+ All Categories
Home > Documents > Ctb Decontarilor Cu Fz

Ctb Decontarilor Cu Fz

Date post: 24-Sep-2015
Category:
Author: florin-mihalcioiu
View: 43 times
Download: 7 times
Share this document with a friend
Description:
CtB contabilitatea cu furnizorii
Embed Size (px)
of 44 /44
CAP II. ORGANIZAREA CONTABILITATII DECONTARILOR CU FURNIZORII 2.1. NOTIUNI SI STRUCTURI PRIVIND DATORIILE UNITATII Operatiile de decontare ce se creeaza fata de furnizori provin, in principal, din aprovizionari (cumparari) cu imobilizari, cu active circulante materiale (materii prime, materiale consumabile, marfuri, ambalaje, obiecte de inventar, animale, pasari si altele), din lucrari executate si servicii prestate, precum si din alte operatii efectuate, de regula, in baza unor contracte sau conventii civile incheiate cu diverse persoane fizice sau juridice. In aceasta ultima categorie de activitati se includ, printre altele prestatiile pentru care se primesc indemnizatii de catre membrii consiliilor de administratie, cenzorii, membrii adunarii generale a actionarilor si altele, precum si lucrarile specifice expertilor contabili si contabililor autorizati si alte lucrari sau activitati ce se executa de persoane asimilate cu cele incadrate pe baza de conventie civila de prestari servicii. In categoria operatiilor privind decontarile cu furnizorii sunt incluse de asemenea, avansurile care se acorda acestor unitati, cat si efectele de comert utilizate pentru stingerea partiala sau totala a datoriilor create fata de unitatile in cauza. Datoriile fata de terte persoane reprezinta o categorie importanta de elemente patrimoniale care are o structura eterogena si implicatii semnificative in ceea ce priveste situatia financiara a fiecarui agent economic.
Transcript

CAP II. ORGANIZAREA CONTABILITATIIDECONTARILOR CU FURNIZORII2.1. NOTIUNI SI STRUCTURI PRIVINDDATORIILE UNITATIIOperatiile de decontare ce se creeaza fata de furnizori provin, in principal, din aprovizionari (cumparari) cu imobilizari, cu active circulante materiale (materii prime, materiale consumabile, marfuri, ambalaje, obiecte de inventar, animale, pasari si altele), din lucrari executate si servicii prestate, precum si din alte operatii efectuate, de regula, in baza unor contracte sau conventii civile incheiate cu diverse persoane fizice sau juridice.In aceasta ultima categorie de activitati se includ, printre altele prestatiile pentru care se primesc indemnizatii de catre membrii consiliilor de administratie, cenzorii, membrii adunarii generale a actionarilor si altele, precum si lucrarile specifice expertilor contabili si contabililor autorizati si alte lucrari sau activitati ce se executa de persoane asimilate cu cele incadrate pe baza de conventie civila de prestari servicii.In categoria operatiilor privind decontarile cu furnizorii sunt incluse de asemenea, avansurile care se acorda acestor unitati, cat si efectele de comert utilizate pentru stingerea partiala sau totala a datoriilor create fata de unitatile in cauza.Datoriile fata de terte persoane reprezinta o categorie importanta de elemente patrimoniale care are o structura eterogena si implicatii semnificative in ceea ce priveste situatia financiara a fiecarui agent economic.Datoria reprezinta obligatia contractata fata de un tert care presupune plata unei sume de bani pentru livrarea unor bunuri, prestarea de servicii sau executarea de lucrari in folosul acestuia. In mod generic, cel care are o datorie poate fi numit debitor. Datoriile apar in relatiile unitatii cu furnizorii, cu personalul, cu bugetul statului, bugetul asigurarilor sociale, in cadrul grupului, cu asociatii sau actionarii, cu creditorii diversi precum si cu clientii (clienti - creditori).Evidenta datoriilor se efectueaza pe baza unor documente justificative.Daca operatiunea are loc inainte ca documentul justificativ sa soseasca in unitate atunci inregistrarea se efectueaza in conturi distincte de asteptare. Pana la aparitia documentului cand are in loc transferul in conturile de datorii.Evaluarea datoriilor prezinta anumite elemente caracteristice.Reflectarea in contabilitate a acestora se realizeaza la valoarea nominala adica valoarea efectiva din momentul aparitiei lor.Exista posibilitatea ca la inventariere valoarea unei astfel de datorii sa fie diferita de valoarea ei nominala.In cazul datoriilor, la aparitia unei datorii probabile se constituie provizioane pentru riscuri si cheltuieli. Astfel, in documentele de sinteza se asigura o informatie corecta a situatiilor, respectiv a drepturilor si obligatiilor unitatii patrimoniale.Atunci cand unitatea are relatii ce se concretizeaza in datorii exprimate in valuta, inregistrarea in contabilitate se efectueaza in lei, la cursul de schimb in vigoare la data realizarii operatiilor.Fluctuatia cursului de schimb determina aparitia unor diferente favorabile sau nefavorabile de curs valutar.La plata datoriilor aceste diferente se regasesc in venituri sau cheltuieli financiare.Datoriile in devize existente la inchiderea exercitiului financiar sunt inventariate si evaluate la cursul valutar de referinta al Bancii Nationale a Romaniei din ultima zi a exercitiului.Diferentele nefavorabile sau favorabile de curs valutar care apar fata de data inregistrarii lor in contabilitate afecteaza conturile de cheltuieli sau conturile de venituri din diferente de curs valutar.La determinarea diferentelor de curs valutar aferent datoriilor in devize se are in vedere faptul ca fiecare exercitiu financiar sa fie afectat cu diferenta de curs ce apare in cadrul sau.Pentru pierderea neta provenita din diferente de curs valutar, in sensul ca diferentele nefavorabile sunt mai mari decat diferentele favorabile, se constituie provizioane deductibile fiscale, care ulterior se vireaza la venituri, fie pe masura lichidarii datoriilor in valuta pentru care acestea au fost constituite, fie ca urmare a scaderii cursului valutar de referinta la inchiderea exercitiului financiar urmator.In ceea ce priveste marimea propriu-zisa a datoriilor fata de furnizori pentru cumpararile si platile efectuate se retine ca nu in toate cazurile coincide cu pretul sau tariful negociat si aceasta datorita anumitor reduceri de pret pe care le efectueaza, diminuari ce pot fi incadrate in doua categorii si anume:-1) Reduceri de natura comerciala, care au o influenta directa asupra marimii nete a unei facturi unde se incadreaza: rabaturile,remizele si risturnurile;a)Rabaturile sau bonificatiile constituie reduceri procentuale de preturi acordate de furnizori, in facturile de vanzare, pentru unele grupe de active circulante materiale, asa cum este cazul celor din categoria tesaturilor, in cazul existentei unor imperfectiuni sau defecte de calitate inerente, insa nesemnificative.b)Remizele reprezinta reduceri procentuale de preturi acordate de furnizori in facturile de vanzare, fie pentru cantitatea apreciabila negociata, peste o anumita limita minima (remiza de cantitate), fie pentru pozitia preferentiala a beneficiarului in totalul clientelei unitatii (remiza pentru revanzare).Atat rabaturile cat si remizele nu necesita inregistrari in contabilitate, unde se reflecta numai valoarea neta, fara reducerile in cauza.c)Risturnurile se refera la reducerile procentuale de preturi, acordate dupa o anumita perioada de timp. Ele se determina si se constituie clientilor pentru cumpararile repetate pe care acestia le-au efectuat si care depasesc o anumita limita valorica minima intr-un anumit interval de timp (perioada data), de regula un an. Aceasta categorie de reduceri de preturi se consemneaza in facturi distincte emise in acest scop, fiind necesar sa se reflecte in contabilitatein vederea diminuarii datoriilor facturate initial.-2) Reduceri de natura financiara, care poartadenumirea de scont.Sconturile de decontare constituie reduceri procentuale de preturi pe care furnizorii le acorda si le inscriu distinct in factura in cazul in care clientii isi platesc datoriile inainte de scadenta stabilita sau considerata normala. Aceste sconturi reprezinta cheltuieli financiare pentru furnizori si venituri financiare pentru clienti, inregistrandu-se in conturile corespunzatoare privind sconturile.In ceea ce priveste reducerile sau diminuarile de preturi amintite anterior se retine si faptul ca se determina in etape sau altfel spus in mod succesiv, avandu-se in vedere de fiecare data reducerile deja efectuate si implicit valoarea neta a operatiei sau categoriei de operatii de vanzare asupra careia se aplica procentul de reducere.2.2. ORGANIZAREA CONTABILITATIIDATORILOROrganizarea contabilitatii operatiilor de decontare cu furnizorii se realizeaza cu ajutorul conturilor sintetice de gradul I care constituie grupa 40 "Furnizor si conturi asimilate" din cadrul Planului general de conturi si anume:-401 "Furnizori"-403 "Efecte de platit"-404 "Furnizor de imobilizari"-405 "Efecte de platit pentru imobilizari"-408 "Furnizari - facturi nesosite"-409 "Furnizori - debitori".Ultimul cont amintit 409 "Furnizori - debitori", asa cum semnifica si cifra 9 a simbolului, are continutul economic de creante si functie contabila de activ, deci inverse comparativ cu celelalte conturi din aceeasi grupa, conturi care sunt de datorii si implicit de pasiv.Conturile de obligatii fata de furnizori au anumite trasaturi comune asa cum se prezinta in continuare:-au functia contabila de pasiv;-reflecta in credit costul de achizitie sau pretul prestabilit aferent cumpararilor efectuate (cu titlu oneros) sau valoarea acceptata a cambiilor sau biletelor la ordin subscrise, dupa caz;-oglindesc in debit platile directe efectuate catre furnizori sau pe cele indirecte realizate la scadenta pe baza de efecte comerciale;-sunt conturi de bilant si pot prezente solduri creditoare, care se refera la datoriile nedecontate sau la valoarea efectelor de platit;-suma soldurilor finale creditoare existente la sfarsitul anului se inscrie in pasivul bilantlui in grupa de datorii;-evidenta analitica se organizeaza pe datorii de obligatii, precum si pe fiecare persoana fizica sau juridica. Totodata furnizori se grupeaza in furnizori interni si furnizori externi, iar in cadrul fiecareia din aceste categorii pe termene de plata si anume: termen lung (peste cinci ani), mediu (de la unu la cinci ani) si termen scurt (sub un an).Conturile privind operatiile de decontare cu furnizorii, pe langa trasaturile comune pe care le au, prezinta si unele aspecte specifice, ceea ce se poate reliefa prin intermediul analizei modului de utilizare a lor.a)Contul 401 "Furniori" are functia contabila de pasiv, si se reflecta asfel:In credit se inregistreaza:-pretul de cumparare facturat de furnizori pentru achizitionarile de active circulante materiale, prin debitul conturilor corespunzatoare felurilor sau categoriilor de cumparari efectuate, dintre care se amintesc: 301 "Materii prime", 302 "Materiale consumabile", 371 "Marfuri", 381 "Ambalaje", precum si 308 "Diferente de pret la materii prime si materiale", 378 "Diferente de pret la marfuri", 388 "Diferente de pret la ambaleje ", etc., atunci cand evidenta stocurilor se organizeaza la pretul standard;-diferentele nefavorabile de curs valutar stabilite pentru datoriile existente la inchiderea exercitiului, prin corespondenta cu debitul contului de cheltuieli 665 "Cheltuieli din diferente de curs valutar";-valoarea materialelor aprovizionate si incluse in cheltuieli, consumul de energie si apa,valoarea ambalajelor care circula in regim de restituire,valoarea lucrarilor executatea sau a serviciilor prestate de terti, si altele, prin debitul conturilor 604 "Cheltuieli privind materialele nestocate", 605 "Cheltuieli privind energia si apa", 409 "Furnizori-debitori" si respectiv 611 "Cheltuieli de intretinere si reparatii", 628 "Alte cheltuieli cu serviciile legate de terti";-TVA facturata de furnizori prin debitul contului 4426 "TVA deductibila", sau 4428 "TVA neexigibila", dupa cum datoria ce se creaza se plateste in mod obijnuit si respectiv in rate, pe baza de contract incheiat in acest sens, precum si in cazul ca nu a sosit factura.In debitul contului se inregistreaza:-diminuarea datoriilor fata de furnizori ca urmarea a platilor efectuate sau a biletelor la ordine ori a cambiilor subscrise si acceptate, prin creditul conturilor de trezorerie, de credite bancare pe termen lung si mediu si respeciv 403 "Efecte de platit";-diferentele favorabile de curs valutar stabilite pentru datoriile existente la inchiderea exercitiului, prin creditul contului 765 "Venituri din diferente de curs valutar";-diferentele favorabile de curs valutar aferente datoriilor in valuta platite furnizorilor externi, precum si valoarea sconturilor obtinute de la furnizori, prin corespondenta cu creditul conturilor 765 "Venituri din diferente de curs valutar" si respectiv 767 "Venituri din sconturi obtinute";-diminuarea datorilor fata de furnizori cu avansurile acordate anterior, precum si valoarea ambalajelor returnate furnizorilor in cazul utilizarii sistemu-lui de restituire directa.diminuarea datorilor fata de furnizori cu avansurile acordate anterior, precum si valoarea ambalajelor returnate furnizorilor in cazul utilizarii sistemului de restituire directa.Soldul contului 401 "Furnizori" este creditor si reprezinta totalul datoriilor fata de unitatile furnizoare.b)Contul 404 "Furnizori de imobilizari" are functia contabila de pasiv, si se reflecta asfel:In creditul contului se inregistreaza:-valoarea imobilizarilor corporale si necorporale facturate de furnizori, precum si a lucrarilor executate si serviciilor prestate cu aceeasi destinatie, prin debitul conturilor corespunzatoare felurilor sau categoriilor de imobilizari achizitionate, dintre care se amintesc: 201 "Cheltuieli de constiuire", 203 "Cheltuieli de cercetare - dezvoltare", 2111 "Terenuri", 212 "Constructii" si altele;-diferentele nefavorabile de curs valutar aferente datoriilor existente la inchiderea exercitiului, prin debitul contului 665 "Cheltuieeli din diferente de curs valutar";-TVA facturata de furnizori prin debitul contului 4426 "TVA deductibila" sau 4428 "TVA neexigibila", dupa cum datoria creata se deconteaza in mod obijnuit si respectiv in rate, stabilite pe baza de documente legal intocmite.In debitul contului se inregistreaza:-decontarile datoriilor fata de furnizori, prin creditul conturilor care arata modalitatea de plata, cum sunt cele de trezorerie, de credite bancare pe termen lung sau de efecte de platit pentru imobilizari;-diferentele favorabile de curs valutar aferente datoriilor existente la inchiderea exercitiului, prin creditul contului 765 "Venituri din diferente de curs valutar";-diferente favorabile de curs valutar aferente datoriilor platite in valuta furnizorilor externi, precum si valoarea sconturilor obtinute de la furnizori, in corespondenta cu creditul conturilor 765 "Venituri din diferente de curs valutar" si respectiv 767 "Venituri din sconturi obtinute".Soldul contului 404 "Furnizori de imobilizari" este creditor si reflecta datoriile unei unitati provenite din aprovizionari cu active imobilizate.c)Conturile 403 "Efecte de platit" si 405 "Efecte de platit pentru imobilizari" asigura urmarirea decontarii obligatiilor prin intermediul efectelor comerciale (cambia si biletul la ordin) si au functie contabila de pasiv. Aceste conturi se reflecta astfel:In creditul conturilor se inregistreaza:-valoarea acceptata de catre furnizori a cambiilor sau biletelor la ordin, prin debitul conturilor 401 "Furnizori" si respectiv 404 "Furnizori de imobilizari";-diferentele nefavorabile de curs valutar stabilite la sfarsitul exercitiului pentru datorii ce se vor deconta pe baza de efecte comerciale, in corespondenta cu debitul contului 665 "Cheltuieli din diferente de curs valutar".In debitul conturilor se inregistreaza:-platile ce se vor efectua catre furnizori, la scadenta efectelor comerciale, prin creditul contului 512 "Conturi curente la banci";-diferente favorabile de curs valutar aferente atat datoriilor decontate in valuta furnizorilor externi, cat si efectelor de plata exprimate in devize si existente la inchiderea exercitiului, prin creditul contului 765 "Venituri din diferente de curs valutar".Soldul conturilor 403 "Efecte de platit" si 405 "Efecte de platit pentru imobilizari" este creditor si reprezinta valoarea totala a efectelor comerciale decontate furnizorilor.d)Contul 408 "Furnizori - facturi nesosite" are functie contabila de pasiv si se reflecta astfel:In creditul contului se inregistreaza:-valoarea bunurilor aprovizionate, lucrarilor executate, si serviciilor prestate, inclusiv TVA aferenta, valori pentru care nu s-au primit facturi, prin debitul conturilor corespunzatoare de valori materiale si de cheltuieli, ca in cazul creditarii contului 401 "Furnizori", precum si de TVA neexigibila;-diferentele nefavorabile de curs valutar stabilite pentru datoriile nefacturare pana la sfarsitul exercitiului, prin debitul contului 665 "Cheltuieli din diferente de curs valutar".In debitul contului se inregistreaza:-valoarea facturilor sosite, prin creditul contului 401 "Furnizori";-diferentele de curs valutar de la sfarsitul exercitiului aferente datoriilor nefacturate, prin creditul contului 765 "Venituri din diferente de curs valutar".Soldul contului 408 "Furnizori - facturi nesosite" este creditor si reprezinta toate facturile pe care unitatea nu le primeste de la furnizori.e)Contul 409 "Furnizori - debitori" are functie contabila de activ si se reflecta astfel:In debitul conturilor se inregistreaza avansurile acordate, prin credituol conturilor de disponibilitatile banesti.In credit se inregistreza avansurile regularizate ca urmare a primirii bunurilor, lucrarilor sau serviciilor, in corespondenta cu debitul contului 401 "Furnizori".Soldul contului 409 "Furnizori - debitori" este debitor si reprezinta avansurile acordate si neregularizate, pentru care nu s-au primit bonuri, lucrari sau servicii.3. CONTABILITATEA DATORIILORPROVENITE DIN CUMPARARI2.3.1. STRUCTURA DATORIILOR DIN CUMPARARIPE CREDITDatoriile din cumparari pe credit pot fi clasificate tinand seama de anumite criterii, astfel:1)In functie de natura activelor cumparate pe credit, se disting:-datorii provenind din cumparari de bunuri si servicii;-datorii provenind din coumparari de imobilizari.2)In functie de natura creditelor obtinute la cumparare si de documentele care stau la baza inregistrarii acestora, se disting:-datorii din cuparari pe credit comercial;-datorii din cumparari pe credit cambial.Fiecare din aceste credite comercial sau cambial pot fi acordate atat pentru cumparari de bunuri si servicii cat si pentru cumparari de imobilizari.3)In functie de scadenta datoriilor, se intalnesc:-datorii din cumparari pe credit comercial, care au un termen de plata stabilit pe baza de documente;-datorii din cumparari pe credit comercial, neexigibile, cumparari ce nu sunt insotite de facturi ale furnizorului.In cadrul relatiilor economice pe care clientul le are cu furnizorul se pot naste creante provenind din relatiile de cumparare, cum sunt:-avansuri acordate de client furnizorului;-ambalaje primite odata cu marfa, care circula pe principiul restituirii.Datoriile din cumpararile pe credit sunt reflectate cu ajutorul conturilor din grupa 40 "Furnizori si conturi asimilate" si anume:-contul 401 "Furnizori";-contul 403 "Efecte de platit";-contul 404 "Furnizori de imobilizari";-contul 405 "Efecte de platit pentru imobilizari";-contul 408 "Furnizori facturi nesosite";-contul 409 "Furnizori - debitori".Contul 409 "Furnizori - debitori" este un cont de creante fapt ce rezulta atat din denumirea contului, cat si din ultima cifra a simbolului (cifra 9), care semnifica faptul ca acest cont are o functie inversa fata de conturile din grupa din care face pate.Primele doua conturi, 401 "Furnizori" si 403 "Efecte de platit" cuprind datoriile ce privin din cumparari de bunuri si servicii, pe credit comercial, respectiv cambial.Contul 404 "Furnizori de imobilizari" si contul 405 "Efecte de platit pentru imobilizari" reflecta acelasi gen de datorii rezultate din cumparari de imobilizari.Contul 408 "Furnizori - facturi nesosite" evidentiaza datoriile neexigibile provenite din cumparari de bunuri si servicii.Conturile sintetice prezentate se detaliaza pe conturi analitice deschise pe fiecare furnizor in parte, conturi a caror simbolizare este la latitudinea fiecarui agent economic.2.3.1.1 CONTABILITATEA DATORIILOR DIN CUMPARARIPE CREDIT COMERCIALDatoriile rezultate din cumparari pe credit comercial se evidentiaza in contabilitate cu ajutorul conturilor:-401 "Furnizori", cont ce reflecta datoriile rezultate in urma cumpararilor de bunuri si servicii pe credit comercial;-404 "Furnizor de imobilizari", cont de datorii provenind din cumparari de imobilizari pe credit comercial.Contul 401 "Furnizori" tine evidenta decontarilor cu furnizorii pentru aprovizionarile de bunuri, lucrarile executate sau serviciile prestate, avand functia contabila de pasiv si se reflecta astfel:In creditul contului se inregistreaza:-valoarea la pret de cumparare sau standard (prestabilit) a stocurilor achizitionate cu titlu oneros de la terti pe baza de facturi precum sidiferentele de pret nefavorabile aferente, in cazul in care evidenta acestora se tine la preturi standard;-diferentele nefavorabile de curs valutar aferente furnizorilor neachitati la inchiderea exercitiului financiar, cu ocazia evaluarii soldului in valuta precumsi cele rezultate in momentul decontarii;-valoarea materialelor nestocate aprovizionate, incluse pe cheltuieli, precum si consumul de energie si apa;-valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire, facturate de furnizori;-valoarea materiilor prime, materiilor consumabile, marfurilor, ambalajelor achizitionate, in cazul folosirii metodei inventarului intermitent;-valoarea lucrarilor executate sau a serviciilor prestate de terti;-valoarea facturilor primite, in cazul in care acestea au fost evidentiate anterior ca facturi nesosite;-taxa pe valoare adaugata inscrisa in facturile furnizorilor;-valoarea timbrelor fiscale si postale, a biletelor de tratament si odihna si a altor valori achizitionate.In debitul contului se inregistreaza:-platile efectuate catre furnizori;-valoarea biletelor la ordin sau a cambiilor subscrise acceptate de furnizori;-diferentele favorabile de curs valutar aferente datoriilor catre furnizori cu ocazia decontarii sau a evaluarii acestora la sfarsitul exercitiului financiar;-valoarea avansurilor acordate furnizorilor cu ocazia regularizari platilor cu acestia;-valoarea la pret de inregistrare a veniturilor cuvenite unitatilor prestatoare ca plata in natura, conform prevederilor contractuale;-datoriile prescrise sau anulate;-sumele nete achitate colaboratorilor si impozitul retinut;-valoarea sconturilor obtinute de la furnizori;-valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire predate furnizorului.Soldul contului 401 "Furnizori"este creditor si reprezinta sumele datorate furnizorilor.Contul 404 "Furnizori de imobilizari" tine evidenta obligatiilor de plata fata de furnizorii de imobilizari corporale si necorporale, avand functia contabila de pasiv si se reflecta astfel:In creditul contului se inregistreaza:-valoarea imobilizarilor facturate de furnizori, a serviciilor prestate sau a lucrarilor executate de terti pentru realizarea acestor imobilizari;-obligatia de plata a ratelor de leasing financiar, pe baza facturilor emise de locatar;-valoarea dobanzilor datorate si facturate potrivit prevederilor contractuale in cazul leasingului financiar;-taxa pe valoare adaugata inscrisa in facturile furnizorilor de imobilizari;-diferentele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea soldului la sfarsitul exercitiului financiar.In debitul contului se evidentiaza:-sumele achitate furnizorilor de imobilizari, precum si valoarea avansurilor decontate acestora;-valoarea efectelor comerciale subscrise, acceptate de catre furnizorii de imobilizari;-valoarea sconturilor obtinute de la furnizorii de imobilizari;-diferentele favorabile de curs valutar aferente datoriilor catre furnizorii de imobilizari cu ocazia decontarii sau evaluarii de la sfarsitul exercitiului financiar.Soldul contului 404 "Furnizori de imobilizari" este creditor si reprezinta sumele datorate furnizorilor de imobilizari.In functie de moneda in care se evalueaza cumpararile cu factura furnizorului distingem:-datorii fata de furnizori, a caror exprimare valorica se realizeaza in lei;-datorii fata de furnizori, a caror exprimare valorica se efectueaza in devize.Reflectarea in contabilitate a acestor datorii necesita inregistrari distincte.a) Contabilitatea operatiilor privind datoriile din cumparari de bunuri siservicii pe credit comercial fata de furnizori, cu exprimare in leiAcest tip de datorii, implica urmatoarele inregistrari contabile-achizitionarea de materii prime, materiale consumabile, materiale de natura obiectelor de inventar, animale, marfuri si ambalaje de la furnizori, in situatia in care evidenta sconturilor se realizeaza prin inventarul permanent la costuri efective de achizitie:%= 401 "Furnizori"301 "Materii prime"3021 "Materiale auxiliare".................3028 "Alte materiale consumabile"303 "Materiale de natura obiectelorde inventar"361 "Animale si pasari"371 "Marfuri"381 "Ambalaje"4426 "T.V.A. deductibila"

-in cazul in care evidenta sconturilor se tine la preturi standard, contul 401 "Furnizori se crediteaza si in corespondenta cu conturile de diferente de pret adecvate fiecarei categorii de stocuri achizitionate, pentru diferentele de pret in plus fata de preturile prestabilite, astfel:%= 401 "Furnizori"308 "Diferente de pret la materii primesi materiale"368 "Diferente de pret la animalesi pasari"378 "Diferente de pret la marfuri"388 "Diferente de pret la ambalaje"4428 "T.V.A. deductibila"

-in situatia in care evidenta stocurilor se realizeaza prin inventarul intermitent, contul 401 "Furnizori" se crediteaza in corespondenta cu conturile de cheltuieli in care se inregistreaza consumul de stocuri si T.V.A. deductibila, astfel:%= 401 "Furnizori"601 "Cheltuieli cu materiile prime"6021 "Cheltuieli cu materialeleauxiliare"................6028 "Cheltuieli privind alte materialeconsumabile"603 "Cheltuieli privind materiile denatura obiectelor de inventar"607 "Cheltuieli privind marfurile"608 "Cheltuieli privind ambalajele"4426 "T.V.A. deductibila"

-evidentierea materiilor nestocate aprovizionate, incluse direct pe cheltuieli precum si consumul de energie si apa:%= 401 "Furnizori"604 "Cheltuieli privind materiilenestocate"605 "Cheltuieli privind energia si apa"4426 "T.V.A. deductibila"

-reflectarea lucrarilor executate sau a serviciilor prestate de terti:%= 401 "Furnizori"611 "Cheltuieli cu intretinerea sireparatiile"...............626 "Cheltuieli postale si taxede telecomunicatii"628 "Alte cheltuieli cu serviciileexecutate de terti"471 "Cheltuieli inregistrate in avans"4426 "T.V.A. deductibila"

-evidenta ambalajelor care circula in sistem de restituire, facturate de furnizori:409 "Furnizori debitori"= 401 "Furnizori"

-achizitionarea timbrelor fiscale si postale, a biletelor de odihna si tratament si a altor valori de la furnizori:%= 401 "Furnizori"5321 "Timbre fiscale si postale"................5328 "Alte valori"4426 "T.V.A. deductibila"

-primirea facturilor de la furnizori, in situatia in care acestea au fost evidentiate anterior ca facturi nesosite, fara diferente:408 "Furnizori - facturi nesosite"= 401 "Furnizori"

-concomitent, T.V.A. neexigibila se transforma in T.V.A. deductibila:4426 "T.V.A. deductibila"= 4428 "T.V.A. neexigibila"

-retinerea avansului acordat anterior furnizorului, din datoria totala cu ocazia regularizarii platilor cu acestia:401 "Furnizori"= 409 "Furnizori - debitori"

Identic se inregistreaza si ambalajele predate furnizorului, care circula in sistem de restituire.-achitarea datoriilor catre furnizori, se poate efectua din diferite conturi de trezorerie sau imprumuturi, astfel:401 "Furnizori"=%5121 "Conturi la banci in lei"5311 "Casa in lei"5411 "Acreditive in lei"542 "Avansuri de trezorerie"5191 "Credite bancare pe termenscurt"

-evidentierea biletelor la ordin emise si acceptate de furnizori:401 "Furnizori"= 403 "Efecte de platit"

-reflectarea sumelor nete achitate colaboratorilor, retinerea impozitului datorat si a contributiei pentru asigurarile sociale de sanatate in procent de 6,5%:401 "Furnizori"=%5311 "Casa in lei"444 "Impozitul pe venitul de naturasalariilor"4314 "Contributia angajatilorpentru asigurarile socialeDe sanatate"

Marimea propriu-zisa a datoriilor fata de furnizori pentru cumpararile si platile efectuate, nu in toate cazurile aceasta coincide cu pretul sau tariful negociat, datorita anumitor reduceri sau diminuari ce se acorda clientilor.Reducerile de pret pot fi incadrate in doua categorii si anume:-reduceri de natura comerciala ce se evidentiaza in momentul acordarii acestora pe baza documentelor ce le atesta, astfel:.daca in factura initiala sunt reflectate distinct reducerile de pret acordate, respectiv primite, atat vanzatorul cat si cumparatorul inregistreaza in contabilitate factura la valoarea neta comerciala, aceasta reprezentand valoarea initiala, mai putin reducerile acordate;.in cazul in care dupa intocmirea facturii initiale, vanzatorul acorda clientului reduceri de pret, conform clauzelor contractuale, acestea se cuprind intr-o factura ulterioara in rosu, care se evidentiaza distinct in contabilitate astfel:~ la vanzator valoarea reducerilor acordate pentru livrari efectuate in acelasi exercitiu implica formula contabila:4111 "Clienti"=%- in rosu7xx "Conturi de venituri"- in rosu4427 "T.V.A. Colectata"- in rosu

~la cumparator, reducerile primite corecteaza valoarea stocurilor, atunci cand acestea se regasesc in gestiune sau cheltuieli cu stocurile, cand acestea au fost scazute din gestiune situatie ce implica formula contabila:%= 401 "Furnizori"-in rosu3xx "Conturi de stocuri"- in rosu6xx "Conturi de cheltuieli"4426 "T.V.A. deductibila"- in rosu

-reducerile de natura financiara, ce se inregistreaza in contabilitate astfel:~la vanzator, valoarea reducerilor acordate, genereaza formula contabila:%= 4111 "Clienti"667 "Cheltuieli privind sconturileacordate"4427 "T.V.A. colectata"

~la cumparator, valoarea reducerilor primite implica formula contabila:401 "Furnizori"=%767 "Venituri din sconturi obtinute"4426 "T.V.A. deductibila"

b) Contabilitatea operatiilor privind datoriile din cumparari de bunuri siservicii pe credit comercial fata de furnizori cu exprimare in valutaCorespondenta contului 401 "Furnizori", in acest caz, este in general aceeasi ca in situatia cumpararilor de la furnizorii interni, cu exprimare in lei, cu deosebire ca apar unele inregistrari specifice privind diferentele de curs valutar aferente datoriilor catre furnizori cu ocazia decontarii sau a evaluarii de la sfarsitul exercitiului financiar, iar in locul conturilor de trezorerie in lei se utilizeaza conturile corespunzatoare de trezorerie in devize.Datoriile se evidentiaza pe baza facturilor primite de la furnizorii externi, in care bunurile sau serviciile cumparate sunt exprimate valoric, in devize.In contabilitatea unitatilor patrimoniale evaluarea si inregistrarea trebuie sa se efectueze in moneda nationala, adica in lei.Pentru aceasta, devizele se transforma in lei, pe baza cursului valutara al leului, de la data primirii bunurilor, executarii lucrarilor sau prestarii de servicii.Cursul valutar poate sa oscileze de la o zi la alta si de aceea la data achitarii datoriilor pot sa apara diferente de curs valutar, in situatia in care cursul leului creste sau nefavorabile cand cursul leului scade.Aceste diferente se evidentiaza ca venituri financiare sau ca si cheltuieli financiare.La inchiderea exercitiului financiar, in vederea reflectarii fidele a patrimoniului toate datoriile in valuta sunt inventariate si evaluate pe baza cursului valutar al zilei, iar din compararea acestor valori cu valorile contabile ale datoriilor evaluate pe baza cursului valutar de la data inregistrarii in contabilitate apar diferentele de curs valutar.Diferentele constatate cu ocazia decontarii sau a evaluarii datoriilor in devize de la sfarsitul exercitiului financiar, necesita operatii specifice, respectiv:-achitarea datoriei catre un furnizor extern in situatia in care cursul leului creste (diferenta de curs favorabila):401 "Furnizori"=%5124 "Conturi la banci in valuta"765 "Venituri din diferente de cursvalutar"

-achitarea datoriei catre un furnizor extern, in cazul in care cursul leului scade (diferenta de curs nefavorabila):%= 5124 "Conturi la banci in valuta"401 "Furnizori"665 "Cheltuieli din diferente deCurs valutar"

-reflectarea diferentelor nefavorabile de curs valutar, aferente furnizorilor neachitati, la inchiderea exercitiului financiar ca urmare a cresterii cursului valutar:665 "Cheltuieli din diferente de= 401 "Furnizori"curs valutar"

-evidentierea diferentelor favorabile de curs valutar, aferente furnizorilor neachitati, la inchiderea exercitiului financiar ca urmare a scaderii cursului valutar:401 "Furnizori"= 765 "Venituri din diferente de cursvalutar"

Evidenta obligatiilor rezultate din cumpararile de imobilizari pe credit comercial se realizeaza cu ajutorul contului 404 "Furnizori de imobilizari", care se crediteaza in corespondenta cu debitul conturilor de imobilizari necorporale, corporale si in curs, in functie de natura imobilizarilor achizitionate la care se mai adauga si contul 4426 "T.V.A. deductibila".Contul 404 "Furnizori de imobilizari" se debiteaza in corespondenta cu creditul conturilor de trezorerie sau imprumuturi bancare pentru investitii, in functie de modalitatea de plata, sau ca urmare a biletelor de ordin emise de client si acceptate de furnizor prin creditul contului 405 "Efecte de platit pentru imobilizari"Imobilizarile pot fi achizitionate de la furnizori externi, in cazul in care, exprimarea valorica din facturi este facuta in devize. In aceasta situatie pentru inregistrarea cumpararilor este necesara transformarea devizelor in lei.La data achitarii datoriilor ca urmare a evolutiei cursului valutar pot sa apara diferente favorabile sau nefavorabile acre afecteaza veniturile financiare sau cheltuielile financiare.De asemenea diferentele rezultate la finele exercitiului financiar cu ocazia evaluarii datoriilor in devize influenteaza cheltuielile sau veniturile financiare dupa cum acestea sunt nefavorabile, respectiv favorabile.Reducerile de pret de natura comerciala sau de natura financiara pe care le poate acorda furnizorul sunt practicabile si la cumpararile de imobilizari.2.3.1.2. CONTABILITATEA DATORIILOR DIN CUMPARARIPE CREDIT CAMBIALIn practica economica este cunoscut conceptul de "efecte comerciale" in care sunt cuprinse in general cambiile.In functie de clauzele ce le contin acestea se pot clasifica in:-cambiile propriu-zise;-trate;-bilete la ordin.In relatiile de creditare din cadrul procesului de vanzare cumparare, forma de cambie cea mai adecvata si utilizata o constituie biletul la ordin.Creditul cambial reprezinta creditul care la baza o cambie, respectiv un bilet la ordin.Biletul la ordin este un angajament al clientului prin care acesta se obliga sa achite o anumita datorie din cumparari, in mod neconditionat.Din inscris trebuie sa rezulte data la care se va achita datoria si localitatea .Biletul la ordin constituie instrumentul de anulare a platii unei datorii, respectiv un instrument de creditare.Biletul la ordin poate sa fie emis in situatia in care clientul nu dispune de lichiditati pentru achitarea datoriei sau daca utilizarea sa reprezinta o clauza con-tractuala.Aceasta va deveni instrument financiar daca este acceptat de furnizor, situatia in care clientul poate sa-si ia angajamentul de plata a datoriei la o data ulterioara.Efectele comerciale se impart in:-efecte de platit, respectiv biletele la ordin emise de client;-efecte de primit, adica cele acceptate de furnizor;-efecte de incasat.Delimitarea informatiilor privind datoriile pe credit cambial, implica utilizarea de conturi, in functie de natura activelor cumparate, respectiv:-contul 403 "Efecte de platit";-contul 405 "Efecte de platit pentru imobilizari".Contul 403 efecte de platit tine evidenta obligatiilor pe baza de efecte comerciale, respectiv a cambiilor sau a biletelor la ordin emise de client, acceptate de furnizor, pentru datorii provenind din cumparari de bunuri si servicii, avand functia contabila de pasiv si se reflecta astfel:In creditul contului se inregistreaza:-valoarea acceptata a efectelor comerciale de platit;-diferentele nefavorabile de curs valutar de la inchiderea exercitiului financiar, rezultate din evaluarea soldului in valuta a obligatiilor de platit pe baza de efecte comerciale.In debitul contului se inregistreaza:-platile efectuate la scadenta pe baza efectelor comerciale;-diferentele favorabile de curs valutar constatate la lichidarea efectelor de plata in devize;-diferentele de curs valutar favorabile aferente efectelor de plata neachitare la inchiderea exercitiului, evaluate pe baza cursului valutar la acea data.Soldul contului 403 "Efecte de platit" este creditor si reprezinta valoarea efectelor comerciale de platit.Contul 405 "Efecte de platit pentru imobilizari" tine evidenta datoriilor provenind din cumparari de imobilizari, datorii pentru care au fost emise bilete le ordin, acceptate de furnizor, avand functia contabila de pasiv si se reflecta astfel:In creditul contului se inregistreaza:-valoarea acceptata a efectelor comerciale de platit;-diferentele nefavorabile de curs valutar de la inchiderea exercitiului financiar, rezultate din evaluarea soldului in valuta a obligatiilor de platit pe baza de efecte comerciale.In debitul contului se inregistreaza:-platile efectuate la scadenta pe baza efectelor comerciale;-diferentele favorabile de curs valutar constatate la lichidarea efectelor de plata in devize;-diferentele de curs valutar favorabile aferente efectelor de plata neachitare la inchiderea exercitiului, evaluate pe baza cursului valutar la acea data.Soldul contului 403 "Efecte de platit pentru imobilizari" este creditor si reprezinta valoarea efectelor comerciale pentru imobilizari de platit.Operatii economice privind datoriile din cumparari pe credit cambialDatoriile provenite din cumparari pe credit cambial implica in contabilitate urmatoarele inregistrari:-reflectarea biletelor la ordin emise pentru cumparari de bunuri si servicii, acceptate de furnizor:401 "Furnizori"= 403 "Efecte de platit"

-evidentierea biletelor la ordin emise pentru cumpararile de imobilizari, acceptate de furnizor:404 "Furnizori de imobilizari"= 405 "Efecte de platit pentruimobilizari"

-efectuarea platilor la scadenta pe baza de efecte comerciale din contul de disponibil de la banca in lei:%= 5121 "Conturi la banci in lei"403 "Efecte de platit"405 "Efecte de platit pentruimobilizari"

Biletele la ordin pot fi emise si pentru datorii in devize fata de furnizorii externi sau interni, caz in care la inregistrarea in contabilitate este necesara evaluarea in lei, pe baza cursului valutar.In momentul achitarii datorie pot sa apara diferente de curs valutar favorabile sau nefavorabile ca urmare a evolutiei cursului valutar intre data inregistrarii si data achitarii ce afecteaza veniturile financiare sau cheltuielile financiare, diferente ce pot rezulta si la finele exercitiului financiar cu ocazia evaluarii soldului datoriilor in devize ce urmeaza sa fie decontate pe baza de efecte comerciale.Aceste diferente de curs valutar genereaza pentru cumpararile de bunuri si servicii, urmatoarele inregistrari contabile:-reflectarea diferentelor favorabile constatate cu ocazia achitarii la scadenta a datoriilor pe baza de efecte comerciale:403 "Efecte de platit"=%5124 "Conturi la banci in valuta"765 "Venituri din diferente de cursvalutar"

-evidentierea diferentelor nefavorabile aferente datoriilor in devize cu ocazia achitarii acestora pe baza de efecte comerciale:%= 5124 "Conturi la banci in valuta"403 "Efecte de platit"665 "Cheltuieli din diferente de cursvalutar"

-inregistrarea diferentelor favorabile de la finele exercitiului financiar rezultate in urma evaluarii efectelor comerciale de platit in devize:403 "Efecte de platit"= 765 "Venituri din diferente de cursvalutar"

-reflectarea diferentelor nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea soldului efectelor comerciale de platit in valuta la sfarsitul exercitiului financiar:665 "Cheltuieli din diferente de curs= 403 "Efecte de platit"valutar"

Referitor la efectele comerciale emise de client si acceptate de furnizor pentru datorii provenind din cumparari de imobilizari in valuta, acestea comporta aceleasi inregistrari ca in cazul datoriilor provenind din cumparari de bunuri si servicii, ce deosebirea ca in locul contului 403 "Efecte d platit" se utilizeaza contul 405 "Efecte de platit pentru imobilizari".2.3.2. CONTABILITATEA DATORIILOR NEEXIGIBILE DIN CUMPARARI PE CREDITIn practica societatilor comerciale se intalnesc situatii cand unele bunuri sosesc de la furnizori fara factura, iar unele servicii prin natura lor se factureaza cu un anumit decalaj de timp. Asa este cazul consumului de energie electrica si termica, a consumului de gaze naturale sau a serviciilor telefonice ce se factureaza, de regula, cu un decalaj de o luna.De asemenea, in cursul exercitiului financiar se poate intampla ca bunurile materiale primite sa nu se receptioneze si sa nu se inregistreze pana la primirea facturii.La inchiderea exercitiului, respectiv la data intocmirii bilantului contabil este obligatoriu ca bunurile in cauza sa fie receptionate sui inregistrate, deoarece figureaza la inventar.Intrarea trebuie evidentiata si atunci cand bunurile respective sunt eliberate in consum sau vandute.In aceste cazuri ele se receptioneaza, se evalueaza pe baza datelor din contracte sau pe baza documentelor insotitoare, iar apoi se reflecta in contabilitate ca o datorie exigibila.Contabilitatea decontarilor neexigibile, din cumparari de bunuri si servicii se realizeaza cu contul 408 "Furnizori-facturi nesosite".Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor cu furnizorii pentru achizitionarile de bunuri, lucrari executate si servicii prestate, pentru care nu s-au primit facturi.Contul 408 "Furnizori-facturi nesosite" are functia contabila de pasiv si se reflecta astfel:In creditul contului se inregistreaza:-valoarea bunurilor aprovizionate, a lucrarilor executate sau a serviciilor prestate de catre furnizori, pentru care nu s-au primit facturi;-diferentele nefavorabile de curs valutar reflectate la inchiderea exercitiului aferente datoriilor catre furnizorii pentru care nu s-au primit facturile.In debitul contului se inregistreaza:-valoarea facturilor sosite;-diferentele favorabile de curs valutar inregistrate la inchiderea exercitiului, aferente datoriilor catre furnizorii pentru care nu s-au primit facturile.Soldul contului 408 "Furnizori-facturi nesosite" este creditor si reprezinta sumele datorate furnizorilor pentru care nu s-au primit facturi.Operatii economice privind datoriile neexigibile din cumpararipe creditDatoriile neexigibile din cumparari pe credit implica urmatoarele inregistrari contabile:-primirea fara factura de la furnizori, a activelor circulante materiale:%= 408 "Furnizori-facturi nesosite"301 "Materii prime"3021 "Materiale auxiliare"...............3028 "Alte materiale consumabile"303 "Materiale de natura obiectelorde inventar"361 "Animale si pasari"371 "Marfuri"381 "Ambalaje"4428 "T.V.A. neexigibila"

-evidentierea lucrarilor executate sau a serviciilor prestate de catre furnizori pentru care nu au sosit facturile:%= 408 "Furnizori-facturi nesosite"604 "Cheltuieli privind materialelenestocate"605 "Cheltuieli privind energiasi apa"611 "Cheltuieli cu intretinerea sireparatiile"................626 "Cheltuieli postale si taxele detelecomunicatii"628 "Alte cheltuieli cu serviciileexecutate de terti"4428 "T.V.A. neexigibila"

Cazurile in care bunurile se primesc fara factura sunt mai putin frecvente, insa cumpararile de servicii ce se factureaza cu un anumit decalajin timp se intalnesc de regula in fiecare luna.Dupa primire facturilor, in perioada urmatoare, datoria neexigibila se transforma in datorie exigibila. In acelasi timp T.V.A. neexigibila devine deductibila.-primirea facturii de la furnizori, fara diferente:408 "Furnizori-facturi nesosite"= 401 "Furnizori"

- concomitent, T.V.A. neexigibila devine deductibila:4426 "T.V.A. deductibila"= 4428 "T.V.A. neexigibila"

In cazul in care apar diferente in plus intre factura sosita si situatia initiala, acestea se reflecta, ca intrarile obisnuite.Cand datoria neexigibila, inregistrata in cursul exercitiului se refera la cumparari de la furnizori externi sau interni cu exprimare in devize, atunci se evidentiaza diferentele de curs valutar favorabile si nefavorabile, cu ocazia inchiderii exercitiului financiar, astfel:-reflectarea diferentelor nefavorabile de curs valutar existente la inchiderea exercitiului, aferente datoriilor catre furnizori, pentru care nu s-au primit facturi:665 "Cheltuieli din diferente de= 408 "Furnizori-facturi nesosite"curs valutar"

-evidentierea diferentelor favorabile de curs valutar existente la finele exercitiului financiar, aferente datoriilor catre furnizori, pentru care nu s-au primit facturi:408 "Furnizori-facturi nesosite"= 765 "Venituri din diferente de cursvalutar"

2.3.3. CONTABILITATEA AVANSURILOR ACORDATE SI A AMBALAJELOR DE RESTITUITIn anumite cazuri, stabilite de regula prin contracte, clientul acorda furnizorului avansuri banesti, in vederea livrarii unor bunuri, a executarii de lucrari sau prestarii de servicii, luand nastere astfel o creanta fata de furnizor care devine debitor.O situatie asemanatoare se intalneste si in cazul in care clientului i se factureaza o data cu bunurile cumparate si ambalajele, care circula in sistem de restituire, cum ar fi: sticlele, borcanele, navetele, sacii si alte ambalaje de aceasta natura.Contabilitatea creantelor din avansurile acordate furnizorilor pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor sau pentru prestari de servicii executari de lucrari, precum si din ambalajele de restituit se realizeaza cu ajutorul contului 409 "Furnizori-debitori", care are functia contabila de activ si se reflecta astfel:In debitul contului se inregistreaza:-valoarea avansurilor achitate in contul unor livrari de bunuri denatura stocurilor, prestari de servicii sau executari de lucrari;-valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire facturate de furnizori;-diferente favorabile de curs valutar inregistrate la inchiderea exercitiului, aferente avansurilor in devize acordate furnizorilor.In creditul contului se inregistreaza:-valoarea avansurilor regularizate cu furnizorii la primirea bunurilor, lucrarilor sau serviciilor;-valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire inapoiate furnizorilor, precum si valoarea ambalajelor degradate;-valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire, nerestituite furnizorilor, retinute in stoc;-diferentele nefavorabile de curs valutar aferente avansurilor in devize acordate furnizorilor la decontarea acestora sau la inchiderea exercitiului financiar.Soldul contului 409 "Furnizori-debitori" este debitor si reprezinta avansurile acordate furnizorilor, nedecontate.Operatii economice privind avansurile acordate si ambalaje de restituitInregistrarile contabile referitoare la avansurile acordate si ambalajele de restituit sunt:-achitarea din contul de disponibil de la banca in lai a unor avansuri ocazionale furnizorilor, pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor sau pentru prestari de servicii si executari de lucrari:%= 5121 "Conturi la banci in lei"409 "Furnizori-debitori"4426 "T.V.A. deductibila"

Pentru avansurile ocazionale aferente livrarilor de bunuri, executarilor de lucrari si prestarilor de servicii ulterioare se calculeaza si se inregistreaza T.V.A., iar furnizori sunt obligati sa emita facturi in termen de trei zile de la data inregistrari sumelor.In situatia in care avansurile acordate au la baza factura fiscala emisa de catre furnizor se efectueaza inregistrarile:-reflectarea avansului ce se va acorda:%= 401 "Furnizori"409 "Furnizori-debitori"4426 "T.V.A. deductibila"

-achitarea avansului:401 "Furnizori"= 5121 "Conturi la banci in lei"

In cazul avansurilor care se acorda in mod continuu pentru livrari de bunuri si prestari de servicii ulterioare, pe baza de cerere acordata de organul fiscal, nu se calculeaza T.V.A., exigibilitatea intervenind la data stabilirii debitului clientului, creanta ce este consemnata in factura sau alt document legal ce se intocmeste pentru efectuarea propriu-zisa a operatiilor in cauza.-acordarea unor avansuri furnizorilor in numerar sau din contul de disponibil de la banca, in lei si in valuta:409 "Furnizori-debitori"=%5121 "Conturi la banci in lei"5124 "Conturi la banci in valuta"5311 "Casa in lei"5314 "Casa in valuta"

-regularizarea avansurilor continue cu furnizorii, la primirea bunurilor executarea lucrarilor sau prestarea serviciului:401 "Furnizori"= 409 "Furnizori-debitori"

-regularizarea cu furnizorii a avansurilor ocazionale pentru care s-a calculat si inregistrat T.V.A.:%= 409 "Furnizori-avans inregistrat401 "Furnizori"- debitori"- datoria totala4426 "T.V.A. deductibila"- T.V.A.

-evidentierea valorii diferentelor favorabile de curs valutar existente la inchiderea exercitiului, aferente avansurilor in devize acordate furnizorilor, cu ocazia evaluarii acestora:409 "Furnizori-debitori"= 765 "Venituri din diferente decurs valutar"

-reflectarea valorii diferentelor nefavorabile de curs valutar existente la inchiderea exercitiului, aferente avansurilor in devize acordate furnizorilor:665 "Cheltuieli din diferente de curs= 409 "Furnizori-debitori"valutar"

-reflectarea diferentelor favorabile de curs valutar aferente avansurilor in devize, acordate furnizorilor, cu ocazia decontarii lor:401 "Furnizori"=%409 "Furnizori-debitori"765 "Venituri din diferente de cursvalutar"

-inregistrarea valorii ambalajelor care circula in sistem de restituire, facturate de furnizori:409 "Furnizori-debitori"= 401 "Furnizori"

-se reflecta valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire, inapoiate furnizorilor, precum si degradarile suferite de ambalaje:%= 409 "Furnizori-debitori"401 "Furnizori"608 "Cheltuieli privind ambalajele"

-se evidentiaza valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire, nerestituite furnizorilor, retinute in stoc:381 "Ambalaje"= 409 "Furnizori-debitori"


Recommended