+ All Categories
Home > Lifestyle > Revista Forever Ianuarie 2011

Revista Forever Ianuarie 2011

Date post: 14-Jan-2015
Category:
Upload: iuliana-fartade
View: 723 times
Download: 3 times
Share this document with a friend
Description:
Lucreaza cu noi intimpul tau liber.www.aloe-online.it
20
Ianuarie 2011 | 141 România & Republica Moldova 12 ani Forever România! La mulţi ani tuturor colaboratorilor!
Transcript
Page 1: Revista Forever Ianuarie 2011

Ianuarie 2011 | 141

România & Republica Moldova

12 ani Forever România!La mulţi ani tuturor colaboratorilor!

Page 2: Revista Forever Ianuarie 2011

2���

Mesajul Fondatorului Companiei

Iată-ne laînceputul lui2011, iar caietulacestui an nueste altcevadecât o serie de

pagini nescrise. Noile începuturi pot treziîn fiecare dintre noi pofta de viaţă, unsentiment de speranţă în viitorulnecunoscut, amintiri ale vremurilor bunedin trecut, dar cu anticiparea celor ce ni seaştern înainte. Asta iubesc cel mai mult laînceput de an – sunt liber să fac din el totce-mi doresc. Indiferent de ceea ces-a întâmplat în cel precedent, în celdinaintea lui sau acum zece ani, am şansasă transform noul an în orice îmi propun.

De fapt, cred că singurul lucru care neconduce pe toţi, indiferent de situaţia încare ne aflăm, este speranţa. Mulţi oamenide seamă şi-au ales ca subiect speranţa.Iată numai câteva dintre vorbele lor deduh:

“Tot ce se construieşte pe lumea asta seconstruieşte prin speranţă.”

- Martin Luther

“Nu ar trebui să permitem fricilor să neîmpiedice să ne urmăm speranţele”

- John F. Kennedy

“Optimismul reprezintă credinţa care neconduce spre realizări. Nimic nu poate fiîndeplinit fără speranţă sau încredere.”

- Helen Keller

“Speranţa caută binele în oameni în loc săse concentreze asupra răului; descoperă cepoate fi făcut, în loc să pună accent peceea ce nu se poate; priveşte problemele,mari sau mici, ca pe oportunităţi; caută săînainteze atunci când ar fi mai uşor sărenunţe; aprinde o lumină în loc săblesteme întunericul”

- Anonim

Dacă îmi permiteţi, voi adăuga câtevagânduri proprii: viaţa este un amestec de

momente bune şi mai puţin bune, fericiteşi mai puţin fericite. Data viitoare cândsunteţi puşi în faţa unei situaţii nefericite,care vă aduce în pragul renunţării, îndoiţi-vă,dar nu vă rupeţi. Încercaţi să nu vă lăsaţicopleşiţi de situaţie.

Păstraţi-vă acea mică speranţă că,indiferent de greutăţile în care vă aruncăviaţa, cu un pic de perseverenţă şi muncăsusţinută, veţi reuşi să treceţi prin orice.Cu speranţa într-un viitor mai bun,lucrurile nu vor mai părea atât de rele.Amintiţi-vă că indiferent de obstacolele pecare le aveţi de înfruntat, totul vă va păreamai uşor dacă rezultatul final vămotivează.

Acest aspect este atât de adevărat înafacerea noastră. Fiecare dintre noi seconfruntă cu provocări, eşecuri,dezamăgiri. Ceea ce ne poate diferenţia,însă, şi ajuta să creăm măreţia în noiînşine şi în ceilalţi este forţa de a continuasă sperăm în ceva mai bun. Nu avem decâtsă credem că ţelurile noastre suntrealizabile şi că atingându-le vom reuşi săschimbăm în bine vieţile noastre şi pe celeale apropiaţilor noştri – familia, liniainferioară şi colegii.

Haideţi să începem anul acesta cu sufletulplin de speranţă. Eu cu siguranţă aşa voiface. Sunt sigur că 2011 va fi cel maiimportant an Forever. De ce cred asta?Deoarece am ocazia să călătorescpretutindeni, să cunosc mii de oameni cavoi şi ştiu că voi sunteţi cel mai minunatgrup de distribuitori, mereu devotaţi şihotărâţi să aduceţi o îmbunătăţire vieţiivoastre şi a celorlalţi. Aşa că haideţi săumplem filele nescrise ale lui 2011 cuexperienţe minunate şi succese de neuitat.

Al vostru pentru totdeauna,

Rex Maughan

DESCĂTUŞEAZĂŢIFORŢA DE A SPERA

Aloe vera. Sănătate. Prosperitate. Împreună.

CUM NE PUTEŢICONTACTA?Pentru informaţii referitoare la:�companie, produse, site -la adresa de [email protected]�utilizarea produselor - lanumărul de fax 021 222 89 24sau la adresa de [email protected], cumenţiunea “În atenţiamedicilor consultanţi aicompaniei”. Răspunsurile vorfi trimise în cel mult 48 de ore,prin e-mail sau fax (în funcţie demodul în care aţi făcutsolicitarea). Acest serviciu estedisponibil numai pentrudistribuitorii companiei, prinurmare, vă rugăm să menţionaţinumărul dumneavoastră deidentificare în cuprinsulsolicitării. Informaţiile despreutilizarea produselor nu se dauprin telefon.�procesarea înscrierilor şia comenzilor - la adresa dee-mail [email protected],cu menţiunea “În atenţiaDepartamentului AS400”.� înregistrarea fiscală,emiterea şi plata facturilorde bonus, fişele bancare -la adresa de [email protected], cumenţiunea “În atenţiaDepartamentului deContabilitate”.

CUM POT AFLA BONUSULLUNAR?�Bonusul Recapitulativ allunii precedente poate fivizualizat pewww.foreverliving.com. Pentrudetalii, adresaţi-văManagerului superior sausediului central din Bucureşti,la adresa de [email protected], cumenţiunea În atenţiaDepartamentului AS400.�Prin SMS la numărul0745 072 689. StructuraSMS-ului: user parolabonus despărţite de unsingur caracter spaţiu.Bonusurile lunii precedente vorfi afişate începând cu data de15 a lunii viitoare.

SUCCESS DAYVino alături de cât mai

mulţi prietenila întâlnirea aniversarădin 29 ianuarie 2011,de la Sala Palatului

din Bucureşti.

Page 3: Revista Forever Ianuarie 2011

Să fie într-un ceas bun! Aşa urează omul atuncicând porneşte o acţiune. V-aţi gândit vreodată ceînseamnă cu adevărat acest ceas bun? Sau ce îldeosebeşte de un ceas mai puţin favorabil? Estemomentul acela în care tot universul pare săconspire pentru împlinirea lucrului care ia startul.Chiar dacă nu se vede cu ochiul liber, chiar dacăunii ar spune că sunt tot felul de obstacole, deriscuri, de chestiuni nesigure care pot săîmpiedice reuşita.

Ceasul bun este sămânţa succesului. O sămânţăcare poate duce la recolte foarte bogate. Ceasulbun este în acelaşi timp şi pământul în care seplantează sămânţa. E mâna de ajutor pe carene-o dă viaţa atunci când ne dorim să înaintăm.Ce se petrece mai departe? Ţine doar dehotărârea noastră de a folosi la maximum toatecele 60 de minute ale ceasului bun. Şi sigur,ceasul bun ţine mai mult de o oră. Ţine o lună,un an, o viaţă. Depinde ce ne dorim cu adevăratde la el, depinde cât de sus ţintim să ne ducă.

Acum suntem într-un asemenea ceas, dragiinoştri. E momentul perfect. E momentulînceputului. Vă invităm să facem din lunaianuarie un început de excepţie pentru întregul2011, căci, aşa cum spunea Pitagora, începutuleste jumătatea întregului. Iar un început bun, odovedeşte întotdeauna Forever Living, înseamnăun lucru pe trei sferturi împlinit.

Concepţia vizionară a lui Rex Maughan despre unstil de viaţă al sănătăţii trupului, minţii şisufletului este solul fertil. Planul de marketingeste instrumentul ultraperformant care ne ajutăsă lucrăm acest sol. Iar ceasul bun al acestuiînceput de an este sămânţa pe care fiecare dintrenoi o are în grijă. Tot o vorbă de la noi spune:„Ceea ce semeni, aceea culegi.” Iată că 2011porneşte cu evenimentul la care se va adunaechipa valoroasă a României pentru a se întâlnicu Aidan O’Hare, vicepreşedintele pe Europa alcompaniei noastre. Un profesionist desăvârşit,care ne inspiră mereu prin vorbele şi prinacţiunile sale.

Anul 2011 are un start dinamic. Sunt semnebune, curba vânzărilor este în creştere, ForeverLiving Products România ia din nou avânt.Contează enorm ceea ce fiecare dintre voi alegesă facă de acum înainte. Suntem într-un momentde răscruce, economia ţării are nevoie de un

impuls real, peste 60% din compatrioţii noştrisunt în căutarea unui venit suplimentar, deoarececondiţiile în care trăiesc acum sunt dramatice.Noi avem privilegiul de a face parte dintr-ocompanie solidă, internaţională, ale cărei profituriau crescut constant, în condiţiile în careconcernuri vestite au dat faliment. Avem şansade a fi parte dintr-o echipă care areantrenamentul succesului şi toate mecanismelepentru a multiplica fără limite acest succes.

Eşti abia începător, pe prima treaptă a cariereiForever? Sau ai deja o reţea care te-a adus pescena calificărilor? În orice punct te-ai afla acumaşa cum îţi trăieşti zilele, aşa îţi clădeşti viaţa.Afacerea. Nu irosi acest început, nu irosi acestezile, pentru că nu există nicio zi fără importanţă.

În orice punct te-ai afla acum, de câte ori spui„da” unui lucru fără importanţă, spui de fapt „nu”unui lucru important. Aşa că ridică mereuştacheta mai sus. Perfecţionează-te continuu.Refuză mediocritatea. Alege-ţi modele pozitive.Oameni remarcabili. Câţi ani ai? Indiferent devârsta ta de acum, dacă îţi spui: „Am 65 de ani, eprea târziu pentru mine, mă apropii de sfârşitulvieţii” e la fel de păgubos pe cât ai zice „Am 22de ani, e prea devreme pentru mine, sunt prea laînceput ca să reuşesc”. Dar dacă îţi spui „Am 65(22) de ani, vreau şi pot să fiu ca Rex Maughan”,este extraordinar, deoarece îţi oferă o nouăperspectivă şi o şansă reală să reuşeşti.

Francis de Assisi sfătuia: „Începe să faci ceea ceeste necesar. Continuă apoi cu ceea ce esteposibil. Fii perseverent şi curând o să descoperică deja înfăptuieşti imposibilul.” Transformaţi-leîn deviza acestui an şi o să vă convingeţi - chiarfuncţionează.

Vă urăm un început excepţional pe care îltransformaţi zi de zi în succesul dorit,

Cu drag,

Dr. Szőcs Gábor & Dr. farm. Szőcs Dóra

F O R E V E R | România & Republica Moldova | ianuarie 2011 | 141 3foreverliving.com ���

Mesajul FondatoruluiCompaniei &Mesajul DirectorilorGenerali

Meriţice e mai bun

2011Cel mai bun an al tău

President’s Club 2011

Fii un adevăratvultur în 2011

Esti deschisla schimbare?

Începe anul cu o infuziede sănătate

Eveniment incendiar:Success Day aniversarcu Aidan O’Hare

Această afacereeste viaţa mea

INFO FOREVER

Calificărilelunii decembrie

22--33

1100--1111

1122

1133

1144--1166

1177

1188--1199

44--55

66

77

88--99

DEJA ÎNFĂPTUIEŞTIIMPOSIBILUL

Mesajul Directorilor Generali

cuprin

s

Page 4: Revista Forever Ianuarie 2011

Domnule profesor, ştim că arginina esteun aminoacid foarte important pentruorganism. Ce înseamnă, însă, particula„L-” din denumirea „L-arginină”?

Într-adevăr, L-arginina este unaminoacid necesar metabolismuluiazotului şi intervine în formareaproteinelor cu diferite funcţiifiziologice în organism. Aminoacizii

din celulele sănătoase alecorpului nostru se găsescîntotdeauna în forma „L-”(levogiră), formele „D-”(dextrogiră) fiindcaracteristice celulelorcanceroase. De aceea,aminoacizii sub forma „L-” sunt direct utilizabiliîn metabolismul corpuluiuman.

Vă rugăm să ne prezentaţicâteva dintre cele maiimportante beneficii ale L-argininei pentru organism.

îmbunătăţeştecapacitatea de efort fizic;

pentru cei carepractică sport curegularitate, L-argininaajută la dezvoltarea şi

menţinerea musculaturii, precum şi larepararea acesteia după eforturisusţinute;

întăreşte muşchii, inclusivmuşchiul cardiac, în special după uninfarct sau pre-infarct;

este un factor-cheie în luptacontra îmbătrânirii;

favorizează arderea grăsimilor şicreşterea masei musculare;

stimulează metabolismul energetical celulei musculare prin participareala sinteza hepatică a creatinei, cu rolîn contracţia musculară;

stimulează producţia de oxid nitric(NO), contribuind la vasorelaxare cuefecte benefice pentru suferinziicardiaci;

îmbunătăţeşte circulaţia sanguinăla nivel cerebral;

reglează metabolismul general.

Având în vedere toate aceste beneficiiextraordinare, spuneţi-ne cine arenevoie de L-arginină?

cei care fac efort fizic intens, decicu precădere sportivii;

Focus

4��� Aloe vera. Sănătate. Prosperitate. Împreună.

MERIŢI CE E

MAI BUNDin ediţia pentru decembrie a Revistei Forever am aflat detaliiimportante despre noul produs Forever Argi+. Ştim cum acţioneazăpentru organismul nostru şi de ce e indicat să-l includem în dietazilnică. Vom pătrunde acum şi mai mult în tainele „moleculeimiracol”, cum a fost denumită arginina de către specialişti, cuajutorul domnului prof. dr. Gheorghe Mencinicopschi, DirectorulInstitutului de Cercetări Alimentare Bucureşti.

Page 5: Revista Forever Ianuarie 2011

cei care manifestă predispoziţie lavasoconstricţie şi hipertensiunearterială;

persoanele de vârsta a treia;persoanele cu disfuncţii sexuale,

atât bărbaţi, cât şi femei;persoanele care vor să prevină

îmbătrânirea precoce, deoarece L-arginina activează circulaţiasangvină şi, astfel, toate celulele şiorganele se regenerează mai uşor.

Care este rolul L-argininei în alimentaţiacelor care practică sportul curegularitate?

Persoanele sportive sunt supuseconstant unui efort intens, care lesolicită foarte mult musculatura. Prinurmare, pentru a limita „distrugerea”muşchilor, aceştia trebuie susţinuţi cuaport de aminoacizi. În plus, L-arginina contribuie la irigarea maibună a muşchilor, datorită efectuluivasodilatator. Acest lucru înseamnă şisporirea capacităţii de efort, în specialaerobic.

Ce consecinţe poate avea un aportinsuficient de L-arginină în organism?

L-arginina este implicată îngenerarea oxidului nitric (NO),esenţial pentru funcţiaendotelială, vasodilataţiaarterială şi diviziunea celulară.Lipsa de L-arginină semanifestă în primul rând lanivelul sănătăţii arterelor, cuprecădere al endoteliuluiacestora, deficitul acestuiaminoacid putând conduce laapariţia hipertensiunii arterialeprecoce, precum şi la diferiteprocese ischemice ale organelorvitale.

Este L-arginina benefică şi înprocesul de detoxifiere?

Cu siguranţă, deoarece reducenivelul amoniacului dinorganism prin transformareahepatică în uree, mai puţintoxică şi eliminată prin urină.Iar în cazul sportivilor, pentru cătot am abordat ceva mai sus acestsubiect, efortul fizic intens şi susţinutduce la accelerarea dezintegrăriiproteinelor din muşchi, având dreptrezultat un nivel ridicat de amoniac însânge.

Pe eticheta produsuluiForever Argi+, la categoria„Alte ingrediente”, suntenumerate următoarele E-uri:E330 (acid citric), E551(dioxid de siliciu), E967(xilitol), E955 (sucraloză),E340 (fosfat monopotasic).Vă rugăm să ne spuneţi cerol au aceste substanţe încompoziţia produsului şidacă prezenţa lor ar trebuisă ne îngrijoreze.

E adevărat, produsulconţine câţiva aditivialimentari din categoria E-urilor („E” urmat de cifrereprezintă denumireaalfanumerică a aditiviloralimentari specifică numaiţărilor din Europa), însă

aceştia nu fac parte dintre cele maicontraindicate astfel de substanţe şi,de asemenea, sunt prezenţi în cantităţifoarte mici în doza zilnicărecomandată de producător. Pe de altăparte, aceşti aditivi îşi anihileazăreciproc potenţialele efecte negative.Astfel, capacitatea cariogenă (degrăbire a apariţiei cariilor dentare) aacidului citric (E330) este contracaratăde către xilitol (E967). Dioxidul desiliciu este o substanţă naturală inertădin punct de vedere chimic, fiindadăugată în formula produsului caantiaglomerant. Fosfatul monopotasiceste o sursă de fosfor şi potasiu,minerale necesare organismului,nefiind, deci, periculos. Sucraloza esteo substanţă cu rol de îndulcitor intens,fără calorii, care nu creează problemeîn cantitatea regăsită în Argi+. Înconcluzie, recomand cu căldură acestprodus tuturor distribuitorilor Foreverşi nu numai şi vă doresc un an noubun, sănătos şi fericit. La mulţi ani!

Domnule profesor, vă mulţumim pentruaceste informaţii deosebit de utile şi vădorim ca acest nou an să vă aducăsănătate şi realizarea tuturor obiectivelorpe care vi le-aţi propus!

F O R E V E R | România & Republica Moldova | ianuarie 2011 | 141 5foreverliving.com ���

Page 6: Revista Forever Ianuarie 2011

Aloe vera. Sănătate. Prosperitate. Împreună.6���

Linia de start

Niciun vis nu este prea îndrăzneţ dacăştii cum să-ţi menţii motivaţia la coteînalte, iar prin intermediul motivaţieipoţi face din 2011 cel mai bun an dinviaţa ta de până acum. Crede în tine!Conştientizează că poţi face şi aveaorice îţi doreşti. Debordează deîncredere în sine şi vor crede şi ceilalţiîn tine. Propune-ţi ca 2011 să fie anulîn care depăşeşti toate graniţele.Forever Living Products România îţi vineîn ajutor cu unsprezece sfaturi pentruun 2011 de excepţie.

1. PPeettrreeccee uunn ttiimmpp ccuu ttiinneeîînnssuuţţii şi reflectează asupra

obiectivelor în toate aspectele vieţiitale – pe termen scurt, mediu şilung. Scrie-le pe hârtie: asta creşteşansele să se materializeze. Fiifoarte concret şi cât mai descriptiv.

2. GGăăsseeşşttee şşii îînnrrăămmeeaazzăă ccââttee ooffoottooggrraaffiiee ccaarree ssăă ccoorreessppuunnddăă

cceelloorr ttrreeii mmaarrii oobbiieeccttiivvee ale acestuian. Pune tablourile astfel obţinutepe holul de intrare în casă,deasupra patului, în dormitor, înbucătărie, lângă calculator, oriundesunt foarte uşor de observat.Contactul vizual zilnic cu visuriletale te va ajuta să rămâiconcentrat, la nivel inconştient,asupra acţiunilor de care e nevoiepentru a le împlini.

3. IIddeennttiiffiiccăă ppaaşşiiii--cchheeiiee pe careîi ai de făcut în primele trei luni

ale anului. Gândeşte-i realist întrecerea timpului, dar ţine cont înstabilirea lor şi de propriul ritm demuncă. Monitorizează-ţi progresul

în mod regulat, lunar sau chiarsăptămânal.

4. ÎÎnnttooccmmeeşşttee uunn ppllaann ddeeaaccţţiiuunnee şi respectă-l pe cât

posibil. Începe astăzi. Începe chiaracum, dacă se poate. Fă acel primpas şi imediat vei simţi entuziasmulşi încrederea pe care ţi le aduce nunumai în acest aspect, ci în toateaspectele vieţii tale. Nu aştepta să-ţivină inspiraţia, fă ceea ce ai de făcut,chiar dacă pare un pas foarte mic,pentru că el te va aduce mai aproapede ceilalţi paşi.

5. SSccaappăă ddee lluuccrruurriillee ccaarree tteesseeccăăttuuiieesscc.. Priveşte acele

situaţii, locuri, persoane sau oricealtceva care te secătuiesc de energieşi elimină-le treptat.

6. CCrreeeeaazzăă--ţţii oo eecchhiippăă ddeesspprriijjiinn.. Ia asupra ta

responsabilitatea celor carerezonează cu obiectivele tale şi carete vor sprijini pentru a le atinge.Găseşte oameni care gândesc la felca tine şi dezvoltaţi împreună orelaţie în care să vă puteţi energizaşi sprijini reciproc.

7. ÎÎnnvvaaţţăă ddee llaa mmooddeelleellee ttaallee înviaţă sau în afacere. Emulează

succesul celor care deja au realizatceea ce-ţi doreşti. Adaptează şiaplică lecţiile şi principiile lorsituaţiei tale şi astfel vei accelerarealizarea visurilor.

8. ÎÎnnggrriijjeeşşttee--ţţii iimmaaggiinneeaa.. Aigrijă de tot ce poate părea

aparenţă: hainele pe care alegi să leporţi, tunsoarea, accesoriile şi totceea ce ţine de brandul personal.Dacă începi să te porţi ca şi cumsuccesul pe care ţi-l doreşti a şi venit,cu siguranţă nu se va lăsa aşteptat.

9. PPăăssttrreeaazzăă--ţţii ccaallmmuull şşiirreellaaxxeeaazzăă--ttee.. Poate uneori te vei

simţi copleşit şi-ţi vei da seama căpur şi simplu nu există timp pentrutoate. În aceste momente cel maiindicat este să-ţi revezi priorităţile,angajamentele şi să te reconcentrezipe cei mai importanţi paşi.

10. SSăărrbbăăttoorreeşşttee ssuucccceesseellee..Recunoaşte-ţi reuşitele şi

eforturile. Te ajută foarte mult să ştiică eşti pe calea cea bună, iar orecompensă îţi spune asta cel maibine. Cu siguranţă a doua zi veicontinua munca şi mai entuziasmat.

11. CCaauuttăă ppeerrmmaanneenntt mmooddaalliittăăţţiiddee aa ddeevveennii mmaaii bbuunn.. Există

numeroase resurse de dezvoltarepersonală pretutindeni în jurul tău. Fădin 2011 anul în care evoluezi, creştişi-ţi împlineşti potenţialul.

MMeerrggii ppee aacceeaassttăă ccaallee îînn 22001111 şşii vvaa ffii cceellmmaaii bbuunn aann aall ttăăuu,, vveeii ttrrăăii vviiaaţţaa ppee ccaarree ţţii--ooddoorreeşşttii şşii ppee ccaarree oo mmeerriiţţii.. ŢŢiinnee mmiinnttee,, vviiaaţţaattaa ccoonntteeaazzăă.. EEşşttii uunniicc((ăă)),, nnuu mmaaii eexxiissttăănniimmeennii ccaa ttiinnee ppee ppllaanneettăă,, nnuu aa eexxiissttaatt şşii nniicciinnuu vvaa eexxiissttaa.. NNuu ttee mmuullţţuummii ccuu ppuuţţiinn.. NNuu--iillăăssaa nniiccii ppee cceeiillaallţţii ssăă ssee mmuullţţuummeeaassccăă ccuuppuuţţiinn.. IIuubbeeşşttee--ţţii vviiaaţţaa,, ttrrăăiieeşşttee--oo llaa mmaaxxiimmuumm..AAii nnuummaaii oo vviiaaţţăă şşii ddeeccii nnuummaaii oo şşaannssăă llaaeexxcceelleennţţăă –– ffoolloosseeşşttee--oo.. CCoonnssttrruuiieeşşttee--ţţii vviiaaţţaappee ccaarree ţţii--oo ddoorreeşşttii şşii ttrrăăiieeşşttee--oo!!

Iată-ne din nou la început de an, încercând să ne facem planuri şi să stabilim obiective de succes. Ce îţi doreşti de la 2011?Cât de sigur(ă) eşti că vei şi realiza ceea ce îţi propui? Închipuie-ţi că am ajuns deja la sfârşitul lui 2011 şi descrie cel puţin treiobiective pe care, dacă le-ai bifa ca realizate, ai simţi că anul acesta a fost unul de succes: calificarea la nivelul trei alProgramului Stimulativ de Merit? Realizarea calificării la întâlnirea europeană din 2012? Poate obţinerea unui cec Profit Share?

CEL MAI BUN AN AL TĂU2011

Page 7: Revista Forever Ianuarie 2011

F O R E V E R | România & Republica Moldova | ianuarie 2011 | 141 7foreverliving.com ���

PRIMELE 2 CODURI ÎN FUNCŢIE DE PC TOTALE ACUMULATEÎN PERIOADA DECEMBRIE 2009 – NOIEMBRIE 2010

1. Daniel & MariaParascan,

Senior Manageri

2. Carmen &Gabriel Larion,

Senior Manageri

3. Lucica &Gheorghe Tăbăcaru,

Senior Manageri

4. Elisaveta &Alexandru Pocaznoi,

Soaring Manageri 5. Camelia & Daniel

Dincuţă, Safir Manageri

1. Aurel & VeronicaMeşter, Diamant-Safir

Manageri

2. Gizella & MariusBotiş, Diamant Safir

Manageri

Forever Living Products a demonstrat constant, în cei peste 32 de ani de activitate, că îşi preţuieşte colaboratorii şi apreciază munca, eforturile,devotamentul şi pasiunea cu care îşi construiesc propria afacere. Aşa cum ne-am obişnuit, la fiecare început de an îi cunoaştem pe lideriiForever care fac parte din President’s Club. Le urăm bun-venit şi le dorim mult succes!

*Condiţia de bază pentru a deveni membru President’s Club este calificarea la programul stimulativ Profit Sharing.

PRESIDENT’S CLUB 2011

Felicitări celor mai buni distribuitori ai anului 2010 şi mult succes în continuare!

TOP 20 1. Aurel & Vera Meşter,

Diamant Safir Manageri2. Camelia & Daniel Dincuţă,

Safir Manageri3. Elisaveta & Alexandru Pocaznoi,

Soaring Manageri4. Maria Pop,

Soaring Manager5. Daniel & Maria Parascan,

Senior Manageri

6. Vajda Katalin,Soaring Manager

7. Gizella & Marius Botiş,Diamant Safir Manageri

8. Ramona & Dorin Vingan,Senior Manageri

9. Carmen & Gabriel Larion,Senior Manageri

10. Mircea & Dana Olariu,Soaring Manageri

11. Marilena & Teodor Culişir,Soaring Manageri

12. Petru & Emilia Truşcă,Soaring Manageri

13. Doina & Dănuţ Hanganu,Soaring Manageri

14. Smaranda Sălcudean,Senior Manager

15. Derzsi Sámuel & Etelka,Senior Manageri

16. Szabó Éva,Soaring Manager

17. Corina & Dorin Frandeş,Manager

18. Constantin & Tania Popa, Safir Manager

19. Elena & Virgil Angelescu,Soaring Manager

20. Kele Mónika,Senior Manager

* în funcţie de pc totale acumulate în perioada ianuarie – decembrie 2010

PRIMELE 5 CODURI ÎN FUNCŢIE DE PC PERSONALE ŞI NON-MANAGERIALEACUMULATE ÎN PERIOADA DECEMBRIE 2009 – NOIEMBRIE 2010

Page 8: Revista Forever Ianuarie 2011

Aloe vera. Sănătate. Prosperitate. Împreună.8���

Construieşte-ti afacerea

Cel mai prestigios titlu pe care îlpoate câştiga un distribuitor Forevereste cel de Eagle Manager. Atuncicând faci cunoştinţă cu un EagleManager, poţi fi sigur că te afli înprezenţa cuiva care a reuşit să-şiconstruiască o echipă solidă şicâştigă sume la care mulţi semulţumesc doar să viseze. Estemomentul perfect şi pentru tine să-ţi stabileşti ca scop prioritarpentru 2011 calificarea la stimu-lentul Eagle Manager. Ce trebuie săfaci pentru a te bucura de acestprivilegiu? Hai să descoperimîmpreună!

EEaaggllee MMaannaaggeerriiii nnuu ssee ccuullccăă ppeellaauurriiii vviiccttoorriieeii.. După atingereanivelului de Manager este foarteuşor să te relaxezi şi să reduciritmul activităţii zilnice, inclusivnumărul persoanelor noi cărora leprezinţi oportunitatea Forever şi pecare îi sponsorizezi ca membri aiechipei tale. Ceea ce ar trebui, însă,să faci este să continui cu lucrurilede bază, printre care permanentacompletare şi actualizare a listei denume, stabilirea de contacte şiprezentări de oportunitate, dezvol-tarea liniilor non-manageriale. Acestefort continuu le permite EagleManagerilor:

11.. Să fie Activi şi să se calificepentru Bonusul de Conducere înfiecare lună.

22.. Să acumuleze cel puţin 772200 pp..cc..ttoottaallee, inclusiv cel puţin 110000 pp..cc.. ddeellaa nnooiillee lliinniiii iinnffeerriiooaarree ddiirreeccttee,sponsorizate personal.

33.. Să sponsorizeze personal şi sădezvolte cel puţin 22 SSuuppeerrvviizzoorrii nnooii,în două linii inferioare diferite.

44.. Să se implice activ în organizareade întâlniri locale şi regionale.

EEaaggllee MMaannaaggeerriiii ccoonnttiinnuuăă ssăăccoonnssttrruuiiaassccăă lliiddeerrii,, pprriinn îînnccuurraajjaarreeaaccoonnttiinnuuăă aa cceelloorr ddiinn lliinniiiillee lloorriinnffeerriiooaarree.. Acest lucru presupuneparticiparea la întâlniri deoportunitate, demonstraţii deproduse şi abordări telefonice.Astfel îşi încurajează colaboratorii,îi sprijină şi le recunosc eforturile,devenind un adevărat exemplupentru ei. Iată cum reuşesc sădezvolte cel puţin doi Supervizorinoi, sponsorizaţi personal, într-unan calendaristic.

EEaaggllee MMaannaaggeerriiii îîii sspprriijjiinnăă ppeeMMaannaaggeerriiii ddiinn lliinniiiillee lloorr iinnffeerriiooaarree ssăăddeevviinnăă,, llaa rrâânndduull lloorr,, EEaagglleeMMaannaaggeerrii.. Acest lucru înseamnă căle oferă instruire şi le urmărescprogresul calificării la toateprogramele stimulative propuse decompanie, inclusiv la Profit Sharing,menţin legătura cu grupurile non-manageriale, pentru a-iîncuraja să progreseze în Planul deMarketing. Astfel, dacă se află lanivel de Manager Nestemată, pot fisiguri că vor avea, în liniile lorinferioare, numărul de EagleManageri prevăzut în condiţiile decalificare la acest stimulent.

EEaaggllee MMaannaaggeerriiii aaddooppttăă şşii ffoolloosseessccnnooiillee tteehhnnoollooggiiii ppeennttrruu aa--şşiiddeezzvvoollttaa aaffaacceerreeaa.. Acest lucrupresupune în special folosireainternetului la potenţial maxim(Facebook, Youtube etc.). Astfel,Eagle Managerii pot comunica multmai uşor cu un număr mare depersoane, din diverse zonegeografice, pentru a-şi dezvolta oafacere fără graniţe.

Ce-aţi spune dacă următorul EagleManager pe care îl veţi întâlni vă vaprivi din oglindă?! Sponsorizândoameni noi în fiecare an şiconstruind lideri cu ajutorul unorprincipii solide de afaceri, a căroreficacitate a fost dovedită de-alungul timpului, cu siguranţă vă veţicalifica la acest extraordinarstimulent. Este nevoie de timp,devotament şi efort, dar câştiguleste pe măsură: vă veţi bucura detimp preţios alături de familie,libertate şi siguranţă financiară.

Citeşte detalii despreregulile de calificare la

stimulentul Eagle Manager încapitolul 6 din Politicile

Companiei, versiunea 10.1,noiembrie 2010

2011

Fii un adevărat vultur în

Page 9: Revista Forever Ianuarie 2011

9foreverliving.com ���F O R E V E R | România & Republica Moldova | ianuarie 2011 | 141

Vă invităm să faceţi cunoştinţă, în rândurile de mai jos, cu primul Manager din Româniacalificat la stimulentul Eagle Manager: doamna Niculina Ciuchea. Vom afla ce a motivat-osă accepte această provocare, cum şi-a planificat munca pentru a reuşi şi ce planuri are pentru acest an.

„În cadrul unui seminar cuManagerii, susţinut în luna mai2010, la Bucureşti, de BerkicsMiklós, Diamant-Safir Managerdin Ungaria şi câştigătorul celormai mari cec-uri Profit Sharingdin Europa, ni s-a propus sărealizăm în fiecare lună câte unmini Profit Sharing: 7 punctepersonale şi 70 de puncte totale. Mi-am dat seama că această ideeeste esenţială pentru dezvoltareaafacerii mele şi am început sălucrez în acest sens. Cu timpul,rezultatele au început să apară,dar instalarea crizei m-a dezo-rientat o perioadă. În acestcontext, Forever a venit înajutorul nostru cu profitul NDP şi cursul valutar sub celpracticat de BNR şi, astfel, am considerat criza ooportunitate, iar profitul NDP o unealtă. Prin urmare,am pus la punct un plan şi am acţionat de îndată cuperseverenţă. În iunie, compania a lansat o nouăprovocare: stimulentul Eagle Manager. Am consideratcondiţiile acestuia ca fiind indicatori esenţiali pentruafacerea mea. În acest sens, de un real folos mi-au fost

întâlnirile lunare de la Braşov, cufamilia Botiş, în cadrul „ClubuluiDiamanţilor din România”, undene-am propus ca timp de 1.000de zile să prezentăm zilnic ofertaForever unei persoane noi.Astfel, la sfârşitul lunii noiembrieam finalizat stimulentul EagleManager. Pentru a-mi realizaobiectivele propuse pentru anul2011 – Eagle Manager, Progra-mul Auto, calificarea la nivel deSenior Manager şi la RaliulEuropean şi Super Raliu – voisprijini persoanele din echipamea să-şi ccoommpplleetteezzee aaggeennddaa ccuupprroopprriiiillee lloorr oobbiieeccttiivvee şşii ssăă--şşiissttaabbiilleeaassccăă ppaaşşiiii ccoonnccrreeţţii ppeennttrruu

rreeaalliizzaarreeaa aacceessttoorraa.

În încheiere vreau să le mulţumesc tuturor celor care auales să meargă pe acest drum împreună cu mine.

Mult succes tuturor!”

NNiiccuulliinnaa CCiiuucchheeaa,, MMaannaaggeerr

Felicitări celor care au realizat programul Eagle Manager in 2010!

Valentin NiţuManager

Constanţa & DănuţMei Roşu, Manageri

Maria & AdrianArghir, Manageri

Niculina Ciuchea,Manager

Derzsi Sámuel &Etelka, Senior Manageri

Pentru primul an de implementare a acestui stimulent,perioada de calificare a început la 1 iunie 2010 şi s-a încheiat la31 decembrie 2010, iar cerinţele au fost ajustate după cumurmează:

1. Realizarea statutului de Activ şi a Bonusului de Conducere înperioada iunie – decembrie.2. Acumularea a cel puţin 420 pc totale, incluzând aici cel puţin

60 pc de la noile linii inferioare directe sponsorizate personal.

3. Sponsorizarea personală şi dezvoltarea a cel puţin 1Supervizor într-o linie sponsorială inferioară.4. Implicarea activă în organizarea de întâlniri locale şiregionale în perioada iunie -decembrie.

Eagle Managerii vor fi recunoscuţi corespunzător şi vor firăsplătiţi, ca şi calificaţii la nivelul 3 al Raliului European, cu oexcursie la Viena, ce include bilete de avion pentru douăpersoane, trei nopţi de cazare şi două bilete de Raliu.

Page 10: Revista Forever Ianuarie 2011

Aloe vera. Sănătate. Prosperitate. Împreună.10���

MLM Training

SCHIMBARE?EŞTI DESCHIS LA

Robert Kearns a inventat în 1964 ştergătoarele de parbriz cu intermitenţă. De fapt, el avea o problemă devedere, iar mişcarea continuă a ştergătoarelor de parbriz îl deranja, mai ales atunci când ploaia de afară nuera atât de puternică. A conştientizat faptul că are o nevoie şi a găsit soluţia potrivită – un sistem care săpornească ştergătoarele la intervale regulate de timp. A patentat invenţia, dar mari producători de automobile aupreluat ideea şi au folosit-o fără să-i achite drepturile legale.Aceştia au fost obligaţi ulterior de justiţie să-i plăteascădaune inventatorului. Una dintre aceste mari companii a fostîntrebată de ce nu a inventat temporizatorul mai devreme.Răspunsul a fost: „Pentru că nu l-au cerut clienţii.”

Schimbările cu adevărat benefice vindin interior. Nu trebuie să aşteptămpână când presiunea exterioară neva impune o schimbare – e bine canoi să fim cei care fac pasul înainte,cei care o iniţiază. Atunci cândrealitatea şi nevoia o cer, schimbareaeste chiar o responsabilitate. Maimult decât atât, degeaba suntemdeschişi, teoretic, la schimbare dacănu o aplicăm şi în practică.

Oamenii de afaceri se împart în douăcategorii: cei care se împotrivescschimbărilor şi cei care le adoptă.Distribuitorii Forever de succes suntcei din a doua categorie. Ei ştiu căschimbarea este inevitabilă şi sepetrece cu o viteză uimitoare în ziuade azi. Progresul tehnologic,comunicarea, instrumentelefinanciare, mass-media sauraporturile sociale sunt zone care nuse mai pot ignora din punct devedere al dinamicităţii.

La început de an 2011 simţim nevoiade primenire, de schimbare în bine.

Este un momentbenefic, pentru căavem entuziasmul,energia şi hotărâreade a ne transforma, dea face o reformăpozitivă în activitate.Ceea ce ştim, deasemenea, este faptulcă entuziasmul se va pierde îndecursul anului dacă nu îl vomalimenta cu fermitate şi dăruire. Deunde să găsim o sursă de fermitateşi dăruire? Planificând corectdrumul spre obiectivele pe care nile propunem. Pentru că aşa vomavea şansa reală de a le şi atinge,pas cu pas. Fiecare împlinire este osursă de entuziasm care nealimentează drumul pe mai departe.

Atunci când proiectăm un parcurspentru anul 2011 putem lua încalcul stabilirea de obiectiveSMART. Acest acronim defineştecaracteristicile pe care le are unobiectiv inteligent stabilit (înengleză, smart = inteligent,deştept, ingenios):

Specific (obiectivul este binedefinit, clar, astfel încât toatălumea să-l poată înţelege)

Măsurabil (se poate şti la oricemoment de timp cât mai estede parcurs până la realizarea luişi se poate recunoaştemomentul în care a fostîndeplinit)

Acceptat (se ştie că obiectivuleste realizabil, fapt consimţitîmpreună cu toţi cei implicaţi)

Realist (există resursele necesarepentru a-l atinge)

Timp (se hotărăşte un intervalclar pentru derulare)

Page 11: Revista Forever Ianuarie 2011

Buna stabilire a obiectivelor esteesenţială în derularea afaceriiForever. Planificarea drumului pânăla atingerea lor este şi maiimportantă. Se poate începe în sensinvers – dacă poţi vizualiza succesulprin atingerea obiectivului, caleacătre el este mai uşor de găsit. Ceimai mulţi văd doar începutul cărării,dar nu-i văd finalul. Viziunealimitată creează probleme atuncicând apar schimbări saucircumstanţe neprevăzute.

Oamenii de afaceri Forever aşeazăla baza planificării lor studiereaatentă a următoarelor aspecte:

PPrroodduusseellee şşii aaffaacceerreeaaFFoorreevveerr – sunt experţi înbeneficiile oferite de

produse şi în avantajele Planului deMarketing;

PPiiaaţţaa – înţeleg bine lumeaîn care activează şi seadaptează în consecinţă;

CCoommppeettiiţţiiaa – ştiu cu ce alteproduse sau companiiconcurează şi cunosc în

permanenţă care sunt avantajeleForever;

CClliieennţţiiii şşii ddiissttrriibbuuiittoorriiiippootteennţţiiaallii – au un profil claral cumpărătorilor şi al celor

care le pot deveni coechipieri;

VVaarriiaanntteellee ddee pprroommoovvaarree aaaaffaacceerriiii – ştiu cum să facămarketing, să-şi informeze

şi să convingă clienţii şi colaboratorii;

IInntteerrnneettuull şşii tteehhnnoollooggiiaa –sunt la curent cu ultimeleevoluţii şi le folosesc spre

avantajul afacerii lor.

O bună planificare ajută în:

Chiar dacă în adâncul sufletului ştiucât de important este să te ţii de unplan, oamenii de afaceri Foreverînţeleg şi faptul că flexibilitatea estecrucială. Decât să fie surprinşi deevoluţii viitoare, ei sunt pregătiţi înpermanenţă, pentru că au viziune.Iar viziunea corectă vine dintr-oînţelegere clară a prezentului.

Robert Kearns a avut viziune, a fostdeschis la schimbare şi atransformat-o în fapte atunci cânda inventat temporizatorul pentruştergătoarele de parbriz. Şi-a făcutsieşi un bine şi a făcut un binesutelor de milioane de utilizatori deautomobile care urmau să fie dotatecu acest sistem. Pentru undistribuitor, afacerea Forever estebinele pe care şi-l poate face luiînsuşi, precum şi celor din jur.

2011cu mult bine!

AAlleexxaannddrruu IIssrraaiillSSppeecciiaalliisstt mmaarrkkeettiinngg

���11foreverliving.comF O R E V E R | România & Republica Moldova | ianuarie 2011 | 141

� luarea deciziilor – când te afli înfaţa unei bifurcaţii, alegi aceavariantă care te duce mai rapidcătre destinaţie� evitarea surprizelor, a „stingerii deincendii” (ex.: îndeplinirea lunară astatutului de Activ)� obţinerea satisfacţiei şi a energieidin atingerea etapelorintermediare� coerenţă şi continuitate – un planscris, clar, care poate fi consultatoricând este un instrument util înmunca de zi cu zi.

Page 12: Revista Forever Ianuarie 2011

12���

Produsul lunii

Aloe vera. Sănătate. Prosperitate. Împreună.

Luna aceasta sărbătorim doisprezece ani de când Foreverşi-a deschis oficial porţile în România, un bun prilej de acelebra şi produsul nostru vedetă – Aloe Vera Gel.

Este deja de notorietate că factorul cheie în decizia decumpărare a gelului nu este gustul, ci cumulul de beneficiiaduse organismului. Gelul de Aloe vera este o sursăexcelentă de micronutrienţi şi oligoelemente cu acţiuneantiinflamatoare şi analgezică. În plus, datorităacemannanului, unul dintre cei mai importanţi compuşi aiplantei, gelul de Aloe vera echilibrează sistemul imunitar şiinduce o stare de bine întregului organism. Această plantăcreşte de obicei în zone cu soluri bogate în minerale, pecare le absoarbe şi care, apoi, ne sunt prezentate nouă subformă biodisponibilă.

După desigilarea flaconului, gelul de Aloe vera ar trebuipăstrat la frigider şi consumat dimineaţa, pe stomacul gol,astfel încât să nu fie afectat de enzimele şi acizii secretaţiîn stomac. Aici, polizaharidele pot fi total absorbite decelule speciale care le transferă apoi în fluxul sanguin exactsub forma în care ele se găseau în plantă. Consumul de gelgrăbeşte tranzitul intestinal, îmbunătăţeşte absorbţiasubstanţelor nutritive din alimente, în special absorbţiaproteinelor.

Deseori sunt întrebat ce cantitate de gel ar trebui săconsumăm. Cred că ţine de fiecare în parte, cantitateavariind de obicei între 100 şi 150 de mililitri pe zi. Înprivinţa copiilor sub doisprezece ani şi persoanelor învârstă, cantitatea se reduce. Ca regulă, un copil de şase aniva consuma numai jumătate din cantitatea recomandatăadulţilor, iar un copil de trei ani – numai un sfert, cumenţiunea că nu este indicat pentru copiii sub un an.

Dar de ce ar cumpăra cineva Aloe Vera Gel, dacă este unuldintre cele mai scumpe geluri de aloe de pe piaţă?Răspunsul este simplu: pentru calitatea pe care o oferăAloe Vera Gel şi pentru că dă rezultatele scontate. Existăproduse similare cu preţ mai mic, însă în procesul lor defabricare este diferit şi de aici apar şi diferenţe de calitate.Plantele noastre provin din culturi organice, sunt recoltatemanual, ajung la fabrica de procesare în decurs de trei orede la recoltare, unde aloina este îndepărtată. Alte avantajeale produsului nostru: nu este filtrat, nu este concentrat şitoţi stabilizatorii şi antioxidanţii din produs sunt obţinuţidin surse naturale. Aloe Vera Gel reprezintă alegereafirească atunci când ştii câte avantaje îţi oferă!

AArrttiiccooll ssccrriiss ddee DDrr.. PPeetteerr AAtthheerrttoonn,, LLiicceennţţiiaatt îînn MMeeddiicciinnăă,,ttrraadduuss şşii aaddaappttaatt ddiinn rreevviissttaa FFoorreevveerr UUKK,, ddeecceemmbbrriiee 22001100..

ÎNCEPE ANUL CUO INFUZIE DE SĂNĂTATE

Page 13: Revista Forever Ianuarie 2011

Forever Living Products are succes şi datorită faptului că oamenii cu dorinţele, sentimentele, problemele şi bucuriile lor au fostraţiunea de a exista a acestei afaceri. Rex s-a înconjurat încă de la început de câţiva apropiaţi care aveau încredere în el şi înproiectul lui, iar pe măsură ce afacerea s-a extins din Statele Unite către Asia, Europa şi Africa, a crescut şi echipa; s-a îmbogăţitcu oameni de valoare, care împărtăşesc crezul fondatorului - să ajute colaboratorii companiei să aibă cât mai mult succes. Rexa ştiut să-şi aducă aproape oameni care îi împărtăşesc dragostea pentru companie şi colaboratorii ei: Navaz Ghaswala,Vicepreşedinte Executiv, care îi este alături încă de când a pus bazele companiei, fiul său, Gregg Maughan, acum Preşedintele

companiei, Aidan O’Hare, Vicepreşedinte pentru Europa.

F O R E V E R | România & Republica Moldova | ianuarie 2011 | 141 13foreverliving.com ���

Invitat special

Aidan O’Hare a fost numit în aceastăfuncţie în anul 2006, însă face partedin familia Forever de mult mai mulţiani. La început a condusdepartamentul de marketing alcompaniei, la Sediul Central dinPhoenix, Arizona. Dragostea pentruvalorile Forever Living, entuziasmul,devotamentul şi seriozitatea de care adat dovadă i-au adus respectul şipreţuirea lui Rex, care a decis să-lrăsplătească încredinţându-iresponsabilitatea coordonăriiafacerilor Forever din întreaga Europă.O funcţie onorantă, răspunderi pemăsură şi o provocare pe care Aidana acceptat-o cu bucurie. Cei careparticipă la Raliurile Europene şi laSuper Raliul din Statele Unite au avutcu siguranţă şansa să-l cunoască.Este cu adevărat un privilegiu să fii înpreajma lui, să primeşti un sfat, unzâmbet, un cuvânt de încurajare, săsimţi căldura unui om căruia îi pasăde ceilalţi oameni, să simţi că nu eşti

doar un altdistribuitor, cidistribuitorulale căruiproblemeconteazăpentru cei careconduccompania. LaBucureşti,Cannes sauStockholm,Houston,Anaheim,Mexic, Hawaii,la întâlnirile

Success Day din diferite ţări aleEuropei, Aidan a fost totdeauna înmijlocul oamenilor, atent laproblemele şi întrebările lor. Pasionatde fotografie, de oameni şi familistconvins, Aidan a călătorit mii dekilometri din Statele Unite cătrecapitale şi oraşe europene pentru a fialături de distribuitori, pentru a lerecunoaşte realizările şi a-i încurajasă se dezvolte din ce în ce mai mult.

Pe 29 ianuarie, la Sala Palatului dinBucureşti, Aidan O’Hare,Vicepreşedinte pentru Europa, va fiinvitatul nostru la întâlnireaaniversară Success Day. Este o onoaresă-l primim în România, pentru asărbători împreună doisprezece anide la deschiderea Forever LivingProducts România. Îl aşteptam cunerăbdare, iar pe voi, dragi distri-buitori vă invităm pe 29 ianuarie, laSala Palatului din Bucureşti. Va fi oîntâlnire de neuitat, cu multe surprize

şi momente speciale, cu speakeri deexcepţie şi invitaţi de onoare!

Success Day este evenimentul specialal distribuitorilor care ştiu cum să-şitransforme afacerea într-un succes deproporţii. Însă pentru 29 ianuarie ţi-am pregătit un Success Day ca niciunaltul, un eveniment prin care vomsărbători împreună cu Aidan O’Hare,Vicepreşedintele pentru Europa, 12ani de când Forever schimbă în binevieţile a mii de oameni în România; uneveniment incendiar la care teaşteptăm alături de cât mai mulţicolaboratori. Nu lipsi! Cumpără-ţiacum biletul de intrare!

Să ne vedem cu bine pe 29 ianuarie!

Eveniment incendiar: Success Dayaniversar cu AIDAN O’HARE

Luna aceasta sărbătorim doisprezece ani de când Foreverşi-a deschis oficial porţile în România, un bun prilej de acelebra şi produsul nostru vedetă – Aloe Vera Gel.

Este deja de notorietate că factorul cheie în decizia decumpărare a gelului nu este gustul, ci cumulul de beneficiiaduse organismului. Gelul de Aloe vera este o sursăexcelentă de micronutrienţi şi oligoelemente cu acţiuneantiinflamatoare şi analgezică. În plus, datorităacemannanului, unul dintre cei mai importanţi compuşi aiplantei, gelul de Aloe vera echilibrează sistemul imunitar şiinduce o stare de bine întregului organism. Această plantăcreşte de obicei în zone cu soluri bogate în minerale, pecare le absoarbe şi care, apoi, ne sunt prezentate nouă subformă biodisponibilă.

După desigilarea flaconului, gelul de Aloe vera ar trebuipăstrat la frigider şi consumat dimineaţa, pe stomacul gol,astfel încât să nu fie afectat de enzimele şi acizii secretaţiîn stomac. Aici, polizaharidele pot fi total absorbite decelule speciale care le transferă apoi în fluxul sanguin exactsub forma în care ele se găseau în plantă. Consumul de gelgrăbeşte tranzitul intestinal, îmbunătăţeşte absorbţiasubstanţelor nutritive din alimente, în special absorbţiaproteinelor.

Deseori sunt întrebat ce cantitate de gel ar trebui săconsumăm. Cred că ţine de fiecare în parte, cantitateavariind de obicei între 100 şi 150 de mililitri pe zi. Înprivinţa copiilor sub doisprezece ani şi persoanelor învârstă, cantitatea se reduce. Ca regulă, un copil de şase aniva consuma numai jumătate din cantitatea recomandatăadulţilor, iar un copil de trei ani – numai un sfert, cumenţiunea că nu este indicat pentru copiii sub un an.

Dar de ce ar cumpăra cineva Aloe Vera Gel, dacă este unuldintre cele mai scumpe geluri de aloe de pe piaţă?Răspunsul este simplu: pentru calitatea pe care o oferăAloe Vera Gel şi pentru că dă rezultatele scontate. Existăproduse similare cu preţ mai mic, însă în procesul lor defabricare este diferit şi de aici apar şi diferenţe de calitate.Plantele noastre provin din culturi organice, sunt recoltatemanual, ajung la fabrica de procesare în decurs de trei orede la recoltare, unde aloina este îndepărtată. Alte avantajeale produsului nostru: nu este filtrat, nu este concentrat şitoţi stabilizatorii şi antioxidanţii din produs sunt obţinuţidin surse naturale. Aloe Vera Gel reprezintă alegereafirească atunci când ştii câte avantaje îţi oferă!

Articol scris de Dr. Peter Atherton, Licenţiat în Medicină,tradus şi adaptat din revista Forever UK, decembrie 2010.

Page 14: Revista Forever Ianuarie 2011

Aloe vera. Sănătate. Prosperitate. Împreună.14���

Interviu

SSuunntteeţţii pprriimmuull MMaannaaggeerrFFoorreevveerr RRoommâânniiaa.. SSppuunneeţţii--nneeddaaccăă vvăă mmaaii aammiinnttiiţţii cceeggâânndduurrii şşii sseennttiimmeennttee vv--aauuccoopplleeşşiitt aattuunnccii ccâânndd aaţţii ffoosstt

rreeccuunnoossccuuţţii llaa aacceesstt nniivveell?? CCuummvveeddeeaaţţii aattuunnccii vviiiittoorruull aallăăttuurrii ddeeFFoorreevveerr?? CCuumm ssee vveeddeeaa aattuunncciiaacceeaassttăă aaffaacceerree??

Eram fericiţi că tot ceea ce nepromisese sponsorul se adevereşte.

Am început această afacere pentru căam vrut să avem puterea de a nedecide soarta, de a fi liberi şi a nepetrece cât mai mult timp alături decopil, familie şi prieteni. Când amdevenit Manageri aveam deja oviziune clară: ştiam că vom ficapabili să-i ajutăm şi pe ceilalţi săreuşească tocmai pentru că şi noiam reuşit; puteam vedea deja cumva arăta afacerea noastră peste unan, doi, cinci sau chiar zece. Nuîncăpea nicio îndoială pentru noi căoamenii din România aveau nevoie deaceastă gamă de produse pentru oviaţă mai bună, de calitate, un viitormai luminos şi că aveau să profite deoportunitatea de a-şi schimba viaţa.

DDaarr ppee vvrreemmeeaa aacceeeeaapprroodduusseellee FFoorreevveerr eerraauuaadduussee ddiinn UUnnggaarriiaa.. CCuumm sseeppuutteeaa ddeezzvvoollttaa aaffaacceerreeaaFFoorreevveerr ffăărrăă cceennttrree ddeeddiissttrriibbuuţţiiee îînn RRoommâânniiaa??

Într-adevăr, timp de un an de zile amcumpărat produsele din Debrecen, unoraş din Ungaria, însă nu am privitniciodată această distanţă de 400 dekilometri ca pe un obstacol. Ne-amconcentrat întotdeauna pe soluţii, nu

pe probleme. Făceam pe vremeaaceea câte două drumuri pesăptămână pentru a aduce produse.Mai greu era să ajungem, împreunăcu toată echipa, la evenimenteleSuccess Day sau la celelalte eveni-mente importante ale companiei. Îmiaduc aminte că plecam la drum cunoaptea în cap: la început cu maşinapersonală, apoi, pe măsură ce echipas-a dezvoltat, cu autocarele. Câtăîncredere trebuie să fi avut colabora-torii în noi şi în oportunitatea pe carele-o prezentam, dacă ne urmau într-oţară străină. Le mulţumesc încă o datăcă au crezut în noi. A fost o perioadăfrumoasă, în care s-a format adevă-ratul spirit de echipă, de colaborare,de unitate.

Această afacere este

VIAŢA MEANe aflăm la ceas aniversar, când Forever Living Products România sărbătoreşte 12 ani de când şi-a deschisporţile. Aşadar, se cuvine să începem acest nou an cu interviul pe care ni l-a acordat primul Manager calificatîn România, Vajda Katalin, în prezent Soaring Manager. Împreună cu soţulsău, regretatul dr. Vajda Sándor, a pus bazele unei echipe solide,ajungând astfel primii Manageri din România şi de atunci echipa Vajdase regăseşte mereu în topuri. Vă invităm să descoperiţi, în paginileurmătoare, cum se vedea această afacere acum mai bine de 12 ani, ces-a schimbat de-atunci şi ce planuri are doamna Vajda pentru 2011.

Alături de Rex Maughan,fondatorul companiei

Vajda Katalin cu SzabóJózsef, Safir

Manager, sponsorul superior al echipei

României şi Iacătă Carina, Soaring Manager

Page 15: Revista Forever Ianuarie 2011

F O R E V E R | România & Republica Moldova | ianuarie 2011 | 141 15foreverliving.com ���

AA ccooiinncciiss şşii ccuu mmoommeennttuull îînnccaarree vv--aaţţii ssppuuss „„AAffaacceerreeaaaassttaa cchhiiaarr oo ssăă mmeeaarrggăă!!””

Da, atunci când am conştientizat lapropriu că aceasta este afacereanoastră, nu numai a sponsorului saua lui Rex, fondatorul companiei.Atunci am început să ne implicăm şimai mult, să organizăm lunarseminarii de pregătire şi dezvoltarepersonală, convinşi fiind că numaiaşa vom putea pune bazele uneiafaceri puternice, durabile. Încă deatunci ştiam că vrem să nededicăm în întregime acesteiafaceri. Îmi amintesc chiar că ne-am promis să ne ocupăm exclusivde Forever atunci când îşi va deschideporţile în România. Încrederea noastrăîn oportunitatea pe care Rex ne-adăruit-o, în faptul că ea va funcţionanu cunoştea limite. Probabil că nici nuam fi pornit la drum dacă nu credeamatât de mult în ea. Am cunoscutoameni ca noi care au reuşit, care auavut încredere în noi şi, mai presus detoate, l-am cunoscut pe RexMaughan, care ne-a dat sentimentulde siguranţă, seriozitate şi sprijin dinpartea unei companii de încredere pecare merită să o reprezinţi în fiecaremoment din zi. E şi uşor să crezi înForever Living Products, fiindcămunca îţi este răsplătită încă dinprima lună de activitate în strânsraport cu munca depusă.

AAţţii ttrreeccuutt pprriinn ccaalliiffiiccăărrii llaanniivveelluurrii ddee SSuuppeerrvviizzoorr,,AAssiisstteenntt MMaannaaggeerr,, MMaannaaggeerr,,SSeenniioorr MMaannaaggeerr,, SSooaarriinnggMMaannaaggeerr.. CCaarree ddiinnttrree aacceesstteeccaalliiffiiccăărrii aa ffoosstt cceell mmaaii ggrreeuuddee oobbţţiinnuutt?? PPee ccaarree aaţţiioobbţţiinnuutt--oo cceell mmaaii uuşşoorr?? CCeevv--aa îînnvvăăţţaatt ffiieeccaarree ppaassîînnaaiinnttee ffăăccuutt îînn PPllaannuull ddeeMMaarrkkeettiinngg??

Ca să fiu sinceră, nu pot să vă spundacă a fost greu sau uşor. Neavândexperienţă în domeniu, nu am urmăritcalificările din Planul de Marketing.Lucram din elan, cu mult entuziasm,ne făceam treaba zilnic, corect şicinstit. Le ofeream informaţia tuturor,

îi ajutam pe toţi cei care doreau săprofite de această oportunitate şilucram cot la cot pentru realizareavisurilor lor. Astfel se succedaunivelurile din Planul de Marketingunul după altul. Principala noastrăpreocupare era să respectăm ceea cepromisesem oamenilor şi să lucrămcu ei până îşi ating obiectivele. Muncacinstită, corectă, perseverentă şiplanificată este întotdeauna răsplătită.Atingând nivelurile unul după altulmi-am dat seama cât deimportante suntforţa, puterea,unitatea, spiritul deechipă.

VVii ss--aaîînnttââmmppllaatt ccaa,,ppee ppaarrccuurrssuullddrruummuulluuiisspprree nniivveelluullddee SSooaarriinnggMMaannaaggeerr,, ssăă

ttrreecceeţţii pprriinn mmoommeenntteeddiiffiicciillee îînn ccaarree vv--aaţţiiggâânnddiitt ssăă rreennuunnţţaaţţii llaaaaffaacceerree??

Au existat şi momentefoarte dificile în viaţamea, dar niciodată nu m-am gândit să renunţ laafacere. Ba mai mult, chiarafacerea şi responsabili-tatea luată faţă de oameniicare au avut încredere în

noi mi-au dat puterea să trecpeste momentele grele. Odată ceam promis că vom merge cu ei peaceastă cale spre succes nu ammai privit în urmă. Aceastăafacere este viaţa mea şi o voidezvolta până la sfârşitul vieţii. Oador aşa cum este, îmi place sălucrez cu oamenii. Misiunea meaeste să ofer această şansă cât maimultor oameni şi să-i ajut în efortulpe care îl depun pentru o viaţă maibună.

CCaarree ssuunntt pprriinncciippiiiillee ddee llaaccaarree nnuu aabbddiiccaaţţii nniicciiooddaattăăîînn ddeezzvvoollttaarreeaa aaffaacceerriiiiFFoorreevveerr??

În primul rând nu accept să se lucrezeîn paralel cu alte firme MLM;loialitatea faţă de companie esteprincipiul cel mai important. Nuaccept abdicarea de la munca cinstită,adică de la respectarea în totalitate aPoliticilor Companiei. Nu aş putearenunţa niciodată la instruireaechipei, la seminarii, la Success Day.Foarte important pentru mine estespiritul sănătos de echipă bazat peetică, principialitate, loialitate şirespect.

Alături de Aszalos Ibolya, Senior Managerşi Nagy Kinga Erika, Manager, laÎntâlnirea Managerilor de la Sovata, în 2010

Alături de echipă şi de Gregg

Maughan, Preşedintele companiei

Page 16: Revista Forever Ianuarie 2011

Aloe vera. Sănătate. Prosperitate. Împreună.16���

CCee ttaaccttiiccii ffoolloossiiţţii ppeennttrruu aaaabboorrddaa ppeerrssooaannee nnooii şşii aa lleepprreezzeennttaa ooppoorrttuunniittaatteeaaFFoorreevveerr?? SS--aa sscchhiimmbbaatt îînnvvrreeuunn ffeell ppeerrcceeppţţiiaaooaammeenniilloorr ddeesspprree aaffaacceerriilleeMMLLMM aaccuumm ffaaţţăă ddeemmoommeennttuull îînn ccaarree aaţţii

îînncceeppuutt ccoollaabboorraarreeaa ccuu FFoorreevveerr??

Mereu cunosc oameni noi, lezâmbesc, observ, laud, apreciez tot ceau mai bun şi frumos. Sunt deschisăcătre toată lumea, arăt interes pentrutoţi. Pun întrebări, povestesc despremine. Finalitatea este un număr detelefon şi astfel îi invit la o

prezentare. Percepţia oamenilors-a schimbat evident faţă deînceputuri. Oamenii au din ce înce mai multe informaţii despreMLM şi, dacă până acum datorianoastră era să explicăm ceînseamnă MLM, acum trebuie săarătăm şi ceea ce poate oferi acestsistem generator de venituri. Elreprezintă viitorul comerţului şi,totodată, o cale sigură de creştere aveniturilor, astfel încât cei care îlîmbrăţişează să devină oameni liberişi să aibă stilul de viaţă pe care îlmerită.

ÎÎnnttrr--oo aaffaacceerree MMLLMMmmoottiivvaaţţiiaa eessttee uunn ffaaccttoorr--cchheeiiee aall ssuucccceessuulluuii.. CCuummrreeuuşşiiţţii ssăă vvăă mmeennţţiinneeţţii „„vviiee””mmoottiivvaaţţiiaa şşii ccee tteehhnniiccii

ffoolloossiiţţii ppeennttrruu aa--ii mmoottiivvaa ppeemmeemmbbrriiii eecchhiippeeii ddvvss..??

Într-adevăr, cheia succesului în MLMeste motivaţia. Eu nu cred că cinevapoate fi motivat din exterior;motivaţia trebuie să vină din interior.Ceea ce îşi doreşte un om cu adevăratare o încărcătură emoţională

lăuntrică, ca şi cum ar arde unfoc interior, care te pune înmişcare. Tehnica mea este să-iajut pe colaboratori să-şidescopere adevăratul DE CE,“butonul de pornire”. Îi ajut sătreacă peste momentele grele,

când primesc refuzuri sau lucrurile numerg cum şi-ar dori şi încerc să scotîn evidenţă DE CE-ul. Ca instrumentede menţinere a unei stări permanentede motivaţie le recomand cărţi, CD-uri, DVD-uri, seminarii, participareaobligatorie la Success Day, laevenimentele organizate specialpentru echipa mea şi, nu în ultimulrând, parcurgerea zilnică a caietuluide visuri.

CCaarree eessttee aaggeennddaa uunnuuiiSSooaarriinngg MMaannaaggeerr?? MMaaii ffaacceeîînnssccrriieerrii,, mmaaii aarree ddee uunnddee ssăăîînnssccrriiee nnooii ooaammeennii ssaauu aarreettooţţii ccuunnoossccuuţţiiii iimmpplliiccaaţţii ddeejjaa

îînn aaffaacceerree??

Agenda mea este agenda oricăruidistribuitor Forever. Munca zilnicăeste aceeaşi pentru toată lumea,indiferent de nivelul din Planul deMarketing. Întotdeauna aiposibilitatea să înscrii noi oameni. Eufac tot posibilul să am contacte cuoameni noi, cu noi generaţii şigăsesc întotdeauna momentulpropice să vorbesc absolut cu toatălumea despre această oportunitate.Dacă sunt interesaţi îi înscriu, dacănu, obţin recomandări. Astfel listamea de nume este infinită.

SSuunntteemm llaa îînncceeppuutt ddee aann,,ttooaattăă lluummeeaa îîşşii pprreeggăătteeşştteerreezzoolluuţţiiiillee.. VV--aaţţii ffăăccuutt ddeejjaaaaggeennddaa ppeennttrruu 22001111?? CCuu cceeaaşştteeppttăărrii ppoorrnniiţţii îînn aacceessttnnoouu aann??

Eu fac bilanţul activităţii mele lasfârşitul anului. Numai aşaconştientizez ce am făcut bine,apreciez şi mă bucur de reuşite, învăţdin greşeli, constat dacă mi-amrealizat obiectivele, care au fostobstacolele de care nu am reuşit sătrec. Tot la final de an stabilesc şistrategia pentru anul următor. Amdin decembrie un plan foarte precispentru anul 2011. În agenda meaputeţi găsi deja notate toate dateleimportante ale anului. Am formulatnoi priorităţi, noi ţeluri. Sper ca în2011 să se arate rezultatele munciisusţinute pe care am depus-o alăturide echipă printr-un stil de muncădinamic, concret, uşor de copiat.Urez, cu această ocazie, tuturor unan plin de succese, realizări fărălimite, sănătate, putere de muncă,linişte sufletească, spirit de echipăsănătos şi unitate echipei ForeverRomânia.

CCuu mmuullttăă ddrraaggoossttee şşii nneemmăărrggiinniitt rreessppeecctt,,

VVaajjddaa KKaattaalliinn,, SSooaarriinngg MMaannaaggeerr

Regretatul dr. Vajda Sándor cu

Rolf Kipp, Dublu Diamant, Germania

La Super Raliul din SUA,împreună cu echipa României

Page 17: Revista Forever Ianuarie 2011

F O R E V E R | România & Republica Moldova | ianuarie 2011 | 141 17foreverliving.com ���

Să fii întotdeauna corect şi complet informat este esenţialpentru succesul afacerii tale. Completează adresa ta de e-mailpe formularele speciale disponibile în centrele de distribuţie şite vom ţine la curent cu cele mai noi informaţii despre produseşi companie.

CUM AFLU SITUAŢIA PUNCTELOR CREDIT?

PROGRAMUL ŞI ADRESELE CENTRELOR DE DISTRIBUŢIE

Luni 12 - 20 *, Marţi, Joi, Vineri, Sâmbătă * * 9 - 17, Miercuri 9 - 19

* * Cu excepţia centrelor de distribuţie din Bucureşti, Bd. Aviatorilor nr. 3, şi Chişinău, Rep. Moldova

* Cu excepţia sediului central din Bucureşti, Bd. Aviatorilor nr. 3, alcărui program în zilele de luni şi miercuri este între orele 9:00 şi

19:00. Programul de lucru al departamentelor din cadrul sediuluicentral este de luni până vineri, între orele 9:00 şi 17:00.

�Prin internet, accesând www.foreverliving.com şi selectând apoi DistributorLogin / Europe / Romania. Cele 2 elemente necesare accesului sunt LOGONID (numărul de identificare Forever) şi PASSWORD. Dacă nu aţi primit sau aţiuitat parola, o puteţi afla prin e-mail la adresa [email protected] (dacă aţimenţionat adresa de e-mail în Formularul de Înscriere), cu menţiunea În atenţiaDepartamentului AS400, sau prin telefon la Sediul Central din Bucureşti.�Prin SMS la numărul 0745 072 689. Puteţi folosi orice tip de telefon mobilconectat la Orange sau Vodafone. Structura SMS-ului: user = toate cele 12 cifreale ID-ului FLP; parola = parola iniţială este formată din ultimele 6 cifre ale ID-uluiFLP. User-ul şi parola trebuie despărţite printr-un singur caracter spaţiu. Parolatrebuie să fie diferită de cea utilizată pentru plasarea comenzilor online.

Detalii despre serviciul SMS sunt disponibile pewww.foreverliving.com .

�Formularele de Înscriere trebuie semnate personal.Nu se acceptă nici Formularele de Înscriere semnate de altcineva,nici cele semnate în baza unei împuterniciri în faţa notarului public.� În termen de maxim 60 de zile de la depunerea fişei bancarepentru virarea bonusului trebuie să vă deplasaţi la sucursala BRDindicată pe fişă pentru a intra în posesia cardului. � Pentru încasarea bonusurilor obţinute în urma activităţiidesfăşurate în Republica Moldova, distribuitorii sunt rugaţi săcontacteze sediul din Chişinău (adresa şi numărul de telefon suntdisponibile în cadrul secţiunii „Programul şi adresele centrelor dedistribuţie”).� Facturile de bonus trebuie completate după cum urmează:La rubrica „Explicaţie” trebuie menţionat „Bonus / Comision, conformConvenţiei nr. …”. Rubrica „Cumpărător” trebuie completată astfel:

Cumpărător: Forever Living Products România SRLNr. Ord. Reg. Com.: J40/12036/1998(CUI) CIF: RO11258030Sediul: B-dul Aviatorilor Nr. 3, Sector 1Judeţul: BucureştiContul: RO16BRDE450SV01007574500Banca: BRD-SMC

Bucureşti: � Bd. Aviatorilor 3, Sector 1, Cod 011852. Tel: 021 222 89 23, 0723 603 556, 0744 674 289; Fax: 021 222 89 24

� Str. Traian 187 – 189. Tel: 031 425 47 00; Fax: 031 425 46 99Cluj: � Str. Constanţa 24, Cod 400158. Tel: 0264 418 765; Fax: 0264 418 762Iaşi: � Stradela Silvestru 1, Cod 700012. Tel: 0232 219 920; Fax: 0232 276 591Arad: � Str. Marcel Olinescu, Bl. 301, Sc. D, parter, Cod 310295.

Tel: 0257 368 212; Fax: 0257 259 049Constanţa: � Str. Călărași 11, Cod 900590. Tel: 0241 520 242; Fax: 0241 520 243Braşov: � Str. Lungă 130, Cod 500059. Tel/Fax: 0268 473 233Craiova: � St. Maria Tănase 11. Tel: 0251 421 222; Tel/Fax: 0251 421 444Chişinău: � Bd. Dacia 24. Tel: 00373 22 92 81 82 (program miercuri: 9-17)

CUM COMAND PRODUSELE?

UNDE PLĂTESC PRODUSELE?

Trimite-ne întrebările şi propunerile tale legate de marketing la [email protected] şi-ţi vom răspunde în timpul cel mai scurt.

Vizitează WWW.RECOM.RO Potrivit H.G. nr. 185/2009, toate societăţile comerciale erau obligatesă-şi actualizeze obiectul de activitate potrivit CAEN până la 01 martie2010. Societăţile care nu şi-au actualizat obiectul de activitate până laaceastă dată au fost radiate din registrul comerţului. Vizitează acumwww.recom.ro şi verifică dacă societatea ta comercială a fost radiatăsau nu, întrucât Forever Living Products Romania nu poate plătibonusuri pentru facturi emise de societăţi radiate.

@

1. La toate centrele dedistribuţie din ţară

La sediul central din Bucureşti, Bd.Aviatorilor nr. 3 se pot ridica doarcomenzile personale.

2. Prin Tel Verde, la numărul 0800 80ALOE (0800 802 563) sau 021.222.00.22(apelabil din orice retea de telefonie) de lunipână vineri, între orele 10:00 – 16:00.

3.Online la adresawww.comenziforever.ro

� La orice unitate CEC, în contul Forever Living Products. Unitatea CECsituată în incinta sediului central din Bucureşti, Bd. Aviatorilor 3,funcţionează după următorul program: luni şi miercuri între orele9:00 şi 17:30; marţi, joi şi vineri între orele 09:00 – 17:00.

� La centrele de distribuţie, prin intermediul cardului bancar. Nu se acceptă plata în numerar.� Prin serviciul BRD NET pentru cei care au cont deschis la BRD.� La orice sucursală BRD, în următoarele conturi:

�RO24BRDE450SV09924624500 – doar pentrucomenzile prin Tel Verde şi online. Pentru procesarea câtmai rapidă a comenzilor dvs., vă rugăm să nu plătiţi în alt contprodusele comandate astfel.�RO74BRDE450SV01018054500 – pentru cei carevirează contravaloarea produselor prin bancă.

� La trezorerie pentru cei care achită astfel produsele, încontul RO96TREZ7005069XXX001347.

Produsele se achită în lei, la cursul de schimb euro / leucomunicat de FOREVER LIVING în ultima zi lucrătoare a

fiecărei luni pentru următoarea lună.

I N F O

CONTACTEAZĂNE

IMPORTANT

Page 18: Revista Forever Ianuarie 2011

Calificări

CalificărileLUNII DECEMBRIERomânia & Republica Moldova

ASISTENT MANAGERI SPONSORI

SUPERVIZORI SPONSORI

Aloe vera. Sănătate. Prosperitate. Împreună.18���

TOP 3 pc non-manageriale pentru lunadecembrie – Republica Moldova

1. Olesea Anghelinici & Gheorghe Vlad2. Elena & Andrei Silitrari3. Iulia Grigor

TOP 3 pc ale Noilor Distribuitori pentruluna decembrie – Republica Moldova

1. Iulia Grigor2. Olesea Anghelinici & Gheorghe Vlad3. Elena & Andrei Silitrari

Niculina & Ion Asaftei Fălticeni, SV Carmen & Gabriel LarionErdő Adél & Moise Sâncraiu de Mureş, MS Zsigmond Gergely & ZsuzsannaFodor Emma Sâncraiu de Mureş, MS Sípos Hajnal & László ZoltánBogdan Ghirdă Rupea,BV Bucurel & Gyöngyke GhirdăSípos Hajnal & László Zoltán Sâncraiu de Mureş, MS Erdő Adél & Moise

Kocsis László Ildikó & Attila Sărmăşag, SJ Gizella & Marius BotişZsigmond Gergely & Zsuzsanna Sâncraiu de Mureş, MS Gizella & Marius Botiş

Gizella & Marius Botiş Miercurea Ciuc Krizsó Ágnes

Adrian & Loredana Alexandrescu Târgovişte Ştefana NiculinaLivia & Călin Bria Arad Elisaveta & Alexandru PocaznoiAurel Campau Bacău Daniel & Maria ParascanTheodora Cardon Galaţi Valentin NiţuCsere Elena & Károly Braşov Gizella & Marius BotişErdei Melinda & Adalbert Sărmăşag, SJ Gál JuditGál Judit Sărmăşag, SJ Amalia & Vasile HarteIonuţ Ghirdă Rupea, BV Tóth BoglárkaAmalia & Vasile Harte Sărmăşag, SJ Kocsis László Ildikó & AttilaKiss Francisc & Rozália Crăciuneşti, MS Fodor EmmaMaria Leuca Hoghiz, BV Bogdan Ghirdă Liviu Lisacoschi Braşov Szász József & AlinaElena Lurtz Hoghiz, BV Maria LeucaAdriana & Ioan Lurtz Rupea, BV Elena LurtzLiliana Nadaban Cluj Napoca Smaranda SălcudeanIonel Salcianu Deva Maria MolnarMagdalena Simion Galaţi Cardon TheodoraSzász József & Alina Braşov Aszalos Ibolya & CsabaTóth Boglárka Rupea, BV Bogdan GhirdăMaria & Florian Tufiş Craiova Gesneria & Marys Dinescu Lucian Tufiş Craiova Angela & Nicolae ZahariaMaria & Dragoş Ţibulcă Fălticeni, SV Daniela ŢibulcăAngela & Nicolae Zaharia Băileşti, DJ Maria & Florian Tufiş

MANAGERI SPONSORI

DIAMANT SAFIR MANAGERI SPONSORI

Page 19: Revista Forever Ianuarie 2011

F O R E V E R | România & Republica Moldova | ianuarie 2011 | 141

PROGRAMUL DE MAŞINĂ

1. Gizella & Marius Botiş (5) 2. Camelia & Daniel Dincuţă (2) 3. Aurel & Veronica Meşter (1) 4. Elisaveta & Alexandru Pocaznoi (3) 5. Daniel & Maria Parascan (6) 6. Maria Pop (nou)7. Carmen & Gabriel Larion (7) 8. Vajda Katalin (4) 9. Smaranda Sălcudean (12) 10. Kocsis László Ildikó & Attila (nou)

11. Mihaela & Ion Dumitru (nou) 12. Constantin & Tania Popa (13) 13. Mircea & Dana Olariu (11)14. Derzsi Sámuel & Etelka (8)15. Petru & Emilia Truşcă (10)16. Bucurel & Gyöngyike Ghirdă (19) 17. Fodor Emma (nou) 18. Elena & Virgil Angelescu (16)19. Marilena & Teodor Culişir (14)20. Kele Mónika (nou)

STIMULENTUL I

Elena & Virgil AngelescuAszalos Ibolya & CsabaIulia BeldimanIon & Dorina CiolacIleana & Eugen CirleaVasilica & Dumitru CrăciunMarilena & Teodor CulişirLivia CusiacDerzsi Sámuel & EtelkaStana & Laurenţiu DincăCristiana & Eugen DincuţăElena & Ioan DinuţăAurel & Cornelia Durigă

Corina & Dorin FrandeşBucurel & Gyöngyike GhirdăDoina & Dănuţ Hanganu Genoveva IanişevschiDoina Ligia & NeculaiIordacheCristina & Ilie IscrulescuMariana IugaHoraţio KoglerCarmen & Gabriel LarionMádly Susana Smaranda SălcudeanSzabó József & MarikaLucica & Gheorghe TăbăcaruPetru & Gheorghiţa Vasin

STIMULENTUL II

Gizella & Marius BotişCarina & Sebastian IacătăCamelia & Vasile OpreaDaniel & Maria ParascanMarcela & Ion Şerban Marinela TuţuleasaRamona & Dorin Vingan

STIMULENTUL III

Camelia & Daniel Dincuţă Aurel & Veronica Meşter Elisaveta & Alexandru Pocaznoi

Maria Pop Constantin & Tania PopaPetru & Emilia TruşcăVajda Katalin

Clasamentul îi include doar pe cei care şi-au realizat statutul de Activ în luna decembrie acumulând 1 pc în numepersonal şi cel puţin 3 pc de la Noi Distribuitori.

TOP 20 în funcţie de pc totale realizate în lunadecembrie (locul din luna precedentă)

1. Gizella & Marius Botiş2. Daniel & Maria Parascan 3. Carmen & Gabriel Larion4. Camelia & Daniel Dincuţă5. Zsigmond Gergely & Zsuzsanna6. Elisaveta & Alexandru Pocaznoi 7. Valentin Niţu 8. Kocsis László Ildikó & Attila9. Bucurel & Gyöngyke Ghirdă10. Niculina & Viorel Ciuchea

1. Constantin & Tania Popa 2. Doina Ligia & Neculai Iordache 3. Maria & Adrian Arghir4. Cristina & Gheorghe Farcaş 5. Carmen & Gabriel Larion 6. Constanţa & Dănuţ Mei-Roşu 7. Claudia & Daniel Stanciu8. Surie & Negivet Ibram9. Marius Haidau & Cristina Miftode10. Adriana & Ion Lurtz

Familiile Vera & Aurel Meşter şi Maria & Daniel Parascan vorreprezenta ţara noastră, alături de Directorii Generali Dóra &

Gábor Szőcs la Raliul Mondial din aprilie care se va desfăşura înAustria.

Raliul Mondial 2011 Austria

TOP 10 în funcţie de pc non-manageriale realizate

în luna decembrie

TOP 10 în funcţie de pc ale NoilorDistribuitori realizate în luna decembrie

���19foreverliving.com

Page 20: Revista Forever Ianuarie 2011

Success Day este evenimentulspecial al distribuitorilor care ştiu cumsă-şi transforme afacerea într-unsucces de proporţii. Însă pentru 29ianuarie ţi-am pregătit un SuccessDay ca niciun altul, un evenimentprin care vom sărbători împreună cuAidan O’Hare, Vicepreşedintelepentru Europa, 12 ani de cândForever schimbă în bine vieţile a miide oameni în România; un eveni-ment incendiar la care te aşteptămalături de cât mai mulţi colaboratori.

Nu lipsi!Cumpără-ţi acum biletul de intrare!


Recommended