+ All Categories
Home > Documents > Sisteme-tehnologice Cap1 Online

Sisteme-tehnologice Cap1 Online

Date post: 11-Apr-2016
Category:
Upload: gabriela-roxana-pana
View: 271 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Description:
nnhb
16
Lector Univ. Dr. Laura-Georgeta Bărăgan
Transcript
Page 1: Sisteme-tehnologice Cap1 Online

Lector Univ. Dr. Laura-Georgeta Bărăgan

Page 2: Sisteme-tehnologice Cap1 Online
Page 3: Sisteme-tehnologice Cap1 Online

Cap. 1. Noțiuni generale de tehnologie

1. 1. Procesele tehnologice, operații, fluxuri tehnologice

1.2. Produsele-rezultatul desfășurării proceselor tehnologice

1.3. Factorii care influențează procesele tehnologice

1.4.Criterii de clasificare a proceselor tehnologice

Page 4: Sisteme-tehnologice Cap1 Online

1.1. Procesele tehnologice, operații, fluxuri tehnologice

Procesele tehnologice = totalitatea operațiunilor concomitente

sau ordonate în timp, necesare pentru obținerea unui produs (prin

extragere, prelucrare, asamblare) sau pentru întreținerea sau

repararea unui sistem tehnic.

Procedeul tehnologic = mijloacele tehnice prin care se realizează

procesele tehnologice de obținere a unui produs.

Operația tehnologică = etapă prin care se realizează o anumită

transformare a materiei prime.

Grupe de operații = fază de fabricație;

Ciclu de fabricație = timpul necesar materiei prime să parcurgă

etapele procesului tehnologic.

Page 5: Sisteme-tehnologice Cap1 Online

1.1. Procesele tehnologice, operații,

fluxuri tehnologice

După natura și legile care le guvernează, operațiile sunt:

Operații mecanice (sfărâmarea, clasarea, amestecarea,

transportul și depozitarea etc.);

Operații fizice (transfer termic, de masă, de fază, operații

chimice etc.).

Page 6: Sisteme-tehnologice Cap1 Online

1.1. Procesele tehnologice,

operații, fluxuri tehnologice

Fluxuri tehnologice = succesiunea etapelor de

transformare a materiei prime în produs finit.

Reprezentarea fluxurilor tehnologice:

Prin scheme de operații (succesiunea în timp a operațiilor,

prin dreptunghi);

Prin scheme tehnologice (succesiunea utilajelor

corespunzătoare operațiilor, prin simboluri).

Page 7: Sisteme-tehnologice Cap1 Online

1.1. Procesele tehnologice,

operații, fluxuri tehnologice

Fluxurile tehnologice permit economistului cunoașterea

integrală a procesului tehnologic, cu evidențierea intrărilor

și ieșirilor, pe fiecare fază, cu scopul întocmirii

bilanțurilor, a calculării costurilor, optimizării procesului

de producție.

Page 8: Sisteme-tehnologice Cap1 Online

1.1. Procesele tehnologice,

operații, fluxuri tehnologice Pentru desfășurarea unui proces tehnologic:

Materii prime;

Resurse energetice;

Utilaje.

Materii prime = produse naturale extrase dintr-o anumită

sursă.

În raport cu produsul obținut, materii prime:

de bază;

secundare.

Page 9: Sisteme-tehnologice Cap1 Online

1.1. Procesele tehnologice,

operații, fluxuri tehnologice În funcție de proveniența lor, materiile prime:

Naturale;

Industriale.

Materialele = materii prime cu un grad avansat de prelucrare.

Procesele tehnologice se desfășoară în instalații, mașini și aparate.

Mașină = sistem tehnic care servește la transformarea unei forme de energie, în altă formă de energie.

Aparat = dispozitive care produc o transformare între două forme de energie, diferită de cea mecanică.

Page 10: Sisteme-tehnologice Cap1 Online

1.2. Produsele-rezultatul desfășurării

proceselor tehnologice Produsele = rezultatul desfășurării proceselor tehnologice.

Produsele:

Principale – scopul desfășurării procesului tehnologic;

Secundare – se alătură celor principale.

În funcție de stadiul de prelucrare:

Produse brute – cer finisări;

Produse intermediare (semifabricate);

Produsele finite – obținute în ultima etapă a procesului

tehnologic.

Produsele finite ce nu corespund cerințelor de calitate = rebuturi.

Page 11: Sisteme-tehnologice Cap1 Online

1.3. Factorii care influențează

procesele tehnologice

Factori ce influențează desfășurarea proceselor

tehnologice:

Natura, calitatea și accesibilitatea materiilor prime;

Starea de funcționare a utilajelor;

Gradul de automatizare a proceselor tehnologice;

Factori economici (costul materiilor prime și energiei,

prețul de vânzare al produselor rezultate).

Page 12: Sisteme-tehnologice Cap1 Online

1.3. Factorii care influențează

procesele tehnologice Instalația tehnologică – sistem unitar → o serie de factori

de intrare X și ieșire Y.

Factorii de intrare X (variabile independente) =

necomandabili Xn și comandabili Xc.

Factorii de ieșire Y (variabile dependente)=

performanțele sistemului.

Variabilele intermediare Xi = constată efectul

modificării variabilelor independente.

Astfel Y = f(Xn, Xc, Xi,...).

Page 13: Sisteme-tehnologice Cap1 Online

1.3. Factorii care influențează

procesele tehnologice

Variabilele necomandabile Xn = perturbații = nu pot fi

modificate de operatorul uman;

Variabilele comandabile Xc = pot fi modificate de

operatorul uman.

Variabilele dependente de performanță = cantitatea și

calitatea producției.

Page 14: Sisteme-tehnologice Cap1 Online

1.4. Criterii de clasificare a proceselor

tehnologice

Clasificarea proceselor tehnologice

1. După scopul urmărit:

Procese tehnologice de bază;

Procese tehnologice auxiliare;

Procese tehnologice de servire.

Totalitatea proceselor tehnologice de bază,

auxiliare, de servire = procesul de producție.

Page 15: Sisteme-tehnologice Cap1 Online

1.4. Criterii de clasificare a

proceselor tehnologice 2. După nivelul de dezvoltare tehnologică:

Tehnologii emergente;

Tehnologii evolutive;

Tehnologii mature;

Tehnologii în declin;

Tehnologii depășite.

3. După gradul de înzestrare tehnică:

Procese manuale;

Procese mecanice;

Procese automatizate.

Page 16: Sisteme-tehnologice Cap1 Online

Bibliografie Cuculeanu, G., ”Bazele tehnologiei”, București, Editura

ASE, 2004

Ciobotaru, V., Angelescu, A., Vișan, S., ”Progres tehnic,

standardizare”, București, Editura ASE, 2001;

Angelescu, A., Vișan, S., ”Bazele tehnologiei”, Editura

ASE, București, 2002;

Părăușanu, V., Ponoran, I., ”Tehnologie și inovare

tehnologică”, București, Editura Pro Universalis, 2005


Recommended