Home >Documents >MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE … ·...

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE … ·...

Date post:27-Feb-2020
Category:
View:2 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STATpe anul 2005-SINTEZA-

  MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALESI FAMILIEI

  -mii lei-

  Subcapitol Titlu Denumire indicator Alineat/ Articol

  Anexa nr. 1 / 04

  Capitol Program 2005

  1Pag.

  0001 04 VENITURI - TOTAL 166.323.529.647

  0002 I. VENITURI CURENTE 154.588.884.000

  0003 A. VENITURI FISCALE 153.089.491.000

  0004 A1. IMPOZITE DIRECTE 153.089.491.000

  0904 CONTRIBUTII PENTRU ASIGURARI

  SOCIALE 147.496.900.000

  02 Contributii pentru asigurari sociale

  datorate de angajatori 98.517.040.000

  03 Contributii pentru asigurari sociale

  de stat datorate de salariati si alte

  persoane asimilate 44.553.956.000

  07 Contributii pentru asigurari sociale

  datorate de alte persoane asigurate 2.001.434.000

  08 Contributii pentru asigurari sociale

  datorate de persoanele aflate in

  somaj 2.424.470.000

  1104 CONTRIBUTII DE ASIGURARE PENTRU

  ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI

  PROFESIONALE 5.592.591.000

  01 Contributii de asigurare pentru acci-

  dente de munca si boli profesionale

  datorate de angajatori 5.512.961.000

  02 Contributii de asigurare pentru acci-

  dente de munca si boli profesionale

  datorate de alte persoane fizice

  care incheie asigurare 78.190.000

  03 Contributii de asigurare pentru acci-

  dente de munca si boli profesionale

  pentru someri pe durata practicii

  profesionale 1.440.000

  1900 04 B. VENITURI NEFISCALE 1.499.393.000

  2204 DIVERSE VENITURI 1.499.393.000

  10 Alte venituri pentru asigurarile de

  accidente de munca si boli profesionale 300.000.000

  13 Contributii pentru bilete de tratament

  si odihna 813.289.000

  30 Incasari din alte surse 386.104.000

 • -mii lei-

  Subcapitol Titlu Denumire indicator Alineat/ Articol

  Anexa nr. 1 / 04

  Capitol Program 2005

  2Pag.

  3700 04 VI. SUBVENTII 11.734.645.647

  3704 SUBVENTII PRIMITE DIN

  BUGETUL DE STAT 11.734.645.647

  04 Subventii primite de bugetul asigura-

  rilor sociale de stat 11.734.645.647

  5004 BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE

  DE STAT

  _____________________________ 161.430.147.833

  01 CHELTUIELI CURENTE 161.041.255.833

  02 CHELTUIELI DE PERSONAL 607.677.868

  20 CHELTUIELI MATERIALE SI

  SERVICII 5.352.177.444

  38 TRANSFERURI 154.648.847.521

  49 DOBANZI 432.553.000

  70 CHELTUIELI DE CAPITAL 323.207.000

  84 RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE

  DOBANZI SI COMISIOANE LA

  CREDITE 65.685.000

  85 Rambursari de credite externe si

  plati de dobanzi si comisioane la

  credite externe contractate de

  ordonatorii de credite 65.685.000

  85 01 Rambursari de credite externe 36.240.000

  85 02 Plati de dobanzi si comisioane 29.445.000

  5700 04 Partea a III-a CHELTUIELI

  SOCIAL-CULTURALE 157.631.861.521

  01 CHELTUIELI CURENTE 157.631.861.521

  20 CHELTUIELI MATERIALE SI

  SERVICII 2.983.014.000

  38 TRANSFERURI 154.648.847.521

  6004 ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII,

  PENSII, AJUTOARE SI INDEMNIZATII 156.718.393.521

  01 CHELTUIELI CURENTE 156.718.393.521

  20 CHELTUIELI MATERIALE SI

  SERVICII 2.892.132.000

  38 TRANSFERURI 153.826.261.521

  22 Pensii de asigurari sociale 145.244.590.521

  23 Indemnizatii pentru incapacitate tem-

  porara de munca din cauza de boala

  obisnuita sau accident in afara muncii 1.403.186.000

  24 Indemnizatii pentru concedii de mater-

  nitate si ingrijirea copiilor 1.288.154.000

 • -mii lei-

  Subcapitol Titlu Denumire indicator Alineat/ Articol

  Anexa nr. 1 / 04

  Capitol Program 2005

  3Pag.

  26 Ajutoare acordate asiguratilor pentru

  decese si proteze 74.348.000

  27 Ajutoare acordate pensionarilor pentru

  decese si proteze 1.752.090.000

  28 Tratament balnear si odihna 2.892.132.000

  29 Concediu platit pentru cresterea

  copiilor pana la 2 ani 3.875.143.000

  31 Compensatii pentru pensiile refugi-

  atilor greci repatriati 188.750.000

  6104 INDEMNIZATII, AJUTOARE SI ALTE

  PRESTATII SOCIALE PENTRU

  ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI

  PROFESIONALE 913.468.000

  01 CHELTUIELI CURENTE 913.468.000

  20 CHELTUIELI MATERIALE SI

  SERVICII 90.882.000

  38 TRANSFERURI 822.586.000

  01 Indemnizatii pentru incapacitate tempo-

  rara de munca din cauza de boala pro-

  fesionala sau accident de munca 297.450.000

  02 Ajutoare acordate asiguratilor pentru

  decese si proteze 17.240.000

  03 Tratament balnear si odihna 39.528.000

  04 Indemnizatii pe durata cursurilor de

  calificare si reconversie 84.476.000

  05 Compensatii pentru atingerea

  integritatii 206.880.000

  06 Prestatii si servicii pentru reabili-

  tare medicala 36.234.000

  07 Costul cursurilor de calificare si de

  reconversie 15.120.000

  50 Alte cheltuieli privind asigurarea

  pentru accidente de munca si boli

  profesionale 216.540.000

  7100 04 Partea a VI-a ALTE ACTIUNI 3.365.733.312

  01 CHELTUIELI CURENTE 2.976.841.312

  02 CHELTUIELI DE PERSONAL 607.677.868

  20 CHELTUIELI MATERIALE SI

  SERVICII 2.369.163.444

  70 CHELTUIELI DE CAPITAL 323.207.000

  84 RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE

  DOBANZI SI COMISIOANE LA

 • -mii lei-

  Subcapitol Titlu Denumire indicator Alineat/ Articol

  Anexa nr. 1 / 04

  Capitol Program 2005

  4Pag.

  CREDITE 65.685.000

  85 Rambursari de credite externe si

  plati de dobanzi si comisioane la

  credite externe contractate de

  ordonatorii de credite 65.685.000

  85 01 Rambursari de credite externe 36.240.000

  85 02 Plati de dobanzi si comisioane 29.445.000

  7304 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE

  FONDULUI 3.279.992.126

  01 CHELTUIELI CURENTE 2.923.500.126

  02 CHELTUIELI DE PERSONAL 588.441.324

  20 CHELTUIELI MATERIALE SI

  SERVICII 2.335.058.802

  70 CHELTUIELI DE CAPITAL 290.807.000

  84 RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE

  DOBANZI SI COMISIOANE LA

  CREDITE 65.685.000

  85 Rambursari de credite externe si

  plati de dobanzi si comisioane la

  credite externe contractate de

  ordonatorii de credite 65.685.000

  85 01 Rambursari de credite externe 36.240.000

  85 02 Plati de dobanzi si comisioane 29.445.000

  03 Cheltuieli cu transmiterea si

  plata drepturilor 1.960.802.000

  50 Alte cheltuieli 1.319.190.126

  7404 CHELTUIELI DE FUNCTIONARE A

  SISTEMULUI DE ASIGURARE PENTRU

  ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI

  PROFESIONALE 85.741.186

  01 CHELTUIELI CURENTE 53.341.186

  02 CHELTUIELI DE PERSONAL 19.236.544

  20 CHELTUIELI MATERIALE SI

  SERVICII 34.104.642

  70 CHELTUIELI DE CAPITAL 32.400.000

  50 Alte cheltuieli 85.741.186

  8800 04 Partea a XIII-a PLATI DE DOBANZI SI

  ALTE CHELTUIELI 432.553.000

  8904 PLATI DE DOBANZI 432.553.000

  01 CHELTUIELI CURENTE 432.553.000

  49 DOBANZI 432.553.000

  02 Dobanda datorata trezoreriei statului 432.553.000

 • -mii lei-

  Subcapitol Titlu Denumire indicator Alineat/ Articol

  Anexa nr. 1 / 04

  Capitol Program 2005

  5Pag.

  9904 EXCEDENT/DEFICIT 4.893.381.814

 • MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALESI FAMILIEI

  pe anul 2005

  SINTEZAcheltuielilor pe surse de finantare, capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli

  -mii lei-

  Subcapitol Titlu Denumire indicator Alineat/ Articol

  Anexa nr. 2 / 04

  Capitol Program 2005

  1Pag.

  5000 TOTAL GENERAL

  ______________ 161.669.105.333

  01 CHELTUIELI CURENTE 161.125.438.333

  02 CHELTUIELI DE PERSONAL 622.022.868

  20 CHELTUIELI MATERIALE SI

  SERVICII 5.422.014.944

  38 TRANSFERURI 154.648.847.521

  49 DOBANZI 432.553.000

  70 CHELTUIELI DE CAPITAL 477.982.000

  84 RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE

  DOBANZI SI COMISIOANE LA

  CREDITE 65.685.000

  85 Rambursari de credite externe si

  plati de dobanzi si comisioane la

  credite externe contractate de

  ordonatorii de credite 65.685.000

  85 01 Rambursari de credite externe 36.240.000

  85 02 Plati de dobanzi si comisioane 29.445.000

  5004 BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE

  DE STAT

  _____________________________ 161.430.147.833

  01 CHELTUIELI CURENTE 161.041.255.833

  02 CHELTUIELI DE PERSONAL 607.677.868

  20 CHELTUIELI MATERIALE SI

  SERVICII 5.352.177.444

  38 TRANSFERURI 154.648.847.521

  49 DOBANZI 432.553.000

  70 CHELTUIELI DE CAPITAL 323.207.000

  84 RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE

  DOBANZI SI COMISIOANE LA

  CREDITE 65.685.000

  85 Rambursari de credite externe si

  plati de dobanzi si comisioane la

  credite externe contractate de

  ordonatorii de credite 65.685.000

  85 01 Rambursari de credite externe 36.240.000

 • -mii lei-

  Subcapitol Titlu Denumire indicator Alineat/ Articol

  Anexa nr. 2 / 04

  Capitol Program 2005

  2Pag.

  85 02 Plati de dobanzi si comisioane 29.445.000

  6004 ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII,

  PENSII, AJUTOARE SI INDEMNIZATII 156.718.393.521

  01 CHELTUIELI CURENTE 156.718.393.521

  20 CHELTUIELI MATERIALE SI

  SERVICII 2.892.132.000

  38 TRANSFERURI 153.826.261.521

  22 Pensii de asigurari sociale 145.244.590.521

  23 Indemnizatii pentru incapacitate tem-

  porara de munca din cauza de boala

  obisnuita sau accident in afara muncii 1.403.186.000

  24 Indemnizatii pentru concedii de mater-

  nitate si ingrijirea copiilor 1.288.154.000

  26 Ajutoare acordate asiguratilor pentru

  decese si proteze 74.348.000

  27 Ajutoare acordate pensionarilor pentru

  decese si proteze 1.752.090.000

  28 Tratament balnear si odihna 2.892.132.000

  29 Concediu platit pentru cresterea

  copiilor pana la 2 ani 3.875.143.000

  31 Compensatii pentru pensiile refugi-

  atilor greci repatriati 188.750.000

  6104 INDEMNIZATII, AJUTOARE SI ALTE

  PRESTATII SOCIALE PENTRU

  ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI

  PROFESIONALE 913.468.000

  01 CHELTUIELI CURENTE 913.468.000

  20 CHELTUIELI MATERIALE SI

  SERVICII 90.882.000

  38 TRANSFERURI 822.586.000

  01 Indemnizatii pentru incapacitate tempo-

  rara de munca din cauza de boala pro-

  fesionala sau accident de munca 297.450.000

  02 Ajutoare acordate asiguratilor pentru

  decese si proteze 17.240.000

  03 Tratament balnear si odihna 39.528.000

  04 Indemnizatii pe durata cursurilor de

  calificare si reconversie 84.476.000

  05 Compensatii pentru atingerea

  integritatii 206.880.000

  06 Prestatii si servicii pentru reabili-

  tare medicala 36.234.000

 • -mii lei-

  Subcapitol Titlu Denumire indicator Alineat/ Articol

  Anexa nr. 2 / 04

  Capitol Program 2005

  3Pag.

  07 Costul cursurilor de calificare si de

  reconversie 15.120.000

  50 Alte cheltuieli privind asigurarea

  pentru accidente de munca si boli

  profesionale 216.540.000

  7304 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE

  FONDULUI 3.279.992.126

  01 CHELTUIELI CURENTE 2.923.500.126

  02 CHELTUIELI DE PERSONAL 588.441.324

  20 CHELTUIELI MATERIALE SI

  SERVICII 2.335.058.802

  70 CHELTUIELI DE CAPITAL 290.807.000

  84 RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE

  DOBANZI SI COMISIOANE LA

  CREDITE 65.685.000

  85 Rambursari de credite externe si

  plati de dobanzi si comisioane la

  credite externe contractate de

  ordonatorii de credite 65.685.000

  85 01 Rambursari de credite externe 36.240.000

  85 02 Plati de dobanzi si comisioane 29.445.000

  03 Cheltuieli cu transmiterea si

  plata drepturilor 1.960.802.000

  50 Alte cheltuieli 1.319.190.126

  7404 CHELTUIELI DE FUNCTIONARE A

  SISTEMULUI DE ASIGURARE PENTRU

  ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI

  PROFESIONALE 85.741.186

  01 CHELTUIELI CURENTE 53.341.186

  02 CHELTUIELI DE PERSONAL 19.236.544

  20 CHELTUIELI MATERIALE SI

  SERVICII 34.104.642

  70 CHELTUIELI DE CAPITAL 32.400.000

  50 Alte cheltuieli 85.741.186

  8904 PLATI DE DOBANZI 432.553.000

  01 CHELTUIELI CURENTE 432.553.000

  49 DOBANZI 432.553.000

  02 Dobanda datorata trezoreriei statului 432.553.000

  5014 CREDITE EXTERNE

  ________________ 238.957.500

  01 CHELTUIELI CURENTE 84.182.500

  02 CHELTUIELI DE PERSONAL 14.345.000

 • -mii lei-

  Subcapitol Titlu Denumire indicator Alineat/ Articol

  Anexa nr. 2 / 04

  Capitol Program 2005

  4Pag.

  20 CHELTUIELI MATERIALE SI

  SERVICII 69.837.500

  70 CHELTUIELI DE CAPITAL 154.775.000

  7314 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE

  FONDULUI 238.957.500

  01 CHELTUIELI CURENTE 84.182.500

  02 CHELTUIELI DE PERSONAL 14.345.000

  20 CHELTUIELI MATERIALE SI

  SERVICII 69.837.500

  70 CHELTUIELI DE CAPITAL 154.775.000

  50 Alte cheltuieli 238.957.500

 • MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALESI FAMILIEI

  BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STATSINTEZA

  fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuielipe anul 2005

  -mii lei-

  Subcapitol Titlu Denumire indicator Alineat/ ArticolCapitol Program 2005

  Pag. 1Anexa nr. 3 /04/20/01

  5000 TOTAL GENERAL

  ______________ 161.669.105.333

  01 CHELTUIELI CURENTE 161.125.438.333

  02 CHELTUIELI DE PERSONAL 622.022.868

  20 CHELTUIELI MATERIALE SI

  SERVICII 5.422.014.944

  38 TRANSFERURI 154.648.847.521

  49 DOBANZI 432.553.000

  70 CHELTUIELI DE CAPITAL 477.982.000

  84 RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE

  DOBANZI SI COMISIOANE LA

  CREDITE 65.685.000

  85 Rambursari de credite externe si

  plati de dobanzi si comisioane la

  credite externe contractate de

  ordonatorii de credite 65.685.000

  85 01 Rambursari de credite externe 36.240.000

  85 02 Plati de dobanzi si comisioane 29.445.000

  5004 BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE

  DE STAT

  _____________________________ 161.430.147.833

  01 CHELTUIELI CURENTE 161.041.255.833

  02 CHELTUIELI DE PERSONAL 607.677.868

  20 CHELTUIELI MATERIALE SI

  SERVICII 5.352.177.444

  38 TRANSFERURI 154.648.847.521

  49 DOBANZI 432.553.000

  70 CHELTUIELI DE CAPITAL 323.207.000

  84 RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE

  DOBANZI SI COMISIOANE LA

  CREDITE 65.685.000

  85 Rambursari de credite externe si

  plati de dobanzi si comisioane la

  credite externe contractate de

  ordonatorii de credite 65.685.000

  85 01 Rambursari de credite externe 36.240.000

 • -mii lei-

  Subcapitol Titlu Denumire indicator Alineat/ ArticolCapitol Program 2005

  Pag. 2Anexa nr. 3 /04/20/01

  85 02 Plati de dobanzi si comisioane 29.445.000

  5014 CREDITE EXTERNE

  ________________ 238.957.500

  01 CHELTUIELI CURENTE 84.182.500

  02 CHELTUIELI DE PERSONAL 14.345.000

  20 CHELTUIELI MATERIALE SI

  SERVICII 69.837.500

  70 CHELTUIELI DE CAPITAL 154.775.000

 • MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALESI FAMILIEI

  bugetului pe capitole, titluri de cheltuieli si subcapitolepe anul 2005

  SINTEZA

  (sumele alocate din bugetul asigurarilor sociale de stat)

  -mii lei-

  Subcapitol Titlu Denumire indicator Alineat/ ArticolCapitol Program 2005

  Pag. 1Anexa nr. 3/04/20/02

  5004 BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE

  DE STAT

  _____________________________ 161.430.147.833

  01 CHELTUIELI CURENTE 161.041.255.833

  02 CHELTUIELI DE PERSONAL 607.677.868

  20 CHELTUIELI MATERIALE SI

  SERVICII 5.352.177.444

  38 TRANSFERURI 154.648.847.521

  39 Transferuri consolidabile 391.286.000

  40 Transferuri neconsolidabile 154.257.561.521

  49 DOBANZI 432.553.000

  70 CHELTUIELI DE CAPITAL 323.207.000

  84 RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE

  DOBANZI SI COMISIOANE LA

  CREDITE 65.685.000

  85 Rambursari de credite externe si

  plati de dobanzi si comisioane la

  credite externe contractate de

  ordonatorii de credite 65.685.000

  85 01 Rambursari de credite externe 36.240.000

  85 02 Plati de dobanzi si comisioane 29.445.000

  5700 04 Partea a III-a CHELTUIELI

  SOCIAL-CULTURALE 157.631.861.521

  01 CHELTUIELI CURENTE 157.631.861.521

  20 CHELTUIELI MATERIALE SI

  SERVICII 2.983.014.000

  38 TRANSFERURI 154.648.847.521

  39 Transferuri consolidabile 391.286.000

  40 Transferuri neconsolidabile 154.257.561.521

  6004 ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII,

  PENSII, AJUTOARE SI INDEMNIZATII 156.718.393.521

  01 CHELTUIELI CURENTE 156.718.393.521

  20 CHELTUIELI MATERIALE SI

  SERVICII 2.892.132.000

  38 TRANSFERURI 153.826.261.521

  39 Transferuri consolidabile 376.291.000

 • -mii lei-

  Subcapitol Titlu Denumire indicator Alineat/ ArticolCapitol Program 2005

  Pag. 2Anexa nr. 3/04/20/02

  40 Transferuri neconsolidabile 153.449.970.521

  22 Pensii de asigurari sociale 145.244.590.521

  23 Indemnizatii pentru incapacitate tem-

  porara de munca din cauza de boala

  obisnuita sau accident in afara muncii 1.403.186.000

  24 Indemnizatii pentru concedii de mater-

  nitate si ingrijirea copiilor 1.288.154.000

  26 Ajutoare acordate asiguratilor pentru

  decese si proteze 74.348.000

  27 Ajutoare acordate pensionarilor pentru

  decese si proteze 1.752.090.000

  28 Tratament balnear si odihna 2.892.132.000

  29 Concediu platit pentru cresterea

  copiilor pana la 2 ani 3.875.143.000

  31 Compensatii pentru pensiile refugi-

  atilor greci repatriati 188.750.000

  6104 INDEMNIZATII, AJUTOARE SI ALTE

  PRESTATII SOCIALE PENTRU

  ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI

  PROFESIONALE 913.468.000

  01 CHELTUIELI CURENTE 913.468.000

  20 CHELTUIELI MATERIALE SI

  SERVICII 90.882.000

  38 TRANSFERURI 822.586.000

  39 Transferuri consolidabile 14.995.000

  40 Transferuri neconsolidabile 807.591.000

  01 Indemnizatii pentru incapacitate tempo-

  rara de munca din cauza de boala pro-

  fesionala sau accident de munca 297.450.000

  02 Ajutoare acordate asiguratilor pentru

  decese si proteze 17.240.000

  03 Tratament balnear si odihna 39.528.000

  04 Indemnizatii pe durata cursurilor de

  calificare si reconversie 84.476.000

  05 Compensatii pentru atingerea

  integritatii 206.880.000

  06 Prestatii si servicii pentru reabili-

  tare medicala 36.234.000

  07 Costul cursurilor de calificare si de

  reconversie 15.120.000

  50 Alte cheltuieli privind asigurarea

  pentru accidente de munca si boli

 • -mii lei-

  Subcapitol Titlu Denumire indicator Alineat/ ArticolCapitol Program 2005

  Pag. 3Anexa nr. 3/04/20/02

  profesionale 216.540.000

  7100 04 Partea a VI-a ALTE ACTIUNI 3.365.733.312

  01 CHELTUIELI CURENTE 2.976.841.312

  02 CHELTUIELI DE PERSONAL 607.677.868

  20 CHELTUIELI MATERIALE SI

  SERVICII 2.369.163.444

  70 CHELTUIELI DE CAPITAL 323.207.000

  84 RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE

  DOBANZI SI COMISIOANE LA

  CREDITE 65.685.000

  85 Rambursari de credite externe si

  plati de dobanzi si comisioane la

  credite externe contractate de

  ordonatorii de credite 65.685.000

  85 01 Rambursari de credite externe 36.240.000

  85 02 Plati de dobanzi si comisioane 29.445.000

  7304 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE

  FONDULUI 3.279.992.126

  01 CHELTUIELI CURENTE 2.923.500.126

  02 CHELTUIELI DE PERSONAL 588.441.324

  20 CHELTUIELI MATERIALE SI

  SERVICII 2.335.058.802

  70 CHELTUIELI DE CAPITAL 290.807.000

  84 RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE

  DOBANZI SI COMISIOANE LA

  CREDITE 65.685.000

  85 Rambursari de credite externe si

  plati de dobanzi si comisioane la

  credite externe contractate de

  ordonatorii de credite 65.685.000

  85 01 Rambursari de credite externe 36.240.000

  85 02 Plati de dobanzi si comisioane 29.445.000

  03 Cheltuieli cu transmiterea si

  plata drepturilor 1.960.802.000

  50 Alte cheltuieli 1.319.190.126

  7404 CHELTUIELI DE FUNCTIONARE A

  SISTEMULUI DE ASIGURARE PENTRU

  ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI

  PROFESIONALE 85.741.186

  01 CHELTUIELI CURENTE 53.341.186

  02 CHELTUIELI DE PERSONAL 19.236.544

  20 CHELTUIELI MATERIALE SI

 • -mii lei-

  Subcapitol Titlu Denumire indicator Alineat/ ArticolCapitol Program 2005

  Pag. 4Anexa nr. 3/04/20/02

  SERVICII 34.104.642

  70 CHELTUIELI DE CAPITAL 32.400.000

  50 Alte cheltuieli 85.741.186

  8800 04 Partea a XIII-a PLATI DE DOBANZI SI

  ALTE CHELTUIELI 432.553.000

  8904 PLATI DE DOBANZI 432.553.000

  01 CHELTUIELI CURENTE 432.553.000

  49 DOBANZI 432.553.000

  02 Dobanda datorata trezoreriei statului 432.553.000

 • MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALESI FAMILIEI

  bugetului pe capitole, titluri de cheltuieli si subcapitolepe anul 2005

  SINTEZA

  (sumele alocate din credite externe)

  -mii lei-

  Subcapitol Titlu Denumire indicator Alineat/ ArticolCapitol Program 2005

  Pag. 1Anexa nr. 3 /04/20/04

  5014 CREDITE EXTERNE

  ________________ 238.957.500

  01 CHELTUIELI CURENTE 84.182.500

  02 CHELTUIELI DE PERSONAL 14.345.000

  20 CHELTUIELI MATERIALE SI

  SERVICII 69.837.500

  70 CHELTUIELI DE CAPITAL 154.775.000

  7314 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE

  FONDULUI 238.957.500

  01 CHELTUIELI CURENTE 84.182.500

  02 CHELTUIELI DE PERSONAL 14.345.000

  20 CHELTUIELI MATERIALE SI

  SERVICII 69.837.500

  70 CHELTUIELI DE CAPITAL 154.775.000

  50 Alte cheltuieli 238.957.500

 • MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALESI FAMILIEI

  BUGETUL pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole si alineate

  pe anul 2005(sumele alocate de la bugetul asigurarilor sociale de stat)

  -mii lei-

  Subcapitol Titlu Denumire indicator Alineat/ ArticolCapitol Program 2005

  Pag. 1Anexa nr. 3 /04/20/07

  5004 BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE

  DE STAT

  _____________________________ 161.430.147.833

  01 CHELTUIELI CURENTE 161.041.255.833

  02 CHELTUIELI DE PERSONAL 607.677.868

  20 CHELTUIELI MATERIALE SI

  SERVICII 5.352.177.444

  38 TRANSFERURI 154.648.847.521

  39 Transferuri consolidabile 391.286.000

  40 Transferuri neconsolidabile 154.257.561.521

  49 DOBANZI 432.553.000

  70 CHELTUIELI DE CAPITAL 323.207.000

  84 RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE

  DOBANZI SI COMISIOANE LA

  CREDITE 65.685.000

  85 Rambursari de credite externe si

  plati de dobanzi si comisioane la

  credite externe contractate de

  ordonatorii de credite 65.685.000

  85 01 Rambursari de credite externe 36.240.000

  85 02 Plati de dobanzi si comisioane 29.445.000

  5700 04 Partea a III-a CHELTUIELI

  SOCIAL-CULTURALE 157.631.861.521

  01 CHELTUIELI CURENTE 157.631.861.521

  20 CHELTUIELI MATERIALE SI

  SERVICII 2.983.014.000

  38 TRANSFERURI 154.648.847.521

  39 Transferuri consolidabile 391.286.000

  40 Transferuri neconsolidabile 154.257.561.521

  6004 ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII,

  PENSII, AJUTOARE SI INDEMNIZATII 156.718.393.521

  01 CHELTUIELI CURENTE 156.718.393.521

  20 CHELTUIELI MATERIALE SI

  SERVICII 2.892.132.000

  21 Drepturi cu caracter social 2.892.132.000

  38 TRANSFERURI 153.826.261.521

 • -mii lei-

  Subcapitol Titlu Denumire indicator Alineat/ ArticolCapitol Program 2005

  Pag. 2Anexa nr. 3 /04/20/07

  39 Transferuri consolidabile 376.291.000

  39 17 Transferuri din bugetul asigurari-

  lor sociale de stat catre bugetul

  fondului national unic de asigurari

  sociale de sanatate reprezentand

  contributia persoanelor aflate in

  concediu medical, concediu medical

  pt sarcina si lauzie sau in concediu

  medical pentru ingrijirea copilului

  bolnav in varsta de pana la 7 ani 376.291.000

  40 Transferuri neconsolidabile 153.449.970.521

  40 05 Pensii de asigurari sociale 145.244.590.521

  40 09 Alte ajutoare, alocatii si

  indemnizatii 8.016.630.000

  40 80 Alte transferuri 188.750.000

  22 Pensii de asigurari sociale 145.244.590.521

  23 Indemnizatii pentru incapacitate tem-

  porara de munca din cauza de boala

  obisnuita sau accident in afara muncii 1.403.186.000

  24 Indemnizatii pentru concedii de mater-

  nitate si ingrijirea copiilor 1.288.154.000

  26 Ajutoare acordate asiguratilor pentru

  decese si proteze 74.348.000

  27 Ajutoare acordate pensionarilor pentru

  decese si proteze 1.752.090.000

  28 Tratament balnear si odihna 2.892.132.000

  29 Concediu platit pentru cresterea

  copiilor pana la 2 ani 3.875.143.000

  31 Compensatii pentru pensiile refugi-

  atilor greci repatriati 188.750.000

  6104 INDEMNIZATII, AJUTOARE SI ALTE

  PRESTATII SOCIALE PENTRU

  ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI

  PROFESIONALE 913.468.000

  01 CHELTUIELI CURENTE 913.468.000

  20 CHELTUIELI MATERIALE SI

  SERVICII 90.882.000

  21 Drepturi cu caracter social 39.528.000

  30 Alte cheltuieli 51.354.000

  30 07 Alte cheltuieli 51.354.000

  38 TRANSFERURI 822.586.000

  39 Transferuri consolidabile 14.995.000

 • -mii lei-

  Subcapitol Titlu Denumire indicator Alineat/ ArticolCapitol Program 2005

  Pag. 3Anexa nr. 3 /04/20/07

  39 15 Transferuri din bugetul asigura-

  rilor sociale de stat catre bugetul

  fondului national unic de asigurari

  sociale de sanatate reprezentand

  contributia persoanelor aflate in

  concediu medical din cauza de

  accident de munca si boala profe-

  sionala 14.995.000

  40 Transferuri neconsolidabile 807.591.000

  40 09 Alte ajutoare, alocatii si

  indemnizatii 591.051.000

  40 80 Alte transferuri 216.540.000

  01 Indemnizatii pentru incapacitate tempo-

  rara de munca din cauza de boala pro-

  fesionala sau accident de munca 297.450.000

  02 Ajutoare acordate asiguratilor pentru

  decese si proteze 17.240.000

  03 Tratament balnear si odihna 39.528.000

  04 Indemnizatii pe durata cursurilor de

  calificare si reconversie 84.476.000

  05 Compensatii pentru atingerea

  integritatii 206.880.000

  06 Prestatii si servicii pentru reabili-

  tare medicala 36.234.000

  07 Costul cursurilor de calificare si de

  reconversie 15.120.000

  50 Alte cheltuieli privind asigurarea

  pentru accidente de munca si boli

  profesionale 216.540.000

  7100 04 Partea a VI-a ALTE ACTIUNI 3.365.733.312

  01 CHELTUIELI CURENTE 2.976.841.312

  02 CHELTUIELI DE PERSONAL 607.677.868

  20 CHELTUIELI MATERIALE SI

  SERVICII 2.369.163.444

  70 CHELTUIELI DE CAPITAL 323.207.000

  84 RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE

  DOBANZI SI COMISIOANE LA

  CREDITE 65.685.000

  85 Rambursari de credite externe si

  plati de dobanzi si comisioane la

  credite externe contractate de

  ordonatorii de credite 65.685.000

 • -mii lei-

  Subcapitol Titlu Denumire indicator Alineat/ ArticolCapitol Program 2005

  Pag. 4Anexa nr. 3 /04/20/07

  85 01 Rambursari de credite externe 36.240.000

  85 02 Plati de dobanzi si comisioane 29.445.000

  7304 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE

  FONDULUI 3.279.992.126

  01 CHELTUIELI CURENTE 2.923.500.126

  02 CHELTUIELI DE PERSONAL 588.441.324

  10 Cheltuieli cu salariile 445.928.548

  11 Contributii pentru asigurari

  sociale de stat 89.186.000

  12 Contributii pentru asigurarile

  de somaj 13.377.856

  13 Contributii pentru asigu-

  rarile sociale de sanatate 31.214.998

  14 Deplasari, detasari, transferari 6.504.279

  14 01 -deplasari, detasari, transferari

  in tara 3.904.279

  14 02 -deplasari, detasari, transferari

  in strainatate 2.600.000

  16 Contributii pentru asigurarile de

  accidente de munca si boli profe-

  sionale 2.229.643

  20 CHELTUIELI MATERIALE SI

  SERVICII 2.335.058.802

  21 Drepturi cu caracter social 2.268.000

  22 Hrana 5.033.000

  23 Medicamente si materiale sanitare 4.892.000

  23 01 Medicamente 2.892.000

  23 02 Materiale sanitare 2.000.000

  24 Cheltuieli pentru intretinere si

  gospodarie 145.464.000

  25 Materiale si prestari de servicii

  cu caracter functional 62.110.802

  26 Obiecte de inventar de mica valoare

  sau scurta durata si echipament 8.944.000

  27 Reparatii curente 86.877.000

  28 Reparatii capitale 17.751.000

  29 Carti si publicatii 1.069.000

  30 Alte cheltuieli 2.000.650.000

  30 01 Calificarea, perfectionarea si

  specializarea profesionala a

  salariatilor 1.199.000

  30 02 Protocol 108.000

 • -mii lei-

  Subcapitol Titlu Denumire indicator Alineat/ ArticolCapitol Program 2005

  Pag. 5Anexa nr. 3 /04/20/07

  30 03 Protectia muncii 108.000

  30 04 Transmiterea drepturilor 1.960.802.000

  30 07 Alte cheltuieli 38.433.000

  70 CHELTUIELI DE CAPITAL 290.807.000

  72 Investitii ale institutiilor publice 290.807.000

  84 RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE

  DOBANZI SI COMISIOANE LA

  CREDITE 65.685.000

  85 Rambursari de credite externe si

  plati de dobanzi si comisioane la

  credite externe contractate de

  ordonatorii de credite 65.685.000

  85 01 Rambursari de credite externe 36.240.000

  85 02 Plati de dobanzi si comisioane 29.445.000

  03 Cheltuieli cu transmiterea si

  plata drepturilor 1.960.802.000

  50 Alte cheltuieli 1.319.190.126

  7404 CHELTUIELI DE FUNCTIONARE A

  SISTEMULUI DE ASIGURARE PENTRU

  ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI

  PROFESIONALE 85.741.186

  01 CHELTUIELI CURENTE 53.341.186

  02 CHELTUIELI DE PERSONAL 19.236.544

  10 Cheltuieli cu salariile 14.239.705

  11 Contributii pentru asigurari

  sociale de stat 2.847.940

  12 Contributii pentru asigurarile

  de somaj 427.191

  13 Contributii pentru asigu-

  rarile sociale de sanatate 996.779

  14 Deplasari, detasari, transferari 653.730

  14 01 -deplasari, detasari, transferari

  in tara 453.730

  14 02 -deplasari, detasari, transferari

  in strainatate 200.000

  16 Contributii pentru asigurarile de

  accidente de munca si boli profe-

  sionale 71.199

  20 CHELTUIELI MATERIALE SI

  SERVICII 34.104.642

  24 Cheltuieli pentru intretinere si

  gospodarie 540.000

 • -mii lei-

  Subcapitol Titlu Denumire indicator Alineat/ ArticolCapitol Program 2005

  Pag. 6Anexa nr. 3 /04/20/07

  25 Materiale si prestari de servicii

  cu caracter functional 28.644.642

  26 Obiecte de inventar de mica valoare

  sau scurta durata si echipament 540.000

  29 Carti si publicatii 540.000

  30 Alte cheltuieli 3.840.000

  30 07 Alte cheltuieli 3.840.000

  70 CHELTUIELI DE CAPITAL 32.400.000

  72 Investitii ale institutiilor publice 32.400.000

  50 Alte cheltuieli 85.741.186

  8800 04 Partea a XIII-a PLATI DE DOBANZI SI

  ALTE CHELTUIELI 432.553.000

  8904 PLATI DE DOBANZI 432.553.000

  01 CHELTUIELI CURENTE 432.553.000

  49 DOBANZI 432.553.000

  51 432.553.000

  51 02 Dobanda datorata trezoreriei

  statului 432.553.000

  02 Dobanda datorata trezoreriei statului 432.553.000

 • pe anul 2005(sumele alocate de la bugetul asigurarilor sociale de stat)

  CHELTUIELI CU SALARIILE

  MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALESI FAMILIEI

  -mii lei-

  Denumire indicator Cod 2005Program

  pag. 1Anexa nr. 3 /04/20/08

  BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE 5004DE STAT_____________________________Fond aferent salariilor de baza 288.235.333001Salarii de merit 10.641.390002Indemnizatie de conducere 15.045.216003Spor de vechime 48.866.000004Sporuri pentru conditii de munca 3.123.000005Alte sporuri 4.810.000006Ore suplimentare 11.493.000007Fond de premii 50.503.000008Indemnizatii platite unor persoane 013din afara unitatii 2.278.000Alte drepturi salariale 25.173.314014Cheltuieli cu salariile 460.168.253020CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE 7304FONDULUIFond aferent salariilor de baza 279.948.548001Salarii de merit 10.333.000002Indemnizatie de conducere 14.931.000003Spor de vechime 47.425.000004Sporuri pentru conditii de munca 3.123.000005Alte sporuri 4.666.000006Ore suplimentare 11.193.000007Fond de premii 49.000.000008Indemnizatii platite unor persoane 013din afara unitatii 1.500.000Alte drepturi salariale 23.809.000014Cheltuieli cu salariile 445.928.548020CHELTUIELI DE FUNCTIONARE A 7404SISTEMULUI DE ASIGURAREPENTRU ACCIDENTE DE MUNCASI BOLI PROFESIONALEFond aferent salariilor de baza 8.286.785001Salarii de merit 308.390002Indemnizatie de conducere 114.216003Spor de vechime 1.441.000004Alte sporuri 144.000006

 • -mii lei-

  Denumire indicator Cod 2005Program

  pag. 2Anexa nr. 3 /04/20/08

  Ore suplimentare 300.000007Fond de premii 1.503.000008Indemnizatii platite unor persoane 013din afara unitatii 778.000Alte drepturi salariale 1.364.314014Cheltuieli cu salariile 14.239.705020

 • Min

  iste

  rul M

  unci

  i,Sol

  idar

  itat

  ii So

  cial

  e si

  Fam

  iliei

  Num

  arul

  max

  im d

  e po

  stur

  i si f

  ondu

  l afe

  rent

  sal

  ariil

  or d

  e ba

  za

  (SU

  ME

  LE

  AL

  OC

  AT

  E P

  RIN

  BU

  GE

  TU

  L A

  SIG

  UR

  AR

  ILO

  R S

  OC

  IAL

  E D

  E S

  TA

  T)

  pe a

  nii

  2004

  -20

  05

  Sala

  riu

  med

  iude

  baz

  a in

  luna

  dece

  mbr

  ie

  Fon

  d af

  eren

  t

  de b

  aza

  pesa

  lari

  ilor

  4 =

  1 +

  33

  21

  1pa

  g./

  Ane

  xa 3

  Num

  ar m

  axim

  de p

  ostu

  ri

  - mii

  lei -

  de p

  ostu

  riN

  umar

  max

  im

  in a

  nul

  in a

  nul

  anul

  Mod

  ific

  area

  num

  arul

  ui d

  e po

  stur

  iin

  anu

  l

  05

  = 2

  * 4

  *

  04

  /20

  09/

  2005

  2005

  2005

  fata

  de

  anul

  2004

  2004

  2004

  11,

  5lu

  ni

  4.2

  81

  4.2

  81

  288

  .235

  .333

  TO

  TA

  L:

  din

  care

  :

  7304

  CH

  EL

  TU

  IEL

  I DE

  AD

  MIN

  IST

  RA

  RE

  A F

  ON

  DU

  LU

  I

  4.2

  81

  -1

  00

  4.1

  81

  279

  .948

  .548

  din

  care

  :

  3.2

  47

  -8

  1

  3.1

  66

  212

  .223

  .001

  V.

  A.F

  unct

  ii pu

  blic

  e ge

  nera

  le

  1.

  Inal

  ti fu

  nctio

  nari

  pub

  lici

  3

  -

  1

  2

  5

  10.1

  52

  Secr

  etar

  gen

  eral

  1

  23.5

  96

  1

  2

  71.3

  54

  Secr

  etar

  gen

  eral

  adj

  unct

  1

  20.7

  65

  1

  2

  38.7

  98

  Dir

  ecto

  r gen

  eral

  1

  23.5

  96

  -

  1

  2.

  Func

  tii p

  ublic

  e de

  con

  duce

  re

  36

  5

  -

  2

  3

  63

  36.

  753.

  885

  Dir

  ecto

  r

  1

  1

  9.5

  18

  -

  2

  9

  9

  85.1

  13

  Dir

  ecto

  r adj

  unct

  2

  9.5

  18

  2

  2

  18.9

  14

  Sef s

  ervi

  ciu

  19

  9

  .500

  19

  2.07

  5.75

  0

  Dir

  ecto

  r exe

  cutiv

  42

  9

  .214

  42

  4.45

  0.36

  2

  Dir

  ecto

  r exe

  cutiv

  adj

  unct

  85

  9

  .214

  85

  9.00

  6.68

  5

  Sef s

  ervi

  ciu

  178

  8

  .461

  178

  1

  7.31

  9.66

  7

  Sef b

  irou

  28

  8

  .377

  28

  2.69

  7.39

  4

  3.

  Func

  tii p

  ublic

  e de

  exe

  cutie

  2

  .879

  -78

  2

  .801

  1

  74.9

  58.9

  65

  a.

  Cla

  sa I

  - stu

  dii s

  uper

  ioar

  e

  1.2

  48

  -4

  1

  1.2

  07

  90.

  294.

  895

 • Sala

  riu

  med

  iude

  baz

  a in

  luna

  dece

  mbr

  ie

  Fon

  d af

  eren

  t

  de b

  aza

  pesa

  lari

  ilor

  4 =

  1 +

  33

  21

  2pa

  g./

  Ane

  xa 3

  Num

  ar m

  axim

  de p

  ostu

  ri

  - mii

  lei -

  de p

  ostu

  riN

  umar

  max

  im

  in a

  nul

  in a

  nul

  anul

  Mod

  ific

  area

  num

  arul

  ui d

  e po

  stur

  iin

  anu

  l

  05

  = 2

  * 4

  *

  04

  /20

  09/

  2005

  2005

  2005

  fata

  de

  anul

  2004

  2004

  2004

  11,

  5lu

  ni

  Exp

  ert s

  uper

  ior

  18

  6

  .757

  -2

  16

  1.24

  3.28

  8

  Exp

  ert p

  rinc

  ipal

  20

  6

  .111

  -1

  19

  1.33

  5.25

  4

  Exp

  ert a

  sist

  ent

  8

  4.7

  20

  8

  4

  34.2

  40

  Exp

  ert d

  ebut

  ant

  9

  3.3

  71

  -

  5

  4

  1

  55.0

  66

  Con

  silie

  r sup

  erio

  r

  5

  4

  9.4

  70

  -1

  0

  4

  4

  4.

  791.

  820

  Con

  silie

  r pri

  ncip

  al

  1

  5

  8.0

  50

  -

  2

  1

  3

  1.

  203.

  475

  Con

  silie

  r asi

  sten

  t

  5

  4

  .383

  5

  252

  .023

  Con

  silie

  r jur

  idic

  sup

  erio

  r

  6

  9

  .300

  -1

  5

  534

  .750

  Con

  silie

  r jur

  idic

  pri

  ncip

  al

  4

  5

  .647

  4

  259

  .762

  Con

  silie

  r jur

  idic

  asi

  sten

  t

  2

  4

  .383

  1

  3

  151

  .214

  Con

  silie

  r jur

  idic

  deb

  utan

  t

  3

  3

  .371

  3

  116

  .300

  Aud

  itor s

  uper

  ior

  4

  12.1

  00

  4

  5

  56.6

  00

  Aud

  itor p

  rinc

  ipal

  1

  8.7

  60

  1

  1

  00.7

  40

  Insp

  ecto

  r sup

  erio

  r

  2

  6

  .757

  2

  155

  .411

  Insp

  ecto

  r pri

  ncip

  al

  1

  0

  6.1

  11

  -

  2

  8

  5

  62.2

  12

  Insp

  ecto

  r asi

  sten

  t

  4

  4

  .720

  8

  12

  651

  .360

  Insp

  ecto

  r deb

  utan

  t

  1

  1

  3.3

  71

  -1

  0

  1

  38.7

  67

  Exp

  ert s

  uper

  ior

  12

  6

  .757

  3

  15

  1.16

  5.58

  3

  Exp

  ert p

  rinc

  ipal

  11

  6

  .757

  1

  12

  932

  .466

  Exp

  ert a

  sist

  ent

  7

  6.5

  00

  -

  2

  5

  3

  73.7

  50

  Con

  silie

  r sup

  erio

  r

  19

  2

  8.9

  00

  1

  1

  93

  19.

  753.

  550

  Con

  silie

  r pri

  ncip

  al

  11

  2

  7.3

  37

  -1

  1

  1

  01

  8.

  521.

  926

  Con

  silie

  r asi

  sten

  t

  2

  9

  4.3

  83

  -

  2

  2

  7

  1.

  360.

  922

  Con

  silie

  r deb

  utan

  t

  1

  3

  .371

  1

  38

  .767

  Con

  silie

  r jur

  idic

  sup

  erio

  r

  3

  3

  7.7

  00

  6

  3

  9

  3.

  453.

  450

  Con

  silie

  r jur

  idic

  pri

  ncip

  al

  6

  4

  5.5

  44

  1

  6

  5

  4.

  144.

  140

  Con

  silie

  r jur

  idic

  asi

  sten

  t

  7

  0

  4.3

  83

  2

  7

  2

  3.

  629.

  124

 • Sala

  riu

  med

  iude

  baz

  a in

  luna

  dece

  mbr

  ie

  Fon

  d af

  eren

  t

  de b

  aza

  pesa

  lari

  ilor

  4 =

  1 +

  33

  21

  3pa

  g./

  Ane

  xa 3

  Num

  ar m

  axim

  de p

  ostu

  ri

  - mii

  lei -

  de p

  ostu

  riN

  umar

  max

  im

  in a

  nul

  in a

  nul

  anul

  Mod

  ific

  area

  num

  arul

  ui d

  e po

  stur

  iin

  anu

  l

  05

  = 2

  * 4

  *

  04

  /20

  09/

  2005

  2005

  2005

  fata

  de

  anul

  2004

  2004

  2004

  11,

  5lu

  ni

  Con

  silie

  r jur

  idic

  deb

  utan

  t

  9

  3

  .371

  -4

  5

  193

  .833

  Aud

  itor s

  uper

  ior

  34

  8

  .373

  1

  35

  3.37

  0.13

  3

  Aud

  itor p

  rinc

  ipal

  6

  8.3

  21

  1

  7

  6

  69.8

  41

  Aud

  itor a

  sist

  ent

  1

  4.3

  83

  1

  50.4

  05

  Insp

  ecto

  r sup

  erio

  r

  5

  6

  6.2

  68

  4

  6

  0

  4.

  324.

  920

  Insp

  ecto

  r pri

  ncip

  al

  21

  7

  5.8

  64

  2

  5

  2

  42

  16.

  319.

  512

  Insp

  ecto

  r asi

  sten

  t

  16

  1

  4.8

  20

  -

  1

  1

  60

  8.

  868.

  800

  Insp

  ecto

  r deb

  utan

  t

  5

  7

  3.3

  71

  -4

  2

  1

  5

  5

  81.4

  98

  b.

  Cla

  sa II

  - st

  udii

  supe

  rioa

  re d

  e sc

  urta

  dur

  ata

  85

  5

  90

  6.38

  4.37

  5

  Ref

  eren

  t de

  spec

  ialit

  ate

  supe

  rior

  4

  8.3

  21

  -

  1

  3

  2

  87.0

  75

  Ref

  eren

  t de

  spec

  ialit

  ate

  prin

  cipa

  l

  3

  5

  .618

  3

  193

  .821

  Ref

  eren

  t de

  spec

  ialit

  ate

  asis

  tent

  2

  4.4

  06

  2

  1

  01.3

  38

  Ref

  eren

  t de

  spec

  ialit

  ate

  supe

  rior

  16

  7

  .931

  1

  17

  1.55

  0.51

  1

  Ref

  eren

  t de

  spec

  ialit

  ate

  prin

  cipa

  l

  3

  3

  6.4

  11

  6

  3

  9

  2.

  875.

  334

  Ref

  eren

  t de

  spec

  ialit

  ate

  asis

  tent

  27

  4

  .603

  -1

  26

  1.37

  6.29

  7

  c.

  Cla

  sa II

  I - s

  tudi

  i med

  ii

  1.5

  46

  -4

  2

  1.5

  04

  78.

  279.

  695

  Ref

  eren

  t sup

  erio

  r

  3

  8

  5.0

  93

  -

  1

  3

  7

  2.

  167.

  072

  Ref

  eren

  t pri

  ncip

  al

  3

  8

  4.4

  01

  -

  2

  3

  6

  1.

  822.

  014

  Ref

  eren

  t asi

  sten

  t

  2

  3

  .000

  2

  4

  138

  .000

  Ref

  eren

  t deb

  utan

  t

  1

  2

  .968

  -1

  Ref

  eren

  t sup

  erio

  r

  39

  6

  4.9

  11

  -

  5

  3

  91

  22.

  082.

  312

  Ref

  eren

  t pri

  ncip

  al

  70

  9

  4.5

  76

  -2

  0

  6

  89

  36.

  257.

  936

  Ref

  eren

  t asi

  sten

  t

  35

  3

  3.9

  80

  -1

  2

  3

  41

  15.

  607.

  570

  Ref

  eren

  t deb

  utan

  t

  9

  2

  .968

  -3

  6

  204

  .792

  VII

  . Pe

  rson

  al c

  u co

  ntra

  ct d

  e m

  unca

  812

  -10

  802

  5

  8.63

  5.49

  9

  a)P

  erso

  nal d

  e sp

  ecia

  litat

  e

 • Sala

  riu

  med

  iude

  baz

  a in

  luna

  dece

  mbr

  ie

  Fon

  d af

  eren

  t

  de b

  aza

  pesa

  lari

  ilor

  4 =

  1 +

  33

  21

  4pa

  g./

  Ane

  xa 3

  Num

  ar m

  axim

  de p

  ostu

  ri

  - mii

  lei -

  de p

  ostu

  riN

  umar

  max

  im

  in a

  nul

  in a

  nul

  anul

  Mod

  ific

  area

  num

  arul

  ui d

  e po

  stur

  iin

  anu

  l

  05

  = 2

  * 4

  *

  04

  /20

  09/

  2005

  2005

  2005

  fata

  de

  anul

  2004

  2004

  2004

  11,

  5lu

  ni

  Con

  silie

  r,exp

  ert,i

  nspe

  ctor

  de

  spec

  ialit

  ate,

  revi

  zor c

  onta

  bil;

  grad

  ul I

  A

  2

  9

  .518

  2

  4

  437

  .828

  Con

  silie

  r,exp

  ert,i

  nspe

  ctor

  de

  spec

  ialit

  ate,

  revi

  zor c

  onta

  bil;

  grad

  ul I

  8

  .321

  4

  4

  382

  .766

  Con

  silie

  r,exp

  ert,i

  nspe

  ctor

  de

  spec

  ialit

  ate,

  revi

  zor c

  onta

  bil;

  grad

  ul II

  7

  .537

  2

  2

  173

  .351

  Ref

  eren

  t de

  spec

  ialit

  ate,

  insp

  ecto

  r de

  spec

  ialit

  ate,

  revi

  zor

  cont

  abil;

  grad

  ul II

  I

  2

  6

  .757

  2

  155

  .411

  Ref

  eren

  t de

  spec

  ialit

  ate,

  insp

  ecto

  r de

  spec

  ialit

  ate,

  revi

  zor

  cont

  abil;

  grad

  ul IV

  5

  6.0

  72

  -

  1

  4

  2

  79.3

  12

  Teh

  nici

  an-e

  cono

  mis

  t, se

  cret

  ar s

  uper

  ior,

  refe

  rent

  , int

  erpr

  etre

  latii

  , int

  erpr

  et p

  rofe

  sion

  al, s

  ubin

  gine

  r; g

  radu

  l IA

  8

  .321

  1

  1

  95

  .692

  Teh

  nici

  an-e

  cono

  mis

  t, se

  cret

  ar s

  uper

  ior,

  refe

  rent

  , int

  erpr

  etre

  latii

  , int

  erpr

  et p

  rofe

  sion

  al, s

  ubin

  gine

  r; g

  radu

  l I

  6.7

  57

  1

  1

  77.7

  06

  Teh

  nici

  an-e

  cono

  mis

  t, se

  cret

  ar s

  uper

  ior,

  refe

  rent

  , int

  erpr

  etre

  latii

  , int

  erpr

  et p

  rofe

  sion

  al, s

  ubin

  gine

  r; g

  radu

  l II

  1

  6.0

  00

  -

  1

  Teh

  nici

  an-e

  cono

  mis

  t, se

  cret

  ar s

  uper

  ior,

  refe

  rent

  , int

  erpr

  etre

  latii

  , int

  erpr

  et p

  rofe

  sion

  al, s

  ubin

  gine

  r; g

  radu

  l III

  1

  5.0

  00

  -

  1

  Con

  silie

  r jur

  idic

  gra

  dul I

  A

  1

  6

  .890

  1

  79

  .235

  Con

  silie

  r jur

  idic

  gra

  dul I

  II

  1

  4

  .740

  1

  2

  109

  .020

  Ref

  eren

  t IA

  97

  4

  .845

  -2

  95

  5.29

  3.16

  3

  Ref

  eren

  t I

  42

  4

  .214

  -2

  40

  1.93

  8.44

  0

  Ref

  eren

  t II

  22

  3

  .919

  6

  28

  1.26

  1.91

  8

  Ref

  eren

  t II

  I

  2

  0

  3.4

  32

  1

  2

  1

  8

  28.8

  28

  Ref

  eren

  t IV

  8

  3.2

  59

  4

  1

  2

  4

  49.7

  42

  Ref

  eren

  t de

  buta

  nt

  1

  2

  .968

  -1

  Med

  ic p

  rim

  ar

  17

  3

  9.5

  30

  -1

  6

  1

  57

  17.

  206.

  415

 • Sala

  riu

  med

  iude

  baz

  a in

  luna

  dece

  mbr

  ie

  Fon

  d af

  eren

  t

  de b

  aza

  pesa

  lari

  ilor

  4 =

  1 +

  33

  21

  5pa

  g./

  Ane

  xa 3

  Num

  ar m

  axim

  de p

  ostu

  ri

  - mii

  lei -

  de p

  ostu

  riN

  umar

  max

  im

  in a

  nul

  in a

  nul

  anul

  Mod

  ific

  area

  num

  arul

  ui d

  e po

  stur

  iin

  anu

  l

  05

  = 2

  * 4

  *

  04

  /20

  09/

  2005

  2005

  2005

  fata

  de

  anul

  2004

  2004

  2004

  11,

  5lu

  ni

  Med

  ic s

  peci

  alis

  t

  4

  9

  7.2

  28

  4

  9

  4.

  072.

  978

  Secr

  etar

  de

  reda

  ctie

  , teh

  nore

  dact

  or I

  1

  5.7

  84

  1

  66.5

  16

  Fizi

  okin

  etot

  erap

  eut,

  bioi

  ngin

  er m

  edic

  al

  1

  5

  .074

  1

  58

  .351

  Asi

  sten

  t med

  ical

  pri

  ncip

  al

  4

  9

  5.2

  77

  3

  4

  8

  3

  5.

  036.

  897

  Asi

  sten

  t med

  ical

  23

  4

  .466

  33

  56

  2.87

  6.10

  4

  Sora

  med

  ical

  a pr

  inci

  pala

  49

  4

  .869

  -33

  16

  895

  .896

  Sora

  med

  ical

  a

  5

  1

  4.0

  60

  -3

  7

  1

  4

  6

  53.6

  60

  Bio

  log,

  bio

  chim

  ist,

  chim

  ist,

  fizi

  cian

  2

  5.0

  74

  2

  1

  16.7

  02

  Psih

  olog

  , log

  oped

  , soc

  iolo

  g, p

  rofe

  sor C

  .F.M

  ., ki

  neto

  tera

  peut

  , asi

  sten

  t soc

  ial;

  prin

  cipa

  l

  3

  9

  .734

  3

  335

  .823

  Psih

  olog

  , log

  oped

  , soc

  iolo

  g, p

  rofe

  sor C

  .F.M

  ., ki

  neto

  tera

  peut

  , asi

  sten

  t soc

  ial

  5

  .100

  1

  1

  58

  .650

  Prof

  esor

  C.F

  .M.,

  biol

  og, c

  him

  ist;

  1

  5.0

  25

  -

  1

  Infi

  rmie

  ra, a

  gent

  D.D

  .D.

  18

  3

  .247

  18

  672

  .129

  Bra

  ncar

  dier

  , bai

  es, n

  amol

  ar, s

  pala

  tore

  asa,

  ingr

  ijito

  are

  31

  3

  .247

  31

  1.15

  7.55

  6

  Sofe

  r aut

  osan

  itara

  II

  1

  3

  .654

  1

  42

  .021

  Sofe

  r aut

  osan

  itara

  III

  1

  3.2

  47

  1

  37.3

  41

  Med

  ic p

  rim

  ar

  3

  7

  12.5

  11

  -1

  3

  2

  4

  3.

  453.

  036

  Med

  ic s

  peci

  alis

  t

  7

  9

  .734

  5

  12

  1.34

  3.29

  2

  Med

  ic re

  zide

  nt a

  nul I

  V-V

  -din

  ana

  tom

  ia p

  atol

  ogic

  a si

  lega

  la

  1

  2

  6.7

  73

  4

  1

  6

  1.

  246.

  232

  Med

  ic re

  zide

  nt a

  nul I

  II

  8

  5

  .985

  -5

  3

  206

  .483

  Farm

  acis

  t pri

  mar

  - di

  n an

  atom

  ia p

  atol

  ogic

  a si

  med

  icin

  ale

  gala

  1

  8.1

  11

  -

  1

  Farm

  acis

  t spe

  cial

  ist

  8

  .111

  1

  1

  93

  .277

  Asi

  sten

  t med

  ical

  pri

  ncip

  al

  3

  6

  7.5

  04

  -

  3

  3

  3

  2.

  847.

  768

  Asi

  sten

  t med

  ical

  19

  5

  .233

  7

  26

  1.56

  4.66

  7

 • Sala

  riu

  med

  iude

  baz

  a in

  luna

  dece

  mbr

  ie

  Fon

  d af

  eren

  t

  de b

  aza

  pesa

  lari

  ilor

  4 =

  1 +

  33

  21

  6pa

  g./

  Ane

  xa 3

  Num

  ar m

  axim

  de p

  ostu

  ri

  - mii

  lei -

  de p

  ostu

  riN

  umar

  max

  im

  in a

  nul

  in a

  nul

  anul

  Mod

  ific

  area

  num

  arul

  ui d

  e po

  stur

  iin

  anu

  l

  05

  = 2

  * 4

  *

  04

  /20

  09/

  2005

  2005

  2005

  fata

  de

  anul

  2004

  2004

  2004

  11,

  5lu

  ni

  Bio

  log,

  bio

  chim

  ist,

  chim

  ist,

  fizi

  cian

  ; pri

  ncip

  al -

  din

  anat

  omia

  pat

  olog

  ica

  si m

  edic

  ina

  lega

  la

  1

  10

  .138

  -1

  Prof

  esor

  C.F

  .M.;

  prin

  cipa

  l

  1

  7

  .504

  1

  86

  .296

  Cer

  ceta

  tor s

  tiint

  ific

  pri

  ncip

  al g

  radu

  l II

  4

  13.7

  21

  4

  6

  31.1

  66

  Cer

  ceta

  tor s

  tiint

  ific

  pri

  ncip

  al g

  radu

  l III

  5

  10.7

  00

  2

  7

  8

  61.3

  50

  Cer

  ceta

  tor s

  tiint

  ific

  3

  8.2

  72

  3

  2

  85.3

  84

  Asi

  sten

  t de

  cerc

  etar

  e st

  iintif

  ica

  5

  6.5

  09

  5

  3

  74.2

  68

  Asi

  sten

  t I

  1

  5

  .203

  1

  59

  .835

  Ref

  eren

  t de

  spec

  ialit

  ate,

  insp

  ecto

  r de

  spec

  ialit

  ate;

  gra

  dul

  II; e

  cono

  mis

  t, re

  fere

  nt, i

  ngin

  er; g

  radu

  l I

  4

  4

  .740

  -2

  2

  109

  .020

  Teh

  nici

  an, m

  erce

  olog

  , con

  tabi

  l, re

  fere

  nt; I

  A

  4

  4

  .265

  2

  6

  294

  .285

  Teh

  nici

  an, m

  erce

  olog

  , con

  tabi

  l, re

  fere

  nt; I

  5

  3.9

  61

  -

  1

  4

  1

  82.2

  06

  Ana

  list,

  prog

  ram

  ator

  , ing

  iner

  de

  sist

  em; I

  A

  6.8

  89

  1

  1

  79.2

  24

  Ana

  list (

  prog

  ram

  ator

  ) aju

  tor I

  1

  4.1

  00

  -

  1

  Ope

  rato

  r, co

  ntro

  lor d

  ate;

  I

  2

  4

  .100

  -2

  Ope

  rato

  r, co

  ntro

  lor d

  ate;

  deb

  utan

  t

  2.9

  68

  2

  2

  68.2

  64

  VII

  . Pe

  rson

  al c

  u co

  ntra

  ct d

  e m

  unca

  222

  -9

  213

  9.09

  0.04

  9

  b)c

  are

  ocup

  a fu

  nctii

  com

  une

  Secr

  etar

  -dac

  tilog

  raf,

  dact

  ilogr

  af;

  IA

  2

  4

  .242

  -1

  1

  48

  .783

  Secr

  etar

  -dac

  tilog

  raf,

  dact

  ilogr

  af;

  I

  1

  3

  3.7

  38

  -

  1

  1

  2

  5

  15.8

  44

  Secr

  etar

  -dac

  tilog

  raf,

  dact

  ilogr

  af;

  II

  1

  2

  3.4

  12

  1

  1

  3

  5

  10.0

  94

  Cas

  ier m

  agaz

  iner

  ; I

  2

  4

  4.0

  12

  2

  4

  1.

  107.

  312

  Cas

  ier m

  agaz

  iner

  ; II

  11

  3

  .598

  11

  455

  .147

  Func

  tiona

  r arh

  ivar

  ; I

  2

  5

  3.9

  22

  3

  2

  8

  1.

  262.

  884

  Func

  tiona

  r arh

  ivar

  ; II

  3

  3.5

  98

  3

  1

  24.1

  31

  Func

  tiona

  r arh

  ivar

  ; III

  10

  3

  .277

  -3

  7

  263

  .799

 • Sala

  riu

  med

  iude

  baz

  a in

  luna

  dece

  mbr

  ie

  Fon

  d af

  eren

  t

  de b

  aza

  pesa

  lari

  ilor

  4 =

  1 +

  33

  21

  7pa

  g./

  Ane

  xa 3

  Num

  ar m

  axim

  de p

  ostu

  ri

  - mii

  lei -

  de p

  ostu

  riN

  umar

  max

  im

  in a

  nul

  in a

  nul

  anul

  Mod

  ific

  area

  num

  arul

  ui d

  e po

  stur

  iin

  anu

  l

  05

  = 2

  * 4

  *

  04

  /20

  09/

  2005

  2005

  2005

  fata

  de

  anul

  2004

  2004

  2004

  11,

  5lu

  ni

  Port

  ar, p

  azni

  c, p

  ompi

  er, i

  ngri

  jitor

  , gua

  rd, b

  ufet

  ier,

  man

  ipul

  ant b

  unur

  i, cu

  rier

  ; I

  3

  7

  3.2

  47

  -

  5

  3

  2

  1.

  194.

  896

  Port

  ar, p

  azni

  c, p

  ompi

  er, i

  ngri

  jitor

  , gua

  rd, b

  ufet

  ier,

  man

  ipul

  ant b

  unur

  i, cu

  rier

  ; II

  8

  3.1

  86

  8

  2

  93.1

  12

  Sofe

  r IA

  3

  5.1

  63

  3

  1

  78.1

  24

  Sofe

  r II

  1

  4.3

  34

  1

  49.8

  41

  Mun

  cito

  r cal

  ific

  at I

  3

  4.3

  34

  3

  1

  49.5

  23

  Mun

  cito

  r cal

  ific

  at II

  7

  4.1

  07

  7

  3

  30.6

  14

  Mun

  cito

  r cal

  ific

  at II

  I

  5

  3

  3.8

  28

  -

  1

  5

  2

  2.

  289.

  144

  Mun

  cito

  r cal

  ific

  at IV

  5

  3.5

  98

  5

  2

  06.8

  85

  Mun

  cito

  r cal

  ific

  at V

  I

  1

  3

  .247

  -1

  Mun

  cito

  r nec

  alif

  icat

  4

  3.1

  86

  -

  1

  3

  1

  09.9

  17

  ASI

  GU

  RA

  RE

  PE

  NT

  RU

  AC

  CID

  EN

  TE

  DE

  MU

  NC

  A S

  I BO

  LI P

  RO

  FESI

  ON

  AL

  E

  1

  00

  10

  0

  8.

  286.

  785

  7404

  CH

  EL

  TU

  IEL

  I DE

  FU

  NC

  TIO

  NA

  RE

  A S

  IST

  EM

  UL

  UI D

  E

  din

  care

  :

  9

  2

  9

  2

  7.

  684.

  737

  V.

  A.F

  unct

  ii pu

  blic

  e ge

  nera

  le

  1.

  Inal

  ti fu

  nctio

  nari

  pub

  lici

  1

  1

  271

  .354

  Dir

  ecto

  r gen

  eral

  23

  .596

  1

  1

  271

  .354

  2.

  Func

  tii p

  ublic

  e de

  con

  duce

  re

  2

  2

  2

  18.9

  14

  Dir

  ecto

  r

  9.5

  18

  2

  2

  2

  18.9

  14

  3.

  Func

  tii p

  ublic

  e de

  exe

  cutie

  89

  89

  7.19

  4.46

  9

  a.

  Cla

  sa I

  - stu

  dii s

  uper

  ioar

  e

  8

  7

  8

  7

  7.

  085.

  288

  Exp

  ert s

  uper

  ior

  6

  .757

  2

  2

  155

  .411

  Exp

  ert p

  rinc

  ipal

  5

  .800

  1

  1

  66

  .700

  Exp

  ert a

  sist

  ent

  4

  .400

  1

  1

  50

  .600

 • Sala

  riu

  med

  iude

  baz

  a in

  luna

  dece

  mbr

  ie

  Fon

  d af

  eren

  t

  de b

  aza

  pesa

  lari

  ilor

  4 =

  1 +

  33

  21

  8pa

  g./

  Ane

  xa 3

  Num

  ar m

  axim

  de p

  ostu

  ri

  - mii

  lei -

  de p

  ostu

  riN

  umar

  max

  im

  in a

  nul

  in a

  nul

  anul

  Mod

  ific

  area

  num

  arul

  ui d

  e po

  stur

  iin

  anu

  l

  05

  = 2

  * 4

  *

  04

  /20

  09/

  2005

  2005

  2005

  fata

  de

  anul

  2004

  2004

  2004

  11,

  5lu

  ni

  Con

  silie

  r sup

  erio

  r

  9.4

  70

  1

  1

  1

  1

  1.

  197.

  955

  Con

  silie

  r pri

  ncip

  al

  8.0

  50

  3

  3

  2

  77.7

  25

  Con

  silie

  r asi

  sten

  t

  4.3

  83

  2

  2

  1

  00.8

  09

  Insp

  ecto

  r pri

  ncip

  al

  6.1

  11

  2

  2

  1

  40.5

  53

  Con

  silie

  r sup

  erio

  r

  8.9

  00

  1

  6

  1

  6

  1.

  637.

  600

  Con

  silie

  r pri

  ncip

  al

  7.3

  37

  1

  9

  1

  9

  1.

  603.

  135

  Con

  silie

  r asi

  sten

  t

  4.3

  83

  3

  3

  1

  51.2

  14

  Con

  silie

  r jur

  idic

  pri

  ncip

  al

  5.5

  44

  1

  1

  63.7

  56

  Insp

  ecto

  r sup

  erio

  r

  6.2

  68

  6

  6

  4

  32.4

  92

  Insp

  ecto

  r pri

  ncip

  al

  5.8

  64

  1

  1

  1

  1

  7

  41.7

  96

  Insp

  ecto

  r asi

  sten

  t

  4.8

  20

  7

  7

  3

  88.0

  10

  Insp

  ecto

  r deb

  utan

  t

  3.3

  71

  2

  2

  77.5

  33

  c.

  Cla

  sa II

  I - s

  tudi

  i med

  ii

  2

  2

  1

  09.1

  81

  Ref

  eren

  t sup

  erio

  r

  5.0

  93

  1

  1

  58.5

  70

  Ref

  eren

  t pri

  ncip

  al

  4.4

  01

  1

  1

  50.6

  12

  VII

  . Pe

  rson

  al c

  u co

  ntra

  ct d

  e m

  unca

  6

  6

  4

  83.2

  99

  a)P

  erso

  nal d

  e sp

  ecia

  litat

  e

  Con

  silie

  r,exp

  ert,i

  nspe

  ctor

  de

  spec

  ialit

  ate,

  revi

  zor c

  onta

  bil;

  grad

  ul I

  A

  9.5

  18

  2

  2

  2

  18.9

  14

  Ref

  eren

  t de

  spec

  ialit

  ate,

  insp

  ecto

  r de

  spec

  ialit

  ate,

  revi

  zor

  cont

  abil;

  grad

  ul IV

  6

  .072

  1

  1

  69

  .828

  Ref

  eren

  t IA

  4

  .845

  2

  2

  111

  .435

  Med

  ic s

  peci

  alis

  t

  7.2

  28

  1

  1

  83.1

  22

  VII

  . Pe

  rson

  al c

  u co

  ntra

  ct d

  e m

  unca

  2

  2

  1

  18.7

  49

  b)c

  are

  ocup

  a fu

  nctii

  com

  une

 • Sala

  riu

  med

  iude

  baz

  a in

  luna

  dece

  mbr

  ie

  Fon

  d af

  eren

  t

  de b

  aza

  pesa

  lari

  ilor

  4 =

  1 +

  33

  21

  9pa

  g./

  Ane

  xa 3

  Num

  ar m

  axim

  de p

  ostu

  ri

  - mii

  lei -

  de p

  ostu

  riN

  umar

  max

  im

  in a

  nul

  in a

  nul

  anul

  Mod

  ific

  area

  num

  arul

  ui d

  e po

  stur

  iin

  anu

  l

  05

  = 2

  * 4

  *

  04

  /20

  09/

  2005

  2005

  2005

  fata

  de

  anul

  2004

  2004

  2004

  11,

  5lu

  ni

  Sofe

  r IA

  5

  .163

  2

  2

  118

  .749

 • MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALESI FAMILIEI

  BUGETUL pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole si alineate

  pe anul 2005(sumele alocate din credite externe)

  -mii lei-

  Subcapitol Titlu Denumire indicator Alineat/ ArticolCapitol Program 2005

  Pag. 1Anexa nr. 3 /04/20/13

  5014 CREDITE EXTERNE

  ________________ 238.957.500

  01 CHELTUIELI CURENTE 84.182.500

  02 CHELTUIELI DE PERSONAL 14.345.000

  20 CHELTUIELI MATERIALE SI

  SERVICII 69.837.500

  70 CHELTUIELI DE CAPITAL 154.775.000

  7314 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE

  FONDULUI 238.957.500

  01 CHELTUIELI CURENTE 84.182.500

  02 CHELTUIELI DE PERSONAL 14.345.000

  14 Deplasari, detasari, transferari 14.345.000

  14 01 -deplasari, detasari, transferari

  in tara 11.325.000

  14 02 -deplasari, detasari, transferari

  in strainatate 3.020.000

  20 CHELTUIELI MATERIALE SI

  SERVICII 69.837.500

  26 Obiecte de inventar de mica valoare

  sau scurta durata si echipament 16.987.500

  30 Alte cheltuieli 52.850.000

  70 CHELTUIELI DE CAPITAL 154.775.000

  72 Investitii ale institutiilor publice 154.775.000

  50 Alte cheltuieli 238.957.500

 • Pa

  g. 1

  MINI

  STER

  UL M

  UNCI

  I, S

  OLID

  ARIT

  ATII

  SOC

  IALE

  SI

  FAMI

  LIEI

  A

  nexa

  nr.

  3/ 0

  4 /

  20 /

  24

  PRO

  GRAM

  UL D

  E IN

  VEST

  ITII

  PUB

  LICE

  PE

  GRUP

  E DE

  INV

  ESTI

  TII

  SI S

  URSE

  DE

  FINA

  NTAR

  E

  - mi

  i le

  i -

  __

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  __ I

  -

  cred

  ite

  de

  T

  O T

  A L

  CH

  ELTU

  IELI

  C

  HELT

  UIEL

  I

  ES

  ALON

  AREA

  VAL

  ORII

  RAM

  ASE

  DE F

  INAN

  TAT

  an

  gaja

  ment

  EFEC

  TUAT

  E

  PRE

  LIMI

  NATE

  _

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  II

  - cr

  edit

  e bu

  geta

  re

  pan

  a la

  in

  P

  ROGR

  AM

  EST

  IMAR

  I C

  APIT

  OL/

  GRUP

  A /S

  URSA

  31

  .12.

  2003

  20

  04

  200

  5

  _

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  __

  2

  006

  20

  07

  200

  8

  a

  nii

  ulte

  rior

  i__

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  __

  0

  1

  2

  =3+.

  .+9

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  __

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  __TO

  TAL

  GENE

  RAL

  (Ti

  p :

  C. a

  lte

  chel

  tuie

  li d

  e in

  vest

  itii

  )__

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  __1.

  Tota

  l su

  rse

  de

  I

  2.7

  93.6

  82.7

  55

  8

  76.9

  86.8

  50

  3

  94.7

  93.9

  05

  4

  77.9

  82.0

  00

  3

  83.7

  99.0

  00

  3

  35.9

  48.0

  00

  3

  24.1

  73.0

  00

  fin

  anta

  re

  II

  2.7

  93.6

  82.7

  55

  8

  76.9

  86.8

  50

  3

  94.7

  93.9

  05

  4

  77.9

  82.0

  00

  3

  83.7

  99.0

  00

  3

  35.9

  48.0

  00

  3

  24.1

  73.0

  00

  1.

  1 Su

  rse

  prop

  rii

  I

  II

  1.

  2 Cr

  edit

  e in

  t.

  I

  II

  1.

  3 Cr

  edit

  e ex

  t.

  I

  9

  99.5

  86.5

  91

  5

  02.9

  07.5

  91

  2

  43.3

  19.0

  00

  1

  54.7

  75.0

  00

  78.5

  60.0

  00

  20.0

  25.0

  00

  II

  9

  99.5

  86.5

  91

  5

  02.9

  07.5

  91

  2

  43.3

  19.0

  00

  1

  54.7

  75.0

  00

  78.5

  60.0

  00

  20.0

  25.0

  00

  1.

  4 Bu

  get

  de a

  sig.

  I

  pt

  .som

  aj

  II

  1.

  5 Al

  te s

  urse

  I

  1.7

  94.0

  96.1

  64

  3

  74.0

  79.2

  59

  1

  51.4

  74.9

  05

  3

  23.2

  07.0

  00

  3

  05.2

  39.0

  00

  3

  15.9

  23.0

  00

  3

  24.1

  73.0

  00

  II

  1.7

  94.0

  96.1

  64

  3

  74.0

  79.2

  59

  1

  51.4

  74.9

  05

  3

  23.2

  07.0

  00

  3

  05.2

  39.0

  00

  3

  15.9

  23.0

  00

  3

  24.1

  73.0

  00

  __

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  __ C

  apit

  ol :

  73.

  04--

  CHEL

  TUIE

  LI D

  E AD

  MINI

  STRA

  RE A

  FON

  DULU

  I__

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  __1.

  Tota

  l su

  rse

  de

  I

  2.6

  55.6

  08.7

  55

  8

  76.9

  86.8

  50

  3

  94.7

  93.9

  05

  4

  45.5

  82.0

  00

  3

  49.7

  79.0

  00

  3

  00.7

  37.0

  00

  2

  87.7

  30.0

  00

  fin

  anta

  re

  II

  2.6

  55.6

  08.7

  55

  8

  76.9

  86.8

  50

  3

  94.7

  93.9

  05

  4

  45.5

  82.0

  00

  3

  49.7

  79.0

  00

  3

  00.7

  37.0

  00

  2

  87.7

  30.0

  00

  1.

  1 Su

  rse

  prop

  rii

  I

  II

  1.

  2 Cr

  edit

  e in

  t.

  I

  II

  1.

  3 Cr

  edit

  e ex

  t.

  I

  9

  99.5

  86.5

  91

  5

  02.9

  07.5

  91

  2

  43.3

  19.0

  00

  1

  54.7

  75.0

  00

  78.5

  60.0

  00

  20.0

  25.0

  00

  II

  9

  99.5

  86.5

  91

  5

  02.9

  07.5

  91

  2

  43.3

  19.0

  00

  1

  54.7

  75.0

  00

  78.5

  60.0

  00

  20.0

  25.0

  00

  1.

  4 Bu

  get

  de a

  sig.

  I

  pt

  .som

  aj

  II

  1.

  5 Al

  te s

  urse

  I

  1.6

  56.0

  22.1

  64

  3

  74.0

  79.2

  59

  1

  51.4

  74.9

  05

  2

  90.8

  07.0

  00

  2

  71.2

  19.0

  00

  2

  80.7

  12.0

  00

  2

  87.7

  30.0

  00

  II

  1.6

  56.0

  22.1

  64

  3

  74.0

  79.2

  59

  1

  51.4

  74.9

  05

  2

  90.8

  07.0

  00

  2

  71.2

  19.0

  00

  2

  80.7

  12.0

  00

  2

  87.7

  30.0

  00

  __

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  __

 • Pa

  g. 2

  MINI

  STER

  UL M

  UNCI

  I, S

  OLID

  ARIT

  ATII

  SOC

  IALE

  SI

  FAMI

  LIEI

  Anex

  a nr

  .3/

  04 /

  20

  / 24

  PRO

  GRAM

  UL D

  E IN

  VEST

  ITII

  PUB

  LICE

  PE

  GRUP

  E DE

  INV

  ESTI

  TII

  SI S

  URSE

  DE

  FINA

  NTAR

  E

  - mi

  i le

  i -

  __

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  __ I

  -

  cred

  ite

  de

  T

  O T

  A L

  CH

  ELTU

  IELI

  C

  HELT

  UIEL

  I

  ES

  ALON

  AREA

  VAL

  ORII

  RAM

  ASE

  DE F

  INAN

  TAT

  an

  gaja

  ment

  EFEC

  TUAT

  E

  PRE

  LIMI

  NATE

  _

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  II

  - cr

  edit

  e bu

  geta

  re

  pan

  a la

  in

  P

  ROGR

  AM

  EST

  IMAR

  I C

  APIT

  OL/

  GRUP

  A /S

  URSA

  31

  .12.

  2003

  20

  04

  200

  5

  _

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  __

  2

  006

  20

  07

  200

  8

  a

  nii

  ulte

  rior

  i__

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  __

  0

  1

  2

  =3+.

  .+9

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  __

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  __C.

  ALT

  E CH

  ELTU

  IELI

  DE

  INVE

  STIT

  II__

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

of 45/45
BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT pe anul 2005 -SINTEZA- MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI -mii lei- Subcapitol Titlu Denumire indicator Alineat / Articol Anexa nr. 1 / 04 Capitol Program 2005 1 Pag. 0001 04 VENITURI - TOTAL 166.323.529.647 0002 I. VENITURI CURENTE 154.588.884.000 0003 A. VENITURI FISCALE 153.089.491.000 0004 A1. IMPOZITE DIRECTE 153.089.491.000 0904 CONTRIBUTII PENTRU ASIGURARI SOCIALE 147.496.900.000 02 Contributii pentru asigurari sociale datorate de angajatori 98.517.040.000 03 Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de salariati si alte persoane asimilate 44.553.956.000 07 Contributii pentru asigurari sociale datorate de alte persoane asigurate 2.001.434.000 08 Contributii pentru asigurari sociale datorate de persoanele aflate in somaj 2.424.470.000 1104 CONTRIBUTII DE ASIGURARE PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE 5.592.591.000 01 Contributii de asigurare pentru acci- dente de munca si boli profesionale datorate de angajatori 5.512.961.000 02 Contributii de asigurare pentru acci- dente de munca si boli profesionale datorate de alte persoane fizice care incheie asigurare 78.190.000 03 Contributii de asigurare pentru acci- dente de munca si boli profesionale pentru someri pe durata practicii profesionale 1.440.000 1900 04 B. VENITURI NEFISCALE 1.499.393.000 2204 DIVERSE VENITURI 1.499.393.000 10 Alte venituri pentru asigurarile de accidente de munca si boli profesionale 300.000.000 13 Contributii pentru bilete de tratament si odihna 813.289.000 30 Incasari din alte surse 386.104.000
Embed Size (px)
Recommended