+ All Categories
Home > Documents > stenoza mitrala

stenoza mitrala

Date post: 04-Jan-2016
Category:
Upload: luciana-constantinescu
View: 286 times
Download: 17 times
Share this document with a friend
36
CARDIOPATII VALVULARE
Transcript
Page 1: stenoza mitrala

CARDIOPATII VALVULARE

CARDIOPATII VALVULARE

Page 2: stenoza mitrala

DefiniţieDefiniţie

stenozstenozăă valvulară valvulară = obstruc= obstrucţţia fluxului ia fluxului sanguin anterogradsanguin anterograd

regurgitare valvularregurgitare valvularăă == prezenprezenţţa a fluxului regurgitant retrograd, fluxului regurgitant retrograd,

la nivelul oricla nivelul oricăăreia din cele patru valve reia din cele patru valve

cardiacecardiace

Page 3: stenoza mitrala

GeneralităţiGeneralităţi

- - valvele inimii stângi valvele inimii stângi - - ascultaascultaţţia cardiacia cardiacăă- - evoluevoluţţia lent progresivia lent progresivăă - - profilaxia endocarditei profilaxia endocarditei infecinfecţţioase ioase şşi a reumatismului i a reumatismului articular acutarticular acut- tratament medical corect- tratament medical corect- - moment operator optimmoment operator optim

Page 4: stenoza mitrala

STENOZA MITRALĂ

STENOZA MITRALĂ

Page 5: stenoza mitrala

DefiniţieDefiniţie

obstrucobstrucţţia fluxului diastolic transmitral ia fluxului diastolic transmitral datoritdatorităă unor procese patologice care unor procese patologice care reduc aria orificiului valvularreduc aria orificiului valvular mitral mitral

- frecvenţa crescută la femei - frecvenţa crescută la femei

(2/3 din pacienţi)(2/3 din pacienţi)

Page 6: stenoza mitrala

EtiologieEtiologie

1. RAA1. RAA (după 15-20 ani)(după 15-20 ani)

2. C2. Congenitalongenital ((ssiindromndromulul Lutembacher’s Lutembacher’s))

3. Obstrucţia fluxului din AS3. Obstrucţia fluxului din AS (simul(simuleazăează S SMM): ): mixomul de AS, tromb mare mobil în AS,mixomul de AS, tromb mare mobil în AS, EI cu EI cu vegetaţii marivegetaţii mari, cor triatriatum, cor triatriatum

4. 4. Complicaţii ale sindromului malign carcinoidComplicaţii ale sindromului malign carcinoid, lupus , lupus ereriithematosus sthematosus siistemic, artritstemic, artrităă reumatoid reumatoidăă

Page 7: stenoza mitrala

FiziopatologieFiziopatologie

- aria orificiului mitral: 4-6 cm2

- < 2 cm2

Page 8: stenoza mitrala

FiziopatologieFiziopatologie

Page 9: stenoza mitrala

Tablou clinicTablou clinic

dispnee, dispnee, ortopnee, dispnee paroxisticortopnee, dispnee paroxisticăă nocturn nocturnăă, , edemedem pulmonar acutpulmonar acut

hemoptiziihemoptizii disfagiedisfagie distoniedistonie durere precordială; durere interscapulovertebrală stg.durere precordială; durere interscapulovertebrală stg. tablou de insuficienţă cardiacă dreaptătablou de insuficienţă cardiacă dreaptă palpitaţiipalpitaţii astenieastenie

Page 10: stenoza mitrala

Examen obiectivExamen obiectiv

a. a. General:General:

facies mitralfacies mitral jugulare turgescentejugulare turgescente insuficienţă dreaptă: hepatomegalie,insuficienţă dreaptă: hepatomegalie, edeme, edeme,

ascită, revărsat pleuralascită, revărsat pleural

Page 11: stenoza mitrala

Examen obiectivExamen obiectiv

b.b. Aparat cardiovascular Aparat cardiovascularPalparePalpare: pulsaţiile VD, freamăt diastolic mitral: pulsaţiile VD, freamăt diastolic mitral

AscultaţieAscultaţie: : accentuare Saccentuare S11 + CDM + uruitura diastolică + CDM + uruitura diastolică mitrală + suflu presistolicmitrală + suflu presistolic

- HTP: accentuare S- HTP: accentuare S22p, clic de ejecţie pulmonarp, clic de ejecţie pulmonar

- suflul Graham-Steel (RP)- suflul Graham-Steel (RP)- insuficienţă dreaptă: RT- insuficienţă dreaptă: RT

Page 12: stenoza mitrala

Examene paracliniceExamene paraclinice

1. ECG

2. Rx toracică

3. Ecocardiografie

4. Cateterism cardiac

5. Studii radioizotopice

Page 13: stenoza mitrala

Examene paracliniceExamene paraclinice

1. ECG:

"P mitral“ (>0,12 sec, bifidă în D II) forţe terminale ale undei P în V1 fibrilaţie atrială HTP: HVD şi deviaţia la dreapta a axului electric

QRS

Page 14: stenoza mitrala

Examene paracliniceExamene paraclinice

2. Rx toracică:

dialatare AS şi AP: contur cardiac stâng rectiliniu proeminenţa trunchiurilor arterelor pulmonare cefalizarea circulaţiei venoase pulmonare dilatare AS: aspect de dublu contur drept dilatarea VD liniile Kerley B edem pulmonar alveolar examenul baritat de profil sau OAD: deplasarea

posterioară a esofagului

Page 15: stenoza mitrala

Examene paracliniceExamene paraclinice

2. Rx toracică:

Page 16: stenoza mitrala

Examene paracliniceExamene paraclinice

2. Rx toracică:

Page 17: stenoza mitrala

Examene paracliniceExamene paraclinice

2. Rx toracică:OAD + Ba

Page 18: stenoza mitrala

Examene paracliniceExamene paraclinice

2. Rx toracică:

Page 19: stenoza mitrala

Examene paracliniceExamene paraclinice

3. Ecocardiografie:

metoda neinvazivă de elecţie ETT + ETE

Modul M2DDoppler spectral şi color

Vizualizarea valvelor mitraleMasurarea ariei orificiului mitralMasurarea hipertensiunii pulmonare

Page 20: stenoza mitrala

Ecocardiografie – 2DEcocardiografie – 2D

Page 21: stenoza mitrala

Ecocardiografie – Ecocardiografie – Doppler colorDoppler color

Page 22: stenoza mitrala

Ecocardiografie – 2DEcocardiografie – 2D

Page 23: stenoza mitrala

Ecocardiografie – MEcocardiografie – M

Page 24: stenoza mitrala

Ecocardiografie – Ecocardiografie – severitate SMseveritate SM

Page 25: stenoza mitrala

SM uşoară SM medie SM severă

Pmediu (mmHg) < 5 6 – 10 (12) >10(12)

PHT (ms) 100 – 150 150 – 200 >220

Sorif.mitr.(cm2) 1,5 – 2 1 – 1,5 <1

Ecocardiografie – severitate SM

Page 26: stenoza mitrala

Examene paracliniceExamene paraclinice

4. Cateterism cardiac

- înainte de intervenţia chirurgicală:coronarografieRM asociată

Page 27: stenoza mitrala

Examene paracliniceExamene paraclinice

4. Cateterism cardiac

Page 28: stenoza mitrala

Examene paracliniceExamene paraclinice

5. Studii radioizotopice:

funcţia VD şi VS

Page 29: stenoza mitrala

Diagnostic pozitivDiagnostic pozitiv

Examen obiectiv

+

Investigaţii paraclinice

Page 30: stenoza mitrala

Diagnostic diferenţialDiagnostic diferenţial

Mixomul atrial; Stenoza tricuspidiană; Defectul septal atrial; Cor triatriatum sinister; Suflul Austin Flint din regurgitarea aortică; Hipertensiunea pulmonară primară sau consecutivă afecţiunilor respiratorii cronice.

Page 31: stenoza mitrala

Evoluţie, complicaţii, prognosticEvoluţie, complicaţii, prognostic

I semne la 20 ani de la RAA; I simptome în decada 4 de viaţă

Evoluţia naturală ?

Page 32: stenoza mitrala

Evoluţie, complicaţii, prognosticEvoluţie, complicaţii, prognostic

Complicaţiile SM : aritmiile atriale (fibrilaţia atrială) insuficienţa cardiacă congestivă; edemul pulmonar acut hemoptizia tromboza AS tromboembolismul sistemic (20%): cerebral, renal, splenic, la nivelul extremitatilor; tromboembolismul pulmonar infecţii pulmonare recurente endocardita infecţioasă recurenţa reumatismală

Page 33: stenoza mitrala

TratamentTratament

A.Tratament medicamentosB.Valvuloplastia percutană

transvenoasă cu balonaş C.Tratament chirurgicalD.Profilaxia EI

Page 34: stenoza mitrala

TratamentTratament

A.Tratament medicamentos:

- pacienţi asimptomatici- pacienţi simptomatici: Na, diuretice, nitraţi, blocante

adrenergice, blocante ale canalelor de Ca;- fibrilaţie atrială

- Cardioversie + menţinere ritm sinusal (antiaritmice clasa IC sau III)- Controlul frecvenţei cardiace (beta-blocante, digoxin)

- tratament anticoagulant- î- în caz de fibrilan caz de fibrilaţţie atrialie atrialăă paroxistic paroxisticăă recurent recurentăă sau permanent sau permanentăă; ; - - ritm sinusal cu istoric de embolie sau cu tromb prezent ritm sinusal cu istoric de embolie sau cu tromb prezent îîn AS; n AS; -- ecocontrast spontan intens ecocontrast spontan intens în în AS sau diametru AS>50mm AS sau diametru AS>50mm

Page 35: stenoza mitrala

TratamentTratamentB. Valvuloplastia percutană

transvenoasă cu balonaş

MetodăScor ecoIndicaţii:- scor eco ≤ 8, - fără tromb intraatrial- risc chirurgical crescutC: embolie cerebrală, mic DSA rezidual

Page 36: stenoza mitrala

TratamentTratament

C. Tratament chirurgical

Indicaţii: arie valvulară mitrală < 1 cm²

Metode: valvuloplastia mitrală pe cord deschis protezarea valvulară mitrală


Recommended