+ All Categories
Home > Documents > CTB Proiect de Lectie....Insotit de Fisa de Evaluare

CTB Proiect de Lectie....Insotit de Fisa de Evaluare

Date post: 21-Jul-2015
Category:
Upload: vlad-florenta-manuela-besleaga
View: 606 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
17
Investeşte în oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Opera ional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 –2013 ţ Axa prioritar : 1 ă Domeniul major de interven ie: 1.3 ţ Num rul de identificare al contractului: ă POS DRU/19/1.3/G/21201 Titlul proiectului: “Formarea cadrelor didactice debutante pentru o carier de succes în înv mântul ă ăţă preuniversitar” PROIECT DE LEC IE Ţ Data : 13.12.2010. Unitatea şcolar : ă Colegiul National Economic „TH COSTESCU” Clasa:a – XI-a Profesor: DUMITRICA EMILIA Aria curricular ă : Tehnologii Disciplina : Contabilitatea evenimentelor si tranzactiilor Unitatea de înv are: ăţ Conturi de trezorerie Con inutul înv rii ţ ăţă : „Contabilitatea disponibilitatilor aflate în banci si c Tipul lec iei ţ : Achizi ii de noi cunoştin e ţ ţ Timpul alocat ; 50 min. Competen e specifice: ţ C1: Utilizarea planului general de conturi pentru înregistrarea eveniment tranzactiilor; C2: Înregistrarea evenimentelor şi tranzac iilor în contabilitate; ţ C3: Completarea registrelor contabile şi a balan ei de verificare. ţ Competen e derivate: ţ CD1: Identificarea conturilor pe categorii de evenimente şi tranzac ii; ţ CD2: Folosirea conturilor corespondente pentru categoriile de evenimente ţ discutate; CD3: Identificarea evenimentelor şi tranzac iilor legate de trezorerie; ţ CD4: Utilizarea analizei contabile pentru înregistrarea în contabilitate specifice trezoreriei; CD5: Stabilirea articolelor contabile pe categorii de evenimente şi tranz ţ trezoreriei; CD6: Înregistrarea articolelor contabile în documente; CD7: Înregistrarea evenimentelor şi tranzac iilor în registrele contabile ţ CD8: Întocmirea balan ei de verificare; ţ CD9: Analiza corela iei dintre registrul jurnal şi balan a de verificare. ţ ţ Strategia didactic : ă Resurse procedurale: problematizarea, jocul de rol, studiul de caz, refera portofoliul. Resurse materiale: planul de conturi general, documente contabile (nota co fisa de cont pentru operatii diverse, soft educational – „Firma de exerci -Forme de organizare:frontal, pe grupe de elevi si individual. -Forma de evaluare : chestionarea frontala, observarea sistematica, instrume 1 © Casa Corpului Didactic Dolj – Proiect POS DRU/19/1.3/G/21201 „Formarea cadrelor didactice debutante pentru o cariera de succes in invatamantul preuniversitar”
Transcript

Investete n oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013 Axa prioritar: 1 Domeniul major de intervenie: 1.3 Numrul de identificare al contractului: POS DRU/19/1.3/G/21201 Titlul proiectului: Formarea cadrelor didactice debutante pentru o carier de succes n nvmntul preuniversitar

PROIECT DE LECIEData: 13.12.2010. Unitatea colar: Colegiul National Economic TH COSTESCU Clasa: a XI-a Profesor: DUMITRICA EMILIA Aria curricular: Tehnologii Disciplina: Contabilitatea evenimentelor si tranzactiilor Unitatea de nvare: Conturi de trezorerie Coninutul nvrii: Contabilitatea disponibilitatilor aflate n banci si casierie Tipul leciei: Achiziii de noi cunotine Timpul alocat; 50 min. Competene specifice: C1: Utilizarea planului general de conturi pentru nregistrarea evenimentelor i tranzactiilor; C2: nregistrarea evenimentelor i tranzaciilor n contabilitate; C3: Completarea registrelor contabile i a balanei de verificare. Competene derivate: CD1: Identificarea conturilor pe categorii de evenimente i tranzacii; CD2: Folosirea conturilor corespondente pentru categoriile de evenimente i tranzacii discutate; CD3: Identificarea evenimentelor i tranzaciilor legate de trezorerie; CD4: Utilizarea analizei contabile pentru nregistrarea n contabilitate a tranzactiilor specifice trezoreriei; CD5: Stabilirea articolelor contabile pe categorii de evenimente i tranzacii aferente trezoreriei; CD6: nregistrarea articolelor contabile n documente; CD7: nregistrarea evenimentelor i tranzaciilor n registrele contabile; CD8: ntocmirea balanei de verificare; CD9: Analiza corelaiei dintre registrul jurnal i balana de verificare. Strategia didactic: Resurse procedurale: problematizarea, jocul de rol, studiul de caz, referatul, portofoliul. Resurse materiale: planul de conturi general, documente contabile (nota contabila, fisa de cont pentru operatii diverse, soft educational Firma de exercitiu.) - Forme de organizare: frontal, pe grupe de elevi si individual. - Forma de evaluare: chestionarea frontala, observarea sistematica, instrumente de 1

Casa Corpului Didactic Dolj Proiect POS DRU/19/1.3/G/21201 Formarea cadrelor didactice debutante pentru o cariera de succes in invatamantul preuniversitar

Investete n oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013 Axa prioritar: 1 Domeniul major de intervenie: 1.3 Numrul de identificare al contractului: POS DRU/19/1.3/G/21201 Titlul proiectului: Formarea cadrelor didactice debutante pentru o carier de succes n nvmntul preuniversitar

evaluare, portofoliul, secvente de decontari prin Firma de exercitiu. Durata: 60 minute Locul desfurrii: Cabinet Firma de exercitiu. Bibliografie: Iacob Petru Pntea, Contabilitatea financiara, Editura Intelcredo, Deva, 2010.preuniversitar

2

Casa Corpului Didactic Dolj Proiect POS DRU/19/1.3/G/21201 Formarea cadrelor didactice debutante pentru o cariera de succes in invatamantul preuniversitar

Investete n oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013 Axa prioritar: 1 Domeniul major de intervenie: 1.3 Numrul de identificare al contractului: POS DRU/19/1.3/G/21201 Titlul proiectului: Formarea cadrelor didactice debutante pentru o carier de succes n nvmntul preuniversitar

TIPUL LECIEI: ACHIZIII DE NOI CUNOTINE Observaii

ETAPE Etapele leciei 1.Moment organizatoric/Preg tirea clasei pentru activitate (durata) 2. Verificarea temei (durata) 3.Reactualizarea cunotinelor (durata)

DESFURAREA LECIEI Activitatea Activitatea profesorului elevilor Stabilete ordinea Se conformeaza n clas i verific cerintelor. prezena elevilor 2 min Verific modul cum elevii au realizat tema - 5 min Adreseaz ntebri frontal i individual privitor la temele studiate anterior i care au legtur direct cu lecia de zi 7 min Prezint i justific modul de rezolvare Rspund i pun ntrebri legate de regulile de functionarea conturilor de activ i modul de decontare a drepturilor si obligatiilor firmei. ncearc s rspund aa cum consider ei

-

-

4. Captarea ateniei/Discuie introductiv (pregtitoare) durata.

5. Anunarea coninutului i a obiectivelor (durata)

Pune ntrebri cu privire la documentele utilizate n decontarea ncasarilor si a platilor, studiate la evidenta tehnicoperativa n anii anteriori ( 3 min). Scrie titlul i obiectivele leciei pe tabl ( 3 min).

-

Noteaz n caiete

-

3

Casa Corpului Didactic Dolj Proiect POS DRU/19/1.3/G/21201 Formarea cadrelor didactice debutante pentru o cariera de succes in invatamantul preuniversitar

Investete n oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013 Axa prioritar: 1 Domeniul major de intervenie: 1.3 Numrul de identificare al contractului: POS DRU/19/1.3/G/21201 Titlul proiectului: Formarea cadrelor didactice debutante pentru o carier de succes n nvmntul preuniversitar

6. Dirijarea nvrii (durata)

6.1. Discuii despre coninutul economic, funcia contabil i corespondenele conturilor clasei 51 Conturi la bnci, n functie de tranzactiile economicofinanciare pe care le poate efectua o firma, n diverse circumstante zilnice de activitate (folosindu-se CECuri de ncasat, efecte de ncasat, efecte remise spre scontare, conturile la banci n valuta, etc ), nscriindu-se pe tabla formulele contabile aferente acestora; - 17 min. Argumenteaz necesitatea rezolvrii unei fie de lucru care este insoit de o fi de documentare. In urma rezolvrii face aprecieri verbale n legtur cu nivelul de rezolvare i feed-backul leciei. Fisele se vor adauga la portofoliul personal al elevului alcatuit

Activitate independent: noteaz, rspund i pun ntrebri

Se poate folosi o proiectare power point, care este totdeauna foarte atractiva pentru ei.

7. Asigurarea feedbackului (durata)

Sunt ateni, ascult indicaiile i rezolv fia de lucru. Rein aprecierile, informaiile i recomandrile.

Sau se pot realiza cteva tranzactii virtuale cu numerar si prin virament n cadrul firmei de exercitiu la computer.

4

Casa Corpului Didactic Dolj Proiect POS DRU/19/1.3/G/21201 Formarea cadrelor didactice debutante pentru o cariera de succes in invatamantul preuniversitar

Investete n oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013 Axa prioritar: 1 Domeniul major de intervenie: 1.3 Numrul de identificare al contractului: POS DRU/19/1.3/G/21201 Titlul proiectului: Formarea cadrelor didactice debutante pentru o carier de succes n nvmntul preuniversitar

la disciplina. 10 min

8. Tema pentru acas/Explicaii pentru continuarea activitii acas (durata).

8. Tema pentru acas/Explicaii pentru continuarea activitii acas (3 min).

Explic necesitatea continurii studierii coninuturilor leciei, prin referate cu tema : (pe grupe) Grupa 1. decontari cu numerar n valuta ; Grupa 2. decontari prin virament n valuta.

Notez i cer lmuriri.

Coninut informativ FI DE DOCUMENTARE Unitatea didactic: Contabilitatea disponibilitatilor aflate in banci si casierie Operatiile de ncasari si plati se pot face cu lichiditati: - numerarul din casieria unitatii; - disponibilitati banesti din conturile bancare; - avansuri de trezorerie. cu echivalente de numerar: -valori de ncasat; efecte comerciale, CEC-uri, etc. -titluri de plasament: actiuni, obligatiuni, etc. - alte valori: tmbre fiscale., postale, bonuri valorice de combustibil, tichete de masa. 5

Casa Corpului Didactic Dolj Proiect POS DRU/19/1.3/G/21201 Formarea cadrelor didactice debutante pentru o cariera de succes in invatamantul preuniversitar

Investete n oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013 Axa prioritar: 1 Domeniul major de intervenie: 1.3 Numrul de identificare al contractului: POS DRU/19/1.3/G/21201 Titlul proiectului: Formarea cadrelor didactice debutante pentru o carier de succes n nvmntul preuniversitar

Documentele de evidenta folosie sunt: - pentru numerar Registrul de casa, pe baza documentelor justificative: dispozitie de plata-ncasare catre casierie, chitanta, monetar, bon de comanda-chitanta, bon de vanzare, CEC pentru numerar, statul de salarii, foaie de varsamnt-chitanta. - pentru decontarile fara numerar Extras de cont, pe baza documentelor justificative: CEC-ul, ordinul de plata, biletul la ordin, cambia. Conturile din clasa a 5-a, cuprind grupele 50-59, care se vor urmari concret n planul de conturi general aflat pe banca fiecarui elev. Se exemplifica opratii de ncasari-plati ntre partenerii de afaceri scriindu-se formula contabila si precizandu-se documentul utilizat pentru tranzactionare, pornind de la cunostintele dobndite n clasa a - X- a privind operatiile de baza ntre firme.. 1. Grupa 50 - Investitiile financiare pe termen scurt: Cumpararea de actiuni: 501=5121 Cumpararea de actiuni n rate: 501=509 Plata ratelor: 509=5121 nregistrrarea dobnzilor: 5088=768 ncasarea dobnzilor: 5088=5121 2. Grupa 51 Conturi la banci: Cec-uri primite de la clienti: 5112=411 ncasarea cec-ului: 5121=5112 Depunerea la banca a efectelor comerciale: 5113=413 ncasarea efectelor comerciale: 5121=5113 ncasarea efectelor comerciale cu acordarea de sconturi: % =5113 5121 664 Depunerea la banca a efectelor comerciale remise spre scontare: 5113=413 Scontarea: 5114=5113 ncasarea: 5121=5114. nregistrarea dobnzilor la credite datorate bancilor; 666=5186 Plata dabnzilor datorate: 5186=5121 Primirea unui credit pe termen scurt: 5121=519 nregistrarea dobnzii aferente creditului: 666=5198 Restituirea creditului si plata dobnzii: %= 5121 519

6

Casa Corpului Didactic Dolj Proiect POS DRU/19/1.3/G/21201 Formarea cadrelor didactice debutante pentru o cariera de succes in invatamantul preuniversitar

Investete n oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013 Axa prioritar: 1 Domeniul major de intervenie: 1.3 Numrul de identificare al contractului: POS DRU/19/1.3/G/21201 Titlul proiectului: Formarea cadrelor didactice debutante pentru o carier de succes n nvmntul preuniversitar

FI DE LUCRU Unitatea didactic: Contabilitatea disponibilitatilor aflate in banci si casierie Studiai cu atenie fia de documentare. Cerine: 1. ncercuii rspunsurile corecte din afirmaiile de mai jos: (2 p)a) conturile la bnci au funcie contabil de activ; b) conturile la bnci au funcie contabil de pasiv; c) conturile la bnci sunt bifuncionale; 2. nregistrai n contabilitate plata unui furnizor cu ordinul de plat nr. 5110/20.01.2007 n sum de 10.000 lei. (3 p) 3. Identificai documentul n baza cruia s-au efectuat operaiile economico-financiare de mai jos, printr-o sgeat care s-l indice n coloana din dreapta. (3 p) a) nregistrarea CEC-urilor primite de la clieni; 1) extras de cont; b) ncasarea CEC-urilor; 2) ordin de plat; c) plata unui furnizor; 3) fila de CEC; 4) nota contabil; 5) chitana. Se acorda 2 puncte din oficiu. Rezolvarea fiei de lucru 1. a 2 p 2 10.000 401 = 5121 10.000 3 p 3. a 3 3 p b1 c2 Se acorda 2 puncte din oficiu. . TIPUL LECIEI: VERIFICARE I APRECIERE A REZULTATELOR COLARE - ETAPE DESFURAREA LECIEI Etapele leciei Activitatea Activitatea Observaii profesorului elevilor 7

Casa Corpului Didactic Dolj Proiect POS DRU/19/1.3/G/21201 Formarea cadrelor didactice debutante pentru o cariera de succes in invatamantul preuniversitar

Investete n oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013 Axa prioritar: 1 Domeniul major de intervenie: 1.3 Numrul de identificare al contractului: POS DRU/19/1.3/G/21201 Titlul proiectului: Formarea cadrelor didactice debutante pentru o carier de succes n nvmntul preuniversitar

1.Moment organizatoric/Preg tirea clasei pentru activitate (durata) 2. Verificarea temei (durata)

Stabilete ordinea n clas i verific prezena elevilor 2 min.

Se conformeaza cerintelor.

-

3.Stabilirea coninutului tematic ce urmeaz a fi verificat (durata)

4. Verificarea pregtirii elevilor (durata) 5. Aprecierea rezultatelor (durata)

Verific modul cum elevii au realizat tema - 5 min. Profesorul prezint tematica i modul de desfurare a activitaii. Comunic notele obinute de elevi la testul de evaluare al unitatii didactice Conturi de trezorerie 2 min Distribuie testele de evaluare ce conin notele obinute n urma corectrii acestora 2 min Subliniaz elementele mai puin cunoscute de elevi, greelile i lipsurile caracteristice observate n testele scrise. Justific notele acordate prin punctajul destinat fiecrui item. nscrie notele n catalog. Concluzioneaz asupra nivelului de pregatire i

Prezint i justific modul de rezolvare Notez n caiete tematica

-

Primesc testele i analizeaz punctajul. Sunt ateni la precizrile profesorului, studiaz cu atenie greelile fcute, si iau notie cu privire la rezolvarea unor idemi pe care nu iau abordat.

-

-

8

Casa Corpului Didactic Dolj Proiect POS DRU/19/1.3/G/21201 Formarea cadrelor didactice debutante pentru o cariera de succes in invatamantul preuniversitar

Investete n oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013 Axa prioritar: 1 Domeniul major de intervenie: 1.3 Numrul de identificare al contractului: POS DRU/19/1.3/G/21201 Titlul proiectului: Formarea cadrelor didactice debutante pentru o carier de succes n nvmntul preuniversitar

propune elevilor sarcini pentru activitatea de nvare ulterioar 35 min

6. Explicaii suplimentare (durata)

7. Tema pentru acas/Explicaii pentru continuarea activitii acas (durata)

Insist pe aprofundarea unor cunotine. Corecteaz n plus unele din greelile repetate svrite de elevi 3 min Propune elevilor rezolvarea unor itemi asemntori cu cei aflai n testul de evaluare la care s-au obinut cele mai mici note 3 min

Noteaz i se asigur c au neles i nu vor mai grei

Noteaz i sunt ateni n vederea completrii lacunelor i corectarea erorilor

PROB DE EVALUAREClasa: a- XI-a Profesor: DUMITRICA EMILIA Data: 10.01.2011. Anul colar: 2010-2011 Disciplina: Contabilitatea evenimentelor si tranzactiilor Unitatea de nvare: Conturi de trezorerie Competenele evaluate: - C1: Utilizarea planului general de conturi pentru nregistrarea evenimentelor i tranzactiilor; - C2: nregistrarea evenimentelor i tranzaciilor n contabilitate; 9

Casa Corpului Didactic Dolj Proiect POS DRU/19/1.3/G/21201 Formarea cadrelor didactice debutante pentru o cariera de succes in invatamantul preuniversitar

Investete n oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013 Axa prioritar: 1 Domeniul major de intervenie: 1.3 Numrul de identificare al contractului: POS DRU/19/1.3/G/21201 Titlul proiectului: Formarea cadrelor didactice debutante pentru o carier de succes n nvmntul preuniversitar

Obiectivele probei de evaluare:

- s cunoasc nivelul cunotinelor dobndite de ctre elevi la nivelul unitii de nvare - s verifice dac elevii sunt pregtii pentru a nva noi subiecte. CONINUTUL PROBEI ITEMI Subiectul I. 3 puncte Exerciiul nr. 1. (4 x 0,25 p = 1p) Stabilii corespondena dintre operatiile economice care se produc n firma (coloana A) i documentele folosite n consemnarea acestora (coloana B) n evidenta economic a si contabila. A B 1. Achizitie prin virament a. proces-verbal de imputatie; 2. Donatie imobilizari si numerar b.factura fiscala, ordin de plata si extras de cont; 3. Plusuri de numerar in casierie la c. proces-verbal de predare primire si inventariere chitanta; 4. Imputarea unor lipsuri de numerar n d Contract de concesiune casierie e. Proces-vebal de inventariere; 1.................... 2...................... 3......................... 4........................

Exerciiul nr. 2 (4 x 0,25 p = 1p) Stabiliti valoarea de adevar a urmatoarelor enunuri prin nscrierea n dreptul cifrelor corespunzatoare a lui A - adevrat sau F - fals. 1. Creditele pe termen scurt se mai numesc si credite de trezorerie; 2. Cheltuielile privind dobnzile la credite se nscriu n contul 666; 3. n categoria conturilor de trezorerie se nscriu si alte valori aflate n casieria unitatii; 4. Contul Viramente interne 581 are sold final debitor la ncheierea decontarilor, ca semn al efectuarii operatiilor de ncasare-plata. Exerciiul nr. 3 (2 x 0,5 p = 1p) ncercuii litera corespunztoare rspunsului corect: 1. Contul 5121 reprezint: a. Contul de alte valori ; b. Conturi la banci n lei ; 10

Casa Corpului Didactic Dolj Proiect POS DRU/19/1.3/G/21201 Formarea cadrelor didactice debutante pentru o cariera de succes in invatamantul preuniversitar

Investete n oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013 Axa prioritar: 1 Domeniul major de intervenie: 1.3 Numrul de identificare al contractului: POS DRU/19/1.3/G/21201 Titlul proiectului: Formarea cadrelor didactice debutante pentru o carier de succes n nvmntul preuniversitar

c. Contul casa ; d. Contul de amortizarea imobilizarilor corporale ; e. Contul de venituri din vanzarea marfurilor.

2. Fc 5314 reprezint: a. Contul casa n lei ; b. Contul casa n valuta;c. Contul de cheltuieli din vanzarea marfurilor.

d. Un cont cu functie contabila de pasiv ; e. Un cont extrabilantier.

Subiectul II 2,5 puncte 1. ( 0,5 p) Rspunde n scris la urmtoarele ntrebari: Contul 541 regasit n balanta de verificare a unei firme denota ca ea este cum ? Rspuns: .............................. 2, ( 0,5 p) n funcie gardul de detaliere a informatiilor, conturile se clasifica n............. Rspuns: .............................. 3. ( 3 x 0,5p =1,5 p) tiind c simbolul unui cont reprezint codul numeric personal al acestuia, s se precizeze denumirea conturilor pentru urmtoarele simboluri: a) 5412 b) 506 c) Care dintre cele dou conturi este preferabil sa existe ntr-o firma si de ce? Rspuns: a....................... b...................... c........................ Subiectul III 3,5 puncte 11

Casa Corpului Didactic Dolj Proiect POS DRU/19/1.3/G/21201 Formarea cadrelor didactice debutante pentru o cariera de succes in invatamantul preuniversitar

Investete n oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013 Axa prioritar: 1 Domeniul major de intervenie: 1.3 Numrul de identificare al contractului: POS DRU/19/1.3/G/21201 Titlul proiectului: Formarea cadrelor didactice debutante pentru o carier de succes n nvmntul preuniversitar

1. ( 6 x 0,25p =1,5 p) Care dintre conturile precizate 5121,541,5311 se pot folosi

la: a. achitarea datoriilor prin virament; b. care sunt destinate achitarii n numerar; Rspuns: prin virament........ n numerar............ 2. ( 2 p) Alege dou conturi care s fie :-de activ -de trezorerie i s fac evidentierea n valuta a activelor banesti. Rspuns: ....................... Barem de corectare i notare proba de evaluare/Descriptori de performan SUBIECTUL I (3 puncte) I.1. Total: 1 punct 1 b; 2 - c; 3 d; 4 a. Pentru fiecare rspuns corect se acord cte 0,25p.; pentru rspuns incorect sau lipsa acestuia 0p. 2. Total: 1 punct a - A; b - A; c A; d F. Pentru fiecare rspuns corect se acord cte 0,25p.; pentru rspuns incorect sau lipsa acestuia 0p. 3. Total: 1 punct 1 b; 2 b; Pentru fiecare rspuns corect se acord cte 0,5p.; pentru rspuns incorect sau lipsa acestuia 0p. SUBIECTUL II (2,5 puncte) 1 rau platnica ; 2 sintetice de gradul I si de gradul II; 3 a Acreditive n valuta;- b obligatiuni; -c 506, deoarece acreditivele n valuta denota faptul ca firma este rau platnica la export. Pentru fiecare rspuns corect se acord cte 0,5p. Pentru rspuns incorect sau lipsa acestuia 0 puncte SUBIECTUL III (3,5 puncte) 1. Total: 1,5 puncte Rspuns: prin virament...5121..si 541....... n numerar........5311..... 2. Total: 2 p puncte . Rspuns: .....5124,.........5314................... Pentru fiecare rspuns corect se acord cte 0,25p. Pentru rspuns incorect sau lipsa acestuia 0 puncte 12

Casa Corpului Didactic Dolj Proiect POS DRU/19/1.3/G/21201 Formarea cadrelor didactice debutante pentru o cariera de succes in invatamantul preuniversitar

Investete n oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013 Axa prioritar: 1 Domeniul major de intervenie: 1.3 Numrul de identificare al contractului: POS DRU/19/1.3/G/21201 Titlul proiectului: Formarea cadrelor didactice debutante pentru o carier de succes n nvmntul preuniversitar

NOTA: Se acord un punct din oficiu.

Satisfctor nota 56,99 Identific conturile care intra n corespondenta n tranzactie. Identific simbolurile conturilor, functia lor contabila i denumirea dintr-o list de termeni. Rezolv probleme simple, utiliznd corect conturile.

Indicatori de performan Bine nota 7-8,99 Foarte bine nota 9-10 Descriu i explic din punct de vedere financiarcontabil, fenomenul economic . Identifica fenomenul economic n ansamblul sau si l nregistreaza n contabilitate. Rezolv probleme cu grad mediu de dificultate Face transfer interdisciplinar de cunotine. Rezolv probleme cu grad ridicat de dificultate si explica relatii subtile ntre fenomene. Intocmete un referat cu privire la tranzactiile nregistrate i identific efectele fenomenelor economice . Demonstreaz capacitatea de a face previziuni argumentate privind efectele anumitor tranzactii asupra activitatii viitoare a firmei 13

Respect regulile de functionare a conturilor si lucreaz sub ndrumarea profesorului.

Demonstreaz cunoaterea regulilor de baz privind echilibrul economico-financiar al firmei.

Casa Corpului Didactic Dolj Proiect POS DRU/19/1.3/G/21201 Formarea cadrelor didactice debutante pentru o cariera de succes in invatamantul preuniversitar

Investete n oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013 Axa prioritar: 1 Domeniul major de intervenie: 1.3 Numrul de identificare al contractului: POS DRU/19/1.3/G/21201 Titlul proiectului: Formarea cadrelor didactice debutante pentru o carier de succes n nvmntul preuniversitar

Total 3 itemi obiectivi = 37,5 2 semiobiectivi = 25 % 3 subiectivi = 37,5 % - Rezultatele testului sunt evideniate n tabelul de mai jos unde am specifica si notele de la test. - Elevii au mai primit o lucarea de evaluare a cunostintelor anterioara n cadrul lectiei de exersare de capacitati, deci actuala lucrare este a-2-a.

Nr. Crt.

Numele i numele A.R.

Nota Nota lucrare 1 lucrare 2 10 8

1. A.A. 2. B.M. 3. B.A. 4. B.B. 5. C.D. 6. 14 87 99 98 99 99

Casa Corpului Didactic Dolj Proiect POS DRU/19/1.3/G/21201 Formarea cadrelor didactice debutante pentru o cariera de succes in invatamantul preuniversitar

Investete n oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013 Axa prioritar: 1 Domeniul major de intervenie: 1.3 Numrul de identificare al contractului: POS DRU/19/1.3/G/21201 Titlul proiectului: Formarea cadrelor didactice debutante pentru o carier de succes n nvmntul preuniversitar

C.C. 7. C.A. 8. D.C. 9. E.A. 10. H.D. 11. I.M. 12. J.M. 13. K.H. 14. L.V. 15. M.C. 16.

86

88

76

77

77

75

64

67

65

64

15

Casa Corpului Didactic Dolj Proiect POS DRU/19/1.3/G/21201 Formarea cadrelor didactice debutante pentru o cariera de succes in invatamantul preuniversitar

Investete n oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013 Axa prioritar: 1 Domeniul major de intervenie: 1.3 Numrul de identificare al contractului: POS DRU/19/1.3/G/21201 Titlul proiectului: Formarea cadrelor didactice debutante pentru o carier de succes n nvmntul preuniversitar

R.R. 17.

66

18.

S. A.

64

Rezultate pe itemi

Nr. I Itemi Nr. 18 elevilo r care au rezolva t corect itemul Procen 100% tul

II 15

III 18

IV 14

V 10

VI 15

VII 8

VIII 3

83%

100%

77%

55%

83%

44%

16%

Itemii obiectivi au fost realizai n totalitate de 15 elevi din 18. Itemii semiobiectivi au fost realizai n totalitate de 18 elevi din 18. Itemii subiectivi au fost realizai n totalitate de 2 elevi din 18. Ponderea rezultatelor pe note. Note Num rul notel or 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 6 7 4 8 3 9 4 10 1

16

Casa Corpului Didactic Dolj Proiect POS DRU/19/1.3/G/21201 Formarea cadrelor didactice debutante pentru o cariera de succes in invatamantul preuniversitar

Investete n oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013 Axa prioritar: 1 Domeniul major de intervenie: 1.3 Numrul de identificare al contractului: POS DRU/19/1.3/G/21201 Titlul proiectului: Formarea cadrelor didactice debutante pentru o carier de succes n nvmntul preuniversitar

Concluzii : Elevii care au obtinut note maxime sunt capabili de abstractizari, sesizeaza conexiuni subtile ntre notiuni, evenimente , situatii si pot gndi creativ, din ceea ce s-a observat n lucrul la clasa, coroborat cu rezultatele la proba de evaluare 1 .

17

Casa Corpului Didactic Dolj Proiect POS DRU/19/1.3/G/21201 Formarea cadrelor didactice debutante pentru o cariera de succes in invatamantul preuniversitar


Recommended