+ All Categories
Home > Documents > PORTOFOLIUinformaticainscoli.ro/lib/exe/fetch.php?media=wiki:...1 Curs: Informatica si TIC pentru...

PORTOFOLIUinformaticainscoli.ro/lib/exe/fetch.php?media=wiki:...1 Curs: Informatica si TIC pentru...

Date post: 19-Feb-2021
Category:
Upload: others
View: 14 times
Download: 1 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 33 /33
1 Curs: Informatica si TIC pentru gimnaziu clasa a V-a PORTOFOLIU Formator: prof. Szabó Zoltan Cursant: prof. Farcaş Florina Marinela Judetul Mureș - Seria 1, Grupa 2 septembrie octombrie 2017
Transcript
 • 1

  Curs:

  Informatica si TIC pentru gimnaziu – clasa a V-a

  PORTOFOLIU

  Formator: prof. Szabó Zoltan

  Cursant: prof. Farcaş Florina Marinela

  Judetul Mureș - Seria 1, Grupa 2

  septembrie – octombrie 2017

 • 2

  MODUL 1. SISTEM DE CALCUL

 • 3

 • 4

 • 5

 • 6

 • 7

 • 8

  MODUL 2. SISTEMUL DE OPERARE WINDOWS

 • 9

 • 10

 • 11

 • 12

 • 13

 • 14

 • 15

  MODULUL 3. INTERNET

 • 16

 • 17

 • 18

 • 19

 • 20

 • 21

  MODUL 4. PAINT

 • 22

 • 23

 • 24

  MODUL 5. SCRATCH

  Cum construim un dreptunghi în scratch?

 • 25

  Cum construim o serie de figuri geometrice in scratch?

 • 26

  Suma a două numere?

  a

  b

  a+b=

 • 27

 • 28

  Modul 6. Metodică

 • 29

  Proiect didactic

  Disciplina:Tehnologia informatiei si a comunicatiilor An şcolar: Clasa: Data: Profesor: Farcas Florina Marinela Unitatea de învăţare: Reteaua Internet Tema lecţiei: Crearea paginilor Web –FrontPage Tipul lecţiei: verificare, predare – invatare Durata: 50 min Locul de desfăşurare: laboratorul de informatică Competente generale:

  C6: Formarea deprinderilor de creare a unei pagini WEB

  Competente specifice: CS1: utilizarea modurilor de vizualizare din FrontPage

  CS2: prezentarea meniurilor si a barelor de instrumente

  CS3: utilizarea operaţiilor de bază necesare realizării construirii unei pagini Web in FrontPage

  CS4: aplicarea operaţiilor de bază necesare pentru realizarea unei pagini – copiere, mutare, ştergere

  CS5: realizarea unor aplicaţii practice

  Nivelul iniţial al clasei:

  elevii si-au format şi dezvoltat deprinderile de utilizare a unui procesor de texte

  elevii si-au format şi dezvoltat deprinderile de utilizare a mijloacelor moderne de comunicare – reţeaua Internet

  Obiective educationale -Obiective cognitive

  elevii sa se familiarizeze cu notiunile de baza ale editorului de pagini Web FrontPage - Obiective afective

  sa manifeste atitudine de implicare activa in desfasurarea lectiei

  sa aprecieze utilitatea cunoasterii notiunilor despre editoare de pagini Web Strategii didactice

  -Principii didactice:

  -principiul asigurării progresului gradat al performanţei

  -principiul conexiunii inverse

  -principiul participării şi învăţării active

  -Metode de învăţare:

  -conversaţia (CV)

  -explicaţia(Exp)

  -exerciţiul(Ex)

 • 30

  -problematizarea (Pr)

  -Procedee de instruire:

  -conversaţia de consolidare

  -problematizarea prin crearea de situaţii problemă

  -exerciţiul de consolidare-Forme de organizare:

  -frontală

  -pe grupe (2 elevi)

  -Resurse materiale:

  -fişe de lucru cu set de aplicaţii (exerciţii pe grade de dificultate)

  -calculator

  -soft educational

  - curs audio oferit de site-ul Microsoft

  -Material bibliografic:

  -pentru elevi:

  -Tehnologia informatiei si a comunicatiilor – manual clasa a IXa

  , Mariana

  Milosescu

  -pentru profesor:

  -Metodica predării Informaticii şi Tehnologia Informaţiei: Carmen Petic,

  Ştefania Crăcinescu, Daniela Popa

  - Tehnologia informatiei si a comunicatiilor – manual clasa a IXa

  , Mariana

  Milosescu

  - Microsoft FrontPage: David Plotikin-Teora

  - Curs audio oferit de site-ul Microsoft

  -Elemente de metodica predarii informaticii in scoala,C.Petre, C.Boboila,

  editura Dova ,1997

  -Metode de evaluare:

  -evaluare continuă pe parcursul lecţiei(fişa de lucru şi calculatorul)

  Desfăşurarea activităţii:

 • 31

  I.PREGATIREA LECTIEI

  - întocmirea proiectului didactic

  - pregătirea softului educational

  - pregătirea fiselor de lucru

  II. STRUCTURA LECTIEI PE SECVENTE DE INSTRUIRE

  CS Min Activitatea desfasurata de profesor Activitatea elevilor

  MI

  2’ 1.MOMENT ORGANIZATORIC

  - verificarea frecventei elevilor si a tinutei

  acestora

  - verificarea existenţei şi operaţionalităţii

  resurselor materiale

  - elevii raporteaza absentii si motivele

  absentarii lor

  - semnaleaza eventualele defectiuni

  tehnice

  CV

  5

  10’ 2. VERIFICAREA CUNOSTINTELOR

  din lectia anterioara

  Profesorul distribuie elevilor fisa de lucru individual

  Elevii completeaza fisa data in timpul

  acordat

  Pr

  CS1

  25’ 3. PREDAREA–INVATAREA LECTIEI NOI

  Profesorul prezinta titul lectiei si subiectele

  acesteie; introduce notiunile noi prin

  intermediul prezentari Power-Point.

  Tema lecţiei: Crearea paginilor Web –

  FrontPage

  Subiecte lectiei:

  1. Introducere. Utilizarea modurilor de

  vizualizare din FrontPage

  • Modul explorer • Modul editor

  2.Lansarea aplicatiei FrontPage

  3.Interfata FrontPage. Prezentarea

  meniurilor si a barelor de instrumente

  4. Construirea unei pagini Web

  5. Adaugarea si formatarea textului

  Elevii urmaresc prezentarea Power Point si

  noteaza in caiete.

  La solicitarea profesorului, isi exprima

  parerea despre scopul crearii unei pagini

  Web.

  Observa pe calculator modul de vizualizare

  din FrontPage- modul explorer si modul

  editor

  Elevii urmaresc prezentarea meniurilor si a

  barelor de instrumente din FrontPage

  E

  Cv

  Obs

 • 32

  CS Min Activitatea desfasurata de profesor Activitatea elevilor

  MI

  CS2

  CS3

  CS4

  CS1

  CS2

  CS3

  CS5

  11’ 4. FIXARE

  - Profesorul preopune spre rezolvare fisa de

  aplicatii(anexa)

  - Profesorul invita elevii sa urmareasca curs

  audio oferit de site-ul Microsoft pentru asi

  fixa notiunile prezentate in lectie

  - Elevii citesc si rezolva sarcinile propuse.

  - Elevii citesc si asculta explicatiile oferite

  de asistent

  Obs

  Ex

  1’ 5. NOTAREA ELEVILOR

  - profesorul realizeaza observarea

  sistematica a activitatii elevilor

  -elevii care au desfasurat la ora o activitate

  eficienta sunt notati in agenda profesorului

  cv

  1' 6.TEMA PENTRU ACASA

  -profesorul propune tema pentru acasa:

  pagina 159 manual1,2,3,4,5,6

  -elevii noteaza in caiete tema pentru acasa

 • 33

  Numele si prenumele elevului:

  Fisa de lucru individuala

  Timp de lucru: 10 min

  Adevårat/Fals:

  1. Un browser este un program client numai pentru serviciul web.

  2. O paginå Web este un fisier care contine text ASCII si coduri de control.

  3. O paginå care contine imagini grafice si video este o paginå dinamicå.

  4. La conversia unui document Word în format HTML nu se pierd formatårile textului si ale obiectelor.

  Completati:

  1. O colectie finitå de pagini Web se numeste ....................................

  2. Browserul sistemului de operare Windows se numeste ..................................

  3. Limbajul folosit pentru crearea paginilor Web se numeçte .............

  4. Pentru a obtine în timp real o informatie variabilå într-o paginå Web se foloseste tehnologi..................

  5. Textul derulant este un efect ............. de animatie.

  Alegeti råspunsul corect:

  1. Titlul paginii Web se scrie în:

  a) corpul paginii b) antetul paginii c) blocul paginii

  2. Tehnologia folositå pentru a obtine pagini dinamice se numeste:

  a) GIF b) JPEG c) CGI

  3. Pentru a crea pagini cu un design uniform folositi:

  a) sablonul de paginå b) stilul compozitiei c) foaia de stil


Recommended