Home > Documents > CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE Sinteza ...B.CONTRIBUTII DE ASIGURARI CONTRIBUTIILE...

CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE Sinteza ...B.CONTRIBUTII DE ASIGURARI CONTRIBUTIILE...

Date post: 30-Mar-2021
Category:
Author: others
View: 6 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 50 /50
Denumire indicator Sinteza veniturilor si cheltuielilor alocate pe surse si pe titluri pe anii 2020-2023 Anexa nr. 11 / 01 Pag. - mii lei - 1 Ca- pi- tol Sub- capi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Titlu Ar- ti- col Ali- ne- at 0001 0002 1205 2000 2005 2105 2900 3000 3005 3105 3600 3605 4100 4200 05 05 09 14 15 05 03 12 03 16 19 22 25 26 29 49 05 05 50 03 05 50 05 05 VENITURI - TOTAL I.VENITURI CURENTE ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII Venituri din contributia datorata pentru medicamente finantate din Fondul National unic de asigurari sociale de sanatate si din bugetul Ministerului Sanatatii Venituri din contributia datorata pentru contractele cost-volum/cost-volum-rezultat Venituri din contributia datorata penru volume de medicamente consumate care depasesc volumele stabilite prin contracte B.CONTRIBUTII DE ASIGURARI CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR Contributii de asigurari sociale de sanatate datorate de angajatori Venituri din contributia asiguratorie pentru munca pentru concedii si indemnizatii CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR Contributii de asigurari sociale de sanatate datorate de asigurati Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venitul obtinut dintr-o asociere cu o microintreprindere care nu genereaza o persoana juridica Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri din arendarea bunurilor agricole Contributii pentru concedii si indemnizatii datorate de asigurati Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri obtinute dintr-o asociere cu o persoana juridica Contributia de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele fizice care realizeaza venituri in baza contractelor de activitate sportiva Contributii de asigurari sociale de sanatate aferente declaratiei unice C.VENITURI NEFISCALE C1. VENITURI DIN PROPRIETATE VENITURI DIN PROPRIETATE Alte venituri din proprietate VENITURI DIN DOBANZI Alte venituri din dobanzi C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII DIVERSE VENITURI Alte venituri IV SUBVENTII SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 41.157.251 38.472.776 3.284.467 1.836.000 1.446.686 1.781 35.161.691 1.610.910 800 1.610.110 33.550.781 32.940.302 6.810 165 6.682 3.715 36 11.070 582.001 26.618 1.547 903 903 644 644 25.071 25.071 25.071 2.572.871 2.572.871 A B CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE Program 2020 Estimari 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 1 2 3 4 42.126.260 41.789.207 3.366.579 1.881.900 1.482.853 1.826 38.395.236 1.804.979 820 1.804.159 36.590.257 35.932.095 7.342 178 7.204 4.005 39 11.934 627.460 27.392 1.592 929 929 663 663 25.800 25.800 25.800 337.053 337.053 45.839.884 45.493.393 3.447.377 1.927.066 1.518.441 1.870 42.017.857 1.989.627 840 1.988.787 40.028.230 39.321.844 7.880 191 7.732 4.298 41 12.809 673.435 28.159 1.637 955 955 682 682 26.522 26.522 26.522 346.491 346.491 49.691.815 49.335.969 3.523.219 1.969.461 1.551.847 1.911 45.783.860 2.191.439 858 2.190.581 43.592.421 42.838.136 8.414 204 8.256 4.590 44 13.677 719.100 28.890 1.679 980 980 699 699 27.211 27.211 27.211 355.846 355.846 1
Transcript
 • Denumire indicator

  Sinteza veniturilor si cheltuielilor alocate pe surse si pe titluripe anii 2020-2023

  Anexa nr. 11 / 01 Pag. - mii lei -1

  Ca-pi-tol

  Sub-capi-

  tol

  Pa-ra-graf

  Gru-pa/

  Titlu

  Ar-ti-col

  Ali-ne-at

  0001

  0002

  1205

  2000

  2005

  2105

  2900

  3000

  3005

  3105

  3600

  3605

  4100

  4200

  05

  05

  09

  14

  15

  05

  03

  12

  03

  16

  19

  22

  25

  26

  29

  49

  05

  05

  50

  03

  05

  50

  05

  05

  VENITURI - TOTAL

  I.VENITURI CURENTE

  ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII

  Venituri din contributia datorata pentru medicamente finantate din Fondul National unic de asigurari sociale de sanatate si din bugetul Ministerului Sanatatii

  Venituri din contributia datorata pentru contractele cost-volum/cost-volum-rezultat

  Venituri din contributia datorata penru volume de medicamente consumate care depasesc volumele stabilite prin contracte

  B.CONTRIBUTII DE ASIGURARI

  CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR

  Contributii de asigurari sociale de sanatate datorate de angajatori

  Venituri din contributia asiguratorie pentru muncapentru concedii si indemnizatii

  CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR

  Contributii de asigurari sociale de sanatate datorate de asigurati

  Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala

  Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venitul obtinut dintr-o asociere cu o microintreprindere care nu genereaza o persoana juridica

  Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri din arendarea bunurilor agricole

  Contributii pentru concedii si indemnizatii datorate de asigurati

  Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri obtinute dintr-o asociere cu o persoana juridica

  Contributia de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele fizice care realizeaza venituri in baza contractelor de activitate sportiva

  Contributii de asigurari sociale de sanatate aferente declaratiei unice

  C.VENITURI NEFISCALE

  C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

  VENITURI DIN PROPRIETATE

  Alte venituri din proprietate

  VENITURI DIN DOBANZI

  Alte venituri din dobanzi

  C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

  DIVERSE VENITURI

  Alte venituri

  IV SUBVENTII

  SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

  41.157.251

  38.472.776

  3.284.467

  1.836.000

  1.446.686

  1.781

  35.161.691

  1.610.910

  800

  1.610.110

  33.550.781

  32.940.302

  6.810

  165

  6.682

  3.715

  36

  11.070

  582.001

  26.618

  1.547

  903

  903

  644

  644

  25.071

  25.071

  25.071

  2.572.871

  2.572.871

  A B

  CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

  Program 2020 Estimari 2021 Estimari 2022 Estimari 2023

  1 2 3 4

  42.126.260

  41.789.207

  3.366.579

  1.881.900

  1.482.853

  1.826

  38.395.236

  1.804.979

  820

  1.804.159

  36.590.257

  35.932.095

  7.342

  178

  7.204

  4.005

  39

  11.934

  627.460

  27.392

  1.592

  929

  929

  663

  663

  25.800

  25.800

  25.800

  337.053

  337.053

  45.839.884

  45.493.393

  3.447.377

  1.927.066

  1.518.441

  1.870

  42.017.857

  1.989.627

  840

  1.988.787

  40.028.230

  39.321.844

  7.880

  191

  7.732

  4.298

  41

  12.809

  673.435

  28.159

  1.637

  955

  955

  682

  682

  26.522

  26.522

  26.522

  346.491

  346.491

  49.691.815

  49.335.969

  3.523.219

  1.969.461

  1.551.847

  1.911

  45.783.860

  2.191.439

  858

  2.190.581

  43.592.421

  42.838.136

  8.414

  204

  8.256

  4.590

  44

  13.677

  719.100

  28.890

  1.679

  980

  980

  699

  699

  27.211

  27.211

  27.211

  355.846

  355.846

  1

 • Denumire indicator

  Anexa nr. 11 / 01 Pag. - mii lei -2

  Ca-pi-tol

  Sub-capi-

  tol

  Pa-ra-graf

  Gru-pa/

  Titlu

  Ar-ti-col

  Ali-ne-at

  4205

  4305

  4805

  4808

  5000

  26

  53

  06

  13

  02

  08

  15

  01

  10

  20

  30

  51

  57

  58

  59

  SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT

  Subventii primite de bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru echilibrare

  Sume alocate din bugetul de stat, altele decat cele de echilibrare, prin bugetul Ministerului Sanatatii

  SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII

  Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care se afla in concediu medical din cauza de accidente de munca si boli profesionale

  Contributii din sumele alocate sistemului de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale, pentru concedii si indemnizatii datorate persoanelor aflate in incapacitate temporara de munca din cauza accident de munca sau boala profesionala

  SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

  Fondul Social European (FSE)

  FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE TOTAL VENITURI

  SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

  Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC)

  TOTAL GENERAL

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  CHELTUIELI CURENTE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL II BUNURI SI SERVICII

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL III DOBANZI

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  2.572.859

  2.254.752

  318.107

  12

  11

  1

  111.604

  111.604

  2.451

  2.451

  2.451

  41.045.870

  41.045.877

  41.040.870

  41.040.877

  310.000

  310.000

  29.245.176

  29.245.176

  4.000

  4.000

  9.840.000

  9.840.000

  1.500.000

  1.500.000

  140.444

  140.451

  1.250

  1.250

  A B

  CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

  Program 2020 Estimari 2021 Estimari 2022 Estimari 2023

  1 2 3 4

  337.053

  337.053

  41.264.969

  41.264.969

  41.259.969

  41.259.969

  314.150

  314.150

  29.400.000

  29.400.000

  2.500

  2.500

  9.940.000

  9.940.000

  1.600.000

  1.600.000

  1.996

  1.996

  1.323

  1.323

  346.491

  346.491

  42.872.430

  42.872.430

  42.867.430

  42.867.430

  323.575

  323.575

  30.959.909

  30.959.893

  2.500

  2.500

  9.940.000

  9.940.000

  1.600.000

  1.600.000

  40.091

  40.107

  1.355

  1.355

  355.846

  355.846

  44.882.170

  44.882.170

  44.877.170

  44.877.170

  333.282

  333.282

  33.000.000

  33.000.000

  2.500

  2.500

  9.940.000

  9.940.000

  1.600.000

  1.600.000

  1.388

  1.388

  2

 • Denumire indicator

  Anexa nr. 11 / 01 Pag. - mii lei -3

  Ca-pi-tol

  Sub-capi-

  tol

  Pa-ra-graf

  Gru-pa/

  Titlu

  Ar-ti-col

  Ali-ne-at

  5005

  6600 05

  70

  71

  01

  10

  20

  30

  51

  57

  58

  59

  70

  71

  01

  10

  20

  30

  CHELTUIELI DE CAPITAL

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  CHELTUIELI - TOTAL

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  CHELTUIELI CURENTE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL II BUNURI SI SERVICII

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL III DOBANZI

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  CHELTUIELI DE CAPITAL

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  CHELTUIELI CURENTE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL II BUNURI SI SERVICII

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL III DOBANZI

  I.Credite de angajament

  5.000

  5.000

  5.000

  5.000

  41.043.426

  41.043.426

  41.038.426

  41.038.426

  310.000

  310.000

  29.245.176

  29.245.176

  4.000

  4.000

  9.840.000

  9.840.000

  1.500.000

  1.500.000

  138.000

  138.000

  1.250

  1.250

  5.000

  5.000

  5.000

  5.000

  41.043.426

  41.043.426

  41.038.426

  41.038.426

  310.000

  310.000

  29.245.176

  29.245.176

  4.000

  A B

  CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

  Program 2020 Estimari 2021 Estimari 2022 Estimari 2023

  1 2 3 4

  5.000

  5.000

  5.000

  5.000

  41.264.969

  41.264.969

  41.259.969

  41.259.969

  314.150

  314.150

  29.400.000

  29.400.000

  2.500

  2.500

  9.940.000

  9.940.000

  1.600.000

  1.600.000

  1.996

  1.996

  1.323

  1.323

  5.000

  5.000

  5.000

  5.000

  41.264.969

  41.264.969

  41.259.969

  41.259.969

  314.150

  314.150

  29.400.000

  29.400.000

  2.500

  5.000

  5.000

  5.000

  5.000

  42.872.430

  42.872.430

  42.867.430

  42.867.430

  323.575

  323.575

  30.959.909

  30.959.893

  2.500

  2.500

  9.940.000

  9.940.000

  1.600.000

  1.600.000

  40.091

  40.107

  1.355

  1.355

  5.000

  5.000

  5.000

  5.000

  42.872.430

  42.872.430

  42.867.430

  42.867.430

  323.575

  323.575

  30.959.909

  30.959.893

  2.500

  5.000

  5.000

  5.000

  5.000

  44.882.170

  44.882.170

  44.877.170

  44.877.170

  333.282

  333.282

  33.000.000

  33.000.000

  2.500

  2.500

  9.940.000

  9.940.000

  1.600.000

  1.600.000

  1.388

  1.388

  5.000

  5.000

  5.000

  5.000

  44.882.170

  44.882.170

  44.877.170

  44.877.170

  333.282

  333.282

  33.000.000

  33.000.000

  2.500

  3

 • Denumire indicator

  Anexa nr. 11 / 01 Pag. - mii lei -4

  Ca-pi-tol

  Sub-capi-

  tol

  Pa-ra-graf

  Gru-pa/

  Titlu

  Ar-ti-col

  Ali-ne-at

  6605

  6805

  51

  57

  58

  59

  70

  71

  01

  10

  20

  30

  51

  58

  59

  70

  71

  II.Credite bugetare

  TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  CHELTUIELI DE CAPITAL

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  SANATATE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  CHELTUIELI CURENTE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL II BUNURI SI SERVICII

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL III DOBANZI

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  CHELTUIELI DE CAPITAL

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

  4.000

  9.840.000

  9.840.000

  1.500.000

  1.500.000

  138.000

  138.000

  1.250

  1.250

  5.000

  5.000

  5.000

  5.000

  39.543.426

  39.543.426

  39.538.426

  39.538.426

  310.000

  310.000

  29.245.176

  29.245.176

  4.000

  4.000

  9.840.000

  9.840.000

  138.000

  138.000

  1.250

  1.250

  5.000

  5.000

  5.000

  5.000

  A B

  CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

  Program 2020 Estimari 2021 Estimari 2022 Estimari 2023

  1 2 3 4

  2.500

  9.940.000

  9.940.000

  1.600.000

  1.600.000

  1.996

  1.996

  1.323

  1.323

  5.000

  5.000

  5.000

  5.000

  39.664.969

  39.664.969

  39.659.969

  39.659.969

  314.150

  314.150

  29.400.000

  29.400.000

  2.500

  2.500

  9.940.000

  9.940.000

  1.996

  1.996

  1.323

  1.323

  5.000

  5.000

  5.000

  5.000

  2.500

  9.940.000

  9.940.000

  1.600.000

  1.600.000

  40.091

  40.107

  1.355

  1.355

  5.000

  5.000

  5.000

  5.000

  41.272.430

  41.272.430

  41.267.430

  41.267.430

  323.575

  323.575

  30.959.909

  30.959.893

  2.500

  2.500

  9.940.000

  9.940.000

  40.091

  40.107

  1.355

  1.355

  5.000

  5.000

  5.000

  5.000

  2.500

  9.940.000

  9.940.000

  1.600.000

  1.600.000

  1.388

  1.388

  5.000

  5.000

  5.000

  5.000

  43.282.170

  43.282.170

  43.277.170

  43.277.170

  333.282

  333.282

  33.000.000

  33.000.000

  2.500

  2.500

  9.940.000

  9.940.000

  1.388

  1.388

  5.000

  5.000

  5.000

  5.000

  4

 • Denumire indicator

  Anexa nr. 11 / 01 Pag. - mii lei -5

  Ca-pi-tol

  Sub-capi-

  tol

  Pa-ra-graf

  Gru-pa/

  Titlu

  Ar-ti-col

  Ali-ne-at

  9905

  5008

  6608

  01

  57

  01

  58

  01

  58

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  CHELTUIELI CURENTE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  EXCEDENT(+)/DEFICIT(-)

  FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  CHELTUIELI CURENTE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  SANATATE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  CHELTUIELI CURENTE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  1.500.000

  1.500.000

  1.500.000

  1.500.000

  1.500.000

  1.500.000

  113.825

  2.444

  2.451

  2.444

  2.451

  2.444

  2.451

  2.444

  2.451

  2.444

  2.451

  2.444

  2.451

  A B

  CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

  Program 2020 Estimari 2021 Estimari 2022 Estimari 2023

  1 2 3 4

  1.600.000

  1.600.000

  1.600.000

  1.600.000

  1.600.000

  1.600.000

  861.291

  1.600.000

  1.600.000

  1.600.000

  1.600.000

  1.600.000

  1.600.000

  2.967.454

  1.600.000

  1.600.000

  1.600.000

  1.600.000

  1.600.000

  1.600.000

  4.809.645

  5

 • Denumire indicator

  Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli articole si alineatepe anii 2020-2023

  (sume alocate din Bugetul Fondului National Unic de Asigurari Sociale de Sanatate)

  Anexa nr. 11 / 02 Pag. - mii lei -1

  Ca-pi-tol

  Sub-capi-

  tol

  Pa-ra-graf

  Gru-pa/

  Titlu

  Ar-ti-col

  Ali-ne-at

  5005

  01

  10

  20

  01

  02

  03

  01

  01

  05

  06

  12

  13

  17

  30

  06

  07

  01

  02

  03

  04

  05

  06

  08

  CHELTUIELI - TOTAL

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  CHELTUIELI CURENTE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Cheltuieli salariale in bani

  II.Credite bugetare

  Salarii de baza

  II.Credite bugetare

  Sporuri pentru conditii de munca

  II.Credite bugetare

  Alte sporuri

  II.Credite bugetare

  Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

  II.Credite bugetare

  Drepturi de delegare

  II.Credite bugetare

  Indemnizatii de hrana

  II.Credite bugetare

  Alte drepturi salariale in bani

  II.Credite bugetare

  Cheltuieli salariale in natura

  II.Credite bugetare

  Vouchere de vacanta

  II.Credite bugetare

  Contributii

  II.Credite bugetare

  Contributia asiguratorie pentru munca

  II.Credite bugetare

  TITLUL II BUNURI SI SERVICII

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Bunuri si servicii

  II.Credite bugetare

  Furnituri de birou

  II.Credite bugetare

  Materiale pentru curatenie

  II.Credite bugetare

  Incalzit, iluminat si forta motrica

  II.Credite bugetare

  Apa, canal si salubritate

  II.Credite bugetare

  Carburanti si lubrifianti

  II.Credite bugetare

  Piese de schimb

  II.Credite bugetare

  Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

  41.043.426

  41.043.426

  41.038.426

  41.038.426

  310.000

  310.000

  299.134

  247.305

  32.981

  873

  1.223

  1.435

  11.129

  4.188

  4.179

  4.179

  6.687

  6.687

  29.245.176

  29.245.176

  29.218.919

  2.405

  287

  6.730

  619

  892

  2.056

  A B

  CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

  Program 2020 Estimari 2021 Estimari 2022 Estimari 2023

  1 2 3 4

  41.264.969

  41.264.969

  41.259.969

  41.259.969

  314.150

  314.150

  29.400.000

  29.400.000

  42.872.430

  42.872.430

  42.867.430

  42.867.430

  323.575

  323.575

  30.959.909

  30.959.893

  44.882.170

  44.882.170

  44.877.170

  44.877.170

  333.282

  333.282

  33.000.000

  33.000.000

  6

 • Denumire indicator

  Anexa nr. 11 / 02 Pag. - mii lei -2

  Ca-pi-tol

  Sub-capi-

  tol

  Pa-ra-graf

  Gru-pa/

  Titlu

  Ar-ti-col

  Ali-ne-at

  30

  51

  57

  02

  05

  06

  11

  13

  14

  25

  30

  03

  01

  02

  09

  30

  30

  01

  02

  04

  30

  02

  66

  01

  II.Credite bugetare

  Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

  II.Credite bugetare

  Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

  II.Credite bugetare

  Reparatii curente

  II.Credite bugetare

  Bunuri de natura obiectelor de inventar

  II.Credite bugetare

  Alte obiecte de inventar

  II.Credite bugetare

  Deplasari, detasari, transferari

  II.Credite bugetare

  Deplasari interne, detasari, transferari

  II.Credite bugetare

  Deplasari in strainatate

  II.Credite bugetare

  Carti, publicatii si materiale documentare

  II.Credite bugetare

  Pregatire profesionala

  II.Credite bugetare

  Protectia muncii

  II.Credite bugetare

  Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale

  II.Credite bugetare

  Alte cheltuieli

  II.Credite bugetare

  Chirii

  II.Credite bugetare

  Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

  II.Credite bugetare

  TITLUL III DOBANZI

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Alte dobanzi

  II.Credite bugetare

  Dobanda datorata trezoreriei statului

  II.Credite bugetare

  TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Transferuri curente

  II.Credite bugetare

  Transferuri din bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate catre unitatile sanitarepentru acoperirea cresterilor salariale

  II.Credite bugetare

  TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Ajutoare sociale

  II.Credite bugetare

  Ajutoare sociale in numerar

  3.401

  29.136.693

  65.836

  3.129

  1.298

  1.298

  1.105

  738

  367

  141

  606

  235

  621

  19.122

  6.488

  12.634

  4.000

  4.000

  4.000

  4.000

  9.840.000

  9.840.000

  9.840.000

  9.840.000

  1.500.000

  1.500.000

  1.500.000

  A B

  CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

  Program 2020 Estimari 2021 Estimari 2022 Estimari 2023

  1 2 3 4

  2.500

  2.500

  9.940.000

  9.940.000

  1.600.000

  1.600.000

  2.500

  2.500

  9.940.000

  9.940.000

  1.600.000

  1.600.000

  2.500

  2.500

  9.940.000

  9.940.000

  1.600.000

  1.600.000

  7

 • Denumire indicator

  Anexa nr. 11 / 02 Pag. - mii lei -3

  Ca-pi-tol

  Sub-capi-

  tol

  Pa-ra-graf

  Gru-pa/

  Titlu

  Ar-ti-col

  Ali-ne-at

  6600 05

  58

  59

  70

  71

  01

  10

  20

  02

  15

  40

  01

  03

  01

  02

  01

  02

  03

  01

  02

  03

  30

  II.Credite bugetare

  TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Programe din Fondul Social European (FSE)

  II.Credite bugetare

  Finantarea nationala

  II.Credite bugetare

  Finantarea externa nerambursabila

  II.Credite bugetare

  Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020

  II.Credite bugetare

  Finantarea nationala

  II.Credite bugetare

  Finantare externa nerambursabila

  II.Credite bugetare

  Cheltuieli neeligibile

  II.Credite bugetare

  TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

  II.Credite bugetare

  CHELTUIELI DE CAPITAL

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Active fixe

  II.Credite bugetare

  Constructii

  II.Credite bugetare

  Masini, echipamente si mijloace de transport

  II.Credite bugetare

  Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

  II.Credite bugetare

  Alte active fixe

  II.Credite bugetare

  Reparatii capitale aferente activelor fixe

  II.Credite bugetare

  Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  CHELTUIELI CURENTE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL II BUNURI SI SERVICII

  1.500.000

  138.000

  138.000

  132.893

  21.289

  111.604

  5.107

  1.634

  2.451

  1.022

  1.250

  1.250

  1.250

  5.000

  5.000

  5.000

  5.000

  4.250

  224

  2.997

  100

  929

  750

  41.043.426

  41.043.426

  41.038.426

  41.038.426

  310.000

  310.000

  A B

  CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

  Program 2020 Estimari 2021 Estimari 2022 Estimari 2023

  1 2 3 4

  1.996

  1.996

  1.323

  1.323

  5.000

  5.000

  5.000

  5.000

  41.264.969

  41.264.969

  41.259.969

  41.259.969

  314.150

  314.150

  40.091

  40.107

  1.355

  1.355

  5.000

  5.000

  5.000

  5.000

  42.872.430

  42.872.430

  42.867.430

  42.867.430

  323.575

  323.575

  1.388

  1.388

  5.000

  5.000

  5.000

  5.000

  44.882.170

  44.882.170

  44.877.170

  44.877.170

  333.282

  333.282

  8

 • Denumire indicator

  Anexa nr. 11 / 02 Pag. - mii lei -4

  Ca-pi-tol

  Sub-capi-

  tol

  Pa-ra-graf

  Gru-pa/

  Titlu

  Ar-ti-col

  Ali-ne-at

  6605

  30

  51

  57

  58

  59

  70

  71

  01

  10

  01

  02

  03

  01

  05

  06

  12

  13

  17

  30

  06

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL III DOBANZI

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  CHELTUIELI DE CAPITAL

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  SANATATE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  CHELTUIELI CURENTE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Cheltuieli salariale in bani

  II.Credite bugetare

  Salarii de baza

  II.Credite bugetare

  Sporuri pentru conditii de munca

  II.Credite bugetare

  Alte sporuri

  II.Credite bugetare

  Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

  II.Credite bugetare

  Drepturi de delegare

  II.Credite bugetare

  Indemnizatii de hrana

  II.Credite bugetare

  Alte drepturi salariale in bani

  II.Credite bugetare

  Cheltuieli salariale in natura

  II.Credite bugetare

  Vouchere de vacanta

  II.Credite bugetare

  Contributii

  29.245.176

  29.245.176

  4.000

  4.000

  9.840.000

  9.840.000

  1.500.000

  1.500.000

  138.000

  138.000

  1.250

  1.250

  5.000

  5.000

  5.000

  5.000

  39.543.426

  39.543.426

  39.538.426

  39.538.426

  310.000

  310.000

  299.134

  247.305

  32.981

  873

  1.223

  1.435

  11.129

  4.188

  4.179

  4.179

  A B

  CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

  Program 2020 Estimari 2021 Estimari 2022 Estimari 2023

  1 2 3 4

  29.400.000

  29.400.000

  2.500

  2.500

  9.940.000

  9.940.000

  1.600.000

  1.600.000

  1.996

  1.996

  1.323

  1.323

  5.000

  5.000

  5.000

  5.000

  39.664.969

  39.664.969

  39.659.969

  39.659.969

  314.150

  314.150

  30.959.909

  30.959.893

  2.500

  2.500

  9.940.000

  9.940.000

  1.600.000

  1.600.000

  40.091

  40.107

  1.355

  1.355

  5.000

  5.000

  5.000

  5.000

  41.272.430

  41.272.430

  41.267.430

  41.267.430

  323.575

  323.575

  33.000.000

  33.000.000

  2.500

  2.500

  9.940.000

  9.940.000

  1.600.000

  1.600.000

  1.388

  1.388

  5.000

  5.000

  5.000

  5.000

  43.282.170

  43.282.170

  43.277.170

  43.277.170

  333.282

  333.282

  9

 • Denumire indicator

  Anexa nr. 11 / 02 Pag. - mii lei -5

  Ca-pi-tol

  Sub-capi-

  tol

  Pa-ra-graf

  Gru-pa/

  Titlu

  Ar-ti-col

  Ali-ne-at

  20

  30

  01

  02

  05

  06

  11

  13

  14

  25

  30

  07

  01

  02

  03

  04

  05

  06

  08

  09

  30

  30

  01

  02

  04

  30

  II.Credite bugetare

  Contributia asiguratorie pentru munca

  II.Credite bugetare

  TITLUL II BUNURI SI SERVICII

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Bunuri si servicii

  II.Credite bugetare

  Furnituri de birou

  II.Credite bugetare

  Materiale pentru curatenie

  II.Credite bugetare

  Incalzit, iluminat si forta motrica

  II.Credite bugetare

  Apa, canal si salubritate

  II.Credite bugetare

  Carburanti si lubrifianti

  II.Credite bugetare

  Piese de schimb

  II.Credite bugetare

  Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

  II.Credite bugetare

  Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

  II.Credite bugetare

  Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

  II.Credite bugetare

  Reparatii curente

  II.Credite bugetare

  Bunuri de natura obiectelor de inventar

  II.Credite bugetare

  Alte obiecte de inventar

  II.Credite bugetare

  Deplasari, detasari, transferari

  II.Credite bugetare

  Deplasari interne, detasari, transferari

  II.Credite bugetare

  Deplasari in strainatate

  II.Credite bugetare

  Carti, publicatii si materiale documentare

  II.Credite bugetare

  Pregatire profesionala

  II.Credite bugetare

  Protectia muncii

  II.Credite bugetare

  Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale

  II.Credite bugetare

  Alte cheltuieli

  II.Credite bugetare

  Chirii

  II.Credite bugetare

  Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

  II.Credite bugetare

  TITLUL III DOBANZI

  6.687

  6.687

  29.245.176

  29.245.176

  29.218.919

  2.405

  287

  6.730

  619

  892

  2.056

  3.401

  29.136.693

  65.836

  3.129

  1.298

  1.298

  1.105

  738

  367

  141

  606

  235

  621

  19.122

  6.488

  12.634

  A B

  CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

  Program 2020 Estimari 2021 Estimari 2022 Estimari 2023

  1 2 3 4

  29.400.000

  29.400.000

  30.959.909

  30.959.893

  33.000.000

  33.000.000

  10

 • Denumire indicator

  Anexa nr. 11 / 02 Pag. - mii lei -6

  Ca-pi-tol

  Sub-capi-

  tol

  Pa-ra-graf

  Gru-pa/

  Titlu

  Ar-ti-col

  Ali-ne-at

  51

  58

  59

  70

  71

  03

  01

  02

  15

  40

  01

  02

  66

  01

  02

  01

  02

  03

  01

  02

  03

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Alte dobanzi

  II.Credite bugetare

  Dobanda datorata trezoreriei statului

  II.Credite bugetare

  TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Transferuri curente

  II.Credite bugetare

  Transferuri din bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate catre unitatile sanitarepentru acoperirea cresterilor salariale

  II.Credite bugetare

  TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Programe din Fondul Social European (FSE)

  II.Credite bugetare

  Finantarea nationala

  II.Credite bugetare

  Finantarea externa nerambursabila

  II.Credite bugetare

  Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020

  II.Credite bugetare

  Finantarea nationala

  II.Credite bugetare

  Finantare externa nerambursabila

  II.Credite bugetare

  Cheltuieli neeligibile

  II.Credite bugetare

  TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

  II.Credite bugetare

  CHELTUIELI DE CAPITAL

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Active fixe

  II.Credite bugetare

  Constructii

  II.Credite bugetare

  Masini, echipamente si mijloace de transport

  II.Credite bugetare

  Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

  II.Credite bugetare

  4.000

  4.000

  4.000

  4.000

  9.840.000

  9.840.000

  9.840.000

  9.840.000

  138.000

  138.000

  132.893

  21.289

  111.604

  5.107

  1.634

  2.451

  1.022

  1.250

  1.250

  1.250

  5.000

  5.000

  5.000

  5.000

  4.250

  224

  2.997

  100

  A B

  CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

  Program 2020 Estimari 2021 Estimari 2022 Estimari 2023

  1 2 3 4

  2.500

  2.500

  9.940.000

  9.940.000

  1.996

  1.996

  1.323

  1.323

  5.000

  5.000

  5.000

  5.000

  2.500

  2.500

  9.940.000

  9.940.000

  40.091

  40.107

  1.355

  1.355

  5.000

  5.000

  5.000

  5.000

  2.500

  2.500

  9.940.000

  9.940.000

  1.388

  1.388

  5.000

  5.000

  5.000

  5.000

  11

 • Denumire indicator

  Anexa nr. 11 / 02 Pag. - mii lei -7

  Ca-pi-tol

  Sub-capi-

  tol

  Pa-ra-graf

  Gru-pa/

  Titlu

  Ar-ti-col

  Ali-ne-at

  6805

  01

  02

  03

  04

  05

  06

  07

  11

  01

  02

  03

  04

  05

  01

  02

  03

  04

  05

  01

  04

  01

  57

  03

  30 Alte active fixe

  II.Credite bugetare

  Reparatii capitale aferente activelor fixe

  II.Credite bugetare

  Administratia centrala

  II.Credite bugetare

  Servicii publice descentralizate

  II.Credite bugetare

  Produse farmaceutice, materiale sanitare specificesi dispozitive medicale

  II.Credite bugetare

  Medicamente cu si fara contributie personala

  II.Credite bugetare

  Medicamente pentru boli cronice cu risc crescut utilizate in programele nationale cu scop curativ

  II.Credite bugetare

  Materiale sanitare specifice utilizate in programele nationale cu scop curativ

  II.Credite bugetare

  Servicii medicale de hemodializa si dializa peritoneala

  II.Credite bugetare

  Dispozitive si echipamente medicale

  II.Credite bugetare

  Servicii medicale in ambulator

  II.Credite bugetare

  Asistenta medicala primara

  II.Credite bugetare

  Asistenta medicala pentru specialitati clinice

  II.Credite bugetare

  Asistenta medicala stomatologica

  II.Credite bugetare

  Asistenta medicala pentru specialitati paraclinice

  II.Credite bugetare

  Asistenta medicala in centre medicale multifunctionale

  II.Credite bugetare

  Servicii de urgenta prespitalicesti si transport sanitar

  II.Credite bugetare

  Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

  II.Credite bugetare

  Spitale generale

  II.Credite bugetare

  Unitati de recuperare-reabilitare a sanatatii

  II.Credite bugetare

  Ingrijiri medicale la domiciliu

  II.Credite bugetare

  Prestatii medicale acordate in baza documentelor internationale

  II.Credite bugetare

  ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  CHELTUIELI CURENTE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

  929

  750

  233.929

  10.179.964

  12.718.831

  5.716.230

  5.048.628

  603.553

  1.131.898

  218.522

  5.420.057

  2.799.771

  1.501.406

  115.504

  883.288

  120.088

  38.004

  10.465.028

  10.416.828

  48.200

  37.462

  450.151

  1.500.000

  1.500.000

  1.500.000

  1.500.000

  A B

  CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

  Program 2020 Estimari 2021 Estimari 2022 Estimari 2023

  1 2 3 4

  1.600.000

  1.600.000

  1.600.000

  1.600.000

  1.600.000

  1.600.000

  1.600.000

  1.600.000

  1.600.000

  1.600.000

  1.600.000

  1.600.000

  12

 • Denumire indicator

  Anexa nr. 11 / 02 Pag. - mii lei -8

  Ca-pi-tol

  Sub-capi-

  tol

  Pa-ra-graf

  Gru-pa/

  Titlu

  Ar-ti-col

  Ali-ne-at

  05

  06

  01

  02

  01

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Ajutoare sociale

  II.Credite bugetare

  Ajutoare sociale in numerar

  II.Credite bugetare

  Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati

  II.Credite bugetare

  Asistenta sociala in caz de boli

  II.Credite bugetare

  Asistenta sociala pentru familie si copii

  II.Credite bugetare

  1.500.000

  1.500.000

  1.500.000

  1.500.000

  800.000

  800.000

  700.000

  A B

  CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

  Program 2020 Estimari 2021 Estimari 2022 Estimari 2023

  1 2 3 4

  1.600.000

  1.600.000

  1.600.000

  1.600.000

  1.600.000

  1.600.000

  13

  În anul 2020 cheltuielile de administrare, funcționare și de capital ale Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și caselor de asigurări de sănătate nu depășesc 3% din sumele colectate. La subcapitolul ”Servicii publice descentralizate” sunt cuprinse și sume reprezentând creșteri salariale acordate personalului din sectorul sanitar, potrivit prevederilor Legii nr.153/2017.

 • Denumire indicator

  Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli articole si alineatepe anii 2020-2023

  (sume alocate din fonduri externe nerambursabile)

  Anexa nr. 11 / 03 Pag. - mii lei -1

  Ca-pi-tol

  Sub-capi-

  tol

  Pa-ra-graf

  Gru-pa/

  Titlu

  Ar-ti-col

  Ali-ne-at

  5008

  6608

  50

  50

  01

  58

  01

  58

  15

  15

  02

  02

  FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  CHELTUIELI CURENTE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020

  II.Credite bugetare

  Finantare externa nerambursabila

  II.Credite bugetare

  SANATATE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  CHELTUIELI CURENTE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020

  II.Credite bugetare

  Finantare externa nerambursabila

  II.Credite bugetare

  Alte cheltuieli in domeniul sanatatii

  II.Credite bugetare

  Alte institutii si actiuni sanitare

  II.Credite bugetare

  2.444

  2.451

  2.444

  2.451

  2.444

  2.451

  2.451

  2.451

  2.444

  2.451

  2.444

  2.451

  2.444

  2.451

  2.451

  2.451

  2.451

  2.451

  A B

  CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

  Program 2020 Estimari 2021 Estimari 2022 Estimari 2023

  1 2 3 4

  14

 • 1Pag. din

  Anexa nr. 11/04

  3

  Denumirea program / instrument / facilitate

  Valoareatotala

  Casa Nationala de Asigurari de Sanatate

  I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

  SINTEZAproiectelor finantate / propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor

  Comune Agricola si de Pescuit, precum si a altor facilitati si instrumente postaderare

  5000

  66055602

  66055602

  6605560201

  6605560202

  6605560203

  66055802

  66055802

  TOTAL GENERAL

  Programe din Fondul Social European(FSE)

  Programe din Fondul Social European(FSE)

  Finantarea nationala

  Finantarea externa nerambursabila

  Cheltuieli neeligibile

  Programe din Fondul Social European (FSE)

  Programe din Fondul Social European (FSE)

  1704

  13953

  Imbunatarirea si cresterea calitatii eficientei si a serviciilor de la nivelul caselor de asigurari de sanatate prin dezvoltarea unui sistem de control intern si de management al calitatii

  Sistem integrat de Management in Sistemul de Asigurari Sociale de Sanatate

  I. Credite de angajament

  II. Credite bugetare

  I. Credite de angajament

  II. Credite bugetare

  I. Credite de angajament

  II. Credite bugetare

  I. Credite de angajament

  II. Credite bugetare

  I. Credite de angajament

  II. Credite bugetare

  I. Credite de angajament

  II. Credite bugetare

  I. Credite de angajament

  II. Credite bugetare

  187.428

  187.428

  4.836

  4.836

  4.836

  4.836

  585

  585

  3.315

  3.315

  936

  936

  174.996

  174.996

  4.836

  4.836

  4.836

  4.836

  4.836

  4.836

  585

  585

  3.315

  3.315

  936

  936

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  61

  38

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  140.444

  140.451

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  132.909

  132.893

  1.996

  1.996

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  1.996

  1.996

  40.091

  40.107

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  40.091

  40.107

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Cod Realizari pana in anul

  2017

  Realizari 2018

  Executie preliminata

  2019

  Program 2020

  Estimari 2021

  Estimari 2022

  Estimari 2023

  Anii urmatori

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  66055602

  66055602

  66055602

  - mii lei -

  15

 • 2Pag. din

  Anexa nr. 11/04

  3

  Denumirea program / instrument / facilitate

  Valoareatotala

  Casa Nationala de Asigurari de Sanatate

  I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

  SINTEZAproiectelor finantate / propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor

  Comune Agricola si de Pescuit, precum si a altor facilitati si instrumente postaderare

  6605580201

  6605580202

  66055815

  66055815

  66055815

  6605581501

  6605581502

  Finantarea nationala

  Finantarea externa nerambursabila

  Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020

  Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020

  Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020

  Finantarea nationala

  Finantare externa nerambursabila

  12114

  13924

  Programul interoperabilitatea europeana pentru institutiile de asigurari sociale din Romania (ESSIR)

  Portalul Asigurarilor de Sanatate Open Source pentru EESSI ( Open Source Healthcare Insurance Gateway for EESSI)

  I. Credite de angajament

  II. Credite bugetare

  I. Credite de angajament

  II. Credite bugetare

  I. Credite de angajament

  II. Credite bugetare

  I. Credite de angajament

  II. Credite bugetare

  I. Credite de angajament

  II. Credite bugetare

  I. Credite de angajament

  II. Credite bugetare

  I. Credite de angajament

  II. Credite bugetare

  I. Credite de angajament

  174.996

  174.996

  28.028

  28.028

  146.968

  146.968

  5.133

  5.133

  581

  581

  4.552

  4.552

  1.642

  1.642

  2.463

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  42

  26

  42

  26

  0

  0

  13

  8

  19

  132.909

  132.893

  21.292

  21.289

  111.617

  111.604

  5.091

  5.107

  539

  555

  4.552

  4.552

  1.629

  1.634

  2.444

  1.996

  1.996

  320

  320

  1.676

  1.676

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  40.091

  40.107

  6.416

  6.419

  33.675

  33.688

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Cod Realizari pana in anul

  2017

  Realizari 2018

  Executie preliminata

  2019

  Program 2020

  Estimari 2021

  Estimari 2022

  Estimari 2023

  Anii urmatori

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  66055802

  66055802

  66055815

  66055815

  - mii lei -

  16

 • 3Pag. din

  Anexa nr. 11/04

  3

  Denumirea program / instrument / facilitate

  Valoareatotala

  Casa Nationala de Asigurari de Sanatate

  I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

  SINTEZAproiectelor finantate / propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor

  Comune Agricola si de Pescuit, precum si a altor facilitati si instrumente postaderare

  6605581503

  66085815

  66085815

  66085815

  6608581502

  Cheltuieli neeligibile

  Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020

  Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020

  Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020

  Finantare externa nerambursabila

  12114

  13924

  Programul interoperabilitatea europeana pentru institutiile de asigurari sociale din Romania (ESSIR)

  Portalul Asigurarilor de Sanatate Open Source pentru EESSI ( Open Source Healthcare Insurance Gateway for EESSI)

  II. Credite bugetare

  I. Credite de angajament

  II. Credite bugetare

  I. Credite de angajament

  II. Credite bugetare

  I. Credite de angajament

  II. Credite bugetare

  I. Credite de angajament

  II. Credite bugetare

  I. Credite de angajament

  II. Credite bugetare

  2.463

  1.028

  1.028

  2.463

  2.463

  282

  282

  2.181

  2.181

  2.463

  2.463

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  12

  10

  6

  19

  12

  19

  12

  0

  0

  19

  12

  2.451

  1.018

  1.022

  2.444

  2.451

  263

  270

  2.181

  2.181

  2.444

  2.451

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Cod Realizari pana in anul

  2017

  Realizari 2018

  Executie preliminata

  2019

  Program 2020

  Estimari 2021

  Estimari 2022

  Estimari 2023

  Anii urmatori

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  66055815

  66085815

  - mii lei -

  17

 • 1Pag. din

  Anexa nr. 11/05

  6

  Fondul Social European (FSE)Fond de finantare:

  CHELTUIELI - TOTAL

  SANATATE

  TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

  Programe din Fondul Social European(FSE)

  Finantarea nationala

  Finantarea externa nerambursabila

  Cheltuieli neeligibile

  I. Credite de angajament

  II. Credite bugetare

  I. Credite de angajament

  II. Credite bugetare

  I. Credite de angajament

  II. Credite bugetare

  I. Credite de angajament

  II. Credite bugetare

  I. Credite de angajament

  II. Credite bugetare

  I. Credite de angajament

  II. Credite bugetare

  I. Credite de angajament

  II. Credite bugetare

  4.836

  4.836

  4.836

  4.836

  4.836

  4.836

  4.836

  4.836

  585

  585

  3.315

  3.315

  936

  936

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  5005

  6605

  660556

  66055602

  6605560201

  6605560202

  6605560203

  5000 TOTAL GENERAL

  I. Credite de angajament

  II. Credite bugetare

  4.836

  4.836

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Proiectul: Imbunatarirea si cresterea calitatii eficientei si a serviciilor de la nivelul caselor de asigurari de sanatate prin dezvoltarea unui sistem de control intern si de management al calitatii

  Denumirea si codul proiectului/ surse

  de finantare

  Valoareatotala

  1704

  02

  4.836

  4.836

  4.836

  4.836

  4.836

  4.836

  4.836

  4.836

  4.836

  4.836

  585

  585

  3.315

  3.315

  936

  936

  Casa Nationala de Asigurari de SanatateProgram/ facilitate/ instrument: 04 Program Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative (PO DCA)

  I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

  FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si

  de Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare

  Realizari pana in anul 2017

  Realizari 2018

  Executie preliminata

  2019

  Program 2020

  Estimari 2021

  Estimari 2022

  Estimari 2023

  Anii urmatori

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  - mii lei -

  18

 • 2Pag. din

  Anexa nr. 11/05

  6

  Fondul Social European (FSE)Fond de finantare:

  CHELTUIELI - TOTAL

  SANATATE

  TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

  Programe din Fondul Social European (FSE)

  Finantarea nationala

  Finantarea externa nerambursabila

  I. Credite de angajament

  II. Credite bugetare

  I. Credite de angajament

  II. Credite bugetare

  I. Credite de angajament

  II. Credite bugetare

  I. Credite de angajament

  II. Credite bugetare

  I. Credite de angajament

  II. Credite bugetare

  I. Credite de angajament

  II. Credite bugetare

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  132.909

  132.893

  132.909

  132.893

  132.909

  132.893

  132.909

  132.893

  21.292

  21.289

  111.617

  111.604

  1.996

  1.996

  1.996

  1.996

  1.996

  1.996

  1.996

  1.996

  320

  320

  1.676

  1.676

  40.091

  40.107

  40.091

  40.107

  40.091

  40.107

  40.091

  40.107

  6.416

  6.419

  33.675

  33.688

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  5005

  6605

  660558

  66055802

  6605580201

  6605580202

  5000 TOTAL GENERAL

  I. Credite de angajament

  II. Credite bugetare

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  132.909

  132.893

  1.996

  1.996

  40.091

  40.107

  0

  0

  Proiectul: Sistem integrat de Management in Sistemul de Asigurari Sociale de Sanatate

  Denumirea si codul proiectului/ surse

  de finantare

  Valoareatotala

  13953

  02

  174.996

  174.996

  174.996

  174.996

  174.996

  174.996

  174.996

  174.996

  174.996

  174.996

  28.028

  28.028

  146.968

  146.968

  Casa Nationala de Asigurari de SanatateProgram/ facilitate/ instrument: 71 Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 (POCA)

  I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

  FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si

  de Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare

  Realizari pana in anul 2017

  Realizari 2018

  Executie preliminata

  2019

  Program 2020

  Estimari 2021

  Estimari 2022

  Estimari 2023

  Anii urmatori

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  - mii lei -

  19

 • 3Pag. din

  Anexa nr. 11/05

  6

  Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020Fond de finantare:

  CHELTUIELI - TOTAL

  SANATATE

  TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

  Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020

  Finantarea nationala

  Finantare externa nerambursabila

  Cheltuieli neeligibile

  FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

  I. Credite de angajament

  II. Credite bugetare

  I. Credite de angajament

  II. Credite bugetare

  I. Credite de angajament

  II. Credite bugetare

  I. Credite de angajament

  II. Credite bugetare

  I. Credite de angajament

  II. Credite bugetare

  I. Credite de angajament

  II. Credite bugetare

  I. Credite de angajament

  II. Credite bugetare

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  42

  26

  42

  26

  42

  26

  42

  26

  13

  8

  19

  12

  10

  6

  539

  555

  539

  555

  539

  555

  539

  555

  175

  180

  263

  270

  101

  105

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  5005

  6605

  660558

  66055815

  6605581501

  6605581502

  6605581503

  5008

  5000 TOTAL GENERAL

  I. Credite de angajament

  II. Credite bugetare

  0

  0

  0

  0

  61

  38

  802

  825

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Proiectul: Programul interoperabilitatea europeana pentru institutiile de asigurari sociale din Romania (ESSIR)

  Denumirea si codul proiectului/ surse

  de finantare

  Valoareatotala

  12114

  44

  863

  863

  581

  581

  581

  581

  581

  581

  581

  581

  188

  188

  282

  282

  111

  111

  Casa Nationala de Asigurari de SanatateProgram/ facilitate/ instrument: 86 Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020

  I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

  FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si

  de Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare

  Realizari pana in anul 2017

  Realizari 2018

  Executie preliminata

  2019

  Program 2020

  Estimari 2021

  Estimari 2022

  Estimari 2023

  Anii urmatori

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  - mii lei -

  20

 • 4Pag. din

  Anexa nr. 11/05

  6

  FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

  SANATATE

  TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

  Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020

  Finantare externa nerambursabila

  I. Credite de angajament

  II. Credite bugetare

  I. Credite de angajament

  II. Credite bugetare

  I. Credite de angajament

  II. Credite bugetare

  I. Credite de angajament

  II. Credite bugetare

  I. Credite de angajament

  II. Credite bugetare

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  19

  12

  19

  12

  19

  12

  19

  12

  19

  12

  263

  270

  263

  270

  263

  270

  263

  270

  263

  270

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  6608

  660858

  66085815

  6608581502

  Denumirea si codul proiectului/ surse

  de finantare

  Valoareatotala

  282

  282

  282

  282

  282

  282

  282

  282

  282

  282

  Realizari pana in anul 2017

  Realizari 2018

  Executie preliminata

  2019

  Program 2020

  Estimari 2021

  Estimari 2022

  Estimari 2023

  Anii urmatori

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  21

 • 5Pag. din

  Anexa nr. 11/05

  6

  Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020Fond de finantare:

  CHELTUIELI - TOTAL

  SANATATE

  TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

  Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020

  Finantarea nationala

  Finantare externa nerambursabila

  Cheltuieli neeligibile

  FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

  I. Credite de angajament

  II. Credite bugetare

  I. Credite de angajament

  II. Credite bugetare

  I. Credite de angajament

  II. Credite bugetare

  I. Credite de angajament

  II. Credite bugetare

  I. Credite de angajament

  II. Credite bugetare

  I. Credite de angajament

  II. Credite bugetare

  I. Credite de angajament

  II. Credite bugetare

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  4.552

  4.552

  4.552

  4.552

  4.552

  4.552

  4.552

  4.552

  1.454

  1.454

  2.181

  2.181

  917

  917

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  5005

  6605

  660558

  66055815

  6605581501

  6605581502

  6605581503

  5008

  5000 TOTAL GENERAL

  I. Credite de angajament

  II. Credite bugetare

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  6.733

  6.733

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Proiectul: Portalul Asigurarilor de Sanatate Open Source pentru EESSI ( Open Source Healthcare Insurance Gateway for EESSI)

  Denumirea si codul proiectului/ surse

  de finantare

  Valoareatotala

  13924

  44

  6.733

  6.733

  4.552

  4.552

  4.552

  4.552

  4.552

  4.552

  4.552

  4.552

  1.454

  1.454

  2.181

  2.181

  917

  917

  Casa Nationala de Asigurari de SanatateProgram/ facilitate/ instrument: 86 Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020

  I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

  FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si

  de Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare

  Realizari pana in anul 2017

  Realizari 2018

  Executie preliminata

  2019

  Program 2020

  Estimari 2021

  Estimari 2022

  Estimari 2023

  Anii urmatori

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  - mii lei -

  22

 • 6Pag. din

  Anexa nr. 11/05

  6

  FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

  SANATATE

  TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

  Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020

  Finantare externa nerambursabila

  I. Credite de angajament

  II. Credite bugetare

  I. Credite de angajament

  II. Credite bugetare

  I. Credite de angajament

  II. Credite bugetare

  I. Credite de angajament

  II. Credite bugetare

  I. Credite de angajament

  II. Credite bugetare

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  2.181

  2.181

  2.181

  2.181

  2.181

  2.181

  2.181

  2.181

  2.181

  2.181

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  6608

  660858

  66085815

  6608581502

  Denumirea si codul proiectului/ surse

  de finantare

  Valoareatotala

  2.181

  2.181

  2.181

  2.181

  2.181

  2.181

  2.181

  2.181

  2.181

  2.181

  Realizari pana in anul 2017

  Realizari 2018

  Executie preliminata

  2019

  Program 2020

  Estimari 2021

  Estimari 2022

  Estimari 2023

  Anii urmatori

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  23

 • Cod ordonator

  SINTEZA FINANTARII PROGRAMELOR

  - mii lei -

  Anexa nr. 11 / 06

  Pag. 1 din 3

  01 11697800

  530

  530

  530

  530

  530

  530

  530

  530

  Prog.

  Casa Nationala de Asigurari de Sanatate

  TOTAL CHELTUIELI

  I. Credite de angajament

  II. Credite bugetare

  Buget fond sanatate

  I. Credite de angajament

  II. Credite bugetare

  PROGRAM

  Programe nationale de sanatate curative

  TOTAL PROGRAM

  I. Credite de angajament

  II. Credite bugetare

  Buget fond sanatate

  I. Credite de angajament

  II. Credite bugetare

  Denumire

  186.622.330

  186.622.330

  186.622.330

  186.622.330

  31.362.814

  31.362.814

  31.362.814

  31.362.814

  30.367.499

  29.180.168

  30.367.499

  29.180.168

  6.082.053

  5.731.204

  6.082.053

  5.731.204

  29.129.533

  29.129.533

  29.129.533

  29.129.533

  6.324.280

  6.324.280

  6.324.280

  6.324.280

  29.281.468

  29.281.468

  29.281.468

  29.281.468

  6.322.280

  6.322.280

  6.322.280

  6.322.280

  30.838.531

  30.838.515

  30.838.531

  30.838.515

  6.322.280

  6.322.280

  6.322.280

  6.322.280

  32.875.953

  32.875.953

  32.875.953

  32.875.953

  7.543.806

  7.543.806

  7.543.806

  7.543.806

  339.115.314

  337.927.967

  339.115.314

  337.927.967

  63.957.513

  63.606.664

  63.957.513

  63.606.664

  TOTALRealizari pana 2018 Executie preliminata2019

  Program 2020 Estimari 2021 Estimari 2022 Estimari 2023

  24

 • Cod ordonator

  SINTEZA FINANTARII PROGRAMELOR

  - mii lei -

  Anexa nr. 11 / 06

  Pag. 2 din 3

  01 11697800 659

  659

  659

  659

  659

  659

  659

  659

  1704

  1704

  1704

  1704

  1704

  1704

  1704

  Prog.

  PROGRAM

  Program national privind asigurarea serviciilor medicale, a medicamentelor si dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de sanatate

  TOTAL PROGRAM

  I. Credite de angajament

  II. Credite bugetare

  Buget fond sanatate

  I. Credite de angajament

  II. Credite bugetare

  PROGRAM

  Program privind medicamentele care fac obiectul contractelor cost volum/cost volum rezultat

  TOTAL PROGRAM

  I. Credite de angajament

  II. Credite bugetare

  Buget fond sanatate

  I. Credite de angajament

  Denumire

  152.636.457

  152.636.457

  152.636.457

  152.636.457

  2.623.059

  2.623.059

  2.623.059

  21.042.269

  20.928.719

  21.042.269

  20.928.719

  3.243.177

  2.520.245

  3.243.177

  20.063.449

  20.063.449

  20.063.449

  20.063.449

  2.741.804

  2.741.804

  2.741.804

  20.217.384

  20.217.384

  20.217.384

  20.217.384

  2.741.804

  2.741.804

  2.741.804

  21.190.525

  21.190.509

  21.190.525

  21.190.509

  3.325.726

  3.325.726

  3.325.726

  21.693.550

  21.693.550

  21.693.550

  21.693.550

  3.638.597

  3.638.597

  3.638.597

  256.843.634

  256.730.068

  256.843.634

  256.730.068

  18.314.167

  17.591.235

  18.314.167

  TOTALRealizari pana 2018 Executie preliminata2019

  Program 2020 Estimari 2021 Estimari 2022 Estimari 2023

  25

 • Cod ordonator

  SINTEZA FINANTARII PROGRAMELOR

  - mii lei -

  Anexa nr. 11 / 06

  Pag. 3 din 3

  01 11697800 1704

  Prog.

  II. Credite bugetare

  Denumire

  2.623.059 2.520.245 2.741.804 2.741.804 3.325.726 3.638.597 17.591.235

  TOTALRealizari pana 2018 Executie preliminata2019

  Program 2020 Estimari 2021 Estimari 2022 Estimari 2023

  26

 • Fisa Programului

  - mii lei-

  Anexa nr. 11 / 07 Pag. 1 din 10

  01

  Cod

  11697800

  ordonator

  530

  Cod program

  Cod indicator

  Casa Nationala de Asigurari de Sanatate

  PROGRAM :

  Programe nationale de sanatate curative

  PRIORITATEA : 1

  PARTENERI :

  Ministerul Sanatatii

  DESCRIERE :

  Asigurarea, pentru bolnavii cu boli cronice cu impact major asupra sanatatii publice din cadrul programelor nationale de sanatate curative de medicamente, materiale sanitare specifice, dispozitive medicale precum si a unor servicii medicale paraclinice. Asigurarea serviciilor de supleere renala precum si a unor servicii medicale specifice.

  Data inceperii :01-01-2006

  Data inchiderii :31-12-2023

  FINANTARE :

  TOTAL - eligibil :

  I. Credite de angajament

  II. Credite bugetare

  31.362.814

  31.362.814

  6.082.053

  5.731.204

  6.324.280

  6.324.280

  6.322.280

  6.322.280

  6.322.280

  6.322.280

  7.543.806

  7.543.806

  63.957.513

  63.606.664

  TotalExecutie preliminata 2019

  Estimari 2021 Estimari 2022 Estimari 2023Realizari pana 2018 Program 2020

  27

 • Fisa Programului

  - mii lei-

  Anexa nr. 11 / 07 Pag. 2 din 10

  01

  Cod

  11697800

  ordonator

  530

  Cod program

  5005

  5005

  5005

  6605

  6605

  6605

  660520

  660520

  660520

  Cod indicator

  Indicatori de finantare

  Buget fond sanatate

  CHELTUIELI - TOTAL

  I. Credite de angajament

  II. Credite bugetare

  SANATATE

  I. Credite de angajament

  II. Credite bugetare

  TITLUL II BUNURI SI SERVICII

  I. Credite de angajament

  II. Credite bugetare

  Rata de finantare din :

  Fonduri eligibile :

  I. Credite de angajament

  II. Credite bugetare

  31.362.814

  31.362.814

  31.362.814

  31.362.814

  31.362.814

  31.362.814

  100

  100

  6.082.053

  5.731.204

  6.082.053

  5.731.204

  6.082.053

  5.731.204

  100

  100

  6.324.280

  6.324.280

  6.324.280

  6.324.280

  6.324.280

  6.324.280

  100

  100

  6.322.280

  6.322.280

  6.322.280

  6.322.280

  6.322.280

  6.322.280

  100

  100

  6.322.280

  6.322.280

  6.322.280

  6.322.280

  6.322.280

  6.322.280

  100

  100

  7.543.806

  7.543.806

  7.543.806

  7.543.806

  7.543.806

  7.543.806

  100

  100

  63.957.513

  63.606.664

  63.957.513

  63.606.664

  63.957.513

  63.606.664

  TotalExecutie preliminata 2019

  Estimari 2021 Estimari 2022 Estimari 2023Realizari pana 2018 Program 2020

  28

 • Fisa Programului

  - mii lei-

  Anexa nr. 11 / 07 Pag. 3 din 10

  01

  Cod

  11697800

  ordonator

  530

  659

  Cod program

  5856

  5857

  5858

  5859

  5860

  5861

  Cod indicator

  REZULTATE ASTEPTATE :

  Imbunatatirea starii de sanatate a populatiei si cresterea sperantei de viata a bolnavilor.

  Indicatori de fundamentare

  EFICIENTA

  Medicamente pentru boli cronice cu risc crescut utilizate in programele nationale cu scop curative – cost mediu/bolnav – lei

  Materiale sanitare specifice utilizate in programele nationale cu scop curative – cost mediu/bolnav – lei

  Servicii medicale acordate in cadrul programelor nationale de sanatate curative– cost mediu/bolnav – lei

  REZULTAT

  Medicamente pentru boli cronice cu risc crescut utilizate in programele nationale cu scop curative – numar persoane beneficiare

  Materiale sanitare specifice utilizate in programele nationale cu scop curative - numar persoane beneficiare

  Servicii medicale acordate in cadrul programelor nationale de sanatate curative-numar persoane beneficiare

  COMENTARII :

  Programul se finanteaza din Bugetul Fondului National Unic de Asigurari Sociale de Sanatate

  PROGRAM :

  Program national privind asigurarea serviciilor medicale, a medicamentelor si dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de sanatate

  2.729,9

  982,9

  13.544,9

  1.021.971

  338.378

  90.165

  3.917,8

  1.387,9

  13.229

  1.065.898

  349.630

  107.406

  3.623

  1.656,2

  11.998,4

  1.123.767

  363.202

  137.462

  3.450,5

  1.577,4

  11.427,1

  1.179.955

  381.362

  144.335

  3.286,2

  1.502,3

  10.882,9

  1.238.953

  400.430

  151.552

  3.677,5

  2.062,2

  11.984,8

  1.298.423

  419.651

  158.826

  TotalExecutie preliminata 2019

  Estimari 2021 Estimari 2022 Estimari 2023Realizari pana 2018 Program 2020

  29

 • Fisa Programului

  - mii lei-

  Anexa nr. 11 / 07 Pag. 4 din 10

  01

  Cod

  11697800

  ordonator

  659

  Cod program

  Cod indicator

  PRIORITATEA : 1

  PARTENERI :

  Ministerul Sanatatii

  DESCRIERE :

  Asigurarea dispozitivelor si echipamente medicale, a medicamentelor cu si fara contributie personala, asigurarea serviciilor medicale in asistenta medicala primara , asistenta medicala pentru specialitati clinice, asistenta medicala stomatologica, asistenta medicala pentru specialitati paraclinice, in centre med multifunctionale ( servicii medicale de recuperare), servicii de urgenta prespitalicesti si transport sanitar, servicii medicale in unitati sanitare cu paturi, servicii profilactice, ingrijiri medicale la domiciliu si asigurarea prestatiilor medicale acordate in baza documentelor internationale cu prevederi in domeniul sanatatii la care Romania este parte.

  Data inceperii :01-01-2009

  Data inchiderii :31-12-2023

  FINANTARE :

  TOTAL - eligibil :

  I. Credite de angajament

  II. Credite bugetare

  Indicatori de finantare

  152.636.457

  152.636.457

  21.042.269

  20.928.719

  20.063.449

  20.063.449

  20.217.384

  20.217.384

  21.190.525

  21.190.509

  21.693.550

  21.693.550

  256.843.634

  256.730.068

  TotalExecutie preliminata 2019

  Estimari 2021 Estimari 2022 Estimari 2023Realizari pana 2018 Program 2020

  30

 • Fisa Programului

  - mii lei-

  Anexa nr. 11 / 07 Pag. 5 din 10

  01

  Cod

  11697800

  ordonator

  659

  Cod program

  5005

  5005

  5005

  6605

  6605

  6605

  660520

  660520

  660520

  Cod indicator

  Buget fond sanatate

  CHELTUIELI - TOTAL

  I. Credite de angajament

  II. Credite bugetare

  SANATATE

  I. Credite de angajament

  II. Credite bugetare

  TITLUL II BUNURI SI SERVICII

  I. Credite de angajament

  II. Credite bugetare

  Rata de finantare din :

  Fonduri eligibile :

  I. Credite de angajament

  II. Credite bugetare

  REZULTATE ASTEPTATE :

  152.636.457

  152.636.457

  152.636.457

  152.636.457

  152.636.457

  152.636.457

  100

  100

  21.042.269

  20.928.719

  21.042.269

  20.928.719

  21.042.269

  20.928.719

  100

  100

  20.063.449

  20.063.449

  20.063.449

  20.063.449

  20.063.449

  20.063.449

  100

  100

  20.217.384

  20.217.384

  20.217.384

  20.217.384

  20.217.384

  20.217.384

  100

  100

  21.190.525

  21.190.509

  21.190.525

  21.190.509

  21.190.525

  21.190.509

  100

  100

  21.693.550

  21.693.550

  21.693.550

  21.693.550

  21.693.550

  21.693.550

  100

  100

  256.843.634

  256.730.068

  256.843.634

  256.730.068

  256.843.634

  256.730.068

  TotalExecutie preliminata 2019

  Estimari 2021 Estimari 2022 Estimari 2023Realizari pana 2018 Program 2020

  31

 • Fisa Programului

  - mii lei-

  Anexa nr. 11 / 07 Pag. 6 din 10

  01

  Cod

  11697800

  ordonator

  659

  Cod program

  3526

  3529

  3531

  3534

  3535

  3536

  4568

  4569

  4570

  5862

  5863

  5864

  Cod indicator

  Imbunatatirea calitatii serviciilor medicale acordate asiguratilor.

  Indicatori de fundamentare

  EFICIENTA

  Asistenta medicala primara - cost pe asigurat inscris pe lista medic de familie (lei)

  Asistenta medicala pentru specialitati paraclinice - cost mediu – lei

  Asistenta medicala stomatologica - cost mediu/ serviciu ( lei )

  Spitale generale - cost mediu/caz rezolvat – lei

  Medicamente cu si fara contributie personala - cost mediu pe bolnav

  Dispozitive si echipamente medicale - cost mediu/persoana beneficiara

  Asistenta medicala pentru specialitati clinice - cost mediu/ asigurat - lei

  Servicii de urgenta prespitalicesti si transport sanitar - cost mediu/locuitor (lei)

  Ingrijiri medicale la domiciliu - cost mediu/serviciu

  Asistenta medicala in centre medicale multifunctionale – cost mediu – lei

  Unitati de recuperare-reabilitare a sanatatii – cost mediu/caz rezolvat-lei

  Prestatii medicale acordate in baza documentelor internationale – cost mediu/caz rezolvat -lei

  120,2

  15,7

  98,9

  1.240

  431,9

  1.273,3

  50,7

  21,2

  13,6

  216,2

  1.811

  5.422,1

  153,5

  13,9

  39,2

  1.296,5

  301,1

  1.053,2

  43,5

  5,6

  13,7

  113,1

  227,5

  3.812,1

  161,3

  14,8

  96,9

  1.134,4

  286,2

  1.159,3

  56

  7,4

  15,8

  190,2

  1.457,5

  4.842,1

  163,5

  14,7

  97,2

  1.108,3

  277

  1.157,7

  56,1

  7,6

  15,5

  190,7

  1.443,4

  4.821,9

  165,4

  14,6

  97,6

  1.410,8

  292,3

  1.159,5

  56,2

  7,7

  15,4

  191,3

  1.428,2

  4.715,3

  167,1

  14,4

  97,9

  1.133,8

  291,8

  1.159,4

  56,4

  7,9

  15,3

  191,8

  1.413,2

  4.614

  TotalExecutie preliminata 2019

  Estimari 2021 Estimari 2022 Estimari 2023Realizari pana 2018 Program 2020

  32

 • Fisa Programului

  - mii lei-

  Anexa nr. 11 / 07 Pag. 7 din 10

  01

  Cod

  11697800

  ordonator

  659

  Cod program

  3538

  3542

  3547

  3548

  3549

  3552

  3553

  3554

  3555

  4571

  4572

  5865

  5866

  5867

  Cod indicator

  REZULTAT

  Asistenta medicala primara - numar asigurati

  Asistenta medicala pentru specialitati paraclinice-numar de investigatii

  Asistenta medicala stomatologica - numar servicii

  Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi - numar unitati sanitare

  Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi - numar cazuri externate

  Medicamente cu si fara contributie personala - numar de persoane beneficiare

  Dispozitive si echipamente medicale - numar de beneficiari

  Ingrijiri medicale la domiciliu - numar servicii medicale

  Ingrijiri medicale la domiciliu - numar cazuri

  Servicii de urgenta prespitalicesti si transport sanitar - numar locuitori

  Asistenta medicala pentru specialitati clinice - numar servicii medicale

  Asistenta medicala in centre medicale multifunctionale – numar beneficiari

  Unitati de recuperare –reabilitare a sanatatii-numar unitati sanitare

  Unitati de recuperare-reabilitare a sanatatii – numar cazuri externate

  17.146.084

  47.081.956

  1.054.510

  669

  8.130.100

  9.248.019

  160.652

  2.903.847

  26.464

  1.780.455

  22.899.244

  546.094

  21

  26.728

  17.102.349

  55.347.689

  2.945.682

  675

  8.276.748

  14.820.425

  207.492

  2.728.522

  37.950

  6.798.992

  32.804.937

  1.061.756

  18

  211.799

  17.357.467

  56.728.969

  1.191.999

  690

  8.764.835

  13.805.010

  188.490

  2.371.573

  30.838

  5.145.388

  26.800.439

  631.333

  20

  33.067

  17.555.314

  58.651.657

  1.217.734

  694

  8.971.361

  14.277.890

  193.467

  2.484.139

  31.803

  5.155.086

  27.441.643

  645.560

  20

  34.228

  17.765.766

  60.584.477

  1.242.358

  698

  7.380.273

  14.767.693

  197.815

  2.561.292

  32.701

  5.163.339

  28.021.236

  658.976

  20

  35.423

  17.971.225

  62.519.261

  1.265.889

  702

  9.384.627

  15.285.286

  202.183

  2.634.064

  33.337

  5.172.860

  28.543.634

  671.543

  20

  36.587

  TotalExecutie preliminata 2019

  Estimari 2021 Estimari 2022 Estimari 2023Realizari pana 2018 Program 2020

  33

 • Fisa Programului

  - mii lei-

  Anexa nr. 11 / 07 Pag. 8 din 10

  01

  Cod

  11697800

  ordonator

  659

  1704

  Cod program

  5868

  Cod indicator

  Prestatii medicale acordate in baza documentelor internationale – numar persoane beneficiare

  COMENTARII :

  Programul se finanteaza din Bugetul Fondului National Unic de Asigurari Sociale de Sanatate, prin transferuri din bugetul Ministerului Sanatatii.

  PROGRAM :

  Program privind medicamentele care fac obiectul contractelor cost volum/cost volum rezultat

  PRIORITATEA : 1

  PARTENERI :

  Detinatorii de autorizatii de punere pe piata/reprezentantii legali ai acestora

  DESCRIERE :

  Asigurarea pe baza de prescriptie medicala, in ambulatoriu, sau in spital, a medicamentelor ce fac obiectul contractelor cost volum/cost volum rezultat

  Data inceperii :01-11-2015

  Data inchiderii :31-12-2023

  FINANTARE :

  TOTAL - eligibil :

  82.999 118.084 92.966 95.041 97.191 99.324

  TotalExecutie preliminata 2019

  Estimari 2021 Estimari 2022 Estimari 2023Realizari pana 2018 Program 2020

  34

 • Fisa Programului

  - mii lei-

  Anexa nr. 11 / 07 Pag. 9 din 10

  01

  Cod

  11697800

  ordonator

  1704

  Cod program

  5005

  5005

  5005

  6605

  6605

  6605

  660520

  660520

  660520

  Cod indicator

  I. Credite de angajament

  II. Credite bugetare

  Indicatori de finantare

  Buget fond sanatate

  CHELTUIELI - TOTAL

  I. Credite de angajament

  II. Credite bugetare

  SANATATE

  I. Credite de angajament

  II. Credite bugetare

  TITLUL II BUNURI SI SERVICII

  I. Credite de angajament

  II. Credite bugetare

  Rata de finantare din :

  Fonduri eligibile :

  2.623.059

  2.623.059

  2.623.059

  2.623.059

  2.623.059

  2.623.059

  2.623.059

  2.623.059

  3.243.177

  2.520.245

  3.243.177

  2.520.245

  3.243.177

  2.520.245

  3.243.177

  2.520.245

  2.741.804

  2.741.804

  2.741.804

  2.741.804

  2.741.804

  2.741.804

  2.741.804

  2.741.804

  2.741.804

  2.741.804

  2.741.804

  2.741.804

  2.741.804

  2.741.804

  2.741.804

  2.741.804

  3.325.726

  3.325.726

  3.325.726

  3.325.726

  3.325.726

  3.325.726

  3.325.726

  3.325.726

  3.638.597

  3.638.597

  3.638.597

  3.638.597

  3.638.597

  3.638.597

  3.638.597

  3.638.597

  18.314.167

  17.591.235

  18.314.167

  17.591.235

  18.314.167

  17.591.235

  18.314.167

  17.591.235

  TotalExecutie preliminata 2019

  Estimari 2021 Estimari 2022 Estimari 2023Realizari pana 2018 Program 2020

  35

 • Fisa Programului

  - mii lei-

  Anexa nr. 11 / 07 Pag. 10 din 10

  01

  Cod

  11697800

  ordonator

  1704

  Cod program

  5869

  5870

  5871

  5872

  5873

  5874

  Cod indicator

  I. Credite de angajament

  II. Credite bugetare

  REZULTATE ASTEPTATE :

  Asigurarea accesului pacientilor la medicamentele inovative ce fac obiectul contractelor cost volum/cost volum rezultat

  Indicatori de fundamentare

  EFICIENTA

  Medicamente cu si faracontributie personala -COST VOLUM REZULTAT - cost mediu/tratament – lei

  Medicamente cu si faracontributie personala -COST VOLUM - cost mediu/tratament – lei

  Medicamente pentru boli cronice cu ris


Recommended