Home >Documents >Curs 5 BCR 2015

Curs 5 BCR 2015

Date post:25-Feb-2018
Category:
View:217 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • 7/25/2019 Curs 5 BCR 2015

  1/56

  Curs 5 27 noiembrie 2015

  Prof. Univ. Dr. Eugen MoaProf. Univ. Dr. Eugen Moa

  Disciplina de NefrologieDisciplina de Nefrologie

  Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

  Boala cronica de rinichiBoala cronica de rinichi

 • 7/25/2019 Curs 5 BCR 2015

  2/56

  1.Conceptul de Boala cronic derinichi2. Diagnosticul precoce al BCR

  3. Abordarea BCR n stadiile 3-54. Este posibil optimiarea ngri!iriiBCR

  Agenda

 • 7/25/2019 Curs 5 BCR 2015

  3/56

  C"ronic #idne$ Disease %C#D& C#D is a gradual and permanent loss o' (idne$

  'unction C#D most 're)uentl$ results 'rom anot"er

  disease t"at damages t"e (idne$s* primaril$diabetes or "ig" blood pressure

  As C#D progresses* (idne$ 'unction declines and

  e+entuall$ patients reac" End ,tage RenalDisease and need renal replacement t"erap$ %atransplant or dial$sis&

  CKD

 • 7/25/2019 Curs 5 BCR 2015

  4/56

  Kidney n!erna!iona" #u$$"emen!s %201&' &( 1)*+2

  KDIGO 2012 Guideline for Evaluation and Management of CKD

 • 7/25/2019 Curs 5 BCR 2015

  5/56

  5

  ,edu-erea$ersis!en! a ,/

  noma"ii* morfo"ogi-e rena"e* bio-3imi-e

  %s4nge sau urin'

  nsufi-ienarena" -roni-

  Eamen sumar deurin %di$6s!i-' %Crea!inin seri-'

  Es!imare ,/

  De!erminarea ra$or!u"ui"buminu8Crea!inin %,C' 9n urin

  s$on!an emis

  1

  2

  2 de!erminri "a & "uni

 • 7/25/2019 Curs 5 BCR 2015

  6/56

  KDIGO 2012 Guideline for Evaluation and Management of CKD

  Kidney n!erna!iona" #u$$"emen!s %201&' &( 1)*+2

 • 7/25/2019 Curs 5 BCR 2015

  7/56

  Kidney n!erna!iona" #u$$"emen!s %201&' &( 1)*+2

  KDIGO 2012 Guideline for Evaluation and Management of CKD

 • 7/25/2019 Curs 5 BCR 2015

  8/56

  Kidney Disease C"assifi-a!ion!o n-"ude "buminuria

  :3e ;a!iona" Kidney /ounda!ion 3as u$da!ed i!s-3roni- idney disease %CKD'-"assifi-a!ion sys!em!o in-"ude

  6 -ause6 g"omeru"ar fi"!ra!ion ra!e %/,'

  6 a"buminuria "eve"s

  Kidney Int. 201&

 • 7/25/2019 Curs 5 BCR 2015

  9/56

  Kidney n!erna!iona" #u$$"emen!s %201&' &( 1)*+2

 • 7/25/2019 Curs 5 BCR 2015

  10/56

  Kidney n!erna!iona" #u$$"emen!s %201&' &( 1)*+2

 • 7/25/2019 Curs 5 BCR 2015

  11/56

  ,tadiile BCR

  11

  #!adiu 1 #!adiu 2 #!adiu 5#!adiu &a #!adiu =

  De$"in -om$ensa!> ?Com$ensa!>Po"iurie

  ?De-om$ensa!> Uremie/Diali

  #!adiu &b

  ,e!en ie a@o!a! fi

  01m/min 1-m/min

  51-45m/min

  44-3m/min

  21-5m/min

  65m/mine78R

  Risc categ.2Risc categ.

  3

  Risc categ.

  RAC63

  RAC 3-3

  RAC 93

  Risc categ.2Risc categ.

  3

  Risc categ.

  Risc categ.3Risc categ.

  4

  Risc categ.2

  Risc categ.3Risc categ.

  4

  Risc categ.3

  Risc categ.4Risc categ.

  4

  Risc categ.4

  Risc categ.4Risc categ.

  4

  Risc categ.4

  Categoriile de risc %mortalitate general* C:* diali& e+aluate con'orme+e$ A et al* Kidney Int %2& ; raportul albumin/creatinin urinar== eR87 > 8iltratul glomerular estimat plec?nd de la creatinina ser

  Risc scaut

  Risc moderatcrescut

  Risc inalt

  Risc 'oarteinalt

 • 7/25/2019 Curs 5 BCR 2015

  12/56

  Epidemiologia BCR

 • 7/25/2019 Curs 5 BCR 2015

  13/56

  :3e g"oba" e$idemi- of -3roni- idney disease %CKD'

  is a signifi-an! $ub"i- 3ea"!3 issue affe-!ing u$ !o 10A

  of !3e adu"! $o$u"a!ion in !3e UK( and 11A in !3e U#.

  P,EBE;CE

  Medscape Diabetes & Endocrinology 2011

 • 7/25/2019 Curs 5 BCR 2015

  14/56

  0,3

  0,4

  7,6

  5,3

  5,9

  Milioane de pacieni

  15-29

  30-59

 • 7/25/2019 Curs 5 BCR 2015

  15/56

 • 7/25/2019 Curs 5 BCR 2015

  16/56

  Chronic !idne" diseaseChronic !idne" disease#$%DA&'$$#$%DA&'$$

  %. Mota 1(()(Maria Mota1(*()( +imona #opa2(*()( Adrian Co+ic ()* 7abriel @ircescu ()* Adalbert ,c"iller ()* @ircea enescu ()* Dan:lduiu ()* @irela 7"erman-Cprioar ()* Cristian ,eranceanu ()* iliana u ()* Costel ,p?nu ()* Constantin :eran ()* Aurel Bio()* Cristina Cpu ()* aul 7usbet"-atomir ()* iliana 7?rnea ()* Foan @i"ai aiu ()* G+idiu 7olea ()* :iorel Fancu ?tea ()

  1National Main Investigator, 2National Sub-Investigator, 3Romanian Society of Neprology, !Romanian Society of "iabetes, Nutritionand Metabolic "iseases, #Steering $ommitee

 • 7/25/2019 Curs 5 BCR 2015

  17/56

  De,nition of terms

  HC#D Ias dened as e78R 6 m/minper .

 • 7/25/2019 Curs 5 BCR 2015

  18/56

  C7D89 e0F$ :MD$D;3ml-min-1(5mp and-or

  AC$63mg-gC7D

 • 7/25/2019 Curs 5 BCR 2015

  19/56

  C7D89 e0F$ :C7D;3ml-min-1(5mp and-or

  AC$63mg-gC7D

 • 7/25/2019 Curs 5 BCR 2015

  20/56

  . Conceptul de Boala cronic de rinic"i2. Diagnosticul precoce al BC$

  3. Abordarea BCR n stadiile 3-54. Este posibil optimiarea ngri!irii BCR

 • 7/25/2019 Curs 5 BCR 2015

  21/56

  Diagnosticul BCR

  Diagnosticul Bolii cronice de rinic"ipresupune;* 2 consultaJii la 3 luni inter+al* 2 determinri creatinin seric :eF0

  3m4-min;* 2 determinri ale albuminei= Ki creatininei

  urinare= n urina spontan emis :$AC?3mg-g;

  &otal @3 $'N

 • 7/25/2019 Curs 5 BCR 2015

  22/56

  @L,MRAREA 8MNCOFEF RENAE

  Ce este R87P

  R87 este egal cu

  totalul ratelor ltrriine'ronilor 'uncionalidin rinic"i.

 • 7/25/2019 Curs 5 BCR 2015

  23/56

  E:AMAREA 8MNCOFEF RENAE

  Ce indic R87P

  $F0este acceptat ca ind cel maibun indeQ al 'unciei renale i sepoate estima utili?nd creatinina

  seric* seQul* +?rsta* greutatea irasa.

 • 7/25/2019 Curs 5 BCR 2015

  24/56

  sCr 120( CrC" 2) m"8min sCr 120( CrC" 1&0 m"8min

  EBU,E /U;C:E ,E;E

 • 7/25/2019 Curs 5 BCR 2015

  25/56

  E:AMAREA 8MNCFEF RENAE

 • 7/25/2019 Curs 5 BCR 2015

  26/56

  E:AMAREA 8MNCFEF RENAE

  Cum a'ectea +?rsta R87P

  R87 scade cu +?rsta c"iar i la pacieni 'arBCR.otui eQist o mare +ariabilitateindi+idual i moti+ele declinului nu suntcunoscute.

  G R87 scaut la +?rstnici este un predictorindependent el e+oluiei ne'a+orabile cum ar

  BC: i decesul.

 • 7/25/2019 Curs 5 BCR 2015

  27/56

  E:AMAREA 8MNCFEF RENAE

  ,cderea R87 la+?rstnicinecesit

  a!ustarea doelordemedicamente.

 • 7/25/2019 Curs 5 BCR 2015

  28/56

  E:AMAREA 8MNCFEF RENAE

  Ce este formula Croc!croft< 0ault

  A 'ost de+oltat n 1

 • 7/25/2019 Curs 5 BCR 2015

  29/56

  E:AMAREA 8MNCFEF RENAE

  Ce repreint ecuaia MD$D

  Este o ecuaie cu 4 +ariabile de+oltat n111 'olosind date de la 2 de pacienicu BCR i R87 5-1 ml/min/.

 • 7/25/2019 Curs 5 BCR 2015

  30/56

  Rata ltrrii glomerulare

  formula MD$D *

  R87 %ml/min/* *23& Q *

 • 7/25/2019 Curs 5 BCR 2015

  31/56

  %stimarea $F0 cu C"statin C

  C"statin C9 protein cu greutate molecularmic* produs de toate celulele nucleate* cu orata de producie constant* neinUuentat de

  dieta* +?rst sau masa muscular a pacientului.

  C$statin C ndeplineste criteriile de mar(erendogen al R87

  nu a intrat n practica ne'rologic curent* ind'olosit doar n cercetare

 • 7/25/2019 Curs 5 BCR 2015

  32/56

  %A4UA$%A FUNC&>%>$%NA4%

  Ce este ecuaia C7D

  C#D-EF 'ost de+oltat n 21 pentru aestima R87 utiliind creatinina serica*+?rst* seQ i ras i are o acurateeasemntoare cu @DRD in subgrupul de

  pacieni cu R876 ml/min i mult maimare in subgrupul cu R879 ml/min

 • 7/25/2019 Curs 5 BCR 2015

  33/56

 • 7/25/2019 Curs 5 BCR 2015

  34/56

  >denti,carea populaEiei larisc < Cauele BCR

 • 7/25/2019 Curs 5 BCR 2015

  35/56

  Primary Diagnosis for Pa!ien!s 3o #!ar! Dia"ysisPrimary Diagnosis for Pa!ien!s 3o #!ar! Dia"ysis

  Dia,ete-

  .0$1/

  perten-ion

  2*/

  Glomerulonephriti-

  1%/

  Other

  10/

  United States Renal Data System. Annual data report. 2000.

  o$ of patient-

  3ro4ection

  +./ CI

  1)= 1) 1))2 1))+ 2000 200= 2000

  100

  200

  &00

  =00

  500

  +00

  700

  r25++$(/2&%6.2&

  2(16%..

  .2062&0

  ;o

  .ofdia"ysis$a!ien!s

  %!3ousands'

  Diabe!es and Fy$er!ension 6:3e Mos! Common Causes of E#,D

  VoI Diabetes and Vig" Blood ressure

 • 7/25/2019 Curs 5 BCR 2015

  36/56

  VoI Diabetes and Vig" Blood ressureCause #idne$ Damage

  igh ,lood pre--uresi"en!"y damages !3e ar!eries and -a$i""aries(!3e added $ressure -auses !3e Ga""s of !3e vesse"s in !3e idney !obrea and s-ar

  n dia,ete-inf"amma!ion of b"ood vesse"s and -3anges in b"oodsugar "eve"s "ead !o damage of !3e idney

  :3ese redu-e !3e b"ood vesse" diame!er< fur!3er in-reasing b"ood$ressure and -ausing more damage

  FE:FH D#E#ED

  :3e /i"!ering Uni! of !3e Kidney * :3e "omeru"us

 • 7/25/2019 Curs 5 BCR 2015

  37/56

  Cauele BCR

  GWVare A@ et al* AX#D 22 51;53-52

  Cardiologie

  Dia.e

  tolo

  gi

  e

  Nefr

  olo

  gie

 • 7/25/2019 Curs 5 BCR 2015

  38/56

  opulaJia cu risc de BCR1. Diabe! @a3ara!

  2. F:

  &. I50 ani

  =. Jo"i -ardio6vas-u"are %P( M( BC( JBP'

  5. Jo"i s!ru-!ura"e a"e rini-3iu"ui( "i!i

Click here to load reader

Embed Size (px)
Recommended