+ All Categories
Home > Documents > Tulburarile de Constinta 2011

Tulburarile de Constinta 2011

Date post: 03-Apr-2018
Category:
Upload: cristi56
View: 226 times
Download: 1 times
Share this document with a friend
43
7/28/2019 Tulburarile de Constinta 2011 http://slidepdf.com/reader/full/tulburarile-de-constinta-2011 1/43
Transcript
Page 1: Tulburarile de Constinta 2011

7/28/2019 Tulburarile de Constinta 2011

http://slidepdf.com/reader/full/tulburarile-de-constinta-2011 1/43

Page 2: Tulburarile de Constinta 2011

7/28/2019 Tulburarile de Constinta 2011

http://slidepdf.com/reader/full/tulburarile-de-constinta-2011 2/43

TULBURĂRILE DE CONŞTIINŢĂ 

Conştiinţa este un domeniu fundamental dedefiniţie al psihismului, căruia îi conferăspecificitate umană 

- raportează experienţele individului latrecut şi viitor  - la sisteme axiologice

şi la identitatea unică a subiectuluipercepută ca atare. 

Page 3: Tulburarile de Constinta 2011

7/28/2019 Tulburarile de Constinta 2011

http://slidepdf.com/reader/full/tulburarile-de-constinta-2011 3/43

TULBURĂRILE DE CONŞTIINŢĂ 

Modalităţile de existenţă ale conştiinţei:  câmpul conştiinţei - integrează prezenţa în lume

a subiectului, îi permite să se raporteze lasemeni, să-i înţeleagă lucid şi să se adapteze laschimbare

conştiinţa de sine - sentiment al propriei

identităţi 

nu ne vom ocupa aici de tulburările conştiinţeimorale

Page 4: Tulburarile de Constinta 2011

7/28/2019 Tulburarile de Constinta 2011

http://slidepdf.com/reader/full/tulburarile-de-constinta-2011 4/43

TULBURĂRILE CLARITĂŢII ŞI CAPACITĂŢII DE INTEGRARE

A CÂMPULUI DE CONŞTIINŢĂ 

Corespund tulburărilor de vigi l i tate din descrierile clasice sau

celor de conştienţă 

OBTUZIA  constă în bradipsihie cu hipoprosexie spontană,scăderea supleţei proceselor de gândire, lentoare în înţelegerea întrebărilor  

HEBETUDINEA   – desprindere de realitate, pe care nu o mai poatecuprinde ca ansamblu, perplexitate şi indiferenţă 

Page 5: Tulburarile de Constinta 2011

7/28/2019 Tulburarile de Constinta 2011

http://slidepdf.com/reader/full/tulburarile-de-constinta-2011 5/43

TULBURĂRILE CLARITĂŢII ŞI CAPACITĂŢII DE INTEGRARE

A CÂMPULUI DE CONŞTIINŢĂ 

TORPOAREA  se manifestă prin bradikinezie, hipobulie, scădereaparticipării afective, uşoară dezorientare cu stări de somnolenţă 

OBNUBILAREA  reprezintă o denivelare mai importantă avigilităţii, cu hipoprosexie severă şi dificultăţi mnezice mixte,

creşterea pragurilor senzoriale şi dificultăţi în înţelegere şisinteză 

Page 6: Tulburarile de Constinta 2011

7/28/2019 Tulburarile de Constinta 2011

http://slidepdf.com/reader/full/tulburarile-de-constinta-2011 6/43

TULBURĂRILE CLARITĂŢII ŞI CAPACITĂŢII DE INTEGRAREA CÂMPULUI DE CONŞTIINŢĂ 

STUPORUL  este o tulburare severă a vigilităţii, însoţită deinhibiţie psiho-motorie (mutism, akinezie, negativism alimentar).

Bolnavul nu reacţionează decât la excitaţii foarte puternice, nurăspunde la întrebări şi nu pare să înţeleagă contextul în care se

află. 

SOPORUL   – stare de somnolenţă patologică în care contactul cuambianţa se face foarte dificil. 

Page 7: Tulburarile de Constinta 2011

7/28/2019 Tulburarile de Constinta 2011

http://slidepdf.com/reader/full/tulburarile-de-constinta-2011 7/43

 

Page 8: Tulburarile de Constinta 2011

7/28/2019 Tulburarile de Constinta 2011

http://slidepdf.com/reader/full/tulburarile-de-constinta-2011 8/43

 

Page 9: Tulburarile de Constinta 2011

7/28/2019 Tulburarile de Constinta 2011

http://slidepdf.com/reader/full/tulburarile-de-constinta-2011 9/43

TULBURĂRILE CLARITĂŢII ŞI CAPACITĂŢII DE INTEGRAREA CÂMPULUI DE CONŞTIINŢĂ 

SUSPENDAREA COMPLETĂ A CONŞTIINŢEI ce apare în criza

epileptică, lipotimie, sincopă şi comă. Se caracterizează printr -osuspendare a funcţiilor relaţionale (apsihism) cu păstrarea

funcţiilor vegetative, care însă, spre deosebire de somn, suntalterate în diferite grade.

Page 10: Tulburarile de Constinta 2011

7/28/2019 Tulburarile de Constinta 2011

http://slidepdf.com/reader/full/tulburarile-de-constinta-2011 10/43

TULBURĂRILE Calitative CONŞTIINŢEI

Criterii (Jaspers):

Dezinteres faţă de lumea exterioară (bolnavul înţelegecu dificultate ce se întâmplă în jurul lui, atenţia este

labilă, acţionează fără să ţină seama de situaţia reală);  Dezorientarea (legată de simptomul de mai sus); 

Incoerenţa (şi prin urmare ininteligibilitatea conduitei);  Dificultăţi de gândire 

Amnezie consecutivă stării (tulburări ale capacităţii defixare şi conservare). 

Intensitatea tulbur ărilor va fi corelată sau nu cu apariţiaunor tulburări senzoriale (iluzii , halucinaţii) 

Page 11: Tulburarile de Constinta 2011

7/28/2019 Tulburarile de Constinta 2011

http://slidepdf.com/reader/full/tulburarile-de-constinta-2011 11/43

FORME CLINICE ALE

CONFUZIEI MINTALEconfuzia mintală simplă - ale cărei

trăsături ar fi: pasivitatea,perplexitatea, dezorientarea,

lentoarea 

stările confuzo-on ir ice (deli r ium ) 

(oni r ism) caracterizate prin agitaţie

acută asociată de regulă cufenomene productive psihotice.

Page 12: Tulburarile de Constinta 2011

7/28/2019 Tulburarile de Constinta 2011

http://slidepdf.com/reader/full/tulburarile-de-constinta-2011 12/43

ONIRISMUL

 “Stare de vis patologic “, un vis trăit şi înacţiune, care invadează realitatea bolnavului şifaţă de care îşi modifică comportamentul. 

Bolnavul are halucinaţii vizuale, realizând viziunihaotice şi discontinue şi uneori, de asemenea,halucinaţii auditive, cenestezice şi tactile. Acestefenomene psihosenzoriale pot avea drept punctde plecare cele mai mici stimulări din mediulambiant.

Halucinaţiile sunt cel mai adesea neplăcute,terifiante, conţinutul lor este constituit frecventdin scene de groază, zoopsice

Page 13: Tulburarile de Constinta 2011

7/28/2019 Tulburarile de Constinta 2011

http://slidepdf.com/reader/full/tulburarile-de-constinta-2011 13/43

ONIRISMUL

Caracteristică este adeziunea bolnavului laaceste modificări perceptuale de care

 încearcă să scape prin agitaţie (până la

fugă), trăindu-le ca o agresiune extremă  Delirium tremens – frecvență maximă 

Page 14: Tulburarile de Constinta 2011

7/28/2019 Tulburarile de Constinta 2011

http://slidepdf.com/reader/full/tulburarile-de-constinta-2011 14/43

Page 15: Tulburarile de Constinta 2011

7/28/2019 Tulburarile de Constinta 2011

http://slidepdf.com/reader/full/tulburarile-de-constinta-2011 15/43

 

afecţiuni intracraniene: traumatisme cranio-cerebrale, hematom subdural , epilepsie,

postterapie electroconvulsivantă, encefalopatii

carenţiale), afecţiuni meningeale (hemoragiimeningeale, meningite febrile), afecţiunicerebrale (encefalite, tumori cerebrale),

accidente vasculare cerebrale

CAUZELE CONFUZIEI

MINTALE

CAUZELE CONFUZIEI

Page 16: Tulburarile de Constinta 2011

7/28/2019 Tulburarile de Constinta 2011

http://slidepdf.com/reader/full/tulburarile-de-constinta-2011 16/43

CAUZELE CONFUZIEI

MINTALEAfecţiuni generale: 

stări febrile (septicemii, febră tifoidă, pneumonie,erizipel, gripă, malarie) 

alcoolismul (beţia acută, episoade subacute, delirium

tremens)toxicomanii (barbiturice, amfetamine, heroină,

clordiazepoxid)

intoxicaţii medicamentoase ( antiparkinsoniene, litiu,barbiturice, tranchilizante)

Intoxicații profesionale (arsenic, mercur, plumb, CO2,

insecticide)

Page 17: Tulburarile de Constinta 2011

7/28/2019 Tulburarile de Constinta 2011

http://slidepdf.com/reader/full/tulburarile-de-constinta-2011 17/43

CAUZELE CONFUZIEI

MINTALEintoxicaţii alimentare (ciuperci) 

encefalopatii metabolice (diabet,

insuficienţă hepatică, insuficienţărespiratorie, insuficienţă renală cronică,hipoglicemie spontană, porfirie acutăintermitentă) 

afecţiuni endocrine (tireotoxicoza,mixedem, hiperparatiroidiE) 

Page 18: Tulburarile de Constinta 2011

7/28/2019 Tulburarile de Constinta 2011

http://slidepdf.com/reader/full/tulburarile-de-constinta-2011 18/43

CAUZELE CONFUZIEI

MINTALEstări de şoc (postoperatorii, traumatice,cardio-vasculare)

boli sanguine (leucemii, anemii)

alte cauze (electrocutare, insolaţie, privarede somn, avitaminoze)

 în evoluţia bolilor psihice (psihoze postpartum, schizofrenie, manie, depresie,

demenţă) 

Page 19: Tulburarile de Constinta 2011

7/28/2019 Tulburarile de Constinta 2011

http://slidepdf.com/reader/full/tulburarile-de-constinta-2011 19/43

TULBURĂRI ALE STRUCTURII CÂMPULUI DE CONŞTIINŢĂ 

ÎNGUSTAREA CÂMPULUI CONŞTIINŢEI  – 

descrisă de Janet P. (1899) – se caracterizeazăprin focalizarea conştiinţei asupra unei idei,

amintiri, acţiuni etc., de care subiectul nu se

poate desprinde. Conştiinţa este incapabilă săcuprindă întreaga experienţă prezentă, în afară

de cea psihotraumatizantă. 

Se poate considera ca fiind o demodulare

afectiv-ideativă, o inadecvare prin alterarea

criteriului valoric, care duce la deformarea

relaţiei cu realitatea 

TULBURĂRI ALE STRUCTURII CÂMPULUI DE

Page 20: Tulburarile de Constinta 2011

7/28/2019 Tulburarile de Constinta 2011

http://slidepdf.com/reader/full/tulburarile-de-constinta-2011 20/43

TULBURĂRI ALE STRUCTURII CÂMPULUI DECONŞTIINŢĂ 

STAREA CREPUSCULARĂ constă într -omodificare de aspect critic (cu debut şi sfârşitbrusc) a clarităţii câmpului conştiinţei îndiferite grade, asociată cu îngustarea lui, cumenţinerea unei activităţi automate cu actemotorii coordonate, dar neobişnuite şi fărălegătură cu ocupaţiile anterioare, faţă de care

subiectul va prezenta amnezie totală,lacunară sau parţială în funcţie deprofunzimea modificării vigilităţii.

Page 21: Tulburarile de Constinta 2011

7/28/2019 Tulburarile de Constinta 2011

http://slidepdf.com/reader/full/tulburarile-de-constinta-2011 21/43

TULBURĂRI ALE STRUCTURIICÂMPULUI DE CONŞTIINŢĂ 

Subiectul trăieşte o stare de derealizare,pe fondul căreia pot apărea fenomenedelirant-halucinatorii, precum şi modificăriimportante ale stării afective (exaltare,angoasă, disforie); acestea pot modificapsihotic comportamentul bolnavului(agitaţie, fugi, acte agresive cu potenţialcriminogen). Circumstanţele etiologicemajore sunt reprezentate de epilepsiatemporală, beţia patologică, reacţiipsihogene. 

TULBUR RI ALE STRUCTURII C MPULUI DE

Page 22: Tulburarile de Constinta 2011

7/28/2019 Tulburarile de Constinta 2011

http://slidepdf.com/reader/full/tulburarile-de-constinta-2011 22/43

TULBUR RI ALE STRUCTURII C MPULUI DECONŞTIINŢĂ 

STAREA CREPUSCULARĂ ISTERICĂ – aspect particular în

care subiectul trăieşte o experienţă semiconştientă dedepersonalizare şi stranietate centrată în general pe ideeafixă (eveniment psihotraumatizant pe care subiectul nu şi-laminteşte obişnuit în stare de veghe, pe care memoria îl

reprimă). ( Janet P.) Variablitatea tabloului clinic de la oră laoră. 

O formă aparte a acestei stări este întâlnită în sindromulGanser şi pseudodemenţa isterică, reacţii psihotice

isterice, în care, pe fondul modificării conştiinţei de tipcrepuscular, pacientul prezintă o nerecunoaşteresistematică a realităţii prin răspunsuri alături, acte “alături”(răspunsuri mai mult absurde decât greşite, demonstrând

 înţelegerea întrebărilor) 

Page 23: Tulburarile de Constinta 2011

7/28/2019 Tulburarile de Constinta 2011

http://slidepdf.com/reader/full/tulburarile-de-constinta-2011 23/43

TULBURĂRILE CONŞTIINŢEI DE SINE 

Tulburările conştiinţei corporalităţii

(somatognozia)

Schema corporală (imaginea de sine) este

concepută ca proiectarea reprezentativă integrală în conştiinţă a propriului nostru corp, funcţieglobală şi nelocalizabilă.

Conştiinţa propriului corp se constituie progresiv

din date perceptive, realizând un cadru spaţialpentru percepţii, reprezentări, amintiri şi emoţii. 

T lb ă il tii ţ i lităţii ( t i )

Page 24: Tulburarile de Constinta 2011

7/28/2019 Tulburarile de Constinta 2011

http://slidepdf.com/reader/full/tulburarile-de-constinta-2011 24/43

Tulburările conştiinţei corporalităţii (somatognozia) 

Tulburări de schemă corporală de natură

 psihică: 

Cenestopat i i le  reprezintă modificarea

cenesteziei, cu apariţia unor senzaţii corporaleneplăcute, în absenţa unor modificări organice.

Se întâlnesc în nevroze, psihoze schizofrenice,

depresii, tulburări de involuţie 

T lb ă il tii ţ i lităţii ( t i )

Page 25: Tulburarile de Constinta 2011

7/28/2019 Tulburarile de Constinta 2011

http://slidepdf.com/reader/full/tulburarile-de-constinta-2011 25/43

Tulburările conştiinţei corporalităţii (somatognozia) 

Tulburări de schemă corporală de natură

 psihică:  Sindromul h ipocond r iac  este alcătuit din idei de

intensitate variabilă (până la delirantă) privitoarela starea de sănătate a pacientului, consideratămult mai precară decât în realitate sau vitalameninţată.

Aceste idei evoluează pe fondul unei anxietăţi

concentrice şi a apariţiei cenestopatiilor.

T lb ă il tii ţ i lităţii ( t i )

Page 26: Tulburarile de Constinta 2011

7/28/2019 Tulburarile de Constinta 2011

http://slidepdf.com/reader/full/tulburarile-de-constinta-2011 26/43

Tulburările conştiinţei corporalităţii (somatognozia) 

Tulburări de schemă corporală de natură

 psihică:  Se întâlnesc în tablouri psihopatologice diverse

 îmbrăcând aspectul acestora: 

 –asteno-hipocondriac (astenie, debutul

schizofreniei, neurastenie)

- obsesivo-hipocondriac (reacţii obsesivo-

fobice, personalităţi psihastenice) 

- paranoiac-hipocondriace (personalităţiparanoiace, tulburare delirantă -paranoia). 

Tulburările conştiinţei corporalităţii (somatognozia)

Page 27: Tulburarile de Constinta 2011

7/28/2019 Tulburarile de Constinta 2011

http://slidepdf.com/reader/full/tulburarile-de-constinta-2011 27/43

Tulburările conştiinţei corporalităţii (somatognozia) 

Tulburări de schemă corporală de natură

 psihică:  Sindromul Cotard este reprezentat de triada de

delire: de negaţie corporală (negarea organelor interne şi a funcţiilor acestora), de enormitate şiimortalitate. Este o formă particulară asindromului hipocondriac, considerată clasic deextremă gravitate; survine în depresiile severe

de involuţie, de tip melancoliform; de multe orireprezintă o patologie de trecere spredeteriorare cognitivă

Page 28: Tulburarile de Constinta 2011

7/28/2019 Tulburarile de Constinta 2011

http://slidepdf.com/reader/full/tulburarile-de-constinta-2011 28/43

Tulburările conştiinţei corporalităţii (somatognozia) 

Desomatizarea (alterarea sentimentului de corporalitate)este reprezentată de îndoiala anxiogenă de a avea corpultransformat, straniu, ireal, cu limite imprecise saudevitalizat. 

Dismor fo fob ia  reprezintă o formă „localizată” a

depersonalizării somatice constând în sentimentulpatologic de neplăcere şi inferioritate cu care subiectul îşitrăieşte aspectul morfoconstituţional, exagerându-i saumodificându-i datele reale.

Apare sub forma unor fenomene izolate la adolescenţă,de cele mai multe ori cu evoluţie beningă, fiind expresianoii identităţi somatice pe care subiectul o capătă. Circumstanţele patologice în care apare sunt nevrozaobsesivo-fobică, personalitatea psihastenică, debutul

schizofreniei. 

Page 29: Tulburarile de Constinta 2011

7/28/2019 Tulburarile de Constinta 2011

http://slidepdf.com/reader/full/tulburarile-de-constinta-2011 29/43

Tulburările conştiinţei corporalităţii (somatognozia) 

Heautoscopia  constă în „perceperea” imaginii propriului

corp ca o imagine în oglindă, în spaţiul perceptual.  Imaginea dedublată poate fi totală, cuprinzând întregul

corp, sau parţială, redusă la un segment saureprezentată uneori de imaginea unui organ (creier,cord, diverse viscere profunde).

Caracteristica acestei tulburări, pe lângă convingereahalucinatorie, este sentimentul de apartenenţă, credinţacă imaginea îi este proprie. 

Apariţia este favorizată de diverse circumstanţe, dintre

care cele mai importante sunt modificarea clarităţiicâmpului conştiinţei, perioade hipnagogice, stări deepuizare, când au caracter de halucinoză hipnagogică;survine de asemenea în psihastenie, epilepsietemporală, schizofrenie. 

Page 30: Tulburarile de Constinta 2011

7/28/2019 Tulburarile de Constinta 2011

http://slidepdf.com/reader/full/tulburarile-de-constinta-2011 30/43

Tulburările conştiinţei realităţii obiectuale 

Derealizarea

Sentiment de stranietate a lumii exterioare (înabsenţa unor tulburări perceptive)  Nu apare aproape niciodată în mod izolat

„Subiectul pierde funcţia realului” (Janet P.),adică senzaţia de familiaritate pe care obiectelelumii reale ne-o dau în mod normal.

 În forma sa minoră se referă la stranietatealucrurilor care par false, artificiale, modificate.

 În forma sa extremă se manifestă ca o îndepărtare, o izolare sau o fugă din lumea

realului, o detaşare, o plutire „fără înălţime”. 

Page 31: Tulburarile de Constinta 2011

7/28/2019 Tulburarile de Constinta 2011

http://slidepdf.com/reader/full/tulburarile-de-constinta-2011 31/43

Tulburări ale conştiinţei proprieipersoane

Depersonalizarea este o tulburare a

conştiinţei propriului Eu, a sentimentuluiidentităţii somatopsihice personale

 cu destrămarea curgerii existenţiale şi a

percepţiei lumii ca loc de desfăşurare apropriei existenţe. 

Page 32: Tulburarile de Constinta 2011

7/28/2019 Tulburarile de Constinta 2011

http://slidepdf.com/reader/full/tulburarile-de-constinta-2011 32/43

Depersonalizarea

Se întâlneşte cu o intensitate variabilă în :- surmenaj

- stări hipnagogice şi hipnapompice 

- reacţii afective - stări depresive 

- tulburări delirante 

-tulburări obsesive

 

- personalitatea psihastenică 

- debutul psihozelor.

Page 33: Tulburarile de Constinta 2011

7/28/2019 Tulburarile de Constinta 2011

http://slidepdf.com/reader/full/tulburarile-de-constinta-2011 33/43

Mecanisme psihologice de apărare 

Descrise de Freud

Mecanisme inconştiente care apărăindividul de anxietatea provocată deimpulsiuni interne sau ameninţăriexterioare

Subiectul este inconştient în legătură cuexperienţele dureroase şi sentimenteleneplăcute ataşate acestor mecanisme. 

Page 34: Tulburarile de Constinta 2011

7/28/2019 Tulburarile de Constinta 2011

http://slidepdf.com/reader/full/tulburarile-de-constinta-2011 34/43

Mecanisme psihologice de apărare 

Fiecare individ tinde să aibă anumite tipuri demecanisme de apărare pe care le dezvoltă de-alungul dezvoltăii pesonalității copilăriei şi pe carele foloseşte adesea 

Folosirea excesivă a unui anumit tip de apărare,devine “maldaptativă” şi conduce la apariţia uneitulburări psihice 

Mecanisme diferite de apărare apar în diferitetipuri de tulburări psihice

Page 35: Tulburarile de Constinta 2011

7/28/2019 Tulburarile de Constinta 2011

http://slidepdf.com/reader/full/tulburarile-de-constinta-2011 35/43

Mecanisme psihologice de apărare 

Represia / Negarea

Proiecţ ia

Introjecţia Idealizarea

Somatizarea/Conversia

Disociaţia 

Page 36: Tulburarile de Constinta 2011

7/28/2019 Tulburarile de Constinta 2011

http://slidepdf.com/reader/full/tulburarile-de-constinta-2011 36/43

Represia/Negarea

Represia –se referă la excluderea dinconştiinţă a impulsiunilor sau a emoţiilor care, altfel, ne-ar provoca suferinţă. Ar fi

dificil să rămânem sănătoşi, echilibraţi,dacă nu am fi capabili să suprimăm, săevităm lucrurile neplăcute, numai că se

poate exagera în acest sens.

Page 37: Tulburarile de Constinta 2011

7/28/2019 Tulburarile de Constinta 2011

http://slidepdf.com/reader/full/tulburarile-de-constinta-2011 37/43

Represia/Negarea

Negarea este un mecanism prin careexperienţele sau sentimentele care ar puteaprovoca anxietate sunt negate sau împiedicatesă pătrundă în conştiinţă. 

Ex.  – o văduvă păstrează toate lucrurilepersonale ale soţului său care a decedat,pregăteşte masa pentru el şi îl aşteaptă să vinăacasă; ea neagă faptul că el a murit. 

Pacienţii cărora medicii le comunică faptul că auo afecţiune malignă, par că nu au reţinut acestlucru şi se vor comporta ca şi cum se vor vindeca în curând; ei au negat informaţiileprimite.

Page 38: Tulburarile de Constinta 2011

7/28/2019 Tulburarile de Constinta 2011

http://slidepdf.com/reader/full/tulburarile-de-constinta-2011 38/43

PROIECŢIA 

Este un mecanism prin care propriile impulsiuni sausentimente sunt atribuite altor persoane

De ex. Un pacient care nu acceptă asigurările

medicului său privind lipsa de periculozitate asuferinţei sau chiar informaţii privind vindecareasigură, se plânge că nimeni nu-l ajută. El proiecteazăasupra medicului său propriile trăiri de neajutorare. 

Proiecţia este un mecanism cu importanţă întulburările paranoide, boli în care pacientul esteconvins că ceilalţi îl persecută; propriile salesentimente critice faţă de sine sunt atribuite celorlalţi. 

Page 39: Tulburarile de Constinta 2011

7/28/2019 Tulburarile de Constinta 2011

http://slidepdf.com/reader/full/tulburarile-de-constinta-2011 39/43

INTROJECŢIA 

Reprezintă mecanismul invers, prin caresentimente, convingeri ale altor persoane sunt

 încorportate în percepţia (imaginea) de sine apropriei persoane

Un pacient se poate autocritica permanentpentru eşecurile din viaţa sa, chiar atunci cândanaliza obiectivă demonstrează că nu estevorba deloc de eşecuri.

Criticismul faţă de sine î 

şi arecel mai adesea

originea în atitudinile critice ale părinților de ex.atitudinea excesiv de critică a tatălui față de fiu afost introjectată de acesta, devenind o parte apercepţiei de sine.

Page 40: Tulburarile de Constinta 2011

7/28/2019 Tulburarile de Constinta 2011

http://slidepdf.com/reader/full/tulburarile-de-constinta-2011 40/43

IDEALIZAREA

Idealizarea este mecanismul prin care

sentimentele ambivalente faţă de o

persoană, situaţie etc. sunt scindate, astfel

 încât sentimentele negative sunt negatesau uneori introjectate, astfel că persoana

este privită ca perfectă. Este procesul

carecteristic prin care te îndrăgosteşti. Deasemenea este şi o trăsătură a supărării morbide.

Page 41: Tulburarile de Constinta 2011

7/28/2019 Tulburarile de Constinta 2011

http://slidepdf.com/reader/full/tulburarile-de-constinta-2011 41/43

SOMATIZAREA ŞI CONVERSIA 

 un mecanism inconştient de apărare încadrul căruia accentul pus pe simptomele

somatice distrage subiectul de laconştientizarea conflictelor generatoare deanxietate.

Page 42: Tulburarile de Constinta 2011

7/28/2019 Tulburarile de Constinta 2011

http://slidepdf.com/reader/full/tulburarile-de-constinta-2011 42/43

CONVERSIA

Mecanism înrudit cu somatizarea, prin caresentimentele/emoţiile generate de un conflict sunt înlocuite – convertite –de un simptom somatic.

De obicei idealizarea este asociată în mod obişnuit

conversiei:Ex. în cazuri cu simptomatologia somatică esteextrem de supărătoare, este tipic faptul că pacientuldeclară faptul că nu are nici un fel de probleme înviaţa personală şi că totul ar fi perfect, în toate

privinţele, numai dacă i s-ar vindeca simptomelesomatice.

Page 43: Tulburarile de Constinta 2011

7/28/2019 Tulburarile de Constinta 2011

http://slidepdf.com/reader/full/tulburarile-de-constinta-2011 43/43

DISOCIAŢIA 

Este un mecanism inconştient de apărare careimplică scindarea a două (sau mai multe) procesemintale, care altfel sunt integrate, o funcţie – procesmintal devenind, ca urmare, inconştient. 

Disociaţia conştiinţei poate determina fenomene degenul – fugilor isterice sau amneziilor isterice, carepresupun îndeplinirea de comportamente înaltorganizate în ciuda importantelor tulburări dememorie şi de înţelegere a realităţii.(desprindere). 

Disociaţia şi conversia sunt principalele mecanismeimplicate în patogenia isteriei, iar simptomeleprezentate sunt descrise ca „disociative” sau „deconversie”


Recommended