+ All Categories
Transcript
Page 1: Diagnostic Necropsic Pasari

DIAGNOSTIC DIFERENŢIAL ÎN BOLILE PĂSĂRILORÎN BOLILE PĂSĂRILOR

Page 2: Diagnostic Necropsic Pasari

DIFTEROVARIOLĂ EXANTEM DIFTEROVARIOLĂ –ENANTEMDIFTEROVARIOLĂ – EXANTEM (localizare clasică)

DIFTEROVARIOLĂ –ENANTEM(localizare clasică)

Page 3: Diagnostic Necropsic Pasari

DIFTEROVARIOLĂ exantem BOALA MAREK – hiperplazieDIFTEROVARIOLĂ – exantem extins în regiunea cervicală

BOALA MAREK hiperplazie tumorală a foliculilor plumiferi

Page 4: Diagnostic Necropsic Pasari

DIFTEROVARIOLĂ -ENANTEM DIFTEROVARIOLĂ -ENANTEM

Page 5: Diagnostic Necropsic Pasari

BOALA MAREK – BOALA MAREK –BOALA MAREKLOCALIZARE CUTANATĂ

BOALA MAREK LOCALIZARE CUTANATĂ

Page 6: Diagnostic Necropsic Pasari

BOALA MAREK - FORMA BOALA MAREK - FORMABOALA MAREK - FORMA NERVOASĂ

BOALA MAREK - FORMA NERVOASĂ

Page 7: Diagnostic Necropsic Pasari

MODIFICĂRI OCULARE

BOALA MAREK – DEFORMĂRI ALE PUPILEI

ENCEFALOMIELITA -CATARACTA

Page 8: Diagnostic Necropsic Pasari

PASTEURELOZA- DEFORMAREA CAPULUI (edemul capului)

CORIZA CONTAGIOASĂ AVIARĂ–DEFORMAREA CAPULUI ( i ităDEFORMAREA CAPULUI (sinuzită

infraorbitară)

Page 9: Diagnostic Necropsic Pasari

EDEM BĂRBIŢE INFLUENŢA AVIARĂ

EDEM BĂRBIŢE- INFLUENŢA AVIARĂ

Page 10: Diagnostic Necropsic Pasari

PASTEURELOZA- GANGRENA BĂRBIŢELOR

MICOPLASMOZĂ -MICOPLASMOZĂ -SINUZITA

INFRAORBITARĂ

Page 11: Diagnostic Necropsic Pasari

DIATEZĂ EXSUDATIVĂ - CARENŢA ÎN VITAMINA E ŞI SELENIU

DIATEZA EXSUDATIVĂ-CARENŢĂ ÎN VIT. E ŞI SeCARENŢĂ ÎN VIT. E ŞI Se

Page 12: Diagnostic Necropsic Pasari

HIPERCHERATOZA

Page 13: Diagnostic Necropsic Pasari

GUTA ARTICULARĂ

TENOSINOVITA – REOVIRUS; MICOPLASMOZA

Page 14: Diagnostic Necropsic Pasari

PASTEURELOZĂ-BURSITĂ STERNALĂPASTEURELOZĂ-BURSITĂ STERNALĂ

STAFILOCOCIE–BURSITĂSTERNALĂ /COLIBACILOZĂ ?

Page 15: Diagnostic Necropsic Pasari

INFLUENŢA AVIARĂ – EDEM SUBCUTANAT

DIATEZA EXSUDATIVĂDIATEZA EXSUDATIVĂ –CARENŢĂ ÎN VITAMINA E şi Se

Page 16: Diagnostic Necropsic Pasari

HIALINOZĂ-NECROZA ZENKER

Page 17: Diagnostic Necropsic Pasari

BOALA MUŞCHILOR VERZIHIALINOZA BOALA MUŞCHILOR VERZI

Page 18: Diagnostic Necropsic Pasari

PASTEURELOZA

INFLUENŢA AVIARĂ

Page 19: Diagnostic Necropsic Pasari

TIFO-PULOROZĂ

CARENŢA ÎN VIT. E ŞI SELENIU

TIFO PULOROZĂ

Page 20: Diagnostic Necropsic Pasari

LEUCOZĂ AVIARĂ

BOALA MAREK

Page 21: Diagnostic Necropsic Pasari

MICOPLASMOZA –PERICARDITĂ FIBRINOASĂPERICARDITĂ FIBRINOASĂ

PASTEURELOZĂPASTEURELOZĂ -PERICARDITĂ ŞI PERIHEPATITĂ

ĂFIBRINOASĂ

Page 22: Diagnostic Necropsic Pasari

STREPTOCOCIESTREPTOCOCIE –ENDOCARDITĂ ULCERO-

VEGETANTĂ (VERUCOASĂ)

Page 23: Diagnostic Necropsic Pasari

MICOPLASMOZĂ PERITONITĂ Ă ĂMICOPLASMOZĂ – PERITONITĂ, AEROSACULITĂ COLIBACILOZĂ - PERITONITĂ

Page 24: Diagnostic Necropsic Pasari

ASCITĂ PERITONITĂ?ASCITĂ – PERITONITĂ?(ASCITA BROILERILOR,

SINDROMUL HIPERTENSIUNII PULMONARE))

Page 25: Diagnostic Necropsic Pasari

GUTA VISCERALĂ

Page 26: Diagnostic Necropsic Pasari

STAFILOCOCIE- focare necrotice cu tendinţă de confluarecu tendinţă de confluare

STREPTOCOCIE f tiSTREPTOCOCIE – focare necrotice cu caracter infarctiform, marginale, net

demarcate de zonele limitrofe

Page 27: Diagnostic Necropsic Pasari

AMILOIDOZĂAMILOIDOZĂ

HEPATOSTEATOZĂ

Page 28: Diagnostic Necropsic Pasari

ISCHEMIE - ANEMIE

Page 29: Diagnostic Necropsic Pasari

PASTEURELOZAPASTEURELOZA

SALMONELOZA

Page 30: Diagnostic Necropsic Pasari

TUBERCULOZA AVIARĂ

CLOSTRIDIOZA SEPTICEMICĂ

Page 31: Diagnostic Necropsic Pasari

HISTOMONOZA‐ focare de necroză cu caracter concentric stratificatcu caracter concentric, stratificat

Page 32: Diagnostic Necropsic Pasari

BOALA MAREK – LEUCOZĂ? Tipul difuz, hepatomegalie

Page 33: Diagnostic Necropsic Pasari

INFLUENŢA

PSEUDOPESTA

Page 34: Diagnostic Necropsic Pasari

BOALA MAREKBOALA MAREK

Page 35: Diagnostic Necropsic Pasari

ULCERE CUTICULA ŞI MUCOASĂ VENTRICUL -

MICOTOXICOZE

Page 36: Diagnostic Necropsic Pasari

HOLERA DUODENITĂHOLERA – DUODENITĂ HEMORAGICĂ

Page 37: Diagnostic Necropsic Pasari

EIMERIOZĂ – DUODENITĂ, JEJUNITĂ TIFLITĂ HEMORAGICĂJEJUNITĂ, TIFLITĂ HEMORAGICĂ

Page 38: Diagnostic Necropsic Pasari

PSEUDOPESTA AVIARĂ –BUTONI DIFTEROIZI

Page 39: Diagnostic Necropsic Pasari

ENTERITĂ GRANULOMATOASĂENTERITĂ GRANULOMATOASĂ –TUBERCULOZĂ,

COLIGRANULOMATOZĂ

Page 40: Diagnostic Necropsic Pasari

HEMORAGII AMIGDALEHEMORAGII AMIGDALE CECALE - PSEUDOPESTĂ

AVIARĂ

Page 41: Diagnostic Necropsic Pasari

EIMERIOZĂ – TIFLITA HEMORAGICĂ

Page 42: Diagnostic Necropsic Pasari

TIFLITĂ DIFTEROIDĂ -HISTOMONOZĂHISTOMONOZĂ

Page 43: Diagnostic Necropsic Pasari

LARINGOTRAHEITĂ HEMORAGICĂ ŞI DIFTEROIDĂ – LTI, SINGAMOZĂ, MICOPLASMOZĂMICOPLASMOZĂ

Page 44: Diagnostic Necropsic Pasari

ĂPNEUMONIA CRUPALĂ –PASTEURELOZA, MICOPLASMOZĂ

Page 45: Diagnostic Necropsic Pasari

BOALA MAREK

ASPERGILOZA


Top Related