Home >Documents >Organizarea intreprinderii

Organizarea intreprinderii

Date post:29-Jun-2015
Category:
View:519 times
Download:32 times
Share this document with a friend
Transcript:

Organizarea intreprinderii

ORGANIZAREA UNITATII ECONOMICE PROFESOR: CAPRITA MARILENA ELEVI: RATA GABRIEL SI TIMOFTE ANDRA CLASA: A IX-A B

Organizarea intreprinderiiy Organizarea intreprinderii cuprinde 2 parti :

- organizarea formala - organizarea non-formala Organizarea formala la randul ei este formata din : 1. Organizarea procesuala 2. Organizarea structurala

Organizarea procesualay

Organizarea procesuala stabileste procesele necesare in intreprindere pentru indeplinirea obiectivelor acesteia. Elemente componente : - obiective fundamentale ( Firma x isi propune sa realizeze 2000 produse/an ) - obiective principale ( asimilarea unor noi produse ) - obiective secundare ( asimilarea unui anumit produs pana la data x ) - obiective specifice ( stabilirea consumului de materie prima ) - obiective individuale ( stabilirea normei de lucru a unui angajat )

Efectele organizarii procesualey 1. Functiunea : - cuprinde totalitatea activitatilor

omogene / complementare prin care se indeplinesc obiectivele principale. Cel care a descoperit prima oara functiunile intreprinderii este Henry Fayol. ( Functia comerciala, de marketing etc. ) y 2. Activitatea : - reprezinta atributiile omogene prin care se indeplinesc obiectivele secundare. ( salarizarea ) y 3. Atributiile : - reprezinta ansamblul sarcinilor executate periodic de un personal specializat intr-un domeniu restrans prin care se indeplinesc obiectivele specifice. Exemple : calcularea necesarului de materie prima. y 4. Sarcina de munca este componenta de baza a unui proces de munca simplu sau complex prin care se indeplinesc obiectivele individuale . ( Norma de timp a unui angajat )

Organizarea structuralaEste un mod de asezare a unor subdiviziuni organizatorice intr-o forma care sa permita realizarea obiectivelor intreprinderii. Elementele de baza sunt : - postul de munca - functia - ponderea ierarhica - compartimentul - relatiile organizatorice - nivelul ierarhic

Organizarea structurala POSTUL DE MUNCAPostul de munca sarcinilor, competentelor , responsabilitatilor ce revin permanent si in mod organizat unui salariat pentru realizarea obiectivelor individuale. Elementele postului : -> obiectivele -> sarcinile -> competentele -> responsabilitatile

Organizarea structurala POSTUL DE MUNCAObiectivele postului de munca se gasesc in fisa postului :- rolul ce revine titularului in post in realizarea obiectivelor de ansamblu ale intreprinderii. - exprimari cantitative. Sarcinile sunt niste procese de munca simpla. ( agent de vanzari, tinichigiu, confectioner ).

Organizarea structurala POSTUL DE MUNCACompetentele se impart in : 1. Autoritatea formala : -> limitele intre care titularul postului poate decide. -> libertatea decizionala a titularului postului. 2. Competente profesionale -> nivelul de pregatire. -> experienta profesionala.

Organizarea structurala POSTUL DE MUNCAResponsabilitatile reprezinta obligatiile de a indeplini sarcinile ce deriva din obiectivele postului.

Responsabilitati : - materiale - disciplinara - penala

Organizarea structurala POSTUL DE MUNCA

Triunghiul de aur al organizarii

OBIECTIVE

Responsabilitati

Organizarea structurala POSTUL DE MUNCAFISA POSTULUIFisa postului este un document al structurii organizatorice , ea face parte din regulamentul de organizare si functionare. Ea se semneaza la angajare de catre angajat si angajator si este obligatorie. Partile fisei postului : 1. Cerintele postului : studii, vechimea necesara, calitatile personale. 2. Descrierea postului : functia titularului postului, compartimentul, descrierea sarcinilor, descrierea responsabilitatilor, limitele de competenta, relatiile ierarhice, relatiile functionale.

Organizarea structurala FUNCTIAFunctia reprezinta totalitatea posturilor care auaceleasi caracteristici principale si care sunt in subordinea unei persoane din structura organizatorica a intreprinderii. Tipuri de functii : 1. Functiile de conducere cuprind sarcini de coordonare, control, luarea deciziilor avand grad mare de responsabilitate si competenta. Ex : contabil-sef, maistru , director comercial.

Organizarea structurala FUNCTIATipuri de functii de conducere : - functii de nivel superior ( directorii pe functiuni ) - functii de nivel mediu ( sefii de servicii , sefii de sectie ) - functii de nivel inferior ( sef depozit, sef echipa ) 2. Functii de executie Ele presupun indeplinirea unor sarcini, rezolvarea de probleme. Exemple : muncitor, inginer, tehnician, instructor auto.

Organizarea structurala PONDEREA IERARHICAPonderea ierarhica se defineste prin numarul de persoane conduse in mod direct de catre un manager. - la nivelurile superioare : 4-8 subalterni - la nivelurile de baza creste pana la 20-30 muncitori.

Organizarea structurala COMPARTIMENTUL DE MUNCACompartimentul de munca reprezinta o grupare de persoane care realizeaza activitati omogene sau complementare si contribuie la realizarea acelorasi obiective si sunt subordonate aceluiasi manager. Clasificare : 1. In functie de obiectivele atribuite - Compartimentele operationale realizeaza produse sau parti ale produselor. ( sectia de productie, atelierul, laboratorul, magazii ). - Compartimenele functionale pregatesc deciziile conducerii intreprinderii si acorda asistenta de specialitate. ( biroul , serviciul, departamentul )

Organizarea structurala COMPARTIMENTUL DE MUNCABiroul se constituie pentru activitati omogene (minim 5 persoane ). Serviciul se organizeaza pentru realizarea unor activitati omogene cu un volum mare de munca sau pentru activitati complementare care necesita o conducere unitara ( minim 8 persoane ). Sectia reprezinta un compartiment operational in cadrul caruia se executa fie un produs , fie o parte a procesului tehnologic. Atelierul reprezinta un compartiment operational construit independent sau in cadrul unei sectii de productie si reuneste mai multe locuri la care sa fie executata.

Organizarea structurala COMPARTIMENTUL DE MUNCA2. In functie de structura interna si de modul dedistribuire a competentei ierarhice - Compartimentele de baza reprezinta o grupare simpla de persoane, asupra carora isi exercita autoritatea numai seful respectiv, subalternii avand exclusivitate sarcini de executie. - Compartimentele de ansamblu reprezinta o grupare de persoane din care o parte poate fi subordonata direct sefului de compartiment, iar o alta parte indirect prin intermediul sefului unui compartiment de baza.

Organizarea structurala COMPARTIMENTUL DE MUNCA3. Dupa natura competentelor - Compartimentele ierarhice : in cadrul lor managerii acestora dispun de autoritate ierarhica asupra managerilor compartimentelor situate pe o treapta inferioara si astfel au dreptul sa dea ordine , dispozitii. - Compartimentele functionale : managerii acestora dispun de autoritate functionala in raport cu alte compartimente, avand astfel posibilitatea de a da indrumari, instructiuni in domeniile in care sunt specializati. - Compartimentele de stat major : au rolul de a acorda asistenta de specialitate conducerii unitatii, elaborand studii, analize care sa ajute la pregatirea deciziilor.

Organizarea structurala RELATII ORGANIZATORICERelatiile organizatorice reprezinta relatiile structurale care se stabilesc intre diferite subdivizuuni organizatorice datorita necesitatii unui schimb permanent de informatii. Clasificare : 1. Din punct de vedere juridic - Relatii formale sunt stabilite prin ROF ( Regulamentul de organizare si functionare ). - Relatii informale se stabilesc arbitrar, nu sunt prevazute in ROF.

Organizarea structurala RELATII ORGANIZATORICE2. Dupa continutul informatiilor transmise - Relatii de autoritate a) Relatii ierarhice se stabilesc intre 2 compartimente si decurg din delegarea de competente pe care un compartiment le are fata de celalalt. b) Relatii functionale se stabilesc intre 2 compartimente in care exista autoritate functionala, acestea asigura coordonarea unitara a activitatii de ansamblu, complementare celor ierarhice. c) Relatii de stat major apar cand unor persoane sau grupuri li se incredinteaza de catre managementul intreprinderii sarcina solutionarii unor probleme care afecteaza obiectivele unuia sau mai multor compartimente.

Organizarea structurala RELATII ORGANIZATORICE- Relatiile de cooperare au caracter facultativ, se manifesta in general intre posturile situate pe acelasi nivel ierarhic insa care apartin unor compartimente diferite, in vederea planificarii unor probleme ce apar intr-o activitate curenta. - Relatiile de reprezentare se stabilesc intre compartimentele de pe niveluri ierarhice - Relatii de control apar si functioneaza intre compartimentele specializate care au ca atributii efectuarea controlului.

Organizarea structurala NIVELUL IERARHIC1. Nivelul ierarhic este reprezentat de totalitatea subdiviziunilor organizatorice situate la aceeasi distanta ierarhica fata de propria intreprindere. 2. Piramida ierarhica este totalitatea treptelor ierarhice si legaturilor structurale dintre compartimentele de munca aflate pe diferite niveluri ierarhice. Piramida ierarhica poate fi : - inalta ( nr mare de niveluri ierarhice ) - aplatizata ( nr mic de niveluri ierarhice )

Organizarea structurala NIVELUL IERARHICAdunarea generala Consiliu de administratie

Comitetul de directiePresedintele consiliului de administratie

Director executiv Compartimente functionale Compartimente operationale Piramida aplatizata

Piramida inalta

SFARSIT

Click here to load reader

Embed Size (px)
Recommended