+ All Categories
Home > Documents > Largajijiei Pasari

Largajijiei Pasari

Date post: 08-Jul-2018
Category:
Upload: mihai-amarandei
View: 259 times
Download: 0 times
Share this document with a friend

of 15

Transcript
 • 8/19/2019 Largajijiei Pasari

  1/34

  Aspecte ale avifaunei din zona umedLarga Jijiei în sezonul prevernal

  Elevi:Iolanda Gavrileţ Anca Prepeliţă

  Şcoala “Vasile Conta” Iaşi

 • 8/19/2019 Largajijiei Pasari

  2/34

  ARGUMENT• Păsările reprezintă o lume minunată prin diversitatea,

  obiceiurile, valoarea economică, har de a stimula imaginaţia înaripată a omului.

  • Posibilitatea deplasării rapide şi relativ uşoare a păsărilordatorită capacităţii lor de a zbura, a dus la popularea celormai variate regiuni ale Globului.

  • Astfel, aproape, oriunde vom colinda, vom înt lni mişcareaelegantă, în aer şi pe uscat, dar şi în apă a păsărilor care!şivestesc prezenţa de cele mai multe ori prin glasul lorinimitabil.• "ar omul modern, tinde sa distruga nu numai aceasta lumeminunată a păsărilor ci şi armonia cadrului natural în caretrăieşte, fie din neştiinţă fie din ignoranţă pentru a obţine un

  beneficiu imediat.

 • 8/19/2019 Largajijiei Pasari

  3/34

  • #oi ne!am propus sa aducem un mic raport la informarea $constientizarea asupra importantei mediului natural si a

  pasarilor in mentinerea echilibrelor în natură. "easemenea, am incercat să!i convingem pe cei de langa noisi pe elevii din scoala noastra să se implice in actiuni deocrotire a păsărilor.

  • #e refugiem în natură, pentru că facem parte din ea. "eaceea trebuie sa o ocrotim si s!o salvam inainte ca ea samoară%

 • 8/19/2019 Largajijiei Pasari

  4/34

  INTRODUCERE• &ona umedă 'arga (i)iei adăposteste o faună diversă şi

  constituie din acest punct de vedere un interesant şi complec mp de lucru.

  • +tudiul de faţă, realizat la nivelul adecvat v rstei noastre, îpropune să aducă informaţii privind avifauna acestei zone.

  • Această zonă oferă păsărilor hrană abundentă şi accesibilă, spaţii ocrotitoare, bune pentru popas şi cuibărit în perioadapasa)ului de primăvară.

  • 'arga ()i)iei este situată în mpia (i)iei, iar eleşteiele studiasunt din zona de confluenţă a r urilor (i)iei şi ale -iletinului Aceste eleşteie au suprafaţa de ./01 ha.

  • +tudierea din punct de vedere ornitofaunistic a acestei zonene!a adus surpriza identificării a23 de specii de păsări, unelespecii rare pentru ţara noastră şi pentru întreaga 4uropă.

 • 8/19/2019 Largajijiei Pasari

  5/34

  Hartaonei

  cercetate

 • 8/19/2019 Largajijiei Pasari

  6/34

  !CO"U# "ROIECTU#UI

  • conştienti area elevilor as$%ra rol$l$i %&s&rilor 'n nat$ 'n )en*inerea ec+ili,r$l$i nat$ral( ini*ierea 'n reali area$n$i st$-i$ ştiin*i.ic şi i)%licarea 'n ac*i$ni -e ocrotire a%&s&rilor

 • 8/19/2019 Largajijiei Pasari

  7/34

 • 8/19/2019 Largajijiei Pasari

  8/34

  MATERIA#E ŞI METODE

  Materialele .olosite %entr$ i-enti.icarea s%eciilora$ .ost :

  • Binoclul %entr$ o,servarea s%eciilor

  • Re%orto.on%entr$ reali area -e 'nre0istr&ri interen a c5ntecelor an$)itor s%ecii( 'nre0istr&rileco)%ar5n-$3se $lterior c$ c5ntecele s%eciilorres%ective -e %e casete stan-ar-4

  • Deter)inatoare %entr$ i-enti.icarea s%eciilor• A%arat .oto -i0ital • Carnet -e o,serva*ie

 • 8/19/2019 Largajijiei Pasari

  9/34

  Ha,itate cercetate • acvatic5zona umedă 'arga (i)iei 3 deplasări 6-artie!

  Aprilie /117, -artie /1128

 • 8/19/2019 Largajijiei Pasari

  10/34

 • 8/19/2019 Largajijiei Pasari

  11/34

 • 8/19/2019 Largajijiei Pasari

  12/34

 • 8/19/2019 Largajijiei Pasari

  13/34

 • 8/19/2019 Largajijiei Pasari

  14/34

  Vegetaţiehigroftă

 • 8/19/2019 Largajijiei Pasari

  15/34

  /ar a al,& 6Ciconia ciconia7

 • 8/19/2019 Largajijiei Pasari

  16/34

 • 8/19/2019 Largajijiei Pasari

  17/34

  Podicepscristatus

 • 8/19/2019 Largajijiei Pasari

  18/34

  METODE DE #UCRU

  Am apreciat efectivele de păsări e*istente înteritoriile studiate după următoarele metode594 Meto-a traseelor 9 constă în alegerea unui

  itinerar de lungime cunoscută şi parcurgerealui cu o viteză constantă not nd toţi indiviziobservaţi sau auziţi c nt nd. :n perioada dereproducere a păsărilor se permite apreciareanumărului de perechi clocitoare într!unteritoriu.

 • 8/19/2019 Largajijiei Pasari

  19/34

  Larga Jijia

 • 8/19/2019 Largajijiei Pasari

  20/34

  4 Meto-a o,serva*iei -in %$ncte .i;e 9 din punctul fi* senotează toţi indivizii ce trec în zbor pe o anumită perioad

 • 8/19/2019 Largajijiei Pasari

  21/34

  ACTIVIT=>I DE!?=ŞURATE @N CADRU#"ROIECTU#UI

  Activităţile noastre au avut două componente5Co)%onenta ştiin*i.ic&• Am realizat activităţi ştiinţifice adecvate v rstei noastre, ace

  fiind indrumate si coordonate permanent de membrii ai +;

 • 8/19/2019 Largajijiei Pasari

  22/34

  • +tabilirea unor aspecte privind dinamica sezoniera a speciilde pasari din zonele cercetate

  • +tabilirea unei corelatii intre tipul de habitate

  • =dentificarea speciilor rare si ocrotiteCo)%onenta e-$cativ&• vizită laMuzeul de Istorie Naturală Iasi pentru prezentarea

  familiilor de pasari de catre membru al +;< 9 >elicia >locea

  • participarea laCentrul Cultural Francez la un seminar sustinutpe Aprilie cu ocaziaZilei Păsărilor de către student ?altag4manuel, membru al +;<

  • au prezentat informaţiile obţinute despre păsări şi colegilor

  noştri de la ciclul primar şi gimnazial• am distribuit pliante cu speciile de păsări mai cunoscute sicolegilor de la alte şcoli, în cadrul unui proiect de educaţieecologică iniţiat de membrii +;< în colaborare cu ;#G!uriledin )udeţul =aşi4

 • 8/19/2019 Largajijiei Pasari

  23/34

 • 8/19/2019 Largajijiei Pasari

  24/34

 • 8/19/2019 Largajijiei Pasari

  25/34

  RE U#TATE• A) o,servat si cercetat +a,itat$l -in ona $)e-&

  #ar0a 8i2iei• A) i-enti.icat 'n ona $)e-& #ar0a 8i2iei $n n$)ar -e

  < s%ecii• :n cursul observaţiior de teren efectuate în perioada marti

  aprile /117, martie /112, am observat un numar de23specii de păsări, aparţin nd la/@ familii şi ordine.

  • Am surprins aspecte privind dinamica speciilor de păsărizona umedă 'arga (i)iei în sezonul prevernal 6lunile martiaprilie8

  • Am realizat o analiza cantitativă ale populaţiilor de păsărisezonul prevernal din zona 'arga (i)iei.

  'arga (i)iei5• Grupul cel mai numeros delimicole a fost 5

 • 8/19/2019 Largajijiei Pasari

  26/34

  • Vanellus vanellus 6na05*i 7 F 4< • Limosa limosa 6sitari -e )al 7 F 9

 • 8/19/2019 Largajijiei Pasari

  27/34

  Na05* 6Vanell$s vanell$s7

 • 8/19/2019 Largajijiei Pasari

  28/34

  !itar 6#i)osa li)osa7

 • 8/19/2019 Largajijiei Pasari

  29/34

  ?l$ierar c$ %icioare roşii 6Trin0a totan$s

  !% ii i i

 • 8/19/2019 Largajijiei Pasari

  30/34

  !%ecii rare şi ocrotite

  !t5rc$l cen$şi$ 6Ar-ea cinerea7 E0reta al,& 6E0reta 0ar eta7

 • 8/19/2019 Largajijiei Pasari

  31/34

  Şorecar$l co)$n 6/$teo ,$teo7

 • 8/19/2019 Largajijiei Pasari

  32/34

 • 8/19/2019 Largajijiei Pasari

  33/34

  CONC#U II• +tudiul avifaunei în zona 'arga (i)iei s!a realizat în lunile

  martie!aprilie pe parcursul a @ deplasări.• :n zona 'arga (i)iei au fost observate 23 de specii, încadrate

  în ordine si /@ de familii. ea mai mare pondere o areordinul Anseriformes. nele specii sunt rare, vulnerabile sauameninţate cu dispariţia, ce apar pe una sau mai multe'iste

 • 8/19/2019 Largajijiei Pasari

  34/34

  Sfârşit! Vă mulţumesc pentru atenţie


Recommended