+ All Categories
Home > Documents > DEZVOLTAREA SISTEMULUI URINAR

DEZVOLTAREA SISTEMULUI URINAR

Date post: 04-Jan-2016
Category:
Upload: michi
View: 121 times
Download: 2 times
Share this document with a friend
Description:
DEZVOLTAREA SISTEMULUI URINAR. S 3-4 Derivă în ansamblu la vertebrate din: Mezodermul intermediar(R,uretere) Sinusul urogenital(VU, uretra) După plic.transv. MZ intermediar migrează ventral, îşi pierde conexiunea cu somitele şi masa laterală Cordoanele nefrogene  din MZ intermediar - PowerPoint PPT Presentation
17
DEZVOLTAREA SISTEMULUI URINAR
Transcript
Page 1: DEZVOLTAREA SISTEMULUI URINAR

DEZVOLTAREA SISTEMULUI URINAR

Page 2: DEZVOLTAREA SISTEMULUI URINAR

S 3-4

Derivă în ansamblu la vertebrate din:– Mezodermul intermediar(R,uretere)– Sinusul urogenital(VU, uretra)

• După plic.transv. MZ intermediar migrează ventral, îşi pierde conexiunea cu somitele şi masa laterală

• Cordoanele nefrogene– din MZ intermediar– se întind din reg.cefalicăreg caudală segmentează metameric

tube neuralcavité amniotiquemésoblaste para-axial somite mésoblaste intermédiairevésicule vitteline

12345

4.cordon néphrogène détaché dumésoblaste para-axial

1.mésoblaste para-axial2.mésoblaste intermédiaire3.mésoblaste latéral4.processus notocordal

Page 3: DEZVOLTAREA SISTEMULUI URINAR

FORMAREA SCHIŢEI RENALE

• succesiune cranio-caudală• trei componente urinare:

– Pronefros– Mezonefros– Metanefros

• “schiţa embrionară”↔ «holonéphros». – Pronefros + Mezonefros tranzitorii– Metanefros rinichiul definitiv– Resorbţia mezonefrosului (parţială) org.

genitale – dispuse în reg. diferite, dar în continuare– Involuează succesiv (Pronefros S3,4;

Mezonefros S4-16);– Metanefros – evoluează S4 naştere

pronéphros en régressionmésonéphros en régressioncanal de Wolffcordon néphrogènebourgeon urétéralblastème métanéphrogène endéveloppementbourgeon hépatiquecloaque

1a1b2345

67

Page 4: DEZVOLTAREA SISTEMULUI URINAR

PRONEFROSUL

= ap. urinar definitiv la peşti• La om – schiţat rudimentar nefuncţional• Apare în reg. cervicală (Mz interm)

somitele 7-14 (v.C7) “ R cervical”• S4 se segmentează 7 -10perechi

nefrotoame (alungesc, tunelizează) tubii pronefrici:

– extem.lat – se uneşte cu tubul subiacent ductul pronefric (mezonefric)

– extem. medială - se deschide în cav. celomică

• Concomitent arterele intersegmentare (20) se capilarizează glomerulii celomici

• La peşti - filtrarea urinei din sg glomerulului spre celom tubii pronefrici duct pronefric cloacă mediu extern

• La om involuează S4

cordon néphrogènecanal mésonéphrotiquemésonéphrosintestincloaquenéphrotomes en régressionvésicule vittelineallantoïdeabouchement du canalmésonéphrotique dans le cloaque

121+2345678

Page 5: DEZVOLTAREA SISTEMULUI URINAR

MEZONEFROSUL – R tranzitoriu• caracteristic peştilor superior, amfibiene• La om – funcţional – câteva săptămâni• Apare între somitele 14-16(v.C7T3,L4)

”R toracal”• fiecare nefrotom 2-3 tubi mezonefrici:

– extem.lat – se uneşte cu tubul subiacent ductele mezonefrice Wolff cloacă

– extem. medială - devine sferică invaginează capsula mezonefrică arteriola intersegm. glomerulul vascular

– Capsula+Glom =corpusculul mezonefric (unit. secretorie)

– Corpuscul +tub=nefronul (unit.excretorie)

tube neuralnotochordeaorte dorsalemésentère dorsalintestinectodermesomiteveine cardinale postérieurecanal mésonéphrotique (de Wolff) tubule mesonéphrotiquecrête urogénitale

1234567891011

veine cardinale postérieureaortecrête urinairecanal mésonéphrotique (de Wolff)vésicule mésonéphrotiqueveine sous cardinalecrête génitalemésentère dorsalintestintubule mésonéphrotiquebranches artérielles de l'aorteglomérulecapsule de Bowman

12345678910111213

Page 6: DEZVOLTAREA SISTEMULUI URINAR

• La om – urina f. redusă; filtrare glomerul capsulă tubi ducte cloacă lichid amniotic

• dez. maximă S7• formează creasta urogenitală:

– segm. lateral urinar (duct+tubii mezonefrici)

– segm. medial gonadal

• S6(♀♂) – prin invaginarea epiteliului celomic apar ductele paramezonefrice Muller (ant-lat de Wolff)

11.crête urogénitale

intestinmésentère dorsalcrête génitalecrête urinairecanal mésonéphrotique de Wolffcanalicules mésonéphrotiquesaorte

891011121314

ligament diaphragmatiquemésonéphroscanal de Müllercanal de Wolfftubercule de Müllergonade indifférenciéeligament inguinalsinus urogénitalbourrelet génital (insertion du ligament inguinal)

123456789

ligament diaphragmatiquemésonéphrosgonadecordon urogénitalmésentère dorsalcanal de Müllermétanéphroscanal de Wolffligament inguinalintestin

12345678910

Mésovarium

Méso salpinx

Méso-urogénital

Page 7: DEZVOLTAREA SISTEMULUI URINAR

• S8 - involuţia diferenţiată pe sexe:– ♂ ductele Wolff edifică tractul

genital (ductele Muller dispar)– ♀ductele Muller formează tractul

genital, restul dispare– La ♂+ ♀ segm. distal al ductelor

mezonefrice ureter, VU

époophoreparoophoreligament utéro-ovariencanal de Wolff dégénérékyste de Gartnerhymenligament lombo-ovarientrompe utérine (pavillon)hydatide sessile de Morganiuutérusligament rondvagininsertion du ligament rond au niveau des bourrelets labio-scrotaux

12345678910111213

12345678910A

appendice épididymaireappendice testiculairecanal de Müller régressécanal déférentvésicule séminalecanal éjaculateurparadidymegubernaculum testisutricule prostatiqueface postérieure du sinus urogénital (=> utricule prostatique)colliculus seminalis (veru montanum

Page 8: DEZVOLTAREA SISTEMULUI URINAR

METANEFROSUL – R definitiv

S4 în dreptul somitelor 27-28 (vL5 –S1)• dublă origine:

– din mug. Ureteral

– Masa metanefrogenă

Mugurele ureteral:– diverticul din ductul Wolff) în masa

metanefrogenă dilată pelvisul renal (succesiune de diviziuni dicotomice) calice >, calice <, ducte papilare Belini tubii colectori

căile excretoare

4.bourgeon urétéral5.blastème métanéphrogène endéveloppement

uretèreblastème métanéphrogènepetit calicegrand calicebassinettubes collecteursconduit papillaire1er division dichotomique(2 branches)2ème division dichotomique(4 branches)3ème division dichotomique(8 branches)4ème division dichotomique(16 branches)résorption des divisionsprécédentes (16 branches)

1234567a

b

c

d

e3.petit calice5.tube collecteur8.tube contourné distal9.tube contourné proximal

Page 9: DEZVOLTAREA SISTEMULUI URINAR

Masa metanefrogenă(metanefrică)– înconjoară fiecare ramificaţie

tubulară mase metanefrice proprii nefronii (corpuscul+tub renal)

– se org. şi capsula renală

– unirea maselor metanefrice proprii rinichiul lobat (vârsta de 2-3ani)

– iniţial R – formă sferică cilindrică se aplatizează

– F-ţia renală/ din L3 urina f.diluată 40ml/24h în lichidul amniotic

tube collecteurlumière du tube collecteurcondensation du blastème métanéphrogène en agrégats cellulairescoiffe de tissus métanéphrogènevésicule rénalenouvelle bifurcation dichotomiquepartie jonctionnelle du tubecollecteurvésicule métanéphrotiquetransformée en tubemétanéphrotiquecapsule de Bowmanartérioletube contourné proximaltube contourné distaltube droit proximaltube droit distal

11a2

3456

7

8910111213

3.petit calice5.tube collecteur8.tube contourné distal9.tube contourné proximal

Page 10: DEZVOLTAREA SISTEMULUI URINAR

Rotaţia şi ascensiunea renală

• rotaţie de 90

• ascensiuneaLuna 3-4

• factori:– creşterea ureterului– tracţiunea exercitată de vasele

renale– creşterea trunchiului

fin de la 5e semaine fin de la 7e semaine

fin de la 8e semaine

mésonéphros a disparu. position définitive Th

Page 11: DEZVOLTAREA SISTEMULUI URINAR

DEZVOLTAREA VEZICII URINARE, URETRA. EVOLUŢIA CLOACEI

VU + uretra din endodermul intestinului posterior

Cloaca:• închisă de mb.cloacală,• S7 septul urorectal (cloacal divide

în:- sinus urogenital primitiv (se

deschid ductele Muller, Wolff+alantoida)

- sg. cranial+alantoida = canalul vezico-ureteral

- sg. caudal = sinus urogenital definitiv

- sinus anorectal• Alantoida (atrofiere) uraca lig.

ombilical median• Restul can vezico - ureteral

VU+uretra

septum urorectalmembrane cloacalecloaqueallantoïde

1258

3.orifice urogénital4.orifice anal6.sinus urogénital ventral7.rectum8a.vessie en formation

Page 12: DEZVOLTAREA SISTEMULUI URINAR

VEZICA URINARĂ• Vârful + corpul din canalul vezico-

ureteral• Trigonul + colul din înglobarea

(până la nivelul ureterelor) ductului mezonefric Wolff

• Endodemul cloacei mucoasa vezicală, parţial uretra

URETRA• ♀ din canalul vezico-ureteral• ♂ orig. complexă :

– uretra prostatică(între orif.intern – colicul seminal) din canalul vezico-ureteral

– restul (prostatică+membranoasă+spongioasă) din SUG definitiv

sinus urogénital primitifcanal de Wolffbourgeon urétéralcanal excréteur communportion pelvienne du sinusurogénitalzone génitalezone urinaire

12345

AB

tubercule génitalvestibuleSUG portion phalliqueSUG portion pelviennelame épithéliale vaginale

122a2b3

périnéerectumcanal utéro-vaginalvessieurètre

45678

12345

678910

ouraquerectumvessieuretèreurètre prostatique traversant laprostate (zone orange)urètre membraneuxurètre pénienvésicule séminaleglandes de Cowpercanal déférent

Page 13: DEZVOLTAREA SISTEMULUI URINAR

ANOMALIIAnomalii de număr

• Agenezia renală– uni/bilaterală, izolată/asociată– cauza absenţa mug. ureteral– unilaterală 1/1000, ♂, Rstg(buton),

asimptomatică, R dr hipertrofiat compensator

– bilaterală 1/10000; oligoamnios, neviabilă

• Rinichii supranumerari– f.rară– vascularizaţie, căi excretoare

proprii– cauza duplicaţie prematură a

mug. ureteral

Page 14: DEZVOLTAREA SISTEMULUI URINAR

Anomalii de rotaţie• relativ frecventă• anat+histo = N• Uni/bilat, asociat cu ectopie/ fuziune

Anomalii de migrare – ectopia• Înaltă – f.rară,Rstg,dg.dif cu ascensiunea

toracică prin agenezie diafragmatică– R.toracic (AR din aorta toracică;

VRVCS),urografie• Joasă-pelviană (lombaire ou iliaque) • În cruce – R+U sunt contralateral

• R în potcoavă 1/600– fuzionarea - în bazin S5

– migrarea compromisă –obsacol AMI

– asimptomatic/ infecţii urinare, litiază (S Turner)

Ectopie vraie

Ectopie basse

Ectopie croisée

Rein en fer à cheval

Page 15: DEZVOLTAREA SISTEMULUI URINAR

Anomalii de structură

Rinichiul polichistic– lipsa de racordare a tubilor

colectori (div.ureteral) cu cei secretori(masametanefrică) acumularea urinei în tubii uriniferi-dilataţie chistică distrugerea completă a parenchimului

Anomalii vasculare– comprimare a ureterului cu

hidronefroză

Dysplasie polykystique autosomique récessive

Aspect de kystes juxtaposés en grappe de raison

Page 16: DEZVOLTAREA SISTEMULUI URINAR

Anomalies congénitales de l'uretère• de trajet • de calibre • de nombre

Uretère rétrocave / rétroiliaque

Méga-uretère primitif obstructif

Duplications complètes Duplications partielles

Page 17: DEZVOLTAREA SISTEMULUI URINAR

Anomalies de la formation de l'ouraque• défaut d'oblitération du canal

allantoïdien.• quatre types d'anomalies.

– Kyste de l'ouraque

– Fistule borgne interne

– Fistule borgne externe

– Fistule de l'ouraque:

vessieuretèreouraque(reliquat fibreux de l'allantoïde)ombilickyste ombilicalkyste de l'ouraque

123

456

vessieuretèreouraque(reliquat fibreux de l'allantoïde)ombilicécoulement urinaire à la peaufistule borgne externe(sinus de l'ouraque)fistule borgne interne (diverticule de l'ouraque)

123

478

9

vessieuretèreombilicécoulement urinaire à la peaufistule complète de l'ouraque

124710


Recommended