+ All Categories
Home > Documents > Revista Decembrie Forever 2012

Revista Decembrie Forever 2012

Date post: 22-Oct-2015
Category:
Upload: iuliana-militaru
View: 55 times
Download: 11 times
Share this document with a friend
Description:
revista flp
22
Decembrie 2012 | 164 România & Republica Moldova
Transcript
Page 1: Revista Decembrie Forever 2012

Decembrie 2012 | 164

România & Republica Moldova

Page 2: Revista Decembrie Forever 2012

2

De fiecare dată, în lunadecembrie, este la fel: pemăsură ce se apropierevelionul, simt nevoia săreflectez asuprasucceselor şi provocăriloranului ce se încheie şi,uitându-mă în urmă, îmidau seama că 2012 afost un an extraordinarpentru Forever. De laultimul Super Raliu,desfăşurat aici, înPhoenix, până laprezentarea noului

stimulent Chairman’s Bonus şi la noutăţile aduse de Eagle Managers’ Retreat,ce se va desfăşura în Sardinia, Italia. 2012 a fost, fără putere de tăgadă,un an de care ne vom aminti multă vreme!

Şi în timp ce acest gen de reflecţie este un exerciţiu valoros, un mare secretal succesului este să învăţăm să privim înainte. Aşa cum spunea BenjaminFranklin, „Dacă eşuezi în a te pregăti, de fapt te pregăteşti să eşuezi”. Deaceea, decembrie este luna perfectă pentru a face planuri de viitor. Iatăpatru paşi simpli pe care îmi permit să vă sugerez să-i urmaţi pentru a reuşisă planificaţi anul următor.

Prioritizaţi, Prioritizaţi, PrioritizaţiCu toţii cunoaştem acel sentiment minunat care ne învăluie atunci cândducem o sarcină la bun sfârşit, şi uneori tindem să devenim dependenţi deasta. Ne bucură enorm să putem tăia de pe listă diferite sarcini, indiferentdacă este vorba de a duce gunoiul, de a face rezervări pentru următoareavacanţă sau despre a contacta cinci prospecţi în fiecare dimineaţă. Dar, înrealitate, multe dintre sarcinile pe care ni le impunem nu contribuie laîndeplinirea ţelurilor noastre şi, cu siguranţă, nici la succesul pe care nedorim să-l atingem în Forever. Analizaţi-vă lista de sarcini şi prioritizaţi,prioritizaţi, prioritizaţi. Încercaţi să vă daţi seama ce sarcini puteţi tăia de pelistă ca să reuşiţi să fiţi mai productivi în timpul astfel câştigat. Ţineţi minte călucrurile care contează mai mult nu trebuie niciodată sacrificate pentru celecare contează mai puţin.

analizaţi-vă obiectiveleCât de des vă gândiţi la ceea ce vă doriţi să realizaţi în viaţă? Deşi vi sepoate părea un lux, aceste gânduri pot fi, de fapt, foarte productive, aşa căalocaţi-vă timp să reevaluaţi, alături de soţ(ie) sau prieteni apropiaţi, felul încare vă doriţi să arate viaţa voastră. Examinaţi-vă viaţa în toate privinţele:personal, spiritual, civic şi profesional. Încercaţi să formulaţi idei concrete

despre cum vă doriţi să arate exact viaţa voastră anul următor şi apoi pesteîncă un an şi peste 25 de ani. Amintiţi-vă de acronimul SMART (deştept)atunci când vă stabiliţi obiectivele, adică Specific, Măsurabil, Abordabil,Realist şi ancorat în Timp. Asiguraţi-vă că fiecare obiectiv este unul SMART şiîntruneşte aceste criterii specifice.

Scrieţi-le şi îmPărtăşiţi-le şi celorlalţiAm citit despre un studiu de acum câţiva ani care a dezvăluit că oameniicare şi-au scris obiectivele pentru ca apoi să le împărtăşească prietenilor auavut în medie cu 33% mai mult succes în realizarea obiectivelor declaratedecât cei care nu şi le-au formulat astfel. Principiul răspunzător de asta esteresponsabilizarea. Prin simplul fapt că notaţi şi împărtăşiţi ce aveţi de gând,vă responsabilizaţi nu numai în propriii ochi, ci şi în ochii celorlalţi.

monitorizaţi-vă ProgreSeleUn alt pas important în studiul pe care l-am menţionat mai sus este acela căparticipanţii îi ţineau la curent săptămânal pe cei cărora le împărtăşiserăplanurile. Acest efort le cerea nu numai să-şi monitorizeze progresele, dar şisă facă un bilanţ pentru ceilalţi. Faceţi o listă cu tot ceea ce vă propuneţizilnic, săptămânal, lunar, anual şi pe tot parcursul vieţii, afişaţi-o într-un locunde o veţi putea vedea tot timpul şi vorbiţi despre ceea ce aţi scris în listăcu un membru al familiei sau cu un prieten drag. Formaţi-vă obiceiul de a vămonitoriza progresele şi de a le transmite şi celorlalţi şi cu siguranţă veţi faceparte din acele 33 de procente de succes.

Aşa cum ştiţi, decembrie este ultima lună de calificare pentru Raliul Globaldin 2013, care se va desfăşura în Hawaii. Regulile sunt simple: aveţi derealizat 1500 de puncte credit în decursul unui an calendaristic ca să văbucuraţi de evenimentele minunate pe care vi le-am pregătit: instruiri,recunoaşteri şi mai mari decât până acum, divertisment de excepţie şi multtimp liber pentru a vă bucura de insule. Încă mai aveţi timp să vă calificaţi,dar aceia dintre dumneavoastră care anul acesta n-au reuşit să profite deacest stimulent pot începe acum să planifice succesul anului următor. Estemomentul ideal pentru asta. Generalul George S. Patton, cunoscut pentrucalităţile sale de lider în Al Doilea Război Mondial, era de părere că „Unbun plan făcut astăzi este de departe mai bun decât un plan perfect mâine”.Alocaţi, deci, nişte timp luna aceasta pentru a schiţa calea visurilor voastre şisunt sigur că veţi atinge succesul pe care-l aşteptaţi.

Mereu al vostru,

Rex Maughan

CUM NE PUTEŢI CONTACTA?Pentru informaţii referitoare la:n companie şi site - la adresa de [email protected] produselor - la numărul de fax 021 22289 24 sau la adresa de e-mail [email protected], cumenţiunea “În atenţia medicilor consultanţi aicompaniei”. Răspunsurile vor fi trimise prin e-mail saufax (în funcţie de modul în care aţi făcut solicitarea). Acestserviciu este disponibil numai pentru distribuitorii

companiei, prin urmare, vă rugăm să menţionaţi număruldumneavoastră de identificare în cuprinsul solicitării.Informaţiile se dau exclusiv în scris. nprocesarea înscrierilor şi a comenzilor - laadresa de e-mail [email protected], cu menţiunea “În atenţia Departamentului AS400”.n înregistrarea fiscală, emiterea şi platafacturilor de bonus, fişele bancare - la adresa de e-mail [email protected], cu menţiunea “În atenţiaDepartamentului de Contabilitate”.

Mesajul Fondatorului Companiei

PRIVIŢI SPRE VIITOR

CUM POT AFLA BONUSUL LUNAR?nBonusul Recapitulativ al lunii precedente poate fivizualizat pe www.foreverliving.com , în contul dvs. dedistribuitor. Pentru detalii, adresaţi-vă Manageruluidumneavoastră sau sediului central din Bucureşti, la adresade e-mail [email protected], cu menţiunea “În atenţia Departamentului AS400“.n Prin SMS la numărul 0745 072 689. Structura SMS-ului: user parola bonus despărţite de un singurcaracter spaţiu. Bonusurile lunii precedente vor fi afişateîncepând cu data de 15 a lunii viitoare.

Page 3: Revista Decembrie Forever 2012

F O R E V E R | România & Republica Moldova | decembrie 2012 | 164 3foreverliving.ro

CU

PRIN

S

URMEAZĂ-ŢI VISUL DE AUR

Mesajul Directorilor Generali

Există oameni cărora nu le este frică de cuvântul „imposibil”. Nu leeste frică să-şi croiască drum peste obstacole care altora li se parde netrecut. Poate n-aţi auzit de Dasrath Manjhi, un simplu lucrătorla o fermă din India. Dar el este un asemenea om.

A petrecut vreo două decenii ca să taie un versant de piatră. Zi dezi, cu o daltă, un ciocan şi o lopată. Şi cu pasiune, singurul mod dea face lucruri excepţionale şi durabile. El a reuşit să transforme opotecuţă, pe care de-abia putea trece o persoană, într-un drum lung,de aproape 200 de metri şi lat de 10 metri, accesibil azi pentrubiciclete şi motociclete. Înainte copiii erau nevoiţi să meargă pe josopt kilometri până la şcoală, acum parcurg doar o distanţă de treikilometri. Drumul făcut de Manjhi este folosit în prezent de locuitoriidin 60 de sate.

Omul acesta n-a vrut să facă pe eroul. După nenumărate cereri pecare locuitorii le făcuseră oficialităţilor pentru a construi acolo o calede acces, el s-a hotărât să acţioneze. Şi nu s-a oprit până nu areuşit ceea ce şi-a propus.

Chiar dacă la început consătenii săi l-au luat în râs şi au crezut cădupă câteva zile, săptămâni, luni va renunţa, Manjhi n-a renunţat şiefortul lui exemplar, pasiunea lui de neînvins au schimbat şi atitudinealocalnicilor. Mai târziu, când drumul a prins deja contur, câţivadintre ei l-au ajutat cu mâncarea zilnică şi, pe măsură ce uneltelevechi au devenit de nefolosit, i-au cumpărat altele.

Aflând povestea acestui om ne-am adus aminte de oaspeţiiremarcabili pe care i-a avut Forever România anul acesta. Sunt dinacelaşi aluat cu el, au acelaşi soi de perseverenţă şi aceeaşi puterede a transforma visul în realitate. Diamanţii Jayne Leach şi JohnCurtis, Berkics Miklós, Rolf Kipp, la fel şi Eduárd Novák, primulsportiv român care urcat pe podium la Jocurile Paralimpice, cu aur şiargint. Toţi sunt deschizători de drumuri, oameni care se dăruiescfără rezerve altor oameni.

Au venit pe scena Success Day arătându-ne că în viaţa lor fiecare zieste una a succesului, pentru că fiecare zi este o zi a asumării şiimplicării totale, a efortului total. Au răspuns invitaţiei noastre, pentrucă s-au bucurat să ne împărtăşească din experienţa lor, dinînţelegerile şi metodele de la care nu s-au abătut.

Întâlnirea cu ei înseamnă mai mult decât un dar şi o onoare. Este oresponsabilitate, ne obligă să răspundem cu rezultate pe măsură. Săle păşim pe urme şi să tăiem propriile drumuri în piatră. De ce să netemem că e greu? Gândiţi-vă, un drum croit prin nisip dispare. Unulfăcut în piatră durează.

Vă amintiţi ce spuneam la începutul lui 2012? Că va fi anul nostru –al unor reuşite fără comparaţie. Pentru tine a fost? Dacă da, tefelicităm. Dacă nu a fost cel mai rodnic an, te îndemnăm săprelungeşti promisiunea pentru 2013 şi să o împlineşti în următoarele12 luni.

Forever Living Products ne oferă atât de multe programe stimulative,atât de multe şi variate şanse pentru a urca afacerea noastră la unnivel al măreţiei. Ai ales vreunul dintre ele? Nu încă? Pentru tine, celcare citeşti acum această revistă, sigur există unul sau mai multe careţi se potrivesc. Sigur există unul care răspunde unui vis de-al tău.

Alege un program stimulativ. Urmează-i paşii. Zi de zi, cu uneltele pecare tot Forever ţi le asigură. Cu sprijinul echipei tale şi al sponsoruluitău. Cu sprijinul liderilor exemplari din Forever. Cu sprijinul companiei.

E adevărat, săpăm mereu noi drumuri în piatră, nu e uşor, dar suntdrumuri care durează şi mai ales sunt drumuri pe care le croimîmpreună.

Vă dorim Sărbători fericite alături de toţi cei dragi, un 2013 dediamant şi succes pe toate planurile!

Cu încredere şi consideraţie,

Dr. Szőcs Gábor & Dr. farm. Szőcs Dóra

Mesajul Fondatorului Companiei &Mesajul Directorilor Generali

2-3

Suplimentele alimentare - parte integrantă a unei diete sănătoase

4-5

Acceptă provocarea iernii6-7

Cum să foloseşti internetul pentru creşterea afacerii8-9

Construieşte pentru viitor10-13

Toată viaţa m-am pregătit pentru acest vis14-15

Acum e momentul să...16

INFO FOREVER17

Calificările lunii noiembrie18 -19

Page 4: Revista Decembrie Forever 2012

V I A Ţ Ă S Ă N Ă T O A S Ă

SUPLIMENTELE ALIMENTARE

4

În contextul stilului de viaţă actual, al dietei şi alaccesului la hrană, se impune suplimentareaaportului alimentar cu nutrienţi şi non-nutrienţidin suplimente alimentare naturale, cu înaltăvaloare biologică, pentru reechilibrarea dietei.Dieta omului modern, inclusiv a românilor, estedin ce în ce mai mult dominată de alimenteindustriale, rafinate, chimizate şi în generalspoliate de nutrienţi şi non-nutrienţi(fitochimicale) de calitate biologică. Astăzi estedemonstrat faptul că omul modern suferă,practic, de carenţe nutriţionale cronice,subclinice, dar care, în timp, reprezintă terenulpe care se dezvoltă bolile cronice, zise şi alecivilizaţiei moderne, inclusiv cancerele.

Pe lângă faptul că orice om modern ar trebuisă-şi completeze dieta cu suplimentealimentare naturale, există anumite categorii deoameni care chiar au nevoie de suplimente:copiii, adolescenţii, femeile însărcinate şi carealăptează, femeile pre şi post menopauzale,bolnavii şi bătrânii. Spre deosebire demedicamentele de sinteză, suplimentelealimentare naturale nu au, practic,contraindicaţii şi nici efecte secundare. Seîncadrează în această categorie şi produseleapicole.

Cele mai valoroase suplimente alimentare suntcele care provin din matrici alimentare naturaleşi nu cele de sinteză sau anorganice: vitaminenaturale şi nu de sinteză, forme organice alemineralelor, nutrienţi şi fitonutrienţi (aşa cumse regăsesc în băuturile pe bază de Aloe vera,probioticele, produse ale stupului, suplimentealimentare Forever Living), toate cu înaltăbiodisponibilitate şi valoare nutriţionalbiologică.

Spre deosebire de medicamentele de sinteză,care au, de regulă, şi foarte multe efectesecundare, suplimentele alimentare de înaltăcalitate nu au efecte secundare, dar, pentrubeneficii asupra sănătăţii, aportul lor trebuie săfie pe termen mediu şi lung, evident submonitorizarea medicilor cu competenţe înmedicină complementară, nutriţioniştilor,fitoterapeuţilor, farmaciştilor. De asemenea,administrarea suplimentelor alimentare trebuiesă se facă în mod cât mai personalizat, ţinându-secont de statusul nutriţional al fiecărei persoane.Suplimentele alimentare pot fi luate, subsupraveghere calificată, în toate perioadelevieţii, inclusiv indirect, în viaţa intrauterină şi,de asemenea, prin alăptare.

Calciu, vitamina D şi sănătateasistemului ososStudii clinice au evidenţiat că un aport adecvatde calciu, atât din alimentaţie, cât şi dinsuplimente, ajută la creşterea densităţii osoaseminerale, în timp ce vitamina D şi calciul ajutăla reducerea incidenţei fracturilor de şold.

Nutriţia joacă un rol major asupra stării noastre de sănătate, precum şi a riscului de îmbolnăvirela care suntem expuşi. Se estimează că în fiecare an există:

n 14 milioane de cazuri de afecţiuni cardiovasculare ce pot fi prevenite;n 1,2 milioane de cazuri de cancer care pot fi prevenite;n peste o jumătate de milion de cazuri de accidente vasculare ce pot fi prevenite;n peste 2500 de copii născuţi cu deficienţe de tub neural, ce ar putea fi preveniteprin administrarea vitaminei corecte.

Adoptarea unor obiceiuri nutriţionale corecte ar putea întârzia cu cel puţin 5 aniinstalarea sau declanşarea unor afecţiuni precum cele cardiovasculare şiosteoporoza. Oamenii de ştiinţă şi specialiştii în sănătate recunosc faptul căsuplimentele alimentare joacă un rol important în acest demers. L-am rugat pedomnul profesor Dr. Gheorghe Mencinicopschi, Directorul Ştiinţific al Institutuluide Cercetări Alimentare, să ne spună mai multe despre acest subiect.

parte integrantă a unei diete sănătoase

Ce suplimente consumăm, lace trebuie să fim atenţi?În primul rând la prestigiul şi imagineafirmei producătoare, la notorietatea decare se bucură pe piaţă, la depăşirea probeitimpului. Apoi, este indicat să ne orientămcătre suplimente provenite din matricialimentare naturale şi nu către celeobţinute prin sinteză sau în formăanorganică. Şi nu în ultimul rând trebuie săfim atenţi la preţ, ţinând cont de faptul căprodusele ieftine nu pot fi de calitate. Unprodus de calitate şi care funcţionează nupoate fi obţinut la preţuri derizorii. Acestecriterii trebuie privite în ansamblu.

Page 5: Revista Decembrie Forever 2012

A fost, de asemenea, demonstrat faptul căadministrarea unor suplimente cu calciu lacopii şi adolescenţi contribuie la dezvoltareaunei mase osoase corecte şi sănătoase. Seestimează că, dacă adulţii peste 50 de ani şi-arsuplimenta zilnic dieta cu calciu, peste 130.000de fracturi de şold ar putea fi prevenite anual.

Vitaminele B şi afecţiunilecardiovasculareCercetări ştiinţifice de marcă au demonstratfaptul că administrarea a cel puţin trei dintrevitaminele grupului B (acidul folic, vitamina B6şi vitamina B12) poate reduce considerabilincidenţa afecţiunilor cardiovasculare,principala cauză de deces la nivelmondial, prin menţinerea unui nivelnormal al homocisteinei.

Ameliorarea funcţieiimunitare la persoanele învârstăBolile infecţioase reprezintă o povarăpentru populaţia de vârsta a treia,însă există dovezi că o nutriţieadecvată poate spori rezistenţa în faţaacestor afecţiuni. Ameliorarea funcţieiimunitare la această categorievulnerabilă de vârstă poate avea unimpact major asupra calităţii vieţii. Dr.Ranjit Chandra, expert de talieinternaţională în nutriţie şi imunitate,a tras un semnal de alarmă asuprafaptului că cel puţin o treime din populaţia devârsta a treia din lumea occidentală esteafectată de deficite nutriţionale, care conduc lao slăbire generală a sistemului imunitar. Unstudiu desfăşurat în Statele Unite a arătat că, încomparaţie cu media populaţiei, americanii învârstă sunt de două ori mai susceptibili de avizita frecvent medicul şi de trei ori mai expuşiriscului de spitalizare, iar durata spitalizării estede două ori mai mare, la fel şi cantitatea demedicamente care le sunt prescrise.

Vitamina E şi protecţia împotrivaafecţiunilor cardiovasculareAntioxidanţii protejează fiecare celulă dincorpul nostru de efectele nocive ale radicalilorliberi. Oamenii de ştiinţă consideră că procesul

de aterogeneză, responsabil pentrudeclanşarea afecţiunilor cardiovasculare, începecu oxidarea LDL colesterolului. Iar vitamina Epoate oferi protecţie tocmai faţă de acest tip deoxidare. Studii clinice au arătat căsuplimentarea dietei cu vitamina E a avutefecte benefice semnificative în reducereariscului de afecţiuni cardiovasculare la pacienţiicu risc crescut în acest sens.

Antioxidanţii şi funcţia cerebralăSuplimentele ce conţin vitaminele C şi E ajută laameliorarea funcţiei cognitive şi reduc risculinstalării demenţei şi Alzheimerului. Maladia

Parkinson afectează aproximativ 3% dinpopulaţia în vârstă de peste 65 de ani. Deşicauzele nu sunt cunoscute, se ştie că neuroniisunt constant expuşi neurotoxinelor, ce producradicali liberi care, la rândul lor, cauzează unimportant stres oxidativ. Iată de ce aportulsuplimentar de antioxidanţi poate ajuta laprotejarea împotriva bolilor cauzate de stresuloxidativ.

Tragem un puternic semnal de alarmă înlegătură cu periculozitatea aplicăriiRegulamentului Comisiei Europene CE 1924 /2006 privind menţiunile de sănătate şinutriţionale pentru alimente şi suplimentelealimentare, precum şi asupra unor reglementăridin noua lege românească a sănătăţii privind

această categorie. Într-un final, printr-o aplicareneştiinţifică şi abuzivă, se poate ajunge laconfiscarea alimentelor în favoareamedicamentelor şi la paradoxala situaţie încare, în loc de alimente, vom mâncamedicamente, cu toate consecinţele nefasteasupra sănătăţii personale şi publice. Cum sepoate imagina, în secolul 21, că printr-unsimplu act juridic se poate desfiinţa o realitatenaturală obiectivă, de altfel dovedită ştiinţific, şianume aceea că alimentele şi suplimentelealimentare incluse într-o dietă diversificată şiechilibrată şi un stil de viaţă sănătos aucapacitatea de a preveni, trata şi vindeca bolile?

Ori această reglementare, tocmai într-unmod paradoxal şi neştiinţific, interzicealimentelor şi suplimenteloralimentare etichetarea cu menţiunimedicale (logo-urile începând cu„previne”, „vindecă”, „tratează”), acesteafiind rezervate doar medicamentelor.Oare cum ne explicăm faptul cădietoterapiile au fost incluse şi facastăzi parte din protocoalele detratare a bolilor, inclusiv a cancerelor?Şi atunci, care este realitatea? Cândsunt incluse în protocoale detratament au, implicit, virtuţimedicale, dar când sunt consumateîntr-o dietă obişnuită îşi pierd„miraculos” aceste virtuţi?! Să fie devină oare banul şi alte interese străine

sănătăţii individuale şi publice?!Desigur, este numai o interogare retorică, darcare, lăsată fără un răspuns ştiinţific, va afectagrav sănătatea prezentei generaţii, dar şi a celorviitoare, va eroda specia umană chiar înfundamentele ei genetice. Putem oare ignoraaceastă realitate, putem oare rămâneindiferenţi?!

Îi mulţumim domnului profesor pentru toateinformaţiile împărtăşite cu noi şi de această dată.

F O R E V E R | România & Republica Moldova | decembrie 2012 | 164 5foreverliving.ro

Acest articol are rol exclusiv informativ şi nu poate fi folositca material publicitar.

Produsele din această categorie nu au fost evaluate de FDA,deoarece nu au fost concepute pentru a fi utilizate în scopdiagnostic, terapeutic, simptomatic sau preventiv al unorafecţiuni sau grupe de afecţiuni. În cazul în care văconfruntaţi cu o problemă medicală trebuie să consultaţimedicul de familie.

Page 6: Revista Decembrie Forever 2012

6

Forever vă invită săacceptaţi PROVOCAREA

IERNII

Unul dintre factorii cheie pentru atingereascopului propus este să ai mereu în faţă hartadrumului pe care trebuie să-l urmezi. În zilelenoastre, GPS-ul este o unealtă aproapeindispensabilă în acest demers. De aceea văinvităm să transformaţi această competiţie,PROVOCAREA IERNII, în GPS-ul care să văghideze drumul spre atingerea obiectivelorpe care vi le-aţi propus pentru 2013: califi-

carea la un nou nivel în Planul de Marketing,la Raliul Global sau Chairman’s Bonus. Nucontează dacă sunteţi tânăr sau mai în vârstă,nou sau veteran în afacerea Forever. Tot ceaveţi nevoie este să luaţi decizia, să văstabiliţi ţelul, să vă desenaţi harta şi să porniţila drum.

PROVOCAREA IERNII –PERIOADA DE CALIFICARE

1 ianuarie – 28 februarie 2013

PROVOCAREA IERNII –REGULI DE CALIFICARE

n Recrutaţi cât mai mulţi Noi Distribuitorişi ţineţi evidenţa cumulată a punctelorcredit provenind de la aceştia.n Cerinţa de bază pentru a intra încompetiţie este să recrutaţi cel puţin opersoană care să atingă, printr-o singurăcomandă, nivelul de Asistent Supervizor.n Toate cerinţele trebuie îndeplinite dedumneavoastră personal.

S T I M U L E N T N O U

Există oameni care adoră, pur şi simplu, competiţia, iar ceea ce îi atrage cel maimult este atingerea ţintei propuse. Tot ce au nevoie pentru a accepta o provocare şi ase alinia la start este să li se spună că sunt în competiţie. Există, de asemenea, şioameni care sunt atraşi de competiţia cu ei înşişi, oameni pe care îi motiveazădorinţa de a-şi atinge ţelurile fără a intra în competiţie sau a concura împotriva altora.

Indiferent căreia dintre aceste categorii simţiţi că aparţineţi, sentimentul de a firecunoscut şi recompensat pentru rezultatele muncii depuse este la fel de puternic.

Orice stimulent lansat de Forever are ca scop principal motivarea colaboratorilorcompaniei. Singura persoană pe care trebuie să o provocaţi sunteţi voi înşivă.

PROVOCAREA IERNII – PREMII

Nivelul 1 (4 p.c.)n O husă elegantă, personalizată, pentrutelefonul mobiln 2 bilete la întâlnirea Success Day din 16noiembrie 2013

Nivelul 2 (8 p.c.)n O mapă elegantă personalizată n 2 invitaţii la cină, cu ocazia întâlnirii SuccessDay din 16 noiembrie 2013n O husă elegantă, personalizată, pentrutelefonul mobiln 2 bilete la evenimentul Success Day din 16noiembrie 2013

Nivelul 3 (16 p.c.)n O geantă personalizatăn O noapte de cazare pentru 2 persoane, încameră dublă, cu ocazia întâlnirii Success Daydin 16 noiembrie 2013n O mapă elegantă personalizată n 2 invitaţii la cină, cu ocazia întâlnirii SuccessDay din 16 noiembrie 2013n O husă elegantă, personalizată, pentrutelefonul mobiln 2 bilete la întâlnirea Success Day din 16noiembrie 2013

ACCEPTĂPROVOCAREA

IERNII

Page 7: Revista Decembrie Forever 2012

F O R E V E R | România & Republica Moldova | decembrie 2012 | 164 foreverliving.ro 7

Primii trei distribuitori din Europa care vor avea, în perioada deconcurs (ianuarie + februarie) cei mai mulţi Noi Înscrişi calificaţi lanivelul 1 al competiţiei (conform descrierii de mai sus) vor fideclaraţi câştigători ai concursului la nivel european şi vor firecompensaţi după cum urmează:

PROVOCAREA IERNII- Merită să ai în vedere

n Toate nivelurile din Planul de

Marketing, până la cel de Manager, se

bazează pe acumularea de puncte

credit împreună cu echipa. Înscrierea

în competiţie te va ajuta să avansezi

mult mai rapid!

n Pentru a te califica la Chairman’s

Bonus ai nevoie de puncte credit de la

Noi Distribuitori. Aşadar, de ce să nu fii

tu câştigătorul competiţiei? Lucrează

împreună cu Managerul tău de 600 de

puncte chiar de la începutul anului şi

încurajează-l să accepte PROVOCAREA

IERNII, pentru a demara în forţă în

noul an.

n Înscrie-te în competiţie, împreună cu

cât mai mulţi colaboratori din echipa

ta, şi vei vedea ce start bun veţi avea

cu toţii pentru calificarea la Raliul

Global din 2014.

PROVOCAREA IERNII – EXTRA COMPETIŢIE

Premiul 1n 3 nopţi de cazare pentru 2 persoane cuocazia unei întâlniri Success Day în oriceoraş european, în 2013 (dacă optaţipentru Success Day-ul din 18 mai 2013,din Belgia, veţi fi invitaţi şi la inaugurareanoului sediu Forever Direct, din Olanda)n Recunoaştere pe scenă la respectivulSuccess Dayn O sesiune de instruire personalizată cuAidan O’ Hare, Vicepreşedinte pentruEuropa

Premiul 2n 2 nopţi de cazare pentru 2 persoane cuocazia unei întâlniri Success Day în oriceoraş european, în 2013 (dacă optaţipentru Success Day-ul din 18 mai 2013,din Belgia, veţi fi invitaţi şi la inaugurareanoului sediu Forever Direct, din Olanda)

Premiul 3n 1 noapte de cazare pentru 2 persoanecu ocazia unei întâlniri Success Day înorice oraş european, în 2013 (dacă optaţipentru Success Day-ul din 18 mai 2013,din Belgia, veţi fi invitaţi şi la inaugurareanoului sediu Forever Direct, din Olanda)

n Dacă recrutez un Nou Distribuitor

care face comenzi în valoare de 1 p.c.

înainte de a recruta Noul Distribuitor

care se califică Asistent Supervizor cu o

singură comandă, pot conta pe acel 1

p.c. pentru competiţie?

Da! Câtă vreme îndepliniţi în perioada deconcurs condiţia calificării unui AsistentSupervizor cu o singură comandă, puteţiconta pe toate punctele credit acumulatede noii dvs. înscrişi personal în perioada 1ianuarie – 28 februarie.

n Câţi Noi Distribuitori trebuie să

recrutez personal?

Nu există un număr minim de noi înscrişi.Trebuie să aveţi cel puţin un NouDistribuitor înscris personal care să atingănivelul de Asistent Supervizor cu o singurăcomandă.

n Punctele credit acumulate de Noii

Distribuitori înscrişi de Asistent

Supervizorul meu contează pentru

calificarea la acest stimulent?

Nu. Contează doar punctele creditacumulate de cei pe care i-aţi înscrispersonal.

n Punctele mele personale contează

pentru calificare?

Nu.

n Poate oricine să se înscrie în această

competiţie?

Da, orice distribuitor care este înregistrat înRomânia şi Republica Moldova poateparticipa la competiţie.

n Distribuitorii pe care îi sponsorizez în

afara României şi a Republicii Moldova

se iau în calcul pentru competiţie?

Nu.

n Distribuitorii responsorizaţi contează

pentru calificarea la acest stimulent?

Nu.

n Se acordă contravaloarea premiului

în bani?

Nu.

n Pot ceda premiul meu altcuiva?

Da, puteţi ceda premiul, cu excepţianopţilor de cazare.

PROVOCAREA IERNII– Întrebări frecvente

Page 8: Revista Decembrie Forever 2012

D E Z V O L T Ă - Ţ I A F A C E R E A

8

Ai nevoie de un calculator personal sau deun telefon inteligent (smart phone) pentru afi conectat la Internet. Alege un furnizor decalitate şi ţine cont de faptul că, în ziua deazi, costurile sunt tot mai mici (de exemplu,cu maxim 15 euro/lună poţi beneficia de unabonament serios de internet mobil cu traficnelimitat).

Din vastitatea domeniilor în care Internetulîţi poate fi de folos ca om de afaceri, vomaborda în cadrul acestui articol trei:organizarea, informarea şi promovarea.

Pentru a-ţi organiza mai bine documentelede orice fel şi a avea acces permanent la elepoţi utiliza Google Drive(https://drive.google.com). Prin intermediulacestui serviciu, Google pune gratuit ladispoziţia fiecărui utilizator 5 GB de spaţiuunde poţi transfera şi stoca, în siguranţă,fişiere de computer. Le poţi accesa, apoi, depe orice alt calculator sau telefon mobilconectat la internet şi poţi colabora cu alţimembri ai echipei, cărora le oferi acces laaceste documente, spre a le citi saumodifica. O aplicaţie directă ar putea fi, de

exemplu, postarea unui program comun alîntâlnirilor de prezentare pentru întreagaechipă, care poate fi modificat şi actualizatdinamic de către toţi cei implicaţi.

Legat de organizare, găseşti pe internetprograme cu ajutorul cărora îţi administrezilista de activităţi, astfel încât să ştii exact ce,cum şi când ai de făcut. Poţi face, astfel, listede acţiuni, poţi stabili priorităţi şi termenelimită (şi eşti atenţionat în avans), poţi alocasau împărţi sarcini cu alte persoane dinechipă sau poţi viziona şi administracalendarul tău de activităţi. Păstrândlegătura prin internet cu ajutorul telefonuluimobil inteligent vei putea fi mai bineorganizat, iar programul tău zilnic va fi multeficientizat. Găseşti astfel de programecăutând după „task organizer software”, unexemplu fiind www.astrid.com . Versiuni maisimple de organizare bazate pe calendarsunt Google Calendar, iCal sau Outlook. Iardacă timpul tot nu îţi ajunge, poţi apela laun asistent virtual, o persoană care, prininternet, să te ajute la redactarea dedocumente, managementul email-ului,aranjamente de călătorie, căutarea de

informaţii sau alte activităţi. Un exemplueste www.smartassist.ro .

Un om de afaceri bun este un om informat.Nu mă refer aici la ştiri (care, apropos, pot fio mare pierdere de vreme), ci la a fi conectatla datele şi informaţiile care sunt utileafacerii tale. De cele mai multe ori se pleacăde la un motor de căutare, cel mai utilizatfiind Google. Începe prin a învăţa să cauţi.Pentru asta ai la dispoziţie paginahttp://support.google.com/websearch . Veivedea, de exemplu, că rezultatele căutăriidupă „aloe vera romania” diferă mult dacăfoloseşti sau nu ghilimele în caseta decăutare.

Nu uita că poţi traduce în română oricepagină web la care ajungi – de exemplu,dacă foloseşti Chrome pentru internet, unsimplu click dreapta pe mouse îţi afişează unmeniu care conţine opţiunea „traduceţi înromână”. Dacă vrei să fii permanent la curentcu informaţiile care apar pe internet legatede un anumit subiect (de exemplu„detoxifiere organism”) poţi utiliza serviciulGoogle Alerts. Acesta îţi va trimite periodic

CUM SĂ FOLOSEŞTI

Internetul este o unealtă minunată pentru un om deafaceri. Ca orice unealtă, însă, ea trebuie folosită cupricepere pentru ca rezultatul muncii să fie la înălţimeaaşteptărilor. E ca şi în artă: dalta şi ciocanul erauinventate de mult pe vremea lui Michelangelo, însă doar ela putut sculpta capodopere precum David sau La Pieta. Altfelspus, pentru a ajunge să te foloseşti cu adevărat de internet înfavoarea afacerii tale, tratează-l ca pe o unealtă şi învaţă să-lmânuieşti cu măiestrie.

INTERNETUL

AFACERIIPENTRU CREŞTEREA

Page 9: Revista Decembrie Forever 2012

F O R E V E R | România & Republica Moldova | decembrie 2012 | 164 foreverliving.ro 9

prin email toate paginile noi şi relevante peaceastă temă, bazându-se pe căutarea dupăaceste cuvinte.

Pentru afacerea ta Forever poţi avea nevoiede informaţii din domenii variate. Ai ladispoziţie, în acest scop, diverse instrumente,de la cea mai vastă şi serioasă enciclopediepe care o găseşti pe internet,www.wikipedia.org (care are variantă şi înromână) şi până la site-ul Ministerului deFinanţe, www.mfinante.ro , de unde poţi afladate de identificare şi informaţii fiscale saufinanciare despre orice persoană juridică dinRomânia. Internetul te poate ajuta să scriicorect în română (ex. www.dexonline.ro ), sătraduci în şi din multe limbi (ex.www.hallo.ro ) sau să foloseşti imaginipotrivite pentru prezentările pe care le faci(ex. www.stockfreeimages.com , de unde lepoţi descărca gratuit). Cele mai utile site-uride informare rămân, însă, site-ul oficialForever Living Products,www.foreverliving.com şi portalul dinRomânia, www.foreverliving.ro .

Internetul este, în acelaşi timp, unextraordinar instrument de marketing şipromovare. E bine să începi cu un plan (veziarticolele anterioare legate de construireastrategiei de marketing) în care să listezitacticile pe care vrei să le utilizezi.Mecanismul cel mai simplu şi eficace pe careîl poţi folosi este combinaţia între un websitepropriu şi instrumente de promovare prininternet care să aducă pe acest sitepotenţiali consumatori şi distribuitori. Printre

cele mai puternice instrumente de acest felse numără cele de tip PPC (Pay Per Click),precum Google AdWords, Facebook Ads sauLinkedIn Ads. Cu puţin efort şi, eventual,ajutor din partea unui specialist, poţiconstrui şi apoi administra singur campaniibazate pe aceste instrumente.

Email marketing este, de asemenea, o formăde marketing foarte eficace. Ea presupunetrimiterea regulată a unui email în care săcombini promovarea proprie cu informaţii utilepentru cei care îl vor citi. În acest fel te asigurică vei păstra şi creşte numărul de abonaţi.Dacă ai o listă mică de persoane cărora vrei săle trimiţi aceste mesaje, poţi folosi programultău de email. Atunci când lista ta va creşte,însă, e bine să apelezi la software specializat,pe care îl găseşti pe internet, gratuit (ex. www.group-mail.com ) sau la preţurirezonabile (ex. www.aweber.com ).

Facebook, este o armă de promovare, deciduce la creşterea notorietăţii şi câştigareaîncrederii. Atenţie însă, pagina de Facebooktrebuie să reflecte interesul principal alacesteia – dacă acesta este afacerea,mesajele trebuie trecute prin filtrulcomunicării. Conversezi, eşti simpatic, oferiinformaţii utile, devii popular şi, prin asta, tevei face cunoscut. Şi – ghici ce? – afacerile sefac mult mai uşor cu cei pe care îi cunoşti şiîn care ai încredere.

Subiectul promovării afacerii Forever prininternet este tratat pe larg în broşura

Internet – strategii online, pe care o poţiachiziţiona de la centrele de distribuţieForever. Iar dacă te afli încă în faza incipientăa descoperirii oportunităţilor pe care ţi leoferă internetul, ia în calcul posibilitatea de aapela la profesionişti, care te pot ajuta laînceput şi de la care poţi învăţa multe.

Alexandru IsrailSpecialist marketing

Internetul este foarte vast. Chiar înacest moment, cu un calculatorsau un telefon legat în reţea aiacces la întreaga bibliotecă decunoştinţe a omenirii, la mii de

posturi de radio şi TV sau laprofilurile personale ale majorităţii

oamenilor din lumea civilizată.Doar pe YouTube utilizatorii

încarcă, în acest moment, peste 60de ore de video în fiecare minut.

Aşadar, importanţa instrumentuluinumit internet nu mai poate fineglijată. Află în fiecare zi câteceva nou despre el, învaţă să-lmânuieşti tot mai bine şi vei

ajunge să sculptezi, cu ajutorul lui,o operă de artă din afacerea ta.

Page 10: Revista Decembrie Forever 2012

10

E V E N I M E N T

CONSTRUIEŞTE PENTRU

Gazde: Dorin & Dana Ion, Senior Manageri

Vă mai amintiţi cumva primul eveniment Success Day la care aţi participat?Cu siguranţă cei pentru care evenimentul de pe 17 noiembrie a fost primulşi-l vor aminti întreaga viaţă. Va fi genul acela de amintire pe care o vorpovesti cu mândrie atunci când vor vorbi despre începuturile succesului lor.Exact asta a reprezentat ultimul Success Day din acest an: o întâlnire deneuitat, care a avut puterea de a motiva şi a impulsiona într-atât, încât,peste cel mult un an, viitorii Manageri îşi vor începe discursurile amintindu-l,aşa cum a amintit de această dată Camelia Dincuţă, Safir Manager şimembru President’s Club, de primul Success Day la care a participat şi deinfluenţa pe care a exercitat-o asupra succesului pe care îl are acum.

Recunoaşteri Manageri cu 60 p.c. personale & non-manageriale

VIITOR

Şi cum să nu te simţi motivat, cum să nu-ţi doreşti să devii Diamant Forever, atunci cândelita companiei îţi întinde mâna şi te cheamă să te bucuri de un stil de viaţă sănătos,prosper, aşa cum ai visat? Directorii Generali, Gábor şi Dóra Szőcs, ne-au inspirat prinexemplele lui Auguste Renoir şi al lui Joshua Bell. Daniela Levărdă şi Alexandru Chiş,Manageri, au pus în lumină experienţa lor Forever, subliniind că, pe timp de crizăeconomică, numai companiile serioase pot creşte şi se pot consolida. Cu şi mai multăîncredere în afacerea pe care ne-am ales-o, am ascultat-o pe Dr. Violeta Luca, Manager, carene-a atras atenţia că a fi sănătoşi nu presupune doar să nu suferim de o anumită boală, şine-a pus pe gânduri întrebând retoric de ce oare există tot mai mulţi bolnavi, în condiţiileîn care medicina alopată s-a dezvoltat atât de mult? Mesajul forţă pentru toţi cei prezenţi avenit la finalul discursului: ar trebui să folosim această afacere pentru a creşte oamenii şi nuoamenii pentru a creşte afacerea.

Următorul moment a fost unul care ne-a făcut pe toţi să simţim emoţiile marilor campioni:Eduárd Novák, câştigătorul aurului şi argintului la Jocuri Paralimpice de la Londra 2012, a

Page 11: Revista Decembrie Forever 2012

11F O R E V E R | România & Republica Moldova | decembrie 2012 | 164 foreverliving.ro

venit în mijlocul nostrupentru a ne arăta de câteeforturi a fost nevoie pentrua cuceri titlul cel mare.Volumul de muncă esteenorm, dar răsplata este pemăsură. Şi iată că, în ciudatuturor obstacolelor pe careviaţa le-a pus în calea acestuicampion, determinarea,pasiunea şi munca au reuşit

să-l ducă pe culmile cele mai înalte ale victoriei.

Daniel Parascan, Senior Manager si membru President’s Club,a ţinut să ne descrie puterea lui R, îndemnându-ne să nerezervăm timp pentru noi, să ne rezolvăm problemele, să nerevizuim visul şi să redescoperim, astfel, libertatea.

Camelia Dincuţă, Safir Manager şi membru President’s Club, a făcut o paralelă pertinentă între a lucra caun amator şi a lucra ca un profesionist. În orice domeniu, amatorul plăteşte pentru pasiunea sa, iarprofesionistul este plătit –pentru acelaşi lucru. Un fotbalist amator plăteşte pentru a juca, un fotbalistprofesionist este plătit pentru a intra pe teren. La fel se întâmplă şi în Forever: distribuitorii profesioniştisunt plătiţi pentru consumul produselor şi dezvoltarea afacerii.

Ultimul şi cel mai aşteptat discurs al evenimentului a fost cel al omului care a făcut istorie în Forever: RolfKipp, Dublu Diamant Manager şi cel mai bun distribuitor Forever. Ocazia de a asculta un astfel de om nu o

Calificări Asistent Supervizori

Dr. Szőcs GáborDirector General

Eduárd Novákmedaliat cu aur la JocurileParalimpice din Londra, 2012

Camelia DincuţăSafir Manager, membru President’s Club

Rolf KippDublu Diamant Manager

Dr. Violeta LucaManager

Daniel ParascanSenior Manager, membru President’s Club

Dr. farm. Szőcs DóraDirector General

Page 12: Revista Decembrie Forever 2012

are oricine, iar echipa României se poate consideraprivilegiată că Rolf Kipp a ales să vină în ţaranoastră, din moment ce echipa sa are trei milioaneşi jumătate de persoane, în peste o sută de ţări.Întâlnirea cu Rolf Kipp ne-a arătat exact care esteportretul distribuitorului de succes Forever: un omliber şi sănătos - deoarece poate face ceea cedoreşte cu timpul său şi deoarece a consumat anide zile produsele.

Printre toate modelele de urmat care au urcat pescena Sălii Palatului, am avut plăcerea să-i ascultămpe fraţii de la Trio Zamfirescu şi să-i vedemevoluând pe talentaţii dansatori ai trupei The Sky.Totodată, i-am aplaudat din tot sufletul pe toţidistribuitorii care au avansat încă un nivel în Planul

de Marketing, pe cei care s-au recalificat la nivelul de Manager şi pe cei careau câştigat competiţiile Sponsorul săptămânii şi Sponsorul lunii. Deasemenea, dorim să le mulţumim, în numele fundaţiei Forever Giving,tuturor celor care au făcut donaţii pentru o cauză nobilă: dacă ar exista maimulte persoane ca dumneavoastră, lumea ar fi cu siguranţă un loc mai bun.În cele din urmă, dar nu în ultimul rând, le mulţumim tuturor celor care aufost prezenţi la acest eveniment minunat: aveţi o mare contribuţie lasuccesul lui. Vă mulţumim că ne sunteţi alături!

Am păstrat pentru final unul dintre cele mai speciale „Mulţumim!” pentruDana şi Dorin Ion, Senior Manageri, moderatorii de excepţie ai acestuiSuccess Day. Energia şi profesionalismul lor au însufleţit toată Sala Palatuluişi au dat viaţă întregului eveniment.

Calificări Supervizori

Sponsorul săptămânii & Sponsorul lunii

The Sky

12

Alexandru Chiş & Daniela LevărdăManageri

Page 13: Revista Decembrie Forever 2012

Până la următorul Success Day,care se va desfăşura pe 9februarie, vă dorim sărbătorifericite, să aveţi parte de unstart în forţă în 2013 şi să aveţiputerea de a vă transformavisurile în realitate!

Alexandra Stoica Departament Marketing

F O R E V E R | România & Republica Moldova | decembrie 2012 | 164 foreverliving.ro 13

Calificări Asistent Supervizori

Marius Iulian & Marilena Ciortan, Manageri Cristian Meşter, Manager

Calificări Asistent Supervizori

Trio Zamfirescu Daniela Ţibulcă, Asistent ManagerEduárd Novákcampion paralimpic, Londra 2012

Page 14: Revista Decembrie Forever 2012

14

I N T E R V I U

TOATĂ VIAŢA M-AM PREGĂTIT PENTRU

ACEST VISV-ati gândit vreodată ce aţi face dacă mâine aţi fi puşi în faţa unei încercări grele, iar uşasuccesului pe care speraţi să-l atingeţi vi s-ar închide în faţă? Eduárd Novák, medaliat cuaur şi argint la Jocurile Paralimpice de la Londra, şi-a învins adversarii, dar, mai presus deorice, şi-a învins propriul handicap şi şi-a depăşit constant limitele, demonstrându-şi sieşi şilumii întregi că nimic nu te poate opri din drum atunci când crezi în visul tău. A trecut, laînceputul carierei sale sportive, prin clipe foarte dificile şi a realizat că în câteva secundepoţi pierde tot ce ai clădit în ani întregi de muncă. Pe lângă distrugerea fizică, sufletul luiera mult mai distrus, însă viaţa sportivă îl învăţase să fie perseverent şi să creadă în viitorullui. A refuzat să se resemneze şi a ales să lupte nu numai cu viaţa, ci şi cu el însuşi.Această mentalitate de învingător i-a adus rezultate de excepţie.

În primul rând, felicitări pentruperformanţele obţinute la Londra,anul acesta. Cu ce gânduri te-aiîntors acasă şi care sunt paşiiurmători?Vă mulţumesc. A fost o perioadă fantastică,în care am simţit că munca mea a fost cuadevărat recunoscută, apreciată. Am fostextraordinar de fericit că am reuşit să scriuistorie în sportul românesc şi să schimbmentalitatea legată de persoanele cudizabilităţi. În ceea ce priveşte paşii următori,am reînceput pregătirea, vor urma uncantonament şi mai multe teste, fără ca anulviitor să am un obiectiv major. Iar pe termenlung mă gândesc la Jocurile Paralimpice dela Rio de Janeiro ca la principalul concurs alcarierei, unde doresc să-mi apăr titlul cuceritla Londra şi visez, în continuare, să câştigmedalia de aur la concursul de contratimprutier.

Cât timp au durat pregătirilepentru o astfel de performanţă şicare a fost intensitateaantrenamentelor? Care esteponderea unei atitudini pozitive înprogramul de antrenament?Toată viaţa m-am pregătit pentru acest vis,de a deveni campion olimpic. La început capatinator viteză şi apoi ca ciclist. Când facisport la un asemenea nivel nu existăjumătăţi de măsură, trebuie să dai din tine

200 la sută. Datorită faptului că am făcutpatinaj viteză la nivel internaţional ştiamcare sunt condiţiile necesare sportului deperformanţă şi am încercat să îmi asiguraceste condiţii. Cred că atitudinea pozitivăeste totul, atât ca sportiv, cât şi ca om. Şi maicred că în viaţă nu există invaliditate fizică şi

că suntem inferiori doar dacă avem ogândire inferioară. Dacă noi gândim ca opersoană validă, putem să avem oriceinvaliditate fizică, pentru că acest lucru nucontează. De aceea cred că gândirea pozitivăeste esenţială în programul de antrenament.

Faci parte din acea categorie deoameni care, în ciuda tuturorgreutăţilor, se ridică şi merg maideparte. Spune-ne care este sursa

ta de putere, cum faci să nurenunţi niciodată?Mi-am dat seama, foarte repede dupăaccident, că singurul mod în care eu pot fifericit este sportul de performanţă. Şi dinacel moment nimic nu mi-a mai stat în cale.În ciuda tuturor problemelor şi greutăţiloram mers mai departe şi mi-am urmat visul,am construit foarte mult, „am concurat şiîmpotriva sistemului” şi am reuşit. Pentru cătrăiesc cu convingerea că, orice s-arîntâmpla, trebuie să ne ridicăm şi sămergem mai departe. Avem doar o viaţă şinu avem timp de irosit.

Poate că, în timp, cu toţii învăţămsă fim puternici în faţaadversităţilor, dar când ai avutacel accident care ţi-a schimbatviaţa erai doar un adolescent. Ce asimţit băiatul speriat de atunci şi cel-a determinat să meargă maideparte pe drumul performanţei?Nu a fost o perioadă uşoară, mai ales căeram un sportiv apreciat, cu o carierăpromiţătoare în faţă. Îmi lipseau podiumul,gloria, programul acela strict deantrenament care îţi întră în sânge. De aceeaam început să caut ce aş putea face, cum aşputea să merg mai departe. M-am oprit laciclism pentru că îl consider destul deapropiat de patinajul viteză, întrucât implicăaproximativ aceleaşi grupe musculare şi îmi

Page 15: Revista Decembrie Forever 2012

15foreverliving.roF O R E V E R | România & Republica Moldova | decembrie 2012 | 164

era familiar pentru că îl foloseam capregătire complementară de vară. Au fostmulte obstacole care mi-au stat în cale, dareu sunt un luptător, nu mă puteam da bătut.

Munca ta de 15 ani se dusese peapa sâmbetei, o carieră în sportpărea doar un vis, pe care ai avutputerea să-l visezi cu ochii deschişişi te-ai urcat pe bicicletă. Ne-aimărturisit că la prima cursă ai fostdepăşit chiar de două fete. Pe oscară de la 1 la 10, cât de greu afost să reîncepi şi ce ţi-a fost de celmai mare ajutor?Am reînceput sportul de performanţă pentrucă altfel nu mă simţeam întreg, tot timpulsimţeam că-mi lipseşte ceva. A fost operioadă de căutări şi încercări, dar familiam-a susţinut tot timpul, m-a ajutat să mergmai departe şi a crezut în mine. Şi cred încontinuare că motorul acestei reuşite a fostsoţia mea, care m-a susţinut, m-a încurajat, arezistat stresului şi lipsei mele de acasă,s-a ocupat de cei trei copii şi mi-a creatcondiţiile să mă concentrez pe ceea ceaveam de făcut.

Eşti liderul echipei TuşnadCycling Team. Ce înseamnă săfii lider şi cum poate conduceliderul echipa spreperformanţă?Eu a trebuit să construiesc totul de lazero. Nu am concurat doar cu sportivi,ci şi cu un întreg sistem. În Româniaciclismul nu este un sport tradiţional şiam fost nevoit să construiesc totul: echipă,sponsori, antrenor. M-am antrenat, o vreme,după programe de antrenament găsite peInternet şi destul de târziu mi-am dat seamacă poziţia mea pe bicicletă este greşită. Înorice echipă este nevoie de un motor, de unexemplu şi cred că am reuşit să îi motivez pebăieţi pentru a obţine rezultate foarte buneatât în ţară, cât şi în competiţii internaţionale.

Spuneai la un moment dat că nu aifi reuşit să ajungi aici fără echipă.Care este rolul ei şi cum te-a ajutatsă ajungi la victorie?A fost visul meu să am o echipă, să ajung săfac ciclism de performanţă. Şi aşa am reuşitsă acumulez toate cunoştinţele de careaveam nevoie, să concurez în competiţiiextrem de importante alături de băieţi. Afost o muncă de echipă pentru succeseleTuşnad Cycling Team, care m-a ajutat foartemult în performanţa mea.

Cu toţii avem o viziune despresucces, însă rareori avem ocaziasă aflăm care este definiţiasuccesului chiar de la un om caredeja se bucură de succes pe toateplanurile. Aşadar, cum se vedesuccesul odată ce ai trecut de el?Cred că cel mai important lucru, pe lângăstrălucirea deosebită a medaliei de aur, estecă am adus bucurie pentru atâţia oameni.Oameni care m-au întâmpinat ca pe unerou în centrul municipiului Miercurea Ciuc,oameni care văd în mine o sursă deinspiraţie pozitivă, care ştiu acum, văzândpovestea mea, că orice obstacol poate fidepăşit. Este o senzaţie extraordinară că amreuşit, aşa cum mi-am propus, să scriuistorie pentru sportul românesc şi să-mi fierecunoscută munca. Am mai spus-o şirepet: adevărata valoare a succesului meueste că am adus bucurie în sufletul atâtoroameni.

Spuneai într-un alt interviu că aiavut nevoie de 8 ani ca să-ţi daiseama ce-ţi lipseşte pentrucâştigarea medaliei de aur. 8 aniînseamnă o perioadă lungă, întimpul căreia majoritatea arrenunţa să lupte. Cum ai făcut sănu renunţi, să nu te laşi pradădescurajării?Am avut clipe foarte grele, când simţeam cănu mai încape în procesorul meu, am avutprea multe pe cap, dar am reuşit să măorganizez în fiecare moment crucial şi tottimpul am vrut să fac lucrurile mai bine şi sălas deoparte lucrurile pe care nu le-am făcutbine în cariera mea. Sunt foarte fericit căacum sunt considerat un erou, un exemplupentru generaţia tânără şi oamenii mărespectă pentru parcursul meu, măconsideră un sportiv mai special decâtceilalţi.

Care ar fi cei mai importanţi factorimotivaţionali care te-au ajutat săobţii performanţa? De fapt, ce estemai important în a obţine succesul:motivaţia sau hotărârea?Amândouă sunt foarte importante. Trebuiesă ai un vis şi să fii hotărât să îl împlineşti, sădepui orice efort pentru a-l atinge. Eu amştiut, tot timpul, şi atunci când am trecutprin perioade grele, că nimeni nu-mi poatefura visul, că pot merge înainte orice s-arîntâmpla.

Am înţeles că această vacanţă,luată după câştigarea medaliei deaur la Londra, a fost prima după11 ani de muncă. De ce?Performanţa nu face casă bună cuvacanţele sau pur şi simplu ţi-aplăcut atât de mult şi ţi-ai dorit cuatâta ardoare, încât nu ţi-ai datseama că anii treceau fărăvacanţe?

În sportul de performanţă trebuie să facisacrificii. Toţi sportivii ştiu asta. Nu amavut răgaz în toţi aceşti ani pentruvacanţe sau alte lucruri. Trebuia să măconcentrez pe ce am de făcut, săcorectez ce nu fac bine, să găsescmodalitatea de a ajunge acolo unde mi-am propus. Am avut cantonamenteîn prima zi a anului sau am fost laconcursuri atunci când toată lumea eraîn concediu. Nu regret, însă, nimic,pentru că acesta a fost visul meu.

Multă lume din România teiubeşte pentru că ai dus numele

ţării la cel mai înalt nivel şi, nuîncape îndoială, avem nevoie demai mulţi oameni ca tine. Ce le-aitransmite celor care vor să-ţi calcepe urme şi se hotărăsc să facăperformanţă (indiferent dedomeniu), însă simt că nimic nu-isprijină, ba chiar că soarta le estepotrivnică?Mesajul meu către ei este acela de a gândipozitiv, de a conştientiza că avem doar osingură viaţă şi de noi depinde să fim fericiţi.Iar pentru un sportiv de performanţă nucontează picioarele, nu ele decid dacă deviicampion sau nu, ci mentalitatea deînvingător. Trebuie să lase deoparte oricecomplex de inferioritate, să meargă maideparte, să aibă curaj şi să lupte pentru visullor. În final, doresc să le urez sărbătorifericite şi mult succes în 2013 tuturorcolaboratorilor Forever România.

Eduárd Novák alături de soţia sa, Laura

Page 16: Revista Decembrie Forever 2012

D E C E M B R I E

…dăruieşti dinsuflet! Decembrie este

luna cadourilor, de aceea ţi-am pregătit şi noi promoţiiprin intermediul cărora poţi

să le dăruieşti celor dragimai mult decât de

obicei.

Acum e momentul să…

…tepregăteşti pentru a

întâmpina noul an.Doamnele pot fi strălucitoare

de revelion cu ajutorul truselorSonya Mini Palettes, iar domniise pot pregăti pentru mareapetrecere dintre ani cu ajutorullui Gentleman’s

Pride.

…fii creativ în dezvoltarea afacerii.De ce să nu profiţi de faptul că vei

avea foarte mulţi musafiri?Pregăteşte-le cocteiluri cu Forever

Pomesteen Power, Aloe2Go sauFreedom2Go şi, pe lângă

aprecierile de rigoare cu privire lacreativitatea ta, îţi vei mări

considerabil şi bonusul (de ce nu,poate şi echipa).

…îţirefaci rezerva deFAB. În decembriealergi după cadouri,

trebuie să faci faţă uneicurăţenii generale şi

pregătirii unui adevăratfestin. Apoi, te pui pe

colindat şi după aceeamai trebuie să fii şi ogazdă impecabilă.

Secretul tău? Îl ştimdoar noi: FAB.

… spui „Te iubesc!” din toată inima. Lunadecembrie este prilejul perfect să le spui tuturorcelor dragi cât de mult înseamnă ei pentrutine, să-i îmbrăţişezi cu braţele şi cu sufletulşi să le arăţi, astfel , că sunt de neînlocuit înviaţa ta. Sărbători fericite, pline de dragoste!

ian feb mar apr mai iun iul aug sep oct nov dec

16

…adaugi hrană verdealimentaţiei tale. Ştim cu toţiică iarna nu ne aduce pe masă

destule alimente proaspete, deaceea Fields of Greens este

suplimentul perfect pentru acombate carenţele nutriţionale

din anotimpul rece.

…pregătim masade Crăciun! Turtadulce tradiţionalăva fi şi mai bună

dacă îi adaugiForever Bee Honeyşi dacă o serveşti

alături de o ceaşcăaromată de AloeBlossom Herbal

Tea.

Page 17: Revista Decembrie Forever 2012

I N F O F O R E V E R

nFormularele de Înscriere trebuie semnate personal.Nu se acceptă nici Formularele de Înscriere semnate de altcineva, nicicele semnate în baza unei împuterniciri în faţa notarului public.n În termen de maxim 60 de zile de la depunerea fişei bancare pentruvirarea bonusului trebuie să vă deplasaţi la sucursala BRD indicată pefişă pentru a intra în posesia cardului. n Pentru încasarea bonusurilor obţinute în urma activităţii desfăşurate înRepublica Moldova, distribuitorii sunt rugaţi să contacteze sediul dinChişinău (adresa şi numărul de telefon sunt disponibile în cadrul secţiunii„Programul şi adresele centrelor de distribuţie”).n Facturile de bonus trebuie completate după cum urmează:La rubrica „Explicaţie” trebuie menţionat „Bonus / Comision, conformContractului MLM nr. …”. Rubrica „Cumpărător” trebuie completată astfel:

Cumpărător: Forever Living Products România SRLNr. Ord. Reg. Com.: J40/12036/1998(CUI) CIF: RO11258030Sediul: B-dul Aviatorilor Nr. 3, Sector 1Judeţul: BucureştiContul: RO16BRDE450SV01007574500Banca: BRD-SMC

F O R E V E R | România & Republica Moldova | decembrie 2012 | 164 17foreverliving.ro

arad: n Str. Marcel Olinescu, Bl. 301, Sc. D, parter, Cod 310295. Tel: 0257 368 212; Fax: 0257 259 049; [email protected]

Braşov: n Str. Lungă 130, Cod 500059. Tel/Fax: 0268 473 233; [email protected]şti:n Str. Traian 187 – 189. Tel: 031 425 47 00; Fax: 031 425 46 99cluj: n Str. Constanţa 24, Cod 400158. Tel: 0264 418 765; Fax: 0264 418 762;

[email protected]ţa: n Str. Călăraşi 11, Cod 900590. Tel: 0241 520 242; Fax: 0241 520 243;

[email protected]: n Str. Maria Tănase 11. Tel: 0251 421 222; Tel/Fax: 0251 421 444;

[email protected]şi: n Stradela Silvestru 1, Cod 700012. Tel: 0232 219 920; Fax: 0232 276 591;

[email protected]

PrOGraM: L: 12-20; M: 9-17; M: 9-19; J: 9-17; V: 9-17; S: 9-17

1. La toate centrele de distribuţie din ţarăLa sediul central din Bucureşti, Bd. Aviatorilor nr. 3 se pot ridica doarcomenzile personale.

2. Prin Tel Verde, la numărul 0800 80 ALOE (0800 802 563) sau021.222.00.22 (apelabil din orice retea de telefonie) de luni pânăvineri, între orele 10:00 – 16:00. Ultima zi de comenzi este data de25 a fiecărei luni.

3.Online la adresa www.comenziforever.roUltima zi de comenzi este penultima zi lucrătoare a fiecărei luni pentrucomenzile achitate online.

ATENŢIE! În cazul coletelor livrate prin curier, vă rugămverificaţi integritatea coletului în prezenţa curierului. În cazulcoletelor deteriorate vă rugăm să întocmiţi un proces verbalîn prezenţa curierului care a livrat coletul.

CUM COMAND PRODUSELE?

PROGRAMUL ŞI ADRESELE CENTRELOR DE DISTRIBUŢIE

republica Moldova:chişinău: n Str. Mihai Eminescu 35. Tel: 00373 22 92 81 82; Fax: 00373 22 85 69 39;

[email protected]: L: 10-18; M: 10-18; M: 12-20; J: 10-18; V: 10-18;

Ultima sâmbătă a fiecărei luni, de la 10-13.

n Bd. Aviatorilor 3, Sector 1, Cod 011852. Tel: 021 222 89 23, 0723 603 556, 0744 674 289; Fax: 021 222 89 24

PrOGraM: L: 9-19; M: 9-17; M: 9-19; J: 9-17; V: 9-17Luni şi miercuri, programul de lucru al departamentelor este între orele 9 şi 17

IMPORTANT

n La orice unitate CEC, în contul Forever Living Products.

n La centrele de distribuţie, prin intermediul cardului bancar. Nu se acceptă plata în numerar.

n Prin serviciul BRD NET.

n La orice sucursală BRD, în următoarele conturi:

n RO24BRDE450SV09924624500 – doar pentru comenzileprin Tel Verde şi online. Pentru procesarea cât mai rapidă acomenzilor plasate online şi prin Tel Verde, vă rugăm să plătiţi în acestcont.

n RO74BRDE450SV01018054500

n La trezorerie pentru cei care achită astfel produsele, în contulRO96TREZ7005069XXX001347.

Produsele se achită în lei, la cursul de schimb euro / leucomunicat de BNR (se iau în calcul doar primele douăzecimale).

UNDE PLĂTESC PRODUSELE?

n Prin internet, accesând www.foreverliving.com şi selectând apoiDistributor Login / Europe / Romania. Cele 2 elemente necesareaccesului sunt LOGON ID (numărul de identificare Forever) şiPASSWORD. Dacă nu aţi primit sau aţi uitat parola, o puteţi afla prin e-mail la adresa [email protected] (dacă aţi menţionat adresa de e-mail în Formularul de Înscriere), cu menţiunea În atenţiaDepartamentului AS400, sau prin telefon la Sediul Central dinBucureşti.n Prin SMS la numărul 0745 072 689. Puteţi folosi orice tip de telefon mobilconectat la Orange sau Vodafone. Structura SMS-ului: user = toate cele 12 cifreale ID-ului FLP; parola = parola iniţială este formată din ultimele 6 cifre ale ID-uluiFLP. User-ul şi parola trebuie despărţite printr-un singur caracter spaţiu. Parola trebuiesă fie diferită de cea utilizată pentru plasarea comenzilor online.

Detalii despre serviciul SMS sunt disponibile pe www.foreverliving.com .

CUM AFLU SITUAŢIA PUNCTELOR CREDIT?

Sediu central:

PROGRAM DE SĂRBĂTORI

24 decembrie 9-17

25-26 decembrie ÎNCHIS

31 decembrie 9-17

1-2 ianuarie ÎNCHIS

3 ianuarie INVENTAR

4 ianuarie 9-17

Page 18: Revista Decembrie Forever 2012

18

Calificările

lunii nOiEMBRiE

Manager 60Maria & Adrian ArghirIon Dorin & Niculina AsafteiGizella & Marius BotişNiculina & Viorel Ciuchea Daniela Levărdă & Alexandru ChişCamelia & Daniel Dincuţă Cristiana & Eugen DincuţăOlesea Anghelinici & Vlad GheorgheCarmen & Gabriel Larion

Violeta & Dumitru LucaConstanţa & Dănuţ Mei-Roşu Aurel & Veronica MeşterDaniel & Maria Parascan Cătălina & Ovidiu Pălăncianu Cristina & George PopescuZenovia & Cătălin Riglea Valentin Niţu & Adriana Udrea

Sponsorul lunii noiembrieCătălina Trache din Bucureşti

Manager 60Managerii care și-au reconfirmat nivelul,acumulând 60 de p.c. personale și non-manageriale.

Felicitări Managerilor care în lunanoiembrie au acumulat cel puţin 60 p.c.

personale şi non-manageriale!

Sponsorul luniiDistribuitorul care în decursul lunii a adusîn echipa sa cele mai multe persoane.

Sponsorul săptămânii5 - 10 noiembrie – Maria & Adrian Arghir din Constanţa12 - 17 noiembrie – Bogdan Cristian Hotnog din Mera, jud. Vrancea19 – 24 noiembrie – Constanţa & Dănuţ Mei-Roşu din Ploieşti26 noiembrie – 1 decembrie – Maria & Adrian Arghir din Constanţa

Sponsorul săptămâniiDistribuitorii care au înscris cele mai multepersoane în decurs de o săptămână.

Felicitări tuturor şi mult succes şi în viitor!

ManageriNume Localitate SponsoriIon Dorin & Niculina Asaftei Fălticeni, SV Carmen & Gabriel LarionElena Gheorghe Bucureşti Cristina & George Popescu

Asistent ManageriNume Localitate SponsoriMaria Doroftei Vorona Mare, BT Daniela Levărdă & Alexandru ChişIleana Dósa Chibed, MS Gizella & Marius BotişIuliana Enache & Marius Albeş Bucureşti Camelia & Daniel DincuţăSebestyén-Dósa József Chibed, MS Ileana Dósa

ManageriDistribuitorii careau obţinut 120 dep.c. în 2 lunicalendaristiceconsecutive.

Îi felicităm şi le dorim mult succes şi tuturor calificaţilor la nivelul de Asistent Supervizor în luna noiembrie!

SupervizoriNume Localitate SponsoriValerica Burduşel Craiova Gabriela DumbravăMihaela Lavinia Caracota Constanţa Niculina & Viorel CiucheaGeorgeta Copăcescu Brădet, GJ Elisabeta & Ion SoleaValentin Hanganu Dofteana, BC Elena GheorgheLenuţa & Ioan Hardau Arad Elisaveta & Alexandru PocaznoiHerczeg Aniko Ocna de Sus, HR Sebestyén-Dósa JózsefRodica Minică Săbăoani, NT Cătălina & Ovidiu PălăncianuFlorin Moraru Bucureşti Cristiana & Eugen DincuţăMihai & Maria Roxana Palade Bucureşti Iuliana Enache & Marius AlbeşLiliana Petcu Bacău Doina & Gheorghe ComăniciCecilia Adriana Popa Săcuieu, CJ Valeria RotarMihaela & Ion Vasile Ploieşti Marin DinuAla Popovici Chişinău Victoria Făuraş

SupervizoriDistribuitorii careau obţinut 25 dep.c. în 2 lunicalendaristiceconsecutive.

AsistentManageriDistribuitorii careau obţinut 75 dep.c. în 2 lunicalendaristiceconsecutive.

Page 19: Revista Decembrie Forever 2012

F O R E V E R | România & Republica Moldova | decembrie 2012 | 164 19foreverliving.ro

Top 10 non-managerial1. Carmen & Gabriel Larion 2. Daniel & Maria Parascan3. Constanţa & Dănuţ Mei-Roşu 4. Gizella & Marius Botiş 5. Niculina & Viorel Ciuchea

6. Cristiana & Eugen Dincuţă 7 Olesea Anghelinici & Vlad Gheorghe8. Daniela Levărdă & Alexandru Chiş 9. Camelia & Daniel Dincuţă10. Ion Dorin & Niculina Asaftei

Top 10 Noi Distribuitori1. Constantin & Tania Popa 2. Cătălina Trache3. Constanţa & Dănuţ Mei-Roşu4. Cătălina & Ovidiu Pălăncianu 5. Sandor Lucian & Annamaria

6. Silvia & Alexandru Stan 7. Gombos Gabriella8. Maria & Adrian Hogea9. Cecilia Ciobanu10. Ioana & Sabin Mereu

Top 10 non-managerialPrimii 10 distribuitori care au acumulat celemai multe puncte non-manageriale.

Top 10 Noi DistribuitoriPrimii 10 Distribuitori care au acumulat celemai multe puncte de la Noii Distribuitori.

Top 201. Aurel & Veronica Meşter (2)2. Camelia & Daniel Dincuţă (1) 3. Gizella & Marius Botiş (5)4. Maria Pop (6)5. Carmen & Gabriel Larion (4)6. Daniel & Maria Parascan (3)7. Elisaveta & Alexandru Pocaznoi (7)8. Constanţa & Dănuţ Mei-Roşu (11) 9. Mihaela & Ion Dumitru (nou) 10. Vajda Katalin (8)

11. Cristiana & Eugen Dincuţă (16)12. Smaranda Sălcudean (10)13. Tatiana & Florin Gonţ (nou)14. Niculina & Viorel Ciuchea (12)15. Mircea & Raluca Fage (nou)16. Elena & Virgil Angelescu (19)17. Constantin & Tania Popa (17)18. Mircea & Dana Olariu (20)19. Vasilica & Dumitru Crăciun (18)20. Valentin Niţu & Adriana Udrea (nou)

Top 20Primii 20 de Distribuitori, în funcţie depunctele totale, care au realizat statutul deActiv (1pc în nume personal, cel puţin 3 pcde la Noi Distribuitori și cel puţin unAsistent Supervizor).

Programul de mașinăSTIMULENTUL I

Iulia BeldimanIon & Dorina CiolacNiculina & Viorel CiucheaMarilena & Teodor CulişirCristiana & Eugen DincuţăAngela & Valentin GhergheBucurel & Gyöngyike GhirdăCarina & Sebastian IacătăDoina Ligia & Neculai IordacheCarmen & Gabriel LarionConstanţa & Dănuţ Mei-RoşuMaria PopConstantin & Tania PopaSmaranda Sălcudean

Lucica & Gheorghe TăbăcaruPetru & Emilia TruşcăRamona & Dorin Vingan

STIMULENTUL II

Gizella & Marius BotişDaniel & Maria ParascanElisaveta & Alexandru PocaznoiVajda Katalin

STIMULENTUL III

Camelia & Daniel Dincuţă Aurel & Veronica Meşter

Programul de mașinăManagerii Activi și Recunoscuţi care îndeplinescurmătoarele condiţii timp de trei luni consecutive:

Stimulent 1 Stimulent 2 Stimulent 3

Necesarul de p.c. pentru luna 1 50 75 100

Necesarul de p.c. pentru luna 2 100 150 200

Necesarul de p.c. pentru luna 3 150 225 300

Page 20: Revista Decembrie Forever 2012

20

Calificările

lunii nOiEMBRiE

Asistent SupervizoriMadalina Ababei BacauLeila Abduraim ConstantaDelia & Florin Acatrinei BacauCristina Albu VinatoriMariana Adriana Alexa Botosani, BTPompilia Alexandrescu TirgovisteMariana Andras Rm.Sarat, BYElena Antonescu PloiestiOana Anisia Anuta Tg JiuAna Maria Apetrei Trifesti, ISAndreea Alexandra Avram I.L. Caragiale, DBAndrei Bogdan Bacos ReghinMadalin Mihai Bacos Tg.MuresPetronela Irina Balaban GiurgiuNicoleta Balulescu BucurestiViorica Baluta Sascut, BCIoan -Voicu Ban Cluj Napoca,CJCarmen Bancu ConstantaMarcel Bandac & Daniela BrailaMagdalena Barbu BucurestiSabina Barbu CraiovaVasilica Beiu SalignyMaria Beresoaie Gheraesti, NTSergiu Marian Beresoaie Gheraesti, NTFlorin Bezdadea Ivanescu BucurestiMelinda Bibo Cristuru SecuiescSamir Bilal ConstantaMaria Felicia Boca Vintu De JosGeorgeta Bocuta Roman, NTIstvan Boldizsar Targu MuresIoan Vicentiu Boldog Valea Lui MihaiDoina Bolohan Falticeni, SVMaria Boncu Iasi, ISAgneza Bonta BacauConstantin Bostina BirzaIuliana Botezatu ConstantaAnisoara Bouariu Falticeni, SVGabriela Anca Braneanu BucurestiElena Brascan Ipotesti, SVIulia Eugenia Bratan CraiovaMonica Brebulet OnestiLoredana Budalacan BeteraDiana Daniela Buftea TimisoaraFiloftia Buliga GheorgheSimona & Viorel Buzatu Sanmihaiu RomanMihaela Roxana Calin Baia Dobrogea, TLNina Calota BucurestiCristian Calin Caprioru TimisoaraGeorgiana Carabasu Turnu MagureleGabriela Caramitea ConstantaNicoleta Carp GalatiGiovanni Cazzorla BucurestiCornelia & Marian Ceapraz BucurestiDiana-Maria Ceapraz Bucuresti

Mihaela Chiriac RomanMihaela Chiru BucurestiAna Ciausu ConstantaAdela Rodica Cioplea Cluj NapocaSebastian Ciulei-Lambru CalarasiCristina & Florin Clejanu PitestiEleonora Iulia Coborzan Cluj NapocaAlina Mariana Cocosila CraiovaAurelia Comanceanu SaceleIoana Constantin BucurestiMarian Copoeru GiurgiuBeatrice Cornateanu ConstantaFelicia & Laurentiu Corneanu Aricestii RahtivaniMirela Cornescu CraiovaMihaela Costache PloiestiMioara Craciun Constanta, CTCatalina Georgeta Creanga Eugen RaduViktor Daniel Cremene SalontaCsuzi Octavian & Valeria Abramut, BihorLarisa Daniela Cuciula GiarmataAndreea Maria Cuciureanu CascavalViorica & Costel Cucu OnestiGabriel & Daniela Dabuleanu CraiovaElena Victoria Dan CernavodaMarilena Dascalescu Iasi,ISMaria Dinu ConstantaDespina Mary Dinulescu CraiovaConstantin Dobrogeanu Cluj NapocaCezar & Aneta Dorobat OdobestiGabriel Doroftei Falticeni, SVPetru Dosoftei Iasi, ISLiviu-Dan & Daniela Dospinescu BucurestiCristina-Mihaela Draghici BucurestiViorel Gheorghe Draghici BalsGheorghe Drumitrascu BucurestiGabriela Dumitru Roman, NTMariana Carmen Dunaev ConstantaMihaela Cristina Enache RomanVarvara & Emil Enasel Faraoani, BCEcaterina Facalet Bicaz, NTElena Fanache Bacau, BCDiana Ioana Filip BistritaRoxana Ionela Filip BihorBeatrice Liliana Filipiuc Suceava, SVRoberta Oana Fintineanu ConstantaLenuta Steluta Fit LugojMarioara Fit Com SiriaElena Georgiana Florea Gura HumoruluiFloarea & Niculae Florea Baia MareTiti Florea BuzauMariana Florescu GalatiAura Sabrina Fudulache GalatiMaria Furdui ClujAlina Galat Galati

Elena Gavris MedgidiaLiliana Georgescu BucurestiDumitru Gheorghe BucurestiMihaela Cornelia Gherghinoiu FiliasiValentin & Florentina Gilca CraiovaDorina Daniela Girjob TimisoaraViorica Giurgiu BelisSilviu- Marian Goiceanu Craiova Tamara Nicoleta Gorgos BucurestiAlexandru Virgil Gradinaru BucurestiAlexandra Grau BucurestiPetruta Grigoras SuceavaGyorgy Bodor& Edit Imre BrasovHarsan Laura & Claudiu Lazar Targu MuresAnca Gabriela Hertz TimisoaraDaniela Anisoara Horsia SibiuHorvath Iolanda Od.SecuiescElena Hrituc Salcea, SVAnca Margelus Hulea ConstantaIoan Vasile Husar Targu MuresIancu Monica & Marius Alfons Com Gruiu, IFIftimoaia Angelica & Catalin Vasile FalticeniGeanina Luminita Ignat CraiovaMaria Roxana Iliescu BucurestiMaria Ilinca Sabaoani, NTIoana Ion BucurestiIonel Bianca & Alexandru BotosaniIonita Andreea & Daniel Alin PloiestiEmilia Liliana Ivanovici ConstantaCarmen Jitaru ConstantaGheorghe Juravlea BucurestiZoltan Kali SovataHasim Koc BucurestiKosztin Cornelia Floare Satu Nou De SusCamelia Lacatus GrabatElisabeta Ladau TimisoaraMariana Petruta Lambuca CraiovaViorica Lapusan BistritaLapustea Mariana Delia & Mihai ClujConstantin Largeanu IasiElena Corina Lascu GalatiNiculina Liche ScorteniZenovia Lonean RisnovMihai Luca Candesti, BTDaniel Ciprian Lungu BucurestiMaria Marinela Lupu CristinelStefan Lupu SlatinaAntoaneta Mageanu ConstantaGabriela Ionela Mancas Horodniceni, SVFelicia Norica Manea BasarabiMagda Manole CernavodaMarcela Marc CimpeniMargarint Elena & Pavel Adrian Curtea De ArgesDumitru Maricescu Bucuresti

Asistent SupervizoriDistribuitorii care au obţinut 2 p.c. în 2luni calendaristice consecutive.

Nume Localitate Nume Localitate Nume Localitate

Page 21: Revista Decembrie Forever 2012

F O R E V E R | România & Republica Moldova | decembrie 2012 | 164 21foreverliving.com

Cristina Marinescu BucurestiGabriela Marinescu Constanta, CTTamara Marinescu BucurestiMarti Raluca Simona Cluj NapocaDaniela Matees OnestiMaria Matei PrafovaMarius Adrian Matei PloiestiOana Adelina Matei AradEmanuela Maxinese Baisesti, SVDoina Mazare Roman, NTLoredana Izabela Mirtan GhindeniNathalia Florenta Mitran CraiovaVasile Miu BucurestiGheorghe Mogos ConstantaMoldovan Aniela & Vasile BistritaConstantin Didi Mosnegutu Dorohoi, BTMarcel Muncelean Cluj NapocaAnica Muntean ClujIonut Adrian Munteanu Tg.OcnaLenuta Mutescu Vicovu De JosIustina Mutuzau SacuieuRodica Napau NasaudDenisa Mihaela Neagoe Pitesti, AGDan Sebastian Neagu TimisoaraValerica Negoi MargineniMihaela Alexandra Negreanu BucurestiAneta Negru CraiovaCarmen Maria Negulescu BucurestiDanut Bogdan Nicolae BucurestiMariana Nicolau BucurestiElena Daniela Nicorici BucurestiDumitru Nimerciag Tomesti, ISAndrea Margareta Niste Satu Mare, SMEduard-Cristian Nistor IasiNitu & Maria Gabriel PloiestiMirela Daniela Odoviciuc BucurestiGabriela Olaru VasluiSorin Catalin Oprea ConstantaAnisoara Oprisan ViorelOrsolya Orban Od.SecuiescAneta-Ancuta Orjanu PitestiVadim Cristian Pache BucurestiPaduraru Cristina & Aurelian Berceni, PHValeriea Paduret BucurestiIoan Palasan Com. SaschizJenita Paraoanu Piatra NeamtMihaela Parfene BucurestiBogdan Constantin Pavel SuceavaPavel Daniela & Constantin Falticeni, SVLiliana Pavel Hirlau, ISCarmen Simona Perijoc Suceava, SVAdrian Marius Pesterean BosorodConstantin Cosmin Petcu Bacau, BCValeria Pirvu Oradea

Alexandru Dorian Pirvuica FiliasiVasile Pitrinjel SendriceniCarmen Anca Pitulice CraiovaSmaranda Plaiasu Ploiesti, PHCristina Victoria Plesea BucurestiPondriche Ticiu& Gabriela Tg JiuConstantin Petru Pop MarghitaElena Popa CuriticiElena-Mariana Popa BucurestiGabriel & Florica Popa OradeaGabriela Popa BucurestiAnca Popescu ConstantaMariana Popescu Suceava, SVMihaela Livia Popescu BucurestiIoana Preda BrasovRodica Pricopie Hiliseu Horia, BTDiana Puiu Valu Lui Traian, CTRazvan Pupazan Tg. JiuMonica Purcar TimisoaraAlexandrina Radu Targoviste, DBAurelia Radu Com. Brazi, PHRaduly Maria Targu SecuiescConstantin Raiu CampeniIolanda Maria Ranghiuc IasiAna Roca Bacau, BCDaniela Mariana Rogojinaru Slatina-OltAndreea Roman Bragadiru, IFMihaela Ioana Roman AradAdriana Catalina Rosca Copsa MicaCiprian Marius Rotariu HirlauTincuta Rotaru BarladAlexandru Gabriel Rozs BucurestiLenuta Rupa CraiovaRemus Toader Ruptasu DorohoiSaitis Florin & Daniela BrasovMaria Salajan PecicaFlorina Samoila BacauLoredana Sandu BucurestiGabriel Sascau BacauCarmen Amelia Sava DeleniViorel Sava AradSavu Elena Nadia & Georgel PrahovaMariana Sebe DragostinIoana Maria Sfirlea GilauGeorgeta-Camelia Sirbu LugojSmaranda Ion Dragos & Maria Rm VilceaMelania Staicu CraiovaStaicu Stelian & Valeria Com Danciulesti, GJAndy-Dan Stan Falticeni, SVAna-Cornelia Stanciu BucurestiMarinela Stefanescu Braila

Stefanoaia Cristina & Ion Com Malini, SVCarla Stoian Strubert TimisoaraGabriela Stoican BucurestiFlorentina Suruniuc Hirlau,IsSzasz Daniela Viviana Miercurea CiucSzilagy Doina & Otto Jozsef BrasovMirela Aurelia Tamas Cluj NapocaSebastean Daniel Tanasa DevaDaniela Emanuela Tanase TopoloveniFlorentina Tanase BucurestiNichifor & Corina Tanase ResitaDan & Alina Teodorovici IasiCristian Ionut Termure Caianu MareFlorentina Daniela Toader Sat MereniPauna Toma ConstantaTompa Eszter Tg.SecuiescRamona Alina Tomuta OradeaLia Marina Topliceanu Com MaliniElena Trandafir ConstantaTinca Tripa BucurestiMonica Iuliana Tudor AradAndreea Tudose BucurestiNicoleta Rocsana Turcanu IasiAlexandru Marian Unghianu IasiLiliana Ungureanu SuceavaLivia Virginia Urdea BrasovLacramioara Petronel Vacariu Bogdanesti, SVValeria Mihaela Vaduva PitestiDorina Vara SaveniRamona Varga Sabaoani, NTZoltan Tibor Vas CareiDamaris Elisabeta Vasilciuc SalajeniFlori Viorica Vasile CraiovaMaria & Ion Vasile PloiestiIonut Vasoi IasiFlorentina Vatra SagnaVenter Rodica & Cornel Beznea, BHSavel Verestiuc Hlipiceni, BTRomelia & Cristian Vesa AradViorica Voicu BacauIrina Mihaela Vornicescu CraiovaDaciana Maria Vulliet AradAnton Zanfir & Ana Zamfir Constanta

Asistent Supervizori - REPUBLICA MOLDOVA

Lilia Afanase IaloveniNatalia Bivol IaloveniSvetlana & Stanislav Ciubota UngheniRodica Cojocaru StraseniNina Luchin Stefan VodaTatiana Toporet Com Budescti

Nume Localitate Nume Localitate Nume Localitate

Asistent Supervizori

Calificările

lunii nOiEMBRiE

Page 22: Revista Decembrie Forever 2012

Forever LivingProducts România

Ştim cât de importante sunt darurile şi ştim, de asemenea, cât de valoroseste timpul tău. Ne-am aflat şi noi, pe ultima sută de metri, în săptămânadin Ajunul Crăciunului căutând cadoul potrivit, sofisticat, dar în acelaşitimp aproape de natură, prețios, dar şi accesibil, delicat, dar şi elegant,într-o prezentare deosebită, atrăgătoare. Vino în centrele noastre de

distribuție, accesează www.comenziforever.ro sau sună laTel Verde (0800 802 563) să descoperi toate ofertele speciale de sărbători!

Daruri din suflet

Autorii textelor sunt pe deplin responsabili pentru informaţiile prezentate în materialele publicate.


Recommended