+ All Categories
Home > News & Politics > Newsletter 05 imi-net_2011-12

Newsletter 05 imi-net_2011-12

Date post: 29-Nov-2014
Category:
Upload: imi-pq-net-romania
View: 906 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Description:
 
Embed Size (px)
of 11 /11
Investește în oameni! Proiect cofinanțat din fondul social european prin programul operațional sectorial pentru Dezvoltarea resurselor umane 2007 – 2013 Axa prioritară 3: Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor Domeniul major de intervenţie 3.3.: „Dezvoltarea parteneriatului şi încurajarea iniţiaMvelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă” Contract nr.: POSDRU/93/3.3/S/53132 NEWSLETTER Nr. 5, Decembrie 2011
Transcript
Page 1: Newsletter 05 imi-net_2011-12

Investește  în  oameni!  Proiect  cofinanțat  din  fondul  social  european  prin  programul  operațional  sectorial  pentru  Dezvoltarea  resurselor  umane  2007  –  2013  Axa  prioritară  3:  Creşterea  adaptabilităţii  lucrătorilor  şi  a  întreprinderilor  Domeniul  major  de  intervenţie  3.3.:  „Dezvoltarea  parteneriatului  şi  încurajarea    iniţiaMvelor  pentru  partenerii  sociali  şi  societatea  civilă”  Contract  nr.:  POSDRU/93/3.3/S/53132              

NEWSLETTER  Nr.  5,  Decembrie  2011  

Page 2: Newsletter 05 imi-net_2011-12

Proiectul  strategic  „Rețeaua  Autorităților  Competente  pentru  Calificările  Profesionale  din  

România  (IMI  PQ  NET  România)”  

 NOUTĂȚI    

 Ø  Propunerile  Comisiei  privind  

reforma  in  Piața  de  Audit      Ø   Modernizarea  Direc@vei  privind  

calificările  profesionale  se  va  face  mai  ușor  pentru  profesioniș@  în  căutarea  unui  loc  de  muncă  în  Europa    

 Ø  Reînnoirea  Europei  in  2012    Ø  Măsuri  des@nate  să  s@muleze  

creşterea  economică  şi  crearea  de  locuri  de  muncă  

 

   

EVENIMENT    Ø  Prima  conferință  anuală  de  

Networking  IMI  PQ  Net  România      Ø  Euro  sărbătoreşte  zece  ani  de  

existenţă  într-­‐un  climat  de  criză    

DIVERSE          Ø  Dacia  fabricată  la  Mioveni  

vs.  Dacia  din  Tanger  

Ø  Romanii  cri@ca  mai  mult  online  decat  offline  

Ø  Guvernul  a  majorat  salariul  minim  la  700  de  lei  

 Ø  Evoluţia  demografică  nega@vă  şi  

lipsa  de  compe@@vitate  sunt  problemele  fundamentale  ale  Uniunii  Europene  

 Ø  Summitul  care  ar  urma  să  

oprească  un  cutremur  în  zona  euro  

Page 3: Newsletter 05 imi-net_2011-12

NOUTĂȚI        

Propunerile  Comisiei  privind  reforma  in  Piața  de  Audit      Piața  auditului  se  confruntaă  cu  o  serie  de  riscuri  din  lipsa  de  opțiuni  pentru  clienți,  rezulta  dintr-­‐o  cercetare  realizată  de  Comisa  Europeană.        Cota  de  piață  a  The  Big  Four  pentru  auditul  societăților  cotate  depășește  85%,  în  marea  majoritate  a  statelor  membre.  Comisa  a  lucrat  pe  mai  multe  fronturi  pentru  a  soluționa  problema  care  este  afectată  și  de  criza  financiară  globala.      hbp://ec.europa.eu/internal_market/smm/issue7/index_en.htm    

 Modernizarea  DirecMvei  privind  calificările  profesionale  se  va  face  mai  ușor  pentru  profesionișM  în  căutarea  unui  loc  de  muncă  în  Europa      În  data  de  19  decembrie  2011,  Comisia  a  adoptat  o  propunere  privind  modernizarea  DirecMvei  privind  califiările  profesionale  (DirecMva  2005/36/CE).      Deoarece  populația  de  vârstă  ac@vă  în  mai  multe  state  membre  se  micșoreaza,  cererea  pentru  persoanele  cu  înaltă  calificare  în  prezent  si  până  în  2020  se  es@mează  ca  va  vrește  cu  peste  16  milioane  de  locuri  de  muncă.    În  cazul  în  care  Europa  va  primi  acesta  cerere,  în  lipsa  forței  de  muncă  trebuie  completata  în  mod  alert,  de  exemplu  se  poate  apela  la  profesioniș@  “mobili”care  sa  migreze  din  alte  state  membre.  Uniunea  Europeană  poate  fi  o  sursă  cheie  de  creștere  a  locurilor  de  munca,  insă  numai  daca  se  poate  apela  cu  ușurită  la  profesioniș@  calificați  din  domenii  de  interes  pentru  piața  internă.      hbp://ec.europa.eu/internal_market/smm/issue8/index_en.htm    

Page 4: Newsletter 05 imi-net_2011-12

NOUTĂȚI        

Reînnoirea  Europei  in  2012    Foaia  de  parcurs  a  Comisiei  pentru  2012  vizează  creşterea  economică,  reformarea  sectorului  financiar  şi  asigurarea  unui  rol  mai  important  pentru  UE  pe  scena  mondială.    În  total,  pentru  anul  viitor  sunt  programate  129  de  noi  iniţia@ve      .  Comisia  va  acorda  la  fel  de  multă  atenţie  concre@zării  propunerilor  adoptate  sau  pe  cale  să  fie  adoptate.    Principala  prioritate  va  fi  punerea  în  aplicare,  de  urgenţă,  a  unui  pachet  de  propuneri  menit  să  restabilească  încrederea  în  economia  europeană,  alături  de  noi  măsuri  de  contrabalansare  a  tendinţelor  economice  actuale.    hbp://ec.europa.eu/news/eu_explained/111227_ro.htm    

 Măsuri  desMnate  să  sMmuleze  creşterea  economică  şi  crearea  de  locuri  de  muncă    Unul  dintre  elementele  esenţiale  ale  strategiei  de  creştere  şi  creare  a  locurilor  de  muncă  în  Europa  fiind  accelerarea  integrării  economice,  un  accent  deosebit  va  fi  pus  pe  cele  12  propuneri  din  Actul  privind  piaţa  unică,  prin  care  statele  membre  vor  fi  ajutate  să  facă  faţă  provocărilor  economice  şi  sociale  actuale  şi  să-­‐şi  revină  mai  rapid  din  criza  economică.    Vor  fi  elaborate  planuri  care  să  îi  ajute  pe  @nerii  aflaţi  în  căutarea  unui  loc  de  muncă  să  circule  mai  uşor  în  Europa.  De  asemenea,  va  fi  reformată  reţeaua  de  servicii  europene  pentru  ocuparea  forţei  de  muncă,  în  scopul  îmbunătăţirii  accesului  la  locuri  de  muncă  în  alte  ţări.  Cu  ajutorul  noilor  norme,  drepturile  de  pensie  vor  putea  fi  transferate  mai  uşor  la  schimbarea  locului  de  muncă.    hbp://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=ro        

 

Page 5: Newsletter 05 imi-net_2011-12

Evoluţia  demografică  negaMvă  şi  lipsa  de  compeMMvitate  sunt  problemele  fundamentale  ale  Uniunii  Europene  Lucrătorii  din  România  şi  Bulgaria  care  vor  să  muncească  în  Belgia  ar  putea  scăpa  de  permisele  de  muncă,  începând  cu  1  ianuarie  2012.  Flamanzii,  ul@mii  care  se  opuneau  deschiderii  pieţei  muncii  pentru  români  şi  bulgari,  şi-­‐au  schimbat  opinia,  asoel  încât  ar  putea  urma  decizia  oficială  de  ridicare  a  restricţiilor.    “Instalatorul  polonez”  înlocuit  de  cel  român  O  anchetă  recentă  a  Manpower  arată,  de  aloel,  că  una  din  cinci  firmele  belgiene  este  forţată  să  caute  angajaţi  în  străinătate,  indiferent  cât  de  complicate  sunt  formalităile,  pentru  a-­‐şi  acoperi  deficitul  de  personal  calificat.    Românii  sunt  preferaţi  polonezilor,  potrivit  HR  business  manager    Michel  Dierich,  de  la  firma  Dalkia,  fiindcă  sunt  bine  pregă@ţi  şi  au  avantajul  limbii  asemănătoare  celei  franceze.  Cei  mai  căutaţi  sunt  tehnicienii  calificaţi  şi  cu  experienţă,  mai  spune  studiul  Manpower.    Pentru  a-­‐şi  acoperi  necesarul    de  oameni  calificaţi,  belgienii  se  îndreaptă  în  special  spre  români,  francezi,  polonezi  şi  marocani.  (Sursa:  Agerpres.ro)      

NOUTĂȚI        

Summitul  care  ar  urma  să  oprească  un  cutremur  în  zona  euro    Următoarele  zile  ar  fi  decisive  pentru  supravieţuirea  monedei  euro,  susţin  analişMi  şi  chiar  unii  lideri  ai  UE,  iar  cele  mai  mari  aşteptări  sunt  puse  pe  seama  summitului  european  care  începe  joi,  la  Bruxelles.  În  cazul  în  care  summit-­‐ul  va  fi  un  eşec,  a  aver@zat  preşedintele  francez  Nicolas  Sarkozy,  „lumea  nu  va  aştepta  pentru  Europa".  Şi  a  con@nuat.  „Ce  va  rămâne  din  Europa,  în  cazul  în  care  dispare  moneda  euro?"  A  venit  şi  cu  răspunsul:  „Nimic!".  Cancelarul  german  Angela  Merkel  a  mai  tăiat  din  drama@sm,  dar  şi  din  aşteptări:  soluţiile  la  problemele  din  zona  euro  au  nevoie  de  ani  întregi.  Declaraţiile  sale,  citate  de  presa  internaţională,  au  venit  săptămâna  trecută,  când  un  alt  aver@sment  -­‐  şoc  a  mutat  privirile  pieţelor  financiare  şi  ale  inves@torilor  spre  Bruxelles.  Vicepreşedintele  Comisiei  Europene,  Olli  Rehn,  a  spus  că  „următoarele  zece  zile  sunt  decisive  pentru  euro".    (Sursa:  Mediafax.ro)        

Page 6: Newsletter 05 imi-net_2011-12

EVENIMENT          

Prima  conferință  anuală  de  Networking  IMI  PQ  NET      În  data  de  20  decembrie  2011  Ministerul  Educaţiei,  Cercetării,  Tineretului  şi  Sportului  a  organizat,  la  Bucureş@,  prima  conferinţă  anuală  de  networking,  conferinţă  desfăşurată  în  cadrul  proiectului  strategic  “Reţeaua  Autorităţilor  Competente  pentru  Calificările  Profesionale  din  România“  (IMI  PQ  NET  România).  Proiectul  este  cofinanţat  din  Fondul  Social  European,  prin  Programul  Operaţional  Sectorial  Dezvoltarea  Resurselor  Umane  2007-­‐2013.      Conferința  a  reunit  reprezentanții  Autorităților  Competente  din  cadrul  Rețelei  IMI  PQ  Romania,  u@lizatori  IMI  și  experți  în  calificări,  într-­‐o  dezbatere  privind  schimbul  de  bune  prac@ci  și  experiența  dobandită  în  domeniul  Calificărilor  Profesionale.        hmp://www.imipqnet.ro/noutaM/prima-­‐conferinta-­‐anuala-­‐de-­‐networking/      

Page 7: Newsletter 05 imi-net_2011-12

Euro  s-­‐a  impus  în  ulMmii  zece  ani  în  portofelele  a  milioane  de  europeni  fără  să  reuşească  însă  să  cucerească  simpaMa  acestora  şi  nici  a  pieţelor  financiare,  care  îi  pun  în  prezent  existenţa  sub  semnul  întrebării.    U@lizată  din  1999  pe  pieţele  financiare,  moneda  unică  a  fost  lansată  în  12  state  europene  la  1  ianuarie  2002,  dată  la  care  francii,  mărcile  germane  şi  alte  monede  şi-­‐au  încetat  existenţa.  În  prezent,  zona  euro  include  332  de  milioane  de  persoane  din  17  ţări.  La  jumătatea  acestui  an,  erau  în  circulaţie  14,2  miliarde  de  bancnote  şi  95,5  miliarde  de  monede,  în  valoare  de  870  miliarde  de  euro,  potrivit  datelor  Băncii  Centrale  Europene  (BCE).  Liderii  poli@ci  şi  economiş@i  nu  încetează  să  sublinieze  beneficiile  monedei  unice.  "Mai  multe  oportunităţi,  preţuri  stabile  pentru  consumatori,  mai  multă  siguranţă  pentru  companii  şi  pieţe,  un  semn  tangibil  al  idenMtăţii  europene",  se  arată  pe  site-­‐ul  Comisiei  Europene.  Odată  cu  declanşarea  crizei  datoriilor  în  Grecia,  în  2010,  şi  ex@nderea  ulterioară  în  toată  zona  euro,  vechile  resen@mente  au  revenit  la  suprafaţă,  euroscep@cii  sunt  la  modă,  iar  neîncrederea  între  ţările  nordice  şi  cele  sudice  nu  a  fost  niciodată  mai  mare.    În  pofida  avantajelor  de  netăgăduit  în  privinţa  circulaţiei  libere,  consumatorii  nu  au  fost  niciodată  prea  mulţumiţi  de  moneda  euro,  percepută  iniţial  ca  fiind  similară  cu  creşterea  semnifica@vă  a  preţurilor,  a  declarat  Andre  Sapir,  analist  la  centrul  Bruegel  pentru  cercetări  în  domeniul  poli@cilor  economice  europene.    hbp://www.mediafax.ro/economic/euro-­‐sarbatoreste-­‐zece-­‐ani-­‐de-­‐existenta-­‐intr-­‐un-­‐climat-­‐de-­‐criza-­‐care-­‐va-­‐fi-­‐viitorul-­‐monedei-­‐unice-­‐9101278/    

Euro  sărbătoreşte  zece  ani  de  existenţă  într-­‐un  climat  de  criză  

Page 8: Newsletter 05 imi-net_2011-12

DIVERSE      Dacia  fabricată  la  Mioveni  vs.  Dacia  din  Tanger  Principalele  avantaje  ale  României  în  "cursa"  producţiei  şi  a  inves@ţiilor  Renault  sunt  centrul  tehnologic  Renault,  tradiţia  în  industria  automobilului,  dar  şi  "infrastructura"  componen@ş@lor,  în  @mp  ce  Marocul  a  atras  o  nouă  inves@ţie  de  1  mld.  euro  a  grupului  francez  datorită  costurilor  mai  scăzute.  hbp://www.mediafax.ro/economic/dacia-­‐fabricata-­‐la-­‐mioveni-­‐vs-­‐dacia-­‐din-­‐tanger-­‐9080823/    

 Romanii  criMca  mai  mult  online  decat  offline  GfK  România  a  derulat  o  cercetare  de  marke@ng  pentru  a  studia  opinia  consumatorilor  din  România  privind  influenţa  word  of  mouth.  Concluziile  studiului  arată  că  mediul  principal  de  transmitere  word  of  mouth  (WOM)  este  prin  viu  grai.  94%  dintre  respondenţi  menţionează  comunicarea  faţă  în  faţă  ca  fiind  pe  primul  loc  în  clasamentul  mediilor  în  care  generează  WOM,  iar  5%  precizează  pe  primul  loc  transmiterea  telefonică  pentru  asoel  de  mesaje.  hbp://www.radardemedia.ro/2011/12/21/studiu-­‐g|-­‐romanii-­‐cri@ca-­‐mai-­‐mult-­‐online-­‐decat-­‐offline-­‐comunicat-­‐de-­‐presa-­‐foto/      Guvernul  a  majorat  salariul  minim  la  700  de  lei  Salariul  minim  pe  economie  va  creşte  în  anul  2012  de  la  670  de  lei  la  700  lei,  a  hotărât  miercuri  Guvernul.“S-­‐a  adoptat  creşterea  salariului  minim  brut  pe  economie  de  la  670  de  lei  la  700  de  lei”,  a  declarat,    ministrul  Muncii,  Sulfina  Barbu.  hbp://www.financiarul.ro/2011/12/15/guvernul-­‐a-­‐majorat-­‐salariul-­‐minim-­‐la-­‐700-­‐de-­‐lei/          

Page 9: Newsletter 05 imi-net_2011-12

Carte  Brancusi.  Amicii  si  inamicii.  Sociologia  lui  Brancusi  

 Prefata  de  Stefan  Dimitriu  EdiMe  ingrijita  de  Nadia  Marcu-­‐Pandrea  „E  drept,  pentru  negustorii  colecţionari,  Constan@n  Brâncuşi  avea  o  ură  nes@nsă,  inspirată  de  zeiţa  Eris  (Ura),  şi-­‐i  trata  cu  o  brutalitate  pitorească,  condusă  de  dictonul  francez  à  corsaire,  corsaire  et  demi  şi  de  unele  da@ni  de  Gorj.Negustorii  de  obiecte  de  artă  plas@că,  cu  tarabă,  i-­‐au  scos  reputaţia  de  „ţărănoi”,  de  „incult”,  de  „cioban  carpa@n”,  şi  de  „esoteric”  care  n-­‐a  ci@t  în  viaţa  lui  decât  o  singură  carte,  pe  Milarepa,  călugărul,  filosoful  şi  @betanul  din  secolul  XI.  Lansarea  a  avut  loc  in  luna  decembrie  2011  la  Editura  "Vremea”.    

                                         Târg  Targ  de  anMchitaM  

 Targul  de  An@chita@  aduce  cu  sine,  in  mod  natural,  gustul  in  alegerea  unui  obiect,  privirea  atenta  atunci  cand  selectam,  inves@rea  in  lucrul  de  calitate  si  accesul  usor  la  produsele  culturale  si  lucrarile  auten@ce.  Varietatea  de  obiecte  vechi  pe  care  le  vei  gasi  la  acest  Targ  saptamanal  include  an@chita@  veritabile  precum  edi@i  de  colec@e,  fotografii  din  secolul  al  XIX-­‐lea,  piese  de  mic  mobilier,  tablouri,  icoane,  colec@i  de  orologerie,  monede,  ilustrate,  stampe,  viniluri  si  placi  de  patefon  si  gramofon.  Targul  nostru  este  sus@nut  de  o  serie  de  atribute  printre  care  amin@m:  promovarea  valorilor  prin  educa@e,  dialog  si  interac@vitate.  Targul  are  loc  in  luna  ianuarie  2012  in  BucureșM,  Șoseaua  Kiseleff,  sectorul  1  

Teatru  Zvăpăiata  

 DramaMzare  de  Elena  Morar  după  nuvela  “Zvăpăiata”  de  A.P.  Cehov    

 regia  Elena  Morar  scenografia  Vladimir  Turturică  coregrafia  Tunde  Baczo  Light  &  Sound  Design  -­‐  Andrei  Constan@nescu  Ilustra@a  muzicala  -­‐  Razvan  Georgescu  &  Elena  Morar  

   „Zvăpăiata"  -­‐  un  spectacol  gălăgios,  nevro@c,  actual  fără  a  fi  contemporan,  o  tragicomedie  despre  o  femeie  -­‐  "lăcustă"  (@tlul  original  al  poves@rii  cehoviene)  şi  opţiunile  ce  duc  la  maturizarea  ei.  In  fecare  săptămână  la  Teatrul  de  Comedie  din  BucureșM  (stagiunea  2012)    

   

Page 10: Newsletter 05 imi-net_2011-12

Investește  în  oameni!  Proiect  cofinanțat  din  fondul  social  european  prin  programul  operațional  sectorial  pentru  Dezvoltarea  resurselor  umane  2007  –  2013  Axa  prioritară  3:  Creşterea  adaptabilităţii  lucrătorilor  şi  a  întreprinderilor  Domeniul  major  de  intervenţie  3.3.:  „Dezvoltarea  parteneriatului  şi  încurajarea  iniţia@velor  pentru  partenerii  sociali  şi  societatea  civilă”  Contract  nr.:  POSDRU/93/3.3/S/53132    

Despre  Rețeaua  IMI  PQ  NET  hbp://www.imipqnet.ro/ro/sistemul-­‐imi/    

   

Despre  Proiect    hbp://www.imipqnet.ro/ro/despre-­‐proiect/      

Despre  Grupul  de  Lucru    hbp://www.imipqnet.ro/ro/grupul-­‐de-­‐lucru/      

Autorități  Competente    hbp://www.imipqnet.ro/ro/autorita@/    

www.imipqnet.ro    

Page 11: Newsletter 05 imi-net_2011-12

SECRETARIATUL  TEHNIC  AL  REŢELEI  IMI  PQ  NET  România  E-­‐mail:  [email protected]  Web:  www.imipqnet.ro  Telefoane:  0726  32  55  31,  0758  09  38  12,  0758  10  29  55  Adresa:  str.  Maria  Rose�  nr.  49  A,  et.  1,  sector  2,  Bucureş@  

IMI  PQ  NET  ROMÂNIA    


Recommended