+ All Categories
Home > Health & Medicine > Revista Forever Martie

Revista Forever Martie

Date post: 12-Jun-2015
Category:
Upload: iuliana-fartade
View: 699 times
Download: 2 times
Share this document with a friend
Description:
O revista cu informatii utile pentru sanatate si frumusete. Lucreaza cu noi sistemul de plata MLM este exceptional.
20
România & Republica Moldova Martie 2010 | 131 Paşte Fericit! Happy Easter! Kellemes Husveti Unnepeket! ..
Transcript
Page 1: Revista Forever Martie

România & Republica Moldova

Martie 2010 | 131

Paşte Fericit!

Happy Easter!

Kellemes Husveti Unnepeket!‘ ‘ ..

Page 2: Revista Forever Martie

2���

Mesajul Fondatorului CompanieiCUM NE PUTEŢICONTACTA?Pentru informaţii referitoare la:�companie, produse, site -la adresa de [email protected], cumenţiunea “În atenţiaDepartamentului deMarketing”.�utilizarea produselor - lanumărul de fax 021 222 89 24sau la adresa de [email protected], cumenţiunea “În atenţiamedicilor consultanţi aicompaniei”. Răspunsurile vorfi trimise în cel mult 48 de ore,prin e-mail sau fax (în funcţie demodul în care aţi făcutsolicitarea). Acest serviciu estedisponibil numai pentrudistribuitorii companiei, prinurmare, vă rugăm să menţionaţinumărul dumneavoastră deidentificare în cuprinsulsolicitării. Informaţiile despreutilizarea produselor nu se dauprin telefon.�procesarea înscrierilor şia comenzilor - la adresa dee-mail [email protected],cu menţiunea “În atenţiaDepartamentului AS400”.� înregistrarea fiscală,emiterea şi plata facturilorde bonus, fişele bancare -la adresa de [email protected], cumenţiunea “În atenţiaDepartamentului deContabilitate”.

CUM POT AFLA BONUSULLUNAR?�Bonusul Recapitulativ allunii precedente poate fivizualizat pewww.foreverliving.com. Pentrudetalii, adresaţi-văManagerului superior sausediului central din Bucureşti,la adresa de [email protected], cumenţiunea În atenţiaDepartamentului AS400.�Prin SMS la numărul0745 072 689. StructuraSMS-ului: user parolabonus despărţite de unsingur caracter spaţiu.Bonusurile lunii precedente vorfi afişate începând cu data de15 a lunii viitoare.

SUCCESS DAYVă aşteptăm la următorulSuccess Day, pe 27 martie2010, la Sala Palatului

din Bucureşti.

În cei peste trei-zeci de ani decând există Foreveram călătorit destulde mult şi, astfel,am avut privilegiulsă cunosc foarte

mulţi oameni diferiţi, din toate păturile sociale şipolitice, iar acesta a fost dintotdeauna unuldintre factorii cheie motivaţionali pentru mine. ÎnForever, folosim des expresia „a-ţi descoperiacel de ce” pentru a descrie importanţa găsiriiunei forţe motivaţionale mai mari decâtobstacolele pe care le întâmpinaţi pe măsură celucraţi pentru împlinirea obiectivului propus.

Un bun exemplu ar putea fi perioadele de curăde slăbire. Imaginaţi-vă că vă este încă foartefoame, deşi v-aţi depăşit deja limita caloricăzilnică şi că vă îndreptaţi spre bucătărie. Pedrum, creierul vă reaminteşte că sunteţi la cură,dar stomacul vă semnalează că sunteţi înfo-metaţi şi nu veţi rezista până dimineaţă dacă numâncaţi o bucăţică de prăjitură. Două forţeinterioare la fel de puternice lucrează unaîmpotriva celeilalte, punându-vă ca pe o victimăla mijloc. Aveţi nevoie de o a treia parte sămedieze acest „conflict” şi aici intră în acţiunemotivaţia voastră. Motivaţia stă în inima voastrăşi este cea la care apelaţi când lucrurile devindure. În exemplul curei de slăbire, „de ce-ul”vostru poate fi reuniunea de clasă care seapropie şi la care aţi vrea să purtaţi acea rochiţăperfectă. Vă este în continuare foame, dar acumaveţi un motiv mai puternic pentru a suportadurerea şi a merge mai departe de frigider.Contează foarte mult că vă veţi simţi minunat sămergeţi la reuniunea de clasă arătând cât sepoate de bine. Să treceţi pe lângă colega carev-a furat iubitul din liceu arătând de milioanemerită puţină înfometare.

Haideţi să ne îndreptăm atenţia spre un altexemplu – tocmai v-aţi întors acasă de laserviciu, sunteţi obosiţi, iar la televizor este unprogram bun. Afară s-a înserat şi e frig, iarîntâlnirea de oportunitate Forever este pestevreo două ore. Aţi invitat cinci persoane, dintrecare numai doi s-au arătat cât de cât interesaţi.Aţi promis că veţi face follow-up şi-i veţi suna,dar nu sunteţi siguri că ei sunt cu adevărat

interesaţi şi nu aţi vrea să-i agasaţi. Vocea inte-rioară vă spune să beţi un ceai, să vă aşezaţicomod şi să deschideţi televizorul. Totuşi, v-aţiluat un angajament faţă de voi înşivă; v-aţiidentificat motivaţia. V-aţi luat angajamentul dea vă spori veniturile astfel încât să vă permiteţi săpetreceţi mai puţin timp lucrând şi mai mult timpstând acasă. Aşa că, înarmat cu motivaţia de a-iajuta pe ceilalţi şi a fi fidel „de ce”-ului vostru,ridicaţi telefonul şi vă oferiţi să-i aduceţi cumaşina pe oaspeţii voştri la întâlnire. Vă potasigura că nu veţi fi niciodată obosit la o întâlniredacă aveţi un invitat.

Am observat că toată lumea este condusă camdupă aceleaşi forţe interioare. Bineînţeles, sun-tem diferiţi în multe privinţe: credem lucruridiferite, vorbim limbi diferite, mâncăm mâncă-ruri diferite şi ne închinăm unor zei diferiţi, darfacem toate aceste lucruri pentru exact aceleaşimotive. Hyrum Smith de la Franklin Trainingspunea că avem cu toţii nevoie de patru lucruride bază în această viaţă:

1. SĂ TRĂIM – să mâncăm, să bem şi să respirăm;2. SĂ IUBIM ŞI SĂ FIM IUBIŢI – relaţii;3. SĂ NE SIMŢIM IMPORTANŢI - recunoaştere;4. VARIETATE.

Acestea sunt forţele lăuntrice care vă conduc înfiecare aspect al vieţii indiferent dacă sunteţiamerican, japonez, argentinian sau rus.

Vă invit să vă analizaţi motivaţia şi să vedeţi dacăse încadrează în cele patru categorii pe careHyrum Smith le menţionează. Dacă nu, acordaţi-leun minut pentru a le rafina. Motivaţia voastrătrebuie să fie mai puternică decât sentimenteletrecătoare, ea trebuie să fie parte din inimavoastră. Alegerea de a acţiona va fi în continuarea voastră. Sunt convins că voi sunteţi unii dintrecei mai minunaţi oameni de pe planetă şi că veţiface ceea ce trebuie.

Al vostru pentru totdeauna,Rex Maughan

Sunteţi cei mai minunaţi oamenide pe planetă

Aloe vera. Sănătate. Prosperitate. Împreună.

Page 3: Revista Forever Martie

Aţi observat cât de mult par oamenii să depindăuneori de faptul că este frig, ninge sau, dimpotrivă,verile sunt prea calde şi nu plouă destul? Iar pentruunii devine o problemă să iasă din casă şi să-şipăstreze ritmul afacerii. Dar noi nu suntem meteo-dependenţi. Pentru noi scopul pe care ni-l propunemeste mai important decât clima care a cam luat-orazna, ce-i drept, în ultimii ani.

Recentele Jocuri Olimpice de iarnă ne-au arătat cămarii campioni au disponibilitatea de a face faţă unorcondiţii oricât de vitrege şi nu neapărat legate devreme. Au fost momente cu adevărat fierbinţi,incendiare, fie pe gheaţă, fie pe pârtia greu încercatăde ninsori. Ne-a impresionat cursa de schi fond cares-a purtat umăr la umăr pe o distanţă de 30 km.N-am văzut demult ceva atât de palpitant. Kowalczyk,reprezentanta Poloniei, a avut un psihic de fier.Nimeni nu mai credea că poate recupera după cenorvegiana Bjorgen luase avans. Până la un punct aumers aproape umăr la umăr, la distanţă foarte mică.Când concurenta Norvegiei s-a îndepărtat părea căsorţii au înclinat medalia de aur spre ea. Dar sportivapoloneză a declarat mai apoi „nu-mi amintesc tot ces-a întâmplat în cursă, ştiu că pe ultimii kilometrimi-am repetat mereu: trebuie să lupt, trebuie sălupt”.

Şi a luptat. Iar cei care au văzut-o îşi vor aminti multăvreme felul în care şi-a ajuns adversara, a depăşit-oşi apoi a rămas iar în urma ei. Ultimii zeci de metri auhotărât însă câştigătoarea. Întrecerea a fost atât destrânsă, încât departajarea s-a făcut cu ajutorulaparatelor de filmat care au derulat imaginile cuîncetinitorul. Cele două campioane erau la egalitate.Schiau în forţă amândouă. Numai că JustynaKowalczyk şi-a păstrat toată atenţia şi toatămăiestria sa până la ultimul milimetru al traseului. Omişcare în plus cu braţele a trecut-o linia de final. Cutrei zecimi de secundă înaintea sportivei norvegiene.

Ne-am gândit în timp ce schioarea poloneză salutapublicul care o ovaţiona: acest fel de perseverenţăaduce succesul uriaş. Această hotărâre de a facetoate eforturile până în ultima secundă transformăun om talentat într-un mare campion.

Olimpiada de la Vancouver ne-a oferit tuturormomente de viaţă memorabile. Una dintre cele maiimpresionante a fost atitudinea patinatoarei JoannieRochette, care a susţinut probele de concurs lacâteva zile după moartea mamei sale. Şi a obţinut omedalie de bronz care face cât trei medalii de aur.Publicul din întreaga lume a urmărit-o cu sufletul lagură, spectatorii au fost alături de ea. Patinatoareacanadiană a încheiat impecabil exerciţiul care urcat-ope podium şi a izbucnit în plâns în mijloculpatinoarului. Emoţiile au biruit-o abia după ce îşidusese la bun sfârşit programul olimpic.

Joannie a dat o lecţie de curaj şi putere interioară nudoar prin participare, nu doar prin victorie. Ci şi prinmărturia despre faptul că singurul lucru la care s-aputut gândi după moartea mamei sale a fost că nuare voie să renunţe, nu are dreptul să-şi părăseascăvisul pentru care ea şi întreaga familie făcuserăatâtea sacrificii. Ce cuvânt a avut pe buze JoannieRochette când a aflat rezultatul care i-a adusmedalia? „Mamă”…

Am simţit nevoia să vă împărtăşim gândurile despreexperienţele unor oameni care nu cunosc cuvântul„abandon” şi de aceea au avut reuşite excepţionale încondiţii care pe alţii i-ar fi îngenuncheat. Credem căşi voi aveţi acelaşi gen de putere, acelaşi gen dehotărâre, iar rezultatele lunii februarie ne-auconfirmat. Forever Living Products România este peval. Forever Living Products România a înregistrat ocreştere a vânzărilor cu aproape 10% faţă de lunaianuarie. Pulsul afacerii este din nou dinamic, plin deviaţă.

Sigur, au existat şi momente grele în ultimaperioadă, dar echipa este optimistă, gata de faptemari. Oamenii de succes au căutat fără întreruperesoluţii. Şi le-au găsit, le-au aplicat, au obţinutrezultate foarte încurajatoare.

Merită să luăm cu toţii exemplu de la marii lideri. Einu-şi permit niciun moment de răgaz, de pauză.Olimpiada lor nu este odată la patru ani. Pentru eiOlimpiada este în fiecare zi. De aceea lucrează cuenergie susţinută în fiecare zi, nu-şi permit să seoprească. O mişcare greşită, o mişcare cu jumătatede efort îi poate costa visul şi munca lor de pânăacum. Gândiţi-vă să fiţi voi înşivă asemenea lideri.Succesul vostru va conta foarte mult şi pentru ceilalţi.Exemplul vostru o să-i convingă şi o să-i mobilizezepe mulţi. Un om care reuşeşte ridică nivelul întregiireţele. Gândiţi-vă cât de mult contează ca fiecaredintre noi să facă tot ce poate mai bine, fărăîntreruperi, fără renunţări.

În momentul în care citiţi aceste rânduri s-a încheiatdeja Raliul European. Întotdeauna după asemeneaeveniment ne întoarcem acasă dornici să mutătmmunţii din loc. Haideţi să facem împreună cea maibună lună martie din câte au existat în istoria ForeverRomânia. Fiecare dintre noi să-şi propună o creşterede 10 la sută a propriei afaceri pentru luna aceasta.Şi să îşi atingă ţelul indiferent de situaţiile care seivesc, indiferent de greutăţi ori de obstacole. Să-şirepete mereu ca sportiva poloneză medaliată cu aur:Trebuie să lupt. Trebuie să lupt. Şi să câştig!

Vă urăm succes total pentru noua provocare!

Cu drag,

Dr. Szőcs Gábor & Dr. farm. Szőcs Dóra

F O R E V E R | România & Republica Moldova | martie 2010 | 131 3foreverliving.com ���

Mesajul Directorilor Generali

Mesajul FondatoruluiCompaniei &Mesajul DirectorilorGenerali

Tu cum te menţiiîn formă?

Curăţenie de primăvarăpentru corpul tău

Investeşte în propria tapersoană

Frumuseţea se învaţă

Noutăţi Forever

Pune pe fugă celulitacu Aloe BodyToning Kit

Ajută-ţi corpul să facăfaţă cu brio stresului

Cum demonteziprejudecăţiledespre MLM

Relansează-ţi afacereacu programul stimulativÎntâlnirea ManagerilorSOVATA 2010

INFO FOREVER

Calificărilelunii februarie

22--33

66--77

88

99

1100--1111

1122--1133

1144--1155

1177

1188--1199

44

55

1166

Îndrăzneşte,perseverează,câştigă

Page 4: Revista Forever Martie

Aloe vera. Sănătate. Prosperitate. Împreună.

FOREVER Stil de viaţă

4���

Alergarea poate fi obositoare, dureroasă şi plictisitoare. Atunci de ceexistă, totuşi, aşa de multe persoane care aleargă?

Alergarea îmbunătăţeşte elasticitateaarterelor şi, prin urmare, menţine tensiuneaarterială în limitele normale.

Alergarea ajută şi la maximizareacapacităţii pulmonare, menţinând plămâniiputernici. Chiar şi fumătorii îşi pot recuperacapacitatea pulmonară prin alergare.

Alergarea întăreşte inima, ajutând laprevenirea atacurilor de cord.

Cei mai mulţi alergători spun că plăcereade a alerga merge dincolo de beneficiilefizice obţinute. Ei spun că starea de bine pecare le-o conferă alergarea este cea care îimotivează. Generate cu scopul de a alinaefortul post-alergare, endorfinele eliberatede creier creează o stare de bucurie şieuforie.

Cei care aleargă transmit energiepozitivă în jurul lor.

Alergarea îmbunătăţeşte funcţiileorganismului: somnul, mâncatul şi rela-xarea.

Alergarea asigură un bun echilibru întrefizic şi psihic. Atunci când sunteţi obosiţiintelectual, încercaţi să înlocuiţi privitul latelevizor sau navigatul pe internet cu oplimbare în ritm alert sau chiar o alergareuşoară. Veţi simţi imediat diferenţa!

Alergarea repune muşchii în mişcare, neajută să ne remodelăm corpul şi să arătămmai bine.

Alergarea uşoară este cea mai simplăactivitate sportivă care ne ajută să consu-măm grăsimile din organism.

Alergarea ne poate ajuta să nedezvoltăm personal, pentru că ne întăreşteconvingerile după care se ghidează oameniide succes:

�� Rezultatele apar ca urmare a unuiefort susţinut. Orice obiectiv personalsau profesional are în spate un obiectivde dezvoltare a unui comportament saua unei abilităţi noi.

�� Limitele sunt doar în mintea noas-tră. Nimeni nu a început prin a alergadirect la maraton. Alergând pe distanţedin ce în ce mai mari, mesajul pe careni-l dăm este că potenţialul nostru estefoarte mare, practic nelimitat.�� Trebuie să ne asumăm responsabili-tatea pentru ceea ce facem. De câte orinu am spus „De mâine voi începe sătrăiesc mai sănătos”. Şi ziua de mâine avenit şi nimic nu s-a schimbat. Dacăsuntem conştienţi că alergarea estebenefică pentru sănătate, de ce să nuîncepem chiar de astăzi?

AAssttffeell,, vvoomm aavveeaa ttiimmppssuuffiicciieenntt ssăă ffiimm îînn ffoorrmmăă

ddeepplliinnăă ppee 99 mmaaii,, llaa aa şşaapptteeaa eeddiiţţiiee aa

ccrroossuulluuii FFIIII SSĂĂNNĂĂTTOOSS CCUU

AALLOOEE VVEERRAA!!

Iată doar câteva dintrecele mai importante

beneficii ale alergării!

ÎN FORMĂ?TU CUM TE MENŢII

Vă aşteptăm pe toţi pe 9 mai, la ora 9 dimineaţa, la intrarea în Parcul Herăstrău din Bucureşti,Piaţa Charles de Gaulle, să petrecem împreună, în stil Forever, o zi dedicată vieţii sănătoase!

Page 5: Revista Forever Martie

Prin programele CClleeaann 99 şi FFoorreevveerr NNuuttrrii--LLeeaann, Forever Living Products ne pune ladispoziţie o alternativă sănătoasă şi echi-librată de a scăpa de kilogramele în plus, dea ne menţine greutatea ideală şi de adobândi obiceiuri alimentare sănătoase.Astfel, învăţăm să ne controlăm dieta, să nehrănim adecvat şi să devenim mai supli şimai sănătoşi.

O privire scurtă asupra produselor carecompun aceste programe ne va ajuta săînţelegem beneficiile lor nu numai dinperspectiva redobândirii siluetei, ci şi amenţinerii sănătăţii.

Aloe Vera Gel� Este în esenţă identic cu sucul proaspătdin frunza de aloe.� Este bogat în vitamine, minerale şiaminoacizi, ceea ce îl recomandă drept unsupliment ideal al unei diete sănătoase.� Este benefic pentru funcţionareanormală a tractului digestiv.� Cei care consumă în mod regulat gelde Aloe vera au experimentat beneficiiimportante în reglarea tranzituluiintestinal, în detoxifiere şi lupta împotrivaexcesului ponderal.

Forever Lite Ultra� Este bogat în proteine şi sărac încarbohidraţi.� Două cocteiluri asigură 100% dinnecesarul zilnic de vitamine şi minerale.� Este substituentul ideal pentru masăatunci când sunteţi mereu pe fugă.� Este disponibil în două aromedelicioase: vanilie şi ciocolată.

Forever Garcinia Plus� Conţine acid hidroxicitric, substanţănaturală ce inhibă pofta de mâncare.� Împiedică transformarea caloriilor îngrăsimi, „forţând” astfel organismul să„ardă” depozitele existente de grăsimipentru a-şi asigura nevoile energetice.Acest lucru conduce la scăderea îngreutate.

Forever Lean� Conţine două ingredienterevoluţionare, care contribuie la reducereaabsorbţiei de calorii din carbohidraţi şilipide. � Conţine crom, care sprijină capacitateanaturală a organismului de a regla nivelulde zahăr din sânge, pentru o funcţionarenormală a metabolismului.

Forever Bee Pollen� Este un adevărat „depozit natural” devitamine, minerale şi aminoacizi.� Conţine lecitină, substanţă care existăîn mod natural în fiecare celulă şifacilitează metabolismul lipidic.� Substanţele nutritive pe care le conţinesunt imediat asimilate şi uşor absorbite deorganism.� Poate contribui la buna funcţionare asistemelor circulator, digestiv, imunitar şinervos.

Forever Active Probiotic� Acţionează sinergic cu Aloe Vera Gel,ce are rol de „prebiotic”.� Ajută la menţinerea sănătăţii sistemuluidigestiv.� Sprijină funcţia imunitară.� Ajută la combaterea dezechilibrelorcreate de hrana neadecvată şi stiluldezordonat de viaţă.� Acţionează în principal la nivelulcolonului, unde ajută procesul de digestieşi eliberarea substanţelor nutritive învederea absorbţiei.� Este realizat pe baza unei tehnologii deîncapsulare unice, brevetate, fiind singurulprodus de pe piaţă ce conţine 6 tipuridiferite de probiotice şi nu necesitărefrigerare.

În fiecare an, în preajma sărbătorilor de Paşti, cu toţii ne pregătimsă facem curat în casă. Este ceea ce numim, de obicei, „curăţeniade primăvară”. Şi dacă aceasta este o regulă de la care puţinidintre noi se abat, cu siguranţă merită să o aplicăm şi pentru corpulnostru, pentru că primăvara este unul dintre cele mai bune momentedin an pentru o cură de detoxifiere.

F O R E V E R | România & Republica Moldova | martie 2010 | 131 5foreverliving.com ���

CURĂŢENIE DE PRIMĂVARĂ PENTRU

CORPUL TĂU

Cu toate aceste produse la îndemână, tot cemai aveţi nevoie este să nu amânaţi luareadeciziei şi să fiţi foarte fermi în ceea ce v-aţipropus să realizaţi. La început nu va fi uşor,dar sfatul nostru este să nu abandonaţi înprimele zile. Rezultatele obţinute vă vor

dovedi că aţi acţionat corect. Corpul vă vamulţumi pentru grija deosebită pe care i-aţi

acordat-o, iar prin puterea exempluluipersonal şi cu ajutorul acestor programe,

afacerea voastră va înflori.

Clean 9

Forever Nutri-Lean

Page 6: Revista Forever Martie

Aloe vera. Sănătate. Prosperitate. Împreună.6���

FOREVER Academia de afaceri

La un moment sau altul al vieţii lor,oamenii obişnuiţi sunt tentaţi să

creadă că nu mai au nimic nou deînvăţat. Că au ajuns la un nivelsuficient de ridicat în meseria pecare o practică şi efortul pe care l-ardepune pentru a afla lucruri noi nuse justifică. Este calea sigură spremediocritate.

A dezvolta o afacere Forever în-seamnă a practica o meserie. Din-colo de intuiţie sau talent înnăscut, enevoie de cunoaştere pentru a ridicaaceastă afacere. Cei care reuşesc săînvingă, în această luptă, aspectelemai puţin plăcute ale firii umane,precum ego-ul sau comoditatea, audoar de câştigat. Pentru că, pregă-tindu-se personal, fac o investiţieprofitabilă şi cu bătaie lungă.

Pentru a-ţi fi aliat în această luptă,Forever Living Products îţi pune ladispoziţie un complex întreg deposibilităţi de dezvoltare personală.

Întâlnirile derecunoaştere, motivare şi instruireFie că este vorba de Success Day,Raliuri Europene şi Internaţionale,întâlniri regionale, Întâlnirea Mana-gerilor sau cele cu echipa din carefaci parte, fiecare este o ocazie de aafla lucruri noi şi folositoare despreproduse, despre afacere, despre

experienţele altora, de a întâlnioameni de succes, de a te pune lapunct cu ultimele noutăţi în dome-niu. Acolo îţi întăreşti relaţia cuechipa, schimbi opinii, devii maimotivat şi îţi încarci bateriile pentrufiecare nouă etapă a afacerii tale.

Cursuri de instruireAici poţi afla, de la liderii Forever saude la traineri de specialitate, acele

Investeşte în

Am un prieten bun, medic cardiolog. În timpul facultăţii a avut rezultate excepţionale. La absolvirea ales să plece în Statele Unite. Acolo şi-a făcut specializarea, apoi o supra-specializare, timp de8 ani. A fost acceptat în Mayo Clinic, vârful de lance al medicinei americane. La câţiva ani dupăplecare a revenit în ţară, în vizită. Am apucat să stăm de vorbă aşa cum o făceam în alte dăţi.Printre altele, ştiţi ce mi-a spus? Mi-a spus aşa: „Măi Sandule, de când sunt acolo şi am la dispoziţiesistemul lor de lucru şi cercetare, pe măsură ce aflu mai multe lucruri, îmi dau seama la ce nivel suntşi cât de multe mai am de învăţat!”.

PROPRIA TA PERSOANĂ

CURSUL FOREVER BUSINESS START SUSŢINUT DE ALEXANDRU ISRAIL SE VA DESFĂŞURA DUPĂ

URMĂTORUL PROGRAM:�� BUCUREŞTI - MARŢI, 16 MARTIE, ORA 17:00 ŞI MIERCURI, 17 MARTIE, ORA 17:00�� BRAŞOV - JOI, 18 MARTIE, ORA 17:30�� CLUJ-NAPOCA - MARŢI, 23 MARTIE, ORA 17:30�� ARAD - VINERI, 9 APRILIE, ORA 17:30 ŞI SÂMBĂTĂ, 10 APRILIE, ORELE 10:00 ŞI 16:00�� CONSTANŢA - VINERI, 16 APRILIE, ORA 17:30 ŞI SÂMBĂTĂ, 17 APRILIE, ORA 10:00

Page 7: Revista Forever Martie

F O R E V E R | România & Republica Moldova | martie 2010 | 131 7foreverliving.com ���

secrete care te ajută să porneştiafacerea, să treci peste obstacole şisă fii eficace în ceea ce îţi propui.Cursurile se organizează periodic şisunt susţinute, de obicei, în cadrulCentrelor de Distribuţie.

Materialele de marketingLa Centrele de Distribuţie Forevergăseşti tot ceea ce-ţi trebuie pentrua cunoaşte complet produsele şiafacerea: Catalogul şi Manualul deproduse, Politicile Companiei, Planulde Marketing, Manuale de instruire(Planificarea Afacerii, De la Super-vizor la Manager, De la Manager maisus), revistele lunare Forever,diverse broşuri, precum şi cele maiimportante cărţi de marketing şivânzări editate în România. Ai apoi ladispoziţie materiale multi-media(CD-uri, DVD-uri) care prezintăprodusele, planta Aloe vera sauafacerea, precum şi cele care oferăposibilitatea de a învăţa din experi-enţele marilor lideri Forever.

IInntteerrnneettuullGăseşti toate informaţiile despre Forever Living Products Româniala adresa www.foreverliving.com, accesând Guest / Europe /Romania. Ai apoi la dispoziţie Academia de Afaceri Forever lawww.flponlinetraining.com, centrul media la www.flpmedia.com şiadresa mail.foreverliving.ro/distribuitor de unde poţi descărcamateriale video şi power point utile pentru afacerea ta. Dacă teînscrii la Centrele de Distribuţie sau direct la Sediul Central,trimiţând adresa ta de email, vei primi lunar newsletter-ul Forever,o compilaţie periodică a celor mai importante informaţii legate deafacere. Iar dacă ai nevoie de informaţii suplimentare, poţi trimiteoricând întrebări prin email la [email protected] [email protected] . În plus, nu uita: internetul este oresursă inepuizabilă de informaţii valoroase despre industria MLM,produsele pentru sănătate şi îngrijire personală, proprietăţilebenefice ale plantei Aloe vera sau orice alte date care te pot ajutaîn afacere.

Alexandru IsrailSpecialist marketing

Se spune că oamenii se împart îndouă: cei cu minţi cu sens unic şi ceicu minţi cu sens dublu. Din primacategorie fac parte cei care strânginformaţii, le sintetizează, le catalo-ghează şi le reţin. Din a doua facparte cei care le pun şi în practică.Capacitatea de a pune în practică celeînvăţate este cheia de boltă a pregă-tirii personale. Aşa că nu uita: treci lafapte de îndată ce afli lucruri noi şidecizi, în forul tău intern, că acesteaîţi vor fi de folos în afacere.

M-am întâlnit din nou, de curând, cuprietenul meu medic. Este în StateleUnite deja de 15 ani. E căsătorit, areun băieţel şi câştigă aproape 300.000de dolari pe an. Şi mi-a mărturisit căse află într-o luptă continuă cutimpul, pe care îl împarte întrefamilie, meserie şi pregătirea perso-nală permanentă.

Page 8: Revista Forever Martie

FOREVER Beauty

În Forever eşti în afacere pentrutine, dar niciodată singur.Evenimentele organizate decompanie îţi oferă şansa de aînvăţa de la lideri de succes,precum şi de la persoane cupregătire specială în domeniu. O astfel de oportunitate o au şi ceicare participă la cursurileseminarului Sonya Beauty Clinic,susţinute de doamna doctorZenovia Mateescu, consultantForever beauty, skin-care & make-up.Vă invităm să citiţi, în rândurile demai jos, câteva dintre gândurilecelor care au fost prezenţi laîntâlnirea de la Braşov, de laînceputul lunii februarie.

„Am aşteptat ziua de 6 februarie cu nerăbdare şi încrederea că vom învăţafoarte multe lucruri noi. Datorită profesionalismului doamnei doctorZenovia Mateescu am deprins, în cadrul cursului Sonya Beauty Clinic,cunoştinţe noi despre produsele Forever şi subtilităţi despre cum putemrealiza machiaje deosebite cu produsele din gama Sonya. Am învăţat săfolosim corect trusele Aloe Fleur de Jouvence şi Sonya Skin Care Kit,adevărate comori pentru noi, doamnele. Cu foarte multă măiestrie, doamnadoctor ne-a arătat cum se poate machia cu succes şi o persoană caresuferă, la un moment dat, de anumite afecţiuni la nivelul tenului,beneficiind astfel de calitatea deosebită a produselor de machiaj de laForever Living. Îi mulţumim din suflet doamnei doctor pentru că ne-aîmpărtăşit, din experienţa dumneaei, lucruri care ne vor ajuta să promovămmai eficient produsele Forever pentru sănătate şi frumuseţe. Aşa cum aumărturisit toate participantele, training-ul Sonya Beauty Clinic de la Braşova fost un real succes, o zi deosebită pe care am petrecut-o printre oamenide calitate, folosind produse de calitate.”

Bandi Izabella şi Monica Chiriac-Bănică,

Manageri

Ţi se pare interesant să afli astfel deinformaţii şi să înveţi lucruri noi într-omanieră profesionistă? Şi tu poţiparticipa la cursurile Sonya BeautyClinic! Tot ce trebuie să faci este să ieilegătura cu Managerul tău superior.De restul organizării ne ocupăm noi.Te invităm în universul magic alproduselor Forever, unde vei afla că şiffrruummuusseeţţeeaa ssee îînnvvaaţţăă!!

Aloe vera. Sănătate. Prosperitate. Împreună.8���8���

Sonya Beauty Clinic

Frumuseţea se învaţă

Page 9: Revista Forever Martie

F O R E V E R | România & Republica Moldova | martie 2010 | 131 9foreverliving.com ���

FOREVER Nou

4.5% creştere globală a vânzărilor în 2009

„În ciuda perioadei economice dificile,Forever Living Products îşi dovedeştestabilitatea prin creşterea vânzărilor şiîn 2009. Cu filiale în 142 de ţări,Forever şi companiile afiliate continuăsă fie cel mai mare cultivator,producător şi distribuitor de produsepe bază de Aloe vera, produse apicoleşi suplimente alimentare din întreagalume. Forever Resorts deţine 71 destaţiuni în Statele Unite, Africa de Sudşi alte locaţii din întreaga lume.Forever continuă să-şi dedice efor-turile spre a le oferi milioanelor deoameni din întreaga lume şansa de aavea o viaţă mai sănătoasă şi maiprosperă. Cu atât de multe de oferit,aveţi la îndemână o oportunitateextraordinară de a vă duce afacereaForever la un nou nivel şi de a face din2010 un an cu adevărat memorabil!”

Felicitări Forever! Am reuşit!

RReexx MMaauugghhaannFondator şi CEO

Forever Living ProductsInternational

Ne bucurăm să vă anunţăm că ForeverLiving Products şi Aloe Vera of Americaau obţinut certificarea Consiliului Islamicpentru Alimentaţie şi Nutriţie din America(IFANCA), certificare conform căreia oparte a produselor companiei pot ficomercializate sub sigla „Halal”. Înconcordanţă cu regulile Halal, cuvânt careîn limba arabă înseamnă „conform legii”sau „permis”, pentru a fi certificate săprimească această siglă produsele nutrebuie să conţină alcool sau ingredienteîndoielnice de origine animală. Prinurmare, produsele menţionate mai jos auprimit aprobarea de a fi consumate şi decătre musulmani.

FFoorreevveerr BBeeee PPoolllleennFFoorreevveerr BBeeee PPrrooppoolliissFFoorreevveerr RRooyyaall JJeellllyyFFoorreevveerr NNaattuurree--MMiinn

FFoorreevveerr GGiinn--CChhiiaaFFoorreevveerr AAbbssoorrbbeenntt--CCFFiieellddss ooff GGrreeeennssFFoorreevveerr MMuullttii--MMaaccaaFFoorreevveerr VViissiioonnFFoorreevveerr KKiiddssFFoorreevveerr LLyycciiuumm PPlluussFFoorreevveerr GGiinnkkggoo PPlluussFFoorreevveerr AArrccttiicc--SSeeaaFFoorreevveerr AA--BBeettaa--CCaarrEEFFoorreevveerr GGaarrlliicc--TThhyymmeeFFoorreevveerr GGaarrcciinniiaa PPlluussFFoorreevveerr EEcchhiinnaacceeaa SSuupprreemmeeFFoorreevveerr PPrroo 66FFoorreevveerr AAccttiivvee HHAA

Certificarea „Crescent M Halal” este ocompletare importantă a listei noastre decertificări, dintre care amintim aprobareaConsiliului Ştiinţific Internaţional pentru

Aloe (IASC), certificarea PETA (produselenu sunt testate pe animale), sigla islamicăşi certificarea Kosher. Pentru mai multeinformaţii despre IFANCA sau Halal puteţiaccesa www.ifanca.org .

O NOUĂ CERTIFICARE PENTRU PRODUSELEFOREVER LIVING

Page 10: Revista Forever Martie

Aloe vera. Sănătate. Prosperitate. Împreună.10���

85% dintre femeile de pe planetăsuferă de această afecţiune şiprobabil tot atâtea încearcă înfiecare primăvară să o învingă.Iată ce puteţi face începând chiarde acum pentru a ameliora

aspectul de coajă de portocală şi avă bucura de plajă şi de soare întimpul verii:

Faceţi mişcare cât mai des şimai ales exerciţii care să

pună la treabă muşchii fesieri şipe cei ai coapselor.

Beţi cât mai multă apă:echivalentul a doi litri,

distribuiţi pe parcursul întregiizile.

Masaţi zonele atinse decelulită prin mişcări de

„tapotare-rulare” de cel puţin treiori pe săptămână. Masajeleameliorează circulaţia limfatică şistimulează circulaţia locală asângelui.

FOREVER Frumuseţe la superlativ

Pune pe fugă celulita cu

ALOE BODY TONING KITVestea bună este că celulita nu are nicio legătură cu kilogramele în plus sau înminus. Vestea proastă este că aspectul de coajă de portocală apare, deobicei, când nivelul hormonilor de reproducere se modifică, adică lapubertate, în timpul sarcinii, la menopauză sau când iei anticoncepţionale.Proasta circulaţie a limfei, cauzată de lipsa de exerciţiu fizic sau de retenţiade lichid poate duce la acumularea de reziduuri sub piele. Acesta este şimotivul pentru care multe femei, deşi nu au probleme cu greutatea, au celulită.

ALIMENTAŢIA. Un aport excesivde sare, o dietă bogată în glucide(zaharuri), în lipide (grăsimi) şisăracă în fibre pot contribui la agra-varea celulitei.

LIPSA MIŞCĂRII. Sedentarismulcontribuie la agravarea celulitei,avantajând ţesutul adipos în defa-voarea masei musculare, ceea ce aredrept consecinţă o circulaţie sangvinădefectuoasă, mai ales la nivelulpicioarelor.

TABAGISMUL. Nicotina altereazăcirculaţia sângelui în capilare şidiminuează oxigenarea ţesuturilor.

ANUMITE MEDICAMENTE cumar fi estrogenii, antihistaminicele şicorticosteroizii pot cauza celulită.Întrebaţi-l pe medicul dvs. de familiedespre efectul acestora asupraorganismului.

FACTORI DE RISC:

11

33

22

Page 11: Revista Forever Martie

11foreverliving.com ���F O R E V E R | România & Republica Moldova | martie 2010 | 131

Dacă vă gândiţi să luaţi în serios acest sfat, AloeBody Conditioning Creme vă poate ajuta; este ocremă de masaj eficace, ideală pentru menţinereasupleţei pielii, care ajută la reducerea aspectuluicaracteristic celulitei, hidratând pielea fără să laseurme grase.

Dacă vreţi să îndepărtaţi definitiv aspectul decoajă de portocală răsfăţaţi-vă trupul cu setul

anticelulitic Aloe Body Toning Kit. Conceput specialpentru a vă ajuta să vă remodelaţi silueta, reducecelulita şi ajută la redobândirea unui tonus ferm. Pelângă AAllooee BBooddyy CCoonnddiittiioonniinngg CCrreemmee, crema pe carev-am recomandat-o mai sus, acest kit conţine:

� AAllooee BBooddyy TToonneerr, cremă emolientă cepătrunde în straturile profunde ale pielii,remodelează şi redă tonusul corporal;� AAllooee BBaatthh GGeellééee, care constituie primul pas alritualului de remodelare cu Aloe Body ToningKit. Experimentaţi plăcerea unei îmbăieri cu AloeBath Gelée - curăţare, exfoliere, revitalizare, masajşi relaxare.

� LLuuffăă şşii ffoolliiee ddee cceellooffaann, instrumenteindispensabile pentru desăvârşirea ritualuluianticelulitic.

Aloe Body Toning Kit conţine extracte din plantede origine europeană şi agenţi ce provoacăîncălzirea locală a ţesuturilor – două „armesecrete” împotriva aspectului neplăcut alcelulitei, care vă vor face trupul să arate superb!

Încheiaţi fiecare baie şi duş cu unjet de apă rece pentru a stimula

circulaţia, insistând în zonele cuprobleme.

Dacă urmaţi întocmaiinstrucţiunile de aplicare

ale kitului Aloe BodyToning şi respectaţi

sfaturile pe care le-aţi cititmai sus, puteţi să porniţi în

căutarea costumului debaie. Singura grijă va

rămâne alegerea culorii luişi a plajei pe care să vărelaxaţi, pentru că de

celulită nici nu mai poate fi vorba.

44

55

Deşi 8 Martie a trecut, prima lună de primăvară este totuşiluna femeilor, luna în care avem prilejul să le arătăm

dragostea şi aprecierea noastră. Aloe Body Toning Kit estecadoul perfect pentru doamna specială din viaţa dvs.

Page 12: Revista Forever Martie

Viaţă sănătoasăFOREVERFOREVER

AJUTĂ-ŢI CORPUL SĂ FACĂ FAŢĂ CU BRIO

STRESULUIMai sunt doar două luni şi începe perioada sesiunilor, a tezelorşi examenelor, a admiterilor şi licenţelor; poate nu e cazul tău,dar cu siguranţă ai în familie un elev, un licean sau un student.

Să consumi multe legume şi fructeproaspete pentru un randament bun.Organismul poate extrage mai uşor dinele glucoza necesară creierului. Dacănu reuşeşti să ajungi la cele cinci porţiide legume şi fructe recomandate pe zi,îţi poţi suplimenta dieta cu FFoorreevveerrNNaattuurree’’ss 1188. Doar patru tablete pe zifurnizează cantitatea de antioxidanţiechivalentă cu cea din cinci porţii defructe şi legume.

Sau poate te afli chiar tu într-o perioadă aglomerată în care trebuie să faci faţă unor provocări mai mari la serviciu sau înafaceri, ai nevoie de o mare capacitate de concentrare şi de o atenţie sporită la detalii. În toate cazurile enumerate maisus efortul intelectual creşte, iar creierul are nevoie de mai multă energie. Este bine să începi să-l sprijini chiar de astăzi.

Principala sursă de energie a creierului este glucoza, care provine din alimentele bogate în carbohidraţi cum ar fi cerealele,pâinea şi pastele. Depozitele de energie ale creierului sunt foarte mici, astfel încât, dacă vrem să păstrăm funcţionarea lamaximum a creierului, trebuie să refacem în permanenţă rezervele de glucoză. De aceea este important să nu ţinem dietăîn timpul unor astfel de perioade şi să încercăm să mâncăm cât mai sănătos. Ideal ar fi ca organismul să fie pregătit cucâteva luni înainte pentru un efort intelectual intens. Iată ce poţi face:

Nu toate grăsimile suntrele. Corpul are nevoie deacizi graşi, deoarececreierul este alcătuit înproporţie de peste 60%din grăsimi. Celulelenervoase sunt acoperitecu un înveliş gras numitmielină, crucial întransmiterea rapidă amesajelor. Acizii graşiOmega 3 sunt esenţialipentru performanţaoptimă a creierului. Carenţa de Omega 3 poate duce ladepresie, memorie deficitară, slabă capacitate deconcentrare şi învăţare. Forever Living Products a formulat,pe baza celor mai recente cercetări din domeniul nutriţiei,un supliment alimentar de calitate superioară, FFoorreevveerrAArrccttiicc--SSeeaa OOmmeeggaa 33. Prin combinarea acizilor graşi Omega3 şi Omega 9 am obţinut un supliment alimentar sigur şiechilibrat. Cercetătorii japonezi au dovedit că acizii graşiOmega 3 din peşte induc buna dispoziţie şi, la persoanelenormale, măresc eficienţa cerebrală până la vârsteînaintate.

Aloe vera. Sănătate. Prosperitate. Împreună.12���

Page 13: Revista Forever Martie

Toate funcţiilecerebrale: memoria,gândirea, rezolvareaproblemelor,transmiterea mesajelorcătre corp sunt procesebio-chimice. Celulelecreierului comunicăîntre ele şi cu restulorganismului trimiţândmesaje numiteneurotransmiţători. Camulte alte molecule dinorganism,neurotransmiţătorii suntalcătuiţi din aminoaciziiaflaţi în proteinele pecare le consumăm. Pe

lângă ouă, carne, peşte, nuci şi produse lactate, înainteşi în perioadele de efort intelectual intens dieta noastrăar trebui îmbogăţită cu FFoorreevveerr GGiinn--CChhiiaa. Dintre toateseminţele, cele de chia conţin 19–25% proteine, încomparaţie cu grâul (14%), porumbul (14%), orezul(8,5%), ovăzul (15,3%) sau orzul (9,2%). Ba mai mult, s-a demonstrat că chia aurie (Salvia columbariae) areefecte benefice asupra creierului, nervilor şi sistemuluiendocrin, ameliorând puterea de concentrare în cazulpersoanelor surmenate. Planta este bogată în principiiactive care ajută la relaxarea organismului dupăperioade prelungite de stres, iar ginsengul, toniclegendar, are acţiune benefică asupra memoriei,combătând epuizarea fizică şi intelectuală.

În perioadelecu gradridicat destres corpulnostrurămâne fărăvitamineledincomplexul B.Deficienţa devitamină Bîmpiedicăeliberarea

acetilcolinei, neurotransmiţător angrenat în procesulde memorare, şi începem să avem impresia că,oricât ne-am strădui, nu putem reţine nici măcar uncuvânt. Lăptişorul de matcă este un bogat depozitnatural al complexului vitaminic B. FFoorreevveerr RRooyyaallJJeellllyy îţi oferă lăptişorul de matcă din regiuninepoluate, izolate, intens deşertice, ce prezintăcondiţii ideale de mediu pentru stupi, iar vitamina Bpe care o conţine ajută la oxigenarea creierului şi lapăstrarea intactă a celulelor nervoase; astfel,capacitatea de memorare creşte şi te ajută să “fii pefază“.

Gingko bilobaeste, poate, ceamai puternicădintre “ierburilememoriei“. Creştecantitatea desânge pompată încreier, dilatândvasele de sânge şimărind rezerva deoxigen. Cu toateacestea, folosireaei nu reprezintă osoluţie demoment, având învedere că suntnecesare câteva

săptămâni pentru a se vedea rezultatele. Această plantăne apără şi de efectele negative ale radicalilor liberi, ceafectează celulele nervoase. FFoorreevveerr GGiinnkkggoo PPlluuss esteîmbogăţit cu ingrediente vegetale cu efect tonic(Ganoderma lucidum, fructe de Schizandra şi remediulFo-ti), care acţionează sinergic cu binefacerile oferite deginkgo.

ŞŞttiiaaţţii ccăă::� Toţi copiiicare obişnuiescsă bea multăapă reuşesc săse concentrezemult mai uşor,să primeascăinformaţii şi săfacă în minteexerciţii decalcul? De

asemenea, sunt mai puţin predispuşi durerilor decap. Ai grijă să nu-ţi lipsească sticla cu apă de pebirou atunci când studiezi şi, dacă nu-ţi place apasimplă, încearcă AAllooee BBlloossssoomm HHeerrbbaall TTeeaa, un ceairevitalizant, fără cofeină, cu gust minunat şi aromăbogată.

� Creierul, care cântăreşte două procente din masanoastră totală, consumă 20% din resurseleorganismului nostru? Din acest motiv este esenţialca în perioada premergătoare examenelor aportulde substanţe nutritive să fie crescut.

Cu un asemenea arsenal redutabil, o dietăsănătoasă şi somn suficient vei intra în perioada

examenelor fără nicio problemă şi vei face faţă cubrio tuturor provocărilor.

F O R E V E R | România & Republica Moldova | martie 2010 | 131 13foreverliving.com ���

Page 14: Revista Forever Martie

Aloe vera. Sănătate. Prosperitate. Împreună.14���

FOREVER MLM - foloseşte această şansă

CUM DEMONTEZI PREJUDECĂŢILE DESPRE

MLMŞtiaţi că foarte mulţi oameni sunt reticenţi în ceea ce priveşte afacerile MLM doar pentru că audexpresia „Multi-level Marketing”? În mintea multora există prejudecata că marketingul în reţeaînseamnă o schemă piramidală ilegală, o înşelătorie menită să-i lase fără bani pe cei care seînscriu şi să-i îmbogăţească pe cei din vârf. Mulţi dintre noi ne lovim de asemenea ideipreconcepute şi, dacă nu ştim să luptăm cu ele, produsele Forever şi Planul de Marketing întârziesă aducă rezultatele scontate. Aşa că, pentru a avea succes, este câteodată nevoie să pregăteştiterenul şi să ai în mânecă argumentele care pot schimba opinia generală despre MLM.

Ce credeţi că ar spune scepticii dacăle-aţi explica faptul că industria MLMeste o ramură a industriei vânzărilordirecte care creează aproximativ 1,5%din totalul locurilor de muncă dinUniunea Europeană? Sau că în anul2004, la nivel mondial, erau 47,2milioane de oameni implicaţi înindustria vânzărilor directe, care auprodus peste 85 de miliarde de dolari?Un studiu PriceWaterhouseCoopers efec-tuat în 1999 estima că industriavânzărilor directe creează echivalentula 3,8 milioane de locuri de muncă full-time numai în Uniunea Europeană. Unadintre concluziile acestui studiu estecă sectorul vânzărilor directe are omare importanţă pentru economiaUniunii Europene şi, prin urmare, artrebui sprijinit de legislaţia UE pentru ai se asigura creşterea prognozată.

Multor oameni le place să meargă lacumpărături şi să achiziţioneze diverselucruri, însă nu le place să simtă că le-a fost vândut un anumit produs. Unalt studiu, realizat de WestminsterBusiness School, dezvăluie că acelorconsumatori care nu au cumpăratniciodată de la o companie de vânzări

directe le displace presiunea de acumpăra pe care o simt din parteadistribuitorilor, dar pe de altă parte lesurâde comoditatea acestui mod de aface cumpărături.

Pentru fiecare dintre motivele dincaseta albastră, dvs. puteţi veni cu unargument. De exemplu, pentru primacategorie puteţi argumenta că nu estenecesar să renunţe la plăcerea de acumpăra din magazine când vinevorba despre îmbrăcăminte, alimenteetc., dar Aloe Vera Gel de la Forevereste net superior produselor comer-cializate în magazinele tradiţionale deprofil. Pentru a doua categorie puteţisă pregătiţi o demonstraţie de produsecare îi va convinge de calitatea aces-tora, iar dacă la final le veţi explica şică produsele pot fi returnate în caz deinsatisfacţie, cu siguranţă veţi avea defăcut cel puţin o comandă. Darîndreptaţi-vă privirea asupra ultimeicategorii: 17% nu au întâlnit niciodatăun distribuitor. Dacă faceţi un calculsimplu veţi afla că într-un oraş mediuca mărime, cu 300.000 de locuitori,există 51.000 de oameni care nu aucunoscut încă vreun distribuitor MLM.Asta da veste bună!

Motive pentru careunii oameni nu aucumpărat încă prinmetoda vânzărilordirecte:

� 46% preferă să meargă lacumpărături în magazineletradiţionale;� 28% nu au încredere căprodusele sunt de calitate;� 27% nu au încredere încei care le prezintăprodusele;� 25% consideră căraportul calitate-preţ nueste unul corect;� 18% îşi fac probleme cuprivire la anumitereclamaţii care ar puteaapărea;� 17% nu au întâlnit încăun distribuitor.

Page 15: Revista Forever Martie

F O R E V E R | România & Republica Moldova | martie 2010 | 131 15foreverliving.com ���

Acelaşi studiu dezvăluie şi dezavantajeale marketingului în reţea, aşa cumsunt ele percepute de cătreconsumatori:

� Distribuitorii prea insistenţi (64%)� Preţul mare al produselor (34%)� Faptul că trebuie să cunoşti un dis-tribuitor (34%)� Faptul că trebuie să iei parte la pre-zentări (24%)� Griji cu privire la calitatea produsului(16%)

Dar atunci când vine vorba deprodusele Forever, aceste aşa zise„dezavantaje” se pot transforma uşorîn avantaje cu ajutorul cărora vă puteţimări echipa şi volumul vânzărilor:

� un distribuitor prea insistent este,într-adevăr supărător, dar dacă reuşiţisă creaţi un mediu plăcut pentru client(de exemplu, o invitaţie la o terasă) îiputeţi arăta că prin această metodăpoate afla pe îndelete toate informa-ţiile de care are nevoie despre unanumit produs, poate pune toateîntrebările care îi trec prin minte, iaratenţia dvs. îi aparţine în totalitate.

� un alt argument în favoarea dvs. estefactorul timp. Cu ajutorul unuidistribuitor, clientul poate economisitimp preţios, pentru că nu trebuie săse mai deplaseze, să mai stea la coadăsau să depindă de programul magazi-nului.

� aici doamnele vor fi de acord: să facicumpărături chiar de la tine din

sufragerie este cel mai plăcut mod dea cumpăra. Astfel poţi încerca toateprodusele şi poţi testa foarte clar dacăţi se potrivesc sau nu.� de cele mai multe ori, produselerealizate de către companiile MLM suntsuperioare din punct de vederecalitativ celor vândute tradiţional,pentru că astfel de companii sunt multmai aproape de consumatori tocmaidatorită distribuitorilor pe care îi au.

Acum, că aţi aflat câteva dintresecretele acestei industrii, nu vă

rămâne decât să folosiţi ceea ce ştiţi în favoarea echipei dvs. Creştereaconstantă a acestei ramuri nu maireprezintă niciun secret pentru nimeni;chiar şi mari oameni de afaceri dinlume se reorientează către MLM. Sepreconizează că, odată cu aceastăcriză mondială, vânzările directe vorprospera şi mai mult.

Fă şi tu parte din această creştere.

Depinde numai de tine!

�� Organizezi prezentări Forever şivrei ca totul să se desfăşoare într-uncadru profesionist? �� Ai la dispoziţie unul dintreposterele roll-up din imaginilealăturate.

- Uşor de transportat- Ocupă puţin spaţiu- Design modern

Cum poţi intra în posesia unui astfelde roll-up?

Completează formularul decomandă pentru roll-up disponibil în

centrele de distribuţie!

Page 16: Revista Forever Martie

Aloe vera. Sănătate. Prosperitate. Împreună.16���

Tu ţi-ai rezervatdeja în agendăperioada 4 – 7

septembrie pentruo extraordinară

întâlnire a liderilorForever România?

Avem o veste şi mai bună pentru tine!Compania lansează şi în acest an provocareacalificării la Întâlnirea Anuală a Managerilor.Îndeplineşte condiţiile de calificare prezentatemai jos şi vei fi recompensat cu decontarea

integrală a cheltuielilor de participare laaceastă întâlnire.

Ai acum şansa de a-ţi relansa afacerea şi de a-ţi îmbogăţi echipa cu noi colaboratori. Acceptă

provocarea, califică-te la acest program stimulativşi lasă restul în seama noastră. Vei avea parte de3 zile de neuitat! Dar nu veni singur! Adu cu tinecât mai mulţi Manageri din echipa ta! În Forever,

munca şi distracţia merg mână în mână!

Perioada de calificare: 1 aprilie – 30 iunie 2010.

Beneficiaţi de acest program stimulativ dacă sunteţideja Manager Recunoscut sau vă calificaţi la acestnivel până la data de 30 iunie, cu condiţia ca în ambele

situaţii să îndepliniţi statutul de ACTIV (4 p.c.) în fiecaredintre cele 3 (trei) luni ale perioadei de calificare: 1 aprilie– 30 iunie.

Sponsorizaţi şi dezvoltaţi un grup de NOIDISTRIBUITORI între 1 aprilie şi 30 iunie şi ajutaţi cel

puţin unul dintre aceştia să atingă nivelul de SUPERVIZOR(indiferent în a câta generaţie se află în linia dumneavoastrăinferioară), tot în această perioadă. Toţi NOII DISTRIBUITORIdin acest grup trebuie să semneze Formularul de Înscriereîntre 1 aprilie şi 30 iunie. Data înscrierii distribuitorilor estedata introducerii Formularului de Înscriere în computerul dela Sediul Central al companiei.

Acumulaţi cel puţin 45 p.c. împreună cu acest NOUGRUP, incluzând aici şi cumpărăturile dumneavoastră

personale. Punctele credit provenind de la distribuitoriiresponsorizaţi aflaţi în prima dumneavoastră generaţie,

precum şi punctele credit provenind de la Noii Distribuitorisponsorizaţi înainte de 1 aprilie NNUU vor fi luate înconsiderare pentru calculul celor 45 p.c., dar vor contapentru îndeplinirea statutului de ACTIV (4 p.c.).

Toate punctele credit necesare calificării la acest pro-gram stimulativ trebuie acumulate în România/Republica

Moldova.

� 3 nopţi de cazare (în perioada 4-7 septembrie 2010) laHotelul Danubius (4 stele) din Sovata;� toate mesele (mic-dejun, prânz şi cină) pentru zilele devineri şi sâmbătă şi micul-dejun duminică.

Premiile se acordă pentru fiecare număr de identificarecalificat. În cazul în care Managerul calificat este singur peFormularul de Înscriere, acesta are dreptul de a avea uninvitat (pe cheltuiala companiei), cu condiţia ca persoanainvitată să se afle cel puţin la nivelul de ManagerRecunoscut. Premiile nu sunt transferabile şi nu secompensează cu bani.

Premii pentru Managerii calificaţi:

FOREVER Întâlnirea liderilor Forever - un eveniment de la care nu ai voie să lipşeşti

RELANSEAZĂ-ŢI AFACEREA ŞI CALIFICĂ-TE LAPROGRAMUL STIMULATIV SOVATA 2010„Am participat în 2009 pentru prima dată la Întâlnirea Managerilor şi am degând să nu mai lipsesc niciodată de la un asemenea eveniment!” Au fost cuvinteleunuia dintre participanţii la evenimentul de la Sovata din 2009!

22

11

33

44

55

DISTRACŢIETRAININGURIMOTIVAŢIE

Page 17: Revista Forever Martie

F O R E V E R | România & Republica Moldova | martie 2010 | 131 17foreverliving.com ���

� La orice unitate CEC, în contul Forever Living Products.Unitatea CEC situată în incinta sediului central din Bucureşti, Bd.Aviatorilor 3, funcţionează după următorul program: luni întreorele 11:15 şi 18:30; marţi – vineri între orele 09:45 – 17:00.

� La centrele de distribuţie, prin intermediul carduluibancar. Nu se acceptă plata în numerar.� Prin serviciul BRD NET pentru cei care au cont deschis la BRD.� La orice sucursală BRD, în următoarele conturi:

�RO24BRDE450SV09924624500 – doarpentru comenzile prin Tel Verde şi online. Pentruprocesarea cât mai rapidă a comenzilor dvs., vă rugămsă nu plătiţi în alt cont produsele comandate astfel.�RO74BRDE450SV01018054500 – pentru ceicare virează contravaloarea produselor prin bancă.

� La trezorerie (pentru cei care achită astfelprodusele), în contul RO96TREZ7005069XXX001347.

Produsele se achită în lei, la cursul de schimb euro / leucomunicat de FOREVER LIVING în ultima zi lucrătoare a

fiecărei luni.

1. La toate centrelede distribuţie dinţară

La sediul central dinBucureşti, Bd. Aviatorilor nr. 3 sepot ridica doarcomenzile personale.

2. Prin Tel Verde, la numărul 080080 ALOE (0800 802 563), de lunipână vineri, între orele 10:00 –16:00.

Data de 25 a fiecărei luni esteultima zi în care se pot facecomenzi online şi prin Tel Verde.

3.Online, la adresawww.comenziforever.ro

Detalii despre efectuareacomenzilor prin Tel Verdeşi online sunt disponibilepe pagina web oficială acompaniei,www.foreverliving.com,secţiunea „Cumpărare produse”.

�Formularele de Înscriere trebuie semnate personal. Nu seacceptă nici Formularele de Înscriere semnate de altcineva, nici celesemnate în baza unei împuterniciri în faţa notarului public.� În termen de maxim 60 de zile de la depunerea fişei bancare pentruvirarea bonusului trebuie să vă deplasaţi la sucursala BRD indicată pe fişăpentru a intra în posesia cardului. � Pentru încasarea bonusurilor obţinute în urma activităţii desfăşurate înRepublica Moldova, distribuitorii sunt rugaţi să contacteze sediul dinChişinău (adresa şi numărul de telefon sunt disponibile în cadrul secţiunii„Programul şi adresele centrelor de distribuţie”).� Facturile de bonus trebuie completate după cum urmează:La rubrica „Explicaţie” trebuie menţionat „Bonus / Comision, conformConvenţiei nr. …”. Rubrica „Cumpărător” trebuie completată astfel:

Cumpărător: Forever Living Products România SRLNr. Ord. Reg. Com.: J40/12036/1998(CUI) CIF: RO11258030Sediul: B-dul Aviatorilor Nr. 3, Sector 1Judeţul: BucureştiContul: RO16BRDE450SV01007574500Banca: BRD-SMC

CUM COMAND PRODUSELE?

�Prin internet, accesând www.foreverliving.com şi selectând apoi Distributor Login/ Europe / Romania. Cele 2 elemente necesare accesului sunt LOGON ID (numărulde identificare Forever) şi PASSWORD. Dacă nu aţi primit sau aţi uitat parola, oputeţi afla prin e-mail la adresa [email protected] (dacă aţi menţionat adresa dee-mail în Formularul de Înscriere), cu menţiunea În atenţia DepartamentuluiAS400, sau prin telefon la Sediul Central din Bucureşti.�Prin SMS la numărul 0745 072 689. Puteţi folosi orice tip de telefon mobilconectat la Orange sau Vodafone. Structura SMS-ului: user = toate cele 12 cifre aleID-ului FLP; parola = parola iniţială este formată din ultimele 6 cifre ale ID-ului FLP.User-ul şi parola trebuie despărţite printr-un singur caracter spaţiu. Parola trebuie să fiediferită de cea utilizată pentru plasarea comenzilor online. Detalii despreserviciul SMS sunt disponibile pe www.foreverliving.com .

IMPORTANT

CUM AFLU SITUAŢIA PUNCTELOR CREDIT?

Forever Living Products România a deschis un nou canal de comunicare cudistribuitorii săi. Puteţi trimite informaţii, întrebări sau propuneri legate de

activitatea de marketing, comunicare şi promovare pe [email protected] . Veţi primi răspunsuri în timpul cel mai scurt, în

măsura relevanţei şi importanţei problemelor ridicate."

Programul şi adresele centrelor de distribuţie

Luni 12 - 20, Marţi, Joi, Vineri, Sâmbătă * 9 - 17, Miercuri 9 - 19Bucureşti: � Bd. Aviatorilor 3, Sector 1, Cod 011852. Tel: 021 222 89 23,

0723 603 556, 0744 674 289; Fax: 021 222 89 24� Str. Traian 187 – 189. Tel: 031 425 47 00; Fax: 031 425 46 99

Cluj: � Str. Bistriţei 16, Cod 400430. Tel: 0264 418 765; Fax: 0264 418 762Iaşi: � Stradela Silvestru 1, Cod 700012. Tel: 0232 219 920; Fax: 0232 276 591Arad: � Str. Marcel Olinescu, Bl. 301, Sc. D, parter, Cod 310295.

Tel: 0257 368 212; Fax: 0257 259 049Constanţa: � Str. Călărași 11, Cod 900590. Tel: 0241 520 242; Fax: 0241 520 243Braşov: � Str. Lungă 130, Cod 500059. Tel/Fax: 0268 473 233Craiova: � St. Maria Tănase 11. Tel: 0251 421 222; Tel/Fax: 0251 421 444Chişinău: � Bd. Dacia 24. Tel: 00373 22 92 81 82

În prima zi lucrătoare a fiecărei luni centrele dedistribuţie sunt închise pentru inventar.

Luni, 5.04.2010 - Toate centrele de distribuţie(România şi Republica Moldova) vor fi închise.

* Cu excepţia centrelor de distribuţie din Bucureşti, Bd. Aviatorilor nr. 3, şi Chişinău, Rep. Moldova

UNDE PLĂTESC PRODUSELE?VREI SĂ AFLI INFORMAŢII DESPRE EVENIMENTELECOMPANIEI, DEZVOLTAREA AFACERII, PRODUSE?COMPLETEAZĂ ADRESA TA DE E-MAIL PE FORMULARELESPECIALE PE CARE LE GĂSEŞTI LA CENTRELE DE DISTRIBUŢIE.

IMPORTANT

@

PROGRAM DE PAŞTI

Page 18: Revista Forever Martie

Aloe vera. Sănătate. Prosperitate. Împreună.18���

FOREVER Calificări

CalificărileLUNII FEBRUARIE

România & Republica Moldova

SUPERVIZORI SPONSORI

Ioana Andrei Piteşti Petre & Elena EneCerasela & Traian Caciuc Iaşi Cătălina BăitanuAna Maria Covrescu Râmnicu-Vâlcea Valerian & Adriana CovrescuDaniela Furtună Pipirig, NŢ Daniela & Vasile IliuţăEcaterina Marinac Piteşti Doina & Dănuţ HanganuOlimpia Mocanu Piteşti Ioana AndreiSorin & Geta Nicoruţ Hunedoara Liviu & Luminiţa RednicCornel & Gabriela Plămadă Moşniţa Nouă, TM Estera & Ioan CuzdrioreanClaudiu Roşca Arad Ştefan & Leonora CosteaTitus Şandru Deva Bogdan PocaznoiAurel & Ionela Tănăsescu Craiova Elena & Ovidiu VelişcuDaniela Ţibulcă Bacău Niculina & Ion AsafteiMara Tomoiagă Baia-Mare Mircea & Raluca FageMaria & Nicolae Turcu Lugoj Sorin & Geta Nicoruţ

ASISTENT MANAGERI SPONSORI

Corina Anca Haţeg, HD Simona PetricCătălina Băitanu Iaşi Carmen & Gabriel LarionPetre & Elena Ene Piteşti Daniel & Petronela OnacheDaniel & Petronela Onache Piteşti Iuliana & Liviu TomaSimona Petric Haţeg, HD Ion & Dorina CiolacIrina Salai Haţeg, HD Corina Anca

Felicitări tuturor şi mult succes în continuare!

Page 19: Revista Forever Martie

F O R E V E R | România & Republica Moldova | martie 2010 | 131 19foreverliving.com ���

TOP 10 în funcţie de pc non-managerialerealizate în luna februarie

PROGRAMUL DE MAŞINĂ

1. Daniel & Maria Parascan 2. Carmen & Gabriel Larion3. Ion & Dorina Ciolac4. Doina Ligia & Neculai Iordache 5. Iuliana & Liviu Toma

6. Mariana & Silviu Ursu7. Violeta & Dumitru Luca 8. Elisaveta & Alexandru Pocaznoi 9. Niculina & Viorel Ciuchea 10. Simona Petric

TOP 20 în funcţie de pc totale realizate în luna februarie (locul din luna precedentă)

TOP 10 în funcţie de pc ale noilordistribuitori realizate în luna februarie1. Constantin & Tania Popa 2. Aurora & Dorel Crăciun 3. Carmen & Gabriel Larion 4. Ioana Antohi 5. Viorel Sîrbu

6. Cristina & Gheorghe Farcaş7. Niculina & Viorel Ciuchea8. Elena Gheorghe9. Maria & Adrian Arghir10. Irina Salai

STIMULENTUL I

Ana AmzaElena & Virgil AngelescuAszalos Ibolya & CsabaMaria & Mircea BagdasarBandi Attila & IzabellaDomniţa & Onisim BontaşIleana & Eugen CirleaVasilica & Dumitru CrăciunLivia CusiacDerzsi Sámuel & EtelkaStana & Laurenţiu DincăCristiana & Eugen DincuţăElena & Ioan DinuţăAurel & Cornelia DurigăMircea & Raluca FageCorina & Dorin FrandeşBucurel & Gyöngyike GhirdăDoina & Dănuţ Hanganu Genoveva IanişevschiCristina & Ilie IscrulescuMariana Iuga

Horaţio KoglerCarmen & Gabriel LarionMádly Susana Petru Arghir MusteaAdelia ClăvacSmaranda Sălcudean Szabó József & MarikaLucica & Gheorghe TăbăcaruIuliana & Liviu Toma Petru & Gheorghiţa VasinMaria Doina & Mircea Zecheru

STIMULENTUL II

Gizella & Marius Botiş Marilena & Teodor CulişirCarina & Sebastian IacătăEmanoil & Georgeta MandreşiConstanţa & Dănuţ Mei RoşuMircea & Dana OlariuCamelia & Vasile OpreaDaniel & Maria ParascanMarcela & Ion Şerban

Marinela TuţuleasaRamona & Dorin Vingan

STIMULENTUL III

Camelia & Daniel Dincuţă Aurel & Veronica Meşter Elisaveta & Alexandru PocaznoiMaria Pop Constantin & Tania PopaPetru & Emilia TruşcăVajda Katalin

(Criteriul pe baza căruia a fost întocmit acest clasament este realizarea statutului de Activprin acumularea a 1 pc în nume personal şi cel puţin 3 pc de la Noi Distribuitori.)

1. Aurel & Veronica Meşter (1)2. Maria Pop (2)3. Camelia & Daniel Dincuţă (4)4. Elisaveta & Alexandru Pocaznoi (5)5. Daniel & Maria Parascan (6)6. Vajda Katalin (3)7. Carmen & Gabriel Larion (10)

8. Doina & Dănuţ Hanganu (8)9. Ramona & Dorin Vingan (7)10. Emilia & Petru Truşcă (13)11. Smaranda Sălcudean (11)12. Mircea & Dana Olariu (12)13. Constantin & Tania Popa (15)14. Derzsi Sámuel & Etelka (14)

15. Marilena & Teodor Culişir (9)16. Elena & Virgil Angelescu (18)17. Lucica & Gheorghe Tăbăcaru (19)18.Doina Ligia & Neculai Iordache (nou)19. Iuliana & Liviu Toma (20)20. Cristiana & Eugen Dincuţă (nou)

Page 20: Revista Forever Martie

În luna martie, pentru orice comandă care include 2 Aloe Blossom Herbal Tea + 1 Forever Bee Honey

primiţi în dar un ceainic personalizat!Promoţia este valabilă până în

data de 31 martie, în limitastocului disponibil.

într-un ceainic elegant!

Savurează alături de cei dragi un ceai aromat, cu miere,


Recommended