+ All Categories
Home > Documents > Servirea preparatelor si bauturilor

Servirea preparatelor si bauturilor

Date post: 22-Jul-2015
Category:
Upload: mari-min
View: 558 times
Download: 31 times
Share this document with a friend
of 30 /30
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII I INOV Ș ĂRII Proiectul Phare TVET RO 2006/018-147.04.01.02.01.03.01 AUXILIAR CURRICULAR CLASA a XI MODULUL: SERVIREA PREPARATELOR ŞI BǍUTURIOR DOMENIU: INDUSTRIE ALIMENTARǍ NIVEL: 2 CALIFICARE: LUCRĂTOR ÎN AGROTURISM Martie 2009 Acest material a fost elaborat prin finan are Phare în proiectul de ț Dezvoltare institu ională a sistemului de învă ământ profesional i tehnic ț ț ș 1 MECI–CNDIPT / UIP
Transcript
Page 1: Servirea preparatelor si bauturilor

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII I INOVȘ ĂRII

Proiectul Phare TVET RO 2006/018-147.04.01.02.01.03.01

AUXILIAR CURRICULAR

CLASA a XI

MODULUL: SERVIREA PREPARATELOR ŞI BǍUTURIOR

DOMENIU: INDUSTRIE ALIMENTARǍNIVEL: 2CALIFICARE: LUCRĂTOR ÎN AGROTURISM

Martie 2009

Acest material a fost elaborat prin finan are Phare în proiectul deț Dezvoltare institu ională a sistemului de învă ământ profesional i tehnicț ț ș

1

MECI–CNDIPT / UIP

Page 2: Servirea preparatelor si bauturilor

AUTOR : prof. VÎJĂ RAMONA, GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL ALEXANDRIA

Acest material a fost elaborat prin finan are Phare în proiectul deț Dezvoltare institu ională a sistemului de învă ământ profesional i tehnicț ț ș

2

Page 3: Servirea preparatelor si bauturilor

CUPRINS

Introducere............................................................................................................................4Descrierea agentului economic.............................................................................................5Unităţi de competenţă...........................................................................................................6Activitatea nr 1- Fişă documentare.......................................................................................7Activitatea nr 2- Fişă documentare.......................................................................................8Activitatea nr 3- Fişă documentare.......................................................................................9Activitatea nr 4- Fişă documentare.......................................................................................9Activitatea nr 5- Fişă de lucru.............................................................................................10Activitatea nr 6- Fişă de lucru.............................................................................................11Activitatea nr 7- Fişă de lucru.............................................................................................12Activitatea nr 8-Joc de rol..................................................................................................13Activitatea nr 9- Joc de rol .................................................................................................14Activitatea nr 10- Lucru individual.......................................................................................15Activitatea nr 11- Exerciţiu..................................................................................................16Activitatea nr 12- Exerciţiu..................................................................................................17Activitatea nr 13- Fişă de observare.............................................................................. ...18Activitatea nr 14- Aritmograf...............................................................................................19Activitatea nr 15-Miniproiect...............................................................................................20Activitatea nr 16 - Fişă de lucru..........................................................................................21Activitatea nr 17- Exerciţiu..................................................................................................22Activitatea nr 18- Exerciţiu..................................................................................................23Activitatea nr 19- Exerciţiu.................................................................................................24Activitatea nr 20 - Fişă de lucru.........................................................................................26Activitatea nr 21- Studiu de caz..........................................................................................27Jurnal de practică...............................................................................................................28Bibliografie..........................................................................................................................29

Acest material a fost elaborat prin finan are Phare în proiectul deț Dezvoltare institu ională a sistemului de învă ământ profesional i tehnicț ț ș

3

Page 4: Servirea preparatelor si bauturilor

INTRODUCERE

Materialul de învăţare se adresează elevilor, clasei a XI-a an de completare , lucrător în agroturism în vederea pregǎtirii examenul de certificare a competenţelor profesionale pentru nivelul II de calificare, precum şi profesorilor şi maiştrilor instructori implicaţi în pregătirea acestora.Scopul prezentului material de învăţare este dobândirea de abilităţi şi cunoştinţe care să le permită încadrarea la un loc de muncă sau continuarea pregătirii la nivelul III.Acest material a fost elaborat pe baza unităţilor de competenţe şi a competenţelor prevăzute în S.P.P, tinând seama de conţinuturile tematice din programele şcolare.Adaptarea la noile cerinţe ale economiei de piaţă, presupune însuşirea acelor competenţe care să dezvolte în rândul elevilor înaltul profesionalism, iniţiativa, perspicacitatea, abilitatea de a opera eficace într-un cadru economic dinamic şi concurenţial.

Pentru asigurarea premiselor integrării profesionale a absolvenţilor pe piaţa muncii, cât şi pentru formarea profesională continuă, este nevoie de flexibilitate şi adaptare la tipurile de competenţe identificate ca fiind necesare în prezent şi mai ales în viitor pe o piaţă a muncii aflată în continuă schimbare şi adaptare la cerinţele impuse de dezvoltarea economică.

Competenţele tehnice specializate specifice modulului dau posibilitatea elevilor ca la finalul unei secvenţe de pregătire practică realizată cu profesorul de specialitate şi/sau cu maistrul instructor să:

organizeze şi să conducă activităţi în cadrul companiilor din domeniul serviciilor;

dirijeze activitatea echipei;

fundamenteze strategii;

monitorizeze activitatea de servire.

Auxiliarul curricular este un material care cuprinde informaţii ce vin in sprijinul profesorului şi al elevului. El oferă sugestii metodologice pentru activităţile practice Toate activităţile şi exerciţiile propuse elevilor spre rezolvare urmăresc atingerea criteriilor de performantă în condiţiile de aplicabilitate stabilite în Standardele de Pregătire Profesională. Activităţile prezentate în acest ghid pregătesc elevii în vederea evaluării competenţelor din unităţile de competenţă prin probele de evaluare prevăzute în standarde.

. Materialul este un îndrumar pentru activitatea de instruire şi evaluare a elevilor,

fiind posibilă adaptarea permanentă a conţinuturilor.

Acest material a fost elaborat prin finan are Phare în proiectul deț Dezvoltare institu ională a sistemului de învă ământ profesional i tehnicț ț ș

4

ATENŢIE !!!

Conţinutul auxiliarului este doar un model. Îmbunătăţeşte-l !!!

Auxiliarul se adresează elevilor de la nivelul 2 de calificare profesională, care trebuie implicaţi şi în activităţi de luare a deciziilor, de coordonare a activităţii celorlalţi.

Page 5: Servirea preparatelor si bauturilor

DESCRIEREA AGENTULUI ECONOMIC

Stagiul de practică se realizeaza la o unitate agroturistică care dispune de restaurant cu aproximativ 200 locuri şi motel cu 100 locuri cazare. Restaurantul dispune de o utilare corespunzătoare cerinţelor pieţei cuprinzând o sală de servire, bar, cofetărie şi terasă.Stagiul de practică este realizat de practicant în vederea dobândirii competenţelor profesionale, în conformitate cu Standardul de pregătire profesională şi curriculumul aprobate prin Ordin al Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Inovatiei. În timpul derulării stagiului de pregătire practică, tutorele împreună cu cadrul didactic responsabil cu urmărirea derulării stagiului de pregătire practică vor evalua practicantul în permanenţă, pe baza unei Fişe de observaţie/evaluare. Vor fi evaluate atât nivelul de dobândire a competenţelor tehnice, cât şi comportamentul şi modalitatea de integrare a practicantului în activitatea agroturistica. La finalul stagiului de pregătire practică, tutorele împreună cu cadrul didactic responsabil cu urmărirea derulării stagiului de pregătire practică, evaluează nivelul de dobândire a competenţelor de către practicant pe baza fişei de observaţie/evaluare, a unei probe practice. Rezultatul acestei evaluări va sta la baza notării elevului de către cadrul didactic responsabil cu derularea stagiului de pregătire practică.

Acest material a fost elaborat prin finan are Phare în proiectul deț Dezvoltare institu ională a sistemului de învă ământ profesional i tehnicț ț ș

5

Page 6: Servirea preparatelor si bauturilor

UNITĂŢI DE COMPETENŢĂ TEHNICE SPECIALIZATE

15.SERVIREA PREPARATELOR ŞI BĂUTURILOR

COMPETENTE SPECIFICE:15.1-Aranjează şi decorează spaţiile de servire15.2-Serveşte preparatele şi băuturile în gospodaria agroturistică15.3-Debarasează mesele în spaţiile de servire

Acest material a fost elaborat prin finan are Phare în proiectul deț Dezvoltare institu ională a sistemului de învă ământ profesional i tehnicț ț ș

6

Page 7: Servirea preparatelor si bauturilor

Activitatea nr.1

Fişă documentarăMicul dejun.(clik dreapta- open hyperlink)

Aranjarea mesei pentru mic dejunDenumirea obiectului de inventar

1-distanţa de la marginea farfuriei la blatul mesei2,3- farfurii mijlocii întinse(pentru gustare)4-cuţit pentru gustare5-furculiţă pentru gustare6,7-serviciul pentru unt şi gem(dulceata)8-pahar pentru apă9-,10-ceaşcă cu farfurie suport şi linguriţă11-farfurie pentru pậine12-şervet de pânzǎ(şerveţel)13-presǎrǎtoare14-paharul cu ouă fierte moi pe suport cu linguriţă15-muştariere,oliviere,râşniţă pentru piper16-numǎrul mesei

Acest material a fost elaborat prin finan are Phare în proiectul deț Dezvoltare institu ională a sistemului de învă ământ profesional i tehnicț ț ș

7

Page 8: Servirea preparatelor si bauturilor

Activitatea nr 2

Fişă documentară

Aranjarea mesei pentru dejun meniu semicomplet

Acest material a fost elaborat prin finan are Phare în proiectul deț Dezvoltare institu ională a sistemului de învă ământ profesional i tehnicț ț ș

8

Page 9: Servirea preparatelor si bauturilor

Activitatea nr 3

Fişă documentară

Aranjarea mesei pentru dejun meniu complet

Activitatea nr 4

Fişă documentară

Aranjarea mesei pentru dejun meniu simplu.

Acest material a fost elaborat prin finan are Phare în proiectul deț Dezvoltare institu ională a sistemului de învă ământ profesional i tehnicț ț ș

9

Page 10: Servirea preparatelor si bauturilor

Activitatea nr. 5

Fişă de lucruIdentificati obiectele de inventar amplasate gresit in imaginea de mai jos si precizti pozitia lor corecta in cadrul missa-en-place-ului.Realizati practic misse-en-place-ul corect.

Obiectul amplasat gresit Pozitia corecta a obiectului de inventar

Acest material a fost elaborat prin finan are Phare în proiectul deț Dezvoltare institu ională a sistemului de învă ământ profesional i tehnicț ț ș

10

Page 11: Servirea preparatelor si bauturilor

ACTIVITATEA NR.6

FORMAREA DEPRINDERILOR PRIVIND EFECTUAREA CORECTA A MISE-EN-PLACE-ULUI

Rezolvati fisa individuala prezentata mai jos si ordonati corect in coloana alaturata etapele etapele efectuarii mise-en-place-ului, prezentate mai jos:

Fişă de lucru

Etapele mise-en-place-ului Ordinea efectuarii operatiilor specifice realizarii mise-en-place-ului

Fixarea meselor

Aducerea fetelor de masa si asezarea acestora pe mese

Aducerea farfuriilor si asezarea pe mese

Aerisirea salii

Aducerea tacamurilor si asezarea lor pe mese

Aducerea servetelelor sau a servetelor; asezarea acestora pe mese

Asezarea meselor de serviciu(consolelor)

Aducerea altor obiecte de servire si asezarea lor la mese

Aducerea si asezarea paharelor pe mese

Stergerea prafului

Fixarea moltonului mise-en-place-ului

Acest material a fost elaborat prin finan are Phare în proiectul deț Dezvoltare institu ională a sistemului de învă ământ profesional i tehnicț ț ș

11

Page 12: Servirea preparatelor si bauturilor

ACTIVITATEA NR. 7

Identificarea obiectelor de inventar folosite la realizarea diferitelor tipuri de mise-en-place

Fişă de lucru

Intabelul urmator sunt enumerate diferite obiecte de inventar.Marcati cu ,,X” obiectele de inventar folosite la realizarea tipurilor de mise-en-place, la agentul economic.Obiecte de inventar

Mise-en-place de intampinare

Mise-en-place pentru mic dejun

Mise-en-place pentru dejun cu meniu semicomplet

Mise-en-placePentru dejun complet

Farfurie suportCutit obisnuitFarfurii mijlocii intinseFarfurii mari intinseVaza cu florifurculitecutitelinguriteCesti cu farfurioara suportFarfurii mici intinsePahare maripresaratoareFete de masaPahare apa mineralaNumarul meseiservet

Acest material a fost elaborat prin finan are Phare în proiectul deț Dezvoltare institu ională a sistemului de învă ământ profesional i tehnicț ț ș

12

Page 13: Servirea preparatelor si bauturilor

ACTIVITATEA NR. 8

JOC DE ROL

IN CADRUL MESEI PENTRU MIC DEJUN AVETI DE SERVIT URMATORUL MENIU:• Cascaval la capac • Omleta • Cafeacu lapte • Legume • Oua fierte moi • Paine • Unt si gem

Pornind de la acest meniu , completati urmatoarea fisa de observatie si realizati practic activitatile propuse de rezolvarea acestei teme.

FIŞĂ DE OBSERVARE

Denumirea obiectelor de

inventar necesare efectuarii mise-en-

place-ului

Modalitati de transport a

obiectelor de inventar

Numar de obiecte de inventar transportate

odata

Reguli de asezare pe masa

Mod de lucru:

Completati individual fisa de observare(timp de lucru15 min)Organizati-va pe doaua grupe;

• O grupa executa activitatile

Acest material a fost elaborat prin finan are Phare în proiectul deț Dezvoltare institu ională a sistemului de învă ământ profesional i tehnicț ț ș

13

Page 14: Servirea preparatelor si bauturilor

• Cealalta grupa observa, noteaza si evalueaza , conform fisei de observare , folosind o scala de la 1-5 (5-foarte bine, 4-bine;3-satisfacator,2-suficient,1-insuficient)

Se recomanda ca fiecare grupa sa fie impartita subgrupe care sa efectueze in paralel activitatile.

ACTIVITATEA NR. 9

JOC DE ROL

IN CADRUL MESEI PENTRU DEJUN AVETI DE SERVIT URMATORUL MENIU:• gustare • preparat lichid • preparat de baza • clatite • paine • apa minerala • vin rosu• cafea

Pornind de la acest meniu , completati urmatoarea fisa de observatie si realizati practic activitatile propuse de rezolvarea acestei teme.

FIŞǍ DE OBSERVARE

Denumirea obiectelor de

inventar necesare efectuarii mise-en-

place-ului

Modalitati de transport a

obiectelor de inventar

Numar de obiecte de inventar transportate

odata

Reguli de asezare pe masa

Mod de lucru:

Completati individual fisa de observare(timp de lucru15 min)Organizati-va pe doaua grupe;

• O grupa executa activitatile

Acest material a fost elaborat prin finan are Phare în proiectul deț Dezvoltare institu ională a sistemului de învă ământ profesional i tehnicț ț ș

14

Page 15: Servirea preparatelor si bauturilor

• Cealalta grupa observa, noteaza si evalueaza , conform fisei de observare , folosind o scala de la 1-5 (5-foarte bine, 4-bine;3-satisfacator,2-suficient,1-insuficient)

Se recomanda ca fiecare grupa sa fie impartita subgrupe care sa efectueze in paralel activitatile.

ACTIVITATEA NR.10 (Lucru individual)

În coloana A sunt prezentate grupe de preparate iar în coloana B băuturi. Conform criteriilor de asociere corectă, faceţi legătura între elementele coloanei A şi elementele coloanei B.

APreparate

BBăuturi

a – Gustări f – Lichiorb – Preparate lichide f – Coniacc – Preparate din peste si crustacee h – Vin roşud – Antreuri i – Vin albe – Preparate de bază j – Băuturi alcoolice industriale

k – Vin alb roze - demisec

Timp de lucru = 25 minute

Pentru fiecare preparat sau băutură exemplificaţi cu un sortiment specific (ex. Coniac – Alexandrion)

Acest material a fost elaborat prin finan are Phare în proiectul deț Dezvoltare institu ională a sistemului de învă ământ profesional i tehnicț ț ș

15

Page 16: Servirea preparatelor si bauturilor

Unitatea decomtetenta nr.15Competenta:Serveste preparatele si bauturile in gospodaria agroturistica.

ACTIVITATEA NR.11

Exercitiu:In imaginea urmatoare este prezentat mise-en-place-ul pentru dejun –meniu complet.

Completati fisa de lucru prezentata mai jos si identificati obiectele de inventar corespunzatoare fiecraui numar.

Corectati eventualele greseli.Realizati practic mise-en-place-ul pentru dejun-meniu complet.Dati exemplu de un meniu complet.Serviti preparatele exemplificate in meniu.Debarasati masa de obiectele de servire folosite si reface-ti misse-en-place-ul.

Fişă de lucru

Nr. obiectului de inventar din imagine Denumirea obiectului

Acest material a fost elaborat prin finan are Phare în proiectul deț Dezvoltare institu ională a sistemului de învă ământ profesional i tehnicț ț ș

16

Page 17: Servirea preparatelor si bauturilor

ACTIVITATEA NR.12

Exerciţiu:

In imaginea urmatoare este prezentat mise-en-place-ul pentru meniu complet din care lipsesc diferite obiecte de inventar.Identificati obiectele care lipsesc si completati fisa de lucru. Discutati greselile identificate si realizati apoi practic mise-en-place-ul pentru meniu complet.

Fişă de lucru

DENUMIREA OBIECTULUI DE INVENTARCARE LIPSESTE

POZITIONAREA CORECTA PE MASA A OBIECTULUI DE INVENTAR

Acest material a fost elaborat prin finan are Phare în proiectul deț Dezvoltare institu ională a sistemului de învă ământ profesional i tehnicț ț ș

17

Page 18: Servirea preparatelor si bauturilor

ACTIVITATEA NR.13

FIŞĂ DE OBSERVARETema:Servirea la farfurie

Elevul observat…………………………………

Elemente de observat Corect Incorect Cum trebuia realizat

• Ţinuta fizică şi vestimentară

• Poziţia corpului în timpul lucrului

• Poziţia farfuriilor(echilibrul stabil) în timpul transportului

• Respectarea regulilor de protocol

• Servirea propriu-zisă

Data, Intocmit observator, Nume şi prenume………………………………

Semnătura,

Acest material a fost elaborat prin finan are Phare în proiectul deț Dezvoltare institu ională a sistemului de învă ământ profesional i tehnicț ț ș

18

Page 19: Servirea preparatelor si bauturilor

ACTIVITATEA NR. 14

Rezolvă următorul

ARITMOGRIFRezolvând acest aritmogif vei obţine pe coloana AB denumirea operaţiei de ridicare a obiectelor de inventar de pe blatul mesei.ORIZONTAL:1- MASA PRINCIPALA A ZILEI

2- AU F OR MA OVALA SI SE FOLOSESC LA SERVIREA SALATELOR FIERTE, COAPTE

3- AU FORMA SUPIEREI SI SE FOLOSESC LA SERVIREA MANCARURILOR4- SE FOLOSESTE LA SERVIREA BAUTURILOR5- SISTEM DE SERVIRE6- SE UTILIZEAZA LA PREPARAREA BAUTURILOR IN AMESTEC7- MASA DE SERVICIU8- ACOPERA EVENTUALELE DEFECTE ALE FETEI DE MASA9- INCALZITOR DE FARFURII

10- SE ADUCE LA MASA CU GHEATA

1.2.

Acest material a fost elaborat prin finan are Phare în proiectul deț Dezvoltare institu ională a sistemului de învă ământ profesional i tehnicț ț ș

ADEBARASAR

E

B

19

Page 20: Servirea preparatelor si bauturilor

3.

4.5.6.7.8.

9.10.

REZOLVARE:1-DEJUN, 2-RAVIERA, 3-TIMBALE, 4-PAHAR , 5-DIRECT , 6-SHAKER, 7-CONSOLA , 8-NAPRON , 9-LOVERATOR, 10-FRAPIERA,

ACTIVITATEA NR. 15

Mini proiect(lucru individual)

Lista de mai jos poate fi un miniproiect din portofoliul tău.

COMPE-TENŢA

SUBIECT/OBIECTIVREZOLVAT

C 1.Precizează

componentele calităţii

produselor şi serviciilor.

1. Calculaţi valoarea energetică(calorică)a preparatului „”şniţel din piept de pui

”(R=762 din reţetarul Tip) folosind tabelele cu compoziţia chimică a alimentelor din

reţetarul Tip

Acest material a fost elaborat prin finan are Phare în proiectul deț Dezvoltare institu ională a sistemului de învă ământ profesional i tehnicț ț ș

20

Page 21: Servirea preparatelor si bauturilor

C 2. Serveşte preparatele şi

băuturile.

1. Identificaţi obiectele de inventar de care aveţi nevoie pentru servirea următoarelor

preparate-Ciorba de perisoare-Snitel din piept de pui;-Prăjitură Carpati.

2. Completaţi mise-en-place-ul de întâmpinare pentru 2 persoane cu obiectele

de inventar necesare respectând principiul”estetic si funcţional”.

3. Realizaţi desenul mise-en-place-uluipentru o persoană.Funcţie de abilităţile pe care le aveţi, puteţi realiza desenul

manual, cu calculatorul sau folosind colaje.

3. Serviţi „la farfurie “preparatele respective.

4. Debarasaţi obiectele de inventar folositeprin metodele cele mai adecvate.

Timp de lucru:12 ore.

ACTIVITATEA NR.16

Fişă de lucru

Identificati tipul de misse-en-place din imaginea de mai jos, denumiti obiectele de inventar si dati exemple de preparate si bauturi care se servesc conform acestuia.Realizati practic acest misse-en-place pentru patru persoane.

Acest material a fost elaborat prin finan are Phare în proiectul deț Dezvoltare institu ională a sistemului de învă ământ profesional i tehnicț ț ș

21

Page 22: Servirea preparatelor si bauturilor

ACTIVITATEA NR.17

Exerciţiu

Priviti imaginile de mai jos si identificati tipurile de misse-en-place. Dati exemple de meniuri care pot fi servite conform acestui misse-en-place si realizati practic servirea preparatului lichid cu ajurorul lusului.

Misse-en-place Denumire misse-en-place si exemple de meniuri

Acest material a fost elaborat prin finan are Phare în proiectul deț Dezvoltare institu ională a sistemului de învă ământ profesional i tehnicț ț ș

22

Page 23: Servirea preparatelor si bauturilor

ACTIVITATEA NR.18

Exerciţiu

In tabelul urmator sunt prezentate obiecte de inventar folosite la servire.Denumiti aceste obiecte .

Obiecte de inventar Denumirea obiectului de inventar

Acest material a fost elaborat prin finan are Phare în proiectul deț Dezvoltare institu ională a sistemului de învă ământ profesional i tehnicț ț ș

23

Page 24: Servirea preparatelor si bauturilor

1.

2.

3.

1.2.3.4.5.6.7.8.9.

1.2.3.4.5.6.7.

ACTIVITATEA NR.19

Exerciţiu

In tabelul urmator sunt prezentate tipuri de pahare .Denumiti aceste pahare .

Acest material a fost elaborat prin finan are Phare în proiectul deț Dezvoltare institu ională a sistemului de învă ământ profesional i tehnicț ț ș

24

Page 25: Servirea preparatelor si bauturilor

1.Pahar de apă 2.Pahar de vin alb 3.Pahar de vin roşu

1.Pahar de sherry

2.Pahar de ţuică

3.Pahar de lichior

Pahare de şampanie(1,2)

Acest material a fost elaborat prin finan are Phare în proiectul deț Dezvoltare institu ională a sistemului de învă ământ profesional i tehnicț ț ș

25

Page 26: Servirea preparatelor si bauturilor

1.Pahar de bere 2.Pahar de coniac

3.Pahar de whisky

ACTIVITATEA NR.20

Fişă de lucru

Intocmiti un meniu pentru patru persoane. Identificati obiectele de inventar necesare si numarul acestora.

Acest material a fost elaborat prin finan are Phare în proiectul deț Dezvoltare institu ională a sistemului de învă ământ profesional i tehnicț ț ș

26

Page 27: Servirea preparatelor si bauturilor

Executati misse-en-place-ul pentru meniul ales . Data.......................Clasa.............................Grupa...............................Elevu.................................Meniu(cu bauturi incluse)

Nr. persoane

Tacamuri Buc Portelan Buc Pahare Buc Lenjerie(inventar textil)

Buc

Observații ale maistrului sau tutorelui de practică: .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Activitatea nr 21

Studiu de caz

Acest material a fost elaborat prin finan are Phare în proiectul deț Dezvoltare institu ională a sistemului de învă ământ profesional i tehnicț ț ș

27

Page 28: Servirea preparatelor si bauturilor

1. Observaţi cu atenţie următoarele indicatoare și prezentaţi semnificaţia fiecăruia.

2. Idetinficați aceste indicatoare pe durata efectuării stagiului de practică la agentul economic. Unde sunt montate aceste indicatoare?

3. Ce alte indicatoare ați identificat? Întocmiți un album cu aceste indicatoare și

prezentați semnificația lor.

4. Ce alte spații ar mai trebui semnalizate și cu ce fel de indicatoare.

JURNAL DE PRACTICĂ

Elev:Perioada: Locaţie (Agent economic şi departament):Modul:Servirea preparatelor si bauturilorTema:Servirea preparatelor si bauturilor in gospodaria agroturisticaSarcina de lucru:.

Acest material a fost elaborat prin finan are Phare în proiectul deț Dezvoltare institu ională a sistemului de învă ământ profesional i tehnicț ț ș

28

Page 29: Servirea preparatelor si bauturilor

• Identifica obiecte de inventarnacasare realizarii mise-en-place-ului si servirii preparatelor si bauturilor

• Realizeaza mise-en-place-ul• Serveste preparate culinare, respactand regulile de protocol si normele de protectia muncii.

1. Care sunt principalele activităţi relevante pentru modulul de practică pe care le-aţi observat sau le-aţi desfăşurat?

2. Ce lucruri noi aţi învăţat?

3. Care au fost evenimentele sau lucrurile care v-au plăcut? Motivaţi.

4. Ce lucruri/ evenimentele care nu v-au plăcut? Motivaţi.

Bibliografie :

1. Dobrescu, E ; Stavrositu, S- Tehnica servirii consumatorilor, Ed. Didactica Si Pedagogica , Bucuresti, 2006

2. Florea,C- Ghidul chelnerului, Ed. Rai, Bucuresti, 19953. Pool, N; Serban, A- Notiuni fundamentale de igena, Ed. Coresi, Bucuresti, 19984. Niculescu, R- Tehnologia restaurantelor, Ed. Iter-rebs, Bucuresti, 19985. Stavrositu, S- Arta serviciilor in restaurante si baruri, tehnologie culinara, serviciile

hoteliere, Ed. Arta serviciilor in turism, Bucuresti

Acest material a fost elaborat prin finan are Phare în proiectul deț Dezvoltare institu ională a sistemului de învă ământ profesional i tehnicț ț ș

29

Page 30: Servirea preparatelor si bauturilor

6. Capota,V; Mihai, S- Alimentatia publica – manual pentru clasa aX-a, SAM, calificarea profesionala lucrator in alimentatia publica, Ed. CD Press, Bucuresti, 2008

7. Mihai, S-Alimentatie publica si turism, manual pentru clasa a IX-a – Instruire practica, SAM, Ed. Niculescu, 2006

Acest material a fost elaborat prin finan are Phare în proiectul deț Dezvoltare institu ională a sistemului de învă ământ profesional i tehnicț ț ș

30


Recommended