+ All Categories
Home > Documents > SPP Agricultor Montan Nivel II

SPP Agricultor Montan Nivel II

Date post: 29-Dec-2015
Category:
Upload: mira790
View: 36 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
127
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI PHARE TVET 01 08. 01 STANDARD DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII Calificarea: Agricultor montan Numărul de calificare din Nomenclator - 101 Nivelul 2
Transcript
Page 1: SPP Agricultor Montan Nivel II

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI

UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI PHARE TVET 01 08. 01

STANDARD DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ

ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII

Calificarea: Agricultor montan

Numărul de calificare din Nomenclator - 101

Nivelul 2

2003

Page 2: SPP Agricultor Montan Nivel II

Autorii:

1. Băluţă Ioana profesor gradul I Colegiul Naţional Agricol ,,Carol I”, Slatina;2. Baghiu Veronica profesor def., Grup Şcolar Agricol Curtea de Argeş;3. Brânzaru Ioana profesor gradul I, Grup Şcolar de Industrie Alimentară ,, Elena

Doamna” Galaţi;4. Constandache Mihaela profesor gradul I Colegiul Comercial ,,Carol I” Constanţa;5. Dascălu Marea profesor gradul I, Grup Şcolar Agricol Tecuci;6. Drinovan Maria profesor gradul I, Grup Şcolar Agricol Prejmer;7. Duculescu Antoaneta profesor gradul I, Grup Şcolar Agricol Curtea de Argeş;8. Gaşpar Angela profesor gradul II, Grup Şcolar Agricol Fălticeni;9. Gheorghieş Eugenia profesor gradul I, Colegiul Tehnic ,,I.Creangă” Tg. Neamţ;10. Ilie Maria profesor def., Grup Şcolar Agricol Palas, Constanţa;11. Ionaşcu Maria profesor gradul I, Grup Şcolar Agricol Prejmer;12. Livadariu Gabriela profesor gradul I, Grup Şcolar Agricol Castelu, Constanţa;13. Matei Monica profesor gradul I, Grup Şcolar Agricol Valea Călugărească;14. Moisiu Maria doctor în medicină veterinară, profesor gradul I, Grup Şcolar

Agricol Palas, Constanţa;15. Moisiu Simona profesor gradul I, Grup Şcolar I.N Roman Constanţa16. Neică Carmen profesor gradul II, Grup Şcolar Agricol Fălticeni;17. Onceanu Vasile profesor gradul I, Grup Şcolar Agricol ,,D. Cantemir” Huşi;18. Oprea Delia profesor gradul II, Grup Şcolar Agricol Prejmer;19. Oproiu Ana profesor gradul I, Grup Şcolar Agricol Curtea de Argeş;20. Patape Marioara profesor gradul I , Grup Şcolar Agricol Palas, Constanţa;21. Petre Angela profesor gradul I, Grup Şcolar Agricol Ciorogârla;22. Scrioşteanu Costel doctor în agronomie, profesor gradul I, Colegiul Tehnic de

Industrie Alimentară ,,D. Moţoc”, Bucureşti;23. Vasiliu Petronela profesor gradul II, Grup Şcolar Agricol Fălticeni;

Page 3: SPP Agricultor Montan Nivel II

UNITĂŢI DE COMPETENŢĂ

UNITĂŢI DE COMPETENŢĂ CHEIE

1. COMUNICARE ŞI NUMERAŢIE2. UTILIZAREA CALCULATORULUI ŞI PRELUCRAREA INFORMAŢIEI3. COMUNICAREA ÎN LIMBA MODERNĂ4. ASIGURAREA CALITĂŢII5. DEZVOLTAREA PERSONALĂ ÎN SCOPUL OBŢINERII PERFORMANŢEI 6. IGIENA ŞI SECURITATEA MUNCII7. LUCRUL ÎN ECHIPĂ

UNITĂŢI DE COMPETENŢĂ GENERALE

8. PREVENIREA ŞI COMBATEREA POLUĂRII MEDIULUI9. ELEMENTE DE CONTABILITATE10. ECONOMIE ŞI MARKETING11. CIRCULAŢIE RUTIERĂ, CONDUCEREA TRACTORULUI ŞI AUTO

UNITĂŢI DE COMPETENŢĂ SPECIALIZATE

12. EXPLOATAREA AGREGATELOR ŞI INSTALAŢIILOR FOLOSITE ÎN ZONA MONTANĂ13. CULTURA PLANTELOR DE CÂMP 14. TEHNOLOGII PENTRU CULTURI HORTICOLE SPECIFICE ZONEI MONTANE 15 TEHNOLOGII SPECIFICE PENTRU CULTIVAREA PLANTELOR FURAJERE 16 ÎNTREŢINEREA ŞI VALORIFICAREA PAJIŞTILOR NATURALE 17 TEHNOLOGII SPECIFICE DE CREŞTERE A ANIMALELOR ÎN ZONA MONTANĂ 18 PĂDUREA ŞI PRODUSELE EI

Page 4: SPP Agricultor Montan Nivel II

Titlul unităţii 1: COMUNICARE ŞI NUMERAŢIE

Nivel: (2 )

Valoare credit: 1,0

Competenţe:

1. 1 Formulează opinii personale pe o temă dată.

1. 2 Realizează o scurtă prezentare utilizând imagini ilustrative.

1. 3 Citeşte şi utilizează documente scrise în limbaj de specialitate.

1. 4 Prelucrează şi interpretează grafic rezultatele obţinute pe o sarcină dată.

Page 5: SPP Agricultor Montan Nivel II

Titlul unităţii 1 : COMUNICARE ŞI NUMERAŢIE

Competenţa 1.1: Formulează opinii personale pe o temă dată.

Criterii de performanţă:

(a) Elaborarea opiniilor personale pe o temă dată .

(b) Expunerea de motive în limbaj de specialitate.

(c) Evaluarea intervenţiei personale în funcţie de opiniile celorlalţi.

Condiţii de aplicabilitate:

Opinii personale: observaţii, judecăţi de valoare, scurte informări documentare

Expunere de motive argumentări pe baza experienţei, pe baza unui experiment realizat, preluări de motive din manuale şi articole de specialitate

Evaluarea intervenţiei: urmărirea reacţiilor participanţilor, notarea răspunsurilor primite, reconsiderarea propriei poziţii în funcţie de opiniile audienţei

Probe de evaluare:

Probe orale şi scrise (tip eseu) prin care elevul demonstrează că este capabil să elaboreze opinii personale pe o tema dată , în limbaj de specialitate, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (a) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice (tip joc de rol) prin care elevul demonstrează că este capabil să expună o intervenţie şi să o evalueze în funcţie de opinia celorlalţi, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (b) şi (c) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate

Page 6: SPP Agricultor Montan Nivel II

Titlul unităţii 1: COMUNICARE ŞI NUMERAŢIE

Competenţa 1.2: Realizează o scurtă prezentare utilizând imagini ilustrative.

Criterii de performanţă:

(a) Selectarea şi ordonarea logică a textului şi imaginilor asociate, din surse variate.

(b) Alegerea unei modalităţi ilustrative de expunere a informaţiilor.

(c) Prezentarea ilustrată a materialului folosind diferite mijloace de ilustrare .

Condiţii de aplicabilitate:

Imagini asociate: desene, diagrame, schiţe, fotografii, grafice

Modalităţi şi mijloace de ilustrare: postere, diapozitive, filme, aplicaţii grafice pe calculator

Expunerea informaţiilor: indică sursele cercetate, foloseşte date, argumentează, contact vizual cu audienţa, accentuează ideile principale, limbajul trupului, vorbire clară

Prezentare ilustrată: tehnici de prezentare cu suport vizual

Probe de evaluare:

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să selecteze, să ordoneze informaţiile, să aleagă modalităţi ilustrative de expunere a acestora si să prezinte materialul realizat aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a), (b) şi (c) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate

Page 7: SPP Agricultor Montan Nivel II

Titlul unităţii 1 : COMUNICARE ŞI NUMERAŢIE

Competenţa 1.3: Citeşte si utilizează documente scrise in limbaj de specialitate.

Criterii de performanţă:

(a) Selectarea documentelor din surse specializate .

(b) Utilizarea informaţiilor în activităţi profesionale .

(c) Completarea sau redactarea corectă a documentaţiei pentru sarcini de lucru.

Condiţii de aplicabilitate:

Surse specializate: manuale, articole, reviste, studii, Internet, documentaţii tehnice

Activităţi profesionale: activităţi definite în cadrul calificării

Redactarea corectă: ortografie, punctuaţie, formă structurată

Documentaţie: registre, bonuri, evidenţe simple, jurnale, corespondenţă oficiala, CV-uri

Probe de evaluare:

Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să selecteze documentele, să extragă şi să sintetizeze informaţiile necesare pe o anumită temă, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (a) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze limbajul de specialitate în activităţi profesionale, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (b) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Probe scrise sau practice prin care elevul demonstrează că este capabil să completeze documente, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate

Page 8: SPP Agricultor Montan Nivel II

Titlul unităţii 1 : COMUNICARE ŞI NUMERAŢIE

Competenţa 1.4: Prelucrează şi interpretează grafic rezultatele obţinute pe o sarcină dată.

Criterii de performanţă:

(a) Efectuarea de calcule cu grad mediu de dificultate într-o sarcină dată.

(b) Selectarea metodelor grafice adecvate.

(c) Reprezentarea grafică corecta a rezultatelor prin diferite mijloace grafice.

(d) Utilizarea mijloacelor grafice pentru interpretarea rezultatelor.

Condiţii de aplicabilitate :

Calcule cu grad mediu dedificultate: formule de calcul, algoritmi de calcul

Mijloace grafice schiţe, grafice, diagrame, hărţi, scheme tehnologice

Reprezentare corectă: scară, legendă, forma îngrijită, acurateţe, toleranţă

Interpretare: condiţii de admisibilitate a parametrilor calculaţi, comparaţii cu valori, probe etalon sau standarde

Probe de evaluare:

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să calculeze, să opereze cu mijloace grafice şi să interpreteze rezultatele obţinute, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a), (b) şi (c) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate

Page 9: SPP Agricultor Montan Nivel II

Titlul unităţii 2 : UTILIZAREA CALCULATORULUI ŞI PRELUCRAREA INFORMATIEI

Nivel: ( 2)

Valoare credit: 1,0

Competenţe:

2.1 Exploatează baze de date.

2.2 Prezintă informaţii incluzând text, numere şi imagini.

2.3 Comunică prin Internet.

Page 10: SPP Agricultor Montan Nivel II

Titlul unităţii 2 : UTILIZAREA CALCULATORULUI SI PRELUCRAREA INFORMATIEI

Competenţa 2.1: Exploatează baze de date.

Criterii de performanţă:

(a) Ilustrarea tipurilor de date.

(b) Prezentarea structurii unei baze de date.

(c) Încărcarea unei baze de date.

(d) Întreţinerea unei baze de date.

Condiţii de aplicabilitate:

Tipuri de date: numerice, alfanumerice, date calendaristice, şir de caractere, memo

Structura bazei de date: tabele (nume componente, tip, dimensiune)

Încărcare: introducere şi validare date

Întreţinerea bazei de date: adăugare, actualizare, ştergere, salvare, consultarea documentaţiei auxiliare

Probe de evaluare:

Probe orale prin care elevul demonstrează că este capabil să exemplifice tipuri de date aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (a) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Probe scrise/orale prin care elevul demonstrează că este capabil să descrie structura unei baze de date aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (b) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să întreţină o bază de date aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (c) şi (d) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze o bază de date aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (e) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Page 11: SPP Agricultor Montan Nivel II

Titlul unităţii 2 : UTILIZAREA CALCULATORULUI SI PRELUCRAREA INFORMATIEI

Competenţa 2.1: Prezintă informaţii incluzând text, numere şi imagini.

Criterii de performanţă:

(a) Indicarea formatelor de prezentare a informaţiilor.

(b) Completarea unui format cu text, numere şi imagini.

(c) Realizarea unei expuneri adecvate temei alese.

(d) Prezentarea aplicaţiei.

Condiţii de aplicabilitate:

Formate de prezentare: tipuri predefinite, butoane de acţiune

Completare formate: editare text, inserare imagini, sunet, tabel

Realizarea expunerii: înlănţuirea paginilor, crearea legăturilor

Prezentarea aplicaţiei: derularea paginilor (automat, manual), animaţie

Probe de evaluare:

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să completeze formatul de prezentare, să realizeze şi să prezinte o expunere, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a) ,(b) , (c) şi (d) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate

Page 12: SPP Agricultor Montan Nivel II

Titlul unităţii 2: UTILIZAREA CALCULATORULUI SI PRELUCRAREA INFORMATIEI

Competenţa 2.3: Comunicare prin Internet.

Criterii de performanţă:

(a) Utilizarea tehnicilor de căutare adecvate surselor de informaţii.

(b) Extragerea informaţiilor relevante.

(c) Folosirea metodelor de schimb a informaţiilor.

Condiţii de aplicabilitate:

Surse de informaţii: Internet, fişiere de pe dischete, CD-ROM-uri

Tehnici de căutare: motoare de căutare Internet, cuvinte-cheie, grupuri de cuvinte

Metode de schimb: e-mail, dialog, dezbatere on-line, forum, liste de discuţie a informaţiilor

Probe de evaluare:

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze tehnici de căutare, să extragă şi să facă schimb de informaţii, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a) , (b) şi (c) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Titlul unităţii 3 : COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ

Page 13: SPP Agricultor Montan Nivel II

Nivel: (2)

Valoare credit: 1,0

Competenţe:

3.1 Receptează mesaje orale.

3.2 Receptează mesaje scrise.

3.3 Exprimă mesaje orale.

3.4 Exprimă mesaje scrise.

3.5 Participă la conversaţii .

Page 14: SPP Agricultor Montan Nivel II

Titlul unităţii 3 : COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ

Competenţa 3.1: Receptează mesaje orale .

Criterii de performanţă :

(a) Înţelegerea punctelor esenţiale în vorbirea standard clară pe teme familiare (activităţi cotidiene, petrecerea timpului liber).

(b) Desprinderea ideilor principale din emisiuni radio şi TV pe teme de actualitate, interes personal/profesional.

(c) Stabilirea legăturilor între mesajul audiat şi propria experienţă.

Condiţii de aplicabilitate:

Vorbire standard: cuvinte, expresii, propoziţii, fraze legate de propriul „eu” şi legături afectiv-emoţionale dintr-un text

Teme de actualitate: aspecte legate de organizarea vieţii cotidiene, economice, sociale, culturale

Propria experienţă: activitate/evenimente profesionale, trăire afectiv-emoţională

Probe de evaluare:

Probă de evaluare scrisă (tip test) prin care elevul demonstrează că este capabil să înţeleagă punctele esenţiale şi să desprindă ideile principale, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a ) şi (b) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Probă de evaluare orală prin care elevul demonstrează că este capabil să stabilească legături între mesaje, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Page 15: SPP Agricultor Montan Nivel II

Titlul unităţii 3 : COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ

Competenţa 3.2: Receptează mesaje scrise.

Criterii de performanţă:

(a) Înţelegerea unor texte redactate într-un limbaj uzual sau specific personal/profesional.

(b) Prelucrarea informaţiilor obţinute din descrierea evenimentelor.

(c) Decodarea informaţiilor cuprinse în tabele, scheme, diagrame.

Condiţii de aplicabilitate:

Limbaj uzual/specific: cuvinte, expresii, termeni specifici şi încadrare în context

Prelucrarea informaţiei: înţelegere, adaptare, utilizare de termeni şi terminologii specifice domeniului

Decodare: desprinderea sensului, codurilor lingvistice

Probe de evaluare:

Probă de evaluare scrisă (tip test) prin care elevul demonstrează că este capabil să înţeleagă texte şi să prelucreze informaţii, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a) şi (b) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Probă de evaluare orală prin care elevul demonstrează că este capabil să decodeze informaţii, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Page 16: SPP Agricultor Montan Nivel II

Titlul unităţii 3 : COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ

Competenţa 3. 3: Exprimă mesaje orale.

Criterii de performanţă:

(a) Utilizarea unor expresii coerente în descrierea experienţelor şi a altor activităţi din proximitate.

(b) Prezentarea unei activităţi legate de profesiune. (c) Argumentarea opiniilor, proiectelor personale şi profesionale.

Condiţii de aplicabilitate:

Proximitate: şcoală, colegi, comunitate, domeniu profesional

Activităţi specifice fiecărui domeniu profesional

Opinii: pro şi contra în susţinerea unor sarcini de lucru

Probe de evaluare:

Probă de evaluare scrisă (tip test) şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze expresii şi să prezinte activităţi, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a) şi (b) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale prin care elevul demonstrează că este capabil să enunţe şi să argumenteze opiniile personale, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (c) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Page 17: SPP Agricultor Montan Nivel II

Titlul unităţii 3 : COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ

Competenţa 3.4: Exprimă mesaje scrise.

Criterii de performanţă:

(a) Redactarea unui text coerent pe teme familiare sau de interes personal/profesional.

(b) Elaborarea corespondenţei personale şi completarea documentelor de lucru.

(c) Descrierea impresiilor asupra evenimentelor cotidiene şi a experienţelor profesionale.

Condiţii de aplicabilitate:

Teme familiare: descrierea familiei, programul zilnic, o zi de lucru, activităţi profesionale repetate

Corespondenţă/documente de lucru: scrisori personale, facturi pro-formă, facturi, documente de evidenţă

primară, inventarieri, CV-ul european

Experienţe profesionale: realizări şi succese în activitate, neâmpliniri profesionale, motivaţie, relaţii în echipă, interese

Probe de evaluare:

Probă de evaluare scrisă prin care elevul demonstrează că este capabil să redacteze texte, să elaboreze corespondenţa şi să descrie impresiile, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a), (b) şi (c) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Page 18: SPP Agricultor Montan Nivel II

Titlul unităţii 3 : COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ

Competenţa 3.5: Participă la conversaţii.

Criterii de performanţă:

(a) Susţinerea spontană de conversaţii pe teme familiare, de interes personal şi profesional.

(b) Descrierea aspectelor comune mai multor domenii de activitate.

Condiţii de aplicabilitate:

Conversaţie pe teme familiare: în diverse mijloace de transport într-o regiune unde se vorbeşte

limba sau limba este selectată convenţional, despre timpul liber, familie, operaţiuni de lucru, metode de operare, interacţiuni cu alte meserii şi relaţii de lucru

Aspecte comune: operaţiuni de lucru comune sau de interes reciproc în cadrul aceleiaşi organizaţii sau cu alţi beneficiari (furnizori/distribuitori)

Probe de evaluare:

Probă orală prin care elevul demonstrează că este capabil să converseze şi să descrie aspecte comune mai multor domenii, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (b) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate

Titlul unităţii 4 : ASIGURAREA CALITĂŢII

Page 19: SPP Agricultor Montan Nivel II

Nivel: (2)

Valoare credit: 0,5

Competenţe:

4.1 Aplică normele de calitate în domeniul de activitate.

4.2 Utilizează metode standardizate de asigurare a calităţii.

Page 20: SPP Agricultor Montan Nivel II

Titlul unităţii 4 : ASIGURAREA CALITĂŢII

Competenţa 4.1: Aplică normele de calitate în domeniul de activitate.

Criterii de performanţă:

(a) Identificarea normelor de calitate specifice domeniului propriu

de activitate.

(b) Relatarea cerinţelor de calitate impuse de normative pentru

propriul loc de muncă.

(c) Utilizarea normelor de calitate în activitatea curentă.

Condiţii de aplicabilitate:

Norme de calitate: instrucţiuni de lucru, caiet de sarcini, norme interne, criterii şi

indicatori naţionale, europene şi internaţionale

Cerinţe de calitate: care reglementează activitatea ca proces (intrări, dezvoltare,

ieşiri)

Probe de evaluare:

Probe orale şi practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice şi să

utilizeze norme de calitate specifice domeniului său de activitate, aşa cum reiese din criteriile

de performanţă (a) şi (c) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale prin care candidatul demonstreză că este capabil să prezinte criteriile de calitate

din norme specifice locului său de muncă aşa cum este specificat în criteriul de performanţă

(b) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Page 21: SPP Agricultor Montan Nivel II

Titlul unităţii 4: ASIGURAREA CALITĂŢII

Competenţa 4.2 : Utilizează metode standardizate de asigurare a calităţii.

Criterii de performanţă:

(a) Enumerarea metodelor standardizate de asigurare a calităţii.

(b) Descrierea procedurilor specifice metodelor standardizate de

asigurare a calităţii .

(c) Aplicarea metodelor standardizate de asigurare a calităţii în

activitatea proprie.

Condiţii de aplicabilitate:

Metode standardizate: definite în funcţie de modelul de management al calităţii adoptat

de organizaţie

Aplicare: autoevaluarea propriei activităţi în raport cu indicatori şi criterii

din standardele internaţionale privind calitatea, adoptate de

modelul de management al calităţii în organizaţie

Proceduri specifice: etapele şi acţiunile de evaluare, autoevaluare şi control –

ordonate logic corespunzătoare metodelor standardizate

definite mai sus

Probe de evaluare:

Probe orale şi practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să explice şi să aplice

metode standardizate de asigurare a calităţii, aşa cum este specificat în criteriile de performaţă

(a), (b), (c) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Page 22: SPP Agricultor Montan Nivel II

Titlul unităţii 5 : DEZVOLTARE PERSONALĂ ÎN SCOPUL

OBŢINERII PERFORMANŢEI

Nivel: (2)

Valoare credit: 0,5

Competenţe:

5.1 Analizează caracteristicile personale şi factorii

implicaţi în dezvoltarea carierei.

5.2 Exprimă opţiuni privind traseul personal de educaţie

şi formare profesională .

Page 23: SPP Agricultor Montan Nivel II

Titlul unităţii 5 : DEZVOLTARE PERSONALĂ ÎN SCOPUL OBŢINERII

PERFORMANŢEI

Competenţa 5.1: Analizează caracteristicile personale şi factorii implicaţi în

dezvoltarea carierei.

(a) Identificarea progresului în dezvoltarea personală .

(b) Analizarea factorilor care influenţează dezvoltarea carierei .

(c) Estimarea potenţialului de schimbare personală şi profesională.

Condiţii de aplicabilitate:

Factori: personali, sociali; favorabili-nefavorabili; interni-externi

Potenţial de schimbare

personală: diferenţa dintre aspiraţii , interese şi posibilităţi

Potenţial de schimbare

profesională: raportul dintre competenţele personale şi comanda socială

Probe de evaluare:

Probe orale de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să analizeze

caracteristicile personale şi factorii implicaţi în dezvoltarea carierei, în condiţiile criteriilor de

performanţă (a) şi (b) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să estimeze

potenţialul de schimbare personală şi profesională în condiţiile criteriului de performanţă (c)

şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Page 24: SPP Agricultor Montan Nivel II

Titlul unităţii 5 : DEZVOLTARE PERSONALĂ ÎN SCOPUL OBŢINERII

PERFORMANŢEI

Competenţa 5. 2: Exprimă opţiuni privind traseul personal de educaţie şi formare

profesională.

Criterii de performanţă :

(a) Identificarea traseelor posibile de educare şi formare

profesională .

(b) Corelarea cerinţelor de formare profesională cu posibilităţile

proprii .

(c) Proiectarea opţiunii de formare profesională pe termen scurt şi

mediu.

Condiţii de aplicabilitate:

Strategie: obiective, acţiuni, metode, mijloace

Termen scurt: 1 an

Termen mediu: 2-3 ani

Probe de evaluare:

Probe orale de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să proiecteze o

opţiune de formare profesională pe termen scurt şi mediu, ţinând cont de traseele posibile şi în

corelare cu posibilităţile proprii, în condiţiile criteriilor de performanţă (a) ,(b) şi (c) şi

cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Page 25: SPP Agricultor Montan Nivel II

Titlul unităţii 6 : IGIENA ŞI SECURITATEA MUNCII

Nivel: (2)

Valoare credit: 0,5

Competenţe: 6.1 Aplică legislaţia şi reglementările privind

securitatea şi sănătatea la locul de muncă, prevenirea şi stingerea incendiilor.

6.2 Ia măsuri pentru reducerea factorilor de risc de la locul de muncă.

Page 26: SPP Agricultor Montan Nivel II

Titlul unităţii 6 : IGIENA ŞI SECURITATEA MUNCII ___________________________________________________________________________

_________

Competenţa 6. 1: Aplică legislaţia şi reglementările privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă, prevenirea şi stingerea incendiilor .

Criterii de performanţă:

(a) Însuşirea drepturilor şi responsabilităţilor la locul de muncă în funcţie de normele prevăzute la instructajele de protecţia muncii .

(b) Verificarea existenţei şi integrităţii mijloacelor de protecţie la locul de muncă .

(c) Raportarea situaţiilor care pun în pericol securitatea individuală şi colectivă.

Condiţii de aplicabilitate :

Drepturi : instructaj periodic, echipament de protecţie

Responsabilităţi: însuşirea, respectarea, aplicarea normelor

Mijloace de protecţie: echipamente de protecţie specifice locului de muncă (ecrane de protecţie, cască, mască de gaz, şorţ, mănuşi)

Situaţii: absenţa mijloacelor de protecţie, integritatea mijloacelor de protecţie

Probe de evaluare :

Probe orale/scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să recunoască drepturile şi responsabilităţile conform criteriilor de performanţă (a) , acoperind aria de aplicabilitate specificată.

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să verifice existenţa şi integritatea mijloacelor de protecţie la locul de muncă şi să raporteze situaţiile care pun în pericol securitatea individuală şi colectivă conform criteriilor de performanţă (b) , (c) acoperind aria de aplicabilitate specificată.

Page 27: SPP Agricultor Montan Nivel II

Titlul unităţii 6 : IGIENA ŞI SECURITATEA MUNCII ___________________________________________________________________________

Competenţa 6. 2: Ia măsuri pentru reducerea factorilor de risc .

___________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Identificarea factorilor de risc .

(b) Raportarea prezenţei factorilor de risc.

(c) Înlăturarea factorilor de risc.

Condiţii de aplicabilitate :

Factori de risc : substanţe periculoase, viruşi, bacterii, curenţi de aer, temperatură, umiditate, ventilaţie, zgomote, vibraţii, radiaţii

Raportare: orală sau scrisă

Înlăturare: remedierea defecţiunilor apărute la echipamentele de protecţie, respectarea normelor de protecţie

Probe de evaluare :

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice şi să înlăture factorii de risc de la locul de muncă conform criteriilor de performanţă (a) şi (c) acoperind aria de aplicabilitate specificată.

Probe scrise /orale prin care elevul demonstrează că este capabil să raporteze factorii de risc de la locul de muncă conform criteriului de performanţă (b) acoperind aria de aplicabilitate specificată.

Page 28: SPP Agricultor Montan Nivel II

Titlul unităţii 7 : LUCRUL ÎN ECHIPĂ

Nivel: (2)

Valoare credit: 0,5

Competenţe:

7.1 Identifică sarcinile şi resursele necesare pentru atingerea

obiectivelor.

7.2 Îşi asumă rolurile care îi revin în echipă.

7.3 Colaborează cu membrii echipei pentru îndeplinirea sarcinilor.

Page 29: SPP Agricultor Montan Nivel II

Titlul unităţii 7 : LUCRUL ÎN ECHIPĂ

Competenţa 7.1: Identifică sarcinile şi resursele necesare pentru atingerea obiectivelor.

Criterii de performanţă:

(a) Identificarea obiectivelor lucrului în echipă.

(b) Descrierea sarcinilor de lucru în echipă.

(c) Selectarea resurselor necesare atingerii obiectivelor.

Condiţii de aplicabilitate:

Obiective: informaţionale, organizatorice, acţionale

Sarcini : profesionale, sociale

Resurse : informaţii, materiale, umane

Probe de evaluare:

Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice obiectivele lucrului în echipă şi să descrie sarcinile de lucru în echipă, conform criteriilor de performanţă (a) şi (b) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice (tip exerciţiu) prin care elevul demonstrează că este capabil să selecteze resursele necesare atingerii obiectivelor, conform criteriului de performanţă (c) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.

Titlul unităţii 7 : LUCRUL ÎN ECHIPĂ

Page 30: SPP Agricultor Montan Nivel II

Competenţa 7.2: Îşi asumă rolurile care îi revin în echipă.

Criterii de performanţă:

(a) Raportarea poziţiei individuale la ceilalţi.

(b) Asumarea şi promovarea atitudinilor constructive în grup.

(c) Iniţierea acţiunilor în grup.

Condiţii de aplicabilitate:

Poziţia individuală: inclus, exclus, subordonat, coordonator, iniţiator, raportor

Atitudini: sprijin, implicare, interes, încurajare, motivare, solidarizare

Acţiuni: finalizare de sarcini proprii, distribuire de sarcini în echipă,supravegherea finalizării unor operaţiuni, raportarea rezultatelor

Probe de evaluare:

Probe practice (tip exerciţiu, joc de rol) prin care elevul demonstrează că este capabil să raporteze poziţia individuală faţă de ceilalţi, să-şi asume şi să promoveze atitudini constructive în grup, să iniţieze acţiuni în grup, conform criteriilor de performanţă (a), ( b) şi (c) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.

Titlul unităţii 7 : LUCRUL ÎN ECHIPĂ

Competenţa 3: Colaborează cu membrii echipei pentru îndeplinirea sarcinilor.

Page 31: SPP Agricultor Montan Nivel II

Criterii de performanţă:

(a) Recunoaşterea competenţei membrilor echipei.

(b) Corelarea propriilor sarcini cu ale echipei.

(c) Adoptarea unor măsuri de eficientizare a lucrului în echipă.

Condiţii de aplicabilitate:

Competenţa: pregătire profesională, poziţia faţă de grup, atitudini, grad de motivare, interese

Corelare de sarcini: explicaţii de sarcini, încadrare în timp, respectarea unui plan comun, asigurarea echilibrului de sarcini în echipă, negocierea sarcinilor

Măsuri: verificări ale calităţii sarcinilor, corecţii şi adaptări ale planului comun, recunoaşterea meritelor

Probe de evaluare:

Probe orale şi scrise (tip fişe de autoevaluare), prin care elevul demonstrează că este capabil să recunoască competenţele membrilor echipei şi să coreleze propriile sarcini cu ale echipei, conform criteriilor de performanţă (a) şi ( b) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.

Probe scrise şi practice (tip exerciţiu), prin care elevul demonstrează că este capabil să adopte unele măsuri de eficientizare a lucrului în echipă conform criteriului de performanţă (c) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.

Page 32: SPP Agricultor Montan Nivel II

Titlul unităţii: 8. PREVENIREA ŞI COMBATEREA POLUĂRII MEDIULUI___________________________________________________________________________

Nivel: 2

Valoare credit: 1.0

Competenţe:

8.1. Identifică sursele de poluare a mediului

8.2. Utilizează metodele de analiză a poluării mediului

8.3. Aplică măsuri de prevenire a poluării mediului.

8.4. Aplică măsuri de combatere a poluării mediului.

Page 33: SPP Agricultor Montan Nivel II

Titlul unităţii: 8. PREVENIREA ŞI COMBATEREA POLUĂRII MEDIULUI

Competenţa 8.1. Identifică sursele de poluare a mediului

Criterii de performanţă:

(a) Recunoaşterea surselor de poluare a mediului

(b) Descrierea modificărilor apărute în mediu din cauza poluării

(c) Identificarea căilor de dispersie a factorilor poluanţi

Condiţii de aplicabilitate:

Surse de poluare: locuinţe, instituţii, spălătorii, spitale, şcoli, hoteluri, unităţi comerciale şi de alimentaţie, ind. mineră, ind. metalurgică, ind. chimică, agricultură, zootehnia, ploaia, zăpadă, uzine de celuloză şi hârtie, ind. alimentară

Modificări: deteriorarea calităţii aerului, apei, solului datorită poluării

Căile de dispersie: apa, aer, sol, animale, om

Probe de evaluare

Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrază că a reţinut sursele de poluare a mediului conform criteriului de performanţă (a) şi în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să recunoască agenţii poluanţi din apa, aer, sol. conform criteriului de performanţă (b) şi în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să recunoască modificările apărute în apa, aer, sol, din cauza agenţilor poluanţi conform criteriului de performanţă (c) şi în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate.

Page 34: SPP Agricultor Montan Nivel II

Titlul unităţii: 8. PREVENIREA ŞI COMBATEREA POLUĂRII MEDIULUI

Competenţa 8.2. Utilizează metode de analiză a poluării mediului._____________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Identificarea cu ajutorul organelor de simţ a gradului de poluare a mediului.(b) Folosirea indicatorilor biologici pentru caracterizarea gradului de poluare.(c) Efectuarea analizelor de laborator pentru determinarea gradului de poluare a mediului.(d) Respectarea regulilor specifice de protecţia muncii .

Condiţii de aplicabilitate

Simţurile: vederea, mirosul, gustul, auzul

Agenţii poluanţi: fumul, smogul, petele de ulei, amoniac, bioxid de sulf, hidrogen sulfurat, pesticide

Indicatorii biologici: diferite populaţii de vieţuitoare, de specii de plante, sorturi de licheni, animale mici(canarii), specii de bacterii feruginoase, sulfobacterii colorate diferit, alge, larvele unor specii animale sarea

Metode de analiză: chimice, fizice şi fizico-chimiceNorme : specifice metodelor de analiză a poluării mediului ;

Probe de evaluare

Probe orale şi practice prin care elevul trbuie să demonstreze că este capabil să efectueze o analiză organoleptică a unei probe de apă sau sol poluat,conform criteriului de performanţă (a) şi în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice prin care elevul tebuie să demonstreze că este capabil să efectueze determinarea unui agent poluant folosind anumiţi indicatorii biologici ,conform criteriului de performanţă (b) şi în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să efectueze o analiză de laborator în scopul determinării agenţilor poluanţi din mediu. conform criteriului de performanţă (c) şi în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să respecte regulile specifice de protecţia muncii conform criteriului de performanţă (d ) şi în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate.

Titlul unităţii 8. PREVENIREA ŞI COMBATEREA POLUĂRII

Page 35: SPP Agricultor Montan Nivel II

MEDIULUI

Competenţa 8.3 Aplică măsuri de prevenire a poluării mediului

Criterii de performanţă:

(a) Utilizarea măsurilor de prevenire a poluării aerului(b) Utilizarea măsurilor de prevenire a poluării apei(c) Utilizarea măsurilor de prevenire a poluării solului(d) Respectarea regulilor specifice de protecţia muncii.

Condiţii de aplicabilitate:Materiale utilizate: material de semănat şi plantat neinfestat, feromoni, brâie-capcană îngrăşăminte naturale, duşmani naturali ai dăunătorilor, vapori de apă şi propan, preparate din cenuşă, energia solară, prelate şi plase de plastic, perii de sârmă, foarfeci, cuiburi şi garduri vii, mulci, ape purificate Metode gazări, fertilizare echilibrată, rotaţia culturilor, irigarea cu ape epu- rată, alegerea unor specii şi varietăţi de plante rezistente la boli şi dăunători, folosirea de capcane şi distribuitori automaţi, distruge- rea vetrelor de buruieni afectate de boli şi dăunători, flambarea focarelor de omizi.Norme: specifice lucrărilor de prevenire a poluării mediului;

Probe de evaluare:

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze măsuri de prevenire a poluării aerului conform criteriului de performanţă (a) şi în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate.Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze măsuri de prevenire a poluării apei conform criteriului de performantă (b) şi în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitateProbe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze măsuri de prevenire a poluării solului conform criteriului de performantă (c) şi în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să respecte măsuri de protecţia muncii specifice conform criteriului de performantă (d) şi în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate

Titlul unităţii: 8. PREVENIREA ŞI COMBATEREA POLUĂRII MEDIULUI

Page 36: SPP Agricultor Montan Nivel II

Competenţa 8.4. Aplică măsuri de combatere a poluării mediului

Criterii de performanţă:

(a) Realizarea epurării apelor uzate prin diferite metode

(b) Utilizarea metodelor de purificare a atmosferei

(c) Aplicarea măsurilor de diminuare a vibraţiilor şi zgomotelor

(d) Efectuarea lucrărilor de desecare şi drenaj a terenurilor

(e) Folosirea raţională a îngrăşămintelor şi pesticidelor în agricultură şi silvicultură

(f) Respectarea regulilor specifice de protecţia muncii

Condiţii de aplicabiliate:

Utilaje: decantor primar radial; grătare şi site; bazin de aerare cu nămol activ; decantor secundar radial; cicloanele; filtrele fibroase şi cu strat granular; rotociclonul

Materiale: reactivi chimici; populaţii de microorganisme vegetale şi animale îngrăşăminte organice, materiale de construcţii; drenurii; pietre; echipament specific de protecţia munciiEchipamente: halate, mască, ochelari de protecţie, cisme, mănuşiNorme: specifice de protecţia muncii pentru lucrările executate;

Probe de evaluare:

Probe practice prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să cunoască şi să realizeze epurarea apelor cu ajutorul instalaţiilor de epurare conform criteriului de performanţă (a) şi în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate.

Probe pratice prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să aplice măsurile tehnico-organizatorice de purificare a aerului conform criteriului de performanţă (b) şi în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să ia măsuri pentru combaterea sau atenuarea nivelului de zgomot conform criteriului de performanţă (c) şi în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să cunoască şi să efectueze lucrări de desecare şi drenaj în vederea fixării şi stabilizării terenurilor conform criteriului de performanţă (d ) şi în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate.

Page 37: SPP Agricultor Montan Nivel II

Probe practice prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să folosească în mod raţional îngrăşămintele şi pesticidele conform criteriului de performanţă (e ) şi în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să folosească echipamente specifice de protecţia muncii conform criteriului de performanţă (f ) şi în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate.

Titlul unităţii: 9. ELEMENTE DE CONTABILITATE________________________________________________________________________

Nivel: 2

Valoare credit: 0,5

Page 38: SPP Agricultor Montan Nivel II

Competenţe: 9.1. Descrie patrimoniul întreprinderii

9.2. Identifică cheltuielile şi veniturile întreprinderii 9.3. Completează documente de evidenţă specifice intrărilor şi ieşirilor de

mărfuri, încasărilor şi plăţilor

Titlul unităţii: 9. ELEMENTE DE CONTABILITATE

Competenţa: 9.1. Descrie patrimoniul întreprinderii

Page 39: SPP Agricultor Montan Nivel II

Criterii de performanţă: (a) Definirea patrimoniului întreprinderii

(b) Identificarea structurilor patrimoniale de activ şi de pasiv

(c) Descrierea patrimoniului unei întreprinderi locale .________________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate: Patrimoniu: bunuri economice, drepturi , obligaţii Structuri de activ: active imobilizate, active circulante, active de regularizare şi asimilare Structuri de pasiv: capitaluri proprii, provizioane pentru riscuri şi cheltuieli, datorii, pasive de regularizarePatrimoniul întreprinderii : identificarea elementelor patrimoniale , gruparea elementelor în structuri de activ şi pasiv

Probe de evaluare:

Probă orală prin care elevul demonstrează că este capabil să definească patrimoniul întreprinderii aşa cum se specifică în criteriului de performanţă (a) , cuprinzând elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice structurile patrimoniale de activ şi de pasiv, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (b) , cuprinzând elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să descrie patrimoniul unei întreprinderi locale, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (c), cuprinzând elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate .

Titlul unităţii : 9. ELEMENTE DE CONTABILITATE

Competenţa : 9.2. Identifică cheltuielile şi veniturile întreprinderii

Page 40: SPP Agricultor Montan Nivel II

Criterii de performanţă : (a) Clasificarea cheltuielilor întreprinderii în funcţie de criterii

date.

(b) Clasificarea veniturilor întreprinderii în funcţie de criteriile date

(c) Calcularea rezultatului exerciţiului financiar_______________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate:

Criterii de clasificare a cheltuielilor după : natura activităţii, natura resurselor utilizate, destinaţia cheltuielilor, dependenţa faţă de

volumul producţiei

Criterii de clasificare a veniturilor după : natura activităţii, natura rezultatelor obţinute, Rezultatul : de exploatare, financiar, extraordinar,rezultatul exerciţiului________________________________________________________________________

Probe de evaluare:

Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să clasifice veniturile şi cheltuielile întreprinderii, aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (a) şi (b), cuprinzând condiţiile de aplicabilitate. Probe scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să stabilească rezultatul exerciţiului întreprinderii, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (c), cuprinzând condiţiile de aplicabilitate.

Titlul unităţii: 9. ELEMENTE DE CONTABILITATE

Competenţa : 9.3. Completează documente de evidenţă specifice intrărilor şi ieşirilor de mărfuri, încasărilor şi plăţilor

Page 41: SPP Agricultor Montan Nivel II

Criterii de performanţă: (a) Prezentarea documentelor de evidenţă (b) Întocmirea documentelor de evidenţă(c) Verificarea documentelor de evidenţă

Condiţii de aplicabilitate:

Documente: aviz de însoţire a mărfii, factură fiscală.,notă de intrare recepţie , dispoziţie de livrare, bon de vânzare, chitanţă , fişe de magazie, bon de predare, restituire, transfer, bon de consum, registru de materiale, registru de casă , ordin de plată

Întocmire: completarea documentelor

Verificare: de fond şi de formă

Probe de evaluare:

Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte, să întocmească şi să verifice documentele de evidenţă, aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (a), (b) şi (c), acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate.

Titlul unităţii : 10. ECONOMIE ŞI MARKETING________________________________________________________________________

Nivel: 2

Valoare credit : 1

Page 42: SPP Agricultor Montan Nivel II

Competenţe : 10. 1. Prezintă etapele înfiinţării întreprinderii.

10. 2 Caracterizează activitatea întreprinderii din punct de vedere al calităţii produselor şi serviciilor.

10. 3. Descrie activitatea întreprinderii din punct de vedere al relaţiei cerere ofertă.

Titlul unităţii: 10. ECONOMIE ŞI MARKETING

Competenţa: 10.1 Prezintă etapele înfiinţării intreprinderii.

Page 43: SPP Agricultor Montan Nivel II

Criterii de performanţă : (a) Prezentarea cadrului juridic de înfiinţare a unei întreprinderi

(b) Identificarea etapelor de înfiinţare a întreprinderii.

Condiţii de aplicabilitate:

Cadrul juridic: - Legea 31/ 1990 privind societăţile comercial

- Legea 507/2002 privind organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice de către persoanele fizice

- Legea 133/1999 –înfiinţare a şi dezvoltarea IMM-urilor. Înfiinţarea : întocmirea documentelor specifice pentru dobândirea personalităţii juridice

Probe de evaluare: Probe orale prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte etapele înfiinţării întreprinderii, aşa cum se prezintă în criteriile de performanţă (a) şi (b),cuprinzând elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Titlul unităţii : 10. ECONOMIE ŞI MARKETING

Competenţa: 10.2 Caracterizează activitatea întreprinderii din punct de vedere al calităţii produselor şi serviciilor.

Criterii de performanţă:

Page 44: SPP Agricultor Montan Nivel II

(a) Definirea calităţii şi ipostazele calităţii produselor şi serviciilor. (b) Descrierea caracteristicilor calitative ale produselor şi serviciilor agricole. (c) Prezentarea cadrului legislativ privind calitatea produselor şi serviciilor, protecţia

consumatorului. Condiţii de aplicabilitate: Conceptul de calitate conform standardului internaţional ISO 8402 : 1995Ipostazele calităţii : calitatea cerută şi aşteptată de client, calitatea furnizată de marketing, calitatea furnizată de proiectare, calitatea reprezentată de conformitatea

produselor/serviciilor cu proiectul său.Protecţia consumatorului :drepturile consumatorului , cadrul instituţional .Caracteristici calitative ale produselor agricole : tipologice, calitative (de proces, de bază,de exploatare )Caracteristicile serviciului : cantitative, atributiv-calitative.Reglementări juridice : Legea 12/1990, completată şi modificată prin Legea 42/1991, H.G.

1440/1990 privind organizarea Centrului Naţional pentru Încercarea şi Expertizarea produselor, Legea 11/1994 şi O.G. 58/2000 privind protecţia consumatorului , Legea 19/1995 privind calitatea în construcţii, Legea 137/1995 privind mediul ambiant, H.G.223/1995 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului pentru protecţia consumatorului, H.G. 168/1997 privind regimul produselor şi serviciilor care pun în pericol viaţa, sănătatea, securitatea muncii şi protecţia mediului înconjurător

_______________________________________________________________________

Probe de evaluare :

Probă orală prin care elevul demonstrează că este capabil să definească calitatea şi să cunoască ipostazele calităţii şi factorii determinanţi ai calităţii, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (a), cuprinzând elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să descrie şi să prezinte caracteristicile calitative şi legislative, aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (b) şi (c) , cuprinzând elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Titlul unităţii : 10. ECONOMIE ŞI MARKETING

Competenţa: 10.3 Descrie activitatea întreprinderii din punct de vedere al relaţiei cerere ofertă.

Criterii de performanţă :

Page 45: SPP Agricultor Montan Nivel II

(a) Descrierea pieţei întreprinderii şi pieţei produsului. (b) Identificarea relaţiilor de piaţă ale întreprinderii. (c) Studierea consumului – comportamentul consumatorului. (d) Prezentarea factorilor care influenţează cererea şi oferta de produse şi servicii. (e) Identificarea caracteristicilor şi funcţiilor preţului.

Condiţii de aplicabilitate : Noţiuni de marketing : concept de marketing , condiţii de apariţie ,etape în evoluţia marketingului , funcţiile marketingului , domeniile marketingului.Piaţa : piaţa totală , piaţa întreprinderii , piaţa produsului , dimensiunile pieţei : profilul, capacitatea, aria (localizarea), structura cererea , oferta , preţul.Analizarea relaţiilor de piaţa în funcţie de : obiectul relaţiilor, frecvenţa desfăşurării lor,

gradul de concentrare,relaţii de concurenţă. Factorii de influenţă ai cererii : modificarea preţului altor bunuri, modificarea veniturilor

consumatorilor , perspectivele evoluţiei pieţei , schimbarea preferinţelor consumatorilor

Factorii de influenţă ai ofertei: preţul produselor , preţul altor bunuri, numărul ofertanţilor bunului respective , perspectivele pieţei, taxe şi subvenţii, cadrul social politic

Funcţiile preţului : de recuperare a costurilor , de motivare a producătorilor, de informare a participanţilor la schimb, de corelare a cererii cu oferta

_______________________________________________________________________

Probe de evaluare :

Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să descrie activitatea întreprinderii din punct de vedere a relaţiei cerere şi ofertă, conform criteriilor de performanţă (a), (b), (c), (d) şi (e), cuprinzând elementele din condiţiile de aplicabilitate.

Titlul unităţii: 11. CIRCULAŢIA RUTIERĂ, CONDUCEREA TRACTORULUI ŞI

AUTO

Nivel : 2

Valoare credit: 0,5

Competenţe:

Page 46: SPP Agricultor Montan Nivel II

11.1 Recunoaşte mijloacele de semnalizare rutieră.

11.2 Descrie regulile de circulaţie prevăzute în Codul Rutier Român.

11.3 Rezolvă chestionare de legislaţie rutieră.

11.4 Execută conducerea tractorului şi automobilului.

Titlul unităţii: 11. CIRCULAŢIA RUTIERĂ, CONDUCEREA TRACTORULUI ŞI

AUTO

___________________________________________________________________________

Competenţa 11.1 Recunoaşte mijloacele de semnalizare rutieră.

Criterii de performanţă:

(a) Identificarea mijloacelor de semnalizare rutieră.

Page 47: SPP Agricultor Montan Nivel II

(b) Explicarea rolului mijloacelor de semnalizare rutieră .

(c) Respectarea semnificaţiei mijloacelor de semnalizare rutieră.

Condiţii de aplicabilitate:

Mijloace de semnalizare: indicatoare, marcaje rutiere, semnalizare luminoasă, semnalizare

acustică, semnalele agentului de circulaţie.

Rolul mijloacelor: de avertizare, de reglementare, de orientare, de informare

Probe de evaluare:

Probe orale prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice mijloacele de

semnalizare rutieră, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (a) acoperind elementele

din condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale prin care elevul demonstrează că este capabil să explice rolul mijloacelor de

semnalizare rutieră, aşa cum se menţionează în criteriul de performanţă (b), acoperind

elementele cuprinse în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să respecte semnificaţia

mijloacelor de semnalizare rutieră, aşa cum se menţionează în criteriul de performanţă (c),

acoperind elementele cuprinse în condiţiile de aplicabilitate.

Titlul unităţii: 11. CIRCULAŢIA RUTIERĂ, CONDUCEREA TRACTORULUI ŞI

AUTO

Competenţa 11. 2 Aplică regulile de circulaţie prevăzute în Codul Rutier Român.

Criterii de performanţă:

Page 48: SPP Agricultor Montan Nivel II

(a) Explicarea regulilor de circulaţie prevăzute în Codul Rutier.

(b) Enumerarea infracţiunilor şi pedepselor din Codul Rutier.

(c) Aplicarea măsurilor de prim ajutor în caz de accident.

Condiţii de aplicabilitate:

Reguli de circulaţie: circulaţia pe drumurile cu două sensuri, circulaţia pe drumurile cu sens

unic, circulaţia în intersecţii.

Infracţiuni şi pedepse, răspundere contravenţională.

Măsuri de prim ajutor în caz de: stop cardiac, fractură, hemoragie, arsură.

___________________________________________________________________________

Probe de evaluare:

Probe orale prin care elevul demonstrează că este capabil să explice regulile de circulaţie, aşa

cum se specifică în criteriile de performanţă (a), acoperind elementele din condiţiile de

aplicabilitate.

Probe orale prin care elevul demonstrează că este capabil să enumere infracţiunile şi

pedepsele, aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (b), acoperind elementele din

condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să aplice măsurilor de

prim ajutor în caz de accident, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (c), acoperind

elementele din condiţiile de aplicabilitate.

Titlul unităţii: 11. CIRCULAŢIA RUTIERĂ, CONDUCEREA TRACTORULUI ŞI

AUTO

Competenţa 11.3 Rezolvă chestionare de legislaţie rutieră.

Criterii de performanţă:

(a) Aplicarea cunoştinţelor teoretice în rezolvarea chestionarelor de legislaţie rutieră.

Page 49: SPP Agricultor Montan Nivel II

(b) Interpretarea rezultatelor obţinute în urma rezolvării chestionarelor de legislaţie

rutieră.

___________________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate :

Chestionare standard similare cu cele de la examenul pentru obţinerea permisului de

conducere.

Grile de corectare a chestionarelor de legislaţie rutieră.

Probe de evaluare:

Probe scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să rezolve chestionare de legislaţie

rutieră, aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (a), acoperind elementele din

condiţiile de aplicabilitate.

Probe orală prin care elevul demonstrează că este capabil să interpreteze rezultatele obţinute

în urma rezolvării chestionarelor de legislaţie rutieră, aşa cum se specifică în criteriile de

performanţă (b), acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate.

Titlul unităţii: 11. CIRCULAŢIA RUTIERĂ, CONDUCEREA TRACTORULUI ŞI

AUTO

Competenţa 11.4 Execută conducerea tractorului şi automobilului.

___________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Exersarea manevrelor de bază necesare conducerii tractorului şi automobilului.

(b) Conducerea tractorului şi automobilului respectând regulile de circulaţie.

(c) Însuşirea tehnicilor de conducere preventivă.

Page 50: SPP Agricultor Montan Nivel II

(d) Respectarea normelor de protecţia muncii specifice conducerii tractorului şi

automobilului.

___________________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate:

Manevre de bază: pornirea de pe loc, oprirea, mersul în linie dreaptă sau curbă, plecarea

din rampă, mersul înapoi.

Conducerea: plecarea şi oprirea pe un drum în ranpă sau în pantă, parcarea , întoarcerea,

depăşirea în diverse condiţii.

Tehnici: conducerea în condiţii de vreme nefavorabilă, conducerea pe timp de noapte.

Norme: specifice conducerii tractorului şi automobilului.

___________________________________________________________________________

Probe de evaluare:

Probe practice prin care elevul trebuie să demonstreze însuşirea manevrelor de bază necesare

conducerii tractorului şi automobilului, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (a),

acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să conducă tractorul şi

automobilul, respectând regulile de circulaţie, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă

(b), acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să-şi însuşească

tehnicile de conducere preventivă, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (c),

acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să-şi însuşească normele de protecţia muncii specifice conducerii tractorului şi automobilului, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (c), acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate.

Page 51: SPP Agricultor Montan Nivel II

Titlul unităţii: 12. EXPLOATAREA AGREGATELOR ŞI INSTALAŢIILOR FOLOSITE ÎN ZONA MONTANĂ

________________________________________________________________________Nivel: 2

Valoare credit: 1,5 ________________________________________________________________________

Competenţe:12.1. Utilizează agregatele pentru pregătirea solului. 12.2. Exploatează agregatele pentru înfiinţarea şi îngrijirea culturilor din

zona montană. 12.3. Exploatează maşinile şi instalaţiile pentru recoltat culturi din zona montană.

Page 52: SPP Agricultor Montan Nivel II

Titlul unităţii: 12. EXPLOATAREA AGREGATELOR INSTALAŢIILOR FOLOSITE ÎN ZONA MONTANĂ

________________________________________________________________________Competenţa: 12.1 Utilizează agregatele pentru pregătirea solului.

Criterii de performanţă :

(a) Pregătirea agregatelor pentru lucrările solului. (b) Executarea lucrărilor de pregătirea terenului. (c) Respectarea normelor de protecţia muncii specifice exploatării agregatelor pentru pregătirea solului.

Condiţii de aplicabilitate:

Agregate: tractoare cu pluguri purtate şi tractate, cu grape cu discuri şi cu colţi, cu cultivatoare, cu tăvălugi.

Page 53: SPP Agricultor Montan Nivel II

Lucrări : arat, grăpat, cultivaţie totală, tăvălugit.

Norme: specifice exploatării agregatelor pentru pregătirea solului, din zona montană ________________________________________________________________________

Probe de evaluare:

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să formeze şi să regleze agregatele pentru executarea lucrărilor solului, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (a), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să execute lucrări de pregătirea solului, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (b), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să respecte normele de protecţia muncii specifice exploatării agregatelor pentru pregătirea solului din zona montană, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (c), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Titlul unităţii: 12. EXPLOATAREA AGREGATELOR ŞI INSTALAŢIILOR FOLOSITE ÎN ZONA MONTANĂ _______________________________________________________________________

Competenţa: 12.2 Exploatează agregatele pentru înfiinţarea şi îngrijirea culturilor din zona montană________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Pregătirea agregatelor pentru înfiinţarea şi îngrijirea culturilor din zona montană.

(b) Executarea lucrărilor de înfiinţare şi îngrijirea culturilor din zona montană.

(c) Respectarea normelor de protecţia muncii specifice exploatării agregatelor pentru înfiinţarea şi îngrijirea culturilor din zona montană.

Page 54: SPP Agricultor Montan Nivel II

Condiţii de aplicabilitate:

Agregate: tractoare cu semănători şi maşini de plantat, cu maşini pentru administrarea îngrăşămintelor şi amendamentelor , cu cultivatoare, cu maşini pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor .

Lucrări: semănat şi plantat, combaterea bolilor şi dăunătorilor, prăşit.

Norme: specifice exploatării agregatelor pentru înfiinţarea şi îngrijirea culturilor din zona montană_______________________________________________________________________

Probe de evaluare:

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să formeze şi să regleze agregatele pentru înfiinţarea şi îngrijirea culturilor din zona montană, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (a), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să execute lucrări de înfiinţarea şi îngrijirea culturilor din zona montană, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (b), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să respecte normele protecţia muncii specifice exploatării agregatelor pentru înfiinţarea şi îngrijirea culturilor din zona montană, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (c), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Titlul unităţii: 12. EXPLOATAREA AGREGATELOR ŞI INSTALAŢIILOR FOLOSITE ÎN ZONA MONTANĂ___________________________________________________________________________

Competenţa: 12.3 Exploatează maşinile şi instalaţiile pentru recoltat culturi din zona montană

Criterii de performanţă :

(a) Explicarea procesului de lucru al maşinilor şi instalaţiilor pentru recoltat culturi din zona montană.

(b) Reglarea maşinilor şi instalaţiilor pentru recoltat culturi din zona montană. (c) Executarea lucrărilor de recoltare a culturilor din zona montană.

(d) Respectarea normelor de protecţia muncii specifice exploatării maşinilor şi instalaţiilor pentru recoltat culturi din zona montană

Page 55: SPP Agricultor Montan Nivel II

Condiţii de aplicabilitate:

Maşini agricole de recoltat: combina C-14 U şi echipamentele specifice culturilor din zona montană, SEMA –10, cositori, maşina pentru recoltat plante leguminoase ( MRM-2,2 şi MRF), rădăcinoase, tuberculifere şi plante furajere

Lucrări: recoltarea cerealelor pentru boabe, leguminoaselor pentru boabe, rădăcinoaselor, tuberculiferelor şi plantelor furajere în zona montană

Norme: specifice exploatării maşinilor şi instalaţiilor pentru recoltat culturi din zona montană

Probe de evaluare:

Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să explice procesul de lucru al maşinilor şi instalaţiilor pentru recoltat culturi din zona montană., aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (a), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să regleze maşinile şi instalaţiile de recoltat culturi din zona montană., aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (b), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să execute lucrări de recoltare a culturilor din zona montană, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (c), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate. Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să respecte normele deprotecţia muncii specifice exploatării maşinilor şi instalaţiilor pentru recoltat culturi din zona montană, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (d), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Titlul unităţii: 13. CULTURA PLANTELOR DE CÂMP_________________________________________________________________________________________

Nivel: 2

Valoare credit: 1.5__________________________________________________________________________________________

Competenţe:13.1. Identifică speciile de plante câmp cultivate în zona montană

13.2. Înfiinţează culturile de câmp

13.3. Efectuează lucrările de îngrijire la culturile de câmp

13.4. Recoltează producţia culturilor de câmp

13.5. Depozitează şi valorifică producţia culturilor de câmp

Page 56: SPP Agricultor Montan Nivel II
Page 57: SPP Agricultor Montan Nivel II

Titlul unităţii: 13 CULTURA PLANTELOR DE CÂMP ___________________________________________________________________________

Competenţa: 13. 1. Identifică speciile de plante câmp cultivate în zona montană___________________________________________________________________________ Criterii de performanţă:

(a) Clasificarea speciilor plantelor de câmp pe grupe după particularităţile tehnologice

(a) Recunoaşterea particularităţilor morfologice ale plantelor de câmp

(b) Recunoaşterea particularităţilor biologice şi cerinţele faţă de climă şi sol ale speciilor de câmp

___________________________________________________________________________Condiţii de aplicabilitate:

Specii de plante cultivate în zona montană: neprăşitoare - ovăz, secară, orz, prăşitoare - porumb, sfeclă de zahăr, cartof

foarea soarelui, fasolea, mazăreaMateriale: probe de plante vii şi conservate (ierbar, seminţe), atlase botanice, planşe,

colecţii fitotehnice, lupe, truse de măsurat, pensete, şublere, probe de sol, pehametru

Particularitaţi morfologice: tipuri de radăcini tipuri de tulpini, frunze tipuri de inflorescenţe tipuri de fructe şi seminţeParticularităţile biologice :  fazele de vegetaţie la  cereale, leguminoasele pentru boabe, oleginoase, rădăcinoase şi tuberculifere Cerinţe faţă de climă: temperatura minimă de germinare a seminţelor

temperatura optimă de germinare a seminţelor temperatura de răsărire a plantelor suma temperaturilor pentru perioada de vegetaţie

cerinţele faţă de umiditate pe parcursul perioadei de vegetaţie a speciilor de plante din principalele grupe tehnologice

Cerinţe faţă de sol: textura, structura, pH – ul_________________________________________________________________________Probe de evaluare:

Probă scrisă şi orală prin care elevul demonstrează că este capabil să clasifice speciile de plante de câmp pe grupe, după particularităţile tehnologice conform criteriului de performanţă (a) şi a elementelor din condiţiile de aplicabilitate.

Probă scrisă prin care elevul demonstrează că este capabil să precizeze cerinţele plantelor de câmp faţă de climă şi sol, conform criteriului de performanţă (c) şi a elementelor din condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil sa recunoască speciile de plante de câmp după particularitaţile morfologice şi biologice, conform criteriilor de performanţa (b), (c) şi elementelor din condiţiile de aplicabiltate.

Titlul unităţii: 13 CULTURA PLANTELOR DE CÂMP

Page 58: SPP Agricultor Montan Nivel II

___________________________________________________________________________

Competenţa: 13.2. Înfiinţează culturile de câmp___________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Pregătirea utilajelor agricole folosite la înfiinţarea culturilor de câmp(b) Pregătirea seminţei şi a materialului de plantat pentru înfiinţarea culturilor(c) Efectuarea lucrărilor de semănat şi plantat(d) Aplicarea normelor de igienă şi protecţie a muncii___________________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate:

Maşini şi utilaje: tractor (U-650), semănători (SPC 6, SPC 8, SUP –29, SC 31C, SC 31D), maşini de plantat tuberculi ( 4 Sa BP-70, 6 Sa BP-70, 6 SAD-75,MPR-5+EPC-4)Proba semănătorii: pentru cereale păioase

pentru plante prăşitoareMateriale: seminţe, material de plantat, saci, sfoară, găleţi, cuţite, praf de cretă,

mese de lucru, buletin de analiză a calităţii materialului săditor şi de plantat, folii, cântare, prelate, pungi, cale

Metode de înfiinţare a culturilor: prin semănat, prin plantat în rânduri dese, în rânduri rare, în benzi

Epoca de semănat: primăvara: porumb, ovăz, sfeclă de zahăr, cartof, floarea-soarelui, mazăre, fasole

toamna: secară, orz Fişe de protecţie a muncii,echipamente de protecţie___________________________________________________________________________

Probe de evaluare:

Probă scrisă prin care elevul demonstrează că este capabil să descrie parametrii lucrărilor de semănat şi plantat pentru culturile de câmp, conform criteriilor de performanţă (a), (b), (c) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Probă practică prin care elevul demonstrează că este capabil să pregătească patul germinativ şi materialul de înfiinţare a culturilor de câmp, conform criteriilor de performanţă (a), (b) şi a elementelor din condiţiile de aplicabilitate.

Probă practică privind performanţa elevului de a demonstra că este capabil să înfiinţeze culturile de câmp, conform criteriilor de performanţă (c), (d) şi a elementelor din condiţiile de aplicabilitate.

Titlul unităţii: 13 CULTURA PLANTELOR DE CÂMP ___________________________________________________________________________

Page 59: SPP Agricultor Montan Nivel II

Competenţa 13.3. Efectuează lucrările de îngrijire la culturile de câmp___________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Identificarea gradului de îmburuienare, de infestare cu boli şi dăunători a plantelor de câmp

(b) Pregătirea utilajelor agricole folosite la lucrările de combatere a buruienilor, bolilor şi dăunătorilor(c) Efectuarea lucrărilor de combatere a buruienilor, bolilor şi, dăunătorilor din culturile

de câmp şi aplicarea îngrăşămintelor în perioada de vegetaţie(d) Utilizarea tehnologiei informaţiei în proiectarea lucrărilor de protecţie a plantelor ___________________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate:Buletin de avertizare pentru atacurile de boli şi dăunători Materiale: - hărţi de îmburuienare, rame metrice, erbicide, fungicide, insecticideMetode de combatere a buruienilor: - mecanice

- manuale - chimice

Metode de combatere a bolilor si dăunătorilor: -agrotehnice - chimice - biologice

Maşini şi utilaje folosite încombaterea buruienilor şi în protecţia plantelor: tractor (U-650), cultivatoare cu diferite echipamente de fertilizare, MET-1200, EEP-600 (900), MPSP 3 X 300

Epoca de aplicare a erbicidelor: - preemergent - postemergent

Metode de verificare a a stării de vegetaţie: - metoda monoliţilorFişe de protecţie a muncii, echipamente de protecţieGrafice proiectate pe calculator în protecţia plantelor___________________________________________________________________________

Probe de evaluare:

Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice gradul de îmburuienare, de infestare cu boli şi dăunători a culturilor de câmp, conform criteriului de performanţă (a) şi a elementelor din condiţiile de aplicabilitate.

Probă practică prin care elevul demonstrează că este capabil să pregătească utilajele agricole folosite pentru combaterea buruienilor, bolilor şi dăunătorilor, conform criteriului de performanţă (b) şi a elementelor din condiţiile de aplicabilitate.

Probă practică prin care elevul demonstrează că este capabil să efectueze lucrările de combatere a buruienilor, bolilor şi dăunătorilor plantelor de câmp, conform criteriilor de performanţă (c), (d) şi a elementelor din condiţiile de aplicabilitate.

Titlul unităţii : 13. CULTURA PLANTELOR DE CÂMP___________________________________________________________________________

Page 60: SPP Agricultor Montan Nivel II

Competenţa : 13 .4 Recoltează producţia culturilor de câmp___________________________________________________________________________

Criterii deperformanţă :

(a) Pregătirea recoltării culturilor de câmp(b) Efectuarea lucrărilor de evaluare a producţiilor culturilor plantelor de câmp(c) Efectuarea lucrărilor de recoltat(d) Utilizarea tehnologiei informaţiei în planificarea lucrărilor de recoltat

___________________________________________________________________________ Condiţii de aplicabilitate:

Pregătirea recoltării: unelte, maşini de recoltat, mijloace de transport, carburanţi, materiale consumabile

Metode de evaluare: pentru culturi semănate în rânduri dese pentru culturi semănate în rânduri rareDeterminări: număr de spice, număr de boabe, MMB Maşini şi utilaje: combină de recoltat C14 M, Class Matador, RIFS-6M, MSC-2, E-684, C-6P, MRS-3, CRS-2

tractor (U 650 M), remorcăMetode de recoltare: mecanizat, semimecanizat, manual Epoca de recoltare: maturitatea tehnologică maturiatatea fiziologicăMateriale: saci, prelate, sfoară, găleţi, lopeţi, ramă metrică, ruletă, cântarProgram de avertizare a atacului bolilor şi dăunatorilorProgram pe calculator cu planificarea lucrărilor de recoltat plantele de culturăFişe de protecţie a muncii, echipamente de protecţie___________________________________________________________________________

Probe de evaluare:

Probă practică prin care elevul demonstrează că este capabil să pregătească maşinile şi materialele necesare pentru recoltatarea culturilor de câmp, conform precizărilor criteriului de performanţă (a) şi elementelor din condiţiile de aplicabilitate

Probe scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să efectueze lucrările de evaluare a producţiilor culturilor plantelor de câmp, conform criteriului de performanţă (b), (d) şi elementelor din condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să efectueze recoltarea culturilor de câmp, conform precizărilor criteriului de performanţă (c) şi elementelor din condiţiile de aplicabilitate.

Titlul unităţii: 13 CULTURA PLANTELOR DE CÂMP

Page 61: SPP Agricultor Montan Nivel II

Competenţa: 13. 5 Depozitează şi valorifică producţia culturilor de câmp___________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:(a) Pregătirea spaţiilor de depozitare a produselor culturilor de câmp(b) Condiţionarea producţiei culturilor de câmp(c) Depozitarea producţiei plantelor de câmp(d) Valorificarea producţiei culturilor de câmp(e) Aplicarea normelor de igienă şi protecţie a muncii___________________________________________________________________________Condiţii de aplicabilitate:

Operaţii de pregătire a spaţiilor de depozitare:- reparaţii: podele, acoperiş, pereţi, sisteme de ventilaţie- dezinfecţie- dezinsecţie- aerisirea

Operaţii de condiţionare: - uscare, triere, selectare, tratare, ambalareMetode de uscare: - naturale

- artificiale (cu aer rece şi aer cald)Spaţii de depozitare: - pătule, pivniţe, silozuri, depozite specialeMetode de depozitare: - vrac, saciRestricţii privind depozitarea produselor la diferite plante de câmp:

- grosimea stratului de seminţe - mărimea lotului de seminţe - temperatură, umiditate

Materiale: - truse de termometre, umidometre, higrometreDestinaţii de valorificare: - pentru consum direct

- pentru industrializare  - pentru înfiinţarea şi plantarea de noi culturi

Fişe de protecţie a muncii, echipament de protecţie___________________________________________________________________________Probe de evaluare:

Probă scrisă privind performanţa elevului de a demonstra că este capabil să pregătească depozitarea producţiei culturilor de câmp conform criteriului de performanţă (a), (b) şi elementelor din condiţiile de aplicabilitate.

Probă practică privind performanţa elevului de a demonstra că este capabil să pregătească producţia pentru depozitare conform criteriului de performanţă (a), (b) şi elementelor din condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice privind performanţa elevului de a demonstra că este capabil să efectueze operaţiile de depozitare şi valorificare a produselor plantelor de câmp conform criteriilor de performanţă (c), (d), (e) şi elementelor din condiţiile de aplicabilitate.

Titlul unităţii: 14. TEHNOLOGII PENTRU CULTURILE HORTICOLE SPECIFICE ZONEI MONTANE

Page 62: SPP Agricultor Montan Nivel II

___________________________________________________________________________

Nivel: 2

Valoare credit: 1___________________________________________________________________________

Competenţe:

14.1. Înfiinţează, întreţine şi recoltează culturi de specii legumicole specifice zonei montane

14.2. Înfiinţează şi întreţinere plantaţii de pomi fructiferi specifice zonei montane

14.3. Înfiinţează şi întreţine plantaţii de arbuşti fructiferi

Titlul unităţii: 14. TEHNOLOGII PENTRU CULTURILE HORTICOLE SPECIFICE ZONEI MONTANE

___________________________________________________________________________

Page 63: SPP Agricultor Montan Nivel II

Competenţa: 14.1 Înfiinţează, întreţine şi recoltează culturi de specii legumicole specifice zonei montane

_________________________________________________________________________Criterii de performanţă:

(a) Identificarea speciilor legumicole cultivate în zona montană(b) Pregătirea terenului pentru plantat şi semănat(c) Plantarea şi semănarea speciilor legumicole (d) Aplicarea lucrărilor de îngrijire şi recoltarea speciilor legumicole(e) Utilizarea tehnologiei informaţiei în planificarea lucrărilor de îngrijire a culturilor

horticole___________________________________________________________________________Condiţii de aplicabilitate:

Specii de legume: bulboase (ceapa) rădăcinoase ( morcov, pătrunjel, păstârnac, sfeclă roşie, ţelină) vărzoase (varza albă, varza roşie) perene (hrean, revent) Lucrări specifice de pregătire a terenului: nivelarea, fertilizarea

mărunţirea, modelarea semănatul, plantatul

Metode de semănat: prin împrăştiere, în rânduriMetode de plantat: manual, semimecanizat, mecanizatLucrări de îngrijire: răritul, prăşitul, udatul,combaterea bolilor şi

dăunătorilor, recoltatulMateriale, maşini şi unelte: îngrăşăminte organice şi minerale, seminţe,

material vegetal, produse insecto-fungicide, NT 2,8, GD 3,2, MMS, cultivator, MST 900, MSP

3 X 300, PPR 4-6Metode de recotat: manual şi mecanizatMaşini de recoltat: DLR 4, MRC 1,2 Programe de avertizare a atacului de boli şi dăunătoriFişe de protecţie a muncii,echipamente de protecţie___________________________________________________________________________ Probe de evaluare:

Probe orale şi practice (exerciţiul) prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice specii de legumele ce se cultivă în zona montană aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (a) şi în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice (exerciţiul) prin care elevul demonstrează că este capabil să execute pregătirea terenului, plantatul şi semănatul speciilor legumicole aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (b) şi (c), şi în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice ( exerciţiul) prin care elevul demonstrează că este capabil să execute lucrările de îngrijire şi recoltarea speciilor legumicole aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (d), (e) şi în condiţiile de aplicabilitate. Titlul unităţii: 14.TEHNOLOGII PENTRU CULTURILE

HORTICOLE SPECIFICE ZONEI MONTANE ___________________________________________________________________________

Page 64: SPP Agricultor Montan Nivel II

Competenţa: 14.2. Înfiinţează, întreţine şi recoltează fructele din plantaţiile de pomi fructiferi specifice zonei montane

__________________________________________________________________________Criterii de performanţă:

(a) Identificarea speciilor de pomi fructiferi cultivaţi în zona montană(b) Pregătirea terenului pentru plantat(c) Plantarea pomilor fructiferi(d) Aplicarea lucrărilor de îngrijire şi recoltarea fructelor(e) Utilizarea tehnologiei informaţiei în planificarea şi organizarea lucrărilor de îngrijire la

plantaţiile de pomi fructiferi___________________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate:

Specii de pomi fructiferi: mărul, părul, gutuiul, prunul, vişinul şi nuculLucrări specifice de pregătire a terenului:desfundat, fertilizat, arat, nivelat, pichetat, săpat

gropi, tutorat, plantatLucrări specificede îngrijire: praşile, combaterea buruienilor, arat pe rândul de pomi,

fertilizat, executarea tăierilor de conducere şi fructificare, combaterea bolilor şi dăunătorilor, protejarea pomilor împotriva accidentelor climatice şi recoltarea

Metode de recoltat manuale şi mecanizateMateriale şi unelte: pomi altoiţi, îngrăşăminte organice şi minerale, cazmale,

sape, picheţi, panglici, teodolit, produse insecto-fungicide, lăzi, scări, saci de recoltat, găleţi

Maşini: PB 60, PP 3 X 30, NT 2,8, MSG 60, MST 900, braţ vibratorPrograme pe calculator cu lucrările de îngrijire a pomilor fructiferi şi de recoltare a fructelorFişe de protecţie a muncii, echipamente de protecţie___________________________________________________________________________

Probe de evaluare:

Probe orale şi practice (exerciţiul) prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice specii de pomi fructiferi cultivaţi în zona montată, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (a) şi în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice (exerciţiul) prin care elevul demonstrează că este capabil să execute pregătirea terenului şi plantarea speciilor pomicole, aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (b) şi (c), şi în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice ( exerciţiul) prin care elevul demonstrează că este capabil să aplice lucrările de îngrijire specifice speciilor pomicole şi recoltarea aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (d), (e) şi în condiţiile de aplicabilitate.

Titlul unităţii: 14.3 TEHNOLOGII PENTRU CULTURILE HORTICOLE SPECIFICE ZONEI MONTANE

Page 65: SPP Agricultor Montan Nivel II

___________________________________________________________________________

Competenţa: 14.3. Înfiinţează, întreţine şi recoltează fructele din plantaţiile de arbuşti fructiferi specifici zonei montane

___________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Identificarea speciilor de arbuşti fructiferi cultivaţi în zona montană(b) Pregătirea terenului pentru plantarea arbuştilor fructiferi(c) Plantarea arbuştilor fructiferi(d) Aplicarea lucrărilor de îngrijire şi recoltarea arbuştilor fructiferi(e) Aplicarea normelor de igienă şi de protecţie a muncii ___________________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate:

Specii de arbuşti fructiferi: coacăzul, agrişul, afinul, murulLucrări specifice de pregătire a terenului: desfundat, fertilizat, arat, nivelat, pichetat, săpat

gropi, tutorat, plantatLucrări specifice de îngrijire: săpatul manual, prăşitul, combaterea buruienilor, fertilizat,

executarea tăierilor de conducere şi fructificare, combaterea bolilor şi dăunătorilor, protejarea arbuştilor împotriva accidentelor climatice şi recoltarea

Materiale şi unelte: material săditor, îngrăşăminte organice şi minerale, cazmale, sape, picheţi, panglici, produse insecto-fungicide, lădiţe, găleţi, caserole

Maşini : PB 60, PP 3 X 30, NT 2,8, MSG 60, MST 900, combine speciale

Metode de recoltat manual şi mecanizatFişe de protecţie a muncii,echipamente de protecţie___________________________________________________________________________

Probe de evaluare:

Probe orale şi practice (exerciţiul) prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice specii de arbuşti fructiferi cultivaţi în zona montată, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (a) şi în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice (exerciţiul) prin care elevul demonstrează că este capabil să execute pregătirea terenului şi plantarea arbuştilor fructiferi, aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (b) şi (c), şi în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice ( exerciţiul) prin care elevul demonstrează că este capabil să aplice lucrările de îngrijire specifice şi recoltarea arbuştilor fructiferi aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (d), (e) şi în condiţiile de aplicabilitate.

Titlul unităţii: 15. TEHNOLOGII SPECIFICE DE CULTIVARE A PLANTELOR FURAJERE ÎN ZONA MONTANĂ

Page 66: SPP Agricultor Montan Nivel II

___________________________________________________________________________

Nivel: 2

Valoare credit: 0.5

___________________________________________________________________________

Competenţe: 15.1. Pregăteşte solul pentru însămânţarea plantelor furajere 15.2. Efectuează semănatul culturilor furajere

15.3. Aplică lucrările de îngrijire la culturile furajere

15.4. Recoltează şi depozitează plantele furajere

Page 67: SPP Agricultor Montan Nivel II

Titlul unităţii: 15. TEHNOLOGII SPECIFICE DE CULTIVARE A PLANTELOR FURAJERE ÎN ZONA MONTANĂ

___________________________________________________________________________

Competenţa: 15.1. Pregăteşte solul pentru însămânţarea plantelor furajere ___________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Administrarea îngrăşămintelor organice şi minerale

(b) Efectuarea lucrărilor de pregătire a patului germinativ

(c) Identificarea şi utilizarea maşinilor şi utilajelor specifice pentru pregătirea patului germinativ

(d)Aplicarea normelor de igienă şi protecţie a muncii ___________________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate:

Sortimentul de îngrăşăminte: minerale (cu fosfor şi potasiu) organice (gunoiul de grajd)

Lucrări de pregătire a patului germinativ: arat, discuit, grăpat, nivelatMaşini şi utilaje: tractor (U-650 M), maşini pentru

administrat îngrăşăminte (MA-3,5, MIG-2,2), pluguri (PP-4 X 30), grape (GD-3,2, SR-4,5) nivelator (3 NT-1,4) combinator (MCT-2,5)

Terenul sau sola în care se amplasează culturile furajereFişe de protecţia muncii,echipamente de protecţie___________________________________________________________________________

Probe de evaluare : Probe scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să descrie tipurile de îngrăşăminte şi lucrările solului necesare pentru pregătirea patului germinativ, conform criteriilor de performanţă (a), (b) şi precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să efectueze lucrările de reglare a utilajelor în vederea pregătirii patului germinativ, conform criteriilor de performanţă (b), (c), (d) şi precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.

Titlul unităţii: 15. TEHNOLOGII SPECIFICE DE CULTIVARE A PLANTELOR

Page 68: SPP Agricultor Montan Nivel II

FURAJERE IN ZONA MONTANĂ ___________________________________________________________________________

Competenţa: 15.2. Efectuează semănatul culturilor furajere___________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Pregătirea şi reglarea semănătorilor pentru semănat plante furajere anuale(b) Pregătirea şi reglarea semănătorilor pentru semănatul plantelor furajere perene(c) Însămânţarea culturilor furajere anuale(d) Însămânţarea culturilor furajere perene(e) Aplicarea normelor de igienă şi protecţie a muncii ___________________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate:

Plante furajere anuale: borceag de toamnă, borceag de primăvară, porumb silozPlante furajere perene: lucernă, trifoi, lolium pereneUtilaje folosite: U-650 + SUP-29M (21, 48), remorcăMateriale: sămânţă tratată pregătită pentru semănat, saci, sfoară,

găleţi, cântar, prelată, cale din lemn, biopreparatul Nitragin

Metode de semănat: în rânduri dese, în rânduri rareFişe de protecţie a muncii, echipamente de protecţie___________________________________________________________________________

Probe de evaluare :

Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să descrie şi să execute reglajele semănătorilor folosite pentru înfiinţarea culturilor furajere, conform criteriilor de performanţă (a) şi (b), precum şi elementelor din condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice privind performanţa elevului de a demonstra că este capabil să însămânţeze culturile furajere, conform criteriilor de performanţă ( c), (d), (e) şi specificaţiilor din condiţiile de aplicabilitate.

Titlul unităţii: 15. TEHNOLOGII SPECIFICE DE CULTIVARE A PLANTELOR FURAJERE ÎN ZONA MONTANĂ

Page 69: SPP Agricultor Montan Nivel II

___________________________________________________________________________

Competenţa: 15.3. Aplică lucrările de îngrijire la culturile furajere___________________________________________________________________________ Criterii de performanţă:

(a) Tăvălugirea după semănatul culturilor furajere(b) Combaterea buruienilor din culturile furajere(c) Combaterea bolilor şi dăunătorilor din culturile furajere(d) Refacerea vegetaţiei după fiecare cosire (a) Aplicarea normelor de igienă şi protecţie a muncii___________________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate:

Scopul tăvălugirii: asigurarea răsăririi rapide şi uniformeProduse chimice: erbicide, fungicide, insecticide, îngrăşăminteLucrări de refacere a vegetaţiei: afânare (grăpare), fertilizare, irigareMaşini şi instalaţii: tractor (U-650), echipamente pentru erbicidat (MET-1200),

maşini de prăfuit şi stropit (MST-900, MPSP 3 X 300), grape, instalaţii de irigare, maşini de administrat îngrăşăminte, tăvălugi

Fişe de protecţie a muncii,echipamente de protecţie___________________________________________________________________________ Probe de evaluare :

Probe orale prin care elevul demonstrează că este capabil să descrie tăvălugirea, combaterea buruienilor, bolilor şi dăunătorilor din culturile furajere, conform criteriilor de performanţă (a), (b), ( c) şi elementelor din condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să execute combaterea buruienilor, bolilor şi dăunătorilor din culturile furajere, conform criteriilor de performanţă (a), (b), ( c), (e) şi elementelor din condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să refacă vegetaţia din culturile furajere, conform criteriului de performanţă (d) şi elementelor din condiţiile de aplicabilitate.

Titlul unităţii: 15. TEHNOLOGII SPECIFICE DE CULTIVARE A PLANTELOR FURAJERE IN ZONA MONTANĂ

Page 70: SPP Agricultor Montan Nivel II

___________________________________________________________________________

Competenţa: 15.4 Recoltează şi depozitează plantele furajere___________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Recoltarea culturilor furajere pentru masă verde(b) Recoltarea culturilor furajere pentru fân(c) Depozitarea producţiei în funcţie de destinaţie(a) Aplicarea normelor de igienă şi protecţie a muncii ___________________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate:

Epoca de recoltare: pentru masă verde - de la îmbobocire pentru fân - de la îmbobocire până la înflorireMaşini şi unelte: tractor, cositori mecanice, coase, furci, remorci , vindrover

de recoltat furaje (VTF-3,6), cositori (CP-40)Metode de recoltare: manual, mecanizatMetode de uscare: naturală, artificialăMetode de depozitare: căpiţe, stoguri, şire, fânareFişe de protecţie a muncii,echipamente de protecţie___________________________________________________________________________

Probe de evaluare :

Probe scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să descrie posibilităţile de recoltare a culturilor furajere în funcţie de destinaţie, conform criteriilor de performanţă (a), (b) şi elementelor din condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să execute recoltarea culturilor furajere, conform criteriilor de performanţă (a), (b), (e) şi elementelor din condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să depoziteze producţia culturilor furajere, conform criteriului de performanţă (c) şi elementelor din condiţiile de aplicabilitate.

Titlul unităţii: 16. ÎNTREŢINEREA ŞI VALORIFICAREA PAJIŞTILOR

Page 71: SPP Agricultor Montan Nivel II

NATURALE___________________________________________________________________________

Nivel: 2

Valoare credit: 0,5___________________________________________________________________________ Competenţe: 16.1. Identifică vegeraţia pajiştilor naturale

16.2. Execută lucrări de îngrijire în pajiştile naturale

16.3. Exploatează pajiştile naturale prin păşunat

16.4. Exploatează pajiştile naturale prin cosit

Titlul unităţii: 16. ÎNTREŢINEREA ŞI VALORIFICAREA PAJIŞTILOR

Page 72: SPP Agricultor Montan Nivel II

NATURALE

___________________________________________________________________________

Competenţa: 16.1 Identifică vegetaţia pajiştilor naturale___________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Recunoaşterea principalelor specii de plante din pajiştile naturale după particularităţile morfologice şi biologice

(b) Recunoaşterea speciilor de plante dăunătoare din compoziţia floristică a pajiştilor naturale___________________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate:

Probe de plante din pajişti naturaleSpecii de plante: graminee şi leguminoase ( anuale, perene)Specii de plante furajere cu valoare nutritivă scăzută, specii de plante toxiceLoturi de pajişti naturale în vegetaţieIerbare, atlase botanice, determinatoare botanice, planşe, seninţe___________________________________________________________________________

Probe de evaluare :

Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să recunoască principalele specii de plante furajere din pajiştile naturale, conform criteriului de performanţă (a) şi elementelor din condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să recunoască principalele specii de plante dăunătoare din compoziţia floristică a pajiştilor naturale, conform criteriului de performanţă (b) şi elementelor din condiţiile de aplicabilitate.

Titlul unităţii: 16. ÎNTREŢINEREA ŞI VALORIFICAREA PAJIŞTILOR

Page 73: SPP Agricultor Montan Nivel II

NATURALE___________________________________________________________________________Competenţa: 16.2. Execută lucrări de îngrijire în pajiştile naturale___________________________________________________________________________Criterii de performanţă:

(a) Efectuarea operaţiilor de curăţire a pajiştilor naturale(b) Aplicarea îngrăşămintelor organice şi minerale(c) Aplicarea amendamentelor pentru corectarea reacţiei solului(d) Aplicarea măsurilor de refacere a densităţii plantelor în pajiştile naturale(e) Distrugerea vegetaţiei dăunătoare lemnoase şi ierboase___________________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate:

Operaţii de curăţire a pajiştilor naturale: scoaterea cioatelor, îndepărtarea pietrelor, îndepărtarea vegetaţiei lemnoase şi ierboase, distrugerea muşuroaielor

Îngrăşăminte: chimice (cu N, P, K) organice (gunoi de grajd, tulbureală, compost, must

de grajd, gunoi de târlă) târlirea păşunilor

Amendamente pentru soluri acide şi bazice: carbonat de calciu, var stins, gips, fosfogipsMaşini şi utilaje: grape, nivelatoare, remorci, maşini de împrăştiat

îngrăşăminte, cositori mecaniceUnelte: topor, greble, săpăligă, sape,coaseMetode de refacere a pajiştilor naturale: autoînsămânţarea, supraînsămânţareaMetode de distrugere a vegetaţiei dăunătoare: erbicidarea, cosirea resturilor neconsumate,

îndepărtarea vegetaţiei lemnoaseFişe de protecţie a muncii, echipamente de protecţie___________________________________________________________________________

Probe de evaluare :

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil sa efectueze operaţiile de curaţire a pajistilor naturale, conform criteriului de performanţă (a) şi elementelor din condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să aplice îngraşămintele organice, minerale şi amendamentele, conform criteriilor de performanţă (b), (c) şi elementelor din condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să aplice măsurile de refacere a pajiştilor naturale, conform criteriului de performanţă (d) şi elementelor din condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice privind performanţa elevului de a demonstra că este capabil să distrugă vegetaţia dăunătoare a pajiştilor naturale,conform criteriului de performanţă (e) şi precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.

Titlul unităţii: 16. ÎNTREŢINEREA ŞI VALORIFICAREA PAJIŞTILOR

Page 74: SPP Agricultor Montan Nivel II

NATURALE

___________________________________________________________________________

Competenţa: 16.3. Exploatează pajiştile prin păşunat___________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Efectuarea lucrărilor de pregătire a păşunii înainte de păşunat(b) Determinarea capacităţii de păşunat(c) Executarea păşunatului liber(d) Executarea păşunatului pe tarlale(e) Utilizarea tehnologiei informatiei pentru organizarea şi planificarea păşunatului pe tarlale

___________________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate:

Lucrări de pregătire a păşunii: înlăturarea excesului de umiditate, delimitarea drumurilor de acces, construirea adăposturilor, îngrădirea suprafeţei pentru păşunat, asigurarea necesarului de apă

Determinări: producţia pentru păşunat a pajiştii, capacitatea de păşunat, numărul de tarlale, suprafaţa fiecărei tarlale, forma tarlalelor, numărul de animale pe tarla

Metode de păşunat: pe parcele, dozatMateriale: ramă metrică, cântarPrograme pe calculator de organizarea păşunatului pe tarlale Fişe de protecţie,echipamente de protecţie

___________________________________________________________________________

Probe de evaluare:

Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să descrie lucrările de pregătire a păşunii înainte de începerea păşunatului şi modalitatea de determinare a capacităţii de păşunat, conform criteriilor de performanţă (a), (b) şi elementelor prevăzute în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice prin care elevul este capabil să aplice metodele de păşunat, conform criteriilor de performanţă ( c), (d), (e) şi elementelor din condiţiile de aplicabilitate.

Titlul unităţii: 16. ÎNTREŢINEREA ŞI VALORIFICAREA PAJIŞTILOR

Page 75: SPP Agricultor Montan Nivel II

NATURALE___________________________________________________________________________

Competenţa: 16.4. Exploatează pajiştile prin cosit___________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Identificarea momentului optim de recoltare a pajiştilor(b) Executarea cositului(c) Uscarea şi adunarea fânului(d) Aplică norme de igienă şi protecţie a muncii___________________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate:

Momentul de recoltare: la maturitatea optimăSisteme de cosit: mixt, exclusiv, integralMetode: manual, mecanizatMateriale şi unelte: prepeleci, capre piramidale, gard suedez, coase, furci,

grebleMaşini: cositori, greblă mecanică, combină de recoltat furaje Fişe de protecţie a muncii,echipamente de protecţie___________________________________________________________________________

Probe de evaluare:

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice momentul optim de recoltare a pajiştilor conform criteriului de performanţă (a) şi precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să execute cositul, uscarea şi adunarea fânului, conform criteriilor de performanţă (b), (c), (d) şi elementelor din condiţiile de aplicabilitate.

Titlul unităţii: 17. TEHNOLOGII SPECIFICE DE CREŞTERE A ANIMALELOR ÎN ZONA MONTANĂ

Page 76: SPP Agricultor Montan Nivel II

___________________________________________________________________________

Nivel: 2

Valoare credit: 1.5

Competenţe:

17.1 Descrie principalele rase de animale

17.2 Explică sistemele de exploatare a animalelor

17.3 Realizează hrănirea animalelor pe categorii de vârstă şi producţie

Page 77: SPP Agricultor Montan Nivel II

Titlul unităţii: 17. TEHNOLOGII SPECIFICE DE CREŞTERE A ANIMALELOR ÎN ZONA MONTANĂ

___________________________________________________________________________ Competenţa : 17.1 Descrie principalele rase de animale

Criterii de performanţă:

(a) Identificarea raselor de animale după caracterele morfologice

(b) Explicarea caracterelor fiziologice

(c) Recunoaşterea raselor de animale după însuşirile productive

Condiţii de aplicabilitate:

Specii: bovine, ovine porcine, cabaline , păsări

Caractere morfologice: precocitate, prolificitate, stare de sănătate, gradul de valorificare al hranei

Producţia: lapte, carne, mixtă, ouă, lână

Probe de evaluare

Probe practice prin care elevul este capabil să identifice rasele de animale după caracterele morfologice, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (a), cuprinzând elementele din condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale şi scrise prin care elevul este capabil să explice caracterele fiziologice aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (b), cuprinzând elementele din condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice prin care elevul este capabil să recunoască rasele de animale după însuşirile productive aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (c), cuprinzând elementele din condiţiile de aplicabilitate.

Page 78: SPP Agricultor Montan Nivel II

Titlul unităţii: 17. TEHNOLOGII SPECIFICE DE CREŞTERE A ANIMALELOR ÎN ZONA MONTANĂ

___________________________________________________________________________

Competenţa: 17.2 Explică sistemele de exploatare a animalelor___________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Clasificarea sistemelor de exploatare folosite în creşterea animalelor

(b) Descrierea sistemelor de exploatare folosite în creşterea animalelor

(c) Prezentarea particularităţilor de exploatare a animalelor pe producţii

___________________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate:

Clasificare: extensiv, intensiv, semiintensiv

Descrie sisteme: de hrănire, de adăpare, de întreţinere, de evacuarea dejecţiilor, de muls

Producţii: lapte, carne, lână, ouă, muncă___________________________________________________________________________

Probe de evaluare

Probe orale şi scrise prin care elevul este capabil să demonstreze că poate clasifica sistemele de exploatare folosite în creşterea animalelor, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (a), cuprinzând elementele din condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale şi scrise prin care elevul este capabil să demonstreze că poate să descrie sistemele de exploatare folosite în creşterea animalelor, aşa cum se prezintă în criteriul de performanţă (b), cuprinzând elementele din condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale şi scrise prin care elevul este capabil să demonstreze că poate să prezinte particularităţile de exploatare a animalelor, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (c), cuprinzând elementele din condiţiile de aplicabilitate.

Page 79: SPP Agricultor Montan Nivel II

Titlul unităţii: 17. TEHNOLOGII SPECIFICE DE CREŞTERE A ANIMALELOR ÎN ZONA MONTANĂ

___________________________________________________________________________ Competenţa: 17.3 Realizează hrănirea animalelor pe categorii de vârstă şi producţii___________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Descrierea tehnicii de hrănire a animalelor pe categorii de vârstă

(b) Descrierea tehnicii de hrănire a animalelor pe producţii

(c) Stabilirea necesarului de furaje în funcţie de specie şi numărul de animale

(d) Calcularea de raţii furajere_________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate:

Categorii de vârstă: 0-6 luni, tineret, adulte

Cantitatea de furaje: fân, concentrate, suculente

Calcule: necesar în proteină digestibilă, unităţii nutritive, calciu, fosfor, sare şi caroten pe categorii de vârstă

Producţii: lapte, carne, lână, ouă___________________________________________________________________________

Probe de evaluare

Probe orale şi scrise prin care elevul este capabil să demonstreze că poate să descrie tehnici de hrănire a animalelor pe categorii de vârstă şi producţii , aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (a) şi (b), cuprinzând elementele din condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale şi scrise prin care elevul este capabil să stabilească necesarul de furaje în funcţie de specie şi numărul de animale, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (c), cuprinzând elementele din condiţiile de aplicabilitate.

Probe scrise prin care elevul este capabil să demonstreze că poate să calculeze raţii furajere aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (d), cuprinzând condiţiile de aplicabilitate.

Page 80: SPP Agricultor Montan Nivel II

Titlul unităţii: 18 PĂDUREA ŞI PRODUSELE EI

___________________________________________________________________________

Nivel: 2

Valoare credit: 0,5

Competenţe:

18.1 Aplică lucrări mecanizate necesare la regenerarea şi îngrijirea arboretelor

18.2 Recoltează produsele lemnoase existente pe terenurile înpădurite

18.3 Ameliorează terenurile degradate

Page 81: SPP Agricultor Montan Nivel II

Titlul unităţii: 18. PĂDUREA ŞI PRODUSELE EI

Competenţa: 18.1 Aplică lucrări mecanizate necesare la regenerarea şi îngrijirea

arboretelor

___________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(d) Pregătirea mecanizată a terenului şi solului pentru împădurire

(e) Instalarea macanizată a culturilor forestiere

(f) Executarea mecanizată a curăţirilor, răriturilor şi a elagajului artificial

Condiţii de aplicabilitate:

Pregătirea mecanizată: dezrădăcinarea arborilor, colectarea resturilor de exploatare, acoperirea gropilor, nivelare terenului, aratul, grăpatul

Instalarea mecanizatăa culturilor: semănatul, plantatul, butăşirea Curăţiri: motoagregate portabile, fierăstraie mecanice

Rărituri: fierăstrăul mecanic

Elagajul artificial : la înălţimi mai mari de doi metri cu fierăstrăul mecanic___________________________________________________________________________

Probe de evaluare:

Probe practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să pregătească mecanizat terenul şi solul pentru împădurire, aşa cum reiese din criteriul de performanţă (a) cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice prin care candidatul să demonstreze că este capabil să instaleze mecanizat culturile forestiere aşa cum este specificat în criteriul de performanţă (b) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice prin care candidatul să demonstreze că este capabil să execute mecanizat curăţirile, răriturile şi elagajul artificial aşa cum este specificat în criteriul de performanţă (c) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Page 82: SPP Agricultor Montan Nivel II

Titlul unităţii: 18. PĂDUREA ŞI PRODUSELE EI

Competenţa: 18.2 Recoltează produsele lemnoase existente pe terenurile înpădurite

__________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Executarea doborârii arborelui

(b) Executarea fasonării arborelui doborât

(c) Colectarea mecanizată a materialului lemnos

(d) Identificarea legislaţiei în vigoare privind circulaţia materialului lemnos

Condiţii de aplicabilitate:

Doborârea arborelui: alegerea direcţiei de doborâre, executarea tapei şi tăierii din partea opusă

Fasonarea arborelui: curăţirea mecanizată de crăci şi cepuri, cojirea şi secţionarea mecanică a lemnului

Colectarea mecanizată a materialului lemnos: tractorul, instalaţii cu cablu

Legislaţie: Codul Silvic___________________________________________________________________________

Probe de evaluare:

Probe practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să execute doborârea arborelui, aşa cum reiese din criteriul de performanţă (a) cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice prin care candidatul să demonstreze că este capabil să execute fasonarea arborelui aşa cum este specificat în criteriul de performanţă (b) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice prin care candidatul să demonstreze că este capabil să execute colectarea mecanizată a materialului lemnos aşa cum este specificat în criteriul de performanţă (c) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale prin care candidatul să demonstreze că este capabil să identifice legislaţia în vigoare privind circulaţia materialului lemnos aşa cum este specificat în criteriul de performanţă (d) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Page 83: SPP Agricultor Montan Nivel II

Titlul unităţii: 18 PĂDUREA ŞI PRODUSELE EI

___________________________________________________________________________

Competenţa: 18.3 Ameliorează terenurile degradate

___________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Identificarea formelor de degradare a terenurilor

(b) Executarea în echipă a lucrărilor tehnice de ameliorare a terenurilor degradate

(c) Efectuarea în echipă a lucrărilor fitoameliorative

Condiţii de aplicabilitate:

Forme de degradarea terenurilor: eroziune pluvială, eoliană, deplasare gravitaţională, exces de

apă, sărăturare

Lucrări tehnice deameliorare: evacuarea apei în exces, consolidarea versanţilor şi malurilor,

stabilizarea nisipurilor

Lucrări fitoameliorative: instalarea culturilor forestiere în funcţie de forma de degradare a terenului

___________________________________________________________________________

Probe de evaluare:

Probe orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice formele de degradare a terenurilor, aşa cum reiese din criteriul de performanţă (a) cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice prin care candidatul să demonstreze că este capabil să execute lucrări tehnice de ameliorare, în echipă, aşa cum este specificat în criteriul de performanţă (b) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice prin care candidatul să demonstreze că este capabil să execute lucrări fitoameliorative, în echipă, aşa cum este specificat în criteriul de performanţă (c) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.


Recommended