+ All Categories
Home > Education > Newsletter 10 IMI PQ NET 2012-05

Newsletter 10 IMI PQ NET 2012-05

Date post: 28-Nov-2014
Category:
Upload: imi-pq-net-romania
View: 788 times
Download: 2 times
Share this document with a friend
Description:
 
Embed Size (px)
of 12 /12
Investește în oameni! Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară 3: Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor Domeniul major de intervenţie 3.3.: „Dezvoltarea parteneriatului şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă” Contract nr.: POSDRU/93/3.3/S/53132 NEWSLETTER Nr. 10, Mai 2012
Transcript
Page 1: Newsletter 10 IMI PQ NET 2012-05

Investește în oameni!Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013Axa prioritară 3: Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilorDomeniul major de intervenţie 3.3.: „Dezvoltarea parteneriatului şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă”Contract nr.: POSDRU/93/3.3/S/53132   

NEWSLETTERNr. 10, Mai 2012

Page 2: Newsletter 10 IMI PQ NET 2012-05

Proiectul strategic„Reţeaua Autorităților Competente pentru Calificările Profesionale din

România(IMI PQ NET România)”NOUTĂȚI

Comisia Europeană: Previziuni de primăvară încurajatoare

Europa încărunțește: e timpul să ne pregătim

Comisia Europeană efectuează primul „bilanț de sănătate” al spațiului Schengen

Comercializarea certificatelor de emisii: cifrele anuale privind conformitatea indică o scădere a emisiilor în 2011

Noul IMI, mai uşor de utilizat: IMI versiunea 5.0 este acum disponibilă!

EVENIMENT

IMI PQ NET România s-a reunit la

Sinaia pentru Atelierele de Lucru

              www.imipqnet.ro 

  INFO+ Ce spun utilizatorii despre IMI

Diverse

Page 3: Newsletter 10 IMI PQ NET 2012-05

NOUTĂȚI

Comisia Europeană: Previziuni de primăvară încurajatoare

Economia UE trece în prezent printr-o ușoară recesiune, dar se întrevede o redresare lentă în a doua jumătate a anului.Potrivit previziunilor de primăvară publicate la data de 11 mai, PIB-ul real va stagna anul acesta în UE și va scădea ușor în zona euro. Totuși, măsurile luate de UE pentru a face față crizei datoriilor au contribuit la reducerea tensiunilor de pe piața financiară. Presupunând că investitorii și consumatorii încep să își recapete încrederea într-o anumită măsură, cererea internă va ajunge, treptat, la cote normale.

Se prevede o redresare lentă în a doua jumătate a lui 2012 şi ne putem aştepta la o accelerare a creşterii economice în 2013. Anul acesta, PIB-ul va stagna în UE şi va scădea cu 0,3% în zona euro, urmând să crească cu 1,3% în UE şi cu 1% în zona euro, în 2013.Situaţia rămâne însă fragilă în continuare. La nivel de redresare inegalităţile dintre statele membre vor persista, în special din cauza diversităţii problemelor structurale, a costurilor finanţării şi a sustenabilităţii finanţelor publice.Per total, condiţiile de pe piaţa muncii ar trebui să se amelioreze în 2013, odată cu revenirea creşterii economice. Va dura însă ceva timp până când aceste schimbări vor putea să se reflecte în rata şomajului, care se estimează că va rămâne la 10,3% în UE şi la 11% în zona euro, în 2012 şi 2013.În ciuda încetinirii ritmului de producţie în 2011, finanţele publice s-au îmbunătăţit semnificativ în UE. Se prevede că deficitele bugetare vor scădea şi mai mult în 2012 şi 2013.Inflaţia va scădea, de asemenea, treptat şi va ajunge sub 2% în 2013.

Sursa: Comisia Europeană Mai multe detalii: http://ec.europa.eu/news/eu_120427_ro.htm 

Page 4: Newsletter 10 IMI PQ NET 2012-05

NOUTĂȚIEuropa încărunțește: e timpul să ne pregătim

Potrivit raportului, până în 2060, aproximativ o treime din populația europeană va avea cel puțin 65 de ani, dintr-un total de 517 milioane de cetățeni.În următoarele decenii, profilul de vârstă al UE urmează să se modifice în mod considerabil, potrivit unui raport al UE, publicat astăzi.

Până în 2060, populaţia UE va creşte până la numai 517 milioane de locuitori (faţă de 502 milioane în 2010) şi, în acelaşi timp, va fi mult mai bătrână: 30% din cetăţeni vor avea cel puţin 65 de ani. Creşterea speranţei de viaţă este o realizare majoră, dar, în acelaşi timp, reprezintă o provocare semnificativă pentru economiile şi sistemele sociale din UE.Pe de altă parte, vă scădea numărul persoanelor active (15-64 de ani): se estimează că ponderea acestora în totalul populaţiei se va diminua de la 67% la 56%. Aceasta înseamnă că vor fi numai 2 persoane active pentru un pensionar, faţă de 4 câte sunt în prezent.

Aceste schimbări demografice vor avea un impact semnificativ asupra finanţelor publice europene. Dacă politicile actuale nu sunt modificate pentru a reflecta aceste evoluţii, în perioada 2010-2060, ne aşteptăm la o creştere cu 4,1 puncte procentuale din PIB a cheltuielilor publice legate strict de vârstă (pensii, asistenţă medicală şi îngrijiri pe termen lung), adică o creştere de la 25% la circa 29% din PIB. Până în 2060, cheltuielile pentru pensii vor reprezenta până la 13% din PIB (faţă de 11,3%). Raportul ilustrează  mari  variaţii  la  nivel  naţional,  în  funcţie  de  măsurile  luate  de  statele  membre  pentru  reformarea  sistemelor  de pensii.

Sursa: Comisia EuropeanăMai multe detalii: http://ec.europa.eu/news/justice/120416_ro.htm 

Page 5: Newsletter 10 IMI PQ NET 2012-05

NOUTĂȚI

Comisia Europeană efectuează primul „bilanț de sănătate” al spațiului Schengen

În prezent, peste 400 de milioane de europeni beneficiază de posibilitatea de a călători fără pașaport în spațiul Schengen. În condiţiile în care cetăţenii europeni efectuează peste 1,25 de miliarde de călătorii anual, sunt necesare măsuri de vigilenţă pentru a apăra dreptul la liberă circulaţie al acestora. Comisia a adoptat primul său „bilanţ de sănătate”, o imagine de ansamblu efectuată bianual privind funcţionarea spaţiului Schengen, care va contribui la consolidarea orientării şi cooperării politice dintre ţările participante. Raportul este însoţit de orientări care urmăresc să asigure o interpretare şi o punere în aplicare coerente a aspectelor selectate, în spirit de solidaritate. Detalii http://ec.europa.eu/romania/news/16052012_bilantl_sanatate_ro.htm    

Comercializarea certificatelor de emisii: cifrele anuale privind conformitatea indică o scădere a emisiilor în 2011

Emisiile de gaze cu efect de seră ale instalațiilor care participă la schema UE de comercializare a certificatelor de emisii (EU ETS) au scăzut cu peste 2 % anul trecut, potrivit informațiilor furnizate de registrele statelor membre.Connie Hedegaard, comisarul pentru politici climatice, a declarat: „Emisiile din cadrul ETS au scăzut cu mai mult de 2 % în 2011 în pofida extinderii redresării economice. Acest rezultat pozitiv arată că ETS realizează reduceri ale emisiilor eficiente din punct de vedere al costurilor. De asemenea, acesta subliniază motivul pentru care ETS rămâne motorul care stimulează creșterea cu emisii reduse de dioxid de carbon în Europa. Sursa: Comisia Europeană  http://ec.europa.eu/romania/news/15052012_comercializarea_certificatelor_ro.htm 

Page 6: Newsletter 10 IMI PQ NET 2012-05

NOUTĂȚI

Noul IMI, mai uşor de utilizat: IMI versiunea 5.0 este acum disponibilă!

Comisia Europeană a adus modificări la sistemul IMI, ţinând cont de observaţiile dumneavoastră. Sperăm ca noile funcţionalităţi ale sistemului să vă ajute în munca de zi cu zi.

Acum puteţi:•traduce texte şi comentarii printr-un simplu clic*•trimite mesaje şi avertismente autorităţilor partenere,•anexa documente la o cerere, în orice momentÎn plus:•structura meniului a fost modificată pentru a facilita navigarea,•puteţi deschide mai multe taburi în acelaşi timp,•puteţi accesa o nouă pagină de ajutor pentru a obţine răspunsuri la întrebările dumneavoastră.* Este disponibil un nou serviciu de traducere automată on-line, cu titlu experimental. Ulterior, i se vor aduce îmbunătăţiri.

 Conectaţi-vă la IMI şi descoperiţi noua versiune! Pentru mai multe detalii, accesaţi noua noastră pagină. https://webgate.ec.europa.eu/imi-net/ 

Page 7: Newsletter 10 IMI PQ NET 2012-05

EVENIMENT IMI PQ NET România s-a reunit la Sinaia pentru Atelierele de Lucru

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (MECTS), în parteneriat cu Autoritatea Naţională pentru Calificări (ANC) şi Asociaţia „Institutul pentru Politici Sociale” a organizat în perioada 23-26 mai a.c. prima sesiune de ateliere de lucru pe tematica reglementării calificărilor profesionale, eveniment care a avut loc la Sinaia, Hotel RINA Sinaia.

În  cadrul  sesiunilor  de  ateliere  de  lucru  au  participat  experţi  în  managementul  calificărilor  din  cadrul Autorităţilor Competente din Reţeaua IMI PQ NET RO. Pe parcursul celor 4 zile ale evenimentului cei 120 de  participanţi  au  dezbătut  pe  grupe  de  lucru,  problematica dezvoltării unor termeni de referinţă standard orientativi pentru  procedurile  de  validare  şi  certificare  a  competenţelor  şi  proceselor  de recunoaştere a calificărilor.Pe ordinea de zi a atelierelor de lucru au mai figurat printre alte :•Analiza procedurilor de validare şi certificare a  competenţelor  corespunzătoare  fiecărei  profesii reglementate ;•Analiza procesului de recunoaştere pentru fiecare profesie reglementată: modele de bune practici ;•Analiză  comparativă  si  dezbatere  de  tip  argumente  pro/contra  în  definirea  termenilor  de  referinţă  pt procedurile de validare şi certificare ;•Realizarea unei proceduri standard de validare şi certificare a competenţelor. Fotografii de la eveniment (click aici)

Page 8: Newsletter 10 IMI PQ NET 2012-05

INFO +Ce spun utilizatorii despre IMI

”În prezent, în UE, dispunem de un sistem (IMI) care trimite automat cererile de informaţii la adresa corespunzătoare. În trecut, formulam cereri în scris, acum facem aceleaşi operaţiuni on-line. ”

Dr. L.R. Kooij Secretarul pe probleme de coordonare, Royal Dutch Medical Association KNMG,

Formare şi Înregistrare din Franța

 ”Îmi place acest sistem şi mă interesează aplicaţiile de care dispune. Este de la sine înţeles că, la fiecare schimb de informaţii, am sentimentul plăcut că putem să comunicăm cu toată Europa pentru a soluţiona un anumit caz. Aş dori ca, în viitor, IMI să devină mai vizibil şi ca schimburile de informaţii să se intensifice.” 

Katalin Kelemen Registrul de Comerţ din Ungaria

 

Page 9: Newsletter 10 IMI PQ NET 2012-05

DIVERSE

România, pe locul 15 în lume într-un top al puterii de convingere prin valori intangibile

România ocupă locul 15 într-un top mondial privind puterea intangibilă, un indicator care măsoară abilitatea unui stat de a influenţa acţiunile celorlalte prin valori precum cultură, personalităţi, instituţii şi politici, potrivit unui studiu realizat de compania de audit şi consultanţă Ernst&Young. România este, totodată, una dintre cele nouă state din clasament care înregistrează un trend ascendent de la începutul recesiunii economice până în prezent, conform studiului Soft Power Index, lansat marţi de Ernst & Young.http://www.mediafax.ro/economic/romania-pe-locul-15-in-lume-intr-un-top-al-puterii-de-convingere-prin-valori-intangibile-9680956/ 

Un cinematograf multiplex va fi deschis în centrul comercial Cocor

Cocor va găzdui un cinematograf de tip multiplex, cu cinci săli de vizionare, în interiorul unei zone de divertisment, ce va fi amplasată la ultimul etaj al centrului comercial, potrivit unui comunicat remis MEDIAFAX. Numele operatorului nu a fost făcut public.Noul multiplex va avea cinci săli de vizionare, cele mai noi tehnologii de proiecţie digitală, echipamente de ultima generaţie şi va fi deschis de "un operator cu experienţă pe plan internaţional", Cocor fiind prima locaţie aleasă de acesta în România.http://www.mediafax.ro/life-inedit/un-cinematograf-multiplex-va-fi-deschis-in-centrul-comercial-cocor-9678327/  

Page 10: Newsletter 10 IMI PQ NET 2012-05

Carte

Castrul roman de la SlăveniDumitru  Tudor,  Gheorghe Popilian,  Dorel  Bondoc,  Nicolae Gudea, “Prin  prezenţa  lucrare  se împlineşte un mai vechi deziderat al profesorului D. Tudor, acela de a  fi  publicată  monografia  acestui important  castru  de  pe  limes Alutanus.  Castrul  de  la  Slăveni  a fost cel mai mare castru de piatră din  întreaga  Oltenie  romană. Dimensiunile  sale,  alături  de poziţia  geostrategică  îl recomandă ca pe unul dintre cele mai importante obiective de acest gen  din  fosta  provincie  romană Dacia Inferior / Malvensis.

                     Târg

Targul Green Fair la Green HoursBucurești, Vineri 8 Iunie 2012 - Duminică 10 Iunie 2012Calea Victoriei 120

În periaoda menționată, in curtea de la Green Hours are loc o noua ediție a târgului handmade Green Fair.Verde, roşu, violet, galben, portocaliu, roz şi alte culori vor inunda grădina. A venit vara şi este timpul să ne colorăm. Cu bijuterii şi haine noi, cu tot felul de obiecte decorative care ne-ar umple ochii de soare. Copiii  sunt  aşteptaţi  la  atelierul  de  creaţie unde  le-am  pregatit  surprize:  lectura  de poveşti,  face  painting,  desene  pe  asfalt  şi multe altele. Aşadar între 8 şi 10 iunie eşti aşteptat la sărbatoarea culorilor, în grădina Green Hours. Intrarea este liberă. 

Teatru

FESTIVALUL TEATRELOR DE BUZUNAR – BUCUREȘTI 2012

Asociaţia Connections şi Biblioteca Metropolitană Bucureşti (prin Centrul de Tineret), cu sprijinul Primăriei Municipiului Bucureşti şi al Universităţii de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L. Caragiale”, lansează o provocare culturală: organizarea primei ediţii a Festivalului Teatrelor de Buzunar. E vorba de un eveniment cultural inedit care va reuni, în peroada 8 – 15 iunie, un mare număr de spectacole realizate de trupe de teatru independente, multe dintre ele desfăşurându-şi activitatea în locaţii neconvenţionale, puţin cunoscute publicului bucureştean: hale industriale, mansarde, subsoluri de clădiri sau chiar locuinţe personale. 

Page 11: Newsletter 10 IMI PQ NET 2012-05

Despre Reţeaua IMI PQ NEThttp://www.imipqnet.ro/ro/sistemul-imi/ 

 

Despre Proiect http://www.imipqnet.ro/ro/despre-proiect/  

Despre Grupul de Lucru http://www.imipqnet.ro/ro/grupul-de-lucru/  

www.imipqnet.ro 

Page 12: Newsletter 10 IMI PQ NET 2012-05

SECRETARIATUL TEHNIC AL REŢELEI IMI PQ NET RomâniaE-mail: [email protected]: www.imipqnet.roTelefoane: 0726 32 55 31, 0758 09 38 12, 0758 10 29 55Adresa: str. Maria Rosetti nr. 49 A, et. 1, sector 2, Bucureşti

IMI PQ NET ROMÂNIA 


Recommended