Home >Documents >Noi San Suctre 27

Noi San Suctre 27

Date post:07-Apr-2018
Category:
View:212 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • 8/4/2019 Noi San Suctre 27

  1/29

 • 8/4/2019 Noi San Suctre 27

  2/29

 • 8/4/2019 Noi San Suctre 27

  3/29

  Vi phng chm: Hnhng v mt mi trngx hi lnh mnh cho tuitr, nm 2011 cng v nh nc ta chnlm nm thanh nin.Ti sao 2011 l nmthanh nin?2011 l nm c nhiu s kin

  chnh tr quan trng ca t ncv tui tr Vit Nam, l nm dinra i hi ng ton quc ln thXI, bu c Quc hi kha XIII, knim 80 nm thnh lp onTNCS H Ch Minh, 70 nm thnhlp i TNTP H Ch Minh, v 55nm truyn thng Hi LHTN VitNam. Vi nhng ngha cao cy, 2011 ha hn s l nm thanhnin chy ht mnh cng nhngkht vng v nhit huyt tui tr.

  Mc tiu nm thanhninTo mi trng thun li tiptc pht huy mnh m vai tr xungkch, tinh thn t nguyn cathanh nin trong lao ng sngto, m nhn v thc hin cccng trnh, phn vic thanh nintham gia pht trin kinh t - x hi,gi vng quc phng, an ninh, trtt x hi.

  Thc y s quan tm, chm lo

  ca cp y, chnh quyn, ccngnh, cc cp v ton x hi t c u t tp trung, mnhm hn cho cng tc bi dng,

  gio dc th h tr, gp phn xydng ngun nhn lc tr c chtlng phc v cng nghip ha,hin i ha v hi nhp quc t.

  Xy dng t chc on TNCS HCh Minh vng mnh xng ngi d b tin cy ca ng, thc

  s l trng hc x hi ch nghaca thanh nin, p ng yu cuthi k y mnh cng nghipha, hin i ha v hi nhpquc t. Pht trin mnh m cct chc thanh nin do on lmnng ct tng cng on kt,tp hp thanh nin.

  Nhit huyt Ngoi

  thngNm Thanh Nin 2011 c l s lmt nm ghi li nhiu du n knim i vi lp sinh vin nngng FTU bi nhng hot ngthit thc v ngha, th hin tinhthn u cn thanh nin c, ukh c thanh nin nh ngy hnhng V ngi ngho, hin munhn o, ngy thanh nin hnh

  ng v mi trngNm Thanhnin 2011 vi rt nhiu chngtrnh th v cho n chng ta, l

  nm m tui tr Ngoi Thng hy

  tch cc ha mnh vo khng khsc si ca c nc, th hin trtu, bn lnh v tinh thn tnhnguyn ca thanh nin trn khpcc mt trn.

  FTUers, hy l nhng ngi tin phong trong lp ngi y nhithuyt y!

  HNG MT

  2 | SC TR

  | NM THANH NIN 2011

 • 8/4/2019 Noi San Suctre 27

  4/29SC TR | 3

  NM THANH NIN 2011 |

 • 8/4/2019 Noi San Suctre 27

  5/29

 • 8/4/2019 Noi San Suctre 27

  6/29

 • 8/4/2019 Noi San Suctre 27

  7/29

 • 8/4/2019 Noi San Suctre 27

  8/29

  chng ti t chc u n hn, l

  tr con a no cng ho hc

  c hc ton, hc ting Anh.

  Nhng c gio Mai, Co,

  Quyn...s lm chng n nh mi

  cho m xem. Hm nay mt mnhti li cng l con trai i o

  ng, mt qu m chng dm

  ku!24.07...Bo v, tri ma to qu. sng dy

  m mt ra thy bn b l nc.

  Cm gic mnh ging nh robin-

  son trn o hoang. Mi ngi bt

  u lo lng, ku ca v s phi li

  thm vi ngy, lm ti thy stress

  v lo lng qu! m giao lu vn

  ngh, c i ln t sng, karaoke

  kiu, v cng th v.25.07...Ti c v trch nhim khng?Th pho khi nhn c tin mi

  ngi v n ni an ton :)!Ngi ch mt mng c bui ti,

  cui cng anh iu cng kt thcv Karaoke. Bt chp ti, Huyn

  vi Hng ht i v i mi m

  nay phng nam sang phng n

  chi tr ni tht. Nhiu chuyn hay

  ho qu!27.07...Hai ngy cui vui qu! m qua

  phng n chun b mt bt ng

  cho phng nam...nhng cc bn

  phng nam mang li bt ng

  cc ln cho phng n...7h30' Chng ti ang trn xe ra

  th x Cao Bng. Khi cm xc ln

  ln, tht kh vit thnh li. Ch

  bit rng y l mt chuyn i

  ng nh, t nht th vi bn thn

  ti, l ci g tht c bit,

  chuyn i cho nhng ln u tin.

  Cho nh Tng Ct, ti ra v trongu vn ghi nh li em, cu b

  bng nhng "Ch Hng i, ch v

  ko c qun em nh". , lm sao

  ch qun c!

  The last two days were such

  unforgettable nights!Nhng bnh xe ngng quay, v

  dnh mt gc nh cho nhng ni

  nh12 ngyT nh tht nhiu th T nh

  cu, c gi tc x v m ang,

  ngi nm cnh t v m t mi

  m, ngi sn sng in cng t.

  T nh ci m chng ta cng

  say, nh c b vai cu t da

  vo khc khi ti thn...Ch nh em, c gi trn trn, ng

  yu.Ch nh c nhng cu chuynkhng u khng cui ca chng

  ta, nh nhng lc ba chng ta ngi

  cng nhau, chia s cng nhau...Nh em Co hay bng ma vi

  mnh, nh em Quyn vi mn ko

  c ch no i, nh ung nt,

  nh tnh yu i ch qun trng

  ch, hu u m c v m

  ang...Nh ht c phng n khng lcno im ng. Nh i qun nh nh

  v nham him bn phng nam...Nh nhng bui i lm ng

  c nghe cc bn nam b tc

  cho mt lot kin thcNh c bui ti mt in, ngng

  u ln thy ci qut trn quay

  quay m s xanh mt, ri t dng

  c l nhy nht nh in ch v...c

  inT nh c bui ti ngi ni chuyn

  vi cu Nh bn tay ai thtlnh, c cht m h chng bit l

  m hay l tht V nh, nh c

  nhng ci tn ht sc "d thng"

  nh V tht ln, Bch t, L Ch

  Vinh. Thm c mi sng c cc

  bn gi dy, thm c hu cn

  cng i super x ta.Ln th 2 i tnh nguyn...Chuyn i ny thc s lm t thay

  i rt nhiu...t cch ci cng

  nghip, cch quan tm n mi

  ngi cho n cch km ch bn

  thn. Bit lo lng hn cho mt vi

  ai . Cm gic tuyt vi nht c l

  vn l khi ph b ton b nhng

  lut l do chnh mnh ra, t mt

  ngi i trng gng mu tr

  thnh k cm u phng n ni

  lon :))...Vui lm mi ln v ra civin cnh i trng ng ln t

  kim im trc ton i.Cm n tht nhiu 20 con

  ngi, 20 tnh cch, t s nh!V DIM HNG

  SC TR | 7

  NM THANH NIN 2011 |

 • 8/4/2019 Noi San Suctre 27

  9/298 | SC TR

  | LIFESTYLE

 • 8/4/2019 Noi San Suctre 27

  10/29SC TR | 9

  LIFESTYLE |

 • 8/4/2019 Noi San Suctre 27

  11/29

 • 8/4/2019 Noi San Suctre 27

  12/29

 • 8/4/2019 Noi San Suctre 27

  13/29

 • 8/4/2019 Noi San Suctre 27

  14/29

 • 8/4/2019 Noi San Suctre 27

  15/29

  Tuy mi c t chc mt ln,nhng gameshow chng

  khon I-invest! ca CLB Chngkhon li nhiu n tngtt p. Gameshow l mt snchi b ch cho ton th ccbn sinh vin am m chngkhon, ng thi l ni gp gth v cng giao lu hc hi,cng chia s nhng kin thc,cng nh kinh nghim u t.Qua gameshow, cc bn sinhvin c c hi rn luyn nhng

  k nng mm nh: thuyt trnh,phn bin, lm vic nhm,phn tch, nhn nh,...; chc tp v trau di kin thcchng khon vi nhngchuyn gia c kinh nghim, cbit c th sc vi khonu t ln n hng trm triung. Khng nhng vy, I-invest! cn em li nhng chi ngh nghip tng lai v

  gip bn th hin nng lc bnthn trc mt nh tuyn dnghng u v lnh vc ti chnh -chng khon. Gameshow khing bng vng np n trongu thng 4 v d kin t chcm chung kt vo cui thng5.

  Vo u thng 4 ny, cuc thiBeePro s bt u vi vngn, vng s loi s din ra

  vo khong cui thng 4.BeePro l cuc thi hng bin

  bng ting Anh c CLBTing Anh EC t chc hngnm dnh cho i tng hcsinh, sinh vin trn ton HNi. y l mt cuc thi rt hpdn v kch tnh, thu ht cs quan tm, ch ca ngo cc bn tr c nim amm ni Ting Anh. n vicuc thi ny, cc bn khng chc kh nng nng cao kh

  nng thuyt trnh, hng bin mcn gip bn tch ly thmc nhiu kin thc v khoahc, x hi vi rt nhiu ch hay v c tnh thi s. Vngchung kt s din ra gm 3phn v d kin t chc vocui thng 5.

  L mt trong nhng hot nggy c nhiu s ch nhtt pha cc FTUers, Siu thvic lm l ngy hi tuyndng dnh cho doanh nghipv sinh vin, c nhn kinh ttrn a bn H Ni c tchc thng nin bi Cu lcb Ngun nhn lc trc thuc

  on trng i hc NgoiThng .Chng trnh s gipcc bn sinh vin, c nhnthc hin c m t thn lpnghip qua nhng t vn, kinh

  nghim, k nng cn thit ttin v sn sng hn khi vtqua cc yu cu kht khe tpha nh tuyn dng. Bn cnh, chng trnh cng to chi cc bn khng nh sctr, th hin chnh mnh khi ngtuyn vo nhng cng vic, vtr x hi ph hp vi nng lc

  v s nguyn ca bn thn.

  Din ra vo thng 4 hng nmvi 3 vng thi v mt s hotng bn l. Cuc thi sinh vinnng ng ca clb sinh vinnghin cu khoa hc YRCcng l mt c hi khng nhbn thn m cc FTUers khng

  th b qua. y l mt snchi tr tu, b ch v th vdnh cho sinh vin ni chungcng nh sinh vin khi ngnhkinh t ni ring. ng thi,cuc thi hi vng l cu ni chosinh vin ti cc trung tm, tchc v cc doanh nghip cmi quan tm c bit ti thh tri thc tr.

  MAI HNGXUXU

  14 | SC TR

  |I SNG HCNG

 • 8/4/2019 Noi San Suctre 27

  16/29

 • 8/4/2019 Noi San Suctre 27

  17/29

  Nguyn nhn ln nht ca cuckhng hong tin t trong khu vcs dng ng Euro l hu nh ttc cc nc tham gia khu vctin t ny vi phm cc quy tcring do chnh h t p t.

  Theo tiu chun c thng quanh mt phn ca lin hip kinh tv tin t ny th n chnh phkhng c vt qu 60% GDPvo cui mi nm ti chnh.Tng t, thm ht ngn schca chnh ph hng nm khngc vt qu 3% GDP. Tuynhin ch c 2 trong s 16 qucgia ca khu vc ng Euro l Lux-embourg v Phn Lan thc thic c hai quy tc . S "vt

  ro" tp th ny l mt trongnhng nguyn nhn chnh khinchu u ri vo vng xoy cakhng hong ti chnh. Cho ncui nm 2010, tng gi tr n cakhu vc s dng ng Euro

  chim ti 84% GDP ca khi vngy cng khin gii u t lo

  lng

  Tng n cng ca Hy Lp - im

  bng pht u tin ca khnghong n chu u l 236 t laM, chim ti 115,1% GDP (2009)v thm ht ngn sch mc13,6% tng sn phm quc ni.

  Tuy nhin, nu xt v con s tuyti th mn n ca Hy Lp vncha thm vo u so vi hainc lng ging Ty Ban Nha vB o Nha. B o Nha n tngcng 286 t la M, cn Ty Ban

  Nha ln ti 1100 t la M,gp hn bn ln mn n ca HyLp. Nc ny ang c t l thtnghip ln ti 20% v c nn kinht gn nh yu nht chu lc.

  Khng hong n ti chu u l mt trong nhngcu chuyn ni bt nhtca kinh t th gii trongnm 2010. Bng pht tHy Lp, cuc khnghong ny c nhng

  nh hng su sc nnn kinh t lc a gi,trong khng thkhng k ti nhng tcng i vi ng tinchung ca khu vc, ngEuro. V th l mt trongnhng ng tin chcht trn th gii ca Eu-ro b nh hng rasao bi cuc khnghong n ny?

  16 | SC TR

  | KINH T

 • 8/4/2019 Noi San Suctre 27

  18/29

 • 8/4/2019 Noi San Suctre 27

  19/29

 • 8/4/2019 Noi San Suctre 27

  20/29

 • 8/4/2019 Noi San Suctre 27

  21/2920 | SC TR

  | VIC LM

 • 8/4/2019 Noi San Suctre 27

  22/29SC TR | 21

  VIC LM |

 • 8/4/2019 Noi San Suctre 27

  23/29

 • 8/4/2019 Noi San Suctre 27

  24/29

 • 8/4/2019 Noi San Suctre 27

  25/29

 • 8/4/2019 Noi San Suctre 27

  26/29

 • 8/4

Click here to load reader

Embed Size (px)
Recommended