+ All Categories
Home > Documents > CURS 26. Fiziopatologia sistemului renal. Fiziopatologia ...

CURS 26. Fiziopatologia sistemului renal. Fiziopatologia ...

Date post: 21-Nov-2021
Category:
Upload: others
View: 13 times
Download: 1 times
Share this document with a friend
34
1 CURS 26. Fiziopatologia sistemului renal. Fiziopatologia insuficientei renale acute (IRA). Fiziopatologia insuficientei renale cronice (IRC). Fiziopatologia insuficientei renale acute (IRA). Insuficienţa renală acută este un sindrom clinic ce se caracterizează prin scăderea acută a ratei de filtrare glomerulară, creşterea valorilor creatininei şi ureei, pierderea homeostaziei electroliţilor şi a apei. În clinică se folosesc următoarele criterii de diagnostic: creşterea creatininei cu 0,5 mg/dl, scăderea filtratului glomerular cu 50% din valoarea iniţială sau necesitatea instituirii dializei. Insuficienţa renală acută este una din afecţiunile cele mai frecvente privind sfera renală cu o incidenţă de 1‐5% din totalitatea pacienţilor spitalizaţi. Din punct de vedere fiziopatologic se pot distinge trei categorii de clasificare a insuficienţei renale acute, şi anume insuficienţă renală acută de cauze prerenale, intrarenale şi postrenale. Insuficienţa renală acută de cauză prerenală se instalează prin scăderea ratei de filtrare glomerulară datorită scăderii perfuziei renale, fără preexistenţa unor leziuni renale primare. Este o perturbare a funcţiei renale care după îndepărtarea cauzei este de cele mai multe ori rapid reversibilă. Insuficienţa renală acută de cauză intrarenală se instalează ca urmare a unor leziuni structurale renale, cel mai frecvent necroza acută tubulară. Insuficienţa renală acută de cauză postrenală are drept cauză perturbări ale scurgerii urinei. 1. Insuficienţa renală acută de cauză prerenală Insuficienţa renală acută de cauză prerenală reprezintă o perturbare a funcţiei
Transcript
Page 1: CURS 26. Fiziopatologia sistemului renal. Fiziopatologia ...

1

CURS 26. Fiziopatologia sistemului renal. Fiziopatologia insuficientei renale acute (IRA).

Fiziopatologia insuficientei renale cronice (IRC).  

Fiziopatologia insuficientei renale acute (IRA).

  Insuficienţa  renală  acută  este  un  sindrom  clinic  ce  se  caracterizează  prin 

scăderea acută a ratei de filtrare glomerulară, creşterea valorilor creatininei şi ureei, 

pierderea homeostaziei electroliţilor şi a apei. 

  În  clinică  se  folosesc următoarele  criterii  de diagnostic:  creşterea  creatininei 

cu  0,5  mg/dl,  scăderea  filtratului  glomerular  cu  50%  din  valoarea  iniţială  sau 

necesitatea instituirii dializei.  Insuficienţa renală acută este una din afecţiunile cele 

mai frecvente privind sfera renală cu o incidenţă de 1‐5% din totalitatea pacienţilor 

spitalizaţi. 

  Din punct de vedere fiziopatologic se pot distinge trei categorii de clasificare a 

insuficienţei  renale  acute,  şi  anume  insuficienţă  renală  acută  de  cauze  prerenale, 

intrarenale şi postrenale. 

  Insuficienţa renală acută de cauză prerenală se instalează prin scăderea ratei 

de  filtrare  glomerulară  datorită  scăderii  perfuziei  renale,  fără  preexistenţa  unor 

leziuni  renale primare.  Este o perturbare  a  funcţiei  renale  care după  îndepărtarea 

cauzei este de cele mai multe ori rapid reversibilă. 

  Insuficienţa renală acută de cauză intrarenală se instalează ca urmare a unor 

leziuni structurale renale, cel mai frecvent necroza acută tubulară. 

  Insuficienţa  renală  acută de  cauză postrenală  are drept  cauză perturbări  ale 

scurgerii urinei. 

 

1. Insuficienţa renală acută de cauză prerenală 

 

  Insuficienţa renală acută de cauză prerenală reprezintă o perturbare a funcţiei 

Page 2: CURS 26. Fiziopatologia sistemului renal. Fiziopatologia ...

2

renale declanşată de o hipoperfuzie a rinichiului de diverse cauze, care se traduce la 

nivel  glomerular  prin  scăderea  presiunii  eficace  de  filtrare  ceea  ce  are  drept 

consecinţă reducerea sau chiar oprirea formării urinei. Are etiologie variată. Cea mai 

comună  cauză  este  hipovolemia  prin  pierdere  de  lichide  sau  sânge.  Insuficienţa 

renală  acută  de  cauză  prerenală  este  de  obicei  rapid  reversibilă  după  restabilirea 

perfuziei renale fiziologice. Caracterul pur funcţional al insuficienţei renale acute de 

cauză prerenală este demonstrat prin păstrarea capacităţii de reabsorbţie tubulară a 

sodiului 

  Etiologia  insuficienţei  renale  acute  de  cauză  prerenală  este  reprezentată  de 

cauze ce duc la scăderea perfuziei renale. Aceste cauze pot fi clasificate în: 

Hipovolemie 

o Hemoragii  ‐  Traumatisme,  hemoragii  digestive  sau  genitale, 

intervenţii chirurgicale 

o Pierderi lichidiene pe cale digestivă ‐ Vomă, diaree, drenaje 

o Pierderi  lichidiene  pe  cale  renală  ‐  Diuretice,  diureză  osmotică, 

diabet,  diabet  insipid,  insuficienţă 

renală 

o Pierderi lichidiene pe alte căi ‐ Peritonită, arsuri, sindrom de strivire, 

pancreatită 

o Aport  lichidian  insuficient  ‐ Condiţii  şi  solicitări  extreme, privare de 

aport lichidian 

Insuficienţă cardiacă 

o Boli ale cordului ‐ Infarct miocardic, aritmii, valvulopatii, pericardite 

o Cauze pulmonare ‐ Embolie pulmonară, hipertensiune pulmonară 

Vasodilataţie sistemică 

o Medicamente ‐ Antihipertensive, anestezice 

o Alte cauze ‐ Sepsis, reacţie anafilactică 

Hipoperfuzie renală izolată 

Page 3: CURS 26. Fiziopatologia sistemului renal. Fiziopatologia ...

3

o Vasoconstricţie  renală  ‐  Catecholamine,  ergotamine,  substanţe  de 

contrast, sepsis, ciclosporina 

o Alterarea  autoreglării  renale  ‐  Antiinflamatoare  nesteroidiene, 

inhibitori  ai  enzimei  de  conversie  a 

angiotensinei 

o Sindromul hepatorenal 

 

  Mecanisme compensatorii 

 

  Hipoperfuzia activează o serie de mecanisme compensatorii renale 

pentru a mări  volumul efectiv de  sânge  rinichiul  creşte  reabsorbţia 

de sodiu şi apă  

se încearcă păstrarea unei perfuzii renale normale prin eliberarea de 

catecholamine,  hormon  antidiuretic  (ADH)  şi  activarea  sistemului 

renină – angiotensină – aldosteron  

se  măreşte  presiune  de  filtrare  glomerulară  prin  producerea  unei 

dilataţii  a  arteriolelor  glomerulare  aferente  sub  acţiunea  unor 

prostaglandine  şi  a  oxidului  nitric,  şi  prin  vasoconstricţia  a 

arteriolelor  glomerulare  eferente  sub  acţiunea  angiotensinei  II, 

păstrându‐se rata de filtrare glomerulară prin mărirea fracţiei filtrate 

 

  Mecanismele  compensatorii  sunt depăşite  când  scăderea perfuziei  renale  se 

instalează abrupt sau dacă durează o perioadă mai lungă de timp. 

 

  O  formă  particulară  de  insuficienţă  renală  acută  o  reprezintă  sindromul 

hepatorenal. Acesta se instalează la pacienţi cu boli hepatice grave în stadii avansate 

ca: ciroza hepatică, tumori hepatice, hepatita fulminantă. Caracteristic se întâlneşte 

vasoconstricţie  intrarenală  şi  reabsorbţie  tubulară  masivă  de  sodiu.  Pacienţii  cu 

Page 4: CURS 26. Fiziopatologia sistemului renal. Fiziopatologia ...

4

hepatopatii  grave,  hipertensiune  portală  şi  ascită  au  un  bilanţ  lichidian  crescut 

(hipervolemie), dar volumul sangvin efectiv circulant este redus prin „sechestrarea” 

unui  volum  important  în  sistemul  port  şi  ca  urmare  a  vasodilataţiei  sistemice.  Se 

poate  deci  spune  că  afecţiunea  hepatică  acţionează  direct  asupra  hemodinamicii 

perfuziei renale.  

 

2. Insuficienţa renală acută de cauză intrarenală 

 

  Insuficienţa renală acută de cauză intrarenală se instalează ca urmare a unor 

leziuni  structurale  renale,  de  aceea  îndepărtarea  cauzei  declanşatoare  nu  va  duce 

rapid la reluarea funcţiei renale. 

  Etiologia insuficienţei renale acute de cauză intrarenală este foarte variată: 

Afecţiuni ale vaselor renale mari 

o Artere renale ‐ Tromboze, anevrisme, vasculite emboli 

o Vene renale ‐ Tromboze, compresiune externă 

Afecţiuni microvasculare şi glomerulare 

o De origine inflamatorie ‐ Vasculite, glomerulonefrită acută 

o Tonus  vascular  crescut  ‐  Hipertensiune  malignă,  eclampsie, 

hipercalcemie,  sclerodermie,  substanţe  de 

contrast 

o Microangiopatii ‐ Coagulare intravasculară diseminată (CID), purpura 

trombocitopenică,  

Necroză tubulară acută 

o De cauză ischemică 

o De  cauză  toxică  ‐  Toxine  exogene  ‐  antibiotice  (aminoglicozide), 

etilenglicol,  citostatice,  metale 

grele; 

  ‐  Toxine  endogene  ‐  mioglobină,  hemoglobină,  acid 

Page 5: CURS 26. Fiziopatologia sistemului renal. Fiziopatologia ...

5

uric 

Nefrite interstiţiale 

o Alergice ‐ Antiinflamatoare nesteroidiene, antibiotice 

o Infecţioase ‐ Leptospiroza, citomegalvirus, virusul Hantaan, Candida 

o Infiltrative ‐ Limfoame, leucemii, sarcoidoză 

Obstrucţii  intratubulare  ‐  Acid  oxalic,  aciclovir,  acid  uric,  methotrexat, 

proteine cu lanţ uşor 

 

  Pe primul loc ca frecvenţă se situează necroza tubulară acută de cauză toxică 

sau ischemică. 

 

  Mecanismele  prin  care  are  loc  scăderea  filtratului  glomerular  în  insuficienţa 

renală acută de cauză intrarenală sunt: 

scăderea permeabilităţii glomerulare a fost demonstrată experimental dar 

mecanismele de producere nu sunt încă lămurite; se postulează o lezare a 

celulelor  endoteliului  glomerular  şi  reducerea  suprafeţei  de  filtrare  prin 

contracţia celulelor mezangiale din glomerul sub influenţa angiotensinei II 

refluxul  filtratului  glomerular;  urina  primară  formată  în  glomerul  poate 

refula  în  circulaţia  peritubulară  prin  epiteliul  lezat  al  tubului  care  nu mai 

formează o barieră continuă, celulă lângă celulă, ca urmare a necrozelor şi 

desprinderii celulelor alterate. 

obstrucţia  tubulară;  tipic  se  întâlneşte  obstrucţie  tubulară  în  insuficienţa 

renală  acută  de  cauză  intrarenală  datorată  interacţiunii  anormale  între 

celule datorată unei disfuncţii a integrinelor. Ca urmare a obstrucţiei creşte 

presiunea în amonte, modificând raporturile presionale din glomerul ceea 

ce reduce filtratul glomerular 

modificări hemodinamice; perfuzia renală scade cu 40‐50%, ceea ce are un 

efect  direct  asupra  declanşării  şi  evoluţiei  insuficienţei  renale  acute. 

Page 6: CURS 26. Fiziopatologia sistemului renal. Fiziopatologia ...

6

Hipoperfuzia  renală  se  produce  ca  urmare  a  ruperii  echilibrului  între 

factorii vasodilatanţi şi vasoconstrictori  locali şi sistemici. Este  incriminată 

în  special  scăderea  producerii  de NO  şi  creşterea  sintezei  de  endotelină. 

Ischemia  rezultată  agravează  necroza  tubulară,  ceea  ce  reduce mai mult 

producţia  de  vasodilatatoare  mărind  ischemia  şi  efectele  directe  pe 

celulele tubulare 

feedback‐ul  tubuloglomerular;  ‐  o  leziune  structurală  tubulară  reduce 

capacitatea  de  reabsorbţie  tubulară,  ceea  ce  conduce  la  creşterea 

concentraţiei de sodiu şi clor la partea distală a ramurii ascendente a ansei 

Henle  în  aria  maculei  densa.  Celule  din  macula  densa  înregistrează 

creşterea concentraţiei sodiului şi transmit un semnal celulelor aparatului 

juxtaglomerular  care  produc  apoi  vasoconstricţia  arteriolei  aferente 

glomerulare. Un posibil mediator este adenozina. Pentru că este activat şi 

sistemul renină – angiotensină – aldosteron vasoconstricţia se accentuează 

şi perfuzia glomerulară scade şi mai mult.  

 

  Mecanismele celulare şi moleculare în necroza tubulară acută  

 

  Necroza  tubulară  acută  este  un  diagnostic  generic  pentru  leziunile 

morfologice  ale  tubulului  folosit  cu  toate  că  numai  o  mică  parte  a  celulelor  sunt 

necrotice  majoritatea  fiind  doar  lezate  minor  dar  cu  alterarea  funcţionalităţii. 

Necroza tubulară acută are de obicei etiologie ischemică sau toxică. În cazul necrozei 

tubulare toxice acţiune directă asupra celulei tubulare a toxicului este determinantă, 

la care se adaugă agravant şi celelalte mecanisme descrise. Necroza tubulară acută 

poate complica însă orice formă de insuficienţă renală acută prin acţiunea simultană 

a mai multor factori cu pondere mai mică sau mai mare evoluţie.  

 

Depleţia de ATP 

Page 7: CURS 26. Fiziopatologia sistemului renal. Fiziopatologia ...

7

 

  Celulele  tubulare  necesită  o mare  cantitate  de  ATP,  de  energie,  pentru  a‐şi 

putea  îndeplini  funcţiile  metabolice,  de  transport  activ  şi  de  sinteză.  Morfologic 

acest  fapt este evidenţiat de numărul mare de mitocondrii din aceste celule (30 % 

din masa celulei). Celulele tubulare sunt deci dependente de sinteza aerobă a ATP‐

ului. În cazul în care se instalează starea de ischemie, aportul de oxigen spre ţesuturi 

este diminuat şi implicit prin scăderea sintezei scade şi concentraţia intracelulară de 

ATP. Metabolizarea ATP‐ului conduce la formarea de ADP şi AMP metaboliţi care nu 

pot  ieşi din celulă. De aceea atunci  când aportul normal de oxigen se  restabileşte, 

sinteza de ATP din ADP şi AMP se reia imediat. Dacă însă ischemia persistă un timp 

mai  îndelungat  ADP‐ul  şi  AMP‐ul  vor  fi  metabolizaţi  în  adenozină,  inozină  şi 

hipoxantină,  substanţe  care  pot  traversa  membrana  celulară  ne  mai  fiind  astfel 

prezente  intracelular  la o eventuală  reluare a oxigenării. Mai mult decât atât  căile 

metabolice de catabolizare a acestor substanţe conduc spre formarea unor radicali 

reactivi citotoxici. 

 

Influx intracelular de calciu ridicat  

 

  Datorită  blocării  transportului  transmembranar  ATP  dependent  al  ionilor  de 

calciu  celula  tubulară nu mai  poate menţine gradientul de 1  :  10.000  între mediul 

extracelular  şi  cel  intracelular.  Ionul  de  calciu  va  migra  conform  gradientului  de 

concentraţie din mediul  extracelular  în  citosol.  Răspunsul  celulei  la  acest  influx de 

calciu depinde de durata şi magnitudinea acestuia. Calciul produce efecte citotoxice 

directe  prin  activarea  fosfolipazelor  care  convertesc  Xantindehidrogenaza  în 

Xantinoxigenază, reacţie ce are drept urmare formarea de radicali reactivi citotoxici. 

Concentraţia  crescută  de  calciu  intracelular  determină  de  asemeni  o  diminuare  a 

activităţii mitocondriale care agravează deficitul de ATP, fiind de fapt un mecanism 

de  feed  back  pozitiv  pentru  creşterea  în  continuare  a  influxului  de  calciu.  Calciul 

Page 8: CURS 26. Fiziopatologia sistemului renal. Fiziopatologia ...

8

poate  de  asemeni  să  lezeze  structura  citoscheletului,  iar  o  creştere  acută  a 

concentraţiei intracelulare de calciu poate induce apoptoza celulei tubulare. 

 

Formarea de radicali liberi de oxigen 

 

  În multe  forme de  insuficienţă  renală acută  instalată ca urmare a diminuării 

perfuziei, se ajunge în faza de restabilire a perfuziei renale. În această fază, numită şi 

de  reperfuzie,  în  rinichi  se  produc  mari  cantităţi  de  radicali  liberi  de  oxigen  prin 

acţiunea ciclooxigenazei, xantinoxidazei, şi a granulocitelor neutrofile migrate. Acest 

atac masiv al radicalilor liberi de oxigen depăşeşte capacitatea de apărare a celulelor 

prin  superoxid  –  dismutază,  aşa  încât  se  produc  leziuni  celulare  prin  peroxidarea 

lipidelor,  oxidarea  proteinelor  celulare,  alterări  directe  ale  ADN‐ului  şi  afectarea 

membranei celulare. 

 

Activarea fosfolipazei A2 

 

  Fosfolipaza  A2  hidrolizează  fosfolipidele  cu  formarea  de  acizi  graşi  liberi  şi 

lizofosfolipide.  Activarea  fosfolipazei  A2  în  cadrul  unui  proces  de  lezare  tubulară 

modifică  permeabilitatea  membranei  celulare  şi  mitocondriale.  Prin  peroxidare 

(proces  descris  mai  sus)  lipidele  membranare  devin  mai  vulnerabile  la  atacul 

fosfolipazei A2. Prin acţiunea fosfolipazei A2 se generează acid arahidonic care este 

apoi metabolizat  în eicosanoizi. Prin efectele vasoconstrictoare şi chemotactice ale 

eicosanoizilor se poate prelungi şi agrava afectarea renală. 

 

Infiltrarea cu celule proinflamatorii 

 

  IInfiltrarea  cu  celule  proinflamatorii  este  răspunzătoare  pentru  leziunile 

secundare  care  sunt  semnificative  în  special  în  faza  de  reperfuzie.  Celulele 

Page 9: CURS 26. Fiziopatologia sistemului renal. Fiziopatologia ...

9

proinflamatori, mai ales granulocite neutrofile, migrează în ţesut. Aici însă pe lângă 

fagocitarea  detrisurilor  vor  elibera  şi  o  serie  de  enzime  şi  mediatori.  Proteazele 

elastazele  şi  radicalii  liberi  de  oxigen  au  acţiune  citotoxică  directă  iar  mediatorii 

chemotactici atrag alte celule proinflamatorii care amplifică procesul. 

 

3. Insuficienţa renală acută de cauză postrenală 

 

  Pentru  ca blocaje  ale  scurgerii urinei  să  conducă  la  insuficienţa  renală acută 

acestea trebuie să cuprindă ambele uretere în amonte de vezica urinară sau uretra. 

Excepţii sunt cazurile cu obstrucţie ureterală unilaterală pe rinichi funcţional unic. 

  Etiologia insuficienţei renale acute de cauză postrenală: 

Blocaje la nivelul ureterelor 

o Cauze  intraluminale –  litiază, cheaguri, necroză papilară, cristale de 

acid uric 

o Cauze intramurale – tumori, edem postoperator 

o Compresiuni – tumori, fibroză retroperitoneală 

Blocaje la nivelul vezicii urinare 

o Cauze intraluminale – litiază, cheaguri 

o Cauze  intramurale  –  carcinom  al  vezicii  urinare,  tulburări  de  golire 

neurogene sau medicamentoase 

o Cauze  extramurale  –  adenom  de  prostată,  carcinom  de  prostată, 

tumori pelviene 

Blocaje la nivelul uretrei – Fimoză, stricturi, tumori 

 

  În  prima  fază  după  constituirea  obstrucţiei  rata  filtratului  glomerular  se 

păstrează  normal.  Prin mecanisme  încă  neelucidate  se  produce  chiar  o  creştere  a 

perfuziei  renale.  Apoi  treptat,  pe  măsură  ce  se  produce  urină,  presiunea 

intraluminală proximal de blocaj  creşte, ureterele şi bazinetele se dilată. Creşterea 

Page 10: CURS 26. Fiziopatologia sistemului renal. Fiziopatologia ...

10

de  presiune  va  modifica  relaţiile  presionale  la  nivelul  glomerulului,  cu  scăderea 

progresivă a ratei filtratului glomerular şi instalarea insuficienţei renale acute. 

 

  Evoluţia insuficienţei renale acute  

 

  Clinic  se  descriu  în  evoluţia  insuficienţei  renale  acute  o  fază  iniţială  oligo 

anurică urmată de o fază poliurică şi restitutio ad integrum. Această evoluţie nu este 

însă întâlnită în toate cazurile. 

  O  particularitate  a  rinichiului  este  capacitatea  de  regenerare  a  celulelor 

tubuloepiteliale.  După  încetarea  agresiunii,  în  faza  de  regenerare  sunt  înlocuite 

celulele  epiteliului  tubular  care  au  suferit  leziuni morfologice  ireversibile  (necroză, 

apoptoză,  desprinse).  Există  două  condiţii  fără  de  care  regenerarea  epiteliului  nu 

poate  avea  loc  şi  anume:  membrana  bazală  să  fie  intactă  şi  să  existe  un  rest  de 

celule epiteliale. Acest proces de regenerare porneşte de la celulele epiteliale vecine 

care  prin mecanisme  încă  necunoscute  se  dediferenţiază  şi  se multiplică  realizând 

refacerea  epiteliului.  Celulele  tubului  distal  care  sunt  mai  rezistente  la  agresiune, 

produc o serie de  factori de creştere  locali necesari  în procesul de regenerare. Cei 

mai importanţi factori de creştere sunt „insulin like growth factor” (IGF), „epidermal 

growth factor” (EGF) şi „hepatocyte growth factor” (HGF). 

 

Fiziopatologia sindroamelor din insuficienţa renală acută 

  Indiferent  de  mecanismul  patogenic  (prerenal,  renal  sau  postrenal) 

insuficienţa renală acută prezintă anumite caractere umorale, urinare şi clinice. 

 

Fiziopatologia sistemului umoral 

 

  În  insuficienţa  renală  acută  este  redusă  sau  abolită  funcţia  de  depuraţie  a 

rinichiului şi mai exact este redusă sau abolită capacitatea rinichilor de a elimina prin 

Page 11: CURS 26. Fiziopatologia sistemului renal. Fiziopatologia ...

11

urină  apa,  electroliţii,  acizii  şi  o  serie  de  substanţe  reziduale  provenite  din 

metabolizarea protidelor, nucleoprotidelor, glucidelor şi lipidelor. 

  Acestea  se  acumulează  în  sânge  perturbând  homeostazia  mediului  intern, 

perturbare manifestată prin: 

‐ tulburarea balanţei azotate 

‐ tulburarea echilibrului hidric 

‐ tulburarea echilibrului electrolitic 

‐ tulburarea echilibrului osmotic 

‐ tulburarea echilibrului acidobazic 

 

1. Tulburarea balanţei azotate 

 

  Pe măsura  instalării  insuficienţei  renale  acute,  reziduurile  azotate nu  se mai 

pot elimina pe cale urinară. Ele sunt reţinute în sânge, retenţia interesând în special 

azotul neproteic – uree, acid uric, creatinină, La creşterea concentraţiei sanguine a 

azotului neproteic, în afara deficitului de eliminare , mai contribuie: 

‐ aportul exogen alimentar de proteine 

‐ hipercatabolismul  proteic  ce  se  întâlneşte  de  regulă  în  afecţiunile 

care  evoluează  spre  sau  produc  insuficienţa  renală  acută 

(traumatisme accidentale sau chirurgicale, infecţii, hemoliză). El este 

consecinţa  unui  exces  de  hormoni  corticosteroizi  cu  acţiune 

catabolică. Acest exces se datorează hipersintezei de corticosteroizi 

caracteristice  fazei  catabolice  a  reacţiei  sistemice  posteagresive  şi 

retenţiei  lor  datorită  deficitului  de  eliminare  prin  rinichi  şi 

insuficientei  lor  metabolizări  la  nivelul  ficatului  afectat  de 

insuficienţa renală acută. 

 

Page 12: CURS 26. Fiziopatologia sistemului renal. Fiziopatologia ...

12

Ureea sanguină creşte zilnic  în medie cu 60 mg%. Când depăşeşte 2 – 3 g%, 

ureea în asociere cu alte cauze, produce manifestările clinice ale uremiei. 

Retenţia de uree are o evoluţie trifazică: 

‐ faza  de  creştere  rapidă  în  primele  trei  zile  ale  insuficienţei  renale 

acute 

‐ faza de creştere lentă, până la apariţia poliuriei 

‐ faza de scădere, după apariţia diurezei normale 

 

Creatinina serică poate ajunge de la 1 mg% la 8 – 10 mg%. Deoarece valorile 

creatininei sunt independente de aportul proteic exogen, nivelul ei în sânge este un 

indicator mai  fidel  al  gravităţii  insuficienţei  renale  acute  decât  nivelul  ureei  sau  al 

acidului uric. 

Sunt reţinute  în sânge şi o serie de substanţe aromatice,  în special  indicanul 

precum şi o serie de polipeptide şi aminoacizi. 

În ciuda retenţiei azotului neproteic, în multe insuficienţe renale acute există 

o uşoară hipoproteinemie datorată: 

‐ diluţiei proteinelor plasmatice prin retenţie de apă 

‐ scăderii sintezei de serumalbumine de către ficatul deficient 

‐ pierderilor de proteine (hemoragii, plăgi, arsuri) 

‐ catabolismului proteic crescut 

După  restabilirea  diurezei  se  observă  o  hiperproteinemie  relativă  datorită 

hemoconcentraţiei. 

 

2. Tulburarea echilibrului hidric (izovolemiei)  

Se traduce de obicei prin hiperhidratare extracelulară datorită: 

‐ creşterii  aportului  exogen  de  lichide  (ingestie  de  lichide,  apa  din 

alimente, perfuzii, dializă) 

‐ creşterii producţiei exogene (apa rezultată din hipercatabolism). 

Page 13: CURS 26. Fiziopatologia sistemului renal. Fiziopatologia ...

13

Aportul  exogen  şi  producţia  endogenă  crescute,  care  reprezintă  cauzele 

principale  ale  hiperhidratării  extracelulare,  explică  de  ce  bolnavul,  în  ciuda 

consumului rezervelor sale energetice, nu numai că nu scade, dar uneori prezintă o 

creştere ponderală. 

În insuficienţa renală acută la retenţia apei contribuie şi: 

‐ hipersecreţia de hormoni suprarenalieni, care determină retenţia de 

sare şi apă 

‐ hipersecreţia  de  hormon  antidiuretic  care  creşte  reabsorbţia 

facultativă de apă 

Hiperhidratarea  extracelulară  perturbează  metabolismul,  în  special  al 

celulelor  nervoase  (fenomen  care  explică  unele  tulburări  neuropsihice),  dar  şi  al 

celulelor renale, accentuând astfel deficitul funcţional al nefronilor. 

În insuficienţa renală acută, deshidratarea (extracelulară sau globală) este mai 

rară.  Ea  apare  numai  când  se  pierd  cantităţi  excesive  de  lichide  (vărsături 

incoercibile, diarei profuze). 

 

3. Tulburările echilibrului electrolitic (izoioniei) 

 

Cationii 

Sodiul.  În  insuficienta  renală  acută  există  aproape  constant  o  scădere  a 

sodiului  plasmatic  (hiponatriemie),  care  poate  ajunge  de  la  142  la  sub  135 mEq/l. 

Hiponatriemia perturbă echilibrul osmotic si acidobazic. Ea este datorată: 

‐ creşterii  apei  extracelulare,  care  prin  hemodiluţie  produce  o 

hiponatriemie relativă 

‐ pătrunderii  sodiului  extracelular  în  celulă,  datorită  procesului  de 

transmineralizare,  prin  schimb  cu  K+  (pentru  trei  ioni  de  K+  se 

schimba doi ioni de Na+ si un ion de H+) 

Page 14: CURS 26. Fiziopatologia sistemului renal. Fiziopatologia ...

14

‐ pierderii  de  sodiu  pe  cale  digestiva  (vărsaturi),  pe  cale  cutanata 

(transpiraţii) 

‐ regimul fără sare 

‐ acidozei  care  favorizează  pierderile  de  sodiu.  Rinichiul  nu  mai  are 

capacitatea de a sintetiza amoniac. El  foloseşte sodiul –  ion alcalin‐ 

pentru compensarea acidozei. 

 

Potasiul  

În  insuficienţa  renală  acută  se  poate  întâlni  atât  hiperpotasemie  cât  şi 

hipopotasemie. 

Hiperpotasemia este mai frecventă în faza oligoanurică şi poate ajunge de la 5 

la 9 mEq/l. Ea se datorează: 

‐ deficitului de eliminare (oligoanurie) 

‐ aportului exogen crescut 

‐ distrugerilor  masive  celulare,  cu  eliberarea  potasiului  intracelular 

(traumatisme, intervenţii obstetricale) 

‐ transmineralizării, ieşirii masive a potasiului intracelular, ca urmare a 

perturbării pompei de sodiu 

‐ hiperproducţiei  de  hormoni  catabolizanţi  care  antrenează  ieşirea 

potasiului din celule şi intrarea sodiului 

‐ acidozei care favorizează hiperpotasemia prin schimbul de ioni de K+ 

pe ioni de H+ 

Pe aceste căi se ajunge  la o adevărată “intoxicare cu potasiu” care provoacă 

modificări ale ECG şi chiar oprirea cordului în diastolă. 

Hipopotasemia  apare  în  faza  poliurică  a  insuficienţei  renale  acute  şi  este 

consecinţa: 

‐ pierderilor de potasiu prin urină 

‐ reintrării potasiului în celule 

Page 15: CURS 26. Fiziopatologia sistemului renal. Fiziopatologia ...

15

‐ pierderilor de potasiu prin vărsături 

‐ diluţiei apei extracelulare cu lichide de substituţie sărace în potasiu. 

 

Calcemia este scăzută moderat (de la 5 la 4 mEq/l) prin 

‐ hiperhidratare 

‐ scăderea serumalbuminelor de care este legat calciul 

‐ transmineralizare,  cu  legarea  calciului  de  fosfaţii  reţinuţi  excesiv  în 

sânge mai ales de oxalaţi. 

Hipocalcemia  poate  persiste  şi  în  faza  poliurică  a  insuficienţei  renale  acute 

datorită pierderilor urinare de calciu. Ea duce la creşterea excitabilităţii generale şi la 

alterarea traseelor ECG. 

 

Magneziul seric creşte de la 1,5 la 3 mEq/l în special în faza oligurică prin: 

‐ aport excesiv (tratamente) 

‐ eliminare redusă 

‐ catabolism crescut şi procese distructive celulare 

‐ transmineralizare 

 

Anionii 

 

Clorul scade de la 103 la 80 mEq/l datorită: 

‐ hemodiluţiei 

‐ transmineralizării  (clorul din celule pătrunde  în  interstiţii  iar anionii 

ficşi –sulfaţii, fosfaţii – ies din celule şi invadează spaţiul extracelular) 

‐ pierderilor  pe  cale  digestivă  (vărsături)  şi  pe  cale  cutanată 

(transpiraţii) 

‐ regimului hiposodat 

 

Page 16: CURS 26. Fiziopatologia sistemului renal. Fiziopatologia ...

16

Fosforul  mineral  creşte  de  la  2  la  peste  4  mEq/l;  hiperfosfatemia  este 

consecinţa oligoanuriei, citolizei crescute şi catabolismului exagerat al proteinelor şi 

nucleoproteinelor. 

 

Sulfaţii cresc în sânge de 10 –12 ori faţă de normal. 

 

Ionul  bicarbonat  scade  constant  de  la  25  la  aproximativ  18 mEq/L,  ceea  ce 

duce la scăderea rezervei alcaline şi la acidoză metabolică. 

 

4. Tulburările echilibrului osmotic. 

Ca  urmare  a  hiperhidratării  extracelulare,  concentraţia  electrolitică  totală 

scade de la 310 la 286 Mosm/l. Ea determină scăderea presiunii osmotice a plasmei. 

Hipotonia  plasmatică,  determinată  mai  ales  de  scăderea  sodiului,  clorului  şi 

bicarbonatului,  modifică  la  rândul  ei  gradientele  de  concentraţie  dintre  sectorul 

celular şi cel extracelular. 

 

5. Tulburarea metabolismului acido‐bazic  

 

Acidoza metabolică. Dezechilibrul acido‐bazic se instalează prin acumularea în 

plasmă a unui exces de ioni acizi care neutralizează ionii alcalini, care se datorează: 

‐ aportului crescut de anioni 

‐ supraproducţiei de acizi rezultaţi din catabolismul crescut 

‐ transmineralizării  cu  ieşirea  anionilor  ficşi  din  celule  în  spaţiul 

extracelular 

‐ incapacităţi  rinichiului  de  a  elimina  excesul  de  acizi,  datorită 

oligoanuriei 

‐ incapacităţii  rinichiului  de  a  reţine  bazele  fixe  (sodiu,  potasiu, 

bicarbonat) pe care le pierde prin urină 

Page 17: CURS 26. Fiziopatologia sistemului renal. Fiziopatologia ...

17

‐ pierderilor de baze fixe prin diaree 

‐ tulburărilor de amoniogeneză 

‐ hemolizei  cu  pierderi  de  hemoglobină

Page 18: CURS 26. Fiziopatologia sistemului renal. Fiziopatologia ...

18

INSUFICIENŢA RENALĂ CRONICĂ 

 

Insuficienţa  renală  cronică  este  un  sindrom  clinic  şi  umoral,  rezultat  al 

reducerii treptate a funcţiilor rinichiului, prin leziuni cronice şi ireversibile, generată 

de  cauze  renale  sau  extrarenale.  În  funcţie  de  suferinţa  primară  şi  predominantă, 

I.R.C. poate fi produsă prin tulburări prerenale, renale şi postrenale. 

 

Cauzele I.R.C. 

I. Cauze  prerenale  (nefropatii  vasculare)  au  drept  mecanism  predominant 

diminuarea  aportului  sanguin  la  nivelul  nefronului:  hipotensiune, 

arterioscleroza vaselor renale, stenoze ale arterei renale, colagenoze etc. 

II. Cauze renale 

1. Glomerulare (nefropatii glomerulare) 

a) glomerulonefrite (predominant inflamatoare) difuze sau în focar; 

b) glomerulonefroze  (predominant  degenerative):  nefroza  lipoidică, 

rinichi amiloid; 

c) glomeruloscleroze: în diabet şi gută. 

2. Tubulare (nefropatii tubulare) 

glicozuria renală; 

diabet fosfocalcic; 

sindrom Fanconi (glicozurie, fosfaturie, aminoacidurie); 

intoxicaţii cu mercur, sublimat, sulfamide etc.; 

sindrom de zdrobire; 

nefrite infecţioase (pielonefrite); 

nefrite  metabolice  (gută,  disproteinemie,  hipercalcemie,  cistinoză, 

oxaloză etc.). 

III.  Cauze  postrenale:  obstrucţii  la  nivelul  bazinetelor,  ureterelor  sau  vezico‐

uretrale (calculi, T.B.C., carcinom, adenom de prostată etc.). 

Page 19: CURS 26. Fiziopatologia sistemului renal. Fiziopatologia ...

19

 

În  explicarea  fenomenelor din  insuficienţa  renală  cronică  trebuie pornit  de  la 

faptul  că  în  rinichiul  afectat  se  găsesc  atât  nefroni  atinşi,  în  grade  variabile,  de 

procesul  patologic —  nefuncţionali  sau  parţial  funcţionali —  cât  şi  nefroni  intacţi. 

Caracteristicile  I.R.C.,  gravitatea  şi  evoluţia  sa  depind  de  proporţia  în  care  se  află 

aceşti nefroni: pe măsură ce numărul de nefroni distruşi este mai mare, fenomenele 

de insuficienţă progresează ducând în ultima fază la instalarea uremiei terminale: pe 

aceste considerente se bazează şi concepţiile actuale. 

Teoria nefronilor patologici explică limitarea funcţiilor renale ca urmare a lezării 

diferitelor  segmente  ale  nefronilor  (glomeruli  atubulari,  tubi  aglomerulari);  în 

consecinţă se modifică filtratul glomerular, reabsorbţia şi secreţia tubilor, formându‐

se o urină cu alte caracteristici cantitative şi calitative. 

Există  un  număr  important  de  argumente  care  vin  în  sprijinul  acestei  teorii: 

leziuni  anatomopatologice  de  diverse  grade  ale  nefronului;  existenţa  unor  funcţii 

diferenţiate pe segmentele nefronului, participarea  inegală a segmentelor acestuia 

în cursul I.R.C., aşa cum demonstrează probele exploratorii renale. 

Teoria  nefronilor  intacţi,  acceptată  de  majoritatea  autorilor,  consideră  I.R.C. 

urmare a reducerii numărului de nefroni sănătoşi, singurii care mai asigură formarea 

urinei, în timp ce nefronii alteraţi nu mai participă la acest proces. 

Datorită  numărului  lor  redus,  fiecare  nefron  rezidual  va  fi  suprasolicitat.  În 

consecinţă se va efectua o filtrare glomerulară mai mare pe nefron care va fi obligat 

la o diureză osmotică cu importante consecinţe: poliurie, reducerea capacităţii de a 

reţine  Na+,  de  a  concentra  şi  dilua  etc.  Datorită  unor  mecanisme  adaptative,  în 

special  tubulare  (creşterea  secreţiei  de  K+,  scăderea  reabsorbţiei  de  fosfaţi  etc.), 

rinichiul  reuşeşte  o  anumită  perioadă  să  asigure  homeostazia  organismului,  să 

menţină echilibrul între aportul de substanţe şi excreţia urinară. 

Ca şi în teoria nefronilor lezaţi există suficiente argumente care o sprijină, cât 

şi contraargumente. 

Page 20: CURS 26. Fiziopatologia sistemului renal. Fiziopatologia ...

20

Datele  clinice  probează  că  în  cursul  I.R.C.  activitatea  funcţională  a  diferiţilor 

nefroni,  evaluată  prin  raportul  dintre  filtrarea  glomerulară  şi  diversele mecanisme 

tubulare,  prezintă  valori  superpozabile  normalului;  de  asemenea  fracţia  de  filtrare 

este  normală  cu  toate  că  o  serie  de  mecanisme  funcţionale  renale  sunt  reduse 

(acidifierea,  diluţia  şi  concentraţia,  reabsorbţia  maximală  etc.)  fapt  ce  probează 

diminuarea numărului de nefroni care sunt supuşi la o suprasarcină. Caracteristicile 

clinice,  funcţionale  şi  umorale  sunt  identice  (relativ)  în  I.R.C.,  cu  toate  că  agenţii 

etiologici sunt atât de variaţi şi acţionează la diverse nivele ale nefronului. 

Datele  experimentale  par mult mai  convingătoare:  cu  ajutorul  nefrectomiei 

parţiale  s‐a  probat  că  reducerea  cantitativă  a  rinichiului  este  urmată  de  grade 

variabile  de  insuficienţă  renală,  proporţională  cu  masa  de  nefroni  rămasă:  de  la 

poliurie cu hipostenurie până la un tablou asemănător uremiei la om. Dacă în cazul 

bolilor  iniţial  glomerulare,  în  care  tulburarea  irigaţiei  generează  şi  leziuni  tubulare 

(circulaţia  tubilor  este  tributară  arteriolei  eferente)  cu  scoaterea  din  funcţiune  a 

întregului  nefron  teoria  este  perfect  valabilă,  în  cursul  bolilor  iniţial  tubulare 

valabilitatea  sa este discutabilă, deoarece  funcţia glomerulară este păstrată  încă o 

perioadă.  Nefronii  aceştia  „impotenţi"  participă  la  formarea  urinei  (funcţiile 

tubulare):  concentrarea,  acidifierea  redusă;  înainte  de  instalarea  I.R.C.  apare  o 

disociere  glomerulo‐tubulară,  care  nu  mai  poate  fi  susţinut  prin  existenţa  unor 

nefroni intacţi. 

Alături  de  suprasarcina  preluată  de  fiecare  nefron,  homeostazia  se  mai 

menţine  şi  prin  creşterea  nivelului  seric  al  substanţelor  azotate;  cantitatea  de 

substanţe azotate eliminate prin urină depinde şi de concentraţia  lor  în ser. Odată 

cu  scăderea  numărului  de  nefroni  intacţi  va  trebui  să  crească  concentraţia 

substanţelor azotate în ser pentru a putea menţine acelaşi debit. În aceste condiţii, 

cu cât numărul de nefroni reziduali este mai mic, cu atât va creşte mai mult retenţia 

substanţelor azotate. 

Acest mecanism devine evident în perioada în care compensarea funcţională 

Page 21: CURS 26. Fiziopatologia sistemului renal. Fiziopatologia ...

21

nu mai este posibilă prin hipertrofierea nefronilor funcţionali, adică la o reducere a 

numărului  de  nefroni  la  mai  puţin  de  30%,  putându‐se  astfel  stabili  o  oarecare 

relaţie între concentraţia ureei serice şi funcţia renală. 

Evaluarea gradului de insuficienţă renală realizată de către diferite nefropatii 

se  face  cu  ajutorul  metodelor  de  explorare,  mai  ales  filtratul  glomerular  şi  fluxul 

plasmatic cât şi cu ajutorul nefrogramei şi a renoscentigramei. 

Interpretarea tulburărilor funcţionale care apar  în cursul  I.R.C. trebuie făcută 

pe baza mai multor considerente: reducerea numărului total de nefroni funcţionali, 

prezenţa  unor  nefroni  alteraţi  dar  activi,  cât  şi  gradul  leziunilor  microscopice  şi 

biochimice care interesează mai ales tubii. 

 

FIZIOPATOLOGIA MARILOR SINDROAME ALE I.R.C. 

 

SINDROMUL URINAR 

Un  rinichi  sănătos  reuşeşte  să  emită  o  urină  concentrată  sau  diluată,  după 

nevoie, osmolaritatea urinară variind între 50—1250 mOsm/1, iar densitatea între 1 

005—1  035.  În  cursul  insuficienţei  renale  scade  în  primul  rând  capacitatea  de 

concentraţie, apoi cea de diluţie, limitele extreme de osmolaritate apropiindu‐se din 

ce  în  ce mai mult;  în  final  dispare orice posibilitate de  variaţie,  densitatea urinară 

menţinându‐se la 1010, situaţii în care vorbim de izostenurie. 

Sindromul urinar al  insuficienţei renale se exprimă prin modificări cantitative 

şi calitative. 

1. Modificările cantitative 

a) Poliuria caracterizează stările în care volumul urinar depăşeşte 2 000 cc/24 

ore  şi poate  fi  fiziologică  (ingestii mari de  lichide, emoţii,  frig, unele alimente etc.) 

sau patologică. 

In  nefropatii  poliuria  se  instalează  ca  un  mecanism  compensator  pentru 

îndepărtarea  reziduurilor  din  organism.  Poliurii  însemnate  se  întâlnesc  în  faza  de 

Page 22: CURS 26. Fiziopatologia sistemului renal. Fiziopatologia ...

22

reluare  a  diurezei  din  I.R.A.,  în  diabetul  insipid  renal  (datorită  faptului  că  celulele 

renale nu mai răspund la acţiunea ADH) şi în diverse nefropatii cronice, consecinţă a 

faptului  că glomerulii  nefronilor  intacţi  se hipertrofiază compensator,  iar  creşterea 

filtratului glomerular depăşeşte capacitatea de reabsorbţie a tubilor. 

Diureza  osmotică  reprezintă  un  mecanism  cu  ajutorul  căreia  se  realizează 

majorarea fluxului plasmatic renal prin prezenţa unui exces de substanţe — solvenţi 

la  nivelul  tubilor  (uree,  bicarbonat  de  Na,  administrare  de  manitol)  şi  care 

antrenează o cantitate crescută de apă . 

Tulburarea  echilibrului  glomerulo‐tubular  şi  suferinţele  predominante  de  la 

nivelul  tubilor  explică  diminuarea  capacităţii  de  concentrare  a  rinichiului  din  I.R.C. 

alături  de  alte  mecanisme:  lipsa  de  ADH,  defecte  ale  pompei  de  Na,  edem 

interstiţial, perturbări ale hemodinamicii renale, ale cAMP etc. 

b) Pseudonormaluria. în faza compensată a insuficienţei renale cronice apare 

o poliurie cu caracter compensator care evoluează, de obicei după ani de zile, spre 

oliguria  terminală.  In  cursul  trecerii  de  la  poliurie  la  oligurie,  cantitatea  de  urină 

emisă scade treptat şi atinge la un moment dat valorile zonei normale: este ceea ce 

se  numeşte  pseudonormaluria;  în  acest  stadiu  funcţiile  renale  sunt  reduse  şi,  de 

obicei, apare o retenţie azotată. 

c) Oliguria  (sub 500 ml urină/24 ore)  şi oligo‐anuria, asociate de obicei de o 

concentraţie  insuficientă  a  substanţelor  azotate,  se  întâlnesc  în  insuficienţa  renală 

acută  (în  faza  timpurie),  în  faza  terminală  (uremie)  a  insuficienţei  renale  cronice, 

după poliuriile prelungite,  în episoade acute de  insuficienţă  renală din  cursul unor 

nefropatii  cronice ce  reduc  în mod brutal diureza  (de ex.  apariţia unei  insuficienţe 

cardiace congestive cu oligurie în cursul unei nefropatii cronice hipertensive). 

2.  Modificările  calitative  ale  urinii  se  traduc  prin  schimbarea  proprietăţilor 

fizice  (culoare,  miros,  transparenţă,  densitate)  şi  prin  prezenţa  unor  elemente 

patologice la nivelul său. 

a)  Proteinuria —  prezenţa  de  proteine  în  urină  se  întâlneşte  într‐o  serie  de 

Page 23: CURS 26. Fiziopatologia sistemului renal. Fiziopatologia ...

23

nefropatii şi este un indicator al unor suferinţe renale, în special glomerulare. Dacă 

în  mod  normal  urina  conţine  cantităţi  infime  de  proteine  (nedozabile  cu  metode 

uzuale), într‐o serie de boli renale pot apărea valori impresionante (peste 5—10 g la 

litru) ca în I.R.C. din nefroza lipoidică, unele glomerulonefrite, nefrita diabetică etc. 

Deşi  ca  mecanism  fiziopatologic  proteinuria  nu  este  integral  explicată,  se 

consideră că are la bază creşterea permeabilităţii capilarelor glomerulare prin leziuni 

de  tip  inflamator  sau  imunologic,  reducerea  capacităţii  tubulare  de  reabsorbţie  a 

proteinelor  filtrate  sau  existenţa  unor  proteine  plasmatice  anormale  care  sunt 

filtrate glomerular dar nu pot fi reabsorbite tubular. Proteinuria, un preţios indicator 

al nefropatiilor, poate fi întâlnită şi în condiţii fiziologice (efort, ortostatism) sau alte 

condiţii patologice (insuficienţă cardiacă, boli metabolice etc.). 

 

 

 

 

 

 

Clasificarea fiziopatologică a proteinuriilor 

Origine

  Mecanism  Etiologie 

Prerenală 

 

Greutate moleculară  mică  a proteinelor

mielomul  multiplu, leucemiile,  procese  tumorale, hemoglobinurie, 

Hiperproteinemie perfuzia  de  proteine omologe, ingestia de proteine

Renală 

Glomerulară 

Creşterea permeabilităţii membranei glomerulare  prin mecanisme autoimune  sau/şi infecţioase 

glomerulonefrită  acută, glomerulonefrită  cronică, glomerulonefrozele  (lipoidică, amiloidă),  glomeruloscleroză diabetică,  periarterită nodoasă,  seroterapie  (boala serului),  vaccinări, medicamente 

Page 24: CURS 26. Fiziopatologia sistemului renal. Fiziopatologia ...

24

Hipoxie renală proteinurie  de  efort, 

vasoconstricţia  capilarelor 

Stază  sanguină renală 

proteinuria  ortostatică, tromboza  sau  compresiunea pe venele  renale  şi  vena cavă i f i ă i fi i ţ

Tubulară 

Reabsorbţia redusă  prin b l ii i i

intoxicaţii  cu  substanţe nefrotoxice  minerale, 

i b i (Deficienţe 

congenitale 

sindromul  Toni‐Debre‐Fanconi.  boala  Willson, l i b l H

Postrenală 

 

Sângerarea  căilor urinare  extrarenale 

l l

calculoză,  TBC,  tumori, traumatisme urogenitale 

Infecţii  urinare, secreţii  ale l d l it l

pielită,  cistită,  prostatită, uretrită, secreţie spermatică 

 

b) Hematuria — eliminarea unor urini sanguinolente — poate fi microscopică 

sau macroscopică, în ambele cazuri originea sa având etiologii diferite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clasificarea hematuriilor 

Forma  Etiologia  Caracteristici 

Page 25: CURS 26. Fiziopatologia sistemului renal. Fiziopatologia ...

25

Hematurie totală 

renală: — rupturi renale posttraumatice — tumori renale — rinichi polichistic — tuberculoza renală —  litiaza  renală,  glomerulonefrita acută şi cronică —  infarct  renal,  necroză  papilară, necroză corticală renală — nefrite interstiţiale — hidronefroza extrarenală: diateze hemoragice, supradozare de anticoagulante,  boli  infecţioase acute, rnalarie 

 — foarte abundentă —  variabilă  ca  intensitate, 

spontană — intermitentă, la ruperea 

chisturilor — inconstantă —  însoţită  de  colică  şi 

cilindrii hematici —  însoţită  de  durere 

bruscă lombară 

Hematurie iniţială 

uretrite  acute  şi  cronice,  leziuni traumatice ale uretrei, polip uretral, prostatite  acute  şi  cronice, veziculite,  adenom  sau adenocarcinom de prostată 

 

Hematurie terminală

cistite  acute  şi  cronice,  calculoză vezicală tumori vezicale benigne sau

 

 

Atât  proteinuria  cât  şi  hematuria,  deşi  au  etiologii  şi mecanisme  variate  de 

producere, însoţesc mai ales nefropatiile glomerulare. 

c) Cilindruria este un indicator extrem de util în depistarea afecţiunilor renale. 

Cilindrii sunt rezultatul unui proces de degenerare a epiteliilor tubulare şi au diferite 

aspecte:  granuloşi,  ceroşi,  grăsoşi,  sau  ca  cilindri  celulari  (leucocitari,  eritrocitari, 

epiteliali), după forma lor putând fi conturate anumite entităţi clinice renale. 

d)  Leucocituria  constituie  un  indicator  al  infecţiei  la  nivelul  rinichiului  sau  al 

căilor  urinare.  In  mod  obişnuit  în  urină  se  găsesc  1—3  leucocite  pe  câmpul 

microscopic sau 100—2 000 leucocite pe ml/minut. Prezenţa lor în număr mai mare 

— uneori o adevărată piurie — se întâlneşte în infecţiile urinare acute, T.B.C. urinar 

şi o serie de procese degenerative ale aparatului urinar. 

SINDROMUL DE RETENŢIE AZOTATA 

a) Ureea — produs final al catabolismului proteic — se elimină zilnic prin urină 

Page 26: CURS 26. Fiziopatologia sistemului renal. Fiziopatologia ...

26

în cantitate de 20—40 g/1, cantitatea ei fiind dependentă de proteinele alimentare 

ingerate  şi  de  catabolismul  proteic  endogen.  Eliminarea  are  loc  la  nivelul 

glomerulului prin filtrare şi la nivelul tubilor prin secreţie, în măsura în care secreţia 

întrece reabsorbţia tubulară de la acelaşi nivel. 

La un anumit grad de insuficienţă renală, prin scăderea filtratului glomerular şi 

a  secreţiei  tubulare  (asociată  eventual  cu  o  creştere  a  reabsorbţiei)  se  va micşora 

cantitatea de uree urinară şi creşte astfel ureea sanguină peste  limita superioară a 

normalului  (50  mg%).  Prin  unele  măsuri  terapeutice  care  vizează  reducerea 

aportului  de  proteine  alimentare  sau  scăderea  catabolismului  proteic  endogen 

(regim bogat în calorii), se poate obţine o reducere a ureei sanguine fără ca funcţia 

renală să se îmbunătăţească. 

O importanţă deosebită pentru organism reprezintă echilibrul între cantitatea 

de  uree  oferită  spre  eliminare  (deci  aportul  proteic  exogen  +  rezultatul 

catabolismului protetic endogen) şi ureea excretată de rinichi: 

rinichiul  sănătos  realizează acest echilibru  în  condiţii perfecte.  într‐o  fază nu 

prea  avansată  a  insuficienţei  renale  se  menţine  încă  echilibrul  între  aport  şi 

eliminare, dar numai cu condiţia creşterii ureei sanguine peste valorile normale.  In 

acest caz avem de‐a face cu o insuficienţă renală cu retenţie compensatorie, ureea 

sanguină având valori patologice, dar fixe, pentru un aport protidic determinat. într‐

o  fază  mai  înaintată,  eliminarea  ureei  este  în  mod  constant  inferioară  cantităţii 

oferite spre eliminare şi ureea sanguină creşte treptat;  în acest caz avem de‐a face 

cu o insuficienţă renală decompensată. 

b)  Creatinina  este  un  produs  al  catabolismului  muscular  şi  nivelul  său  seric 

creşte în insuficienţa renală peste 1,3 mg%. Retenţia sa în organism nu dă naştere la 

simptoame toxice dar prezintă  importanţă deoarece ajută  la evaluarea gradului de 

insuficienţă renală. Aceasta se datorează independenţei producţiei de creatinină de 

aportul alimentar protidic cât şi faptului că permite măsurarea funcţiei glomerulare. 

Creatinina,  dacă  nu  este  foarte  crescută  în  ser,  se  elimină  exclusiv  prin  filtrare 

Page 27: CURS 26. Fiziopatologia sistemului renal. Fiziopatologia ...

27

glomerulară, aşa încât clearance‐ul său reprezintă în fapt filtratul glomerular (100—

120 ml/min). 

c)Acidul    uric,  substanţă  de  deşeu  a  catabolismului  nucleoprotidic  (valori 

serice normale 3—5 mg%), este filtrat prin glomerul, reabsorbit şi secretat de tubi. 

In  insuficienţa  renală  acidul  uric  este  reţinut  în  organism  şi  uricemia  poate  creşte 

peste 10 mg%. De multe ori  însă creşterile sunt moderate din cauza unei absorbţii 

tubulare  deficitare;  foarte  rar  s‐au  semnalat  în  insuficienţa  renală  cronică  semne 

clinice similare gutei, ca rezultat al retenţiei acidului uric. 

d)  Aminoacizii  şi  polipeptidele  cresc  în  sânge  în mod  inconstant.  0  serie  de 

produse  toxice  rezultate  din  putrefacţia  intestinală,  fenoli,  acizi  guaninici  etc., 

prezintă valori constant crescute în insuficienţa renală şi stau la baza numeroaselor 

semne clinice întâlnite în faza terminală a acesteia. 

TULBURĂRILE HIDROELECTROLITICE ŞI ACIDO‐BAZICE 

Tulburările  hidroelectrolitice  se  apreciază  în  mod  curent  prin  dozarea 

electroliţilor  în  ser  şi  în  urină.  Întrucât  electrolitemia  reflectă  doar  concentraţia 

serică a unui electrolit  şi nu  retenţia  sa  în  întregul organism, deseori  retenţia unui 

electrolit  poate  fi  asociată  cu  o  concentraţie  deficitară  în  ser  şi  invers,  o 

hiperelectrolitemie  poate  fi  paralelă  cu  micşorarea  respectivului  electrolit  în 

organism. 

Cele mai importante tulburări electrolitice întâlnite în insuficienţa renală sunt 

reprezentate de: 

1) Hiponatremia se prezintă sub două forme: 

a) hiponatremie prin depleţie, adică prin pierdere de sodiu; această pierdere 

poate  fi  extrarenală  (vărsături,  diaree)  sau  de  origine  renală  (prin  reabsorbţia 

deficitară a  sodiului  în  cursul diurezei osmotice); deseori  se mai adaugă  instituirea 

unui  aport  deficitar  în  sodiu,  datorită  regimului  desodat  frecvent  administrat  la 

aceşti bolnavi. In hiponatremia de depleţie concentraţia serică redusă corespunde la 

un deficit real al organismului în sodiu, motiv pentru care este necesară corectarea 

Page 28: CURS 26. Fiziopatologia sistemului renal. Fiziopatologia ...

28

acesteia prin sare. 

b)  hiponatremia  de  diluţie  se  realizează  prin  retenţia  unei  cantităţi  mai 

importante de apă decât de sodiu, situaţie în care, cu toată hiponatremia, capitalul 

de  sodiu  al  organismului  poate  fi  normal  sau  chiar  crescut.  Această  stare  se 

întâlneşte de obicei la bolnavii cu un aport lichidian important, cu diureză deficitară 

şi cu un regim sărac în sodiu. 

2) Hipernatremia apare extrem de rar în insuficienţa renală; 

cu toate că în multe nefropatii există o retenţie crescută de sare, faptul că se 

reţin  concomitent  cantităţi  mari  de  apă  duce  la  mărirea  spaţiului  extracelular  cu 

apariţia de edeme, fără ca valoarea relativă a sodiului seric să fie crescută. 

Edemul  din  cursul  insuficienţelor  renale  are  la  bază  tulburarea  echilibrului 

glomerulo‐tubular  cu  creşterea  reabsorbţiei  hidrice  la  nivelul  tubilor  mai  puţin 

afectaţi. Mecanismul este însă mult mai complex şi în producerea edemelor factorul 

renal  intervine  pe  diferite  căi  (de  ex.,  în  insuficienţa  renală  cronică  produsă  prin 

leziuni  glomerular‐inflamatorii —  glomerulo‐nefrită  difuză  acută —  edemul  are  la 

bază  capilarita  generalizată  însoţită  de  creşterea  permeabilităţii  capilare  pentru 

proteine) etc. 

In  explicarea  edemului  renal  trebuie  luată  în  consideraţie  şi  existenţa  unei 

hipoproteinemii (în special hipoalbuminemie) ce reduce presiunea coloid‐oncotică a 

plasmei,  hipervolemia  (prin  hemodiluţie)  ce  măreşte  presiunea  hidrostatică, 

instalarea unui hiperaldosteronism ce intensifică reabsorbţia sodată, ca şi alţi factori 

ai dereglării hidroelectrolitice şi hemodinamice  (cardiac,  vascular, endocrin, alergic 

etc.). 

3. Hipokaliemia se realizează printr‐un aport alimentar insuficient de potasiu, 

pierderi extrarenale prin vărsături şi diaree, sau prin eliminări urinare crescute. 

La nivelul tubilor renali ionii de H+ şi K+ sunt secretaţi în mod compensator în 

schimbul ionilor de Na+ care sunt reabsorbiţi; în caz de alcaloză, organismul va tinde 

să  reţină  ioni  de  H+  şi  va  creşte  eliminarea  de  ioni  de  K+,  ducând  astfel  la  o 

Page 29: CURS 26. Fiziopatologia sistemului renal. Fiziopatologia ...

29

hipokaliemie. 

Cantitatea cea mai mare a K+ în organism este cuprinsă în celule. Orice proces 

anabolizant  va  creşte  conţinutul  celular  în  K+  care  va  fi  sustras  din  spaţiul 

extracelular;  în  felul acesta tratamentul anabolizant cu glucoză şi  insulină,  frecvent 

instituit în insuficienţa renală, reduce K+ seric. 

4. Hiperkaliemia apare de obicei  în insuficienţa renală cu oligurie sau anurie, 

prin deficit de eliminare urinară a electrolitului. Aceste creşteri ale potasiului  seric 

vor fi mai importante în cazul unui catabolism mărit datorită trecerii K+ din celule în 

spaţiul extracelular (striviri, zdrobiri etc.). Acidoza creşte de asemenea potasiul seric, 

pe de o parte prin pătrunderea ionului de H+ în celule (în schimbul ionilor de K+ care 

părăsesc  celula)  şi,  pe  de  altă  parte,  prin  retenţia  ionilor  de  K+  la  nivelul  tubilor 

normali (în schimbul ionilor de H+ eliminaţi la acest nivel). 

5.  Calciul.  In  cursul  insuficienţelor  renale  se  constată  o  hipocalcemie,  care 

vizează atât calciul total cât şi cel ionizat, asociată de regulă cu hipermagneziemie şi 

hiperfosfatemie.  Hipocalcemia  I.R.C.  are mecanisme multiple:  sinteza  defectuoasă 

de  vitamină  D,  rezistenţa  intestinului  subţire  a  uremicilor  faţă  de  acţiunea 

calciferolului,  dereglări  paratiroidiene  şi  ale  echilibrului  acido‐bazic  etc.; 

consecinţele  dereglării  metabolismului  calcic  are  expresii  clinice  destul  de  bine 

individualizate, care se referă la funcţiile multiple ale acestui ion în organism. 

6. Acidoza. Una dintre principalele funcţii ale rinichiului constă în menţinerea 

echilibrului  acido‐bazic  al  organismului  prin  reabsorbţia  bicarbonaţilor,  secreţia  de 

ioni de amoniu şi eliminarea acizilor din urină. 

In  cursul  insuficienţelor  renale  se  întâlneşte  constant  un  grad  variabil  de 

acidoză  realizată  prin  participarea  mai  multor  factori:  reducerea  capacităţii 

funcţionale a rinichiului de a produce amoniac ca urmare a diminuării numărului de 

nefroni  funcţionali  (o  „risipă"  de  bicarbonaţi,  tubul  renal  nemaiputând  reabsorbi 

cantitatea  de  bicarbonat  necesară  sistemelor  tampon);  excreţia  unei  cantităţi 

insuficiente de sarcini acide (în mod normal din cei 60 mEq ioni hidrogen rezultaţi în 

Page 30: CURS 26. Fiziopatologia sistemului renal. Fiziopatologia ...

30

24  ore,  jumătate  sunt  excretaţi  în  combinaţie  cu  ionul  de  amoniu,  iar  cealaltă 

jumătate ca aciditate titrabilă) etc. 

Acidoza  renală  modifică  în  special  coloana  anionilor,  traducându‐se  prin 

diminuarea  bicarbonaţilor,  creşterea  sulfaţilor,  fosfaţilor  şi  clorului,  ultimul  fiind 

considerat  un  indicator  al  gradului  atingerii  tubulare.  In  instalarea  acidozei  renale 

trebuie  luată  în  considerare  şi  diminuarea  filtratului  glomerular  care  permite  o 

reţinere mai mare  a  sulfaţilor  şi  fosfaţilor  la  nivelul  plasmei  (anioni  excretaţi  prin 

filtrare  glomerulară).  Acidoza  renală,  caracterizată  printr‐o  mare  stabilitate, 

însoţeşte  în  general  nefropatiile  tubulare  cronice  în  care  se  constată  o 

hipercloremie,  scăderea nivelului bicarbonaţilor plasmatici  (sub 15 mEq/1) şi a pH‐

ului plasmatic; 

pH‐ul urinar rămâne fie alcalin, fie uşor acid, urina având o aciditate titrabilă 

scăzută,  un  nivel  redus  al  amoniacului,  cantităţi  însemnate  de  bicarbonaţi  şi  o 

excreţie diminuată a ionilor de H+. 

SINDROMUL ANEMIC 

Sindromul  anemic  apare  ca  un  corolar  constant  al  insuficienţei  renale  şi  se 

datorează  atât  hemolizei  exagerate  din  sângele  periferic,  cât  şi  insuficienţei 

procesului eritroformator. 

Liza  este  secundară  produşilor  toxici  acumulaţi  în  organism  care  generează 

modificări  morfofuncţionale  ale  eritrocitelor  (poichilocitoză,  fragilitate  osmotică, 

hematii cu spiculi), alterări ale transportului ionic transmembranar (cu acumulări de 

Na  intraeritrocitar),  dereglări  ale  ciclului  glicolitic  etc.  La  aceşti  factori  trebuie 

adăugată  reducerea  activităţii  măduvei  hematoformatoare  prin  produşii  toxici 

acumulaţi,  multiplele  carenţe  metabolice  ale  bolnavilor,  precum  şi  deficitul  în 

eritropoietină al uremicului. 

SINDROMUL HIPERTENSIV . 

Sindromul  hipertensiv,  pus  în  evidenţă  prin  numeroase  observaţii  clinice  şi 

cercetări experimentale, atestă raporturile cauzale existente între afecţiunile renale 

Page 31: CURS 26. Fiziopatologia sistemului renal. Fiziopatologia ...

31

şi  hipertensiunile  arteriale.  Fiziopatologia  acestui  sindrom  are  la  bază  mecanisme 

endocrino‐renale,  secreţia  în  exces  de  substanţe  presoare  prin  sistemul  renină‐

angiotensină‐aldosteron,  alături  de  reducerea  capacităţii  hipotensoare  pe  care  o 

exercită rinichiul sănătos. 

SINDROMUL UREMIC 

Insuficienţa  renală  cronică  duce,  până  la  urmă,  la  un  sindrom  grav,  uremia 

cronică,  caracterizat  prin  tulburări mari metabolice,  hidroelectrolitice,  acidobazice 

etc.,  cu  afectarea  principalelor  funcţii  şi  dereglarea  homeostaziei  întregului 

organism. 

Explicarea  fiziopatologică  a marilor  suferinţe  întâlnite  în  uremie  este  foarte 

dificilă şi uneori  imposibilă. De  la  început s‐a acordat un rol  important retenţiei de 

uree,  dar  ureea  introdusă  cu  scop  terapeutic  în  organism  n‐a  produs  simptoame 

toxice.  Cercetările moderne,  care  s‐au  făcut  la  uremici  hemodializaţi  cu  adaos  de 

uree  la  lichidul  de  dializă  (depurarea  organismului  de  produşi  toxici  cu  excepţia 

ureei),  au  dus  la  ameliorarea  netă  a  stării  clinice  a  bolnavului  chiar  dacă  ureea  a 

atins  valori  de  250—300 mg%.  Metabolitul  azotat  care  este  incriminat  ca  fiind  o 

toxină  uremică  importantă  este  acidul  guanidinsuccinic,  care  prezintă  creşteri 

importante în serul uremicilor; pe  lângă aceasta, retenţia substanţelor derivate din 

putrefacţia intestinală (fenoli, indoli, amoniac etc.) are un important rol toxic. 

Suferinţele  organismului  în  uremie  sunt  extrem  de  polimorfe  şi  interesează 

toate organele şi sistemele care asigură homeostazia organismului. 

Suferinţele  digestive  sunt  frecvente  şi  apar  de  obicei  la  un  clearance 

creatininic  sub  5  ml/min.  Ele  constau  în  anorexie,  greaţă,  vărsături,  stomatită 

uremică,  iar mai  târziu diaree, câteodată sanguinolente. Suferinţele digestive au  la 

bază  numeroase  cauze,  o  atenţie  deosebită  acordându‐se  iritaţiei  produsă  de 

cantitatea mare de amoniac, din tubul digestiv, derivat din uree. Un alt factor cauzal 

al  suferinţelor  digestive,  în  special  în  producerea  vărsăturilor,  este  hipotonia 

osmotică cu hiperhidratare celulară (intoxicaţia cu apă) care apare în urma depleţiei 

Page 32: CURS 26. Fiziopatologia sistemului renal. Fiziopatologia ...

32

de  sare. Hiperfosfatemia  şi,  în unele  cazuri hipercalcemia  (prin hiperparatiroidism) 

favorizează tulburările digestive. 

Aparatul  cardio‐vascular  este  şi  el  implicat  deseori  în  sindromul  uremic. 

Insuficienţa cardiacă din uremie se datorează în primul rând hipertensiunii arteriale 

întâlnită  frecvent  în  nefropatiile  cronice;  la  aceasta  se  mai  adaugă,  ca  factor 

adjuvant,  anemia  importantă  şi  tulburările  hidroelectrolitice  ca  hipo‐  şi 

hiperkaliemia,  hipermagneziemia,  hipocalcemia,  care  alterează  metabolismul 

miocardului etc. 

Pericardita  uremică  apare  într‐o  fază  înaintată  a  uremiei  iar  cauza  ei  nu  se 

cunoaşte  precis;  uneori  la  bolnavii  cu  uremie  terminală  poate  apărea 

hemopericardul cu tamponare cardiacă. 

Tulburările metabolismului  fosfocalcic  se  pot  prezenta  în  cadrul  sindromului 

uremic sub două forme: osteomalacia şi hiperparatiroidismul secundar, care deseori 

coexistă la acelaşi bolnav. 

Osteomalacia se datoreşte unei rezistenţe crescute la acţiunea vitaminei D din 

uremie,  consecinţă  a  nivelului  sanguin  scăzut  al  25‐hidroxi‐cholecalciferolului  — 

metabolit activ al vitaminei D3; în aceste condiţii se întâlneşte o resorbţie scăzută a 

calciului din intestin, creşterea calciului fecal, hipocalcemie şi hipocalciurie; în acelaşi 

timp creşte fosforul anorganic din ser. 

Hiperparatiroidismul  secundar,  consecinţă  a  hipocalcemiei  (mai  ales  a 

fracţiunii  sale  ionizate),  întâlnit  în  uremie,  generează  leziuni  de  osteită  fibroasă; 

hiperfosfatemia  care  apare  în  stadiile  mai  avansate  agravează  hipocalcemia  şi 

stimulează  în  plus  paratiroidele.  Tulburările  metabolismului  fosfocalcic  din  cursul 

uremiei realizează sindromul cunoscut sub numele de osteodistrofie renală. 

Sanguin se întâlneşte constant o anemie (prin deficit de sinteză a hematiilor, 

carenţe,  liză sub acţiunea factorilor toxici, deficit de eritropoietină etc.);  la aceasta 

se adaugă un sindrom hemoragic care apare de obicei într‐o fază avansată a uremiei, 

la  o  creatininemie  de  peste  14  mg%  şi  se  traduce  prin  epistaxis,  gingivoragii, 

Page 33: CURS 26. Fiziopatologia sistemului renal. Fiziopatologia ...

33

metroragii,  hematemeze  etc.  In  aceste  condiţii  se  constată  alungirea  timpului  de 

sângerare,  scăderea  adezivităţii  plachetelor,  consum  de  protrombină  alterat, 

trombocitopenie,  scăderea  activităţii  factorului  III  plachetar  etc.  manifestări 

atribuite  unor  afecţiuni  plachetare  câştigate  în  cadrul  uremiei.  Un  rol  cu  totul 

deosebit  în  producerea  sindromului  hemoragipar  este  acordat  acidului  guanidin‐

succinic  şi  compuşilor  fenolici;  totuşi  patogenia este mult mai  complexă, de aceea 

trebuie luaţi în considerare şi alţi factori care explică, printre alte suferinţe şi pe cele 

sanguine. 

Suferinţele  respiratorii  se  caracterizează  prin  dificultăţi  în  difuzarea  şi 

utilizarea  oxigenului,  dereglări  ale  ritmului  şi  mecanismelor  care  coordonează 

respiraţia  (în  special  datorită  stării  de  acidoză  a  uremicului)  fapt  exteriorizat  prin 

respiraţie de tip Cheyne‐Stokes sau Kussmaul. 

Pneumopatia  uremică  (plămân  uremic)  are  la  bază  procesul  de 

hiperpermeabilitate  a  capilarelor  pulmonare  ca  urmare  a  tulburărilor  hidro‐

electrolitice, acidotice, hemodinamice. 

Suferinţele  neuropsihice,  manifestate  la  început  prin  astenie,  apatie, 

somnolenţă,  polinevrite  etc.,  se  termină  prin  instalarea  comei  uremice;  toate 

acestea sunt puse în special pe seama dezechilibrelor hidroelectrolitice, acidobazice 

cât şi produşilor toxici menţionaţi. 

Convulsiile se descriu în general la hipertensivii cu atingeri vasculare cerebrale 

difuze cât  şi  la cei cu modificări brutale ale natremiei  şi ale echilibrului acidobazic. 

Tulburările neuropsihice pot fi accentuate de diferite medicamente, fapt ce explică 

toleranţa scăzută a acestor bolnavi faţă de unele substanţe medicamentoase. 

Uremia poate fi generată şi de cauze extrarenale: uremia extrarenală întâlnită 

în hipotensiunile din insuficienţa cardiacă, hemoragii, şoc, deshidratări mari (diaree, 

vărsături, ocluzii intestinale) sau perturbări hidro‐electrolitice 

Instalarea  uremiei  este  un  proces  complex  care  se  desfăşoară  în mai multe 

etape,  prin  participarea  factorilor  renali  şi  extrarenali,  în  succesiuni  variabile, 

Page 34: CURS 26. Fiziopatologia sistemului renal. Fiziopatologia ...

34

intricaţi în diverse grade; în cele mai frecvente cazuri ea este consecinţa acumulării 

produşilor de catabolism uree, acizi aromatici,  indican, fenoli, acid guanidinsuccinic 

etc., denumiţi şi „toxine uremice", a dereglărilor hidrice, electrolitice (hipocalcemie, 

hipermagneziemie  etc.),  acido‐bazice  şi  a  perturbărilor  sistemelor  biologice  de 

reglare a homeostaziei, realizându‐se astfel o „ambianţă uremică" plurifactorială. 

 

 


Recommended