+ All Categories
Home > Documents > revista Mai Forever

revista Mai Forever

Date post: 19-Jan-2016
Category:
Upload: cosmin-hila
View: 61 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Description:
revista forever mai 2014
22
Transcript
Page 1: revista Mai Forever
Page 2: revista Mai Forever

2 F O R E V E R | R o m â n i a & R e p u b l i c a M o l d o v a | m a i 2 0 1 4 | 1 8 1

MESAJUL FONDATORULUI COMPANIEI

Toată lumea greşeşte – esteinevitabil. Indiferent cât timpdedicăm planificării sau de câteori repetăm, lucrurile se întâmplărareori aşa cum ne aşteptăm noi.Aţi auzit cu toţii expresia dinpoezia lui Robert Burns, To aMouse: „Cele mai bune planuriconcepute de şoareci şi oamenide multe ori dau greş.”

Poţi descoperi multe desprecaracterul unui om observându-lcum navighează prin ape tulburisau liniştite. În armată acest lucruse numeşte „graţie în condiţii destres” şi, în unele domeniiprofesionale, este unul dintrecriteriile luate în considerare laavansare. Acordă-ţi un minut şiîntreabă-te cum gestionezi lucrurileatunci când nu merg bine. Ceea

ce face diferenţa între bun şiextraordinar este abilitatea de arecunoaşte o greşeală, de a orepara şi de a merge maideparte.

De multe ori ne concentrămasupra problemei şi a cauzeisale; nu căutăm o soluţie, ci unvinovat, iar acest lucru nedistanţează de problemă. Mariilideri găsesc modalităţi sămeargă mai departe, să înveţedin greşeli şi să înţeleagă cumpot preveni repetarea aceleiaşierori în viitor.

Există o carte simplă, darprofundă care îmi place foartemult. Se numeşte Lecţie de viaţăde la un cal de fermă, scrisă deMark Rashid. De-a lungul cărţiiautorul prezintă lecţiile pe care le-a învăţat din interacţiunea sa cu calul numit Buck. În capitolul al şaselea, el spune aşa: „PentruBuck, un obstacol e doar unobstacol, nimic mai mult, nimicmai puţin. Abordarea lui esteîntotdeauna să rezolvăm

problema şi să mergem maideparte. Fără supărare, fărăorgolii, fără să poarte pică.” Cesfat minunat!

Vă asigur că, de-a lungul celor36 de ani de Forever, multe lucrurin-au mers aşa cum am plănuit,dar acestea au fost momentele încare am învăţat şi am crescut celmai mult.

Nu e nevoie să vă mai reamin-tesc lucrurile care n-au mers bineîn afacerea voastră Forever. Văpot îndemna, totuşi, să urmaţisfatul lui Buck şi să căutaţi metodemai rapide şi mai eficace de arepara greşeala şi a merge maideparte. Vă veţi simţi mai bine,afacerea voastră va creşte mairepede şi cei din jurul vostru voravea mai multă încredere în voi.

Mereu al vostru,

Rex Maughan

CUM NE PUTEŢI CONTACTA?Pentru informaţii referitoare la:n companie şi site - la adresa de [email protected] produselor - la numărul de fax 021 222 8924 sau la adresa de e-mail [email protected], cumenţiunea “În atenţia medicilor consultanţi aicompaniei”. Răspunsurile vor fi trimise prin e-mail sau fax(în funcţie de modul în care aţi făcut solicitarea). Acestserviciu este disponibil numai pentru distribuitorii companiei,

prin urmare, vă rugăm să menţionaţi număruldumneavoastră de identificare în cuprinsul solicitării.Informaţiile se dau exclusiv în scris. nprocesarea înscrierilor şi a comenzilor - la adresade e-mail [email protected], cu menţiunea “În atenţia Departamentului AS400”.n înregistrarea fiscală, emiterea şi plata facturilorde bonus, fişele bancare - la adresa de e-mail [email protected], cu menţiunea “În atenţiaDepartamentului de Contabilitate”.

CUM POT AFLA PUNCTELE CREDIT?1. Accesează foreverliving.com şi loghează-te cadistribuitor şi vei avea acces la situaţia punctelor tale.Dacă nu ai o parolă sau ai uitat-o, o poţi afla trimiţând une-mail la [email protected], cu menţiunea “Înatenţia Departamentului AS400” sau poţi contacta telefonicSediul Central din Bucureşti.2. Trimite un SMS cu user (toate cele 12 cifre ale ID-uluiFLP) şi parola (parola iniţială este formată din ultimele 6cifre ale ID-ului FLP), la numărul 0745.072.689. User-ul şiparola trebuie despărţite printr-un singur caracter spaţiu.

ÎNVAŢĂ ŞI MERGI MAI DEPARTE

Page 3: revista Mai Forever

3f o r e v e r l i v i n g . r o

MESAJUL PREŞEDINTELUICU

PRIN

S Mesajul Fondatorului Companiei &Mesajul Preşedintelui FLP International

2-3

Mesajul Directorilor Generali4

Puterea de a fi mai buni5

Destinaţie 2015 - Singapore6-10

Lake Tahoe îşi aşteaptă învingătorii11

Nutriţie avansată în paşi simpli12-13

Consumatorul - un distribuitor nedescoperit14-15

Când o mostră de Aloe Heat Lotion devine un magnet pentru clienţi

16

INFO FOREVER17

Calificările lunii aprilie18 -19

Forever Living Products deţine celemai mari facilităţi de cultivare şiprelucrare a plantei Aloe vera dinlume, ce se întind pe trei conti-nente. Producem cele mai bunesuplimente alimentare pe bază dealoe, alături de gamele de îngrijirepersonală şi frumuseţe. Şi suntem,de asemenea, creatorii celui maibun plan de recompensare dinindustria Network Marketing. Totuşi,lucrul care mă face cel mai mândrueste faptul că Forever le oferăoamenilor şi familiilor lor modalita-tea de a-şi atinge obiectivelefinanciare şi de a trăi viaţa pecare o visează.

Măsura succesului companiei estedată de succesul fiecărui distribuitor,de la membrii de elită din GlobalLeadership Team până la NoulDistribuitor care a semnatFormularul de Înscriere cu doarcâteva minute în urmă. Tot ceeace facem la Sediul Central estededicat scopului de a le oferidistribuitorilor toate instrumentelede care au nevoie pentru a aveasucces. Nu putem, însă, să lepunem la dispoziţie singurul lucru

cu adevărat important pentruconstruirea unei afaceri Foreverdurabile, de succes – şi anumepasiunea de a-şi ajuta semenii.

Reprezentăm o industrie construităpe baza dezvoltării relaţiilorinterumane, menţinerii prieteniilorvechi şi legării de noi prietenii.Rex spune deseori că „putereaForever este puterea dragostei.”Cunoscutul autor Robert Heinleindescrie astfel ceea ce spune tatălmeu: „Dragostea este acea stareîn care fericirea celui de lângătine este esenţială pentru fericireata.” Planul de Marketing Foreverreprezintă extensia logică şifinanciară a acestui citat. Să-ţiasiguri propriul succes având grijăca cei de lângă tine să aibă, larândul lor, succes este o modali-tate minunată de a-ţi câştigaexistenţa.

Rămâneţi mereu în contact cuechipele şi cercurile voastre deprieteni (faţă în faţă sau online),prin vizite, telefoane scurte, SMS-uri sau prin împărtăşirea unor citate sau materiale video

preferate pe facebook. Ajutaţi-i pecei cărora le-aţi împărtăşitoportunitatea Forever să se bucurede produsele noastre. Asiguraţi-văcă sunt la curent cu lansările deproduse, stimulentele şi promoţiileîn curs. Spuneţi-le tuturor celor cucare intraţi în contact cum potarăta mai bine şi cum se pot simţimai bine folosind şi consumândprodusele Forever. Aveţi grijă debunăstarea fizică şi financiară acelorlalţi la fel de mult cum aveţigrijă de a voastră, iar Planul deMarketing va avea grijă de voi.

Gregg Maughan,Preşedinte FLP International

PUTEREA FOREVER ESTEPUTEREA DRAGOSTEI

Page 4: revista Mai Forever

Ne-am întors de la cel mai mareeveniment organizat în istoria ForeverLiving Products.

Peste 20.000 de parteneri din toatălumea şi cecuri care valorează 22,5milioane de dolari. Aţi fost prezenţi laGlobal Rally 2014? Sigur trăiţi ecourileintense ale emoţiilor pe care le-au trezitîn noi atmosfera dinamică şi oameniicare debordau de energie. N-aţi ajunsla Londra în aceste zile memorabile?Urmăriţi materialele video, discutaţi cucei care au fost la acest eveniment dinechipa României, impregnaţi-vă despiritul acestei întâlniri grandioase.Cine vrea să-şi atingă nivelul măreţieiurmează această direcţie, păşeşte penoul drum al companiei. Voi vreţi?

Informaţiile pe care le-am primit,lansările produselor, discursurile pecare le-am aplaudat, training-urileoferite pentru fiecare nivel de calificareau fost impresionante. Companiacreşte, afacerea este efervescentă înEuropa şi în întreaga lume. Ţine de noidacă asistăm cu braţele încrucişate,admirând din tribune această exploziede prosperitate şi succes sau neasumăm chiar să facem parte din ea.

Tot ce ne-a dăruit Forever la RaliulGlobal, mesajele pe care ni le-au

împărtăşit Rex, Gregg şiAidan şi toţi vorbitorii au pusaccentul pe simplificare.Acesta este acum cuvântul-emblemă. Simplificare înprezentarea afacerii, îndiscursuri, în munca pe careo facem împreună. De laambalajul produselor până la

descrierile care le promovează avem înprezent o imagine irezistibilă – dinamism,reîmprospătare, reîntinerire.

Indiferent de nivelul atins în companie,indiferent de experienţă, de vârstă, deprofesie, de câştigurile noastre, nuputem refuza noua formulă. Nici noi,cei care suntem deja în echipă, nici ceicărora le vorbim despre oportunitateaacestei afaceri. Simplitatea convinge.Iar produsele care ne ajută să nemenţinem Forever young sunt o misiuneşi o certitudine.

Oferta este foarte tentantă, cu adevăratunică: să câştigi regeşte în timp ce eşti„antrenor” pentru o mulţime de oameni,faci o muncă nobilă şi captivantă şi îţiajuţi semenii să trăiască sănătos, preţuindmişcarea şi beneficiile naturale alemiracolului aloe.

Ce avem de făcut? Raliul Global ne-aamintit regulile de aur. Să ne umpleminsigna cu puncte, fiecare pe treaptanoastră de calificare. Fă tot ce poţi maimult chiar azi. Fii la curent cu noutăţilepuse la dispoziţie de companie. Ţinepasul cu tot ce-ţi oferă internetul,deschide-ţi pagină de Facebook şiwebsite, foloseşte din plin tot ce aduceprezentul.

Îndrăzneşte să fii omul timpului tău.Metodele de acum 5 ani nu dau azi

acelaşi randament. Ţine pasul cuevoluţia. Înnoieşte, inovează ceea cetrebuie revoluţionat. Aceasta este cheiasuccesului. Urmează exemplul strălucital celor care au reuşit deja. Indiferentde nivelul la care te afli, fii impecabil şiacţionează impecabil, pentru căreprezinţi o companie impecabilă.

Hellen Keller spunea: „Nu existăvictorie adevărată fără provocări. Nuexistă nici înfrângeri fără provocări.Oricine le are. Dar este alegerea tadacă le permiţi să te înfrângă sau lefoloseşti pentru a învăţa ceva nou şi adeveni mai puternic.”

Priveşte atent ce se petrece chiar acum.Toate te invită să începi de la un nounivel. Toate te impulsionează să zborila noi înălţimi. Următorul Raliu Globalva fi în Singapore. Eagle ManagerRetreat 2015 te aşteaptă la Cancun, înMexic. Sunt locuri exotice, spectaculoase,de neuitat. Vrei să ajungi acolo?

Compania are oferte şi stimulente carete încurajează să ieşi din cerculpropriului succes şi să-ţi ajuţi oameniica un lider de excepţie. Să te implicicu totul în succesul lor. Eşti hotărât?Înseamnă că foarte curând vei fi pescenă şi vei primi aplauzele tuturor.

Cu prietenie şi încredere că ai reuşit deja,

Dr. Szőcs Gábor & Dr. farm. Szőcs Dóra

4 F O R E V E R | R o m â n i a & R e p u b l i c a M o l d o v a | m a i 2 0 1 4 | 1 8 1

MESAJUL DIRECTORILOR GENERALI

SIMPLIFICĂ ŞI REUŞEŞTE

Page 5: revista Mai Forever

5f o r e v e r l i v i n g . r o

FOREVER GIVING

Putereade a fi mai buni

Au trecut deja 36 de ani de când Forever Living Products scrie istorie în întreaga lume. 36 de anide când Rex Maughan a pus bazele companiei care avea să transforme total destine şi să readucăzâmbete. În spiritul dragostei şi preţuirii sale faţă de oameni, în 2009 Rex a pus bazele ForeverGiving. Rex şi soţia sa, Ruth, văd această muncă de caritate drept cea mai mare realizare a lor.

Forever Giving pune la dispoziţiadistribuitorilor o cale de a donafonduri pentru proiecte deîmbunătăţire la nivel global. Lucreazăîn parteneriat cu organizaţiicaritabile globale în lupta împotrivasărăciei, foametei şi lipsei serviciilormedicale pentru copii. Fundaţiasprijină şi eforturile de luptăîmpotriva dezastrelor naturale. Prinimplicarea distribuitorilor dinîntreaga lume, Forever Giving areadus speranţa şi zâmbetul din Asiapână în Africa, de pe continentulamerican până în Europa.

În fiecare an, în perioada sărbătorilorobişnuim să ne îndreptăm atenţiacătre cei care au infinit mai puţin dinceea ce avem noi. Deşi sărbătorile autrecut, te încurajăm să-ţi reaminteştide cei pentru care a zâmbi este doarun cuvânt din dicţionar. Deşi vorbimlimbi diferite, avem culori diferite alepielii şi religii diferite, în Foreversuntem cu toţii o familie. Ne-am fostmereu alături în momentele bune, darşi în cele mai puţin plăcute. Indiferentîn ce ţară este nevoie, Forever Givingpoate interveni în orice moment. Nucontează dacă este vorba de Uganda,Japonia, Ungaria sau România.

Fii alături de noi pe acest drum şisprijină fundaţia Forever Giving înacţiunile sale. Donează pe site-ulforever-giving.org sau în centrelenoastre de distribuţie din ţară. Oricesumă este importantă. Fie că vorbimde 1 leu, de 10 lei sau mai mult,aceste sume pot face diferenţa.

Şi tu poţi facediferenţa între o

lacrimă şi unzâmbet!

Page 6: revista Mai Forever

6 F O R E V E R | R o m â n i a & R e p u b l i c a M o l d o v a | m a i 2 0 1 4 | 1 8 1

EVENIMENT

Peste 300 de colaboratori au reprezentat echipa Forever Living Products România la întâlnirea incendiară de pe 2şi 3 mai, de la Londra. A fost o nouă ocazie să fim împreună în număr atât de mare, să aplaudăm fiecare cec şisă ne mândrim cu portul popular românesc, care a întors multe priviri şi a fost apreciat de celelalte delegaţii străine.Ne-am bucurat împreună de lansarea noilor produse, care ne vor da cu siguranţă un nou elan spre dezvoltareaafacerii. Am învăţat de la elita globală Forever cum să avem succes. Ne-am asumat noi provocări şi am decisîmpreună că singurul drum pe care îl putem urma în viaţă este cel către succes!

„Trăim încă emoţia evenimentului special la care amparticipat la Londra. A fost cel mai grandios şi maiFABulos eveniment din toate timpurile, ceea ce a făcutinimile noastre să vibreze. 20.000 de persoane dinîntreaga lume care trăiesc, simt şi celebrează împreunăviziunea Forever a fost ceva extraordinar. Am realizat căîmpreună avem puterea să facem diferenţe majore învieţile noastre şi ale celor de lângă noi şi mai ales căavem cel mai minunat cadou primit de la Rex Maughan –şansa de a trăi un stil de viaţă diferit, de aceea facem apella toţi cei care simt, trăiesc şi vibrează Forever şi care auprimit acelaşi cadou, să dea mai departe tuturor, pentrucă doar aşa vom putea face o lume mai bună, maifrumoasă, mai sănătoasă şi mai veselă. MulţumimForever, mulţumim Rex Maughan!”

Maria & Daniel Parascan, Senior Manageri,

membri Key Leaders’ Council

„Londra 2014 a fost, cum era de aşteptat, un evenimentgrandios. Am auzit foarte multe poveşti de succes, toateavând ceva în comun. E vorba despre oameni obişnuiţi,dar cu visuri mari. Oameni care au îndrăznit să viseze, darcare au îndrăznit şi să muncească astfel încât să facă odiferenţă în viaţa lor şi a altora prin Forever.”

Dr. Carmen Larion & Dr. Gabriel Larion, Senior Manageri,

membri Key Leaders’ Council

destinaţie

„Evenimentul global din Londra reprezintă un restart pentrumine. Am şi mai multă încredere că se poate, ştiu şi maibine cum se poate şi în special cât de mult depinde demine să reuşesc în această afacere.”

Radu Vingan, Supervizor

Page 7: revista Mai Forever

7f o r e v e r l i v i n g . r o

„O pasiune comunăa strâns 20.000 deoameni din întreagalume pe Arena O2din Londra. Nu amlipsit de la niciunraliu Forever, din2006. Este fantasticsă fii parte afenomenuluiForever, pur şisimplu nu poţi stadeoparte, fără să tebucuri şi săîmpărtăşeşti cu cei din jur trăirile intense. Mulţumim Forever, mulţumimRex Maughan, mulţumim Gregg Maughan şi întregului staff pentru tot cene-au dăruit în aceste două zile de început de mai. Vom duce mai departemesajul companiei şi vom face tot ce depinde de noi pentru ca stilul deviaţă Forever să atingă cât mai multe persoane. Think big! Noi aşa vomface.”

Mariana & Silviu Ursu, Manageri

„Prima noastră participare la RaliulGlobal ne-a reamintit cât de bine-cuvântaţi suntem că facem parte dinaceastă companie extraordinară. A fosto adevărată sursă de inspiraţie pentrunoi să vedem profesionalismul şi

entuziasmul celor prezenţi, să fim partedin creşterea afacerii la nivel global şi săne bucurăm pentru toţi cei recunoscuţila nivelele de top din Planul deMarketing, am trăit alături de calificaţiide la Chairman’s Bonus bucuria şirecunoaşterea muncii şi dăruirii lor şiam fost încântaţi să observăm cum, înfiecare an, sumele împărţite au crescut,astfel că pentru 2013 s-au împărţitpeste 22 de milioane de dolari celorcalificaţi. Am fost martorii transformăriia sute de oameni care au profitat deşansa oferită de Forever şi şi-auschimbat destinul. Mai mult ca oriunde,pe O2 Arena din Londra am simţit cuadevărat că „Puterea Forever estePUTEREA DRAGOSTEI” şi ne-am întorsfoarte motivaţi să atingem cât maimulte inimi şi să ajutăm cât mai mulţioameni să fie preţuiţi la adevărata lorvaloare şi să trăiască vieţi cusemnificaţie.”

Adriana & Valentin Niţu, Eagle Manageri

„Un eveniment memorabil cum nu îţi estedat să vezi şi să trăieşti decât la ForeverLiving. Bucurie, energie, siguranţă, calitate,spectacol, apreciere la superlativ, confirmareacă suntem în compania cu cel mai strălucitorviitor.”

Dana Pop, Manager

Page 8: revista Mai Forever

„A fost de nedescris în cuvinte. A fost primanoastră participare la un astfel de evenimentForever şi am rămas realmente uimiţi. Neimaginam cum ar putea fi, dar realitatea aîntrecut cu mult aşteptările. Peste 20.000 dede oameni de toate naţionalităţile, liderii detop pe care i-am întâlnit, atmosfera incendiarăcreată şi de pe scenă şi din sală, cecurileChairman’s Bonus care au atins valoriameţitoare - de exemplu doar doi lideri,Rolf Kipp şi Jayne Leach & John Curtis, auluat împreună peste 2 milioane de dolari,iar în total s-au dat peste 22 de milioane dedolari. Totul a fost la superlativ. Foreverchiar ştie să te facă să te simţi special.”

Marian & Monica Costiţă, Supervizori

8 F O R E V E R | R o m â n i a & R e p u b l i c a M o l d o v a | m a i 2 0 1 4 | 1 8 1

Page 9: revista Mai Forever

9f o r e v e r l i v i n g . r o

„Forever ne-a făcut surprize din nou nunumai demonstrând puterea demobilizare şi organizare de excepţie,pentru ca toţi cei 20.000 de participanţisă se simtă bine şi să se poată bucura dinplin de spectacolul Raliului Global, dartotodată asigurând şi tuturor calificaţilorposibilitatea de a vedea locuri noi (ne-amfolosit de acest prilej pentru a vizitaSediul Central din Anglia, LongbridgeManor, şi Castelul Warwick), sau de a trăisenzaţii tari căţărându-ne pe acoperişulArenei O2. Considerăm că a fost oîntâlnire foarte reuşită, cu produse noi şimulte informaţii pentru creşterea afaceriiForever, care ne stimulează să ne pregătimşi mai bine pentru a ne califica la RaliulGlobal din 2015, din Singapore.”

Gizella & Marius Botiş, Diamant-Safir Manageri,

membri Key Leaders’ Council

„M-am simţit onorată de primire, de găzduire, decadourile primite şi de toată atenţia care ne-a fostacordată. Am fost impresionată de grandoarea şicalitatea evenimentului, de organizareaexcepţională, de căldura şi dăruirea conduceriicompaniei, de generozitatea demonstrată prinsutele de cecuri Chairman's Bonus împărţite dinprofitul companiei şi nu în ultimul rând de bucuriacare s-a revărsat din sufletele celor peste 20.000de participanţi. Din nou am avut certitudinea căputerea Forever Living izvorăşte din putereaiubirii şi a dăruirii. Sunt mândră că fac parte dinaceastă companie, sunt recunoscătoare şi măconsider binecuvântată. La mulţi ani ForeverLiving Products!”

Ramona Vingan, Senior Manager,

membru Key Leaders’ Council

Page 10: revista Mai Forever

10 F O R E V E R | R o m â n i a & R e p u b l i c a M o l d o v a | m a i 2 0 1 4 | 1 8 1

Iar acum START CĂTRE SINGAPORE! Mult succes tuturor!

„Raliul Global din Londra a fost un evenimentgrandios, care a arătat lumii întregi ceînseamnă stilul de viaţă Forever. Al zecelea cecChairman's Bonus pe care l-am primit adovedit din nou că Forever este cu adevăratcea mai mare oportunitate din lume, iar echipanoastră este compusă din cei mai extraordinarişi loiali lideri alături de care suntem onoraţi sălucrăm. La Londra au fost reconfirmategenerozitatea, profesionalismul, dragostea deoameni şi unicitatea companiei. Sentimentelenoastre de recunoştinţă şi mulţumire suntîndreptate în primul rând către Dumnezeu,care ne-a oferit totul pentru a avea succes. Ne-a oferit minunatul dar numit Aloe vera, cubeneficii fără egal pentru toată lumea, ne-aoferit compania Forever, care ne asigură mediul favorabilpentru dezvoltare personală şi profesională fără limite, ne-aoferit familia şi prietenii deosebiţi alături de caretransformăm visurile în realitate. Ne dorim ca anul viitor săfim mai mulţi câştigători prezenţi în Singapore pentru acelebra împreună viaţa Forever. Ne dorim ca în 2015 laCancun, în Mexic, să fie mai mulţi Eagle Manageri calificaţi

din România. Credinţa, dragostea şi munca în echipaForever te pot duce mai departe decât îţi poţi imagina.Îndrăzneşte şi tu! Te aşteaptă o călătorie incredibilă.”

We are Forever!

Veronica & Aurel Meşter, Diamant-Safir Manageri, membri Key Leaders’ Council

„Evenimentul din Londra a reprezentat un nou vârf. A fost conceput,organizat şi realizat astfel încât noi l-am perceput ca pe vârful unuiiceberg. Se ştie că, indiferent de înălţimea văzută a muntelui plutitorde gheaţă, 4/5 din volumul său se află nevăzut, dar existent, dedesubtîn apă. Grandoarea evenimentului, mesajele transmise, bucuria sincerăa apartenenţei la această mare şi adevărată familie ne-au sugeratpotenţialul uriaş al FOREVER care, încă nevăzut, aşteaptă să fievalorificat de noi, colaboratorii săi. Am simţit o puternică reîmprospă-tare a speranţelor legate de potenţialul nostru neatins încă, dar atinsde alţi colegi ai noştri cu superbe rezultate şi recunoaşteri pe măsură şine-am simţit, ca niciodată, mobilizaţi în a da cât mai multor româniposibilitatea să simtă ceea ce am simţit noi la Londra.”

Elisaveta & Alexandru Pocaznoi, Safir Manageri, membri Key Leaders’ Council

Page 11: revista Mai Forever

11f o r e v e r l i v i n g . r o

ÎN TOP

Consultă capitolul 8 din PoliticileCompaniei pentru detalii despre regulile

de calificare.

Felicitări celor care vor reprezenta echipa Forever România la întâlnireadedicată exclusiv Eagle Managerilor, ce va avea loc în septembrie la Lake Tahoe, California, SUA:

Cancun, Mexicdestinaţia anului 2015

LAKE TAhOE î ş i a ş t e a p t ă î n v i n g ă t o r i i

Suntem alături de tine! Dacă aiîntrebări despre acest stimulent scrie-ne

la [email protected]

Maria & Adrian ArghirConstanţa & Dănuţ Mei-RoşuCarmen & Gabriel LarionCătălina & Ovidiu PălăncianuAdriana & Valentin NiţuDerzsi Sámuel & Etelka

Page 12: revista Mai Forever

Caracteristicile vremurilor pe care letraversăm: poluare, stres, radiaţii,alimentaţie prea procesată, săracă înnutrienţi, încărcată cu substanţe nu tocmaiprietenoase cu organismul uman, toateacestea reprezintă factori care, fără să neatragă foarte mult atenţia, ne conduc zi dezi, lună de lună, an de an spre îmbătrânireprematură şi, mai rău, spre boală. Vital5

este un program ce cuprinde 5 produseesenţiale pentru sănătate. El a fostconceput de consiliul ştiinţific al companieipentru o întreţinere de calitate şi ar trebuisă se regăsească în dieta noastră zilnică dinurmătoarele considerente:

n Nu te poţi simţi bine dacă nu faciperiodic o cură de detoxifiere şi dereglare a tranzitului intestinal. Pentruasta avem cele mai bune pre- şiprobiotice: Forever Aloe Vera Gel,respectiv Forever Active Probiotic.Consumându-le vei observa că îţirecapeţi confortul digestiv, vei avea un

somn mai liniştit, o imunitate mai bunăşi va dispărea senzaţia de oboseală. Înconcluzie, vei căpăta o stare de bine.n Dacă vrei să ai energie şi puterepentru toate activităţile zilnice ainevoie de o dietă care să cuprindătoate principiile nutritive într-un modechilibrat. Acest lucru poate păreaimposibil, având în vedere ritmultrepidant de viaţă pe care îl avem. Deaceea folosim Forever Daily. Cele douăbrevete care stau la baza realizării lui(AOS şi FVX200) transformă acestprodus în cel mai complex şi completcocktail de vitamine, minerale şifitonutrienţi din ingrediente naturale,conceput să susţină metabolismul, săcorecteze carenţele din alimentaţianoastră şi să ne redea vitalitatea.n Se spune că „trăim şi murim la nivelcelular”. Cu alte cuvinte, dacă vrem sătrăim şi să avem o viaţă de calitate, artrebui să ne îngrijim ca fiecare dintrecele peste 70 de mii de miliarde de

celule pe care le avem să fie „vii” şi„fericite”. Ce înseamnă asta? Să leajutăm în procesul de eliminare areziduurilor, să le hrănim corect, să lefurnizăm oxigenul necesar. Organismulnostru este programat să facă toateaceste lucruri, doar că vasele noastrede sânge îmbătrânesc la vârste din ceîn ce mai tinere. Circulaţia devine maianevoioasă şi, drept consecinţă, fiecarecelulă va îmbătrâni prematur. Cel mairepede observăm ridurile, dacă celuleledespre care vorbim sunt ale pielii. Astanu doare la început, cel mult ne întristeazăsă constatăm că îmbătrânim. Dar cândcelulele sunt ale unor organe vitaleprecum inima, plămânii, creierul,efectele îmbătrânirii lor pot fi dintrecele mai neplăcute. Putem să păstrămo bună funcţie cardiovasculară, cubeneficii asupra sănătăţii întreguluiorganism, consumând Argi+ şi Arctic-Sea, produse unice, apreciate dreptcele mai bune din lume de Prof. Dr.Ferid Murad, laureat al Premiului Nobelîn Medicină, respectiv de Prof. Dr. JørnDyerberg, „părintele Omega-3”, şi nu înultimul rând de milioanele deconsumatori mulţumiţi din întreagalume. Vom fi plini de viaţă, energici, cuun tonus psihic bun, un ten proaspăt şimai luminos. Ne vom simţi revigoraţi,mai tineri şi mai în putere dupăconsumul de Vital5. Şi cine nu-şi doreşteasta?

Sute de colaboratori şi clienţi ForeverLiving Products se bucură deja debeneficiile pachetului Vital5, lansat înRomânia la sfârşitul lunii februarie. Află dece să fii şi tu unul dintre ei.

12 F O R E V E R | R o m â n i a & R e p u b l i c a M o l d o v a | m a i 2 0 1 4 | 1 8 1

FOCUS

nutriţie avansată Î N P A Ş I S I M P L I

Page 13: revista Mai Forever

13f o r e v e r l i v i n g . r o

5 avantaje pentru utilizarea zilnică produs de bază pentru construirea afaceriin Asigură toţi nutrienţii necesari zilnic organismului, lucruimposibil de realizat în zilele noastre doar din hrană.n Asigură menţinerea florei microbiene benefice la nivelulcolonului, baza pentru o bună absorbţie a nutrienţilor.n Susţine o bună circulaţie sangvină la nivelul întreguluiorganism, condiţie obligatorie pentru ca nutrienţii să ajungă latoate celulele din corp (altfel spus, în loc de transport pe drumurijudeţene asigură o reţea de autostrăzi).n Permite menţinerea unui echilibru corect între cele douăcategorii principale de acizi graşi nesaturaţi Omega 3 / Omega 6,cheia pentru sănătatea aparatului circulator.n Asigură hrănirea corectă, completă şi echilibrată, ceea ceînseamnă că organismul funcţionează la cel mai bun nivel, iaraspectul exterior va reflecta starea de bine din interior.

Dezvoltăm cea mai frumoasă afacere din lume. Şi e frumoasă înprimul rând pentru că investiţia pe care trebuie s-o faci în aceastăafacere este investiţia în sănătatea şi îngrijirea ta.

O alegere foarte bună de start este Vital5. Un pachet pentru tine şiunul pentru un alt membru al familiei reprezintă deja calificarea lanivel de Asistent Supervizor.

Cu siguranţă efectele produselor menţionate mai sus vor apărea încel mult o săptămână. Avem timp până la sfârşitul lunii să prezentămprodusele prietenilor noştri. Cel puţin trei prieteni care ne vor urmaexemplul înseamnă în primul rând nişte consumatori mulţumiţi. Înmomentul în care vor decide să împărtăşească experienţa lor şialtora vom avea nişte parteneri de afacere şi o echipă cu care amrealizat în prima lună calificarea la nivel de Supervizor. Acest startpoate fi multiplicat pentru orice partener din echipă care îşi doreştesă dezvolte afacerea. Continuând astfel, în câteva luni, concentrându-tesă formezi câţiva Supervizori în echipa ta, vei atinge mult râvnitulnivel de Manager.

n Efectele consumului sunt sigure şi apar rapid – mai multăenergie, o digestie mai bună, o toleranţă mai bună la efort şi orecuperare mai rapidă după o zi de muncă sunt doar câtevaefecte pe care oamenii le vor simţi imediat.n Este uşor de promovat. Dintr-o varietate de aproximativ 200 deproduse ai de învăţat şi de prezentat doar 5, despre care vei vorbifoarte uşor, mai ales că transmiţi experienţa ta personală.n Fiind simplu de prezentat, ceea ce faci va fi uşor copiabil, iarşansele de multiplicare sunt maxime.n Conţine produse consumabile, ceea ce inevitabil genereazărulaj. n Este obligatoriu să ţinem constant legătura cu consumatorii şisă ne asigurăm că sunt foarte mulţumiţi. Asta contribuie laformarea relaţiilor şi consolidarea încrederii, factori esenţiali înprocesul de fidelizare.n Astfel, nu numai că vor repeta comenzile, dar vor fi curioşi săîncerce şi alte produse, precum cele de îngrijire sau cosmetice.n Este de bază pentru realizarea statutului lunar de Activ(pachetul are 1.050 p.c., ceea ce asigură acel 1 p.c. care trebuieacumulat lunar în nume personal) şi pentru construirea unui plande dezvoltare a afacerii.n Se pliază perfect pe filozofia sistemului MLM – împărtăşeşte cualţii ceea ce ţi-a făcut bine ţie, deoarece rezultatele personalesunt uşor de observat.n Este uşor de adus în discuţie atunci când primeşti un răspunsfavorabil la întrebarea magică: „Vrei să arăţi mai bine şi să te simţimai bine?”. Recomand, totuşi, ca înainte de a propune imediatsoluţia, să mai folosim încă o întrebare pregătitoare, şi anume „Ceai făcut până acum / Ce eşti dispus să faci pentru asta?”n Întrebările de mai sus permit selectarea partenerilor de cursălungă, dar totodată deschid calea şi către crearea unui grup deconsumatori fideli.n Permite o abordare concretă şi antrenarea uşoară în afacere aunor categorii socio-profesionale implicate în industria wellness.

sunt doar câteva idei pentru o afacere de succes. depinde de noi cât de motivaţi şi dedicaţi suntem pentru ca această afacere la cheie să devină pentru fiecare distribuitor o sursă

de sănătate şi prosperitate. mult succes tuturor!

Vital5

Mulţumim familiilor Dr. Carmen Larion & Dr. Gabriel Larion, Senior Manageri şi membri Key Leaders' Council şi Mircea & Dana Olariu, SoaringManageri, pentru sprijinul acordat în realizarea acestui articol.

Page 14: revista Mai Forever

„În fiecare bloc de marmură văd o statuie, la fel de clar caşi cum ar sta în faţa mea, pregătită şi perfectă în atitudine şiacţiune. Trebuie doar să dau la o parte pereţii bruţi careîntemniţează minunata apariţie pentru a o dezvălui şicelorlalţi”, spunea Michelangelo Buonarroti, geniul universalal perioadei renascentiste. Afirmaţia sa poate caracterizatoate actele creative, dar mai ales pe cele transformaţionale.

În evoluţia ta Forever treciprin multe puncte demetamorfoză. Începi cuprimul pas, cel al semnăriiformularului de înscriere,când devii un om de afaceri.Apoi, fiecare treaptă urcatăîn Planul de Marketing,fiecare nouă postură în carete regăseşti (de exemplu ceade sponsor) îţi solicităputerile în a „radiografia”noua situaţie şi a valorificaoportunităţile create. Unadintre cele mai rodnicepreschimbări la care îţi poţiaduce contribuţia estetransformarea clienţilor tăi,consumatori de produseForever, în distribuitori, înoameni de afaceri.

Efortul unui artist transformăpiatra într-o sublimăsculptură cu ajutorul daltei şiciocanului. La rândul tău, aiuneltele necesare pentru a-iconvinge pe cei care sebucură de efectele pozitiveale produselor să devinăpromotorii lor activi.Prezentările de oportunitate,Planul de Marketing,exemplul personal, dialogulşi ascultarea activă sunt doarcâteva dintre aceste unelte.

Descoperă întâi punctele lacare oamenii sunt sensibili,motivele pentru care arîncepe o carieră Forever, „dece?”-urile lor. Ele pot fi:independenţa financiară,libertatea ca antreprenor,posibilitatea de a călători şi avedea lumea, dorinţa de aface parte dintr-o comunitate,capacitatea de a compensacosturile produselor princâştigul oferit de afacere sau timpul suplimentar de petrecut cu familia.Indiferent care ar fi acestemotive, ele trebuieidentificate, ridicate lasuprafaţă şi puse în luminapotrivită.

Orice sculptură are nevoie deun postament. Consumatoriide produse îl au deja prinfaptul că ei le cunosc şi sebucură de efectele lor pozitive.Continuând metafora, merităsă găseşti şi să cultivi aceletrăsături care vor face dinnoul distribuitor un bun omde afaceri:

n energia, creativitateaşi dispoziţia de a alocatimp sunt materialul dincare se alcătuieştelucrarea ta

14 F O R E V E R | R o m â n i a & R e p u b l i c a M o l d o v a | m a i 2 0 1 4 | 1 8 1

DEZVOLTĂ-ŢI AFACEREA

CONSUMATORULU N D I S T R I B U I T O R N E D E S C O P E R I T

Page 15: revista Mai Forever

EXERCIŢIU

n încrederea în produse şiafacere este structura derezistenţă a statuii pe care orealizezin entuziasmul şi atitudineapozitivă reprezintă postura încare se află personajul pe care îldezvolţin cunoaşterea produselor şi aPlanului de Marketing esteaplecarea asupra detaliilor, fără decare statuia nu capătă frumuseţeaaşteptatăn puterea de convingere estecapacitatea lucrării artistice de atransmite un mesaj, un sentimentsau o stare şi de a avea o influenţăasupra celor din jur.

Frumuseţea, trăinicia şi faima lucrăriidepind, evident, de sculptor. Noultău distribuitor va fi cu atât mai activşi dedicat noii sale cariere cu cât tuvei depune mai mult efort, atât lamomentul iniţial, cât şi de-a lungulevoluţiei sale.

Renaşterea, acel curent de înnoiresocială şi culturală prin care a trecutomenirea între secolele al XV-lea şi alXVI-lea, a fost un deziderat umanfiresc, tranziţia de la societateamedievală la cea modernă. Esteechivalentul pasului înainte sau al

treptei pe care fiecare dintre noi îşidoreşte s-o urce în momenteimportante ale vieţii sale. Corectexpus, acesta este mesajul care secuvine a fi livrat fiecărui clientconsumator în care poţi distingepotenţialul unei cariere în Forever.Precum Michelangelo, ai nevoie decheia cu ajutorul căreia să-i descoperi,

prin tumultul şi presiunea vieţiicotidiene, oportunitatea pe care oare în faţă: forma care promite,treapta superioară, cărarea ce ducespre redescoperire. Într-un cuvânt,succesul în afaceri.

Alexandru IsrailSpecialist Marketing

15f o r e v e r l i v i n g . r o

Construieşte un tabel în care peprima coloană listezi clienţii tăiactuali, consumatori de produseForever. Apoi, pe primul rând,enumeră caracteristici alepersonalităţii pe care, în opinia ta,trebuie să le aibă un bun distribuitor.Ele pot fi, de exemplu, seriozitatea,disponibilitatea de a munci, punctua-litatea, hotărârea, atitudinea pozitivă,entuziasmul, flexibilitatea sau putereade convingere. Din experienţeleanterioare şi discuţiile pe care le porţicu ei, bifează pentru fiecare distribuitor

acele caracteristici pe care deja leidentifici la el. Vei avea astfel uninstrument care te va ajuta sub douăaspecte. În primul rând vei puteaconstrui mai bine argumentaţia princare să poţi determina un consumatorsă devină distribuitor, plecând de la„de ce”-ul propriu şi bazându-te pecaracteristicile sale actuale. Apoi,după ce el va face parte din echipata, vei şti care sunt acele laturi alepersonalităţii sale asupra cărora ebine să se aplece, spre a se desăvârşica om de afaceri Forever.

EXERCIŢIU

Page 16: revista Mai Forever

Te provocăm să cumperi, în aceastălună, 30 de mostre de Aloe HeatLotion şi în fiecare zi, timp de osăptămână, să ieşi în parc sau în altelocuri unde poţi întâlni oameni care

fac sport. Interacţionează cu ei. Aflăcât mai multe dintre problemelefizice cu care se confruntă. Câştigă-leîncrederea cu o mostră de Aloe HeatLotion oferită gratuit, împreună cu

datele tale decontact şi, cupermisiunea lor,solicită o adresăde e-mail sau unnumăr de telefonpentru a afla de laei cum s-au simţitdupă utilizareamostrei. Nu uitasă-i contactezidupă câteva zilepentru a aflaimpresia lor

despre produs. Astfel vei puteaprofita să le prezinţi şi alte produsecare le-ar putea fi de ajutor.

Fie că vorbim despre Aloe EverShield Deo Stick sau Argi+, noul tăuconsumator trebuie să fie mulţumitşi fidel produselor Forever. Astfel îţipoţi contrui o reţea stabilă deconsumatori.

După ce vei pune în practică acestelucruri, te rugăm să împărtăşeşti cunoi pe Facebook (Forever LivingProducts Romania) impresiile şirezultatele.

Mult succes şi o reţea deconsumatori fideli în creştere!

16 F O R E V E R | R o m â n i a & R e p u b l i c a M o l d o v a | m a i 2 0 1 4 | 1 8 1

FIDELIZARE

Când o mostră de

ALOE HEAT LOTIONdevine un magnet pentru clienţi

Luna mai a început, iar vremea frumoasă scoate din casă din ce în ce maimulţi iubitori ai sportului. Dacă te încadrezi şi tu în această categorie, îţipropunem în rândurile următoare un experiment. Iată despre ce e vorba.

Page 17: revista Mai Forever

17f o r e v e r l i v i n g . r o

Arad: n Str. Marcel Olinescu, Bl. 301, Sc. D, parter, Cod 310295. Tel: 0257 368 212; Fax: 0257 259 049; [email protected]

Braşov: n Str. Lungă 130, Cod 500059. Tel/Fax: 0268 473 233; [email protected]

Cluj: n Str. Dorobanţilor nr. 32 - 34, Cod 400117. Tel: 0264 418 765; Fax: 0264 418 762; [email protected]

Constanţa: n Bd. Alexandru Lăpuşneanu nr. 175A. Tel: 0241 520 242; Fax: 0241 520 243;[email protected]

Craiova: n Str. Maria Tănase 11. Tel: 0251 421 222; Tel/Fax: 0251 421 444; [email protected]

iaşi: n Stradela Silvestru 1, Cod 700012. Tel: 0232 219 920; Fax: 0232 276 591;[email protected]

PROGRAM: L: 12-20; M: 9-17; M: 9-19; J: 9-17; V: 9-17; S: 9-17

n Bd. Aviatorilor 3, Sector 1, Cod 011852.

Tel: 021 222 89 23, 0723 603 556, 0744 674 289; Fax: 021 222 89 24

Pentru orice informaţii referitoare la comenzile de produse în centrul dedistribuţie din Bucureşti, Bd. Aviatorilor nr. 3, dupa orele 17:00 puteţisuna la numărul 0728 88 00 41.

PROGRAM: Depozit - Luni-Vineri: 8-20; Sâmbătă: 9-17- În prima zi lucrătoare a lunii: 12-20 sau dacă

prima zi este sâmbătă, programul va fi 12-17)Departamente - Luni - Vineri: 9-17

Sediu CentRAl (BuCuReŞti):

1. În centrele de distribuţie din ţară2. Online – www.comenziforever.ro

• Poţi plasa comenzi cel târziu până în penultima zi lucrătoarea fiecărei luni. Pentru coletele livrate în Bucureşti şi judeţul Ilfov,taxa de livrare este de 10 lei, iar în următoarele localităţi dinIlfov se acceptă plata ramburs: Chiajna, Chitila, Otopeni,Voluntari, Căţelu, Popeşti-Leordeni, Jilava, Măgurele,Bragadiru.

• Plata se poate face şi online, cu cardul, în contulRO24BRDE450SV09924624500

• Dacă plasezi comanda până în ora 13:00, iar adresa delivrare este în Bucureşti, primeşti produsele în aceeaşi zi.

3. Tel Verde 0800 802 563 sau telefon 021 222 00 22, de lunipână vineri între orele 10:00 – 16:00

• Comenzile telefonice se preiau cel târziu până în data de 25a fiecărei luni.

• Produsele comandate prin telefon se achită în contulRO24BRDE450SV09924624500

Te rugăm să verifici integritatea coletului în prezenţa curierului şi, încazul în care produsele sunt deteriorate, întocmeşte împreună cuacesta un proces verbal, iar noi vom remedia problema în cel maiscurt timp posibil.

Nu uita că plata produselor se face în lei la cursul euro / leucomunicat de BNR (se iau în calcul doar primele două zecimale).

PLATA PRODUSELOR1. Pentru comenzile plasate în centrele de distribuţie

• Cu cardul• La orice sucursală CEC, în contul Forever Living Products• La BRD, în contul RO74BRDE450SV01018054500• Prin intermediul automatelor ROMPAY

2. Pentru comenzile plasate online şi prin telefon – EXCLUSIV în contulRO24BRDE450SV09924624500

COMANDA PRODUSELOR

UNDE NE GĂSEŞTI?

nBonusul Recapitulativ al lunii precedente poate fivizualizat pe www.foreverliving.com , în contul dvs. dedistribuitor. Pentru detalii, adresaţi-vă Manageruluidumneavoastră sau sediului central din Bucureşti, laadresa de e-mail [email protected], cu menţiunea “În atenţia Departamentului AS400“

CUM AFLI BONUSUL LUNAR

IMPORTANT

I N F O

nFormularele de Înscriere trebuie semnate personal. Nu se acceptă nici Formularele de Înscriere semnate de altcineva,nici cele semnate în baza unei împuterniciri în faţa notarului public.

n În termen de maxim 60 de zile de la depunerea fişei bancarepentru virarea bonusului trebuie să vă deplasaţi la sucursala BRDindicată pe fişă pentru a intra în posesia cardului.

nPentru încasarea bonusurilor obţinute în urma activităţiidesfăşurate în Republica Moldova, distribuitorii sunt rugaţi săcontacteze sediul din Chişinău (adresa şi numărul de telefon suntdisponibile în cadrul secţiunii „Programul şi adresele centrelor dedistribuţie”).

nFacturile de bonus trebuie completate după cum urmează:La rubrica „Explicaţie” trebuie menţionat „Bonus / Comision,conform Contractului MLM nr. …”. Rubrica „Cumpărător” trebuiecompletată astfel:

Cumpărător: Forever Living Products România SRLNr. Ord. Reg. Com.: J40/12036/1998(CUI) CIF: RO11258030Sediul: B-dul Aviatorilor Nr. 3, Sector 1Judeţul: BucureştiContul: RO16BRDE450SV01007574500Banca: BRD-SMC

Republica Moldova:

Chişinău: n Str. Mihail Kogălniceanu nr. 58. Tel: 00373 22 92 81 82; Fax: 00373 22 00 96 08;[email protected]

PROGRAM: L - V: 9-18; Ultima sâmbătă a fiecărei luni, de la 10-13.

Page 18: revista Mai Forever

F O R E V E R | R o m â n i a & R e p u b l i c a M o l d o v a | m a i 2 0 1 4 | 1 8 118

Asistent ManageriNume Localitate SponsoriCristiana & Lucian Nicorici Bucureşti Aurel & Veronica Meşter

Asistent ManageriDistribuitorii careau obţinut 75 dep.c. în 2 lunicalendaristiceconsecutive.

Calificările

lunii APRiliE

Manager 60Manager 60Managerii care și-au reconfirmatnivelul, acumu-lând 60 de p.c.personale și non-manageriale.

SupervizoriSupervizoriDistribuitorii careau obţinut 25 dep.c. în 2 lunicalendaristiceconsecutive.

Îi felicităm şi le dorim mult succes şi tuturor calificaţilor la nivelul de Asistent Supervizor în luna aprilie! Lista completă a calificaţilor la acest nivel va fi disponibilă în varianta online a revistei.

Felicitări Managerilor care în luna aprilie au acumulat cel puţin 60 p.c. personale şi non-manageriale!

Maria & Adrian Arghir Carmen & Gabriel LarionAurel & Veronica Meşter

Adriana & Valentin NiţuDaniel & Maria Parascan

Nume Localitate SponsoriNiculae & Carmen Bivolaru Bucureşti Cristiana & Lucian NicoriciBugarschi Adrienn Miercurea-Ciuc Bandi Attila & IzabellaCamelia Lungu Botoşani Daniela & Mihai AramăVioleta Petcu Ploieşti Constanţa & Dănuţ Mei-RoşuPeter Maria Miercurea-Ciuc Bugarschi AdriennElena Şerban Râmnicu-Vâlcea Viorica & Marcel CismaruBogdan Tambulescu Bucureşti Niculae & Carmen BivolaruMaria Teodorescu Giurgiu Ileana & Marin ParaschivWeithaler Magdolna Baraolt, CV Derzsi Sámuel & Etelka

SponsorulsăptămâniiDistribuitorii care auînscris cele mai multepersoane în decursde o săptămână.

Sponsorul săptămânii14 – 19 aprilie – Victor & Ludmila Sass, din Craiova21 – 26 aprilie – Mariana & Florea Trifoi, din Arad28 aprilie – 3 mai – Carina & Sebastian Iacătă, din Bucureşti

Top 10 non-managerial1. Aurel & Veronica Meşter 2. Daniel & Maria Parascan 3. Carmen & Gabriel Larion4. Cristiana & Lucian Nicorici 5. Maria & Adrian Arghir

6. Niculina & Viorel Ciuchea 7. Mariana & Silviu Ursu8. Daniela Levărdă & Alexandru Chiş9. Zenovia & Cătălin Riglea10. Elisaveta & Alexandru Pocaznoi

Top 10 non-managerialPrimii 10 distribuitori care au acumulat celemai multe puncte non-manageriale.

Page 19: revista Mai Forever

19f o r e v e r l i v i n g . r o

Calificări Întâlnirea Anuală a ManagerilorNIVELUL 1(> 100 p.c. personale & non-manageriale,în perioada ianuarie - aprilie 2014)

Viorel & Rodica-Lucia RobuClaudia StanciuDerzsi Sámuel & EtelkaVasilica & Dumitru CrăciunGizella & Marius BotişElena & Adrian CristacheMaria PopDidina AhalaniUjlaki Csaba & AnnamariaMarilena & Teodor CulişirMarinela ŢuţuleasaIleana & Marin ParaschivDana & Costel PopMihai Katalin & AdrianProfira Asandei

Bandi Attila & IzabellaAurelia-Sidonia PoloscaAlexandru & Ala BragariNiculina & Ion Dorin AsafteiBucurel & Gyöngyike GhirdăBalog Dávid & IldikóMariana & Radu Cătălin PapadopolMircea & Dana Olariu

NIVELUL 2(> 160 p.c. personale & non-manageriale,în perioada ianuarie - aprilie 2014)

Niculina & Viorel CiucheaMariana & Silviu UrsuZenovia & Cătălin RigleaAdriana & Valentin NiţuDaniela Levărdă & Alexandru ChişVioleta & Dumitru Luca

Emanoil & Lăcrămioara CreţuCamelia & Daniel DincuţăElisaveta & Alexandru PocaznoiToma Mihály Zsolt & ElenaIuliana Mirela PopescuAngela & Valentin GhergheNagy Ernő & IrmaCristiana & Eugen Dincuţă

NIVELUL 3 – VIP (> 240 p.c. personale & non-manageriale,în perioada ianuarie - aprilie 2014)

Daniel & Maria ParascanCătălina & Ovidiu PălăncianuCarmen & Gabriel LarionMaria & Adrian ArghirAurel & Veronica MeşterConstantin & Tania Popa

Top 10 Noi Distribuitori1. Emanoil & Lăcrămioara Creţu2. Cosmin Hila Droasca 3. Elena & Toader Dumitrache 4. Kele Mónika 5. Doina Ligia & Neculai Iordache

6. Florentina & Claudiu Damian7. Maria Teodorescu8. Loredana Mirela Bogoi 9. Constantin & Tania Popa10. Silvia & Alexandru Stan

Top 201. Aurel & Veronica Meşter (1)2. Maria Pop (3)3. Camelia & Daniel Dincuţă (2)4. Daniel & Maria Parascan (5)5. Vajda Katalin (9)6. Elisaveta & Alexandru Pocaznoi (8)7. Carmen & Gabriel Larion (7) 8. Ramona & Dorin Vingan (10)9. Smaranda Sălcudean (11)10. Kele Mónika (9)

11. Cristiana & Eugen Dincuţă (15)12. Constanţa & Dănuţ Mei-Roşu (16)13. Adriana & Valentin Niţu (nou) 14. Niculina & Viorel Ciuchea (12)15. Marinela Ţuţuleasa (17)16. Mariana Iuga (nou)17. Constantin & Tania Popa (6)18. Bucurel & Gyöngyike Ghirdă (20) 19. Elena & Virgil Angelescu (nou)20. Emanoil & Lăcrămioara Creţu (nou)

Top 20Primii 20 de Distribuitori, în funcţie depunctele totale, care au realizat statutul deActiv (1pc în nume personal, cel puţin 3 pcde la Noi Distribuitori și cel puţin unAsistent Supervizor).

Programul de mașinăSTIMULENTUL I

Niculina & Viorel CiucheaCristiana & Eugen DincuţăCarina & Sebastian IacătăCarmen & Gabriel LarionConstanţa & Dănuţ Mei-RoşuDaniel & Maria ParascanCătălina & Ovidiu PălăncianuConstantin & Tania PopaPetru & Emilia Truşcă

STIMULENTUL II

Elisaveta & Alexandru PocaznoiMaria Pop

STIMULENTUL III

Gizella & Marius BotişCamelia & Daniel Dincuţă Aurel & Veronica Meşter

Programul de mașinăManagerii Activi și Recunoscuţi care îndeplinescurmătoarele condiţii timp de trei luni consecutive:

Detalii în capitolul 10 din Politicile Companiei.

Puncte credit necesare Stimulent 1 Stimulent 2 Stimulent 3

Prima lună 50 75 100

A doua lună 100 150 200

A treia lună 150 225 300

Top 10 Noi DistribuitoriPrimii 10 Distribuitori care au acumulat celemai multe puncte de la Noii Distribuitori.

Page 20: revista Mai Forever

20 F O R E V E R | R o m â n i a & R e p u b l i c a M o l d o v a | m a i 2 0 1 4 | 1 8 1

Calificările

lunii APRiliE

Asistent SupervizoriDimitriu Valeriu Nisporeni

Demeanic Maria Chisinau

Suruceanu Natalia Ialoveni

Voinscaia Tatiana Taraclia

Iurii Galina & Dumitru Ungheni

Severin Anatolie & Maria Calarasi

Venteniuc Alexandra Ialoveni

Timciuc Lilia Balti

Czira Margareta Oradea

Mengheres Elena Onesti

Rancz Francisca Lorelei Cluj Napoca

Homoceanul Luminita Maria Iorda Cluj Napoca

Farcas Georgeta & Danut Cluj Napoca

Tamazlacaru Gladiola Iasi

Saiz Elisabeta & Mitica Constanta

Banica Mihaela Cornelia Constanta

Farkas Katalin Sf.Gheorghe

Bejan Elena Oradea

Bogdan Ana Craiova

Sisu Laura Andreea Craiova

Sendroiu Mihaela Daniela & Alin Campulung

Leca Marinela Bucuresti

Mindrut Alice Floriana Craiova

Ene Ion Ploiesti

Nichita Marioara Ploiesti

Luca Mihail Sorin P.Neamt

Comsa Madalina Lucica Constanta

Ionescu Gianina Bucuresti

Zoicas Florin & Nicoleta Alina Oradea

Iana Gabriela Maria Poarta Alba

Tirnovan Ioan Gura Humorului

Palas Ionica Constanta

Tarr Ana & Vasile Petru Livada

Gal Edith Oradea

Felecan Maria & Calin Vasile Cluj Napoca

Balasanian Mariana Constanta

Talanga Elena & Dragos Marian Bucuresti

Szmercsanyi Ramona Crina Oradea

Joldes Emilia Arad

Bede Eva Fughiu

Racila Gabriel Dan Bistrita

Barbu Sorina Bucuresti

Boeriu Ramona Augusta Tg-Jiu

Purice Anitei Mariana Adina Botosani

Molnar Mihai Oradea

Huianu-Airinei Filotia Suceava

Murtaza Nilghiun Mangalia

Damoc Mihaela Sabaoani

Macovei Monica Beatrice Man. Humorului

Soplea Simona Claudia Gavrila Cluj Napoca

Dascalu Ramona Cluj Napoca

Lazarescu Camelia Marilena Rm Vilcea

Zaharia Florin Bucuresti

Grigoras Elena Falticeni

Hilohe Maria Brasov

Burada Dania Maria Brasov

Voicu Victor Gabriel Scoarta

Slabu Irina Campina

Joita Cristina Madalina Slatina

Vrinceanu Monica Carmen & Sorin Onesti

Pricopoae Catalin Bucuresti

Vasile Maria Nicolae Bucuresti

Istoc Eduard Teodor Roman

Stamatian Gilda Oradea

Mateescu Georgiana & George Sever Ploiesti

Bogdan Dragos Tarlungeni

Laszlo Julia Brasov

Todoran Angela Alba Iulia

Rusu Claudia Leontina & Costel Tg.Ocna

Chelcioiu Ana-Maria Mioveni

Dimitriu Florin Bucuresti

Nadolu Robert Craiova

Tache Lenuta Bucuresti

Turcanu Alina Simona Timisoara

Lotei Andras & Carmen Maria Cluj Napoca

Man Nicolae Simleu Silvaniei

Velcota Pavel Timisoara

Stanculete Cristina Tg.Jiu

Chelban Ilie Viorel Constanta

Vasvari Andrea Satu Mare

Karacsony Eva Retea

Nita Adrian Onesti

Moise Nicoleta Bucuresti

Stanciu Loredana Darmanesti

Tudorache Mirela-Elisabeta Com Manasia

Varzaru Adriana Bucuresti

Mircea Loredana Georgiana Bucuresti

Dumitrescu Alexandra Ioana Giurgiu

Dragomir Nuta Valy-Dorina Bucuresti

Iovanovici Filofteia Com Dragoesti

Gheorghe Cristian Com Pausesti

Vladu Maria Tg Carbunesti

Martiuc Vasilica Roxana Bacau

Iorgovan Diana Viorica Beregsau Mare

Balan Alexandra Iuliana Constanta

Onicescu Iulia Constanta

Cotoara Valeria Craiova

Tripe Rebeca Otopeni

Draghia Stelea Giurgiu

Iosif Valentin Nicusor Bucuresti

Tartamus Victoria & Valentin Cluj Napoca

Constantinescu Anca Ruxandra Cluj Napoca

Nas Andrada Ioana Cluj Napoca

Khetoo Manishika Cluj Napoca

Cotet Mirela Andreea Braila

Orosan Diana Viisoara

Baranyai Olga Cluj

Cureanu Zaharie Tiha Birgaului

Stanescu Marcel Dumbrava

Rus Gabriela & Dumitru Simeria

Bertalan Olivia Slanic Moldova

Pal Tereza Botesti

Istoc Livia Roman

Vinteanu Florenta Bucuresti

Dabija Edmond Costin Bucuresti

Lupascu Cosmin Vasile Resita

Asistent SupervizoriDistribuitorii care au obţinut 2 p.c. în 2luni calendaristice consecutive.

Nume Localitate Nume Localitate Nume Localitate

Page 21: revista Mai Forever

21f o r e v e r l i v i n g . r o

Roghin-Mihalache Magdalena Bucuresti

Labes Andreea Iasi

Morariu Monica Roman

Pintye Marta Kinga & Adalbert Oradea

Radu Nicoleta Oradea

Oana Iulia Andrea Beregsau Mare

Fulop Edith Cluj Napoca

Heinrich Henrietta Katalin Cluj Napoca

Bradea Floare & Teodor Com Bratca

Toader Alexandra Cluj Napoca

Suciu Alexandru Floresti

Marta Paul Virginia Cluj Napoca

Rus Dumitru Romuli

Hasmasan Sabina & Alexandru Simisna

Stan Daniela Nicoleta Bucuresti

Danovscki Oleg Constanta

Branza Aneta Constanta

Pauliuc Simona Poarta Alba

Suchea Veronica Constanta

Badoi Cezara-Ramona & Dragos Craiova

Gedo Elena & Dionisie Brasov

Vas Gabriella Dealu

Bordeianu Liviu Iasi

Casandrescu Claudia & Gheorghe P.Neamt

Moise Valerica Sascut

Munteanu Anamaria Birlad

Dumbrava Mihaita Adrian Pitesti

Dumitrascu Ilona Onoria Com Strejesti

Cristea Maria Galati

Bratuleanu Adrian Birlad

Fazakas Eniko Etelka Od.Secuiesc

Susman David Dan Alba Iulia

Zoicas Floarea Sinmartin

Cloca Antonia Lia Hirseni

Bidiga Neomi & Lorant Com. Apata

Liscu Daniela Bucuresti

Pop Simona Sibiu

Tirea Olimpiu Brasov

Deacu Sasu Iosif Daniel Com.Savirsin

Lata Leonard & Iulia Antonia Sf.Gheorghe

Anica Lidia Florentina Balcesti

Gherman Manuela Liliana Bucuresti

Istrate Stefania & Dumitru Ploiesti

Ignat Gabriela Valenii De Munte

Shams Ionica Bucuresti

Stanga Constanta Marieta Giurgiu

Trasnea Mariana Giurgiu

Matei Luminita-Daniela Pitesti

Cretu Cristina Bucuresti

Dragusin Ana-Maria Nicoleta Pitesti

Tudoran Nicoleta-Cristina Pitesti

Enache Simona Bucuresti

Cristea Constantin Bucuresti

Galitz Georgeta Manuela Ploiesti

Marculescu Vasi Luis Bucuresti

Teodorescu Ana Giurgiu

Bradoi Arsenie Monica Giurgiu

Panait Elena Iuliana Bucuresti

Nichitean Ioan & Rodica Mihaela Constanta

Ajitaritai Mihaela Iasi

Ghiuta Doru & Hoynych Olha I. Creanga

Sescu Iosif Sabaoani

Finascu Ira Botosani

Tofan Ana Luminita Iasi

Oana Andra Nicoleta Craiova

Banca Lucia Georgiana Com Strejesti

Istoc Diana Ramona Roman

Bruma Cristina Bacau

Rusti Daniela Broscauti

Zapali Cecilia Iasi

Mafteiu Rodica Dorohoi

Hrimiuc Cristina Darabani

Placinta Monica Viorica Borlesti

Ignat Anisoara Hartop

Hapau Angela Dolhasca

Morosan Cristina Elena Valea Moldovei

Gorcea Flavian Paul Sibiu

Berghiu Irina Bogdanesti

Ostaci George Paul Suceava

Damiean Elena Roman

Dorvos Mirabela Alexandra Satu Nou

Staicu Constantin Constanta

Liculescu Andra Craiova

Coltos Elena Bucuresti

Casianu Florentina Beatris Constanta

Stir Laura Gabriela Constanta

Tantareanu Anica Constanta

Petre Dragos & Oana Mihaela Ovidiu

Burda Elena Onesti

Sava Mihai Borca

Bacalu Denisa Andreea Falticeni

Sandu Georgeta & Valentin Suceava

Timpu Gherghelas & Daniela Tamas

Baboi Doina Gura Humorului

Constantin Ecaterina Radaseni

Onofrei Florina Camelia Gura Humorului

Ianovici Floarea Campulung Mold.

Gorban Ion Ulma

Dumitrescu Simona Luminita Giurgiu

Nagy Alexandra Elena & Cosmin Valea Doftanei

Suditu Alina-Florentina Ploiesti

Chivu Ionela Giurgiu

Tarnovschi Daniela Bucuresti

Carmaciu Calin-Nicolae Alexandria

Stoica Rodica-Daniela Com Snagov

Vatamanu Daniela & Radu Sf.Gheorghe

Tolea Sandu Marius Targoviste

Smarandoiu Georgiana Elena Maciuca

Rotariu Dana Marinela Oradea

Sasca Ioana Raluca Oradea

Pintrijel Costel Sat Sirbi

Bogdan Dana Barbara Arad

Miclea Marioara Arad

Nitu Livia Ioana Beregsau Mare

Nume Localitate Nume Localitate Nume Localitate

Asistent Supervizori

Calificările

lunii APRiliE

Page 22: revista Mai Forever

Forever LivingProducts România


Recommended