+ All Categories
Home > Documents > SPP Nivel 2 Fermier Montan

SPP Nivel 2 Fermier Montan

Date post: 29-Nov-2015
Category:
Upload: mira790
View: 64 times
Download: 3 times
Share this document with a friend
of 178 /178
MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII Anexa nr.2 la OMEdC nr.1847 din 29.08.2007 STANDARD DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ Calificarea: Fermier montan Nivelul 2 0
Transcript
Page 1: SPP Nivel 2 Fermier Montan

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII

Anexa nr.2 la OMEdC nr.1847 din 29.08.2007

STANDARD DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ

Calificarea: Fermier montan

Nivelul 2

2007

0

Page 2: SPP Nivel 2 Fermier Montan

Autori:

1. Maria Moisiu- coordonator, doctor în medicină veterinară, profesor gradul I, Gr. Şc. Agricol Palas Constanţa

2. Maria Drinovan, profesor gradul I, Colegiul pentru agricultură şi industrie alimentară Ţara Bârsei Prejmer, Braşov

3. Monica Matei, profesor gradul I,Gr. Şc. Agricol Valea Călugărească4. Ana Oproiu, profesor gradul I, Gr. Şc. Agricol Curtea de Argeş5. Antoaneta Duculescu, profesor gradul I, Gr. Şc. Agricol Curtea de Argeş6. Maria Ionaşcu, profesor gradul I, Colegiul pentru agricultură şi industrie alimentară Ţara

Bârsei Prejmer7. Delia Oprea, profesor gradul I, Colegiul pentru agricultură şi industrie alimentară Ţara

Bârsei Prejmer8. Viorel Alexe, profesor gradul I,Gr. Şc. Agromontan Romeo Constantinescu, Vălenii de

Munte9. Dănuţ Pavel, profesor gradul II,Gr. Şc. Agricol Dorna Candreni10. Aurelia Şchiop, profesor gradul I,Şcoala cls. I-VIII, Albac11. Ştefan Deminescu, profesor gradul I,Colegiul Tehnic Agricol Al. Borza, Geoagiu12. Marioara Grigorovici, profesor gradul I, Colegiul Tehnic Agricol Al. Borza, Geoagiu

Consultanţi:1. Radu Rey, profesor universitar doctor, membru ASAS, preşedinte Forumul Montan din

România2. Catinca Scrioşteanu, expert CNDIPT3. Paula Posea, expert CNDIPT4. Gabriel Radu, expert CNDIPT5. Gabriela Scarlat, consilier, MEdC6. Mioara Bocănici; expert, CEFIDEC Vatra Dornei7. Maria German, formator, Asociaţia AGROM-RO Târgu Mureş

1

Page 3: SPP Nivel 2 Fermier Montan

2

Page 4: SPP Nivel 2 Fermier Montan

UNITĂŢI DE COMPETENŢE

UNITĂŢI DE COMPETENŢE CHEIE

1. COMUNICARE ŞI NUMERAŢIE2. UTILIZAREA CALCULATORULUI ŞI PRELUCRAREA INFORMAŢIEI3. COMUNICAREA ÎN LIMBA MODERNĂ4. ASIGURAREA CALITĂŢII5. DEZVOLTAREA PERSONALĂ ÎN SCOPUL OBŢINERII PERFORMANŢEI 6. IGIENA ŞI SECURITATEA MUNCII7. LUCRUL ÎN ECHIPĂ

UNITĂŢI DE COMPETENŢE TEHNICE GENERALE

8. PREVENIREA ŞI COMBATEREA POLUĂRII MEDIULUI9. ELEMENTE DE CONTABILITATE10. ECONOMIE ŞI MARKETING11. CIRCULAŢIA RUTIERĂ, CONDUCEREA TRACTORULUI ŞI AUTO

UNITĂŢI DE COMPETENŢE TEHNICE SPECIALIZATE

12. EXPLOATAREA AGREGATELOR ŞI INSTALAŢIILOR FOLOSITE ÎN ZONA MONTANĂ

13. CULTURA PLANTELOR DE CÂMP ÎN ZONA MONTANĂ14. TEHNOLOGII PENTRU CULTURI HORTICOLE SPECIFICE ZONEI

MONTANE 15. TEHNOLOGII SPECIFICE PENTRU CULTIVAREA PLANTELOR FURAJERE ÎN ZONA MONTANĂ16. ÎNTREŢINEREA ŞI VALORIFICAREA PAJIŞTILOR NATURALE

MONTANE 17. TEHNOLOGII SPECIFICE DE CREŞTERE A ANIMALELOR ÎN ZONA

MONTANĂ 18. AMENAJAREA SI ADMINISTRAREA FERMEI MONTANE19. PREPARATE TRADIŢIONALE ŞI SERVIREA LOR ÎN FERMA MONTANĂ 20. COMPORTAMENT AGROTURISTIC

3

Page 5: SPP Nivel 2 Fermier Montan

Titlul unităţii: 1. COMUNICARE ŞI NUMERAŢIE _______________________________________________________________________________

Nivel: 2

Valoare credit: 1,0

Competenţe:

1.1. Formulează opinii personale pe o temă dată

1.2. Realizează o scurtă prezentare utilizând imagini ilustrative

1.3. Citeşte şi utilizează documente scrise în limbaj de specialitate

1.4. Prelucrează şi interpretează grafic rezultatele obţinute pe o sarcină dată

4

Page 6: SPP Nivel 2 Fermier Montan

Titlul unităţii: 1. COMUNICARE ŞI NUMERAŢIE

Competenţa: 1.1. Formulează opinii personale pe o temă dată

Criterii de performanţă:

(a) Elaborarea opiniilor personale pe o temă dată

(b) Expunerea de motive în limbaj de specialitate

(c) Evaluarea intervenţiei personale în funcţie de opiniile celorlalţi

Condiţii de aplicabilitate:

Opinii personale: observaţii, judecăţi de valoare, scurte informări documentare

Expunere de motive: argumentări pe baza experienţei, pe baza unui experiment realizat, preluări de motive din manuale şi articole de specialitate

Evaluarea intervenţiei: urmărirea reacţiilor participanţilor, notarea răspunsurilor primite, reconsiderarea propriei poziţii în funcţie de opiniile audienţei

Probe de evaluare:

Probe orale şi scrise (tip eseu) prin care elevul demonstrează că este capabil să elaboreze opinii personale pe o tema dată, în limbaj de specialitate, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (a) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice (tip joc de rol) prin care elevul demonstrează că este capabil să expună o intervenţie şi să o evalueze în funcţie de opinia celorlalţi, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (b) şi (c) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

5

Page 7: SPP Nivel 2 Fermier Montan

Titlul unităţii: 1. COMUNICARE ŞI NUMERAŢIE

Competenţa: 1.2. Realizează o scurtă prezentare utilizând imagini ilustrative

Criterii de performanţă:

(a) Selectarea şi ordonarea logică a textului şi imaginilor asociate, din surse variate

(b) Alegerea unei modalităţi ilustrative de expunere a informaţiilor

(c) Prezentarea ilustrată a materialului folosind diferite mijloace de ilustrare

Condiţii de aplicabilitate:

Imagini asociate: desene, diagrame, schiţe, fotografii, grafice

Modalităţi şi mijloace de ilustrare: postere, diapozitive, filme, aplicaţii grafice pe calculator

Expunerea informaţiilor: indică sursele cercetate, foloseşte date, argumentează, contact vizual cu audienţa, accentuează ideile principale, limbajul trupului, vorbire clară

Prezentare ilustrată: tehnici de prezentare cu suport vizual

Probe de evaluare:

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să selecteze, să ordoneze informaţiile, să aleagă modalităţi ilustrative de expunere a acestora si să prezinte materialul realizat aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a), (b) şi (c) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate

6

Page 8: SPP Nivel 2 Fermier Montan

Titlul unităţii: 1. COMUNICARE ŞI NUMERAŢIE

Competenţa: 1.3. Citeşte si utilizează documente scrise in limbaj de specialitate

Criterii de performanţă:

(a) Selectarea documentelor din surse specializate

(b) Utilizarea informaţiilor în activităţi profesionale

(c) Completarea sau redactarea corectă a documentaţiei pentru sarcini de lucru

Condiţii de aplicabilitate:

Surse specializate: manuale, articole, reviste, studii, Internet, documentaţii tehnice

Activităţi profesionale: activităţi definite în cadrul calificării

Redactarea corectă: ortografie, punctuaţie, formă structurată

Documentaţie: registre, bonuri, evidenţe simple, jurnale, corespondenţă oficiala, CV-uri

Probe de evaluare:

Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să selecteze documentele, să extragă şi să sintetizeze informaţiile necesare pe o anumită temă, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (a) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze limbajul de specialitate în activităţi profesionale, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (b) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Probe scrise sau practice prin care elevul demonstrează că este capabil să completeze documente, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

7

Page 9: SPP Nivel 2 Fermier Montan

Titlul unităţii: 1. COMUNICARE ŞI NUMERAŢIE

Competenţa: 1.4. Prelucrează şi interpretează grafic rezultatele obţinute pe o sarcină dată

Criterii de performanţă:

(a) Efectuarea de calcule cu grad mediu de dificultate într-o sarcină dată

(b) Selectarea metodelor grafice adecvate

(c) Reprezentarea grafică corectă a rezultatelor prin diferite mijloace grafice

(d) Utilizarea mijloacelor grafice pentru interpretarea rezultatelor_______________________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate:

Calcule cu grad mediu dedificultate: formule de calcul, algoritmi de calcul

Mijloace grafice: schiţe, grafice, diagrame, hărţi, scheme tehnologice

Reprezentare corectă: scară, legendă, forma îngrijită, acurateţe, toleranţă

Interpretare: condiţii de admisibilitate a parametrilor calculaţi, comparaţii cu valori, probe etalon sau standarde

Probe de evaluare:

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să calculeze, să opereze cu mijloace grafice şi să interpreteze rezultatele obţinute, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a), (b) şi (c) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

8

Page 10: SPP Nivel 2 Fermier Montan

Titlul unităţii: 2. UTILIZAREA CALCULATORULUI ŞI PRELUCRAREA INFORMAŢIEI_______________________________________________________________________________

Nivel: 2

Valoare credit: 1,0

Competenţe:

2.1. Exploatează baze de date

2.2. Prezintă informaţii incluzând text, numere şi imagini

2.3. Comunică prin Internet

9

Page 11: SPP Nivel 2 Fermier Montan

Titlul unităţii: 2. UTILIZAREA CALCULATORULUI SI PRELUCRAREA INFORMAŢIEI

Competenţa: 2.1. Exploatează baze de date

Criterii de performanţă:

(a) Ilustrarea tipurilor de date

(b) Prezentarea structurii unei baze de date

(c) Încărcarea unei baze de date

(d) Întreţinerea unei baze de date

Condiţii de aplicabilitate:

Tipuri de date: numerice, alfanumerice, date calendaristice, şir de caractere, memo

Structura bazei de date: tabele (nume componente, tip, dimensiune)

Încărcare: introducere şi validare date

Întreţinerea bazei de date: adăugare, actualizare, ştergere, salvare, consultarea documentaţiei auxiliare

Probe de evaluare:

Probe orale prin care elevul demonstrează că este capabil să exemplifice tipuri de date aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (a) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Probe scrise/orale prin care elevul demonstrează că este capabil să descrie structura unei baze de date aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (b) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să întreţină o bază de date aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (c) şi (d) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze o bază de date aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (e) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

10

Page 12: SPP Nivel 2 Fermier Montan

Titlul unităţii: 2. UTILIZAREA CALCULATORULUI SI PRELUCRAREA INFORMAŢIEI

Competenţa: 2.1. Prezintă informaţii incluzând text, numere şi imagini

Criterii de performanţă:

(a) Indicarea formatelor de prezentare a informaţiilor

(b) Completarea unui format cu text, numere şi imagini

(c) Realizarea unei expuneri adecvate temei alese

(d) Prezentarea aplicaţiei

Condiţii de aplicabilitate:

Formate de prezentare: tipuri predefinite, butoane de acţiune

Completare formate: editare text, inserare imagini, sunet, tabel

Realizarea expunerii: înlănţuirea paginilor, crearea legăturilor

Prezentarea aplicaţiei: derularea paginilor (automat, manual), animaţie

Probe de evaluare:

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să completeze formatul de prezentare, să realizeze şi să prezinte o expunere, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a), (b), (c), (d) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

11

Page 13: SPP Nivel 2 Fermier Montan

Titlul unităţii: 2. UTILIZAREA CALCULATORULUI SI PRELUCRAREA INFORMAŢIEI

Competenţa: 2.3. Comunicare prin Internet

Criterii de performanţă:

(a) Utilizarea tehnicilor de căutare adecvate surselor de informaţii

(b) Extragerea informaţiilor relevante

(c) Folosirea metodelor de schimb a informaţiilor

Condiţii de aplicabilitate:

Surse de informaţii: Internet, fişiere de pe dischete, CD-ROM-uri

Tehnici de căutare: motoare de căutare Internet, cuvinte-cheie, grupuri de cuvinte

Metode de schimb: e-mail, dialog, dezbatere on-line, forum, liste de discuţie a informaţiilor

Probe de evaluare:

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze tehnici de căutare, să extragă şi să facă schimb de informaţii, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a), (b), (c) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

12

Page 14: SPP Nivel 2 Fermier Montan

Titlul unităţii: 3. COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ _______________________________________________________________________________

Nivel: 2

Valoare credit: 1,0

Competenţe:

3.1. Receptează mesaje orale

3.2. Receptează mesaje scrise

3.3. Exprimă mesaje orale

3.4. Exprimă mesaje scrise

3.5. Participă la conversaţii

13

Page 15: SPP Nivel 2 Fermier Montan

Titlul unităţii: 3. COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ

Competenţa: 3.1. Receptează mesaje orale

Criterii de performanţă:

(a) Înţelegerea punctelor esenţiale în vorbirea standard clară pe teme familiare (activităţi cotidiene, petrecerea timpului liber)

(b) Desprinderea ideilor principale din emisiuni radio şi TV pe teme de actualitate, interes personal/profesional

(c) Stabilirea legăturilor între mesajul audiat şi propria experienţă

Condiţii de aplicabilitate:

Vorbire standard: cuvinte, expresii, propoziţii, fraze legate de propriul „eu” şi legături afectiv- emoţionale dintr-un text

Teme de actualitate: aspecte legate de organizarea vieţii cotidiene, economice, sociale, culturale

Propria experienţă: activitate/evenimente profesionale, trăire afectiv-emoţională

Probe de evaluare:

Probă de evaluare scrisă (tip test) prin care elevul demonstrează că este capabil să înţeleagă punctele esenţiale şi să desprindă ideile principale, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a) şi (b) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Probă de evaluare orală prin care elevul demonstrează că este capabil să stabilească legături între mesaje, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

14

Page 16: SPP Nivel 2 Fermier Montan

Titlul unităţii: 3. COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ

Competenţa: 3.2. Receptează mesaje scrise

Criterii de performanţă:

(a) Înţelegerea unor texte redactate într-un limbaj uzual sau specific personal/profesional

(b) Prelucrarea informaţiilor obţinute din descrierea evenimentelor

(c) Decodarea informaţiilor cuprinse în tabele, scheme, diagrame

Condiţii de aplicabilitate:

Limbaj uzual/specific: cuvinte, expresii, termeni specifici şi încadrare în context

Prelucrarea informaţiei: înţelegere, adaptare, utilizare de termeni şi terminologii specifice domeniului

Decodare: desprinderea sensului, codurilor lingvistice

Probe de evaluare:

Probă de evaluare scrisă (tip test) prin care elevul demonstrează că este capabil să înţeleagă texte şi să prelucreze informaţii, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a), (b) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Probă de evaluare orală prin care elevul demonstrează că este capabil să decodeze informaţii, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

15

Page 17: SPP Nivel 2 Fermier Montan

Titlul unităţii: 3. COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ

Competenţa: 3.3. Exprimă mesaje orale

Criterii de performanţă:

(a) Utilizarea unor expresii coerente în descrierea experienţelor şi a altor activităţi din proximitate

(b) Prezentarea unei activităţi legate de profesiune (c) Argumentarea opiniilor, proiectelor personale şi profesionale

Condiţii de aplicabilitate:

Proximitate: şcoală, colegi, comunitate, domeniu profesional

Activităţi: specifice fiecărui domeniu profesional

Opinii: pro şi contra în susţinerea unor sarcini de lucru

Probe de evaluare:

Probă de evaluare scrisă (tip test) şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze expresii şi să prezinte activităţi, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a) şi (b) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale prin care elevul demonstrează că este capabil să enunţe şi să argumenteze opiniile personale, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

16

Page 18: SPP Nivel 2 Fermier Montan

Titlul unităţii: 3. COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ

Competenţa: 3.4. Exprimă mesaje scrise

Criterii de performanţă:

(a) Redactarea unui text coerent pe teme familiare sau de interes personal/profesional

(b) Elaborarea corespondenţei personale şi completarea documentelor de lucru

(c) Descrierea impresiilor asupra evenimentelor cotidiene şi a experienţelor profesionale

Condiţii de aplicabilitate:

Teme familiare: descrierea familiei, programul zilnic, o zi de lucru, activităţi profesionale repetate

Corespondenţă/documente de lucru: scrisori personale, facturi pro-formă, facturi, documente de evidenţă primară, inventarieri, CV-ul european

Experienţe profesionale: realizări şi succese în activitate, neîmpliniri profesionale, motivaţie, relaţii în echipă, interese

Probe de evaluare:

Probă de evaluare scrisă prin care elevul demonstrează că este capabil să redacteze texte, să elaboreze corespondenţa şi să descrie impresiile, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a), (b) şi (c) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

17

Page 19: SPP Nivel 2 Fermier Montan

Titlul unităţii: 3. COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ

Competenţa: 3.5. Participă la conversaţii

Criterii de performanţă:

(a) Susţinerea spontană de conversaţii pe teme familiare, de interes personal şi profesional

(b) Descrierea aspectelor comune mai multor domenii de activitate

Condiţii de aplicabilitate:

Conversaţie pe teme familiare: în diverse mijloace de transport într-o regiune unde se vorbeşte limba sau limba este selectată convenţional, despre timpul liber, familie, operaţiuni de lucru, metode de operare, interacţiuni cu alte meserii şi relaţii de lucru

Aspecte comune: operaţiuni de lucru comune sau de interes reciproc în cadrul aceleiaşi organizaţii sau cu alţi beneficiari (furnizori/distribuitori)

Probe de evaluare:

Probă orală prin care elevul demonstrează că este capabil să converseze şi să descrie aspecte comune mai multor domenii, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (b) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate

18

Page 20: SPP Nivel 2 Fermier Montan

Titlul unităţii: 4. ASIGURAREA CALITĂŢII_______________________________________________________________________________

Nivel: 2

Valoare credit: 0,5

Competenţe:

4.1. Aplică normele de calitate în domeniul de activitate

4.2. Utilizează metode standardizate de asigurare a calităţii

19

Page 21: SPP Nivel 2 Fermier Montan

Titlul unităţii: 4. ASIGURAREA CALITĂŢII

Competenţa: 4.1. Aplică normele de calitate în domeniul de activitate___________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Identificarea normelor de calitate specifice domeniului propriu de activitate

(b) Relatarea cerinţelor de calitate impuse de normative pentru propriul loc de muncă

(c) Utilizarea normelor de calitate în activitatea curentă___________________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate:

Norme de calitate: instrucţiuni de lucru, caiet de sarcini, norme interne, criterii şi indicatori naţionale, europene şi internaţionale

Cerinţe de calitate: care reglementează activitatea ca proces (intrări, dezvoltare, ieşiri)___________________________________________________________________________

Probe de evaluare:

Probe orale şi practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice şi să utilizeze norme de calitate specifice domeniului său de activitate, aşa cum reiese din criteriile de performanţă (a) şi (c) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale prin care candidatul demonstreză că este capabil să prezinte criteriile de calitate din norme specifice locului său de muncă aşa cum este specificat în criteriul de performanţă (b) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

20

Page 22: SPP Nivel 2 Fermier Montan

Titlul unităţii: 4. ASIGURAREA CALITĂŢII

Competenţa: 4.2. Utilizează metode standardizate de asigurare a calităţii

Criterii de performanţă:

(a) Enumerarea metodelor standardizate de asigurare a calităţii

(b) Descrierea procedurilor specifice metodelor standardizate de asigurare a calităţii

(c) Aplicarea metodelor standardizate de asigurare a calităţii în activitatea proprie

Condiţii de aplicabilitate:

Metode standardizate: definite în funcţie de modelul de management al calităţii adoptat de organizaţie

Aplicare: autoevaluarea propriei activităţi în raport cu indicatori şi criterii din standardele internaţionale privind calitatea, adoptate de modelul de management al calităţii în organizaţie

Proceduri specifice: etapele şi acţiunile de evaluare, autoevaluare şi control – ordonate logic corespunzătoare metodelor standardizate definite mai sus

Probe de evaluare:

Probe orale şi practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să explice şi să aplice metode standardizate de asigurare a calităţii, aşa cum este specificat în criteriile de performaţă (a), (b), (c) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

21

Page 23: SPP Nivel 2 Fermier Montan

Titlul unităţii: 5. DEZVOLTARE PERSONALĂ ÎN SCOPUL OBŢINERII PERFORMANŢEI___________________________________________________________________________

Nivel: 2

Valoare credit: 0,5

Competenţe:

5.1. Analizează caracteristicile personale şi factorii implicaţi în dezvoltarea carierei

5.2. Exprimă opţiuni privind traseul personal de educaţie şi formare profesională

22

Page 24: SPP Nivel 2 Fermier Montan

Titlul unităţii: 5.DEZVOLTARE PERSONALĂ ÎN SCOPUL OBŢINERII PERFORMANŢEI

Competenţa: 5.1. Analizează caracteristicile personale şi factorii implicaţi în dezvoltarea carierei

Criterii de performanţă:

(a) Identificarea progresului în dezvoltarea personală

(b) Analizarea factorilor care influenţează dezvoltarea carierei

(c) Estimarea potenţialului de schimbare personală şi profesională___________________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate:

Factori: personali, sociali; favorabili-nefavorabili; interni-externi

Potenţial de schimbare personală: diferenţa dintre aspiraţii , interese şi posibilităţi

Potenţial de schimbare profesională: raportul dintre competenţele personale şi comanda socială

Probe de evaluare:

Probe orale de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să analizeze caracteristicile personale şi factorii implicaţi în dezvoltarea carierei, în condiţiile criteriilor de performanţă (a) şi (b) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să estimeze potenţialul de schimbare personală şi profesională în condiţiile criteriului de performanţă (c) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

23

Page 25: SPP Nivel 2 Fermier Montan

Titlul unităţii: 5.DEZVOLTARE PERSONALĂ ÎN SCOPUL OBŢINERII PERFORMANŢEI

Competenţa: 5.2. Exprimă opţiuni privind traseul personal de educaţie şi formare profesională___________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Identificarea traseelor posibile de educare şi formare profesională

(b) Corelarea cerinţelor de formare profesională cu posibilităţile proprii

(c) Proiectarea opţiunii de formare profesională pe termen scurt şi mediu

Condiţii de aplicabilitate:

Strategie: obiective, acţiuni, metode, mijloace

Termen scurt: 1 an

Termen mediu: 2-3 ani___________________________________________________________________________

Probe de evaluare:

Probe orale de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să proiecteze o opţiune de formare profesională pe termen scurt şi mediu, ţinând cont de traseele posibile şi în corelare cu posibilităţile proprii, în condiţiile criteriilor de performanţă (a), (b) şi (c) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

24

Page 26: SPP Nivel 2 Fermier Montan

Titlul unităţii: 6. IGIENA ŞI SECURITATEA MUNCII ___________________________________________________________________________

Nivel: 2

Valoare credit: 0,5

Competenţe:

6.1. Aplică legislaţia şi reglementările privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă, prevenirea şi stingerea incendiilor

6.2. Ia măsuri pentru reducerea factorilor de risc de la locul de muncă

25

Page 27: SPP Nivel 2 Fermier Montan

Titlul unităţii: 6. IGIENA ŞI SECURITATEA MUNCII ___________________________________________________________________________

Competenţa: 6.1. Aplică legislaţia şi reglementările privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă, prevenirea şi stingerea incendiilor

Criterii de performanţă:

(a) Însuşirea drepturilor şi responsabilităţilor la locul de muncă în funcţie de normele prevăzute la instructajele de protecţia muncii

(b) Verificarea existenţei şi integrităţii mijloacelor de protecţie la locul de muncă

(c) Raportarea situaţiilor care pun în pericol securitatea individuală şi colectivă

Condiţii de aplicabilitate:

Drepturi: instructaj periodic, echipament de protecţie

Responsabilităţi: însuşirea, respectarea, aplicarea normelor

Mijloace de protecţie: echipamente de protecţie specifice locului de muncă (ecrane de protecţie, cască, mască de gaz, şorţ, mănuşi)

Situaţii: absenţa mijloacelor de protecţie, integritatea mijloacelor de protecţie

Probe de evaluare:

Probe orale/scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să recunoască drepturile şi responsabilităţile conform criteriului de performanţă (a), acoperind aria de aplicabilitate specificată.

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să verifice existenţa şi integritatea mijloacelor de protecţie la locul de muncă şi să raporteze situaţiile care pun în pericol securitatea individuală şi colectivă conform criteriilor de performanţă (b), (c) acoperind aria de aplicabilitate specificată.

26

Page 28: SPP Nivel 2 Fermier Montan

Titlul unităţii: 6. IGIENA ŞI SECURITATEA MUNCII ___________________________________________________________________________

Competenţa: 6.2. Ia măsuri pentru reducerea factorilor de risc ___________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Identificarea factorilor de risc (b) Raportarea prezenţei factorilor de risc

(c) Înlăturarea factorilor de risc

Condiţii de aplicabilitate:

Factori de risc: substanţe periculoase, viruşi, bacterii, curenţi de aer, temperatură, umiditate, ventilaţie, zgomote, vibraţii, radiaţii

Raportare: orală sau scrisă

Înlăturare: remedierea defecţiunilor apărute la echipamentele de protecţie, respectarea normelor de protecţie

Probe de evaluare:

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice şi să înlăture factorii de risc de la locul de muncă conform criteriilor de performanţă (a) şi (c) acoperind aria de aplicabilitate specificată.

Probe scrise /orale prin care elevul demonstrează că este capabil să raporteze factorii de risc de la locul de muncă conform criteriului de performanţă (b) acoperind aria de aplicabilitate specificată.

27

Page 29: SPP Nivel 2 Fermier Montan

Titlul unităţii: 7. LUCRUL ÎN ECHIPĂ ___________________________________________________________________________

Nivel: 2

Valoare credit: 0,5

Competenţe:

7.1. Identifică sarcinile şi resursele necesare pentru atingerea obiectivelor

7.2. Îşi asumă rolurile care îi revin în echipă

7.3. Colaborează cu membrii echipei pentru îndeplinirea sarcinilor

28

Page 30: SPP Nivel 2 Fermier Montan

Titlul unităţii: 7. LUCRUL ÎN ECHIPĂ

Competenţa: 7.1. Identifică sarcinile şi resursele necesare pentru atingerea obiectivelor

Criterii de performanţă:

(a) Identificarea obiectivelor lucrului în echipă

(b) Descrierea sarcinilor de lucru în echipă

(c) Selectarea resurselor necesare atingerii obiectivelor

Condiţii de aplicabilitate:

Obiective: informaţionale, organizatorice, acţionale

Sarcini: profesionale, sociale

Resurse: informaţii, materiale, umane

Probe de evaluare:

Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice obiectivele lucrului în echipă şi să descrie sarcinile de lucru în echipă, conform criteriilor de performanţă (a) şi (b) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice (tip exerciţiu) prin care elevul demonstrează că este capabil să selecteze resursele necesare atingerii obiectivelor, conform criteriului de performanţă (c) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.

29

Page 31: SPP Nivel 2 Fermier Montan

Titlul unităţii: 7. LUCRUL ÎN ECHIPĂ

Competenţa: 7.2. Îşi asumă rolurile care îi revin în echipă

Criterii de performanţă:

(a) Raportarea poziţiei individuale la ceilalţi

(b) Asumarea şi promovarea atitudinilor constructive în grup

(c) Iniţierea acţiunilor în grup

Condiţii de aplicabilitate:

Poziţia individuală: inclus, exclus, subordonat, coordonator, iniţiator, raportor

Atitudini: sprijin, implicare, interes, încurajare, motivare, solidarizare

Acţiuni: finalizare de sarcini proprii, distribuire de sarcini în echipă, supravegherea finalizării unor operaţiuni, raportarea rezultatelor

Probe de evaluare:

Probe practice (tip exerciţiu, joc de rol) prin care elevul demonstrează că este capabil să raporteze poziţia individuală faţă de ceilalţi, să-şi asume şi să promoveze atitudini constructive în grup, să iniţieze acţiuni în grup, conform criteriilor de performanţă (a), ( b) şi (c) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.

30

Page 32: SPP Nivel 2 Fermier Montan

Titlul unităţii: 7. LUCRUL ÎN ECHIPĂ

Competenţa: 7.3. Colaborează cu membrii echipei pentru îndeplinirea sarcinilor

Criterii de performanţă:

(a) Recunoaşterea competenţei membrilor echipei

(b) Corelarea propriilor sarcini cu ale echipei

(c) Adoptarea unor măsuri de eficientizare a lucrului în echipă

Condiţii de aplicabilitate:

Competenţa: pregătire profesională, poziţia faţă de grup, atitudini, grad de motivare, interese

Corelare de sarcini: explicaţii de sarcini, încadrare în timp, respectarea unui plan comun, asigurarea echilibrului de sarcini în echipă, negocierea sarcinilor

Măsuri: verificări ale calităţii sarcinilor, corecţii şi adaptări ale planului comun, recunoaşterea meritelor

Probe de evaluare:

Probe orale şi scrise (tip fişe de autoevaluare), prin care elevul demonstrează că este capabil să recunoască competenţele membrilor echipei şi să coreleze propriile sarcini cu ale echipei, conform criteriilor de performanţă (a) şi (b) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.

Probe scrise şi practice (tip exerciţiu), prin care elevul demonstrează că este capabil să adopte unele măsuri de eficientizare a lucrului în echipă conform criteriului de performanţă (c) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.

31

Page 33: SPP Nivel 2 Fermier Montan

Titlul unităţii: 8. PREVENIREA ŞI COMBATEREA POLUĂRII MEDIULUI________________________________________________________________________

Nivel: 2

Valoare credit: 1.0

Competenţe:

8.1. Identifică sursele de poluare a mediului

8.2. Utilizează metodele de analiză a poluării mediului

8.3. Aplică măsuri de prevenire a poluării mediului

8.4. Aplică măsuri de combatere a poluării mediului

32

Page 34: SPP Nivel 2 Fermier Montan

Titlul unitaţii: 8. PREVENIREA ŞI COMBATEREA POLUĂRII MEDIULUI

Competenţa: 8.1. Identifică sursele de poluare a mediului

Criterii de performanţă:

(a) Recunoaşterea surselor de poluare a mediului

(b) Identificarea factorilor poluanţi pentru diferite medii

(c) Descrierea modificărilor apărute în mediu din cauza poluării

(d) Identificarea căilor de dispersie a factorilor poluanţi

Condiţii de aplicabilitate:

Surse de poluare: naturale: vulcani, incendii spontane, alunecări de teren artificiale: din activităţi menajere, industriale, agrozootehniceFactori poluanţi proveniţi din industrie, activităţile menajere şi agriculturăEchipamente pentru identificarea factorilor poluanţi: sticlărie, mojar, analizator multiplu de determinare a parametrilor de poluare a apeiModificări: deteriorarea calităţii aerului, apei, solului datorită poluării, deteriorarea stratului de ozon, efectul de seră, ploile acideCăile de dispersie: apă, aer, sol, animale, om

Probe de evaluare:

Probe practice, scrise şi orale prin care elevul demonstrază că a reţinut sursele de poluare a mediului conform criteriului de performanţă (a) şi în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să recunoască factorii poluanţi din apă, aer, sol conform criteriului de performanţă (b) şi în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice căile de dispersie a factorilor poluanţi şi să explice dispersia acestora în mediu conform criteriului de performanţă (c) şi în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate .

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să recunoască modificările apărute în apă, aer, sol, din cauza agenţilor poluanţi conform criteriului de performanţă (d) şi în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate

33

Page 35: SPP Nivel 2 Fermier Montan

Titlul unităţii: 8. PREVENIREA ŞI COMBATEREA POLUĂRII MEDIULUI

Competenţa: 8.2. Utilizează metode de analiză a poluării mediului___________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Identificarea cu ajutorul organelor de simţ a gradului de poluare a mediului

(b) Folosirea indicatorilor biologici pentru caracterizarea gradului de poluare

(c) Efectuarea analizelor de laborator pentru determinarea gradului de poluare a mediului

(d) Respectarea regulilor specifice de protecţie a muncii

Condiţii de aplicabilitate:

Simţurile: vederea, mirosul, gustul, auzulAgenţi poluanţi: fumul, smogul, petele de ulei, amoniac, bioxidul de sulf, hidrogenul sulfurat, pesticideleIndicatorii biologici: diferite populaţii de vieţuitoare, de specii de plante, sorturi de licheni, animale mici (canarii), specii de bacterii feruginoase, sulfobacterii colorate diferit, alge, larvele unor specii animaleMetode de analiză delaborator: chimice, fizice şi fizico-chimiceEchipamente pentru analiza gradului de poluare: sticlării, mojar, analizator multiplu pentru determinarea gradului de poluare a apei Norme de protecţie a muncii specifice metodelor de analiză a poluării mediului 

Probe de evaluare:

Probe orale şi practice prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să efectueze o analiză organoleptică a unei probe de apă sau sol poluat, conform criteriului de performanţă (a) şi în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul tebuie să demonstreze că este capabil să recunoască agenţii poluanţi folosind anumiţi indicatori biologici, conform criteriului de performanţă (b) şi în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să efectueze o analiză de laborator în scopul determinării agenţilor poluanţi din mediu, conform criteriului de performanţă (c) şi în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitte.

34

Page 36: SPP Nivel 2 Fermier Montan

Probe practice şi orale prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să respecte regulile specifice de protecţie a muncii conform criteriului de performanţă (d) şi în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate.

Titlul unităţii: 8. PREVENIREA ŞI COMBATEREA POLUĂRII MEDIULUI

Competenţa: 8.3. Aplică măsuri de prevenire a poluării mediului

Criterii de performanţă:

(a) Utilizarea măsurilor de prevenire a poluării aerului

(b) Utilizarea măsurilor de prevenire a poluării apei

(c) Utilizarea măsurilor de prevenire a poluării solului

(d) Respectarea regulilor specifice de protecţie a muncii

Condiţii de aplicabilitate:

Materiale utilizate: material de semănat şi plantat neinfestat, feromoni, brâie-capcană îngrăşăminte naturale, duşmani naturali ai dăunătorilor, vapori de apă şi propan, preparate din cenuşă, energia solară, prelate şi plase de plastic, perii de sârmă, foarfeci, cuiburi şi garduri vii, mulci, ape purificate Măsuri de prevenire: gazări, fertilizare echilibrată, rotaţia culturilor, irigarea cu ape epu- rată, alegerea unor specii şi varietăţi de plante rezistente la boli şi dăunători, folosirea de culturi-capcane şi a seminţelor învelite într-un « cocon » ce conţine produse chimice corespunzătoare, elibarând elemente fertilizante şi pesticide adaptate condiţiilor particulare de mediu.Norme de protecţie a muncii specifice lucrărilor de prevenire a poluării mediului

Probe de evaluare:

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze măsuri de prevenire a poluării aerului conform criteriului de performanţă (a) şi în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze măsuri de prevenire a poluării apei conform criteriului de performanţă (b) şi în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate.

35

Page 37: SPP Nivel 2 Fermier Montan

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze măsuri de prevenire a poluării solului conform criteriului de performanţă (c) şi în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să respecte măsuri de protecţie a muncii specifice conform criteriului de performanţă (d) şi în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate.

36

Page 38: SPP Nivel 2 Fermier Montan

Titlul unităţii: 8. PREVENIREA ŞI COMBATEREA POLUĂRII MEDIULUI___________________________________________________________________________

Competenţa: 8.4. Aplică măsuri de combatere a poluării mediului

Criterii de performanţă:

(a) Realizarea epurării apelor uzate prin diferite metode(b) Utilizarea metodelor de purificare a atmosferei (c) Aplicarea măsurilor de diminuare a vibraţiilor şi zgomotelor (d) Efectuarea lucrărilor de desecare şi drenaj a terenurilor (e) Folosirea raţională a îngrăşămintelor şi pesticidelor în agricultură şi

silvicultură(f) Respectarea regulilor specifice de protecţie a muncii

___________________________________________________________________________Condiţii de aplicabiliate:

Utilaje: decantor primar radial; grătare şi site; bazin de aerare cu nămol activ; decantor secundar radial; cicloanele; filtrele fibraose şi cu strat granular; rotociclonul Materiale: reactivi chimici; populaţii de microorganisme vegetale şi animale, îngrăşăminte organice, materiale de construcţii; drenuri; pietre; Echipament: individual de protecţie a muncii Norme de protecţie a muncii specifice pentru lucrările executate

Probe de evaluare:

Probe practice şi orale prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să cunoască şi să descrie metode de epurare a apelor cu ajutorul instalaţiilor specifice conform criteriului de performanţă (a) şi în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul trebuie sa demonstreze că este capabil să aplice măsurile tehnico-organizatorice de purificare a aerului conform criteriului de performanţă (b) şi în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să ia măsuri pentru atenuarea nivelului de zgomot conform criteriului de performanţă (c) şi în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să cunoască şi să efectueze lucrări de desecare şi drenaj în vederea fixării şi stabilizării terenurilor conform criteriului de performanţă (d) şi în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să folosească în mod raţional îngrăşămintele şi pesticidele conform criteriului de performanţă (e) şi în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate.

37

Page 39: SPP Nivel 2 Fermier Montan

Probe practice prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să folosească echipamente specifice de protecţie a muncii conform criteriului de performanţă (f) şi în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate

38

Page 40: SPP Nivel 2 Fermier Montan

Titlul unităţii: 9. ELEMENTE DE CONTABILITATE

Nivel: 2

Valoare credit: 0,5

Competenţe:

9.1. Descrie patrimoniul întreprinderii

9.2. Identifică cheltuielile şi veniturile întreprinderii

9.3. Completează documente de evidenţă specifice intrărilor şi ieşirilor de mărfuri, încasărilor şi plăţilor

39

Page 41: SPP Nivel 2 Fermier Montan

Titlul unităţii: 9. ELEMENTE DE CONTABILITATE

Competenţa: 9.1. Descrie patrimoniul întreprinderii

Criterii de performanţă :

(a) Definirea patrimoniului întreprinderii

(b) Caracterizarea structurilor patrimoniale de activ şi de pasiv

(c) Identificarea patrimoniului unei întreprinderi locale

Condiţii de aplicabilitate:

Patrimoniu: bunuri, economice, drepturi, obligaţii

Structuri de activ: active imobilizate, active circulante, active de regularizare şi asimilare

Structuri de pasiv: capitaluri proprii, provizioane, datorii, pasive de regularizare

Patrimoniul întreprinderii: elemente patrimoniale de activ şi de pasiv

Probe de evaluare:

Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să descrie patrimoniul întreprinderii, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (a), cuprinzând condiţiile de aplicabilitate.

Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să caracterizeze structurile patrimoniale de activ şi de pasiv, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (b), cuprinzând condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice elementele patrimoniale ale unei întreprinderi, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (c), cuprinzând condiţiile de aplicabilitate.

40

Page 42: SPP Nivel 2 Fermier Montan

Titlul unităţii: 9. ELEMENTE DE CONTABILITATE

Competenţa: 9.2. Identifică cheltuielile şi veniturile întreprinderii

Criterii de performanţă : (a) Clasificarea veniturilor şi a cheltuielilor întreprinderii în funcţie

de criterii date

(b) Încadrarea veniturilor şi a cheltuielilor întreprinderii în funcţie de natura activităţii

(c) Calcularea rezultatului exerciţiului financiar___________________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate:

Criterii: - cheltuieli: natura activităţii, natura resurselor utilizate, destinaţia cheltuielilor, dependenţa faţă de volumul producţiei

- venituri: natura activităţii, natura rezultatelor obţinute Natura activităţii: exploatare, financiară, extraordinară

Calcul: rezultatul de exploatare, financiar, extraordinar, rezultatul exerciţiului financiar___________________________________________________________________________

Probe de evaluare:

Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să clasifice veniturile şi cheltuielile întreprinderii, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (a), cuprinzând condiţiile de aplicabilitate. Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să încadreze veniturile şi cheltuielile unei întreprinderi în funcţie de natura activităţii, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (b), cuprinzând condiţiile de aplicabilitate.

Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să calculeze rezultatul exerciţiului, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (c), cuprinzând condiţiile de aplicabilitate.

41

Page 43: SPP Nivel 2 Fermier Montan

Titlul unităţii: 9. ELEMENTE DE CONTABILITATE

Competenţa: 9.3. Completează documente de evidenţă specifice intrărilor şi ieşirilor de mărfuri, încasărilor şi plăţilor

Criterii de performanţă:

(a) Identificarea documentelor de evidenţă

(b) Întocmirea documentelor de evidenţă

(c) Verificarea corectitudinii întocmirii documentelor de evidenţă

Condiţii de aplicabilitate:

Documente: aviz de însoţire a mărfii, factură fiscală, notă de intrare recepţie, dispoziţie de livrare, bon de vânzare, chitanţă, fişe de magazie, bon de predare, restituire, transfer, bon de consum, registru de materiale, registru de casă, ordin de plată

Întocmire: documente de evidenţă specificate mai sus

Verificare: de fond şi de formă

Probe de evaluare:

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice documentele de evidenţă, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (a) acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să întocmească documente de evidenţă, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (b) acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să verifice documentele de evidenţă, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (c) acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate.

42

Page 44: SPP Nivel 2 Fermier Montan

Titlul unităţii: 10. ECONOMIE ŞI MARKETING___________________________________________________________________________

Nivel: 2

Valoare credit: 1.0

Competenţe: 10.1. Explică rolul marketingului în cadrul întreprinderii

10.2. Analizează sursele de finanţare pentru înfiinţarea unei întreprinderi

10.3. Caracterizează activitatea întreprinderii din punct de vedere al calităţii produselor şi serviciilor

10.4. Descrie relaţia cerere ofertă într-o întreprindere

43

Page 45: SPP Nivel 2 Fermier Montan

Titlul unităţii: 10. ECONOMIE ŞI MARKETING

Competenţa: 10.1. Explică rolul marketingului în cadrul întreprinderii

Criterii de performanţă: (a) Prezentarea noţiunilor de marketing (b) Descrierea funcţiilor marketingului

(c) Caracterizarea pieţei întreprinderii

(d) Realizarea unei cercetări de marketing

Condiţii de aplicabilitate:

Noţiuni de marketing: conceptul şi obiectivele marketingului, etape în evoluţia marketingului, domeniile aplicării marketingului

Funcţii: premisă, obiectiv, mijloc.

Piaţa: concept, capacitate, profil, segmentare piaţa produsului şi piaţa întreprinderii

Cercetare de marketing: obiective, tipologie, etape, metode şi tehnici de culegere a informaţiilor Probe de evaluare: Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte noţiunile de marketing, aşa cum se prezintă în criteriul de performanţă (a), cuprinzând elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate. Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să descrie funcţiile marketingului, aşa cum se prezintă în criteriul de performanţă (b), cuprinzând elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să caracterizeze piaţa întreprinderii, aşa cum se prezintă în criteriul de performanţă (c), cuprinzând elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe scrise, practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să realizeze o cercetare de marketing, aşa cum se prezintă în criteriul de performanţă (d), cuprinzând elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitatE.

44

Page 46: SPP Nivel 2 Fermier Montan

Titlul unităţii: 10. ECONOMIE ŞI MARKETING

Competenţa: 10.2. Analizează sursele de finanţare pentru înfiinţarea unei întreprinderi

Criterii de performanţă:

(a) Întocmirea documentaţiei pentru dobândirea personalităţii juridice a unei întreprinderi

(b) Identificarea surselor de finanţare

(c) Alegerea surselor de finanţare după criterii date

Condiţii de aplicabilitate:

Cadrul juridic de înfiinţare: legislaţia în vigoare

Documente de înfiinţare: contractul de societate, statut

Surse de finanţare: proprii, străine: credite, proiecte de finanţare, leasing

Criterii: calculul dobânzilor creditelor şi a costurilor investiţiei

Probe de evaluare:

Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să întocmească documentaţia pentru dobândirea personalităţii juridice a unei întreprinderi, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (a), cuprinzând elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice şi să aleagă sursele de finanţare, aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (b) şi (c), cuprinzând elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

45

Page 47: SPP Nivel 2 Fermier Montan

Titlul unităţii: 10. ECONOMIE ŞI MARKETING

Competenţa: 10.3. Caracterizează activitatea întreprinderii din punct de vedere al calităţii produselor şi serviciilor

Criterii de performanţă: (a) Definirea calităţii şi ipostazele calităţii produselor şi serviciilor

(b) Descrierea caracteristicilor calitative ale produselor şi serviciilor

(c) Respectarea cerinţelor privind protecţia consumatorului

(d) Identificarea elementelor care asigură calitatea în activitatea întreprinderii

Condiţii de aplicabilitate:

Calitate: conform standardelorIpostazele calităţii: calitatea cerută şi aşteptată de client, calitatea furnizată de marketing, calitatea furnizată de proiectare, calitatea reprezentată de conformitatea produselor şi serviciilor cu proiectul săuCaracteristici: - produse: tipologice, calitative (de proces, de bază, de exploatare ) - servicii: cantitative, atributiv - calitativeProtecţia consumatorului: drepturile consumatorului, obligaţii, cadrul instituţionalElemente: bucla calităţii___________________________________________________________________________

Probe de evaluare:

Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să definească calitatea şi ipostazele calităţii produselor şi serviciilor, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (a), cuprinzând elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să descrie caracteristicile calitative ale produselor şi serviciilor, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (b), cuprinzând elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să respecte cerinţele privind protecţia consumatorului, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (c), cuprinzând elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice elementele care asigură calitatea în activitatea întreprinderii, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (d), cuprinzând elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

46

Page 48: SPP Nivel 2 Fermier Montan

Titlul unităţii: 10. ECONOMIE ŞI MARKETING

Competenţa: 10.4. Descrie relaţia cerere ofertă într-o întreprindere

Criterii de performanţă:

(a) Analizarea factorilor care influenţează cererea de produse şi servicii

(b) Analizarea factorilor care influenţează oferta de produse şi servicii

(c) Explicarea mecanismului de formare a preţului

Condiţii de aplicabilitate:

Factori de influenţă: - cerere: modificarea preţului altor bunuri, modificarea veniturilor consumatorilor, perspectivele evoluţiei pieţei, schimbarea preferinţelor consumatorilor - ofertă: preţul produselor, preţul altor bunuri, numărul ofertanţilor, perspectivele pieţei, taxe şi subvenţii, cadrul social-politic

Preţ: - concept - funcţii: de recuperare a costurilor, de motivare a producătorilor, de informare a participanţilor la schimb, de corelare a cererii cu oferta - preţ de echilibru - formarea preţului pe diferite pieţe___________________________________________________________________________

Probe de evaluare:

Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să analizeze factorii de influenţă ai cererii şi ofertei, aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (a) şi (b), cuprinzând elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice, scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să explice mecanismul de formare a preţului, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (c), cuprinzând elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

47

Page 49: SPP Nivel 2 Fermier Montan

Titlul unităţii: 11. CIRCULAŢIA RUTIERĂ, CONDUCEREA TRACTORULUI ŞI AUTO

Nivel: 2

Valoare credit: 0,5

Competenţe:

11.1 . Respectă legislaţia rutieră

11.2 . Efectuează conducerea preventivă

11.3 . Aplică tehnicile de acordare a primului ajutor

11.4 . Execută controlul şi întreţinerea tractorului şi automobilului

11.5 . Execută conducerea tractorului şi a automobilului

48

Page 50: SPP Nivel 2 Fermier Montan

Titlul unităţii: 11. CIRCULAŢIA RUTIERĂ, CONDUCEREA TRACTORULUI ŞI AUTO___________________________________________________________________________

Competenţa: 11.1. Respectă legislaţia rutieră

Criterii de performanţă:

(a) Identificarea particularităţilor traficului rutier conştientizând locul, rolul şi responsabilităţile conducătorului de vehicul

(b) Asigurarea îndeplinirii condiţiilor de admisibilitate determinante din punctul de vedere al securităţii traficului rutier

(c) Prezentarea variantelor de asigurare adecvate pentru tractor şi autovehicule(d) Explicarea importanţei informării în traficul rutier(e) Identificarea particularităţilor drumului public şi a mijloacelor de dirijare a circulaţiei(f) Insuşirea şi aplicarea regulilor de circulaţie rutieră la deplasarea vehiculelor pe

drumurile publice şi conştientizarea participanţilor la trafic asupra consecinţelor încălcării acestora

___________________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate:

Particularităţi ale traficului rutier: intensitate, densitate, fluenţă, structură; aspecte funcţionale şi relaţionale; reglementarea circulaţiei, cauze generatoare de accidenteCondiţii: starea tehnică, controlul vehiculelor; documente doveditoare (certificatul de înmatriculare, cartea tehnică, licenţe de transport, permis de conducere, atestatul profesional)Variante de asigurări auto: CASCO, asigurare obligatorie, drepturi şi răspunderiInformare: categorii de informaţii, timpul de reacţieParticularităţi ale drumului public: - drum public, elemente geometrice şi constructive, clasificare şi încadrare, calitatea părţii carosabileMijloace de dirijare: semnale speciale de avertizare luminoasă şi/sau sonoră, semnalele poliţistului, semnalele luminoase, indicatoare şi marcaje, semnalizarea la trecerile la nivel cu calea ferată, alte semnaleReguli: punerea în mişcare a vehiculului, poziţiile în timpul deplasării, regimul de viteze, reguli de prioritate de trecere, manevre, circulaţia prin puncte caracteristice, obligaţiile şi interzicerile conducătorilor auto, reguli pentru alţi participanţi la traficConsecinţe: infracţiuni şi contravenţii la regimul circulaţiei

Probe de evaluare:

Probe practice, scrise şi orale prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să identifice particularităţile traficului rutier conştientizând locul, rolul şi responsabilităţile conducătorului de vehicul, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (a) acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate.

49

Page 51: SPP Nivel 2 Fermier Montan

Probe practice şi orale prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să asigure îndeplinirea condiţiilor de admisibilitate determinante din punctul de vedere al securităţii traficului rutier, aşa cum se menţionează în criteriul de performanţă (b), acoperind elementele cuprinse în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să prezinte variantele de asigurare auto adecvate pentru tractor şi auto conştientizând importanţa informării în traficul rutier, aşa cum se menţionează în criteriile de performanţă (c) şi (d), acoperind elementele cuprinse în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice particularităţile drumurilor publice şi a mijloacelor de dirijare a circulaţiei, aşa cum se menţionează în criteriul de performanţă (e), acoperind elementele cuprinse în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să-şi însuşească şi să aplice regulile de circulaţie rutieră la deplasarea vehiculelor pe drumurile publice şi să conştientizeze ca participant la trafic consecinţele încălcării acestora, aşa cum se menţionează în criteriul de performanţă (f), acoperind elementele cuprinse în condiţiile de aplicabilitate.

50

Page 52: SPP Nivel 2 Fermier Montan

Titlul unităţii: 11. CIRCULAŢIA RUTIERĂ, CONDUCEREA TRACTORULUI ŞI AUTO

Competenţa: 11.2. Efectuează conducerea preventivă

Criterii de performanţă:

(a) Identificarea elementelor conducerii preventive(b) Identificarea situaţiilor periculoase ale conducerii preventive (c) Adaptarea modului de deplasare în funcţie de condiţiile specifice(d) Identificarea factorilor de risc pentru circulaţie şi situaţiilor problematice din traficul

rutier

Condiţii de aplicabilitate:

Elemente: vigilenţa, prevederea, judecata, îndemânareaSituaţii periculoase: - aderenţa: demarajul, patinare, circulaţia în curbe, obstacole, acvaplanare - vizibilitate: circulaţia pe timp de noapte, pe timp de ploaie, ceaţă, ninsoare abundentă - oboseala - obişnuinţaCondiţii specifice: capacităţi proprii, condiţii de drum şi de trafic.Factori de risc: circulaţia pe timp de vară, iarnă, primăvară şi toamnă, în mediul urban, rural, pe poduri, sub poduri, tunele rutiereSituaţii problematice: comportamentul conducătorului auto începător___________________________________________________________________________

Probe de evaluare:

Probe practice şi orale prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să identifice elementele conducerii preventive, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (a), acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să identifice situaţiile periculoase ale conducerii preventive, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (b), acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să adapteze modul de deplasare funcţie de condiţiile specifice, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (c), acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să identifice factorii de risc pentru circulaţie şi situaţiile problematice din traficul rutier, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (d), acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate.

51

Page 53: SPP Nivel 2 Fermier Montan

Titlul unităţii: 11. CIRCULAŢIA RUTIERĂ, CONDUCEREA TRACTORULUI ŞI AUTO

Competenţa: 11.3. Aplică tehnicile de acordare a primului ajutor___________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Utilizarea componentelor trusei de prim ajutor

(b) Stabilirea urgenţelor la locul accidentului

(c) Acordarea primului ajutor la locul accidentului___________________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate:

Componente: materiale, substanţe, aparate pentru respiraţie artificialăUrgenţe: - tehnica scoaterii răniţilor din autovehiculele accidentate în funcţie de grad:

I. accidentaţi în stare de comăII. accidentaţi cu hemoragiiIII. accidentaţi cu fracturi

Primul ajutor: - accidentaţi în comă - accidentaţi cu hemoragii - accidentaţi cu fracturi - transportul accidentaţilor - în timpul transportării accidentaţilor

___________________________________________________________________________

Probe de evaluare:

Probe practice şi orale prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să utilizeze componentele trusei de prim ajutor, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (a), acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să stabilească urgenţele la locul accidentului, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (b), acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să acorde primului ajutor la locul accidentului, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (c), acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate.

52

Page 54: SPP Nivel 2 Fermier Montan

Titlul unităţii: 11. CIRCULAŢIA RUTIERĂ, CONDUCEREA TRACTORULUI ŞI AUTO

Competenţa: 11.4. Execută controlul şi întreţinerea tractorului şi automobilului

___________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Identificarea stării tehnice a autovehiculului

(b) Executarea lucrărilor de întreţinere tehnică periodică necesare autovehiculelor

(c) Aplicarea normelor de igienă şi securitate a muncii ___________________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate:

Stare tehnică: tehnici de verificare a instalaţiilor şi sistemelor

Lucrări: - întreţinere, revizie, reparaţii- reglaje la diferite subansambluri

Norme: specifice controlului şi întreţinerii tractorului şi automobilului. ___________________________________________________________________________

Probe de evaluare:

Probe practice şi orale prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să identifice starea tehnică a autovehiculului, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (a), acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să execute lucrări de întreţinere tehnică periodică necesare autovehiculelor, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (b), acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să aplice normele de igienă şi securitate a muncii specifice controlului şi întreţinerii tractorului şi automobilului, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (c), acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate.

53

Page 55: SPP Nivel 2 Fermier Montan

Titlul unităţii: 11. CIRCULAŢIA RUTIERĂ, CONDUCEREA TRACTORULUI ŞI AUTO

Competenţa: 11.5. Execută conducerea tractorului şi automobilului

___________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Controlarea principalelor componente, a principalelor comenzi şi a tabloului de bord la tractor şi automobil

(b) Efectuarea controalelor vizuale înainte de punerea în funcţie a motorului(c) Selectarea poziţiei de deplasare pe drumurile publice, traversarea unei intersecţii sau

schimbarea direcţiei în intersecţie(d) Identificarea condiţiilor normale de circulaţie în afara localităţilor şi în localităţi(e) Identificarea situaţiilor ce prezintă dificultăţi speciale__________________________________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate:

Componente: instalaţii şi sisteme Comenzi: pedala de ambreiaj, pedalele de frână, maneta frânei de ajutor, maneta de viteză, manetele pentru acţionarea reductorului şi pentru antrenarea echipamentului de lucru, pentru blocarea diferenţialului, pentru acţionarea mecanismului de suspendare, volanul Tabloul de bord: elemente de semnalizare (prezentare şi punere în funcţie) Control vizual: pete, scurgeri, niveluri de ulei şi carburant, anvelope, semnale luminoasePoziţia: - reguli de circulaţie - semnalizare rutieră (verticală, luminoasă , orizontală) - indicii utile: comportamentul participanţilor la trafic, politeţea rutieră - comenzi - viteza - banda de circulaţie - distanţa de siguranţăIntersecţie: -mod de identificare - reguli de prioritate - mod de evitare a coliziunilor - mod de adaptare a vitezei - mod de schimbare în siguranţă a distanţei de mersCondiţii normale: - mod de evaluare a distanţelor: - pe baza diverselor indicii - pe baza distanţelor de oprire - mod de evaluarea a vitezei (vehiculului propriu şi alt vehicul) - depăşire - viraje - comportamentele participanţilor la trafic - itinerarii: hărţi rutiere, informaţii meteorologice, mod de interpretare a semnalizării direcţieiSituaţii: - mod de încadrare în circulaţia rapidă

54

Page 56: SPP Nivel 2 Fermier Montan

- mod de evaluare a distanţelor şi vitezelor - mod de controlare şi avertizare - mod de a-şi menţine poziţia - riscuri specifice localităţilor mici - trecere la nivel cu calea ferată - mod de conducere într-o coloană de vehicule__________________________________________________________________________________________

Probe de evaluare:

Probe practice şi orale prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să controleze principalele componente, principalele comenzi şi tabloul de bord la tractor şi automobil, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (a), acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să efectueze controalele vizuale înainte de punerea în funcţie a motorului, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (b), acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să selecteze poziţia de deplasare pe drumurile publice, traversarea unei intersecţii sau schimbarea direcţiei în intersecţie, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (c), acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să identifice condiţiile normale de circulaţie în afara localităţilor şi în localităţi, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (d), acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să identifice situaţiile ce prezintă dificultăţi speciale, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (e), acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate.

55

Page 57: SPP Nivel 2 Fermier Montan

Titlul unităţii: 12. EXPLOATAREA AGREGATELOR ŞI INSTALAŢIILOR FOLOSITE ÎN ZONA MONTANĂ

________________________________________________________________________

Nivel: 2

Valoare credit: 1 ________________________________________________________________________

Competenţe: 12.1. Utilizează agregatele pentru pregătirea solului şi înfiinţarea culturilor

12.2. Exploatează agregatele pentru îngrijirea culturilor din zona montană

12.3. Deserveşte maşinile şi instalaţiile pentru recoltat culturi din zona montană

12.4. Deserveşte maşinile şi instalaţiile de hrănire a animalelor şi de recoltare a produselor animaliere

56

Page 58: SPP Nivel 2 Fermier Montan

Titlul unităţii: 12. EXPLOATAREA AGREGATELOR INSTALAŢIILOR FOLOSITE ÎN ZONA MONTANĂ___________________________________________________________________________

Competenţa: 12.1. Utilizează agregatele pentru pregătirea solului şi înfiinţarea culturilor

Criterii de performanţă:

(a) Pregătirea agregatelor pentru lucrările solului şi înfiinţarea culturilor în zona montană

(b) Executarea lucrărilor de pregătire a terenului şi înfiinţarea culturilor în zona montană

(c) Aplicarea normelor specifice de securitate şi sănătate în muncă

_____________________________________________________________________Condiţii de aplicabilitate:

Agregate: de arat, grăpat, tăvălugit, semănat şi plantat pentru terenurile în pantă

Formarea şi reglarea agregatului: -agregat de arat (adâncime de lucru, orizontalitate) - agregat de grăpat (adâncime de lucru, orizontalitatea

cadrului) - agregat de tăvălugit (adâncime de tasare, lăţime de lucru)

- agregat de semănat ( norma de sămânţă, adâncimea de semănat, distanţa între rânduri, deschiderea marcatoarelor, proba maşinii - agregat de plantat ( adâncimea de plantare, distanţa între plante pe rând, distanţa între secţii, marcatoare)

Lucrări: arat, grăpat, tăvălugit, semănat, plantat

Norme specifice exploatării agregatelor pentru pregătirea solului şi înfiinţarea culturilor

Probe de evaluare:

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să pregătească agregatele pentru executarea lucrărilor solului, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (a), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să execute lucrări de pregătirea solului şi înfiinţarea culturilor , aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (b), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să aplice normele de securitate şi sănătate în muncă specifice exploatării agregatelor pentru pregătirea solului şi

57

Page 59: SPP Nivel 2 Fermier Montan

înfiinţarea culturilor, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (c), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

58

Page 60: SPP Nivel 2 Fermier Montan

Titlul unităţii: 12. EXPLOATAREA AGREGATELOR ŞI INSTALAŢIILOR FOLOSITE ÎN ZONA MONTANĂ ___________________________________________________________________________

Competenţa: 12.2. Exploatează agregatele pentru înfiinţarea culturilor din zona montană___________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Pregătirea agregatelor pentru înfiinţare a culturilor din zona montană

(b) Executarea lucrărilor de înfiinţare a culturilor din zona montană

(c) Aplicarea normelor de securitate şi sănătate în muncă specifice exploatării agregatelor pentru înfiinţarea culturilor din zona montană

___________________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate:

Agregate: tractoare de putere corespunzătoare acţionării maşinilor pentru înfiinţarea culturilor; maşini de semănat (prăşitoare şi neprăşitoare); maşini de plantat (cartofi, răsaduri, bulbi)

Pregătirea : formarea şi reglarea agregatului la maşinile de semănat (reglarea aparatelor de distribuţie, adâncimea de lucru, deschiderea marcatoarelor, proba maşinii de semănat) şi la maşinile de plantat (adâncimea de plantare, distanţa între plante pe rând, distanţa între secţiile de plantare, deschiderea marcatoarelor)

Lucrări: semănat (prăşitoare şi neprăşitoare); plantat (cartofi, răsaduri, bulbi) Norme : specifice exploatării agregatelor pentru înfiinţarea şi îngrijirea culturilor

din zona montană

________________________________________________________________________Probe de evaluare:

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să pregătească agregatele pentru înfiinţarea culturilor din zona montană, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (a), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să execute lucrările de înfiinţare a culturilor, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (b), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să aplice normele de securitate şi sănătate în muncă specifice exploatării agregatelor pentru înfiinţarea culturilor din zona montană, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (c), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate

59

Page 61: SPP Nivel 2 Fermier Montan

Titlul unităţii: 12. EXPLOATAREA AGREGATELOR ŞI INSTALAŢIILOR FOLOSITE ÎN ZONA MONTANĂ___________________________________________________________________________

Competenţa: 12.3. Exploatează agregatele pentru îngrijirea culturilor din zona montană___________________________________________________________________________Criterii de performanţă:

(a) Pregătirea agregatelor pentru îngrijirea culturilor din zona montană

(b) Executarea lucrărilor de îngrijire a culturilor din zona montană

(c) Aplicarea normelor de securitate şi sănătate în muncă specifice exploatării agregatelor pentru îngrijirea culturilor din zona montană

__________________________________________________________________________Condiţii de aplicabilitate:Agregate: tractoare de putere corespunzătoare acţionării maşinilor pentru îngrijirea culturilor; maşini pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor; cultivatoare pentru prăşit; freze agricole, maşini pentru administrat îngrăşăminte lichide organice şi minerale; echipamente de fertilizat instalaţii de irigare prin aspersiune

Formarea şi reglarea agregatului:  - cultivator pentru prăşit (adâncime de lucru, distanţa între organele de lucru, ecartamentul roţilor la tractor) - freze agricole (adâncime de lucru, lăţime de lucru) - maşini pentru combatere (debit de lichid sau praf), poziţia dispozitivelor de pulverizare sau prăfuire faţă de nivelul suprafetelor supuse tratamentului, - maşini pentru administrat îngrăşăminte lichide organice şi minerale (norme de îngrăşământ, viteză de deplasare) - echipamente de fertilizat (cantitatea de îngrăşământ, adâncime de încorporare, pozitia îngrăşămintelor faţă de rândurile de plante - instalaţii de irigare prin aspersiune (debit, fineţea picăturilor, raza de lucru, intensitatea şi uniformitatea ploii)

Lucrări: combaterea bolilor, buruienilor şi dăunătorilor; fertilizare fazială; prăşit; irigare

Norme de igienă şi securitate a muncii specifice exploatării agregatelor pentru înfiinţarea şi îngrijirea culturilor din zona montană__________________________________________________________________________Probe de evaluare:Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să pregătească agregatele pentru îngrijirea culturilor din zona montană, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (a), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să execute lucrările pentru îngrijirea culturilor, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (b), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

.

60

Page 62: SPP Nivel 2 Fermier Montan

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să aplice normele de securitate şi sănătate în muncă specifice exploatării agregatelor pentru îngrijirea culturilor din zona montană, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (c) acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

61

Page 63: SPP Nivel 2 Fermier Montan

Titlul unităţii: 12. EXPLOATAREA AGREGATELOR ŞI INSTALAŢIILOR FOLOSITE ÎN ZONA MONTANĂ___________________________________________________________________________

Competenţa: 12.4. Deserveşte maşinile şi instalaţiile de hrănire a animalelor şi de recoltare a produselor animaliere

Criterii de performanţă:

( a) Specificarea procesului de lucru al maşinilor şi instalaţiilor de hrănire a animalelor şi de recoltare a produselor animaliere

(b) Pregătirea maşinilor şi instalaţiilor de hrănire a animalelor şi de recoltare a produselor animaliere

(c) Prelucrarea nutreţurilor şi distribuirea hranei la animale

(d) Efectuarea lucrărilor de recoltare a produselor animaliere

(e) Aplicarea normelor specifice de securitate şi sănătate în muncă

________________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate:

Maşini şi instalaţii: - de pregătirea a nutreţurilor (mori, tocători, zdrobitori) - de distribuirea hranei (hrănitoare, remorcă amestecătoare, remorcă

transportoare )

Maşini şi instalaţii de recoltare: instalaţii de muls, maşini de tuns

Lucrări de pregătire: reglajele maşinilor

Lucrări: de pregătire a nutreţurilor, de distribuire a hranei

Lucrări de recoltare: muls, tuns lâna

Norme: specifice deservirii maşinilor şi instalaţiilor de hrănire a animalelor şi de recoltare a produselor animaliere

Probe de evaluare:

Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să specifice procesul de lucru al maşinilor şi instalaţiilor pentru recoltat culturi din zona montană., aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (a), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

62

Page 64: SPP Nivel 2 Fermier Montan

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să pregătească maşinile şi instalaţiile de hrănire a animalelor şi recoltare a produselor animaliere, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (b), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să prelucreze şi să distribuie nutreţurile la animale, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (c), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să efectueze lucrări de recoltare a nutreţurilor, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (d), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să aplice normele securitate şi sănătate în muncă specifice exploatării maşinilor şi instalaţiilor pentru recoltat culturi din zona montană, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (e), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

63

Page 65: SPP Nivel 2 Fermier Montan

Titlul unităţii: 13. CULTURA PLANTELOR DE CÂMP ÎN ZONA MONTANĂ_________________________________________________________________________________________

Nivel: 2

Valoare credit: 1__________________________________________________________________________________________

Competenţe:13.1. Identifică speciile de plante de câmp cultivate în zona montană

13.2. Pregăteşte terenul şi înfiinţează culturile de câmp

13.3. Efectuează lucrările de îngrijire la culturile de câmp

13.4. Recoltează şi depozitează producţia culturilor de câmp

64

Page 66: SPP Nivel 2 Fermier Montan

Titlul unităţii: 13. CULTURA PLANTELOR DE CÂMP Î N ZONA MONTANĂ___________________________________________________________________________

Competenţa: 13. 1. Identifică speciile de plante câmp cultivate în zona montană___________________________________________________________________________ Criterii de performanţă:

(a) Clasificarea speciilor plantelor de câmp cultivate în zona montană, pe grupe, după particularităţile tehnologice

(b) Identificarea particularităţilor morfologice ale plantelor de câmp cultivate în zona montană.

(c) Descoperirea particularităţilor biologice a plantelor de câmp cultivate în zona montană.

(d) Prezentarea cerinţelor faţă de climă şi sol ale plantelor de câmp din zona montană.___________________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate:

Specii de plante cultivate în zona montană: - neprăşitoare - ovăz, secară, orz, triticale - prăşitoare - porumb, cartof,

mazărea - plante medicinale şi aromatice: levănţica, chimion, menta, cimbru, tarhon, fenicul, busuioc, coriandru Soiuri sau hibrizi omologaţi pentru zona montană

Particularitaţi morfologice ale: radăcinilor, tulpinilor, frunzelor, inflorescenţelor, fructelor şi seminţelor

Particularităţile biologice: fazele de vegetaţie la  cereale, leguminoase pentru boabe, oleaginoase, rădăcinoase şi tuberculifere, plante textile

Materiale: probe de plante vii şi conservate (ierbar, seminţe), atlase botanice, planşe, colecţii fitotehnice, lupe, truse de măsurat, pensete, şublere, software cu specii de plante cultivate

Cerinţe faţă de climă: temperatura , umiditate,lumină

Cerinţe faţă de sol: textura, structura, pH-ul__________________________________________________________________________________________

Probe de evaluare:

Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să clasifice speciile de plante de câmp pe grupe, după particularităţile tehnologice conform criteriului de performanţă (a) şi a elementelor din condiţiile de aplicabilitate.

65

Page 67: SPP Nivel 2 Fermier Montan

Probe scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice particularităţile morfologice ale plantelor de câmp, conform criteriului de performanţă (b) şi a elementelor din condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil sa descopere particularităţile biologice ale plantelor de câmp din zona montană, conform criteriilor de performanţă (c) şi elementelor din condiţiile de aplicabiltate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil sa prezinte cerinţele faţă de climă şi sol ale plantelor de câmp din zona montană, conform criteriilor de performanţă (d) şi elementelor din condiţiile de aplicabiltate.

66

Page 68: SPP Nivel 2 Fermier Montan

Titlul unităţii: 13. CULTURA PLANTELOR DE CÂMP ÎN ZONA MONTANĂ___________________________________________________________________________

Competenţa: 13.2. Pregăteşte terenul şi înfiinţează culturile de câmp___________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Pregătirea utilajelor agricole folosite la înfiinţarea culturilor

(b) Pregătirea seminţei şi a materialului de plantat pentru înfiinţarea culturilor

(c) Efectuarea lucrărilor de semănat şi plantat

(d) Aplicarea normelor securitate şi sănătate în muncă ___________________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate:

Maşini şi utilaje: tractor în agregat cu maşini de pregătit terenul, tractor în agregat cu semănători, tractor în agregat cu maşini de plantat tuberculi

Proba semănătorii: pentru cereale păioase pentru plante prăşitoare

Materiale: seminţe, material de plantat, saci, sfoară, găleţi, cuţite, praf de cretă, mese de lucru, buletin de analiză a calităţii materialului semincer şi de plantat, folii, cântare, prelate, pungi, cale

Metode de înfiinţare a culturilor: - prin semănat, - prin plantat

- în rânduri dese, în rânduri rare, în benzi

Epoca de semănat: - primăvara: porumb, ovăz, cartof, mazăre,

- toamna: secară, orz,triticale

Norme: specifice lucrărilor de pregătire a terenului şi înfiinţarea culturilor ___________________________________________________________________________

Probe de evaluare:

Probe scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să pregătească utilajele agricole folosite la înfiinţarea culturilor , conform criteriilor de performanţă (a) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să pregătească samânţa şi materialul de plantat pentru înfiinţarea culturilor, conform criteriilor de performanţă (b) şi a elementelor din condiţiile de aplicabilitate.

67

Page 69: SPP Nivel 2 Fermier Montan

Probe practice şi orale privind performanţa elevului de a demonstra că este capabil să efectueze lucrările de semănat şi plantat a culturilor de câmp, conform criteriilor de performanţă (c) şi a elementelor din condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale privind performanţa elevului de a demonstra că este capabil să aplice normele specifice de securitate şi sănătate în muncă, conform criteriilor de performanţă (d) şi a elementelor din condiţiile de aplicabilitate

68

Page 70: SPP Nivel 2 Fermier Montan

Titlul unităţii: 13. CULTURA PLANTELOR DE CÂMP ÎN ZONA MONTANĂ___________________________________________________________________________

Competenţa: 13.3. Efectuează lucrările de îngrijire la culturile de câmp___________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Identificarea gradului de îmburuienare, de infestare cu boli şi dăunători a plantelor de câmp

(b) Pregătirea utilajelor agricole folosite la lucrările de combatere a buruienilor, bolilor şi dăunătorilor

(c) Efectuarea lucrărilor de combatere a buruienilor, bolilor şi, dăunătorilor din culturile de câmp şi aplicarea îngrăşămintelor în perioada de vegetaţie

(d) Utilizarea tehnologiei informaţiei în proiectarea lucrărilor de protecţie a plantelor

(e) Aplicarea normelor specifice de securitate şi sănătate în muncă________________________________________________________________________Condiţii de aplicabilitate:

Materiale pentru identificare: - hărţi de îmburuienare, rame metrice, erbicide, fungicide, insecticideMetode de combatere a buruienilor: - mecanice

- manuale - chimice

Metode de combatere a bolilor şi dăunătorilor: -agrotehnice - chimice - biologice

Maşini şi utilaje : tractor în agregat cu cultivatoare, maşini de combatere a bolilor şi dăunătorilorPregătirea utilajelor: cuplarea maşinilor la tractor, reglajele Epoca de aplicare a erbicidelor: - preemergent

- postemergentMetode de verificare a stării de vegetaţie: - metoda monoliţilorNorme: specifice lucrărilor de îngrijire a culturilor de câmp____________________________________________________________________

Probe de evaluare:

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice gradul de îmburuienare, de infestare cu boli şi dăunători a culturilor de câmp, conform criteriului de performanţă (a) şi a elementelor din condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să pregătească utilajele agricole folosite pentru combaterea buruienilor, bolilor şi dăunătorilor cu respectarea

69

Page 71: SPP Nivel 2 Fermier Montan

normelor de protecţie a muncii, conform criteriilor de performanţă (b) şi a elementelor din condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să efectueze lucrările de combatere a buruienilor, bolilor şi dăunătorilor plantelor de câmp cu respectarea normelor de securitate şi sănătate în muncă, conform criteriilor de performanţă (c), (e) şi a elementelor din condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze tehnologia informaţiei în proiectarea lucrărilor de protecţie a plantelor,conform criteriilor de performanţă (d) şi a elementelor din condiţiile de aplicabilitate.

70

Page 72: SPP Nivel 2 Fermier Montan

Titlul unităţii : 13. CULTURA PLANTELOR DE CÂMP ÎN ZONA MONTANĂ

Competenţa: 13 .4. Recoltează şi depozitează producţia culturilor de câmp___________________________________________________________________________

Criterii deperformanţă:

(a) Evaluarea producţiilor la culturile de câmp

(b) Recoltarea culturilor de câmp

(c) Pregătirea materialelor şi spaţiilor de depozitare a produselor

( d) Condiţionarea, depozitarea şi valorificarea producţiei

( e) Aplicarea normelor specifice de securitate şi sănătate în muncă___________________________________________________________________________ Condiţii de aplicabilitate:

Metode de evaluare: pentru culturi semănate în rânduri dese pentru culturi semănate în rânduri rareMetode de recoltare: mecanice, manuale, semimecanizate Epoca de recoltare: maturitatea tehnologică, maturitatea biologicăMateriale: saci, prelate, sfoară, găleţi, lopeţi, ramă metrică, ruletă, cântarSpaţii: pătule, pivniţe, beciuri, silozuri, depozite specialePregătire spaţii: dezinfecţie, dezinsecţie, deratizare, aerisireCondiţionare:uscare (naturală, artificială), selectare, ambalareDepozitare: grosimea stratului, mărimea lotului, temperatura, umiditateaEchipamente, materiale; termometre, umidometreValorificare:consum direct, industrializare, piaţa liberăNorme: specifice lucrărilor de recoltare, depozitare şi valorificare a produselor vegetale

___________________________________________________________________________Probe de evaluare:

Probe orale, scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să efectueze lucrările de evaluare a producţiilor culturilor plantelor de câmp, conform criteriilor de performanţă (a) şi elementelor din condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să efectueze recoltarea culturilor de câmp, conform precizărilor criteriilor de performanţă (b), şi elementelor din condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să pregătească spatiile de depozitare a produselor culturilor de camp,comform criteriilor de performantă (c) şi elementelor din conditiile de aplicabilitate.

71

Page 73: SPP Nivel 2 Fermier Montan

Probe orale, scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să conditioneze,depoziteze şi valorifice productia culturilor de camp comform criteriilor de performanta (d) şi elementelor din conditiile de aplicabilitate

Probe orale, scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să aplice normele specifice de securitate şi sănătate în muncă comform criteriilor de performanta (d) şi elementelor din conditiile de aplicabilitate.

72

Page 74: SPP Nivel 2 Fermier Montan

Titlul unităţii: 14. TEHNOLOGII PENTRU CULTURILE HORTICOLE SPECIFICE ZONEI MONTANE ___________________________________________________________________________

Nivel: 2

Valoare credit: 0,5___________________________________________________________________________

Competenţe:

14.1.Aplică tehnologii specifice pentru cultivarea speciilor legumicole din zona montană

14.2. Aplică tehnologii specifice pentru plantaţiile de pomi fructiferi din zona montană

14.3. Aplică tehnologii specifice pentru plantaţiile de arbuşti fructiferi

73

Page 75: SPP Nivel 2 Fermier Montan

Titlul unităţii: 14. TEHNOLOGII PENTRU CULTURILE HORTICOLE SPECIFICE ZONEI MONTANE ___________________________________________________________________________

Competenţa: 14.1.Aplică tehnologii specifice pentru cultivarea speciilor legumicole din zona montană

___________________________________________________________________________Criterii de performanţă:

(a) Identificarea speciilor legumicole cultivate în zona montană

(b) Pregătirea terenului pentru plantat şi semănat

(c) Plantarea şi semănarea speciilor legumicole

(d) Aplicarea lucrărilor de îngrijire şi recoltarea speciilor legumicole

(e) Aplicarea normelor securitate şi sănătate în muncă_____________________________________________________________________Condiţii de aplicabilitate:

Specii de legume: bulboase (ceapa, usturoi) rădăcinoase (morcov, pătrunjel, păstârnac, sfeclă roşie, ţelină) vărzoase (varza albă, varza roşie)

bobulPregătirea terenului: nivelarea, fertilizarea, mărunţirea, modelarea

semănatul, plantatulMetode de semănat: prin împrăştiere, în rânduriMetode de plantat: manual, semimecanizat, mecanizatLucrări de îngrijire: răritul, prăşitul, udatul, combaterea bolilor şi dăunătorilor, recoltatulMateriale, maşini şi unelte: îngrăşăminte organice şi minerale, seminţe, material vegetal, produse insecto-fungicide, echipament individual de protecţie, nivelator, grapă cu discuri, maşina de modelat solul, cultivator, plug, freze, motocultorMetode de recoltat: manual şi mecanizatMaşini de recoltat: dislocatorul de rădăcinoase, maşina de recoltat cartofi Norme: specifice lucrărilor de semănat, plantat, îngrijire şi recoltare a speciilor legumicole

___________________________________________________________________________ Probe de evaluare:

Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice specii de legumele ce se cultivă în zona montană aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (a) şi în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să pregătească terenul pentru plantat şi semănat cu respectarea, aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (b) şi în condiţiile de aplicabilitate.

74

Page 76: SPP Nivel 2 Fermier Montan

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să execute lucrările de plantat şi semănat ,aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (c) şi în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să execute lucrările de îngrijire şi recoltare a speciilor legumicole ,aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (d) şi în condiţiile de aplicabilitate

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să aplice normele specifice securitate şi sănătate în muncă,aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (e) şi în condiţiile de aplicabilitate

75

Page 77: SPP Nivel 2 Fermier Montan

Titlul unităţii: 14.TEHNOLOGII PENTRU CULTURILE HORTICOLE SPECIFICE ZONEI MONTANE ___________________________________________________________________________

Competenţa: 14.2. Aplică tehnologii specifice pentru plantaţiile de pomi fructiferi din zona montană

___________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Identificarea speciilor de pomi fructiferi cultivaţi în zona montană

(b) Pregătirea terenului pentru plantat

(c) Plantarea pomilor fructiferi

(d) Aplicarea lucrărilor de îngrijire şi recoltarea fructelor

(e) Aplicarea normelor de securitate şi sănătate în muncă______________________________________________________________________Condiţii de aplicabilitate:

Specii de pomi fructiferi: mărul, părul, prunul, vişinul Pregătirea terenului: desfundat, fertilizat, arat, nivelat, pichetat, săpat gropi, tutorat, plantatLucrări specifice de îngrijire: praşile, combaterea buruienilor, arat printre rândurile de pomi, fertilizat, executarea tăierilor de conducere şi fructificare, combaterea bolilor şi dăunătorilor, protejarea pomilor împotriva accidentelor climatice Metodă de recoltat: manuală Materiale şi unelte: pomi altoiţi, îngrăşăminte organice şi minerale, cazmale, sape, picheţi, panglici, produse insecto-fungicide, lăzi, scări, saci de recoltat, găleţi, scândura de repichetatMaşini: plug, nivelator, grapă cu discuri, maşina de săpat gropi, aparat de stropit purtat în spate, Norme: specifice lucrărilor de pregătire a terenului, de înfiinţare şi întreţinere a culturii, de recoltare a fructelor___________________________________________________________________________

Probe de evaluare:

Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice specii de pomi fructiferi cultivaţi în zona montată, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (a) şi în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să pregătească terenul pentru plantarea speciilor pomicole ,aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (b) şi în condiţiile de aplicabilitate.

76

Page 78: SPP Nivel 2 Fermier Montan

Probe practice şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să execute plantatul pomilor fructiferi,aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (c) şi în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să aplice lucrările de îngrijire specifice speciilor pomicole şi recoltarea fructelor, aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (d) şi în condiţiile de aplicabilitate. Probe practice şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să aplice normele specifice de securitate şi sănătate în muncă,aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (e) şi în condiţiile de aplicabilitate

77

Page 79: SPP Nivel 2 Fermier Montan

Titlul unităţii: 14.3. TEHNOLOGII PENTRU CULTURILE HORTICOLE SPECIFICE ZONEI MONTANE ___________________________________________________________________________

Competenţa: 14.3. Aplică tehnologii specifice pentru plantaţiile de arbuşti fructiferi___________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Identificarea speciilor de arbuşti fructiferi cultivaţi în zona montană

(b) Pregătirea terenului pentru plantarea arbuştilor fructiferi

(c) Plantarea arbuştilor fructiferi

(d) Aplicarea lucrărilor de îngrijire şi recoltarea arbuştilor fructiferi

(e) Aplicareanormelor specifice de securitate şi sănătate în muncă___________________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate:

Specii de arbuşti fructiferi: coacăzul, agrişul, afinul, murul, zmeurul, cătina, alunul, căpşunulPregătirea terenului: desfundat, fertilizat, arat, nivelat, pichetat, săpat gropi, tutorat, plantatLucrări specifice de îngrijire: săpatul manual, prăşitul, combaterea buruienilor, fertilizat, executarea tăierilor de conducere şi fructificare, combaterea bolilor şi dăunătorilor, protejarea arbuştilor împotriva accidentelor climatice Materiale şi unelte: material săditor, îngrăşăminte organice şi minerale, cazmale, sape, picheţi, panglici, produse insecto-fungicide, lădiţe,găleţi, caserole, aparat de stropit purtat în spate Maşini: plug, grapă cu discuri, Metode de recoltat: manual Norme: specifice lucrărilor de pregătire a terenului, înfiinţarea şi îngrijirea culturilor, recoltarea fructelor___________________________________________________________________________

Probe de evaluare:

Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice specii de arbuşti fructiferi cultivaţi în zona montată, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (a) şi în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să pregătească terenul pentru plantarea arbuştilor fructiferi ,aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (b) şi în condiţiile de aplicabilitate.

78

Page 80: SPP Nivel 2 Fermier Montan

Probe practice şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să execute plantatul arbuştilor fructiferi,aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (c) şi în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să aplice lucrările de îngrijire specifice arbuştilor fructiferi şi recoltarea fructelor, aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (d) şi în condiţiile de aplicabilitate. Probe practice şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să aplice normele specifice de securitate şi sănătate în muncă,aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (e) şi în condiţiile de aplicabilitate

.

79

Page 81: SPP Nivel 2 Fermier Montan

Titlul unităţii: 15. TEHNOLOGII SPECIFICE DE CULTIVARE A PLANTELOR FURAJERE ÎN ZONA MONTANĂ___________________________________________________________________________

Nivel: 2

Valoare credit: 0.5___________________________________________________________________________ Competenţe:

15.1. Pregăteşte solul şi înfiinţează culturile furajere 15.2. Aplică lucrările de îngrijire la culturile furajere

15.3. Recoltează şi depozitează plantele furajere

80

Page 82: SPP Nivel 2 Fermier Montan

Titlul unităţii: 15. TEHNOLOGII SPECIFICE DE CULTIVARE A PLANTELOR FURAJERE ÎN ZONA MONTANĂ___________________________________________________________________________

Competenţa: 15.1. Pregăteşte solul şi înfiinţează culturile furajere ___________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Pregătirea solului pentru înfiinţarea culturilor de plante furajere

(b) Pregătirea afregatelor de semănăt

(c) Însămânţarea culturilor furajere

(d) Aplicarea normelor specifice de securitate şi sănătate în muncă la lucrările de pregătire a solului___________________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate:

Pregătire: aplicat îngrăşăminte minerale şi organice, lucrări de arat, grăpat, nivelat, tăvălugit

Maşini şi utilaje: tractor, maşini pentru administrat îngrăşăminte, pluguri, grape, nivelator,tăvălug Pregătire: cuplarea semănătorii la tractor, efectuarea reglajelor, proba semănătorii

Culturi furajere: anuale: borceag de primăvară, toamnă, porumb furajer, gulie furajeră, sfeclă furajeră, napi

perene: trifoi, ghizdei, graminee perene

Utilaje: tractor, semănător, tăvălugi

Materiale: sămânţă, saci, sfoară, găleţi, cântar, prelată

Metode de semănat:în rănduri dese,în rănduri rare

Norme: specifice lucrărilor de pregătire a solului şi înfiinţarea culturilor___________________________________________________________________________

Probe de evaluare: Probe scrise, practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să pregătească solul pentru înfiinţarea culturilor de plante furajere, conform criteriilor de performanţă (a) şi precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să pregătească agregatele de semănat, conform criteriilor de performanţă (b)şi precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.

81

Page 83: SPP Nivel 2 Fermier Montan

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să efectueze însămânţarea culturilor furajere conform criteriilor de performanţă (c) şi precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să aplice normele specifice securitate şi sănătate în muncă,conform criteriilor de performanţă (d) şi precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.

82

Page 84: SPP Nivel 2 Fermier Montan

Titlul unităţii: 15. TEHNOLOGII SPECIFICE DE CULTIVARE A PLANTELOR FURAJERE ÎN ZONA MONTANĂ___________________________________________________________________________

Competenţa: 15.2. Aplică lucrările de îngrijire la culturile furajere___________________________________________________________________________ Criterii de performanţă:

(a) Combaterea buruienilor din culturile furajere

(b) Combaterea bolilor şi dăunătorilor din culturile furajere

(c) Refacerea vegetaţiei după fiecare cosire

(d) Aplicarea normelor de securitate şi sănătate în muncă ___________________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate:

Combatere: metode chimice: erbicide, fungicide, insecticide metode agrotehnice

Lucrări de refacere: afânare (grăpare), fertilizare suplimentară

Maşini şi instalaţii: - tractor, echipamente de erbicidat, maşini de prăfuit şi stropit, grape, maşini de administrat îngrăşăminte minerale şi organice Norme: specifice lucrărilor de îngrijire, echipamente individuale de protecţie a muncii___________________________________________________________________________ Probe de evaluare:

Probe orale, scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să execute combaterea buruienilor, bolilor şi dăunătorilor din culturile furajere, conform criteriilor de performanţă (a) şi (b) şi elementelor din condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să execute lucrări de refacere a vegetaţiei,conform criteriilor de performanţă (c) şi elementelor din condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să aplice normele specifice de securitate şi sănătate în muncă,conform criteriilor de performanţă (d) şi precizărilor din condiţiile de aplicabilitate

83

Page 85: SPP Nivel 2 Fermier Montan

Titlul unităţii: 15. TEHNOLOGII SPECIFICE DE CULTIVARE A PLANTELOR FURAJERE IN ZONA MONTANĂ___________________________________________________________________________

Competenţa: 15.3. Recoltează şi depozitează plantele furajere___________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Recoltarea culturilor furajere pentru masă verde şi fân

(b) Recoltarea culturilor furajere rădăcinoase

(c) Depozitarea producţiei în funcţie de destinaţie

(d) Aplicarea normelor specifice de securitate şi sănătate în muncă___________________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate:

Epoca de recoltare: pentru masă verde, pentru fân, rădăcinoase Maşini şi unelte: tractor, cositori mecanice, coase, furci, remorci,greble, motocositori, prese

de balotare

Metode de recoltare: manual, mecanizat

Metode de uscare: naturală

Depozitare: căpiţe, stoguri, şire, fânare, silozuri

Norme: specifice lucrărilor de recoltare şi depozitare, echipamente individuale de protecţie a muncii___________________________________________________________________________

Probe de evaluare:

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să execute recoltarea culturilor furajere pentru masă verde,fân şi rădăcinoase, conform criteriilor de performanţă (a) şi (b) şi elementelor din condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să depoziteze producţia culturilor furajere, conform criteriilor de performanţă (c) şi elementelor din condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să aplice normele specifice de securitate şi sănătate în muncă,conform criteriilor de performanţă (d) şi precizărilor din condiţiile de aplicabilitate

84

Page 86: SPP Nivel 2 Fermier Montan

Titlul unităţii: 16. ÎNTREŢINEREA ŞI VALORIFICAREA PAJIŞTILOR NATURALE MONTANE___________________________________________________________________________

Nivel: 2

Valoare credit: 0,5___________________________________________________________________________ Competenţe: 16.1. Identifică vegetaţia pajiştilor naturale

16.2. Execută lucrări de îngrijire în pajiştile naturale

16.3. Exploatează pajiştile naturale prin păşunat şi cosit

85

Page 87: SPP Nivel 2 Fermier Montan

Titlul unităţii: 16. ÎNTREŢINEREA ŞI VALORIFICAREA PAJIŞTILOR NATURALE MONTANE___________________________________________________________________________

Competenţa: 16.1. Identifică vegetaţia pajiştilor naturale___________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Identificarea principalelor specii de plante cu valoare nutritivă din pajiştile naturale

(b) Identificarea speciilor de plante dăunătoare din compoziţia floristică a pajiştilor naturale___________________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate:

Specii de plante: - graminee - leguminoase - plante cu valoare nutritivă scăzută Recunoaştere: particularităţi morfologice şi biologicePlante dăunătoare: toxice, semitoxice,vegetaţie nedorită

Materiale: ierbare, atlase botanice, determinatoare botanice, planşe, seminţe, rame metrice, probe de plante

Metode de determinare: - pe material viu, - pe planşe, ierbare, etc.___________________________________________________________________________

Probe de evaluare:

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice principalele specii de plante furajere din pajiştile naturale, conform criteriului de performanţă (a) şi elementelor din condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice principalele specii de plante dăunătoare din compoziţia floristică a pajiştilor naturale, conform criteriului de performanţă (b) şi elementelor din condiţiile de aplicabilitate.

86

Page 88: SPP Nivel 2 Fermier Montan

Titlul unităţii: 16. ÎNTREŢINEREA ŞI VALORIFICAREA PAJIŞTILOR NATURALE MONTANE___________________________________________________________________________

Competenţa: 16.2. Execută lucrări de îngrijire în pajiştile naturale___________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Efectuarea operaţiilor de curăţire a pajiştilor naturale

(b) Aplicarea îngrăşămintelor organice şi minerale

(c) Aplicarea amendamentelor pentru corectarea reacţiei solului

(d) Aplicarea măsurilor de metodelor a covorului vegetal

(e) Aplicarea normelor specifice de securitate şi sănătate în muncă _____________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate:

Operaţii de curăţire: scoaterea cioatelor, îndepărtarea pietrelor, îndepărtarea vegetaţiei lemnoase şi ierboase şi a excesului de umiditate, cosirea resturilor neconsumate, distrugerea muşuroaielor

Îngrăşăminte: organice şi minerale

Amendamente: pentru soluri acide şi bazice( carbonat de calciu, var stins, fosfogips)

Maşini şi utilaje: tractor, grape, nivelatoare, remorci, maşini de împrăştiat îngrăşăminte organice şi minerale, cositori mecanice, freze, prese, rindeaua de pajişti, maşini de curăţat pajişti,tăvălug

Unelte: topor, greble, săpăligă, sape, coase

Metode de refacere: autoînsămânţarea, supraînsămânţarea

Norme: specifice la lucrările de îngrijire a pajiştilor naturale montane, echipamente individuale de protecţie a muncii

___________________________________________________________________________

Probe de evaluare:

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil sa efectueze operaţiile de curaţire a pajistilor naturale, conform criteriilor de performanţă (a) şi elementelor din condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să aplice îngraşămintele organice, minerale şi amendamentele, conform criteriilor de performanţă (b), (c) şi elementelor din condiţiile de aplicabilitate.

87

Page 89: SPP Nivel 2 Fermier Montan

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să aplice măsurile de refacere a covorului vegetal, conform criteriilor de performanţă (d) şi elementelor din condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să aplice normele specifice de securitate şi sănătate în muncă,conform criteriilor de performanţă (e) şi precizărilor din condiţiile de aplicabilitate

88

Page 90: SPP Nivel 2 Fermier Montan

Titlul unităţii: 16. ÎNTREŢINEREA ŞI VALORIFICAREA PAJIŞTILOR NATURALE MONTANE___________________________________________________________________________

Competenţa: 16.3. Exploatează pajiştile naturale prin păşunat şi cosit___________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Determinarea capacităţii de păşunat (b) Pregătirea păşunii înainte de păşunat

(c) Executarea păşunatului liber şi pe parcele

(d) Executarea cositului

(e) Uscarea, adunarea şi depozitarea fânului

(f) Aplicarea normelor specifice de securitate şi sănătate în muncă ________________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate:

Determinări: evaluarea producţiei pentru păşunat, încărcătura de animale pe hectar, suprafaţa fiecărei parcele, numărul de parcele, timpul de refacere a păşunii

Pregătirea păşunii: înlăturarea excesului de umiditate, delimitarea drumurilor de acces, construirea sau repararea adăposturilor, îngrădirea suprafeţei pentru păşunat, asigurarea condiţiilor de adăpare

Metode de păşunat: pe parcele, dozat, liber

Materiale şi echipamente: ramă metrică, cântar, gard electric, garduri din material lemnos, staţie de încărcat bateriiCosit: manual, mecanizatMateriale şi unelte: prepeleci, capre, gard suedez, coase, furci, grebleMaşini: tractor, cositori, motocositori, greblă mecanică, presă de balotat, remorcidepozitare: şire, stoguri, fânare, silozuriNorme: specifice lucrărilor de exploatare a pajiştilor prin păşunat şi cosit___________________________________________________________________________

Probe de evaluare:

Probe practice, orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să determine capacitatea de păşunat, conform criteriilor de performanţă (a) şi elementelor prevăzute în condiţiile de aplicabilitate.Probe practice şi orale prin care elevul este capabil să pregătească a păşunea înainte de păşunat, conform criteriilor de performanţă (b) şi elementelor din condiţiile de aplicabilitate.

89

Page 91: SPP Nivel 2 Fermier Montan

Probe practice şi orale prin care elevul este capabil să execute păşunatul liber şi pe parcele, conform criteriilor de performanţă (c) şi elementelor din condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul este capabil să execute cositul, conform criteriilor de performanţă (d) şi elementelor din condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul este capabil să usuce, adune şi depoziteze fânul , conform criteriilor de performanţă (e) şi elementelor din condiţiile de aplicabilitate

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să aplice normele specifice de securitate şi sănătate în muncă,conform criteriilor de performanţă (f) şi precizărilor din condiţiile de aplicabilitate

90

Page 92: SPP Nivel 2 Fermier Montan

Titlul unităţii: 17. TEHNOLOGII SPECIFICE DE CREŞTERE A ANIMALELOR ÎN ZONA MONTANĂ___________________________________________________________________________

Nivel: 2

Valoare credit: 1.0

Competenţe:

17.1. Identificăprincipalele specii şi rase de animale

17.2. Aplică tehnologii de creştere şi exploatare a rumegătoarelor pe categorii de reproducţie şi producţie

17.3. Aplică tehnologii de creştere şi exploatare a suinelor şi cabalinelor

17.4. Exploatează păsările , animalele de blană, peştii şi albinele

91

Page 93: SPP Nivel 2 Fermier Montan

Titlul unităţii: 17. TEHNOLOGII SPECIFICE DE CREŞTERE A ANIMALELOR ÎN ZONA MONTANĂ___________________________________________________________________________

Competenţa: 17.1. Identifică principalele specii şi rase de animale

Criterii de performanţă:

(a) Identificarea raselor din cadrul speciilor

(b) Diferenţierea raselor în cadrul speciei

(c) Specificarea particularităţilor bioeconomice pe rase şi specii

(d) Comportarea faţă de animale

(e) Aplicarea normelor specifice de securitate şi sănătate în muncă

Condiţii de aplicabilitate:

Specii: bovine, ovine,caprine, porcine, cabaline,păsări,peşti,albine,animale de blană

Rase: autohtone , importate

Diferenţiere: dezvoltare corporală, culoare, conformaţie, constituţie

Particularităţi: producţie de lapte, producţie de carne, consum pe unitatea de produs, randament la sacrificare, producţie de lână, pielicele, piei, blănuri

Comportament: blând,civilizatNorme: specifice abordării şi contenţiei animalelor.

Probe de evaluare:

Probe practice şi orale prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să identifice şi să diferenţieze rasele, aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (a) şi (b), acoperind gama de elemente specificate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe scrise şi orale prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să specifice particularităţile bioeconomice şi comportarea faţă de animale pe rase şi specii, aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (c şi d) acoperind gama de particularităţi specificate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să aplice normele specifice de securitate şi sănătate în muncă, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (e) acoperind gama de elemente specificate în condiţiile de aplicabilitate

92

Page 94: SPP Nivel 2 Fermier Montan

Titlul unităţii: 17. TEHNOLOGII SPECIFICE DE CREŞTERE A ANIMALELOR ÎN ZONA MONTANĂ

Competenţa: 17.2. Aplică tehnologia de creştere şi exploatare a rumegătoarelor pe categorii de reproducţie şi producţie

Criterii de performanţă:

(a) Aplicareatehnologiei de creştere a viţeilor ,mieilor,iezilor şi a tineretului rumegător în funcţie de destinaţie

(b) Aplicarea tehnologiilor specifice pe sexe şi stări fiziologice(c) Aplicarea tehnologiei de exploatare a animalelor pentru producţia de lapte în diverse

sisteme(d) Aplicarea tehnologiei de exploatare a animalelor pentru producţia de carne în diverse

sisteme(e) Respectarea tehnologiilor de expoatare a oilor pentru productia de lână în diverse sisteme(f) Prelucrarea ,depozitarea şi valorificarea laptelui şi a cărnii(g) Aplicarea normelor specifice de securitate şi sănătate în muncă

Condiţii de aplicabilitate:

Destinaţie: producţie ,(lapte,carne,lână, pielicele),reproducţieSex: tauri, berbeci,ţapi,vaci,oi,capreStări fiziologice: vaci ,oi,capre gestante, vaci,oi,capre lactanteLapte: sistem gospodăresc(văcărie,stână), sistem semiintensiv (cazare,hrănire,întreţinere

mulgere, aparatul de muls) Carne: sistem gospodăresc, sistem semiintensiv (cazare,hrănire,întreţinere).Lână: sistem gospodăresc, sistem semiintensiv (cazare,hrănire,întreţinere,maşina de tuns)Prelucrare lapte,carne: produse proaspete şi conserrvateDepozitare: cămară ,beci,magazie,poduri,spaţii frigorificeValorificare: consum intern,piaţa liberă,agroturismNorme: specifice lucrărilor de creştere şi exploatare a rumegătoarelor _________________________________________________________________________Probe de evaluare:

Probe scrise, orale şi practice prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să aplicetehnologia de creştere a viţeilor ,mieilor,iezilor şi a tineretului rumegător în funcţie de destinaţie, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (a), acoperind elementele specificate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe scrise, orale şi practice prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să aplice tehnologiile specifice pe sexe şi stări fiziologice, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (b), acoperind elementele specificate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe scrise, orale şi practice prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să aplice tehnologia de exploatare a animalelor pentru producţia de lapte în diverse sisteme, aşa cum

93

Page 95: SPP Nivel 2 Fermier Montan

se specifică în criteriul de performanţă (c), acoperind gama de elemente specificate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe scrise, orale şi practice prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să aplice tehnologia de exploatare a animalelor pentru producţia de carne în diverse sisteme, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (d), acoperind gama de elemente specificate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe scrise, orale şi practice prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să respecte tehologia de exploatare a oilor pentru productia de lână în diverse sisteme , aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (e), acoperind gama de elemente specificate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe scrise, orale şi practice prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să prelucreze ,depoziteze şi valorifice laptele şi carnea , aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (f), acoperind gama de elemente specificate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să aplice normele specifice de securitate şi sănătate în muncă, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (g), acoperind gama de elemente specificate în condiţiile de aplicabilitate.

94

Page 96: SPP Nivel 2 Fermier Montan

Titlul unităţii: 17. TEHNOLOGII SPECIFICE DE CREŞTERE A ANIMALELOR ÎN ZONA MONTANĂ

Titlul unităţii: 17. TEHNOLOGII SPECIFICE DE CREŞTERE A ANIMALELOR ÎN ZONA MONTANĂ

Competenţa: 17.3. Aplică tehnologii de creştere şi exploatare a suinelor şi cabalinelor

Criterii de performanţă:

(a) Utilizarea tehnologiei de exploatare a porcinelor în sistem gospodăresc destinate producţiei de carne şi grăsime(b) Recondiţionarea porcinelor adulte(c) Prelucrarea,depozitarea şi valorificarea cărnii de porc(d) Aplicarea tehnologiei de creştere şi exploatare a cabalinelor . (e) Aplicarea normelor specifice de securitate şi sănătate în muncă

Condiţii de aplicabilitate:Gospodăresc: caracteristici, particularităţiRecondiţionare: perioade (adaptare, pregătire)Prelucrare: produse tradiţionale,proaspete şi conservateDepozitare: beci,pivniţe,cămări,magazii,poduri,spaţii frigorificeValorificare: consum intern,piaţă liberă,agroturism

Tehnologia: mânji sugari, mânji înţărcaţi, tineret 6 - 36 luni (hrănire, cazare, mişcare, gimnastică funcţională), dresaj, antrenament pentru tineretul destinat călăriei şi sportului hipicReproducţie: cazare,hrănire, întreţinere, mişcare, îngrijire corporalăCai de tracţiune: întreţinere, hrănire,cazare

tehnica dresajului pentru tracţiune, lucrul la lonjă, obişnuirea cu harnaşamentele, învăţarea calului să tragă, lucrul cu caii, particularităţile folosirii cailor la transport

Sport şi agrement: caracteristici –cazare, hrănire, întreţinere, călărie (echipament de călărie)Norme: specifice lucrărilor cuprinse în tehnologiile de creştere a porcinelor specifice lucrărilor de hrănire şi întreţinere a cabalinelor

Probe de evaluare:

Probe orale şi practice prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să aplice tehnologiile de exploatare a porcinelor în sistem gospodăresc destinate producţiei de carne şi grăsime, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (a) acoperind elementele specificate în condiţiile de aplicabilitate.

95

Page 97: SPP Nivel 2 Fermier Montan

Probe scrise şi orale prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să recondiţioneze animalele adulte aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (b) acoperind elementele specificate în condiţiile de aplicabilitate.Probe scrise, orale şi practice prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să prelucreze,depoziteze şi valorifice carnea de porc,aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (c)

Probe scrise, orale şi practice prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să aplice tehnologia de creştere şi exploatare a cabalinelor aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (d) acoperind elementele specificate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să aplice normele specifice de securitate şi sănătate în muncă aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (e) acoperind elementele specificate în condiţiile de aplicabilitate.

96

Page 98: SPP Nivel 2 Fermier Montan

Titlul unităţii: 17. TEHNOLOGII SPECIFICE DE CREŞTERE A ANIMALELOR ÎN ZONA MONTANĂ

Competenţa: 17.4. Exploatează păsările , animalele de blană, peştii şi albinele

Criterii de performanţă:

(a) Aplicarea tehnologiilor de creştere şi exploatare a păsărilor(b) Aplicarea tehnologiilor de creştere şi exploatere a animalelor de blană.(c) Aplicarea tehnologiilor de creştere şi exploatare a peştilor(d) Aplicarea tehnologiilor de creştere şi exploatare a albinelor.(e) Aplicarea normelor specifice de securitate şi sănătate în muncă

Condiţii de aplicabilitate:

Păsări: rase: - de găini ( mixte şi comune)- de curci (comune)- de raţe (uşoare şi comune)

-de gâşte(uşoare şi comune)

incubaţia: - naturală,artificială(factori,aparate,regim de incubaţii pe specii,controlul incubatiei)

sistem de creştere: gospodărescAnimale de blană: specii:iepuri de casă,nutria,nurca

tehnologie:cazare,hrănire,întreţinere,reproducţie,valorificarePeşti: specii :salmonide tehnologia:bazine artificiale,hrănire ,reproducţie,prelucrare şi valorificare.Albine: biologia familiei de albine utilajul apicol ,

plante melifere şi polinifere, produse apicole :caracteristici şi valorificare

Norme: specifice lucrărilor din sectorul de crestere a sectorului de crestere a pasarilor,lucrarilor de hranire ,inmultire şi ingrijire a animalelor de blana, peştilor si albinelor.

Probe de evaluare:

Probe scrise, orale şi practice prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să aplice tehnologiile de crestere şi exploatare a păsărilor aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (a) acoperind elementele specificate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe scrise ,orale şi practice prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să aplice tehnologiile de creştere şi exploatare a animalelor de blană aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (b) acoperind elementele specificate în condiţiile de aplicabilitate.

97

Page 99: SPP Nivel 2 Fermier Montan

Probe scrise ,orale şi practice prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să aplice tehnologiile de creştere şi exploatare a peştilor aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (c) acoperind elementele specificate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe scrise ,orale şi practice prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să aplice tehnologiile de creştere şi exploatare a albinelor aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (d) acoperind elementele specificate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să aplice normele specifice de securitate şi sănătate în muncă, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (e) acoperind elementele specificate în condiţiile de aplicabilitate.

98

Page 100: SPP Nivel 2 Fermier Montan

Titlul unităţii: 18. Amenajarea şi administrarea fermei montane

Nivel: 2

Valoare credit: 1.0___________________________________________________________________________

Competenţe:

18.1. Identifică construcţiile specifice zonei montane

18.2. Participă la elaborarea planului de amenajare a incintei fermei

montane

18.3. Amenajează spaţiile verzi din ferma montană

18.4 Întreţine ferma montană

99

Page 101: SPP Nivel 2 Fermier Montan

Titlul unităţii: 18. AMENAJAREA SI ADMINISTRAREA FERMEI MONTANE___________________________________________________________________________

Competenţa : 18.1. Identifică construcţiile specifice zonei montane___________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Prezentarea tipurilor de construcţii

(b) Precizarea elementelor constructive ale construcţiilor

(c) Selectarea materialelor necesare efectuării construcţiei

___________________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate:

Tipuri: locuinţă, adăposturi pentru animale(taurine, ovine, porcine, păsări), construcţii pentru depozitarea furajelor,construcţii şi magazii pentru utilaje construcţii anexe.

Elemente constructive: elemente de dimensionare, elemente de dotare, structură de rezistenţă, elemente de compartimentare şi închidere,elemente de izolaţii, elemente de finisaj, instalaţii tehnice.

Materiale : lemn şi produse din lemn, piatră naturală, produse ceramice şi înlocuitori, sticlă şi produse metalice,mortare, betoane, materiale pentru hidroizolaţii şi termoizolaţii, materiale pentru finisaje, materiale pentru instalaţii electrice şi sanitare.___________________________________________________________________________

Probe de evaluare

Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte tipurile de construcţii, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (a), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice, scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să precizeze elementelor constructive ale construcţiilor, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (b), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să selecteze materialele necesare efectuării construcţiei, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (c), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate

100

Page 102: SPP Nivel 2 Fermier Montan

Titlul unităţii:18. AMENAJAREA SI ADMINISTRAREA FERMEI MONTANE___________________________________________________________________________

Competenţa : 18.2 Participă la elaborarea planului de amenajare a incintei fermei montane

___________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Stabilirea spaţiilor ce vor fi amenajate în incinta fermei montane

(b) Propunerea de soluţii privind amenajarea spaţiilor

(c) Amenajarea unui spaţiu de joacă pentru copii

(d) Utilizarea tehnologiei informaţiei în amenajarea teritoriului din incinta

fermei

___________________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate:

Spaţii : grădină de flori, spaţii de agrement, căi de acees, parcare, loc de joacă pentru copii, foişor, grătar

Soluţii: schiţe de amplasare(locuinta,adăpost pentru animale,anexe gospodaresti), resurse materiale, calcul necesar de materiale

Spaţiu de joacă: amplasare, dimensiuni, dotare

Constructii: Tehnologie: internet, Soft-uri

___________________________________________________________________________

Probe de evaluare

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să stabilească spaţiile ce vor fi amenajate în incinta fermei montane, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (a), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice, scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să propună soluţii privind amenajarea spaţiilor, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (b), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice, scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să amenajeze un spaţiu de joacă pentru copii, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (c), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice, scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze tehnologia informaţiei în amenajarea teritoriului din incinta gospodăriei, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (d), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

101

Page 103: SPP Nivel 2 Fermier Montan

Titlul unităţii: 18. Amenajarea si administrarea fermei montane___________________________________________________________________________

Competenţa : 18.3. Amenajează spaţiile verzi din ferma montană ___________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Aplicarea schiţei de amenajare a spaţiului verde

(b) Stabilirera materialelor necesare amenajării spaţiului verde

(c) Configurarea spaţiilor din ferma montană

(d) Efectuarea lucrărilor de întreţinere a spaţiilor amenajate

(e) Aplicarea normelor specifice de securitate şi sănătate în muncă

___________________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate:

Schiţă: scară, dimensiune, linii, suprafeţe, simboluri

Materiale: lemn, piatră, cărămidă, arbori, arbuşti, seminţe, răsăduri, bulbi, dale, obiecte ceramice

Configurare: construcţii, măsurare, marcare, delimitare, plantare, semănat, dalare, rocării

Lucrări: semănat, plantat, tăiat, fasonat, prăşit, văruit, vopsit, udat

Unelte: ferăstrău, sapă, greblă, casma, foarfece, maşină de tuns gazon, stropitoare, ciocan, bidinea, plantator, sfoară, metru, picheţi, roabă, lopată

Norme: specifice lucrărilor de amenajare___________________________________________________________________________

Probe de evaluare:

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să aplice schita de amenajare a spatiului verde, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (a), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să stabilească materialele necesare amenajării spaţiului verde, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (b), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să configureze spaţiile din ferma montană, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (c), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să efectueze lucrările de întreţinere a spaţiilor amenajate, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (d), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate

102

Page 104: SPP Nivel 2 Fermier Montan

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să aplice normele specifice de securitate şi sănătate în muncă, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (e), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate

103

Page 105: SPP Nivel 2 Fermier Montan

Titlul unităţii: 18. Amenajarea si administrarea fermei montane

Competenţa: 18.4 . Întreţine ferma montană

________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(b) Efectuarea curăţeniei în ferma montană

(c) Efectuarea lucrărilor de reparaţii curente

(d) Exploatarea amenajărilor tehnice

(e) Aplicarea normelor de securitate şi sănătate în muncă

______________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate:

Curăţenie: curentă,periodică,generală

Lucrări: instalaţie sanitară,lăcătuşerie,tâmplărie

Amenajări tehnice: surse şi instalaţii de apă,surse convenţionale şi neconvenţionale de

energie electrică,surse de încălzire cu combustibili lichizi,solizi,

gazoşi.

Norme: specifice lucrărilor de întreţinere a fermei montane

___________________________________________________________________________

Probe de evaluare

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să efectueze curăţenia în ferma montană , aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (a), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să propună efectueze lucrările de reparaţii curente , aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (b), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să exploateze amenajările tehnice, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (c), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să aplice normele specifice de securitate şi sănătate în muncă, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (d), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

104

Page 106: SPP Nivel 2 Fermier Montan

Titlul unităţii: 19. PREPARATE TRADIŢIONALE ŞI SERVIREA LOR ÎN FERMA MONTANĂ

___________________________________________________________________________

Nivelul: 2

Valoare credit: 1.5

Competenţe:

19.1 Realizează preparate pentru micul dejun, gustări şi antreuri tradiţionale înferma montană

19.2. Execută preparate culinare tradiţionale complexe de felul I în ferma montană

19.3. Obţine preparate culinare tradiţionale complexe de felul II în ferma montană

19.4. Prepară deserturi tradiţionale în ferma montană

19.5. Serveşte preparatele tradiţionale în ferma montană

105

Page 107: SPP Nivel 2 Fermier Montan

Titlul unităţii: 19. PREPARATE TRADIŢIONALE ŞI SERVIREA LOR ÎN FERMA MONTANĂ

Competenţa: 19.1. Realizează preparate pentru micul dejun, gustări şi antreuri tradiţionale înferma montană

Criterii de performanţă:

(a) Prezentarea sortimentului tradiţional de preparate pentru micul dejun, gustări şi antreuri

(b) Obţinerea preparatelor pentru micul dejun, gustări şi antreuri

(c) Asigurarea calităţii preparatelor executate

(d) Aplicarea normelor specifice de securitate şi sănătate în muncă

Condiţii de aplicabilitate:

Sortiment: din fiecare grupă de preparate vor fi exemplificate cele tradiţionale zonei montanePreparate: din ouă, din caşcaval

Gustări: reci şi caldeAntreuri: reci şi caldeCalitatea: analiză senzorială(aspect, culoare, consistenţă, miros, gust)Defecte: de culoare, de consistenţă, de gust şi miros, cauze, remedieriNorme: specifice prelucrării primare şi termice a materiilor prime

Probe de evaluare

Probe practice şi orale de evaluare prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte sortimentul tradiţional de preparate pentru micul dejun, gustări şi antreuri conform criteriului de performanţă (a), utilizând condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale de evaluare prin care elevul demonstrează că este capabil să obţină preparate pentru micul dejun, gustări şi antreuri conform criteriului de performantă (b), utilizând condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale de evaluare prin care elevul demonstrează că este capabil să asigure calitatea preparatelor executate conform criteriului de performantă (c), utilizând condiţiile de aplicabilitate.

106

Page 108: SPP Nivel 2 Fermier Montan

Probe practice şi orale de evaluare prin care elevul demonstrează că este capabil să aplice normele specifice securitate şi sănătate în muncă conform criteriului de performanţă (d), utilizând condiţiile de aplicabilitate.

107

Page 109: SPP Nivel 2 Fermier Montan

Titlul unităţii:19. PREPARATE TRADIŢIONALE ŞI SERVIREA LOR ÎN FERMA MONTANĂ

___________________________________________________________________________Competenţa: 19.2. Execută preparate culinare tradiţionale complexe de felul I în ferma montană.

Criterii de performanţă:

(a) Prezentarea sortimentului tradiţional de preparate culinare complexe ce pot fi servite ca felul I

(b) Obţinerea preparatelor tradiţionale complexe de felul I

(c) Asigurarea calităţii produselor executate

(d) Identificarea defectelor preparatelor

(e) Aplicarea normelor specifice de securitate şi sănătate în muncă

Condiţii de aplicabilitate:

Sortiment: din fiecare grupă de preparate vor fi exemplificate cele tradiţionale zonei montane

Preparate de fel I: din legume, din produse cerealiere şi brânzeturi, din peşte, preparate lichide(supă de roşii cu orez, supă de găluşte, supă cremă de pui, ciorbă de perişoare, de burtă, de potroace, borş cu carne de miel, ciorbă ţărănească de vită)

Calitatea: Analiză senzorială(aspect, culoare, consistenţă, miros, gust)Defecte: De culoare, de consistenţă, de gust, de miros

Cauze, remedieriNorme: Specifice prelucrării primare şi termice a materiei prime

Probe de evaluare

Probe practice şi orale de evaluare prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte sortimentul de preparate culinare complexe ce pot fi servite ca fel I conform criteriului de performanţă (a), utilizând condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale de evaluare prin care elevul demonstrează că este capabil să obţină preparate tradiţionale complexe de felul I conform criteriului de performantă (b), utilizând condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale de evaluare prin care elevul demonstrează că este capabil să asigure calitatea preparatelor executate conform criteriului de performantă (c), utilizând condiţiile de aplicabilitate.

108

Page 110: SPP Nivel 2 Fermier Montan

Probe practice şi orale de evaluare prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice defectele preparatelor executate conform criteriului de performantă (d), utilizând condiţiile de aplicabilitate

Probe practice şi orale de evaluare prin care elevul demonstrează că este capabil să aplice normele specifice securitate şi sănătate în muncă conform criteriului de performanţă (e), utilizând condiţiile de aplicabilitate.

109

Page 111: SPP Nivel 2 Fermier Montan

Titlul unităţii:19. PREPARATE TRADIŢIONALE ŞI SERVIREA LOR ÎN FERMA MONTANĂ

___________________________________________________________________________Competenţa: 19.3. Execută preparate culinare tradiţionale complexe de felul al doilea în ferma montană.

Criterii de performanţă:

(a) Prezentarea sortimentului tradiţional de preparate culinare complexe ce pot fi servite ca felul al doilea

(b) Obţinerea preparatelor tradiţionale complexe de felul al doilea

(c) Asigurarea calităţii produselor executate

(d) Identificarea defectelor preparatelor

(e) Aplicarea normelor specifice de securitate şi sănătate în muncă

Condiţii de aplicabilitate:

Sortiment: din fiecare grupă de preparate vor fi exemplificate cele tradiţionale zonei montane

Preparate de fel II: din legume, din carne de porc (de vită, de porc, de ovine, de vânat, de pasăre), din carne tocată, din subproduse, din peşte, fripturi, garnituri şi salate care însoţesc preparatele

Calitatea: Analiză senzorială(aspect, culoare, miros, gust)Defecte: De culoare, de consistenţă, de gust, de miros

Cauze, remedieriNorme: Specifice prelucrării primare şi termice a materiei prime

Probe de evaluare

Probe practice şi orale de evaluare prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte sortimentul de preparate culinare complexe ce pot fi servite ca fel al doilea conform criteriului de performanţă (a), utilizând condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale de evaluare prin care elevul demonstrează că este capabil să obţină preparate tradiţionale complexe de felul al doilea conform criteriului de performantă (b), utilizând condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale de evaluare prin care elevul demonstrează că este capabil să asigure calitatea preparatelor executate conform criteriului de performantă (c), utilizând condiţiile de aplicabilitate.

110

Page 112: SPP Nivel 2 Fermier Montan

Probe practice şi orale de evaluare prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice defectele preparatelor executate conform criteriului de performantă (d), utilizând condiţiile de aplicabilitate

Probe practice şi orale de evaluare prin care elevul demonstrează că este capabil să aplice normele specifice securitate şi sănătate în muncă conform criteriului de performanţă (e), utilizând condiţiile de aplicabilitate.

111

Page 113: SPP Nivel 2 Fermier Montan

Titlul unităţii:19. PREPARATE TRADIŢIONALE ŞI SERVIREA LOR ÎN FERMA MONTANĂ

___________________________________________________________________________Competenţa: 19.4. Prepară deserturi tradiţionale în ferma montană

Criterii de performanţă:

(a) Pregătirea dulciurilor tradiţionale complexe de bucătărie

(b) Obţinerea preparatelor tradiţionale de patiserie

(c) Asigurarea calităţii produselor executate

(d) Identificarea defectelor preparatelor

(e) Aplicarea normelor specifice de securitate şi sănătate în muncă

Condiţii de aplicabilitate:

Sortiment: Cremă de zahăr ars, papanaşi, găluşte cu prume, colţunaşi cu brânză de vaci, salată de fructe

Preparate: Cozonac, pască, colac, plăcinte, brânzoaice, prăjituri din aluat fraged cu diferite umpluturi

Calitatea: Analiză senzorială(aspect, culoare,consistenţă, miros, gust)Defecte: De culoare, de consistenţă, de gust, de miros

Cauze, remedieriNorme: Specifice preparării deserturilor

Probe de evaluare

Probe practice şi orale de evaluare prin care elevul demonstrează că este capabil să pregătească dulciurile tradiţionale complexe de bucătărie conform criteriului de performanţă (a), utilizând condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale de evaluare prin care elevul demonstrează că este capabil să obţină preparate tradiţionale complexe de patiserie conform criteriului de performantă (b), utilizând condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale de evaluare prin care elevul demonstrează că este capabil să asigure calitatea preparatelor executate conform criteriului de performantă (c), utilizând condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale de evaluare prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice defectele preparatelor executate conform criteriului de performantă (d), utilizând condiţiile de aplicabilitate

112

Page 114: SPP Nivel 2 Fermier Montan

Probe practice şi orale de evaluare prin care elevul demonstrează că este capabil să aplice normele specifice securitate şi sănătate în muncă conform criteriului de performanţă (e), utilizând condiţiile de aplicabilitate.

113

Page 115: SPP Nivel 2 Fermier Montan

Titlul unităţii: 19. PREPARATE TRADIŢIONALE ŞI SERVIREA LOR ÎN FERMA MONTANĂ

Competenţa: 19.5. Serveşte preparate tradiţionale în ferma montană

Criterii de performanţă:

(a) Selectarea obiectelor necesare pentru aranjarea mesei

(b) Întocmirea diferitelor tipuri de meniuri

(c) Aplicarea sistemelor de servire a preparatelor tradiţionale şi a

băuturilor

(d) Debarasarea mesei de obiectele folosite la servire

(e) Aplicarea normelor specifice de securitate şi sănătate în muncă

Condiţii de aplicabilitate:

Obiecte: molton, feţe de masă, naproane, şerveţele, tacâmuri, farfurii, pahare, olivieră, coşuri de pâine, tăvi, platouri, boluri, ceşti, scrumiere mise-en-place

Sisteme de servire: servirea preparatelor porţionate la farfurie, la platou, la bol, servirea băuturilor poţionate la pahar

Debarasarea: Ridicarea obietelor de pe masă (farfurii, tacâmuri, pahare, şervete, şerveţele, oliviere)

Norme: specifice servirii preparatelor şi băuturilor

Probe de evaluare

Probe practice şi orale de evaluare prin care elevul demonstrează că este capabil să selecteze obiectele necesare pentru aranjarea mesei conform criteriului de performanţă (a) respectând condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice de evaluare prin care elevul demonstrează că este capabil să întocmească diferite tipuri de meniuri conform criteriilor de performanţă (b) utilizând condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice de evaluare prin care elevul demonstrează că este capabil să aplice sistemele de servire a preparatelor tradiţionale şi a băuturilor conform criteriilor de performanţă (c) utilizând condiţiile de aplicabilitate.

114

Page 116: SPP Nivel 2 Fermier Montan

Probe practice de evaluare prin care elevul demonstrează că este capabil să debaraseze masa de obiectele folosite la servire, conform criteriilor de performanţă (d), utilizând condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice de evaluare prin care elevul demonstrează că este capabil să aplice normele specifice de securitate şi sănătate în muncă conform criteriului de performanţă (e), utilizând condiţiile de aplicabilitate.

115

Page 117: SPP Nivel 2 Fermier Montan

Titlul unităţii: 20. COMPORTAMENT AGROTURISTIC ___________________________________________________________________________

Nivel: 2

Valoare credit: 0.5

Competenţe:

20.1. Comunică cu turiştii cazaţi în ferma montană

20.2. Efectuează activităţi de asistare a turiştilor din ferma montană

20.3. Asigură securitatea turiştilor şi a bunurilor acestora.

116

Page 118: SPP Nivel 2 Fermier Montan

Titlul unităţii: 20. COMPORTAMENT AGROTURISTIC

Competenţa: 20.1 Comunică cu turiştii cazaţi în ferma montană.

Criterii de performanţă:

(a) Prezentarea formelor de comunicare cu turiştii.

(b) Utilizarea diferitelor forme de comunicare cu turiştii.

(c) Asigurarea comunicării cu turiştii pe toată perioada sejurului.

Condiţii de aplicabilitate:

Forme de comunicare: comunicarea verbală, comunicarea scrisă, comunicarea nonverbală, comunicarea prin telefon, comunicarea prin mijloace electronice (e-mail, internet)

Comunicarea pe perioada întâmpinarea turiştilor, prezentarea pensiunii şi a serviciilor pe sejurului: care le oferă, înregistrarea turiştilor, preluarea comenzilor pentru servicii, întreţinerea comunicării cu turistul, rezolvarea conflictelor, rezolvarea reclamaţiilor

Probe de evaluare

Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte formele de comunicare cu turiştii, aşa cum se specifică în criteriul de performanţa (a), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze diferite forme de comunicare cu turiştii, aşa cum se specifică în criteriul de performanţa (b), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să asigure comunicarea cu turiştii pe toată perioada unui sejur, aşa cum se specifică în criteriul de performanţa (c), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

117

Page 119: SPP Nivel 2 Fermier Montan

Titlul unităţii: 20. COMPORTAMENT AGROTURISTIC

Competenţa: 20.2 Efectuează activităţi de asistare a turiştilor din ferma montană.

Criterii de performanţă:

( a) Prezentarea activităţilor de asistare a turiştilor

(b) Asigurarea activităţilor de asistare la cererea turiştilor

(c) Prestarea serviciilor suplimentare la cererea clienţilor.

Condiţii de aplicabilitate:

Activităţide asistare:

însoţirea în drumeţii, expedierea de corespondenţă, antrenarea în activităţi proprii gospodăriei montane (cosit, muls, activităţi meşteşugăreşti, prepararea mâncărurilor tradiţionale)

Servicii suplimentare:

vânzarea produselor din gospodărie, întreţinut încălţămintea, spălat, cusut, călcat haine pentru turişti, supravegherea copiilor, expedierea corespondenţei

Probe de evaluare

Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinteactivităţile de asistare a turiştilor, aşa cum se specifică în criteriul de performanţa (a), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să asigure activităţi de asistare a turiştilor, aşa cum se specifică în criteriul de performanţa (b), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să presteze servicii suplimentare le cererea turiştilor, aşa cum se specifică în criteriul de performanţa (c), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

118

Page 120: SPP Nivel 2 Fermier Montan

Titlul unităţii: 20. COMPORTAMENT AGROTURISTIC

Competenţa: 20.3. Asigură securitatea turiştilor şi a bunurilor acestora.

Criterii de performanţă:

(a) Stabilirea acţiunilor de prevenire a turiştilor.

(b) Asigurarea securităţii turiştilor şi a bunurilor acestora

(c) Aplicarea normelor de igienă, securitate, sănătate în muncă şi PSI în incinta fermei montane.

Condiţii de aplicabilitate:

Acţiuni de prevenire: indicarea locurilor periculoase din fermă şi împrejurimi, informare asupra potenţialelor riscuri din fermă asigură depozitarea obiectelor de valoare

Securitatea turiştilor şi a bunurilor:

securitatea în spaţiile de cazare, în incinta fermei şi în împrejurimi, securitatea în desfăşurarea unor activităţi cu potenţial de risc, securitatea obiectelor de valoare, securitatea la contactul cu persoane nedorite

Norme: igiena produselor alimentare, igiena în spaţiile destinate folosinţei turiştilor, norme P.S.I. şi de securitatea muncii în incinta fermei montane, norme de prim ajutor în caz de accident şi situaţii periculoase

Probe de evaluare

Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să stabilească acţiunile de prevenire a turiştilor, aşa cum se specifică în criteriul de performanţa (a), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să asigure securitatea turistului, aşa cum se specifică în criteriul de performanţa (b), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice, scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să aplice normele de igienă, securitate, sănătate în muncă şi PSI în incinta fermei montane, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (c), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

119

Page 121: SPP Nivel 2 Fermier Montan

120


Recommended