+ All Categories
Home > News & Politics > Extinderea Sistemului IMI - Cristina Sătmărean

Extinderea Sistemului IMI - Cristina Sătmărean

Date post: 12-Jul-2015
Category:
Upload: imi-pq-net-romania
View: 819 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 12 /12

Click here to load reader

Transcript
Page 1: Extinderea Sistemului IMI - Cristina Sătmărean

Extinderea Sistemului de Informare al Pieţei Interne

Cristina Sătmărean

Page 2: Extinderea Sistemului IMI - Cristina Sătmărean

Propunerile Comisiei se regăsesc:

Comunicarea Comisiei Europene privind „O mai bună guvernanţă a pieţei unice prin intensificarea cooperării administrative: o strategie pentru extinderea şi dezvoltarea Sistemului de informarea al pieţei interne (IMI)” COM (2011) 75 final

Documentul de lucru al Comisie care însoţeşte comunicarea– SEC (2011) 206 final

Page 3: Extinderea Sistemului IMI - Cristina Sătmărean

Listă domenii

COM a examinat o listă de domenii de arii legislative care pot fi incluse în sistem:

atât cele care beneficiază deja de un sistem electronic (coordonarea sistemelor de securitate socială, transporturi),

cât şi cele care nu au deja un sistem electronic (drepturile de proprietate intelectuală)

• Domenii: sănătate, jocuri de noroc, achizi ii publice, audit, servicii țpo tale, registrele de companii, asigurări, pensii, media, energie, etc. ș

Page 4: Extinderea Sistemului IMI - Cristina Sătmărean

Noi arii legislative - Deta area lucrătorilorș

Consiliul EPSCO din luna martie a.c. a decis extinderea IMI cu aria legislativă deta area lucrătorilor (ș Directiva 96/71/CE privind detaşarea lucrătorilor)

Schimbul de informa ii prin acest nou modul a fost demarat țîn 16 mai a.c.

COM a organizat o sesiune de instruire la Bruxelles dedicată specială noilor autorită i ț

Page 5: Extinderea Sistemului IMI - Cristina Sătmărean

Noi arii legislative - Deta area lucrătorilorș

57 de autorită i au fost înregistrate pentru acest țmodul, astfel: 16 cu rol de LIMIC, 6 cu rol de DIMIC şi 35 cu rol de AC

RO: o singură autoritate cu rol de DIMIC

8 cereri transmise în total (AT şi DE)

Page 6: Extinderea Sistemului IMI - Cristina Sătmărean

Noi arii legislative Servicii medicale transfrontaliere

Directiva 2011/24/EC privind drepturile pacienţilor în serviciile medicale trasnfrontaliere

Reglementează mobilitatea pacienţilor – clarifică drepturile pacienţilor la accesul la tratamentul medical în UE şi dreptul la rambursare

Articolul 10.4: directiva prevede folosirea IMI pentru realizarea schimbului de informaţii

Page 7: Extinderea Sistemului IMI - Cristina Sătmărean

Noi arii legislative - Servicii medicale transfrontaliere

Prima reuniune a Comitetului pentru serviciile medicale transfrontaliere în 21 iunie

Discuţii cu privire la utilizarea IMI programate să înceapă în septembrie

Termen de transpunere: Octombrie 2013 Trebuie definite autorită ile competente i dacă mai poate fi ț ș

folosit IMI i pentru alte prevederiș

Page 8: Extinderea Sistemului IMI - Cristina Sătmărean

Noi arii legislative – Registre de companii

• Propunere de directivă pentru interconectarea registrelor companiilor - Februarie 2011

• IMI poate fi solu ia intermediară până la crearea unui sistem ți chiar o solu ie complementară pentru schimbul de ș ț

informa ii referitoare la fuziunile transfrontaliere sau țmodificarea sediului social

Page 9: Extinderea Sistemului IMI - Cristina Sătmărean

Look nou pentru IMI – varianta I

Page 10: Extinderea Sistemului IMI - Cristina Sătmărean

Look nou pentru IMI – varianta II

Page 11: Extinderea Sistemului IMI - Cristina Sătmărean

Concluzii

IMI este un sistem flexibil care poate conduce la extindere

Noi arii legislative din domenii variate

Este necesară îmbunătă irea platformei ITț

Este nevoie de un efort comun

Page 12: Extinderea Sistemului IMI - Cristina Sătmărean

Cristina Sătmărean Consilier afaceri europene

Departamentul pentru Afaceri Europene

[email protected]

Vă mulţumesc pentru atenţie!


Recommended