Home >Documents >STATISTICA - bv.ucdc.ro · PDF file Statistica - Manual de studiu individual 5 0 INTRODUCERE...

STATISTICA - bv.ucdc.ro · PDF file Statistica - Manual de studiu individual 5 0 INTRODUCERE...

Date post:24-Jan-2020
Category:
View:42 times
Download:6 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • Conf.univ. dr. Emilia Gogu

  STATISTICA

  Manual de studiu individual

  CUPRINS:

  INTRODUCERE ................................................................................................................................... 5

  UNITATEA DE STUDIU 1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE-OBIECTUL ŞI METODA STATISTICII ECONOMICO - SOCIALE ....................................................................................................................... 8 1.1 Introducere .................................................................................................................................. 8

  1.2 Obiectivele şi competenţele unităţii de studiu .......................................................................... 8

  1.3 Conţinutul unităţii de studiu ..................................................................................................... 9 1.3.1 Scurt istoric al apariţiei şi dezvoltării statisticii .................................................................... 9

  1.3.2 Obiectul şi metoda statisticii ............................................................................................... 10

  1.3.3 Concepte de bază folosite în procesul de cercetare statistică .............................................. 11

  1.4 Îndrumar pentru autoverificare.............................................................................................. 13 1.4.1 Sinteza unităţii de studiu 1 .................................................................................................. 13

  1.4.2 Concepte şi termeni de reţinut ............................................................................................. 13

  1.4.3 Îndrumar pentru autoverificare ............................................................................................ 14

  1.4.4 Bibliografie obligatorie ....................................................................................................... 14

  UNITATEA DE STUDIU 2. ORGANIZAREA CERCETĂRII STATISTICE .......................... 15

  2.1 Introducere ................................................................................................................................ 15

  2.2 Obiectivele şi competenţele unităţii de studiu ........................................................................ 15

  2.3 Conţinutul unităţii de studiu ................................................................................................... 16 2.3.1 Etapele cercetării statistice .................................................................................................. 16

  2.3.2 Observarea (culegerea) datelor statistice ............................................................................. 16

  2.3.3 Metode de observare statistică ............................................................................................ 17

  2.3.4 Conceptul de eroare în statistică. Controlul datelor statistice ............................................. 18

  2.4 Îndrumar pentru autoverificare.............................................................................................. 19 2.4.1 Sinteza unităţii de studiu 2 .................................................................................................. 19

  2.4.2 Concepte şi termeni de reţinut ............................................................................................. 20

  2.4.3 Întrebări de control şi teme de dezbatere ............................................................................ 20

  2.4.4 Bibliografie obligatorie ....................................................................................................... 21

  UNITATEA DE STUDIU 3. PRELUCRAREA PRIMARĂ A DATELOR STATISTICE ŞI

  PREZENTAREA INFORMAŢIILOR OBŢINUTE ........................................................................ 22

  3.1 Introducere ................................................................................................................................ 22

  3.2 Obiectivele şi competenţele unităţii de studiu ........................................................................ 22

  3.3 Conţinutul unităţii de studiu ................................................................................................... 23 3.3.1 Prelucrarea statistică ............................................................................................................ 23

  3.3.2 Gruparea şi clasificarea datelor statistice ............................................................................ 23

  3.3.3 Prezentarea datelor statistice ............................................................................................... 26

  3.4 Îndrumar pentru autoverificare.............................................................................................. 27 3.4.1 Sinteza unităţii de studiu 3 .................................................................................................. 27

  3.4.2 Concepte şi termeni de reţinut ............................................................................................. 28

  3.4.3 Întrebări de control şi teme de dezbatere ............................................................................ 28

 • Statistica - Manual de studiu individual

  2

  UNITATEA DE STUDIU 4. INDICATORII STATISTICI ............................................................ 31

  4.1 Introducere ................................................................................................................................ 31

  4.2 Obiectivele şi competenţele unităţii de studiu ........................................................................ 31

  4.3 Conţinutul unităţii de studiu ................................................................................................... 32 4.3.1 Noţiunea de mărime relativă ............................................................................................... 32

  4.3.2 Tipuri de mărimi relative..................................................................................................... 32

  4.4 Îndrumar pentru autoverificare.............................................................................................. 36 4.4.1 Sinteza unităţii de studiu 4 .................................................................................................. 36

  4.4.2 Concepte şi termeni de reţinut ............................................................................................. 36

  4.4.3 Întrebări de control şi teme de dezbatere ............................................................................ 37

  4.4.4 Bibliografie obligatorie ....................................................................................................... 38

  UNITATEA DE STUDIU 5. ANALIZA SERIILOR DE REPARTIŢIE ....................................... 38

  5.1 Introducere ................................................................................................................................ 39

  5.2 Obiectivele şi competenţele unităţii de studiu ........................................................................ 39

  5.3 Conţinutul unităţii de studiu ................................................................................................... 40 5.3.1 Noţiunea de serie de repartiţie. Proprietăţi .......................................................................... 40

  5.3.2 Indicatori de nivel şi de frecvenţe ai seriilor de repartiţie .................................................. 41

  5.3.3 Indicatorii tendinţei centrale................................................................................................ 42

  5.3.4 Indicatorii simpli ai variaţiei ............................................................................................... 52

  5.3.5 Indicatorii sintetici ai variaţiei............................................................................................. 53

  5.3.6 Asimetria ............................................................................................................................. 56

  5.3.7 Aplicaţie .............................................................................................................................. 57

  5.4 Îndrumar pentru autoverificare.............................................................................................. 59 5.4.1 Sinteza unităţii de studiu 5 .................................................................................................. 59

  5.4.2 Concepte şi termeni de reţinut ............................................................................................. 60

  5.4.3 Întrebări de control şi teme de dezbatere ............................................................................ 61

  5.4.4 Bibliografie obligatorie ....................................................................................................... 62

  UNITATEA DE STUDIU 6. ANALIZA SERIILOR INTERDEPENDENTE. CORELAŢIA ŞI

  REGRESIA STATISTICĂ ................................................................................................................. 64

  6.1 Introducere ................................................................................................................................ 64

  6.2 Obiectivele şi competenţele unităţii de studiu ........................................................................ 65

  6.3 Conţinu

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended