+ All Categories
Home > Documents > Cap1-Macro Csie An2 Popescu2

Cap1-Macro Csie An2 Popescu2

Date post: 28-Dec-2015
Category:
Upload: vldandreea
View: 88 times
Download: 2 times
Share this document with a friend
Description:
macro
Embed Size (px)
of 17 /17
MACROECONOMIE CANTITATIVA Lector univ. dr. Madalina Popescu Academia de Studii Economice – Bucuresti - suport curs CSIE an 2 - 2014
Transcript
Page 1: Cap1-Macro Csie An2 Popescu2

MACROECONOMIE CANTITATIVA

Lector univ. dr. Madalina PopescuAcademia de Studii Economice – Bucuresti

- suport curs CSIE an 2 -

2014

Page 2: Cap1-Macro Csie An2 Popescu2

IntroducereSuport curs:Ţigănescu, I.E., Roman, M.D. – Macroeconomie. O abordare

cantitativă, Ed. Economică, Bucuresti, 2005Roman M.D. – Analiză macroeconomică, www.asecib.ase.ro,

cursuri on-lineDornbush,R; Fischer S. and Startz – Macroeconomics, 10th

edition, Ed. McGraw Hill Inc., 2008Mankiw, N.G. Macroeconomics (7th Edition),Worth Publishers,

2010

Examen: 60% proba scrisă 40% activitate seminar:

10% prezenta, 10% lucrare, 20% referat.

Supliment: participare la sesiunea de comunicări stiintifice

Page 3: Cap1-Macro Csie An2 Popescu2

Cap. 1. Concepte fundamentale ale modelării macroeconomice. Principiile modelării macroeconomice.

Cap. 2. Fluctuatiile agregatelor macroeconomice

Cap.3. Mecanismul pietei: modelul IS – LM

Cap. 4. Sectorul extern. Ajustari intr-o economie deschisa

Cap. 5. Politici macroeconomice fiscale, bugetare, monetare si mixte

Cap. 6. Analiza macroeconomică a inflatiei si somajului

Cap. 7. Fluctuatiile ciclice ale economiei

Cap. 8. Cresterea economica

Continutul disciplinei:

Page 4: Cap1-Macro Csie An2 Popescu2

CAPITOLUL 1.CONCEPTE FUNDAMENTALE

ALE MODELĂRII MACROECONOMICE

Lector univ. dr. Madalina PopescuAcademia de Studii Economice – Bucuresti

- suport curs CSIE an 2 -

2014

Page 5: Cap1-Macro Csie An2 Popescu2

1.1.Structura mecanismului macroeconomic

În fiecare zi auzim în ziare si la televizor rapoarte privind evolutia ratei dobânzii, a somajului si a câstigului. Adesea se ridică întrebări referitoare la posibilitatea intrării în recesiune sau la sansele de diminuare a deficitului bugetar, a inflatiei precum si a taxelor si impozitelor. În cazul aprecierii sau deprecierii leului în raport cu euro se discută problema deficitului comercial si a ratei de crestere economică.

Pentru a putea răspunde la aceste întrebări, trebuie mai întâi întelese aceste concepte economice si mai apoi cunoscute datele de natură cantitativă ale indicatorilor macroeconomici ai unei economii. Formularea de predictii privind evolutia agregatelor macroeconomice necesită mai întâi o etapă de modelare macroeconomică si apoi o analiză de scenarii si simulări numerice care să permită prognoza unui fenomen economic.

Page 6: Cap1-Macro Csie An2 Popescu2

1.1.Structura mecanismului macroeconomic

Microeconomia: -stiinta care studiază deciziile individuale ale agentii economici (consumatori si producători)

Macroeconomia: -stiinta care studiază economia natională în conexiune cu economia mondială, mecanismele de formare si de evaluare a evolutiei agregatelor macroeconomice:

productie totală (PIB, PNB, PIN, PNN, VN),utilizarea productiei (Consum, Investitii), utilizarea factorilor de productie a agregatelor monetare, valutare si financiare, precum si identificarea si cuantificarea efectelor politicilor guvernamentale (G si taxe directe si indirecte) si monetare (emisiunea de bani si de bonduri).

Page 7: Cap1-Macro Csie An2 Popescu2

1.1.Structura mecanismului macroeconomic

ELEMENTE SI CONEXIUNI

Decidentii: Gospodării Firmele Administratia publică (guvern, autoritate publică)Sectorul extern  Factorii de productie si preturile lor

Piete: - piata factorilor, piata bunurilor si serviciilor, piata monetara

Coordonarea deciziilor: economie de piată, economie de comandă economie mixtă

Page 8: Cap1-Macro Csie An2 Popescu2

1.1.Structura mecanismului macroeconomic

DB = G – T.A. + TR +SvDB = G – T.A. + TR +Sv

Page 9: Cap1-Macro Csie An2 Popescu2

1.1.Structura mecanismului macroeconomic

ELEMENTE SI CONEXIUNI

Politica economică – actiune a administratiei publice cu scopul de a imbunatati

performantele economieiObiective ale politicilor economice: Eficientă: productie, consum si schimb Echitate Crestere economică Stabilitate

Instrumentele analizei macroeconomice Teoria economică pozitivă oferă metode si instrumente prin

care se analizează modul în care a evoluat economia în trecut si se previzionează cum va evolua aceasta în viitor.

Teoria economică normativă oferă judecăti de valoare asupra fenomenelor si proceselor economice.

Page 10: Cap1-Macro Csie An2 Popescu2

1.2. Instrumentele analizei macroeconomice

Prin notiunea de model vom întelege un mod de reprezentare a realitătii prin care se efectuează o serie de ipoteze simplificatoare despre fenomenele si procesele reale studiate si prin care se descrie modul în care se întelege fenomenul sau procesul respectiv.

Modele economice: caracteristici

Consistentă logică: relatiile între elementele modelului (variabile, parametrii) să nu fie

contradictoriiValiditate: reflectă adecvarea modelului la realitatea

observatăSimplitate: modelul să fie realizat cât mai simplu

Page 11: Cap1-Macro Csie An2 Popescu2

1.2. Instrumentele analizei macroeconomice

Analiza economica presupune urmatoarele etape: Observarea fenomenului Culegerea datelor

Identificarea surselor de date: ”primare” – agentii economici (firme sau gospodarii) sau cele ale organizatiilor specializate

Stabilirea dimensiunii seriei de timp

Prelucrarea datelor Valori nominale/reale Indici: indicatori absoluti: indicatori relativi: Missing values Stationarizare (serii de timp) Organizarea datelor (tabel, grafic) Elaborarea modelului Testarea si validarea modelului Elaborarea prognozelor economice

Page 12: Cap1-Macro Csie An2 Popescu2

1.2. Instrumentele analizei macroeconomice

Exemple de analize economice:

Simularea evoluției populației ocupate pe sectoare economice si pe grupe majore de ocupații

Simularea evoluției populației ocupate la nivelul industriei Romaniei

Scenarii privind evolutia populatiei tinere ocupate in Romania

PROIECŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI MACROECONOMICI (Comisia Nationala de Prognoza)

Page 13: Cap1-Macro Csie An2 Popescu2

Agregate macroeconomice

PIB = reprezintă valoarea tuturor bunurilor si serviciilor economice finale produse în tara intr-o perioada data.

PNB = masoara venitul total obtinut de cetatenii unei tari, indiferent de tara in care ei isi aloca factorii de productie.

PNB= PIB + VNSPIN = PIB - Amz

PNN = PNB - Amz PNN nu include deprecierea sau uzura stocului existent de capital.

Investitiile brute = suma cheltuita pentru cresterea stocului de capital si a inlocuirii capitalului depreciat.

Investitiile nete = sunt date doar de cresterea stocului de capitalVN = PNNpp – Tind + Sv = PNNpf

VN aproximează veniturile factorilor de producţie la nivelul unei ţări (salarii, rente, dobânzi nete, profituri) obţinute de agenţii economici naţionali.

V.A.B.=cresterea valorii bunurilor ca urmare a procesului de productie.VAB= Productia de B&S – Consum intermediar

Page 14: Cap1-Macro Csie An2 Popescu2

Legatura dintre PIB, PNB si VN

VNS VNS Amortizare Amortizare Amortizare

NX Tind- Sv Tind- Sv

VNS

Profituri

G Salarii

DobanziRente

Ven. Proprietarilor

PNNppPNBpp

C

I

PIBppVN=PNNpf

Page 15: Cap1-Macro Csie An2 Popescu2

Metode de calcul ale PIB-ului

Metoda productiei (Valorilor Adaugate) Evalueaza productia agregata de bunuri si servicii pentru consum final

a firmelor din tara intr-un an

PIBpp = ΣV.A.B. + Impozite pe produs +Taxe Vamale - Sv

Metoda cheltuielilor Calculeaza volumul total al cheltuielilor efectuate de gospodarii si

firme in cadrul unui an

PIBpp = C + G + I + NX = C + G+ FBCF + ΔS + NX

Metoda veniturilor Calculeaza totalul veniturilor incasate de populatie si de firmele din

tara intr-un an

PINpf = Salarii + Profit Net firme + Dob.nete+ Rente + Ven. Prop.

PINpp= PINpf + Taxe indirecte – Sv PIBpp= PINpp + Amortizare

Page 16: Cap1-Macro Csie An2 Popescu2

1.3. Fluxul circular al veniturilor si cheltuielilor

Abordarea sistemică: economia natională este un sistem dinamic complex, alcătuit din mai multe subsisteme care interactionează între ele si cu mediul economic (economia mondială). Pentru fiecare subsistem se specifică comportamentul si se cuantifică dinamica pe termen scurt si lung.

Cazul economiei inchise

Page 17: Cap1-Macro Csie An2 Popescu2

1.3. Fluxul circular al veniturilor si cheltuielilor

Cazul economiei deschise


Recommended