+ All Categories
Home > News & Politics > Newsletter 19 imi-pq-net_2013-02.pdf

Newsletter 19 imi-pq-net_2013-02.pdf

Date post: 29-Nov-2014
Category:
Upload: imi-pq-net-romania
View: 554 times
Download: 1 times
Share this document with a friend
Description:
 
15
Investește în oameni! Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară 3: Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor Domeniul major de intervenţie 3.3.: „Dezvoltarea parteneriatului şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă” Contract nr.: POSDRU/93/3.3/S/53132 NEWSLETTER Nr. 19, Februarie 2013
Transcript
Page 1: Newsletter 19 imi-pq-net_2013-02.pdf

Investește în oameni! Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară 3: Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor Domeniul major de intervenţie 3.3.: „Dezvoltarea parteneriatului şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă” Contract nr.: POSDRU/93/3.3/S/53132

NEWSLETTER Nr. 19, Februarie 2013

Page 2: Newsletter 19 imi-pq-net_2013-02.pdf

Proiectul strategic „Reţeaua Autorităților Competente pentru Calificările Profesionale din

România (IMI PQ NET România)”

NOUTĂȚI Tabloul de bord al pieței interne:

record depășit pentru cea de-a 15-a aniversare!

Comisia urmează să recupereze de la statele membre 414 milioane EUR, reprezentând cheltuieli în cadrul PAC

Tutunul în UE: Expunerea la fumatul pasiv s-a redus, dar rămâne la un nivel prea ridicat, potrivit unui raport al Comisiei

Previziunile de iarnă pentru perioada 2012-2014: ieșire treptată din zona de turbulențe

EVENIMENT

A III-a Reuniune a Atelierelor de

Lucru ″Sprijin pentru Partenerii Sociali″

Investiții sociale: Comisia îndeamnă statele membre să se concentreze pe creșterea economică și coeziunea socială

Cetățenia europeană: crește

gradul de sensibilizare a opiniei publice cu privire la drepturile garantate de UE, dar cetățenii doresc să știe și mai multe

• Alte informații utile

www.imipqnet.ro

Page 3: Newsletter 19 imi-pq-net_2013-02.pdf

NOUTĂȚI

Tabloul de bord al pieței interne: record depășit pentru cea de-a 15-a aniversare!

Potrivit tabloului de bord al pieței interne al Comisiei Europene, statele membre au obținut, în pofida perioadei dificile, rezultate mai bune ca niciodată în ceea ce privește promptitudinea transpunerii normelor UE în legislația națională. Piața unică contribuie în mod esențial la ieșirea Europei din impasul economic, însă nu aduce beneficii în mod automat: transpunerea la timp a legislației este o condiție necesară pentru îndeplinirea obiectivelor de politică stabilite în directive. Tabloul de bord al pieței interne a fost publicat pentru prima dată acum cincisprezece ani, iar ediția actuală arată că statele membre au realizat progrese importante. Deficitul mediu de transpunere în UE, și anume procentajul directivelor referitoare la piața internă care nu au fost transpuse în legislația națională în termenele prevăzute, a scăzut de la 6,3 % în 1997 la un nivel nou record de 0,6 %, care se situează astfel sub obiectivul de 1 % stabilit de comun acord de șefii de stat și de guvern europeni în 2007 și aproape de obiectivul de 0,5 % propus în Actul privind piața unică din aprilie 2011. „Salut acest nou record atins de statele membre, precum și dinamismul și angajamentul ferm de care acestea au dat dovadă pentru ca procesul de aplicare a legii să funcționeze pe teren.Acesta este cel mai bun rezultat obținut până acum”, a declarat comisarul pentru piața internă, dl Michel Barnier.

Sursa: Comisia Europeană

Mai multe detalii: http://ec.europa.eu/romania/news/19022013_tablou_de_bord_piata_interna_ro.htm

Page 4: Newsletter 19 imi-pq-net_2013-02.pdf

NOUTĂȚI

Comisia urmează să recupereze de la statele membre 414 milioane EUR, reprezentând cheltuieli în cadrul PAC În cadrul așa-numitei proceduri de verificare și închidere a conturilor, Comisia Europeană revendică o sumă totală de 414 milioane EUR, reprezentând fonduri din cadrul politicii agricole a UE, cheltuite în mod incorect de statele membre. Statele membre sunt responsabile cu efectuarea plăților și cu verificarea cheltuielilor efectuate în cadrul politicii agricole comune (PAC), iar Comisia are obligația de a se asigura că statele membre au utilizat fondurile în mod corect. Banii revin la bugetul UE deoarece nu au fost respectate reglementările UE sau pentru că procedurile de control al cheltuielilor agricole au fost necorespunzătoare. Cifra menționată este cea oficială, dar, deoarece unele dintre aceste sume au fost deja recuperate de la statele membre, impactul financiar net al deciziei va fi, de fapt, de aproximativ 393 de milioane EUR. Principalele corecții financiare În conformitate cu această ultimă decizie, vor fi recuperate fonduri de la 22 de state membre: Belgia, Bulgaria, Republica Cehă, Danemarca, Germania, Irlanda, Grecia, Spania, Franța, Italia, Cipru, Lituania, Ungaria, Malta, Olanda, Polonia, România, Slovenia, Slovacia, Finlanda, Suedia și Marea Britanie. Cele mai semnificative corecții individuale sunt: • 111,7 milioane EUR (impact financiar net[1]: 99,4 milioane EUR) imputate Angliei - Marea Britanie pentru deficiențe în ceea ce

privește sistemele de identificare a parcelelor agricole și de informații geografice (LPIS-GIS), prelucrarea cererilor, controalele administrative încrucișate și controalele la fața locului referitoare la ajutoarele pe suprafață;

• 48,3 milioane EUR (impact financiar net1: 48,1 milioane EUR) imputate Italieipentru încălcarea obligațiilor legate de ecocondiționalitate: control insuficient în privința mai multor cerințe legale în materie de gestionare, trei GAEC (bune condiții agricole și de mediu) nedefinite și aplicarea incorectă a unor sancțiuni;

• 40,6 milioane EUR imputate Spaniei pentru deficiențe în ceea ce privește gestionarea și controlul restituirilor la export: controale ex ante deficiente în sectorul cărnii de vită, deficiențe în desfășurarea controalelor fizice, controale inadecvate privind producția și stocurile de zahăr, notificarea prealabilă a exportatorilor cu privire la controalele fizice.

Sursa: Comisia Europeană Mai multe detalii: http://ec.europa.eu/romania/news/26022013_cheltuieli_pac_ro.htm

Page 5: Newsletter 19 imi-pq-net_2013-02.pdf

NOUTĂȚI

Tutunul în UE: Expunerea la fumatul pasiv s-a redus, dar rămâne la un nivel prea ridicat, potrivit unui raport al Comisiei

Protecția împotriva fumatului pasiv s-a îmbunătățit considerabil în UE, potrivit unui raport publicat de Comisie. În 2012, 28 % dintre europeni au fost expuși fumatului pasiv în baruri - față de 46 % în 2009. Raportul se bazează pe rapoartele individuale elaborate de cele 27 de state membre în urma Recomandării Consiliului privind mediile fără fum de tutun din 2009 (2009/C 296/02), care solicita guvernelor să adopte și să pună în aplicare legi pentru a-și proteja pe deplin cetățenii de expunerea la fumul de tutun în spațiile publice închise, la locul de muncă și în mijloacele de transport în comun. Raportul înlătură preocupările legate de impactul negativ al interdicției de a fuma asupra veniturilor barurilor și restaurantelor, arătând că impactul economic a fost limitat, neutru și chiar pozitiv de-a lungul timpului. Totuși, raportul ilustrează, de asemenea, faptul că unele state membre au rămas în urmă în ceea ce privește adoptarea unor legi cuprinzătoare referitoare la protejarea sănătății populației și în ceea ce privește aplicarea legilor respective. Tonio Borg, comisarul european pentru sănătate și protecția consumatorilor, a declarat:„Raportul publicat astăzi arată ca statele membre au realizat progrese constante în a-și proteja cetățenii împotriva fumatului pasiv. Însă gradul de expunere a cetățenilor la fumat diferă în continuare foarte mult de la o țară UE la alta și încă mai sunt foarte multe de făcut până când «Europa fără fum de țigară» va deveni o realitate. Îndemn statele membre să-și întețească eforturile de punere în aplicare a legislației, le felicit pe cele care au adoptat legi ambițioase împotriva fumatului și le rog pe celelalte să le urmeze exemplul”. Expunerea la fumatul pasiv este o cauză de mortalitate, morbiditate și dizabilități foarte răspândită în UE. Potrivit unor estimări conservatoare[, peste 70 000 de adulți din UE au murit din cauza expunerii la fumul de tutun în 2002, mulți dintre aceștia fiind nefumători sau angajați expuși fumatului pasiv la locul de muncă.

Sursa: Comisia Europeană Mai multe detalii: http://ec.europa.eu/romania/news/22022013_tutun_in_ue_ro.htm

Page 6: Newsletter 19 imi-pq-net_2013-02.pdf

NOUTĂȚI Previziunile de iarnă pentru perioada 2012-2014: ieșire treptată din zona de turbulențe

În timp ce situația piețelor financiare în UE s-a îmbunătățit substanțial începând din vara anului trecut, activitatea economică a fost dezamăgitoare în a doua jumătate a anului 2012. Cu toate acestea, principalii indicatori sugerează că PIB-ul în UE este în prezent aproape de nivelul cel mai scăzut posibil și se estimează că activitatea economică se va accelera treptat. Relansarea creșterii economice va fi inițial determinată de creșterea cererii externe. Investițiile interne și consumul intern ar trebui să crească mai târziu în cursul anului, și până în 2014 se așteaptă ca cererea internă să devină principalul motor al consolidării creșterii PIB. Activitatea economică slabă de la sfârșitul anului 2012 implică un punct de plecare scăzut pentru anul curent. Această situație, în combinație cu o revenire a creșterii economice mai treptată decât se preconiza anterior, duce la o previziune de creștere anuală modestă a PIB-ului în 2013 de 0,1% în UE și de scădere cu 0,3% în zona euro. Evoluțiile trimestriale ale PIB-ului sunt oarecum mai dinamice decât sugerează cifrele anuale, prevăzându-se că PIB-ul în al patrulea trimestru al anului 2013 va fi cu 1,0% mai mare decât nivelul atins în ultimul trimestru al anului 2012 în UE, și cu 0,7% în zona euro. Contrastul dintre situația mai bună a piețelor financiare și perspectivele macroeconomice modeste pentru 2013 se datorează în mare măsură procesului de ajustare a bilanțurilor, care continuă să influențeze negativ creșterea economică pe termen scurt. Pe măsură ce acest proces va avansa, el va consolida, de asemenea, baza pentru creștere economică în 2014, care este estimată la 1,6% în UE și la 1,4% în zona euro. Olli Rehn, vicepreședintele Comisiei responsabil cu afaceri economice și monetare și cu moneda euro, a declarat: „Reechilibrarea actuală a economiei europene continuă să afecteze creșterea pe termen scurt. Situația actuală poate fi rezumată astfel: avem date statistice dezamăgitoare de la finalul anului trecut, anumite semnale mai încurajatoare din trecutul recent, iar încrederea investitorilor în ceea ce privește viitorul este în creștere. Măsurile strategice decisive luate recent pregătesc terenul pentru revenirea creșterii economice. Trebuie să continuăm reformele și să evităm orice stagnare în acest sens care ar putea submina actuala tendință de revenire a încrederii, întârziind relansarea necesară a creșterii economice și a creării de locuri de muncă. Sursa: Comisia Europeană

Mai multe detalii: http://ec.europa.eu/romania/news/22022013_previziuni_iarna_ro.htm

Page 7: Newsletter 19 imi-pq-net_2013-02.pdf

NOUTĂȚI Investiții sociale: Comisia îndeamnă statele membre să se concentreze pe creșterea

economică și coeziunea socială Într-o comunicare recent adoptată privind investițiile sociale în favoarea creșterii economice și a coeziunii, Comisia Europeană invită statele membre să acorde prioritate investițiilor sociale și să-și modernizeze sistemele de protecție socială. Aceasta înseamnă strategii mai performante de incluziune activă și o utilizare mai eficientă și mai rentabilă a bugetelor sociale. Comunicarea le oferă de asemenea statelor membre orientări privind cele mai bune modalități de a utiliza ajutorul financiar acordat de UE, în special prin Fondul social european, pentru a realiza aceste obiective. Comisia va monitoriza îndeaproape, în cadrul semestrului european, performanțele sistemelor de protecție socială ale statelor membre individuale și va formula, acolo unde este cazul, recomandări specifice fiecărei țări. „Investițiile sociale sunt esențiale dacă dorim să ieșim din criză mai puternici, mai solidari și mai competitivi. În limita constrângerilor bugetare actuale, statele membre trebuie să-și orienteze investițiile către capitalul uman și coeziunea socială. Acest lucru este foarte important dacă dorim să realizăm progrese reale în ceea ce privește atingerea obiectivelor din strategia Europa 2020. Investițiile sociale realizate astăzi ajută statele membre să evite plata unei facturi financiare și sociale mult mai mari mâine” a declarat László Andor, comisarul european pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și incluziune socială. Consecințele sociale ale crizei financiare actuale sunt foarte serioase. Pachetul privind investițiile sociale, pe care Comisia tocmai l-a prezentat, le oferă statelor membre orientări în ceea ce privește elaborarea de politici sociale mai rentabile și mai eficiente ca răspuns la problemele majore cu care se confruntă în prezent. Printre acestea se numără dificultățile financiare serioase, creșterea sărăciei și a excluziunii sociale, precum și nivelurile record ale șomajului, în special în rândul tinerilor. La acestea se adaugă îmbătrânirea societății și scăderea populației de vârstă activă, ceea ce pune la încercare sustenabilitatea și caracterul adecvat al sistemelor sociale naționale.

Mai multe detalii: http://ec.europa.eu/romania/news/20022013_crestere_economica_coeziune_sociala_ro.htm Sursă: Comisia Europeană

Page 8: Newsletter 19 imi-pq-net_2013-02.pdf

NOUTĂȚI

Cetățenia europeană: crește gradul de sensibilizare a opiniei publice cu privire la

drepturile garantate de UE, dar cetățenii doresc să știe și mai multe

Potrivit unui nou sondaj Eurobarometru, publicat de Comisia Europeană, la 20 de ani de la crearea cetățeniei UE, europenii sunt, în general, conștienți de drepturile lor, dar nu știu întotdeauna ce anume presupun acestea. 81 % dintre respondenți știu că, pe lângă propria naționalitate, au statutul de cetățeni ai UE (a se vedea anexa). Cu toate acestea, numai 36 % dintre persoanele care au răspuns la sondaj se consideră bine informate în legătură cu drepturile aferente cetățeniei UE. Europenii își cunosc cel mai bine dreptul la liberă circulație (88 %) și dreptul de a adresa petiții instituțiilor UE (89 %). În același timp, două treimi (67 %) dintre persoanele chestionate consideră că libera circulație a persoanelor în cadrul UE aduce avantaje economice țării lor. Sondajul este publicat în timp ce Parlamentul European și Comisia Europeană organizează o audiere comună pentru a discuta despre drepturile cetățenilor europeni. Discuțiile vor constitui o sursă de inspirație pentru elaborarea viitorului raport al Comisiei privind cetățenia UE, care urmărește să abordeze obstacolele cu care se confruntă cetățenii UE în exercitarea drepturilor lor. Raportul, care ar trebui să fie publicat la 8 mai, va formula o serie de inițiative care vor contribui la punerea în practică a acestor drepturi, în cadrul Anului european al cetățenilor 2013. De asemenea, Comunicarea vine în completarea celor 25 de acțiuni anunțate în primul raport privind cetățenia UE din 2010 (a se vedea IP/10/1390 și MEMO/10/525) și trece în revistă obstacolele întâmpinate de cetățenii UE care au fost eliminate în ultimii trei ani.

Mai multe detalii: http://ec.europa.eu/romania/news/19022013_eurobarometru_cetatenia_europeana_ro.htm Sursă: Comisia Europeană

Page 9: Newsletter 19 imi-pq-net_2013-02.pdf

EVENIMENT

A III –a Reuniune a Atelierelor de Lucru ″Sprijin pentru Partenerii Sociali″

Ministerul Educaţiei Naționale a organizat în parteneriat cu Autoriatea Națională pentru Calificări și Asociația Institutul pentru Politici Sociale în perioada 13-16 februarie la Brașov, cea de a III a și ultima reuniune a Atelierelor de Lucru ″Sprijin pentru Partenerii Sociali″. Evenimentul s-a desfășurat pe durata a 4 zile și a adunat un public numeros din cadrul Autorităților Competente din cadrul Rețelei IMI PQ NET România. Formatul evenimentului a presupus organizarea unui număr de 7 sesiuni paralele aferente 7 sectoare de activitate majore stabilite în proiect (sănătate, agricultură și domeniul veterinar, economic-financiar, transporturi, educație și administrație, interne și justiție, general). Sesiunile dedicate activității 1.3 Sprijin pentru partenerii sociali (autorităţile competente) în scopul dezvoltării și implementării planurilor de acţiune care sprijină formarea profesională (consultanţă, informare, evaluare) ce presupun dezvoltarea unor planuri de acţiune care sprijină formarea profesională a membrilor acelor Autorități competente (AC) care doresc să beneficieze de consultanţă, informare, evaluare în dezvoltarea și implementarea ulterioară a unor asemenea planuri, au fost organizate în perioada 15-16 februarie. Dintre subiectele aflate pe ordinea de zi a evenimentului amintim pe cele mai importante: • analiza SWOT a situației formării profesionale a membrilor fiecărei Autorități competente care doreste să beneficieze de

consultanță, informare, evaluare în acest scop; • prezentarea analizelor SWOT realizate de către reprezentanții AC și dezbateri pentru definitivarea acestora; • stabilirea obiectivelor SMART pentru elaborarea planurilor de actiune care sprijină formarea profesională pentru AC care

doresc să beneficieze de consultanță în dezvoltarea și implementarea acestor planuri; • stabilirea măsurilor din planurile de acțiune care sprijină formarea profesională prin sesiuni de brainstorming; • prezentarea concluziilor cu privire la rezultatele atelierelor privind planurile de actiune care sprijină formarea profesională.

Page 10: Newsletter 19 imi-pq-net_2013-02.pdf

EVENIMENT

A III –a Reuniune a Atelierelor de Lucru ″Sprijin pentru Partenerii Sociali″

Pentru a întocmi planurile de acţiune a fost susținută o prezentare tematică privind stabilirea de obiective tip SMART (specific, măsurabil, adecvat, realizabil, încadrat în timp) în scopul dezvoltării formării profesionale continue (FPC) a Autorităților competente. Fiecare Autoritate competentă şi-a definit obiective SMART pentru acoperirea nevoilor de FPC proprii. Pentru a identifica acţiunile care să ducă la atingerea obiectivelor formulate s-a aplicat metoda „asaltului de idei (brainstorming)”. În urma acestor sesiuni de brainstorming s-a trecut la citirea ideilor de acţiuni generate prin brainstorming. Astfel, Autoritatile competente implicate în întocmirea planurilor de acţiune au identificat acţiuni care să ducă la atingerea obiectivelor SMART formulate anterior actiunii. Ulterior, în cadrul sesinilor de lucru din ultima zi a evenimentului s-au finalizat planurile de acțiune care sprijină formarea profesională, fiind îndeplinite toate obiectivele activității. Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului strategic POSDRU proiectului ˮRețeaua Autorităților Competente pentru Calificările Profesionale din România (IMI PQ NET RO)″, proiect cofinanțat din Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 prin Fondul Social European. Informații privind Sistemul de informare al Pieței Interne (IMI) dezvoltat de Comisia Europeană sunt disponibile la adresa: www.ec.europa.eu/imi-net. Mai multe informații: www.imipqnet.ro

Page 11: Newsletter 19 imi-pq-net_2013-02.pdf

DIVERSE

Studiu GfK Consumer Climate: În Europa, criza a depăşit punctul critic!

Europa este prinsă în recesiune. Experţii sunt însă de părere că este foarte probabil ca criza să fi atins punctul critic în toamna anului care a trecut. Consumatorii par şi ei să creadă că este posibil acum să se înregistreze un salt economic la finele lui 2013, în unele ţări poate chiar mai repede. În consecinţă, aşteptările privind starea economiei şi veniturile au crescut din nou uşor în majoritatea Europei, rămânând însă la un nivel extrem de coborât. În schimb, dorinţa de cumpărare a scăzut la sfârşitul anului în majoritatea ţărilor, mulţi consumatori suferind efectele scăderii veniturilor, măririi impozitelor şi şomajului ridicat. Acestea sunt concluziile studiului GfK Climatul de consum Europa şi SUA, care oferă o privire de ansamblu asupra evoluţiei aşteptărilor privind starea economiei şi veniturile şi a dorinţei de cumpărare în rândul consumatorilor din 12 ţări europene şi din SUA. 2012 nu a fost un an bun pentru Europa. Zona euro a alunecat din nou în recesiune pentru prima oară în trei ani, rezultatul fiind apariţia unei importante scindări în Europa. În timp ce Europa de Sud şi de Est s-a confruntat cu o rată extrem de ridicată a şomajului şi o creştere a nivelului sărăciei, cetăţenii din ţările nordice au continuat să se afle, în ciuda crizei, într-o situaţie relativ bună. Această scindare este reflectată de asemenea şi de ultimele cifre de pe piaţa muncii. Rata şomajului, măsurată conform standardului internaţional al OIM, este relativ coborâtă în Austria, Luxemburg, Germania şi Olanda, situându-se între 4,5 procente şi 5,6 procente. În Spania şi în Grecia însă, un sfert din populaţie nu are un loc de muncă. În total, în cele 17 ţări din zona euro, numărul şomerilor se ridică la 18,8 milioane. În noiembrie, rata şomajului a crescut pentru a patra oară consecutiv, ajungând la 11,8 procente. Consecinţele sunt şocante. Ca rezultat al pierderii de locuri de muncă, veniturile disponibile în ţările de la periferie scad cu repeziciune. Grecii dispun în prezent de cu aproape o cincime mai puţini bani decât în 2009.

Sursa: Radar de Media

Page 12: Newsletter 19 imi-pq-net_2013-02.pdf

DIVERSE

31 august devine oficial "Ziua limbii române". Camera Deputaţilor a adoptat proiectul de lege

Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat, marţi, cu 312 voturi "pentru", două voturi "împotrivă" şi cinci abţineri, proiectul de lege care instituie ziua de 31 august drept "Ziua limbii române". Propunerea legislativă a fost iniţiată în 2011, fiind semnată de 166 de parlamentari aparţinând tuturor partidelor parlamentare. Proiectul de lege a fost adoptat şi de Senat, în decembrie 2011, iar Camera este for decizional. "Ziua limbii române" este sărbătorită în 31 august şi în Republica Moldova. În 31 august 2012, preşedintele Traian Băsescu a transmis un mesaj cu prilejul sărbătorii "Zilei Limbii Române" în Republica Moldova, în care preciza că speră ca începând de anul viitor Ziua Limbii Române să fie serbată de românii din ţară şi din întreaga lume. Şi ministrul de Externe, Titus Corlăţean, preciza, cu acelaşi prilej, că sprijină iniţiativa legislativă care are ca obiect declararea zilei de 31 august ca sărbătoare a Limbii Române. Proiectul legislativ, iniţiat de 166 de parlamentari din toate grupurile politice, prevede ca Ziua Limbii Române să fie marcată de către autorităţi şi instituţiile publice, inclusiv reprezentanţe diplomatice şi institute culturale ale României, precum şi de instituţii româneşti din străinătate, prin organizarea unor programe şi manifestări cultural-educative, cu caracter evocator sau ştiinţific, consacrate limbii române. Societatea Română de Radiodifuziune şi Televiziunea Română pot include în programele lor emisiuni culturale ori aspecte de la manifestările dedicate acestei sărbători, se mai arată în actul normativ. În expunerea de motive, iniţiatorii propunerii legislative explică faptul că "importanţa limbii române nu trebuie marginalizată de tendinţele actuale către globalizare, deoarece limba română reprezintă fundamentul identităţii naţionale, un punct deosebit de important pentru consolidarea unei societăţi puternice şi unite".

Sursa: Mediafax

Page 13: Newsletter 19 imi-pq-net_2013-02.pdf

Carte

“Ceramica tradiţională din România” de Olarii, olăria şi zestrea patrimonială a Muzeului Naţional al Ţăranului Român sunt „personajele" acestei lucrări care mărturisesc despre perseverenţa unei instituţii muzeale de elită şi a unui muzeograf consecvent în a face cunoscut tezaurul naţional. Cartea este tipărită de Editura Alcor şi este publicată în colecţia „Comori de Artă". În această serie autoarea a mai publicat Ulcioare de nuntă (1997 şi 2000), Cahle (2001, în colaborare cu Ion Blăjan); Măşti, Masks, Masques (2002, în colaborare cu Irina Nicolau şi Magda Andreescu); Icoane (2009) şi Costumul tradiţional din România (2011). Mai multe detalii

Teatru Antena 1 lansează cel mai ambițios proiect al anului: TEATRU TV În această primăvară Antena 1 va surprinde din nou telespectatorii din România cu un proiect remarcabil dedicat iubitorilor de teatru și nu numai. Intitulat TEATRU TV, programul, care are la bază o idee a actorului Mihai Bendeac, își propune să readucă în atenția publicului cele mai frumoase piese de teatru din ultimii 30 de ani, jucate pe scenele unor importante instituții teatrale din România cu unii dintre cei mai iubiți actori. „Acest proiect este doar începutul revenirii divertismentului de bună calitate. Mi-am pus în joc întreaga carieră pentru asta”, spune Mihai Bendeac. În fiecare Miercuri de la ora 20:30.

Concert

Concerte unplugged Ştefan Bănică de Ziua Femeii la Circul Globus din Bucureşti Pe 7 martie 2013 şi 8 martie 2013, începând cu ora 19:30, Ştefan Bănică va sărbători Ziua Femeii prin cele două concerte unplugged “Ce e dragostea” la Circul Globus din Bucureşti. Tradiţionala serie de evenimente dedicată doamnelor şi domnişoarelor va cuprinde cele mai frumoase melodii de dragoste, mai noi sau mai vechi, lansate de artist. Show-urile de la Circ & Variete Globus se evidenţiază nu doar prin cadrul intim şi variantele inedite ale pieselor, ci şi prin atmosfera plină de căldură şi emoţie care pare să creeze o punte între artist şi fanii săi.

Page 15: Newsletter 19 imi-pq-net_2013-02.pdf

SECRETARIATUL TEHNIC AL REŢELEI IMI PQ NET România E-mail: [email protected] Web: www.imipqnet.ro Telefoane: 0726 32 55 31, 0758 09 38 12, 0758 10 29 55 Adresa: str. Maria Rosetti nr. 49 A, et. 1, sector 2, Bucureşti

IMI PQ NET ROMÂNIA


Recommended