+ All Categories
Home > Documents > Bun venit in Banatul Montan

Bun venit in Banatul Montan

Date post: 06-Mar-2016
Category:
Author: banatul-montan-banatul-montan
View: 242 times
Download: 5 times
Share this document with a friend
Description:
Bun venit !   Călătorule, de oriunde ai fi, dacă vrei să-ţi destinzi sufletul şi mintea şi să te apropii de natură, vino în Banat, în România. Excursia nu va fi nicio clipă sub semnul grabei, ca să mai „bifezi” un nou obiectiv turistic, ci totul îţi aparţine, prin mersul pe jos, cu privirile lăsate să-şi facă de cap, şi timp de popas, şi vreme pentru un răsărit şi un apus de soare, pentru a te redescoperi pe tine însuţi.
Embed Size (px)
of 5 /5
Banatul Banatul Banatul Banatul Montan Montan Montan Montan GHID GHID GHID GHID TURISTIC TURISTIC TURISTIC TURISTIC Autor Autor Autor Autor :Prof.univ.dr. Prof.univ.dr. Prof.univ.dr. Prof.univ.dr. GHEORGHE GHEORGHE GHEORGHE GHEORGHE POPOVICI POPOVICI POPOVICI POPOVICI Veni Veni Veni Veniţi în Banatul Banatul Banatul Banatul Montan, Montan, Montan, Montan, De De De De dragul dragul dragul dragul experien experien experien experienţei ei ei ei ! www.banatul-montan.ro www.banatul-montan.ro www.banatul-montan.ro www.banatul-montan.ro FACEBOOK: FACEBOOK: FACEBOOK: FACEBOOK: BANATUL BANATUL BANATUL BANATUL MONTAN MONTAN MONTAN MONTAN - - - Ghidul Ghidul Ghidul Ghidul tau tau tau tau turistic! turistic! turistic! turistic! BUN BUN BUN BUN VENIT VENIT VENIT VENIT ! Călătorule, de oriunde ai fi, dacă vrei să-ţi destinzi sufletul şi mintea şi să te apropii de natură, vino în Banat, în România. Excursia nu va fi nicio clipă sub semnul grabei, ca să mai „bifezi” un nou obiectiv turistic, ci totul îţi aparţine, prin mersul pe jos, cu privirile lăsate să-şi facă de cap, şi timp de popas, şi vreme pentru un răsărit şi un apus de soare, pentru a te redescoperi pe tine însuţi. Privind harta Rom Rom Rom României niei niei niei , se poate vedea conturul sub forma unui peştişor zâmbitor „cu burta” în Dunăre şi „cu coada” în Marea Neagră. Prin „zodia” formei, românii sunt ingenioşi în muncă, însă, adeseori, se hazardează în anumite speculaţii nesigure şi riscante; sunt creativi, dar nu au disciplina muncii; încep greu un lucru şi apoi nu-l duc la bun sfârşit. Cu puţină străduinţă, se poate imagina că „fruntea” peştişorului este în Banat; poate aşa s-a născut vorba bănăţenilor: „Tot Tot Tot Tot Banatu-i Banatu-i Banatu-i Banatu-i fruncea fruncea fruncea fruncea !” Banatul Banatul Banatul Banatul istoric istoric istoric istoric este „ţara dintre râuri”, fiind delimitat la nord de Mureş, la vest de Tisa, la sud de Dunăre, iar la răsărit de Cerna şi lanţul de munţi (Munţii Godeanu şi Munţii Ţarcu) care trece prin vârful Gugu (2291 m) şi se închide la Porţile de Fier ale Transilvaniei din Munţii Retezat. Regiunea se întinde pe o suprafaţă de 28 526 km 2 , un spaţiu comparabil cu al Belgiei, din care, astăzi, două treimi (18 966 km 2 ) aparţin României, o treime, cea vestică, Serbiei (9 276 km 2 ), şi un mic colţ din jurul oraşului Szeged, este în Ungaria (284 km 2 ). Banatul Banatul Banatul Banatul rom rom rom românesc nesc nesc nesc se detaşează ca o regiune a României cu caracteristici geografice, istorice şi culturale distincte, care îi oferă o valenţă turistică deosebită. Aflat la poarta de vest a României spre Europa, Banatul românesc se identifică prin judeţele: Caraş-Severin (la care se adaugă zona Orşovei), Timiş şi Arad până la Mureş. Banatul Banatul Banatul Banatul este este este este unic unic unic unic în spa spa spa spaţiul iul iul iul rom rom rom românesc nesc nesc nesc şi european european european european, fiind locul unde s-a creat un model model model model intercultural intercultural intercultural intercultural în sensul adevărat al cuvântului. Cele 15 15 15 15 comunit comunit comunit comunităţ ăţ ăţ ăţi principale de români, germani, maghiari, croaţi, sârbi, rromi, cehi, slovaci, ucraineni, ruşi lipoveni, turci, bulgari, evrei, polonezi şi italieni fac din Banatul românesc o regiune a culturii europene, considerată „Mica Mica Mica Mica Europ Europ Europ Europă”, şi un model de convieţuire paşnică.
Transcript
 • Banatul

  BanatulBanatul

  Banatul Montan

  MontanMontan

  Montan

  GHID

  GHIDGHID

  GHID TURISTIC

  TURISTICTURISTIC

  TURISTIC

  AutorAutorAutorAutor ::::Prof.univ.dr.Prof.univ.dr.Prof.univ.dr.Prof.univ.dr. GHEORGHEGHEORGHEGHEORGHEGHEORGHE POPOVICIPOPOVICIPOPOVICIPOPOVICI

  VeniVeniVeniVeniiiii nnnn BanatulBanatulBanatulBanatul Montan,Montan,Montan,Montan,DeDeDeDe draguldraguldraguldragul experienexperienexperienexperieneieieiei !!!!

  www.banatul-montan.ro

  www.banatul-montan.rowww.banatul-montan.ro

  www.banatul-montan.ro

  FACEBOOK:

  FACEBOOK:FACEBOOK:

  FACEBOOK: BANATUL

  BANATULBANATUL

  BANATULMONTAN

  MONTANMONTAN

  MONTAN -

  --

  - Ghidul

  GhidulGhidul

  Ghidul tau

  tautau

  tau turistic!

  turistic!turistic!

  turistic!

  BUNBUNBUNBUN VENITVENITVENITVENIT !!!!Cltorule, de oriunde ai fi, dac vrei s-i destinzi sufletul i mintea i s te

  apropii de natur, vino n Banat, n Romnia. Excursia nu va fi nicio clip sub semnul

  grabei, ca s mai bifezi un nou obiectiv turistic, ci totul i aparine, prin mersul pe jos,

  cu privirile lsate s-i fac de cap, i timp de popas, i vreme pentru un rsrit i un

  apus de soare, pentru a te redescoperi pe tine nsui.

  Privind harta RomRomRomRomnieinieinieiniei, se poate vedea conturul sub forma unui petior

  zmbitor cu burta n Dunre i cu coada n Marea Neagr.

  Prin zodia formei, romnii sunt ingenioi n munc, ns, adeseori, se

  hazardeaz n anumite speculaii nesigure i riscante; sunt creativi, dar nu au disciplina

  muncii; ncep greu un lucru i apoi nu-l duc la bun sfrit.

  Cu puin strduin, se poate imagina c fruntea petiorului este n Banat;

  poate aa s-a nscut vorba bnenilor:

  TotTotTotTot Banatu-iBanatu-iBanatu-iBanatu-i frunceafrunceafrunceafruncea !!!!BanatulBanatulBanatulBanatul istoricistoricistoricistoric este ara dintre ruri, fiind delimitat la nord de Mure, la vest

  de Tisa, la sud de Dunre, iar la rsrit de Cerna i lanul de muni (Munii Godeanu i

  Munii arcu) care trece prin vrful Gugu (2291 m) i se nchide la Porile de Fier ale

  Transilvaniei din Munii Retezat. Regiunea se ntinde pe o suprafa de 28 526 km2,

  un spaiu comparabil cu al Belgiei, din care, astzi, dou treimi (18 966 km2) aparin

  Romniei, o treime, cea vestic, Serbiei (9 276 km2), i un mic col din jurul oraului

  Szeged, este n Ungaria (284 km2).

  BanatulBanatulBanatulBanatul romromromromnescnescnescnesc se detaeaz ca o regiune a Romniei cu caracteristici

  geografice, istorice i culturale distincte, care i ofer o valen turistic deosebit. Aflat

  la poarta de vest a Romniei spre Europa, Banatul romnesc se identific prin judeele:

  Cara-Severin (la care se adaug zona Orovei), Timi i Arad pn la Mure. BanatulBanatulBanatulBanatul

  esteesteesteeste unicunicunicunic nnnn spaspaspaspaiuliuliuliul romromromromnescnescnescnesc iiii europeaneuropeaneuropeaneuropean, fiind locul unde s-a creat un modelmodelmodelmodel

  interculturalinterculturalinterculturalintercultural n sensul adevrat al cuvntului.

  Cele 15151515 comunitcomunitcomunitcomunitiiii principale de romni, germani, maghiari, croai, srbi,

  rromi, cehi, slovaci, ucraineni, rui lipoveni, turci, bulgari, evrei, polonezi i italieni fac

  din Banatul romnesc o regiune a culturii europene, considerat MicaMicaMicaMica EuropEuropEuropEurop, i un

  model de convieuire panic.

 • Banatul

  BanatulBanatul

  Banatul Montan

  MontanMontan

  Montan

  GHID

  GHIDGHID

  GHID TURISTIC

  TURISTICTURISTIC

  TURISTIC

  AutorAutorAutorAutor ::::Prof.univ.dr.Prof.univ.dr.Prof.univ.dr.Prof.univ.dr. GHEORGHEGHEORGHEGHEORGHEGHEORGHE POPOVICIPOPOVICIPOPOVICIPOPOVICI

  VeniVeniVeniVeniiiii nnnn BanatulBanatulBanatulBanatul Montan,Montan,Montan,Montan,DeDeDeDe draguldraguldraguldragul experienexperienexperienexperieneieieiei !!!!

  www.banatul-montan.ro

  www.banatul-montan.rowww.banatul-montan.ro

  www.banatul-montan.ro

  FACEBOOK:

  FACEBOOK:FACEBOOK:

  FACEBOOK: BANATUL

  BANATULBANATUL

  BANATULMONTAN

  MONTANMONTAN

  MONTAN -

  --

  - Ghidul

  GhidulGhidul

  Ghidul tau

  tautau

  tau turistic!

  turistic!turistic!

  turistic!

  Dac n alte pri, comunitile etnice sunt n competiie, aici, n Banat, fiecare

  etnie a reuit s-i pstreze limba i cultura. Mai mult, oamenii caut s vorbeasc

  limba fiecrei comuniti i cunosc bine valorile culturale ale celorlali.

  BanatulBanatulBanatulBanatul MontanMontanMontanMontan se identific, n cea mai mare parte, cu judeul Cara-Severin,

  fiind ntregit cu zona Orova - Cazanele Dunrii.

  JudeJudeJudeJudeulululul CaraCaraCaraCara-Severin-Severin-Severin-Severin este situat n partea de sud-vest a Romniei,

  nvecinndu-se cu Serbia (la sud-vest) i judeele Timi, Hunedoara, Gorj i Mehedini.

  Cu o suprafa de 8520 km2 i o populaie de 274 277 locuitori (2011), Cara-Severinul

  face parte din Regiunea de Vest a Romniei, alturi de judeele Timi, Arad i

  Hunedoara.

  ZonaZonaZonaZona OrOrOrOrovaovaovaova ---- CazaneleCazaneleCazaneleCazanele DunDunDunDunriiriiriirii este format din municipiul Orova i

  localitile: Eelnia, Dubova i Svinia din judeul Mehedini.

  DATE JUDEJUDEJUDEJUDEULULULUL

  CARACARACARACARA-SEVERIN-SEVERIN-SEVERIN-SEVERIN

  ZONAZONAZONAZONA

  OROROROROVA-CAZAOVA-CAZAOVA-CAZAOVA-CAZA

  NELENELENELENELE DUNDUNDUNDUNRIIRIIRIIRIIBANATULBANATULBANATULBANATUL

  MONTANMONTANMONTANMONTAN

  Suprafaa (km2)

  Populaia (loc.)

  Nr. de orae

  Nr. de comune

  8.520

  274 277

  8

  69

  495

  18.573

  1

  3

  9.015

  292 850

  9

  72

  Nr. localiti 77 4 81

  Acest inut binecuvntat merit s fie vzut pentru munii i dealurile multicolore

  de o frumusee uimitoare, cu ape curgtoare limpezi, ape termominerale tmduitoare,

  lacuri naturale i artificiale, cascade impresionante, peteri misterioase i pduri

  neatinse nc de piciorul omului, pentru cele 4444 parcuriparcuriparcuriparcuri nanananaionaleionaleionaleionale cu flor i faun unice,

  pentru cele 9999 oraoraoraoraeeee renumite cndva (Reia, Caransebe, Anina, Bile Herculane,

  Boca, Oravia, Oelu Rou, Moldova Nou i Orova), iar pe deasupra un munte cu

  nume de floare (Semenic) i un fluviu cu nume de vals (Dunrea).

 • Banatul

  BanatulBanatul

  Banatul Montan

  MontanMontan

  Montan

  GHID

  GHIDGHID

  GHID TURISTIC

  TURISTICTURISTIC

  TURISTIC

  AutorAutorAutorAutor ::::Prof.univ.dr.Prof.univ.dr.Prof.univ.dr.Prof.univ.dr. GHEORGHEGHEORGHEGHEORGHEGHEORGHE POPOVICIPOPOVICIPOPOVICIPOPOVICI

  VeniVeniVeniVeniiiii nnnn BanatulBanatulBanatulBanatul Montan,Montan,Montan,Montan,DeDeDeDe draguldraguldraguldragul experienexperienexperienexperieneieieiei !!!!

  www.banatul-montan.ro

  www.banatul-montan.rowww.banatul-montan.ro

  www.banatul-montan.ro

  FACEBOOK:

  FACEBOOK:FACEBOOK:

  FACEBOOK: BANATUL

  BANATULBANATUL

  BANATULMONTAN

  MONTANMONTAN

  MONTAN -

  --

  - Ghidul

  GhidulGhidul

  Ghidul tau

  tautau

  tau turistic!

  turistic!turistic!

  turistic!

  252525250000 EEEERomnia este situat pe paralela 45

  4545

  45

  0

  00

  0

  N

  NN

  N

  i meridianul de 25

  2525

  25

  0

  00

  0

  E

  EE

  E.

  Suprafaa: 238 391 km

  2

  Populaia: 19 milioane locuitori (2011)

  Capitala: Bucureti

  Ora: GMT +2

  Sperana de via: 71 ani

  Limba oficial: romna

  Moneda naional: leul

  Rata de schimb: 1 euro =4.5 lei (2013)

  Romnia este a 27-a ar din Uniunea

  European, la care a aderat ncepnd cu

  1 ianuarie 2007. Ca suprafa, este a 12-a din

  Europa i a 9-a din UE.

  Ca populaie, este a 7-a din UE. Privind harta

  Romniei, se poate vedea conturul sub forma

  unui petior zmbitor cu burta n Dunre i

  cu coada n Marea Neagr, iar fruncea

  petiorului este n Banat.

  RomRomRomRomnianianiania conturconturconturcontur iiii imagineimagineimagineimagine turisticturisticturisticturistic

  454545450000

 • Banatul

  BanatulBanatul

  Banatul Montan

  MontanMontan

  Montan

  GHID

  GHIDGHID

  GHID TURISTIC

  TURISTICTURISTIC

  TURISTIC

  AutorAutorAutorAutor ::::Prof.univ.dr.Prof.univ.dr.Prof.univ.dr.Prof.univ.dr. GHEORGHEGHEORGHEGHEORGHEGHEORGHE POPOVICIPOPOVICIPOPOVICIPOPOVICI

  VeniVeniVeniVeniiiii nnnn BanatulBanatulBanatulBanatul Montan,Montan,Montan,Montan,DeDeDeDe draguldraguldraguldragul experienexperienexperienexperieneieieiei !!!!

  www.banatul-montan.ro

  www.banatul-montan.rowww.banatul-montan.ro

  www.banatul-montan.ro

  FACEBOOK:

  FACEBOOK:FACEBOOK:

  FACEBOOK: BANATUL

  BANATULBANATUL

  BANATULMONTAN

  MONTANMONTAN

  MONTAN -

  --

  - Ghidul

  GhidulGhidul

  Ghidul tau

  tautau

  tau turistic!

  turistic!turistic!

  turistic!

  Banatul

  BanatulBanatul

  Banatul istoric

  istoricistoric

  istoric a constituit un spaiu

  geografic delimitat de trei granie naturale.

  n nord este rul Mure, care izvorte din

  Carpaii Rsriteni transilvneni. n vest

  este Tisa, care izvorte din Carpaii

  Pduroi ucraineni, iar la sud, Dunrea.

  Patrulaterul Banatului este nchis de rul

  Cerna i printr-o limit convenional peste

  Munii Godeanu i Munii arcu, trecnd

  prin Vrful Gugu (2291m) i prin Poarta

  de Fier a Transilvaniei.

  Regiunea de Vest a

  Romniei este format din 4

  judee: Arad,

  Cara-Severin, Hunedoara

  i Timi.

  Regiunea

  RegiuneaRegiunea

  Regiunea de

  dede

  de Vest:

  Vest:Vest:

  Vest:

  Suprafaa: 32 034 km

  2

  Populaia: 1 930 458 loc.

  (2011)

  Jude

  JudeJude

  Jude

  ul

  ulul

  ul Cara

  CaraCara

  Cara

  -

  --

  - Severin:

  Severin:Severin:

  Severin:

  Suprafaa: 8 520 km

  2

  Populaia: 274 227 loc.

  Nr. orae: 8

  Nr. comune: 69

  Reedina: Reia

  BanatulBanatulBanatulBanatul istoricistoricistoricistoric iiii BanatulBanatulBanatulBanatul MontanMontanMontanMontan

 • Banatul

  BanatulBanatul

  Banatul Montan

  MontanMontan

  Montan

  GHID

  GHIDGHID

  GHID TURISTIC

  TURISTICTURISTIC

  TURISTIC

  AutorAutorAutorAutor ::::Prof.univ.dr.Prof.univ.dr.Prof.univ.dr.Prof.univ.dr. GHEORGHEGHEORGHEGHEORGHEGHEORGHE POPOVICIPOPOVICIPOPOVICIPOPOVICI

  VeniVeniVeniVeniiiii nnnn BanatulBanatulBanatulBanatul Montan,Montan,Montan,Montan,DeDeDeDe draguldraguldraguldragul experienexperienexperienexperieneieieiei !!!!

  www.banatul-montan.ro

  www.banatul-montan.rowww.banatul-montan.ro

  www.banatul-montan.ro

  FACEBOOK:

  FACEBOOK:FACEBOOK:

  FACEBOOK: BANATUL

  BANATULBANATUL

  BANATULMONTAN

  MONTANMONTAN

  MONTAN -

  --

  - Ghidul

  GhidulGhidul

  Ghidul tau

  tautau

  tau turistic!

  turistic!turistic!

  turistic!


Recommended