv - daca invinurea este confirmata cu probe din dosar -daca invinuirea a fost inaintata pentru toate ifractiunele din dosar -daca lg penala a fost apicata just faptelor savirsite - daca masura preventiva aleasa a fost aleasa just -daca sau clarificat cauzele si conditiile care au contribuit la savirsira infractiunei si daca sau luat masuri pentru inlaturarea lor Daca este de accord cu rechizitoriul procurorul irahic superor il confirma daca nu intocmeste un rechizitoriu nou , cel intocmit ulterior fiind elimenat din dosar si fiind restituit procurorului ce la efectuat cu indicarea greselelor constatateProcurorul irahic superior are dr prin ordonanta sa scoata din rechizitoriu anumite capete de cerere sis a aplice lg infractiunea mai usoara

1.3situatie cind peocurorul irarhic superior restituie rechizitoriulIn cazu omorului a MC de cate VB au fost constatate probele ca faptuitoru VB se afla in stare de EBRIETATE si nu constinteza actiunele sa calificat ca circumstanta atenuanta , fapt care nu a fost probat cu suficiente probe pe parcusul UP , pe parcursul controlui rechizitoriului procurorul irehic a depistat ca urmarire penala nu fost efectuata calitativ si ca trebuie sa schimbe invinuirea in una mai grava si resituie cauza procurorului pentru a se inainta o nou invinuire

Testul 18 edina preliminar

1.1 Identificai chestiunile examinate n edina preliminar.Articolul 345. edina preliminarPentru a asigura o organizare mai eficient a procesului de judecare a cauzei fr amnri nejustificate a edinei de judecat, legislatorul a prevzut procedura edinei preliminare a instanei de judecat n cadrul creia vor fi soluionate chestiunile privind cererile, demersurile i recuzrile, dac acestea au parvenit la aceast faz; chestiunea prezentrii i examinrii listei probelor, precum i chestiunile privind trimiterea cauzei n instana de judecat competent, suspendarea sau ncetarea procesului dac este cazul ori numirea cauzei spre judecare i referitor la msurile preventive i de ocrotire. n termen de cel mult 10 zile de la data la care cauza a fost repartizat de ctre preedinte sau vicepreedinte, judectorul sau, dup caz, completului de judecat, studiaz materialele dosarului i judectorul sau preedintele completului fixeaz termenul pentru edina preliminar. edina preliminar n cauzele n care snt inculpai minori sau arestai se face de urgen i cu prioritate, astfel ca cauza s fie judecat pe ct este posibil mai repede.n cazul posibilitii judecrii cauzei n procedur de urgen i dac nu sunt chestiuni prevzute la alin. (4) din articolul comentat pentru soluionare, judectorul sau, dup caz, preedintele completului de judecat pune cauza pe rol fr a ine edina preliminar i ia msurile necesare pentru pregtirea i desfurarea edinei de judecare a cauzei astfel ca aceasta s nu fie amnat. edina preliminar const n soluionarea, cu participarea prilor, a chestiunilor legate de punerea pe rol a cauzei. Deci, pentru a desfura edina preliminar este necesar de a cita prile, iar dac inculpatul este deinut n arest, se va dispune i aducerea lui n edina preliminar. edina preliminar se ine cu respectarea condiiilor generale de judecare a cauzei, prevzute la capitolul I din prezentul titlu, care se aplic n mod corespunztor 1.2 Analizai cazurile de suspendare a procesului penal n edina preliminar.Articolul 349. Suspendarea i reluarea procesului penalSuspendarea procesului penal se dispune n edina preliminar n cazul n care se constat c, la momentul parvenirii cauzei n instan, inculpatul sufer de o boal grav care i mpiedic participarea la judecarea cauzei. Condiiile i modul de suspendare i reluare a procesului penal sunt comentate la art. 330, care se aplic n mod corespunztor. Suspendarea i reluarea procesului penal se face de instan prin ncheiere motivat. Articolul 330. Suspendarea i reluarea judecrii cauzei1. Temei pentru a suspenda judecarea cauzei poate fi doar mbolnvirea inculpatului de o boal grav care i mpiedic participarea la judecare. Constatarea mbolnvirii inculpatului de o boal grav are loc pe baza expertizei medicale. Reluarea procesului penal are loc din oficiu de ndat cec sa constatat posibilitii inculpatului de a participa la proces. Suspendarea i reluarea procesului se dispune de ctre instan prin ncheiere. 2. Dac n cauza penal snt mai muli inculpai unul dintre care s-a mbolnvit grav, procesul penal n privina acestuia se suspend pn la nsntoire, iar n privina celorlali inculpai judecarea cauzei continu. Aprtorul inculpatului n privina cruia procesul a fost suspendat, iar n cazul minorilor i reprezentantul lui legal particip n mod obligatoriu la judecarea cauzei celorlali inculpai i l reprezint dac infraciunea a fost svrit cu participaie. 3. Dup reluarea procesului suspendat cauza este judecat n continuare de ctre acelai judector sau, dup caz, de acelai complet de judecat i n privina inculpatului fa de care a fost reluat procesul La proces particip aprtorul inculpatului, care i-a reprezentat interesele n cadrul judecrii coparticipanilor. n aceast situaie inculpatul va lua cunotin de toate materialele edinei de judecat n privina persoanelor condamnate n aceeai cauz pentru ai pregti aprarea. Pentru inculpatul n privina cruia procesul a fost suspendat, procesul se reia din faza de judecat la care a fost suspendat. Inculpatul i aprtorul su snt n drept s solicite repetarea oricror aciuni procesuale efectuate n lipsa inculpatului dac acesta are de concretizat suplimentar anumite chestiuni.4. Dac din careva motive ntemeiate aprtorul inculpatului care i-a reprezentat interesele n procesul judecrii cauzei n privina coparticipanilor, nu va putea s-i apere interesele n acest proces, cauza urmeaz a fi transmis altui judector sau, dup caz, altui complet de judecat, care va judeca cauza n privina inculpatului fa de care s-a reluat procesul de la nceput n ordinea general, de oarece nu poate fi realizat continuitatea aprrii acestui inculpat, fapt ce va afecta calitatea aprrii lui.

1.3 Apreciai i motivai prezentarea i examinarea listei probelor din perspectiva dreptului la aprare , contradictorialitii i egalitii armelor

Articolul 9. Egalitatea n faa legii i a autoritilor (1) Toi snt egali n faa legii, a organelor de urmrire penal i a instanei de judecat fr deosebire de sex, ras, culoare, limb, religie, opinie politic sau orice alt opinie, origine naional sau social, apartenen la o minoritate naional, avere, natere sau orice alt situaie. Articolul 17. Asigurarea dreptului la aprare (1) n tot cursul procesului penal, prile au dreptul s fie asistate sau, dup caz, reprezentate de un aprtor ales sau de un avocat care acord asisten juridic garantat de stat. Constituia Republicii Moldova n art. 4 prevede c normele Constituionale cu privire la drepturile i libertile omului se interpreteaz i se aplic n concordan cu Declaraia Universal a Drepturilor Omului, cu pactele i celelalte tratate la care Republica Moldova este parte. Dac exist neconcordane ntre aceste acta internaionale i legile interne ale Republicii Moldova, prioritate au reglementrile internaionale.Codul de Procedur penal al R.M. consacr drepturile, libertile i demnitatea uman n art. 10 acordndu-i valoare de principiu general al Procesului Penal. n formularea pe care o primete n Codul de Procedur Penal obligaia statului de a garanta i a respecta drepturile, libertile i demnitatea uman se materializeaz prin interdicia tuturor organelor i persoanelor participante la procesul penal de a ntreprinde orice aciune care ar putea prejudicia valorile ocrotite de acest principiu. Persoanele participante la procesul penal sunt i altele, dect acele persoane cu funcii de rspundere i/sau reprezentane ale organelor de stat cu atribuii legale n cadrul procesului penal.

Testul 19 Punerea pe rol a cauzei penale.

2.1 Definii instituia punerii pe rol a cauzei penale.Articolul 344. Repartizarea cauzei parvenite pentru judecare Cauza parvenit n instan, n termen de pn la 3 zile, se repartizeaz judectorului sau, dup caz, completului de judecat de ctre preedintele sau vicepreedintele instanei, prin rezoluie, conform modului stabilit la nceputul anului, prin repartizarea numerelor dosarelor judectorilor, n ordinea alfabetic a numelor acestora. Derogarea de la aceast ordine poate avea loc numai n cazul dereglrii grave a sntii judectorului, cruia i revine numrul respectiv al dosarului, sau n cazurile legate de alte temeiuri justificate care urmeaz s fie argumentate n ncheierea de transmitere a cauzei altui judector. Concomitent cu repartizarea cauzei completului de judecat, preedintele sau vicepreedintele instanei dispune care din judectorii completului va prezida edina de judecat.

2.2 Apreciai importana edinei preliminare.Articolul 345. edina preliminar (1) n termen de cel mult 3 zile de la data la care cauza a fost repartizat pentru judecare, judectorul sau, dup caz, completul de judecat, studiind materialele dosarului, fixeaz termenul pentru edina preliminar, care va ncepe n cel mult 20 de zile de la data repartizrii cauzei, cu excepia infraciunilor flagrante. edina preliminar n cauzele n care snt inculpai minori sau arestai se face de urgen i cu prioritate, pn la expirarea termenului de arest stabilit anterior. (2) n cazul posibilitii judecrii cauzei n procedur de urgen, judectorul pune cauza pe rol fr a ine edina preliminar i ia msurile necesare pentru pregtirea i desfurarea edinei de judecare a cauzei ca aceasta s nu fie amnat. (3) edina preliminar const n soluionarea, cu participarea prilor, a chestiunilor legate de punerea pe rol a cauzei. edina preliminar se ine cu respectarea condiiilor generale de judecare a cauzei, prevzute la capitolul I din prezentul titlu, care se aplic n mod corespunztor. (4) n edina preliminar se soluioneaz chestiunile privind: 1) cererile i demersurile naintate, precum i recuzrile declarate; 2) lista probelor care vor fi prezentate de ctre pri la judecarea cauzei; 3) trimiterea cauzei dup competen sau, dup caz, ncetarea, total sau parial, a procesului penal; 4) suspendarea procesului penal; 5) fixarea termenului de judecat; 6) msurile preventive i de ocrotire.

2.3 Argumentai, prin prisma dreptului la un proces echitabil, repartizarea aleatorie a cauzelor penale.Opinia proprie si se poate de facut tangenta cu principiul:Articolul 26. Independena judectorilor i supunerea lor numai legii (1) La nfptuirea justiiei n cauzele penale, judectorii snt independeni i se supun numai legii. Judectorii judec cauzele penale pe baza legii i n condiii care exclud orice presiune asupra lor. (2) Judectorul judec materialele i cauzele penale conform legii i propriei convingeri bazate pe probele cercetate n procedura judiciar respectiv. (3) Judectorul nu trebuie s fie predispus s accepte concluziile date de organul de urmrire penal n defavoarea inculpatului sau s nceap o judecat de la ideea preconceput c acesta a comis o infraciune ce constituie obiectul nvinuirii. Sarcina prezentrii probelor nvinuirii i revine procurorului. (4) Justiia penal se nfptuiete fr careva imixtiune. Judectorul este obligat s se opun oricrei ncercri de a exercita presiune asupra sa. Exercitarea de presiune asupra judectorului la judecarea cauzelor penale cu scopul de a influena emiterea hotrrii judectoreti atrage rspundere conform legii. (5) Judectorul de instrucie este independent n relaiile cu celelalte organe de drept i instane judectoreti i i exercit atribuiile numai n temeiul legii i n cadrul acesteia. Testul 20 Limitele judecrii cauzei penale.

1.1 Determinai limitele judecrii cauzei.Articolul 325. Limitele judecrii cauzei (1) Judecarea cauzei n prim instan se efectueaz numai n privina persoanei puse sub nvinuire i numai n limitele nvinuirii formulate n rechizitoriu. (2) Modificarea nvinuirii n instana de judecat se admite dac prin aceasta nu se agraveaz situaia inculpatului i nu se lezeaz dreptul lui la aprare. Modificarea nvinuirii n sensul agravrii situaiei inculpatului se admite numai n cazurile i n condiiile prevzute de prezentul cod. Orice modificare a nvinuirii n sensul agravrii situaiei inculpatului poate avea loc doar n condiiile i n cazurile prevzute de art. 326.

1.2 Comparai procedura modificrii nvinuirii n edina de judecat n sensul atenurii i n sensul agravrii situaiei inculpatului Articolul 326. Modificarea acuzrii n edina de judecat n sensul agravrii ei

1. n cadrul judecrii cauzei n prim instan, procurorul participant la judecarea cauzei penale este n drept s modifice, prin ordonan, nvinuirea adus inculpatului n cadrul urmririi penale n sensul agravrii ei dac probele cercetate n edina de judecat n opinia lui dovedesc incontestabil c inculpatul a svrit o infraciune mai grav dect cea incriminat anterior. Procurorul trebuie s aduc la cunotin inculpatului, aprtorului acestuia i, dup caz, reprezentantului lui legal noua nvinuire, nmnndu-le copia ordonanei de modificare a nvinuirii i explic inculpatului sensul noii nvinuiri. n asemenea situaie, instana, la cererea inculpatului i a aprtorului lui, acord termen necesar pentru pregtirea aprrii de noua nvinuire, dup ce judecarea cauzei continu.2. Dac, n cadrul judecrii cauzei, se constat c inculpatul a svrit o alt infraciune care va influena ncadrarea juridic a nvinuirii aduse lui, instana, la cererea procurorului, amn examinarea cauzei pe un termen de pn la o lun i restitue cauza ctre procuror pentru efectuarea urmririi penale privind aceast infraciune. n aceast situaie, instana restituie dosarul penal fr rechizitoriu i fr procesul-verbal al edinei de judecat i anexele la el. 3. Dup efectuarea urmririi penale pe aceast infraciune, procurorul formuleaz printr-o ordonan o nou nvinuire i o nainteaz inculpatului, cu participarea aprtorului n ordinea prevzut de art. 281 i 282. Dup aceasta, materialele noi, dobndite n cadrul urmririi penale, se aduc la cunotin inculpatului, aprtorului lui i celorlali participani interesai, n condiiile prevederilor art.293 i 294, apoi cauza se prezint n instana respectiv pentru continuarea judecrii ei de acelai complet de judecat. 4. La demersul procurorului, termenul de o lun poate fi prelungit de instan pn la 2 luni, la expirarea cruia cauza, n mod obligatoriu, se trimite instanei pentru continuarea judecrii.5. Dac, n urma naintrii unei nvinuiri noi, mai grave, se schimb competena de judecare a cauzei penale, instana, prin ncheiere, i declin competena i trimite cauza penal instanei de judecat competente n ordinea prevzut de art. 44 2.3 Proiectai situaii de renunare la probe i prezentare a probelor suplimentare.Articolul 327. Prezentarea probelor suplimentare Instana de judecat, la cererea prilor, poate amna edina de judecat pe o perioad de pn la o lun pentru ca acestea s prezinte probe suplimentare n cazul n care ele consider c probele prezentate n instan snt insuficiente pentru confirmarea poziiilor lor. Probele prezentate suplimentar se cerceteaz n edina de judecat n mod obinuit. Dac prile nu prezint probe suplimentare n termenul cerut, instana soluioneaz cauza n baza probelor existente. Articolul 328. Renunarea la probe (1) Prile, n procesul judecrii cauzei, pot renuna la unele probe pe care le-au propus. (2) Dup punerea n discuie a renunrii la probe, instana dispune neexaminarea acestora dac nu s-a solicitat examinarea lor de ctre alt parte. Testul 21 Participarea inculpatului la judecarea cauzei

1.1Relatai cazurile cnd judecata poate avea loc n lipsa inculpatului.Judecata nu poate avea loc dect n prezena inculpatului, n cazul n care acesta se afla n stare de deinere sau esteminor. n celelalte cazuri, instana ndeplinind procedura de citare n conformitate cu dispoziiile legii poate judeca procesul,dac prile nu se prezint i acestea nu au fost mpiedicate de o mprejurare fortuit. Instanta poate dispune aducerea la judecat a prilor, cu mandat de aducere, dac ascultarea sau prezena acestora este necesar i dei au fost anterior citate, nu s-au prezentat. De asemenea, instana poate dispune i amendarea acestora, cu excepia inculpatului, cu privire la care se poate dispune emiterea unui mandat de aducere, fr citare prealabil, dac aceast msur este n interesul judecii.

1.2Argumentai obligativitatea participrii inculpatului la judecarea cauzei n instana de fond i n instana de apel. Preedintele edinei de judecat ntreab inculpatul dac i este clar nvinuirea adus, dac accept s fac declaraii i s rspund la ntrebri. n cazul n care inculpatului nu-i este clar nvinuirea formulat, procurorul i face explicaiile respective. Articolul 367. Audierea inculpatului (1) Dac inculpatul accept s fie audiat, preedintele edinei de judecat l ntreab n ce relaii se afl cu partea vtmat i i propune s declare tot ce tie despre fapta pentru care cauza a fost trimis n judecat. Primii i pot pune ntrebri aprtorul i participanii la proces din partea aprrii, apoi procurorul i ceilali participani din partea acuzrii. (2) Preedintele edinei i, dup caz, ceilali judectori pot pune ntrebri inculpatului dup ce i-au pus ntrebri prile, ns ntrebri cu caracter de concretizare pot fi puse de preedintele edinei de judecat i judectori n orice moment al audierii. (3) Dac n cauza penal snt mai muli inculpai, audierea fiecruia dintre ei se face n prezena celorlali inculpai. (4) Audierea unui inculpat n lipsa unui alt inculpat care particip la judecarea cauzei se admite numai la cererea prilor, n baza unei ncheieri motivate, cnd aceasta este necesar pentru stabilirea adevrului. n acest caz, dup ntoarcerea inculpatului nlturat, acestuia i se aduce la cunotin coninutul declaraiilor fcute n lipsa lui i i se d posibilitate s pun ntrebri inculpatului audiat n lipsa lui. (5) Inculpatul poate fi audiat ori de cte ori este necesar n cursul cercetrii judectoreti i el poate s fac declaraii suplimentare oricnd, cu permisiunea preedintelui edinei de judecat. (6) Preedintele edinei de judecat respinge ntrebrile sugestive i cele care nu se refer la cauz.

Articolul 380. Ultimul cuvnt al inculpatului (1) Dup terminarea dezbaterilor judiciare, preedintele edinei acord ultimul cuvnt inculpatului. (2) n timpul n care inculpatul are ultimul cuvnt, nu i se pot pune ntrebri i el nu poate fi ntrerupt dect n cazul n care el se refer la alte mprejurri dect cele care se refer la cauz. (3) Dac inculpatul, n ultimul cuvnt, relev fapte sau mprejurri noi, eseniale pentru soluionarea cauzei, instana poate dispune reluarea cercetrii judectoreti pentru verificarea acestora.

1.3 Proiectai msuri ale instanei n cazul neprezentrii nemotivate a inculpatului la judecarea cauzei.Articolul 321. Participarea inculpatului la judecarea cauzei i efectele neprezentrii lui (5) Instana, n cazul neprezentrii nemotivate a inculpatului la judecarea cauzei, este n drept s dispun aducerea silit a inculpatului i s-i aplice o msur preventiv sau s o nlocuiasc cu o alt msur care va asigura prezentarea lui n instan, iar la demersul procurorului, s dispun anunarea inculpatului n cutare. ncheierea privind anunarea inculpatului n cutare se execut de ctre organele afacerilor interne.

Testul 22 Amnarea edinei de judecat

2.1Caracterizai cazurile de amnare a edinei de judecat.Articolul 331. Amnarea edinei de judecat (1) n cazul n care cauza nu poate fi judecat din motivul neprezentrii n edin a uneia din pri sau a martorilor ori din alte motive ntemeiate, instana, n urma consultrii prilor, decide amnarea edinei i dispune prii obligate s prezinte probe s ia msurile respective pentru asigurarea prezenei persoanelor care nu s-au prezentat i pentru asigurarea judecrii cauzei la data fixat de instan. (2) Dac n procesul judecrii cauzei apare necesitatea de a administra noi probe sau de a modifica nvinuirea adus inculpatului n sensul agravrii ei, precum i n legtur cu alte circumstane, instana, n condiiile art.326 i 327, amn edina de judecat pe o perioad respectiv de timp, convenind cu prile asupra datei continurii edinei. La luarea hotrrii privind amnarea edinei, preedintele numete data, ora i locul edinei, iar prile i persoanele prezente la aceast edin snt obligate s se prezinte la data numit fr a fi citate suplimentar. Totodat se aplic, n mod corespunztor, dispoziiile art.201. (3) Hotrrea instanei privind amnarea edinei se adopt prin ncheiere motivat, care se consemneaz n procesul-verbal al edinei.

2.2Distingei amnarea edinei de judecat de suspendarea judecrii cauzei.Articolul 330. Suspendarea i reluarea judecrii cauzei (1) Suspendarea judecrii cauzei se dispune n cazul n care se constat c inculpatul sufer de o boal grav care i mpiedic participarea la judecarea cauzei. Instana dispune suspendarea i reluarea judecrii cauzei dup suspendare prin ncheiere motivat. (2) Dac n cauza penal snt mai muli inculpai unul dintre care s-a mbolnvit grav, procesul penal n privina acestuia se suspend pn la nsntoire, iar n privina celorlali inculpai judecarea cauzei continu. Aprtorul inculpatului n privina cruia procesul a fost suspendat particip la judecarea cauzei celorlali inculpai i l reprezint dac infraciunea a fost svrit cu participaie. (3) Dup reluarea procesului suspendat n condiiile alin.(2), acelai judector sau, dup caz, complet de judecat judec cauza i n privina inculpatului fa de care a fost reluat procesul. Pentru aceasta, preedintele edinei de judecat prezint inculpatului materialele edinei de judecat n privina persoanelor condamnate n aceast cauz pentru a lua cunotin de ele i a-i pregti aprarea. Pentru inculpatul n privina cruia procesul a fost suspendat, procesul se reia din faza de judecat la care a fost suspendat. Inculpatul i aprtorul su snt n drept s solicite repetarea oricror aciuni procesuale efectuate n lipsa inculpatului dac acesta are de concretizat suplimentar anumite chestiuni. Articolul 331. Amnarea edinei de judecat (1) n cazul n care cauza nu poate fi judecat din motivul neprezentrii n edin a uneia din pri sau a martorilor ori din alte motive ntemeiate, instana, n urma consultrii prilor, decide amnarea edinei i dispune prii obligate s prezinte probe s ia msurile respective pentru asigurarea prezenei persoanelor care nu s-au prezentat i pentru asigurarea judecrii cauzei la data fixat de instan. (2) Dac n procesul judecrii cauzei apare necesitatea de a administra noi probe sau de a modifica nvinuirea adus inculpatului n sensul agravrii ei, precum i n legtur cu alte circumstane, instana, n condiiile art.326 i 327, amn edina de judecat pe o perioad respectiv de timp, convenind cu prile asupra datei continurii edinei. La luarea hotrrii privind amnarea edinei, preedintele numete data, ora i locul edinei, iar prile i persoanele prezente la aceast edin snt obligate s se prezinte la data numit fr a fi citate suplimentar. Totodat se aplic, n mod corespunztor, dispoziiile art.201. (3) Hotrrea instanei privind amnarea edinei se adopt prin ncheiere motivat, care se consemneaz n procesul-verbal al edinei.

2.3n calitate de aprtor elaborai o cerere de amnare a edinei de judecat n legtur cu prezentarea probelor suplimentare.Judectoriei sectorului Centrumun. ChiinuReclamant: Mustea Orest, domiciliat, mun.Chiinu, str. Eminescu, nr. 5/2, ap. 16;Parat: Ministerul Finanelor al R. Moldovamun. Chiinu, str. Cosmonauilor, nr. 2

CERERE DE CHEMARE IN JUDECAT(privind repararea prejudiciului cauzat prin aciunile ilicite ale organelorde urmrire penal i ale instanelor judectoreti)

Subsemnatul, Mustea Orest, prin prezenta solicit:1) admiterea aciunii;2) incasarea in benefi ciul meu a salariului pentru ase luni de absen forat de laserviciu, in sum de 7 057 (apte mii cincizeci i apte) lei;3) incasarea cheltuielilor pentru tratamentul determinat de aplicarea maltratrilorla etapa de urmrire penal, in valoare de 6 733 (ase mii apte sute treizeci i trei) lei;4) recuperarea prejudiciului moral, estimat la suma de 50 000 (cincizeci mii) lei.Motivele cererii sunt urmtoarele:Articolul 331. Amnarea edinei de judecat (2) Dac n procesul judecrii cauzei apare necesitatea de a administra noi probe sau de a modifica nvinuirea adus inculpatului n sensul agravrii ei, precum i n legtur cu alte circumstane, instana, n condiiile art.326 i 327, amn edina de judecat pe o perioad respectiv de timp, convenind cu prile asupra datei continurii edinei. La luarea hotrrii privind amnarea edinei, preedintele numete data, ora i locul edinei, iar prile i persoanele prezente la aceast edin snt obligate s se prezinte la data numit fr a fi citate suplimentar. Totodat se aplic, n mod corespunztor, dispoziiile art.201. Se poate de exemplu cu audierea expertului pu ca el sa se pregateascaAnexe:1)diferite anexe2) Copia certifi catului de salarizare, eliberat de SRL Zorile;3) Copia bonurilor de cas.

15 decembrie 2006Semntura Mustea Orest

Testul 23 Partea pregtitoare a edinei de judecat

2.1Relatai n ordine succesiv aciunile judectorului n partea pregtitoare a edinei de judecat.Partea pregtitoare a edinei de judecat Articolul 354. Deschiderea edinei de judecat La data i ora fixat pentru judecare, preedintele edinei de judecat deschide edina i anun care cauz penal va fi judecat. Articolul 355. Verificarea prezentrii n instan Dup apelul prilor i celorlalte persoane citate, grefierul raporteaz prezentarea n instan i motivele neprezentrii celor care lipsesc. Articolul 356. ndeprtarea martorilor din sala de edin Dup apelul martorilor, preedintele edinei de judecat cere ca ei s prseasc sala de edin i le pune n vedere s nu se ndeprteze fr ncuviinarea lui. Preedintele ia msuri ca martorii audiai s nu comunice cu cei neaudiai. Articolul 357. Stabilirea identitii interpretului, traductorului i explicarea drepturilor i obligaiilor acestora (1) Preedintele edinei stabilete identitatea i competena interpretului, traductorului i explic drepturile i obligaiile lor conform prevederilor art.87. (2) Interpretul, traductorul snt prevenii, contra semntur, asupra rspunderii ce o poart n caz de interpretare sau traducere intenionat incorect, conform art.312 din Codul penal. Articolul 358. Stabilirea identitii inculpatului (1) Preedintele edinei de judecat stabilete identitatea inculpatului, i anume: 1) numele, prenumele i patronimicul; 2) anul, luna, ziua i locul naterii, cetenia; 3) domiciliul; 4) ocupaia i datele despre evidena militar; 5) situaia familial i datele despre existena la ntreinerea lui a altor persoane; 6) studiile; 7) datele despre invaliditate; 8) datele despre existena titlurilor speciale, gradelor de calificare i a distinciilor de stat; 9) dac posed limba n care se desfoar procesul; 10) dac a fost n aceast cauz n stare de reinere sau de arest i n ce perioad; 11) alte date referitoare la persoana inculpatului. (2) Preedintele edinei verific dac inculpatului i-a fost nmnat informaia n scris privind drepturile i obligaiile sale, copia de pe rechizitoriu i dac i snt clare aceste documente. (3) n cazul n care cauza a fost trimis n judecat n conformitate cu prevederile art.297, iar n edina de judecat inculpatul s-a prezentat, lui i se nmneaz copia rechizitoriului i i se d posibilitate s ia cunotin de materialele dosarului. Dac dup aceasta inculpatul cere termen pentru pregtirea aprrii, instana soluioneaz aceast chestiune. Articolul 359. Stabilirea identitii celorlalte pri i verificarea cunoaterii drepturilor i obligaiilor lor (1) Preedintele stabilete identitatea procurorului i a avocatului i documentele care confirm calitatea i mputernicirile lor. (2) n acelai mod se stabilete identitatea prii vtmate, prii civile, prii civilmente responsabile i a reprezentanilor lor. (3) Preedintele edinei verific dac persoanelor menionate n alin.(2) le-a fost nmnat informaia privind drepturile i obligaiile lor i dac acestea le snt clare. (4) n cazul n care vreuna din pri declar c nu i snt clare drepturile i obligaiile, preedintele face explicaiile respective. Articolul 360. Anunarea completului care judec cauza i soluionarea cererilor de recuzare (1) Preedintele edinei anun numele i prenumele su i, dup caz, i ale celorlali judectori din complet, ale procurorului, grefierului, precum i ale expertului, interpretului, traductorului i specialistului, dac acetia particip la judecare, i verific dac nu snt cereri de recuzare sau abineri. (2) Cererile de recuzare sau abinerile se soluioneaz conform prevederilor respective din prezentul cod.

2.2Stabilii i argumentai diferite consecine n dependen de neprezentarea n edin a vreuneia din pri sau a altor persoane citate.3) Neprezentarea procurorului la edina de judecat atrage amnarea edinei cu informarea despre acest fapt a procurorului ierarhic superior. Pentru lips nemotivat, procurorul poate fi sancionat cu amend judiciar n cazul n care aceasta a dus la cheltuieli judiciare suplimentare. (5) Instana, n cazul neprezentrii nemotivate a inculpatului la judecarea cauzei, este n drept s dispun aducerea silit a inculpatului i s-i aplice o msur preventiv sau s o nlocuiasc cu o alt msur care va asigura prezentarea lui n instan, iar la demersul procurorului, s dispun anunarea inculpatului n cutare. ncheierea privind anunarea inculpatului n cutare se execut de ctre organele afacerilor interne.

(3) n cazul neprezentrii n edin a aprtorului i al imposibilitii de a-l nlocui n edina respectiv, edina de judecat se amn. Pentru lips nemotivat, aprtorul poate fi sancionat cu amend judiciar n cazul n care aceasta a dus la cheltuieli judiciare suplimentare. Articolul 323. Participarea prii vtmate la judecarea cauzei i efectele neprezentrii ei (3) n caz de neprezentare motivat a prii vtmate, instana, consultnd opiniile prilor, decide judecarea cauzei sau amnarea ei n funcie de faptul dac cauza poate fi judecat n lipsa prii vtmate fr a-i leza drepturile i interesele. (5) n caz de neprezentare nemotivat n instan pentru audiere, partea vtmat poate fi adus silit i poate fi supus amenzii judiciare. 1.3 Proiectai aciunile instanei de judecat n cazul n care inculpatul nu a luat cunotin de materialele cauzei i nu a primit rechizitoriul. (5) Instana, n cazul neprezentrii nemotivate a inculpatului la judecarea cauzei, este n drept s dispun aducerea silit a inculpatului i s-i aplice o msur preventiv sau s o nlocuiasc cu o alt msur care va asigura prezentarea lui n instan, iar la demersul procurorului, s dispun anunarea inculpatului n cutare. ncheierea privind anunarea inculpatului n cutare se execut de ctre organele afacerilor interne. (6) Instana decide judecarea cauzei n lipsa inculpatului din motivele prevzute n alin.(2) pct.1) numai n cazul n care procurorul a prezentat probe verosimile c persoana pus sub nvinuire i n privina creia cauza a fost trimis n judecat a renunat n mod expres la exercitarea dreptului su de a aprea n faa instanei i de a se apra personal, precum i se sustrage de la urmrirea penal i de la judecat.

Testul 24 Cercetarea judectoreasc.

2.1 Relatai ordinea cercetrii judectoreti.Cercetarea judectoreascArticolul 365. Ordinea cercetrii judectoreti(1) n cadrul cercetrii judectoreti, n primul rnd se cerceteaz probele prezentate de ctre partea acuzrii. (2) Instana, la cererea prilor sau a altor participani la proces, poate modifica ordinea de cercetare a probelor dac aceasta este necesar pentru buna desfurare a cercetrii judectoreti. Inculpatul poate cere s fie audiat la nceputul cercetrii probelor sau la orice etap a cercetrii judectoreti. Articolul 366. nceperea cercetrii judectoreti (1) Preedintele edinei de judecat anun nceperea cercetrii judectoreti. Cercetarea judectoreasc ncepe cu expunerea de ctre procuror a nvinuirii formulate. Dac n procesul penal a fost pornit o aciune civil, se expune i aceasta. Articolul 367. Audierea inculpatului (1) Dac inculpatul accept s fie audiat, preedintele edinei de judecat l ntreab n ce relaii se afl cu partea vtmat i i propune s declare tot ce tie despre fapta pentru care cauza a fost trimis n judecat. Primii i pot pune ntrebri aprtorul i participanii la proces din part


Recommended