+ All Categories
Home > News & Politics > Newsletter 18 imi-pq-net_2013-01.pdf

Newsletter 18 imi-pq-net_2013-01.pdf

Date post: 05-Dec-2014
Category:
Upload: imi-pq-net-romania
View: 515 times
Download: 1 times
Share this document with a friend
Description:
 
14
Investește în oameni! Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară 3: Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor Domeniul major de intervenţie 3.3.: „Dezvoltarea parteneriatului şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă” Contract nr.: POSDRU/93/3.3/S/53132 NEWSLETTER Nr. 18, Ianuarie 2013
Transcript
Page 1: Newsletter 18 imi-pq-net_2013-01.pdf

Investește în oameni! Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară 3: Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor Domeniul major de intervenţie 3.3.: „Dezvoltarea parteneriatului şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă” Contract nr.: POSDRU/93/3.3/S/53132

NEWSLETTER Nr. 18, Ianuarie 2013

Page 2: Newsletter 18 imi-pq-net_2013-01.pdf

Proiectul strategic „Reţeaua Autorităților Competente pentru Calificările Profesionale din

România (IMI PQ NET România)”

NOUTĂȚI Comisia Europeană : Cele mai

bune proiecte regionale, în lumina reflectoarelor

Transport feroviar: un mediu

mai competitiv, servicii mai bune

Energie mai sigură pentru

maşini mai ecologice

Favorizarea spiritului antreprenorial în UE

EVENIMENT

Instruirea utilizatorilor Sistemului

IMI, componenta PQ 16-18 ianuarie 2013

Vizită de studiu, 21-26 ianuarie

2013 Spania (Madrid)

Alimente ecologice - consultare privind normele UE

Mai mult sprijin pentru cei grav

afectaţi de criză

• Alte informații utile

www.imipqnet.ro

Page 3: Newsletter 18 imi-pq-net_2013-01.pdf

NOUTĂȚI

Comisia Europeană : Cele mai bune proiecte regionale, în lumina reflectoarelor

Premiile RegioStars recompensează cele mai remarcabile proiecte regionale finanţate de UE. Cele cinci proiecte câştigătoare au demonstrat spirit inovator în promovarea creşterii inteligente şi durabile, în beneficiul cetăţenilor, mediului şi economiei. Acestea se numără printre sutele de mii de proiecte care au primit fonduri pentru dezvoltarea regională. Câştigătorii la cele cinci categorii ale premiilor RegioStars 2013 sunt: UPTEC , la categoria creştere inteligentă – Parcul ştiinţific şi tehnologic al Universităţii din Porto a ajutat, până acum, 110 firme, inclusiv 95 de start-up-uri, 5 societăţi mari şi 5 centre de inovare private. Proiectul a creat aproximativ 800 de locuri de muncă pentru absolvenţi, contribuind la o creştere economică solidă în regiune. Enworks , la categoria creştere durabilă – serviciul de mediu ajută întreprinderile mici din nord-vestul Angliei să îşi gestioneze mai eficient resursele. Companiile au putut realiza, astfel, economii anuale de 95 de milioane de euro. Progresele în domeniul mediului au contribuit la menţinerea a aproximativ 960 de locuri de muncă. Itinerare individuale de angajare , la categoria creştere favorabilă incluziunii – proiectul din Elblag (Polonia), le oferă şomerilor pe termen lung de peste 45 de ani posibilitatea de a beneficia de sprijin din partea unor formatori profesionişti. Aproape 80% dintre aceştia şi-au găsit un loc de muncă şi, datorită sprijinului continuu, 15 luni mai târziu, 9 din 10 se aflau la acelaşi loc de muncă. Gestionarea cartierelor, Berlin , la categoria zone urbane defavorizate (CityStar) – proiectul a introdus consilii în cartierele defavorizate din Berlin, pentru a-i încuraja pe locuitori să participe la programe destinate îmbunătăţirii calităţii vieţii.

Sursa: Comisia Europeană

Mai multe detalii: http://ec.europa.eu/news/regions/130201_ro.htm

Page 4: Newsletter 18 imi-pq-net_2013-01.pdf

NOUTĂȚI

Transport feroviar: un mediu mai competitiv, servicii mai bune

Noile propuneri urmăresc să deschidă către concurenţă reţelele feroviare naţionale, să asigure un nivel mai ridicat al investiţiilor şi să le ofere călătorilor servicii mai variate şi de calitate mai bună. Comisia Europeană propune măsuri [91 KB] menite să deschidă către concurenţă pieţele transportului intern de călători. Propunerile au scopul de a stimula investiţiile şi de a le oferi călătorilor servicii de mai bună calitate. Pe lângă faptul că este sigur şi eficient, transportul feroviar contribuie la descongestionarea traficului rutier, sporeşte securitatea energetică a UE şi îi reduce amprenta de carbon. Totuşi, în Europa sunt puţini cei care călătoresc cu trenul, iar investiţiile în modernizarea şi extinderea reţelelor lipsesc aproape cu desăvârşire. Pachetul feroviar face parte din strategia UE de inversare a acestei tendinţe. • Mai puţină birocraţie, costuri mai mici Conform acestor propuneri, responsabilitatea pentru eliberarea certificatelor de siguranţă pentru operatori şi a autorizaţiilor de introducere pe piaţă a vehiculelor ar trece de la guvernele naţionale la Agenţia Europeană a Căilor Ferate . În acest fel, s-ar accelera procesul de autorizare, costurile pentru operatorii feroviari s-ar reduce cu circa 500 de milioane de euro până în 2025 şi ar fi încurajaţi să intre pe piaţă noi operatori. • O calitate mai bună şi o ofertă mai variată Măsurile propuse ar deschide către concurenţă reţelele naţionale de transport de călători. Ar fi organizate inclusiv licitaţii pentru administrarea reţelelor de stat. Alături de alte reforme, propunerile ar avea ca efect şi extinderea reţelei feroviare a UE. Călătorii şi operatorii ar avea de câştigat 40 de miliarde de euro până în 2035. În prezente, în UE reţelele de stat asigură peste 90% din transportul pe calea ferată. Doar Suedia şi Regatul Unit dispun de pieţe complet deschise. Germania, Austria, Italia, Republica Cehă şi Ţările de Jos şi-au deschis parţial pieţele.

Sursa: Comisia Europeană

Mai multe detalii: http://ec.europa.eu/news/transport/130130_ro.htm

Page 5: Newsletter 18 imi-pq-net_2013-01.pdf

NOUTĂȚI

Energie mai sigură pentru maşini mai ecologice Propunerile privind stimularea utilizării combustibililor alternativi sunt menite să garanteze că şoferii vor avea la dispoziţie mai multe staţii de alimentare. Dacă numărul celor care ar alege să conducă, în loc de autoturisme diesel sau pe benzină, maşini alimentate electric, cu hidrogen sau cu gaz natural, UE ar fi mai puţin dependentă de importurile de petrol, iar nivelul emisiilor de gaze cu efect de seră s-ar reduce. Totuşi, din cauza costului ridicat al autovehiculelor, a unei acceptări insuficiente de către consumatori şi a lipsei staţiilor de reîncărcare şi realimentare, combustibilii alternativi nu sunt încă utilizaţi pe scară largă. Pentru a înlătura aceste obstacole, Comisia intenţionează să stabilească o serie de obiective obligatorii şi standarde comune. Principalele propuneri se referă la: • energie electrică – un număr minim de puncte de reîncărcare în fiecare ţară şi o priză comună, astfel încât reîncărcarea să se poată

face oriunde în UE • hidrogen – standarde comune privind furtunurile pentru combustibil şi alte componente la staţii de realimentare din 14 ţări ale UE • gaz natural lichefiat – staţii de realimentare pentru camioane la fiecare 400 de km pe şoselele care fac parte din reţeaua centrală

transeuropeană de transport ; staţii de realimentare pentru nave în toate cele 139 de porturi maritime şi fluviale care fac parte din reţea

• gaz natural comprimat – până în 2020, puncte de realimentare accesibile publicului, cu standarde comune, la intervale de maxim 150 km.

Sursa: Comisia Europeană Mai multe detalii: http://ec.europa.eu/news/transport/130124_ro.htm

Page 6: Newsletter 18 imi-pq-net_2013-01.pdf

NOUTĂȚI Favorizarea spiritului antreprenorial în UE

Măsurile propuse sunt menite să atragă noi generaţii de antreprenori şi să ajute tinerii, femeile, persoanele în vârstă, imigranţii şi şomerii să-şi lanseze propria afacere. Antreprenorii creează locuri de muncă. Ei se află la conducerea a numeroase întreprinderi mici care generează în Europa, în fiecare an, circa 4 milioane de locuri de muncă. Cu toate acestea, UE este în urmă faţă de concurenţii săi mondiali în ceea ce priveşte spiritul antreprenorial. Acest lucru indică existenţa unui potenţial de creare de locuri de muncă, pe care trebuie să-l exploatăm. Numai 11% din cetăţenii europeni sunt antreprenori şi circa 40% doresc să lucreze pe cont propriu [10 MB] . În SUA şi China, mai mult de jumătate din populaţie doreşte să-şi lanseze propria afacere.

Mai multe detalii: http://ec.europa.eu/news/business/130110_ro.htm

Alimente ecologice - consultare privind normele UE

Opinia dumneavoastră cu privire la cele mai bune modalităţi de încurajare a producţiei ecologice în UE. UE aplică norme stricte în domeniul producţiei de alimentele ecologice, urmărind prin aceasta să consolideze încrederea consumatorilor şi să îi promoveze pe producători, pe de o parte şi să menţină calitatea terenurilor agricole, biodiversitatea şi standarde înalte de protecţie a animalelor, pe de altă parte. În prezent, circa 2% din alimentele pe care la cumpără consumatorii europeni sunt certificate ca fiind bio şi aproximativ 2% din agricultorii europeni (circa 200 000 de producători) s-au lansat în acest tip de producţie. În prezent, Comisia doreşte să amelioreze normele UE privind producţia de alimente ecologice şi să stimuleze şi mai mult cererea.

Mai multe detalii: http://ec.europa.eu/news/agriculture/130116_ro.htm

Page 7: Newsletter 18 imi-pq-net_2013-01.pdf

NOUTĂȚI Mai mult sprijin pentru cei grav afectaţi de criză

Europa trebuie să coordoneze eforturile de consolidare a creşterii economice şi de creare de locuri de muncă, să-i ajute pe cei grav afectaţi de criză şi să abordeze problema inegalităţilor sociale. După cinci ani de criză economică, UE este din nou în recesiune, iar numărul persoanelor fără un loc de muncă se ridică la 26 de milioane. Veniturile familiilor au scăzut şi aproximativ 1 persoană din 4 trăieşte deja sub pragul sărăciei sau riscă să ajungă în această situaţie. Ţările din sudul şi estul Europei au fost cel mai grav afectate, după cum se arată într-un raport al Comisiei, intitulat „Situaţia socială şi a ocupării forţei de muncă în Europa în 2012” . Raportul analizează eficienţa măsurilor menite să le ofere sprijin acelor categorii sociale care au avut cel mai mult de suferit de pe urma crizei, cum ar fi tinerii, femeile fără un loc de muncă sau familiile monoparentale. Ţările UE pot folosi aceste informaţii pentru a-şi adapta politicile şi pentru a propune soluţii comune. Ce face UE? Cetăţenii europeni îşi pot găsi mai uşor un loc de muncă în ţările membre care au luat măsuri substanţiale pentru a-şi reforma pieţele muncii şi sistemele de securitate socială. În cadrul propunerilor privind ocuparea forţei de muncă din aprilie 2012 şi al recomandărilor adresate fiecărei ţări pe marginea politicilor economice şi bugetare pentru perioada 2012-2013, Comisia a făcut apel la toate statele membre să implementeze reforme similare. Comisia pledează pentru creşterea investiţiilor în educaţie şi formare şi sprijină crearea de locuri de muncă de înaltă calificare în sectoare cu potenţial ridicat, cum ar fi economia ecologică, tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor sau asistenţa medicală. Raportul mai arată că sistemele de securitate socială sunt suprasolicitate, iar guvernelor le este greu să facă faţă numărului tot mai mare de persoane care se confruntă cu sărăcia.

Mai multe detalii: http://ec.europa.eu/news/employment/130114_ro.htm Sursă: Comisia Europeană

Page 8: Newsletter 18 imi-pq-net_2013-01.pdf

EVENIMENT

Instruirea utilizatorilor Sistemului IMI, componenta PQ 16-18 ianuarie 2013

În perioada 16-18 ianuarie 2013 Ministerul Educaţiei Naționale a organizat la Bucureşti cea de a III a sesiune de instruire destinată utilizatorilor IMI – componenta PQ din cadrul Autorităților competente înregistrate în sistemul IMI PQ. Evenimentul ce s-a desfășurat pe durata a 3 zile a adus împreună un număr ridicat de reprezentanți ai autorităților competente, membre ale Grupului de Lucru IMI PQ Net România, atât din partea AC-urilor aflate în sistem, cât și a viitoarelor AC. Sesiunea de instruire s-a desfășurat în cadrul proiectului POSDRU “Rețeaua Autorităților Competente pentru Calificările Profesionale din România (IMI PQ NET România)”. Programa generală de instruire vizează : - actualizarea cunoștințelor privind utilizarea sistemului de informare a pieței interne IMI în scopul unei bune accesări și gestionări a cererilor de informații; - realizarea de exerciții practice pentru facilitarea utilizării sistemului IMI în versiunea 6.0 ; - accesarea noilor funcționalități ale sistemului IMI PQ ; Informații privind Sistemul de informare al Pieței Interne (IMI) implementat de Comisia Europeană sunt disponibile la adresa: www.ec.europa.eu/imi-net . Pentru informații suplimentare și detalii privind proiectul IMI PQ NET România, vă puteți adresa Secretariatului Tehnic al Rețelei. Mai multe detalii: www.imipqnet.ro

Page 9: Newsletter 18 imi-pq-net_2013-01.pdf

EVENIMENT

Vizită de studiu, 21-26 ianuarie 2013 Spania (Madrid)

Ministerul Educaţiei Naționale în calitate de beneficiar al proiectului strategic ˮRețeaua Autorităților Competente pentru Calificările Profesionale din România (IMI PQ NET RO)ˮ a organizat în perioada 21-26 ianuarie a.c. la Madrid (Spania) o vizită de studiu în domeniul calificărilor profesionale, vizita ce a avut drept scop realizarea unui studiu comparativ cu privire la situația actuală în ceea ce privește mobilitatea lucrătorilor din România și Spania și privind schimbul de bune practici în acest sector între cele 2 state. Evenimentul s-a adresat reprezentanților autorităților competente membre ale Grupului de Lucru IMI PQ NET România, ministere, agenții guvernamentale, asociații profesionale si comitete sectoriale. Grupul de lucru IMI PQ NET România este o structură din care fac parte, în principal, reprezentanţii coordonatorilor delegaţi IMI, ai autorităţilor competente şi ai viitoarelor organizaţii din sistem – potenţiale autorităţi competente, precum şi experţi din cadrul Ministerului Educaţiei Naționale şi Autorităţii Naţionale pentru Calificări. Evenimentul s-a derulat pe durata a 5 zile, timp în care au fost organizate numeroase întâlniri cu reprezentanți ai ministerelor de resort și organizații relevante din domeniul calificărilor profesionale din Spania. Amintim în acest sens, reuniunile avute cu reprezentanții Institutului Național pentru Calificări (INCUAL), Ministerului Transporturilor-Direcția Transporturi Terestre, Ministerului Agriculturii și Fundației Tripartite pentru Ocupare. Un punct distinct pe agenda vizitei l-a constituit vizita de lucru a delegației române la Școala de formare profesională RENFE și la centrul de pregătire profesională omonim. Delegația română care s-a deplasat la această acțiune a fost compusă din reprezentanții Ministerului Transportului, Centrului Național de Calificare și Pregătire Feroviară, Centrului de Pregătire Profesională în Cultură, Ministerului Educației Naționale, Registrului Auto Român, Autorității Navale Române, Autorității Rutiere Române, Comitetului Sectorial Administrație și Servicii Publice, Comitetului Sectorial Cultură, Comitetului Sectorial Silvicultură, Comitetului Sectorial Mass Media, Comitetului Sectorial Agricultură și Pescuit, Comitetului Sectorial Pregătire Profesională în Protecția Mediului, Comitetului Sectorial Transporturi, Autorității Naționale pentru Calificări.

Mai multe detalii: www.imipqnet.ro

Page 10: Newsletter 18 imi-pq-net_2013-01.pdf

DIVERSE

Ziua Rosiei Montane

Cu ocazia împlinirii a 1882 de ani de atestare documentară a Roşiei Montane, Alburnus Maior, Asociaţia Bucureşti şi Re.Generation vă invită în data de 6 februarie 2013 la Ziua Roşiei Montane, eveniment dedicat patrimoniului natural şi cultural excepţional de la Roşia Montană. Cea de-a treia ediţie a evenimentului va avea loc în treizeci de oraşe din ţară şi străinătate şi va consta într-un program complex menit să sublinieze importanţa protejării, conservării şi punerii în valoare a patrimoniului cultural al Roşiei Montane ameninţat cu distrugerea de către proiectul minier al companiei Roşia Montană Gold Corporation. In cadrul Zilei Roşiei Montane, propunem publicului o selecţie de filme documentare şi artistice despre Roşia Montană şi alte comunităţi care se confruntă cu proiecte miniere, sesiuni de prezentări şi discuţii pe tema patrimoniului cultural de la Roşia Montană, expoziţii foto şi concerte. Printre filmele ce vor fi proiectate se numără în avanpremieră Aurul în vreme crizei: Vâlva Neagră(r. George Avgeropolous, Grecia, 2012), Mărturii de la Roşia Montană (Nicolae Mărgineanu, România, 2012), Roşia Montană, un loc la marginea prăpastiei (r. Fabian Daub, Germania, 2012) sau Operaţiunea Diavolul (r. Stephanie Boyd, Peru, 2010). Harta şi programul tuturor oraşelor pot fi urmărite pe site-ul Zilei Roşiei Montane: www.ziuarosieimontane.ro. Roşia Montană este cea mai veche localitate minieră din România, fiind atestată documentar de nu mai puţin de 1882 de ani. Alburnus Maior, numele latin al Roşiei Montane, apare pentru prima dată menţionat în tabliţa cerată nr. XVIII, datată 6 februarie 131. Tăbliţele cerate, găsite în galeriile sale subterane în secolul XIX reprezintă unul dintre izvoarele principale ale Dreptului Roman internaţional. La Roşia Montană se află unul dintre cele mai importante locuri istorice ale României care păstrează vestigii excepţionale atestând evoluția exploatărilor miniere într‐un interval de timp excepțional – 2 000 de ani – din perioadă pre‐romană până în epocă contemporană: şaptekilometri de galerii romane, peste optzeci de kilometri de galerii medievale şi de epocă modernă, un târg minier păstrat exemplar încă din perioadă preindustrială sau lucrări hidrotehnice. Ziua Roşiei Montane va avea loc în data de 6 februarie 2013 în treizeci de oraşe din ţară şi străinătate.

Sursa: Radar de Media

Page 11: Newsletter 18 imi-pq-net_2013-01.pdf

DIVERSE

Şase branduri legendare au ales GolinHarris! GolinHarris are de la începutul anului şase branduri legendare în portofoliu. Agenţia va gestiona activitatea de relaţii publice a mărcilor KFC, Pizza Hut şi Pizza Hut Delivery, Paul, Cinnabon şi Hard Rock Café. Cele şase branduri au optat pentru „meniul” de comunicare oferit de GolinHarris. „Am ales GolinHarris ca partener în activitatea de relaţii publice, pentru că ne-a convins, înainte de toate, printr-o expertiză solidă și viziunea creativă. Este agenţia care a înţeles nevoile diversificate ale celor şase branduri şi care, cu siguranţă, poate aduce o perspectivă nouă, inedită, în comunicarea acestora”, a declarat Monica Eftimie, Marketing Director KFC România. GolinHarris va fi consultantul strategic atât pentru comunicare externă, cât şi internă, pentru şase mărci: renumitele lanţuri de restaurante KFC, Pizza Hut, Pizza Hut Delivery și Hard Rock Café, şi celebrele brutării Paul şi Cinnabon. Managementul relațiilor cu presa, organizarea de evenimente, gestionarea comunicării de criză sunt doar o parte dintre serviciile oferite de agenţie. În cadrul parteneriatului, specialiştii din Bridge™-ul GolinHarris vor dezvolta strategia de social media pentru fiecare brand. Aceasta va include managementul comunităţilor pe toate canalele online importante: Facebook, Twitter, Youtube, forumuri, portaluri de ştiri. „Entuziasmul şi creativitatea sunt esenţiale în comunicare, în special dacă vorbim de astfel de branduri: pline de energie, populare, cu grupuri de consumatori pretenţioşi, care mereu se aşteaptă să fie surprinşi cu o experienţă nouă. Echipa GolinHarris ne-a înţeles business-ul şi ne-a cucerit prin idei şi atitudine”, a explicat Monica Douglas, Marketing Director Pizza Hut. „Este cu siguranţă o mândrie să lucrăm pentru şase branduri iconice, care au un impact enorm asupra consumatorilor de zeci de ani. Suntem nerăbdători să pornim împreună la drum și să demarăm primele campanii de comunicare anul acesta”, a spus Monica Botez, Partener & Head of Corporate Division, GolinHarris.

Sursa: Radar de Media

Page 12: Newsletter 18 imi-pq-net_2013-01.pdf

Carte

“Dulce-Amărui”, Liliana Trif Povestea acestui volum începe cu un an în urmă, când am realizat că dacă ar fi să atribui un gust esenţial vieţii l-aş asocia cu “ Dulce-Amărui” –ul unei gutui. De aceea va spun, dulce-amar, că eu sunt un miros fin de magnolie. În sufletul meu, se îngrămădesc doine şi viaţa mea toată a fost un balans dulce-amar, o tristeţe de copil neîmblânzit de frumos.Satul unde am crescut are formă de cruce, două planuri suprapuse pe verticală şi orizontală cu un singur punct comun;de acolo primordial izvorăşte Iubirea. În sufletul meu, dulce şi amar, se suprapun ca o cruce iar punctul ce le uneşte sunt eu, un miros fin de magnolie, o tristeţe albă, o lacrimă de lumină. Mai multe detalii

Teatru “RENCONTRES” – Teatrul de pe Lipscani, in luna februarie in fiecare weekend “RENCONTRES” este un spectacol creat de Dragos si Violeta Huluba, doi actori consacrati, cu o forta de expresie unica. “Rencontres” este o parodie spumoasă care demontează miturile moderne ale iubirii artificiale, din filme celebre- de la "Casablanca" la "Titanic" până la "Singing in the Rain", cu umor si subtilitate. “Rencontres” este o intalnire care nu trebuie ratata. Daca vreti sa petreceti cateva clipe de poezie si spirit, trebuie sa veniti la Teatrul de pe Lipscani. Sambata se joaca un spectacol cu si despre fetele iubirii “Rencontres” iar duminica, “Fluturi si oameni”, o incursiune magica in lumea copilariei. Noi va asteptam ca de obicei, pe strda Lipscani nr 53.

Concert

Concert Directia 5 - Valentine's Love Story la Cinema Patria

Sprint Media si Bestmusic.ro te invita pe 14 februarie la Cinema Patria cu ocazia zilei indragostitilor, la un eveniment cu totul si cu totul special oferit de una dintre cele mai iubite trupe de top romanesti, Directia 5! In cadrul evenimentelor Valentine’s Love Story, Marian Ionescu si trupa Directia 5 va promit doua showuri cu totul si cu totul speciale, primul, la Teatrul National din Bucuresti pe 11 februarie si al doilea, la Cinema Patria pe 14 februarie in cadrul unui eveniment deosebit dedicat unei zile deosebite pentru toti romanii care iubesc.

Page 14: Newsletter 18 imi-pq-net_2013-01.pdf

SECRETARIATUL TEHNIC AL REŢELEI IMI PQ NET România E-mail: [email protected] Web: www.imipqnet.ro Telefoane: 0726 32 55 31, 0758 09 38 12, 0758 10 29 55 Adresa: str. Maria Rosetti nr. 49 A, et. 1, sector 2, Bucureşti

IMI PQ NET ROMÂNIA


Recommended