+ All Categories
Home > Documents > PORTOFOLIUinformaticainscoli.ro/lib/exe/fetch.php?media=wiki:... · 2017. 11. 17. · Cîmpean...

PORTOFOLIUinformaticainscoli.ro/lib/exe/fetch.php?media=wiki:... · 2017. 11. 17. · Cîmpean...

Date post: 30-Jan-2021
Category:
Upload: others
View: 9 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 19 /19
Cîmpean Adela Curs: Informatica si TIC pentru gimnaziu clasa a V-a PORTOFOLIU Formator: prof. Ghița Romanța Margareta Cursant: prof. CÎMPEAN ADELA Judetul Alba - Seria 2, Grupa 1 octombrie noiembrie 2017
Transcript
 • Cîmpean Adela

  Curs:

  Informatica si TIC pentru gimnaziu – clasa a V-a

  PORTOFOLIU

  Formator:

  prof. Ghița Romanța Margareta

  Cursant: prof. CÎMPEAN ADELA

  Judetul Alba - Seria 2, Grupa 1

  octombrie – noiembrie 2017

 • Cîmpean Adela

  2 AB_S2GR1

  OPIS

  1. Proiectul unității de învățare din care face parte o lecție de clasa a V-a la Informatică și TIC ................... 3

  2. Proiectul didactic pentru lecția de clasa a V-a la Informatică și TIC ............................................................ 9

  3. Fişa de lucru la lecţia aleasă ...................................................................................................................... 12

  4. Fişa de lucru rezolvată ............................................................................................................................... 13

  5. Probă de evaluare şi baremul de corectare la lecţia aleasă...................................................................... 18

 • 3

  1. Proiectul unității de învățare din care face parte o lecție de clasa a V-a la Informatică și TIC Unitatea şcolară : Colegiul Tehnic „Alexandru Domşa „ –Alba Iulia AVIZAT DIRECTOR,

  Disciplina: INFORMATICĂ ŞI TIC

  An şcolar : 2017- 2018

  Clasa : VA AVIZAT RESPONSABIL COMISIE METODICĂ,

  Profesor: Cîmpean Adela

  Nr. sapt .: 35 Nr. ore :1h/sapt.

  PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE

  U1. SISTEME INFORMATICE - 10 ore

  Conţinuturi

  Compe

  tenţe

  specifice

  Activitati de invăţare Resurse

  Metode de

  predare-

  invatare

  Probe de evaluare

  Ergonomia postului de lucru.

  Norme de securitate şi protecţie

  în laboratorul de informatică

  Stuctura generală a unui sistem

  de calcul: componente Hardware

  şi componente software

  Unitatea centrală. Placa de bază

  Procesorul

  Dispozitive de intrare

  Dispozitive de ieşire

  Dispozitive de stocare a

  informaţiei

  1.1

  Descrie ergonomia postului de lucru

  Enumeră normele de securitate şi protecţie în

  laboartorul de informatică

  Descrie si identifica componentelor hard:

  Unitatea centrală. Placa de bază

  Dispozitive de intrare (tastatura, mouse,

  joystick, trackball, touchpad, scanner)

  Dispozitive de ieşire (monitor, imprimanta)

  Dispozitive de intrare-iesire (modemul)

  Exerciţii de utilizarea a dispozitivelor de

  intrare - ieşire

  Descrie tipurile de memorii

  Descrie procesorul , tipuri şi caracteristici

  Enumerarea şi explicarea modului de utilizare

  a unor pachete de programe

  -Descrierea structurii şi funcţionării unui

  sistem de calcul

  -resurse umane

  Se va lucra cu întreg colectivul de elevi

  -resurse materiale

  Manual +calculator PC Creta colorata Fişe de lucru -resurse de timp: 4 h

  -conversaţia

  -explicaţia

  -investigaţia

  -modelarea

  grafică

  -exerciţii

  aplicative

  Probe orale prin care

  elevul demonstrează ca

  este capabil să:

  - definească

  componentele fizice ale

  unui sistem de calcul;

  Probe practice prin care

  elevul demonstrează că

  este capabil să:

  - identifice şi să utilizeze

  componentele hardware

  - opereze cu dispozitivele

  periferice

  .

  -resurse umane

  Se va lucra cu întreg colectivul de elevi

  -resurse materiale

  Manual +calculator PC Creta colorata Fişe de lucru -resurse de timp: 4 h

  Realizarea unei configuraţii de

  calculator pe componente

  Test de evaluare- caută informaţii pe Internet utilizând

  motorul de căutare GOOGLE

  Test de evaluare- Cunoaşte rolul si caracteristicile

  componentelor hardware ale unui sistem de calcul

  -resurse de timp: 2 h -navigarea pe

  Internet pentru

  documentare

  -fişa de evaluare

 • 4

  U2. SISTEME DE OPERARE - 3 ore

  Continuturi Compete

  nţe

  specifice

  Activitati de invatare Resurse Metode de

  predare-invatare

  Probe de evaluare

  Sistemul de operare

  Tipuri de software

  Vizualizarea

  informaţiilor referitoare

  la resursele hardware şi

  software ale

  calculatorului

  1.1

  1.2

  Exerciţii de pornire-oprire a calculatorului.

  Descrie si explica operarea corectă la nivel

  elementar, arata resursele hardware şi software

  ale calculatorului (versiune sistem de operare,

  tipul procesorului, memorie instalată

  -resurse umane

  Se va lucra cu întreg colectivul de elevi

  -resurse materiale

  Manual +calculator PC Creta Soft: WINDOWS -resurse de timp: 0,5 h

  -conversaţia

  -explicaţia

  -investigaţia

  -modelarea grafică

  -exerciţii aplicative

  Probe orale prin care elevul

  demonstrează ca este capabil să:

  - definească şi să descrie rolul

  componentelor software

  Probe practice prin care elevul

  demonstrează că este capabil să:

  - identifice şi să utilizeze

  componentele software;

  - pornească şi să reseteze şi să

  oprească calculatorul.

  -să vizualizeze informaţii

  referitoare la resursele

  calculatorului

  Descrie interfaţa sistemului de operare

  Executa exercitii de schimbare a Desktop-ului:

  data şi ora, volumul, opţiuni de afişare

  ( pentru fundal, screen saver, diverse opţiuni de

  setare)

  -Creează şi şterge pictograme

  -Exerciţii de utilizarea a ferestrelor

  -resurse umane

  Se va lucra cu întreg colectivul de elevi

  -resurse materiale

  Manual +calculator PC Creta Soft: WINDOWS Fişă de lucru -resurse de timp: 0,5 h

  -conversaţia

  -explicaţia

  -investigaţia

  -modelarea grafică

  -exerciţii aplicative

  Probe orale prin care elevul

  demonstrează ca este capabil să:

  -descrie interfaţa sistemului de

  operare

  Probe practice prin care elevul

  demonstrează că este capabil să:

  - Execute exercitii de schimbare

  a Desktop-ului: data şi ora,

  volumul, opţiuni de afişare

  -Exerciţii de utilizarea a

  ferestrelor

 • 5 Elementele interfeţei

  WINDOWS

  Gestionarea fişierelor

  în WINDOWS

  Organizarea aplicaţiilor

  realizate într-o

  structură de

  directoarare

  Descrie organizarea informaţiilor pe suport

  extern

  Execută crearea de directoare, fişiere

  Execută, realizarea unei copii de siguranţă pe

  dischetă, pe CD, sau pe un alt suport extern,

  vizualizarea conţinutului, determinarea

  dimensiunii

  Exerciţii de creare, copiere, mutare, ştergere,

  redenumire şi vizualizare a unui dosar

  Exerciţii de copiere a unor documente de pe

  dischetă şi CD pe hard

  Descrie si executa schimbarea discului de lucru

  curent

  -resurse umane

  Se va lucra cu întreg

  colectivul de elevi

  -resurse materiale

  Manual +calculator PC

  Videoproiector

  Soft: WINDOWS

  Fişă de lucru

  -resurse de timp: 1 h

  -conversaţia

  -explicaţia

  -investigaţia

  -modelarea grafică

  -exerciţii aplicative

  Probe orale prin care elevul

  demonstrează ca este capabil să:

  - Descrie organizarea

  informaţiilor pe suport extern

  Probe practice prin care elevul

  demonstrează că este capabil să:

  - copieze, mute, redenumească,

  şterge şi caută fişiere şi dosare

  -utilizeze corect HDD, FDD şi

  CD-ROM pentru transferul de

  documente

  Evaluare 1h Aplicatie practică pe calculator: creează o structură de foldere şi fişiere

  U3. INTERNET - 2 ORE

  Conţinuturi Compe

  tenţe

  specifice

  Activităţi de învăţare Resurse Metode de

  predare-învăţare

  Probe de evaluare

  Principiul

  comunicării în

  INTERNET

  1.2

  1.3

  Definirea noţiunilor legate de

  „arhitectura” Internetului

  Descrierea modului de utilizare a

  meniului si navigare cu browserul

  Internet Explorer

  -resurse umane

  Se va lucra cu întreg colectivul de elevi

  -resurse materiale

  Manual +calculator PC Videoproiector Soft: Internet Explorer -resurse de timp: 0,5 h

  -conversaţia

  -explicaţia

  -investigaţia

  -modelarea grafică

  -exerciţii aplicative

  Probe orale prin care elevul demonstrează

  ca este capabil să descrie istoria Internetului

  Probe practice prin care elevul

  demonstrează că este capabil să utilizeze

  browserul Internet Explorer

  Servicii oferite de

  reţeaua INTERNET

  Siguranţa pe

  Internet

  Enumerarea si utilizarea serviciilor

  oferite în Internet şi descrierea

  acestora

  E-mail

  Chat

  Motoare de căutarea a informaţiei pe Internet

  -resurse umane

  Se va lucra cu întreg colectivul de elevi

  -resurse materiale

  Manual +calculator PC Videoproiector Soft: Internet explorer Fişe de lucru -resurse de timp: 0,5 h

  -conversaţia

  -explicaţia

  -investigaţia

  -modelarea grafică

  -exerciţii aplicative

  Probe orale prin care elevul demonstrează

  ca este capabil să enumere serviciile oferite

  în Internet şi descrierea acestora.

  Probe practice prin care elevul

  demonstrează că este capabil să utilizare

  serviciile oferite în Internet

  Evaluare 1h Aplicatie practica pe calculator :crearea unei căsuţe de email

 • U4. EDITOARE GRAFICE -2 ORE

  Continuturi

  Compet

  enţe

  specifice

  Activitati de invatare Resurse Metode de predare-

  invatare Probe de evaluare

  Rolul unui editor grafic.

  Fişiere grafice . Aplicaţia

  PAINT

  Elemente de interfaţă

  specifice.Operaţii cu fişiere

  grafice

  Operaţii elementare realizate

  cu instrumentele aplicaţiei

  PAINT

  Realizarea unei felicitări , a

  unui afiş publicitar , a unui

  logo

  1.2

  3.1

  Descrie interfata aplicatiei PAINT

  Efectuează operaţii cu fişiere grafice :

  -creare, deschidere , salvare , tipărire imagine

  -importul şi exportul unei imagini

  -execută operaţii elementare cu ajutorul

  instrumentelor plicaţiei PAINT(selectare, copiere,

  decupare, lipire, ştergere, redimensionare, rotire,

  inserare text, lucrul cu culori)

  Explica si creaza un document nou (Ctrl+N) si

  salvarea lui (se alege din meniul File optiunea

  Save As sau se apasa butonul Ctrl+S, sau butonul

  Save din bara cu instrumente.

  Explica deschiderea unui document existent –

  modificarea şi salvarea lui (din meniul File

  optiunea Open, sau combinatia de taste Ctrl+O

  sau butonul open de pe bara standard. Salveaza

  cu Ctrl+S sau File optiunea Save)

  Închide un document si inchide aplicaţia de

  procesare de text (se face numai dupa ce datele au

  fost salvate)

  Se inchide cu optiunea Close din meniul File,

  optiunea Exit sau cu combinatia de taste Alt+F4.

  -resurse umane

  Se va lucra cu întreg colectivul de elevi

  -resurse materiale

  Manual +calculator PC Soft: PAINT -resurse de timp: 1h

  -conversaţia

  -explicaţia

  -investigaţia

  -modelarea grafică

  -exerciţii aplicative

  -conversaţia

  -explicaţia

  -investigaţia

  -modelarea grafică

  -exerciţii aplicative

  Probe orale prin care

  elevul demonstrează ca

  este capabil să:

  - descrie interfata

  aplicatiei PAINT

  -descrie rolul unui editor

  grafic

  -operaţii cu fişiere grafice

  Probe practice prin care

  elevul demonstrează că

  este capabil să:

  -sa realizeze un desen în

  Paint

  Evaluare

  - realizarea unei felicitări,

  realizarea unei diplome,

  editarea unui afiş sau a unei

  foi publicitare

  Aplicatie practica pe calculator -resurse umane

  Se va lucra cu întreg colectivul de elevi

  -resurse materiale

  Manual +calculator PC Soft: PAINT Fişă de evaluare -resurse de timp: 1 h

  -exerciţii aplicative

  Fişa de evaluare

 • 7

  U5. ALGORITMI - 15 ore

  Continuturi

  Compe

  tenţe

  specifice

  Activitati de invatare Resurse Metode de

  predare-invatare Probe de evaluare

  Noţiunea de algoritm.

  Proprietăţi ale

  algoritmilor

  Clasificarea datelor cu

  care lucrează algoritmii

  Constante şi variabile

  într-un algoritm

  Expresii şi operatori

  folosiţi în algoritm

  Structura secvenţială

  Structura alternativă

  Medii grafice

  interactive

  Mediul grafic de

  programare SCRATCH

  Modalități de

  reprezentare a

  structurilor secvențiale

  și alternative prin

  blocuri grafice

  1.2

  2.1

  2.2

  2.3

  3.2

  3.3

  -Defineşte algoritmul

  -Enumeră şi explică proprietăţile algoritmului

  -Descrie datele cu care lucrează algoritmii.

  Clasificarea lor

  -Defineşte constantele şi variabilele

  -Dă exemple de constante şi variabile

  -Lucrul cu expresii, noţiunea de operator şi

  operand

  -Defineşte noţiunea de structură secvenţială.

  Exemple

  -Defineşten noţiunea de structură alternativă.

  Exemple

  -Descrie si utilizează interfaţa mediului grafic

  de programare SCRATCH

  -Utilizează blocurile mediului grafic

  SCRATCH

  -Scrie scripturi pentru rezolvarea de probleme

  cu ajutorul SCRATCH

  -Creează personaje şi costume

  -Adaugă decoruri în scriptul creat

  -Aplică structura secvenţială în mediul grafic

  de programare Scratch

  -Aplică structura alternativă în mediul grafic

  de programare SCRATCH

  Aplicaţii

  -resurse umane

  Se va lucra cu întreg colectivul de elevi

  -resurse materiale

  Manual +calculator PC Soft: SCRATCH 2.0 Fişă de lucru -resurse de timp: 12 h

  -conversaţia

  -explicaţia

  -investigaţia

  -modelarea grafică

  -exerciţii aplicative

  -metoda STAD

  Probe orale prin care elevul

  demonstrează ca este capabil

  să:

  - descrie interfata aplicatiei

  SCRATCH

  -definească algoritmii şi

  proprietăţile lor

  -să defineacă constantele,

  variabilele şi expresiile

  -să explice structura

  secvenţială

  -să explice structura

  alternativă

  Probe practice prin care

  elevul demonstrează că este

  capabil să:

  - utilizeze mediul grafic de

  programare SCRATCH

  -să aplice noţiunile de

  structură secvenţială şi

  structură alternativă în

  mediul SCRATCH

  Evaluare Aplicatie practică- realizează un program de

  calcul al mediei aritmetice şi de calcul al

  sumei a mai multor numere reale

  resurse de timp: 3 h Fişa de evaluare

 • 8

  U6. RECAPITULARE 3 ore

  Continuturi

  Compete

  nţe

  specifice

  Activitati de invatare Resurse Metode de

  predare-invatare Probe de evaluare

  Elaborarea creativă

  de miniproiecte 1.1

  1.2

  1.3

  2.1

  2.2

  2.3

  3.1

  3.2

  3.3

  -Elaborează proiecte care vizează aspecte

  sociale, culturale şi personale, aplicând

  noţiunile învăţate

  -resurse umane

  Se va lucra cu întreg colectivul de elevi

  -resurse materiale

  Manual +calculator PC

  Soft: SCRATCH 2.8 Fişă de lucru -resurse de timp: 2 h

  -conversaţia

  -explicaţia

  -investigaţia

  -modelarea grafică

  -exerciţii aplicative

  Probe practice prin care elevul

  demonstrează că este capabil să:

  -creeze miniproiecte aplicative la

  noţiunile învăţate

  Evaluare Aplicatie practica-întocmirea unui miniproiect -resurse de timp: 1 h Fişa de evaluare

 • 9

  2. Proiectul didactic pentru lecția de clasa a V-a la Informatică și TIC COLEGIUL TEHNIC „Alexandru Domşa”-Alba Iulia

  Unitate de învăţare : U5. ALGORITMI

  PROIECT DIDACTIC Profesor: CÎMPEAN ADELA

  Disciplina : INFORMATICĂ ŞI TIC

  Titlul programului : Mediul grafic de programare SCRATCH. Calculul mediei aritmetice Tipul lecţiei: Lecţie de consolidare şi evaluare a cunoştinţelor

  Clasa : a V -a A

  Data : 14.11.2017

  Durata : 100 min

  Scopul întregii acţiuni: Consolidarea şi evaluarea cunoştinţelor cu privire la mediul grafic de programare SCRATCH

  Competenţe generale :

  1. Utilizarea responsabilă şi eficientă a tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor

  2. Rezolvarea unor probleme elementare prin metode intuitive de prelucrare a informaţiei

  3. Elaborarea creativă de mini proiecte care vizează aspecte sociale, culturale şi personale, respectând creditarea informaţiei şi drepturile de autor

  Competenţe specifice: 1.2. Utilizarea eficientă a unor componente software

  2.1. Identificarea unor modalităţi algoritmice pentru rezolvarea unor situaţii din viaţa cotidiană, exprimate în limbaj natural

  2.2. Identificarea datelor cu care lucrează algoritmii în scopul utilizării acestora în prelucrări

  2.3. Descrierea în limbaj natural a unor algoritmi cu ajutorul secvenţelor de operaţii şi a deciziilor pentru rezolvarea unor probleme simple

  3.2. Implementarea unui algoritm care conţine structura secvenţială şi/sau alternativă într-un mediu grafic interactiv

  3.3. Manifestarea creativă prin utilizarea unor aplicaţii simple de construire a unor jocuri digitale

  Obiective operaţionale: La finalul lecţiei elevul este capabil : 1. Să scrie un algoritm cu ajutorul blocurilor grafice dintr-un mediu grafic de programare SCRATCH 2. Să lanseze în execuţie scriptul creat

  3. Să utilizeze blocurile de instrucţiuni specifice mediului grafic SCRATCH 2.0

  4. Să configureze un personaj cu mai multe costume

  5. Să creeze o variabilă şi să efectueze operaţii cu aceasta

  6. Să utilizeze operatori aritmetici , relaţionali şi logici

 • 10

  DESFĂŞURAREA LECŢIEI:

  Timp Scopul predării Strategia de

  predare-evaluare Strategii de învăţare Resurse

  5 min Moment

  organizatoric

  Organizarea şi pregătirea clasei- verificarea frecvenţei

  Anunţarea temei/ subiectului

  Anunţarea obiectivelor

  Anunţarea modului de desfăşurare a lecţiei

  -Laptop

  -Videoproiector

  ]5 min Reactualizarea

  cunoştinţelor -Conversaţia

  catehetică.

  Învăţare moderată de profesor

  Care este algoritmul de calcul al mediei aritmetice a trei numere reale?

  Cum adăugăm un decor scriptului creat?

  Cum adăugăm personaje cu mai multe costume?

  Ce blocuri utilizăm pentru a defini o variabilă în mediul SCRATCH?

  Ce blocuri utilizăm pentru dialogul între două personaje?

  Ce blocuri utilizăm pentru a face tranzitia de la un personaj la altul?

  Cum lansăm un script în execuţie?

 • 11

  40min Realizarea sarcinilor

  prevăzute în fişa de

  lucru

  Conversaţia

  euristică

  Algoritmizarea

  Învăţarea prin

  descoperire dirijată

  Instruirea cu

  mijloace vizuale

  Metoda „STAD”

  Metoda „Creioanele

  la mijloc”

  Profesorul coordonează activitatea elevilor:

  Profesorul împarte elevii în 15 grupe de câte doi elevi , carev vor fi repartizaţi la aceeaşi staţie de lucru

  Profesorul împarte elevilor fişele de lucru ,conform anexei , şi căte un creion colorat la fiecare elev

  Fişa de lucru se va rezolva de către profesor împreună cu elevii , utilizând mediul grafic de programare SCRATCH

  Profesorul va utiliza videoproiectorul pentru a parcurge etapele de rezolvare a problemei, şi anume calculul mediei aritmetice a trei numere reale

  Algoritmul de calcul al mediei aritmetice va fi prezentat elevilor sub forma unei poveşti, denumită: POVESTEA MEDIEI ARITMETICE

  Se vor alege din bibliotecă personajele RUBY şi MAYA.

  Se vor alege patru decoruri semnificative pentru derularea poveştii

  Între cele două personaje va avea loc un dialog despre modul de calcul al mediei aritmetice

  Se vor insera sunete pe fundalul scriptului

  Se va cere elevilor să anunţe finalizarea rezolvării sarcinilor din fişa de lucru prin metoda „Creioanele la mijloc” , respectiv când termină, fiecare elev va pune creionul la mijlocul

  mesei

  Se vor face corecturile necesare prin discuţii la nivelul clasei

  -Fişe de lucru

  -Manual

  -Aplicaţia SCRATCH

  -Creioane colorate

  -Calculatoare

  -Videopriector, laptop

  50 min

  Evaluare Evaluare

  Muncă independentă :

  Profesorul împarte elevii în 15 grupe de câte doi elevi , aflaţi la aceeaşi staţie de lucru

  Profesorul împarte elevilor fişele de evaluare ,conform anexei şi explică elevilor modalitatea de lucru

  Elevii vor realiza cu ajutorul aplicaţiei SCRATCH, un script care să calculeze suma a două numere reale.

  Elevii vor salva testul în portofoliul clasei, şi vor încărca testul pe GOOGLE DRIVE, utilizând contul de elev, în folderul TESTE CLASA V

  -Fişe de evaluare

  -Barem de corectare

  -Calculatoare

 • 3. Fişa de lucru la lecţia aleasă

  FIŞA DE LUCRU NR.1

  1. Realizaţi un algoritm de calcul al mediei aritmetice a trei numere reale, cu ajutorul mediului

  grafic de programare SCRTACH, respectând cerinţele de mai jos:

  a. Programul se va derula sub forma unui dialog între două personaje: personajul RUBY,

  care va avea două costume, şi personajul MAYA, care va avea un singur costum,

  personaje pe care le regăsim în biblioteca programului.

  b. Se vor utiliza mai multe decoruri : decor1-este decorul de start al programului, decor2-

  este decorul de final al programului, school1-decorul cu o şcoală şi sala de clasă-

  decorul pentru sala de clasă.

  c. Se vor defini trei variabile : a, b, c , corespunzătoare celor trei numere reale, şi variabila

  MEDIA, pentru media aritmetică .

  d. La final, media aritmetică va fi rotunjită la un număr întreg.

  e. Adăugaţi şi fundal sonor.

  2. Salvaţi scriptul în portofoliul personal, pe discul D:, în folderul CLASA_VA_2017_2018, sub

  denumirea POVESTEA MEDIEI ARITMETICE.

 • 13

  4. Fişa de lucru rezolvată

  FIŞA DE LUCRU NR.1

  REZOLVARE

  1. Se deschide un nou fişier în SCRATCH.

  2. Se creează cele două personaje: RUBY, cu

  două costume , şi MAYA, cu un singur

  costum, prin inserarea lor din biblioteca de

  costume a programului.

  3. Se creează cele patru decoruri astfel: decor1 şi

  decor2 , se vor desena din SCRATCH, iar

  school1 se va insera din bibliotecă, iar SALA

  DE CLASĂ , se va descărca de pe internet un

  desen cu o sală de clasă .

  4. Se începe adăugarea blocurilor în SCRTACH,

  astfel:

  a. în prima etapă , se va selecta

  primul personaj, RUBY, se

  vor adăuga blocurile grafice

  corespunzătoare acţiunilor

  acestui personaj . Trecerea de

  la un personaj la altul se va

  face utilizând expedierea de

  mesaje .

  b. În a doua etapă se va selecta personajul MAYA, şi se vor adăuga blocurile

  grafice corespunzătoare acţiunilor acestui personaj. Acesta va primi

  mesaj1, iar la finalizarea dialogului, se va schimba decorul la sala de clasă,

  şi va trimite mesaj2.

 • 14

  c. În a treia etapă, se ve trece din nou la personajul RUBY, care va primi

  mesaj2, şi îşi va schimba costumul, va continua dialogul şi apoi va

  transmite mesaj3.

  d. Se va trece din nou la personajul MAYA, care va primi mesajul3, şi va

  continua dialogul, expediind mesaj4 şi mesaj5.

 • 15

 • 16

  e. RUBY va primi mesaj5 şi va continua dialogul, apoi va expedia mesaj6.

  f. Personajul MAYA, va primi mesaj6 şi

  va calcula media aritmetică a trei

  numere reale date. Se va expedia

  mesaj7.

  g. Personajul RUBY primeşte mesaj7, şi la finalizarea dialogului transmite

  mesaj8.

 • 17

  h. Personajul MAYA primeşte mesaj8, şi rotunjeşte media aritmetică la o

  valoare întreagă, şi afişează MEDIA. Se va schimba apoi decorul la decor2,

  care este decorul de final, şi se va adăuga din nou un sunet.

 • 18

  5. Probă de evaluare şi baremul de corectare la lecţia aleasă

  FIŞA DE EVALUARE NR.1

  1. Realizaţi un algoritm de calcul al sumei a două numere reale, cu ajutorul mediului grafic de

  programare SCRTACH, respectând cerinţele de mai jos:

  a. Programul se va derula sub forma unui dialog între două personaje din bibliotecă,

  personaje care îşi pot schimba costumele.

  b. Se vor utiliza două decoruri :decor1, şi decor2, care se vor alege din bibliotecă.

  c. Se vor defini două variabile : a, b corespunzătoare celor două numere reale, şi variabila

  SUMA, pentru suma celor două numere .

  d. La final, se va afişa suma .

  e. Adăugaţi şi fundal sonor.

  2. Salvaţi testul în portofoliul personal, pe discul D:, în folderul CLASA_VA_2017_2018, sub

  denumirea TEST_SUMA_nume_prenume.

 • 19

  BAREM DE CORECTARE

  FIŞA DE EVALUARE NR.1

  Nr.

  crt. CONŢINUT PUNCTAJ

  1 Creare personaje 1 punct

  2 Creare decoruri 1 punct

  3 Definire variabile :a,b, SUMA 1 punct

  4 Scrierea codului aferent scriptului cu ajutorul softului

  SCRATCH

  5 puncte

  5 Salvarea fişierului în folderul indicat, cu denumirea :

  TEST_SUMA_nume_prenume

  1 punct

  6 OFICIU 1 punct

  TOTAL : 10 PUNCTE


Recommended