+ All Categories
Home > Documents > Cap1 Tehnici de Modulatie Digitala

Cap1 Tehnici de Modulatie Digitala

Date post: 17-Feb-2018
Category:
Author: liliana-craciun
View: 223 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)

of 78

Transcript
 • 7/23/2019 Cap1 Tehnici de Modulatie Digitala

  1/78

  TEHNICI DE MODULATIEDIGITALA. MODULATOARE SI

  DEMODULATOARE

 • 7/23/2019 Cap1 Tehnici de Modulatie Digitala

  2/78

  1. Semnale BPSK

  Semnalul transmis are

  Datele transmise ,

  Amplitudinea - constant A

  Frecvena - 0=2f0 Fazaegal cu 0 sau dup cum s-a transmis +/-1 (MP)

  bitdedurata,)1(,},1;0{ bbb TTkkTttd

  1),cos()cos(

  0),cos()cos(

  ,0pentru

  00

  0

  0tdtAtA

  tdtAtdtAts

  Tt

  BPSK

  b

 • 7/23/2019 Cap1 Tehnici de Modulatie Digitala

  3/78

  1. Semnale BPSK

  Notand cu ,

  semnalul BPSK poate fi gandit ca un semnal MA

  ,)1(,},1{,21

  1

  1

  bb TkkTttd

  tdtd

  1),cos(

  1),cos()cos(

  ,0pentru

  10

  1001

  tdtA

  tdtAttdAts

  Tt

  BPSK

  b

 • 7/23/2019 Cap1 Tehnici de Modulatie Digitala

  4/78

  1. Semnale BPSK

  Schema bloc Modulator / Demodulator si refacerea purtatoarei

  FTB

  2f0

  X

  Acos0t

  d1(t)

  ( )2

  X

  x4

  2x1 x2 x3

  x5

  kTb

  kTb

  V0

  dt

  Emitor / Receptor/ Refacerea purttoarei la BPSK

 • 7/23/2019 Cap1 Tehnici de Modulatie Digitala

  5/78

  1. Semnale BPSK

  Densitatea spectral de putere

  Definim impulsul de baza (suportul temporal)

  tkTtpkTdts bbBPSK 011 cos)(

  Densitatea spectral de puterea semnalului modulat in banda de baza

  ][1 bTttAtp

  incluzand toate simbolurile emise de sursa

  00

  2

  2

  222

  4

  1

  4

  1

  222

  BB

  BPSK

  BB

  BPSKBPSK

  k

  a

  aBB

  BPSK

  SSS

  Tn

  TnP

  TmP

  TS

 • 7/23/2019 Cap1 Tehnici de Modulatie Digitala

  6/78

  1. Semnale BPSK

  In cazul nostru

  1}{}{,0}{ 212121 11 dEdEdEm dd

  2sinc1)]()([)( 21

  b

  Tj

  b

  Tj

  b

  TeATe

  j

  ATttAFP

  b

  b

  Densitatea spectral de puterea semnalului modulat:

  2

  )(sinc

  2

  )(sinc

  4)( 0202

  2

  bbbBPSK

  TTTAfS

  2

  sinc)( 22 bbBB

  BPSK

  TTAfS

 • 7/23/2019 Cap1 Tehnici de Modulatie Digitala

  7/78

  1. Semnale BPSK

  Reprezentarea n spaiul semnalelor

  Se alege un vector (set de vectori) ortonormai

  bT

  dtt0

  2 1)( 12

  )cos(cos)(

  2

  00

  22

  0

  bT TC

  dttCtCt b

  bTC

  2 tT

  tb

  0cos2

  )(

  Se reprezint vectorii n funcie de aceast baz

  )(2

  cos 02 tTAtAS b

  )(2

  cos 01 tT

  AtAS b

 • 7/23/2019 Cap1 Tehnici de Modulatie Digitala

  8/78

  1. Semnale BPSK

  Se reprezint cei doi vectori n funcie de vectorul bazei

  1s

  2

  bT

  A

  2s

  2

  bT

  A

  0

  b

  bE

  TAd 2

  22

  Obs: distana dintre cele dou semnale este invers proporional cu

  probabilitatea de eroare

 • 7/23/2019 Cap1 Tehnici de Modulatie Digitala

  9/78

  1. Semnale BPSK

  Utilizarea spaiului semnalelor pentru determinarea Pe

  Ipotez: semnalul BPSK se transmite printr-un canal afectat doar deZAGA

  Se reprezint vectorul zgomot n funcie de vectorul bazei

  tT

  ntntnb

  000 cos2

  )()(

  n0v.a. Gaussiancu0

  2 200

  0 medie

  abaterea patratica medie2

  n

  Nn

 • 7/23/2019 Cap1 Tehnici de Modulatie Digitala

  10/78

  1. Semnale BPSK

  Presupunnd c s-a transmiss1

  1 2

  0

  0

  1 1 2| | 12 2

  21

  bc c s c s

  be c

  EP P P QN

  EP P Q

  N

  x

  x

  dxexQ 22

  2

  1)(

  1s

  2

  bT

  A

  2s

  2

  bT

  A 0

  b

  bE

  TAd 2

  22

  R1 R2

  r

  2

  2

  20

  2

  20

  1

  |

  2

  121

  2

  11

  2

  1

  2|

  0

  2

  02

  2

  20

  2

  20

  sc

  b

  d

  ndefd

  n

  sc

  PN

  E

  Q

  d

  Q

  dnedned

  nPP

 • 7/23/2019 Cap1 Tehnici de Modulatie Digitala

  11/78

  2. Semnale PSK Difereniale (DPSK) i

  PSK codate diferenial (DEPSK)

  Problema:La semnalele BPSK apare o ambiguitate de faz de 1800

  Pentru refacerea purttoarei se ridic semnalul la ptrat

  ambiguitate de 1800la refacerea purttoarei daca purtatoarearefacuta este defazata cu 1800datele sunt inversate ;

  Utilizarea DPSK elimin ambiguitatea de faz de 1800;

  Utilizarea PSK codat diferenial (DEPSK) elimin necesitatearecepiei coerente;

 • 7/23/2019 Cap1 Tehnici de Modulatie Digitala

  12/78

  2. Semnale PSK Difereniale (DPSK) i PSK

  codate diferenial (DEPSK)

  Codarea DPSK a datelor:X+

  delayTb

  XOR

  Acos(0t)

  d(t)

  b(t-Tb)

  b(t)

 • 7/23/2019 Cap1 Tehnici de Modulatie Digitala

  13/78

  2. Semnale PSK Difereniale (DPSK) i

  PSK codate diferenial (DEPSK)

  Observaii:

  dac

  atunci cnd d(t)=0b(t) i pstreaz valoare, pe cnd d(t)=1b(t)i schimb valoarea.

  n cele de mai sus am presupus b(-Tb)=0; proprietatea enunat mai susse pstreaz i dac b(-Tb)=1, datele fiind inversate.

  Din tabel valoarea produsului b(t)b(-Tb) (n voli) este inversulvalorii datelor procedeul de demodulare

  b

  b

  Ttbtbtd

  Ttbtbtd

  ,1

  ,0

 • 7/23/2019 Cap1 Tehnici de Modulatie Digitala

  14/78

  2. Semnale PSK Difereniale (DPSK) i

  PSK codate diferenial (DEPSK)

  Demodularea DPSK

  Semnalul transmis

  Conform regulii d(t)=0faza nu se schimb

  d(t)=1faza se schimb cu

  Decodorul DPSK:

  tAttbAtvDPSK 00 coscos)()(

  ))(cos()( 0 tdtAtvDPSK

  Tb

  X

  Catre

  integrator

  r(t) sx(t)

 • 7/23/2019 Cap1 Tehnici de Modulatie Digitala

  15/78

  2. Semnale PSK Difereniale (DPSK) i

  PSK codate diferenial (DEPSK)

  Presupunnd semnalul recepionat

  )cos()()( 0 ttbAtr

  )]22cos()[cos()()(2

  1

  )cos()cos()()()()()(

  000

  2

  000

  2

  bbb

  bbbx

  TtTTtbtbA

  TttTtbtbATtrtrts

  unde s-a presupus: )()()( tdTtbtb b & 1)cos( 0 bT

  Avantaje:nu necesit demodulare coerent (refacerea purttoarei la RX)

  Dezavantaje :

  Apariia unei erori afecteaz 2 bii succesivi probabilitatea deeroare a DPSK este mai mare

  Erorile au tendina de a apare n pereche dar nu este obligatoriu, eleputnd apare i singular;

 • 7/23/2019 Cap1 Tehnici de Modulatie Digitala

  16/78

  2. Semnale DEPSK (BPSK codate

  diferenial)

  Problema:n cazul DPSK demodulatorul necesit un circuit de ntrzierecu Tbcare trebuie s lucreze n radiofrecvengreu de realizat !

  Emitorul DEPSK: identic cu DPSK

  Receptorul DEPSKidentic cu BPSK (deci sincron!!) pentru refacerea

  datelor codate b(t), urmat de un circuit de decodare n banda de baz pentrurefacerea datelor d(t)

  Tb

  b(t)

  b(t-Tb)

  d(t)=b(t)b(t-Tb)

 • 7/23/2019 Cap1 Tehnici de Modulatie Digitala

  17/78

  3. Semnale OQPSK/QPSK

  Avantaje: durata de simbol = 2*durata de bit lrgimea de bandnecesar transmiterii semnalelor QPSK este jumtate din cea necesartransmiterii semnalelor BPSK

  Emitorul OQPSK:

  D Flip-Flop

  Toggle Flip-Flop

  D Flip-Flop

  /2

  X

  X

  CK (fb )

  ~

  do(t)

  de(t)

  v(t)

  CK

  CKcos0t

  sin0t

  se(t)

  so(t)d(t)

  Emitorul OQPSK.

 • 7/23/2019 Cap1 Tehnici de Modulatie Digitala

  18/78

  3. Semnale OQPSK/QPSK

  Datele d(t) sunt aplicate la intrarea ambilor bistabili de tip D, dar unuldintre ei nscrie pe frontul pozitiv al ceasului, cellalt pe frontul negativ

  Cei doi bistabili memoreaz datele pe un interval de 2Tbrata de bit ad0(t) i de(t) este

  datele d0(t) i de(t) comut alternativ OQPSK; dac se doretecomutarea simultan a acestora trebuie introdus un circuit de ntrzierecu Tbpe ramura n faz;

  b

  eo

  T

  RR

  2

  1

  ttdAttdAts

  bTbTtconst

  eo

  bTtconst

  oOQPSK 0

  ,2,0

  sin)(cos)(

 • 7/23/2019 Cap1 Tehnici de Modulatie Digitala

  19/78

  3. Semnale OQPSK/QPSK

  Receptorul OQPSK ca i n cazul BPSK este necesara demodularea sincron refacerea

  purttoarei

  X dtb

  b

  Tk

  Tk

  )12(

  )12(

  2

  X

  s(t)

  dtb

  b

  Tk

  kT

  )22(

  2

  4 BPF4f0

  4

  ess bPTV 0

  Latch

  osse bPTV

  kTb

  cos0t

 • 7/23/2019 Cap1 Tehnici de Modulatie Digitala

  20/78

  3. Semnale OQPSK/QPSK

  Observaie: circuitul de refacere a purttoarei are o ambiguitate de faz de2/4semnalele demodulate pot fi complementare celor transmise

  acest lucru se poate corecta dac se utilizeaz codarea diferenial la emisiei decodarea la recepie

 • 7/23/2019 Cap1 Tehnici de Modulatie Digitala

  21/78

  3. Semnale OQPSK/QPSK

  Reprezentarea n spaiul semnalelor

  Se alege set de vectori ortonormai

  tT

  tT

  t

  bs

  001 cos1

  cos2

  )(

  tT

  tT

  t

  bs

  002 sin1

  sin2

  )(

  cu condiia 1)(0

  2

  2,1 sT

  t

 • 7/23/2019 Cap1 Tehnici de Modulatie Digitala

  22/78

  3. Semnale OQPSK/QPSK

  atunci beoes

  o

  s

  QPSK TttdtdttdT

  AttdT

  Ats ,0,1)();();()(2

  )()(2

  )( 21

  seses

  e

  T

  e

  s

  T

  s

  e

  T

  s

  oeQPSK

  EtdTA

  tdT

  tAd

  dttttdT

  AtdtT

  tAd

  dtt

  T

  ttAdttAds

  ss

  s

  )(2

  )(2

  )(

  cossin)(2

  cos2

  )(

  cos2

  )sin)(cos)((,

  2

  0

  00

  0

  02

  0

  0

  001

  sosoQPSK EtdTA

  tds )(2

  )(,2

  2 2

  2

  ss

  TAE unde

 • 7/23/2019 Cap1 Tehnici de Modulatie Digitala

  23/78

  3. Semnale OQPSK/QPSK

  2

  1

  sE

  sE

  s

  E

  sE

  do=de=1

  do=1

  de=-1

  do=-1

  de=1

  do=-1

  de=-1

  d

  => o90

  Reprezentarea n spaiul semnalelor a QPSK/OQPSK

 • 7/23/2019 Cap1 Tehnici de Modulatie Digitala

  24/78

  3. Semnale OQPSK/QPSK

  distana dintre dou puncte adiacente este

  zgomotul reprezentat n acelai sistem de coordonate:

  unde n1(t) , n2(t) sunt v.a. Gausiene, independente, cu media nul ivarian

  sEd 2

  )()()()()(2211

  ttnttntn

  2

  02 N

 • 7/23/2019 Cap1 Tehnici de Modulatie Digitala

  25/78

  3. Semnale OQPSK/QPSK

  Probabilitatea de eroare

  Probabilitatea de detecie corect : presupunnd c s-a transmiss1detecia este corect dac zgomotul nu va deplasa vectorul recepional rdin primul cadran

  2

  2

  2 2

  22

  21

  2

  2211

  21

  2

  21

  21)

  2,

  2()/(

  22

  21

  dQ

  dQ

  dnednedndnPscPd d

  nn

  24

  1 21)()./(

  dQsPscPP iic

  0

  2

  0

  2

  0

  2

  222

  211

  2111

  N

  EQ

  N

  EQ

  N

  EQ

  dQPcPe Sss

 • 7/23/2019 Cap1 Tehnici de Modulatie Digitala

  26/78

  3. Semnale OQPSK/QPSK

  Observaie: semnalul mai poate fi scris sub forma

  4,1;4cos2

  4cos2

  sin2

  1)(cos

  2

  1)(2)(

  0

  0

  idtdtdtAtdtdttAd

  ttAdttAdts

  eeooeoo

  ooeQPSK

  rezultnd

  4)12sin(2;4)12cos(2

  idid eo

 • 7/23/2019 Cap1 Tehnici de Modulatie Digitala

  27/78

  3. Semnale OQPSK/QPSK

  Densitatea spectral de putere a QPSK/OQPSK

  Conform exprimrii de mai sus, OQPSK are impulsul de baz:

  )2()()(2 bTtttp

  2sincsinc2sin211)( 2

  2

  2

  sTj

  sb

  Tj

  b

  Tj

  b

  bb

  Tj TeTTeTeTj

  TjTej

  tpFs

  bbb

  Densitatea spectral de putere a semnalului in banda de baza / modulat

  22 AtAdE o

  2sinc2

  2sinc2)(

  2222

  SSS

  S

  S

  BB

  QPSK

  TTA

  TT

  T

  AG

  0 0

  1 1( ) ( ) ( )

  4 4

  BB BB

  QPSK QPSK QPSK G G G

 • 7/23/2019 Cap1 Tehnici de Modulatie Digitala

  28/78

  3. Semnale M-PSK

  Problema:

  n BPSK fiecare bit este transmis individul faza semnalului seschimb cu {0, 180};

  n QPSK fiecare pereche de bii formeaz un simbol fazasemnalului se schimb cu {0, 180};

  Dac se utilizeazNbii pentru a forma un simbolpot fi generate simboluri diferite a cror faz difer cu

  bS TT 2

  bS NTT

  NM 2

  22

 • 7/23/2019 Cap1 Tehnici de Modulatie Digitala

  29/78

  3. Semnale M-PSK

  Semnalul transmis este

  bss

  quadratureqp

  m

  phaseinip

  mmMPSK

  NTTTt

  tAtAtAts

  ,,0

  sinsincoscos)cos()( 0)(

  0

  )(

  0

  1,...,1,0,)12( MmM

  mm

  d(t) v(sm)

  out

  Va determina faza

  semnalului M-

  PSK transmis

  0

  1

  N-1

  Convertor

  S / P

  Convertor

  D / A

  Surs d e

  s e m n a l

  s i n u s o i d a l a

  c r e i f a z e s t e

  controlat de

  v(sm)

  Schema bloc a emitorului M-PSK

 • 7/23/2019 Cap1 Tehnici de Modulatie Digitala

  30/78

  3. Semnale M-PSK

  Convertorul S/P stocheazNbii de date din irul d(t)i i transmiteconvertorului D/A n paralel ieirea sa va rmne neschimbat pe odurat de

  Convertorul S/P genereaz un semnal cu niveluri logice la ieire,corespunztoare tuturor combinaiilor deM simboluri aplicate a intrarev(sm) depinde de simbolulsm(m= 0..M-1)

  Sursa de semnal sinusoidalva genera un semnal de amplitudineconstant a crui faz este determinat de valoarea lui v(sm) fazaacestuia se modific la sfritul fiecrui interval de simbol

 • 7/23/2019 Cap1 Tehnici de Modulatie Digitala

  31/78

  3. Semnale M-PSK

  Receptorul

  M-PSK

  ( )M

  BPFMf0

  M

  ST

  dt

  0

  (LPF)

  Convertor

  A / D

  ST

  dt

  0

  r(t)

  ATspi

  cos (0t)

  ATspq

  0

  N-1

  Date

  estimate la

  recepie

  cos(M0t)

  sin (0t)

  Schema bloc a receptorului M-PSK

 • 7/23/2019 Cap1 Tehnici de Modulatie Digitala

  32/78

  3. Semnale M-PSK

  Semnalul M-PSK se mai poate scrie, separnd componentele n faz icuadratur, sub forma

  tM

  mAtM

  mAts

  quadratureqpphaseinip

  MPSK 0

  )(

  0

  )(

  sin12sincos12cos)(

  la demodulare sunt separate datele in faza i in cuadratura cu durataTs=NTbtransformnd-o ntr-un semnal digital reprezentat peMbii

  q

  i

  pparctg

  Mm 12

 • 7/23/2019 Cap1 Tehnici de Modulatie Digitala

  33/78

  3. Semnale M-PSK

  Vectorii ortonormai sunt tT

  ts

  01 cos2

  )( tT

  ts

  02 sin2

  )(

  Coordonatele celorMsemnale posibile la ieire sunt

  M

  TA

  M

  TAv SS

  sin

  2,cos

  20

  M

  TA

  M

  TAv SS

  3sin

  2,

  3cos

  21

  ......

  12sin2

  ,12cos2

  ......

  MmTA

  MmTAv SSm

  M

  TA

  M

  TAv SSM

  2sin

  2,2cos

  21

  unde

  SSS E

  TATA

  22

  2

 • 7/23/2019 Cap1 Tehnici de Modulatie Digitala

  34/78

  3. Semnale M-PSK

  2/M

  /M

  /M

  R0

  ES

  vM-1

  v0

  v1

  1(t)

  2(t)

  Reprezentarea semnalelor M-PSK n spaiul semnalelor

 • 7/23/2019 Cap1 Tehnici de Modulatie Digitala

  35/78

  3. Semnale M-PSK

  Distana dintre oricare dou punce vecine este

  ME

  MEd SS

  2sin4sin2

  pe msur ce numrul de puncte cretedistana dintre 2 puncteadiacente scade

  Pentru valori mici ale lui /Mvom avea

  MM

  sin si

  M

  NTT

  N

  bS

  2

  2

  2

  2

  2

  2 44

  M

  NE

  M

  Ed bS

 • 7/23/2019 Cap1 Tehnici de Modulatie Digitala

  36/78

  3. Semnale M-PSK

  Probabilitatea de eroare: presupunnd c s-a transmis s1

  2

  0

  2

  02

  2

  1

  221

  24

  421

  221

  2|

  MN

  NEQ

  NM

  NEQ

  dQ

  dnPscP bb

  2

  0

  2

  2

  0

  2

  1

  1

  221

  221|

  1|

  1

  MN

  NEQPP

  MN

  NEQscMP

  MscP

  MP

  bce

  bM

  i

  ic

 • 7/23/2019 Cap1 Tehnici de Modulatie Digitala

  37/78

  3. Semnale M-PSK

  Pentru a pstraprobabilitatea de eroare constant trebuie ca

  .2

  2

  0

  2

  2

  0

  2

  constkN

  NE

  MN

  NEN

  bb

  N

  k

  N

  E Nb2

  2

  0

  2

  raportul semnal zgomot trebuie s creasc ntr-o manier

  exponenial cuN

 • 7/23/2019 Cap1 Tehnici de Modulatie Digitala

  38/78

  3. Semnale M-PSK

  si

  tpttAts

  TttAtAts

  S

  S

  o

  S

  o

  T

  k

  mmMPSK

  S

  Ttconsttd

  m

  Ttconsttd

  mMPSK

  00

  0

  ,0

  0

  ,0

  sinsincoscos

  ,0sinsincoscos

  2sinc2 S

  Tj

  TST

  TAePTytAtp

  S

  SX

  2

  1sincos

  22 mm

  dar

  deci

  00

  2222

  4

  1

  4

  1

  2sinc

  2sinc

  1

  2

  12

  BB

  MPSK

  BB

  MPSKMPSK

  S

  S

  S

  s

  S

  BB

  MPSK

  SSS

  TE

  TTA

  TS

 • 7/23/2019 Cap1 Tehnici de Modulatie Digitala

  39/78

  3. Semnale cu modulaie n amplitudine

  n cuadratur (Q-ASK)

  Problema:

  n BPSK, QPSK, M-PSK n fiecare interval de simbol se transmitsemnale care difer unele de altele doar prin faza purttoarei transmise,amplitudinea semnalului fiind constant n reprezentarea fazorialtoate punctele cad pe circumferina unui cerc capacitatea de adistinde un semnal de altul scade pe msur ce numrul de semnalecrete.

  n cazul Q-ASK componentele semnalului n faz i cuadratur potavea amplitudini diferite comportare mai bun din punct de vedereal probabilitii de eroare

 • 7/23/2019 Cap1 Tehnici de Modulatie Digitala

  40/78

  3. Semnale cu modulaie n amplitudine n

  cuadratur (Q-ASK); constelatii dreptunghiulare

  Semnalul poate fi scris sub forma .

  121;0;sincos2

  )( 00 N

  Sii

  S

  i iTttBtAT

  tS , (*)unde

  M

  BpAp

  MaMaaBA

  ii

  Nii

  1

  ;2;1,,3,,

  iar aeste un parametru ales astfel nct energia medie a semnalului (*) s

  fie aceeai

 • 7/23/2019 Cap1 Tehnici de Modulatie Digitala

  41/78

  3. Semnale cu modulaie n amplitudine n

  cuadratur (Q-ASK); constelatii dreptunghiulare

  Presupunnd c toate semnalele sunt egal probabile

  i utiliznd2

  )1(

  1

  nn

  in

  6

  )12)(1(

  1

  2 nnn

  in

  rezult

  )1(3

  22

  122

  4

  6

  12

  2122

  42

  )12(2

  2

  22/

  1

  22

  22

  Ma

  M

  MMMMM

  M

  ai

  M

  aBA

  M

  i

  ii

  M

  BpAp

  MM

  iaiBA

  ii

  Nii

  1

  ;2;2

  ,1;)12(,

 • 7/23/2019 Cap1 Tehnici de Modulatie Digitala

  42/78

  3. Semnale cu modulaie n amplitudine n

  cuadratur (Q-ASK); constelatii dreptunghiulare

  cu acestea energia de simbol este

  3

  )1(2

  22

  2sincos

  2)(

  2

  2222

  0

  2

  00

  0

  2

  Ma

  BATBA

  TdttBtA

  TdttsE iiS

  ii

  S

  T

  ii

  S

  T

  iS

  SS

  unde)1(2

  3

  M

  Ea S ,ES= energia medie pe simbol

 • 7/23/2019 Cap1 Tehnici de Modulatie Digitala

  43/78

  3. Semnale cu modulaie n amplitudine n

  cuadratur (Q-ASK) constelatii dreptunghiulare

  Emitorul i receptorul Q-ASK pentru 16-QAM

  Ai,Bi{ a; 3a} M= 24= 162bii / faz si 2 / cuadratur

  QD

  QD

  QD

  QD

  bk

  bk-1

  bk-2

  bk-3

  CKTS

  D / Aconv.

  D / Aconv.

  Acos(0t)

  A sin(0t)

  Ae(t)

  Ao(t)

  Emitor

 • 7/23/2019 Cap1 Tehnici de Modulatie Digitala

  44/78

  3. Semnale cu modulaie n amplitudine n

  cuadratur (Q-ASK); constelatii dreptunghiulare

  ( )4

  BPF

  4f0 4

  ST

  dt

  0

  A / D

  converter

  ST

  dt

  0

  r(t) cos(0t)

  b0

  b1

  sin(0t)

  Circuit de

  refacere a

  purttoarei

  A / D

  converter

  b2

  b3Receptor

 • 7/23/2019 Cap1 Tehnici de Modulatie Digitala

  45/78

  3. Semnale cu modulaie n amplitudine n cuadratur

  (Q-ASK); constelatii dreptunghiulare

  Reprezentarea n spaiul semnalelor a Q-ASK

  Vectorii ortonormai sunt

  tT

  ts

  01 cos2

  )(

  tT

  ts

  02 sin2

  )(

  PentruAi,Bi{ a; 3a} M= 24= 16 reprezentarea n spaiul semnalelor

  este

 • 7/23/2019 Cap1 Tehnici de Modulatie Digitala

  46/78

  3. Semnale cu modulaie n amplitudine n

  cuadratur (Q-ASK); constelatii dreptunghiulare

  I II

  III

  a

  a 3a

  2a

  2a

  )(sin2 0 QtTS

  )(cos2 0 ItTS

 • 7/23/2019 Cap1 Tehnici de Modulatie Digitala

  47/78

  3. Semnale cu modulaie n amplitudine n

  cuadratur (Q-ASK); constelatii dreptunghiulare

  Probabilitatea de eroare: presupunnd c s-a transmis 1s

  corectareceptiedeateaprobabilit

  Itipdesemnalem

  , )|(16

  4)|(

  16

  8)|(

  16

  41

  IIICPIICPICPPse

  unde2

  022 NnQnI

 • 7/23/2019 Cap1 Tehnici de Modulatie Digitala

  48/78

  3. Semnale cu modulaie n amplitudine n

  cuadratur (Q-ASK); constelatii dreptunghiulare

  Probablitile de eroare pentru cele 3 regiuni de decizie sunt

  2

  2},{n},,{n

  2

  2

  21)|(

  21

  2

  2

  aQdu

  eICP

  aaaa

  a

  a

  u

  qQ

  qQdu

  edu

  eIICP

  a

  a

  u

  aa

  a

  a

  u

  121)|(

  },{n

  2

  2

  },{n

  2

  2

  2

  2

  2

  1

  2

  2

  2

  2

  2

  2

  1)|(

  2

  2

  aQdu

  eIIICP

  a

  u

 • 7/23/2019 Cap1 Tehnici de Modulatie Digitala

  49/78

  3. Semnale cu modulaie n amplitudine n cuadratur

  (Q-ASK); constelatii dreptunghiulare

  Densitatea spectrala medie de putere a QASK

  QQASKSsSssss

  ei

  s

  IQASK ST

  ET

  TE

  TT

  PAE

  TS |

  222

  2|

  2sinc

  2sinc

  2

  2|)(|2

  2

  )(sinc

  2

  )(sinc

  16

  0202 SSSQASK

  TTES

  bS NTT

  B22

  aceeai ca i n cazul M-PSK

 • 7/23/2019 Cap1 Tehnici de Modulatie Digitala

  50/78

  Frecvena se numetefrecvena unghiularsuperioara.

  Frecvena se numetefrecvena unghiular inferioar.

  4. Semnale cu modulaie n frecven

  binare (B-FSK)

  n cazul semnalelor BFSK se transmite o cosinusoid de frecvenpe durata unei perioade de bit n cazul n care d(t)=1, respectivn cazul n care d(t)=-1

  Semnalul transmis se poate scrie

  0

  0

  ttdAtsBFSK

  0cos

  bHBFSK TttAtststd ,0,cos1 0

  bHBFSK TttAtststd ,0,cos1 0

  0H

  0L

 • 7/23/2019 Cap1 Tehnici de Modulatie Digitala

  51/78

  4. Semnale cu modulaie n frecven

  binare (B-FSK)

  Emitorul BFSK

  Se utilizeaz dou circuite de produs (modulatoare echilibrate) carenmulesc cele dou purttoare icu dou semnale binare {0,1}

  0H 0L tpH tpL

  1,1;21

  ;2

  1

  tdtd

  tptd

  tp LH

  ttApttApts LLHHBFSK coscos

 • 7/23/2019 Cap1 Tehnici de Modulatie Digitala

  52/78

  4. Semnale cu modulaie n frecven

  binare (B-FSK)

  tA Hcos

  tpH

  tpL

  ttpA HH cos

  ttpA LL cos tA Lcos

  tsBFSK

  Generarea semnalelor BFSK

 • 7/23/2019 Cap1 Tehnici de Modulatie Digitala

  53/78

  4. Semnale cu modulaie n frecven

  binare (B-FSK)

  Receptorul BFSK

  FTB

  H

  B=2fb

  FTB

  L

  B=2fb

  Detector

  de

  anvelop

  Detector

  de

  anvelop

  ComparatorsBFSK(t)

  Receptorul BFSK

 • 7/23/2019 Cap1 Tehnici de Modulatie Digitala

  54/78

  4. Semnale cu modulaie n frecven

  binare (B-FSK)

  Observaie: Atunci cnd sistemul este afectat de zgomot ieireacomparatorului poate varia; din acest motiv n locul detectorului deanvelop se poate utiliza un integrator i un circuit de eantionare lasfritul fiecrui interval de bit este necesar un circuit de sincronizare detact.

  semnalul BFSK se poate scrie

  )cos()cos( ttpAttpAts LLHHBFSK

  1,1');(2

  1

  2

  1 tptptp HHH

  1,1');(2

  1

  2

  1 tptptp LLL

  Fiecare termen de mai sus este un semnal BPSK cu date unipolare sereduce problema la una cunoscuta

 • 7/23/2019 Cap1 Tehnici de Modulatie Digitala

  55/78

  4. Semnale cu modulaie n frecven

  binare (B-FSK)

  relaia de mai sus arat c avem dou spectre de tip BPSK centrate pefrecvenele i i dou impulsuri Dirac de amplitudine pe aceleaifrecvene;

  -15 -10 -5 0 5 10 150

  0.5

  1

  1.5

  2

  2.5

  L H

  b

  b

  fT

  224

  2

  b

  b

  fT

  B 428

  2

 • 7/23/2019 Cap1 Tehnici de Modulatie Digitala

  56/78

  4. Semnale cu modulaie n frecven

  binare (B-FSK)

  pentru ca cele dou spectre de tip BPSK s nu i suprapun lobul principaltrebuie ca distana dintre cele dou frecvene s fie de cel puin

  (**); n acest caz banda ocupat este de

  deci de dou ori mai mare dect a BPSK

  bLH fff 2

  b

  fff

  bLHBFSK ffffBbLH

  422

  b

  bLHR

  f

  4

  4

 • 7/23/2019 Cap1 Tehnici de Modulatie Digitala

  57/78

  4. Semnale cu modulaie n frecven

  binare (B-FSK)

  Reprezentarea semnalului BFSK n spaiul semnalelor

  Alegem cei doi vectori ai bazei

  in aceste coordonate cei doi vectori sunt

  tT

  t

  T

  t

  T

  t

  L

  b

  b

  LHH

  b

  cos2

  4,cos

  2

  2

  1

  tEts

  tEts

  bL

  bH

  2

  1

  2

  2

  bb

  TAE

 • 7/23/2019 Cap1 Tehnici de Modulatie Digitala

  58/78

  4. Semnale cu modulaie n frecven

  binare (B-FSK)

  Reprezentarea BFSK

  n spaiul semnalelor

  bEd 2

  bE

  bE

  tsH

  tsL

  t1

  t2

  Observaie: semnalele BFSK sunt ortogonaledistanadintre cele 2 punctedin reprezentarea nspaiulsemnalelor este

  b

  Ed 2

  Probabilitatea de eroare

  022 N

  EQ

  dQ

  dnPP be

 • 7/23/2019 Cap1 Tehnici de Modulatie Digitala

  59/78

  5. Semnale M-FSK

  Dac se utilizeazNbii pentru a forma un simbol pot fi generate secvene pe frecvenelef0,f1, ... ,fM-1,

  Emitorul / receptorul M-FSK La emisie

  fiecare pachet deNbii, ce formeaz un simbol, este aplicat unui

  convertor S/P; ieirea convertorului se aplic unui modulator MF (ce poate fi realizat

  cu PLL comandat n tensiune) care va genera un semnal cosinusoidal acrui frecven este aleas de simbolul de intrare dintr-un set de valori

  posibile;

  La recepie Semnalul se aplic unui set deMfiltre trece band, cu frecvenelecentralef0,f1, ... ,fM-1, urmate de detectoare de anvelop;

  Ieirea acestora se aplic unui comparator care va detecta maximul; n final semnalul este convertit A/D peNbii

  bS NTT

 • 7/23/2019 Cap1 Tehnici de Modulatie Digitala

  60/78

  3.5. Semnale M-FSK

  0

  N-1

  d(t) v(sm)

  Va determina

  frecvena

  semnalului M-

  PSK transmis

  0

  1

  N-1

  Convertor

  S / P

  Convertor

  D / A

  Surs de

  semnal

  sinusoidal a

  crei frecventa

  este controlat

  de v(sm)

  FTB

  1

  B=2fb

  FTB

  2

  B=2fb

  Detector

  de

  anvelop

  Detector

  de

  anvelop

  SMFSK(t)

  FTB

  N

  B=2fb

  Detector

  deanvelop

  Convertor

  A/D pe N

  bii

  Detector

  Maxim

  Schema bloc a emitorului / receptorului MFSK

 • 7/23/2019 Cap1 Tehnici de Modulatie Digitala

  61/78

  5. Semnale M-FSK

  Se poate demonstra c probabilitatea de eroare este minimizat atunci cndfrecvenelef0,f1, ... ,fM-1, sunt alese n aa fel nct semnalele s fie mutualortogonaletrebuie separate ntre ele cu minim

  aceste frecvene sepot alege ca multiplii ntregi succesivi ai luifS

  n acest mod lrgimea de band ocupat este minim

  bS

  SNTT

  f22

  2

  SNSSSS fMkffkffkffkfkff 2...;3;4;2; 2210

  N

  ffMfB b

  N

  S

  N

  S

  11222

 • 7/23/2019 Cap1 Tehnici de Modulatie Digitala

  62/78

  5. Semnale M-FSK

  Densitatea spectrala de putere

  -10 0 10 20 30 40 50 60 700

  0.5

  1

  1.5

  2

  2.5

  0 1 2 1M

  Sf4

  SMfB 222

 • 7/23/2019 Cap1 Tehnici de Modulatie Digitala

  63/78

  5. Semnale M-FSK

  Reprezentarea n spaiulsemnalelor

  Se aleg vectorii bazei

  ......

  42cos2

  22cos2

  11

  ,2cos

  2

  2

  2

  1

  tfk

  T

  t

  tfkT

  t

  NTTftkfTt

  S

  b

  S

  b

  bSSS

  b

  t1

  t2

  t3

  sE

  sE

  sE

  sE2

  Distanadintre doupuncte vecine este sEd 2

 • 7/23/2019 Cap1 Tehnici de Modulatie Digitala

  64/78

  5. Semnale M-FSK

  Probabilitatea de eroare

  Probabilitatea de recepie corect

  Probabilitatea de eroare

  1

  12112

  1222

  |

  M

  M

  dQ

  dnP

  dnP

  dnPscP

  0

  1

  12

  12

  111N

  EQM

  dQM

  dQPP s

  M

  ce

 • 7/23/2019 Cap1 Tehnici de Modulatie Digitala

  65/78

  6. Semnale MSK

  Semnalul MSK se obine din OQPSK dac se utilizeaz ca impulsuri purttoare

  bbebbbo

  b

  e

  b

  oMSK

  kTTtcttdkTTTtcttd

  tT

  ttdAt

  T

  ttdAts

  22,02,

  sin4

  2sincos4

  2cos 00

  bb

  e

  bb

  b

  o

  TttTttp

  TtTtT

  ttp

  24

  2sin

  42cos

 • 7/23/2019 Cap1 Tehnici de Modulatie Digitala

  66/78

  6. Semnale MSK

  Semnalul se mai poate scrie sub forma

  Notand cu

  ttdtd

  Attdtd

  Ats eoeoMSK )cos(2

  )()()cos(

  2

  )()(00

  42

  4

  2 b

  b

  f

  T

  2

  tdtdtC eoH

  2

  tdtdtC eoL

  0H 0L

  ttACttACts LLHHMSK cos)(cos)()(

  -dacdo=deCH=0iCL=d0=de= 1.

  tAtsMSK )cos( 0 -dacd0 = -de, CH=de= 1 i CL=0

  tAtsMSK )cos( 0

 • 7/23/2019 Cap1 Tehnici de Modulatie Digitala

  67/78

  6. Semnale MSK

  frecvenele Hi Lse aleg astfel nct s fie ndeplinit condiia deortogonalitate

  daca

  bT

  LH tdtt0

  0coscos nTffnTff bLHbLH 2&2

  42

  42 b

  b

  fT

  0

  0 ;

  L

  H

  4

  4

  0

  0

  bL

  bH

  fff

  fff

  nTf

  Tff bb

  bLH 4

  222 bf

  mf

  4alegand 0

  fHifLsunt alese ctmai aproape cuputinastfel nctsse respectecondiiade ortogonalitate MinimumShi f t Keying

  4

  1 bHf

  mf 4

  1 bLf

  mf

 • 7/23/2019 Cap1 Tehnici de Modulatie Digitala

  68/78

  6. Semnale MSK

  Emitorul / receptorul MSK(implementare posibila, nu singura!)

  t0cos

  tcos FTB

  (0+)

  FTB

  (0-)

  +

  +

  -

  +

  tAdo

  tAde

  +

  -

  Emitor

 • 7/23/2019 Cap1 Tehnici de Modulatie Digitala

  69/78

  6. Semnale MSK

  Receptor

  b

  b

  Tk

  kTdt

  22

  2

  tx

  ty

  tde

  tdo

  b

  b

  Tk

  Tkdt

  12

  12

  Comparator

  prag

  Comparator

  prag

  be Tkt 22

  be Tkt 12

  bcom kTt

  tse1

 • 7/23/2019 Cap1 Tehnici de Modulatie Digitala

  70/78

  6. Semnale MSK

  Schema de refacere a semnalelorx(t),y(t)

  FTB

  (2H)

  FTB

  (2L)

  +

  +

  +

  -

  ( )2

  2

  2

  FTJ +

  Amplificare

  tx

  ty

  tfK bcos

 • 7/23/2019 Cap1 Tehnici de Modulatie Digitala

  71/78

  6. Semnale MSK

  Reprezentarea n spaiul semnalelor

  Se aleg vectorii bazei:

  tT

  t Hs

  H cos2

  tT

  t Ls

  L cos2

  sEd 2

  sE

  sE

  tH

  tL

  CL=1

  CH=0

  CL=0

  CH=1

  CL=-1

  CH=0

  CL=0

  CH=-1

  Distanta dintre doua puncte vecine

  2;42

  2

  SSbS

  TAEEEd

 • 7/23/2019 Cap1 Tehnici de Modulatie Digitala

  72/78

  6. Semnale MSK

  Probabilitatea de eroare se determin la fel ca n cazul semnalelor QPSK

  0

  2

  0

  2

  0

  2

  2112

  111N

  EQ

  N

  EQ

  N

  EQ

  dQPcPe Sss

  Densitatea spectrala medie de putere

  Semnalul MSK se mai poate scrie sub forma

  ttdtdttAdts eoooQPSK cos2)( Impulsurile de baza => transformatele Fourier

  bTj

  b

  bbo

  b

  bb

  e

  eT

  TTP

  T

  TT

  P

  2

  2

  21

  cos4

  21

  cos4

 • 7/23/2019 Cap1 Tehnici de Modulatie Digitala

  73/78

  6. Semnale MSK

  Add e 0 v.a.i.i.d. 222 AdEdE eo

  2

  ;

  21

  cos32

  21

  cos16

  2

  22

  2

  222

  2

  2

  2

  b

  b

  b

  bb

  b

  bbBB

  MSK

  TAE

  T

  TE

  T

  TTAS

  )(

  4

  1)(

  4

  1)( 00

  BB

  MSK

  BB

  MSKMSK GGG

 • 7/23/2019 Cap1 Tehnici de Modulatie Digitala

  74/78

  6. Semnale MSK

  -15 -10 -5 0 5 10 15

  10-4

  10-3

  10-2

  10-1

  100

  bT

  bT

  2

  bT2

  3

  zS

  DSmP pentru BPSK, QPSk si MSK

  bT

  2,1

  b

  T

  8

  Se poate demontra ca in cazul MSK 99 % putere este cuprinsa intr-o banda de

  In timp de QPSK banda ce cuprinde 99% din energie este de

  .

 • 7/23/2019 Cap1 Tehnici de Modulatie Digitala

  75/78

  6. Semnale MSK

  Continuitatea de faza in MSK: semnalul MSKtransmis este o sinusoida pe frecventa

  0+sau 0-, conform tabelului de mai jos

 • 7/23/2019 Cap1 Tehnici de Modulatie Digitala

  76/78

  6. Semnale MSK

  Semnalul MSK se poate rescrie sub forma

  ttdtdtAtdts eooMSK 0sin

  unde faza instantanee este

  ttdtdtt eo 0

  Se noteaza

  1daca

  1daca

  0

  0

  tdtdtt

  tdtdtt

  eo

  eo

 • 7/23/2019 Cap1 Tehnici de Modulatie Digitala

  77/78

  6. Semnale MSK

  12

  2

  122122121212 n

  T

  TnTnTnTnTn

  b

  bbbbb

  Termenul do(t)de(t) se schimba la kTb(kZ), dar d0(t) se schimba la 2nTb, iar do(t)

  se schimba la (2n+1)Tb

  daca avem o schimbare in do(t), vom avea o schimbare de faza de

  daca avem o schimbare in de(t), vom avea o schimbare de faza de

  pe de alta parte schimbarea lui de(t) duce si la o schimbare de semn, echivalenta

  cu inca o schimbare de faza de pi. In concluzie nu avem discontinuitati de faza

  nT

  nTnTnTnTnTb

  bbbbb 22

  422222

 • 7/23/2019 Cap1 Tehnici de Modulatie Digitala

  78/78

  6. Semnale MSK

  bTt

  1 2 3 4 5

  to

  to

  Faza

  2

  3

  4 5


Recommended