+ All Categories
Home > Documents > Respirator 11

Respirator 11

Date post: 18-Feb-2018
Category:
Upload: delia-irimia
View: 242 times
Download: 1 times
Share this document with a friend
51
7/23/2019 Respirator 11 http://slidepdf.com/reader/full/respirator-11 1/51  Fiziologia aparatului respirator Curs 11
Transcript
Page 1: Respirator 11

7/23/2019 Respirator 11

http://slidepdf.com/reader/full/respirator-11 1/51

 

Fiziologia aparatului

respirator 

Curs 11

Page 2: Respirator 11

7/23/2019 Respirator 11

http://slidepdf.com/reader/full/respirator-11 2/51

 

Introducere

Rolul homeostatic principal al aparatului

respirator este de a  menţine în limiteconstante pH-ul şi nivelele de oxigen şibioxid de carbon în sângele arterial sistemic 

care apoi este distribuit la ţesuturi prinintermediul circulaţiei.

Omul preia oxigen din aer şi eliberea!

bioxid de carbon în vederea satis"aceriinevoilor metabolice ale ţesuturilor# "enomencare se numeşte  schimb de gae  şi care

repreint! esenţa "iiologiei respiratorii.

Page 3: Respirator 11

7/23/2019 Respirator 11

http://slidepdf.com/reader/full/respirator-11 3/51

 

$rocesele implicate în schimbul gaos% 

- ventilaţia alveolar!# procesul prin care

aerul alveolar este permanent împrosp!tat cu aer de provenienţ!atmos"eric!# permiţând aducerea unor noicantit!ţi de oxigen şi îndep!rtarea

bioxidului de carbon&- di"uia gaelor respiratorii 'oxigen şi bioxid

de carbon( prin peretele alveolelor

pulmonare# de "apt schimbul de gaerespiratorii între aerul alveolar şi sângeledin capilarele pulmonare# prin  )barieraalveolo-capilar!*& 

Page 4: Respirator 11

7/23/2019 Respirator 11

http://slidepdf.com/reader/full/respirator-11 4/51

 

- transportul gaelor respiratorii  de c!tresângele circulant &

- trans"erul de gae respiratorii   întrecapilarele sistemice şi celule&

- respiraţia celular!# adic! utiliarea

oxigenului de c!tre celule şi producera debioxid de carbon de c!tre acestea. 

 +paratul respirator asigur!# în mod pasiv#numai primele dou! procese# adic!ventilaţia şi schimbul de gae la nivelalveolar.

Page 5: Respirator 11

7/23/2019 Respirator 11

http://slidepdf.com/reader/full/respirator-11 5/51

 

Page 6: Respirator 11

7/23/2019 Respirator 11

http://slidepdf.com/reader/full/respirator-11 6/51

 

Functiile nerespiratorii aleplamanului

Functia Procesul Mecanismul

Apararenespecifica

fizica sichimica

Curatirea aeruluiReflexul de tuse

Aparatul de transportmuco-ciliar 

Elaborarea de secretii Mucus traheo-bronsicSurfactant alveolar 

Epurarea substantelorvolatile

Corpi cetonici, metil-mercaptani, amoniac,

alcool

 Aparare celulara

 efa!ocitara" epiteliulcailor respiratorii

Fa!ociara" monocite simacrofa!e alveolare

Aparare biochimica ProteinazeAntioxidanti

Page 7: Respirator 11

7/23/2019 Respirator 11

http://slidepdf.com/reader/full/respirator-11 7/51

 

Functiile nerespiratorii aleplamanului

Functia Procesul Mecanismul

Apararespecifica 

Aparare mediata prinanticorpi

#! secretoare de tip #! A#! serice de tip #! A, M

Prezentare de anti!ene pentru limfocite

Macrofa!e si monocite

Aparare celularamediata prinlimfocite $

Secretie de cito%ine

Celule citotoxice

Aparare celulara prinalte mecanisme

MastociteEozinofile

Page 8: Respirator 11

7/23/2019 Respirator 11

http://slidepdf.com/reader/full/respirator-11 8/51

 

Functiile nerespiratorii aleplamanului

Functia Procesul Mecanismul

Metabolicaa& Metabolism

!lucidic

'licoliza aeroba(tilizarea ener!iei de

catre macrofa!ulalveolar 

 b& Metabolism protidic

Sinteza si utilizare in plaman

Proteine din compozitiasurfactantului

Sinteza)stocare sieliberare in san!e

$romboplastina,

histamina, serotonina,%alicreina

#ndepartare partiala dinsan!e

*+, $, ACh, A,

Activare in plaman Conversia An! # in An!##

Page 9: Respirator 11

7/23/2019 Respirator 11

http://slidepdf.com/reader/full/respirator-11 9/51

 

Functiile nerespiratorii aleplamanului

Functia Procesul Mecanismul

Metabolicac& Metabolism

lipidic

.ipopexieFiltrarea si retinerea

chilomicronilor 

.ipoliza

/ oxidarea acizilor !rasi

Producere de ener!ieProducerea de radicali

acetat

.ipo!eneza

Sinteza de fosfolipidedin compozitia

surfactantuluiSinteza de P'E

0, P'E

12

P'F1

Sinteza de prostaciclineSinteza de tromboxani

Sinteza de leucotriene

Page 10: Respirator 11

7/23/2019 Respirator 11

http://slidepdf.com/reader/full/respirator-11 10/51

 

Functiile nerespiratorii aleplamanului

Functia Procesul Mecanismul

Functia de depozit Rezervor de san!e 3epozitare 04-015 dinvolumul san!uin total

Mentinere aechilibrului fluido-

ca!ulant

Coa!ulare Sinteza de inhibitori ai

coa!ularii" heparina

Fibrinoliza Sinteza activatorului plasmino!enului tisular 

Endocrina Conversie An! # in

An! ##

Eliberare de aldosteron

Cale deadministrare a unor

substante

(tilitate terapeutica(tilitate dia!nostica

Aerosoli*ronhoconstrictoare"

ACh, P'F1

*ronhodilatatoare"

izoprenalina, P'E1

Page 11: Respirator 11

7/23/2019 Respirator 11

http://slidepdf.com/reader/full/respirator-11 11/51

 

Functiile nerespiratorii aleplamanului

Functia Procesul Mecanismul

Functia de filtru Retinere a unor celule Elemente fi!urarenormale si a!lutinateCelule tumorale

Retinere de elementenecelulare

Coa!uli de fibrina,emboli, lipide

Control a presiunii

arteriale pulmonare sisistemice

Substante hipotensoare6vasodilatatoare7

Sinteza de 8Sinteza de prostaciclina

Sinteza de AF

Substante hipertensoare6vasoconstrictoare7

Sinteza de An! ##Sinteza de serotonina

Sinteza de $xA1, P'F1

Page 12: Respirator 11

7/23/2019 Respirator 11

http://slidepdf.com/reader/full/respirator-11 12/51

 

Functiile nerespiratorii aleplamanului

Functia Procesul Mecanismul

Functia dementinere aechilibrului

hidro-electrolitic

Pierdere insensibila deapa si electroliti

Evapoararea apei lanivelul tractului

respirator"

- 94 ml la t

4

 normala- 144 ml la t4 ridicata- :4 ml in efort

 prelun!it

Functia de

mentinere aechilibrului

termic

Modificarea ventilatiei

in functie decresterea temperaturii

Polipnee

termore!latoare 6laanimale fara !lande

sudoripare7

Pierdere insensibila deapa

Cresterea evaporarii pecaile respiratorii

Page 13: Respirator 11

7/23/2019 Respirator 11

http://slidepdf.com/reader/full/respirator-11 13/51

 

Functiile nerespiratorii aleplamanului

Functia Procesul Mecanismul

Functia dementinere aechilibrului

acido-bazic

Modificarea ventilatieiin functie de PC81  si

;

- Controlul compozitieiC81  in lichidele

or!anismului " PC81 

creste in acidozarespiratorie6hipoventilatie7 siscade in alcalozarespiratorie6hiperventilatie7

- eliminarea excesuluide acizi volatili6corpi cetonici indiabetul zaharat7

Page 14: Respirator 11

7/23/2019 Respirator 11

http://slidepdf.com/reader/full/respirator-11 14/51

 

Funcţiile căilor respiratorii

1. ,unctia de conducere a aerului#

. ,unctia de "iltrare#

.,unctia de înc!lire şi umidi"iere a aeruluiinspirat.

,iltrarea aerului inspirat <  captarea şi înl!turarea particulelor inhalate%

- captarea particulelor mari inhalate '1/

0m( se "ace de c!tre "irele de p!r din nas&- particulele mici ' 1/ 0m( care trec

acest "iltru primar sunt reţinute în stratulde mucus care tapetea! c!ile aeriene. 

Page 15: Respirator 11

7/23/2019 Respirator 11

http://slidepdf.com/reader/full/respirator-11 15/51

 

2ucoasa c!ilor respiratorii preint! cili cumişc!ri continue dinspre interior spre

exterior cu rol de deplasare a mucusului înc!rcat cu particule pân! la nivelul"aringelui# de unde poate "i expectorat

sau înghiţit.

3a trecerea sa prin c!ile respiratorii# aerul

este înc!lit şi umeit& aerul este completsaturat cu vapori de ap! înainte de aa4unge la alveole.

R i i i i d i

Page 16: Respirator 11

7/23/2019 Respirator 11

http://slidepdf.com/reader/full/respirator-11 16/51

 

Respiratia in perioada pre- siintra-natala

5n perioada intrauterina# plamanul are"unctii%

- proprii acestei perioade%

67sintea de sur"actant alveolar 67"ormarea lichidului amniotic

- "unctii care se regasesc ulterior %

67"unctia de depoit sanguin67"unctia de "iltru

67de inactivare a unor substante biologic

active

Page 17: Respirator 11

7/23/2019 Respirator 11

http://slidepdf.com/reader/full/respirator-11 17/51

 

2iscarile respiratorii sunt neregulate sisuspinoase.

1. 2iscarile neregulate%- au "recventa si pro"unime variabila

- ocupa 8/9 din timpul unui nictemer 

- se insotesc de miscari ale lichiduluiamniotic spre caile aeriene

. 2iscarile suspinoase

- sunt mai rare&- se mani"esta independent sau suntasociate cu miscarile neregulate

- ocupa 1:1/ dintr-un nictemer 

Page 18: Respirator 11

7/23/2019 Respirator 11

http://slidepdf.com/reader/full/respirator-11 18/51

 

 +ceste miscari respiratorii nu sunt

expresia unei su"erinte "etale# cirepreinta%

- o repetitie a integrarii la nivelul sistemului

nervos central 'centri respiratori( adi"eritelor a"erente respiratorii#

- o repetitie a initierii de catre centrii

nervosi a unor e"erente catre musculaturarespiratorie.

Page 19: Respirator 11

7/23/2019 Respirator 11

http://slidepdf.com/reader/full/respirator-11 19/51

 

$rima respiratie

- se realieaa pasiv datorita presiunii

exercitate asupra toracelui "etal latrecerea prin canalul pelvin

- evacuarea lichidului amniotic se "ace prin

drena4 prin capilarele perialveolaresanguine si lim"atice& drena4ul este"avoriat de expansiunea toracica siscaderea "oarte mult a presiunii

intratoracice- are loc la /-/ sec dupa expulia "atului

- inainte de prima respiratie presiunea

pleurala 6 cu presiunea atmos"erica

Page 20: Respirator 11

7/23/2019 Respirator 11

http://slidepdf.com/reader/full/respirator-11 20/51

 

- datorita stimulilor porniti de la centriirespiratori ; contractia muschilor

respiratori ; se mareste cavitateatoracica ; depresiune pleurala de 8/ cmHO '"ata de presiunea atmos"erica( ;antrenarea aerului din exterior spre

interiorul cailor aeriene ; impinge lichidulamniotic spre interstitiul pulmonar ;ramane sur"actantul pulmonar 

- odata cu prima respiratie se "ormeaavolumul reidual

- adaptari circulatorii% se inchide canalulinteratrial# se modi"ica reistenta

pulmonara& se inchide canalul arterial

Page 21: Respirator 11

7/23/2019 Respirator 11

http://slidepdf.com/reader/full/respirator-11 21/51

 

Ventilatia pulmonara

2ecanica ventilaţiei se re"er! la "orţelecare intervin în menţinerea pl!mânilorsolidariaţi de cutia toracic! şi mişcarea

acesteia în cursul ventilaţiei în vedereaasigur!rii schimburilor gaoase întremediul extern şi aerul alveolar.

Page 22: Respirator 11

7/23/2019 Respirator 11

http://slidepdf.com/reader/full/respirator-11 22/51

 

1. Anatomia aparatului respirator 

5n inspir aerul p!trunde prin "osele naale'în mod obişnuit( şi "aringe pân! la nivelullaringelui şi de aici la nivelul traheei.

<raheea se bi"urc! în bronhiile principale

dreapt! şi stâng!& c!ile aeriene continu!s! se bi"urce a4ungând la diametre din ce

 în ce mai mici.

=ronhiile principale preint! la nivelulperetelui lor inele cartilaginoase# iarbronhiolele nu posed! ast"el de structuricartilaginoase# putând uşor s! se

colabee.

Page 23: Respirator 11

7/23/2019 Respirator 11

http://slidepdf.com/reader/full/respirator-11 23/51

 

Page 24: Respirator 11

7/23/2019 Respirator 11

http://slidepdf.com/reader/full/respirator-11 24/51

 

=ronhiolele "inale# numite şi respiratorii#se rami"ic! în scurte canale "!r! perete

muscular# canalele alveolare& "iecarecanal comunic! direct cu un num!r dealveole pulmonare# locul unde are loc

schimbul de gae respiratorii.$reenţa mucusului şi cililor la nivelulbronhiilor şi bronhiolelor con"er! protecţie

pl!mânilor "aţ! de agresiunile externe. +lveolele preint! un perete epitelial"oarte subţire acoperit cu un strat "in delichid alveolar 'sur"actant pulmonar(.

Page 25: Respirator 11

7/23/2019 Respirator 11

http://slidepdf.com/reader/full/respirator-11 25/51

 

Page 26: Respirator 11

7/23/2019 Respirator 11

http://slidepdf.com/reader/full/respirator-11 26/51

 

$l!mânii sunt acoperiţi la exterior de omembran! <  pleura visceral! care este

separat! de pleura parietal! 'caretapetea! peretele intern al cutiei toracice(de un strat subţire de lichid pleural.

>eoarece lichidul pleural nu poate "icomprimat sau expansionat cele dou!"oiţe pleurale r!mân strâns solidariateuna de cealalt!.

Orice mişcare a dia"ragmului şi a pereteluitoracic atrage dup! sine creşterea sausc!derea volumului de aer din pl!mân.

Page 27: Respirator 11

7/23/2019 Respirator 11

http://slidepdf.com/reader/full/respirator-11 27/51

 

=ariera alveolo-capilara

  - are o grosime mai mic! de ? 0m şi este

alc!tuit! din celule epiteliale alveolare'acoperite de sur"actant(# spaţiu interstiţial şicelule endoteliale capilare.

- capilarele pulmonare se întind de-a lungul

peretelui alveolar şi "ormea! o reţea dens! devase interconectate <  sângele "ormea! unstrat aproape continuu la nivelul pereteluialveolar.

- la presiune capilar! normal! nu toate capilarelesunt deschise# când presiunea creşte sedeschid mai multe capilare 'e"ort(.

Page 28: Respirator 11

7/23/2019 Respirator 11

http://slidepdf.com/reader/full/respirator-11 28/51

 

Când toate capilarele sunt deschise# maimult de @/9 din aria alveolar! este

practic disponibil! pentru schimb de gae.

$l!mânul are şi o irigaţie sanguin!

sistemic! 'arterele bronşice# care iaunaştere din aort!( <  distribuie la nivelularborelui bronşic& "luxul sanguin prin

arterele bronşice este de A1// ori mai mic în comparaţie cu circulaţia pulmonar!.

Page 29: Respirator 11

7/23/2019 Respirator 11

http://slidepdf.com/reader/full/respirator-11 29/51

 

1. Conducerea aerului- C!ile aeriene sunt

conducte deleg!tur! întreexterior şi alveole.

- >ebitul de aer prin

c!ile respiratoriidepinde de%

a. gradientul depresiune între

alveole şi aerulatmos"eric&

b. reistenţa c!iloraeriene.

Page 30: Respirator 11

7/23/2019 Respirator 11

http://slidepdf.com/reader/full/respirator-11 30/51

 

2. Fluxul de aer prin tuburi

 +erul trece printr-un tub numai dac!

exist! o di"erenţ! de presiune între celedou! capete ale tubului.

>ebitul de aer depinde de%

- di"erenţa de presiune

- modul de curgere a aerului.

67"lux aerian redus% particulele au untraiect liniar# paralel cu peretele tubului< curgere laminar!. 

Page 31: Respirator 11

7/23/2019 Respirator 11

http://slidepdf.com/reader/full/respirator-11 31/51

 

67"lux aerian crescut%  are loc o curgeredeorganiat! a particulelor <  curgerea

turbulent!.67când tubul se rami"ic! apar turbulenţelocale < curgerea traniţional!.

- curgerea laminar! are loc numai prin c!ileaeriene "oarte mici&

- în restul arborelui bronşic# curgerea este

traniţional!&- în trahee curgerea este turbulent! 'în

e"ort# când vitea curgerii aerului este mai

mare(.

Page 32: Respirator 11

7/23/2019 Respirator 11

http://slidepdf.com/reader/full/respirator-11 32/51

 

Page 33: Respirator 11

7/23/2019 Respirator 11

http://slidepdf.com/reader/full/respirator-11 33/51

 

. Ascultatia pulmonara

Bgomotul laringo-traheal  < la nivelul

ori"iciului glotei unde diametrul c!iloraeriene se îngustea! şi apoi se l!rgeştebrusc 'traheea(&

se percepe anterior în dreptul sternului 'înapropierea traheei( şi posterior în spaţiulinterscapular&

durata şi intensitatea sunt mai mari înexpir# iar tonalitatea mai ridicat! în inspir&

este un gomot grav# puternic şi cucaracter su"lant.

Page 34: Respirator 11

7/23/2019 Respirator 11

http://slidepdf.com/reader/full/respirator-11 34/51

 

2urmurul veicular  < la nivelul bronhioleisupralobulare exist! o îngustare a tubului

aeri"er urmat! de l!rgire brusc! 'lobulul cualveole pulmonare(&

- se percepe numai dac! atât alveolele

pulmonare cât şi bronhiolele suntpermeabile.

- se ascult! atât în inspir cât şi în expir# pe

 întreaga supra"aţ! toracic!&- este un gomot slab# cu timbru dulce

aspirativ.

Page 35: Respirator 11

7/23/2019 Respirator 11

http://slidepdf.com/reader/full/respirator-11 35/51

 

Cunoaşterea caracterelor normale agomotelor respiratorii precum şi modi"ic!rilelor în diverse circumstanţe patologice sunt

obligatorii pentru diagnosticarea a"ecţiuniloraparatului respirator.

Du"lu tubar 67 ascultarea gomotului laringo-

traheal îna"ara onelor speci"ice de ascultaţie'la nivelul parenchimului pulmonar( şi estecaracteristic proceselor de condensarepulmonar! 'pneumonie# bronho-pneumonie(.

2urmurul veicular îşi modi"ic! caractereleascultatorii în procese in"lamatorii alveolare şieste diminuat în procese pleurale cu acumularede lichid în cavitatea pleural!.

! R i t ţ ăil i

Page 36: Respirator 11

7/23/2019 Respirator 11

http://slidepdf.com/reader/full/respirator-11 36/51

 

!. Rezistenţa căilor aeriene5n mod normal reistenţa la trecerea aerului

este "oarte mic!# ast"el încât pentru a mobiliaaerul în cursul procesului de ventilaţie estenecesar! o di"erenţ! de presiune de doar 1-cm H-O.

$resiunea aerului scade în c!ile aeriene pestegeneraţia a E-a& mai puţin /9 din aceast!sc!dere este preent! la nivelul c!ilor aerienecu diametru sub mm.

>eci# reistenţa "iec!rei c!i aeriene este relativmare dar sunt "oarte multe c!i aeriene dispuse

 în paralel# cu reistenţ! combinat! mic!.>epinde de% volumul pulmonar# tonusul

muschiului neted

Page 37: Respirator 11

7/23/2019 Respirator 11

http://slidepdf.com/reader/full/respirator-11 37/51

 

Folumul pulmonar  are un e"ect importantasupra reistenţei c!ilor aeriene%

- bronhiile care p!trund în parenchimulpulmonar sunt comprimate de ţesutulpulmonar din 4ur# calibrul lor este crescut

când pl!mânul este expansionat în cursulinspirului.

- când volumul pulmonar este redus#

reistenţa c!ilor aeriene creşte 'relaţiaeste liniar!(.

De monitorieaa la pacienţii cu reistenţ!mare a c!ilor aeriene 'în astmul bronşic(.

Page 38: Respirator 11

7/23/2019 Respirator 11

http://slidepdf.com/reader/full/respirator-11 38/51

 

<onusul muşchiului neted bronşic este subcontrol vegetativ%

- stimularea simpatic! produce dilataţie bronsica#- stimularea parasimpatic! produce constricţie

bronşic!.

Dc!derea $CO-  alveolar produce hiperventilaţie

sau o reducere local! a "luxului sanguinpulmonar care va produce bronhoconstricţie.

Constricţia bronşic! are loc re"lex prin stimulareareceptorilor de la nivel traheal şi a bronhiilor maride c!tre "actori iritanţi '"umul de ţigar!# aerulrece# gaele toxice(.

" Compresiunea dinamică a

Page 39: Respirator 11

7/23/2019 Respirator 11

http://slidepdf.com/reader/full/respirator-11 39/51

 

". Compresiunea dinamică acăilor respiratorii

Compresiunea exercitat! de c!ilerespiratorii limitea! debitul.

5nainte de inspir   <  presiunea

intrapleural! este de G cm H-O# nuexist! "lux de aer# iar presiunea din c!ileaeriene este egal! cu cea atmos"eric!.

67$resiunea îna"ara c!ilor aeriene marieste egal! cu cea intrapleural!#presiunea transmural! de-a lungulacestor c!i aeriene este de G cm H-O şi

are tendinţa de a le menţine deschise.

Page 40: Respirator 11

7/23/2019 Respirator 11

http://slidepdf.com/reader/full/respirator-11 40/51

 

3a începutul inspirului < presiunea

Page 41: Respirator 11

7/23/2019 Respirator 11

http://slidepdf.com/reader/full/respirator-11 41/51

 

3a începutul inspirului  <  presiuneaintrapleural! scade la -E cm HO şi presiunea

alveolar! scade la cm HO.

67 în acest moment exist! modi"ic!ri negli4abileale volumului pulmonar ast"el încât di"erenţade presiune dintre spaţiile intrapulmonar şi

alveolar r!mâne la valoarea de G cm HO.67 exist! totuşi o presiune mic! de-a lungul

c!ilor aeriene datorit! reistenţei la "luxul deaer& valoarea acestei presiuni este de -1 cmHO.

67 presiunea transmural! care menţine c!ileaeriene deschise este de cm HO.

Page 42: Respirator 11

7/23/2019 Respirator 11

http://slidepdf.com/reader/full/respirator-11 42/51

Page 43: Respirator 11

7/23/2019 Respirator 11

http://slidepdf.com/reader/full/respirator-11 43/51

 

3a s"ârşitul inspirului  <  presiunea

intrapleural! este de - @ cm H-O67 aerul nu se mai mişc!# presiunea din

interiorul c!ilor aeriene este similar! cu

presiunea atmos"eric!.67 este necesar! o presiune de @ cm H-O

pentru a menţine deschise c!ile aeriene.

Page 44: Respirator 11

7/23/2019 Respirator 11

http://slidepdf.com/reader/full/respirator-11 44/51

 

Page 45: Respirator 11

7/23/2019 Respirator 11

http://slidepdf.com/reader/full/respirator-11 45/51

 

3a începutul inspirului "orţat < presiuneaintrapleural! creşte "oarte mult# a4ungând

la aproximativ la / cm H-O.67 di"erenţa de presiune dintre spaţiile

intrapleural şi alveolar este tot de @ cm

H-O deoarece volumul pulmonar s-amodi"icat prin cantit!ţi negli4abile la începutul inspirului.

67 presiunea alveolar! este de @ cm H-O.67 din nou este o presiune de-a lungul

c!ilor aeriene datorit! reistenţei acestora

la "lux care are o valoare de 1I cm H-O.

Page 46: Respirator 11

7/23/2019 Respirator 11

http://slidepdf.com/reader/full/respirator-11 46/51

 

Page 47: Respirator 11

7/23/2019 Respirator 11

http://slidepdf.com/reader/full/respirator-11 47/51

 

3a o presiune de 11 cm H-O la nivelul

c!ilor aeriene exist! tendinţa de a le

 închide& c!ile aeriene sunt comprimate şiparţial închise.

5n aceste condiţii# "luxul este independent

de presiunea din aval# "iind determinat!numai de di"erenţa dintre presiunea dinamonte şi presiunea din a"ara tubuluicolabat.

5n caul pl!manului# acesta devinepresiunea alveolar! minus presiuneaintrapleural!. 

C l ii

Page 48: Respirator 11

7/23/2019 Respirator 11

http://slidepdf.com/reader/full/respirator-11 48/51

 

Concluii

- Ju are importanţ! cât de puternic este expirul#debitul nu poate "i crescut# deoarece# atuncicând creşte presiunea intrapleural! creşte şipresiunea alveolar!.

- $resiunea de conducere 'presiunea alveolar!

minus intrapleural!( r!mâne constant!& aceastaexplic! de ce debitul este independent de e"ort.

- >ebitul maxim poate "i determinat parţial de"orţa de recul elastic  a pl!mânului 'presiuneaalveolar! minus intrapleural!( Ka va scadecând volumul pulmonar devine mic şi aceastaeste unul din motive pentru care debitul maxim

scade când volumul pulmonar scade.

Forte care actioneaza asupra

Page 49: Respirator 11

7/23/2019 Respirator 11

http://slidepdf.com/reader/full/respirator-11 49/51

 

Forte care actioneaza asupraplamanului

5n cursul respiraţiei obişnuite la nivelulpl!mânilor acţionea! trei "orţe& dou!dintre ele au tendinţa de a determinacolabarea pl!mânilor iar cea de-a treia

are tendinţa de a-i destinde.1. <esutul elastic al pl!mânului este întins în

condiţii "iiologice# iar tensiunea reultat!

din aceast! întindere acţionea! ca o"orţ! elastic! ce determin! colabareapl!mânului prin tragerea spre interior apleurei viscerale.

Page 50: Respirator 11

7/23/2019 Respirator 11

http://slidepdf.com/reader/full/respirator-11 50/51

 

. <ensiunea super"icial! este cea de-a

Page 51: Respirator 11

7/23/2019 Respirator 11

http://slidepdf.com/reader/full/respirator-11 51/51

. <ensiunea super"icial!  este cea de adoua "orţ! care are tendinţa de a colabapl!mânul& se re"er! la "orţa generat! de

pelicula de lichid care tapetea! alveoleleşi are tendinţa de a le colaba tr!gând deele spre interior# departe de peretele

toracic.. $resiunea negativ! intra-pleural! 

acţionea! în sens opus& se devolt! ca

urmare a tragerii spre exterior a pleureiparietale# solidar! cu peretele toracic şidia"ragmul.


Recommended