+ All Categories
Home > Documents > FOREVER REVISTA APRILIE 2015

FOREVER REVISTA APRILIE 2015

Date post: 20-Dec-2015
Category:
Upload: iuliana-militaru
View: 63 times
Download: 13 times
Share this document with a friend
Description:
FOREVER REVISTA APRILIE 2015
22
Transcript
Page 1: FOREVER REVISTA APRILIE 2015
Page 2: FOREVER REVISTA APRILIE 2015

Cu toţii avem mai multe titluri şimai multe roluri în viaţă: părinte,copil, frate, prieten şi, bineînţeles,în afacerea Forever avem denumireade Distribuitor.

Titlul de Distribuitor a fost ales cuatenţie în 1978, când a fostfondată compania Forever, şi aservit cu cinste colaboratorilor eitimp de peste 35 de ani. Nu aexistat vreun moment în care sănu fiu inspirat de exemplul vostru.Sunteţi lideri în industria noastră şisunt extrem de mândru să fiuasociat cu fiecare dintre voi.

Exact aşa cum toţi avem roluridiferite în viaţa noastră, existămulte lucruri sau titluri care îidescriu pe cei care-şi dezvoltăafacerea Forever. Nu alegniciodată calea cea mai uşoară.

Îşi păstrează mereu integritatea.Sunt mereu recunoscători, mereuoptimişti şi caută mereu aventura.

Sunt mereu creativi, curajoşi şidevotaţi. Şi sunt, bineînţeles,antreprenori. Din aceste motive,ei sunt Forever Business Owneri.

Să fii un Forever Business Ownerînseamnă să nu accepţi niciodatăun NU ca răspuns final, săgăseşti mereu metode pentru a fiinovator şi să muncesti multpentru a-ţi atinge obiectivele. Caorice antreprenor, eşti pe deplinresponsabil pentru succesulafacerii tale, iar munca asiduă şidevotamentul îl vor cultivaconstant.

Sper că eşti la fel de entuziasmatca mine să fii un Forever BusinessOwner. Să fii un proprietar deafacere este un privilegiuincredibil – unul pentru care uniioameni muncesc toată viaţa să îlobţină, dar nu sunt mereu apţi săo facă. Am spus întotdeauna: sădeţii propria afacere are maipuţin legătură cu a-ţi construi untrai şi mai mult cu a-ţi croi undestin – pentru a-ţi alege propria

cale şi pentru a trăi aşa cummeriţi.

Foloseşte numele de ForeverBusiness Owner şi poartă-l cumândrie! Sărbătoreşte-ţi succeseleşi împărtăşeşte-le cu toţi cei dinjurul tău – unul dintre lucrurilecare face din Forever una dintrecele mai mari şi importanteoportunităţi din lume estecapacitatea de a-i ajuta pe alţiisă arate şi să se simtă mai bine,dar şi să trăiască aşa cum n-auvisat niciodată să o facă.Succesul tău arată dăruirea de a-iinspira pe cei de lângă tine.

Vă mulţumesc mult pentru tot cefaceţi şi felicitări pentru noul titlupe care l-aţi primit!

Mereu al vostru,

Rex Maughan

2

MES

AJUL

 FON

DATO

RULU

I COM

PANI

EI &

 MES

AJUL

 DIR

ECTO

RILO

R GE

NERA

LI

Ce este într-un nume?

Page 3: FOREVER REVISTA APRILIE 2015

3f o r e v e r l i v i n g . r o

Ce anume îmi doresc? Răspunsul laaceastă întrebare arată fiecăruia dintrenoi cât de mari sunt şansele de succes încariera Forever. Multe lucruri se potînvăţa, multe atitudini se pot exersa, darpasiunea este chiar temelia de care avemnevoie pentru a urca până acolo undedoar vulturii zboară.

Nu poate fi insuflată de nimeni din afară,nu poate fi înlocuită nici măcar deambiţie şi voinţă. Pasiunea este resortulcare ne face să începem şi să continuămcând nimeni nu crede că e posibilăîmplinirea visului nostru, este impulsulirezistibil care ne ridică întotdeauna dupăun eşec. De fapt, pasiunea ne face săvedem că nu există eşec, există doarexperienţe din care învăţăm de fiecaredată ceva important pentru reuşitaviitoare.

Pasiunea este ca respiraţia – nu putemtrăi fără ea. Ţine totul în viaţă şi dăruieşteenergie şi forţă afacerii.

Aşa că merită să vă întrebaţi: Cât de multvă pasionează munca în companianoastră, cât de mult vă doriţi să fiţiForever Business Owneri? Dincolo deextraordinarele beneficii materiale,dincolo de mândria de a aparţine acestei

mari familii, cât de mult vă bucură ceeace faceţi în echipa Forever LivingProducts?

Picasso spunea: „Atunci când muncescmă relaxez. Mă oboseşte să staudegeaba sau să mă ocup de musafiri.”Desigur, nu-i nevoie să pictăm la fel debine ca Picasso, dar avem nevoie săgăsim combinaţia fericită între ceea cefacem şi ceea ce ne pasionează.

Mulţi oameni sunt dependenţi de muncă,pentru că au transformat-o într-o obsesienesănătoasă. Asemenea persoane nu parsă aibă însă împlinire de pe urmaocupaţiei lor, se refugiază în ea şi nu maipot face nimic altceva.

Alţii sunt concentraţi asupra muncii lor purşi simplu pentru că le place enorm. Îiprovoacă, îi stimulează, le îmbogăţeşteviaţa. Ei sunt pasionaţii care înclină să-şivadă activitatea aşa cum majoritateacelorlalţi văd recreerea. O trăiesc dinplin, ca pe un mijloc de a afla lucruri noi,de a se dezvolta, de a explora posibilităţişi domenii noi.

Te afli pe acest trend ascendent? Simţi căfiecare zi în afacerea Forever îţi oferămai multă satisfacţie interioară şi maimultă bucurie? Mai multă eficienţă şi mai

multă efervescenţă? Simţi că îţi aduce maimultă creativitate, vitalitate şi libertate săfii tu însuţi?

Atunci eşti omul potrivit la locul potrivit. Iarmomentul este cu adevărat potrivit să puiîn mişcare toată această pasiune, săurmezi paşii care te conduc la următorulnivel.

Acest an este anul pachetelor – şansaconcentrată pentru fiecare persoană dinechipă şi pentru cei care îşi descoperăîmpreună cu noi pasiunea de a fisănătoşi, în formă, de a se simţi mai bineşi de a arăta mai bine.

Foloseşte-le, sunt un dar generos pentrustilul de viaţă şi pentru o prosperitate pemăsura acestei afaceri grandioase. Arată-lecelor din echipă, cunoştinţelor, prietenilorvechi, posibililor noi colaboratori cerezultate obţii cu aceste pachete. Permiteexemplului personal să-ţi fie cea mai bunăşi cea mai convingătoare carte de vizită.

Îţi dorim împlinirea totală a pasiunii pentru Forever,

Dr. Szőcs Gábor & Dr. farm. Szőcs Dóra

Fă din exemplul personal cea mai bună carte devizită

Page 4: FOREVER REVISTA APRILIE 2015

FORE

VER 

- MOT

IVAŢ

IE (A

RTIC

OL P

RELU

AT &

 ADA

PTAT

 DIN

 REV

ISTA

 FOR

EVER

 UK)

F O R E V E R | R o m â n i a & R e p u b l i c a M o l d o v a | a p r i l i e 2 0 1 5 | 1 9 24

Renunţarea nu afost o opţiune

Imediat după accident, medicii i-aurecomandat terapia prin tracţiune, ceea ceînsemna că urma să stea imobilizat la pattimp de trei luni. De parcă nu ar fi fost deajuns, terapia trebuia urmată şi de ointervenţie chirurgicală delicată. Niciunadintre terapii nu l-ar fi ajutat să-şi reiaactivităţile sportive.

A fost o lovitură devastatoare pentruDavid, obişnuit să fie mereu activ şi pepropriile lui picioare: “Mental, simţeamcum mă destram în mii de bucăţi, a fostun şoc extrem de puternic. Iniţial, am foststresat. După un timp, au început să aparăfrustrările.”

David a refuzat terapia prin tracţiune şiintervenţia chirurgicală. A preferat să

consulte un fizioterapeut sportiv specializatîn reabilitare fizică. Deşi şansele derecuperare erau foarte mici, a acceptatajutorul, iar după două luni de muncăintensă, David a reuşit să facă trecerea dela imobilizare totală la plimbări uşoare.

Ce l-a motivat săsfideze diagnosticul?

David a declarat publicaţiei britanice Men’sRunning că fiica sa a fost cea care l-a ajutatsă meargă mai departe şi să depăşeascăcele mai grele momente din timpulrecuperării:

“Am o fiică de patru ani. Am vrut să fiu osursă de inspiraţie pentru ea, să-i arăt că,indiferent ce ţi se întâmplă în viaţă, oricâtde puternic eşti lovit, poţi să te ridici dejos, pentru a o lua de la capăt.”

Voinţa şi optimismul sunt “pastilele” demotivaţie care l-au ajutat în recuperare,după propriile lui mărturisiri. Încă dinprimul moment, şi-a stabilit obiective petermen scurt, mediu şi lung. Printreacestea, se regăseau şi renunţarea lamedicamente, tratarea durerii şi, într-unfinal, revenirea la forma care îi permitea săalerge şi să-şi urmeze pasiunea: escaladaşi maratoanele.

Băuturile Forever,un ajutor denădejde

Având o educaţie şi o experienţă bogatăîn sport, dar şi o diplomă în medicinănaturistă, David a ştiut că suplimentelealimentare pe bază de plante îi vor fi deun real folos. Forever Freedom şi Argi +

Ghidat de un motto propriu, ”mergi cât dedeparte crezi că poţi și apoi du-te un picmai departe”, cu o voinţă nemăsurată şiajutat de produsele Forever Living Products,David Pickles este sportivul britanic care şi-a depăşit condiţia şi a demonstrat căatunci când visul şi pasiunea sunt suficientde mari, orice se poate, chiar şi să sfideziştiinţa!

David Pickles este britanicul care a sfidatcele mai sumbre previziuni ale medicilor.Fire activă, fost militar de carieră şi pasionatde alergat şi “cucerit” vârfuri montane, Davida trecut, în februarie 2013, prin drama vieţiilui.

A căzut din copac de la o înălţime de peste10 metri. Nu şi-a rupt coloana, însă leziunilesuferite i-au spulberat visul de a maiescalada munţi şi de a participa lamaratoane. Medicii i-au spus că nu va maiputea alerga niciodată, că va avea dureritoată viaţa şi că va deveni dependent demedicamente. Până la sfârşitul lui 2014 însă,David a participat la peste 20 de maratoaneîn mai puţin de 12 luni şi a urcat, din nou, peKilimanjaro!

I s-a spus că nu o să mai alerge niciodată... şi totuşi a făcut-o!

Page 5: FOREVER REVISTA APRILIE 2015

f o r e v e r l i v i n g . r o 5

sunt două dintre băuturile pe bază de Aloevera ale companiei Forever Living Productsîn care David şi-a pus încrederea şi care s-audovedit a avea beneficii peste aşteptările lui.

După două luni de fizioterapie intensă şi deutilizare a produselor Forever, David aobservat o schimbare bruscă: “În modnormal, dimineaţa, îmi lua în jur de o oră şijumătate să mă dau jos din pat. Dar într-o zi,m-am trezit brusc fără dureri. M-am dat josdin pat în doar 20 de minute, am coborâtîncet scările şi am constatat că pot să mergcu uşurinţă şi că durerile dispăruseră. Eu şisoţia mea nu înţelegeam ce se întâmplă.”

Cuprins de şi mai multă încredere în forţeproprii, David şi-a stabilit un obiectiv nou,dar îndrăzneţ: şi-a propus ca în şasesăptămâni să fie apt să participe şi sătermine un triatlon sprint. Părea o perioadăabsurd de scurtă de timp pentru condiţia încare se afla, însă britanicul a declarat:

“Consider cu tărie că, în ceea ce priveştestabilirea obiectivelor personale, dacăsuntem prea precauţi, este mai bine să nune stabilim ţeluri. Eu dacă îmi setez unobiectiv îndrăzneţ, provocator, ştiu că voidepune tot efortul pentru a-l atinge. Lafinal, voi vedea până unde reuşesc săajung.”

În a patra săptămână de recuperare,sportivul şi-a început antrenamentele, iar îna şasea a terminat primul triatlon.

Înainte de sfârşitul anului 2013, David aparticipat la un maraton purtând o greutatede peste 28 de kg în spate şi a terminat şi o

competiţie dificilă - “10.000 set challenge” - ,care presupunea efectuarea a 100 de seturide câte 10 tipuri de exerciţii, executate lafiecare trei minute, timp de 6 ore , fărăîntrerupere.

Performanţele britanicului au fost uluitoare.I-au oferit multă încredere şi l-au propulsatspre un an 2014 şi mai bun: a terminat 30 decurse în 12 luni, printre care şi un triatlonolimpic, ultramaratoane şi maratoane în carea concurat cu greutăţi în spate. Ba chiar aieşit primul într-o cursă de viteză de 10.000de metri şi s-a alăturat unui grup care aescaladat masivul Kilimanjaro.

Cum a reuşit?

David crede că există o reţetă a succesului înrecuperarea lui: “o dietă sănătoasă, somnsuficient, consum crescut de apă, exerciţii,suplimente alimentare, ajutor profesionaladecvat, muncă asiduă, gândire pozitivă şiperseverenţă.

Acestea au fost completate şi de douămotto-uri în care a crezut cu toată tăria şicare l-au motivat: “visează, planifică,acţionează, revizuieşte şi nu renunţaniciodată” şi “mergi cât de departe poţi,apoi mergi puţin mai departe”.

Cartea Recordurilor,următorul obiectiv

Deşi spectaculos, nu escaladarea masivuluiKilimanjaro a fost cel mai îndrăzneţ ţel pecare şi l-a propus David. Încrederea pe care acăpătat-o l-a făcut să-şi stabilească unobiectiv şi mai curajos: în luna iulie, vrea săparticipe la 14 triatloane olimpice în doar 14zile şi să intre, astfel, în Cartea Recordurilor.Sportivul a scris deja reprezentanţilorprestigioasei publicaţii şi are de gând sădevină pionier în stabilirea acestui record,întrucât ar fi o premieră în lume.

Ori de câte ori simţi că eşti pe cale să cedezisau treci printr-o experienţă de viaţă dificilă,aminteşte-ţi povestea lui David, omul căruiamedicii i-au spus că nu mai are nicio şansă săalerge din nou pe pistă... ŞI TOTUŞI A FĂCUT-O!

Page 6: FOREVER REVISTA APRILIE 2015

6 F O R E V E R | R o m â n i a & R e p u b l i c a M o l d o v a | a p r i l i e 2 0 1 5 | 1 9 2

FORE

VER 

- AFA

CERE

Drumul către echipa idealătrece prin trei etape:

1. Selecție. 2. Instruire.3. Administrare-dezvoltare.

Este un proces continuu, urmat defiecare nou intrat în formație, precumși, periodic, de întregul grup.

Momentul inițial, al sponsorizării, esteunul foarte important. L-am denumitselecție, întrucât e bine să nu propuioricui și cu orice preț intrarea înechipa ta Forever. Atenție la ”chimie”,la rezonanța pe care simți că o ai cucandidatul tău. Analizează în primul

rând atitudinile celuilalt și, mai apoi,aptitudinile lui. Acestea din urmă potfi îmbunătățite în timp, prin instruireși exercițiu. Trăsăturile de personalitate,însă, mai greu.

La momentul selecției, așadar, e binesă te convingi că noul membru alechipei este caracterizat de:

n o personalitate plăcută,compatibilă cu a tan un optimism rezistent în timpn un nivel ridicat de energie fizicăși mentalăn entuziasm inițial pentru afacere,capabil să se transforme ulterior înpasiune

n o viață echilibrată și bineorganizatăn dorința de auto-îmbunătățirecontinuăn hotărâre în a-și atingeobiectivele, ”de ce?”-ul care l-aadus în afacerea Forever.

Odată intrat în echipă, noul ForeverBusiness Owner trebuie instruit dinpunct de vedere al abilitățilorpractice, legate de afacere. Casponsor, recomandă-i sau însoțește-lla cursuri oferite de companie, de lacele care tratează primii pași înafacere, cunoașterea produselor sautehnicile de bază în MLM, trecând prinmanagementul timpului, abilități de

TOP TEAMAi o afacere Forever și, ca în orice afacere, evoluţia sa depinde în mare măsură de oamenii careo alcătuiesc. De energia și entuziasmul lor. De felul în care lucrează împreună, ca echipă. Degradul în care sunt orientaţi către profit, către împlinirea obiectivelor, către succes.

Îţi dorești o echipă de top, deoarece reușitele lor se reflectă în reușita ta. Iar investiţiile pe carele faci în dezvoltarea echipei sunt cele mai profitabile investiţii în propria afacere. Nu suntneapărat investiţii financiare. Mai degrabă e vorba de timp, energie, imaginaţie, disponibilitatesau perseverenţă.

Page 7: FOREVER REVISTA APRILIE 2015

7f o r e v e r l i v i n g . r o

Analizează individual fiecare membru al echipei tale din punctulde vedere al nevoilor de instruire.

Începe cu cele de bază: cunoașterea produselor, a Planului deMarketing, tehnici de prezentare, abilități de vânzare și negociere,managementul timpului, etc.

Gândește-te la fiecare în parte: care sunt zonele pe care, dacă șile-ar îmbunătăți, ar avea mai mult succes în afacere? Inventariazăresursele existente, de la manualele de training și cursurile online

până la traininguri de produse sau Business Days. Implică-te cutimpul și energia ta atât ca organizator, cât și ca trainer.

Elaborează un program de instruire personalizat pentru fiecaremembru și pune-l în practică – cu cât mai repede, cu atât mai bine.

Succes şi inspiraţie în construirea unei echipe de top,

Alexandru Israil

Specialist marketing

E X E R C I Ţ I U

vânzare și negociere și până la cursurilegate de recrutare, fidelizare saumanagementul echipei.

Cunoștințele noi, asimilate de-a lungulcarierei în Forever, nu au valoare dacănu sunt puse în practică. Aceasta este,probabil, cea mai importantă schimbarede paradigmă prin care vor trece noiiînscriși în echipa ta. Pentru a-i convingede asta, subliniază faptul că fiecareinformație nouă, fiecare tehnică stăpânită,fiecare abilitate dobândită se transformă,în final, în profit suplimentar.

Cunoașterea mai bună a produselor,combinată cu stăpânirea tehnicilor deprezentare se traduc în abilitatea de apotrivi beneficiile oferite cu nevoile șidorințele consumatorilor, așadar de avinde mai mult.

Aprofundarea tehnicilor de recrutare,vânzare și negociere conduce lacapacitatea de a convinge mai mulțioameni să intre în afacere. Iarinformațiile legate de administrareaafacerii, precum și un bun managemental timpului conduc la eficiență și laposibilitatea de a obține mai rapidrezultatele așteptate.

Cercetătorii din domeniulneuroștiințelor au descoperit în creieruluman așa-zișii ”neuroni oglindă”.Aceştia au un rol important însupraviețuirea noastră ca specie,întrucât sunt responsabili cu asimilareade cunoștințe prin observarea șiimitarea celor din jurul nostru. Și fac astala nivel subconștient.

În consecință, cu cât vei petrece maimult timp și vei acorda mai multă

atenție noilor membri ai echipei tale, cuatât mai rapid vor ajunge aceștia lanivelul dorit, pentru că au posibilitateade a replica propriul tău comportament.

Fenomenul se manifestă și la nivelulstării de spirit, prin ”contaminareemoțională” - oamenii se simt mai binealături de optimiști și preiau de laaceștia abordarea pozitivă, îndemnul laacțiune și încrederea în viitor. De aceea,o componentă importantă a instruiriieste ”programarea pozitivă”, prinparticiparea la întâlnirile derecunoaștere și motivare, precumSuccess Day.

Instruirea completă presupune punereaîn aplicare a celor învățate. În medieînsă, doar 10-15% dintre cunoștințele șiinformațiile nou asimilate suntvalorificate pentru a avea un beneficiu, aobține o schimbare în bine. Procentuleste mult mai mare atunci când seapelează la coaching. Astfel, sponsoruldevine mentor și reușește să îndrume,

să inspire, să motiveze și să-șiimpulsioneze elevul pentru a atingeobiective, a schimba comportamente șia îmbunătăți abilități.

Spre deosebire de training, care poate fiintensiv şi pe o temă anume, coachinguleste un proces îndelungat, în care enevoie de răbdare, capacitate de aasculta, echilibru și implicare. Soluțiilevin astfel din interior, nu sunt impusedin afară, iar obiectivele sunt asumatede către discipol într-un proces deresponsabilizare reciprocă.

Pentru a ajunge, așadar, cât mai aproapede echipa ideală, implicarea sponsoruluiîn instruirea și evoluția membrilor eitrebuie să fie intensă și constantă. Înanul Fidelizării și Dezvoltării, acesta esteun deziderat cu atât mai important.Investește consecvent din timpul șienergia ta pe această direcție și veiculege, alături de coechipieri, roadeleunei afaceri Forever solide și profitabile.

Page 8: FOREVER REVISTA APRILIE 2015

8 F O R E V E R | R o m â n i a & R e p u b l i c a M o l d o v a | a p r i l i e 2 0 1 5 | 1 9 2

FORE

VER 

- ÎN 

FORM

Ă

Mai sănătos, mai suplu,mai prosperC9

Alege în funcţie de nevoi!

Suntem diferiţi, fiecare cu nevoilenoastre de nutriţie. Nu este obligatoriusă urmăm tot programul F.I.T., dacă nuavem nevoie să slăbim foarte mult.Putem opta să combinăm pachetulC9, care reprezintă soluţia idealăpentru detoxifiere, cu alte pachete curol în dobândirea unor obiceiurialimentare sănătoase pe termen lung.

Soluţia este simplă şi la îndemânaoricui, în funcţie de necesităţilefiecăruia:

1. detoxifiere, scădere în greutate şiconstrucţie musculară: C9, F1,F2

2. detoxifiere, scădere în greutate şinutriţie în paşi simpli: C9, F1, Vital 5

3. detoxifiere, nutriţie în paşi simpli:C9, Vital 5

Sunt soluţii pentru fiecare cerinţă acorpului nostru, indiferent de vârstăsau pregătire fizică.

Costurile? Mai mici decât parla prima vedere!

De toate beneficiile pentru sănătateale acestor pachete suntem convinşicu toţii, însă în fiecare zi ne lovim cuprincipala obiecţie legată deprodusele noastre: “sunt scumpe”!

De-a lungul experienţei mele ca omde vânzări, am învăţat că cel mai bunrăspuns pe care îl poţi oferi este tot oîntrebare: “faţă de ce anume estescump?”- şi aşa poţi începe să explicide ce aceste produse chiar nu suntcostisitoare.

În primul rând, aceste pachete nusunt doar simple cutii cu suplimentealimentare. Sunt rezultatul munciicomplexe a unor echipe denutriţionişti şi antrenori sportivi. Ceînseamnă asta în costuri? O consultaţiela un nutriţionist - minimum 100 delei, un abonament la o sală de sport -cel puţin 100 de lei/lună. Şi iată că,deja, jumătate din costul pachetuluiC9 este justificat.

Am avut cu toţii o lună plină de sănătate şi succes,experimentând noul pachet C9. Ne simţim mai bine şi arătămmai bine. Mai departe însă, ce avem de făcut?

Află cum se poate transforma pachetul C9 în debutul promiţătorsau stimulul puternic de care ai nevoie în afacerea Forever şi dece reprezintă primul pas către o siluetă mai zveltă şi spredobândirea unor obiceiuri de viaţă sănătoase pe termen lung, dela dr. Corina Bălan, Manager şi trainer oficial FLP, precum şiconsultant în nutriţie, diete personalizate şi stil de viaţă sănătos.

Page 9: FOREVER REVISTA APRILIE 2015

9f o r e v e r l i v i n g . r o

n NOU DISTRIBUITOR:

l vei simţi la putere maximă ceînseamnă o detoxifiere profundă, veiarăta mai bine, te vei simţi mai bine şitoţi cei din jur vor vedea, iar astfelpoţi să le prezinţi şi să dovedeşti prinpropriul exemplu ce înseamnă cuadevărat afacerea Forever

l cele 0,470 p.c. obţinute în urmaachiziţionării pachetului vor fi unstart bun în afacerea ta

n DISTRIBUITOR:

l vei arăta mai bine, te vei simţi maibine, iar oamenii din echipa ta or săobserve asta şi vei fi un exemplupentru ei

l cele 0,470 p.c. vor asigura aproapejumătate din 1 p.c. personal de careai nevoie în fiecare lună

Dar, indiferent de nivelul la care te afli în Planul deMarketing, nu te opri aici! Mergi mai departe, cu ce ţi sepotriveşte cel mai bine, fie că este F1, F2 sau Vital 5.

Noul pachet C9 este conceput în mod inteligent atâtpentru a face primul pas către dezvoltarea unui stil deviaţă sănătos, cât şi pentru dezvoltarea afacerii:

l este temelia transformării tale

l arăţi mai bine şi te simţi mai bine

l ai o digestie mai bună şi mai multă energie

l în urma pierderii kilogramelor şi tonifierii corpului,începi să capeţi mai multă încredere în tine

l eşti un exemplu pentru cei din jurul tău

l îţi vei accelera afacerea

Sănătos, eficient, complet, C9 este tot ceai nevoie pentru succesul tău... şi totul lamai puţin de 11 euro/zi!

Analizând costurile vechiului pachet Clean 9, observăm cu uşurinţă că avem de-a face cu o variantă nouă multmai accesibilă şi completă: 72,82 euro faţă de 96,38 euro, cu 23,56 euro mai puţin.

Complexitatea sporită de Forever Fiber şi Therm aduce beneficii semnificative în controlarea senzaţiei de foameşi în intensificarea arderilor, iar diferenţa aceasta am simţit-o toţi cei care am urmat şi varianta veche, de Clean 9.

Apoi, făcând un simplu calcul pentru cele 9 zile de C9, costul/zi este de 10,03 euro+TVA. În aceste costuri, avem,printre altele, suplimente care constituie “alimentele” primelor două zile din meniu, consultanţă în nutriţie,“antrenor” personal şi, judecând după transformările pozitive ale corpului, pot spune chiar şi consilierepsihologică.

Ce înseamnă toate acestea pentru afacerea ta?

1 2

3

Page 10: FOREVER REVISTA APRILIE 2015

10 F O R E V E R | R o m â n i a & R e p u b l i c a M o l d o v a | a p r i l i e 2 0 1 5 | 1 9 2

FORE

VER 

- SĂN

ĂTAT

E

Sănătateaeste la modăprimăvaraPrimăvara este anotimpul care nedăruieşte infuzii generoase de energie,efervescenţă şi culoare, dar ne expunetotodată şi la o serie de pericole pentrusănătate. Natura revine la viaţă, dar odatăcu ea se reactivează virusurile, bacteriileşi alţi agenţi patogeni care declanşeazăvirozele, alergiile, bronşitele, astmul şi alteafecţiuni de sezon care ne afecteazăsănătatea.

5 aliaţi ai unui sistem imunitar invincibil

Singura armă împotriva îmbolnăvirii în sezonul de primăvară este sistemul imunitar. Cu cât imunitatea estemai puternică, cu atât organismul tău este mai rezistent în faţa atacului radicalilor liberi şi tu te bucuri de osănătate de fier.

În perioada de tranziţie de la un sezon la altul, aşa cum este trecerea de la iarnă la primăvară, sistemulimunitar tinde să fie mai slăbit, de aceea, trebuie ajutat şi întărit. Aici intră în scenă suplimentele alimentarepe bază de extracte naturale. Îţi prezentăm cei cinci aliaţi ai sistemului imunitar care vor ţine afecţiunilesezoniere departe de tine şi de familia ta.

Forever Pomesteen Power

Oferă-i organismului tău o infuzie generoasă de antioxidanţi,vitamine şi minerale menite să-i crească rezistenţa în faţaagenţilor patogeni care tind să-i dea târcoale la începutulsezonului cald. Bucură-te de tonusul şi imunitatea pe caredoar amestecul brevetat de substanţe nutritive din ForeverPomesteen Power ţi-l poate furniza: rodii, pere, mangostan,zmeură, mure, afine şi seminţe de struguri.

Dacă te simţi istovit, lipsit de energie şi vitalitate, ai nevoiede un stimulent şi mai puternic- Forever Aloe2Go estesoluţia ideală. Este o băutură cu efecte uimitoare asuprasănătăţii şi sistemului imunitar, care combină proprietăţileantioxidante ale Pomesteen Power şi beneficiile uimitoareale Aloe Vera Gel.

Poate fi consumat oriunde, oricând, datorită ambalajuluipractic, transformându-se într-o băutură energizantă şisănătoasă de care te poţi bucura în fiecare zi.

Page 11: FOREVER REVISTA APRILIE 2015

11f o r e v e r l i v i n g . r o

Gin-Chia

Vrei să uiţi de stărigripale, strănuturişi de crize de tuseasociate virozelorsau astmului? Gin-Chia estesoluţia unui sistemimunitar care ieseînvingător în luptacu orice virus,bacterie sau agentpatogen.

Melanjul armoniosdintre substanţelenutritive din douăplante străvechi -ginseng şi seminţe de chia - creează una dintre cele maiputernice bariere împotriva radicalilor liberi.

ForeverImmuBlend

ForeverImmuBlend esteprodusulimunostimulator acărui compoziţieunică merge directla ţintă: întăreştetoate liniile deapărare aleorganismului, de lacea mai vulnerabilăpână la cea maiputernică. Cu oformulă brevetatăde ingrediente imunostimulatoare, pe bază delactoferină, ciuperci maitake şi shiitake, împreună cuvitaminele C şi D şi zinc, ImmuBlend este cocktailul decare are nevoie imunitatea ta primăvara aceasta.

Forever Kids

Copiii sunt cele mai frecvente victime ale atacului radicalilor liberi sau virozelorgripale în acest sezon de tranziţie. Forever Kids este adjuvantul de care arenevoie organismul celor mici pentru a ţine piept îmbolnăvirilor care le dautârcoale primăvara.

Forever Kids Chewable Multivitamins sunt oferite sub forma unor tableteamuzante şi delicioase care asigură oricărui copil de peste doi ani necesarul devitamine şi minerale vitale, precum şi de fitonutrienţi din alimentaţie.

Vestea bună este că şi părinţii pot beneficia de pe urma amestecului demultivitamine din aceste suplimente, protejându-şi zilnic sănătatea cu acestetablete masticabile delicioase.

Forever Nature’s 18

Forever Nature’s 18 este suplimentul alimentar de care ai nevoie pentru a reda tonusul organismului tău la începutde primăvară. Îţi furnizează cantitatea şi dozele optime de antioxidanţi şi substanţe nutritive care-ţi sunt zilnic detrebuinţă. Consumul a doar patru tablete masticabile oferă o cantitate de nutrienţi echivalentă cu cea din cele cinciporţii de legume şi fructe recomandate de nutriţionişti.

Page 12: FOREVER REVISTA APRILIE 2015

FORE

VER 

- SUC

CES

12 F O R E V E R | R o m â n i a & R e p u b l i c a M o l d o v a | a p r i l i e 2 0 1 5 | 1 9 2

Experienţa dvs. esteconfirmată, încă o dată, prinrecalificarea la acest bonus.Ne bucurăm pentru reuşitadvs. şi am vrea să ştim cestrategii aţi adoptat şi cumaţi reuşit să le puneţi înpractică?

Având în vedere faptul că afacereamea Forever s-a consolidat peparcursul mai multor ani deevoluţie, strategia pe care o adoptîn prezent se bazează peîncurajarea, sprijinirea şi apreciereacelor care, prin rezultatele lor, îşidovedesc valoarea.

Eu cred că abilitatea de a neconecta mental și emoțional cumembrii echipei ne determinăsuccesul, fiindcă prin această

relaționare putem amplifica ceea ceeste mai bun în oameni și putemadăuga valoare în viețile lor, înacțiunile lor. A construi relații șiapoi a le consolida înseamnă defapt comunicare și fidelizare, adicăesența muncii noastre. Creștereacalității acestei munci conduce spredezvoltare.

În calitatea meade îndrumător,pot numi castrategie faptulcă îmi concentrezatenția asupracelor care auobiective, îșidorescperformanță șiîmi solicităsprijinul. Acord

mai mult timp celor care dovedesccă fac progrese, fiind preocupați șiconsecvenți în pregătirea lor, celorcare apreciază activitățileorganizate în cadrul companiei șiau spirit de echipă. Am încurajatdiscuțiile 1-1 și party-prezentările.Cred în eficiența lor. Am organizatevenimente şi am sprijinit

De şase ori calificaţi la FOREVER2DRIVE

Programul Stimulativ de Merit(FOREVER2DRIVE) a adusnumeroase satisfacţii de-a lungultimpului familiei Ramona şiDorin Vingan, Seniori Managerişi membri KLC. În prezent, s-aucalificat a şasea oară laStimulentul 1 al programului,ceea ce ne-a determinat să îifelicităm sincer. Am fost însăcurioşi să aflăm şi cum au reuşitaceastă performanţă, de aceea,am rugat-o pe doamna Vingan săne ofere câteva dintre strategiilela care au recurs pentrurecalificare.

Inspiră-te din exemplul unor lideri în Forever şiîndeplineşte-ţi visul de a-ţicumpăra o maşina nouă dinbanii companiei, calificându-te laProgramul Stimulativ de Merit!

Page 13: FOREVER REVISTA APRILIE 2015

13f o r e v e r l i v i n g . r o

inițiativele unor acțiuni private menitesă susțină colaboratorii și manageriicu obiective concrete de realizat.

Pentru a putea fi un bun îndrumător,eu mă bazez pe experiența acumulatăîn timp, dar sunt preocupată continuude dezvoltarea și progresul meu. Deaceea, acord atenție tuturor acțiunilororganizate de companie, de lideri desucces din Forever Living, precum șialtor întâlniri care pot contribui ladezvoltarea aptitudinilor mele delider și de antreprenor.

Cred în strategia de respectare a unuistandard de calitate. Oferta companieieste foarte valoroasă pentru viațaoamenilor și este creată de un lidermondial. De aceea, ea trebuietransmisă într-un cadru la fel devaloros, cu o expunere de calitate și oatitudine plină de dăruire. Aceststandard mă străduiesc să-l respect și,în plus, acela de a fi un produs alprodusului, căci exemplul personaleste cel mai credibil.

Noi, grupul de manageri careorganizăm acțiunile de la sala deactivități a sediului din Cluj, căutămpermanent idei noi de promovare aofertei de produse și a oportunitățiide afacere. Am creat evenimentetematice, expoziții, seri de beauty, zilededicate consumatorilor, majoritateacu testări de produse, apoi cu discuțiide planificare şi organizareindividuală, de pregătire și practicăpentru cei implicați în activitate.

Ce vă ajută să vă păstraţi saureîntoarceţi întotdeaunaatenţia şi concentrarea pelucruri care contează?

Mă ajută pasiunea pentru munca pecare o întreprind, încrederea pentruceea ce am de oferit şi dorinţa de acontribui la schimbarea în bine avieţilor oamenilor. Mă ajută faptul cămă simt responsabilă pentru succesulafacerii mele, căci așa am privit mereuactivitatea Forever. Când ai propriaafacere, ea te reprezintă și cauțimereu să te mulțumească. Te implicicu creativitate, găsești soluții, teconcentrezi pe obiective. Importanteste și faptul că doresc să îmi conducechipa prin exemplul personal, ceea

ce cred că este esențialpentru un lider.

Ce credeţi că artrebui să ştie un omaflat la început dedrum despreProgramulStimulativ de Merit(Forever2Drive)?

Calificarea la ProgramulStimulativ de Meritreprezintă pasul firesc pecare ar trebui sa îl facidupă ce te-ai calificatmai întâi ca Manager,apoi ca Eagle Manager.Spun asta pentru că euaşa mi-am propus. Amrealizat primul meuProgram stimulativ Autoîn luna în care m-am calificat la nivelulde Senior Manager. Important este ca,după ce ai ajuns Manager, să îi ajuţi şipe alţii să ajungă unde ai ajuns tu!Atunci Forever Living Products teavansează și te recompensează pesteaşteptările tale! Principiul care stă labaza activității este foarte clar: „Ajută-ipe alții să obțină ceea ce vor și tu veiavea tot ceea ce îți dorești!”

Cui credeţi că i se adreseazăProgramul de Maşină sau cinecredeţi că ar putea beneficiacel mai mult de pe urmaacestui stimulent?

Din punctul meu de vedere, acestobiectiv i se potriveşte acelui om careeste cu adevărat motivat să aibăprima sa maşină sau să îşi schimbeautoturismul pe care îl are deja. Esteimportant să te indentifici cu un ţelpentru a şi plăti preţul realizării lui.Spre exemplu, eu mi-am dorit o viaţăîntreagă să deţin o maşină nouă, iarcu ajutorul primelor două stimulenteauto mi-am achiziţionat două maşininoi. Următoarele stimulente pe carele-am primit de la Forever le-aminvestit în alte direcţii, iar acum, la alşaselea bonus de maşină, plănuiesc săîmi cumpar un autoturism Audi.

Cum comunicaţi cătreoamenii noi principalele

beneficii ale ProgramuluiStimulativ de Merit?

Sincer, cred că ar trebui să pun maimult accentul pe promovarea acestuibeneficiu, fiindcă într-adevăr, este unavantaj inedit pe care îl oferăcompania. Vorbim totuşi de un câştigtotal între 14.400-28.800 Euro, care seadaugă la bonificaţiile lunare primitedin partea companiei.

Ce urmează acum pentru dvs.?Care este următorul pas îndezvoltarea afacerii dvs.?

Îmi doresc să mă mobilizez în direcţiacalificării ca Senior Eagle Manager şiapoi să devin Soaring Manager.

Îmi doresc ca visurile mele să seunească în împlinire cu visurile dereuşită ale cât mai multor membri dinechipa mea şi din minunata echipă aRomâniei, care sper să urce cât maisus în topul Forever Living europeanşi global.

La final, aş dori să menţionez cămulţumirile şi recunoştinţa dinsufletul meu se îndreaptă însă sprefiecare manager şi fiecare membruactiv din echipa frumoasă formată înjurul meu, spre conducerea companiei,care ne oferă oportunitatea recompen-selor deosebit de generoase, şi sprecolegii din administraţie care nesprijină reuşita.

Page 14: FOREVER REVISTA APRILIE 2015

14 F O R E V E R | R o m â n i a & R e p u b l i c a M o l d o v a | a p r i l i e 2 0 1 5 | 1 9 2

FORE

VER 

- F.I.

T.

Pachetele F.I.T. –oportunitate deafacere“Lucrez aproximativ 14h/zi, dar nu zilnic, ciîn ture. Ar fi absurd să o fac zilnic, mai alescând am Forever ca alternativă. Afacerea odezvolt în restul zilelor.

Unul dintre obiectivele mele pe termenscurt este să ating nivelul următor înPlanul de Marketing - cel de Supervizor,dar ca un profesionist, deoarece numaiaşa voi putea fi un exemplu demn deurmat pentru reţeaua mea şi pentruoamenii din jurul meu.

Principala mea strategie va fi săpromovez cu toată încredereaprogramul F.I.T. în jurul meu,deoarece îmi oferă avânt în afacere,cred în el şi ştiu că voi ajuta cu elmulte persoane. L-am testat înprimul rând pe mine si am observatrezultate şi schimbări excepţionale.

Start în programulF.I.T.Am decis să încep programul F.I.T.din cauza alimentaţiei haotice pe careo aveam, formată din produsenesănătoase, consumate aleatoriu.Dormeam când apucam, fără un programde odihnă prestabilit. Cu energia, eram caun “tânăr” de 80 de ani, întrucât nici sportnu prea făceam.

Mi-am propus energie şi vitalitate,rezistenţă pe parcursul unei zile pline, fărăalte “ajutoare”, iar fizic, mi-am propus săscad în talie. Nu pot să zic că a fost nicifoarte greu, dar nici foarte uşor. Pur şisimplu, mi-am luat un angajament faţăde mine însumi şi a trebuit să-l respect,mai ales pentru stima mea de sine.

Da, am întâmpinat şi unele dificultăţi.Uitându-mă la pizza sau la prăjiturile cucare mă îndemnau colegii şi prietenii şiuitându-mă apoi în jos, spre burta mea,beam un pahar cu apă, poate mâncam un măr şi treceam peste. Cu alte cuvinte,eram mai concentrat asupra rezultatelorpe termen lung decât pe o plăcere demoment.

După terminarea programului C9, aveamcu 4 kilograme în minus şi 6 centimetri întalie mai puţin. Am dobândit energia şipofta de viaţă pe care le urmăream, amdeprins obiceiuri precum sportul constant,

mersul pe jos, mâncatul sănătos şi la orefixe, respectarea unui program şi a unuiinterval de odihnă şi nu mi-a fost greu,pentru că organismul s-a obişnuit uşor şitreptat cu toate.

F1 – un pas în plusspre un stil de viaţăsănătosVăzând rezultate atât de bune după doar9 zile, m-am gândit: De ce să nu mă înscriuşi în competiţie? Şi m-am înscris. Însăprincipalul motiv pentru care am

continuat cu F1 a fost pentru a-mi induceşi a-mi obişnui organismul şi mintea cuacel nou stil de viaţă.

Obişnuinţa de a lua mesele principale laore fixe, trezitul dimineaţa cu o oră maidevreme decât începerea programuluipentru a face sport, mersul la sală şialergatul dimineaţa sunt doar câtevabeneficii pe care le-am obţinutcontinuând cu F1 imediat după C9. Ca sănu mai spun că mi-am îndeplinit şiobiectivul fizic, adică scăderea celor 10 cmîn talie.

Pachetele sunt concepute pentru a fiurmate unul după celălalt, în cazcontrar, este ca urcatul muntelui cubicicleta - dacă începi de jos şi teopreşti la jumătate, nu ai obţinut nimic,pentru că mergi automat înapoi la bazăşi trebuie început de la 0.

F2 – stilul de viaţăsănătos... ForeverAjungând până aici cu C9 şi F1, amprins curaj şi am vrut să-mi demonstrezpersonal că pot ajunge la corpul pecare altădată nici măcar nu-l visam.Eram obişnuit cu ideea că doar alţii pot

avea fizic de atleţi.

Când am hotărât la Success Day, alături deIoana Marin şi Daiana Micu, să parcurgemacest program, nu am zis că vom facejumătate sau că vom face cât putem saucă vom încerca să-l facem. Ne-am propusatunci să îl terminăm, şi nu oricum, ci curezultate vizibile.”

Îi mulţumim pentru impresiile şi gândurile pe care ni le-a

împărtăşit, îi urăm spor în continuare în transformarea

F. I. T. şi mult succes în cadrulcompetiţiei!

Schimbarea de care avea nevoie în viaţă şi afacere

Claudiu-Florin Ianc este un tânăr ambiţios de 24 de ani, din Cluj-Napoca, care a intrat în lumea Forever în 2010, după ce o prezentarede produse la care a participat i-a stârnit curiozitatea şi interesul.Ulterior, s-a împrietenit cu Radu Vingan, Ioana Marin şi alţi tineri dinCluj, cu care a început proiecte ce i-au ajutat să se dezvolte împreunăîn afacerea Forever.

Florin-Claudiu este în prezent Asistent Supervizor, dar îşi continuă cumultă încredere drumul spre succes ca FBO. A intuit oportunitatea pecare noile pachete C9, F1 şi F2 lansate în februarie în Forever România i-o oferă atât în viaţa personală, cât şi în afacere, şi a decis să urmezeprogramul F.I.T.

Page 15: FOREVER REVISTA APRILIE 2015

15f o r e v e r l i v i n g . r o

Machiaj perfect, gata în doar câteva minute? Se poate. Produsele Flawless bySonya sunt cele mai bune prietene ale agendei tale încărcate. Te ajută să fiifrumoasă în fiecare zi, fără să pierzi prea mult timp pentru ritualul deînfrumuseţare.

Iată un machiaj casual şic, ce nu-ţi răpeşte mai mult de 10 minute, dar carerezistă fără cusur o zi întreagă.

Machiaj Flawless,în doar 10 minute!

1. Cream to PowderFoundation – Golden Sun

Oferă-i tenului

tău catifelarea

şi strălucirea

naturală pe

care le merită,

cu o bază de

machiaj uşor

de aplicat.

Delicious Lipstick Peach

Dacă preferi rujul

în locul glossului

sau luciului de buze,

îţi recomandăm

varianta Delicious

Lipstick Peach, o

nuanţă subtilă şi

naturală, adaptată

oricărui machiaj

de zi.

Sonya Luscious LipCappucino

2. Brilliant Blush Layla

Fardul de obraz cu

textură mătăsoasă,

pe bază de Aloe

vera, asigură tuşa

perfectă de culoare

pentru definirea

pomeţilor, conferind

tenului o strălucire

naturală, frumoasă,

sănătoasă.

3. Defining Lip Pencil – Nude

Conturează-ţi buzele cu un

creion unic: formula sa pe bază

de Aloe vera le hrăneşte şi în

acelaşi timp le pune în evidenţă

într-un mod natural şi armonios.

Nude este nuanţa ideală pentru

un machiaj de zi.

Formula mătăsoasă a fardului

de pleope din gama Flawless

by Sonya, pe bază de Aloe

vera, a fost concepută pentru

o aplicare fără cusur a culorii

şi pentru o armonizare

perfectă cu nuanţa ochilor.

4. Perfect Pair Eyeshadow– Sand Dune

Lengthening Mascara

Este mascara ideală

pentru orice tip de

machiaj, întrucât

conferă amplitudine şi

lungime genelor tale şi

te ajută să obţii o

privire răpitoare, chiar

şi cu un machiaj natural,

minimalist.

Conferă strălucire buzelor cu

Luscious Lip Colour - ruj

lichid pe bază de Aloe Vera,

cu textură bogată,

hrănitoare, cu pensulă

special concepută pentru o

acoperire completă.

Cappucino este nuanţa

perfectă pentru o ţinută de

business, de zi sau de

eveniment – subtilă,

naturală, dar strălucitoare.

FOREVER - FRUMUSEŢE

Page 16: FOREVER REVISTA APRILIE 2015

16

FORE

VER 

- BRO

şURA

 LU

NII 

APRI

LIE

F O R E V E R | R o m â n i a & R e p u b l i c a M o l d o v a | a p r i l i e 2 0 1 5 | 1 9 2

Eşti începător în afacerea Forever?Ai atins nivelulde Supervizor şi nu ştii ce să faci pentru a deveniManager?

Noi avem soluţia!

Broşura

– ghidul care s-atransformat în reţetasuccesului pentruzeci de mii decolaboratori Foreverdin întreaga lume!

Poţi găsi broşura în oricare dintrecentrele noastre de distribuţie.

“Primii paşi spre MANAGER”!

Cod: 1000

Page 17: FOREVER REVISTA APRILIE 2015

n Bonusul Recapitulativ al lunii precedente poate fi vizualizat pewww.foreverliving.com , în contul dvs. de distribuitor.

CUM AFLI BONUSUL LUNAR

1. În centrele de distribuţie din ţară. Plata se poate face:n Cu cardul.n La orice sucursală CEC, în contul Forever Living Products.n La BRD, în contul RO74BRDE450SV01018054500.n Prin intermediul automatelor ROMPAY.

2. Online: www.comenziforever.ro. 3. Tel Verde 0800 802 563 sau telefon 021 222 00 22, de luni până vineri, întreorele 10:00-16:00.Pentru comenzile plasate online şi prin telefon, plata se face EXCLUSIV în contulRO74BRDE450SV01018054500.

COMANDA ŞI PLATA PRODUSELOR

IMPORTANTnFormularele de Înscriere trebuie semnate personal. Nu se acceptă nici Formularele de Înscriere semnate de altcineva, nici celesemnate în baza unei împuterniciri în faţa notarului public.

n În termen de maximum 60 de zile de la depunerea fişei bancare pentruvirarea bonusului, cardul poate fi ridicat de la sucursala BRD indicată pe fişă.

n Pentru încasarea bonusurilor obţinute în urma activităţii desfăşurate înRepublica Moldova, FBO sunt rugaţi să contacteze sediul din Chişinau.

n Facturile de bonus trebuie completate după cum urmează:La rubrica „Explicaţie” trebuie menţionat „Bonus / Comision, conformContractului MLM nr. …”. Rubrica „Cumpărător” trebuie completată astfel:

Cumpărător: Forever Living Products România SRLNr. Ord. Reg. Com.: J40/12036/1998(CUI) CIF: RO11258030Sediul: B-dul Aviatorilor Nr. 3, Sector 1Judeţul: BucureştiContul: RO16BRDE450SV01007574500Banca: BRD-SMC

17f o r e v e r l i v i n g . r o

CUM NE PUTEŢI CONTACTA?Pentru informaţii referitoare la:n companie şi site - la adresa de [email protected] produselor - la numărul de fax021 222 89 24 sau la adresa de [email protected], cu menţiunea “Înatenţia medicilor consultanţi aicompaniei”. Răspunsurile vor fi trimise prin e-mail sau fax (în funcţie de modul în care aţi

făcut solicitarea). Acest serviciu este disponibilnumai pentru distribuitorii companiei, prinurmare, vă rugăm să menţionaţi număruldumneavoastră de identificare în cuprinsulsolicitării. Informaţiile se dau exclusiv în scris. n înregistrarea fiscală, emiterea şiplata facturilor de bonus, fişelebancare - la adresa de e-mail [email protected], cu menţiunea “Înatenţia Departamentului de Contabilitate”.

CUM POT AFLA PUNCTELE CREDIT?1. Accesează foreverliving.com şi loghează-te cadistribuitor şi vei avea acces la situaţia punctelor tale.Dacă nu ai o parolă sau ai uitat-o, o poţi afla trimiţând une-mail la [email protected], cu menţiunea “Înatenţia Departamentului AS400” sau poţi contactatelefonic Sediul Central din Bucureşti.2. Trimite un SMS cu user (toate cele 12 cifre ale ID-uluiFLP) şi parola (parola iniţială este formată din ultimele 6cifre ale ID-ului FLP), la numărul 0745.072.689. User-ulşi parola trebuie despărţite printr-un singur caracter spaţiu.

n Str. Marcel Olinescu, Bl. 301, Sc. D, parter, Cod 310295. 0257 368 212;  0257 259 049;[email protected]

n Str. Lungă 130, Cod 500059. / 0268 473 233; [email protected]

n Str. Maria Tănase 11. 0251 421 222;  / 0251 421 444; [email protected]

n Bd. Aviatorilor 3, Sector 1, Cod 011852. 021 222 89 23,  0723 603 556,  0744 674 289; 021 222 89 24

n Bd. Nicolae Iorga nr. 2A. 0232 219 920;  0232 276 591;[email protected]

n Str. Mihail Kogălniceanu nr. 58. 00373 22 92 81 82; 00373 22 00 96 08; [email protected]

n Str. Dorobanţilor nr. 32 - 34, Cod 400117. 0264 418 765;  0264 418 762; [email protected]

n Bd. Alexandru Lăpuşneanu nr. 175A. 0241 520 242;  0241 520 243;[email protected]

n Bd. Aviatorilor 3, Sector 1, Cod 011852. 021 222 89 23, 0723 603 556, 0744 674 289; 021 222 89 24

Pentru orice informaţii referitoare la comenzile de produse în centrul de distribuţie dinBucureşti, Bd. Aviatorilor nr. 3, după orele 17:00 puteţi suna la numărul 0728 88 00 41.

PrOGraM: Depozit - Luni-Vineri: 8-20; Sâmbătă: 9-17- În prima zi lucrătoare a lunii: 12-20 sau dacă

prima zi este sâmbătă, programul va fi 12-17)Departamente - Luni - Vineri: 9-17

Sediu central (BucureŞti):

PROGRAM: L - V: 10-18; Ultima sâmbătă a fiecărei luni, de la 10-13.

PROGRAM:  L: 12-20; M: 9-17; M: 9-19; J: 9-17; V: 9-17; S: 9-17

PROGRAM:  L: 12-20; M: 9-17; M: 9-19; J: 9-17; V: 9-17; S: 9-17

PROGRAM:  L: 12-20; M: 9-17; M: 9-19; J: 9-17; V: 9-17; S: 9-17

PROGRAM:  L: 12-20; M: 9-17; M: 9-19; J: 9-17; V: 9-17; S: 9-17

PROGRAM:  L: 12-20; M: 9-17; M: 9-19; J: 9-17; V: 9-17; S: 9-17

PROGRAM:  L: 12-20; M: 9-17; M: 9-19; J: 9-17; V: 9-17; S: 9-17

I N FO

ATENŢIE! Vineri, 1 mai 2015, Centrele de DistribuţieForever Living Products din toată ţara sunt ÎNCHISE.

Page 18: FOREVER REVISTA APRILIE 2015

Senior ManageriNume Localitate Sponsori

Cătălina & Ovidiu Pălăncianu Roman Lăcrămioara Botez & Dumitru Rotariu

SeniorManageriForever BusinessOwners care au2 Managerirecunoscuţi înprima liniesponsorială.

Calificările

lUnII MARTIESupervizori

SupervizoriForeverBusinessOwners careau obţinut 25de p.c. în 2 lunicalendaristiceconsecutive.

Îi felicităm şi le dorim mult succes şi tuturor calificaţilor la nivelul de Asistent Supervizor în luna martie! Lista completă a calificaţilor la acest nivel va fi disponibilă în varianta online a revistei, care este disponibilă în contul fiecărui FBO, pe www.foreverliving.com, în secţiunea Noutăţi.

Nume Localitate SponsoriSimona & Ionel Căescu Piatra Neamţ Maria CăescuOvidiu & Cristina Chiorean Cluj Napoca Dana & Costel PopZsolt Elekes & Zsuzsanna Târgu Mureş Gizella & Marius BotişElena Filoteanu Fălticeni, SV Carmen & Gabriel LarionGal Jolan Tunde & Josif Alecu Satu Mare Csaba Varga & VioricaLigia Estera & Corneliu Adrian Holhos Constanţa Maria & Adrian ArghirKardos Erzsebet & Andras Curteni, MS Zsolt Elekes & ZsuzsannaIonela Anca Marin Homocea, VN Cătălin & Luminiţa RusuSusana Mihuţ Turda, CJ Daniel & Ligia CiforMariana Gabriela Negomireanu Târgu Jiu Gabriela SuciuMaria & Doinel Novac Roman Elena & Toader DumitracheRuxandra Manuela Pop Cluj Napoca Dana & Costel PopMihaela Jeni Popescu Ploieşti Constanţa & Dănuţ Mei RoşuDumitru Prisacariu Belceşti, IS Miluţă & Mihaela CiorneiIuliana Puiu Vânători, GL Gicu & Gabriela CeahlăuLuminiţa & Cătălin Rusu Adjud Didina AhalaniValentina & Ion Sandu Iaşi Miluţă & Mihaela CiorneiGabriela Suciu Lipova, AR Maria & Adreian Frumuzaiche

Top 20 p.c. non-manageriale1. Cătălina & Ovidiu Pălăncianu2. Constantin & Tania Popa3. Dana & Costel Pop4. Carmen & Gabriel Larion5. Daniel & Maria Parascan6. Miluţă & Mihaela Ciornei7. Maria Căescu8. Elisaveta & Alexandru Pocaznoi9. Daniela Levărdă & Alexandru Chiş10. Valentin & Adriana Niţu

11. Toma Mihaly Zsolt & Mihaela Elena12. Niculina & Viorel Ciuchea13. Mariana & Silviu Ursu14. Maria & Adrian Arghir15. Gizella & Marius Botiş 16. Violeta & Dumitru Luca17. Iuliana Mirela Popescu18. Angela & Valentin Gherghe19. Aurelia-Sidonia Polosca & Vasile Pânzaru20. Vasilica & Dumitru Crăciun

Top 20 în funcţie de p.c. non-managerialePrimii 20 FBO (Forever BusinessOwners) care au acumulat cele maimulte puncte non-manageriale şi aufost Activi în luna martie.

18 F O R E V E R | R o m â n i a & R e p u b l i c a M o l d o v a | a p r i l i e 2 0 1 5 | 1 9 2

CALI

FICĂ

RI

ManageriNume Localitate SponsoriMaria Căescu Dumbrava Roşie, NT Cătălina & Ovidiu PălăncianuMiluţă & Mihaela Ciornei Belceşti, IS Constantin & Tania Popa

ManageriForeverBusinessOwners care auobţinut 120 dep.c. în 2 lunicalendaristiceconsecutive.

Page 19: FOREVER REVISTA APRILIE 2015

Top 20 p.c. totale

TOP 20 în funcţie de p.c. totalePrimii 20 FBO (Forever BusinessOwners) care au acumulat cele maimulte puncte totale şi au fost Activiîn luna martie.

FOREVER2DRIVE

Programul de mașinăManagerii Activi și Recunoscuţi care îndeplinescurmătoarele condiţii timp de trei luni consecutive:

Detalii în capitolul 10 din Politicile Companiei.

Puncte credit necesare Stimulent 1 Stimulent 2 Stimulent 3

Prima lună 50 75 100

A doua lună 100 150 200

A treia lună 150 225 300

19f o r e v e r l i v i n g . r o

1. Aurel & Veronica Meşter 2. Carmen & Gabriel Larion 3. Camelia & Daniel Dincuţă 4. Maria Pop 5. Ramona & Dorin Vingan 6. Gizella & Marius Botiş 7. Constantin & Tania Popa 8. Daniel & Maria Parascan 9. Elisaveta & Alexandru Pocaznoi 10. Cătălina & Ovidiu Pălăncianu

11. Vajda Katalin 12. Dana & Costel Pop13. Felicia & Siminel Sumanariu 14. Smaranda Sălcudean 15. Corina & Dorin Frandeş 16. Miluţă & Mihaela Ciornei17. Kele Mónika 18. Mihaela & Ion Dumitru19. Mircea & Dana Olariu 20. Marilena & Teodor Culişir

STIMULENTUL I

Bucurel & Gyöngyike GhirdăDaniel & Maria ParascanCătălina & Ovidiu PălăncianuConstantin & Tania PopaVajda Katalin Ramona & Dorin Vingan Dana & Costel Pop

STIMULENTUL II

Maria PopElisaveta & Alexandru PocaznoiCarmen & Gabriel Larion

STIMULENTUL III

Gizella & Marius BotişCamelia & Daniel Dincuţă Aurel & Veronica Meşter Dr. Carmen Larion & Dr. Gabriel Larion

Dana Pop & Costel Pop

Page 20: FOREVER REVISTA APRILIE 2015

C a l if i c

ă ri l e

L UN I I  

M A R T I E

Asistent SupervizoriVasilica Tatiana IaloveniAndronachi Natalia ChisinauPantea Mihail & Maria IaloveniBeliman Veronica IaloveniDanila Valentina CahulCorpacean Svetlana StraseniMaurer Anca Cristina Satu MareBunea Catalina Georgeta OnestiPlesea Catalina Violeta Com.MoaraDan Amalia & Alexandru Marius OradeaCristescu Monica Violeta ConstantaDinica Aurora Eforie SudHusac Daniela TimisoaraAntal Csilla Maria Com.TomestiSandu Petronela Com.CruceaCiotir Daniela Iuliana GalatiMihaly Simona Daniela Cluj-NapocaFaur Lucretia Maria BistritaTudorache Viorica & Dumitru PucioasaPlesca Camelia MedgidiaVlaic Romina Alina Campia TurziiMaricean Denisa Tabita Cluj-NapocaGoguta Maria Viorica BogdanestiSavin Smarandica Alina AradGeambasu Luminita PitestiBoboc Verginia IasiHongu Claudia Elena P. NeamtPusca Ioana & Gheorghe SchelaGrigorescu Vali-Daniel OvidiuZambalic Cristian Liviu Com.CristianFenesi Eniko BrasovRaileanu Ovidiu & Danila Marcela BrasovPintea Cristina Floare Baia MareMierau Ana SalontaDoran Romina RecasKorpos Levente CiumaniRiter Teodora & Marius Turda

Bucur Emanuela GalatiCraciun Aurelia Ionita Com.DentaGosav Alina Mirabela BucurestiHagimihali Adriana Daniela ConstantaBadica Mihai ConstantaAmindrei Ileana BacauFilip Camelia Crina & Liviu Baia MareUngur Florentina & Viorel BratcaNita George Ioan BucurestiCojocaru Gica CraiovaSzekely Jozsef Zoltan OradeaValan Amelita Gina ZadareniSabau Lucia Maria AlesdBratulete Nina-Corina Slatina Stratulat Maria CorbascaBalu Diana Com. SisestiStamule Tancuta ConstantaGrandori Magda & Dragos Ioan IasiMoruz Eugenia DorohoiPilca Ianula Mirela ConstantaAnghel Lucian ConstantaRusu Cristina Elisabeta ConstantaBerei Maria Cristina BaraoltPopescu Floarea Com. DanestiBirtalan Boroka-Katalin Od. SecuiescTamas Andreea TamaseniPloscaru Ana BacauToba Corina-Liliana BacauBurte Corina CugirBogdan Elena Crenguta BucurestiTrinfa Viorica SaceleCriste Ioana Florica OradeaCimpan Ana & Ioan AradLuncasu Georgeta M. KogalniceanuCiuculescu Ion-Iulian Hotaroaia Neagoe Carmen Florentina Rm ValceaIoneanu Liliana Rm Vilcea

Troaca Daniela SlatinaStefanescu Marius Razvan CraiovaPrioteasa Daniela Iuliana CraiovaIvascu Afrodita Ramona Draganesti-Olt Milosav Andrei Alin CraiovaCotoara Eduard Constantin CraiovaNicola Gheorghe Craiova Bitca Luminita CozmestiTanase Marian Costel GalatiCrucianu Elena Saru DorneiDragan Grigore IasiDumitrasc Adina Ramona IasiNegoescu Ioana P. NeamtPopescu Dinu Vatra DorneiBanciu Georgica Sandica BucurestiSzasz Maria Isabela BrasovBertalan Csaba BrasovLuncasu Vasile Ciprian M. KogalniceanuLelek Roxana Viorica NadabTofan Stela Tina GalatiIstrate Silica P. NeamtDobrea Marcela OnestiAlecu Florentina Dida BrasovDicu Adriana Maria SpringMihalcea Andreea Elena BucurestiTanasa Oana Daniela & Andrei PloiestiPanaite Elena Petronela RomanCuciureanu Elena Gabriela BotosaniDocan Doina BacauCioanca Marioara & Ionel Nicusor Tiha BirgauluiRobescu Adeluta PitestiBalaci Teodorescu Elena CraiovaIliescu Mariana CraiovaAnghel Steliana BucurestiCoste Emanuela Raluca BistritaBorsia Radu Sorin BistritaVlad Dana Maria Salistea De Sus

Asistent SupervizoriForever Business Owners care au obţinut 2p.c. în 2 luni calendaristice consecutive.

Nume Localitate Nume Localitate Nume Localitate

20 F O R E V E R | R o m â n i a & R e p u b l i c a M o l d o v a | a p r i l i e 2 0 1 5 | 1 9 2

CALI

FICĂ

RI

Page 21: FOREVER REVISTA APRILIE 2015

Racolta Ioan Cluj-NapocaAvram Monica Georgeta BecleanBeste Marilena Ionela SintandreiTanta Carmen Izabela Teliucu InferiorBartha Melinda StejerisCotoi Ciprian Daniel DedradMacease Nicolae Cluj-Napoca Iliescu Monica & Nicolae Cluj-NapocaDurnea Emanuela Cluj-NapocaBogatean Andreia Maria TurdaCoroian Gabriela Cluj-NapocaDezso Tibor Andor Cluj-NapocaIftimia Iuliana PascaniSecuianu Felicia ConstantaSbiera Genoveva ConstantaRusneac Anca ConstantaMarinescu Liliana MangaliaMitu Rodica ConstantaCristurean Paul BecleanGalatan Aurel PeteleaZidaru Ana Maria Cluj-NapocaIndre Erzsebet RupeaPostolache Cecilia & Vasile MargineniFloristean Ioan & Rodica SuceavaEmacu Florina BucurestiOprea Daniel Costel BacauCraciun Elena Dorina RomanGrumazescu Delia RomanGradinaru Bogdan Marian BotosaniRaduly Margit M. CiucBorza Talida Ioana ZarnestiDuta Alina-Iuliana TimisoaraBudau Angela N. BalcescuPascu Elena Zina VaduriStratu Gheorghe Poiana TeiuluiOnu Ilie RomanFarcas Gabriela Mircesti

Balaban Gabriela BacauBorlea Andreea Amalia MaceaSimon Elena GirocDimulescu Diana & Cosmin Tg. CarbunestiCotnareanu Gabriela Maria LugojSzilagyi Robert OradeaRaileanu Elena Vadu MoldoveiOprea Mariana Simona BrusturoasaUrsache Mariana & Necsanu Iulian BotosaniEnea Lucretia PascaniPopescu Gheorghe OnestiSolonari Iulian IasiChivoiu Valeria BicazSmerea Alexandra-Elena RomanOlteanu Doinel-Gabriel RomanTanasa Nelu BelcestiCanea Mihaela-Valentina AgasVirvara Gabriela & Daniel Vadu MoldoveiBurca Laura-Paula NeamtDumitrachi MarcelaB BelcestiSarariu Anamaria VaculestiSzucs Viorica & Emerich Francisc SibiuCuriman Ion FagarasIrimia Maria VasluiScheuleac Marioara Gura HumoruluiPostelnicu Dumitru & Didina OnestiChiriac Ana Maria BotosaniMoldovan Maria Cetatea De BaltaAnusca Andreea CostinestiLehadus Maricica M. KogalniceanuBrasoveanu Anita Daniela ConstantaFilimon Ionica GalatiStanciulescu Daniela ConstantaGhetu Adrian Lucian Valu Lui TraianMusat Georgiana BucurestiMurza Lia Tincuta BistritaMagda Valeria Daniela Sanicolau Mare

Bataru Alina Homocea

Burdujel Mariana Homocea

Rosu Elena Preutesti

Dabija Marieta Magdalena Bacau

Petrescu Zinica Belcesti

Pilat Pompilius Roman

Macsim Laur Botosani

Rusu Mihaela Iasi

Alupoaei Ramona Gabriela Stauceni

Pascal Ana Maria Sulita

Iacob Adela Radaseni

Nechita Marinela Homocea

Harcu Larisa Elena Dorohoi

Ursulescu Anca-Catalina Falticeni

Tudor Niculina Bucuresti

Ciolan Monica Com Singeru

Condur Alexandrina-Julieta Bucuresti

Filcescu Traiana-Iulia Ploiesti

Popescu Elena Gabriela Strehaia

Stoica Florin Com. Burduca

Buturuga Florina Baicoi

Plaiasu Melania-Tania Plopeni

Suteu Alexandru-Adrian Oradea

Indrei Iulia Ocna Mures

Gergely Melinda Deva

Boboia Ana Maria Cluj-Napoca

Dodea Vlad Stefan Cluj-Napoca

Sandulean Cornel Timotei Radauti

Rian Angelica Deva

Negru Elena Bucuresti

Stan Petrica Mioveni

Mitrea Nicoleta Tulcea

Ghiorghiu Daniel Alin Galati

Nume Localitate Nume Localitate Nume Localitate

Asistent Supervizori

C a l i f i c ă r i l e

L U N I I   M A R T I E

21f o r e v e r l i v i n g . r o

Page 22: FOREVER REVISTA APRILIE 2015

Forever LivingProducts România


Recommended