Home >Documents >Cognitrom Assessment System

Cognitrom Assessment System

Date post:01-Jul-2015
Category:
View:1,147 times
Download:9 times
Share this document with a friend
Transcript:

Cognitrom Assessment System (CAS)Platforma de testare Cognitrom Assessment System (CAS) vine n intmpinarea unei nevoi acute a pie ei romne ti n ceea ce prive te instrumentarul psihologic profesionist utilizat n evaluarea psihologic , recrutarea i selec ia personalului. Sistemul CAS este construit n jurul a dou mari componente: "evaluare psihologic individual " i "evaluare i selec ie de personal".

TESTELE CUPRINSE N PLATFORMA DE EVALUARE PSIHOLOGIC CAS

TESTE DE EVALUARE A APTITUDINILOR COGNITIVE

Abilitatea general de nv are

Testy

Ra ionament analitic

Descriere Evalueaz capacitatea subiectului de a ob ine informa ii noi din combinarea celor deja existente. Evalueaz acele procese care ne ofer posibilitatea rezolv rii de noi probleme pe baza similitudinii cu probleme deja rezolvate. Evalueaz capacitatea de a schimba rapid criteriul de categorizare i de a grupa obiectele pe baza noului criteriu. Evalueaz capacitatea de a ignora fluxurile informa ionale nerelevante n raport cu sarcina de rezolvat precum i reten ia, pentru un scurt timp, a informa iilor n memorie.

y

Transfer analogic

y

Flexibilitatea categoriz rii Inhibi ie cognitiv i memorie de scurt durat

y

1

y

Memoria de lucru Interferen a cognitiv Aten ia concentrat

y

Evalueaz capacitatea sistemului cognitiv de a stoca pe o durat scurt de timp informa ii relevante din punct de vedere al sarcinii i de a opera n paralel cu aceste informa ii. Evalueaz capacitatea de a rezista la intruziunile altor fluxuri informa ionale dect cel relevant pentru sarcin . Evalueaz capacitatea de concentrare a aten iei prin sarcini de amorsaj negativ.

y

Aptitudinea verbal

Test Vocabular Sintax n elegerea textelor

Descriere Evalueaz capacitatea de a opera cu sensul cuvintelor, pentru a stabili gradul de apropiere semantic . Evalueaz abilitatea de a construi propozi ii i fraze. Evalueaz capacitatea de a deriva sensul adecvat al unui text citit i de a face inferen e pe baza textului.

Aptitudinea numeric Teste Calcul numeric Ra ionament matematic Aptitudinea spa ial Descriere Evalueaz capacitatea de a realiza rapid i corect calcule matematice simple utiliznd cele patru opera ii aritmetice: adunare, sc dere, nmul ire, mp r ire. Evalueaz capacitatea de a face ra ionamente pe baza unor iruri numerice.

Teste Imagini mintale transform ri Orientare spa ial Generare de imagini

Descriere Evalueaz capacitatea unei persoane de a transforma reprezent rile imagistice, n particular prin rotire. Evalueaz capacitatea unei persoane de a analiza un cmp de stimuli dintr-o perspectiv dat i de a oferi informa ii despre acel cmp, pornind de la o nou perspectiv cerut . Evalueaz capacitatea unei persoane de a re ine mintal o serie de imagini i apoi de a le combina.2

Aptitudinea de percep ie a formei Descriere Evalueaz abilitatea de percepere a constan ei formei obiectelor. Perceperea detaliilor Evalueaz abilitatea de percepere a detaliilor din materialele grafice i obiecte. Analiza perceptual Evalueaz abilitatea de discriminare figur -fond. complex Test Constan a formei Abilit i func ion re ti Test Abilit i func ion re ti Descriere Testul evalueaz trei aspecte:y y y

perceperea detaliilor din materiale scrise si tabele; identificarea diferen elor dintre original i copie; identificarea i corectarea cuvintelor i cifrelor ntr-un text.

Rapiditatea n reac ii Teste Descriere Timp de reac ie simplu M soar rapiditatea reac iei motorii la apari ia unui stimul. Timp de reac ie n M soar rapiditatea alegerii ntre dou situa ii-stimul. alegeri Timp de reac ie n M soar rapiditatea reactualiz rii unei informa ii din accesarea memoriei memorie. Capacitatea decizional Testul de capacitate decizional m soar ra ionalitatea decidentului, abilitatea sa de a evita indecizia sau posibilele distorsiuni care pot ap rea n procesul decizional. Capacitatea organizatoric Testul de capacitate organizatoric m soar capacitatea de a sintetiza informa iile luate din diferite surse, aranjarea n timp i spa iu a diferitelor obiecte, persoane i/sau ac iuni, ntre care exist unele rela ii, astfel nct s se poat ndeplini eficient un obiectiv fixat, innd cont de o serie de restric ii impuse.

3

CHESTIONARE DE EVALUARE A PERSONALIT

II

Chestionarul de personalitate Zuckerman- Kuhlman (ZKPQ) Chestionar de personalitate evalueaz cinci dimensiuni ale personalit ii: sociabilitate, c utare impulsiv de senza ii, activitate, anxietate-neuroticism, agresivitate-ostilitate. Chestionarul de personalitate FFPI Acest chestionar evalueaz cinci dimensiuni ale personalit ii: Extraversiunea, Amabilitatea, Con tiinciozitatea, Stabilitatea emo ional i Autonomia. Chestionarul Schemelor Cognitive Young Chestionarul schemelor cognitive Young m soar optsprezece scheme cognitive:y y y y y y y y y y y y y y y y y y

Deprivare emo ional (ED) Abandon (AB) Nencredere / abuz (MA) Izolare social / nstr inare (SI) Deficien / ru ine (DS) E ec (FA) Dependen / incompeten (DI) Protec ionism / sine nedezvoltat (EM) Vulnerabilitate la r u i boal (VH) Subjugarea (SB) Sacrificiul propriu (SS) Inhibi ie emo ional (EI) Standarde nerealiste / hipercriticism (US) Revendicare / grandiozitate (ET) Autocontrol / auto-disciplin insuficient (IS) C utarea aprob rii / recunoa terii (AS) Negativism / pasivitate (NP) Pedepsirea (PU)

CHESTIONARE DE EVALUARE A INTERESELOR Acest chestionar evalueaz interesele ocupa ionale (preferin ele pentru anumite domenii de cuno tin e sau de activitate).

4

EVALUAREA DISPOZI IILOR AFECTIVE Chestionarul Profilul distresului afectiv (PDA) Acest chestionar evalueaz urm toarele dispozi ii emo ionale tranzitorii: anxietatea, depresia, furia, vigoarea, oboseala i confuzia. Scala atitudinilor disfunc ionale Aceast scal evalueaz atitudinile care pot predispune o persoan la depresie.

Scala de acceptare necondi ionat a propriei persoane (DAS) DAS este un instrument de autoevaluare, construit s evalueze atitudinile care pot predispune o persoan la depresie. Scala de atitudini i convingeri (ABS) Aceast scal evalueaz credin ele ira ionale/ra ionale ale persoanei

RAPORT DE EVALUARE PSIHOLOGIC Evaluarea aptitudinilor cognitive Abilitatea general de nv are Descriere aptitudine: Aptitudinea de a asimila informa ii noi, de a le reorganiza i de a opera cu aceste informa ii n rezolvarea de probleme. Cuprinde concentrarea aten iei i rezisten a la interferen ; capacitate de organizare a informa iilor n memorie, inhibi ia cognitiv i memoria de scurt durat ; i o component de operare, aceasta implicnd: ra ionamentul analitic, transfer analogic, memorie de lucru i flexibilitatea n categorizare. Nivel aptitudine: 5 (foarte bun)

Rezultatele testelor utilizate pentru evaluarea aptitudinii : Abilitatea general de nv are

5

Test: Ra ionamentul analitic (data efectu rii : 06/03/2006) Descriere test: Aceast prob m soar capacitatea de a descoperi reguli i de a utiliza aceste reguli pentru a rezolva probleme de ra ionament, precum i de a extrage concluzii corecte pornind de la diferite afirma ii. Scor brut: 17 (0 - 24) Nivel ob inut: 4 (bun)

Test: Transfer analogic (testul nu a fost efectuat) Descriere test: Aceast prob m soar capacitatea de a g si asem n ri ntre diferite perechi de elemente verbale sau figurale i de a le aplica la altele. Test: Flexibilitatea categoriz rii (data efectu rii : 06/03/2006) Descriere test: Aceast prob m soar capacitatea de a schimba rapid criteriul de categorizare i de a grupa obiectele pe baza noului criteriu. Scor brut: 27 (0 - 27) Nivel ob inut: 5 (foarte bun)

Test: Inhibi ie cognitiv i memorie de scurt durat (testul nu a fost efectuat) Descriere test: Aceast prob m soar capacitatea de a ignora fluxurile informa ionale nerelevante n raport cu sarcina de rezolvat precum i reten ia, pentru un scurt timp, a informa iilor n memorie. Test: Memoria de lucru (testul nu a fost efectuat) Descriere test: Aceast prob m soar capacitatea sistemului cognitiv de a stoca pe o durat scurt de timp informa ii relevante din punct de vedere al sarcinii i de a opera n paralel cu aceste informa ii.. Test: Interferen a cognitiv (testul nu a fost efectuat) Descriere test: Aceast prob m soar capacitatea de a rezista la intruziunile altor fluxuri informa ionale dect cel relevant pentru sarcin . Test: Aten ie concentrat (testul nu a fost efectuat) Descriere test: Aceast prob m soar capacitatea de concentrare a aten iei. Aptitudinea verbal Descriere aptitudine: n elegerea sensurilor cuvintelor i operarea corect cu acestea, capacitatea de a combina pe baza unor reguli precise cuvintele n propozi ii i propozi iile n fraze, abilitatea de a citi i a n elege informa ii i idei prezentate verbal sau n scris. Nivel aptitudine: 5 (foarte bun)6

Rezultatele testelor utilizate pentru evaluarea aptitudinii : Aptitudinea verbal Test: Vocabular (data efectu rii : 06/03/2006) Descriere test: Aceast prob m soar capacitatea de a opera cu sensul cuvintelor, pentru a stabili gradul de apropiere semantic . Scor brut: 24 (0 - 30) Nivel ob inut: 5 (foarte bun)

Test: Sintax (testul nu a fost efectuat) Descriere test: Aceast prob m soar capacitatea de a construi propozi ii i fraze. Test: n elegerea textelor (testul nu a fost efectuat) Descriere test: Aceast prob m soar capacitatea de a deriva sensul adecvat al unui text citit i de a face inferen e pe baza textului. Aptitudinea numeric Descriere aptitudine: Capacitatea de a n elege i opera cu con inuturi numerice, rapiditatea i corectitudinea de realizare a calculelor matematice simple. Abilitatea de a analiza o problem matematic i a utiliza metoda potrivit pentru rezolvarea ei. Nivel aptitudine: 5 (foarte bun)

Rezultatele testelor utilizate pentru evaluarea aptitudinii : Aptitudinea numeric Test: Calcul matematic (testul nu a fost

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended