Home >Documents >Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

Date post:26-Jun-2015
Category:
View:1,235 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:

UNIVERSITATEA DIN ORADEA

Lector univ.dr. ARPAD SZARKA

SISTEME SI INSTITUTII DE ASIGURARI SOCIALE

2009 /2010

UNIVERSITATEA DIN ORADEA

Lector univ.dr. ARPAD SZARKA

SISTEME SI INSTITUTII DE ASIGURARI SOCIALE-Caiet de seminar MASTER FBA ANUL II -uz intern-

2

2009/2010CUPRINS Pag. TEMA 1 DOBANDIREA CALITATII DE ASIGURAT ...................................... 5 TEMA 2 GESTIONAREA CALITATII DE ASIGURAT ..................................... 15 TEMA 3 EVIDENTA STAGIILOR DE COTIZARE ............................................ 18 TEMA 4 RISCURILE ASIGURATE SI PRINCIPALELE PRESTATII DE ASIGURARI SOCIALE DE STAT (CAS.)............................................. 29 TEMA 5 PENSII INTERNATIONALE-PENSII COMUNITARE DIN UNIUNEA EUROPEANA .... 38 TEMA 6 FORMAREA FONDULUI DE ASIGURARI SOCIALE DE STAT....... 49 TEMA 7 PRESTATII - CONCEDII SI INDEMNIZATII DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE (CASS)........................................................ 54 TEMA 8 ORGANIZAREA FINANTARII PRESTATIILOR SISTEMULUI DE ASIGURARE PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE(AMBP)...................................................................... 59 TEMA 9 FUNDAMENTAREA, REPARTIZAREA SI EXECUTIA BUGETULUI SISTEMULUI DE ASIGURARE PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE ...................... 79 TEMA 10 STIMULAREA ANGAJATORILOR PENTRU INCADRAREA IN MUNCA SI DEZVOLTAREA PIETEI MUNCII .................................... 104 LISTA ANEXE - Propuneri de fundamentare a bugetului sistemului de accidente de munca si boli profesionale ............................................................................................. -Cheltuielile sistemului de asigurare pentru accidente de munc i boli profesionale ................................................................................................. - Formular de solicitare de credit bugetar.. - Dispozitie bugetara emisa pentru alocarea creditelor bugetare .. - Centralizator privind plata salariilor ... - Propunere de angajare a unei cheltuieli .. - Ordonantare de plata ... - Ordin de plata . - Situatia centralizatoare privind drepturile constatate si veniturile incasate pentru bugetul asigurarilor sociale de stat .. - Contul de executie veniturile sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale . - Contul de executie - cheltuielile sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale 3

80 82 84 85 86 88 89 90 92 97 99

- Situatia locurilor vacante - Conventie angajare absolventi Art. 80 . - Dispozitia de repartizare . - Instiintare privind incadrarea in munca .. - Tabel nominal cu absolventii institutiilor de invatamant incadrati in munca . - Contractul colectiv de munca . - Contractul individual de munca .... - Fisa de aptitudine Medicina muncii . - Declaratia de asigurare sociala ... - Contract de asigurare sociala . - Declaratia privind evidenta nominala a siguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat Anexa 1.1, Anexa 1.2 . - Metodologia de ntocmire, completare, pstrare i evidenta a carnetului de munca - Certificatul privind stagiul de cotizare si punctajul anual realizat in sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale .. - Vrstele standard de pensionare i stagiile minime i complete de cotizare . - Facilitati acordate pentru conditii deosebite de munca ... - Stagiul de cotizare necesar pentru stabilirea pensiei de invaliditate ... - Stagiul de cotizare potential - Ctigul salarial mediu anual pe perioada 1938 2008 . - Salariul minim pe economie ... - Punctaje acordate pentru stagii ... - Decizia pensie limita de varsta ... - Decizia medicala asupra capacitatii de munca ... - Decizia pensie de invaliditate . - Decizia pensie anticipata partiala ... - Decizia pensie urmasi . - Decizia pentru acordarea pensiei de serviciu .. - Decizie privind acordarea unor drepturi de pensie comunitar .. - Decizia privind incetarea platii pensiei ... - Dispozitie pentru suspendarea/incetarea platii pensiei ... - Decizia infiintare debit ... - Contract cadru - privind condiiile acordrii asistenei medicale n cadrul sistemului de asigurri sociale de sntate - Certificatul de concediu medical si instructiuni de completare ..... - Fazele executarii silite - Modalitatea de suportare a contributiilor si impozitelor aferente venitului salarial - Formulare Europene....

111 112 114 114 115 116 121 123 124 126 128 131 134 135 136 136 136 137 138 139 141 142 143 144 145 146 147 149 149 150 151 158 165 170 171

4

TEMA 1DOBANDIREA CALITATII DE ASIGURAT Asiguratii sunt persoane fizice care contribuie la constituirea fondului de finantare a sistem public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale. Acestia pot fi: cetateni romani cetateni ai altor state apatrizi, pe perioada in care au domiciliul sau resedinta in Romania. In sistemul public de pensii sunt asigurate obligatoriu prin efectul legii : persoanele care desfasoara activitati pe baza de contract individual de

munca si raport de serviciu, in cazul functionarilor publici; persoanele care isi desfasoara activitatea in functii elective, sau care sunt numite in cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti, pe durata mandatului, precum si membrii cooperatori dintr-o organizatie a cooperatiei mestesugaresti- asimilate cu salariai. persoanele care beneficiaza de drepturi banesti - asimilati somerilor; persoanele care se afla in una dintre situatiile urmatoare: - asociat unic, asociati, comanditari - administratori sau manageri care incheie un contract de administrare sau management; - membri ai asociatiilor familiale - persoane autorizate sa desfasoare activitati independente in categoria carora intra: expert contabil,contabil autorizat, consultant de plasament n valori mobiliare, consultant fiscal, auditor financiar, practician n reorganizare i lichidare, broker, consilier n proprietate industrial; medic, farmacist, medic veterinar, persoane autorizate s furnizeze servicii publice conexe actului medical, psiholog cu drept de liber practic; persoane autorizate s realizeze i s verifice lucrrile de specialitate din domeniul cadastrului, geodeziei i cartografiei, expert tehnic, urbanist, architect, restaurator;5

notar public, expert criminalist, executor judectoresc; traductor autorizat; oricare alte persoane care realizeaz venituri din practicarea unor profesii meserii reglementate, desfurat n mod independent; persoane angajate in institutii internationale, daca nu sunt asiguratii acestora; alte persoane care realizeaza venituri din activitati profesionale; Se pot asigura n sistemul public, n mod facultativ pe baz de contract de asigurare social, persoanele care se regsesc n situaiile de mai sus i care doresc s i completeze venitul asigurat, precum i alte persoane.

Modalitati de dobandire a calitatii de asiguratDobandirea calitatii de asigurat in Romania se realizeaza in principal prin: - incheierea unui contract individual de munca cu o persoana fizica sau juridica -denumit angajator-, ncheierea unui raport de serviciu- functionarii publici - depunerea unei declaratii de asigurare la casele teritoriale de pensii - incheierea unui contract de asigurare sociala cu casa teritoriala de pensii .

ncheierea contractului individual de muncContractul individual de munca este nelegerea scris n temeiul cruia o persoan fizic, denumita salariat, se obliga sa presteze munca pentru si sub autoritatea unui angajator, persoana fizica sau juridica, in schimbul unei remuneratii denumit salariu. Varsta minima la care o persoana fizica poate incheia un contract individual de munca, in calitate de salariat, este de 16 ani - la aceasta vrst o persoan dobndete capacitatea deplina de exercitiu . n mod excepional, o persoan poate ncheia un contract individual de munca si la implinirea varstei de 15 ani, cu acordul parintilor sau reprezentantilor legali. Dup semnarea de ctre pri a contractului individual de munc, cele din sectorul privat, se nregistreaz la Inspectoratul Teritorial de Munc. (vezi pag. 116, 121, 123) n mod asemntor contractelor individuale de munc, angajatorii funcionarilor publici, pe baza unor reglementri speciale ncheie un - raport de serviciu-. Funcionarii publici sunt salariai din urmatoarele instituii: - aparatul propriu ale guvernului; - ministere; - instituii deconcentrate; - institutii ale administratiei publice locale;6

- alte institutii cu regim special, etc

Drepturile angajatorului sunt,in principal, urmatoarele: - sa stabileasca organizarea si functionarea unitatii; - sa stabileasca atributiile corespunzatoare pentru fiecare salariat; - sa exercite controlul asupra modului de indeplinire a sarcinilor de serviciu; - sa constate savarsirea abaterilor disciplinare si sa aplice sanctiunile corespunzatoare- potrivit legii, contractului colectiv de munca aplicabil si regulamentului intern-. Obligaiile angajatorului in principal sunt urmatoarele; - s negocieze i s ncheie contractul colectiv de munc, respectiv cel individual sau raportul de serviciu; - s informeze salariaii asupra condiiilor de munc i asupra elementelor care privesc desfurarea relaiilor de munc; - sa asigure permament conditiile tehnice si organizatorice avute in vedere la elaborarea normelor de munca si conditiile corespunzatoare de munca; - sa acorde salariatilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de munca si din contractele individuale de munca; - sa se consulte cu sindicatul sau, dupa caz, cu reprezentantii salariatilor in privinta deciziilor susceptibile sa afecteze substantial drepturile si interesele acestora; - sa plateasca toate contributiile si impozitele aflate in sarcina sa, precum si sa retina si sa vireze contributiile si impozitele datorate de salariati, in conditiile legii; - sa infiinteze registrul general de evidenta a salariatilor si sa opereze inregistrarile ; - sa elibereze, la cerere, toate documentele care atesta calitatea de salariat a solicitantului; - sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal ale salariatilor. Drepturile salariatului in principal sunt urmatoarele:-

dreptul la salarizare pentru munca depusa conform contractului individual de munc, respectiv raportului de serviciu;7

-

-

dreptul la repaus zilnic si saptamanal, i srbtori legale; dreptul la concediu de odihna anual; dreptul la egalitate de sanse si de tratament; dreptul la demnitate in munca; dreptul la securitate si sanatate in munca ; dreptul la acces la formare profesionala; dreptul la informare si consultare; dreptul la protectie in caz de concediere; dreptul la negociere colectiva si individuala; dreptul de a constitui sau a adera la un sindicat;

Obligaiile salariatului in principal sunt urmatoarele: - de a realiza norma de munca sau dupa caz, de a indeplini atributiile ce ii revin conform fisei postului; - de a respecta disciplina muncii; - de respecta prevederile cuprinse in regulamentul intern, in contractul colectiv de munca precum si in contractul individual de munca; - de fidelitate fata de angajator in executarea atributiilor de serviciu; - de a respecta masurile de securitate si sanatate a muncii in unitate; - de a respecta secretul de serviciu, confidenialitatea,etc. Modificarea contractului individual de munc Contractul individual de munc poate fi modificat de regula numai prin acordul partilor contractante. In caz execeptional, este posibila si modificarea unilaterala a contractului respectiv raportului de munca- numai in cazurile expres prevazute de lege -(ex. locul de desfasurare a muncii poate fi modificat unilateral de catre angajator, prin delegarea sau detasarea salariatului intr-un alt loc de munca decat cel prevazut in contractul individual de munca). Orice modificare a unuia dintre elementele contractului individual de munca impune incheierea unui act aditional la contract, intr-un termen de 15 zile de la data incunostintarii in scris a salariatului, cu exceptia situatiilor in care o asemenea modificare rezulta ca posibila din lege sau din contractul colectiv de munca aplicabil. Modificarea contractului individual de munca se refera la oricare dintre urmtoarele elemente: durata contractului locul de desfasurare a muncii felul muncii conditiile de munca8

elemente componente ale salariului -salar de baz, sporuri, adaosuri, premii, tichete de mas, etc timpul de munca si timpul de odihna

Suspendarea contractului individual de munc n mod temporar, unele elemente ale contractului de munc pot fi suspendate n urmtoarele situaii: De drept: pentru concediu de maternitate pentru concediu pentru incapacitate temporara de munca pentru efectuarea serviciului militar obligatoriu pentru exercitarea unei funcii n cadrul unei autoriti executive, legislative ori judectoreti, pe toat durata mandatului pentru indeplinirea unei functii de conducere salarizate in sindicat in cazul in care salariatul este arestat preventiv,forta majora; in alte cazuri expres prevazute Din initiativa salariatului: concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, pana la implinirea varstei de 3 ani; concediu pentru cresterea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani sau, in cazul copilului cu handicap, pentru afectiuni intercurente, pana la implinirea varstei de 18 ani; concediu paternal; concediu pentru formare profesionala; exercitarea unor functii elective in cadrul organismelor profesionale constituite la nivel central sau local, pe toata durata mandatului; participarea la greva; Din initiativa angajatorului:

pe durata cercetarii disciplinare prealabile, n situaii n care se impun msuri suplimentare de prevenire - protecie ca sanctiune disciplinara; in cazul in care angajatorul a formulat plangere penala impotriva salariatului sau acesta a fost trimis in judecata pentru fapte penale9

incompatibile cu functia detinuta, pana la ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti; n cazul ntreruperii temporare a activitii, n special pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare. pe durata detasarii salariatului In cazul functionarilor publici raportul de serviciu poate fi suspendat din initiativa functionarului public-cu indeplinirea procedurilor reglementate. ncetarea contractului individual de munc Elementele contractului individual de munc pot nceta: de drept ca urmare a acordului partilor; ca urmare a vointei unilaterale a uneia dintre parti, in cazurile si in conditiile prevzute de lege: din iniiativa angajatorului concedierea din iniiativa salariatului demisie De drept ,contractul individual de munca inceteaza: la data decesului salariatului; la data rmnerii irevocabile a hotrrii judectoreti de declarare a morii sau a punerii sub interdicie a salariatului; la data comunicrii deciziei de pensionare pentru limita de varsta, pensionare anticipata, pensionare anticipata parial sau pensionare pentru invaliditate a salariatului; ca urmare a constatrii nulitii absolute a contractului individual de munca, prin acordul prilor sau prin hotrre judectoreasc definitiva; ca urmare a admiterii cererii de reintegrare n funcia ocupat de salariat a unei persoane concediate nelegal, de la data rmnerii definitive a hotrrii judectoreti de reintegrare in munca; ca urmare a condamnrii la executarea unei pedepse privative de libertate, de la data rmnerii definitive a hotrrii judectoreti de la data retragerii de ctre autoritile competente a avizelor, autorizaiilor ori atestarilor necesare pentru exercitarea profesiei; ca urmare a interzicerii exercitrii unei profesii , funcii, ca msura de siguranta ori pedeapsa complementara, de la data rmnerii definitive a hotrrii judectoreti prin care s-a dispus interdicia;10

la data expirrii termenului contractului individual de munca ncheiat pe durata determinata; retragerea acordului prinilor sau al reprezentanilor legali, n cazul salariailor cu varsta cuprins ntre 15 i 16 ani.

Cu acordul prilor contractele individuale de munc pe durat nedeterminat pot nceta n situaiile n care prile contractuale convin la aceasta. Din initiativa angajatorului incetarea contractului individual de munca poate avea loc prin: Concediere:

in cazul in care salariatul a savarsit o abatere grava sau abateri repetate de la regulile de disciplina a muncii ori de la cele stabilite prin contractul individual de munca, contractul colectiv de munca aplicabil sau regulamentul intern, ca sanctiune disciplinara; n cazul n care salariatul este arestat preventiv pentru o perioada mai mare de 30 de zile, n condiiile Codului de procedura penal n cazul n care, prin decizie a organelor competente de expertiza medical, se constata inaptitudinea fizica i/sau psihic a salariatului, fapt ce nu permite acestuia sa isi ndeplineasc atribuiile corespunztoare locului de munca ocupat; n cazul n care salariatul nu corespunde profesional locului de munca n care este ncadrat. n cazul n care salariatul ndeplinete condiiile de varsta standard i stagiu de cotizare i nu a solicitat pensionarea n condiiile legii

Concedierea pentru motive care nu tin de persoana salariatului, poate fi individuala sau colectiva. In aceste cazuri, salariatii beneficiaza de masuri active de combatere a somajului si pot beneficia de compensatii banesti.o Concedierea individuala inseamna desfiintarea locului de munc ocupat de

un salariat, ca urmare a dificultatilor economice, a transformarilor tehnologice sau a reorganizarii activitatii o Concedierea colectiva inseamna ca, ntr-o perioada de cel putin 30 de zile calendaristice, din unul sau mai multe motive care nu in de persoana salariatului au fost concediati un numr de:

11

cel puin 10 salariai, dac angajatorul care disponibilizeaza are ncadrai mai mult de 20 de salariai i mai puin de 100 de salariai; cel puin 10% din salariai, dac angajatorul care disponibilizeaza are ncadrai cel puin 100 de salariai, dar mai puin de 300 de salariai; cel puin 30 de salariai, dac angajatorul care disponibilizeaza are ncadrai cel puin 300 de salariai.

Angajatorul care a dispus concedieri colective nu poate face noi incadrari pe locurile de munca ale salariailor concediati timp de 9 luni de la data concedierii acestora. In situaia n care n aceasta perioada se reiau activitile a cror ncetare a condus la concedieri colective, angajatorul are obligaia de a transmite salariailor care au fost concediati o comunicare scris n acest sens i de a-i reangaja pe aceleai locuri de munca, fr examen sau concurs ori perioada de proba. Din iniiativa salariailor incetarea contractului individual de munc are loc prin demisie- pe baza unei notificri prealabile din partea acestuia . Salariatul este obligat s efectueze o perioad de preaviz stabilit prin contractul individual respective cel colectiv de munc. Documentele care stau la baza ncheierii contractului individual de munc:

cerere privind solicitarea incadrarii la angajator recomandare de la ultimul loc de munca curriculum vitae dispozitie de repartizare - de la AJOFM copie act identitate contract individual de munca formular standardizat fisa de aptitudini - semnata de medicul de medicina munciicarnetul de munca fisa postului n special pentru personalul de specialitate.

Timpul de munc:Durata contractului individual de munca este: 8ore/zi si 40 de ore/saptamana. Durata maxima legala a timpului de munca nu poate depasi 48 de ore pe saptamana, inclusive orele suplimentare.12

Cand munca se efectueaza in schimburi, durata timpului de munca va putea fi prelungita peste 8 ore/zi si peste 48 de ore /saptamana, cu conditia ca media orelor de munca, calculata pe o perioada maxima de 3 saptamani, sa nu depaseasca 8 ore/zi sau 48 de ore pe saptamana. In afara de contract individual de munca de 8 ore/zi, mai exista contracte de munca cu timp partial part time ( de la 2 ore la 7 ore si chiar sub 2 ore/zi.

Declaratia de asigurare socialaPersoanele fizice care au implinit varsta de 18 ani i desfoar activiti autorizate si nu realizeaz venituri de natur salarial sunt obligai s participe n sistemul public de pensii, dobndind prin depunerea declaraiei de asigurare, calitatea de asigurat. (vezi pag. 124) Aceast categorie, este format din persoanele care se afla in una dintre situatiile urmatoare: asociat unic, asociati, comanditari administratori sau manageri care incheie un contract de administrare sau management; membri ai asociatiilor familiale persoane autorizate sa desfasoare activitati independente: persoane angajate in institutii internationale, daca nu sunt asiguratii acestora; alte persoane care realizeaza venituri din activitati profesionale. Obligaiile persoanelor, care ndeplinesc condiiile de a dobndi calitatea de asigurat n sistemul public de pensii prin declaraia de asigurat sunt: depunerea declaratiei de asigurare in termen de 30 de zile de la data incadrarii in una din situatiile mentionate mai sus. Nedepunerea in termen de 30 de zile a declaratiei de asigurare constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda. ori de cate ori intervin modificari asupra elementelor care au stat la baza declaratiei de asigurare,( venit asigurat,adresa,nume, act identitate),este obligatorie depunerea unui document : Comunicare de modificare n cazul n care asiguratul face dovada ca nu se mai incadreaza in una din situatiile mentionate mai sus,trebuie sa depuna formularul tip de retragere a declaratiei de asigurare Solicitare de retragere a declaratiei de asigurare- in termen de 30 de zile de la modificarea situatiei.13

contribuia de asigurri sociale se suport integral la nivelul cotei de contribuie

de asigurri sociale valabil, fr defalcare. Cuantumul contribuiei de asiguri sociale se determin prin nmulirea cotei de CAS,- de exemplu 30%-, cu baza de calcul pentru asigurari sociale Baza de calcul este venitul lunar asigurat prevzut n declaraia sau n contractul de asigurare-suma asigurata termenul de plata a contribuiei de asigurri sociale fara majorari este pana in ultima zi a lunii in curs pentru care se face plata. Asiguraii primesc certificatul privind stagiul de cotizare i punctajul realizat o dat pe an gratuit i de cte ori solicita n cursul anului, contra cost. Actele necesare depunerii declaratiei de asigurari sociale: declaratie de asigurare formular standardizat copie document justificativ incadrarii in una din situatiile care nate obligaia depunerii declaraiei de asigurare actul de identitate al asiguratului.

Contractul de asigurare socialaSe pot asigura n sistemul public, pe baz de contract de asigurare social, persoanele care doresc s i completeze venitul asigurat, precum i persoanele care nu sunt obligate la asigurare sociala dobandind astfel calitatea de asigurat. (vezi pag. 126) Obligaiile asigurailor pe baz de contract de asigurare: in cazul in care intervin modificari asupra elementelor din contractul de asigurare sociala - nume, venit asigurat, adresa, act identitate-, este obligatorie incheierea unui act aditional la contract; plata lunara a contributiei de asigurari sociale; Termenul de plata a contributiei de asigurari sociale este lunar, dar se poate face si anticipat pe o perioada de cel mult 12 luni, calculate de la data de la care se face plata. Cuantumul contribuiei de asigurri sociale se suport integral de ctre persoanele asigurate. Contribuia de asigurri sociale se determin prin aplicarea cotei de CAS pentru conditii normale de lucru asupra bazei de calcul. Baza de calcul este egal cu venitul lunar asigurat prevzut n contractul de asigurare social.14

Asiguraii pe baza contractului de asigurare social primesc certificatul privind stagiul de cotizare si punctajul realizat . Actele necesare ncheierii contractului de asigurare social: - contract de asigurare social formular standard - act de identitate al asiguratului

TEMA 2 GESTIONAREA CALITATII DE ASIGURAT Asigurati prin contract individual de munca, raport de serviciu si asimilati acestora. Angajatorul are obligaia sa confirme si sa certifice situaia salariailor -asiguratilor din subordine prin : inregistrarea in termen a contractului individual de munca, precum si a oricarei modificari ( depunere act aditional, decizie) la inspectoratul teritorial de munca in raza caruia isi are domiciliul angajatorul depunerea statelor de plata lunar la inspectoratul teritorial de munca depunerea lunara a declaratiei privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre Bugetul Asigurrilor Sociale de Stat (BASS) Depunerea lunara a declaratiei privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurrilor sociale de stat Aceasta obligatie este realizata de angajatori prin depunerea la casele teritoriale de pensii in raza caruia isi au domiciliul, in format electronic cat si pe suport de hartie a urmatoarelor documente justificative (Anexa 1.1 ; Anexa1.2). (vezi pag. 128) Termenul de depunere a declaratiei nominale este data de 25 a lunii urmatoare la care se refera. In situatii exceptionale se pot depune declaratii nominale rectificative. Gestionarea declaratiei de asigurare Obligatiile persoanelor asigurate in principal sunt urmatoarele:15

depunerea declaratiei de asigurare se realizeaz in termen de 30 de zile de la data incadrarii in una din situatiile prezentate anterior. Nedepunerea in termen de 30 de zile a declaratiei de asigurare constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda. ori de cate ori intervin modificari asupra elementelor care au stat la baza declaratiei de asigurare, (venit asigurat,adresa,nume, act identitate), este obligatorie depunerea unui document : Comunicare de modificare daca asiguratul face dovada ca nu se mai incadreaza in una din situatiile mentionate mai sus, pentru care asigurarea este obligatorie, trebuie sa depuna formularul tip de retragere a declaratiei de asigurare Solicitare de retragere a declaratiei de asigurare in termen de 30 de zile de la modificarea situatiei. in situaia n care casa teritorial de pensii deine informaii certe cu privire la faptul c asiguraii pe baz de declaraie de asigurare nu mai ndeplinesc condiiile cerute de lege pentru a fi asigurai obligatoriu n sistemul public, poate proceda, , dup notificarea prealabil la ncetarea, din oficiu, a calitii de asigurat i a declaraiei de asigurare. Acest fapt va fi adus la cunotin persoanelor n cauz, n scris. ncetarea calitii de asigurat i a declaraiei de asigurare se efectueaz pe baza unui proces-verbal n care se consemneaz explicit motivele ncetrii, precum i informaiile/documentele care au fost avute n vedere la constatarea faptului c asigurarea nu mai este obligatorie." termenul de plata fara majorari este lunar pana in ultima zi a lunii in curs pentru care se face plata. Actele necesare depunerii declaratiei de asigurari sociale: - declaratie de asigurare formular standard - document justificativ incadrarii in una din situatiile prezentate care nasc obligaia depunerii obligaiei de asigurare. - actul de identitate al asiguratului

Gestionarea contractului de asigurare sociala Se pot asigura n sistemul public, pe baz de contract de asigurare social, persoanele care se regsesc n situaiile de a fi obligat la asigurarea social, care doresc s i completeze venitul asigurat, precum i persoanele care nu sunt obligate la asigurare. Contractul de asigurare social se ncheie n mod facultativ, voluntar i opional ntre casele teritoriale de pensii i persoanele fizice care i exprim dorina de a ncheia un contract de asigurare social Obligatiile asigurailor: in cazul in care intervin modificari asupra elementelor din contractul de asigurare sociala (nume, venit asigurat,adresa,act identitate), este obligatorie incheierea unui act aditional la contract16

neplata contribuiei de asigurri sociale timp de 6 luni consecutiv constituie pentru casa teritorial de pensii motiv de reziliere a contractului de asigurare social. n aceast perioad, casele teritoriale de pensii notific persoanelor n cauz s se prezinte pentru reglementarea situaiei. n situaia neachitrii contribuiei de asigurri sociale restante i a majorrilor de ntrziere aferente, rezilierea contractului de asigurare social se face ncepnd cu ziua urmtoare celei pn la care s-a pltit contribuia de asigurri sociale. rezilierea contractului de asigurare social din iniiativa asiguratului poate interveni oricnd pe parcursul derulrii acestuia, la data solicitrii. Contribuia de asigurri sociale neachitat, precum i majorrile/dobnzile i penalitile de ntrziere aferente se urmresc conform legislaiei privind recuperarea creanelor bugetare asiguraii prin contractul de asigurri sociale primesc certificatul privind stagiul de cotizare si punctajul realizat o data pe an gratuit si de cate ori doresc in cursul anului contra cost. Contribuiile de asigurri sociale se suporta integral de catre persoanele asigurate. Cuantumul contribuiei de asigurri sociale se determin prin aplicarea cotei integrale de CAS asupra bazei de calcul. Baza de calcul este echivalentul venitul lunar asigurat prevzut n contractul de asigurare social, actualizat.

Actele necesare incheierii contractului de asigurare sociala: - contractul de asigurare sociala formular standard - actul de identitate al asiguratului.

17

TEMA 3 EVIDENTA STAGIILOR DE COTIZARE 3.1 DEFINIREA CONTINUTULUI STAGIILOR Stagiul de cotizare realizat - reprezint perioadele n care persoanele au datorat respectiv, au pltit contribuia de asigurri sociale n Romnia, precum i n alte ri, n condiiile stabilite prin acordurile sau conveniile internaionale la care Romnia este parte. (vezi pag. 131 139) In sistemul public de pensii, stagiul de cotizare se constituie din insumarea perioadelor contributive: - pentru care s-a datorat contributia la bugetul asigurarilor sociale de stat de catre angajator si asigurat-salariati si asimilatii acestora; sau dupa caz , - s-a datorat si platit de catre asigurati contribuia de asigurri sociale-n cazul asigurailor pe baz de declaraii de asigurare, respectiv contract de asigurare. Se asimileaza stagiului de cotizare si perioadele necontributive in care asiguratul: a beneficiat de prestatii de asigurari sociale-indemnizatie pentru incapacitate de munca, indemnizatie pentru maternitate, indemnizatie pentru cresterea copilului sau ingrijirea copilului bolnav respectiv pensie de invaliditate; a urmat cursurile de zi ale invatamintului universitar, cu conditia absolvirii acestora; a satisfacut stagiul militar ca militar in termen sau militar cu termen redus ; a fost concentrat, mobilizat sau in prizonierat . Constituie stagiu de cotizare si perioadele in care o persoana : a beneficiat de prevederile unor reglementri speciale reparatorii pentru persecuia vechiului regim politic;18

a realizat timp util la pensie in sectorul agricol; a desfasurat activitati incadrate in grupele unu si doi de munca in baza legislatiei anterioare,sporul acordat utilizindu-se la deschiderea dreptului de pensie; a realizat vechime in munca sau vechime in serviciu in celelalte sisteme neintegrate sistemului public de pensii,- vechime utilizata doar la deschiderea dreptului de pensie de limita de varsta, invaliditate si urmas. Stagiu minim de cotizare - reprezint perioada de cotizare minim care permite asiguratului s beneficieze de o prestaie de asigurare respectiv protecie social. Stagiul complet de cotizare - reprezint perioada de cotizare reglementata n funcie de care se calculeaz punctajul mediu realizat de asigurat n perioadele de stagiu de cotizare recunoscute. Stagiul de cotizare necesar - reprezint stagiul de cotizare care, corelat cu vrsta asiguratului n momentul ivirii invaliditii, poate determina dreptul de a putea beneficia de o pensie de invaliditate. Actele care stau la baza determinarii stagiilor de cotizare in principal, sunt urmatoarele: carnetele de munca adeverintele eliberate de catre angajatori-in situatia lipsei carnetului de munca certificatul de stagiu de cotizare anual fise individuale privind zile-norme de munca realizate in fostele CAP-uri livretul militar diplome de absolvire a studiilor superioare-curs de zi, respectiv adeverinte decizii,hotarari ale diferitelor organe,comisii care atesta anumite situatii alte documente eliberate ,potrivit reglementarilor legale 3.2 DETERMINARE VARSTE-STAGII PUNCTAJE. 3.2.1 Modalitatea de calcul a vrstei asiguratului. Exemplu:Un brbat care s-a nscut la data de 11.05.1960; a) ce vrst a avut la data de 31.12.2000 ? b) tiind c va putea beneficia de pensie de limit de vrst, la mplinirea vrstei standard de 65 de ani, la ce dat poate exercita acest drept ? a) 2000 - 12 - 3119

1960 - 5 - 11 40 7 - 20 La data de 31.12.2000, vrsta brbatului a fost de 40 de ani, 7 luni i 20 zile. b) 1960 -5 -11 65 -0 - 0 2025 -5 -11 Dreptul la pensia de limit de vrst va putea exercita cel mai repede la 11.05.2025. Stagiul minim de cotizare, pn n anul 2013 va fi de 15 ani fa de 10 ani ct a fost la 01.04.2001 . Stagiul complet de cotizare pn n anul 2013 va atinge 30 de ani pentru femei si 35 de ani pentru barbati, pornind de la 25 respectiv, 30 ani, valabil la 01.04.2001. 3.2.2 Modalitatea de calcul a stagiilor de cotizare. Exemplu: Un barbat nascut in data de 01.10.1942; - a fost ncadrat n munc n urmtoarele perioade de timp: 01.01.1956-25.07.1958 1958-7-25 1956-1- 1 2-6-24 30.08.1958-04.09.1959 1959-9-4 1958-8-30 1-0-4 1965-9-14 1963-12-1 1-9-13

01.12.1963-14.09.1965

1989-11-12 1975-10-1 14- 1 -11 - a depus jurmntul pentru o funcie public, ncheind un raport de serviciu pentru perioada: 01.12.1999-30.11.2000 2000-11-30 1999-12- 1 0-11-29 - a fost ales primar pentru perioada: 01.12.2000-01.06.2004 2004- 6- 1 2000-12-120

01.10.1975-12.11.1989

3-6-0 - a fost membru la o o cooperativ meteugreasc in perioada: 15.09.1965-15.09.1975 1975-9- 15 1965-9- 15 10-0 0 - a fost incorporat in armata in perioada: 01.10.1959-15.11.1961 1961-11-15 1959-10- 1 2- 1 -14 - a absolvit cursurile la zi ale unei instituii de nvmnt superior din tara: 15.09.1965-01.09.1970 1970-9-1 1965-9-15 4-11-16 - a beneficiat de ajutor de omaj n perioada: 15.08.2004-15.02.2005 2005-2-15 2004-8-15 0-6-0 - a beneficiat de indemnizaie pentru creterea copilului mai mic de 2 ani n perioada: 16.02.2005-31.12.2006 2006-12-31 2005- 2-16 1-10-15 - a realizat timp util n sectorul agricol (fostele CAP-uri), n perioada: 01.04.1962-01.11.1963 1963-11-1 1962- 4-1 1- 7-0 - a fost pensionar de invaliditate de gradul II n perioada : 13.11.1989-30.10.1999 1999-10-30 1989-11-13 9-11-17 - a fost asociat unic la o societate comercial, depunnd la casa de pensii declaraie de asigurare pe perioada: 01.01.2007-18.10.2007 2007-10-18 2007- 1- 1 0- 9-17 - a ncheiat contract de asigurare social cu casa de pensii i a achitat contribuia de asigurri sociale datorate pe perioada : 01.12.2007-31.12.2008 2008-12-31 2007-12- 1 1- 1 - 021

Care este stagiul de cotizare realizat, la data de 01.03.2009 ? Redam mai jos situatiile juridice pentru perioadele in care s-au realizat stagii de cotizare: (2-6-24)+(1-0-4)+(1-9-13)+(14-1-11)+(0-11-29)+(3-6-0)+(10-0-0)+(2-1 -14)+ +(4-11-16)+(0-6-0)+(1-10-15)+(1-7-0)+(9-11-17)+(0- 9-17)+(1-1-0)= 56- 10 10 Se observa ca perioada 15.09.1965 01.09.1970 se suprapune in parte cu perioada 15.09.1965 15.09.1975 cat asiguratul a fost student la curs de zi si salariat, motiv pentru care cei 4 ani 11 luni si 16 zile aferent perioadei de studentie si calitatii de asigurat in sistem contributiv sunt definite a fi stagiu de cotizare o singura data, dar suma asigurata se cumuleaza pentru cele doua perioade. Stagiul de cotizare realizat- recunoscut-la data de 01.03.2009 este: (56-10-10)-(4-11-16)= 51-10-24. Observatie: Perioadele asimilate se valorifica numai pentru obtinerea pensiei pentru limita de varsta, de invaliditate si de urmas. 3.2.3 Modalitatea de calcul a punctajelor de pensii. Potrivit metodologiilor de calcul a pensiilor, aceste prestatii au proceduri diferentiate de calcul, fiind determinate de modul de tratare a unor elemente de baza, ce tin de varsta, stagii de cotizare - de natura contributiva respectiv necontributiva veniturile asigurate, riscul social asigurat tipul de pensie, etc. Metodologiile de calcul urmaresc determinarea unui nivel al pensiei care sa reflecte, in final, nivelul contributiilor datorate cat si solidaritatea sociala a participantilor in cadrul sistemului de asigurare sociala. Indicatorul sintetic si de referinta privind nivelul dreptului de pensie este reprezentat de punctajul mediu anual al asiguratului. In vederea determinarii punctajului mediu anual, se analizeaza si sustin cu documente justificative si date certe informatii care dovedesc statutul de asigurat. Acestea se analizeaza in mod distinct avand in vedere cumul venituri salariale, punctaje suplimentare alocate, cumul forme de asigurare realizate prin contracte de asigurari sociale cat si alte elemente specifice. Punctajul mediu anual se determina ca raport intre suma punctajelor anuale si stagiul complet de cotizare, potrivit situatiei concrete a fiecarui asigurat exprimat cu cinci zecimale. Punctajul mediu anual realizat de asigurat n perioada de cotizare se determin prin mprirea numrului de puncte rezultat din nsumarea punctajelor anuale realizate22

de asigurat n perioada de cotizare la numrul de ani corespunztori stagiului complet de cotizare. Punctajul anual al asiguratului se determin prin mprirea la 12 a punctajului rezultat n anul respectiv din nsumarea numrului de puncte realizat n fiecare lun. Numrul de puncte realizat n fiecare lun- punctajul lunar- se calculeaz prin raportarea salariului brut lunar individual, inclusiv sporurile i adaosurile, sau, dup caz, a venitului lunar asigurat, care a constituit baza de calcul a contribuiei individuale de asigurri sociale, la salariul mediu brut lunar din luna respectiv, comunicat de Institutul Naional de Statistic . Pentru perioadele n care Institutul Naional de Statistic a comunicat numai salariul mediu brut lunar pe economie la nivel anual, punctajul anual al asiguratului se determin ca raport ntre media lunar din anul respectiv a salariilor brute individuale, inclusiv sporurile i adaosurile, sau, dup caz, a venitului asigurat, care a constituit baza de calcul a contribuiei individuale de asigurri sociale, i salariul mediu brut lunar pe economie din anul respectiv. Pentru stagiul potenial, acordat asigurailor n drept s obin o pensie de invaliditate, punctajul anual al asiguratului este de: - 0,75 puncte pentru gradul I de invaliditate, respectiv pentru cei cu handicap grav; - 0,60 puncte pentru gradul II de invaliditate, respectiv pentru cei cu handicap accentuat; - 0,40 puncte pentru gradul III de invaliditate, respectiv pentru cei cu handicap mediu. n cazul persoanelor care beneficiaz de perioadele asimilate i care n aceeai perioad obin venituri pentru care se datoreaz contribuia de asigurri sociale, la calculul punctajului anual al asiguratului se iau n considerare, prin cumulare, veniturile asigurate cu cele stabilite pentru perioadele asimilate. Exemplu: In cazul unui barbat nascut la 01.10.1942 pentru care s-a stabilit in exemplul anterior stagiul de cotizare realizat. Avand in vedere veniturile asigurate pentru perioadele contributive cat si cele asimilate pentru perioadele necontributive, asa cum sunt specificate mai jos ; Care este punctajul mediu anual la data de 01.01.2009 ? - a fost ncadrat n munc n urmtoarele perioade de timp: -01.01.1956-25.07.1958 1958-7-25 1956-1- 1 2-6-24

In anul 1956 a realizat urmatoarele salarii lunare: Tabel nr 1luna salar salar mediu pe economie 23 punctaj lunar

ianuarie februarie martie aprilie mai iunie iulie august septembrie octombrie noiembrie decembrie PUNCTAJ ANUAL

499 600 600 600 600 600 600 600 600 650 650 600

499 500 600 550 700 650 625 675 499 499 499 499

1.00000 1.20000 1.00000 1.09091 0.85714 0.92308 0.96000 0.88889 1.20240 1.30261 1.30261 1.20240

1.07750

Punctajul aferent perioadei 01.01-31.12.1956 a fost de 1.07750. In mod similar se calculeaza punctajele lunare si anuale pentru fiecare perioada,in cazul in care stagiul de cotizare este realizat, din contributii - rezultate din salarii, indemnizatii, si alte sume asigurate -dupa care s-a datorat si achitat CAS-. Pentru perioada lucrata: idem tabel nr.1 Pentru perioada lucrata: idem tabel nr.1 Pentru perioada lucrata: idem tabel nr.1 30.08.1958-04.09.1959; 1959-9-4 1958-8-30 1-0-4 01.12.1963-14.09.1965; 1965-9-14 1963-12-1 1-9-13 01.10.1975-12.11.1989; 1989-11-12 1975-10-1 14- 1 -11

- a depus jurmntul pentru o funcie public, ncheind un raport de serviciu pentru perioada: 01.12.1999-30.11.2000; 2000-11-30 idem tabel nr.1 1999-12- 1 0-11-29 - a fost ales primar pentru perioada: 01.12.2000-01.06.2004; 2004- 6- 1 idem tabel nr.1 2000-12-1 3-6-0 - a fost membru la o o cooperativ meteugreasc in perioada: 15.09.1965-15.09.1975; 1975-09-1524

idem tabel nr.1

1965-09-15 10-0-0

Stagiul se suprapune in parte cu perioada de studentie curs de zi, motiv pentru care punctajele realizate in urma celor doua situatii distincte, se insumeaza. - a fost incorporat in armata in perioada: 01.10.1959-15.11.1961;1961-11-15 1959-10- 1 2- 1 -14

Tabel nr 2Anul 1959 Punctajul anual 1959 1960 Lunaoctombrie noiembrie decembrie

Salariul minim Salariul mediu pe economie pe economie400 400 400 784 784 784

Punctajul lunar0.51020 0.51020 0.51020

0.12755ianuarie februarie martie aprilie mai iunie iulie august septembrie octombrie noiembrie decembrie 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 854 854 854 854 854 854 854 854 854 854 854 854 0.46838 0.46838 0.46838 0.46838 0.46838 0.46838 0.46838 0.46838 0.46838 0.46838 0.46838 0.46838

Punctajul anual 1960

0.46838

Punctajul aferent anului 1961 se calculeaza similar, prin raportarea salariului minim pe economie din perioada ianuarie noiembrie -1961, respectiv 400 lei la 898 lei , salariul mediu brut pe economie. - Pentru perioada cat a urmat i a absolvit cursurile la zi ale unei instituii de nvmnt superior 15.09.1965-01.09.1970; 1970-9- 1 1965-9-15 4-11-16 Punctajul se calculeaza in mod similar perioadei de armata, vezi tabel nr.2.25

Stagiul se suprapune cu cel realizat in cooperativa mestesugareasca, motiv pentru care punctajele realizate in cele doua situatii se insumeaza. -pentru perioada cat a beneficiat de ajutor de omaj 15.08.2004-15.02.2005; 2005-2-15 2004-8-15 0-6- 0 Punctajul se calculeaza prin raportarea indemnizatiei de ajutor de somaj la castigul mediu brut pe economie. Spre exemplificare, in perioada 15.08.2004-15.02.2005 indemnizatia lunara de ajutor de somaj a fost de 300 lei, iar salariul mediu lunar pe economie 1000 lei. Punctajul lunar a fost de 300 / 1000=0,333333 puncte. - a beneficiat de indemnizaie pentru creterea copilului mai mic de 2 ani n perioada: 16.02.2005-31.12.2006; 2006-12-31 2005- 2-16 1-10-15 Idem perioadei de somaj, se are in vedere indemnizatia pentru cresterea copilului. - a realizat timp util n sectorul agricol (fostele CAP-uri), n perioada: 01.04.1962-01.11.1963; 1963-11-1 1962- 4-1 1- 7-0 Punctajul anual reprezinta 0,57223 puncte pentru fiecare an recunoscut ca timp util fiind realizate cel putin normele de lucru stabilite de conducerea CAP. - a fost pensionar de invaliditate de gradul II n perioada: 13.11.1989-30.10.1999; 1999-10-30 1989-11-13 9-11-17 Idem perioadei de somaj, se are in vedere cuantumul pensiei de invaliditate de care a beneficiat pensionarul. - a fost asociat unic la o societate comercial, depunnd la casa de pensii declaraie de asigurri sociale pe perioada: 01.01.2007-18.10.2007; 2007-10-18 2007- 1- 1 0- 9-17 Se ia in considerare venitul asigurat rezultat din declaratiile de asigurare dupa care s-a contribuit efectiv. Idem Tabel nr.1. - a ncheiat contract de asigurare social cu casa de pensii i a achitat contribuia de asigurri sociale datorate pe perioada : 01.12.2007-31.12.2008; 2008-12-31 2007-12- 126

1- 1 - 0 Idem Tabel nr.1. Stagiul de cotizare realizat din perioade recunoscute este: (2-6-24)+(1-0-4)+(1-9-13)+(14-1-11)+(0-11-29)+(3-6-0)+(10-0-0)+(2-1 -14)+ + (0-6-0)+(1-10-15)+(1-7-0)+(9-11-17)+(0- 9-17)+(1-1-0)=51 ani-10luni-24zile Punctajul mediu anual realizat rezulta din insumarea punctajelor anuale din cei 52 de ani de stagiu de cotizare realizati mai sus, avand in vedere inclusiv perioadele de suprapunere, apoi raportarea acestora la stagiul complet de cotizare, care in cazul prezentat este 30 de ani si 7 luni, adica 30.58333. Redam mai jos, in mod ipotetic, situatia punctajelor anuale realizate pe intreaga perioada de 51ani-10luni-24zile , recunoscuta ca stagiu de cotizare realizat.Anul1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981

Punctajul anual1.07750 1.03596 1.34568 1.05868 0.46838 0.39456 0.42917 0.52454 0.97456 0.88254 1.53645 1.60123 1.72598 1.72546 1.75256 1.57896 1.42365 1.32654 1.56987 1.43898 1.92355 1.92564 1.81354 1.82315 1.72154 1.64482

Anul1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Punctajul anual1.44687 1.46649 1.54655 1.54655 1.54635 1.35465 1.23565 1.15476 0.48000 0.50446 0.51545 0.51247 0.51111 0.49506 0.44565 0.42456 0.41547 0.39456 1.24646 2.98546 2.89465 2.91546 1.81232 0.94564 0.61321 0.74545 0.56450

27

Suma punctajelor anuale =65,44328 Stagiul complet de cotizare=30 ani 7 luni= 30.58333 Punctaj mediu anual=65.44328/30.58333=2.13984

Punctaj mediu anual este 2.13984 puncte.TEMA 4 RISCURILE ASIGURATE SI PRINCIPALELE PRESTATII DE ASIGURARI SOCIALE DE STAT (CAS.) In sistemul public prestatiile de asigurari sociale reprezint venit de inlocuire pentru pierderea totala sau partiala a veniturilor profesionale, ca urmare a batranetii, invaliditatii, accidentelor, bolii, decesului, denumite riscuri asigurate. Prestatiile de asigurari sociale se acorda, corelativ cu obligatiile privind plata contributiei de asigurari sociale sub forma de : Pensii Indemnizatii, Ajutoare Alte tipuri de prestatii In sistemul public se acorda urmatoarele categorii de pensii: pensia pentru limita de varsta pensia anticipata pensia anticipata partial pensia de invaliditate pensia de urmas Pensiile se stabilesc prin decizie pe baza cererii asiguratului si acestea pot fi suspendate/incetate (vezi pag. 1141 150) I. Pensia pentru limita de varsta de aceasta prestatie beneficiaza asiguratii care indeplinesc cumulativ, la data pensionarii, conditiile privind varsta standard de pensionare si stagiul minim de cotizare realizat in sistemul public de pensii. ( pag. 141) Vrsta standard de pensionare este de 60 de ani pentru femei si 65 ani pentru barbati, ceea ce se va atinge pn n anul 2013 n mod ealonat, pornindu-se de la 57 de ani pentru femei si 62 de ani pentru barbati valabil la 01.04.2001 De reducerea virstei standard de pensionare beneficiaza asiguratii care au realizat stagiul complet de cotizare in urmtoarele conditii: asiguratii care au lucrat in conditii de munc deosebite beneficiaza de pensie de limita de virsta cu reducerea virstei standard. Varstele reduse nu pot fi mai mici de 50 ani pentru femei si 55 ani pentru barbate; cei care au lucrat in conditii speciale beneficiaza de pensie de limita de virsta de la 45 de ani;28

persoanele asigurate care au realizat stagii de cotizare in conditii de handicap preexistent calitatii de asigurat, beneficiaza de pensie de limita de virsta cu reducerea virstei standard de pensionare.

Drepturile de pensie se acorda si se platesc : - de la data indeplinirii conditiilor de pensionare, daca cererea a fost depusa in termen de 90 zile de la aceasta data. - de la data depunerii cererii in cazul persoanelor care indeplinesc conditiile de pensionare si a caror cerere a fost depusa peste termenul de 90 zile. In situatia asiguratilor care au depus cerere de pensionare, angajatorii acestora nu pot dispune incetarea raporturilor de munca. Exemplu: D-l X.Y. nascut la data de 01.01.1944, solicita pensie pentru limita de varsta la data de 01.01.2007. In perioada 01.01.1964-31.12.2005 a realizat un stagiu de cotizare de 38 de ani, n cei 42 de ani de la prima angajare (1964). Salariul lunar avut in anul 1964 este de 1500 lei, iar salariul mediu brut realizat pe economie a fost de 1000 lei. n perioada 1965-1994, respectiv 1996-2006, a realizat anual in mod constant tot 1,5 puncte medii anuale. In cursul anului 1995 a realizat in fiecare luna un salar de incadrare de 100000 lei, un spor de vechime lunar de 25000 lei, spor lunar pentru conditii grele de munca de 15000 lei, precum si un spor lunar de fidelitate de 10000 lei. Pe anul 1995 salariul mediu pe economie a fost de 100000 lei. Stagiul complet de cotizare este de 31 de ani. Valoarea punctului de pensie la data de 01.01.2007 a fost de 396.2 lei. Care este punctajul mediu anual? Care este cuantumul pensiei stabilite? Nr. puncte pt. anul 1964= 1500x12 =1.5 puncte 1000x12 Nr. puncte pt.anul 1995= (100000+25000+15000+10000)x12= 1.5 puncte 100000x12 Rezult c n fiecare an realizeaza un numar de 1.5 puncte, astfel ; Nr.total de puncte realizate =1.5+1.5+(din cei 38 de ani) = 57 puncte

29

Punctajul mediu anual =

57 (puncte) =1.83871 puncte 31(stagiul complet)

Cuantumul pensiei de limit de vrst=Punctajul mediu anual x Valoarea punctului de pensie. Cuantumul pensiei stabilite = 1.83871 x 396.2 = 729 lei. II. Pensia anticipata de aceasta prestatie beneficiaza: asiguratii care au depasit stagiul complet de cotizare cu cel putin 10 ani; solicitarea acestui tip de pensie se poate realiza cu cel mult 5 ani inaintea

implinirii virstei standard de pensionare. Drepturile de pensie se acorda si se platesc : de la data indeplinirii conditiilor daca cererea a fost depusa in termenul de 90 zile; de la data depunerii cererii in cazul persoanelor care indeplinesc conditiile de pensionare si a caror cerere a fost depusa in termenul de 90 zile dar nu inainte de data incetarii calitatii de asigurat; de la data indeplinirii conditiilor de pensionare, daca cererea a fost depusa in termenul de 90 de zile; de la data depunerii cererii, dar nu inainte de data incetarii calitatii de asigurat, in cazul persoanelor care solicita pensie anticipata si anticipata partial si a caror cerere a fost depusa peste termenul de 90 zile. Exemplu: D-na Topescu E., nascuta la data de 01.01.1952 solicita pensie anticipata, incepand cu data de 01.01.2008. A realizat un stagiu de cotizare de 40 de ani,format din perioade contributive. Stagiul complet de cotizare este de 28 de ani. In medie realizeaza un punctaj anual de 1.5 puncte. Valoarea punctului de pensie la data de 01.01.2008 este de 581.3 lei. Asigurata are dreptul la pensie anticipata? Care este cuantumul pensiei? Varsta standard de pensionare este de 59 de ani. Data minima in care poate solicita pensia anticipata este la implinirea varstei de 54 de ani, ( 59 ani-5 ani). La data de 01.01.2008 petenta are varsta de 56 de ani. Avand in vedere faptul ca petenta a depasit stagiul complet de cotizare cu mai mult de 10 ani,(40 de ani 29 de ani=11 ani), cat si varsta minima pentru pensionare anticipata aceasta poate beneficia de pensie anticipata. Nr.total de puncte realizate =1.5+1.5+ ( din 40 de ani) = 60 puncte30

Punctajul mediu anual =

60(puncte) = 2.14286 28(stagiul complet)

Cuantumul pensiei=2.14286 X 581.3=1246 lei.

III. Pensia anticipata partialade aceasta prestatie beneficiaza: asiguratii care au depasit stagiul complet de cotizare cu pina la 10 ani; solicitarea acestui tip de pensie se poate realiza cu cel mult 5 ani inaintea

implinirii virstei standard de pensionare. Cuantumul pensiei se diminueaza in raport cu stagiul de cotizare realizat si cu numarul de luni cu care s-a redus virsta de pensionare. ( pag. 144) Drepturile de pensie se acorda si se platesc : - de la data indeplinirii conditiilor daca cererea a fost depusa in termenul de 90 zile; - de la data depunerii cererii in cazul persoanelor care indeplinesc conditiile de pensionare si a caror cerere a fost depusa in termenul de 90 zile dar nu inainte de data incetarii calitatii de asigurat; - de la data indeplinirii conditiilor de pensionare ,daca cererea a fost depusa in termenul de 90 de zile; - de la data depunerii cererii,dar nu inainte de data incetarii calitatii de asigurat, in cazul persoanelor care solicita pensie anticipata si anticipata partial si a caror cerere a fost depusa peste termenul de 90 zile . Exemplu: D-na Ionescu D. nascuta la data de 01.01.1949 solicita pensie anticipata partiala, incepand cu data de 01.01.2006. A realizat un stagiu de cotizare de 38 de ani, din care 4 ani reprezinta perioada in care a urmat cursurile invatamantului superior-curs de zi-. Stagiul complet de cotizare este de 26 de ani. Varsta standard de pensionare este de 58 de ani. Valoarea punctului de pensie la data de 01.01.2006 este de 500 lei. In medie pentru perioadele contributive realizeaza un punctaj anual de 1.5 puncte. Asigurata are dreptul la o pensie anticipata? Care este cuantumul pensiei? Avand in vedere ca persoana de mai sus, nascuta fiind la data de 01.01.1949, are varsta standard de pensionare de 58 de ani,indeplineste conditia de varsta standard de pensionare, numai in data de 01.01.2007. Constatand faptul ca ,la data solicitarii pensiei are varsta de 57 de ani, indeplineste conditia de anticipatie, in raport cu varsta.

31

Stagiul asimilat (facultate) nu intra in calcul pensiei anticipate, numai cei 34 de stagiu de asigurare , in regim contributiv, (38ani-4ani). Nerealizand un stagiu de cotizare in regim contributiv cu o depasire de cel putin 10 ani a stagiului complet de cotizare (26 ani+10 ani=36 ani) asigurata are dreptul doar la o pensie anticipata partial. Procentul de diminuare a pensiei calculate, se aloca in functie de numarul anilor ce depasesc stagiul complet de cotizare. Acesta este determinat in mod diferentiat pe parcursul celor 10 ani de depasire a stagiului complet de cotizare care de fapt este pragul de deschidere a pensiei anticipate- cu conditia indeplinirii varstei standard de pensionare diminuate cu maxim 5 ani. Stagiul complet de cotizare de 26 de ani depasit cu 10 ani este de 36 de ani. Petenta a realizat un stagiu de cotizare in regim contributiv de 34 de ani rezulta faptul ca procentul de diminuare a pensiei pentru cei 2 ani (36 de ani-34 de ani) aferent fiecarei luni de anticipare este de 0.15%, care se va aplica asupra cuantumului pensiei stabilite in functie de punctajul mediu anual realizat si valoarea punctului de pensie. Solicitand pensie anticipata la data de 01.01.2006,are o anticipatie de un an (58ani-57ani), adica de 12 de luni. Numar total de puncte realizat =1.5+1.5+ ( din 34 de ani) = 51 puncte Punctajul mediu anual = 51(puncte) = 1.96154 26(stagiul complet) Procentul de diminuare a pensiei = 12 luni x 0.15% = 1,8%. Cuantumul pensiei nediminuate = 1.96154 x500= 981 lei Cuantumul pensiei diminuate = 981-981x1.8%=981-18=963

lei.

De la data implinirii varstei standard va beneficia de pensia de limita de varsta nediminuata-. De asemenea,petenta va putea valorifica perioadele necontributive cat si cele realizate in continuare respective nevalorificate la momentul initial. In cazul pensiilor anticipate cat si a celor anticipate partial, nu este permisa cumularea veniturilor de natura profesionala cu acestea. Acte necesare pentru pensie intocmirea dosarului de pensie de limita de virsta, pensie anticipata si pensie anticipata partial: - Cerere tip - Carnet de munca - Adeverinta de confirmare a perioadei lucrate in grupa superioara de munca - Adeverinte cu sporurile de vechime, alte sporuri cu caracter permanent - Act de identitate - Certificat de nastere - Certificat de casatorie32

- Livret militar

IV. Pensia de invaliditate - de aceasta prestatie beneficiaza asiguratii caresi-au pierdut total sau cel putin jumatate din capacitatea de munca, din cauza: - accidentelor de munca - bolilor obisnuite si accidentelor care nu au legatura cu munca Drepturile de pensie se acorda : - de la data incetarii platii indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca, daca cererea a fost depusa in termen de 60 zile de la data emiterii deciziei medicale de incadrare in grad de invaliditate. - de la data depunerii cererii, in situatia in care s-a depasit termenul de 60 zile sau in cazul in care persoana care solicita pensionarea nu mai are calitatea de asigurat - de la data depunerii cererii dar nu inainte de incetarea calitatii de asigurat pentru persoanele asigurate pe baza de contract si care au depasit termenul de 60 de zile dela emiterea deciziei medicale de incadrare in grad de invaliditate; Pensionarii de invaliditate sunt supusi revizuirii medicale, in functie de afectiune, la intervale de 6-12 luni, pana la implinirea varstelor standard de pensionare, la termenele stabilite de casele teritoriale de pensii. ( pag. 142, 143) Acte necesare pentru intocmirea dosarului de pensie de invaliditate. Cerere tip Carnet de munca Decizia medicala de expertizare si incadrare in grad de invaliditate Adeverinta de confirmare a perioadei lucrate in grupa superioara de munca Adeverinte cu sporurile de vechime, alte sporuri cu caracter permanent Act de identitate Certificat de nastere Certificat de casatorie Livret militar33

Exemplu: D-l Popescu G. nascut la data de 01.01.1953 ; -are un stagiu de cotizare realizat de 30 ani. -stagiul complet de cotizare este de 35 ani. n perioada asigurat a realizat un punctaj mediu anual de un punct. Salariul de baza minim pe economie a fost de 500 lei. Solicita cu data de 01.03.2008 . Care este cuantumul pensiei? a)pensie de invaliditate gradul II. Punctaj acordate pentru stagiul potenial este de 0.60 puncte pe an. Nr. de puncte pt. stagiul potential=[35(st.complet)30(st. realizat)]x0.60= 3 puncte Numar total de puncte=1+1+(din total stagiul de cotizare 30 )+ 3 = 33 puncte Punctajul mediu anual = 33 =0.94286 35 Valoarea punctului de pensie la data de 01.03.2008 este de 581.3 lei. Cuantumul pensiei = 0.94286 x 581.3=549 lei

b) pensie de invaliditate gradul IIn situatia in care solicita pensie de invaliditate gradul I , va beneficia si de indemnizatie de insotitor care este echivalenta salariului minim pe economie. Punctaj acordate pentru stagiul potenial este de 0.75 puncte pe an. Nr. de puncte pt. stagiul potential=[35(st.complet)30(st.realizat)]x0.75=3.75puncte Nr. total de puncte = 1+1+ (din total stagiul de cotizare 30 )+ 3.75= 33.75 puncte Punctajul mediu anual = 33.75=0.96429 puncte 35 Valoarea punctului de pensie la data de 01.03.2008 a fost de 581.3 lei. Cuantumul pensiei = 0.96429 x 581.3 =561 lei Indemnizatia de insotitor este de 500 lei pe luna. c) pensie de invaliditate gradul III.34

Punctajul acordat pentru stagiul potenial este de 0.40 puncte. Valoarea punctului de pensie la data de 01.03.2008 este de 581.3 lei Numar de puncte pt. stagiul potential=[35(st.complet)30(st.realizat)]x 0.40=2 puncte Numar total de puncte realizate =1+1+(din total stagiul de cotizare 30)+2 = 32 puncte Punctajul mediu anual = 32 =0.91429 35 Cuantumul pensiei = 0.91429 x 581.3=532 lei. V. Pensia de urmas beneficiaza de acest tip de pensie: copiii si sotul supravietuitor, daca persoana decedata era pensionar sau indeplinea conditiile pentru obtinerea unei pensii copiii, pina la varsta de 16 ani, beneficiaza de pensie de urmas daca se situeaza intr-unul din cazurile : o In cazul continuarii studiilor intr-o forma de invatamint universitar pina la terminarea acestora, fara a depasi virsta de 26 de ani. o In cazul in care copilul se incadreaza intr-un grad de invaliditate beneficiaza de aceasta pensie pe toata durata invaliditatii ,daca aceasta s-a ivit inainte de varsta de 16,respectiv 26 de ani sotul supravietuitor beneficiaza de pensie de urmas pe tot timpul vietii: o la implinirea virstelor standard de pensionare, daca durata casatoriei este de cel putin 15 ani. o in cazul in care durata casatoriei este mai mica de 15 ani, dar de cel putin 10 ani, cuantumul pensiei de urmas se diminueaza cu; - 0,5% pentru fiecare luna de casatorie in minus - 6% pentru fiecare an de casatorie in minus o indiferent de virsta, daca durata casatoriei a fost de cel putin un an si sotul supravietuitor, este invalid de gradul I sau II - acesta beneficiaza de pensie de urmas pe perioada invaliditatii o indiferent de durata casatoriei, daca decesul sotului sustinator s-a produs ca urmare a unui accident de munca ,a unei boli profesionale sau tuberculozei si daca nu realizeaza venituri dintr-o activitate proifesionala pentru care asigurarea este obligatorie sau acestea sunt mai mici de o patrime din salariul mediu brut pe economie Drepturile de pensie - in cazul persoanelor care indeplinesc conditiile prevazute de lege la data decesului sustinatorului asigurat, se acorda la cerere : incepand cu luna urmatoare decesului, in cazul in care sustinatorul decedat era pensionar, daca cererea a fost depusa in termen de 90 zile de la data decesului

35

de la data decesului sustinatorului, in cazul in care sustinatorul decedat nu era pensionar la data decesului, daca cererea a fost depusa in termen de 90 zile de la aceasta data. de la data depunerii cererii, in situatiile in care s-au depasit termenele prevazute Drepturile de pensie - in cazul in care urmasul indeplineste conditiile prevazute de prezenta lege ulterior datei decesului sustinatorului asigurat, drepturile de pensie de urmas se acorda de la data indeplinirii conditiilor. Drepturile se acorda de la data depunerii cererii in cazul in care s-a depasit termenul de 90 zile. Pensia se acorda la cererea persoanei indreptatite, a mandatarului desemnat de acesta cu procura speciala, a tutorelui sau a curatorului acesteia. ( pag. 145) Acte necesare pentru intocmirea dosarului de pensie de urmas-in situtia in care sustinatorul decedat nu a fost pensionar: Cerere . Certificat deces Carnet de munca Adeverinta de confirmare a perioadei lucrate in grupa superioara de muncal Adeverinte cu sporurile de vechime, alte sporuri cu caracter permanent dupa 01.04.1992 Act de identitate Certificat de nastere pentru: o solicitant daca este cazul o urmasi o adeverinte de scolarizare pentru urmasii care au implinit 16 ani Certificat de casatorie Livret militar Alte documente justificative Exemplu: a) D-na Proto-Popescu solicita pensie de urmas dupa sotul decedat, din activitate, care era nascut la data de 01.01.1950. Avea un stagiu de cotizare realizat de 29 ani, din care un an stagiul militar. In medie realizeaza un punctaj mediu anual de un punct, in fiecare an de cotizare. Valoarea punctului de pensie la data de 01.01.2008 este de 581.3 lei. Care este cuantumul pensiei? Pentru stagiul asimilat (armata) se calculeaza un punctaj anual ca raportul intre salariul minim pe economie i salar mediu din anul in care a satisfacut stagiul militar, ex. 1000/2000 =0.5 puncte. 36

Pensia de urmas in acest caz se calculeaza in functie de cuantumul pensiei de invaliditate gr.I la care ar fi avut dreptul decedatul. Nr. de puncte pt. stagiul potential = [35(st. complet) 29(st. realizat)] x 0.75(punctaj mediu anual acordat pentru stagiu potenial) = 4.5 puncte Nr. total de puncte = 1+1+ (din stagiul de cotizare 28 )+ 0.5 ( puncte pt. stagiul asimilat)+ 4.5(punctele pt. stagiul potential ) = 33puncte Punctajul mediu anual = 33 =0.94286 35 Pensia de urmas se calculeaza ca procent din punctajul sustinatorului decedat, 50% pt. un urmas, 75% pt. doi urmasi si 100% pentru trei sau ami multi urmasi . Punctajul pt.un urmas =0.94286 x 50% = 0.47143 puncte Cuantumul pensiei =0.471743 x 581.3= 275 lei Punctajul pt.doi urmasi =0.94286 x 75% = 0.70715 puncte Cuantumul pensiei =0.70715 x 581.3= 412 lei Punctajul pt.trei urmasi =0.94286 x 100 % = 0.94286 puncte Cuantumul pensiei =0.94286 x 581.3= 549 lei b) D-na Georgescu solicita pensie de urmas dupa sotul decedat care la data decesului era pensionar de limita de varsta . Avea in plata o pensie cu un punctaj mediu anual aferent de 1.25000 puncte. Valoarea punctului de pensie la data de 01.01.2008 este de 581.3 lei. Care este cuantumul pensiei? Calculul pensiei de urmas se face prin aplicarea procentelor sus mentionate,in functie de numarul urmasilor, la punctajul de pensie in plata . Punctajul pt.un urmas =1.25000 x 50% = 0.62500 puncte Cuantumul pensiei =0.62500 x 581.3= 364 lei Punctajul pt.doi urmasi =1.25000 x 75% = 0.93750 puncte Cuantumul pensiei =0.93750 x 581.3 = 545 lei

37

Punctajul pt.trei urmasi =1.25000 x 100 % = 1.25000 puncte Cuantumul pensiei =1.25000 x 581.3 = 727 lei PENSIILE DE SERVICIU Acestea se acorda asiguratilor care beneficiaza de o protectie sociala speciala avand in vedere natura deosebita a functiilor din viata activa-magistrati, personal auxiliar din justitie, parlamentari, functii publice parlamentare, aviatie, precum si inalte functii de demnitate publica. Finantarea platii acestora se suporta in parte sau in totalitate din bugetul de stat cat si din cel de asigurari sociale de stat. Au un algoritm de calcul special. (vezi pag. 146) TEMA 5 PENSII INTERNATIONALEPENSII COMUNITARE DIN UNIUNEA EUROPEANA I. Modalitatea de reglementare a stabilirii si platii pensiilor in Spatiul Uniunii Europene. Incepand cu data de 01.01.2007, avand in vedere aderarea Romaniei la Uniunea Europeana, legislatia comunitara a devenit o problema importanta si pentru tara noastra in relatiile acesteia cu celelalte state membre ale Uniunii Europene. Anii premergatori de negociere a conditiilor de aderare la UE-,au pregatit conditiile de implementare a aquisului comunitar. In scopul atenuarii dificultatilor aparute in plan international in materie de securitate sociala, s-a elaborat un cadru legislativ unanim acceptat, la nivel european, care abordeaza coordonarea sistemelor de securitate sociala din Spatiul Uniunii Europene. Aceasta coordonare vizeaza eliminarea elementelor legislatiei nationale care, in situatii ce depasesc granitele statului, creeaza un vid legislativ respectiv antreneaza cumulul de drepturi de pensii. Coordonarea regimurilor de securitate sociala nu doreste elaborarea unui sistem autonom de securitate sociala propriu lucrtorilor migrani, intrucat sistemele naionale subzist, dar acestea devin permeabile n corelarea cu celelalte sisteme de securitate social. Intrucat regulamentele comunitare sunt direct aplicabile i obligatorii n toate elementele lor tuturor tarilor Uniunii Europene, n caz de conflict cu legislaia nationala, prevederile actelor normative comunitare vor prevala .

38

Principiile care stau la baza coordonarii drepturilor lucratorilor migranti sunt urmatoarele: - egalitatea de tratament intre cetatenii statelor membre, in sensul acordarii acelorasi drepturi, cat si impunerea obligatiilor similare pentru cetatenii proprii si cei ai altor state membre, care se deplaseaza in interiorul Uniunii Europene, in vederea desfasurarii unei activitati profesionale sau a stabilirii domiciliului ; - determinarea legislatiei aplicabile, astfel incat o persoana sa nu fie supusa in acelasi timp mai multor legislatii de securitate sociala. Regula generala este aceea de a aplica legislatia statului pe teritoriul careia persoana in cauza este angajata, domiciliaza, respectiv are resedinta; - totalizarea perioadelor de asigurare (stagiilor de cotizare) in vederea stabilirii si acordarii drepturilor, ceea ce presupune ca institutiile competente la stabilirea drepturilor ce ii revin unui lucrator migrant, iau in considerare atat perioadele cat a fost asigurat in propriul stat, cat si stagiile de cotizare realizate in celelalte state membre. La calculul cuantumului pensiilor se va aplica regula calculului proportional ( pro rata temporis ), care prevede ca fiecare stat in cauza va acorda un drept de pensie calculat in raport cu perioada de contributie a persoanei in sistemul de asigurari sociale ale respectivului stat; - exportul prestatiilor reprezinta dreptul lucratorului migrant de a beneficia pe teritoriul statului de domiciliu/resedinta de prestatiile dobandite din partea statului (statelor ) pe a carui teritoriu a fost asigurat. Instrumentele juridice comunitare in materie de securitate sociala sunt urmatoarele: - Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 1408 din 14 iunie 1971, privind aplicarea regimurilor de securitate social lucrtorilor salariai, lucrtorilor independeni i membrilor familiilor lor care se deplaseaza n interiorul Comunitii; - Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 574 din 21 martie 1972 de stabilire a procedurii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1408/71 . II. Procedura de stabilire si de plata a drepturilor de pensie in spatiul uniunii europene In cadrul procedurii de solutionare a cererilor de stabilire a drepturilor de pensie, sunt implicate in mod generic, urmatoarele institutii: - institutia de instrumentare este institutia competenta sa primeasca cererea si sa asigure legaturile intre institutiile implicate din Uniunea Europeana in solutionarea cererii. Competenta acestei institutii este determinata de domiciliul solicitantului, iar cererea astfel depusa este recunoscuta de catre toate institutiile implicabile.39

- institutie in cauza este institutia de asigurari sociale, la care este arondata ultima localitate, in care solicitantul a fost in evidenta, realizand stagiu de cotizare. De pilda, in cazul in care ultimul loc in care a fost asigurat solicitantul se afla in raza teritoriala a judetului Bihor, Casa Judeteana de Pensii Bihor este competenta in gestionarea dosarului de pensie pentru stagiul de cotizare realizat in Romania. In vederea stabilirii drepturilor de pensie este necesara depunerea dupa caz-a urmatoarelor documente si indeplinirea unor formalitati reglementate. Documentatia de pensionare trebuie sa contina in mod obligatoriu acte si documente doveditoare privind perioadele asigurare realizate, date de identificare privind solicitantul, respectiv formularele europene.

Formularele europene utilizate in aplicarea regulamentelor comunitare privind pensiile sunt urmatoarele : - E 202 Cerere de pensie de batranete ; - E 203 Cerere de pensie de urmas ; - E 204 Cerere de pensie de invaliditate ; - E 205 Atestat privind cariera de asigurat ; - E 207 Certificat privind cariera de asigurat; - E 210 - Notificarea deciziei de pensie; - E 211 - Sumarul deciziilor de pensie; - E 001- formular de solicitare/comunicare de informatii, solicitare/transmitere de formulare; Persoana interesata adreseaza documentatia de pensionare institutiei de instrumentare, care transmite cate un exemplar ale formularelor aferente tipului de pensie solicitat, fiecarei institutii din statele membre la care lucrtorul a fost asigurat (instituiile n cauz). Impreuna cu formularele europene, institutia din Romania va transmite orice documentatie disponibila care ar putea fi utilizata de instituiile competente din celelalte state membre n vederea stabilirii dreptului la pensie. Fiecare dintre instituiile n cauz va transmite propriul formular E 205 prin care se confirma realizarea de catre solicitant a unei perioade de asigurare sau echivalente acesteia,realizate sub legislatia statului membru respectiv. In vederea stabilirii drepturilor cuvenite, fiecare institutie implicata va proceda la totalizarea perioadelor de asigurare, n vederea efecturii dublului calcul al pensiei, cel al pensiei naionale precum i a pensiei comunitare, calculate conform principiului pro-rata temporis. Dupa emiterea fiecarei decizii de pensionare, alaturi de formularele E210, completate de institutiile competente ale statelor membre care au soluionat cererea de40

pensie a solicitantului, institutia de instrumentare va emite decizia proprie de pensie i va completa formularul E211 . Formularul va fi transmis solicitantului pensiei, anexnd un exemplar al deciziilor tuturor instituiilor. Instituia de instrumentare va trimite o copie a acestui formular instituiilor n cauz, anexnd i o copie a propriei sale decizii. Drepturile lunare de pensie, stabilite si definitive pentru fiecare tara care a recunoscut stagiul de cotizare realizat, se platesc numai prin sistemul bancar, de regula in monedele nationale ale tarilor membre ale Uniunii Europene (, , Ron). In vederea achitarii cuantumului pensiei dobandite, institutiile in cauza, respectiv casele teritoriale de pensii, utilizeaza informatiile bancare, fie cele inscrise in formularele de legatura transmise de institutia de instrumentare, fie cele confirmate de beneficiar in declaratia de transfer in strainatate, insotita de documentatia care atesta detaliile bancare, respectiv de o copie a actului de identitate a titularului care atesta domiciliul sau actual. III. Modul de calcul a drepturilor de pensie Asiguratii adreseaza cerere fiecarui stat membru care la randul lor vor emite decizii de stabilire a unei pensii a carei plata intra in sarcina statului in care a realizat stagii de cotizare recunoscute. ( pag. 147) Specificitatea procedurii de calcul a dreptului de pensie consta in faptul ca, in cadrul operatiunilor de stabilire a drepturilor, se abordeaza in mod comparativ si independent pentru fiecare tara membra a Uniunii Europene, cat si pe ansamblul Uniunii Europene, indeplinirea conditiilor de pensionare, respectiv acordarea drepturilor mai avantajoase in urma efectuarii calculelor reglementate. In analiza unui dosar de pensie comunitara se urmareste, de regula, determinarea pensiei nationale, pensiei teoretice si a pensiei comunitare, astfel: 1. Pensia de limita de varsta : Pensia naional se stabileste potrivit prevederilor legislaiei romne n vigoare, valorificndu-se doar stagiul de cotizare realizat n Romnia. n sistemul public cuantumul pensiei la data nscrierii la pensie se determina prin nmulirea punctajului mediu anual realizat de asigurat n perioada de cotizare cu valoarea unui punct de pensie la data deschiderii drepturilor de pensie. Punctajul mediu anual, realizat de asigurat n perioada de cotizare, se determina prin mprirea numrului de puncte rezultat din nsumarea punctajelor anuale realizate de asigurat n perioada de cotizare la numrul de ani corespunzatori stagiului complet de cotizare. Punctajul anual al asiguratului se determina prin mprirea la 12 a punctajului rezultat n anul respectiv din nsumarea numrului de puncte realizat n fiecare luna.41

Numrul de puncte realizat n fiecare luna se calculeaz prin raportarea salariului brut lunar individual, inclusiv sporurile i adaosurile, sau, dup caz, a venitului lunar asigurat, care a constituit baza de calcul a contribuiei individuale de asigurri sociale, la salariul mediu brut lunar din luna respectiva, comunicat de Comisia Nationala pentru Statistica. Pensia teoretica se obtine ca urmare a insumarii numarului de puncte realizate in Romania la punctajul mediu aferent perioadei de asigurare din celalalt stat si impartirea rezultatului la stagiul complet de cotizare. Pentru stabilirea punctajului mediu aferent perioadei de asigurare din alt stat, se raporteaza numarul de puncte realizate in Romania (din care s-au scazut punctele aferente pensiei suplimentare) la numarul anilor calendaristici in care a fost asigurat in Romania, iar rezultatul se inmulteste cu stagiul de cotizare realizat in celelalte state. Pensia comunitara este determinata prin inmultirea pensiei teoretice cu stagiul de cotizare realizat in Romania, impartita la stagiul complet de cotizare sau stagiul de cotizare realizat, in cazul in care acesta este mai mic decat stagiul complet de cotizare. 2. Pensia anticipata: Cuantumul pensiei anticipate se stabileste n aceleasi condiii cu cel al pensiei pentru limita de varsta, singura diferenta fiind ca la stabilirea stagiului de cotizare pentru acordarea pensiei anticipate nu se au n vedere perioadele asimilate realizate . Pot beneficia de pensie anticipata asiguratii care au depasit stagiul complet de cotizare cu cel puin 10 ani, prin reducerea varstelor standard de pensionare cu cel mult 5 ani . 3. Pensia anticipata partial: Asiguratii care au realizat stagiul complet de cotizare, precum i cei care au depit stagiul complet de cotizare cu pana la 10 ani pot solicita pensie anticipata partial, cu reducerea varstelor standard de pensionare cu cel mult 5 ani. Cuantumul pensiei anticipate partiale se stabileste din cuantumul pensiei pentru limita de varsta, prin diminuarea acestuia (conform prevederilor legislatiei nationale) n raport cu stagiul de cotizare realizat i cu numarul de luni cu care s-a redus varsta standard de pensionare. 4. Pensia de invaliditate: La stabilirea pensiei de invaliditate asigurailor care nu realizeaza stagiul complet de cotizare la data deschiderii drepturilor, li se acorda un stagiu potenial, determinat ca42

diferenta ntre stagiul complet de cotizare i stagiul de cotizare realizat efectiv pana n momentul incadrarii ntr-un grad de invaliditate. In cazul asigurailor care au realizat cel putin jumatate din stagiul de cotizare necesar prevazut de legislatia in vigoare, stagiul potential se determina ca diferenta ntre stagiul complet de cotizare i stagiul de cotizare necesar. Stagiul potenial rezultat nu poate fi mai mare decat stagiul de cotizare pe care asiguratul ar fi putut sa il realizeze de la varsta ivirii invaliditatii pana la mplinirea varstei la care poate solicita o pensie pentru limita de varsta. Pentru stagiul potential, acordat asiguratilor n drept s obtin o pensie de invaliditate, punctajul anual al asiguratului este de: a) 0,75 puncte pentru gradul I de invaliditate, respectiv pentru cei cu handicap grav; b) 0,60 puncte pentru gradul II de invaliditate, respectiv pentru cei cu handicap accentuat; c) 0,40 puncte pentru gradul III de invaliditate, respectiv pentru cei cu handicap mediu. In situatia pensiei de invaliditate gradul I, se va acorda si indemnizatie de insotitor, care este echivalenta salariului minim pe economie. 5. Pensia de urmas: Au dreptul la pensie de urmas copiii i sotul supravietuitor, daca persoana decedata era pensionar sau indeplinea conditiile pentru obtinerea unei pensii. Pensia de urmas se calculeaz, dupa caz, din: - pensia pentru limita de varsta aflat n plata sau la care ar fi avut dreptul, n condiiile legii, sustinatorul decedat; - pensia de invaliditate gradul I, n cazul n care decesul sustinatorului a survenit inaintea indeplinirii conditiilor pentru obtinerea pensiei pentru limita de varsta i era n plata cu pensie de invaliditate de orice grad, pensie anticipata, pensie anticipata parial sau ar fi avut dreptul, n condiiile legii, la una dintre aceste categorii de pensie. Cuantumul pensiei de urmas se stabileste procentual din pensia sustinatorului decedat, in functie de numarul urmasilor indreptatiti, astfel: - pentru un singur urmas - 50%; - pentru 2 urmasi - 75%; - pentru 3 sau mai multi urmasi - 100%. Revizuirea drepturilor de pensie stabilite in baza unei legislatii anterioare aplicarii prevederilor actelor normative comunitare Potrivit prevederilor Regulamentului 1408/71 i Regulamentului 574/72, persoanele ale caror drepturi s-au stabilit sau se cuvin n baza legislaiei n vigoare43

anterior datei de 1 ianuarie 2007, pot solicita revizuirea drepturilor de pensie, pentru a beneficia de drepturile mai avantajoase. Dac cererea este depus n termen de trei ani de la data de 1 ianuarie 2007, drepturile stabilite sunt dobndite de la aceast data. Exemplu: A. Pensia de limita de varsta: Solicitanta X. Y., nascuta la data de 01.01.1949, domiciliata in Germania, localitatea Bonn, avand codul numeric personal de asigurari sociale in Romania 2490101054018, respectiv numarul de identificare social in Germania 23 010149 S 121, a fost asigurata social atat in Romania cat si in Germania, ca urmare, solicita stabilirea drepturilor de pensie cuvenite, incepand cu data de 01.01.2007. Elementele necesare, care stau la baza determinarii dreptului de pensie sunt urmatoarele : - solicitanta a realizat urmatoarele stagii de cotizare: - in Romania 20 ani - in Germania 10 ani - total stagiu de cotizare realizat: 30 ani - Stagiul complet de cotizare prevazut : 26 ani - Ani calendaristici realizati in Romania : 22 ani - Puncte realizate in Romania: 17 - Puncte pensie suplimentara : 2 - Total puncte realizate in Romania : 19 Aplicand partea teoretica enuntata, procedura de calcul este urmatoarea: - punctajul utilizat pentru perioada de asigurare din celalalt stat UE : 17 = 0,77 22 - pensia teoretica : 19+ 10 ani X 0,77 = 1,03 puncte 26 - pensia comunitara : 1,03 X 20 =0,79 puncte 26 Rezultat: dupa efectuarea dublului calcul, s-a determinat punctajul mediu anual al pensiei nationale : 0,5 (stabilit conform modului de calcul prezentat, conform prevederilor legislatiei nationale) fata de punctajul pensiei comunitare : 0,79 (determinat44

ca urmare a modelului prezentat). Ca urmare pensia mai avantajoasa acordata este : pensia limita de varsta comunitara. Exemplu: B. Pensia anticipata partiala: Solicitanta X Y, nascuta la data de 01.01.1950, domiciliata in Germania, localitatea Bonn, avand codul numeric personal de asigurari sociale in Romania 2500101054016, respectiv numarul de identificare social in Germania 23 010150 S 132, a fost asigurata social atat in Romania cat si in Germania, ca urmare solicita stabilirea drepturilor de pensie cuvenite, incepand cu data de 01.01.2007. Elementele necesare, care stau la baza determinarii dreptului de pensie sunt urmatoarele: - solicitanta a realizat urmatoarele stagii de cotizare: - in Romania 20 ani - in Germania 10 ani - total stagiu de cotizare realizat: 30 ani - Stagiul complet de cotizare prevazut : 26 ani - Ani calendaristici realizati in Romania : 22 ani - Puncte realizate in Romania: 17 - Puncte pensie suplimentara : 2 - Total puncte realizate in Romania : 19 Aplicand partea teoretica enuntata, procedura de calcul este urmatoarea: - punctajul utilizat pentru perioada de asigurare din celalalt stat UE : 17 = 0,77 22 - pensia teoretica : 19+ 10 ani X 0,77 = 1,03 puncte 26 - pensia comunitara : 1,03 X 20 =0,79 puncte 26 Procentul de diminuare, stabilit in functie de varsta la data solicitarii drepturilor, precum si de stagiul total de cotizare realizat in raport cu stagiul complet de cotizare prevazut, este urmatorul : - total stagiu de cotizare realizat prin totalizarea perioadelor de asigurare:30ani - stagiul complet de cotizare : 26 ani - rezulta o diferenta de : 4 ani - procentul de diminuare pentru fiecare luna de anticipare, in functie de stagiul de cotizare realizat peste stagiul complet de cotizare este de maxim 30%.45

- numarul de luni de anticipare la care se aplica penalizarea se imparte la 12. - calcul procent de penalizare rezulta dinimpartirea numarului de ani de anticipare la 3,6 %, care se aplica la cuantumul rezultat din inmultirea puctajului pensiei comunitare, cu valoarea punctului de pensie in vigoare la data acordarii drepturilor. Rezultat: intrucat solicitantul nu indeplineste conditia privind realizarea stagiului complet de cotizare doar prin valorificarea perioadei de asigurare din Romania, se respinge dreptul la pensie anticipata partiala nationala. Ca urmare dreptul de pensie acordat este : pensia anticipata partiala comunitara. Exemplu: C. Pensia de invaliditate : Solicitanta X Y, nascuta la data de 01.01.1959, domiciliata in Germania, localitatea Bonn, avand codul numeric personal de asigurari sociale in Romania 2590101054016, respectiv numarul de identificare social in Germania 23 010150 S 132, a fost asigurata social atat in Romania cat si in Germania, ca urmare solicita stabilirea drepturilor de pensie cuvenite, incepand cu data de 01.01.2007, fiind incadrata in gradul 1 de invaliditate de la data de 01.01.2007 de catre comisia de expertiza medicala. Elementele necesare care stau la baza determinarii dreptului de pensie sunt urmatoarele : - solicitanta a realizat urmatoarele stagii de cotizare: - Romania 8 ani - Germania 20 ani Total: 28 ani - Stagiul complet de cotizare prevazut :26 ani - Ani calendaristici realizati in Romania : 10 ani - Puncte realizate in Romania :17 + - Puncte pensie suplimentara : 2 - Total puncte realizate in Romania : 19 Aplicand partea teoretica enuntata, procedura de calcul este urmatoarea - punctajul utilizat pentru perioada de asigurare din celalalt stat UE : 17 = 1,7 10 - pensia teoretica : 19+ 20 ani X 1,7 = 2,04 puncte 26 - Pensia comunitara : 2,04 X 8 =0,63 puncte 2646

Rezultat: intrucat solicitantul nu indeplineste conditia privind realizarea stagiului necesar prevazut doar prin valorificarea perioadei de asigurare din Romania, se respinge dreptul la pensie de invaliditate nationala. Ca urmare dreptul de pensie acordat este : pensia de invaliditate comunitara gradul 1.

Exemplu: D. Pensia de urmas : Solicitantul ZY, domiciliat in Germania, localitatea Bonn, solicita acordarea pensiei de urmas dupa sotia decedata X Y, incepand cu data de 01.01.2007. Sustinatorul decedat, XY, nascuta la data de 01.01.1949, a fost asigurata social atat in Romania cat si in Germania. Elementele necesare, care stau la baza determinarii dreptului de pensie sunt urmatoarele : - sustinatorul decedat a realizat urmatoarele stagii de cotizare: - in Romania 20 ani - in Germania 10 ani - total stagiu de cotizare realizat: 30 ani - Stagiul complet de cotizare prevazut : 26 ani - Ani calendaristici realizati in Romania : 22 ani - Puncte realizate in Romania: 17 - Puncte pensie suplimentara : 2 - Total puncte realizate in Romania : 19 Aplicand partea teoretica enuntata, procedura de calcul este urmatoarea: - punctajul utilizat pentru perioada de asigurare din celalalt stat UE : 17 = 0,77 puncte 22 - pensia teoretica : 19+ 10 ani X 0,77 = 1,03 puncte 2647

- pensia comunitara : 1,03 X 20 =0,79 puncte 26 Rezultat: dupa efectuarea dublului calcul, s-a determinat punctajul mediu anual al pensiei nationale : 0,5 (stabilit conform modului de calcul prezentat, conform prevederilor legislatiei nationale) fata de punctajul pensiei comunitare : 0,79 (determinat ca urmare a modelului prezentat). Ca urmare pensia mai avantajoasa acordata este : pensia comunitara urmas . Procentul acordat solicitantului este de 50 %, care se aplica la cuantumul rezultat din inmultirea puctajului pensiei comunitare la care ar fi avut dreptul sustinatorul decedat, cu valoarea punctului de pensie in vigoare la data acordarii drepturilor. Exemplu: E. Revizuirea a drepturilor de pensie stabilite in baza unei legislatii anterioare aplicarii prevederilor actelor normative comunitare: In speta, solicitantul Oros Rozalia a beneficiat de pensie de limita de varsta in Romania incepand cu data de 01.01.1999. Avand domiciliul in Oradea, Casa Judeteana de Pensii Bihor a avut calitatea de institutie competenta pentru stabilirea si acordarea drepturilor. De la data de 01.01.2001, doamna Oros Rozalia solicita sistarea drepturilor de pensie in urma stabilirii domiciliului pe teritoriul Ungariei, drepturile fiind acordate in continuare de catre statul maghiar, in baza Conventiei interguvernamentale romanoungare privind colaborarea in domeniul prevederilor sociale, semnata la Budapesta, la data de 07.09.1961. La data de 01.01.2008, petentul depune cererea de revizuire a drepturilor, solicitand acordarea acestora incepand cu 01.01.2007, in baza prevederilor Regulamentelor. Ultimul loc de asigurare fiind in raza teritoriala a Casei Judetene Bihor, aceasta este institutia in cauza, competenta a proceda la revizuirea drepturilor. In urma analizarii actelor existente la dosarul de pensionare, transmis de catre institutia de instrumentare Kozep - Magyarorszagi Regionalis Nyugdijbiztositasi Igazgatosag , din datele existente in formularul E 205 (Atestat Privind Cariera De Asigurat) s-a constatat ca solicitantul a realizat un stagiu de cotizare 7 ani dupa plecarea definitiva din tara, ca urmare se va proceda la dublul calcul, conform exemplelor susamintite. Avand in vedere elementele constitutive ale stagiului total realizat, rezulta ca pensia comunitara este cea mai avantajoasa, si emitandu-se in acest sens decizia privind48

acordarea pensiei comunitare, Formularul E 210 Ro (Notificarea Deciziei Cu Privire La Cererea De Pensie), iar prin formularul E 001 RO, institutia de intrumentare este instiintata de faptul ca punerea in plata a drepturilor de pensie se va efectua dupa confirmarea de catre aceasta a pensiei celei mai avantajoase pentru petent, prin formularul E 211 Hu ( Sumarul Deciziilor ) In cazul in care totalul drepturilor de pensie revizuite, stabilite de intitutia de instrumentare (Ungaria) si de cea in cauza (Romania), este mai avantajos, urmatorul pas este punerea in plata a acesteia, prin modalitatea pentru care opteaza solicitantul. In situatia in care prin revizuire se constata ca pensia in plata in tara de domiciliu, stabilita in baza legislatiei in vigoare, este mai avantajoasa, solicitantul are posibilitatea de a ramane beneficiarul acestui drept.

TEMA 6 FORMAREA FONDULUI DE ASIGURARI SOCIALE DE STAT

Veniturile BASS se constituie n principal din contribuiile asigurrilor socialede stat datorate de asigurati si salariati i vrsate de angajatori, si asimilat persoanelor asigurate pe baza declaraiilor de asigurri respective contracte de asigurri. Structura Bugetului Asigurrilor Sociale de Stat (BASS) schematic se prezint astfel: Bugetul asigurarilor sociale de stat

VENITURI

CHELTUIELI

Provin din: - contributii de asigurari sociale - dobanzi, penaliti, majorri de ntrziere - alte venituri au destinaia s acopera contravaloarea : - prestatiilor de asigurari sociale din sistemul public49

- chelt. privind organizarea si functionarea sistemului public - finantarea unor investitii proprii, - alte cheltuieli prevazute de leg

of 355/355
UNIVERSITATEA DIN ORADEA Lector univ.dr. ARPAD SZARKA SISTEME SI INSTITUTII DE ASIGURARI SOCIALE
Embed Size (px)
Recommended