+ All Categories
Home > Education > Rezultate proiect imi pq net ro

Rezultate proiect imi pq net ro

Date post: 27-Jan-2015
Category:
Upload: imi-pq-net-romania
View: 486 times
Download: 3 times
Share this document with a friend
Description:
 
of 33 /33
Rețeaua IMI PQ NET România -rezultate proiect- București, 27 februarie 2014 Andrei Linu-manager proiect 2010-2013, autor proiect (2009)
Transcript
Page 1: Rezultate proiect imi pq net ro

Rețeaua IMI PQ NET România-rezultate proiect-

București, 27 februarie 2014Andrei Linu-manager proiect 2010-2013, autor proiect (2009)

Page 2: Rezultate proiect imi pq net ro

Grupul de Lucru IMI PQ NET Prima reuniune a Grupului de Lucru,

25-26 iunie 2011Componența

Asociatii pro-fesionale-13

Ministere si agentii-26

Comitete sec-toriale-847 Autorități competente

200 de membri desemnați

Page 3: Rezultate proiect imi pq net ro

Grupul de Lucru IMI PQ NET A II a reuniune a Grupului de Lucru,

28 martie 2012

Componenta

Asociatii pro-fesionale-18

Ministere si agen-tii-40

Comitete secto-riale 12

70 Autorități competente380 de membri desemnați

Page 4: Rezultate proiect imi pq net ro

Grupul de Lucru IMI PQ NET A III a reuniune a Grupului de Lucru,

13-14 decembrie 2012

Componenta

Asociatii pro-fesionale-18Ministere si agen-tii-45Comitete secto-riale-1376 Autorități competente

393 membri desemnați

Page 5: Rezultate proiect imi pq net ro

Grupul de Lucru IMI PQ NET A IV a reuniune a Grupului de Lucru,

5-6 iunie 201378 Autorități competente420 membri desemnați

A V a reuniune a Grupului de Lucru, 1-2 octombrie 2013

81 Autorități competente439 membri desemnați

Page 6: Rezultate proiect imi pq net ro

Rezultate preconizate(I) • Susţinerea a 70 de parteneri sociali şi ONG-uri prin intermediul activităţilor derulate în proiect;• Sprijinirea a 63 de parteneri/ONG-uri care oferă servicii comunităţii prin dezvoltarea reţelelor şi parteneriatelor cu reprezentanţii societăţii civile;• Susţinerea a 30 de Autorităţi Competente în vederea standardizării;• Dezvoltarea şi implementarea Platformei Suport TIC a reţelei IMI PQ NET;• 7 sesiuni de instruire realizate cu utilizatori ai Platformei Suport;• 5 conferinţe anuale/reuniuni periodice organizate cu personal al membrilor reţelei;• 40 de protocoale încheiate;• Organizarea a 6 sesiuni de informare şi instruire adresate unui număr de 140 de persoane din cadrul membrilor/personalului AC;

Page 7: Rezultate proiect imi pq net ro

Rezultate (II) Organizarea a 3 workshop-uri, cu membrii EM/EI şi invitaţi-paticipanţi de la AC, pentru definirea continuturilor;• Organizarea a 21 de workshop-uri pentru membrii GL IMI PQ ro pentru a realiza analize asupra legislaţiei actuale din domeniile: a) recunoaşterii calificărilor; b) reglementării serviciilor de furnizare de formare profesională; c) validării şi certificării competenţelor;• Integrarea unor termeni de referinţă standard pentru procedurile de validare şi certificare a competenţelor şi proceselor de recunoaştere a calificărilor profesionale prin elaborararea unor publicaţii;• Elaborarea a 30 de ghiduri de certificare şi recunoaştere pentru profesii reglementate/ calificări profesionale, prin asistenţă, consultanţă, informare, pentru implementarea standardelor;• Redactarea unor planuri de acţiune care sprijină formarea profesională, dezvoltate şi implementate la AC care vor dori să beneficieze de consultanţă, informare, evaluare în acest scop.

Page 8: Rezultate proiect imi pq net ro
Page 9: Rezultate proiect imi pq net ro

Secretariatul Tehnic are un rol esenţial în derularea proiectului, ajutând ca acesta să răspundă exigențelor realizării obiectivului general de creare şi consolidare a unei rețele în spațiul românesc, care să sprijine eforturile Comisiei Europene și ale României, ca Stat Membru UE, de a implementa cu succes inițiativele CE în domeniul Pieței Unice Interne, în general, și al reglementărilor privind recunoașterea calificărilor profesionale și liberei circulații a cetățenilor, în special.

SECRETARIATUL TEHNIC IMI PQ NET-rezultate Partener 2-Asociatia “Institutul pentru Politic Sociale”(IPS)

Page 10: Rezultate proiect imi pq net ro

SECRETARIATUL TEHNIC IMI PQ NET

Rolul ST:• facilitează comunicarea între Autorităţile Competente prin eficientizarea fluxului de informaţii;

• asigură permanent informarea membrilor Reţelei IMI PQ NET RO, aducându-le acestora la cunoştinţă orice informaţii de interes şi răspunzând prompt tuturor solicitărilor de informare din partea acestora;

• organizează întrunirile şi reuniunile periodice;• furnizează asistenţă tehnică în vederea realizării unei abordări metodologice unitare;

• asigură help-desk şi suport pentru utilizatorii sistemului IMI;• elaborează materiale informative, precum broşuri, pliante..

Page 11: Rezultate proiect imi pq net ro

SECRETARIATUL TEHNIC IMI PQ NET

Oferă membrilor GL IMI PQ NET următoarele servicii:

- Informare legislativă - Newsletter

-Informări săptămânale din domenii de interes-Forum de discuții

Page 12: Rezultate proiect imi pq net ro

Ideile voastre pot schimba EUROPAPiaţa unică vizează eliminarea barierelor şi simplificarea

regulilor. Scopul este acela de a le permite cetăţenilor UE – persoane fizice, consumatori şi companii – să profite cât mai

mult de accesul direct la 28 de ţări şi 506 de milioane de locuitori. Datorită Pieţei unice, cetăţenii UE se bucură de preţuri

mai mici, o gamă mai largă de produse şi servicii, o prezenţă extinsă pe scena globală şi mai multe posibilităţi de natură

comercială.

Acces: http://www.yourideasforeurope.eu/ro/despre-campanie

Page 13: Rezultate proiect imi pq net ro

Vocea TA în EUROPA Site-ul „Vocea ta în Europa”, gestionat de Comisia Europeană, constituie punctul unic de acces la numeroase consultări, discuţii şi alte opţiuni prin care

puteţi juca un rol activ în procesul de elaborare a politicilor europene.

Consultări - spuneţi-ne părerea dumneavoastră despre politicile UE şi influenţaţi astfel evoluţia acestora Discuţii - dezbateţi principalele teme ale zilei şi comunicaţi pe chat cu liderii UE

Alte opţiuni - descoperiţi alte modalităţi prin care vă puteţi face auzit(ă) în Europa

Acces: http://ec.europa.eu/yourvoice/index_ro.htm

Page 14: Rezultate proiect imi pq net ro

Biblioteca

Biblioteca IMI PQ NET Ro pune la dispoziția membrilor rețelei o serie de publicații în sprijinul activității de informare din domeniul calificării profesionale. Activitatea de informare reprezintă o bună bază pentru celelalte activităţi din cadrul proiectului (formare profesională, consiliere, evaluare, dezvoltarea unor termeni de referinţă în domeniul calificărilor profesionale, etc). Accesul la publicațiile din cadrul bibliotecii se realizează prin intermediul serviciului de împrumut.

Page 15: Rezultate proiect imi pq net ro

Acces la cărți (suport clasic): 55 titluri românești și străine

Recenziile publicațiilor:Euromanagementul resurselor umane, Mohammad JARADAT, Ion MANOLE, Dumitru PURDEA, Cluj Napoca : Editura Risoprint, 2009

Negocierea și medierea : perspective psihologice, Ștefan BONCU, Bucureşti, Editura Institutul European, 2006Formarea Profesională, Oana Cămăşoiu, București, Editura Economică, 2006

Management strategic,Ion Popa, București, Editura Economică, 2004Ocuparea forței de muncă și dezvoltarea durabilă, Diana PREDA, Bucureşti, Editura Economică, 2002

Strategii și politici de ocupare a forţei de muncă în România, Elvira NICA, București, Editura Economică, 2007Schimbarea și dezvoltarea organizațională, Daniel Valerius VLAD, Cluj Napoca, Editura Risoprint, 2010

Strategii şi management strategic, Mihail DUMITRESCU, Bucureşti, Editura Economică, 2002Knowledge Sharing in Professions: Roles and Identity in Expert Communities, Alexander STYHRE, London, Gower, 2011

The Professional Identity of the Human Rights Field Officer, Editată de Michael O’Flaherty, University din Nottingham, UK şi George Ulrich, European Inter-University Centre for Human Rights and Democratisation, Italy, London, Ashgate, 2010Social Policy for Social Work, Social Care and the Caring Professions: Scottish Perspectives, Editată de Steve Hothersall şi Janine Bolger, Robert Gordon University Aberdeen, Scoţia, London, Ashgate, 2010

Towards Professional Wisdom : Practical Liberation in the People Professions, editori Liz Bondi, David Carr, Chris Clark şi Cecelia Clegg, London, Ashgate, 2011Cariere : jurnal de leadership. Redactor sef Daniela Oancea. Revista cu apariţie lunară. Luna iunie 2012

Page 16: Rezultate proiect imi pq net ro

Acces la periodice în format clasic

Revista ″Raporturi de muncă″Revista ″Economie și administrație locală"

Revista ″Drept social"Revista "Dreptul Muncii″

Revista ″Dreptul Securității Sociale"Revista "Cariere: Jurnal de Leadership″

Page 17: Rezultate proiect imi pq net ro

Acces la surse de informare online oferite membrilor GL IMI PQ

Colecții:Human Resources Management

Management ScienceManagement Studies

Reviste online:ElsevierEconomics of Education ReviewEuropean Management Journal

Labour EconomicsThe Internet and Higher Education

Research in Social Stratification and Mobility

Page 18: Rezultate proiect imi pq net ro

Forum de discutii

Categorii/ Topic-uri de discuții- Utilizarea sistemului IMI

-Legislație specifică-Teme și subiecte - Atelierele de lucru IMI

-Studii comparative-Ghiduri de recunoaștere și echivalare

Adresa: http://www.imipqnet.ro/forum/index.php

Page 19: Rezultate proiect imi pq net ro

Acțiuni marca IMI PQ NET (I)-

- 6 ateliere de lucru (3 pentru SA1.3+SA3.1 + 3 pentru SA3.2+SA3.4); (Sinaia-martie 2012, Brasov-octombrie 2012, Brasov-februarie 2013, Sinaia-Aprilie 2013, Brasov-Mai 2013, Mamaia-iulie 2013)

Page 20: Rezultate proiect imi pq net ro

Acțiuni marca IMI PQ NET (II)-

- 5 Reuniuni ale GL IMI PQ NET Ro (iunie 2011-Mamaia, septembrie 2011-Bucuresti, Martie 2012-Sinaia, Decembrie 2012-Sibiu, Iunie 2013-Tulcea, Octombrie 2013-Bucuresti)

Page 21: Rezultate proiect imi pq net ro

Acțiuni marca IMI PQ NET (III)

3 conferinte anuale de retea (decembrie 2011-Bucuresti, decembrie 2012-Sibiu, februarie 2014-Bucuresti)

Page 22: Rezultate proiect imi pq net ro

Acțiuni marca IMI PQ NET (IV)

3 conferinte anuale de promovare a sistemului IMI(septembrie 2011-Bucuresti, septembrie 2012-Neptun, iunie 2013-Tulcea )

Page 23: Rezultate proiect imi pq net ro

Acțiuni marca IMI PQ NET (V)

4 instruiri in utilizarea sistemului IMI (septembrie 2011-Bucuresti, septembrie 2012-Neptun, ianuarie 2013-Bucuresti, octombrie 2013-Bucuresti)

Page 24: Rezultate proiect imi pq net ro

Acțiuni marca IMI PQ NET (VI)

Formare in:Evaluare de competente-iulie 2012-Neptun, Management strategic-septembrie 2012-Neptun, Standarde Ocupationale-mai 2013-Brasov, Competente legislative-iulie 2013-Mamaia

Page 25: Rezultate proiect imi pq net ro

Acțiuni marca IMI PQ NET (VII)

Vizite de studiu: Marea Britanie (noiembrie 2011), Olanda (noiembrie 2012), Italia (noiembrie 2012), Danemarca (mai 2013), Spania (ianuarie 2013), Germania (iunie 2013), Portugalia (februarie 2014)

Page 26: Rezultate proiect imi pq net ro

Echipa de management a MEN: Andrei Linu (Dan Liviu) (Manager proiect), Iulian Barsan (Responsabil financiar), Ionela Milutin/Alice Moldoveanu/Angelica Petcu/Mihaela Stan (consilier juridic)

Echipa de implementare a MEN: Razvan Andrei-suport financiar, Mihaela Tataru-contabil, Mirela Stanciu-responsabil tehnic, Irina Iordache-responsabil tehnic, Nicoleta Ignat-coordonator monitorizare, Alexandru Chiuta-expert metodologic, Alina Nistor-expert metodologic, Ondin Popescu/Adrian Onaca-CFP

Page 27: Rezultate proiect imi pq net ro

Echipa de implementare a MEN-expertii pe termen scurt: Mihaela Craciun, Ramona Sclavone, Ionut Stoican, Cristian Alexandrescu, Iolanda Brumaru, Madalina Carstea, Daniel Calin, Dorin Huntai, Teodora Sovan, Dan Nacu, Vincentiu Cuc, Aniela Dragomir, Rodica Lupu, Alina Plesa & formatorii din 2013

Page 28: Rezultate proiect imi pq net ro

Echipa de implementare a ANC: Lucia Mira, Margareta Ivan, Emilia Ilie, Ana-Maria Nisioiu, Simona Popescu, Mihaela Udrea, Andrei Szuder, Sorin Zaharia (ETL)

Page 29: Rezultate proiect imi pq net ro

Echipa de implementare a ANC: Irina Dumitriu, Paula Posea, Nicolae Ionescu, Carmen Debeleac, Ionel Popa, Sevastian Bocii, Geanina Cucu-Ciuhan, Alexandrina Sirbu, Cristian Doicin, Liliana Sandu, Irina Severin, Camelia Szuhanek, Alina Daciana Bădulescu, Catalina Ioana Bonciu, Ionel Bostan, Marius

Chervase, Camelia Sand (ETS)

Page 30: Rezultate proiect imi pq net ro

Echipa de implementare a IPS: Albert Mihaiu, Ana Gyorgy, Antonio Florian Vasile, Daniela Minciu, Mihaela Cazan, Diana Iocoban, Laura Buzatu & formatorii din 2012 ….

Page 31: Rezultate proiect imi pq net ro

Multumiri: Oana Salomia-CNRED/MEN, Claudia Secu – DAE/MAE (C.N.IMI/NIMIC), COMISIA EUROPEANA-DG MARKT,

AMPOSDRU

Page 32: Rezultate proiect imi pq net ro

si nu in ultimul rand:

Multumim!

GL IMI PQ NET RO

Page 33: Rezultate proiect imi pq net ro

Recommended