+ All Categories
Home > Devices & Hardware > Revista Forever Iunie

Revista Forever Iunie

Date post: 24-May-2015
Category:
Upload: iuliana-fartade
View: 840 times
Download: 3 times
Share this document with a friend
Description:
Lucreaza cu noi intimpul tau liber.www.aloe-online.it
of 20 /20
Iunie 2010 | 134 România & Republica Moldova
Transcript
Page 1: Revista Forever Iunie

Iunie 2010 | 134

România & Republica Moldova

Page 2: Revista Forever Iunie

2���

Mesajul Fondatorului CompanieiCUM NE PUTEŢICONTACTA?Pentru informaţii referitoare la:�companie, produse, site -la adresa de [email protected], cumenţiunea “În atenţiaDepartamentului deMarketing”.�utilizarea produselor - lanumărul de fax 021 222 89 24sau la adresa de [email protected], cumenţiunea “În atenţiamedicilor consultanţi aicompaniei”. Răspunsurile vorfi trimise în cel mult 48 de ore,prin e-mail sau fax (în funcţie demodul în care aţi făcutsolicitarea). Acest serviciu estedisponibil numai pentrudistribuitorii companiei, prinurmare, vă rugăm să menţionaţinumărul dumneavoastră deidentificare în cuprinsulsolicitării. Informaţiile despreutilizarea produselor nu se dauprin telefon.�procesarea înscrierilor şia comenzilor - la adresa dee-mail [email protected],cu menţiunea “În atenţiaDepartamentului AS400”.� înregistrarea fiscală,emiterea şi plata facturilorde bonus, fişele bancare -la adresa de [email protected], cumenţiunea “În atenţiaDepartamentului deContabilitate”.

CUM POT AFLA BONUSULLUNAR?�Bonusul Recapitulativ allunii precedente poate fivizualizat pewww.foreverliving.com. Pentrudetalii, adresaţi-văManagerului superior sausediului central din Bucureşti,la adresa de [email protected], cumenţiunea În atenţiaDepartamentului AS400.�Prin SMS la numărul0745 072 689. StructuraSMS-ului: user parolabonus despărţite de unsingur caracter spaţiu.Bonusurile lunii precedente vorfi afişate începând cu data de15 a lunii viitoare.

SUCCESS DAYVă aşteptăm la următorulSuccess Day, pe 10 iulie

2010, la Sala Polivalentădin Bucureşti.

Am participat decurând la RaliurileMondial şi Latino-American care s-audesfăşurat în Bra-zilia, la Rio deJaneiro, cu un suc-

ces nemaipomenit. Top distribuitori din toată lumeani s-au alăturat, împreună cu 12.000 de distri-buitori latino-americani, pentru o săptămână plinăde energie şi entuziasm. Unul dintre momentelecele mai aşteptate a fost excursia pe muntele “Tiarade zahăr”, un vârf care se înalţă la aproximativ 400de metri deasupra Golfului Guanabara, din Rio.Priveliştea este absolut minunată şi, pentru toţi ceicare l-au vizitat, excursia a fost deosebită şi deneuitat.

La acest Raliu de succes am încoronat-o şi pe MissSonya America Latină. Câştigătoarea de anul acesta,Fabiola Piña, este din Venezuela şi va aveaprivilegiul să ne fie alături la Super Raliul dinDenver, Colorado, ca reprezentantă a AmericiiLatine, împreună cu celelalte patru concurente dinlumea Forever.

În Rio le-am împărtăşit participanţilor la Raliu opoveste minunată, iar acum vreau să v-o împărtă-şesc şi vouă. De curând am citit cartea “Alchimistul”.Sunt sigur că majoritatea aţi citit-o deja, altfel nus-ar explica de ce a intrat în Cartea Recordurilordrept cea mai tradusă carte a unui scriitor încă înviaţă. Este povestea unui ciobănaş andaluz pe numeSantiago, care îşi doreşte din tot sufletul un trai maiîmplinit, însă pentru a reuşi să-şi transforme viaţatrebuie să se aventureze în necunoscut. Trebuiesă-şi urmeze inima în speranţa că astfel îşi vadescoperi comoara. Pe măsură ce înaintăm încălătorie alături de Santiago, ajungem să înţelegemcă, de fapt, comoara pe care o căutăm cu toţii poateveni sub diferite forme.

Mesajul “Alchimistului” este acesta: “Singura noastrăobligaţie este să ne împlinim destinul. Când îţidoreşti cu ardoare ceva, întregul univers conspiră larealizarea dorinţei tale.”

Povestea aceasta se potriveşte perfect tuturor celorimplicaţi în Forever, pentru că noi toţi, într-unanumit moment din carieră, am fost exact caSantiago. După cum vă puteţi imagina, nimeni nuaşteaptă prea mult de la ciobănaşi. Sunt priviţi canişte comercianţi care cutreieră ţara, au grijă deturma lor, vând lână şi brânză. Nu aşa eram şi mulţi

dintre noi, înainte să întâlnim oportunitateaForever?

Dar Santiago este diferit. Citeşte cărţi interesante,visează să călătorească şi ştie că lumea i-a rezervatmai mult decât pot aştepta alţii de la un umilcioban. Santiago începe să aibă un vis repetitiv încare îşi descoperă comoara lângă Piramide, în Egipt.Iar promisiunea comorii îl mobilizează atât de tare,încât e gata să rişte tot ceea ce a strâns până înprezent. Vă sună cunoscut?

Tânărul porneşte la drum. Găseşte ajutor în cele maineaşteptate locuri, de la cei mai exotici şi ciudaţioameni. În ultima parte a călătoriei sale, presăratăcu pericole şi dezvăluiri dintre cele mai profunde,vânătoarea de comori a lui Santiago se sfârşeşte cudescoperirea unor comori interioare.

Povestea este despre credinţa, puterea şi curajul pecare toţi le avem înlăuntrul nostru. Pentru a ledescoperi, trebuie doar să urmăm calea idealurilorpersonale. Santiago ne învaţă cum să ne urmăminima, să descifrăm semnalele subtile presăratede-a lungul drumului şi să înţelegem că, pe măsurăce căutăm să ne îndeplinim visurile, ne vor găsi şiele pe noi… dacă le permitem.

Aşadar, unde vă aflaţi în călătoria voastră? Sunteţisurprinşi că drumul v-a adus către Forever? V-aţidescoperit deja comoara? Este o comoară fizică sauaţi descoperit-o în interiorul vostru? Aţi realizat totce vă propuseserăţi alături de Forever? I-aţi ajutatpe cei întâlniţi de-a lungul drumului? Aţi fostcurajoşi în faţa adversităţilor şi milostivi încelebrarea realizărilor? Călătoria voastră a ajuns lafinal sau sunteţi exploratorii a căror vânătoare decomori abia a început?

Mă simt onorat să fac parte din călătoria voastră.Indiferent de obstacolele vieţii, important este săştiţi spre ce stea vă îndreptaţi şi să n-o lăsaţiniciodată să se stingă. Fiţi răbdători în călătoriilevoastre şi atenţi întotdeauna la lucrurile măruntedin jur, care vă pot arăta calea. Amintiţi-vă mereuce-i spune alchimistul lui Santiago cel nerăbdător:„Secretul se află aici, în prezent. Dacă acorzi atenţieprezentului, îi poţi aduce îmbunătăţiri. Şi dacăîmbunătăţeşti prezentul, ceea ce va veni mai târziuva fi, de asemenea, îmbunătăţit.”

Al vostru pentru totdeauna,Rex Maughan

Acordă atenţie prezentului

Aloe vera. Sănătate. Prosperitate. Împreună.

Page 3: Revista Forever Iunie

Trăim vremuri în care parteneriatul este mai multdecât o soluţie. Este o necesitate stringentă. Ştimcă unde-s doi puterea creşte, iar unde-s maimulţi se declanşează efectul de sinergie caremultiplică forţa grupului şi şansele lui de reuşită.Altceva nu ştim sau ne purtăm deseori ca şi cumnu am şti – cine este primul şi cel mai importantpartener.

În schimb, avem impresia că ştim cine ne esteduşman. O situaţie dificilă de viaţă, crizaeconomică, guvernul, şeful de la serviciu, vreuncoleg care ne poartă sâmbetele, ne criticărăuvoitor şi ne demontează orice propunere,cineva din familie care vrea să ne fure visul şi iaîn râs ideea că putem reuşi ceea ce ne-ampropus... E doar o impresie – de fapt nu ştim cinene este duşman, aşa cum adesea nu ştim nicicine este primul şi cel mai important partener alnostru.

Nu ai adversari. Tot ce ţi se opune este un test,un impuls să găseşti soluţii, o inspiraţie săreuşeşti mai mult. Singurul şi în acelaşi timp celmai periculos adversar rişti să-ţi devii chiar tu.Tu eşti singurul care îşi poate ucide visul. Teîndoieşti? Crezi că este un simplu fel de a spune?

Statisticile medicale arată că în ultimul deceniu acrescut alarmant rata bolilor autoimune, boli încare sistemul imunitar se dă peste cap şiorganismul ajunge să lupte împotriva propriilorsale structuri. Ceea ce se petrece în domeniulsănătăţii fizice se observă şi în planul sănătăţiipsihologice. Deseori oamenii îşi folosesc putereaminţii otrăvindu-se cu neîncredere, nemulţu-mire, pesimism, supărare. E ceea ce o vorbăromânească numeşte prin „a-ţi da cu dreptul înstângul”. E o boală autoimună a gândirii.

În atitudinea pe care o ai faţă de tine însuţi nuexistă varianta neutralităţii. Dacă nu-ţi eştiprieten, sigur îţi eşti duşman. Alege aşadar să-ţifii prieten. Dă-i sufletului hrana care îi este detrebuinţă. Acordă-ţi timp pentru tine însuţi. Tucontezi cel mai mult, trebuie să ai prioritateabsolută. Nu se numeşte egoism, ci înţelepciune,pentru că nu poţi face nimic important şi dedurată pentru ceilalţi, dacă tu nu eşti împlinit, înechilibru, în armonie.

E nevoie să faci echipă bună cu tine însuţi. Să tecunoşti, să te respecţi, să te sprijini pe tineînsuţi. Acesta e primul pas pentru a face echipăbună cu oameni pe care Forever Living Productsîţi dă posibilitatea să-i alegi. Eşti patronulcarierei tale – ai primit de la Forever ideea,strategia de lucru, sistemul de afaceri. Totul te

sprijină. Poţi să-ţi formezi echipa şi împreună cuea să foloseşti la superlativ ceea ce oferăcompania.

Nu poţi obţine singur rezultatele. În Foreverparteneriatul e mai mult decât o soluţie, e onevoie stringentă. Până ajungi la un nivel înalt alcarierei primeşti şi înveţi. După ce ai atinstreapta dorită priveşti spre cei din urma ta, îisusţii să înveţe şi dăruieşti. E momentul săîmpărtăşeşti ceea ce ai acumulat, este o bucurie,este o motivaţie să te mobilizezi şi să urci încontinuare, la următorul nivel de acţiune, deforţă, de reuşită.

Întotdeauna este importantă echipa – întâi cea încare ai intrat, apoi cea pe care o formezi. Forevereste o companie care dovedeşte acest fapt. Ocompanie în care învăţăm continuu nevoia desincronizare în reţea. E ca în sport, unde nucâştigă echipa cea mai talentată, ci echipa ceamai sincronizată. Iar atunci când echipa cea maitalentată are şi cel mai înalt grad de sincronizarepoate să scrie istorie.

România a demonstrat că este foarte bună atuncicând punem la unison obiectivele, energia,eforturile. A arătat că este capabilă de perfor-manţe. Fie că este vorba de competiţii sportive,fie cultural-artistice, contează imaginea Româ-niei. Contează imaginea pe care NOI o facemRomâniei.

Suntem o parte din România, suntem o parte dinmarea echipă Forever. Suntem o parte dinpropria echipă. Avem calităţi extraordinare,merită să le punem la treabă. Merită să folosimexemplar şansa parteneriatului cu ceilalţi şiparteneriatul cu noi înşine. Am ajuns în punctulîn care mulţi dintre consultanţii companieinoastre sunt la înălţime. E nevoie să urcăm şi laun alt nivel de parteneriat, şi la un alt nivel desincronizare. Acest fapt este mai mult decât osoluţie. Este o nevoie stringentă.

Vă dorim mult succes!

Cu drag,Dr. Szőcs Gábor & Dr. farm. Szőcs Dóra

F O R E V E R | România & Republica Moldova | iunie 2010 | 134 3foreverliving.com ���

Mesajul FondatoruluiCompaniei &Mesajul DirectorilorGenerali

O poveste frumoasăalături de o echipăminunată

Pe ploaie se aleargăcel mai bine

Start în calificarea la RaliulEuropean, Viena 2011

Sărbătoarea succesuluişi a învingătorilor

Cum arată proiectultău Forever

Lecţia de pasiuneForever cu Berkics Miklós,Diamant-SafirManager

Mai multe avantaje penoua platformăwww.comenziforever.ro

INFO FOREVER

Calificărilelunii mai

22--33

66--77

88--99

1100--1133

1144

1155

1188--1199

44--55

1155

1177

CUM SĂ FACI ECHIPA PERFECTĂ

Mesajul Directorilor Generali

Page 4: Revista Forever Iunie

O POVESTE FRUMOASĂalături de o echipă minunată

Aloe vera. Sănătate. Prosperitate. Împreună.

FOREVER Interviu

4���

FFoorreevveerr:: ÎÎnn aacceeaassttăă vvaarrăă ssee îîmmpplliinneesscc 1122aannii ddee ccâânndd vv--aaţţii ddeeddiiccaatt ttrruupp şşii ssuufflleettaacceesstteeii aaffaacceerrii.. CCee ggâânndduurrii şşii sseennttiimmeenntteevv--aauu ccoopplleeşşiitt îînn aacceeaa zzii ddee iiuulliiee 11999988,, îînnccaarree aaţţii ddeecciiss ssăă sseemmnnaaţţii FFoorrmmuullaarruull ddeeÎÎnnssccrriieerree??

EElliissaavveettaa PPooccaazznnooii:: Prima zi în Forever nu seuită niciodată şi ne gândim adesea cum adevenit atât de specială. Credem că la mijloca fost o conjunctură favorabilă în care s-auîntâlnit mai mulţi factori ce au contribuit lastartul alături de Forever.

FF:: NNee ppuutteeţţii ddeezzvvăălluuii aacceell ccuummuull ddeeffaaccttoorrii??

AAlleexxaannddrruu PPooccaazznnooii:: Ar fi invitaţia sponso-rilor noştri pe care-i cunoşteam şi în careaveam încredere, venirea doamnei Maria Popla Arad, tocmai de la Năsăud, răgazul decâteva ore pe care ni l-am îngăduit printrealergăturile noastre zilnice ca să ascultămaceastă prezentare, deschiderea noastrănativă spre nou şi natural şi, nu în ultimulrând, oferta companiei, pe care am întreză-rit-o mai ales în ceea ce priveşte produsele,ca o soluţie pentru problemele noastre desănătate.

FF:: DDeeccii ffiieeccaarree ooccaazziiee aa ccooiinncciiss ccuu oo aallttaaşşii ppâânnăă llaa uurrmmăă ttoottuull ss--aa îînnttââmmppllaatt ddiinnppuurrăă ccooiinncciiddeennţţăă..

EE..PP..:: Exact! Mare dreptate avea cel care aspus că o coincidenţă este „o minune maimică în care Dumnezeu vrea să rămânăanonim”.

FF:: AAccuumm aacceeaa dduuppăă--aammiiaazzăă ddee iiuulliiee vvii sseeppaarree oo mmiinnuunnee,, ddaarr ccuumm vveeddeeaaţţii aattuunncciivviiiittoorruull aallăăttuurrii ddee FFoorreevveerr??

AA..PP..:: Viitorul nostru în Forever nu s-aîntrevăzut imediat. Ca orice capitol de viaţă,şi aici există un început, o desfăşurare, dupăcare lucrurile încep să se precipite, urmeazăcâteva eşecuri, perioade plate, izbânzi, iarăşieşecuri, dar ceva totuşi rezistă: beneficiileutilizării produselor şi răsplata cinstităpentru munca desfăşurată, ceea ce-ţi dăîncredere să păşeşti mai departe alături deun partener de nădejde. În momentul în careobservi efectele produselor şi eşti încântatde ele, apare o singură problemă: de unde lepoţi cumpăra şi mai sunt în stoc?

FF:: IIaarr ppee vvrreemmeeaa aacceeeeaa pprroodduusseellee nnuu sseeppuutteeaauu ccuummppăărraa ddiinn RRoommâânniiaa,, ccii ddiinnUUnnggaarriiaa..

AA..PP..:: Erau peste graniţă. „Şi ce dacă!”, şi-auspus oamenii şi, bineînţeles, şi noi. Am

trecut la o aprovizionare frenetică. Oameniicereau tot mai mult. Asta a condus la ocreştere explozivă a rulajului provocată deun val al entuziasmului indus de noutate şide satisfacţia dată de efectele produselor.

FF:: AAcceellaa aa ffoosstt mmoommeennttuull îînn ccaarree vv--aaţţiissppuuss „„AAffaacceerreeaa aassttaa cchhiiaarr oo ssăă mmeeaarrggăă!!””,,mmoommeennttuull îînn ccaarree vv--aaţţii ddaatt sseeaammaa ccăămmuunnccaa îînncceeppee ssăă vvăă ffiiee rrăăssppllăăttiittăă??

EE..PP..:: Nu prea înţelegeam atunci înştiinţărileîn limba maghiară despre faptul că vomprimi oficial în dolari (şi nu puţini) răsplatapentru munca depusă! Dar era o promisiuneîn care noi credeam. Nu mai conta vremea,vama sau lipsa unor produse din depozite,deoarece am căpătat încredere în ele, încompanie şi în oamenii care le aduceau.Presiunea ajunsese atât de mare, încâtdeschiderea oficială Forever România deve-nise un act de organizare şi o problemă detimp. Să nu uităm că a 57-a ţară deschisă de

În acest număr al revistei vă oferim uninterviu de excepţie cu unii dintre pionieriiForever şi membri President’s Club. Deprofesie economist şi inginer, Elisaveta şiAlexandru Pocaznoi s-au alăturat în urmăcu 12 ani echipei Forever Living,dezvoltându-şi cu seriozitate, pasiune şimultă muncă o carieră de succes alăturide Forever. Vă invităm să aflaţi, dinpaginile următoare, câteva dintresecretele reuşitei celor mai proaspeţi SafirManageri din România: familia Elisavetaşi Alexandru Pocaznoi.

Page 5: Revista Forever Iunie

F O R E V E R | România & Republica Moldova | iunie 2010 | 134 5foreverliving.com ���

Forever în ordine cronologică era prima ţarăcu 11 Manageri calificaţi deja. Venireacompaniei Forever în România a devenitpentru noi o provocare, pentru că cel puţinjumătate din echipa noastră n-a mai vrut săplătească preţul succesului, mult mai mareîn noua conjunctură.

FF:: AAvvâânndd îînn vveeddeerree ccăă ppiioonniieerriiii FFoorreevveerrRRoommâânniiaa ssuunntt ooaarreeccuumm iinnvviiddiiaaţţii ppeennttrruummaarreeaa şşaannssăă ddee aa ffii ffoosstt pprriimmiiiiddiissttrriibbuuiittoorrii,, cceeeeaa ccee nnee ssppuunneeţţii eessttee oonnoouuttaattee.. DDee ccee ccrreeddeeţţii ccăă ss--aa îînnttââmmppllaattaaşşaa,, ttoottuuşşii??

AA..PP..:: Distanţele dintre Bucureşti şi Arad, apoiCluj şi Arad s-au dovedit piedici adevărate înfaţa dorinţei lor de succes. Totuşi, cei fideliau rămas, ne-am reorganizat, dar amobservat că şi în aceste condiţii bonusurileveneau. Noroc cu neîmplinirile din carierelenoastre clasice, care ne-au dezmeticit şi ne-au făcut să decidem, să demarăm dinplin promovarea sistemului Forever pentru agenera principala noastră sursă de câştig.

FF:: PPrriinn uurrmmaarree,, aacceessttee ppiieeddiiccii aauu ffoossttccrruucciiaallee îînn hhoottăărrâârreeaa aasscceennssiiuunniiii dduumm--nneeaavvooaassttrrăă îînn PPllaannuull ddee MMaarrkkeettiinngg??

AA..PP..:: Nu a existat niciun moment bine definitcare să confirme soliditatea afacerii. Totul s-a desfăşurat într-un lung şir de etape, princare activitatea noastră primea confirmareaechităţii, echilibrului, generozităţii şiîncărcăturii stimulative ale Planului deMarketing. Cum activitatea noastră se bazatocmai pe promovarea acestui Plan deMarketing probat deja şi a unor produse deo calitate neegalată, dovedită de ani de zile,am putut munci liniştiţi, lipsiţi de grijilepresupuse de comerţul clasic.

FF:: ŞŞii mmuunncciinndd îînn aacceesstt ssttiill aaţţii ttrreeccuutt pprriinnccaalliiffiiccăărrii ppâânnăă llaa nniivveelluull ddee SSaaffiirrMMaannaaggeerr.. CCaarree ddiinnttrree aacceessttee ccaalliiffiiccăărrii aaffoosstt cceell mmaaii ggrreeuu ddee oobbţţiinnuutt?? PPee ccaarree aaţţiioobbţţiinnuutt--oo cceell mmaaii uuşşoorr??

AA..PP..:: Nicio calificare nu a fost uşoară, pentrucă oricare dintre ele însemna o nouă etapă îndezvoltarea ca lider. Ce e frumos în MLM şiextraordinar în Forever este că te dezvolţialături de echipa ta, cu ajutorul linieisponsoriale, care are iinntteerreessuull ssăă ttee sspprriijjiinneeîn demersul tău. Problema este dacă ttuu aiînţeles acest lucru, te-ai decis şi acţionezi casă te dezvolţi. Ca şi în viaţa reală, noi nuputem negocia cu nimeni pentru a obţinevalori adevărate, cum ar fi cele fizice,psihice, intelectuale şi mai ales morale. Defiecare dintre noi depinde la ce nivel valoricdorim să ne trăim viaţa, iar Forever, dupăpărerea noastră, este cel mai favorabilmediu, formator pentru reuşită.

FF:: AAcceeaassttaa eessttee mmeennttaalliittaatteeaa ccaarree vv--aaaadduuss ssuucccceessuull.. FFeelliicciittăărrii!! CCee lleeccţţiiee vv--aappeerrmmiiss ssăă aajjuunnggeeţţii îînn aacceesstt ppuunncctt??

AA..PP..:: Dacă vrei să ai succes, primul lucru caretrebuie învăţat în MLM este că nu poţiconvinge pe nimeni de nimic, dar poţiinfluenţa pe oricine, dacă reuşeşti să-i deviiexemplu şi mentor, să-şi realizeze visurile,la început la scară mică, 2-3 oameni, apoiechipe din ce în ce mai mari. Pe om nu-linteresează câte ştii, câte poţi sau câte faci,ci dacă şi cât îţi pasă de el. De asta depindedacă Forever devine o poveste frumoasăalături de echipă, ori o veşnică şi ceţoasăcăutare de noi oportunităţi.

FF:: PPeennttrruu dduummnneeaavvooaassttrrăă FFoorreevveerr îînn--sseeaammnnăă oo ppoovveessttee ffrruummooaassăă aallăăttuurrii ddee ooeecchhiippăă ffrruummooaassăă..

EE..PP..:: Aşa este! Fiecare dintre „nestematele”noastre (n.r. cei nouă Manageri) a decis latimpul său să ne urmeze, iar noi să le fimsprijin. Tot ei au decis care să „strălucească”mai tare sau mai repede. Fiecare trebuieînţeles şi n-am uitat să le fim călăuză încontinuare şi unora şi altora, pentru a learăta că şi ei pot ajunge acolo.

FF:: IIaarr lleeccţţiiaa cceeaa mmaaii iimmppoorrttaannttăă ppee ccaarreellee--aaţţii „„pprreeddaatt--oo”” aa ffoosstt……

AA..PP..:: Că nu este uşor să ajungi să aiperformanţe. Noi am descoperit cănemulţumirea pozitivă este cel mai buncombustibil pentru realizarea visurilor. Estefoarte uşor să-ţi pierzi avântul atunci cândeşti luat de valurile vieţii şi de auto-suficienţă. Noi mulţumim Cerului că ne-aferit de multe ori de acest sentiment. Dinexperienţa dobândită am dori să definimcâteva etape pe care cei care doresc o viaţăfericită prin Forever trebuie să le parcurgă:� înţelegerea reală a fenomenului Forever;� cunoaşterea lui în detaliu şi ansamblu;� promovarea responsabilă, în litera politi-cilor lui;� sprijinirea „noilor recruţi” în a deveni„veterani de performanţă”;� crearea unei atmosfere de emulaţie şi en-tuziasm în cadrul echipei, propice uneipermanente perfecţionări şi dezvoltăripersonale.

Entuziasmul şi emulaţia pentru omul nousunt asigurate de faptul că o astfel deafacere simplă şi la cheie, pe care o dezvolţiajutat de sponsor, poate fi realizarea vieţiisale, deja trăită de milioane de oameni.Totul este o problemă de atitudine, acţiuneşi timp. Pentru sponsorul de succes, însă,cele două acceleratoare de afacere amintiteanterior asigură visul deja în realizare şibucuria dată de succesele echipei.

FF:: CCuuvviinntteellee dduummnneeaavvooaassttrrăă ppuunn îînnlluummiinnăă eexxppeerriieennţţaa vvaassttăă.. DDaaccăă aacceeaassttăăeexxppeerriieennţţăă vv--aarr ffii ppuuttuutt aajjuuttaa ccuummvvaa llaaîînncceeppuuttuurrii,, ccuumm aarr ffii ffăăccuutt--oo??

EE..PP..:: Dacă ar fi să începem acum munca înForever, n-am mai pierde cinci ani să ne

convingem că avem de-a face cu o afacereminunată. Am pune un accent mai mare pepregătire, planificare şi respectarea eiîntocmai.

FF:: DDaaccăă aaţţii aammiinnttiitt ddee ppllaanniiffiiccaarree,, hhaaiiddeeţţiissăă aarruunnccăămm uunn oocchhii ppee aaggeennddaa uunneeiiffaammiilliiii ddee SSaaffiirr MMaannaaggeerrii:: ggăăssiimm aaccoollooccaappiittoolluull „„ssppoonnssoorriizzaarree””?? MMaaii aavveeţţii ddeeuunnddee ssăă ssppoonnssoorriizzaaţţii ooaammeennii nnooii îînnaaffaacceerree ssaauu ttooţţii ccuunnoossccuuţţiiii ssuunntt iimmpplliiccaaţţiiddeejjaa îînn aaffaacceerree??

EE..PP..:: Rex este „zeul” eficienţei dovedite şipentru că statutul de Distribuitor Activ esteobligatoriu până la nivelul de Diamant.Întrebaţi-i pe Diamanţii Forever dacă îşirealizează statutul de Activ înscriind oameninoi. Cu toţii ar trebui să dorim să devenimDiamanţi. Diferenţa dintre cei care reuşesc şicei care nu reuşesc este dată de atitudine,acţiune şi planificare. Dacă nu-i iei caexemplu, foarte greu poţi parcurge acestdrum. Cunoscuţii din listele noastre audevenit unii dintre colaboratorii actuali, iarcei mai mulţi dintre ei observatori de ladistanţă ai evoluţiei noastre în Forever. Lemulţumim şi acestora că ne-au fost,deocamdată, parteneri de antrenamenteficienţi pentru abordările noastre viitoare.

FF:: AAmm îînnţţeelleess!! SSppoonnssoorriizzăărriillee ssuunntt îînnffrruunntteeaa aaggeennddeeii dduummnneeaavvooaassttrrăă.. ÎÎnnssăăaattuunnccii ccâânndd ooaammeenniiii nnooii hhoottăărrăăsscc ssăă sseeîînnssccrriiee,, ccaarree eessttee pprriimmuull lluuccrruu ppee ccaarree îîllîîmmppăărrttăăşşiiţţii ccuu eeii??

AA..PP..:: Le spunem celor care încă mai cred căau ghinion că abia după 12 ani au descoperitForever, că, de fapt, au un mare noroc: în locde „cărăruia” spre succes amintită de familiaBotiş, astăzi ei dispun de „autostradă”, în locde un banal manual de învăţare a conduceriiau instructori de performanţă care-i ajutăsă-şi atingă scopurile prin Forever.

FF:: FFooaarrttee ffrruummooss!! ÎÎnn îînncchheeiieerree,, ssppuunneeţţii--nneeccee vv--aaţţii pprrooppuuss ssăă rreeaalliizzaaţţii ppâânnăă llaa ffiinnaa--lluull aannuulluuii,, aaccuumm ccăă nniivveelluull ddee SSaaffiirr MMaannaa--ggeerr ppooaattee ffii ttăăiiaatt ddee ppee lliissttăă??

AA..PP..:: Planurile noastre de viitor pot ficuprinse în fraza: „Viena, venim cu câţiva noiManageri, Senior Manageri, Soaring Mana-geri, Eagle Manageri şi posesori de ProfitShare!

Dorim ca aceste rânduri să fie un mesajeficient pentru echipa Forever a ţării noastre:să învăţăm din experienţa trecutului pe careo are afacerea în România, din experienţaprezentului „binecuvântat” de criza econo-mică actuală, iar astfel să ne pregătimpentru a aborda cu succes viitorul.

Interviu realizat deAlexandra Stoica

Departament Marketing

Page 6: Revista Forever Iunie

Pe 9 mai ne-am reunit cu mic, cu mare, cu părinţi, bunici,copii şi prieteni la cea de-a şaptea ediţie a crosului „Fiisănătos cu Aloe vera”. În ciuda norilor care ameninţau să nestrice buna dispoziţie, intrarea în parcul Herăstrău s-adovedit neîncăpătoare pentru mulţimea celor care ni s-aualăturat la sărbătoarea energiei. La mesele de înscriere eraforfotă mare, pe aleile din jurul scenei participanţii îşifăceau încălzirea alături de Florentina Opriş pentru cursa de4 kilometri. Doru Paşcan, Senior Manager şi gazda acesteiediţii a crosului, a amintit tuturor valorile promovate de

compania noastră, cât de important este să avem un stil deviaţă sănătos şi echilibrat, care îmbină armonios o alimen-taţie corectă şi o „porţie” zilnică de mişcare. Datorităenergiei şi bunei dispoziţii cu care Doru Paşcan a moderatevenimentul, cei peste 1000 de participanţi la cros pur şisimplu au ignorat vremea neprielnică şi au avut parte dedistracţie din plin. Cu puţin înainte de start, ploaia, carepână atunci părea timidă, nu s-a lăsat până când nu i-audat până la piele pe toţi concurenţii. „Pe ploaie se aleargăcel mai bine!” ne-a strigat unul dintre concurenţi, iar la ora10, când marea campioană Violeta Beclea a dat startul

crosului, peste 1000 de persoane au pornit încursa pentru sănătate.

Când participanţii s-au reunit la intrarea înparc, turna cu găleata, dar atmosfera desărbătoare a fost întreţinută de Doru Paşcan şide concertul lui Marius Nedelcu. Cu toţii amfredonat şi am dansat în ritmul melodiilorantrenante până a sosit momentul mult aştep-tat al premierii. Premiile au fost acordate de

FOREVER Fii sănătos cu Aloe vera

PE PLOAIE SE ALEARGĂCEL MAI BINE

A devenit o tradiţie mult aşteptată să petrecem a douaduminică a lunii mai în stilul Forever, alergând pentrupopularizarea unui mod de viaţă activ, sănătos şiechilibrat.

Violeta Beclea Elisabeta Lipă Doru Paşcan, Senior Manager

Startul celei de-a 7-a ediţii a crosului “Fii sănătos cu Aloe vera”

Aloe vera. Sănătate. Prosperitate. Împreună.6���

Page 7: Revista Forever Iunie

marea campioană olimpică Elisabeta Lipă, supra-numită “canotoarea secolului” şi “La Grandissima”,alături de Violeta Beclea, vicecampioană mondialăşi olimpică şi de Florentina Opriş. În aplauzelecelor prezenţi, nestingheriţi de vremea rea, câşti-gătorii şi-au primit premiile, iar fericiţii parti-cipanţi la tombolă au intrat în posesia celor 10rucsaci, 5 iPod-uri, 5 camere foto şi o bicicletăperformantă.

La această ediţie a crosului am înţeles, maimult decât oricând, că depinde doar de noi săavem un stil de viaţă sănătos şi echilibrat. Lemulţumim celor care au contribuit la reuşitaacestui eveniment, precum şi tuturor distribui-torilor care s-au implicat activ în organizareacrosului şi suntem onoraţi că le-am avut alăturide noi pe marile campioane. Vă aşteptăm cudrag în 2011, la a opta ediţie a crosuluiForever.

Până atunci, „Fiţi sănătoşi cu Aloe vera!”

Câştigătorul marelui premiu de la tombolăMarius Nedelcu

Încălzire cu Florentina Opriş

F O R E V E R | România & Republica Moldova | iunie 2010 | 134 7foreverliving.com ���

Page 8: Revista Forever Iunie

Aloe vera. Sănătate. Prosperitate. Împreună.8���

E momentul să intri în competiţia pentru calificarea la mareleeveniment european al anului 2011, ce va avea loc pe 15 şi 16aprilie la Viena. Perioada de calificare este 11 iiuulliiee –– 3311ooccttoommbbrriiee 22001100.. Ai patru luni la dispoziţie pentru a-ţi relansaafacerea şi a te califica la unul dintre cele trei nivele aleacestui program stimulativ. Nu te mulţumi cu puţin! Ai laîndemână toate instrumentele care te pot ajuta să ajungi pânăîn vârf: produse de o calitate excepţională, un Plan deMarketing simplu, generos şi foarte bine gândit, ooportunitate de afacere de care au nevoie cu siguranţă toţi ceidin jurul tău, pentru a trăi mai sănătos şi mai prosper şi, nuîn ultimul rând, avantajele extraordinare ale sistemului NDP.Ţinteşte cât mai sus şi, astfel, vei deveni un exemplu pentruechipa ta, care te va urma. Cu toţii meritaţi să mergeţi la Vienaca nişte adevăraţi învingători, mai ales că Forever Germania şiAustria, gazdele acestei întâlniri, se află pe locul al doilea întopul celor mai bune ţări Forever din Europa şi pe locul alpatrulea în topul mondial Forever.

Acceptă provocarea pe care ţi-o lansează compania şi nuamâna nicio secundă startul în această competiţie. Planifică-ţicu seriozitate reuşita, alături de sponsor şi de echipă, şi anulviitor, în aprilie, veţi avea cu toţii ocazia de a vă afla în unuldintre cele mai frumoase, mai pitoreşti şi mai încărcate deistorie oraşe din lume: VIENA. Şi, cine ştie, poate veţi aveaocazia să vizitaţi una dintre cele mai recente achiziţii făcutede Rex pentru Forever Resorts, un superb castel în Germania.

Iată ce trebuie să faci:

Condiţii generale de calificare pentru toate cele 3 niveluri

� Trebuie să fiţi Activ în fiecare lună a perioadei de calificare.� Trebuie să sponsorizaţi ttrreeii NNooii DDiissttrriibbuuiittoorrii în prima ge-neraţie după 11 iiuulliiee, astfel încât fiecare dintre aceştia săajungă la nivelul de Asistent Supervizor în timpul perioadei decalificare la Raliul European.

REGULI SUPLIMENTARE PENTRU CALIFICAREA LA NIVELUL 1Acumulaţi 20 pc din vânzări în cadrul acestui nou grup,incluzând aici şi cumpărăturile dvs. personale. Fiecare dintrecei trei Noi Distribuitori sponsorizaţi în perioada 1 iulie – 31octombrie trebuie să acumuleze, după calificarea la nivel deAsistent Supervizor, încă 2 pc.

REGULI SUPLIMENTARE PENTRU CALIFICAREA LA NIVELUL 2Acumulaţi 50 pc din vânzări în cadrul acestui nou grup,incluzând aici şi cumpărăturile dvs. personale. Doi dintre Noii

� Eşti pregătit pentru un nou start în forţă al afacerii tale Forever?� Eşti dornic să-ţi îmbogăţeşti echipa cu oameni noi, care să-şiconstruiască, la rândul lor, o carieră de succes în Forever?� Eşti nerăbdător să te afli în compania celor mai bunidistribuitori Forever din Europa, să înveţi din experienţa care le-aadus succesul?� Îţi doreşti să fii recunoscut pe scenă, pentru rezultatele muncii tale, chiar de Rex Maughan, Fondatorulcompaniei, Gregg Maughan, Preşedintele Forever Living Products International şi Aidan O’Hare,Vicepreşedinte pentru Europa?

Viena, Austria, 15 – 16 aprilie 2011

START ÎN CALIFICAREA LA FOREVER Eveniment

RALIUL EUROPEAN

Page 9: Revista Forever Iunie

F O R E V E R | România & Republica Moldova | iunie 2010 | 134 9foreverliving.com ���

Distribuitori sponsorizaţi între 1 iulie şi 31 octombrie şicalificaţi la nivel de Asistent Supervizor trebuie să acumuleze,împreună cu echipele pe care şi le formează, cel puţin 15 pcîn perioada de calificare la Raliul European (incluzând aici şicele 2 pc necesare calificării la nivel de Asistent Supervizor).Cel de-al treilea Nou Distribuitor sponsorizat între 1 iulie şi31 octombrie trebuie să acumuleze, după calificarea la nivelde Asistent Supervizor, încă 2 pc.

REGULI SUPLIMENTARE PENTRU CALIFICAREA LA NIVELUL 3Acumulaţi 95 pc din vânzări în cadrul acestui nou grup,incluzând aici şi cumpărăturile dvs. personale. Doi dintre Noii

Distribuitori sponsorizaţi între 1 iulie şi 31octombrie şi calificaţi la nivel de AsistentSupervizor trebuie să acumuleze, împreună cuechipele pe care şi le formează, cel puţin 30 pcîn perioada de calificare la Raliul European(incluzând aici şi cele 2 pc necesare calificăriila nivel de Asistent Supervizor). Cel de-altreilea Nou Distribuitor sponsorizat între 1iulie şi 31 octombrie trebuie să acumuleze,după calificarea la nivel de Asistent Super-vizor, încă 2 pc.

REGULI PENTRUOBŢINEREA PARTICIPĂRII

Competiţia începe la 11 iiuulliiee 22001100 şi se încheieppee 3311 ooccttoommbbrriiee 22001100, odată cu închiderealunii. Toate cerinţele trebuie să fie îndepliniteîn timpul perioadei de concurs. Regulile decalificare trebuie interpretate conform noiipolitici de sponsorizare Start de Succes,introdusă de FLP România la 1 octombrie2000.

Noii Distribuitori care semnează Formularul deÎnscriere în perioada 1 iulie – 31 octombrie şidoresc să se califice la Raliul European trebuiesă îndeplinească statutul de Activ în luna încare s-au înscris şi în restul lunilor rămasepână la sfârşitul perioadei de calificare. (Deexemplu, dacă un distribuitor se înscrie încompanie la mijlocul lunii aauugguusstt, acesta vatrebui să fie Activ în aauugguusstt,, sseepptteemmbbrriiee şşiiooccttoommbbrriiee.) Data înscrierii Distribuitorului va fi

considerată data la care Formularul de Înscriere a fostintrodus în computerul Sediului Local. Nu se acordăcontravaloarea premiilor în bani. Premiile nu sunt trans-ferabile. Acest stimulent se acordă numai distribuitorilor dinEuropa. TTooaattee ppeerrssooaanneellee ddiinn eecchhiippaa DDvvss.. ttrreebbuuiiee ssăă ffiieessppoonnssoorriizzaattee îînn ţţaarraa îînn ccaarree vvăă ccaalliiffiiccaaţţii ppeennttrruu RRaalliiuullEEuurrooppeeaann. Fiecare distribuitor este pe deplin responsabil deînţelegerea regulilor şi cerinţelor pentru participarea la acestprogram. Nu se vor face excepţii. Pentru informaţii sauclarificări vă rugăm contactaţi Sediul Central.

Punctele credit ale persoanelor din prima generaţie careau fost înscrise înainte de perioada de calificare şi suntla nivelul de Nou Distribuitor NNUU vor fi luate în calcululpunctelor personale ale distribuitorului care se calificăşi nici în totalul punctelor credit necesare pentrucalificarea la nivelurile 1, 2 şi 3 ale Raliului European.Aceste puncte credit vor fi luate în calcul doar pentruîndeplinirea statutului de Activ.

Cei trei (3) Noi Distribuitori care trebuie înscrişi înprima generaţie în timpul perioadei de calificare NNUU potfi distribuitori responsorizaţi.

IMPORTANT!Castelul Forever din Germania

Page 10: Revista Forever Iunie

Asistent Supervizori

Gazde: Ligia & Doru Paşcan, Senior Manageri

Ca de obicei, întâlnirea Success Day din luna mai este o aniversare:de această dată, am sărbătorit cei 32 de ani pe care Forever LivingProducts i-a împlinit pe 13 mai. Am sărbătorit, alături de întreagafamilie Forever România, succesul neîntrerupt al afacerii noastre,i-am sărbătorit pe Rex, Gregg, Aidan, pe distribuitorii de pretu-tindeni, pe dumneavoastră.

Evenimentul a început în forţă, cu un regal de muzică oferit decopilaşii talentaţi de la Alegretto, care au venit pregătiţi pentruaceastă zi specială. Apoi, Dr. farm Szőcs Dóra şi Dr. Szőcs Gábor,Directorii Generali Forever Living Products România, ne-au vorbitdespre lupta cu noi înşine, despre autodepăşire, arătându-ne încă odată că puterea de reuşită se află numai în noi.

Le mulţumim din suflet gazdelor acestui eveniment, Ligia şi DoruPaşcan, Senior Manageri, pentru energia, entuziasmul şi buna-dispoziţie cu care au moderat întregul eveniment, transmiţându-letuturor celor prezenţi în sală atmosfera de sărbătoare şi bucurie.

Am avut ocazia să ascultăm discursuri de o calitate deosebită şi lemulţumim celor care ne-au împărtăşit din experienţa lor în drumulspre succes. Doamna doctor Corina Constantinescu, Manager,ne-a îndemnat să profităm cât mai mult de produsele minunate pecare ni le oferă Forever. Domnul Emanoil Creţu, Manager, ne-aoferit un exemplu de reuşită, prin perseverenţă, muncă şi modestie.

EvenimentFOREVERFOREVER

SărbătoareaînvingătorilorSuccess

Day

Aloe vera. Sănătate. Prosperitate. Împreună.10���

Page 11: Revista Forever Iunie

Doamna Marilena Culişir, Soaring Manager şimembru President’s Club, ne-a arătat căafacerea Forever poate aduce succesul în viaţafiecăruia dintre noi, dacă urmăm câtevaprincipii simple. Familiile Vera şi Aurel Meşter,Diamant-Safir Manageri şi membri President’sClub şi Maria şi Daniel Parascan, SeniorManageri şi membri President’s Club, ne-auadus de la Raliul Mondial un dar preţios:secretul succesului brazilian. Nu în ultimulrând îi mulţumim din suflet invitatului nostruspecial din Ungaria, Berkics Miklós, Diamant-Safir Manager, pentru că a acceptat să nevorbească despre reuşita lui, ne-a arătat onouă abordare a afacerii, ne-a dat încredere înforţele proprii. Mulţumirile noastre se îndreap-tă în egală măsură şi spre domnul doctorKacsó István, Manager, care a reuşit, prin felulîn care a tradus discursul lui Berkics Miki, să netransmită întocmai mesajul distinsului nostruinvitat.

Dr. farm. Szőcs DóraDirector General

Dr. Szőcs GáborDirector General

Berkics MiklósDiamant-Safir Manager

Marilena CulişirSoaring Manager

Vera & Aurel Meşter, Diamant-Safir Manageri

Dr. CorinaConstantinescuManager

Emanoil CreţuManager

Calificări Super-Raliu Denver 2010

11foreverliving.com ���F O R E V E R | România & Republica Moldova | iunie 2010 | 134

Daniel & Maria Parascan, Senior Manageri

Page 12: Revista Forever Iunie

Îi felicităm cu drag pe toţi cei care aumai urcat o treaptă în Planul deMarketing şi s-au calificat la nivelurilede Asistent Supervizor, Supervizor,Asistent Manager, Manager, SeniorManager, Safir Manager şi ProgramulStimulativ de Merit. Îi felicităm dinsuflet şi pe distribuitorii care au urcatpe podiumul crosului „Fii sănătos cuAloe vera”. Vă mulţumim că aţiparticipat la această competiţie şi vă felicităm pentru exemplulpe care îl daţi celor din jur. Totodată, i-am aplaudat şi i-amfelicitat pe toţi cei care au fost recunoscuţi pe scenă cu insignele

statutului de Activ şi pe cei care vor face numele României mai cunoscut la Super Raliul Forever din Denver, Colorado,SUA.

Am ascultat cu respiraţia tăiată recitalul la nai al Andreei Chira şi am dansat alături de Monica Anghel pe melodiicelebre şi foarte dragi nouă. Nici nu ne-am dat seama când a trecut timpul şi am ajuns la finalul unui Success Day

FOREVER Eveniment

Andreea Chira

Neculai & Doina Ligia Iordache, Senior Manageri

Supervizori Calificări Asistent Manageri

Premianţii Crosului “Fii sănătos cu Aloe vera”

Aloe vera. Sănătate. Prosperitate. Împreună.12���

Bandi Attila & Izabella, Senior Manageri

Recunoaşteri - Statutul de Activ

Page 13: Revista Forever Iunie

mai special şi mai reuşit decâtoricând. Am învăţat multe, amtrăit momente de bucuriealături de invitaţii noştri şi amrămas cu un mesaj important:nimic nu e prea greu atuncicând suntem convinşi de ceeace facem şi când suntemînconjuraţi de prietenii şifamilia Forever.

În Forever succesul depindenumai de noi. La mulţi aniForever, la mulţi ani tuturor!

Alexandra Stoica,Departamentul de Marketing

Manageri

Ion Ciolac, Senior Manager

Monica Anghel Calificări Programul Stimulativ de Merit

Recunoaşteri - Statutul de Activ

Corul de copii Alegretto

Nu lipsiţi de la următorul Success Day ce va avea loc pe 10 iulie la Sala Polivalentă din Bucureşti!

Dr. Kacsó István, Manager

Elisaveta şi Alexandru Pocaznoi, Safir Manageri

F O R E V E R | România & Republica Moldova | iunie 2010 | 134 ���13foreverliving.com

Page 14: Revista Forever Iunie

FOREVER Planificarea afacerii

Aloe vera. Sănătate. Prosperitate. Împreună.14���

După ce ai alcătuit lista activităţilor,acordă-le calificative din punct de

vedere al importanţei,urgenţei şi dificultăţii.Apoi stabileşte ordineapriorităţilor. Hotărăşte ceresurse (financiare, detimp şi energie) vei puteaaloca fiecărei activităţi.Apoi repartizează-le peore, zile, săptămâni sauluni. Notează fiecare dintreaceste activităţi în agen-da ta personală.

Un principiu de care estebine să ţii cont demon-strează că afacerea ta vafuncţiona cu atât maibine cu cât te vei concen-tra mai mult pe activită-ţile importante, dar non-urgente. Alt principiuarată că, atunci cândstabileşti ordinea priorită-ţilor, e bine să acorzi întâietate aceloractivităţi care contribuie în mod directla scopurile şi obiectivele pe care ţile-ai propus. Vei evita astfel capcana încare cad mulţi: micro-managementul.Este situaţia în care îţi ocupi timpul cuactivităţi secundare, poate mai uşor deîndeplinit, ai impresia că eşti ocupat lamaximum cu lucruri importante, iarulterior constaţi că obiectivele sunt totmai greu de atins, căci timpul şienergia sunt, totuşi, limitate.

Ceea ce mai poţi face este să împarţiobiectivele majore în etape mai mici,

pe care să le poţi evalua şi realiza perând. Urmărind planul tău de acţiune şiasumându-ţi responsabilitatea pentrufiecare rezultat specific şi măsurabil,în fiecare zi, săptămână sau lună, veiavansa constant pe drumul cătreţelurile tale. De acum înainte, patruprincipii de lucru vor decide cât derepede înaintezi: claritatea, angaja-mentul, perseverenţa în acţiune şi tre-cerea la fapte. Dar despre asta, înarticolul viitor.

Alexandru IsrailSpecialist marketing

Forever?Odată ce ţi-ai stabilit obiectivele în cadrul afacerii tale este momentul să îţi construieştiplanul prin care le vei şi atinge. Din discuţiile cu sponsorul şi membrii echipei, dindiversele materiale informative, întâlnirile la care participi sau cărţile pe care le citeştivei putea alcătui o listă cu activităţi care te vor ajuta la ridicarea afacerii.

Cum arată proiectul tău

Iată câteva dintreacţiunile specifice afacerii

Forever:

Construirea şi dezvoltarearelaţiilor personale, întocmirea

listei de persoane cunoscute,completarea ei periodică,elaborarea fişelor pentru fiecarecontact

Stabilirea întâlnirilor şiderularea prezentărilor de

produs şi oportunitate

Înscrierea de Noi Distribuitorişi vânzarea de produse

Pregătirea personală, de laîntâlnirile de recunoaştere,

motivare şi instruire şi până lastudiul individual

Marketing şi promovare pentrupropria afacere

Construirea, consolidarea şimanagementul propriei echipe

Păstrarea legăturii cusponsorul, echipa, clienţii

actuali şi potenţiali

Activităţi administrativ-financiare

Page 15: Revista Forever Iunie

FOREVER Afacere

F O R E V E R | România & Republica Moldova | iunie 2010 | 134 15foreverliving.com ���

Site-ul de comenzi on-line are, începând din 1 iunie 2010, o nouă înfăţişare şi funcţii noi care văpermit o experienţă de navigare şi cumpărare mult mai uşoară şi mai plăcută.

Unul dintre marile avantaje ale noiiplatforme este că vvăă ppeerrmmiittee ppllaattaapprroodduusseelloorr oonnlliinnee,, pprriinn ccaarrdd bbaannccaarr, prinintermediul serviciului eePPaayymmeenntt. Aceastăpagină de internet este securizată şi văgarantează că suma pe care o aveţi de plătitva ajunge în contul Forever Living ProductsRomânia şi nu în alte conturi. Totodată, văasigurăm că toate datele pe care le furnizaţi

în timpul plasării şi plăţii comenzii vor fi însiguranţă şi vor respecta politica deconfidenţialitate.

Noua platformă permite şi plata prinvirament bancar, însă, pentru a vă asiguracă punctele aferente comenzii pe care ofaceţi vor intra în calculul bonusului pentruluna în curs ar trebui să plasaţi comanda cel

mai târziu pe data de 25 în fiecare lună.După data de 25, plătind prin viramentbancar, vă daţi implicit acordul ca punctajulaferent comenzii să fie luat în calcul pentrubonusul lunii următoare. Puteţi plăti, totuşi,cu cardul bancar aceeaşi comandă plasatădupă data de 25 pentru ca puncteleaferente comenzii să se ia în calcul pentrubonusul lunii curente.

Celebra expresie „Dacă e marţi, eBelgia” a căpătat, de câţiva ani, unsens nou pentru echipa Forever

România: „Dacă e mai, e Berkics Miklós”.Aşadar, pe 14 mai, peste 650 decolaboratori Forever l-au întâmpinat, într-oatmosferă incendiară la propriu şi lafigurat, în sala Titulescu de la Romexpo,pe unul dintre cei mai profesionişti,apreciaţi şi iubiţi lideri Forever dinîntreaga lume, Berkics Miklós, Diamant-Safir Manager din Ungaria, care şi-aînceput discursul cu următoarele cuvinte:„Abia aşteptam să cobor din avion laBucureşti. Atâta edificare, dragoste,prietenie şi o asemenea primire ca înRomânia nu am găsit nicăieri în lume”.

A fost o întâlnire extrem de reuşită, încare Miki le-a împărtăşit celor prezenţisecretul unei cariere de succes înForever. Iată doar câteva dintre aspecteleesenţiale abordate de Miki în discursulsău:

� Aminteşte-ţi ce ţi-ai propus laînceputul anului şi fă un bilanţ alultimelor patru luni. Eşti mulţumit cuceea ce ai realizat? Dacă nu ţi-aiîndeplinit toate obiectivele, mai ai timppână la sfârşitul anului, dar este vital săiei o decizie şi să nu amâni punerea ei înpractică. � Insigna pe care o porţi nu arată când te-ai calificat Manager, ce bonus ai obţinut,cât de puternică e reţeaua ta. Îţi aratădoar că, la un moment dat, ai acumulatîn 2 luni 120 pc. E momentul să „umpli”insigna cu punctele corespunzătoarenivelului. Nu cu 10, 20 sau 30 pc, ci cu60 pc. Aşa vei avea şansa să faci partedin clubul de elită al Eagle Managerilor.Dar pentru a realiza acest lucru esteesenţial să ne întoarcem la lucrurilesimple, de bază, pe care le făceam laînceputul afacerii.

� Insignele nu se cumpără şi nu sefabrică, ci se câştigă. În această afacereai succes doar dacă ai un ţel pe care nu-lpoţi cumpăra cu bani. Nu poţi cumpăraaprecierea firmei, dragostea echipei pecare ţi-ai format-o sau cuvântul„mulţumesc” din partea celor pe care i-aiajutat. Pentru asta trebuie să ai un vis,ceva care să te pună în mişcaredimineaţa, când te trezeşti. � Gândiţi-vă la entuziasmul pe care l-aţisimţit când eraţi în cursa pentrucalificarea la nivel de Manager. Cu acestsentiment ar trebui să vă treziţidimineaţa, în el ar trebui să vă găsiţimotivaţia.

ÎÎţţii mmuullţţuummiimm,, MMiikkii,, ppeennttrruu lleeccţţiiaa ddeeppaassiiuunnee ppee ccaarree nnee--oo ooffeerrii ddee ffiieeccaarreeddaattăă şşii ttee aaşştteeppttăămm oorriiccâânndd ccuu ddrraagg îînn

mmiijjllooccuull nnoossttrruu!!

Lecţia de pasiune Forever cu

BERKICS MIKLÓS,DIAMANTSAFIR MANAGER

NOU MAI MULTE AVANTAJE PE NOUA PLATFORMĂ

www.comenziforever.ro

Page 16: Revista Forever Iunie

Aloe vera. Sănătate. Prosperitate. Împreună.16���

FOREVER Avantaje

EExxeemmpplluull 11:: Domnul X doreşte să plaseze o co-mandă prin intermediul www.comenziforever.ro îndata de 26 iunie 2010. Dacă alege să o plăteascăprin vviirraammeenntt bbaannccaarr, va fi anunţat că punctajulaferent comenzii din 26 iunie 2010 va fi luat încalcul pentru bonusul lluunniiii iiuulliiee. Dacă alege săefectueze plata prin ccaarrdd, punctajul aferentcomenzii va fi luat în calculul bonusului pentru lluunnaaiiuunniiee.

În cazul plăţii cu cardul, ultima zi în care se potefectua comenzi al căror punctaj să fie luat în calculpentru bonusul lunii curente este ppeennuullttiimmaa zziilluuccrrăăttooaarree a lunii, ora 24:00.

EExxeemmpplluull 22:: Domnul X doreşte să plaseze o comandăprin intermediul www.comenziforever.ro în data de 30iunie 2010. Va fi anunţat că indiferent de modul încare alege să plătească această comandă (prin cardsau virament bancar), punctajul aferent comenziisale va fi luat în calculul bonusului pentru luna iulie.Plasarea comenzii după citirea acestui mesajînseamnă implicit că Domnul X este de acord ca punctajulcomenzii plasate pe 30 iunie să fie inclus în calculul bonusuluipentru luna iulie.

EExxeemmpplluull 33:: Domnul X doreşte să plaseze o comandă sâmbătă,30 octombrie 2010. Zilele de sâmbătă şi duminică nu suntconsiderate zile lucrătoare. Ultima zi lucrătoare a lunii octombrieeste vineri, 29 octombrie. În acest caz, pentru a se asigura căpunctajul aferent comenzii sale va fi luat în calcul pentru bonusullunii în curs, Domnul X ar trebui să plaseze comanda şi să o

plătească prin card joi, 28 octombrie 2010, penultima zilucrătoare a lunii octombrie. Orice comandă plasată pe 29, 30sau 31 octombrie va fi luată în calculul bonusului pentru lunanoiembrie.

Vă invităm să faceţi comenzi on-line pe nouaplatforma wwwwww..ccoommeennzziiffoorreevveerr..rroo şi vă dorim multsucces în tot ceea ce v-aţi propus pentru afacerea

dumneavoastră.

Chiar dacă aţi avut cont pe vechea platformă, pentru a comanda online este nevoie să vă înregistraţi.Procesul de înregistrare pe noua platformă constă în trei paşi simpli.

� completaţi formularul cu toateinformaţiile referitoare la adresa dvs.;� selectaţi judeţul din listă;� adăugaţi codul poştal (în cazul în carenu îl ştiţi, apăsaţi pe link-ul din dreapta“Găseşte-ţi codul poştal”. Veţi firedirecţionaţi pe site-ul Poştei Române,de unde îl puteţi afla);� reveniţi în pagina de formular şi îladăugaţi;� apăsaţi butonul “Continuă”.

Pentru a avea acces la contul dvs. trebuiesă completaţi toate câmpurile din pasul 3. � scrieţi o parolă din minim 5 litere încâmpul cerut;� confirmaţi-o;� selectaţi căsuţa „Sunt distribuitor”;adăugaţi ID-ul dvs. de distribuitor (400-000-XXX-XXX);� selectaţi următoarele două căsuţe;� finalizaţi autentificarea prin click pebutonul „Înregistrare”.

PASUL 1 PASUL 2 PASUL 3

� accesaţi site-ul în secţiunea Sunt client nou;� completaţi corect toate câmpurile dinformular;� apăsaţi butonul “Continuă”.

Page 17: Revista Forever Iunie

F O R E V E R | România & Republica Moldova | iunie 2010 | 134 17foreverliving.com ���

� La orice unitate CEC, în contul Forever Living Products.Unitatea CEC situată în incinta sediului central din Bucureşti, Bd.Aviatorilor 3, funcţionează după următorul program: luni şimiercuri între orele 9:00 şi 17:30; marţi, joi şi vineriîntre orele 09:00 – 17:00.

� La centrele de distribuţie, prin intermediul carduluibancar.Nu se acceptă plata în numerar.� Prin serviciul BRD NET pentru cei care au cont deschis la BRD.� La orice sucursală BRD, în următoarele conturi:

�RO24BRDE450SV09924624500 – doarpentru comenzile prin Tel Verde şi online. Pentruprocesarea cât mai rapidă a comenzilor dvs., vă rugămsă nu plătiţi în alt cont produsele comandate astfel.�RO74BRDE450SV01018054500 – pentru ceicare virează contravaloarea produselor prin bancă.

� La trezorerie (pentru cei care achită astfelprodusele), în contul RO96TREZ7005069XXX001347.

Produsele se achită în lei, la cursul de schimb euro / leucomunicat de FOREVER LIVING în ultima zi lucrătoare a

fiecărei luni.

1. La toate centrelede distribuţie dinţară

La sediul central dinBucureşti,Bd. Aviatorilor nr. 3 sepot ridica doarcomenzile personale.

2. Prin Tel Verde, la numărul 080080 ALOE (0800 802 563), de lunipână vineri, între orele 10:00 –16:00.

Data de 25 a fiecărei luni esteultima zi în care se pot facecomenzi online şi prin Tel Verde.

3.Online, la adresawww.comenziforever.ro

Detalii despre efectuareacomenzilor prin Tel Verdeşi online sunt disponibilepe pagina web oficială acompaniei,www.foreverliving.com,secţiunea„Cumpărare produse”.

�Formularele de Înscriere trebuie semnate personal. Nu seacceptă nici Formularele de Înscriere semnate de altcineva, nici celesemnate în baza unei împuterniciri în faţa notarului public.� În termen de maxim 60 de zile de la depunerea fişei bancare pentruvirarea bonusului trebuie să vă deplasaţi la sucursala BRD indicată pe fişăpentru a intra în posesia cardului.� Pentru încasarea bonusurilor obţinute în urma activităţii desfăşurate înRepublica Moldova, distribuitorii sunt rugaţi să contacteze sediul dinChişinău (adresa şi numărul de telefon sunt disponibile în cadrul secţiunii„Programul şi adresele centrelor de distribuţie”).� Facturile de bonus trebuie completate după cum urmează:La rubrica „Explicaţie” trebuie menţionat „Bonus / Comision, conformConvenţiei nr. …”. Rubrica „Cumpărător” trebuie completată astfel:

Cumpărător: Forever Living Products România SRLNr. Ord. Reg. Com.: J40/12036/1998(CUI) CIF: RO11258030Sediul: B-dul Aviatorilor Nr. 3, Sector 1Judeţul: BucureştiContul: RO16BRDE450SV01007574500Banca: BRD-SMC

CUM COMAND PRODUSELE?

�Prin internet, accesând www.foreverliving.com şi selectând apoi Distributor Login/ Europe / Romania. Cele 2 elemente necesare accesului sunt LOGON ID (numărulde identificare Forever) şi PASSWORD. Dacă nu aţi primit sau aţi uitat parola, oputeţi afla prin e-mail la adresa [email protected] (dacă aţi menţionat adresa dee-mail în Formularul de Înscriere), cu menţiunea În atenţia DepartamentuluiAS400, sau prin telefon la Sediul Central din Bucureşti.�Prin SMS la numărul 0745 072 689. Puteţi folosi orice tip de telefon mobilconectat la Orange sau Vodafone. Structura SMS-ului: user = toate cele 12 cifre aleID-ului FLP; parola = parola iniţială este formată din ultimele 6 cifre ale ID-ului FLP.User-ul şi parola trebuie despărţite printr-un singur caracter spaţiu. Parola trebuie să fiediferită de cea utilizată pentru plasarea comenzilor online. Detalii despreserviciul SMS sunt disponibile pe www.foreverliving.com .

IMPORTANT

CUM AFLU SITUAŢIA PUNCTELOR CREDIT?

Forever Living Products România a deschis un nou canal de comunicare cudistribuitorii săi. Puteţi trimite informaţii, întrebări sau propuneri legate de

activitatea de marketing, comunicare şi promovare pe [email protected] . Veţi primi răspunsuri în timpul cel mai scurt, în

măsura relevanţei şi importanţei problemelor ridicate."

Programul şi adreselecentrelor de distribuţie

Luni 12 - 20 *, Marţi, Joi, Vineri, Sâmbătă * * 9 - 17, Miercuri 9 - 19Bucureşti: � Bd. Aviatorilor 3, Sector 1, Cod 011852. Tel: 021 222 89 23,

0723 603 556, 0744 674 289; Fax: 021 222 89 24� Str. Traian 187 – 189. Tel: 031 425 47 00; Fax: 031 425 46 99

Cluj: � Str. Bistriţei 16, Cod 400430. Tel: 0264 418 765; Fax: 0264 418 762Iaşi: � Stradela Silvestru 1, Cod 700012. Tel: 0232 219 920; Fax: 0232 276 591Arad: � Str. Marcel Olinescu, Bl. 301, Sc. D, parter, Cod 310295.

Tel: 0257 368 212; Fax: 0257 259 049Constanţa: � Str. Călărași 11, Cod 900590. Tel: 0241 520 242; Fax: 0241 520 243Braşov: � Str. Lungă 130, Cod 500059. Tel/Fax: 0268 473 233Craiova: � St. Maria Tănase 11. Tel: 0251 421 222; Tel/Fax: 0251 421 444Chişinău: � Bd. Dacia 24. Tel: 00373 22 92 81 82 (program miercuri: 9-17)

În prima zi lucrătoare a fiecărei luni centrele de distribuţiesunt închise pentru inventar.

* * Cu excepţia centrelor de distribuţie din Bucureşti, Bd. Aviatorilornr. 3, şi Chişinău, Rep. Moldova

* Cu excepţia sediului central din Bucureşti, Bd. Aviatorilor nr. 3, alcărui program în zilele de luni şi miercuri este între orele 9:00 şi 19:00.Programul de lucru al departamentelor din cadrul sediului central este

de luni până vineri, între orele 9:00 şi 17:00.

UNDE PLĂTESC PRODUSELE?

VREI SĂ AFLI INFORMAŢII DESPRE EVENIMENTELECOMPANIEI, DEZVOLTAREA AFACERII, PRODUSE?COMPLETEAZĂ ADRESA TA DE E-MAIL PE FORMULARELESPECIALE PE CARE LE GĂSEŞTI LA CENTRELE DE DISTRIBUŢIE.

IMPORTANT

@

Page 18: Revista Forever Iunie

Aloe vera. Sănătate. Prosperitate. Împreună.18���

FOREVER Calificări

CalificărileLUNII MAIRomânia & Republica Moldova

MANAGERI SPONSORI

SUPERVIZORI SPONSORILaura & Cristian Alexandru Ţicleni, GJ Ileana DanciuAna Aneculaesei Constanţa Monica & Marian CostiţăMihaela Aostacioaei Galaţi Iulian DantusMarian Areţu Craiova Marius GeorgescuVictor Balascan Piteşti Daniel & Alina BadeaRamona Berzovan Arad Ştefan & Leonora CosteaCorina Burtescu Târgovişte Liliana & Matei BurtescuElena Capran Giurgiu Lenuţa MiticiNicoleta Ciucă Craiova Maria LăzărescuNastasia & Marin Cocoară Luduş, MS Ariada & Aurelian MoldovanElena Cojocaru Craiova Elvis StroescuMonica & Marian Costiţă Constanţa Andra & Ionuţ IorgaIleana Danciu Târgu-Jiu Elisabeta SoleaMaria Magdalena & Dragoş Gabrielescu Piteşti Monica StoicaDaniela-Luminiţa Gamberea Craiova Elena & Ovidiu VelişcuDan Georgescu Craiova Victor & Ludmila SassMarius Georgescu Craiova Dan GeorgescuMarius Gheorghe Roşiori de Vede Daniel & Alina BadeaGabriela Husa Braşov Mihály Zsolt & Elena TomaGeorgiana Ivan Giurgiu Elena StevanovicFlorica Kadar Braşov Liliana & Matei BurtescuMaria Lăzărescu Craiova Daniela-Luminiţa GambereaMarina Marin Olteni, TR Marius GheorgheAriada & Ilie Moldovan Târgu-Mureş Monica & Robert CostinVlad & Theodora Pădurariu Iaşi Gabriela PădurariuGabriela Pădurariu Tomeşti, IS Constantin & Tania PopaValentina Petrescu Roşiori de Vede Gheorghiţa & Ionel DrugăLiviu Rebrean Bistriţa Aurel & Veronica MeşterOtilia & Mircea Saplacan Suceava Vasilica & Dumitru CrăciunElena Stevanovic Giurgiu Elena CapranMonica Stoica Piteşti Victor BalascanElvis Stroescu Craiova Victor & Ludmila SassAgnezia Tamas Chitila, IF Mirabella Pavlovici RizescuRodica & Ioan Vanci Arad Maria & Petru FrenţiuLucica Vasile Giurgiu Lenuţa Mitici

Liliana & Matei Burtescu Târgovişte Viorica & Ştefan RoşuŞtefan & Leonora Costea Arad Gheorghe PascIlie Lungu Târgovişte Constantin CălugăruŞtefan & Daniela Păun Picior de Munte, DB Liliana & Matei BurtescuMirabella Pavlovici Rizescu Chitila, IF Ilie Lungu

ASISTENT MANAGERI SPONSORIConstanţa & Constantin Axinte Giurgiu Iulius Viorel & Rodica ColdaDaniel & Alina Badea Piteşti Iuliana & Liviu TomaCristina Herbil Sighetu Marmaţiei Marilena & Teodor CulişirLenuţa Mitici Giurgiu Constanţa & Constantin AxinteMihály Zsolt & Elena Toma Rupea, BV Bucurel & Gyöngyike Ghirdă

Page 19: Revista Forever Iunie

TOP 10 în funcţie de pc non-managerialerealizate în luna mai

PROGRAMUL DE MAŞINĂ

1. Daniel & Maria Parascan2. Ilie Lungu3. Carmen & Gabriel Larion4. Vasilica & Dumitru Crăciun5. Marilena & Teodor Culişir

6. Liliana & Matei Burtescu7. Niculina & Viorel Ciuchea8. Iuliana & Liviu Toma9. Bucurel & Gyöngyike Ghirdă10. Mariana & Silviu Ursu

TOP 20 în funcţie de pc totale realizate în luna mai(locul din luna precedentă)

1. Aurel & Veronica Meşter (1)2. Camelia & Daniel Dincuţă (4)3. Elisaveta & Alexandru Pocaznoi (2)4. Daniel & Maria Parascan (6)5. Vajda Katalin (5)6. Marilena & Teodor Culişir (12)7. Ramona & Dorin Vingan (7)

8. Carmen & Gabriel Larion (11)9. Doina & Dănuţ Hanganu (8)10. Emilia & Petru Truşcă (10)11. Mircea & Dana Olariu (9)12. Smaranda Sălcudean (17)13. Elena & Virgil Angelescu (18)14. Constantin & Tania Popa (13)

15. Derzsi Sámuel & Etelka (16)16. Lucica & Gheorghe Tăbăcaru (14)17. Iuliana & Liviu Toma (nou)18. Ilie Lungu (nou)19. Mariana Iuga (20)20. Bucurel & Gyöngyike Ghirdă (nou)

TOP 10 în funcţie de pc ale NoilorDistribuitori realizate în luna mai1. Constanţa & Dănuţ Mei-Roşu2. Constantin & Tania Popa3. Gabriela Husa4. Cristina & Gabriel Cristache5. Liliana Năforniţă

6. Irina Neicu7. Aurelia-Sidonia Polosca8. Corina & Constantin Constantinescu9. Mihaela Cezarina Dincă10. Nastasia & Marin Cocoară

STIMULENTUL I

Ana AmzaElena & Virgil AngelescuAszalos Ibolya & CsabaMaria & Mircea BagdasarBandi Attila & IzabellaDomniţa & Onisim BontaşIon & Dorina CiolacIleana & Eugen CirleaVasilica & Dumitru CrăciunLivia CusiacDerzsi Sámuel & EtelkaStana & Laurenţiu DincăCristiana & Eugen DincuţăElena & Ioan DinuţăAurel & Cornelia DurigăMircea & Raluca FageCorina & Dorin FrandeşDoina & Dănuţ HanganuGenoveva IanişevschiDoina Ligia & Neculai IordacheCristina & Ilie Iscrulescu

Mariana IugaHoraţio KoglerCarmen & Gabriel LarionMádly SusanaPetru Arghir MusteaDaniel & Maria ParascanSmaranda SălcudeanSzabó József & MarikaLucica & Gheorghe TăbăcaruIuliana & Liviu TomaPetru & Gheorghiţa VasinMaria Doina & Mircea Zecheru

STIMULENTUL II

Gizella & Marius BotişMarilena & Teodor CulişirCarina & Sebastian IacătăEmanoil & Georgeta MandreşiConstanţa & Dănuţ Mei RoşuMircea & Dana OlariuCamelia & Vasile OpreaMarcela & Ion Şerban

Marinela TuţuleasaRamona & Dorin Vingan

STIMULENTUL III

Camelia & Daniel DincuţăAurel & Veronica MeşterElisaveta & Alexandru PocaznoiMaria PopConstantin & Tania PopaPetru & Emilia TruşcăVajda Katalin

(Criteriul pe baza căruia a fost întocmit acest clasament este realizarea statutului de Activprin acumularea a 1 pc în nume personal şi cel puţin 3 pc de la Noi Distribuitori.)

F O R E V E R | România & Republica Moldova | iunie 2010 | 134 19foreverliving.com ���

Page 20: Revista Forever Iunie

Recommended