+ All Categories
Home > Documents > Sist de Directie

Sist de Directie

Date post: 15-Oct-2015
Category:
Upload: dobrita-ionel
View: 123 times
Download: 7 times
Share this document with a friend

of 22

Transcript
 • 5/25/2018 Sist de Directie

  1/22

  Liceul Tehnologic ,,Sf. Mucenic Sava Berca

  PROIECT

  Calificarea: Mecanic auto

  Indrumator ElevProf. ing. !o"rita Simona Preda #. $urel%Bogdan

  &'()

  1

  www

 • 5/25/2018 Sist de Directie

  2/22

  Tema proiect: Sisteme de directie

  2

 • 5/25/2018 Sist de Directie

  3/22

  Cu*rin+

  Cap I. Destinatia si conditiile impuse .61.1. Sistemul de directie

  1.2. Tipuri constructive de sisteme de directie

  1.3. Materiale utilizate la constructia sistemului1.. Intretinerea sistemului de directie

  1.!. Defectele in e"ploatare de sisteme de directie

  1.6. #epartizarea sistemului de directie.2$

  3

 • 5/25/2018 Sist de Directie

  4/22

  Argument

  $utoturi+mul e+te un vehicul rutier +u+*endat ela+tic *e roti,care +e de*la+eaa*rin mi-loace de *ro*ul+ie *ro*rii.!ea+emenea autoturi+mul e+te un automo"il

  de+tinat *entru tran+*ortul acel mult o*t *er+oane.$utoturi+mele *ot fi cla+ificate du*a ti*ul caro+eriei +i du*a cilindree.

  Princi*alele *arti com*onente ale automo"ilului +unt con+tituite din gru*e deorgane de ma+ini +i mecani+me a+am"late du*a rolul +i functiile *e care leinde*line+c.$ce+tea +untmotorul,+a+iul +i caro+eria. Si+temul de directie+erve+te la diri-area automo"ilului *e traiectoria dorita .

  Schim"area directiei de mer+ +e o"tine *rin +chim"area *lanului "racarearotilor de directie in ra*ort cu *lanul longitudinal al automo"ilului.Si+temul dedirectie are un rol hotarator a+u*ra +igurantei circulatiei,mai ale+ in conditiile

  cre+terii continue a *arcului de automo"ile +i a viteei lor de de*la+are.

  Ma-oritatea automo"ilelor au rotile din fata de directie. Pentru a +chim"adirectia automo"ilului ,conducatorul va actiona a+u*ra volanului.!e la volanmi+carea +e tran+mite *rin intermediul a/ului volanului,la melcul ,careangreneaa cu +ectorul dintat.Pe a/ul +ectorului dintat +e afla levierul de directiecomanda 0,care e+te in legatura cu "ara longitudinala de directie. In +co*ula+igurarii unei "une tinute de drum a automo"ilului, rotile de directie +e+ta"ilieaaPrin +ta"iliarea rotilor de directie +e intelege ca*acitatea lor de a%+i mentinedirectia la mer+ul in linie drea*ta +i de a reveni in acea+ta *oitie du*a ce au fo+t

  "racate +au deviate +u" influenta unor forte *ertur"atoare. !intre ma+urilecon+tructive care dau na+tere la momentul de +ta"iliare,rolul cel mai im*ortant ilau unghiurile de a+eare a rotilor +i *ivotilor.

  La *ivotii fuetelor +e deo+e"e+c doua unghiuri unghiul de inclinarelongitudinala. Rotile de directie, ca +i *ivotii, *reinta tot doua unghiuri unghiulde cadere +au de caro+a- +i unghiul de convergenta. !e+tinatia +i+temului de directie. Si+temul de directie +erve+te la modificareadirectiei de de*la+are a autormo"ilului . +chim"area directiei de mer+ +e o"tine*rin +chim"area *lanului "racarea0 rotilor de directie 1n ra*ort cu *lanullongitudinal al autovehicului.

  Conditiile im*u+e +i+temului de directie +unt % +a *ermita +ta"iliarea mi+carii rectilinii rotile de directie , du*a ce vira-ul +%aefectuat, +a ai"a tendinta de a reveni 1n *oitia mer+ului 1n linie drea*ta %+a *ermita +ta"iliarea mi+carii rectilinii rotile de directie , du*a ce vira-ul +%aefectuat, +a ai"a tendinta de a reveni 1n *oitia mer+ului 1n linie drea*ta % efortul nece+ar *entru manevrarea directiei +a fie c2t mai redu+ 3% randamentul +a fie c2t mai ridicat 3

 • 5/25/2018 Sist de Directie

  5/22

  % +ocurile *rovenite din regularitatile caii +a nu fie tran+mi+e la volan 3% +a *ermita reglarea +i 1ntretinerea u+oare 3% +a nu *reinte uuri e/ce+ive care *ot duce la -ocuri mari +i *rin acea+ta lamic+orarea conducerii 3% +a ai"a o con+tructie +im*la +i +a *reinte o dura"ilitate c2t mai mare 3

  4ira-ul automo"ilului e+te corect , adica rotile ruleaa fara alunecare , c2nd toatede+criu cercuri concentrice 1n centrul de vira- O. $ce+t centru tre"uie +a +ega+ea+ca la inter+ectia dintre *relungirea a/ei , rotile de directie nu +unt *aralelci 1nclinate "racate0 cu unghiuri diferite . $+tfel unghiul de "racare al rotiiinterioare e+te mai mare dec2t unghiul de "racare al rotii e/terioare .

  !

 • 5/25/2018 Sist de Directie

  6/22

  Cap.1 D%STI&'TI' SI C(&DITII)% IM*+S% 1.1.SIST%M+)+I D% DI#%CTI%

  In +co*ul a+igurarii unei "une tinute de drum a automo"ilului, rotile de directie+e +ta"ilieaa.*rin +ta"iliarea rotilor de directie +e intelege ca*acitatea lor de a%

  +i mentine directia la mer+ul in linie drea*ta +i de a reveni in acea+ta *oitie du*ace au fo+t "racate +au deviate +u" influenta unor forte *ertur"atoare. !intrema+urile con+tructive care dau na+tere la momentul de +ta"iliare,rolul cel maiim*ortant il au unghiurile de a+eare a rotilor +i *ivotilor.

  La *ivotii fuetelor +e deo+e"e+c doua unghiuri unghiul de inclinarelongitudinala. Rotile de directie, ca +i *ivotii, *reinta tot doua unghiuri unghiulde cadere +au de caro+a- +i unghiul de convergenta. Unghiul de inclinare longitudinala a pivotului(sau unghiul de fuga)re*reinta inclinarea longitudinala a *ivotului +i +e o"tine *rin inclinarea *ivotuluiin a+a fel incat *relungirea a/ei lui +a intalnea+ca calea intr%un *unct $, +ituat

  inaintea *unctului B de contact al rotii cu +olul. 5nghiul de inclinare longitudinalaa *ivotului face ca,du*a "racare, rotile de directie +a ai"a tendinta de revenire la*oitia de mer+ in linie drea*ta datorita momentului +ta"iliator care ia na+tere. Intim*ul vira-ului autovehiculului, forta centrifuga 6c, a*licata in centrul de greutate,*rovoaca a*aritia intre roti +i cale a reactiunilor 7( +i 7&, care +e con+idera caactioneaa in centrul +u*rafetei de contact a *neului. Unghiul de inclinare transversala ( laterala) a pivotuluida na+tere la unmoment +ta"iliator care actioneaa a+u*ra rotilor "racate. !atorita unghiului deinclinare tran+ver+ala, la "racare rotile tind +a +e de*la+ee in -o+ in caul unei"racari cu (8' grade ,acea+ta de*la+are ar avea valoarea egala cu h 0,dardeoarece ace+t lucru nu e+te *o+i"il, intrucat roata +e +*ri-ina *e drum, reulta o

  ridicare a *ivotului, re+*ectiv a *untii din fata +i a cadrului caro+eriei0. Su"actiunea greutatii *reluate de *untea din fata rotile tind +a revina la *oitiacore+*unatoare mer+ului in linie drea*ta, care core+*unde energiei *otentialeminime.5nghiul de inclinare tran+ver+ala a *ivotului conduce la mic+orarea di+tantei

  intre *unctual de contact al rotii cu +olul +i *unctul de inter+ectie al a/ei *ivotuluicu +u*rafata de rulare di+tanta denumita de*orl0. $cea+ta conduce la reducereaefortului nece+ar manevrarii volanului deoarece momentul rei+tentei la rulare,fata de a/a *ivotului +e reduce. 5nghiul de inclinare tran+ver+ala a *ivotului, laautomo"ilele actuale are valori de )%(' grade.Unghiul de cadere sau de carosajre*reinta inclinarea rotii fata de *lanul

  vertical. $ce+t unghi contri"uie la +ta"iliarea directiei, im*iedicand tendintarotilor de a o+cila datorita -ocului rulmentilor. Prin inclinarea rotii cuunghiul,greutatea ce revine a+u*ra ei +e de+com*une in com*onentele 9r +i :.6orta : im*inge tot tim*ul rulmentii catre centru, facand +a di+*ara -ocul lor +ireducand +olicitarile *iulitei fuetei. !e a+emenea unghiul va mic+ora "ratul m m; m 0. 4aloarea unghiului de cadere e+te cu*rin+a intre '%( grade.Unghiul de convergenta sau de inchidere a rotilor din fata e+te unghiul deinclinare in *lan oriontal a rotii. In *ractica, convergenta rotilor e+te e/*rimata

  6

 • 5/25/2018 Sist de Directie

  7/22

  *rin diferenta C&? de inginerul $urel Pre+u. $utoturi+mul fara diferential +i cu motor in +*ate afo+t "revetat in mai multe tari. In anul (>=? ince*e la Bra+ov fa"ricareaautocamionului SR%('(,cu o +arcina utila de ) tone,echi*at cu un motor cu

  a*rindere *rin +canteie in *atru tim*i cu +a+e cilindri verticali in linie.In SocietateaComerciala ROC$R S$ din Bucure+ti +e *roduc autoutilitare +i auto"uede+tinate tran+*ortului de+tinate tran+*ortuli ur"an +i interur"an.Ince*and din(>>@ intre*rindera !$EAOO $5TOMOBILE din Craiova +e fa"rica autoturi+mulCielo,cu o linie moderna +i un con+um redu+ de com"u+ti"il,echi*at cu un motorcu *atru cilindri in linie. Caro+eria re*reinta +u*ra+tructura automo"ilului in care+e amena-eaa +*atiul util *entru tran+*ortul *er+oanelor,marfurilor.Caro+eriacu*rinde ma+ca radiatorului,ca*ota motorului,tor*edoul,ca"ina +i *latforma laautocamionane0,cor*ul caro+eriei la auto"ue +i laautoturi+me0,ari*ile,+carile,u+ile +i +caunele din interior.

  Ti*uri de motoare utiliate(. Motoare cu ardere *rin +canteie electrica M$S0,la care ame+tecul decom"u+ti"il cuaer realizat in e"teriorul cilindrului si comprimat in cilindru se aprinde dela o scanteie electrica.

  2. Motoarele cu aprindere prin compresie ,M'C- sau motoarele cu autoaprinderece

  aspira numai aercare este apoi comprimat puternic.Com/usti/ilul se introduce in

  cilindrufiind in0ectat la sfarsitul cursei de comprimare.

 • 5/25/2018 Sist de Directie

  8/22

  Sistemul de directie serveste la modificarea directiei de deplasare a autormo/ilulu.

  Scim/area directiei de mers se o/tine prin scim/area planului , /racarea- rotilor dedirectie in raport cu planul lonitudinal al autoveicului .

  Conditiile impuse sistemului de directie sunt 4

  5sa permita sta/ilizarea miscarii rectilinii ,rotile de directie dupa ce vira0ul s5a efectuat 5

  sa ai/a tendinta de a reveni in pozitia mersului in linie dreaptaefortul necesar pentru manevrarea directiei sa fie cat mai redus

  randamentul sa fie cat mai ridicat

  socurile provenite din reularitatile caii sa nu fie transmise la volan 5sa permita relarea si intretinerea usoara

  1.2 TI*+#I C(&ST#+CTI7% D% SIST%M% D% DI#%CTI%

  *artile componente si clasificarea sistemelor de directie. *entru a

  scim/a directia automo/ilului conducatorul actioneaza asupra volanului l ,fi.2-

  care transmite miscarea prin intermediului a"ului 2 la melcul 3 se anreneaza cu

  sectorul dintat . *e a"ul sectorului dintat se afla levierul de directie ,comanda-!

  Care este in leatura cu /ara lonitudinala de directie ,comanda- 6 . *rin

  #otireasectorului dintat deci si a levierului de directie /ara loitudinala de directie

  va a vea o miscare a"iala care depinde de sensul de rotatie a sectorului dintat.

  8i. 2. *artile componente ale sistemului de directie.

  *rin deplasarea a"iala a /arei lonitudinale de directie /ratul fuzetei 1 l va

  roti fuzeta 9 in 0urul pivotului 1$ si o data cu ea si roata din

  Stana.)eatura care e"ista intre fuzeta 9 si fuzeta 13 prin

  intermediul levierelor : si 1 si /ara transversala de directie va

  produce rotirea 13.

  *atrulaterul format din puntea propriu ; zisa 12levierele fuzetelor : si1 si /ara

  transversala de directie se numeste trapezul directiei.

  7olanul de directie este realizat in eneral din material plastic cu armatura

  metalica avand forma circulara cu 153 spite. '"ul volanului este format dintr5o

 • 5/25/2018 Sist de Directie

  9/22

  coloanei telescopice compusa din doua tu/uri care devin telescopice la o anumita forta

  a"iala.

  )a unele automo/ile pozitia volanului poate fi relata , prin deplasarea in directie a"ialasi inclinare cu un anumit uni-.

  %lementele componente ale sistemului de directie se impart in doua rupe in functie de

  destinatia lor si anume 45 mecanismul de actionare sau comanda a directiei ce serveste la transmiterea miscarii de

  la volan la levierul de directie

  5 transmisia directiei cu a0utorul careia miscarea este transmisa de la levierul de directiela fuzetele rotilor.

  Sistemele de directie se clasifica dupa mai multe criterii si anume 4 locul de dispunere a

  mecanismului de actionare tipul mecanismului de actionar particularitatile transmisiei

  locul unde sunt plasate rotile de directie.Dupa locul de dispunere a mecanismului de actionare a directiei

  se deose/escsisteme de directie pe dreapta si sisteme de directie pestana.

  Dupa tipul mecanismului de actionare sistemele de directie se clasifica in functie de 4

  raportul de transmitere care poate fi constant sau varia/il tipul anrena0ului intalnindu5se mecanismele cu melc cu suru/ cu manivela si cu roti

  dintate tipul comenzii care poate fi 4 mecanica mecanica cu servomecanism ,idraulic

  pneumatic sau electric- si idraulica

  Dupa particularitatile transmisiei directieiclasificarea se face in functie de 4pozitia trapezului de pozitie in raport cu puntea din fata care poate fi anterior sau

  posterior

  constructia trapezului de directie care poate fi cu /ara transversala de directie la puntea

  din fata la puntea din spate sau la am/ele punti.

  Mecanismul de actionare a directiei. Conditiile impuse sistemului dedirectie sunt satisfacute in mare masura de constructiamecanismuluideactionare care tre/uie sa indeplineasca urmatoarele conditii4

  5 sa fie reversi/il pentrua permite revenirea rotilor de directia in

  pozitia corespunzatoare mersului in linie dreapta dupa incetarea efortului aplicatvolanului4

  5 sa ai/a un randament ridicat ; pierderile prin frecare in mecanismul de directie sa fie cat

  mai mici ; in scopul usurarii conducerii.%ste indicat sa ai/a un randament mai mare la

  transmitere a miscarii de la volan la levierul de directie si un randament mai redus de lalevier la volan pentru ca socurile provocate rotilor de nereularitatile caii sa fie a/sor/ite

  in mare masura in mecanism si sa se transmita cat mai atenuate la volan

  9

 • 5/25/2018 Sist de Directie

  10/22

  5 sa asiure caracterul si valorile necesare ale raportului de transmitere

  8i. 3. Mecanismul de actionare a directiei

  5utilizat la autoturismul '#(

  care sunt montate e"centric se face prin suru/ul de relare 1:,prote0at de piulita8i. . Sistemul de directie de la automo/ilele #oman.

  Mecanismul de la autocamioanele #oman se compune din caseta de directie propriu5zisa

  , fi.- caseta 13 cu anrena0ul in uni si trompa 1 in

  interiorul careia se afla a"ul de transmisie dintre anrena0ul de directie.Caseta de

  directie propriu ; zisa are anrena0ul format dintr5un melc lo/oidal si o

  #ola tripla. Melcul lo/oidal : ,fi.9.a- este montat in caseta pedoi rulmenti cu rolele si 9. *rin capacul trece teava

  ! pentru mentinerea nivelului uleiului din caseta. Intre capac si

  Caseta se monteaza arnitura 6 care servestela relarea 0ocului a"ialalmelcului lo/oidal. In anrenare cu melcul lo/oidal se afla rola 13 montata pe

  /oltul 19 intre /ratele furcii2$ prin intermediul a doi rulmenti cu ace. '"ul 12

  face

  Corp comun cu furca si este fi"at la uncapat

  in capacul 16 pe rulmentul cu ace

  1! iar la celalalt capat in caseta pe /ucsele 2 si 3. In zona cu caneluri a a"ului

  12 se monteaza levierul de directie fi"at cu piulita 1. =ocul intre melc si rola se releazacu a0utorul suru/ului de rela0 1 montat in capacul 16.

  In fi. !./. este reprezentata o sectiune prin aceasta caseta.

  1$

 • 5/25/2018 Sist de Directie

  11/22

  8i.!.Mecanismul de actionare cu melc lo/oidalsi rola de la autocamioanele roman.

  Mecanismul de actionare cu pinion si cremaliera. 'cest tip de mecanism

  ,fi.6- se utilizeaza destul de des la autoturismele cu suspensie independenta a

  rotilor si /ara transversala de directie.Infelul acesta

  numarularticulatiilor transmisiei directiei sereduce la patrufata dealte solutii care necesita cel putin sasearticulatii.

  8i.6. Mecanismul de actionare a

  directiei cu pinion si cremaliera

  *inionulcu dinti inclinati: al a"ului volanului! este montat pe doi rulmenti radiali a"iali al caror 0ocse releaza cu

  arniturimontate su/ capacul inferior al caseteidedirectie . Cremaliera9

  11

 • 5/25/2018 Sist de Directie

  12/22

  este realizata pe o /ara de sectiune circulara care este introdusa in teava de otel 6.

  'nrenarea corecta intre pinion si cremaliera este asiurata de dispozitivul 3. =ocul

  anrena0ului se sta/ileste cu a0utorul arniturilor 2. In orificiul din centrul suportului semonteaza plun0erul de /ronz care este apasat de arcul 1$ pe cremaliera. %fortul produs

  de plun0er nu tre/uie sa depaseasca o

  anumitavaloare pentru a nu provoca riparea realizand numaifrecareanecesara a mecanismului. Capetele cremalierei se asam/leaza cu /arele

  oscilante prin articulatiisferice.*atrunderea murdariei laanrena0este impiedicata de /urduful de

  cauciuc 1.#aportul de transmitere este constant.

  'cest tip de mecanism se intalneste la autoturismul Dacia 131$ si ()CIT.Mecanismul de actionarecu suru/ piulita sisector dintat,cu /ile

  recirculante-.'"u

  lvolanului! ,fi. -esteprevazutala parteainferioaracu o

  portiune filetata l care se spri0ina in caseta de directie 9 prin intermediul a doi

  rulmenti cu roleconice .*iulita 3si partea filetata a a"ului volanului

  sunt prevazutecu un filet special cuprofil semicircular. *rinsuprapunerea canalelor piulitei si ale suru/ului se formeaza un canal elicoidal care

  impreuna cu tu/ul de ida0 2 se umple cu /ile asiurandu5se astfel circulatianeintrerupta a acestora. *iulita are taiat la e"terior o cremaliera 6 care anreneaza cu

  sectorul dintat solidar cu a"ul : al levierului de directie.8i.. Mecanismul de actionare a directiei

  Cu suru/piulita si sector dintat.

  =ocul a"ial al volanului se releaza cu piulita 1$ iar 0ocul dintre piulita si sector,montatee"centric- prin deplasarea sectorului dintat ,impreuna cu a"ul : in raport cu cremaliera

  piulitei-.=ocul dintre suru/ si piulita nu se releaza.

  'cest mecanism datorita e"istentei frecarii cu rosoolire *rin

  intermediul /ilelorpermite o/tinerea unui randament ridicat.>reutateaSi

  dimensiunilede a/arit sunt destul de reduse.'cest mecanism se utilizeaza la unele autocamioane rele.Transmisia directiei. Constructia transmisiei directiei este determinate

  de tipul constructiv al puntii dinfata si de locul

  unde sunt plasate rotile de directie.Transmisia directiei in cazul puntii riide.

  Caracteristic pentru aceasta solutie ,fi.:.- este faptul ca /ara transversala de

  directie 3 este e"ecutata de reula dintr5o sinura /ucata. Trapezul de directie

  12

 • 5/25/2018 Sist de Directie

  13/22

  este format din /ara transversala 3 levierele fuzetelor si partea centrala a

  puntiidin fata este un trapez posterior.

  8i. :. Transmisia directiei in cazul puntii riide.1. levier de directie,comanda- 25 /ara lonidudinala de directie

  35 /ara transversala de directie 5 levierele fuzetelor

  !5 fuzete 65 /ratul fuzetei 5 mecanism de actionareTi0ele si pariile care formeaza transmisia directiei sunt leate

  intre ele prin articularitati sferice care mai au si rolul De a

  elimina 0ocurile datorate uzarii de a se amortiza socurile transmiserotilor

  de

  directie de la cale.

  'rticularitatile sferice se clasifica infunctie deforma

  /ialntuluisi de sistemul de

  relare a 0ocului.

 • 5/25/2018 Sist de Directie

  14/22

  In fiura ,1$.a- este reprezentata transmisia directiei la care mecanismul de actionare 1

  imprima levierului de directie 2 o miscare de rotatie ce se transmite pariei uniulare

  3 care este articulata de /ara transversala de directie compusa din doua parti si !.8i. 1$. Transmisia directiei la automo/ilele cu

  Suspensie independenta a rotilor

  )a solutia din ,fi.1$./-/aratransversalade directie se compune dintr5oparte centrala 1si doua partilaterale leate la /ratele fuzetelor ! .

  Transmisia directiei mai cuprinde levierul de directie 2 ,elementul conducator - care

  primeste miscarea de la caseta 3 si paria pendulara 6. Solutia esteutilizata la automo/ilele'#(.

 • 5/25/2018 Sist de Directie

  15/22

  6ig .11.'sam/lul servodirectiei automo/ilelor #(M'&4volan 25 a" volan 35 pompa de inalta presiune5 conducta de leatura25dintre pompa si rezervor ! ; conducta de leatura dintre pompa si caseta de directie

  65 carcasa anrena0 in uni 5 supapa de retur :5 trompa 95 mecanism supape

  servodirectie

  1$5 caseta de directie propriu5zisa 115 levier de directie 12 ; conducta de retur pentru

  ulei

  135 rezervor de ulei.Caseta de directie propriu5zisa ,fi.12- este compusa din carcasa prevazuta in interior cu

  un cilindru in care se deplaseaza pistonul 2ce transforma miscarea de rotatie a a"ului

  volanului intr5o miscare de translatie si o transmite sectorului dintat 29 pe al carui act

  este montat levierul de directie.8i.12.Caseta de directie propriu5zisa si mecanismul

  supapelor de la servodirectia automo/ilelor #(M'&

  1.carcasa caseta25piston 35 piulita de directie 5canal de recirculare /ile!5arnitura de etansare 65arnitura pentru indepartarea uleiului

  5suri/ conducator :5 capac interiro 95 cilindru supape sertaras 1$5 supapa

  rulment cu ace 125 inel inetrior al rulmentului 1 135 inel e"terior al rulmentului 115manseta de o/turare 1!5 a" de antrenare 165 carcasa mecanism supape15 rulment

  cu /ile 1:5 arnitura de etansare inelara 195/ara de torsiune 2$5 supapa tip piston

  215 /loc portsupape 225 arnitura de etansare 235 sai/a de protectie 25 rulemnt a"ial

  cu ace 2!5 arnitura inelara 265 piulita inelara 25 /ile 2:5 /olt de antrenare295 sector dintat

  *entru aceasta pistonul este prevazut la partea e"terioara cu o dantura prin care

  anreneaza cu sectorul dintat 29 iar la partea interioara cu un locas cilindric in care intrasuru/ul conductor . In interiorul pistonului se aseste si piulita de directie

  3 montata cu a0utorul piulitei inelare 26. Transformarea miscarii de rotatie a suru/ului in

  miscare a"iala a pistonului se face cu a0utorul /ilelor 2 si al piulitei 3. In carcasa16montata pe caseta de directie se aseste mecanismul supapelor servodirectiei etansat

  prin capacul interior : si arniturile de etansare 22 si 2!. 'cest mecanism este compus

  din /locul portsupape 21 supapele 2$ a"ul de antrenare 1! si /ara de torsiune 19.

 • 5/25/2018 Sist de Directie

  16/22

  Supapele 2$ sunt de tip piston ; sertaras cea de sus permitind trimiterea uleiului in

  spatiul dintre caseta de directie si partea din dreapta pistonului iar cea de 0os trimiterea

  uleiului in spatiul dintre caseta de directie si partea din stana a pistonului 2.'"ul de antrenare 1! este prevazut cu doua cepuri ce intra in orificiile radiale de la

  mi0locul supapelor ; sertarasin scopul actionarii lor.

 • 5/25/2018 Sist de Directie

  17/22

  1.3 M'T%#I')% +TI)I?'T% )' C(&ST#+CTI' SIST%M+)+I D% DI#%CTI%

  'r/orele levierului de comanda a directiei precum si levierul de comanda se e"ecuta dinoteluri aliate cu Cr si &i sau ()C.

  )evierele si /arele mecanismului de directie sunt e"ecutate din ()C.

  Melcul lo/oidal este e"ecutat din otel special aliat cu Cr si &icare se cianureaza sau secementeaza.

  #ola se e"ecuta tot din otel aliat cu Cr si &i si se cementeaza iar ar/orele volanului din

  ()C !.

  1. I&T#%TI&%#%' SIST%M+)+I D% DI#%CTI%

  Intretinerea sistemului de directie consta in 4 masurarea 0ucului volanuluiverificarea

  0ocului din articulatiirelarea mecanismului de actionareverificarea si relarea

  uniurilor de pozitie ale rotilor de directie si pivotilor ,eometria directiei-strinereasuru/urilor de fi"are a casetei de directiestrinerea articulatiilor sferice si unerea

  conform scemei de unere.7erificarea 0ocului la volan se face in modul urmator4

  se aduce automo/ilul pentru pozitia de mers in linie dreapta

  se roteste volanul spre dreapta si apoi spre stina pina la pozitiile ma"ime in care acestease manevreaza usor fara sa roteasca rotile.

  =ocul la volan nu tre/uie sa depaseasca 1! rade deoarece in aceasta situatie

  manevrarea directiei devine nesiura.

  Cauzele 0ocului mare la volan pot fi uzura articulatiilor mecanismului de directie sau apieselor mecanismului de comanda.

  #elarea mecanismului de actionare a directiei. Modul de relare al mecanismului deactionare a directiei difera in functie de tipul constructiv al acestuia. In toate cazurile insaoperatia de relare se va e"ecuta numai dupa inlaturarea 0ocurilor din articulatiile

  mecanismului.

  #elarea mecanismelor de actionare cu melc lo/oidal si rola comporta

  relarea 0ocului a"ial al volanului,melcului- si a 0ocului din anrena0. Inainte de

  relare se decupleaza levierul de directie de /ara de directie.

  #elarea 0ocului a"ial al melcului se face prin demontareacapacului 1$,v.fi.!-

  din fata arniturilor 2 si scoaterea a una sau doua arnituri dupa care capacul

  se monteaza la loc.#elarea 0ocului anrena0ului rolei cu suru/ ;

  melc se efectueaza cu a0utorul suru/ului 1: prin deplasarea a"iala a rolei 6 cu

  a"ul reducand 0ocul dintre melc si rola care sunt montate e"centric.Duparelare se verifica 0ocul la volan.

  Controlul eometriei rotilor de directie . 'paratele de masurat si control al

  eometriei rotilor de directie potfi mecanice Sau optice

  1

 • 5/25/2018 Sist de Directie

  18/22

  . 'paratele mecanice sunt relativ simplesi mai ieftine decatcele

  optice avand insa o precizie mai redusa.

  8iecare aparat are intocmiteinstructiuni de 8olosire decatre intreprinderea producatoare .

  +niurile de asezare alerotilo

  rsi pivotilor tre/uie sa se incadreze in limitele prevazute in

  cartea tenica a automo/ilului respectiv.

  +nerea sistemului de directie.*iesele mecanismuluide directie care

  necesitauner

  esunt4 caseta de directie articulatiile sferice sipivotii .

  +nerea casetei de directie se face de reula cu ulei de transmisie respectand

  periodicitatea prescrisa de fa/rica. *eriodic se controleaza nivelul si la nevoiese completeaza pierderile cu acelasi tip de ulei. Daca pierderile deulei devin

  prea mari tre/uie depistata si inlaturata cauza care le enereaza pentru a

  evitaavariile.

  In cazul servodirectiei idraulice o data cu inlocuirea uleiului se scim/a si filtrul deulei.

  'rticulatiile sferice si pivotii se un cu unsoare consistenta tip +introdusa su/ presiune prin resoarele cu Care

  sunt prevazute. *eriodicitateade unere variaza

  intre1$$$ 5 2$$$ @m parcursi.

  1.! D%8%CT%)% I& %A*)('T'#% ')% SIST%M+)+I D% DI#%CTI%

  Defectiunile sistemului de directie se pot manifesta su/ forma 4manevrarea volanului necesita un efort mare rotile de directie oscileaza la viteze reduse

  rotile de directie oscileaza la viteze mari

  directia trae intr5o parte directia transmite volanului socurile de la roti

  zomote anormale ale directiei

  5Manevrarea

  volanului necesita un efort mare .

  Defectul sedatoreste

  urmatoarelorcauze

  4

  frecarilormari

  in

  articulatiifrecarilor

  anormale in caseta de directie si la *ivotii fuzetelordeformarii

  a"ului

  volanuluiprecum si unor defectiuni ale pneurilor.

  8recarile mari inarticulatii

  seproduc caurmare

  a unui monta0 sau rela0 incorect

  a resa0ului

  nesatisfacatorsau a patrunderii prefului intre elementele articulatiei.

  Defectiunilese in atelierul de reparatii prin

  1:

 • 5/25/2018 Sist de Directie

  19/22

  remediaza

  demontarea oranelor respective prin curatarea siunerea

  lor.

  8recarile anormale in caseta de directie se produc datorita resa0ului insuficient

  uzarii sau deteriorarii suru/ului melc rulmentiloruzati sau incorectmontati

  0oculuiinsuficient intreelementele casetei sau fi"ariiincorecte a caseteide directie pe cadrul automo/ilului.

  Defectiunile cu e"ceptia rasa0ului insuficient nu se pot remedia decat la atelier.

  8recarile anormale la pivotii fuzetelor se datoreaza resa0ului nesatisfacator0ocului insuficient intre pivoti si rulmenti sau /ucse riparii pivotilor.

  #emediereaconsta in curatarea si resarea pivotilor

  opra/nele deteriorate se scim/a la atelier.

  Defectiunile pneurilor care inreuneaza manevrarea volanului *ot fi4presiune insuficientasau ineala uzura neuniforma de dimensiunidiferite.

  5#otile de directie oscileaza la viteze reduse. (scilatia rotilorde Directie

  la viteze mai mici de 6$ @mB se datoreaza cauzelor 4

  presiunii incorecte in pneuri pneuri de dimensiuni diferite roti neecili/rateoranele sistemului de directie sunt uzate rulmentii rotilor au soc mare osia

  din fata deplasata suspensia defecta , arcuri desfacute sau rupte amortizoare defecte-cadrul deformat eometria rotilor incorect.

  *e parcurs se remediaza defectiunile referitoare la refacerea presiunii in pneuri straneri

  si montari corecte de piese. #estul defectiunilor se remediaza la atelier.

  5 #otile de directie oscileaza la viteze mari .Cauzele sunt similare cu

  celecare produc oscilatii la circulatiacu viteze reduse in plus maiintervin4

  0ocuri insuficiente la franele din fata dezecili/rarea sau deformarea rotilor din spatesuportilor motorului sla/iti sau defecti.

  )a viteze mari oscilatia rotilorde directie este undefect periculos mai ales cand aceste oscilatii intrain rezonanta cuoscilatiile cadrului saucu cele ale altor oraneale sistemuluide directie

  sau suspensie .

  5 Directia trae intr5o parte . Cauzele pot fi 4 pneurile rotilor din fata nu au aceeasipresiune sau nu sunt identice ca marime franele sunt relate incorect cadrul este

  deformat unul din arcurile suspensiei din fata are ociul foii principale rupt.

  *e parcurs se corecteaza presiunea pneurilorsise releaza franele.

  #estul defectiunii se remediaza la atelier.5 Socurile provenite din interactiunea rotilor cu drumul se transmit volanului. 8enomenul

  apare in special la deplasarea pe drumuri cu denivelari datorita 4 presiunii prea mari in

  pneuri dezecili/rarii rotilor amortizoarelor defecte uzarii sau relarii incorecte aoranelor sistemului de directie .

  5 ?omote anormale ale oranelor sistemului de directie. Cauzele ce conduc

  la zomote anormale pot fi 4 0ocuri e"cesive in articulatiile Transmisieidirectieisla/irea volanului si a suportului acestuia sau a Casetei de

  directie deteriorarea rulmentilor sau montarea lor resita frecarii

  anormale datorita resarii nesatisfacatoare.

  *e parcurs se remediaza numai acele defectiuni care nu

  19

 • 5/25/2018 Sist de Directie

  20/22

  necesitademontarea oranelor sistemului de directie.

  1.6 #%*'#'#%' SIST%M+)+I D% DI#%CTI%

  Caseta dedirectie poate prezenta urmatoarele defecte care se inlatura dupa cum urmeaz

  ' 4

  5 fisuri sau rupturi ale flansei deprinderese eliminaprin craituirea fisurilorsau rupturilor pe 'dancimea de m

  M incarcarea cu sudura electrica si polizarea pana la nivelul materialului de /aza .

  5 filetul orificiilor de fi"are acapacelor deterioratse

  #emediaza prin 4

  incarcarea cu sudura electrica polizarea suprafetei frontale *ana la

  nivelul

  materialului de /aza al flanseidupa care se aureste si

  se fileteaza la dimensiunea nominala4 ma0orarea aurilor filetate

  5 aleza0ele pentru rulmentii a"ului melcului uzate se reconditioneaza prin /ucsare dupa

  care urmeaza 4 se strun0este locasul la o cota ma0orata se confectioneaza o /ucsa din

  ()T 6 sau teava se preseaza /ucsa in locas se alezeaza /ucsa la cota nominala si sesanfreneaza

  5 aleza0ul pentru /ucsa ar/orelui levierului uzat sereconditioneaza inlocuirea /ucsei astfel

  4 se lareste locasul se confectioneaza prin roluire o /ucsa cu

  diametrul e"terior ma0orat se preseaza /ucsa in locas dupa care se alezeazala cota nominala.

  5 aurile din urecile pentru fi"are uzate se reconditioneaza prin

  incarcareacu sudura electrica polizarea suprafetelor frontale pana la

  nivelul materialelor de /aza dupa care se aureste la cota nominala.'"ul asam/lat cu melcul poate prezenta urmatoarele defecte care se inlatura dupa cum

  urmeaza4uzura stir/irea si

  e"folierea suprafeteloractive

  ale melcului determina inlocuireamelcului cu

  unulnou

  suprafetele conice ale melcului pentru rulmentiiuzate

  se

  reconditioneaza

  prin4

  rectificarea conurilor cromarea dura , se rectifica conurile

  pentru uniformizarea suprafetei se cromeaza si se rectifica la cota nominala-.#asucirea si inconvoierea a"ului determina inlocuirea lui.

  '"ul levierului de directie asam/lat Cu

  rola poate prezenta urmatoareledefecte care se inlatura dupa cum urmeaza4

  5 stir/irea si e"folierea suprafetei active a rolei determina inlocuirea rolei astfel4 se taie

  stratul de sudura de la capetele a"ului rolei se scoate rola si se inlocuieste4 se sudeaza dinnou a"ul rolei la capete si se a0usteaza prin polizare

  %daca filetul +uru"ului de regla- are mai mult de doua +*ire deteriorate +uru"ul +einlocuie+te 3%fu+ul +curt al a/ului uat +e reconditioneaa *rin rectificare de uniformiare,

  2$

 • 5/25/2018 Sist de Directie

  21/22

  urmata de cromarea dura apoi rectificarea la cota nominala

  5 fusul lun al a"ului uzat se reconditioneaza prin cromare dura si rectificarea la cota

  nominala montarea unei /ucse noi cu diametrul inferior micsorat

  %daca diametrul +u*rafetei active a a/ului rolei +cade +u" o anumita valoare, a/ul+e inlocuie+te 3

  %daca diametrul loca+ului interior al rolei *entru rulmentii cu role5ace depasestelimita admisa rola se inlocuieste5 suprafata lateralaa rolei uzate seremediaza prinrectificarea suprafetelor laterale ale rolei si montarea rolei cu sai/e De

  presiune ma0orate corespunzator.

  )evierul de directie poate prezenta urmatoarele defecte 4 uzarea canelurilor

  uzarea aurii conice si indoirea levierului .)evierul se re/uteaza daca prezintafisuri sau rupturi de oricenatura si

  in orice pozitie deformari uzarea aurii conice peste limitaadmisa deteriorarea a

  peste trei caneluri consecutive.

  Bi"liografie

  (.9h. 6ratila, Mariana 6ratila ,S. Samoila

  $utomo"ile. Cunoa+tere, intretinere +i re*arare. Manual *entru +coli *rofe+ionaleanii I,II,III

  &.Mandiru C.$utomo"ile !acia. !iagno+ticare , intretinere +i re*arare

  Editura !idactica +i Pedagogica Bucure+ti &''?

  ?.$rie+ I +i altiiManual de cultura de +*ecialitate

  Editura $rami+ &'')

  ). Moraru I +i altii

  Manual de cultura de +*ecialitateEditura $rami+ &'')

  =. Sichiarda*ol 9 +i colectivulManual de *regatire *ractica

  21

 • 5/25/2018 Sist de Directie

  22/22

  Editura $rami+ &'')

  @.5tila-e +i tehnologia me+eriei 3 manual +coala *rofe+ionala anul II% II autor M.Poienaru

  22


Recommended