+ All Categories
Home > Business > Tulburarile De Personalitate

Tulburarile De Personalitate

Date post: 30-May-2015
Category:
Upload: guest5989655
View: 994 times
Download: 4 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 29 /29
TULBURĂRILE DE TULBURĂRILE DE PERSONALITATE PERSONALITATE NORMALITATE NORMALITATE : Noţiunea are în centrul său referinţa la : Noţiunea are în centrul său referinţa la normă normă (regula caracteristică sau acceptată la un număr semnificativ (regula caracteristică sau acceptată la un număr semnificativ de persoane). de persoane). Statistică Statistică (raportată la media statistică); (raportată la media statistică); Ideală - Ideală - Funcţională Funcţională (raportată la modelul tipic); (raportată la modelul tipic); Responsivă Responsivă (corespondentă normelor homeostaziei funcţionale; face faţă (corespondentă normelor homeostaziei funcţionale; face faţă cerinţelor sociale). cerinţelor sociale). ANORMALITATE: ANORMALITATE: tulburare de fundal, se referă la structura şi tulburare de fundal, se referă la structura şi organizarea psihică, se relevă mai ales în tulburările de organizarea psihică, se relevă mai ales în tulburările de comportament. comportament. SANATATE MENTALĂ: SANATATE MENTALĂ: capacitatea de conştientizare, acceptare şi capacitatea de conştientizare, acceptare şi corectitudine în modul în care se concepe pe sine; adecvare în corectitudine în modul în care se concepe pe sine; adecvare în modul în care face fata cerinţelor vieţii; integrarea si modul în care face fata cerinţelor vieţii; integrarea si unitatea personalităţii; autonomia şi încrederea în sine; unitatea personalităţii; autonomia şi încrederea în sine; percepere realistă socială. percepere realistă socială. BOALĂ BOALĂ --- Episoade; Stări defective. --- Episoade; Stări defective.
Transcript
Page 1: Tulburarile De Personalitate

TULBURĂRILE DETULBURĂRILE DE PERSONALITATEPERSONALITATE

NORMALITATENORMALITATE: Noţiunea are în centrul său referinţa la : Noţiunea are în centrul său referinţa la normă normă (regula (regula caracteristică sau acceptată la un număr semnificativ de persoane).caracteristică sau acceptată la un număr semnificativ de persoane).StatisticăStatistică (raportată la media statistică); (raportată la media statistică); Ideală - Ideală - FuncţionalăFuncţională (raportată (raportată la modelul tipic); la modelul tipic); ResponsivăResponsivă (corespondentă normelor homeostaziei (corespondentă normelor homeostaziei funcţionale; face faţă cerinţelor sociale).funcţionale; face faţă cerinţelor sociale).

ANORMALITATE:ANORMALITATE: tulburare de fundal, se referă la structura şi organizarea tulburare de fundal, se referă la structura şi organizarea psihică, se relevă mai ales în tulburările de comportament.psihică, se relevă mai ales în tulburările de comportament.

SANATATE MENTALĂ: SANATATE MENTALĂ: capacitatea de conştientizare, acceptare şi capacitatea de conştientizare, acceptare şi corectitudine în modul în care se concepe pe sine; adecvare în modul în corectitudine în modul în care se concepe pe sine; adecvare în modul în care face fata cerinţelor vieţii; integrarea si unitatea personalităţii; care face fata cerinţelor vieţii; integrarea si unitatea personalităţii; autonomia şi încrederea în sine; percepere realistă socială.autonomia şi încrederea în sine; percepere realistă socială.

BOALĂBOALĂ --- Episoade; Stări defective. --- Episoade; Stări defective.

Page 2: Tulburarile De Personalitate

TULBURĂRILE DE TULBURĂRILE DE PERSONALITATE: Definiţie; PERSONALITATE: Definiţie;

Evoluţia conceptuluiEvoluţia conceptului

TULBURAREA DE PERSONALITATE (PSIHOPATIA) = TULBURAREA DE PERSONALITATE (PSIHOPATIA) = personalitate inflexibilă, maladaptativă care determina o personalitate inflexibilă, maladaptativă care determina o afectare semnificativa funcţională sau simptome subiective.afectare semnificativa funcţională sau simptome subiective.

Ph.PINEL ( 1809): Manie fără delir.Ph.PINEL ( 1809): Manie fără delir.J.K.PRITCHARD ( 1835): Moral Insanity.J.K.PRITCHARD ( 1835): Moral Insanity.K.SCHNEIDER ( 1927): 10 forme clinice ale psihopatiilor.K.SCHNEIDER ( 1927): 10 forme clinice ale psihopatiilor.

DENUMIRIDENUMIRI: = ANETOPATII ( anglo-americanii); = : = ANETOPATII ( anglo-americanii); = OLIGOTIMII (europenii);OLIGOTIMII (europenii);

= DEZECHILIBRU MINTAL (francezii);= DEZECHILIBRU MINTAL (francezii); = PSIHOPATIE ( Kraepelin);= PSIHOPATIE ( Kraepelin); = SOCIOPATIE ( americanii);= SOCIOPATIE ( americanii); = CARACTEROPATIE ( Bilikievici).= CARACTEROPATIE ( Bilikievici).

Page 3: Tulburarile De Personalitate

ETIOLOGIA TULBURARILOR DE ETIOLOGIA TULBURARILOR DE PERSONALITATE.PERSONALITATE.

MULTIFACTORIALĂ.MULTIFACTORIALĂ.I. FACTORI BIOLOGICI: = Genetici = I. FACTORI BIOLOGICI: = Genetici = concordanta crescuta la gemenii concordanta crescuta la gemenii monozigoţi====monozigoţi====Psihopatii nucleare.Psihopatii nucleare.

= Valori modificate ale testosteronului, = Valori modificate ale testosteronului, estradiolului, MAO , endorfine, 5-HIAA, estradiolului, MAO , endorfine, 5-HIAA, modificări EEG.modificări EEG.

II. FACTORI PSIHOSOCIALI:====II. FACTORI PSIHOSOCIALI:==== Psihopatii Psihopatii marginale.marginale. ((probleme in relaţiile probleme in relaţiile intrafamiliale, educaţie).intrafamiliale, educaţie).

Page 4: Tulburarile De Personalitate

EPIDEMIOLOGIEEPIDEMIOLOGIEPREVALENTA TULB. DE PERSONALITATE: = PREVALENTA TULB. DE PERSONALITATE: = 6-9%6-9% pana la pana la 15%.15%.

15% din pacienţii internaţi in servicii de 15% din pacienţii internaţi in servicii de psihiatrie prezintă tulburări de psihiatrie prezintă tulburări de personalitate;personalitate;

30-50% din pacienţii care se adresează 30-50% din pacienţii care se adresează serviciilor ambulatorii prezintă tulburări de serviciilor ambulatorii prezintă tulburări de personalitate.personalitate.

Page 5: Tulburarile De Personalitate

TRASATURI COMUNE TRASATURI COMUNE CARACTERISTICE TULBURARILOR CARACTERISTICE TULBURARILOR

DE PERSONALITATEDE PERSONALITATE1. Trăsăturile sunt 1. Trăsăturile sunt pervazivepervazive ( extensive) si ( extensive) si persistentepersistente..2. Sunt 2. Sunt ego-sintoniceego-sintonice (acceptabile pentru ego) si nu egodistonice (acceptabile pentru ego) si nu egodistonice (străine egoului).(străine egoului).3. Sunt 3. Sunt alloplasticealloplastice şi nu autoplastice ( pacientul încearcă sa şi nu autoplastice ( pacientul încearcă sa schimbe mediul si nu pe sine).Rezulta nemulţumiri, conflicte.schimbe mediul si nu pe sine).Rezulta nemulţumiri, conflicte.4. Trăsăturile sunt menţinute cu 4. Trăsăturile sunt menţinute cu rigiditaterigiditate..5. Mecanismele de apărare includ: 5. Mecanismele de apărare includ: fantezia, izolarea, proiecţia, fantezia, izolarea, proiecţia, întoarcerea împotriva sinelui, acting-out.întoarcerea împotriva sinelui, acting-out.6. Pacientul manifesta 6. Pacientul manifesta fixaţie în dezvoltare si imaturitate.fixaţie în dezvoltare si imaturitate.7. Nu conştientizează si nu solicita ajutor.7. Nu conştientizează si nu solicita ajutor.8. Dezvoltarea inegala a personalităţii cu deficit al 8. Dezvoltarea inegala a personalităţii cu deficit al valorilor valorilor etice;etice; logica este subordonata impulsurilor. logica este subordonata impulsurilor.

Funcţii psihice Funcţii psihice indemne:indemne: =Intelectul: = Funcţiile cognitive. =Intelectul: = Funcţiile cognitive.

Page 6: Tulburarile De Personalitate

FORME CLINICE ALE FORME CLINICE ALE TULBURARILOR DE TULBURARILOR DE

PERSONALITATEPERSONALITATE I. I. TULBURAREA DE PERSONALITATE TULBURAREA DE PERSONALITATE

PARANOIDĂPARANOIDĂ..Neîncredere şi suspiciuneNeîncredere şi suspiciune; aşteaptă să fie ; aşteaptă să fie înşelat, să se acţioneze împotriva sa; găseşte înşelat, să se acţioneze împotriva sa; găseşte înţelesuri ascunse in evenimente banale; înţelesuri ascunse in evenimente banale; păstrează constant resentimente fata de jigniri păstrează constant resentimente fata de jigniri ( colecţionari de nedreptăţi).( colecţionari de nedreptăţi).HipersensibilitateHipersensibilitateImposibilitatea de a se relaxa.Imposibilitatea de a se relaxa.Reci, lipsiţi de simţul umorului, orgolioşi.Reci, lipsiţi de simţul umorului, orgolioşi.

DIAGNOSTIC DIFERENTIAL: = Tulburarea DIAGNOSTIC DIFERENTIAL: = Tulburarea delirantă; = Schizofrenia paranoidă; = Alte delirantă; = Schizofrenia paranoidă; = Alte tulburări de personalitatetulburări de personalitate

COMPLICATII: Depresie, Tulburări delirante, COMPLICATII: Depresie, Tulburări delirante, Tulburări anxioase, Abuz de toxice.Tulburări anxioase, Abuz de toxice.

Page 7: Tulburarile De Personalitate

Corneliu Vadim Tudor: tulburare de personalitate multiplă:Paranoică şi Histrionică

Page 8: Tulburarile De Personalitate

Detaşat de relaţiile sociale.Detaşat de relaţiile sociale.Nu doreşte si nu-i fac plăcere relaţiile apropiate.Nu doreşte si nu-i fac plăcere relaţiile apropiate.Alege aproape întotdeauna activităţi solitare.Alege aproape întotdeauna activităţi solitare.Interes redus sau absent faţă de relaţiile Interes redus sau absent faţă de relaţiile sexuale.sexuale.Răceala emoţională, detaşare afectiva.Răceala emoţională, detaşare afectiva.Pare indiferent la laudele sau criticile altora.Pare indiferent la laudele sau criticile altora.

DIAGNOSTIC DIFERENTIAL: Tulburarea de DIAGNOSTIC DIFERENTIAL: Tulburarea de personalitate paranoidă, evitantă (pacientul personalitate paranoidă, evitantă (pacientul doreşte relaţii cu semenii), schizotipală doreşte relaţii cu semenii), schizotipală (ciudăţenii, excentricităţi).(ciudăţenii, excentricităţi).

II. TULBURAREA DE PERSONALITATE SCHIZOIDĂ

Page 9: Tulburarile De Personalitate
Page 10: Tulburarile De Personalitate

Deficite sociale si interpersonale, capacitate redusa pentru Deficite sociale si interpersonale, capacitate redusa pentru relaţii apropiate.relaţii apropiate.

Idei de referinţă.Idei de referinţă.

Credinţe ciudate sau gândire magica – influenţează Credinţe ciudate sau gândire magica – influenţează comportamentul .comportamentul .

Experienţe perceptuale neobişnuite, iluzii corporale.Experienţe perceptuale neobişnuite, iluzii corporale.

Gândire/vorbire ciudata ( vaga, circumstanţială, metaforica sau Gândire/vorbire ciudata ( vaga, circumstanţială, metaforica sau stereotipa).stereotipa).

Suspiciozitate, ideaţie paranoidă.Suspiciozitate, ideaţie paranoidă.

Afect inadecvat.Afect inadecvat.

Comportament ciudat, excentric sau neobişnuit.Comportament ciudat, excentric sau neobişnuit.

Lipsa prietenilor apropiaţi; anxietate sociala.Lipsa prietenilor apropiaţi; anxietate sociala.

III.TULBURAREA DE PERSONALITATE SCHIZOTIPALĂ

Page 11: Tulburarile De Personalitate

Diagnostic diferenţial:Diagnostic diferenţial:Tulburarea de personalitate paranoidă .Tulburarea de personalitate paranoidă .Tulburarea de personalitate schizoida ( nu are excentricităţi).Tulburarea de personalitate schizoida ( nu are excentricităţi).Tulburarea de personalitate borderline ( instabilitate Tulburarea de personalitate borderline ( instabilitate emoţională, afecte intense, impulsivitate).emoţională, afecte intense, impulsivitate).Schizofrenia. [markeri biologici comuni].Schizofrenia. [markeri biologici comuni].

IN EVOLUTIE: = schizofrenie; suicid ( ¬10%).IN EVOLUTIE: = schizofrenie; suicid ( ¬10%).

Page 12: Tulburarile De Personalitate

– Comportament maladaptativ din copilărie, nu Comportament maladaptativ din copilărie, nu recunoaşte drepturile altora.recunoaşte drepturile altora.

– Neconformare la regulile sociale, comiterea Neconformare la regulile sociale, comiterea repetată de fapte antisociale.repetată de fapte antisociale.

– Minciuni repetate, escrocherie, înşelătorie – pentru Minciuni repetate, escrocherie, înşelătorie – pentru profitul sau plăcerea personala.profitul sau plăcerea personala.

– Impulsivitate, iritabilitate, agresivitate.Impulsivitate, iritabilitate, agresivitate.– Iresponsabilitate persistenta (incapacitatea Iresponsabilitate persistenta (incapacitatea

susţinerii unei activităţi profesionale, a onorarii susţinerii unei activităţi profesionale, a onorarii obligaţiilor financiare)obligaţiilor financiare)

– Lipsit de remuşcări, de sensibilitate pentru alţii.Lipsit de remuşcări, de sensibilitate pentru alţii.

IV. TULBURAREA DE PERSONALITATE ANTISOCIALĂ

Page 13: Tulburarile De Personalitate

DIAGNOSTIC DIFERENTIAL:DIAGNOSTIC DIFERENTIAL:Tulburările de personalitate consecutive dependentei la Tulburările de personalitate consecutive dependentei la toxice.toxice.

Retardarea mintala.Retardarea mintala.

Psihoze.Psihoze.

Tulburarea de personalitate borderline, narcisica.Tulburarea de personalitate borderline, narcisica.

Tulburări organice de personalitate.Tulburări organice de personalitate.

COMPLICATII: = moartea violenta; = abuzul de substanţe; = COMPLICATII: = moartea violenta; = abuzul de substanţe; = suicidul; =probleme legale, financiare.suicidul; =probleme legale, financiare.

Page 14: Tulburarile De Personalitate

Instabilitatea relaţiilor interpersonale, imaginii de sine si Instabilitatea relaţiilor interpersonale, imaginii de sine si afectelor, impulsivitate – începând in perioada adultului afectelor, impulsivitate – începând in perioada adultului tânăr.tânăr.Relaţiile cu ceilalţi sunt tumultuoase;Relaţiile cu ceilalţi sunt tumultuoase;Frecvent: gesturi, ameninţări sau acte autodistructive, Frecvent: gesturi, ameninţări sau acte autodistructive, automutilante sau suicidare.automutilante sau suicidare.Nu tolerează sa fie singuri, eforturi de a evita abandonul Nu tolerează sa fie singuri, eforturi de a evita abandonul real sau imaginat.real sau imaginat.Frecvent: abuz de substanţe, şofat periculos, hiperfagie Frecvent: abuz de substanţe, şofat periculos, hiperfagie compulsivă (binge eating).compulsivă (binge eating).Sexualitate haotica.Sexualitate haotica.Afecte instabile, “furtuni” de afecte,disforie.Afecte instabile, “furtuni” de afecte,disforie.

DIAGNOSTIC DIFERENTUAL: Tulburare psihotică (alterarea DIAGNOSTIC DIFERENTUAL: Tulburare psihotică (alterarea testării realităţii este persistenta).testării realităţii este persistenta).

V. TULBURAREA DE PERSONALITATE BORDERLINE

Page 15: Tulburarile De Personalitate

Gigi Becali: tulburare de personalitate Gigi Becali: tulburare de personalitate BorderlineBorderline

Page 16: Tulburarile De Personalitate

Comportament dramatic, teatral, Comportament dramatic, teatral, impresionant.impresionant.

Căută sa fie in centrul atenţiei, seducători.Căută sa fie in centrul atenţiei, seducători.

Comportament dependent.Comportament dependent.

Afectiv sunt imaturi, superficiali, nesinceri.Afectiv sunt imaturi, superficiali, nesinceri.

Foarte sugestionabiliFoarte sugestionabili

Egocentrism si auto-supraevaluare.Egocentrism si auto-supraevaluare.

Relaţiile interpersonale sunt perturbate.Relaţiile interpersonale sunt perturbate.

VI.TULBURAREA DE PERSONALITATE HISTRIONICĂ

Page 17: Tulburarile De Personalitate
Page 18: Tulburarile De Personalitate

Model de grandiozitate si hiperpreocupare Model de grandiozitate si hiperpreocupare pentru stima de sine.pentru stima de sine.

Model grandios al importanţei proprii.Model grandios al importanţei proprii.

Reacţionează la critică sau înfrângere cu furie Reacţionează la critică sau înfrângere cu furie sau depresie.sau depresie.

Profita de ceilalţi pentru a-şi atinge scopurile.Profita de ceilalţi pentru a-şi atinge scopurile.

Lipsit de empatie.Lipsit de empatie.

Comportamente sau atitudini arogante sau Comportamente sau atitudini arogante sau superioare.superioare.

VII.TULBURAREA DE PERSONALITATE NARCISICĂ

Page 19: Tulburarile De Personalitate

Oana Zăvoranu – Tulburare de Oana Zăvoranu – Tulburare de personalitate narcisicăpersonalitate narcisică

Page 20: Tulburarile De Personalitate

– Perfecţionism, ordine, exigenta, lipsa de flexibilitate,Perfecţionism, ordine, exigenta, lipsa de flexibilitate,– Preocupat de reguli, ordine, programe, in aşa măsură încât Preocupat de reguli, ordine, programe, in aşa măsură încât

pierde scopul major al activităţii.pierde scopul major al activităţii.– Perfecţionismul interferează cu îndeplinirea sarciniiPerfecţionismul interferează cu îndeplinirea sarcinii– Hiperconştiincios, scrupulos si inflexibil in probleme de morala, Hiperconştiincios, scrupulos si inflexibil in probleme de morala,

etica sau valori.etica sau valori.– Rigid, încăpăţinat.Rigid, încăpăţinat.– Circumstanţial, sclav al amănuntelor, preferă rutina sau ritualul Circumstanţial, sclav al amănuntelor, preferă rutina sau ritualul

în detrimentul noutăţii. Meticulos.în detrimentul noutăţii. Meticulos.– Lipsit de umor, de abilitatea relaţiilor interpersonale, de Lipsit de umor, de abilitatea relaţiilor interpersonale, de

căldură afectivă.căldură afectivă.– Aduna obiecte, incapabil de a se debarasa de ele, zgârcit.Aduna obiecte, incapabil de a se debarasa de ele, zgârcit.

DIAGNOSTIC DIFERENTIAL = Tulburarea obsesiv-compulsivă.DIAGNOSTIC DIFERENTIAL = Tulburarea obsesiv-compulsivă.

VIII. TULBURAREA DE PERSONALITATE OBSESIV-COMPULSIVĂ

Page 21: Tulburarile De Personalitate

George Copos – Tulburare de George Copos – Tulburare de personalitate obsesiv-compulsivăpersonalitate obsesiv-compulsivă

Page 22: Tulburarile De Personalitate

IX. IX. TULBURAREA DE PERSONALITATE TULBURAREA DE PERSONALITATE EVITANTĂEVITANTĂ

– Inhibiţie sociala, sentimente de inadecvare si Inhibiţie sociala, sentimente de inadecvare si hipersenzitivitate la evaluarea negativa începând hipersenzitivitate la evaluarea negativa începând in perioada de adult tânăr.in perioada de adult tânăr.

– Evita activităţile care implica contact interpersonal Evita activităţile care implica contact interpersonal semnificativ.semnificativ.

– Reţinut în relaţiile intime de frica de a fi ridiculizat.Reţinut în relaţiile intime de frica de a fi ridiculizat.– Se considera inadecvat din punct de vedere social, Se considera inadecvat din punct de vedere social,

neatrăgător din punct de vedere personal.neatrăgător din punct de vedere personal.– Neobişnuit de reţinut în a-şi asuma riscuri Neobişnuit de reţinut în a-şi asuma riscuri

personale sau în angajarea în noi activităţi.personale sau în angajarea în noi activităţi.DIAGNOSTIC DIFERENTIAL: Tulburarea de DIAGNOSTIC DIFERENTIAL: Tulburarea de

personalitate schizoidă (lipseşte dorinţa de a avea personalitate schizoidă (lipseşte dorinţa de a avea relaţii); fobia sociala.relaţii); fobia sociala.

Page 23: Tulburarile De Personalitate
Page 24: Tulburarile De Personalitate

– Nevoie excesiva de a fi in grija altuia ducând la Nevoie excesiva de a fi in grija altuia ducând la un comportament adeziv, la temeri de separare.un comportament adeziv, la temeri de separare.

– Dificultăţi de a lua decizii in lipsa sfaturilor, Dificultăţi de a lua decizii in lipsa sfaturilor, asigurărilor din partea altora.asigurărilor din partea altora.

– Are nevoie ca alţii să-şi asume responsabilitatea Are nevoie ca alţii să-şi asume responsabilitatea în domeniile importante ale vieţii.în domeniile importante ale vieţii.

– Nu-si exprima dezacordul cu alţii de teama Nu-si exprima dezacordul cu alţii de teama pierderii sprijinului, aprobării lor.pierderii sprijinului, aprobării lor.

– Se simte inconfortabil si neajutorat când este Se simte inconfortabil si neajutorat când este singur.singur.

X.TULBURAREA DE PERSONALITATE DEPENDENTĂ

Page 25: Tulburarile De Personalitate
Page 26: Tulburarile De Personalitate

ALTE TULBURARI DE ALTE TULBURARI DE PERSONALITATEPERSONALITATE

I.I.PASIV-AGRESIVĂPASIV-AGRESIVĂ. Obstrucţionism, tărăgănare, încăpăţinare, . Obstrucţionism, tărăgănare, încăpăţinare, ineficienta. Certăreţ, se plânge ca nu este apreciat, invidios, ineficienta. Certăreţ, se plânge ca nu este apreciat, invidios, exagerează ghinionul personal.exagerează ghinionul personal.

II.II.DEPRESIVĂ. DEPRESIVĂ. Pesimism, anhedonie, devotament fata de Pesimism, anhedonie, devotament fata de datorie, cronic nefericiţi, nesiguri pe sine.datorie, cronic nefericiţi, nesiguri pe sine.

III.III.SADICĂ.SADICĂ. Relaţiile sunt dominate de comportamentul crud Relaţiile sunt dominate de comportamentul crud sau înjositor.sau înjositor.

I II III

Page 27: Tulburarile De Personalitate

ASOCIERI MORBIDE: = Dependenta ASOCIERI MORBIDE: = Dependenta fata de toxice; = Episoade psihotice; fata de toxice; = Episoade psihotice; = Tulburări nevrotice.= Tulburări nevrotice.

EXPERTIZA MEDICO-LEGALA EXPERTIZA MEDICO-LEGALA (Discernământ, responsabilitate). (Discernământ, responsabilitate).

TRATAMENT.TRATAMENT.

Page 28: Tulburarile De Personalitate

TRATAMENTTRATAMENT

FARMACOLOGIC:FARMACOLOGIC:Neuroleptice: Neuroleptice: propericiazinapropericiazina ( Neuleptil, ( Neuleptil, 10-15 mg/zi.); 10-15 mg/zi.); clorpromazinaclorpromazina ( Clordelazin ( Clordelazin 50-75-100 mg/zi); 50-75-100 mg/zi); tioridazina tioridazina 50-150 mg/zi.50-150 mg/zi.

Carbamazepina: 200-600 mg/zi.Carbamazepina: 200-600 mg/zi.

Simptomatice.Simptomatice.

PSIHOTERAPIEPSIHOTERAPIE

Page 29: Tulburarile De Personalitate

IMPLICATII SOCIO-FAMILIALE IMPLICATII SOCIO-FAMILIALE SI MEDICO-LEGALE.SI MEDICO-LEGALE.

CAPACITATE DE MUNCA - Tipuri de CAPACITATE DE MUNCA - Tipuri de activităţi profesionale.activităţi profesionale.

STATUT FAMILIAL.STATUT FAMILIAL.

ASPECTE MEDICO-LEGALE:ASPECTE MEDICO-LEGALE:– Discernământ/Responsabilitate.Discernământ/Responsabilitate.– Consecinţele detenţiei. Statutul in Consecinţele detenţiei. Statutul in

detenţie.detenţie.

STAGIUL MILITAR.STAGIUL MILITAR.


Recommended