+ All Categories
Home > Documents > SPP Tehn Activ Agroturism Montan

SPP Tehn Activ Agroturism Montan

Date post: 07-Dec-2014
Category:
Upload: emiliana-soimita-magerusan
View: 132 times
Download: 6 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 219 /219
Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 4760/26.07.2006 MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII STANDARD DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ Calificarea: Tehnician activităţi de agroturism montan ŞCOALA POSTLICEALĂ Nivel 3 Avansat
Transcript
Page 1: SPP Tehn Activ Agroturism Montan

Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 4760/26.07.2006

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII

STANDARD DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ

Calificarea: Tehnician activităţi de agroturism montan

ŞCOALA POSTLICEALĂNivel 3 Avansat

Bucureşti

Page 2: SPP Tehn Activ Agroturism Montan

2005

2

Page 3: SPP Tehn Activ Agroturism Montan

Consultanţi:

Scrioşteanu Catinca – expert C.N.D.I.P.T Bucureşti

Matei Monica – expert local

Autori:

Dr. Moisiu Maria – medic veterinar, prof. gr. I - Grup Şcolar Agricol Palas Constanţa

Oproiu Ana – inginer zootehnist, prof. gr. I – Grup Şcolar Agricol Curtea de Argeş Duculescu Antoaneta – inginer agronom, prof. gr. I - Grup Şcolar Agricol Curtea de Argeş

Ionaşcu Maria – inginer, prof. gr. I – Colegiul pentru Agricultură şi Industrie Alimentară „Ţara Bârsei” Prejmer

Oprea Delia – prof. ec. gr. I, - Colegiul pentru Agricultură şi Industrie Alimentară „Ţara Bârsei” Prejmer

3

Page 4: SPP Tehn Activ Agroturism Montan

LISTA UNITĂŢILOR DE COMPETENŢĂ

UNITĂŢI DE COMPETENŢĂ CHEIE

1. Comunicare profesională

2. Comunicare profesională în limba modernă

3. Tehnologia informaţiei şi utilizarea calculatorului

4. Managementul calităţii

5. Managementul proiectelor

UNITĂŢI DE COMPETENŢĂ SPECIALIZATE

6. Elemente de montanologie

7. Economia zonei montane

8. Dezvoltarea durabilă a agroturismului în zona montană

9. Realizarea producţiei culinare

10. Tehnica servirii preparatelor şi băuturilor

11. Marketing în agroturism

12. Managementul activităţilor de agroturism

13. Evidenţă primară în unitatea agroturistică

14. Comportament şi etică în agroturism

15. Amenajări pentru agroturism

16. Promovarea tradiţiilor locale în agroturism

17. Configurarea gospodăriei agroturistice

4

Page 5: SPP Tehn Activ Agroturism Montan

Titlul unităţii: 1. Comunicare profesională

Nivel: 3 avansat

Valoare credit: 1.0

Competenţe:

1. Elaborează strategii pentru o comunicare eficientă

2. Aplică tehnici de comunicare orală

3. Realizează şi prezintă un raport complex

5

Page 6: SPP Tehn Activ Agroturism Montan

Titlul unităţii: 1. Comunicare profesională

Competenţa 1.1: Elaborează strategii pentru o comunicare eficientă

Criterii de performanţă:

(a) Stabilirea scopului comunicării (b) Identificarea surselor de informaţii(c) Selectarea metodelor de comunicare adecvate(d) Identificarea metodelor de verificare a eficienţei comunicării

Condiţii de aplicabilitate:

Scopul comunicării: primirea şi transmiterea informaţiilor, întreţinerea unor discuţii, prezentarea unor informaţii

Surse de informaţii: informaţii interne şi externe, buletine informative, manuale, seminare, rapoarte, procese verbale, publicaţii de specialitate, internet, discuţii, statistici, documentaţie, mass media;

Metode de comunicare: scrise, verbale, audio, informatizate

Metode de verificare a

eficienţei: obţinerea feedbeck-ului, documentaţie întocmită corect

Probe de evaluare:

Probe orale/scrise/practice prin care elevul demonstrează ca este capabil să elaboreze cel puţin o strategie diferită de comunicare în 2 contexte cu grade de complexitate diferite, conform criteriilor de performanţă şi condiţiilor de aplicabilitate date.

6

Page 7: SPP Tehn Activ Agroturism Montan

Titlul unităţii: 1. Comunicare profesională

Competenţa 1.2 Aplică tehnici de comunicare orală

Criterii de performanţă:(a) Identificarea strategiilor de ascultare necesare obţinerii informaţiilor(b) Susţinerea orală a ideilor şi a informaţiilor în faţa unui auditoriu (c) Argumentarea unui punct de vedere (d) Facilitarea unei comunicări eficiente

Condiţii de aplicabilitate:Strategii de ascultare: în funcţie de: situaţie, ocazie, subiectul în cauză, vorbitori, metode

de ascultare (activă sau pasivă), Susţinere: în situaţii formale sau informale, în funcţie de numărul de

vorbitori (mare, mic, 2 persoane), prin modulaţia vocii, prin alegerea tonului şi a vocabularului, prin structură, prin comunicare non verbală (gesturi, limbajul trupului, contacul vizual), prin articulare

Argumentare idei clare, relevante, concise, persuasive, adaptate contextului si interlocutorului

Facilitarea

comunicării eficiente: acceptă opinii diferite, încurajează discuţia, asigură posibilitatea de exprimare, oferă feed-back, stimulează creativitatea, încadrarea în timp, viteza vorbirii, adaptarea comunicării la nivelul de înţelegere al auditoriului, folosirea unui suport specific

Probe de evaluare:

Probe orale/practice prin care elevul demonstrează că este capabil să aplice tehnici de comunicare orală unui auditoriu de dimensiuni medii folosind PowerPoint, să realizeze o discuţie într-un grup mic (de exemplu sa explice sarcini de lucru) şi o discuţie cu o altă persoană ( de exemplu să ofere feed-back unei persoane pentru munca realizată), conform criteriilor de performanţă şi condiţiilor de aplicabilitate date.

7

Page 8: SPP Tehn Activ Agroturism Montan

Titlul unităţii: 1. Comunicare profesională

Competenţa 1.3: Realizează un raport formal

Criterii de performanţă:

(a) Selectarea informaţiilor necesare temei propuse(b) Organizarea conţinutului şi structurii raportului(c) Elaborarea unui raport formal

Condiţii de aplicabilitate:

Selectare: în funcţie de complexitatea temei, publicul ţintă, relevanta,

Organizare: tipul informaţiei, succesiune logica, suportul (grafica, standardul de prezentare, formatul, )

Raport formal: document coerent, bine structurat, adecvat scopului propus

Probe de evaluare:

Probe scrise/practice prin care elevul demonstrează că este capabil să realizeze un raport formal (de exemplu sa întocmească un raport la sfârşitul realizării unui produs, piesă, activitate), conform criteriilor de performanţă şi condiţiilor de aplicabilitate date.

8

Page 9: SPP Tehn Activ Agroturism Montan

Titlul unităţii: 2. Comunicare profesională în limba modernă

Nivel: 3 avansat

Valoare credit: 2,0________________________________________________________________________

Competenţe:1. Receptează mesaje transmise oral şi în scris în diferite situaţii de

comunicare pentru realizarea activităţilor specifice.

2. Produce mesaje orale şi scrise adecvate unor anumite contexte pentru

realizarea activităţilor specifice.

3. Realizează interacţiuni în comunicarea orală şi scrisă, pe teme cotidiene

şi pe teme profesionale.

4. Transferă şi mediază mesaje orale şi scrise pe teme cotidiene şi pe teme

profesionale.

9

Page 10: SPP Tehn Activ Agroturism Montan

Titlul unităţii: 2. Comunicare profesională în limba modernă________________________________________________________________________

Competenţa 2.1: Receptează mesaje transmise oral şi în scris în diferite situaţii de comunicare pentru realizarea activităţilor specifice.

________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Desprinderea informaţiilor esenţiale dintr-un mesaj oral şi scris, în limba standard pe teme de interes general şi din domeniul profesional.

(b) Identificarea unor detalii specifice în texte autentice pentru realizarea activităţilor specifice.

(c) Clarificarea elementelor de vocabular necunoscute într-un context. ________________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate:

Informaţii obţinute: sensul global al mesajului, ideile principaleinformaţii factuale pe teme de interes comunopinii, puncte de vedere atitudini, sentimente.

Detalii specifice: informaţii factuale pe teme de interes profesional: note, fişe tehnice, rapoarte, broşuri, pliante

Elemente de vocabular: termeni tehnici, termeni de specialitate, termeni standard________________________________________________________________________

Probe de evaluare:

Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să desprindă informaţiile

esenţiale dintr-un mesaj oral şi scris, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (a),

acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe scrise, orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să desprindă detaliile

specifice dintr-un mesaj oral şi scris, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (b),

acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe scrise, orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să clarifice sensul

elementelor necunoscute dintr-un mesaj oral şi scris, aşa cum se specifică în criteriul de

performanţă (c), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

10

Page 11: SPP Tehn Activ Agroturism Montan

Titlul unităţii: 2. Comunicare profesională în limba modernă________________________________________________________________________

Competenţa 2.2: Produce mesaje orale şi scrise adecvate unor anumite contexte, în scopul realizării activităţilor specifice.

________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Prezentarea clară, precisă, oral şi în scris a informaţiilor, instrucţiunilor, întrebărilor şi solicitărilor, prin utilizarea adecvată a termenilor de specialitate.

(b) Elaborarea unui raport oral şi scris pe teme de interes personal şi profesional utilizând conectori.

(c) Redactarea şi completarea de documente şi formulare specifice domeniului ocupaţional.________________________________________________________________________ Condiţii de aplicabilitate:

Tipuri de informaţii: - informaţii factuale, inclusiv date personale, corespondenţă personală şi profesională: scrisori, note, mesaje, e-mailuri- C.V., scrisoare de intenţie, raport de activitate- formulare, documente specifice, fişe tehnice, fişe de evidenţă, fişe de producţie, procese verbale, formular de înscriere

________________________________________________________________________

Probe de evaluare:

Probe scrise, orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte

oral şi în scris informaţii, instrucţiuni, să formuleze întrebări şi solicitări, aşa cum se specifică în

criteriul de performanţă (a), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe scrise, orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să elaboreze

oral şi în scris rapoarte pe teme de interes personal şi profesional, aşa cum se specifică în

criteriul de performanţă (b), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe scrise, orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să redacteze şi

să completeze formulare şi documente specifice de interes profesional, aşa cum se specifică în

criteriul de performanţă (c), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

11

Page 12: SPP Tehn Activ Agroturism Montan

Titlul unităţii: 2. Comunicare profesională în limba modernă________________________________________________________________________

Competenţa 2.3: Realizează interacţiuni în comunicarea orală şi scrisă, pe teme cotidiene şi pe teme profesionale.

________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Oferirea şi solicitarea de informaţii, participarea la interacţiuni pentru realizarea activităţilor specifice.

(b) Oferirea şi solicitarea de clarificări şi explicaţii prin folosirea adecvată a termenilor de specialitate.

(c) Argumentarea poziţiei adoptate în cadrul discuţiilor.________________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate:

Tipuri de interacţiuni: verbale-oralescrise - scrisori, e-mailurischimburi de informaţii şi de opiniidiscuţii profesionale

Explicaţii şi clarificări obţinute prin: dialog, interviu, dezbatere, corespondenţă scrisă

Poziţia argumentată: pro, contra, neutrămediatorsusţinerea ideilor personale

________________________________________________________________________

Probe de evaluare:

Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să ofere şi să solicite

informaţii, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (a), acoperind elementele menţionate

în condiţiile de aplicabilitate

Probe scrise, orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să ofere şi să solicite

clarificări şi explicaţii, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (b), acoperind elementele

menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe scrise , orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să argumenteze, aşa

cum se specifică în criteriul de performanţă (c), acoperind elementele menţionate în condiţiile de

aplicabilitate.

12

Page 13: SPP Tehn Activ Agroturism Montan

Titlul unităţii: 2. Comunicare profesională în limba modernă________________________________________________________________________

Competenţa 2. 4: Transferă şi mediază mesaje orale şi scrise.________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Sintetizarea unor texte de specialitate prin contragere – reducere.(b) Traducerea unor texte de specialitate utilizând dicţionarul bilingv.

________________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate:

Tipuri de texte: texte de specialitate din domeniul ocupaţional, în registru formal şi informal.

________________________________________________________________________

Probe de evaluare:

Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să sintetizeze texte de

specialitate, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (a), acoperind elementele menţionate

în condiţiile de aplicabilitate.

Probe scrise, orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să traducă texte

informative din domeniul ocupaţional, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (b),

acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

13

Page 14: SPP Tehn Activ Agroturism Montan

Titlul unităţii: 3. Tehnologia informaţiei şi utilizarea calculatorului

Nivel de calificare 3 avansatValoare credit 1,0

Competenţe

1) Utilizează mijloace moderne de comunicare ( Internet, poşta electronică);

2) Proiectează sisteme informatice folosind soft-uri specializate (Access, Visual FoxPro);

3) Realizează prezentări de informaţii din domeniul de activitate, în format multimedia;

4) Elaborează o pagină web pentru o IMM.

14

Page 15: SPP Tehn Activ Agroturism Montan

Titlul unităţii: 3. Tehnologia informaţiei şi utilizarea calculatorului

Competenţa 3.1 Utilizează mijloace moderne de comunicare ( Internet, poşta electronică)

Criterii de performanţă

(a) Prezentarea noţiunilor de bază;(b) Selectarea surselor de date pentru documentare şi comunicare;(c) Realizarea unei comunicări în timp real;(d) Utilizarea instrumentelor de administrare a unei agende, calendar personal,

liste de sarcini.

Condiţii de aplicabilitate

Noţiuni de bază: reţea de calculatoare, topologi de reţele, reţeaua Internet, browser-ul Internet Explorer, cont personal, adresă personală, domeniu Internet, serviciul de documentare şi informare - WWW, serviciul de comunicare - Chat, serviciul de transfer FPT.

Surse de data: baze de date, bănci de data, modalităţi de obţinere, prezentare şi transmitere a datelor, , motoare de căutare, portalul.

Comunicarea în timp real: sistem conversaţional în timp real Internet Relay Chat, interfaţa mIRC, conectarea la un server de discuţii, canalul de discuţii.

Instrumente de administrare: programul Outlook Express, lansare în execuţie, configurare, serviciul e-mail – Check Mail, agenda de adrese Addresses, gestionarea mesajelor, căutarea prin criterii – Search, descărcarea fişierelor ataşate – Attachment, administrarea cutiilor poştale: Inbox, Sent, Draft, Trash.

Probe de evaluare

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte noţiunile de bază şi să selecteze sursele de date pentru documentare şi comunicare aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a) şi (b), conform condiţiilor de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să realizeze o comunicare în timp real prin conectarea la un canal de discuţii şi să utilizeze instrumente de administrare a serviciului e-mail, a unei agende de adrese, a unei liste de discuţii şi a mesajelor aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (c) şi (d) conform condiţiilor de aplicabilitate.

15

Page 16: SPP Tehn Activ Agroturism Montan

Titlul unităţii: 3. Tehnologia informaţiei şi utilizarea calculatorului

Competenţa 3.2 Proiectează sisteme informatice folosind soft-uri specializate (Access, Visual FoxPro)

Criterii de performanţă

(a) Descrierea şi folosirea diferitelor tipuri de date, structuri de date şi operatorii care intervin în procesul de prelucrare a informaţiei;

(b) Organizarea şi prelucrarea datelor cu ajutorul bazelor de date relaţionale;(c) Operarea cu instrumente specifice mediului de gestiune a bazelor de date;(d) Realizarea şi prezentarea unor rapoarte folosind un Sistem de Gestiune a Bazelor

de Date.

Condiţii de aplicabilitate

Tipuri de date: numeric, şir de caractere, logic, dată calendaristică, memo.Structuri de date: tabloul de memorie, înregistrarea, fişierul de date, baza de date.Operatori: matematici, relaţionali, de concatenate, logici, operatorii algebrei relaţionale: Select,

Project, Join.

Organizare date: definire a bazei de date relaţionale, creare şi corelare a tabelelor, codificare a câmpurilor, condiţia de integritate referenţială.

Prelucrare date: introducere a datelor, proiectare a formularelor.Instrumente: căutare în baza de date, sortare şi filtrare a înregistrărilor după criterii date,

prelucrări statistice.Rapoarte: definire a interogărilor, codul SQL, creare a interogărilor, proiectare a rapoartelor.

Probe de evaluare

Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să descrie tipuri de date, structuri de date, operatorii specifici acestora, să organizeze şi prelucreze date cu ajutorul bazelor de date relaţionale, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a) şi (b), conform condiţiilor de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să recunoască şi să opereze cu instrumente specifice Sistemelor de gestiune a bazelor de date, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (c), conform condiţiilor de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să realizeze şi să prezinte un raport folosind un SGBD, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (d), conform condiţiilor de aplicabilitate.

16

Page 17: SPP Tehn Activ Agroturism Montan

Titlul unităţii: 3. Tehnologia informaţiei şi utilizarea calculatorului

Competenţa 3.3 Realizează prezentări de informaţii din domeniul de activitate, în format multimedia;

Criterii de performanţă

(a) Prezentarea tehnicilor specifice softuri-lor multimedia;(b) Schiţarea unei prezentări multimedia pentru un produs sau IMM;(c) Realizarea unei aplicaţii multimedia în Microsoft Power Point;(d) Distribuţia unei prezentări multimedia;

Condiţii de aplicabilitate

Tehnici specifice: hipertext, hipermedia, hiperlegătură, protocolul http, analiza, proiectarea, programarea reprezentării multimedia a informaţiei, producţia, testarea şi documentarea, distribuţia produsului multimedia.

Prezentare multimedia: folosirea tehnicilor de animaţie, tranziţie, comentarii verbale, butoane pentru acţiuni, inserarea clipurilor video şi audio, hiperlegăturile.

Aplicaţie: interfaţa Power Point, moduri de vizualizare, inserare de imagini şi diagrame (memoria clipboard, protocolul OLE), adăugarea efectelor de animaţie, tranziţie şi a efectului de temporizare, folosirea hiperlegăturilor.

Distribuţia prezentării: inscripţionarea prezentării pe un CD cu un CD-Writer, folosirea serviciului World Wide Web, browser-ul Internet Explorer.

Probe de evaluare

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte tehnicile

specifice multimedia şi să schiţeze o prezentare multimedia pentru un produs sau o IMM, aşa

cum se precizează în criteriile de performanţă (a) şi (b), conform condiţiilor de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să realizeze o aplicaţie

multimedia în Microsoft Power Point şi să distribuie această aplicaţie, aşa cum se precizează în

criteriile de performanţă (c) şi (d), conform condiţiilor de aplicabilitate.

17

Page 18: SPP Tehn Activ Agroturism Montan

Titlul unităţii: 3. Tehnologia informaţiei şi utilizarea calculatorului

Competenţa 3.4 Elaborează o pagină web pentru o IMM

Criterii de performanţă

(a) Utilizarea comenzilor din codul HTML pentru realizarea unei pagini web;(b) Aplicarea modalităţilor de realizare a hiper-legăturilor;(c) Proiectarea unei pagini web pentru o organizaţie din domeniul de activitate;(d) Respectarea etapelor necesare pentru găzduirea unui website

Condiţii de aplicabilitate

Comenzi din codul HTML: comenzi pentru corp de literă, mărime, stil, culoare, obţinerea culorii, inserarea imaginilor, modificarea proprietăţilor imaginii, poziţionare, încadrare în text, formatarea unui fundal sau a unei teme.

Hiper-legături: realizare a unei legături pe un text, pe o imagine, mapare a unei imagini, salvare a mai multor documente ca pagini web, viteza de încărcare, claritatea informaţiilor.

Pagina web: utilizare a cadrelor în documente HTML, inserare a imaginilor, elementelor multimedia, elemente de conţinut, text, liste, tabele, sunete, casete de dialog, casete combinate, browser-ul Internet Explorer.

Etape: cumpărarea domeniului, alegere a furnizorului de servicii Internet, cunoaştere a posibilităţilor de încărcare a datelor pe un server web (FTP, http), cunoaştere a elementelor de securizare a informaţiei.

Probe de evaluare

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze comenzi HTML şi să aplice modalităţile de realizare a hiperlegăturilor, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a) şi (b), conform condiţiilor de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să proiecteze o pagină web pentru o organizaţie din domeniul de activitate şi să respecte etapele necesare pentru găzduirea unui website, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (c) şi (d), conform condiţiilor de aplicabilitate

18

Page 19: SPP Tehn Activ Agroturism Montan

Titlul Unităţii: 4. Managementul calitatii

Nivel: 3 avansat

Valoare Credit: 1.0

Competenţe:

1.Precizeaza principiile de management al calităţii

2.Efectuează controlul statistic

3. Acţionează pentru menţinerea sistemului de asigurarea calităţii

4. Aplică tehnici de îmbunătăţire continuă a calităţii

19

Page 20: SPP Tehn Activ Agroturism Montan

Titlul Unităţii: 4. Managementul calitatii ________________________________________________________________________

Competenţa 4.1: Precizează principiile de management al calităţii________________________________________________________________________

Criterii de Performanţă:

(a) Definirea principiilor de management al calităţii

(b) Indicarea funcţiilor managementului calităţii

Condiţii de Aplicabilitate:

Principiile managementului calităţii: orientarea către client, leadership, implicarea personalului, abordarea procesuala, abordarea sistemului de către management, îmbunătăţirea continuă, abordarea concretă in luarea deciziilor, relaţii reciproc avantajoase cu furnizorii

Funcţiile managementului calităţii planificarea calităţii, organizarea activităţilor referitoare la

calitate, coordonarea activităţilor referitoare la calitate, antrenarea personalului pentru realizarea obiectivelor calităţii, ţinerea sub control a calităţii, asigurarea calităţii, îmbunătăţirea calităţii

Probe de Evaluare

Probe orale/ scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să definească principiile de management al calităţii, sa indice funcţiile managementului calităţii, conform criteriilor de performanţă (a), (b) şi în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate.

20

Page 21: SPP Tehn Activ Agroturism Montan

Titlul Unităţii: 4. Managementul calitatii

Competenţa 4.2: Efectuează controlul statistic

Criterii de Performanţă:

(a) Precizarea elementelor controlului statistic

(b) Indicarea si aplicarea etapelor controlului statistic

(c) Implementarea măsurilor care se impun în urma efectuării controlului statistic

Condiţii de Aplicabilitate:

Elementele controlului statistic: caracteristica controlată, lot, mărime eşantion, reguli de extragere a eşantionului, plan de control, grad de severitate, nivel de calitate acceptabil (AQL), cifra de acceptare, cifra de respingere

Etape ale controlului statistic: extragerea eşantionului, determinarea caracteristicii conform procedurii specifice, compararea caracteristicii controlate cu condiţiile din standarde, identificarea defectelor, compararea numărului de defecte identificate cu cifra de acceptare/de respingere

Măsuri: acceptare/ respingere lot de produsetrecerea la alt plan de control (alt grad de severitate, AQL)

Probe de Evaluare

Probe orale/ scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să precizeze elementele controlului statistic conform criteriului de performanţă (a) in concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale/ practice prin care elevul demonstrează că este capabil să indice si sa aplice etapele controlului statistic, conform criteriului de performanţă (b), in concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate

Probe orale/ scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să implementeze măsurile care se impun în urma efectuării controlului statistic, conform criteriului de performanţă (c), in concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate

21

Page 22: SPP Tehn Activ Agroturism Montan

Titlul Unităţii: 4. Managementul calitatii

Competenţa 4. 3: Acţionează pentru menţinerea sistemului de asigurarea calităţii

Criterii de Performanţă:

(a) Identificarea cerinţelor pentru implementarea unui sistem de asigurarea calităţii

(b) Interpretarea unui audit de calitate (intern/ extern dat)

(c) Evaluarea factorilor care afectează costurile calităţii

Condiţii de Aplicabilitate:

Cerinţe: proceduri, manualul calităţii, satisfacerea clienţilor, costuri, standarde de firmă, legislaţie, feed-back, grafice de documentare

Audit de calitate (intern/ extern dat) pe metode statistice, mentenanţă, planificarea întreţinerii, urmărirea parametrilor de funcţionare

Factori care afectează costurile calităţii: rebuturi, recondiţionări, reparaţii, produse neconforme, reclamaţii clienţi, produse returnate, penalizări pentru întârziere, despăgubiri pentru daune

Probe de Evaluare

Probe orale/ scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice cerinţele pentru implementarea unui sistem de asigurarea calităţii conform criteriului de performanţă (a) şi in concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate.

Probe scrise/ practice prin care elevul demonstrează că este capabil interpreteze un audit de calitate intern şi extern dat, conform criteriului de performanţă (b), in concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate

Probe orale/ scrise prin care elevul demonstrează, prin elaborarea şi prezentarea unui raport, că este capabil să evalueze factorii care afectează costurile calităţii conform criteriului de performanţă (c), in concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate.

22

Page 23: SPP Tehn Activ Agroturism Montan

Titlul Unităţii: 4. Managementul calitatii

Competenţa 4. 4: Aplică tehnici de îmbunătăţire continuă a calităţii

Criterii de Performanţă:

(a) Definirea conceptului de îmbunătăţire continuă a calităţii

(b) Utilizarea Ghidului pentru îmbunătăţire a calităţii

(c) Stabileşte strategiile de îmbunătăţire a calităţii

(d) Aplica instrumente de îmbunătăţire a calităţii

Condiţii de Aplicabilitate :

Strategii de îmbunătăţire a calităţii: strategia Kaizen, Ciclul PEVA (planifică-execută-verifică-acţionează), principiul “zero defecte”

Ghid pentru îmbunătăţirea calităţii: conform standardului ISO 9004-4 şi standardelor ISO specifice domeniului de activitate

Instrumente de îmbunătăţirea calităţii: instrumente ajutătoare (brainstorming, stratificare, metoda întrebărilor), instrumentele calităţii (grafice, diagrame, histograme, fise de control statistic)

Probe de Evaluare

Probe orale /scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să definească conceptul de îmbunătăţire continuă a calităţii, conform criteriilor de performanţă (a) in concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale/practice prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze Ghidul pentru îmbunătăţirea calităţii, conform criteriului de performanţă (b), în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate

Probe orale/practice prin care elevul demonstrează că este capabil sa stabileasca strategiile si sa aplice instrumentele de imbunatatire a calitatii conform criteriului de performanţă (c) si (d), în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitat

23

Page 24: SPP Tehn Activ Agroturism Montan

Titlul unităţii: 5. Managementul proiectelor

Nivel: 3 avansat

Valoare credit: 2.0

Competenţe:

1. Identifică mediul de proiect.

2. Planifică proiectul.

3. Implementează proiectul.

4. Monitorizează proiectul.

5. Utilizează software specializat în managementul proiectelor.

24

Page 25: SPP Tehn Activ Agroturism Montan

Titlul unităţii: 5. Managementul proiectelor

Competenţa 5.1: Identifică mediul de proiect.

Criterii de performanţă:

(a) Analizarea necesităţii proiectului.

(b) Elaborarea fazelor proiectului.

(c) Estimarea rezultatelor proiectului.

Condiţii de aplicabilitate:

Necesitatea proiectului: scop, rezultate aşteptate, estimarea resurse implicate, estimarea bugetului, justificare economică.

Faze proiect: concepţie, planificare, realizare, încheiere, feedback, modificare.

Estimarea rezultatelor: metode statistice, indicatori, standarde de calitate.

Probe de evaluare:

Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să analizeze necesitatea elaborării proiectului, conform criteriului de performanţă (a) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să elaboreze fazele proiectului, conform criteriului de performanţă (b) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Probe orale, scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să estimeze rezultatele proiectului, conform criteriului de performanţă (c) şi condiţiilor de aplicabilitate.

25

Page 26: SPP Tehn Activ Agroturism Montan

Titlul unităţii: 5. Managementul proiectelor

Competenţa 5.2: Planifică proiectul.

Criterii de performanţă:

(a) Definirea pachetelor de activităţi

(b) Alocarea de resurse materiale şi umane

(c) Pregătirea echipei de lucru

(d) Elaborarea proiectului şi obţinerea documentelor specifice în conformitate cu standardele/ metodologiile în vigoare.

Condiţii de aplicabilitate:

Pachete de activităţi: studii de piaţă, analize de nevoi (swot), contacte cu furnizorii de servicii şi produse, achiziţii de produse şi servicii in funcţie de specificul proiectului.

Echipa de lucru: managerul de proiect, echipa financiară, specialişti pe diferite domenii, şef serviciu achiziţii.

Documentelor specifice: bordul de proiect, planul de proiect, listă de produse, planul de iniţiere al proiectului.

Probe de evaluare:

Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează, prin elaborarea si sprezentarea unui raport, că este capabil să definească pachetele de activităţi, să aloce resurse materiale şi umane, să pregătească echipa de proiect, să elaboreze proiectul în conformitate cu standardele în vigoare conform criteriilor de performanţă (a), (b), (c) şi (d) şi condiţiilor de aplicabilitate.

26

Page 27: SPP Tehn Activ Agroturism Montan

Titlul unităţii: 5. Managementul proiectelor

Competenţa 5.3: Implementează proiectul

Criterii de performanţă:

(a) Lansarea proiectului.

(b) Asigurarea încadrării în termenele stabilite în planul de proiect .

(c) Întocmirea documentaţiei de proiect.

(d) Livrarea produsului/ serviciului conform cerinţelor specificate în documentaţia de proiect.

Condiţii de aplicabilitate: Produs-serviciu: rezultatul/ rezultatele obţinute în urma finalizării proiectului

Documentatie de proiect: raport de sfârşit de etapă, raport de progres, registru de probleme, recomandări de acţiune.

Probe de evaluare:

Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează, prin intocmirea unui plan de lansare, că este capabil să lanseze proiectul, conform criteriului (a) de performanţă şi condiţiilor de aplicabilitate.

Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează prin reprezentare grafică, că este capabil să asigure încadrarea în timp, conform criteriului de performanţă (b) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să analizeze şi săîntocmească documentaţia de proiect, conform criteriilor de performanţă (c) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să livreze produsul / serviciul, conform criteriilor de performanţă (d) şi condiţiilor de aplicabilitate.

27

Page 28: SPP Tehn Activ Agroturism Montan

Titlul unităţii: 5. Managementul proiectelor

Competenţa 5.4: Monitorizează proiectul

Criterii de performanţă:

(a) Analizarea riscurilor in functie de sursele de risc şi consemnarea în documente specifice.

(b) Gestionarea schimbarilor şi crearea documentelor specifice.

(c) Analizarea rezultatelor proiectului şi impactului aplicării.

(d) Asigurarea feed-back-ului.

Condiţii de aplicabilitate:

Riscuri: de bussines, de proiect

Surse de risc: asociate cu costurile, programarea calendaristică şi execuţia în toate fazele ciclului de viaţă.

Documente specifice: registru de schimbări, cerere de schimbare, registru de riscuri, plan de managementul riscurilor.

Analiza rezultatelor: comparare cu estimările, standarde, beneficii obţinute.

Feed-back: reevaluarea activităţilor, revizuirea procedurilor, măsuri ameliorative

Probe de evaluare:

Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează prin efectuarea unei analize de risc,că este capabil să analizeze riscurile proiectului, conform criteriului (a) de performanţă şi condiţiilor de aplicabilitate.

Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează prin elaborarea documentelor specifice managementului schimbării, că este capabil să gestioneze schimbările, conform criteriului de performanţă (b) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să analizeze şi să asigure feed-back-ul, conform criteriilor de performanţă (c) şi (d) şi condiţiilor de aplicabilitate.

28

Page 29: SPP Tehn Activ Agroturism Montan

Titlul unităţii: 5. Managementul proiectelor

Competenţa 5.5: Utilizează software specializat în managementul proiectelor.

Criterii de performanţă:

(a) Planificarea proiectului utilizand aplicatii software specializate.

(b) Utilizarea aplicaţiilor software specializate pentru reprezentarea proiectelor.

(c) Interpretarea rezultatelor obţinute.

Condiţii de aplicabilitate:

Aplicaţii software: Programe de calcul tabelar, de planificare, de calcul simbolic şi statistic

Rezultate: grafice, schite, sabloane/rapoarte de prezentare, diagrame.

Probe de evaluare:

Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să planificarea proiectului utilizand aplicatii software specializate, conform criteriului de performanţă (a) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze aplicaţiile software specializate pentru reprezentarea proiectelor, conform criteriului de performanţă (b) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să interpreteze rezultatele obţinute, conform criteriului de performanţă (c) şi condiţiilor de aplicabilitate.

29

Page 30: SPP Tehn Activ Agroturism Montan

Titlul unităţii: 6. Elemente de montanologie

Nivel: 3 avansat

Valoare credit: 2,0___________________________________________________________________________

Competenţe:

1. Identifică componentele zonei montane

2. Valorifică potenţialul natural al muntelui prin agroturism

3. Argumentează implicaţiile ecosistemelor montane pentru

agroturism

4. Valorizează peisajul natural montan

5. Analizează impactul agroturismului în dinamica demografică din

zona montană

6. Aplică mijloacele de prevenire şi combatere a poluării mediului

din viaţa montană

30

Page 31: SPP Tehn Activ Agroturism Montan

Titlul unităţii: 6. Elemente de montanologie

______________________________________________________________________________

Competenţa 6.1: Identifică componentele zonei montane

______________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Definirea specificului geografic al regiunii montane

(b) Caracterizarea subdiviziunilor reliefului montan

(c) Caracterizarea elementelor geografice din zona montană

______________________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate:

Definirea specificului geografic: origine, evoluţie, sol

Subdiviziuni: Carpaţii Orientali, Carpaţii Meridionali, Carpaţii Occidentali, Munţii Apuseni şi

Jugul Intracarpatic

Elemente geografice:

Relief: trăsături geo-morfologice ale muntelui în concordanţă cu modul de

utilizare al acestuia

Resurse naturale utilizate pentru eficientizarea zonei

Clima: factori genetici; formele climaterice specifice muntelui; etaje şi tipuri

climaterice

Hidrografia: reţeaua hidrografică, aspectul radial al reţelei, categorii de ape

montane

Caracteristici floristice, faunistice şi pedologice în interdependenţă cu relieful,

clima şi hidrografia

______________________________________________________________________________

Probe de evaluare:

Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să definească specificul geografic al regiunii montane, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (a), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate

Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să caracterizeze subdiviziunile reliefului montan, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (b), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate

31

Page 32: SPP Tehn Activ Agroturism Montan

Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să caracterizeze elementele geografice din zona montană, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (c), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

32

Page 33: SPP Tehn Activ Agroturism Montan

Titlul unităţii: 6. Elemente de montanologie

______________________________________________________________________________

Competenţa 6.2: Valorifică potenţialul natural al muntelui prin agroturism

______________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Explicarea rolului şi a modului de folosinţă al fiecărui etaj al muntelui

(b) Corelarea resurselor zonei montane cu dezvoltarea agroturismului

(c) Evidenţierea preocupărilor tradiţionale la munte în corelare cu economiile vechi şi

noi specifice

(d) Precizarea caracteristicilor principalelor tipuri de habitat uman

(e) Precizarea legăturii dintre diferitele căi de acces şi relieful montan

______________________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate:

Etaje ale muntelui: văi, depresiuni, versanţi, plaiuri, pasuri şi trecători

Resurse: minerale, biologice, energetice şi pământul

Preocupări: creşterea animalelor, mineritul, plugăritul, strânsul fânului, culturile

specifice, morile de apă

Economii: vechi: păstorit, transhumanţă, meşteşuguri legate de prelucrarea lemnului,

pietrei sau produselor animaliere

noi: silvicultură, zootehnie, turism, economia vânatului, colectarea

fructelor de pădure, hidroenergetic, utilizarea energiei solare şi a vânatului

Tipuri de habitat: sat, oraş, staţiuni balneoclimaterice, staţiuni de salină, cătune, comună

Căi de acces: poteci, trecători, drumuri, şosele, căi ferate, funiculare, teleferic,

telecabină, tunele, viaducte, pasaje.

______________________________________________________________________________

Probe de evaluare:

Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să explice rolul şi modul de

folosinţă al fiecărui etaj al muntelui, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (a),

acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să coreleze resursele zonei

montane cu dezvoltarea agroturismului, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (b),

acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

33

Page 34: SPP Tehn Activ Agroturism Montan

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să evidenţieze preocupările

tradiţionale la munte în corelare cu economiile vechi şi noi, aşa cum se specifică în criteriul de

performanţă (c), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să precizeze caracteristicile

principalelor tipuri de habitat uman , aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (d),

acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să precizeze legătura dintre

diferitele căi de acces şi relieful montan, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (e),

acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

34

Page 35: SPP Tehn Activ Agroturism Montan

Titlul unităţii: 6. Elemente de montanologie

______________________________________________________________________________

Competenţa 6.3: Argumentează implicaţiile ecosistemelor montane pentru agroturism______________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Descrierea schimbărilor în evoluţia ecosistemelor de munte

(b) Caracterizarea tipurilor de ecosisteme pentru fiecare zonă montană

(c) Explicarea relaţiilor dintre om şi factorii care condiţionează ecosistemele de munte

______________________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate:

Schimbări: prima succesiune, a doua succesiune, grade ale dezechilibrelor ecologice, rata

schimbărilor naturale în zona de munte, succesiune, restructurare, colaps a

ecosistemelor

Tipuri de ecosisteme: zona pădurilor de foioase, zona coniferelor, zona alpină şi agrosisteme în

zona de munte

Factori: solul, apa, aerul

implicaţiile ecosistemelor montane pentru societatea umană şi agroturism

______________________________________________________________________________

Probe de evaluare:

Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să descrie schimbările în

evoluţia ecosistemelor de munte, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (a), acoperind

elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să caracterizeze tipurile de

ecosisteme pentru fiecare zonă montană, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (b),

acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate

Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să explice relaţiile dintre om şi

factorii care condiţionează ecosistemele de munte, aşa cum se specifică în criteriul de

performanţă (c), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate

35

Page 36: SPP Tehn Activ Agroturism Montan

Titlul unităţii: 6. Elemente de montanologie

______________________________________________________________________________

Competenţa 6.4: Valorizează peisajul natural montan______________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Utilizarea resurselor turistice naturale

(b) Identificarea obiectivelor de atracţie turistică

(c) Identificarea reţelei turistice din zona de munte

______________________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate:

Resurse turistice:

primare: potenţialul turistic al reliefului ( glacial, carstic, periglaciar, peisagistic )

potenţialul turistic al reţelei hidrografice (râuri, lacuri, izvoare minerale)

potenţialul turistic al florei şi faunei (elemente de interes: peisagistic, cinegetic şi de

pescuit)

resurse utilizate şi amenajate de om: parcuri zoologice, botanice, rezervaţii naturale

Obiective: cadrul natural, naval, originalitatea construcţiilor în personalizarea amenajărilor,

specializările culinare, nivelul de atracţie

Reţea: hanuri turistice, cabane, refugii, popasuri, campinguri, parkinguri, moteluri,

restaurante, pensiuni agroturistice, sat de vacanţă.

______________________________________________________________________________

Probe de evaluare:

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze resursele turistice naturale, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (a), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice obiectivele de atracţie turistică, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (b), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice reţelele turistice din zona montană, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (c), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

36

Page 37: SPP Tehn Activ Agroturism Montan

Titlul unităţii: 6. Elemente de montanologie

______________________________________________________________________________

Competenţa 6.5: Analizează impactul agroturismului în dinamica demografică din zona montană

______________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Prezentarea noţiunilor fundamentale privind populaţia din zona montană

(b) Precizarea factorilor care determină dinamica populaţiei din zona de munte

(c) Caracterizarea aşezărilor umane din zona de munte

(d) Argumentarea interdependenţelor dintre om şi calitatea mediului

______________________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate:

Noţiuni fundamentale: principiile creşterii şi descreşterii populaţiei, ecuaţia populaţiei,

cauzele exploziei populaţionale în lume, rata creşterii şi a

descreşterii populaţionale din lume

Factori: securitatea bătrâneţii proprii ca rezultantă a situaţiei economice, educaţia şi

oportunităţile ocupaţionale, tradiţii, tendinţe, migraţiuni

Aşezări umane: caracteristici, istorie, evoluţie, factori care influenţează dinamica aşezărilor

montane

Interdependenţă: dinamica demografică, aşezări montane, calitatea mediului de viaţă,

necesitatea ocrotirii mediului, acţiuni antropice destabilizatoare în peisajul

silvestru montan

______________________________________________________________________________

Probe de evaluare:

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte noţiunile

fundamentale privind populaţia din zona montană, aşa cum se specifică în criteriul de

performanţă (a), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să precizeze factorii care

determină dinamica populaţiei în zona de munte, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă

(b), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate

37

Page 38: SPP Tehn Activ Agroturism Montan

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să caracterizeze aşezările

umane din zona montană, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (c), acoperind

elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să argumenteze

interdependenţele dintre om şi calitatea mediului, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă

(d), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

38

Page 39: SPP Tehn Activ Agroturism Montan

Titlul unităţii: 6. Elemente de montanologie

______________________________________________________________________________

Competenţa 6.6: Aplică mijloacele de prevenire şi combatere a poluării mediului de viaţă______________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Explicarea impactului poluării asupra ecosistemelor montane

(b) Prevenirea poluării apelor de munte

(c) Prevenirea poluării aerului în zona de munte

(d) Identificarea altor surse de poluare

(e) Utilizarea mijloacelor de prevenire şi combatere a poluării mediului

______________________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate:

Impact: consecinţe asupra florei şi faunei

Poluarea apei: cauze, pericole privind ecosistemele acvatice de munte, surse de poluare,

mijloace de prevenire şi combatere

Poluarea aerului: cauze, surse, efecte dăunătoare pentru om, pentru agricultură şi silvicultură,

pentru mediu, strategii de control a poluării aerului, montan, mijloace de

prevenire şi combatere a aerului montan

Alte surse: precipitaţiile acide, factori care afectează climatul zonei montane (sporirea

concentraţiei de dioxid de carbon, discontinuitatea stratului de ozon, energie

atomică necontrolată)

pesticide (efecte, utilizare integrată)

Mijloace de prevenire şi combatere a efectelor distructive a acestor surse

______________________________________________________________________________

Probe de evaluare

Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să explice impactul poluării

asupra ecosistemelor montane, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (a), acoperind

elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să prevină poluarea apelor de

munte, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (b), acoperind elementele menţionate în

condiţiile de aplicabilitate.

39

Page 40: SPP Tehn Activ Agroturism Montan

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să prevină poluarea aerului

în zona montană, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (c), acoperind elementele

menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice alte surse de

poluare, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (d), acoperind elementele menţionate în

condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze mijloacele de

prevenire şi combatere a poluării mediului, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (e),

acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

40

Page 41: SPP Tehn Activ Agroturism Montan

Titlul unităţii: 7. Economia zonei montane

Nivel de calificare: 3 avansat

Valoare credit: 2,0

Competenţe

1) Proiectează scheme tehnologice de cultivare a plantelor de

câmp în zona montană;

2) Organizează înfiinţarea plantaţiilor pomicole şi de arbuşti

fructiferi în zona montană;

3) Coordonează tehnologia de cultivare a plantelor legumicole

şi floricole în zona montană;

4) Supraveghează tehnologiile de creştere şi exploatare a

animalelor în condiţiile zonei montane;

5) Organizează exploatarea pajiştilor naturale montane;

6) Coordonează lucrările forestiere din perimetrul silvic.

41

Page 42: SPP Tehn Activ Agroturism Montan

Titlul unităţii: 7. Economia zonei montane

Competenţa 7. 1 Proiectează scheme tehnologice de cultivare a plantelor de câmp în zona montană

Criterii de performanţă

a) Corelarea cerinţelor pedoclimatice cu particularităţile morfologice şi

fiziologice ale principalelor specii de culturi de câmp din zona

montană;

b) Proiectarea unui set de măsuri de pregătire a terenului în vederea

înfiinţării culturii pentru o anumită specie;

c) Proiectarea regimului de fertilizare a culturilor de câmp în zona

montană;

d) Supravegherea lucrărilor de semănat, plantat cu maşini şi utilaje;

e) Organizarea lucrărilor de îngrijire a culturilor de câmp din zona

montană;

f) Coordonarea lucrărilor de recoltare a culturilor de câmp din zona

montană;

g) Verificarea respectării normelor de igienă şi securitate a muncii

specifice lucrărilor de cultivare a culturilor de câmp.

Condiţii de aplicabilitate

Grupe de culturi de câmp: cereale (grâu de toamnă, orz, ovăz, secară, porumb), leguminoase (mazărea, fasolea), rădăcinoase şi tuberculifere (sfecla furajeră, cartoful), plante furajere (trifoiul, lucerna), plante textile (inul de fuior, cânepa), plante medicinale.

Cerinţe: temperatură, umiditate, apă, sol (textură, structură, ph-ul).Particularităţi: morfologice, biologice.Set de măsuri privind: rotaţia, asolamentul, lucrările solului, pregătirea patului

germinativ.Regimul de fertilizare: fertilitatea solului, cerinţele plantelor, sortimentul de

îngrăşăminte, fertilizarea înainte de semănat, după semănat, în perioada de vegetaţie, norma de îngrăşământ chimic în Kg/ha.

Lucrări de semănat şi plantat: proba semănătorii, norma de sămânţă la hectar, adâncimea şi epoca de semănat şi plantat, densitatea plantelor, metode de înfiinţare a culturilor de câmp.

Lucrări de îngrijire: manuale, mecanice, chimice.Lucrări de recoltare: evaluarea producţiei, pregătirea spaţiilor de depozitare

(dezinfecţie, dezinsecţie, deratizare, reparaţii), metode de

42

Page 43: SPP Tehn Activ Agroturism Montan

recoltare (manuale, mecanizate, semimecanizate), depozitarea şi păstrarea producţiei.

Maşini şi utilaje: tractor în agregat în grape cu discuri, tăvălugi, freze, combinatoare, semănători, maşini de plantat cartofi, cultivatoare, maşini de combatere a buruienilor, bolilor şi dăunătorilor, combine, remorci.

Norme: specifice de igienă şi securitatea muncii cultivării plantelor de câmp.

Probe de evaluare

Probe scrise, practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să coreleze cerinţele pedoclimatice cu particularităţile morfologice şi fiziologice ale speciilor de culturi de câmp din zona montană, conform criteriului de performanţă (a) şi a elementelor din condiţiilor de aplicabilitate.

Probe practice, orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să proiecteze un set de măsuri de pregătire a terenului în vederea înfiinţării culturilor de câmp pentru anumită specie, conform criteriului de performanţă (b) şi a elementelor din condiţiile de aplicabilitate.

Probe scrise, practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să proiecteze regimul de fertilizare a culturilor de câmp, conform criteriului de performanţă (c) şi a elementelor din condiţiile de aplicabilitate.

Probe scrise, practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să supravegheze lucrările de semănat şi plantat conform criteriului de performanţă (d) şi a elementelor din condiţiile de aplicabilitate.

Probe scrise, practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să organizeze lucrările de îngrijire a culturilor de câmp, conform criteriului de performanţă (e) şi a elementelor din condiţiile de aplicabilitate.

Probe scrise, practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să coordoneze lucrările de recoltare a culturilor de câmp din zona montană conform criteriului de performanţă (f) şi a elementelor din condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să verifice respectarea normelor de igienă şi securitate a muncii conform criteriului de performanţă (g) şi a elementelor din condiţiile de aplicabilitate.

43

Page 44: SPP Tehn Activ Agroturism Montan

Titlul unităţii: 7. Economia zonei montane

Competenţa 7.2 Organizează înfiinţarea plantaţiilor pomicole şi de arbuşti fructiferi în zona montană;

Criterii de performanţă

(a) Selectarea speciilor şi soiurilor de pomi şi arbuşti fructiferi pentru zona montană;

(b) Corelarea factorilor de mediu cu cerinţele plantelor horticole (pomi şi arbuşti fructiferi);

(c) Proiectarea proceselor tehnologice de producere a materialului săditor horticol;(d) Evaluarea calităţii materialului săditor horticol;(e) Coordonarea lucrărilor specifice înfiinţării unei plantaţii de pomi şi arbuşti

fructiferi în zona montană;(f) Elaborarea schemelor tehnologice de îngrijire a plantaţiilor pomicole şi arbuşti

fructiferi;(g) Organizarea sistemelor de recoltare şi ambalare a produselor horticole;(h) Verificarea respectării normelor de igienă şi securitate a muncii specifice

lucrărilor de înfiinţare a plantaţiilor pomicole şi arbuşti fructiferi.

Condiţii de aplicabilitate

Specii : măr, păr, prun, gutui, vişin, cireş, nuc, alun, coacăz, agriş, mur, zmeur, afin;

Soiuri: rezistente la condiţiile zonei montane;Factori: umiditate, temperatură, sol, aer;Tehnologie: pepiniera pomicolă, portaltoi, pomi altoiţi, butaşi, drajoni, stoloni;Indici de calitate: dimensiune, sistemul radicular şi aerian, numărul de rădăcini sau

ramuri, diametrul tulpinii, rădăcinii;Lucrări specifice: organizarea terenului, pregătirea terenului, fertilizarea de bază,

corectarea reacţiei solului, dezinfecţia solului, pichetarea, executarea gropilor, plantarea propriu-zisă;

Scheme tehnologice de îngrijire: întreţinere, proiectarea şi formarea coroanei, lucrările solului,

fertilizarea, protecţia fitosanitară, tăieri de fructificare;Recoltarea: momentul începerii recoltării, graficul recoltării pe zile, săptămâni;

metode de recoltare (manuale, mecanizate şi semimecanizate);Ambalare: în stare proaspătă, prelucrate, păstrate,

ambalaje;Norme: specifice lucrărilor de înfiinţare a plantaţiilor pomicole şi arbuşti

fructiferi.

44

Page 45: SPP Tehn Activ Agroturism Montan

Probe de evaluare

Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să selecteze speciile şi

soiurile de pomi şi arbuşti fructiferi, conform criteriului de performanţă (a) şi a elementelor

din condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să coreleze factorii de

mediu cu cerinţele plantelor horticole, conform criteriului de performanţă (b) şi a elementelor

din condiţiile de aplicabilitate.

Probe scrise, practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să proiecteze

procesele tehnologice de producere a materialului săditor pomicol, conform criteriului de

performanţă (c) şi a elementelor din condiţiile de aplicabilitate.

Probe scrise, practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să evalueze

calitatea materialului săditor pomicol, conform criteriului de performanţă (d) şi a elementelor

din condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să coordoneze lucrările

specifice înfiinţării plantaţiilor pomicole şi de arbuşti fructiferi, conform criteriului de

performanţă (e) şi a elementelor din condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să elaboreze schemele

tehnologice de îngrijire a plantaţiilor pomicole şi de arbuşti fructiferi, conform criteriului de

performanţă (f) şi a elementelor din condiţiile de aplicabilitate.

Probe scrise, practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să organizeze

sistemele de recoltare şi ambalare a produselor horticole, conform criteriului de performanţă

(g) şi a elementelor din condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să verifice respectarea

normelor de igienă şi securitatea muncii, specifice lucrărilor de înfiinţare a plantaţiilor şi

arbuştilor fructiferi, conform criteriului de performanţă (h) şi a elementelor din condiţiile de

aplicabilitate.

45

Page 46: SPP Tehn Activ Agroturism Montan

Titlul unităţii: 7. Economia zonei montane

Competenţa 7. 3 Coordonează tehnologi de cultivare a plantelor legumicole şi floricole în zona montană

Criterii de performanţă

(a) Corelarea particularităţilor morfologice şi biologice ale plantelor legumicole şi floricole, în funcţie de factorii de mediu;

(b) Elaborarea schemelor tehnologice pentru obţinerea materialului săditor legumicol şi floricol;

(c) Proiectarea înfiinţării culturilor legumicole şi floricole;(d) Elaborarea schemelor tehnologice de îngrijire a culturilor legumicole şi

floricole;(e) Stabilirea condiţiilor de recoltare şi ambalare a produselor legumicole şi

floricole;(f) Verificarea respectării normelor de igienă şi securitate a muncii, specifice

tehnologiilor de cultivare a speciilor pomicole şi floricole din zona montană.

Condiţii de aplicabilitate

Particularităţi: morfologice, biologice;Factori: lumină, temperatură, apă, aer, sol;Scheme: necesarul de sămânţă de material săditor şi de plantat, producere de răsad,

construcţii, indici de calitate;Înfiinţare: asolament, culturi asociate, culturi succesive, culturi protejate, culturi în

câmp, parametri;Lucrări: aplicate solului, lucrări cu caracter general şi special, lucrări specifice

culturilor forţate şi protejate;Condiţii: momentul începerii recoltării, graficul de desfăşurare a recoltării, metode

de recoltare (mecanice, manuale, semimecanizate);Ambalare: legume (în stare proaspătă, preparate şi ambalate)

flori (tăiate, în ghivece şi ambalate).___________________________________________________________________________

Probe de evaluare

Probe scrise, practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să coreleze

particularităţile morfologice şi biologice ale plantelor legumicole şi floricole, conform

criteriului de performanţă (a) şi a elementelor din condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să elaboreze scheme

tehnologice pentru obţinerea materialului săditor legumicol şi floricol, conform criteriului de

performanţă (b) şi a elementelor din condiţiile de aplicabilitate.

46

Page 47: SPP Tehn Activ Agroturism Montan

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să proiecteze înfiinţarea

culturilor legumicole şi floricole, conform criteriului de performanţă (c) şi a elementelor din

condiţiile de aplicabilitate.

Probe scrise, practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să elaboreze

schemele tehnologice de îngrijire a culturilor legumicole şi floricole, conform criteriului de

performanţă (d) şi a elementelor din condiţiile de aplicabilitate.

Probe scrise, practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să stabilească

condiţiile de recoltare şi ambalare a produselor legumicole şi floricole, conform criteriului de

performanţă (e) şi a elementelor din condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să verifice normele de

igienă şi securitate a muncii, conform criteriului de performanţă (f) şi a elementelor din

condiţiile de aplicabilitate.

47

Page 48: SPP Tehn Activ Agroturism Montan

Titlul unităţii: 7. Economia zonei montane

Competenţa 7. 4 Supraveghează tehnologiile de creştere şi exploatare a animalelor în condiţiile zonei montane

Criterii de performanţă

(a) Identificarea speciilor şi raselor de animale pentru zona montană;

(b) Organizarea activităţii de ameliorare a speciilor de animale domestice;

(c) Organizarea activităţii de reproducţie a animalelor domestice din zone

montană;

(d) Selectarea tehnologiilor de hrănire adecvate speciilor şi categoriilor de animale

domestice;

(e) Selectarea tehnologiilor de exploatare a animalelor domestice;

(f) Verificarea respectării normelor de igienă şi securitate a muncii, specifice

lucrărilor de creştere şi exploatare a animalelor domestice.

Condiţii de aplicabilitate

Specii: taurine, cabaline, porcine, ovine;Rase: Brună, Bălţată românească, Landrace, Marele Alb, Ţurcană,

Ţigaie, Caracul;Activitate de ameliorare: selecţie, potrivirea perechilor de animale, metode de creştere;Tehnologii de hrănire: animale de reproducţie, nou-născuţi, a tineretului, pentru

producţia de carne, lapte, ouă, lână;necesarul de substanţe nutritive în funcţie de specie, categorie de creştere, furaje;

Sisteme de exploatare: pe specii şi categorii;Norme: de igienă şi securitatea muncii specifice lucrărilor de creştere

şi exploatare a animalelor domestice.

Probe de evaluare

Probe scrise, practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice

speciile şi rasele de animale pentru zona montană, conform criteriului de performanţă (a) şi a

elementelor din condiţiile de aplicabilitate.

Probe scrise, practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să organizeze

activităţile de ameliorare a speciilor de animale domestice, conform criteriului de performanţă

(b) şi a elementelor din condiţiile de aplicabilitate.

48

Page 49: SPP Tehn Activ Agroturism Montan

Probe scrise, practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să organizeze

activităţile de reproducţie a animalelor din zona montană, conform criteriului de performanţă

(c) şi a elementelor din condiţiile de aplicabilitate.

Probe scrise, practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să selecteze

tehnologiile de hrănire a speciilor şi categoriilor de animale, conform criteriului de

performanţă (d) şi a elementelor din condiţiile de aplicabilitate.

Probe scrise, practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să selecteze

tehnologiile de exploatare a animalelor domestice, conform criteriului de performanţă (e) şi a

elementelor din condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să verifice respectarea

normelor de igienă şi securitate a muncii specifice tehnologiilor de creştere şi de exploatare a

animalelor din zona montană, conform criteriului de performanţă (f) şi a elementelor din

condiţiile de aplicabilitate.

49

Page 50: SPP Tehn Activ Agroturism Montan

Titlul unităţii: 7. Economia zonei montane

Competenţa 7.5 Organizează exploatarea pajiştilor naturale montane

Criterii de performanţă

(a) Identificarea speciilor de plante cu valoare furajeră ridicată şi a speciilor dăunătoare pentru pajişti şi animale;

(b) Analizarea factorilor care determină degradarea pajiştilor naturale montane;(c) Proiectarea măsurilor tehnologice pentru refacerea şi ridicarea valorii pajiştilor

naturale din zona montană;(d) Coordonarea tehnicilor de folosire raţională a pajiştilor naturale sub formă de

păşune şi fâneţe,(e) Verificarea respectării normelor de igienă şi securitate a muncii specifice

exploatării pajiştilor naturale.

Condiţii de aplicabilitate

Specii de plante: graminee, leguminoase, dăunătoare pajiştilor, animalelor, omului;

Factori: eroziunea, excesul de umiditate, creşterea acidităţii solului, vegetaţia lemnoasă, folosire neraţională;

Măsuri de refacere side ameliorare: combaterea eroziunii, umidităţii, acidităţii, vegetaţiei

lemnoase, supraînsămânţarea, autoînsămânţarea, reînsămânţarea, fertilizarea, grăparea ;

Tehnici păşune: liber, frontal, pe parcelă, dozat;epoca de păşunat, durata de păşunat, încărcătura de animale;

Tehnici fâneţe: momentul optim de cosire, metode de cosire (manual, mecanic), metode de uscare, metode de păstrare;

Norme: de igienă şi securitatea muncii specifice exploatării pajiştilor naturale.

Probe de evaluare

Probe scrise, practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice

speciile de plante cu valoare furajeră ridicată şi a speciilor dăunătoare, conform criteriului de

performanţă (a) şi a elementelor din condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să analizeze factorii care

determină degradarea pajiştilor, conform criteriului de performanţă (b) şi a elementelor din

condiţiile de aplicabilitate.

50

Page 51: SPP Tehn Activ Agroturism Montan

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să proiecteze măsurile

tehnologice pentru refacerea şi ridicarea valorii pajiştilor naturale, conform criteriului de

performanţă (c) şi a elementelor din condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să coordoneze tehnicile

de folosire raţională a pajiştilor naturale, conform criteriului de performanţă (d) şi a

elementelor din condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să verifice respectarea

normelor de igienă şi securitate a muncii specifice exploatării pajiştilor naturale din zona

montană, conform criteriului de performanţă (e) şi a elementelor din condiţiile de

aplicabilitate.

51

Page 52: SPP Tehn Activ Agroturism Montan

Titlul unităţii: 7. Economia zonei montane

Competenţa 7. 6 Coordonează lucrările forestiere din perimetrul silvic

Criterii de performanţă

(a) Întocmirea planului tehnico-organizatoric a lucrărilor de împădurire;

(b) Organizarea lucrărilor de îngrijire a culturilor forestiere;

(c) Explicarea rolului pădurii în menţinerea echilibrului ecologic;

(d) Coordonarea valorificării produselor lemnoase rezultate în urma lucrărilor de

îngrijire;

(e) Verificarea respectării normelor de igienă şi securitate a muncii specifice

lucrărilor forestiere.

Condiţii de aplicabilitate

Lucrări de împădurire: materialul folosit la împădurire, planul de împădurire, scheme ecologice, revizuirea culturilor;

Lucrări de întreţinere: degajări, curăţiri, răriri, operaţii de igienă, protecţia solului, culturi forestiere pentru protecţia cursurilor şi luncilor de apă;

Rolul pădurii: în modelarea factorilor climatici, în protecţia solului, asupra circuitului apei, impactul omului asupra biosferei, în combaterea poluării, funcţiile sociale ale pădurii;

Produse: evaluarea calitativă a intervenţiilor; inventarierea produselor, sortimente de lemn rezultate din tăierile de îngrijire, actul de punere în valoare;

Norme: de igienă şi securitatea muncii specifice lucrărilor forestiere.

Probe de evaluare

Probe scrise, practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să întocmească

planul tehnic organizatoric a lucrărilor de împădurire, conform criteriului de performanţă (a)

şi a elementelor din condiţiile de aplicabilitate.

Probe scrise, practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să organizeze

lucrările de îngrijire a culturilor forestiere, conform criteriului de performanţă (b) şi a

elementelor din condiţiile de aplicabilitate.

52

Page 53: SPP Tehn Activ Agroturism Montan

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să explice rolul pădurii în

menţinerea echilibrului ecologic, conform criteriului de performanţă (c) şi a elementelor din

condiţiile de aplicabilitate.

Probe scrise, practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să coordoneze

valorificarea produselor lemnoase rezultate în urma lucrărilor de îngrijire, conform criteriului

de performanţă (d) şi a elementelor din condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să verifice respectarea

normelor de igienă şi securitate a muncii specifice lucrărilor forestiere, conform criteriului de

performanţă (e) şi a elementelor din condiţiile de aplicabilitate.

53

Page 54: SPP Tehn Activ Agroturism Montan

Titlul unităţii: 8. Dezvoltarea durabilă a agroturismului în zona montană

Nivel: 3 avansat

Valoare credit: 2,0______________________________________________________________________________

Competenţe:

1. Identifică formele de practicare a turismului montan

2. Analizează cadrul de dezvoltare a agroturismului

3. Estimează dezvoltarea agroturismului montan în România

4. Promovează dezvoltarea durabilă a agroturismului

5. Apreciază capacitatea optimă de primire turistică, componentă a

dezvoltării durabile

6. Respectă ierarhic structurile de organizare a agroturismului

54

Page 55: SPP Tehn Activ Agroturism Montan

Titlul unităţii: 8. Dezvoltarea durabilă a agroturismului în zona montană

______________________________________________________________________________

Competenţa 8.1: Identifică formele de practicare a turismului montan

______________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Definirea conceptului de agroturism montan

(b) Caracterizarea formelor de practicare a turismului montan

(c) Precizarea modului de organizare a turismului rural

(d) Descrierea structurilor turistice de primire

______________________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate:

Forme: de agrement, de odihnă, balneoclimaterice, sportiv, cultural - ştiinţific

Mod: asociaţii,fundaţii, agenţii, organizaţii

Structuri: pensiune turistică, agroturistică, camping, han, motel

______________________________________________________________________________

Probe de evaluare:

Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să definească conceptul de

agroturism montan, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (a), acoperind elementele

menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să caracterizeze formele de

practicare a turismului montan, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (b), acoperind

elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să precizeze modul de

organizare a turismului rural, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (c), acoperind

elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să descrie structurile turistice

de primire, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (d), acoperind elementele menţionate

în condiţiile de aplicabilitate.

55

Page 56: SPP Tehn Activ Agroturism Montan

Titlul unităţii: 8. Dezvoltarea durabilă a agroturismului în zona montană

______________________________________________________________________________

Competenţa 8.2: Analizează cadrul de dezvoltare a agroturismului

______________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Identificarea condiţiilor ce trebuie să le îndeplinească un teritoriu pentru a deveni

localitate turistică

(b) Analizarea potenţialului turistic al zonei

(c) Caracterizarea tipurilor de sate turistice

(d) Promovarea satelor turistice de munte

______________________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate:

Condiţii: accesibilitate, amplasare, infrastructură, existenţa unor tradiţii, resurse turistice,

gospodării cu nivel de confort ridicat

Potenţial: cadrul natural, poziţie şi accesibilitate, cadrul economic, cadrul social şi cultural

Tipuri: etnografico – folclorice, de creaţie artistică şi artizanală, climaterice şi

peisagistice, pescării şi de interes vânătoresc, pastorale, pentru practicarea

sporturilor de iarnă

Promovare: târguri, expoziţii, internet, târguri de turism

______________________________________________________________________________

Probe de evaluare:

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un teritoriu pentru a deveni localitate turistică, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (a), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să analizeze potenţialul turistic al zonei, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (b), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să caracterizeze tipurile de sate turistice, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (c), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să promoveze satele turistice de munte, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (d), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

56

Page 57: SPP Tehn Activ Agroturism Montan

Titlul unităţii: 8. Dezvoltarea durabilă a agroturismului în zona montană

______________________________________________________________________________

Competenţa 8.3: Estimează dezvoltarea agroturismului montan în România______________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Explicarea implicaţiilor agroturismului asupra ruralului montan

(b) Caracterizarea dinamicii agroturismului montan în România

(c) Prezentarea perspectivelor privind dezvoltarea agroturismului în România

______________________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate:

Implicaţii: economice, sociale, culturale, de protecţia mediului, în dezvoltarea locală şi

zonală, arhitecturale

Dinamică: statistici, diagrame, histograme, monograme, grafice

Perspective: mutaţii socio – economice, populaţionale, calitatea vieţii

______________________________________________________________________________

Probe de evaluare:

Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să explice implicaţiile

agroturismului asupra ruralului montan, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (a),

acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să caracterizeze dinamica

agroturismului montan în România, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (b),

acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte perspectivele

privind dezvoltarea agroturismului în România, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă

(c), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

57

Page 58: SPP Tehn Activ Agroturism Montan

Titlul unităţii: 8. Dezvoltarea durabilă a agroturismului în zona montană

______________________________________________________________________________

Competenţa 8. 4: Promovează dezvoltarea durabilă a agroturismului______________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Definirea conceptului de dezvoltare durabil

(b) Precizarea principiilor dezvoltării durabile din documentele Conferinţei de la

Rio de Janeiro

(c) Identificarea elementelor esenţiale care determină dezvoltarea durabilă a

agroturismului

(d) Argumentează contribuţia agroturismului la dezvoltarea în spaţiul rural

______________________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate:

Principii: respect şi grijă pentru comunitatea fiinţelor vii, îmbunătăţirea vieţii locuitorilor,

conservarea vitalităţii şi diversităţii terrei, diminuarea epuizării resurselor,

menţinerea capacităţii în limita de suportabilitate a terrei, modificarea atitudinii

personale şi procedurilor dezvoltării durabile, sprijinirea comunităţilor să poarte

grija mediului în care trăiesc, crearea unei reţele naţionale de marketing pentru

integrarea armonioasă a dezvoltării cu conservarea, crearea unei alianţe globale

Elemente: populaţia şi calificarea ei, economia, mediul înconjurător, comunitatea,

instituţiile

Factori: locaţia, tipul, dimensiunile echipamentelor turistice, armonizarea cu mediul

înconjurător, condiţiile de realizare

Contribuţie: utilizarea durabilă a resurselor turistice (exploatarea optimă, protejare,

conservare), menţinerea diversităţii naturale, culturale, sociale a spaţiului rural,

integrarea agroturismului în strategia de dezvoltare locală, regională, naţională,

dezvoltarea ofertei turistice, realizarea infrastructurii generale

______________________________________________________________________________

Probe de evaluare:

Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să definească conceptul de

dezvoltare durabilă, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (a), acoperind elementele

menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

58

Page 59: SPP Tehn Activ Agroturism Montan

Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să precizeze principiile

dezvoltării durabile din documentele Conferinţei de la Rio de Janeiro , aşa cum se specifică în

criteriul de performanţă (b), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice elementele

esenţiale care determină dezvoltarea durabilă, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (c),

acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice factorii

implicaţi în dezvoltarea durabilă a agroturismului, aşa cum se specifică în criteriul de

performanţă (d), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să argumenteze contribuţia

agroturismului la dezvoltarea durabilă în spaţiul rural, aşa cum se specifică în criteriul de

performanţă (e), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

59

Page 60: SPP Tehn Activ Agroturism Montan

Titlul unităţii: 8. Dezvoltarea durabilă a agroturismului în zona montană

______________________________________________________________________________

Competenţa 8. 5: Apreciază capacitatea optimă de primire turistică, componentă adezvoltării durabile

______________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Definirea conceptului de capacitate optimă de primire turistică

(b) Evidenţierea categoriilor capacităţii optime de primire corelate cu principiile de

dezvoltare durabilă

(c) Gestionarea şi asigurarea dezvoltării turismului durabil

______________________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate:

Categorii: capacitatea ecologică, capacitatea fizică, capacitatea social – perceptivă,

capacitatea economică de primire, capacitatea psihologică de primire,

capacitatea de schimb turistic

Gestionare: indicatori fundamentali de bază, indicatori specifici, asigurare (efecte ecologice,

socio – economice), efecte pozitive, efecte negative

______________________________________________________________________________

Probe de evaluare:

Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să definească conceptul de

capacitate optimă de primire, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (a), acoperind

elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să evidenţieze categoriile

capacităţii optime de primire corelate cu principiile de dezvoltare durabilă, aşa cum se specifică

în criteriul de performanţă (b), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să gestioneze şi asigure

dezvoltarea turismului durabil, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (c), acoperind

elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

60

Page 61: SPP Tehn Activ Agroturism Montan

Titlul unităţii: 8. Dezvoltarea durabilă a agroturismului în zona montană

______________________________________________________________________________

Competenţa 8.6: Respectă ierarhic structurile de organizare a agroturismului______________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Argumentarea necesităţii structurilor de organizare

(b) Prezentarea structurilor de organizare la nivel de localitate rurală

(c) Descrierea structurilor de organizare la nivel judeţean sau regional

(d) Identificarea structurilor de organizare la nivel naţional

______________________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate:

Structuri locale: asociaţia sătească de turism (ASTR), operaţiunea satelor româneşti,

adunarea generală, Consiliul de administraţie, comitet executiv, comisia

economică şi de dezvoltare, comisia de calitate şi de clasificare a

pensiunilor turistice rurale, comisia de marketing şi animaţie, comisia de

educaţie şi ecologie, comisa de cenzori

Atribuţiile: veniturile, asociaţie, obiectivele, cadre ale asociaţiei

Structuri regionale: Asociaţia judeţeană de turism rural (AJTR), adunarea generală, comitet

consultativ

Structuri naţionale: federaţia naţională a asociaţilor de turism rural (FNATR), Adunarea

reprezentanţilor, comitet consultativ

______________________________________________________________________________

Probe de evaluare

Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să argumenteze necesitatea

structurilor de organizare, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (a), acoperind

elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte structurile de

organizare la nivel de localitate rurală, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (b),

acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

61

Page 62: SPP Tehn Activ Agroturism Montan

Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să descrie structurile de

organizare la nivel judeţean sau regional, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (c),

acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice structurile de

organizare la nivel naţional, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (d), acoperind

elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

62

Page 63: SPP Tehn Activ Agroturism Montan

Titlul unităţii : 9. Realizarea producţiei culinare

Nivel : 3 avansat

Valoare credit : 2,0

Competente : 1. Participă la organizarea unităţilor de alimentaţie publică şi

turism

2. Coordonează activitatea de dotare a unităţii cu echipament

tehnologic specific

3. Stabileşte meniuri

4. Coordonează activitatea de aprovizionare a bucătăriei

5. Participă la stabilirea preturilor preparatelor şi băuturilor

6. Supraveghează realizarea preparatelor culinare

7. Controlează respectarea normelor de igienă şi de protecţie a

muncii în unităţile de alimentaţie publică

63

Page 64: SPP Tehn Activ Agroturism Montan

Titlul unităţii : 9. Realizarea producţiei culinare

Competenta 9.1: Participă la organizarea unităţilor de alimentaţie publică şi turism

Criterii de performanta:

(a) Coordonarea relaţiilor existente între compartimentele de alimentaţie şi turism

(b) Participarea la stabilirea structurii organizaţionale a personalului din bucătărie

(c) Organizarea spaţiilor de producţie si dotarea acestora

Condiţii de aplicabilitate:

Compartimente funcţionale: operaţionale:front-Office, etaj, producţie culinara,

desfacere, resurse umane, resurse financiare, tehnico -

administrative, vânzări-marketing

Relaţii: recepţie - alimentaţie, recepţie - etaj, recepţie - tehnic

Structura organizaţională: brigada de bucătărie; organigrame

Spatii de producţie: spatii de bucătărie şi anexe

Dotarea bucătăriei – echipamente : maşini de bucătărie, aparate de răcit, aparate de

fiert, prăjit şi copt, echipamente mobile de

transport, tacâmuri de bucătărie

Probe de evaluare:

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să coordoneze relaţiile existente între compartimentele de alimentaţie şi turism, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (a), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să participe la stabilirea structurii organizatorice a personalului din bucătărie, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (b), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să organizeze spaţiile de producţie, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (c), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

64

Page 65: SPP Tehn Activ Agroturism Montan

Titlul unităţii: 9. Realizarea producţiei culinare

Competenţa 9.2: Coordonează activitatea de dotare a unităţii cu echipament tehnologic

Criterii de performanţă:

(a) Investigarea surselor pieţei de echipamente tehnologice specifice activităţii

(b) Face propuneri privind achiziţionarea de echipamente

(c) Monitorizarea activităţii de dotare a unităţii cu echipamente tehnologice

Condiţii de aplicabilitate:

Surse de informare: cataloage, pliante, oferte directe, târguri, expoziţii, discuţii cu furnizorii

Monitorizare: derularea contractelor

Probe de evaluare:

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să investigheze sursele pieţei

de echipamente tehnologice specifice activităţii, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă

(a), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să facă propuneri privind

achiziţionarea de echipamente, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (b), acoperind

elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să monitorizeze activitatea

de dotare a unităţilor cu echipamente tehnologice, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă

(c), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

65

Page 66: SPP Tehn Activ Agroturism Montan

Titlul unităţii: 9. Realizarea producţiei culinare

Competenta 9.3: Stabileşte meniuri

Criterii de performanta:

(a) Planificarea meniurilor în funcţie de condiţiile existente

(b) Întocmirea listelor de meniuri în funcţie de tipul de unitate de

alimentaţie publică.

Condiţii de aplicabilitate:

Meniuri: la alegere, de gala, pentru petreceri si zile festive, de degustare, naturiste,

vegetariene, pentru dieta, pentru copii

Condiţii: situaţia oaspeţilor, sezon.

Tipuri de unităţi de alimentaţie publică:

restaurante cu vocaţie comercială-clasice, cu specific, specializate, unităţi tip

bufet, berărie, unităţi tip cofetărie, patiserie.

Liste de meniuri:

lista simplă, pentru bufeturi, lista de bucate

Probe de evaluare:

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să planifice meniurile în

funcţie de condiţiile existente, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (a), acoperind

elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să întocmească listele de

meniuri în funcţie de tipul de unitate de alimentaţie publică, aşa cum se specifică în criteriul de

performanţă (b), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

66

Page 67: SPP Tehn Activ Agroturism Montan

Titlul unităţii: 9. Realizarea producţiei culinare______________________________________________________________________________

Competenta 9.4: Coordonează activitatea de aprovizionare a bucătăriei

Criterii de performanta:

(a) Calcularea necesarului de materii prime pentru producţia de

preparate

(b) Estimarea necesarului de băuturi pentru servire

(c) Estimarea necesarului de materiale auxiliare

Condiţii de aplicabilitate:

Necesar de materii prime: norme de consum privind reţetele de pregătire a preparatelor

Necesar de băuturi: conform evoluţiei vânzărilor, pe sortimente şi perioade date

Necesar de materiale auxiliare: materiale pentru igienizarea şi estetizarea unităţii; materiale

pentru asigurarea securităţii muncii

Probe de evaluare:

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să calculeze necesarul de

materii prime pentru producţia de preparate, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (a),

acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să estimeze necesarul de

băuturi pentru servire, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (b), acoperind elementele

menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să estimeze necesarul de

materiale auxiliare, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (c), acoperind elementele

menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

67

Page 68: SPP Tehn Activ Agroturism Montan

Titlul unităţii: 9. Realizarea producţiei culinare

Competenta 9. 5: Participă la stabilirea preţurilor preparatelor şi băuturilor

Criterii de performanţă:

(a) Stabilirea sortimentului de preparate şi băuturi din lista meniu

(b) Calcularea preţului preparatelor şi băuturilor

Condiţii de aplicabilitate:

Stabilirea sortimentului în funcţie de: tipul unităţii, specificul zonal, sezonul, tipuri de

clienţi

Calcularea preţului în funcţie de: costul materiei prime, cheltuieli de producţie şi

desfacere, raportul cerere-ofertă, concurenţa

Probe de evaluare:

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să stabilească sortimentele

de preparate şi băuturi din lista de meniu, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (a),

acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să calculeze preţul

preparatelor şi băuturilor, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (b), acoperind

elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

68

Page 69: SPP Tehn Activ Agroturism Montan

Titlul unităţii: 9. Realizarea producţiei culinare

Competenta 9. 6: Supraveghează realizarea preparatelor culinare

Criterii de performanta:

(a) Evaluarea modalităţilor de aplicare a procedurilor de realizare a

diferitelor grupe de preparate culinare

(b) Verificarea condiţiilor de admisibilitate ale sortimentelor de

preparate culinare realizate

(c) Evaluarea realizării estetice a preparatelor culinare

Condiţii de aplicabilitate:

Proceduri: operaţii de prelucrare primară ( curăţare uscată şi umedă, taiere, porţionare, platizare,

împănare, tocare, decongelare, amestecare, omogenizare), operaţii de prelucrare

termică ( fierbere, înăbuşire, sortare, prăjire, coacere, frigere)

Condiţii: - gramajul şi raportul parţilor componente conform reţetarului;

- aparate de măsură şi control.

- examen organoleptic (aspect exterior şi în secţiune, miros, gust, culoare,

consistenţă, omogenitate )

Realizarea estetica: armonizarea decorului în funcţie de componentele

preparatului (mărime, culoare, forma)

Probe de evaluare:Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să evalueze modalităţile de aplicare a procedurilor de realizare a diferitelor grupe de preparate culinare, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (a), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să verifice condiţiile de admisibilitate a sortimentelor de preparate culinare realizate, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (b), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să evalueze realizarea estetică a preparatelor culinare, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (c), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

69

Page 70: SPP Tehn Activ Agroturism Montan

Titlul unităţii: 9. Realizarea producţiei culinare

Competenta 9. 7: Controlează respectarea normelor de igiena şi de protecţia muncii în unităţile de alimentaţie publică

Criterii de performanţă:

(a) Aplicarea drepturilor şi responsabilităţilor la locul de muncă în funcţie

de normele prevăzute la instructajele de protecţia muncii

(b) Verificarea existenţei şi integrităţii mijloacelor de protecţie la locul de

muncă

(c) Raportarea situaţiilor care pun în pericol securitatea individuală şi

colectivă

Condiţii de aplicabilitate:

Drepturi : instructaj periodic, echipament de protecţie

Responsabilităţi: însuşirea, respectarea, aplicarea normelor si instruirea celor din

subordine

Mijloace de protecţie: echipamente de protecţie specifice locului de muncă (ecrane de

protecţie, cască, mască de gaz, şorţ, mănuşi)

Situaţii: absenţa mijloacelor de protecţie, integritatea mijloacelor de

protecţie

Probe de evaluare:

Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să aplice drepturile şi

responsabilităţile la locul de muncă în funcţie de normele prevăzute la instructajele de protecţia

muncii, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (a), acoperind elementele menţionate în

condiţiile de aplicabilitate.

70

Page 71: SPP Tehn Activ Agroturism Montan

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să verifice existenţa şi

integritatea mijloacelor de protecţie la locul de muncă, aşa cum se specifică în criteriul de

performanţă (b), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să raporteze situaţiile care

pun în pericol securitatea individuală şi colectivă, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă

(c), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

71

Page 72: SPP Tehn Activ Agroturism Montan

Titlul unităţii: 10. Tehnica servirii preparatelor şi băuturilor

Nivel: 3 avansat

Valoare credit: 1,0______________________________________________________________________________

Competenţe:

1. Coordonează atribuţiile personalului de servire

2. Coordonează aranjarea spaţiilor de servire

3. Controlează prelucrarea şi distribuirea preparatelor şi serviciilor

în saloane

4. Coordonează activitatea de servire a băuturilor

72

Page 73: SPP Tehn Activ Agroturism Montan

Titlul unităţii: 10. Tehnica servirii preparatelor şi băuturilor

______________________________________________________________________________

Competenţa 10.1: Coordonează atribuţiile personalului de servire

______________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Precizarea calităţilor şi atribuţiilor personalului de servire

(b) Folosirea ţinutei obligatorii pentru personalul de servire

(c) Respectarea regulilor de igienă personală

(d) Comunicarea politicoasă cu toate categoriile de clienţă

______________________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate:

Calităţi: prezenţă fizică plăcută, eleganţă, supleţe, îndemânare şi dexteritate, sobrietate,

prestanţă, modestie, cinste, spirit de echipă, imaginaţie, memorie şi memorie

vizuală dezvoltată

Atribuţii: punctualitate, participă la efectuarea mese-en.place-ului, conţinutul listelor de

preparate şi băuturi, servirea clienţilor cu respectarea regulilor şi tehnicilor

cunoscute, etc.

Ţinuta: personală şi la locul de muncă

Comunicarea: bunele maniere, gestica, poziţia corpului, tactul personal, salutul, exprimarea,

convorbirea, tetefonica

______________________________________________________________________________

Probe de evaluare:

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să precizeze calităţile şi

atribuţiile personalului de servire, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (a), acoperind

elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să folosească ţinuta

obligatorie pentru personalul de servire, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (b),

acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

73

Page 74: SPP Tehn Activ Agroturism Montan

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să respecte regulile de igienă

personală, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (c), acoperind elementele menţionate

în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să comunice politicos cu

toate categoriile de clienţi, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (d), acoperind

elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate

74

Page 75: SPP Tehn Activ Agroturism Montan

Titlul unităţii: 10. Tehnica servirii preparatelor şi băuturilor

______________________________________________________________________________

Competenţa 10. 2: Coordonează aranjarea spaţiilor de servire

______________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Organizarea aranjării pe mese a obiectelor de inventar necesar

(b) Dirijarea lucrărilor de efectuare a mese-en-place-ului

(c) Coordonarea aranjării meselor diferenţiat în funcţie de tipul de mese-en-place

(d) Coordonează decorarea spaţiilor de servire

(e) Coordonează manipularea şi transportul inventarului pentru servire

______________________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate:

Obiecte de inventar: farfurii, tacâmuri, pahare, şerveţele, sarea, piperul, numerele de masă,

scrumiere, vazele cu flori, flacoane de condimente, suporturi pentru

scobitori etc.

Lucrări: alinierea şi fixarea meselor, întinderea feţelor de masă, marcarea locului,

aranjarea paharelor, aranjarea menajului şi a celorlalte obiecte de inventar,

aranjarea şervetului, aranjarea scaunelor

Tipuri de mese-en-place: mic dejun,( complet, englezesc), la brunch, dejun şi cină

Decoraţiuni: de ambianţă: pentru mese obişnuite, pentru mese festive, pentru banchete,

pentru ocazii diverse (dineul de gală, recepţii)

______________________________________________________________________________

Probe de evaluare:

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să organizeze aranjarea pe

mese a obiectelor de inventar necesar, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (a),

acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să dirijeze lucrările de

efectuare a mese-en-place-ului, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (b), acoperind

elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

75

Page 76: SPP Tehn Activ Agroturism Montan

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să coordoneze aranjarea

meselor diferenţiat în funcţie de tipul de mese-en-place, aşa cum se specifică în criteriul de

performanţă (c), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să coordoneze decorarea

spaţiilor de servire, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (d), acoperind elementele

menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să coordoneze manipularea

şi transportul inventarului pentru servire, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (e),

acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

76

Page 77: SPP Tehn Activ Agroturism Montan

Titlul unităţii: 10. Tehnica servirii preparatelor şi băuturilor

______________________________________________________________________________

Competenţa 10. 3: Controlează preluarea şi distribuirea preparatelor şi serviciilor în saloane______________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Coordonarea manipulării şi transportului inventarului pentru servire

(b) Controlarea respectării regulilor privind debarasarea

(c) Alegerea sistemelor de servire în funcţie de tipul preparatelor ţi preferinţele

consumatorilor

(d) Controlează respectarea etapelor privind servirea şi protocolul în timpul derulării

serviciului

(e) Respectarea regulilor igienico - sanitare în servirea preparatelor

______________________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate:

Manipulare şi transport: deprinderi de manipulare, de transport a inventarului utilizat

Reguli de debarasare: tehnici de lucru specifice pe categorii de obiecte de inventar

Sisteme de servire: servirea la farfurie, serviciul englezesc, serviciul franţuzesc

Etape de servire: primirea şi conducerea clienţilor la masă, luarea comenzii şi

transmiterea acestora pe secţii, preluarea de la secţii a preparatelor

şi băuturilor comandate, efectuarea propriu –zisă a serviciilor şi a

debarasării, întocmirea notei de plată, conducerea clienţilor,

ordonarea locului de muncă

Norme igienico – sanitare: igiena personală, igiena veselei, igiena la servirea băuturilor, reguli

de servire a clienţilor

______________________________________________________________________________

Probe de evaluare:

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să coordoneze manipularea

şi transportul inventarului pentru servire, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (a),

acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

77

Page 78: SPP Tehn Activ Agroturism Montan

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să controleze respectarea

regulilor privind debarasarea, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (b), acoperind

elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să aleagă sistemele de

servire în funcţie de tipul preparatelor şi preferinţele consumatorilor, aşa cum se specifică în

criteriul de performanţă (c), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să controleze respectarea

etapelor privind servirea şi protocolul în timpul derulării serviciului, aşa cum se specifică în

criteriul de performanţă (d), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să respecte regulile igienico-

sanitare în servirea preparatelor, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (e), acoperind

elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

78

Page 79: SPP Tehn Activ Agroturism Montan

Titlul unităţii: 10. Tehnica servirii preparatelor şi băuturilor

______________________________________________________________________________

Competenţa 10.4: Coordonează activitatea de servire a băuturilor______________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Stabilirea diferitelor sortimente de băuturi în concordanţă cu structura meniului

(b) Supraveghează alegerea corectă a paharelor utilizate în servirea băuturilor

(c) Controlează respectarea tehnicii de servire specifică fiecărui sortiment dorit de

clienţi

(d) Respectarea regulilor de comerţ şi normele igienico - sanitare

______________________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate:

Sortimente de băuturi: băuturi nealcoolice, băuturi alcoolice

Pahare utilizate: forma, curate, neciobite, incolore, fără decor colorat

Tehnici de servire: respectarea comenzii, prezentarea băuturilor, asigurarea

temperaturii optime, tehnica de lucru pentru transport, debrasonare

şi servire

Reguli de comerţ şi igienă: reguli de servire a clienţilor, igiena personală, igiena paharelor,

igiena sălilor de servire

______________________________________________________________________________

Probe de evaluare:

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să stabilească diferitele sortimente de băuturi în concordanţă cu structura meniului, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (a), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să supravegheze alegerea corectă a paharelor utilizate în servirea băuturilor, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (b), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să controleze respectarea tehnicii de servire specifică fiecărui sortiment dorit de clienţi, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (c), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să respecte regulile de comerţ şi normele igienico - sanitare, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (d), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

79

Page 80: SPP Tehn Activ Agroturism Montan

Titlul unităţii: 11. Marketing în agroturism

Nivel: 3 avansat

Valoare credit: 2,0___________________________________________________________________________

Competenţe:

1. Defineşte conceptul şi funcţiile marketingului agroturistic

2. Caracterizarea pieţei agroturistice

3. Aplică mixul de marketing într-o unitate agroturistică

4. Analizează mediul de afaceri a unei unităţi agroturistice

5. Planifică strategia de marketing a unităţii agroturistice

6. Aplică instrumente de măsurare a atitudinii turiştilor faţă de un

anumit produs turistic

80

Page 81: SPP Tehn Activ Agroturism Montan

Titlul unităţii: 11. Marketing în agroturism

______________________________________________________________________________

Competenţa 11.1: Defineşte conceptul şi funcţiile marketingului agroturistic

______________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Definirea marketingului agroturistic

(b) Explicarea premiselor marketingului agroturistic

(c) Descrierea funcţiilor marketingului agroturistic

______________________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate:

Marketing agroturistic: concept

Premise: natura cererii de servicii turistice, natura ofertei, natura produsului

turistic şi a preţurilor aferente, particularităţile distribuţiei

Funcţii: premisă, mijloc, obiectiv

______________________________________________________________________________

Probe de evaluare:

Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să definească marketingul

agroturistic, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (a), acoperind elementele menţionate

în condiţiile de aplicabilitate.

Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să explice premisele

marketingului agroturistic, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (b), acoperind

elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să descrie funcţiile

marketingului agroturistic, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (c), acoperind

elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

81

Page 82: SPP Tehn Activ Agroturism Montan

Titlul unităţii: 11. Marketing în agroturism

______________________________________________________________________________

Competenţa 11.2: Caracterizarea pieţei agroturistice

______________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Identificarea elementelor pieţei agroturistice

(b) Descrierea cererii şi ofertei agroturistice

(c) Segmentarea pieţei agroturistice după criterii date

(d) Alegerea soluţiilor pentru finalizarea operaţiilor de segmentare a pieţei

______________________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate:

Elemente: produsul agroturistic, purtătorii cererii şi ai ofertei, spaţiul economico –

geografic, intervalul de timp

Cererea şi oferta: concept, particularităţi, elasticitate, tendinţe înregistrate

Criterii: economic, geografic, comportamental, psiho-social, demografic

Soluţii: acoperirea globală a pieţei, pe un segment, pe un produs, pe un segment şi un

produs, selectivă

______________________________________________________________________________

Probe de evaluare:

Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice elementele pieţei agroturistice, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (a), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să descrie cererea şi oferta agroturistică, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (b), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să selecteze piaţa agroturistică după criterii date, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (c), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate

Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să aleagă soluţiile pentru finalizarea operaţiilor de segmentare a pieţei, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (d), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

82

Page 83: SPP Tehn Activ Agroturism Montan

Titlul unităţii: 11. Marketing în agroturism

______________________________________________________________________________

Competenţa 11.3: Aplică mixul de marketing într-o unitate agroturistică______________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Caracterizarea politicii de produs

(b) Analizarea politicii de preţ

(c) Alegerea politicii de distribuţie adecvată

(d) Selectarea politicii de promovare eficientă

(e) Elaborarea unui mix de marketing

______________________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate:

Politica de produs: elemente componente ale produsului agroturistic, clasificarea produselor

agroturistice, strategii privind produsele agroturistice

Politica de preţ: forme de prezentare a preţului, particularităţile preţurilor şi tarifelor

practicate, indicele preţurilor, strategii de preţuri în agroturism

Politica de distribuţie: căi de acces la produsele turistice, canale de distribuţie: tipuri,

caracteristici, strategii de distribuţie

Politica de promovare: publicitate turistică: obiective, rol, funcţii, etapele unei campanii

publicitare, buget

promovarea vânzărilor: obiective, tipuri de promovare

Mix de marketing: pentru o unitate agroturistică

______________________________________________________________________________

Probe de evaluare:

Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să caracterizeze politica de

produs, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (a), acoperind elementele menţionate în

condiţiile de aplicabilitate.

Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să analizeze politica de preţ,

aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (b), acoperind elementele menţionate în condiţiile

de aplicabilitate.

83

Page 84: SPP Tehn Activ Agroturism Montan

Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să aleagă politica de distribuţie

adecvată, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (c), acoperind elementele menţionate în

condiţiile de aplicabilitate.

Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să selecteze politica de

promovare eficientă, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (d), acoperind elementele

menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să elaboreze un mix de

marketing, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (e), acoperind elementele menţionate

în condiţiile de aplicabilitate.

84

Page 85: SPP Tehn Activ Agroturism Montan

Titlul unităţii: 11. Marketing în agroturism

______________________________________________________________________________

Competenţa 11. 4: Analizează mediul de afaceri a unei unităţi agroturistice______________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Prezentarea componentelor mediului de afaceri

(b) Caracterizarea micromediului unităţii agroturistice

(c) Analizarea macromediului unităţii agroturistice

______________________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate:

Mediul de afaceri: micromediul, macromediul

Micromediul: furmizori, clienţi, concurenţă, intermediari de distribuţie, alţi actori

Macromediul: mediul economic, demografic, natural, tehnologic, cultural

______________________________________________________________________________

Probe de evaluare:

Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte componentele

mediului de afaceri, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (a), acoperind elementele

menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să caracterizeze micromediul

unităţii agrotuistice, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (b), acoperind elementele

menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să analizeze macromediul

unităţii agroturistice, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (c), acoperind elementele

menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

85

Page 86: SPP Tehn Activ Agroturism Montan

Titlul unităţii: 11. Marketing în agroturism

____________________________________________________________________________

Competenţa 11.5: Planifică strategia de marketing a unităţii agroturistice____________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Identificarea componentelor unei strategii de marketing turistic

(b) Stabilirea componentelor unui plan strategic de marketing

(c) Analizarea concurenţei unităţii agroturistice

______________________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate:

Componentele strategiei: scopuri şi obiective propuse, imaginea şi poziţia pe piaţă, strategii şi

programe, controlul periodic şi sistematic

Componentele planului de marketing: cuprins, obiective, caracteristicile pieţei şi produsului,

analiza

SWOT, analiza de marketing,strategii de marketing,previziunea vânzărilor şi

rezultatelor, programul de marketing, control şi evaluare, buget de marketing,

aspecte operaţionale, anexe

Concurenţa: niveluri ale concurenţei, obiectivele concurenţilor, strategii concurenţiale

______________________________________________________________________________

Probe de evaluare:

Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice componentele

unei strategii de marketing turistic, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (a), acoperind

elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să stabilească componentele

unui plan de marketing, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (b), acoperind elementele

menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să analizeze concurenţa

unităţii agroturistice, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (c), acoperind elementele

menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

86

Page 87: SPP Tehn Activ Agroturism Montan

Titlul unităţii: 11. Marketing în agroturism

______________________________________________________________________________

Competenţa 11. 6: Aplică instrumente de măsurare a atitudinii turiştilor faţă de un anumit produs turistic

______________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Alegerea modalităţilor de măsurare

(b) Caracterizarea tipurilor de scale

(c) Utilizarea principalelor metode de scalare

______________________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate:

Măsurare: simbolică, numerică, nenumerică

Tipuri de scale: nemetrice ( nominală, ordinală ), metrice (interval, proporţională), caracteristici

Metode: diferenţială semantică, ordonarea rangurilor

______________________________________________________________________________

Probe de evaluare:

Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să aleagă modalităţile de

măsurare, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (a), acoperind elementele menţionate în

condiţiile de aplicabilitate.

Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să caracterizeze tipurile de

scale, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (b), acoperind elementele menţionate în

condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze principalele

metode de scalare, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (c), acoperind elementele

menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

87

Page 88: SPP Tehn Activ Agroturism Montan

Titlul unităţii: 12. Managementul activităţilor de agroturism______________________________________________________________________________

Nivel: 3 avansat

Valoare credit: 2,0______________________________________________________________________________

Competenţe:

1. Analizează condiţiile de înfiinţare a unei unităţi agroturistice

2. Proiectează structura organizatorică şi procesuală a unei unităţi

agroturistice

3. Planifică resursele umane pentru o unitate agroturistică

4. Coordonează serviciile oferite de o unitate agroturistică

5. Eficientizează activitatea de agroturism

6. Încheie contracte civile şi comerciale utilizate în activitatea de

agroturism

88

Page 89: SPP Tehn Activ Agroturism Montan

Titlul unităţii: 12. Managementul activităţilor de agroturism

______________________________________________________________________________

Competenţa 12. 1: Analizează condiţiile de înfiinţare a unei unităţi agroturistice

______________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Analizează mediul de afaceri în vederea înfiinţării unei unităţi agroturistice

(b) Compară avantajele şi dezavantajele diferitelor tipuri de unităţi agroturistice

(c) Prezintă cadrul legislativ şi etapele de înfiinţare a unei unităţi agroturistice

(d) Elaborarea unui plan de afaceri

______________________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate:

Mediul de afaceri: micromediul, macromediul

Unităţi economice: societate pe acţiuni, societate cu răspundere limitată, societate în

comandită pe acţiuni, societate în comandită simplă, asociaţii familiare

Etape: decizia de creare a unei unităţi, alegerea tipului de întreprindere,

elaborarea, actului constitutiv al societăţii, obţinerea autorizaţiei,

înregistrarea la organele fiscale

Cadrul legislativ: reglementări legislative în vigoare,

Plan de afaceri: structură, organizare, informaţii, clienţi şi furnizori, resurse umane şi

financiare

______________________________________________________________________________

Probe de evaluare:

Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să analizeze mediul de afaceri în vederea înfiinţării unei întreprinderi, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (a), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să compare avantajele şi dezavantajele diferitelor tipuri de unităţi economice, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (b), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte cadrul legislativ şi etapele de înfiinţare a unei unităţi agroturstice, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (c), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să elaboreze un plan de afaceri, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (d), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

89

Page 90: SPP Tehn Activ Agroturism Montan

Titlul unităţii: 12. Managementul activităţilor de agroturism

______________________________________________________________________________

Competenţa 12.2: Proiectează structura organizatorică şi procesuală a unei unităţi

agroturistice

______________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Descrierea funcţiunilor unităţilor agroturistice

(b) Analizarea structurii organizatorice a unei unităţi agroturistice

(c) Elaborarea instrumentelor specifice structurii organizatorice a unei unităţi

agroturistice

______________________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate:

Funcţiuni: de cercetare – dezvoltare, de producţie, comercială, de marketing, financiar –

contabilă, de personal, de protecţie a mediului înconjurător

Structură organizatorică: criterii de succes a organizării şi trăsăturile proprii ale unităţii

agroturistice, elemente specifice (postul, funcţia, compartimentul, nivelul

ierarhic, ponderea ierarhică)

Instrumente specifice: organigramă, fişa postului, regulamentul de organizare şi funcţionare

______________________________________________________________________________

Probe de evaluare:

Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să descrie funcţiunile unităţii

agroturistice, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (a), acoperind elementele

menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să analizeze structura

organizatorică a unei unităţi agroturistice, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (b),

acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să elaboreze instrumentele

specifice structurii organizatorice a unei unităţi agroturistice, aşa cum se specifică în criteriul de

performanţă (c), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

90

Page 91: SPP Tehn Activ Agroturism Montan

Titlul unităţii: 12. Managementul activităţilor de agroturism

______________________________________________________________________________

Competenţa 12. 3: Planifică resursele umane pentru o unitate agroturistică ______________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Precizarea caracteristicilor profesiilor din domeniul agroturistic

(b) Stabilirea necesarului de personal după criterii date într-o unitate agroturistică

(c) Evaluarea personalului dintr-o unitate agroturistică

(d) Analizarea politicii de personal într-o unitate agroturistică

______________________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate:

Caracteristici: consum superior de muncă vie, marea mobilitate a forţei de muncă, munca în

contratimp, program de muncă prelungit, oboseala fizică şi nervoasă,

constrângeri psihologice, nivel relativ ridicat de pregătire, răspundere materială

şi morală ridicată

Criterii: stabilirea numărului de personal necesar, a structurii angajaţilor, pregătirea

profesională, cunoştinţe generale, moralitate, interdependenţe profesionale

Politica de personal: obiective, cerinţe, factori de influenţă

Evaluare: metode şi tehnici de evaluare a personalului, fişe de evaluare şi autoevaluare

______________________________________________________________________________

Probe de evaluare:

Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să caracterizeze profesiile din domeniul agroturistic, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (a), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe scrise şi orale şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să stabilească necesarul de personal după criterii date într-o unitate agroturistică, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (b), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să evalueze personalul dintr-o unitate agroturistică, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (c), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să analizeze politica de personal într-o unitate agroturistică, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (d), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

91

Page 92: SPP Tehn Activ Agroturism Montan

Titlul unităţii: 12. Managementul activităţilor de agroturism

______________________________________________________________________________

Competenţa 12. 4: Coordonează serviciile oferite de o unitate agroturistică______________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Analizarea caracteristicilor serviciilor turistice

(b) Clasificarea serviciilor turistice după criterii date

(c) Descrierea serviciilor turistice specifice şi nespecifice

_______________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate:

Caracteristici: imateriale, simultaneitatea producţiei şi consumului, inseparabilitatea de

persoana prestatorului, ponderea mare a cheltuielilor cu munca vie, fluctuaţie,

complexitate, personalizare, dinamism, intangibilitate, substituibilitate

Criterii: etapele principale din desfăşurarea voiajului,importanţa şi motivaţia cererii,

forma de manifestare a cererii, natura relaţiilor financiare angajate, categoria de

turişti cărora se adresează natura serviciilor

Servicii: specifice: -de bază:transport, cazare, alimentaţie, agrement

-suplimentare:informare, intermediere, sportiv-recreative, cultural-artistice,

financiare, cu caracter special, diverse

nespecifice:transport în comun, telecomunicaţii, asistenţă medicală, igienă,

cultural –artistice, distribuirea apei, gazelor, energiei electrice şi termice

_____________________________________________________________________________

Probe de evaluare:

Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să analizeze caracteristicile

serviciilor turistice, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (a), acoperind elementele

menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să clasifice serviciile turistice

după criterii date, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (b), acoperind elementele

menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

92

Page 93: SPP Tehn Activ Agroturism Montan

Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să desctie serviciile turistice

specifice şi nespecifice, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (c), acoperind elementele

menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

93

Page 94: SPP Tehn Activ Agroturism Montan

Titlul unităţii: 12. Managementul activităţilor de agroturism

______________________________________________________________________________

Competenţa 12. 5: Eficientizează activitatea de agroturism______________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Prezentarea tipurilor de eficienţă şi a tipurilor de relaţii între rezultate şi resurse

implicate

(b) Calcularea indicatorilor de eficienţă economică în activitatea de agroturism

(c) Identificarea modalităţilor de optimizare a proceselor economice din cadrul unei

unităţi agroturistice

______________________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate:

Eficienţă: economică, socială

Relaţii: efect-efort, efort-efect,efect-efect, efort-efort

Indicatori: pe tipuri de activităţi-cazare, alimentaţie, transport

pe tipuri de resurse: umane, materiale, financiare

eficienţă socială

Modalităţi de optimizare:maximizarea profitului, minimizarea cheltuielilor

______________________________________________________________________________

Probe de evaluare:

Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte tipurile de eficienţă şi de relaţii între rezultate şi resursele implicate , aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (a), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să calculeze indicatorii eficienţei economice şi sociale, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (b), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice modalităţile de optimizare a proceselor economice dintr-o unitate agroturistică, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (c), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

94

Page 95: SPP Tehn Activ Agroturism Montan

Titlul unităţii 12 Managementul activităţilor de agroturism

______________________________________________________________________________

Competenţa 12.6 Încheie contracte civile şi comerciale utilizate în activitatea de agroturism

_____________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(f) Identificarea actelor şi faptelor de comerţ ale unităţii agroturistice

(g) Prezentarea caracteristicilor juridice ale contractelor comerciale

(h) Elaborarea de contracte civile şi comerciale

______________________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate:

Fapte de comerţ: acte obiective, subiective, unilaterale

Acte juridice:- unilaterale :oferta de contract, opţiunea, statutul ca act constitutiv al unui SRL,

emiterea de cambii, bilete la ordin, CEC.

-bilaterale : contracte comerciale

Caracteristici: bilaterale, sinalagmatice, comutative, cu titlu oneros, consensuale, de executare

instantanee sau succesivă,

Contracte: -civile: contract individual de muncă, de colaborare

-comerciale: de vânzare-cumpărare, locaţiune, cărăuşie, împrumut de consumaţie,

intermediere comercială

____________________________________________________________________

Probe de evaluare:

Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice actele şi faptele

de comerţ, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (a), acoperind elementele menţionate

în condiţiile de aplicabilitate.

Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte caracteristicile

juridice ale contractelor comerciale, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (b),

acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să elaboreze contracte civile

şi comerciale , aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (c), acoperind elementele

menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

95

Page 96: SPP Tehn Activ Agroturism Montan

Titlul unităţii 13 Evidenţa primară în unitatea agroturistică

Nivel: 3 avansat

Valoare credit: 2,0______________________________________________________________________________

Competenţe:

13.1 Prezintă situaţia patrimonială a unităţii agroturistice şi a rezultatelor obţinute

13.2 Completează documente de evidenţă contabilă specifice activităţii de

agroturism

13.3 Întocmeşte instrumente de decontare pentru încasări şi plăţi

13.4 Calculează impozite, taxe, contribuţii salariale datorate de unitatea

agroturistică

13.5 Analizează preţurile şi tarifele practicate în agroturism

13.6 Calculează costurile în activitatea de agroturism

96

Page 97: SPP Tehn Activ Agroturism Montan

Titlul unităţii:13 Evidenţa primară în unitatea agroturistică

____________________________________________________________________________

Competenţa 13.1 Prezintă situaţia patrimonială a unităţii agroturistice şi a rezultatelor obţinute

____________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Prezentarea structurilor patrimoniale

(b) Identificarea structurilor de venituri şi cheltuieli

(c) Calcularea rezultatului exerciţiului financiar

(d) Elaborarea situaţiilor financiare anuale

____________________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate:

Structuri: de activ: active imobilizate, circulante, de regularizare

de pasiv: capital propriu, datorii

Cheltuieli, venituri: de exploatare, financiare, extraordinare

Rezultat: profit sau pierdere

Situaţii financiare: bilanţ contabil, cont de profit şi pierdere

____________________________________________________________________________

Probe de evaluare:

Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte structurile patrimoniale de activ şi pasiv, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (a), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice structurile de venituri şi cheltuieli, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (b), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să calculeze rezultatul exerciţiului financiar, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (c), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să elaboreze situaţiile financiare anuale, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (d), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

97

Page 98: SPP Tehn Activ Agroturism Montan

Titlul unităţii: 13 Evidenţa primară ăn unitatea agroturistică

____________________________________________________________________________

Competenţa 13.2 Completează documente de evidenţă contabilă specifice activităţii de

agroturism

____________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Completarea documentelor de evidenţă specifice intrărilor şi ieşirilor de mărfuri

(b) Elaborarea documentelor specifice activităţii de cazare şi servicii

(c) Utilizarea calculatorului în elaborarea documentelor de evidenţă

(d) Verificarea corectitudinii întocmirii documentelor de evidenţă

____________________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate:

Documente: factura fiscală, notă de intrare - recepţie, borderou de achiziţii, aviz de însoţire, notă

de predare-restituire, bon de consum

Documente specifice: comanda de rezervare, registrul de evidenţă a comenzilor, diagrama

locurilor de cazare(libere şi ocupate), situaţia prestărilor şi decontărilor, raportul de

gestiune, bonuri de servicii, nota de plată, borderoul notelor de plată, borderoul de

încasări-restituiri, comanda către prestatorii de servicii

Verificare: de fond şi de formă

____________________________________________________________________________

Probe de evaluare:

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să completeze documente de evidenţă specifice intrărilor şi ieşirilor de mărfuri, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (a), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să elaboreze documente specifice activităţii de cazare şi servicii, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (b), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze calculatorul în elaborarea documentelor de evidenţă, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (c), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să verifice corectitudinea

întocmirii documentelor de evidenţă, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (d),

acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

98

Page 99: SPP Tehn Activ Agroturism Montan

Titlul unităţii 13 Evidenţa primară în unitatea agroturistică

____________________________________________________________________________

Competenţa 13.3 Întocmeşte instrumente de decontare pentru încasări şi plăţi

_______________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Identificarea instrumentelor de decontare

(b) Completarea instrumentelor de decontare cu numerar

(c) Elaborarea instrumentelor de decontare fără numerar

(d) Utilizarea calculatorului la elaborarea instrumentelor de decontare

____________________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate:

Instrumente de decontare: cu numerar, fără numerar

Instrumente cu numerar: chitanţă, monetar, foaie de vărsământ, registru de casă, bon fiscal,

dispoziţie de plată/încasare

Instrumente fără numerar:ordin de plată, CEC, bilet la ordin ,card

____________________________________________________________________________

Probe de evaluare:

Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice instrumentele de decontare , aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (a), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să completeze

instrumentelor de decontare cu numerar, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (b),

acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să elaboreze instrumente de decontare fără numerar, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (c), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze calculatorul în elaborarea instrumentelor de decontare, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (d), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

99

Page 100: SPP Tehn Activ Agroturism Montan

Titlul unităţii 13 Evidenţa primară ăn unitatea agroturistică

____________________________________________________________________________

Competenţa 13.4 Calculează impozite, taxe, contribuţii salariale datorate de unitatea agroturistică

____________________________________________________________________________

Criterii de performanţă

(a) Stabilirea impozitului pe profit datorat de unitatea agroturistică

(b) Determinarea impozitului pe salarii şi a contribuţiilor salariale

(c) Efectuează regularizarea TVA

(d) Identificarea altor taxe şi impozite datorate de unitatea agroturistică

Condiţii de aplicabilitate:

Impozit pe profit/venit: venit impozabil, cheltuieli deductibile şi nedeductibile fiscal, baza de

calcul, facilităţi acordate

Impozit pe salarii: statul de plată, venitul impozabil(salarial), baza de calcul, contribuţiile

angajatului şi angajatorului

Taxa pe valoare adăugată(TVA): tipuri de TVA (deductibilă ,colectată, neexigibilă, de plată, de

recuperat), regularizarea TVA, decontul de TVA,

Impozite şi taxe: impozit pe clădiri, teren, mijloace auto, alte taxe şi impozite

____________________________________________________________________________

Probe de evaluare:

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să stabilească impozitul pe

profit/venit, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (a), acoperind elementele menţionate

în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să calculeze impozitul pe

salarii şi a contribuţiilor salariale , aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (b), acoperind

elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să efectueze regularizarea

TVA,, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (c), acoperind elementele menţionate în

condiţiile de aplicabilitate.

100

Page 101: SPP Tehn Activ Agroturism Montan

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice alte impozite şi

taxe datorate de unitatea agroturistică,aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (d),

acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

101

Page 102: SPP Tehn Activ Agroturism Montan

Titlul unităţii 13 Evidenţa primară în unitatea agroturistică

____________________________________________________________________________

Competenţa 13.5 Analizează preţurile şi tarifele practicate în agroturism

____________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Analizarea structurilor de preţuri şi tarife

(b) Stabilirea marjei brute

(c) Identificarea reducerilor de preţ

____________________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate:

Structuri: de cumpărare:costul de achiziţie, repartizarea cheltuielilor de transport- aprovizionare

de vânzare: preşul angrosiştilor, al detailiştilor

Marja brută: caracteristici, modalităţi de calcul. Marja brută redusă

Reduceri de preţ:-comerciale:bonificaţii, remize, risturnuri

-financiare: sconturi

Implicaţiile contabile la furnizor şi client

____________________________________________________________________________

Probe de evaluare:

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să analizeze structurile de

preţuri şi tarife, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (a), acoperind elementele

menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să stabilească marja brută,

aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (b), acoperind elementele menţionate în condiţiile

de aplicabilitate.

Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice reducerile de

preţuri, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (c), acoperind elementele menţionate în

condiţiile de aplicabilitate.

102

Page 103: SPP Tehn Activ Agroturism Montan

Titlul unităţii 13 Evidenţa primară în unitatea agroturistică

____________________________________________________________________________

Competenţa 13.6 Calculează costurile în activitatea de agroturism

_________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Identificarea elementelor componente ale costului de producţie

(b) Clasificarea activităţilor dintr-o unitate agroturistică

(c) Clasificarea cheltuielilor de producţie după criterii date

(d) Calcularea costurilor într-o unitate agroturistică

____________________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate:

Elemente: Cheltuieli cu capitalul fix – amortizare,

Cheltuieli cu capitalul circulant – cheltuieli cu materialele şi alte obiecte de muncă

Cheltuieli cu munca - cheltuieli cu salariile

Activităţi: de bază, auxiliare, anexe

Criterii: importanţa cheltuielilor în procesul de producţie, repartizarea şi includerea în costul

obiectelor de calculaţie, comportamentul faţă de volumul fizic al producţiei, natura

lor, destinaţia.

Calcularea: pe capitole de costuri (bucătărie, cazare)

pe purtători de costuri (mâncăruri preparate, băuturi, cazare)

___________________________________________________________________________

Probe de evaluare:

Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice elementele

componente ale costului de producţie, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (a),

acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să clasifice activităţile dintr-o

unitate agroturistică, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (b), acoperind elementele

menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să clasifice cheltuielile de

producţie după criterii date, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (c), acoperind

elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

103

Page 104: SPP Tehn Activ Agroturism Montan

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să calculeze costurile la o

unitate agroturistică, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (d), acoperind elementele

menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

104

Page 105: SPP Tehn Activ Agroturism Montan

Titlul unităţii: 14. Comportament şi etică în agroturism

Nivel: 3 avansat

Valoare credit: 2,0___________________________________________________________________________

Competenţe:

1. Identifică tipologia de funcţii ale coordonatorului activităţii de

agroturism montan

2. Îndeplineşte servicii de agroturism în calitate de agent de

agroturism

3. Organizează servicii la dispoziţia turiştilor în calitate de

administrator al pensiunii agroturistice

4. Realizează servicii la dispoziţia turiştilor în calitate de însoţitor de

grup turistic în ghid montan

5. Efectuează servicii la dispoziţia turiştilor în calitate de ghid

montan ecvestru

6. Întreţine relaţii amiabile cu turiştii

105

Page 106: SPP Tehn Activ Agroturism Montan

Titlul unităţii: 14. Comportament şi etică în agroturism

______________________________________________________________________________

Competenţa 14. 1: Identifică tipologia de funcţii ale coordonatorului activităţii de

agroturism montan

______________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Definirea comportamentului agroturistic

(b) Clasificarea tipurilor de funcţii agroturistice după atribuţii

______________________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate:

Tipuri de funcţii: agent de agroturism, administrator al pensiunii agroturistice, însoţitor grup

turistic, ghid montan, ghid montan ecvestru.

______________________________________________________________________________

Probe de evaluare:

Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să definească comportamentul

agroturistic, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (a), acoperind elementele menţionate

în condiţiile de aplicabilitate.

Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să clasifice tipurile de funcţii

agroturistice după atribuţii, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (b), acoperind

elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

106

Page 107: SPP Tehn Activ Agroturism Montan

Titlul unităţii: 14. Comportament şi etică în agroturism

______________________________________________________________________________

Competenţa 14. 2: Îndeplineşte servicii de agroturism în calitate de agent de agroturism

______________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Selectarea unităţilor agroturistice pe care le include în ofertă

(b) Executarea serviciilor pentru turişti în conformitate cu normele în vigoare

(c) Supravegherea modului de pregătire şi servire a hranei turiştilor

(d) Organizarea petrecerii timpului liber a turiştilor

______________________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate:

Selectări: în feţe de amplasare, clasa de confort, servicii oferite

Servicii: prezentare de ofertă turistică, asigurare de rezervări, primire, informarea

turiştilor

Mod: pregătire, preparare, servire, respectarea reţetelor, respectarea normelor igienico

- sanitare

Organizare: soluţii alternative, program, opţiunea turiştilor, sezon, zonă, resurse turistice

plimbări, excursii, vizite la obiective istorice, participare la manifestări

folclorice, întreceri sportive, antrenare în activităţi zilnice ale fermei montane,

jocuri de societate

______________________________________________________________________________

Probe de evaluare:

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să selecteze unităţile

agroturistice pe care le include în ofertă, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (a),

acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să execute servicii pentru

turişti în conformitate cu normele în vigoare, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (b),

acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

107

Page 108: SPP Tehn Activ Agroturism Montan

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să supravegheze modul de

pregătire şi servire a hranei turiştilor, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (c),

acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să organizeze petrecerea

timpului liber a turiştilor, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (d), acoperind

elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

108

Page 109: SPP Tehn Activ Agroturism Montan

Titlul unităţii: 14. Comportament şi etică în agroturism

______________________________________________________________________________

Competenţa 14.3: Organizează servicii la dispoziţia turiştilor, în calitate de administrator al pensiunii agroturistice

______________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Primirea şi cazarea turiştilor în pensiunea agroturistică

(b) Supravegherea preparării şi servirii hranei turiştilor

(c) Informarea turiştilor asupra condiţiilor geografice a zonei, a obiectivelor de interes

şi activităţilor de agrement ce se organizează în zonă

(d) Organizarea unui stand cu produse artizanale specifice zonei

(e) Asigurarea serviciilor complementare la cererea turiştilor

(f) Instruirea turiştilor asupra comportării în fermă în deplină siguranţă şi securitate

______________________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate:

Primirea şi cazarea: urări de bun venit, repartizarea turiştilor în camere, transportul bagajelor,

înmânarea cheii, prezentarea serviciilor oferite

Supravegherea: decid asuprea meniului în urma consultării cu turistul, mod de preparare,

respectarea reţetarului, mod de servire a preparatelor, tehnica, servicii

Condiţii: căi de acces, formă de relief, climă, atitudine, obiective de interes,

activităţi de agrement

Produse artizanale: din lână, lemn, piei de animale, pielicele, blănuri, lut, paie, stuf, papură,

nuiele, pănuşi, textile, produse decorative

Servicii: expediat corespondenţă, promovat ziare şi reviste, spălat, călcat, asigurarea

securităţii bunurilor de valoare, supravegherea copiilor

Instruire: instructaj de protecţie individuală şi colectivă, instructaj PSI, indicarea

locurilor periculoase

______________________________________________________________________________

Probe de evaluare:

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să primească şi cazeze

turiştii în pensiunea agroturistică, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (a), acoperind

elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

109

Page 110: SPP Tehn Activ Agroturism Montan

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să supravegheze prepararea

şi servirea hranei turiştilor, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (b), acoperind

elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să informeze turiştii asupra

condiţiilor geografice a zonei, obiectivelor de interes şi activităţilor de agrement, aşa cum se

specifică în criteriul de performanţă (c), acoperind elementele menţionate în condiţiile de

aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să organizeze un stand cu

produse artizanale specifice zonei, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (d), acoperind

elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să asigure servicii

complementare la cererea turiştilor, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (e), acoperind

elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să instruiască turiştii asupra

comportamentului în fermă, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (f), acoperind

elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

110

Page 111: SPP Tehn Activ Agroturism Montan

Titlul unităţii: 14. Comportament şi etică în agroturism

______________________________________________________________________________

Competenţa 14. 4: Realizează servicii la dispoziţia turiştilor în calitate de însoţitor de grup turistic sau ghid montan

______________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Întocmirea programului de activitate a grupului de turişti constituit

(b) Însoţirea grupului de turişti pe trasee dinainte stabilite

(c) Conducerea membrilor grupului de turişti pe trasee montane

(d) Asigurarea siguranţei şi a securităţii turiştilor

______________________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate:

Program: traseu, obiective, timp alocat, fonduri, mijloace de deplasare, pauze, vizite,

soluţii alternative

Însoţire: echipamente turistice, reguli de mers

Conducere: instruire, îndrumare, ajutor, supraveghere, hărţi, busole, marcaje turistice

Asigurare: instructaje, avertizare asupra pericolelor

______________________________________________________________________________

Probe de evaluare:

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să întocmească programul de activitate a unui grup de turişti constituit, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (a), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să însoţească grupul de turişti pe trasee dinainte stabilite, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (b), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să conducă grupul de turişti pe trasee montane, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (c), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să asigure securitatea şi siguranţa turiştilor, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (d), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

111

Page 112: SPP Tehn Activ Agroturism Montan

Titlul unităţii: 14. Comportament şi etică în agroturism

______________________________________________________________________________

Competenţa 14. 5: Efectuează servicii la dispoziţia turiştilor în calitate de ghid montan ecvestru

______________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Însoţirea şi orientarea turiştilor pe trasee montane

(b) Hrănirea şi igienizarea corporală a cailor folosiţi la parcurgerea traseelor

(c) Aplicarea tehnicii bivuacului în cadrul deplasărilor cu o durată mai mare de 24 h

(d) Prepararea şi servirea hranei turiştilor în cadrul deplasărilor cu o durată mai mare

de 24 h

(e) Asigurarea siguranţei şi securităţii turiştilor conduşi pe trasee montane

______________________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate:

Însoţirea: traseu, durată, deplasări, durata şi locul popasurilor

Hrănire: furaje, apă

Igienă corporală: ustensile specifice

Tehnică: tabere turistice în condiţii optime de igienă şi siguranţă pentru turişti

Preparare: meniuri specifice

Servire: veselă şi tacâmuri de unică folosinţă

Asigurare: echipament de munte, echipament de prim ajutor, mijloace de avertizare

______________________________________________________________________________

Probe de evaluare:

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să însoţească şi orienteze

turiştii pe trasee montane, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (a), acoperind

elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să hrănească şi igienizeze

caii folosiţi la parcurgerea traseelor, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (b),

acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să aplice tehnica bivuacului

în cadrul deplasărilor cu o durată mai mare de 24 ore, aşa cum se specifică în criteriul de

performanţă (c), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.112

Page 113: SPP Tehn Activ Agroturism Montan

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să prepare şi servească hrana

turiştilor în deplasările cu durată mai mare de 24 ore, aşa cum se specifică în criteriul de

performanţă (d), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să asigure siguranţa şi

securitatea turiştilor conduşi pe trasee montane, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă

(e), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

113

Page 114: SPP Tehn Activ Agroturism Montan

Titlul unităţii: 14. Comportament şi etică în agroturism

______________________________________________________________________________

Competenţa 14. 6: Întreţine relaţii amiabile cu turiştii______________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Utilizarea diferitelor forme de comunicare cu turiştii

(b) Realizarea unei comunicări eficiente cu turiştii

(c) Crearea unui climat favorabil pe perioada sejurului

(d) Manifestarea artei de a fi gazdă

______________________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate:

Forme: comunicarea verbală, comunicarea scrisă, comunicarea nonverbală, comunicarea

prin telefon

Comunicare: stil, situaţie, tip de tip de interlocutor

Climat: orientarea spre dorinţele clientului, rezolvarea conflictelor, rezolvarea

reclamaţiilor, întreţinerea comunicării cu turistul

Arta de a fi gazdă: politeţe, capacitate de înţelegere, disponibilitate, amabilitate, discreţie

______________________________________________________________________________

Probe de evaluare:

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze diferite forme de comunicare cu turiştii, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (a), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să realizeze comunicări eficiente cu turiştii, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (b), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să creeze un climat favorabil pe perioada sejurului, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (c), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să manifeste arta de a fi gazdă, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (d), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

114

Page 115: SPP Tehn Activ Agroturism Montan

Titlul unităţii: 15. Amenajări pentru agroturism

Nivel: 3 avansat

Valoare credit: 2,0______________________________________________________________________________

Competenţe:

1. Analizează efectul economic asupra ruralului montan ca urmare a

amenajării teritoriului

2. Propune soluţii pentru amenajarea teritoriului montan

3. Elaborează soluţii alternative privind amenajările pentru

agroturism

4. Stabileşte locul de amplasare a unei construcţii

5. Emite soluţii alterative de modernizare a unei gospodării

tradiţionale

6. Calculează costul materialelor de construcţii în funcţie de tipul

construcţiei

115

Page 116: SPP Tehn Activ Agroturism Montan

Titlul unităţii: 15. Amenajări pentru agroturism

______________________________________________________________________________

Competenţa 15. 1: Analizează efectul economic asupra ruralului montan ca urmare a

amenajării teritoriului

______________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Definirea amenajării teritoriului

(b) Explicarea importanţei amenajării teritoriului

(c) Explicarea necesităţii amenajării teritoriului

(d) Compararea funcţionării amenajării teritoriului în ţările UE şi ţara noastră

______________________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate:

Importanţă: economică

Necesitate: dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii, dotări tehnico – edilitare, sanitare,

comerciale

Comparare: discrepanţe, ameliorări, avantaje, dezavantaje

______________________________________________________________________________

Probe de evaluare:

Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să definească amenajarea teritoriului, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (a), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să explice importanţa amenajării teritoriului, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (b), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să explice necesitatea amenajării teritoriului, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (c), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să compare funcţionarea amenajării teritoriului în UE şi ţara noastră, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (d), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

116

Page 117: SPP Tehn Activ Agroturism Montan

Titlul unităţii: 15. Amenajări pentru agroturism

______________________________________________________________________________

Competenţa 15. 2: Propune soluţii pentru amenajarea teritoriului montan

______________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Prezentarea priorităţilor de amenajare ale teritoriului montan

(b) Argumentarea direcţiilor de dezvoltare ale amenajării teritoriului montan

(c) Precizarea elementelor componente ale unui plan de amenajare pentru teritoriul

dat

______________________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate:

Priorităţi: cu caracter general şi cu caracter special

Direcţii de dezvoltare: dezvoltare microeconomică, dezvoltarea patrimoniului cultural istoric,

dezvoltarea patrimoniului etno – folcloric, dezvoltarea infrastructurii

generale

Plan de amenajare: schiţă de amplasare în teritoriu, schiţa clădirilor, planul de urbanism

______________________________________________________________________________

Probe de evaluare:

Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte priorităţile de

amenajare a teritoriului montan, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (a), acoperind

elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să argumenteze direcţiile de

dezvoltare ale amenajării teritoriului montan, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (b),

acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să precizeze elementele

componente ale unui plan de amenajare pentru un teritoriu dat , aşa cum se specifică în criteriul

de performanţă (c), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

117

Page 118: SPP Tehn Activ Agroturism Montan

Titlul unităţii: 15. Amenajări pentru agroturism

______________________________________________________________________________

Competenţa 15. 3: Elaborează soluţii alternative privind amenajările pentru agroturism ______________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Identificarea amenajărilor necesare desfăşurării activităţilor de agroturism

(b) Precizarea particularităţilor constructive pe tipuri de construcţii

(c) Calcularea dimensiunilor unui adăpost în funcţie de specia şi numărul de animale

(d) Propunerea de soluţii pentru amenajarea unui spaţiu de joacă pentru copii

______________________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate:

Amenajări: locuinţe, corpuri anexe (bucătărie furajeră, cameră furajeră, depozit de lemne)

adăposturi pentru animale, construcţii pentru depozitarea dejecţiilor animaliere,

construcţii pentru depozitarea furajelor şi produselor agricole, construcţii pentru

alimentări cu apă, construcţii privind căile de acces, parcări, spaţii verzi, terenuri

de joacă pentru copii, păstrăvărie, stână turistică, magazin turistic

Particularităţi: tip constructiv, elemente de dimensionare, mod de amplasare, mod de realizare

în condiţii montane

Dimensiuni: suprafaţă, volum

Spaţiu: amplasare, dimensiuni, dotări

Specia: ovine, caprine, porcine, taurine, cabaline

______________________________________________________________________________

Probe de evaluare:

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice amenajările

necesare desfăşurării activităţilor de agroturism, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă

(a), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să precizeze particularităţile

constructive pe tipuri de construcţii, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (b),

acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

118

Page 119: SPP Tehn Activ Agroturism Montan

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să calculeze dimensiunile

unui adăpost în funcţie de specia şi numărul de animale, aşa cum se specifică în criteriul de

performanţă (c), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să propună soluţii pentru

amenajarea unui spaţiu de joacă pentru copii, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (d),

acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

119

Page 120: SPP Tehn Activ Agroturism Montan

Titlul unităţii: 15. Amenajări pentru agroturism

______________________________________________________________________________

Competenţa 15. 4: Stabileşte locul de amplasare a unei construcţii______________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Respectarea normelor de amenajare a teritoriului

(b) Respectarea condiţiilor generale de amplasare a construcţiilor

(c) Explicarea rolului şi importanţei amplasării unei construcţii

(d) Întocmirea planului de amplasare a construcţiilor

______________________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate:

Norme: Legea privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, reglementul general de

urbanism, legile cu privire la protecţia mediului, ordine ale Ministerului Apelor şi

Mediului

Condiţii: geografice, economice, de protecţia mediului

Importanţă: economică, socială, estetică

Plan: elemente, mod de amplasare

______________________________________________________________________________

Probe de evaluare:

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să respecte normele de amenajare a teritoriului, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (a), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să respecte condiţiile generale de amplasare a construcţiilor, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (b), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să explice rolul şi importanţa amplasării unei construcţii, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (c), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să întocmească planul de amplasare a unei construcţii, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (d), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

120

Page 121: SPP Tehn Activ Agroturism Montan

Titlul unităţii: 15. Amenajări pentru agroturism

______________________________________________________________________________

Competenţa 15. 5: Emite soluţii alternative de modernizare a unei gospodării tradiţionale______________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Depistarea spaţiilor ce pot fi modernizate

(b) Respectarea criteriilor minime de clasificare a pensiunilor agroturistice

(c) Respectarea etapelor de elaborare a soluţiei de modernizare

(d) Coordonarea lucrărilor de modernizare a spaţiilor de locuit

(e) Organizarea lucrărilor de modernizare a fermei agroturistice

______________________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate:

Spaţii: bucătărie, living, dormitor, baie

Criterii: suprafaţă, dotări

Etape: calculul costurilor, determinarea eficienţei economice

Lucrări: reparaţii, învelire, dimensionare, dotare, amenajări tehnice (apă, lumină,

încălzire)

______________________________________________________________________________

Probe de evaluare:

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să depisteze spaţiile ce pot fi modernizate, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (a), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să respecte criteriile minime de clasificare a pensiunilor agroturistice, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (b), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să respecte etapele de elaborare a soluţiei de modernizare, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (c), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să coordoneze lucrările de modernizare a spaţiilor de locuit, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (d), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să organizeze lucrările de modernizare a fermei agroturistice, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (e), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

121

Page 122: SPP Tehn Activ Agroturism Montan

Titlul unităţii: 15. Amenajări pentru agroturism

______________________________________________________________________________

Competenţa 15. 6: Calculează costul materialelor de construcţii în funcţie de tipul construcţiei______________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Alegerea materialelor utilizate în construcţiile agromontane

(b) Determinarea necesarului de materiale de construcţie

(c) Calcularea costurilor materialelor de construcţii

______________________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate:

Materiale: lemn, piatră, lianţi minerali, betoane, metale, ceramică, sticlă

Necesar: în funcţie de tipul constructiv şi lucrare

Calcul: pe bucată, vrac, m3, total

______________________________________________________________________________

Probe de evaluare:

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să aleagă materialele

utilizate în construcţiile agromontane, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (a),

acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să determine necesarul de

materiale de construcţii, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (b), acoperind

elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să calculeze costurile

materialelor de construcţii , aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (c), acoperind

elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

122

Page 123: SPP Tehn Activ Agroturism Montan

Titlul unităţii: 16. Promovarea tradiţiilor locale prin agroturism

Nivel: 3 avansat

Valoare credit: 2,0___________________________________________________________________________

Competenţe:

1. Gestionează obţinerea preparatelor din carne specifice zonei

montane

2. Supraveghează obţinerea produselor lactate specifice zonei

montane

3. Organizează valorificarea fructelor specifice zonei

4. Organizează prelucrarea materiilor prime necomestibile de origine

animală

5. Coordonează obţinerea produselor artizanale în gospodăria

montană

6. Susţine perpetuarea tradiţiilor specifice zonei de munte

123

Page 124: SPP Tehn Activ Agroturism Montan

Titlul unităţii: 16. Promovarea tradiţiilor locale prin agroturism

______________________________________________________________________________

Competenţa 16. 1: Gestionează obţinerea preparatelor din carne specifice zonei

montane

______________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Amenajarea unei bucătării moderne pentru obţinerea preparatelor

(b) Selectarea sortimentelor de carne în vederea preparării

(c) Prepararea produselor tradiţionale zonei montane

(d) Depozitarea şi valorificarea preparatelor din carne

(e) Respectarea normelor igienico - sanitare

______________________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate:

Amenajare spaţiu de lucru, mobilier, aparatură electrocasnică, spaţii de depozitare şi

păstrare

Sortimente: carne de porc, pasăre, vită, ovine, caprine, vânat, peşte, iepure de casă

Produse: cârnaţi, tobă, leberwurst, caltaboş, jambon, slănină, costiţă afumată, pastramă,

drob, păstrăv în cetină, păstrăv afumat, pui în cetină şi mâncăruri specifice

Depozitare: cămară, afumătoare, frigider, ladă frigorifică, beci

Valorifică: consum familial, pentru turişti, comercializare la piaţa liberă

Norme: specifice prelucrării cărnii, inocuitatea cărnii şi preparatelor din carne

______________________________________________________________________________

Probe de evaluare:

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să amenajeze o bucătărie

modernă pentru obţinerea preparatelor, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (a),

acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să selecteze sortimentele de

carne în vederea preparării, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (b), acoperind

elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

124

Page 125: SPP Tehn Activ Agroturism Montan

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să prepare produse

tradiţionale zonei montane, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (c), acoperind

elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să depoziteze şi valorifice

preparate din carne, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (d), acoperind elementele

menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să respecte normele igienico

- sanitare, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (e), acoperind elementele menţionate

în condiţiile de aplicabilitate.

125

Page 126: SPP Tehn Activ Agroturism Montan

Titlul unităţii: 16. Promovarea tradiţiilor locale prin agroturism

______________________________________________________________________________

Competenţa 16. 2: Supraveghează obţinerea produselor lactate specifice zonei montane

______________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Identificarea sortimentelor de lapte în vederea preparării

(b) Obţinerea produselor din lapte

(c) Depozitarea şi păstrarea produselor din lapte

(d) Valorificarea laptelui şi produselor din lapte

(e) Respectarea normelor igienico - sanitare

______________________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate:

Sortimentele: lapte de vacă, bivoliţă, oaie, caprăProduse: caş, telemea, urdă, brânză dulce, brânză de burduf, brânză în coajă de brad, jintiţă, caşcaval, unt, iaurt, lapte bătut, smântânăDepozitarea: cămară, beci, frigider, ladă frigorifică, vase de lut, putină de lemn, hârdăuValorificare: consum familial, la turişti, comercializare pe piaţa liberăNorme: specifice obţinerii laptelui şi produselor lactate, inocuitatea laptelui şi a

produselor din lapte______________________________________________________________________________

Probe de evaluare:

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice sortimentele de lapte în vederea preparării, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (a), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să obţină produse din lapte, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (b), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să depoziteze şi păstreze produsele din lapte, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (c), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să valorifice laptele şi produsele din lapte, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (d), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să respecte normele igienico-sanitare, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (e), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

126

Page 127: SPP Tehn Activ Agroturism Montan

Titlul unităţii: 16. Promovarea tradiţiilor locale prin agroturism

______________________________________________________________________________

Competenţa 16. 3: Organizează valorificarea fructelor specifice zonei______________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Identificarea fructelor specifice zonei montane

(b) Prepararea fructelor specifice zonei montane

(c) Depozitarea şi păstrarea preparatelor din fructe

(d) Valorificarea produselor din fructe

(e) Respectarea normelor igienico - sanitare

______________________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate:

Fructe: zmeură, fragi, mure, afine, alune, muguri de brad, cornuri de brad

Preparare: gem, dulceaţă, sirop, compot, şerbet, peltea, preparate dietetice, băuturi

alcoolizate, fructe uscate

Depozitare: cămară, beci

Păstrare: recipiente din sticlă

Valorificare: consum familial, pentru turişti, comercializare pe piaţa liberă

Norme: specifice obţinerii preparatelor din fructe

______________________________________________________________________________

Probe de evaluare:

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice fructele

specifice zonei montane, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (a), acoperind

elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să prepare fructele specifice

zonei montane, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (b), acoperind elementele

menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să depoziteze şi păstreze

preparatele din fructe, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (c), acoperind elementele

menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

127

Page 128: SPP Tehn Activ Agroturism Montan

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să valorifice produsele din

fructe, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (d), acoperind elementele menţionate în

condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să respecte normele igienico

- sanitare, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (e), acoperind elementele menţionate

în condiţiile de aplicabilitate.

128

Page 129: SPP Tehn Activ Agroturism Montan

Titlul unităţii: 16. Promovarea tradiţiilor locale prin agroturism

______________________________________________________________________________

Competenţa 16. 4: Organizează prelucrarea materiilor prime necomestibile de origine animală

______________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Alegerea materiilor prime în vederea prelucrării

(b) Obţinerea, firelor, pieilor, pielicelelor şi blănurilor

(c) Confecţionarea produselor din fire, piei, pielicele, blănuri

(d) Depozitarea şi păstrarea produselor

(e) Valorificarea produselor

(f) Respectarea normelor specifice şi protecţia muncii

______________________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate:

Materii prime: lână, piei, pielicele, blănuri

Obţinerea: tors, tuns, tăbăcit, argăsit

Produse: împletituri (articole de îmbrăcăminte din fire), ţesături (stofe, crengi, covoare,

cuverturi), articole de îmbrăcăminte din piei, pielicele, blănuri, articole de

marochinărie

Depozitarea: pe suporţi speciali, rafturi

Păstrarea: magazii, depozite

Valorificarea: comercializare pe piaţă şi pentru turişti în gospodăria proprie

Norme: specifice lucrărilor de prelucrare a firelor, pieilor, pielicelelor, blănurilor

______________________________________________________________________________

Probe de evaluare:

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să aleagă materiile prime în

vederea prelucrării, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (a), acoperind elementele

menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să obţină fire, piei, pielicele

şi blănuri aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (b), acoperind elementele menţionate în

condiţiile de aplicabilitate.

129

Page 130: SPP Tehn Activ Agroturism Montan

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să confecţioneze produse din

fire, piei, pielicele şi blănuri, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (c), acoperind

elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să depoziteze şi păstreze

produsele, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (d), acoperind elementele menţionate

în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să valorifice produsele, aşa

cum se specifică în criteriul de performanţă (e), acoperind elementele menţionate în condiţiile de

aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să respecte normele specifice

de igienă şi protecţia muncii, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (f), acoperind

elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

130

Page 131: SPP Tehn Activ Agroturism Montan

Titlul unităţii: 16. Promovarea tradiţiilor locale prin agroturism

______________________________________________________________________________

Competenţa 16. 5: Coordonează obţinerea produselor artizanale în gospodăria montană______________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Consilierea gospodăriilor din zona montană pentru desfăşurarea de activităţi

artizanale

(b) Identificarea obiectelor de artizanat ce pot fi confecţionate în gospodăria montană

(c) Executarea produselor de artizanat din diferite materiale

(d) Valorificarea produselor artizanale

(e) Respectarea normelor de igienă şi securitatea muncii

______________________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate:

Produse: obiecte de artizanat din lemn, ceramică, lut, lână, piei, in şi bumbac, răchită,

paie, pănuşi

Valorificare: în gospodăria proprie, la turişti, la târguri, expoziţii sau pe piaţa liberă

Norme: specifice lucrărilor de execuţie a obiectelor de artizanat

______________________________________________________________________________

Probe de evaluare:

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să consilieze gospodarii din

zona montană pentru desfăşurarea de activităţi artizanale, aşa cum se specifică în criteriul de

performanţă (a), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice obiectele de

artizanat ce pot fi confecţionate în gospodăria montană, aşa cum se specifică în criteriul de

performanţă (b), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să execute produse de

artizanat din diferite materiale, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (c), acoperind

elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

131

Page 132: SPP Tehn Activ Agroturism Montan

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să valorifice produsele

artizanale, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (d), acoperind elementele menţionate

în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să respecte normele de

igienă şi securitatea muncii, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (e), acoperind

elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

132

Page 133: SPP Tehn Activ Agroturism Montan

Titlul unităţii: 16. Promovarea tradiţiilor locale prin agroturism

______________________________________________________________________________

Competenţa 16. 6: Susţine perpetuarea tradiţiilor specifice zonei de munte______________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Identificarea tradiţiilor specifice zonei montane

(b) Promovarea portului, cântecului şi jocului popular şi a obiceiurilor prin diferite

activităţi

(c) Respectarea arhitecturii construcţiilor din zona montană

(d) Respectarea normelor de protecţia mediului la diferite activităţi organizate în zona

montană

______________________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate:

Tradiţii specifice: şezători, hore, spectacole folclorice

Tradiţii: portul popular, cântecul şi jocul popular, stil de viaţă, arhitectura construcţiilor,

obiceiuri populare

Activităţi: şezători, hore, festivaluri, iarmaroace, nunţi, botezuri, spectacole, sărbători

locale, sărbători laice sau religioase, plecatul oilor la munte, răvăşitul oilor,

focuri de tabără

Respectarea: proiectele de construcţii

Norme: generale de protecţia mediului

______________________________________________________________________________

Probe de evaluare:

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice tradiţiile specifice zonei montane, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (a), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să promoveze portul, cântecul, jocul popular şi obiceiurile prin diferite activităţi, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (b), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să respecte arhitectura construcţiilor din zona montană, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (c), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să respecte normele de protecţia mediului la diferite activităţi organizate în zona montană, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (d), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

133

Page 134: SPP Tehn Activ Agroturism Montan

Titlul unităţii: 17. Configurarea gospodăriei agroturistice

Nivel: 3 avansat

Valoare credit: 1,5___________________________________________________________________________

Competenţe:

1. Amenajează spaţiul verde din incinta gospodăriei montane

2. Asigură ambianţa şi ambientul în locuinţă

3. Coordonează efectuarea aranjamentelor decorative

4. Coordonează decorarea festivă a locuinţei pentru ocazii speciale

134

Page 135: SPP Tehn Activ Agroturism Montan

Titlul unităţii: 17. Configurarea gospodăriei agroturistice

______________________________________________________________________________

Competenţa 17. 1: Amenajează spaţiul verde din incinta gospodăriei montane______________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Elaborarea schiţei de plan a spaţiului verde

(b) Stabilirea materialelor necesare amenajării spaţiului verde

(c) Organizarea lucrărilor de amenajare a spaţiului verde, conform schiţei de plan

(d) Întreţinerea spaţiilor amenajate

(e) Utilizarea uneltelor pentru lucrări de amenajare

(f) Respectarea normelor de igienă şi securitatea muncii

______________________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate:

Schiţa: scara, dimensiune, linii, suprafeţe, simboluri

Materiale: lemn, piatră, cărămidă, arbori, arbuşti, seminţe, răsaduri, bulbi, dale, obiecte

ceramice

Lucrări: măsurare, marcare, delimitare, plantare, semănat, dalare, construcţii, rocării

Întreţinere: tăiate, fasonate, prăşit, tratamente chimice, văruit, vopsit, udat

Unelte: ferăstrău, sapă, greblă, cazma, foarfece pentru tuns gard viu, maşină de tuns

gazon, stropitoare, ciocan, bidinea, plantator, sfoară, metru, picheţi, roabă, lopată

______________________________________________________________________________

Probe de evaluare:

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să elaboreze schiţa planului

de amenajare a spaţiului verde, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (a), acoperind

elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să stabilească materialele

necesare amenajării spaţiului verde, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (b),

acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

135

Page 136: SPP Tehn Activ Agroturism Montan

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să organizeze lucrări de

amenajare a spaţiului verde conform schiţei de plan, aşa cum se specifică în criteriul de

performanţă (c), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să întreţină spaţiile

amenajate, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (d), acoperind elementele menţionate

în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze uneltele pentru

lucrări de amenajare, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (e), acoperind elementele

menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să respecte normele de

igienă şi securitate a muncii, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (f), acoperind

elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

136

Page 137: SPP Tehn Activ Agroturism Montan

Titlul unităţii: 17. Configurarea gospodăriei agroturistice

______________________________________________________________________________

Competenţa 17. 2: Asigură ambianţa şi ambientul în locuinţă______________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Respectarea principiilor de bază în configurarea locuinţei

(b) Descrierea principalelor elemente pentru amenajarea locuinţei

(c) Selectarea materialelor necesare amenajării

(d) Corelarea elementelor şi materialelor pentru realizarea ambianţei

______________________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate:

Principii: mediul potrivit locuinţei, curajul notei personale, respect faţă de clădirile vechi

şi specificul lor, planificarea spaţiului, idei şi gusturi la alegerea elementelor

ambiente

Elemente: culoare, lumină, linii, suprafeţe, materiale

Materiale: lemn pentru mobilă, tapiţerii, draperii, perdele, covoare, imitaţii, aplice,

plaforiere, lustre, lampadare

______________________________________________________________________________

Probe de evaluare:

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să respecte principiile de bază în configurarea locuinţei, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (a), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să descrie principalele elemente pentru amenajarea locuinţei, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (b), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să selecteze materialele necesare amenajării, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (c), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să coreleze elementele şi materialele pentru realizarea ambianţei, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (d), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

137

Page 138: SPP Tehn Activ Agroturism Montan

Titlul unităţii: 17. Configurarea gospodăriei agroturistice

______________________________________________________________________________

Competenţa 17. 3: Coordonează efectuarea aranjamentelor decorative______________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Selectarea materialelor necesare aranjamentelor decorative

(b) Realizarea aranjamentelor decorative

(c) Amplasarea aranjamentelor decorative în locuinţă

(d) Respectarea normelor de igienă şi securitatea muncii

______________________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate:

Materiale: flori proaspete şi uscate, crenguţe, vase decorative, frunze uscate, scoarţă de

copac, pene, puf, ouă, polistiren, materiale textile, coşuleţe, globuri, boluri,

muşchi, sfoară, sârmă, rafie, şipci, lemn, pietre, nisip, scoici, melci, fructe, lut.

Aranjamente: pentru masă, perete, fereastră, uşă, tavan

Norme: specifice lucrărilor de amenajare

______________________________________________________________________________

Probe de evaluare:

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să selecteze materialele

necesare aranjamentelor decorative, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (a),

acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să realizeze aranjamente

decorative, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (b), acoperind elementele menţionate

în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să amplaseze aranjamentele

decorative în locuinţă, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (c), acoperind elementele

menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

138

Page 139: SPP Tehn Activ Agroturism Montan

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să respecte normele de

igienă şi securitatea muncii, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (d), acoperind

elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

139

Page 140: SPP Tehn Activ Agroturism Montan

Titlul unităţii: 17. Configurarea gospodăriei agroturistice

______________________________________________________________________________

Competenţa 17. 4: Coordonează decorarea festivă a locuinţei pentru ocazii speciale______________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Stabilirea materialelor necesare decorării

(b) Procurarea materialelor

(c) Decorarea locuinţei pentru ocazii festive

(d) Decorarea mesei pentru ocazii festive

(e) Respectarea normelor de igienă şi securitatea muncii

______________________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate:

Materiale: flori, aranjamente florale, aranjamente decorative, vase decorative, materiale

textile, baloane, ghirlande, lumânări, sfeşnice, şerveţele, feţe de masă, instalaţii

electrice decorative.

Ocazii festive: aniversări, onomastice, sărbători religioase, evenimente speciale, sărbători de

iarnă, nunţi, botezuri

Norme: specifice lucrărilor de decorare

______________________________________________________________________________

Probe de evaluare:

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să stabilească materialele necesare decorării, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (a), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să procure materialele, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (b), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să decoreze locuinţa pentru ocazii festive, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (c), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să decoreze masa pentru ocazii festive, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (d), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să respecte normele de igienă şi securitatea muncii, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (e), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

140


Recommended