Home >Documents >APE SULFUROASE Patologie Artroza

APE SULFUROASE Patologie Artroza

Date post:04-Jun-2018
Category:
View:226 times
Download:1 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • 8/13/2019 APE SULFUROASE Patologie Artroza

  1/21

  Apele sulfuroase in curaApele sulfuroase in curabalneara pbalneara p entruentru patologiapatologia

  artrozica a trenului inferiorartrozica a trenului inferior Dr. Dr. Augustin Dima Augustin Dima Medic Specialist Medic Specialist

  INRMFB, Dr. INRMFB, Dr. Alexandru Alexandru CristeaCristea medicmedicrezident rezident recuperarerecuperare ..

 • 8/13/2019 APE SULFUROASE Patologie Artroza

  2/21

  IntroducereIntroducere

  Apa sulfuroasa a fost din cele mai vechiApa sulfuroasa a fost din cele mai vechitimpuri utilizata in tratarea diverselortimpuri utilizata in tratarea diverselor

  patologii, atit in cura externa cit si in cura patologii, atit in cura externa cit si in curainterna pornind initial de la observatii empiriceinterna pornind initial de la observatii empiriceajunginduajungindu--se in ultimii 20 de ani la studiise in ultimii 20 de ani la studiiaprofundae atit clinice cit si bioaprofundae atit clinice cit si bio--chimice inchimice indepartamente specializate de cercetaredepartamente specializate de cercetare..

 • 8/13/2019 APE SULFUROASE Patologie Artroza

  3/21

  IntroducereIntroducere

  ncadrarea unei ape minerale n aceast

  categoriencadrarea unei ape minerale n aceast

  categorie presupune prezen a sulfului titrabil n ap de cel presupune prezen a sulfului titrabil n ap de cel pu in 1mg/litru. Hidrogenul sulfurat din acest tip de pu in 1mg/litru. Hidrogenul sulfurat din acest tip deap mineral i are originea n rocile sedimentareap mineral i are originea n rocile sedimentaregipsoase, care sub ac iunea bacteriilor sulfuroase saugipsoase, care sub ac iunea bacteriilor sulfuroase saua substan elor organice, reduce sulfatul.a substan elor organice, reduce sulfatul.Microorganismele pot da na tere la hidrogen sulfuraMicroorganismele pot da na tere la hidrogen sulfura

  din substan e organice (n lacuri, n Marea Neagr

  din substan e organice (n lacuri, n Marea Neagr

  sub 200m adncime). Hidrogenul sulfurat mai poatesub 200m adncime). Hidrogenul sulfurat mai poateavea o origine vulcanic , a a cum se constat navea o origine vulcanic , a a cum se constat nemana iile de gaz liber (solfatare la Turia).emana iile de gaz liber (solfatare la Turia).

 • 8/13/2019 APE SULFUROASE Patologie Artroza

  4/21

  IntroducereIntroducere

  n apa mineral sulfuroas , sulful se g se te sub main apa mineral sulfuroas , sulful se g se te sub maimulte forme (hidrogen sulfurat liber, grupemulte forme (hidrogen sulfurat liber, grupesulfhidrice, acizi polisulfhidrici). ng lbenirea,sulfhidrice, acizi polisulfhidrici). ng lbenirea,opalescen a i depunerea unui precipitat albicios peopalescen a i depunerea unui precipitat albicios pe

  fundul sticlei cu ap

  mineral

  sulfuroas

  pe cale defundul sticlei cu ap mineral sulfuroas pe cale deoxidare indic intensitatea procesului oxidativ al apeioxidare indic intensitatea procesului oxidativ al apei prin oxigenul din aer prin oxigenul din aer

 • 8/13/2019 APE SULFUROASE Patologie Artroza

  5/21

 • 8/13/2019 APE SULFUROASE Patologie Artroza

  6/21

  IntroducereIntroducere

  Folosite sub form de pulveriza ii sauFolosite sub form de pulveriza ii sau

  aerosoli sunt indicate naerosoli sunt indicate n::RinoRino--faringitefaringitecronicecronice;; sinuzitesinuzite

  TraheoTraheo-- bron bron iteite cronicecronicenespecificenespecifice

 • 8/13/2019 APE SULFUROASE Patologie Artroza

  7/21

  IntroducereIntroducere

  B ile cu apele sulfuroase termale produc hiperemieB ile cu apele sulfuroase termale produc hiperemietegumentar i declan eaz reflexe nervoase i metabolicetegumentar i declan eaz reflexe nervoase i metaboliceasupra ntregului organism. Sunt proceduri terapeutice foarteasupra ntregului organism. Sunt proceduri terapeutice foartesolicitate, care sunt contraindicate la bolnavii cu cardiopatii,solicitate, care sunt contraindicate la bolnavii cu cardiopatii,nefropatii, la hepatici, la debili sau vrstnicinefropatii, la hepatici, la debili sau vrstnici..B ile cu ape sulfuroase sunt indicate nB ile cu ape sulfuroase sunt indicate n::ReumatismReumatismarticular articular ii abarticular abarticular nn formeformestabilizatestabilizate iihiporeactivehiporeactiveSecheleSechele posttraumatice posttraumatice

  AfecAfec iuniiuni aleale sistemuluisistemuluinervosnervos periferic perifericTulbur riTulbur ri aleale circulacircula ieiiei periferice perifericeAfecAfec iuniiuni dermatologicedermatologiceDiverseDiverseBoliBoliMetaboliceMetabolice(( DiabetDiabetZaharatZaharat).).

 • 8/13/2019 APE SULFUROASE Patologie Artroza

  8/21

  ObiectiveObiective

  Obiectivul principal este acela de a demonstraObiectivul principal este acela de a demonstra

  efectele benefice ale apei sulfuroase in curaefectele benefice ale apei sulfuroase in curaexterna asupra patologiei artrozice cuexterna asupra patologiei artrozice culocalizare la nivelul articulatiilor trenuluilocalizare la nivelul articulatiilor trenuluiinferior inferior ..

 • 8/13/2019 APE SULFUROASE Patologie Artroza

  9/21

  Material si metodaMaterial si metoda

  Studiul a cuprins un lot de pacienti in numar deStudiul a cuprins un lot de pacienti in numar de576576de subiecti, ce au efectuat tratamentul in cadrulde subiecti, ce au efectuat tratamentul in cadrulambulatoriului de specialitate al statiunii Pucioasaambulatoriului de specialitate al statiunii PucioasaHotel Ceres, pe o perioada deHotel Ceres, pe o perioada deun an deun an dezilezile,, pentru pentrutratamenttratamentinin curacuradede18 zile, lot omogen in ceea ce18 zile, lot omogen in ceea ce priveste virsta, repartitia pe sexe (usoara priveste virsta, repartitia pe sexe (usoara preponderenta a sexul preponderenta a sexuluiui feminin), cu comorbiditati,feminin), cu comorbiditati,conditii de viata si de munca asemanatoareconditii de viata si de munca asemanatoare..

 • 8/13/2019 APE SULFUROASE Patologie Artroza

  10/21

  Material si metodaMaterial si metoda

  PentruPentruoo maimai buna bunaevaluareevaluareaa efectuluiefectuluiasupraasupradureriidureriiauau fostfostexclusiexclusidindin studiustudiu pacientii pacientiicucu diabetdiabetzaharatzaharat-- pentru pentruaadiferentiadiferentiaetiologiaetiologiadureriidurerii preponderenta preponderentadureriidureriicronicecronicedegenerativedegenerativeartroziceartrozice,, sisi excludereaexcluderea patologiei patologieineuropateneuropate..

  PrimulPrimul filtrufiltru

  TriereaTriereagrosieragrosieraaa fostfost facutafacuta prin prinanamnezaanamnezafiindfiindexclusiexclusidindinstudiustudiu pacientii pacientiicucu sechelesechelealgoalgo--functionalefunctionale post postHerniiHerniiDiscaleDiscalela diversela diverseniveluriniveluriinsotiteinsotitedede radiculiteradiculitedede oriceoricefelfel,, pacientii pacientiicu DZcu DZcomplicatcomplicat..PacientiiPacientiicucu patologie patologiecardiocardio--vascularavascularanecontrolatanecontrolatasausau partial partialcontrolatacontrolata.(HTA,.(HTA,InsuficientaInsuficientacardiacacardiaca,, InsuficientaInsuficientacirculatoriecirculatorie periferica perifericavenoasavenoasaStd. IIIStd. III-- IV, DiverseIV, Diverse

  insuficienteinsuficientedede organeorgane, diverse, diverseformeformedede dermatitedermatite--dermatozedermatoze).).

 • 8/13/2019 APE SULFUROASE Patologie Artroza

  11/21

  Material si metodaMaterial si metoda

  AlAl doileadoilea filtrufiltruAmAm utilizatutilizatdreptdreptcriteriucriteriudede excludereexcluderechestionarulchestionaruldede evaluareevaluareaa dureriidureriiPain DetectPain Detect (R.(R.FreynhagenFreynhagen, R. Baron, U., R. Baron, U.GockelGockel,,T.R.T.R. TolleTolle,, CurrMedCurrMedResOpinResOpinVol 22, 2006, 1911Vol 22, 2006, 1911--19201920RezultateleRezultatelescreeningscreening--uluiului

  1.1. -- privind privind prezenta prezentacomponenteicomponenteineuropateneuropateinin durereadurereadescrisadescrisa2.2. -- am ales inam ales instudiustudiu pacientii pacientiidindin grupelegrupelecucu scor scor

  negativnegativ,, excuzindexcuzind pacientii pacientiicucu rezultatrezultatneclar neclar sisi pozitiv pozitiv..

 • 8/13/2019 APE SULFUROASE Patologie Artroza

  12/21

  Material si metodaMaterial si metoda

  PacientiiPacientiidindin lotullotuldede studiustudiu

  1.1. auau efectuatefectuattratamenttratamentcomplex decomplex derecuperarerecuperarecucu proceduri proceduridindin spectrulelectrospectrulelectro--terapieiterapiei--US, IF 4US, IF 4 poli poli,,CDD,CDD,MasajMasaj// ParafinaParafina..

  2.2. baie baielala bazin bazinsausau lala cadacadacucu apaapa sulfuroasasulfuroasa1515--2020minuteminutezilniczilnicapaapa la 37,5la 37,5--38 grade Celsius38 grade Celsius..3.3. AuAu primit primittratamenttratamentmedicamentosmedicamentoscucu AINSAINS

  inhibitor de Cox II,inhibitor de Cox II,glucozaminaglucozaminasulfatsulfat(1500(1500mg/mg/zizi), inhibitor de), inhibitor de pompa pompadede protoni protoni(40 mg/(40 mg/zizi),),AcetaminofenAcetaminofen(2(2--3 cp/3 cp/zizi).).

 • 8/13/2019 APE SULFUROASE Patologie Artroza

  13/21

  Material si metodaMaterial si metoda

  LotulLotulde control ade control afostfost alcatuidalcatuiddindin 239239 dede

  subiectisubiecti,, ce au efectuat tratamentul in cadrulce au efectuat tratamentul in cadrulambulatoriului de specialitate al statiuniiambulatoriului de specialitate al statiuniiPucioasa Hotel Ceres, pe o perioada dePucioasa Hotel Ceres, pe o perioada deun anun andede zilezile,, pentru pentrutratamenttratamentinin curacuradede18 zile, lot18 zile, lotomogen in ceea ce priveste virsta, repartitia peomogen in ceea ce priveste virsta, repartitia pe

  sexe (usoa

Embed Size (px)
Recommended