Home >Documents >Chirurgie Vol.3 Patologie chirurgicala - cdn4. Vol.3 Patologie... · PDF fileCapitolul 7....

Chirurgie Vol.3 Patologie chirurgicala - cdn4. Vol.3 Patologie... · PDF fileCapitolul 7....

Date post:08-Feb-2018
Category:
View:232 times
Download:2 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • Sub redaclia

  Prof. univ. dr. FANE GHELASE

  CHTRT.JRGTEVOL. III

  i PATOLOGIE CHIRURGICAIA

  Editura SITECH

  Craiova,2013

 • fiIPNHS

  PATOI.OGIAGATULUI

  E* t c..5 Tmi--*-J" Gtrarsa vrybnce Giban, il. $t. Mugurel '........'.......".....'. 15'. 1UlmcilruilEsffigc ---.-.. '.."....'.151:. rffiri-Me ........-..............17

  '2'-l&ce,G-* ..'........17tii.-mtrs.e. *Qsvain..... ...........18'2-3" -t*lr atrra aft*rune..................... ...."."'."..'....19t Za Tl,Nb crurbe soecifice ,.................22

  ": GsL ..',.......221 It FsltE Ctr: de Su# ............ ...........30

  :r .&el'ildtoe """"""""""'3811.i MaBasedow ...'.'.....42I 4.L ltct'itilt toxb tircidian............. ...........44,1.3. G{Sa nuttinadulardtoxic5................ .......'...45

  ' 5 Caflcerui tircrijian............ ......."..50

  PATOLOGIA TORACELUI

  Cqitohrl Z Pdologia toraco-pleuro.pulmonari ......... A. Dobrinescu, F. Ghelase, A' Borugi,'......'..'.612 l Tatrnatisnple toracelui........ ............'......"..61

  2-1.i. Tnumatismele inchise........ ...............612.1.2. Tnumatismele inchise cu leziuni endotoracice ............... ......'...."..-.'....642.1.3.Leziuniletraumaticealepldmilnului,............. ...,.'...'...6621.4. Tnumatismele toracice inchise cu leziuni ale cordului, peicardului qi vaselor mai ......69

  2.1.5. Traumatismele totacice inchise cu leziuni diaftagmatice.. '...'..........'.'..702"2. Plfuile toracelui............ .,.'..'....712.3. Empriemele p1eura1e..........., ..'"..,...'73

  2-3.1. Pleurezia purulentd .......... .................732.3.2. Pteureziile purulente tuberculoase.... ..'.....'..82

  2.4. Pneumotoraxul spontan..,.... ....,.."............'..8324.1. Clasificare ...',......'-....U

  2.5. Cancerul bronho-pu1m0nar........................ ..'.'...'.,S1

  PATOLOGIA SANULUI

  Cafitolul 3. Patologia sinului (glandei mamare) ....... F. Ghelase. Anca Ruxandra, D. Mercu! ,'...'.'..1013.1. lnfediile s6nului ............. .,'...'.'101

  3.1.1. tnfecliite acute* mastita acutd................ '.........-.......1013.1.2. Mastitete cr0nice............. ...........'...'104

  3.2. Bolile distrofice ale sinului .'.'.....1083.2.1. Distrofii posttraumatice.... ..'..'.......'.' 1083.2.2. Boata fibrochisticit (mastopatia fibrochisticd, naladia Reclus)...".',.............'......'.....'...108

  3.3. Tumorile mamare............ '......,.1103.3.1. Tumorite benigne .............. ....'...-....fi43.3.2. Tumoite maligne .,.....'.115

 • PATOLOGIA ABDOMENULUI

  Capitolul 4. Patologia perefilor abdomenului ..............,.. D. Iilercug E. Tragci, C. Si|qi......,.............1334.1. Hemii, eventralii, eviscera!ii......... .......,......133

  4.1,1. Hemiile peretelui antero-tatenl ,........1334.1.2. Varietdlitopgnfice de hemie ... .........139

  4.2. Hemiile rare.................. .........1514.3. Hemiile diafragmului.......... ..............F. Ghehse, gt. D. liloSo? ..,.....................151

  4.3.1. Hemiile embrbnare....... ......,...........1524.3.2. Hemille hiatusului exf4bn......... .........1524.3.3. Hemiile retro+ostexitokfierc .,.......1594.3.4. Hemiile psltnuralicr- ale diafr4nului .,............,....1604.3.5. Eventra$ile diafr4nrului...,. ............1604.3.6. Tumuih diafragnului........... ...........161

  4.4. Eventra$i $ eviscera$i .........1614.4.1. Eventu$lle .............1611.4.2. Eviseruliib .........166

  Capitolul 5. Patologia ionc,tiunii esogastrice 9i a esofagului.,....... F. Ghehse, Moleta Piprlea,D.l,Vilcea .......................170

  5.1. Anatomia gifiziologia joncliuniieso-gastrice.. .....,,...............1705.2. Tulburiri funclionale (motorii) ale esofagului... ....................171

  5.2.1. Achalazia cardiei............... .......,......1715.3. Diverticulii esofagului ......... .........1755.4. Boala de reflux gastro-esofagian......... .........1775.5. Esofagitele caustice............ .........1805.6. SindromulMalloryWeiss .........1895.7. Traumatismele esofagului... .........1915.8. Tumorile esofagului......... ..,......193

  5.8.1. Tumoite benigne ale esofagului......... ......................1935.8.2. Tumorile maligne ale enfagului. .........194

  Capitolul 6. Patologia stomacului 9i duodenului ,..... F.chelase, D. Mercuf, E. Sandu, A. Borugi......2016.1. Bolile ulceroase........., ....,....201

  6.1.1. Ulcerul gastic................... .............,.2016.1.2. UlcerulduNenal .............-..... .........2116.1.3. Ulerulacuf de sfres........... .............2226.1.4. Ulcerele endocine.,......... ...............2236.1.5. Ulcerele recidivate postoperatorii.................... .........225

  6.2. Complica$ile ulcerelor gastroduodenale........... ...................2276.2.1. Ulcerulga*duodenalWfont............. ...................2276.2.2. Slenoz*pilorodudenale ..............2336.2.3.ltalignizarea ulenlui gastic .........2376.2.4. Hemoragia .............237

  6.3. Complica$ile dirurgbigastice .................2376.4. Tumorile stomaqJlui........ .........243

  6.4.1. Tunoile benryrc ................ ............2436.4.2. Tumoile ma1Qrc................ .............2456.4.3.Tunoile epiteliale gastrie naligne .........2456.4.4. Tumoile gastice maligne nezenchinale....... ......,..261

  I

 • Capitolul 7. Patologia intestinuluisubfire, marelui epiploon 9ia mezenteruluiD. Mirgdritescu, $tL.D. Mogog, F. Ghelase, V. $urlin, G.F.R tlogof

  -..*-.2637.1. Boala Cr0hn................ .........2637.2. Diverticulul Mecke1..,.....,..... .......................2677.3. Tumorile de intestin sub$re,. ......................268

  7.3.1. Tumoile beni9ne........................ .........2687.3.2. Tumoile [email protected],........ ...........N7.3.3. Tunodle carcinoide......,...... ............269

  7.4. Enterocolita acut6 necrozanti la adu|fi......................F. Ghelase, G.F.R. Mogog ......................2727.5. Patologia marelui epiploon gi mezenterului ...............0. Mirgiritescu, V. $urlin, G.F.R. Mogoq..275

  7.5,1. Marele epip1oon................ ...............2157.5.2. Mezenterul. ............278

  Capitolul 8. Patologia colonului ....... F. Ghelase, $tL.D. Mogog, Sevast(a lordache, $t. Pitragcu.......28tl8.1. Noliunide anatomie chirurgicald....... .........2U8.2. Dismorfiile colonice ,,.............. ....................285

  8.2.1. Meg*01onui1e................. ...............2858.2.2. Do1icoco1anu1............,......... .............288

  8.3. Diverticuloza mlici ............,... ....................2898.4. Bolile inflamatoriiale colonului gi rectu1ui.............. ...............290

  8.4.1. Rectocolita ulcerohemoragice (RCUH) ...... ... ...........2908.4.2: Boala Crchn a colonului ..................N48.4.3. lnflamaliispecifice............. ..............295

  8.5. Tumorile colonului........... .........2978.5.1. Tumwile benrgne ale c01onu1ui...................... ............297

  8.6. Tumorile ma|igne................. ......................3048.6.1. Cancerul co10nu1ui........,...... ...........,304

  Capitolul L Patologia apendicelui ..............F. Ghelase, V. Bileanu, G.F.R. Mo9o9....3269.1. No$unide anatomie.......... .........3269.2. Apendicita acuti................ .........3269.3. Apendicita cr0nici.."........... .........U19.4. Tumorile apendicelui........... .......................U2

  Capitolul 10. Patologia rectului F. Ghelase, L. Martin, D.l.Vilcea, V.Bi|eanu....................34i110.1. Anatomia chirurgicald a rectului........... ........,34310.2. Prolapsul recta1................ .........34510.3. Tumorile recta1e.............. .........347

  10.3.1. Tumoib beni9ne............. ..............34710.3.2. Tumoile ma1i9ne............. ..............347

  Capitolul 11, Patologia anald ,si perineali ,., D. Gi(u, V. Bileanu, L Martin, A" Rotaru, F. Ghelase...,.37111.1. Noliuni de anatomie..... .........37111.2. Patologia benigni .........373

  11.2.1. Leziuni con9enita1e................. .........37311.2.2. Leziunitraumatice............. ............37311.2.3. lnfeclii nespecifice anale gi perineale....... ...............37411.2.4. Tuberculoza anoperineald .............3n11 .2.5. Baala hemoroidald ......,.. ...............37811.2.6. Fisun ana1d................. ..................384

  11.3. Tumori anale ................ ........,......,.F. Ghelase, L. Martin ..............................38611.3.1. Tumori anale benigne....... .............386

 • 11.3.2. Tumorianale benigne. Cancerulanal........... ....'....38711.4. Boala pilonidal6 sacroccigianS... ....'..'..."'39111.5. Stafilocociile cronice fistuiizante ................ """."39211.6, Chirurgia radioin practica proctologici """"'3931 1.7. Coaguiarea prin radiofrecvenfi, op$une noue pentru hatamentul hemoroizilor intemi

  in shdiu incipient cu s6ngerare......... """"'396PATOLOG]A GLANDELOR ANEXE ALE TUBULUI DIGESTIV

  Capitolu! 12. Patologia chirurgicali hepatici ...F. Ghelase, Addana Bidulescu, V. $urlin, D. T0ma...399

  12.1. Chistul hiditic hepatii.. .................. D.Toma, F. Ghehse ,'..........."""""""""'39912.1.1. Etiopatogenie...................... """"'40012.1.2. Anatom:te patologicit......... .......'.....402

  12.1.4. Tabtout cliiic. '.....".40612.1.5. Examene panclinice..... """"""""40712.1.6. Diagn0sticut................... ...........'.."40712.1.7. Forme ctinice.......,............. """"""41212.1.8. Evotulie qi conpllrcalii........ """"""41312.1.9. Tratameitut ..................... .'...'...'."'414

  12.2. Tumorile hepatice Adriana Bddulescu.....'....."""""""""""'42012.2.1.Tumoilebenignehepafice .AdrianaBidulescu....-.......'....""""""""'42112.2.2. Tumorile maligne hepatice .Adriana Bidulescu....'......."""""" """""424

  '12.3. Hipertensiunea portali..... ,'....'.,.....v. $urlin'.,'.....'....... ......'......'-"" """"""437Capitolul 13.

Click here to load reader

Embed Size (px)
Recommended